بایگانی ماهیانه: می 2011

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش نخست۱۰

پدیده خود سوزی، و یا انتحاری که موجب کشتار خود و گروهی دیگر، و یا ویرانی تشکیلات و مؤسساتی می شود، مختص همه ملت ها بوده، از فرود هواپیمای ژاپنی به درون کشتی آمریکایی، خود سوزی مجاهدین، و بسیاری دیگر را شامل می شود.

نقدی چند، بر مصاحبه خانم عبادی با شورای ملی ایرانیان آمریکا – NIAC۱۱

خانم عبادی با الهام از دستورات دینی علی شریعتی، با تریتا پارسی و دیگر ایران فروشان نشستند، گفتند، و برخاستند، و به نتیجه رسیدند که بهترین روش( نمی دانیم برای کی؟) اصلاح طلبی و روش مماشات با استفاده از قانون اساسی رژیم اسلامی است.