بایگانی ماهیانه: ژوئن 2011

آقای بنی صدر صد در صد، آنقدر گذشته خود را پرده پوشی نکنید، آخر همیشه خورشید زیر ابر نمی ماند۲۹

به گفته آقای رأفت آقایان بنی صدر و دکتر یزدی در پاریس سخنان خمینی را به نفع و مصلحت خود طور دیگری برای خبرنگاران ترجمه می کردند. آقای بنی صدر یک آخوند زاده، با تحصیلات اقتصاد اسلامی که آقای خمینی آن را متعلق به «خر» می دانست، ادعا دارد خمینی را نمی شناخته. آیا ایشان مشکل مغزی دارد، یا مردم خرند؟!.

بهشت و جهنم، دکان نیرنگ و حقه بازی آخوند، و سراب و رؤیائی برای خردباختگان۲۴۴

بشر ناتوان اولیه که امکان دفاع از خود نداشت، به ناچار به دنبال قدرت و نیرویی در ماوراء طبیعت می گشت که او را کمک و یاری نماید. و چون نتوانست پاسخ گوی ظلم و ستم به خود باشد به بهشت و جهنم و دنیای دیگر معتقد گشت تا از خود رفع ظلم کند. این اندیشه دکان حقه بازی آخوند شد تابه مردم ناآگاه وعده بهشت دهد.

آیا اسلام سید علی خامنه ای، با اسلام محمد ابن عبدالله تفاوتی دارد؟ و گر نه پس اسلام واقعی کجاست؟۴۵۴

اکنون هزار و چهارصد سال از سلطه شوم اسلام برجهان می گذرد، به گفته شیعیان، اسلام واقعی تنها در دوران ۵ سال کشتار خلافت علی ابن ابی طالب وجود داشته است آیا نباید به اصل چنین دین و مسلکی شک و تردید داشت که در طی چهارده قرن، تنها یک نفر توانسته است اصل آن را در بطن جامعه پیاده کند؟.

سرانجام، احمدی نژاد هم مانند خروس محسن آقا جاسوس اجنبی از آب در آمد۰

ولی وقیح معتقده که ملت خس و خاشاک و همه جنبنده ها ازخروس محسن آقا و اسدالله خان که دم صبح قوقوری می خونند، تا انگلی نژاد و آقا مجتبی در رفته، همه و همه جاسوس اسرائیل جهانخوار و آمریکای صهیونیستند. باید به همه شک داشت.

حسین بن علی، قاتلی که از سر بی خردی مردم فرهنگ باخته، اسطوره شد۶۹

حسين بن علی امام سوم شیعیان ميگويد: «ما از تبار قريش هستيم و هوا خواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است. امام حسن و امام حسین همراه سعید ابن عاص برای سرکوبی مردم طبرستان آمدند ومردمان بی دفاع یک قلعه را کشتند.

تخت جمشید با شکوه ترین بنای تاریخی جهان از گذشته تا کنون، در حال نابودیست۹

ایرانیان باید یا به اصالت و هویت راستین خویش بازگردند و رسالت تاریخی شان را که همانا نام آور و بهترین بودن در تمام عرصه ها بوده است را به پایان رسانند و پرچم شیر و خورشید نشان ایران را بار دیگر در بلندترین قلّه های افتخار جهان بر افرازند، و یا تا ابد طوق بردگی و دیکتاتوری مذهبی را برگردن خود نهند.

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش سه۲

"مرگ خوب است اما برای همسایه"، رژیم اسلامی، "عملیات استشهادی" در فلسطین، عراق و افغانستان و غیره را درست می داند و لی نه در مورد ایـران! به نظر می رسد توقف اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان در طی پنج ماه گذشته ظاهرا نوعی آرامش نسبی از حیث اعدام و انتحار در منطقه را بوجود آورده است.

تحلیلی بر اقیانوس علم و دانش امام جعفر صادق۱۸

انسان عاقل و خردمند، احتیاج به هیچ پیشوا و رهبر و دینی ندارد که بخواهد باید ها و نباید های زندگی را برایش مشق کنند، بلکه با خرد خود می تواند راه درست زندگی را بر می گزیند. پاکی و درستی و شرافت انسانی، کمترین ارتباطی با دین ندارد، پس بهتر اس دکان داران دین بساط خود را جمع کنند که خریداری نیست.