پذیرفتن اسلام یعنی؛ قبول بردگی، مسخ شدن، خردباختن، نامتعادل و بی منطق بودن ۳۳

چرا ما اسلام را به نقد می گیریم، و به دیگر باورها کاری نداریم؟.
علت اینست که اسلام دین نیست بلکه یک حزب یا مرام سیاسی است که با دیکتاتوری بر روی پشت و گردن  ملت ما سوار شده، در کوچکترین حرکت و عملکرد ما دخالت می کند، و تفکر و اندیشیدن را از ما گرفته است.

دخالت دین اسلام در سیاست کاری بس نسنجیده و بی خردانه است. زیرا سیاست با مسائل و مشکلات روز سر وکار دارد و هرآن باید با تجربه و اندیشه تازه تری به برنامه های در پیش نگاه کند، در حالی که دین اسلام یک قالب بسته و تغییر ناپذیری است که تنها به دست آوردها و دانش ۱۴۰۰ سال پیش سر و کار دارد. بی تردید، مقایسه جهان ۱۴ سده پیش با سده ۲۱ هم خونی و هم آهنگی ندارد، و تفاوت میان آن دو بسیار زیاد است.

در این ویدیو کودکی ۱۳ ساله به نام حمزه علی الخطیب Hamza Ali al-Khateeb در تظاهرات ضد رژیم در سوریه دستگیر، پس از شکنجه دادن و متلاشی کردن بدنش، الت تناسلی او را نیز قطٰع کرد، و پیکر آش و لاش شده او را به بستگانش تحویل می دهند.

دخالت دین اسلام در روش ها و نحوه زندگی مردم نیز بسیار دور از منطق و در حقیقت بی خردانه است. زیرا دین اسلام که هم حزب سیاسی است، و هم می خواهد روانشناس، معلم اخلاق، پزشک، کارکشته و کاردان اجتماعی، و قاضی قانون دان و دادگر باشد. بازهم با اندیشه بسته و محدود ۱۴ سده پیش، کمترین راه و روش زندگی امروزه را درک نمی کند، و فاقد هرگونه دانش و درک جامعه کنونی است.. بنابر این، به سادگی می توان گفت که دین اسلام تحمیلی بی خردانه بر جامعه اندیشه پرداز و خردمند قرن کنونی است.

دین چه وظیفه دارد، و چه نیازی هست که ما دیندار باشیم؟.
دین در حقیقت از برای آنست که پیام آور و آموزنده محبت، صلح، دوستی، گذشت، فداکاری، مواسات، و کرامت انسانی باشد و انسان ها را از جنگ طلبی، طمع و اشتهای کاذب، زیاده خواهی، حرص و آز، و تجاوز و خون ریزی و خون خواهی باز داشته، و به خدای مهربان و بخشاینده (نه الله مغرور، متکبر، کشتارگر، کینه توز، و انتقام جوی مدینه) رهنمود سازد. تا جایی که ما انسان و به حق خود خشنود و راضی باشیم، از خردمان بهره بگیریم، به خدای خود رسیدیم، و دیگر نیازی به اساطیر و افسانه های ماوراء طبیعت نداریم.

دین انسان را با راستی ها و درستی ها آشنا می کند، و به انسان نیکی ها را می آموزد، نه خرافات، تخیلات، سخنان کودکانه و دور از هرخرد و اندیشه ای. شاید بهترین ارمغانی که یک دین می تواند برای بشر بیاورد، گفتار زیبا و پر ارزش پندار، کردار، و گفتار نیک زردشت پیامبر راستین، و معلم بزرگ ایرانیان باشد.

سمت راست، حمزه علی الخطیب نوجوان ۱۳ سیزده ساله ای که به دست مزدوران رژیم سوریه با شکنجه و ضرب و شتم آش و لاش شده، سمت راست کتیا کورن دختر ۱۹ ساله یوکراینی است که به دلیل شرکت در نمایش ملکه زیبایی سنگسار شد.

سمت راست، حمزه علی الخطیب نوجوان ۱۳ سیزده ساله ای که به دست مزدوران رژیم سوریه با شکنجه و ضرب و شتم آش و لاش شده، سمت راست کتیا کورن دختر ۱۹ ساله یوکراینی است که به دلیل شرکت در نمایش ملکه زیبایی سنگسار شد.

مقایسه دین های رایج جهانی و دین اسلام:
اگر به بودا، زردشت، و مسیح نگاه کنیم، صفات نیکو و پسندیده یک دین خوب را در آنان می بینیم. در این چند دین، صلح و دوستی، انسانیت، برابری، به خوبی دیده می شود.
ما از دین های دیگر رایج در ایران بحثی به میان نمی آوریم، زیرا تا کنون از آنان ضربه ای نخورده ایم. از این روی، جای گله و شکایتی از آنان نمی ماند. در جایی که؛ اسلام یک روش و یک حزب سیاسی زیاده خواه و سلطه گر است که در همه جا و برگردن همه، افسار و زنجیر بردگی و عبودیت می اندازد.

به خاک افتادن، سجده کردن، گور مردگان را پرستیدن و بوسیدن، و در برابر آن ها تعظیم و کرنش کردن، نشانه تحقیر، و به خاک نشاندن، انسان ها است که می تواند تنها خواسته فرومایگان و افراد عقده ای و مالیخولیایی، و یا الله ساخته و پرداخته آنان باشد. در این مرام سیاسی، آنچه هست، خشم، کینه توزی، غضب، قساوت، بی عدالتی، تجاوز، و بی رحمی است.

از اسلام در کشورهای دیگر چه خبر؟.
اسلام که ۱۶۰۰ میلیون مردم جهان را در دام و طلسم خود اسیر کرده، و آنان را به خشونت، جنگ، جهاد، کشت و کشتار، خودکشی و جمع کشی، و عقب ماندگی از جامعه جهانی واداشته است، هم اکنون در فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آمریکا، کانادا، و دیگر کشورها با جنگ و خونریزی، خشونت و دیکتاتوری، به دنبال سلطه گری جهانی و به سرعت در حال پیشروی است. تا آن جا که جهانیان را به این ‍ حزب پر از خشونت و دیکتاتوری، دعوت (ناچار) می کند.

مهمترین بخش بی عدالتی، و ظلم و ستمگری اسلام در چیست؟.
ارزش والای انسان ها در این حزب سیاسی، میزان نوکری و عبودیت آنان است. هرچقدر کورکورانه دستورات آن اجراء و اطاعت شود، میزان ایمان و برتری افراد بریکدیگر بیشتر خواهد بود. اسلام، این حزب سیاسی، نخست انسان ها را از دو دید؛ « مرد »، موجود بسیار والا و ارزنده، و « زن »، موجودی کم ارزش و وابسته رده بندی می کند. آنگاه، مرد را به چند گروه؛ مؤمن، مولا، سید، معتقد، یا بی ایمان، کافر، و موالی، و برده، و زن را سیده، خاتون، بی بی، ضعیفه، و کنیز، و بازهم هر گروه را به سه بخش « خودی »، و« غیر خودی»، و «بی خودی)، دسته بندی می نماید.

از همین جا پیداست که در این حزب سیاسی، سراسر ظلم و ستم و نا برابری است. این خصوصیات و ویژگی ها هنگامی به وجود می آید که منطق و دلیلی نباشد. اسلام هم دقیقاً یک حزب دیکتاتوری سیاسی است که از منطق و خردگرایی به دور است.

اسلام چه گونه رشد کرد، و به چه روش جهانی شد؟.
۱۴۰۰ سال پیش اگر پیامبر اسلام گفته بود که قرآن را بخوانید و چنانچه از نوشته های آن خشنود بودید اسلام بیاورید، یک نفر هم به اسلام گروش پیدا نمی کرد. حقیقت اینست که قرآن کتابی است خشونت بار، جنگ طلب، و کشتارگر، بدون هیچ منطق و اندیشه ای. پیامبر اسلام در مدت ۱۰ سال در مکه با همه تلاش های خود توانست تنها ۶۰ نفر، آن هم از بستگان، نزدیکان، و دوستان خود را کم و بیش با خود همراه و هم عقیده سازد.

یکی از نزدیک ترین بستگان پیامبر ابوطالب عموی او بود که کارهای پیامبر را مسخره می گرفت، و تسلیم جاه طلبی او نشد، و به آیین و روش نیکان خود از جهان رفت. دعوت پیامبر به اسلام، در مدینه با کشت و کشتار، تجاوز، غارتگری، و چپاول اموال مردم همراه بود، در نتیجه دزدان بیابان گرد را به گرد خود آورد.

دعوت در اسلام به معنای آنست که همه مردم جهان ناچارند به دستورات خشن و بی منطق اسلام تن در دهند. زنان همه باید خود را درگونی حجاب فرو برند، و مردان نوکری و بندگی بدون هرگونه پرسش و کنجکاوی پذیرا شوند. از این جا می توان گفت، « دعوت »؛ یعنی اجبار، والزام در پذیرفتن اسلام، و اسلام یعنی تسلیم محض.

پیامد کارهای اسلام گرایان در طول تاریخ
دنباله روها و معتقدان خرد باخته به اسلام نیز همان راه و روش کشتارگری پیش گرفتند که پیامبر و جانشینانش داشتند. سلطان محمود غزنوی که یک مسلمان بود، ۱۷بار به عنوان جهاد به هندوستان لشکر کشید و مردم بیگناه آن سامان را به خاک و خون کشاند. تیمور لنگ هم در راه اسلام کشتارهای زیادی کرد، و بسیاری از مردم را از پای درآورد. اسلام گرایی خاندان صفوی نیز موجب کشتار هزاران انسان بیگناه، پا گرفتن و رسمی شدن مذهب شیعه، و هجوم سیل آسای آخوندها به ایران شد.

سه نفر از خردباختگان و ذوب شدگان اسلام که بلای جان مردم و این کشور بوده اند. فتحلی شاه قاجار که کشور را به باد داد، تیمور گورکانی (لنگ) که به کشتار مردم بیگناه پرداخت، و سلطان محمود غزنوی که مردم هندوستان را ۱۷ بار قتل ٰعام کرد.

سه نفر از خردباختگان و ذوب شدگان اسلام که بلای جان مردم و این کشور بوده اند. فتحلی شاه قاجار که کشور را به باد داد، تیمور گورکانی (لنگ) که به کشتار مردم بیگناه پرداخت، و سلطان محمود غزنوی که مردم هندوستان را ۱۷ بار قتل ٰعام کرد.

فروپاشی و از دست رفتن بخشی از کشور به دلیل دخالت آخوندها و تعصب شاهان
تعصبات مذهبی شاه سلطان حسین موجب گردید که به جای جنگ با محمود افغان و نجات کشور از دست متجاوزین، به استخاره و آخوند پناه برد، استقلال و یک پارچگی کشور را از دست بدهد، خود، خانواده، و گروه زیادی از مردم، به ویژه مردم اصفهان با بی رحمی و خونخواری از پای در آیند.
همچنین، تعصبات بی منطق و بی خردانه فتحعلی شاه قاجار موجب گردید که ایران، بی دلیل و به طور ناخواسته به جنگ با روسیه کشیده شود، و با دو عهد نامه ترکمانچای و گلستان، نزدیک به ۳۵٪ از بهترین بخش های پیشرفته و بارور کشورمان شامل شهرهای بزرگی چون شکی، شیروان، گنجه، نخجوان، تفلیس، بادکوبه از ایران جداشود.

جنایات اسلام در عصر جدید
جنایات ۳ دهه پیش تا کنون، با سخنرانی و سمپاشی علی شریعتی آغاز گردید. این خردباخته متعصب مذهبی، اسلام را که کم رنگ تر، و رفته رفته به باد فراموشی سپرده می شد، بزک نموده و مانند عروسکی دلربا، جوانان نا آگاه را به سوی خود کشاند. این کار، زمینه را پس از انقلاب مردمی ۱۳۵۷، برای توجه و پشتیبانی مردم از خمینی که نزد ایرانیان نا شناخته مانده بود، فراهم کرد و انقلاب کشتارگر اسلامی بر کشور حکمفرما شد.

از ۳۲ سال پیش تا کنون شمار جنایت و آدم کشی، و غارت و چپاول گری خمینی و جانشینش بر همگان روشن است، و نیازی به تکرار آن نیست

 • Sahameddin ghiassi

  هدف: ریشه کن کردن دیکتاتوری در خاورمیانه

  اگر هدف همه ما ریشه کن کردن دیکتاتوری و برپا کردن آزادی همگانی باشد کاری
  بسیار مثبت انجام داد شده است.  به عبارت دیگر ما با دیکتاتوری نمی جنگیم برای
  اینکه خودمان دست در دیگ امکانهای دیکتاتور نداریم و یا دست ما به دم گاوی در رژیم
  دیکتاتور بند نیست و ماهم از سفره گشاده غارتگری سهمی نداریم  ما میخواهیم شاید
  دیکتاتور را سرنگون کنیم برای اینکه خودمان خیال داریم همراه با دنباله هایمان جایش
  را اشغال کرده و دوباره مردم را به زیجیر و سو استفاده بکشیم. 

  تا در ما تمامیت خواهی غرورهای بیجا و فساد و تنها فکر منافع شخصی نمیرد  پایین
  کشیدن یک دیکتاتور و بالا بردن دیکتاتوری دیگر دردی را دوا نخواهد کرد.  در قدم اول
  بایست زمینه دیکتاتوری و دیکتاتور شدن را از بین برد وگرنه همان مبارک را بررسی
  کنید جوانی با هوش و از طبقه فقیر مصر بوده که دراثر هوش و کار و دانشی که داشته به
  مقامات بالا رسیده است ولی متاسفانه برق تلا و زیبایی تجمل  از همان جوان شاید
  مردمی و ملی و با هوش یک دیکتاتور و یک مرد طمع کار و حریص ساخته است  که میگویند
  میزان ثروتش از حتی بیل گیت هم بیشتر است.  باید قوانینی باشد که بتواند جلوی
  دیکتاتوری و استبداد را سد کند  حتی دیکتاتورهای مردمی و ملی هم ممکن است در اثر
  مروز زمان و کرنش و تملق و چاپلوسی اطرافیان تبدیل به دیوانه گانی شوند که تنها
  زنجیر کردنشان از خطرشان خواهد کاست.  باید زمینه دیکتاتروی و پرورش دیکتاتور ها
  منهدم شود  درست مثل اینکه بایست مرض را شناخت و آنرا ریشه کن کرد وگرنه با دادن
  قرصهای مسکن و یا با حتی معالجه یک مریض مرض ریشه کن نخواهد شد   مثل همان ریشه کنی
  مالاریا  که سعی شد که پشه مالاریا را منهدم کنند نه تنها اینکه به بیمارها شفا
  عنایت کنند..   ما هم بایست پشه دیکتاتور ساز را ریشه کن کنیم و تمامی آبهای راکد و
  گندیده را که باعث رشد پشه دیکتاتور ساز میشود را خشک کنیم. 

  داشتن قوه قضای مستقل و قضات سیر و با وجدان و تحصیکرده و منصف   داشتن ارتش
  و پلیس مردمی و داشتن قوه مقننه تماما انتخابی نه انتصابی و کنترل قوا که یکی سر
  دیگران کلاه نگذارد  و نیز تعلیم و تربیت درست و داشتن مدرسه های خوب  با معلم های
  ورزیده و درس خوانده که از همان کودکی ریشه خودخواهی و تمامیت خواهی را در بچه ها
  از بین ببرند و انسانهایی والا و درستکار و اجتماعی و دوستدار مردم تحویل جامعه
  دهند  نه کودکانی خود خواه خود محور و تماممیت خواه که اگر آب ببینند شناگران قابلی
  هستند.  خیانت دزدی کلاهبرداری و فساد با کاملا نکوهیده شود و تامادامیکه ما به
  ثروتمندانی که از راه غیر مشروع و دزدی و فساد به ثروتهای نجومی رسیده اند احترام
  میگذاریم و به آنان اعتبار اجتماعی میدهیم و قانون از کجا و چگونه آورده ای را
  رعایت   نکنیم عوض کردن یک مستبد با مستبد دیگر کاری را درست نخواهد کرد؟  مشگل ما
  مشگل فساد  دورویی کلاهبرداری  تمامست خواهی  دزدی خیانت است و شاید این تنها
  دیکتاتور نیست که مقصر است بلکه تمامی کسانیکه بی تفاوت ظالم و تمامیت خواه شده اند
  مقصرند. 

  دیکتاتور تنها یک نفر و حداکثر یک گروه است ولی کسانیکه دانسته یا ندانسته و
  یا برای پول و رشوه دیکتاتور را حمایت میکنند خیلی بیشتر از یک نفر هستند و آنان
  هستند که دیکتاتور را سرپا نگه داشته اند.  آنان که با ثروتهای دزدی شده سهمی
  میگیرند و با سو استفاده از موقعیت ها به رشوه خواری  کلاهبرداری و فساد می
  پردازند. بایست پشه نیش زن و آلوده به مرض دیکتاتوری را نابود کرد  نه  بیمار مریض
  مالاریایی را ؟  شاید بشود بیماران هم معالجه کرد؟ زیرا همه بیماران به دیکتاتوری
  که از اول آلوده به نیش پشه دیکتاتور ساز نبوده اند؟ 

  داشتن خاورمیانه آزاد و یک پارچه متحد  نظیر اتحادیه اروپا  و یا ولایات
  آمریک بایست مد نظر باشد وگرنه تا ما با هم متحد نباشیم بازیچه ابر قدرتها خواهیم
  شد و مارا بر علیه هم بسیج و تربیت میکنند.  تا ما ایالات متفرق خاوریمانه باشیم و
  آنها متحد و متفق؟ 

  • خدا سایه رهبر را از سر شما کم نکند تا سهمیه شما کم نشود،  ولی هرچه زودتر از سر ۷۰ میلیون انسان های در بند کم کند که سایه اش بدجوری همه جا را تاریک و کم نور کرده است.

 • Sahameddin ghiassi

  هدف: ریشه کن کردن دیکتاتوری در خاورمیانه

  اگر هدف همه ما ریشه کن کردن دیکتاتوری و برپا کردن آزادی همگانی باشد کاری
  بسیار مثبت انجام داد شده است.  به عبارت دیگر ما با دیکتاتوری نمی جنگیم برای
  اینکه خودمان دست در دیگ امکانهای دیکتاتور نداریم و یا دست ما به دم گاوی در رژیم
  دیکتاتور بند نیست و ماهم از سفره گشاده غارتگری سهمی نداریم  ما میخواهیم شاید
  دیکتاتور را سرنگون کنیم برای اینکه خودمان خیال داریم همراه با دنباله هایمان جایش
  را اشغال کرده و دوباره مردم را به زیجیر و سو استفاده بکشیم. 

  تا در ما تمامیت خواهی غرورهای بیجا و فساد و تنها فکر منافع شخصی نمیرد  پایین
  کشیدن یک دیکتاتور و بالا بردن دیکتاتوری دیگر دردی را دوا نخواهد کرد.  در قدم اول
  بایست زمینه دیکتاتوری و دیکتاتور شدن را از بین برد وگرنه همان مبارک را بررسی
  کنید جوانی با هوش و از طبقه فقیر مصر بوده که دراثر هوش و کار و دانشی که داشته به
  مقامات بالا رسیده است ولی متاسفانه برق تلا و زیبایی تجمل  از همان جوان شاید
  مردمی و ملی و با هوش یک دیکتاتور و یک مرد طمع کار و حریص ساخته است  که میگویند
  میزان ثروتش از حتی بیل گیت هم بیشتر است.  باید قوانینی باشد که بتواند جلوی
  دیکتاتوری و استبداد را سد کند  حتی دیکتاتورهای مردمی و ملی هم ممکن است در اثر
  مروز زمان و کرنش و تملق و چاپلوسی اطرافیان تبدیل به دیوانه گانی شوند که تنها
  زنجیر کردنشان از خطرشان خواهد کاست.  باید زمینه دیکتاتروی و پرورش دیکتاتور ها
  منهدم شود  درست مثل اینکه بایست مرض را شناخت و آنرا ریشه کن کرد وگرنه با دادن
  قرصهای مسکن و یا با حتی معالجه یک مریض مرض ریشه کن نخواهد شد   مثل همان ریشه کنی
  مالاریا  که سعی شد که پشه مالاریا را منهدم کنند نه تنها اینکه به بیمارها شفا
  عنایت کنند..   ما هم بایست پشه دیکتاتور ساز را ریشه کن کنیم و تمامی آبهای راکد و
  گندیده را که باعث رشد پشه دیکتاتور ساز میشود را خشک کنیم. 

  داشتن قوه قضای مستقل و قضات سیر و با وجدان و تحصیکرده و منصف   داشتن ارتش
  و پلیس مردمی و داشتن قوه مقننه تماما انتخابی نه انتصابی و کنترل قوا که یکی سر
  دیگران کلاه نگذارد  و نیز تعلیم و تربیت درست و داشتن مدرسه های خوب  با معلم های
  ورزیده و درس خوانده که از همان کودکی ریشه خودخواهی و تمامیت خواهی را در بچه ها
  از بین ببرند و انسانهایی والا و درستکار و اجتماعی و دوستدار مردم تحویل جامعه
  دهند  نه کودکانی خود خواه خود محور و تماممیت خواه که اگر آب ببینند شناگران قابلی
  هستند.  خیانت دزدی کلاهبرداری و فساد با کاملا نکوهیده شود و تامادامیکه ما به
  ثروتمندانی که از راه غیر مشروع و دزدی و فساد به ثروتهای نجومی رسیده اند احترام
  میگذاریم و به آنان اعتبار اجتماعی میدهیم و قانون از کجا و چگونه آورده ای را
  رعایت   نکنیم عوض کردن یک مستبد با مستبد دیگر کاری را درست نخواهد کرد؟  مشگل ما
  مشگل فساد  دورویی کلاهبرداری  تمامست خواهی  دزدی خیانت است و شاید این تنها
  دیکتاتور نیست که مقصر است بلکه تمامی کسانیکه بی تفاوت ظالم و تمامیت خواه شده اند
  مقصرند. 

  دیکتاتور تنها یک نفر و حداکثر یک گروه است ولی کسانیکه دانسته یا ندانسته و
  یا برای پول و رشوه دیکتاتور را حمایت میکنند خیلی بیشتر از یک نفر هستند و آنان
  هستند که دیکتاتور را سرپا نگه داشته اند.  آنان که با ثروتهای دزدی شده سهمی
  میگیرند و با سو استفاده از موقعیت ها به رشوه خواری  کلاهبرداری و فساد می
  پردازند. بایست پشه نیش زن و آلوده به مرض دیکتاتوری را نابود کرد  نه  بیمار مریض
  مالاریایی را ؟  شاید بشود بیماران هم معالجه کرد؟ زیرا همه بیماران به دیکتاتوری
  که از اول آلوده به نیش پشه دیکتاتور ساز نبوده اند؟ 

  داشتن خاورمیانه آزاد و یک پارچه متحد  نظیر اتحادیه اروپا  و یا ولایات
  آمریک بایست مد نظر باشد وگرنه تا ما با هم متحد نباشیم بازیچه ابر قدرتها خواهیم
  شد و مارا بر علیه هم بسیج و تربیت میکنند.  تا ما ایالات متفرق خاوریمانه باشیم و
  آنها متحد و متفق؟ 

  • خدا سایه رهبر را از سر شما کم نکند تا سهمیه شما کم نشود،  ولی هرچه زودتر از سر ۷۰ میلیون انسان های در بند کم کند که سایه اش بدجوری همه جا را تاریک و کم نور کرده است.

 • Sahameddin ghiassi

  هدف: ریشه کن کردن دیکتاتوری در خاورمیانه

  اگر هدف همه ما ریشه کن کردن دیکتاتوری و برپا کردن آزادی همگانی باشد کاری
  بسیار مثبت انجام داد شده است.  به عبارت دیگر ما با دیکتاتوری نمی جنگیم برای
  اینکه خودمان دست در دیگ امکانهای دیکتاتور نداریم و یا دست ما به دم گاوی در رژیم
  دیکتاتور بند نیست و ماهم از سفره گشاده غارتگری سهمی نداریم  ما میخواهیم شاید
  دیکتاتور را سرنگون کنیم برای اینکه خودمان خیال داریم همراه با دنباله هایمان جایش
  را اشغال کرده و دوباره مردم را به زیجیر و سو استفاده بکشیم. 

  تا در ما تمامیت خواهی غرورهای بیجا و فساد و تنها فکر منافع شخصی نمیرد  پایین
  کشیدن یک دیکتاتور و بالا بردن دیکتاتوری دیگر دردی را دوا نخواهد کرد.  در قدم اول
  بایست زمینه دیکتاتوری و دیکتاتور شدن را از بین برد وگرنه همان مبارک را بررسی
  کنید جوانی با هوش و از طبقه فقیر مصر بوده که دراثر هوش و کار و دانشی که داشته به
  مقامات بالا رسیده است ولی متاسفانه برق تلا و زیبایی تجمل  از همان جوان شاید
  مردمی و ملی و با هوش یک دیکتاتور و یک مرد طمع کار و حریص ساخته است  که میگویند
  میزان ثروتش از حتی بیل گیت هم بیشتر است.  باید قوانینی باشد که بتواند جلوی
  دیکتاتوری و استبداد را سد کند  حتی دیکتاتورهای مردمی و ملی هم ممکن است در اثر
  مروز زمان و کرنش و تملق و چاپلوسی اطرافیان تبدیل به دیوانه گانی شوند که تنها
  زنجیر کردنشان از خطرشان خواهد کاست.  باید زمینه دیکتاتروی و پرورش دیکتاتور ها
  منهدم شود  درست مثل اینکه بایست مرض را شناخت و آنرا ریشه کن کرد وگرنه با دادن
  قرصهای مسکن و یا با حتی معالجه یک مریض مرض ریشه کن نخواهد شد   مثل همان ریشه کنی
  مالاریا  که سعی شد که پشه مالاریا را منهدم کنند نه تنها اینکه به بیمارها شفا
  عنایت کنند..   ما هم بایست پشه دیکتاتور ساز را ریشه کن کنیم و تمامی آبهای راکد و
  گندیده را که باعث رشد پشه دیکتاتور ساز میشود را خشک کنیم. 

  داشتن قوه قضای مستقل و قضات سیر و با وجدان و تحصیکرده و منصف   داشتن ارتش
  و پلیس مردمی و داشتن قوه مقننه تماما انتخابی نه انتصابی و کنترل قوا که یکی سر
  دیگران کلاه نگذارد  و نیز تعلیم و تربیت درست و داشتن مدرسه های خوب  با معلم های
  ورزیده و درس خوانده که از همان کودکی ریشه خودخواهی و تمامیت خواهی را در بچه ها
  از بین ببرند و انسانهایی والا و درستکار و اجتماعی و دوستدار مردم تحویل جامعه
  دهند  نه کودکانی خود خواه خود محور و تماممیت خواه که اگر آب ببینند شناگران قابلی
  هستند.  خیانت دزدی کلاهبرداری و فساد با کاملا نکوهیده شود و تامادامیکه ما به
  ثروتمندانی که از راه غیر مشروع و دزدی و فساد به ثروتهای نجومی رسیده اند احترام
  میگذاریم و به آنان اعتبار اجتماعی میدهیم و قانون از کجا و چگونه آورده ای را
  رعایت   نکنیم عوض کردن یک مستبد با مستبد دیگر کاری را درست نخواهد کرد؟  مشگل ما
  مشگل فساد  دورویی کلاهبرداری  تمامست خواهی  دزدی خیانت است و شاید این تنها
  دیکتاتور نیست که مقصر است بلکه تمامی کسانیکه بی تفاوت ظالم و تمامیت خواه شده اند
  مقصرند. 

  دیکتاتور تنها یک نفر و حداکثر یک گروه است ولی کسانیکه دانسته یا ندانسته و
  یا برای پول و رشوه دیکتاتور را حمایت میکنند خیلی بیشتر از یک نفر هستند و آنان
  هستند که دیکتاتور را سرپا نگه داشته اند.  آنان که با ثروتهای دزدی شده سهمی
  میگیرند و با سو استفاده از موقعیت ها به رشوه خواری  کلاهبرداری و فساد می
  پردازند. بایست پشه نیش زن و آلوده به مرض دیکتاتوری را نابود کرد  نه  بیمار مریض
  مالاریایی را ؟  شاید بشود بیماران هم معالجه کرد؟ زیرا همه بیماران به دیکتاتوری
  که از اول آلوده به نیش پشه دیکتاتور ساز نبوده اند؟ 

  داشتن خاورمیانه آزاد و یک پارچه متحد  نظیر اتحادیه اروپا  و یا ولایات
  آمریک بایست مد نظر باشد وگرنه تا ما با هم متحد نباشیم بازیچه ابر قدرتها خواهیم
  شد و مارا بر علیه هم بسیج و تربیت میکنند.  تا ما ایالات متفرق خاوریمانه باشیم و
  آنها متحد و متفق؟ 

  • خدا سایه رهبر را از سر شما کم نکند تا سهمیه شما کم نشود،  ولی هرچه زودتر از سر ۷۰ میلیون انسان های در بند کم کند که سایه اش بدجوری همه جا را تاریک و کم نور کرده است.

 • Shahin

  اگر روزی خدای ناکرده سایه رهبر از ایران کنار رود ، والله قسم ایران طالبان زیاد دارد که به ناموس احدی رحم نکنند

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1389-10-08-06-19-44&catid=45:nazar-bozorgan

 • Shahin

  اگر روزی خدای ناکرده سایه رهبر از ایران کنار رود ، والله قسم ایران طالبان زیاد دارد که به ناموس احدی رحم نکنند

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1389-10-08-06-19-44&catid=45:nazar-bozorgan

 • Shahin

  اگر روزی خدای ناکرده سایه رهبر از ایران کنار رود ، والله قسم ایران طالبان زیاد دارد که به ناموس احدی رحم نکنند

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1389-10-08-06-19-44&catid=45:nazar-bozorgan

 • Sahereh

  میشه خواهش کنم منبع تون دراین باره که اسلام دین نیست،دراختیارقراربدید؟

  • داداش، شما خیلی از مرحله پرتی، اسلام هم اکنون در ایران حکومت می کند، یا دینداری؟ آیا مردم را به خدای یگانه، راستی، درستی، عدالت، و کرامت انسانی راهنمایی می کند، یا به فکر غارت و چپاول در آمد نفت و انجام کار کثیف سیاسی به نفع غزه و لبنان؟

 • Sahereh

  میشه خواهش کنم منبع تون دراین باره که اسلام دین نیست،دراختیارقراربدید؟

  • داداش، شما خیلی از مرحله پرتی، اسلام هم اکنون در ایران حکومت می کند، یا دینداری؟ آیا مردم را به خدای یگانه، راستی، درستی، عدالت، و کرامت انسانی راهنمایی می کند، یا به فکر غارت و چپاول در آمد نفت و انجام کار کثیف سیاسی به نفع غزه و لبنان؟

  • داداش، شما خیلی از مرحله پرتی، اسلام هم اکنون در ایران حکومت می کند، یا دینداری؟ آیا مردم را به خدای یگانه، راستی، درستی، عدالت، و کرامت انسانی راهنمایی می کند، یا به فکر غارت و چپاول در آمد نفت و انجام کار کثیف سیاسی به نفع غزه و لبنان؟

 • Sahereh

  میشه خواهش کنم منبع تون دراین باره که اسلام دین نیست،دراختیارقراربدید؟

  • داداش، شما خیلی از مرحله پرتی، اسلام هم اکنون در ایران حکومت می کند، یا دینداری؟ آیا مردم را به خدای یگانه، راستی، درستی، عدالت، و کرامت انسانی راهنمایی می کند، یا به فکر غارت و چپاول در آمد نفت و انجام کار کثیف سیاسی به نفع غزه و لبنان؟

 • Sooske

  میدونی، تقصیر تو نیست، اینقدر افتضاح اسلام و نشونت دادن که همه چیز و دیگه از چشم اسلام میبینی. آخه برادر من فتحعلی شاه مملکت رو به باد داد چه ربطی به اسلام داره!! آره خوب راست میکی بقیه ادیان خوبن چون میگن به کسی کاری نداشته باش!اگه ظلمی بهت شد باهاشون مهربونی کن!!! اسلام بده چون میگه جلو ظالم قد علم کن و حقت رو بگیر! شریعتی خودباخته متعصب مذهبی است چون همین حرفا رو میزنه. شریعتی سمپاشی می کرد با حرفاش چون حرفاش واسه امثال شما سم بود!! اینی که یه جایی به اسم اسلام حکومت شده و ظلمی شده تقصیره اسلامه!!! این نشون میده شما اسلام رو نشناختی. وگرنه این حرفو نمی زدی. خلاصه برادر من این اسلامی که تو داری ازش حرف میزنی ۱۳۰۰ ساله که تو مملکت ماست و ما ایرانی های بودیم که اسلام ناب رو حفظ کردیم.همین اسلامی که تو داری می کوبیش تاریخ ۱۳۰۰ ساله ایرانه که داری می کوبیش. این که ما همیشه خود زنی کنیم و از داشته هامون بهترین استفاده رو نکنیم چیز تازه ای نیست… تو نمیتونی اسلام رو از این مملکت جارو کنی چون نمیتونی ۱۳۰۰ سال تاریخ رو پاک کنی. از ظلم و ظالم حمایت نمی کنم.اما هرجا به اسم اسلام حرکتی صورت گرفت به اصل اسلام دخلی نداره. طالبان و بن لادن هم به اسم اسلام جنایت می کنند. پس اسلام همونه که اونا میگن دیگه؟؟؟ در آخر اگه با قصد و غرض خاصی این مطالب رو منتشر  می کنی که باید بگم زهی خیال باطل. اگر هم صادقانه عقایدت رو گفتی که توصیه می کنم مطالعت رو بیشتر کنی و شعور مخاطبت رو به سخره نگیری!

 • Sooske

  میدونی، تقصیر تو نیست، اینقدر افتضاح اسلام و نشونت دادن که همه چیز و دیگه از چشم اسلام میبینی. آخه برادر من فتحعلی شاه مملکت رو به باد داد چه ربطی به اسلام داره!! آره خوب راست میکی بقیه ادیان خوبن چون میگن به کسی کاری نداشته باش!اگه ظلمی بهت شد باهاشون مهربونی کن!!! اسلام بده چون میگه جلو ظالم قد علم کن و حقت رو بگیر! شریعتی خودباخته متعصب مذهبی است چون همین حرفا رو میزنه. شریعتی سمپاشی می کرد با حرفاش چون حرفاش واسه امثال شما سم بود!! اینی که یه جایی به اسم اسلام حکومت شده و ظلمی شده تقصیره اسلامه!!! این نشون میده شما اسلام رو نشناختی. وگرنه این حرفو نمی زدی. خلاصه برادر من این اسلامی که تو داری ازش حرف میزنی ۱۳۰۰ ساله که تو مملکت ماست و ما ایرانی های بودیم که اسلام ناب رو حفظ کردیم.همین اسلامی که تو داری می کوبیش تاریخ ۱۳۰۰ ساله ایرانه که داری می کوبیش. این که ما همیشه خود زنی کنیم و از داشته هامون بهترین استفاده رو نکنیم چیز تازه ای نیست… تو نمیتونی اسلام رو از این مملکت جارو کنی چون نمیتونی ۱۳۰۰ سال تاریخ رو پاک کنی. از ظلم و ظالم حمایت نمی کنم.اما هرجا به اسم اسلام حرکتی صورت گرفت به اصل اسلام دخلی نداره. طالبان و بن لادن هم به اسم اسلام جنایت می کنند. پس اسلام همونه که اونا میگن دیگه؟؟؟ در آخر اگه با قصد و غرض خاصی این مطالب رو منتشر  می کنی که باید بگم زهی خیال باطل. اگر هم صادقانه عقایدت رو گفتی که توصیه می کنم مطالعت رو بیشتر کنی و شعور مخاطبت رو به سخره نگیری!

 • Sooske

  میدونی، تقصیر تو نیست، اینقدر افتضاح اسلام و نشونت دادن که همه چیز و دیگه از چشم اسلام میبینی. آخه برادر من فتحعلی شاه مملکت رو به باد داد چه ربطی به اسلام داره!! آره خوب راست میکی بقیه ادیان خوبن چون میگن به کسی کاری نداشته باش!اگه ظلمی بهت شد باهاشون مهربونی کن!!! اسلام بده چون میگه جلو ظالم قد علم کن و حقت رو بگیر! شریعتی خودباخته متعصب مذهبی است چون همین حرفا رو میزنه. شریعتی سمپاشی می کرد با حرفاش چون حرفاش واسه امثال شما سم بود!! اینی که یه جایی به اسم اسلام حکومت شده و ظلمی شده تقصیره اسلامه!!! این نشون میده شما اسلام رو نشناختی. وگرنه این حرفو نمی زدی. خلاصه برادر من این اسلامی که تو داری ازش حرف میزنی ۱۳۰۰ ساله که تو مملکت ماست و ما ایرانی های بودیم که اسلام ناب رو حفظ کردیم.همین اسلامی که تو داری می کوبیش تاریخ ۱۳۰۰ ساله ایرانه که داری می کوبیش. این که ما همیشه خود زنی کنیم و از داشته هامون بهترین استفاده رو نکنیم چیز تازه ای نیست… تو نمیتونی اسلام رو از این مملکت جارو کنی چون نمیتونی ۱۳۰۰ سال تاریخ رو پاک کنی. از ظلم و ظالم حمایت نمی کنم.اما هرجا به اسم اسلام حرکتی صورت گرفت به اصل اسلام دخلی نداره. طالبان و بن لادن هم به اسم اسلام جنایت می کنند. پس اسلام همونه که اونا میگن دیگه؟؟؟ در آخر اگه با قصد و غرض خاصی این مطالب رو منتشر  می کنی که باید بگم زهی خیال باطل. اگر هم صادقانه عقایدت رو گفتی که توصیه می کنم مطالعت رو بیشتر کنی و شعور مخاطبت رو به سخره نگیری!

 • hamid

  دوست عزیز، نوشته ها خیلی خوب دسته بندی شده ولی تحقیقاتی که داشتی و انجام شده یک جانبه بود.
  ظلم حکام زمان به اسلام ربطی نداره ، ادیان خوب و مهربونی که شما نام بردی هم وقتی حاکم ظالم داشتند به اسم دین کم ظلم نکردند ( مسیحیان معتصب به اسم دین چه جنایاتی که نکردند ، حکام بودیایی و حاکمان ایرانی که دین زردشتی داشتند و به انحرافات کشیده شدند )
  شما چرا در این مقاله به حکما و دانشمندان اسلامی ایرانی مانند ابوعلی سینا ، خیام ، عطار ، مولانا ، حافظ ، سعدی ، فردوسی ، خارزمی و…. اشاره نکردی ؟
  که همه اینها با ایران و اسلام آمیخته هستند.
  پس دوست من همیشه یک طرفه به قاضی نرو که این خودش یک بی منطقیه

 • hamid

  دوست عزیز، نوشته ها خیلی خوب دسته بندی شده ولی تحقیقاتی که داشتی و انجام شده یک جانبه بود.
  ظلم حکام زمان به اسلام ربطی نداره ، ادیان خوب و مهربونی که شما نام بردی هم وقتی حاکم ظالم داشتند به اسم دین کم ظلم نکردند ( مسیحیان معتصب به اسم دین چه جنایاتی که نکردند ، حکام بودیایی و حاکمان ایرانی که دین زردشتی داشتند و به انحرافات کشیده شدند )
  شما چرا در این مقاله به حکما و دانشمندان اسلامی ایرانی مانند ابوعلی سینا ، خیام ، عطار ، مولانا ، حافظ ، سعدی ، فردوسی ، خارزمی و…. اشاره نکردی ؟
  که همه اینها با ایران و اسلام آمیخته هستند.
  پس دوست من همیشه یک طرفه به قاضی نرو که این خودش یک بی منطقیه

 • hamid

  دوست عزیز، نوشته ها خیلی خوب دسته بندی شده ولی تحقیقاتی که داشتی و انجام شده یک جانبه بود.
  ظلم حکام زمان به اسلام ربطی نداره ، ادیان خوب و مهربونی که شما نام بردی هم وقتی حاکم ظالم داشتند به اسم دین کم ظلم نکردند ( مسیحیان معتصب به اسم دین چه جنایاتی که نکردند ، حکام بودیایی و حاکمان ایرانی که دین زردشتی داشتند و به انحرافات کشیده شدند )
  شما چرا در این مقاله به حکما و دانشمندان اسلامی ایرانی مانند ابوعلی سینا ، خیام ، عطار ، مولانا ، حافظ ، سعدی ، فردوسی ، خارزمی و…. اشاره نکردی ؟
  که همه اینها با ایران و اسلام آمیخته هستند.
  پس دوست من همیشه یک طرفه به قاضی نرو که این خودش یک بی منطقیه

 • 123

  فقط میتونم بگم شما از اون ور بوم افتادی داداش!!
  این ره که میروی به ترکستان است…
  کاملا یکطرفه،غیر منصفانه و به شدت افراطی و تند هستی…آرامش داشته باش،با این سیستم به جایی نمیرسی،همه از جمله خودم از این رژیم زخم خوردیم فکر نکن فقط تو میفهمی،پس الکی اینقدر آتشین مزاج نباش،علمی و منطقی بحث کن.
  شاد و پیروز باشی.

 • 123

  فقط میتونم بگم شما از اون ور بوم افتادی داداش!!
  این ره که میروی به ترکستان است…
  کاملا یکطرفه،غیر منصفانه و به شدت افراطی و تند هستی…آرامش داشته باش،با این سیستم به جایی نمیرسی،همه از جمله خودم از این رژیم زخم خوردیم فکر نکن فقط تو میفهمی،پس الکی اینقدر آتشین مزاج نباش،علمی و منطقی بحث کن.
  شاد و پیروز باشی.

 • 123

  فقط میتونم بگم شما از اون ور بوم افتادی داداش!!
  این ره که میروی به ترکستان است…
  کاملا یکطرفه،غیر منصفانه و به شدت افراطی و تند هستی…آرامش داشته باش،با این سیستم به جایی نمیرسی،همه از جمله خودم از این رژیم زخم خوردیم فکر نکن فقط تو میفهمی،پس الکی اینقدر آتشین مزاج نباش،علمی و منطقی بحث کن.
  شاد و پیروز باشی.

 • Pingback: مضرات روزه گرفتن از نظر علمی و پزشکی (قسمت سوم) بررسی جامعه شناختی و علمی « گرانوم(نقد اسلام)()

 • Pingback: مضرات روزه گرفتن از نظر علمی و پزشکی (قسمت سوم) بررسی جامعه شناختی و علمی « گرانوم(نقد اسلام)()

 • Nekrasof1001

  می خوام بدونم کدوم خری اینجا هست که میگه خیام مسلمون بوده؟!!! یا خیلی احمق هستید یا خرد باخته….

 • Eghdam

  Kojaaye in donyaa keshware eslami baa. Shariat didin ke mardomesh azaad wa mesle ensaan zendegi mikonan? Eslam din nist wa din che eslam che masih ya har dine digari faghat baraaye estebdaad mardom hast wa yek vasile baraaye residan be jaano maale mardo. Khosh behaale shomaahaai ke mitunin ensaafo marefatetuno be yek mosht zaalem befrushin. Man ke natunestan. Moslem budam, walli un moghe kuchik budam nemifahmida. Alaan mifahmam ke azaadi az har dini behtare wa iyman dashtan be kerdar wa raftaar khub mohem tar az dine.
  Alan ham zartoshtam.
  Man baa ashkhaasi dar jepheye iran hamdore budam ke faamilaash wazire keshwar budan wa kaareshun mozfuri bud wa baajgiri. Iran daste yek mosht laste nafah oftaade ke hatta farzand yaa zane khodeshunu baraaye naghi mifrushan. Be in migan eslaam wa unam naabesh. Berid ensaafetun ro beshurin

 • Mahdi Ahmadiiran

  واقعا جای تاسف داره که بخوایم با بد و بیراه گفتن به باورها و عقاید دیگران خودمونو موجه جلوه بدیم. آدم منطقی داره که بر پایه اون میتونه نظراتشو اعلام کنه و در حوزه قضاوت قرار بده. کاری که شما توی این صفحه میکنید متعصبانه تر از کارای این آخوندای احمقه…

 • Badgoodboy7

  در مورد آتیلا و چنگیز خان و اسکند ک دنیا رو به خاک و خون کشیدن نظری ندارید؟ احیانا مسلمان نیستند؟

 • Pingback: جنایت دیگری از اسلام؛ ازدواج پنج دختر بچه که باید بر پدر و مادران خردباخته و رژیم اسلامی تف ملامت انداختفضول محله | فضول محله()

 • Iranbook

  کتاب ممنوعه علمی جدید
  حقایقی که آخوندها و مذهبیون هزاران سال است از شما مخفی می کنند.
  دانلود کتاب ممنوعه «چرا شیاطین و اجنه نامرئی هستند؟»
  با متن کامل کتاب «لعنت حجاب» با عکس های رنگی فقط ۲ مگابایت.
  لینک در مرورگر باز می شود: http://jmp.sh/7l4gbKf