آن کس که بر ما نریده بود، مصری «…» دریده بود ۲۳

حالا بیا و درستش کن؛ حالا بیا، به داستان آخوند گوش کن؛ آخوندها ۴۰۰ ساله که روی منبر کرکری میخونند، ادا و اطوار در میارن، به زنان و ناموس کشورمون یواشکی چشمک می زنند، و با در باغ سبز نشون دادن،  آنان را گمراه و از راه بدر می برن .  از ۳۲ سال پیش هم که عملاً سرنوشت بانوان کشورمون را در همه زمینه ها، در دست خود گرفتند.

این آخوند های خوش خط و خال، زنان بیوه که  شوهرانشون را درجنگ میان عراق و ایران، ساخته و پرداخته خمینی ازدست داده بودند، با تهدید و تمهید تصاحب کردند، خونه عفاف درست نمودند، صیغه خونه حضرت ساختند تا به کمک بانوان مؤمنه از زواران از راه دور آمده پذیرایی کنند، و خستگی را از تن آنان بیرون آرند. خوب، دیگه چه هنرنمایی که نکردند؟!.

دیگه این که، دختران جوان و یا فراری از خانواده های دبش مذهبی را، به عنوان کار و پیشرفت، به کشورهای کناره خلیج فارس صادر و به عنوان خوش خدمتی، و یا با دریافت پول، در اختیار سرکردگان عرب زنباره گذاشتند. شما از این بهتر چی میخواین؟. کم، به مملکت ما خدمت کردن؟.

یکی دیگر از ظلم و ستم رژیم به زنان، دستگیری آنان به بهانه بدحجابی است. رژیم آوندی برای آن که مزدوران پلیس، سپاهی، بسیجی، کارمند کلانتری ها را طرفدار خود نماید، دست آنان را در دست درازی و جنایت بر روی بانوان کشور باز گذاشته است. آنان بی دلیل زنان را به کلانتری، پاسگاهها، و جاهای مخفی می برند، پس از ضرب و شتم، و بیحرمتی، اگر بتوانند به آنها تجاوز می کنند، در غیر اینصورت با جریمه های پولی سنگین، از آنان اخاذی می کنند، و اطلاعات در مورد فامیل و بستگان آنان برای سوء استفاده بعدی کسب می نمایند.

یکی دیگر از ظلم و ستم رژیم به زنان، دستگیری آنان به بهانه بدحجابی است. رژیم آخوندی برای آن که مزدوران پلیس، سپاهی، بسیجی، کارمند کلانتری ها را طرفدار خود نماید، دست آنان را در دست درازی و جنایت بر روی بانوان کشور باز گذاشته است. آنان بی دلیل زنان را به کلانتری، پاسگاهها، و جاهای مخفی می برند، پس از ضرب و شتم، و بیحرمتی، اگر بتوانند به آنها تجاوز می کنند، در غیر اینصورت با جریمه های پولی سنگین، از آنان اخاذی می کنند، و اطلاعات در مورد فامیل و بستگان آنان برای سوء استفاده بعدی کسب می نمایند.

و حالا، حالا چی؟، نوع تازه تر آن؟،  خوب، چه نوعی؟، و آن دعوت تازی نژادها به خاکمون، و دو دستی دختران جوان را پیشکش آنان نمودن است. دیگر همه می دونند، آن کس که بر ما نریده بود، مصری … دریده بود. اون هم به تازیگی اتفاق افتاد، و جای نگرانی نیست. و آن این که، یک مصری همراه هیأتی در تهران،   به دختری تجاوز کرده.  رژیم ضد ایرونی و تازی نژاد ایران هم، با مسرت و شادمانی، به درخواست دولت مصر، به عنوان ناز شست، مرد متجاوز را آزاد، و با سلام و صلوات، و نقل و نبات، و احتمالاً یک جلد کلام الله، و قالیچه بافت قم، به کشورش باز گردونده است.

البته این تنهاتجاوز و خیانتی است که به دلیل شهامت و جسارت و از خودگذشتگی اون دختر فاش شده. زیرا نمونه این تجاوزها به دختران، و پیشکش ناموس ملت ایران به آخوند، آخوند نژاد، و بازدید کنندگان تازی نژاد فراوون، و داستان اونها در پس پرده بایگانی میشه.

این ها موضوع نوشته ها، فیلم ها، نمایشنامه هایی است، که با فروکشی این رژیم جنایتکار، و رسیدن مردم در بندمان به آزادی و دموکراسی در سراسر کشورمان، به آگاهی مردم ایران می رسه، و بر اندوه و غم اونها افزوده می شه.

در همه تجاوزهایی که در این ۳۲ سال به دختران و زنان کشور شده، بانوان، از ترس آبرو، و طرد از فامیل، ساکت موندند، در غم و اندوه بیکران خود فرو رفتند، و یا شماری از آنان خود کشی کردند، که به دلیل های  غلط و اشتباه دیگری مانند تنگدستی و فقر مادی، اختلاف با شوهر و خانواده شوهر، و مانند آن، به آگاهی همگان رسیده. البته تجاوزهای دسته جمعی نیز از سوی برادران بسیجی و پاسدار، و یا دوستانشان، در گرگان و کاشمر و چند شهر دیگر ایران آغاز شده، و به سرعت مانند اسلام ناب محمدی در هال گسترش است.

در این ویدیو سرگذشت دختری را بیان می کند که در تظاهرات به نفع زنان دستگیر شده، و در زندان با چوب  بیس بال، به او تجاوز شده است.

نکته دیگه که بانوان زجر کشیده و مصیبت دیده و طعمه شهوت و جنایت رژیم را ساکت نگاه داشته، اونه که رژیم با قوانین زن ستیز اسلامی خود، در هر حال، و در هر صورت، زن را گناهکار می شناسه، و مرد هرزه و متجاوز را تبرئه می کنه.

نمونه آن را در زنان سنگسار شده دیدیم  و یا چنانچه زنی از خود و ناموسش دفاع کرده و به روشی توونسته مرد متجاوز را در جای خود بنشونه، و یا از ناچاری او را از پای در بیاره، اون زن، گناهکار، و محکوم به سنگسار، و یا به دارآویختن شده. نمونه بسیار روشن اون، سکینه آشتیانیه که هنوز هم میون زمین و آسمون دست و پا میزنه، و در انتظار ترحم و بخشش آخونده.

حالا، تکلیف این نگهبون های زندون، و شکنجه گرای بیچاره که بنا به دستور ولی وقیح، فرزند لندهور و جنایتکارش مجتبی، و یک گله آخوندهای زنباره و شکمباره، از صبح تا شوم، عرق میریزند، تا به جوون های خس و خاشاک زندونی توهین، و شکنجه کنند چی میشه؟. آخر انصاف و عدالت هم خوب چیزیه!. این بدبخت های بی پدرمادر، مثل سگ (البته ولانسبت سگ ها!) دائماً جون می کنند. اونها هم نیاز به تشویق شدن دارن.

خوشبختانه، از نظر روحی و روونی، ولی وقیح مشکل این برادران کذب اللهی را حل کرده. پس از هر دوره شکنجه دادن، و آدم کشی، اون ها را به یک سفر سیاسی- عبادی، به مشهد، کربلا، و سوریه می فرستد تا از نزدیک مزد خدمات صادقانه خود را از الله مدینه دریافت کنند. تازگی هم عده ای از اونا را به همراه تعدادی پاسدار و بسیجی به سوریه فرستاده تا پس از زیارت حضرت رقیه، و پرداخت نذورات خود، چند صباحی در راه اسلام، و در خدمت بشار اسد به آدم کشی پردازند تا به کمک الله مدینه تخت خلافت و بارگاه ملا بشار هم بر سر پا بماند.

این تصویر زهرا کاظمی گزارشگر کانادایی در دست یک ایرانی به نام آقای شاهپور رهانام می باشد که در مجلس یادبودی باروشن کردن شمع در ژوییه ۲۰۰۳ در کانادا شرکت نموده است. زهرا کاظمی یکی از صدها قربانی زن سیستم زن ستیز اسلام ولایت وقیح است، که بر اثر ضربه هایی که بر سر او وارد کرده بودند، جان سپرد، و به دستور رژیم کشتارگر، پیکر او را بدون هر تشریفات و یا آگاهی عمومی در شیراز به خاک سپردند.

این تصویر زهرا کاظمی گزارشگر کانادایی در دست یک ایرانی به نام آقای شاهپور رهانام می باشد که در مجلس یادبودی باروشن کردن شمع در ژوییه ۲۰۰۳ در کانادا شرکت نموده است. زهرا کاظمی یکی از صدها قربانی زن سیستم زن ستیز اسلام ولایت وقیح است، که بر اثر ضربه هایی که بر سر او وارد کرده بودند، جان سپرد، و به دستور رژیم کشتارگر، پیکر او را بدون هر تشریفات و یا آگاهی عمومی در شیراز به خاک سپردند.

حال، چرا ولی وقیح از نظر شکم و زیر شکم که از اساس و آموزش مهم مدارس علمی آخوندی مانند فیضیه قم می باشد، غافل مانده؟. این گونه مسائل از مهم ترین واجبات دین است که از صدر اسلام تا کنون در روحانیون اسلام، به ویژه مذهب شیعه پیاده و اجراء شده، و جای هیچ گونه سهل انگاری، و انکار نیست!.

آخه، ولی وقیح فردی فراموش کار نیست، و به نوکران و مزدوران خود نهایت دلبستگی داره، حاضره هرچی از خود داره، در طبق اخلاص گذاره تا این خوش خدمتان  درگاه خلافت را از خود همواره راضی و خشنود نگاهداری کنه.

آخر غیر از این نمیشه، چون بساط و اساس خلافت به هم میخوره، و یهویی نایب امام زمون کله پا شده، به همون علی گداو آخوند ۵ تومانی مشهدی بر می گرده. با این تفاوت که این بار، بچه های مشهد که خیلی نخاله و شیطون هم تشریف دارن، چوب تو آستینش، و سیخ به جاهاش فرو می کنند.

ولی وقیح، خیلی روی این موضوع فکر کرد. ساعت ها هنگام طهارت، و نماز، از الله خود راهنمایی خواست تا چگونه فداکاری های این زندانبانان و شکنجه گران را جبران کنه. سر انجام، راه حل پیداشد، و بنا به نوشته روزنامه گاردین در لندن، مقدار زیادی کاپوت (ببخشید منظور  روکش سکس اسلامی است) در اختیار زندانبانان گذاشته شده تا هرلحظه به زندانی های جوان تجاوز کنند، و خود از همه چیز در امان بمانند. حالا فهمیدید که ولی وقیح تا چه اندازه آدم قدر شناسی است؟!.

 • Ro Arasteh

  در مقاله غلط املا ، زیاد داشتید   مثلا  بلا نسبت که نوشته اید ولا نسبت  ویا  روحی وروانی که روونی نوشته شده

 • Ro Arasteh

  در مقاله غلط املا ، زیاد داشتید   مثلا  بلا نسبت که نوشته اید ولا نسبت  ویا  روحی وروانی که روونی نوشته شده

  • باسپاس از یادآوری شما گرامی، ولانسبت کاملاً درست است، ولی در زبان عامیانه بلانسبت گفته می شود. روش نوشتن این مقاله بر اساس زبان عامیانه و خودمانی بوده است.  روح و روون نیز اصطلاخ عامیانه هست همان گونه که می گوییم؛ خونه به جای خانه، مردونه یا مردوونه به جای مردانه، زنونه یا زنوونه به جای زنانه.
   در هرحال، از توجه شماهم میهن فرهیخته امتنان دارم، سهراب ارژنگ

 • Ro Arasteh

  در مقاله غلط املا ، زیاد داشتید   مثلا  بلا نسبت که نوشته اید ولا نسبت  ویا  روحی وروانی که روونی نوشته شده

  • باسپاس از یادآوری شما گرامی، ولانسبت کاملاً درست است، ولی در زبان عامیانه بلانسبت گفته می شود. روش نوشتن این مقاله بر اساس زبان عامیانه و خودمانی بوده است.  روح و روون نیز اصطلاخ عامیانه هست همان گونه که می گوییم؛ خونه به جای خانه، مردونه یا مردوونه به جای مردانه، زنونه یا زنوونه به جای زنانه.
   در هرحال، از توجه شماهم میهن فرهیخته امتنان دارم، سهراب ارژنگ

 • Sheik

  Please watch this video at 2:48 and see who is this Ghazal Omid :
   
  http://www.youtube.com/watch?v=ljuVI-mcsJI

 • Sheik

  Please watch this video at 2:48 and see who is this Ghazal Omid :
   
  http://www.youtube.com/watch?v=ljuVI-mcsJI

 • Sheik

  این خانوم غزال امید که در ویدئو کلیپ در مورد تجاوز در زندانهای ایران صحبت میکنه یکی‌ از افرادی است که در مهمانی احمدی نژاد در نیو یورک به تمجید از وی میپردازد. به کلیپ کامنت بالا رجوع شود. البته کلیپ اصلی‌ را پیدا نکردم ولی‌ همین کلیپ هم به اندازه کافی‌ گویا است.

  • با درود به شما گرامی، حق ما شماست، این خانم یکی از سلسله گردان و متملقین انگلی نژاد بود، این را ما در مقاله خود به مناست شب نشینی انگلی نژاد در نیویورک به هنگام خود نوشتیم و خیانت های فرصت طلبانه این خانم را نیز به نگارش در آوردیم. ولی باید بدانید ما همراه با آوازیم، نه آوازه خوان. ما به نوع مطلب و گفته توجه داریم، نه به گوینده آن. اگر کسی در جایی حرف درست و منطقی زد، ما او را در آن شرایط ستایش می کنیم. حال، تا دیدگاه شما باشید. با سپاس از شما، سهراب ارژنگ

  • با درود به شما گرامی، حق ما شماست، این خانم یکی از سلسله گردان و متملقین انگلی نژاد بود، این را ما در مقاله خود به مناست شب نشینی انگلی نژاد در نیویورک به هنگام خود نوشتیم و خیانت های فرصت طلبانه این خانم را نیز به نگارش در آوردیم. ولی باید بدانید ما همراه با آوازیم، نه آوازه خوان. ما به نوع مطلب و گفته توجه داریم، نه به گوینده آن. اگر کسی در جایی حرف درست و منطقی زد، ما او را در آن شرایط ستایش می کنیم. حال، تا دیدگاه شما باشید. با سپاس از شما، سهراب ارژنگ

 • Sheik

  این خانوم غزال امید که در ویدئو کلیپ در مورد تجاوز در زندانهای ایران صحبت میکنه یکی‌ از افرادی است که در مهمانی احمدی نژاد در نیو یورک به تمجید از وی میپردازد. به کلیپ کامنت بالا رجوع شود. البته کلیپ اصلی‌ را پیدا نکردم ولی‌ همین کلیپ هم به اندازه کافی‌ گویا است.

  • با درود به شما گرامی، حق ما شماست، این خانم یکی از سلسله گردان و متملقین انگلی نژاد بود، این را ما در مقاله خود به مناست شب نشینی انگلی نژاد در نیویورک به هنگام خود نوشتیم و خیانت های فرصت طلبانه این خانم را نیز به نگارش در آوردیم. ولی باید بدانید ما همراه با آوازیم، نه آوازه خوان. ما به نوع مطلب و گفته توجه داریم، نه به گوینده آن. اگر کسی در جایی حرف درست و منطقی زد، ما او را در آن شرایط ستایش می کنیم. حال، تا دیدگاه شما باشید. با سپاس از شما، سهراب ارژنگ

 • SahameddinGhiassi

  عربان فقط در شبه جزیره  عربستان ایران بودند و مصریان با آن تمدن درخشان قدیمی عرب نبوده و نیستند تنها عرب شدند  و زبانشان هم که آرامی بوده عربی شده  تازه خود عربان سعودی هم با ایرانیان و ترکان مخلوط شده اند  دلیلش هم شباهت آنان با دیګر ملتهای خاورمیانه است   . این موضوع عرب ترک و پارسی دست ساخته  غارتګران ااست  وګرنه ملتهای عرب شده هم  مانند دیګر ملتها درګیر دیوانه ګانی نظیر صدام و قذافی هستند؟  به عبارت ساده تر ما بایست باهم متحد باشیم   خاین خاین  است   دزد دزد است و غارتګر  غارتګر در هر لباس و ملیت و مذهبی که باشد  انسان به آدمیت و انسانیت و کرامت خود بایست شناخته شود  حساب شیوخ دزد و غارتګر عرب از حساب مردم عاد ی عرب کارګر   دانشجو  و … جدا است   ؟  هیز هیز است و  دیوانه شهوت و جنون کاری به  سایر موارد ندارد   فوزیه  ملکه ایران مصری بود  و شهناز دختر شاه  سابق  ایران نیمه مصری است.  به امید پیروزی همه ملتهای در بند  زا فتنه  فساد دزدی و آدمخواری؟

 • SahameddinGhiassi

  عربان فقط در شبه جزیره  عربستان ایران بودند و مصریان با آن تمدن درخشان قدیمی عرب نبوده و نیستند تنها عرب شدند  و زبانشان هم که آرامی بوده عربی شده  تازه خود عربان سعودی هم با ایرانیان و ترکان مخلوط شده اند  دلیلش هم شباهت آنان با دیګر ملتهای خاورمیانه است   . این موضوع عرب ترک و پارسی دست ساخته  غارتګران ااست  وګرنه ملتهای عرب شده هم  مانند دیګر ملتها درګیر دیوانه ګانی نظیر صدام و قذافی هستند؟  به عبارت ساده تر ما بایست باهم متحد باشیم   خاین خاین  است   دزد دزد است و غارتګر  غارتګر در هر لباس و ملیت و مذهبی که باشد  انسان به آدمیت و انسانیت و کرامت خود بایست شناخته شود  حساب شیوخ دزد و غارتګر عرب از حساب مردم عاد ی عرب کارګر   دانشجو  و … جدا است   ؟  هیز هیز است و  دیوانه شهوت و جنون کاری به  سایر موارد ندارد   فوزیه  ملکه ایران مصری بود  و شهناز دختر شاه  سابق  ایران نیمه مصری است.  به امید پیروزی همه ملتهای در بند  زا فتنه  فساد دزدی و آدمخواری؟

 • Manuchehr

  من هم موافقم به امید ریشه کن شدن تمامی مسلمان به خصوص مسلمانان نادان ایران  که گوسفندانه فقط تقلید میکنند

 • Manuchehr

  من هم موافقم به امید ریشه کن شدن تمامی مسلمان به خصوص مسلمانان نادان ایران  که گوسفندانه فقط تقلید میکنند

 • بلای قرن  جانماز آبکشی و تظاهر به دینداری و مذهبی بودن امروزه بسیاری از ما از تظاهر به  دنیداری و جانماز آبکشی  واقعا زده شده ایم  من اول فکر میکردم که کسانیکه  مثلا مرتب نماز میخوانند  یا روزه میګیرند مردمی بسیار صادق  انسان و با مروت هستند که حاضر نیستند که بجان  مال و ناموس دیګران دست درازی کنند و تنها درفکر نیکی کردن و ساختن  مکانی خوب در آخرت خود هستند   البته متاسفانه این جانماز آبکشی و سو استفاده از باورهای انسانان ساده دل در غرب هم هست یعنی کسانی که خیلی  به دینداری و انسانیت  تاکید میکنند معمولا توزرد از آب در میآیند. و از جهل و سادګی و تعصب های ریشه دار و خرافات  اوهام مردم عادی سواستفاده های کلان میبرند.   چندی پیش یکی از دوستان من میګفت  مګر میشود که مثلا انسان مسلمان باشد  ولی به خانواده خود حضرت محمد هم حمله کند و آنان را قتل عام نماید.  اشاره او به صحرای کربلا بود و قتل عام فجیع یزید  که ادعای مسلمانی میکرد  و بعد دوست دیګرم میګفت خوب اینها هم کردند و مثلا یهودیان حضرت مسیح را به چهار میخ کشیدند یا باعث شدند که رومیان اورا به چهار میخ بکشند. 

   با این تفاوت که یهودیان حضرت مسیح را به پیامبری قبول نداشتند؟   متاسفانه این ریشه دار بودن خرافات و جهل و تعصب های خرکی بیش از حد و اوهام و خرافات ریشه ای بسیار قوی در انسان ها دارد و عوض رسیدګی و انجام تعالیم زیبای مذهبی که همانا ګفتار نیک  کردار نیک  رفتار نیک و اندیشه نیک است و یا برادری و برابری  دوستی و محبت  اکثر مردم مثلا دیندار به همان فرعها و یا همان خرافات چسبیده اند  مثلا خواندن نماز قضا نکردن آن یا روزه ګرفتن چه فایده ای دارد که همان شخص دزدی بکند رشوه خواری بنماید به  زن و مرد دیګران نظر سوداشته باشد  در امانت خیانت بکند و…  می بینید که اصل فدای فرع شده است و از دین  سواستفاده های زیادی میبرند   با جانماز آبکشی ساده دلان را غارت و به روز سیاه می نشانند.  تمامی آموزه های خوب یک دین کنار ګذاشته میشوند و تنها به یک سری فروع بی اهمیت و پیش پا افتاده  بسنده میکنند.   تمامی دینها مردم را به راستی پاکی  درستی و خوبی  رهنمایی کرده اند ولی متاسفانه اکثر دینها مورد سو استفاده قرار ګرفته و میګیرد تا اشخاصی به جمع ثروتهای نامشروع  غارت دیګران و آزار دیګران برای پیشرفت خود بپردازند. حتی آموزه های  دینهایی که بطور روشنی با تقلید و غیبت و تعصب های کورکورانه  مخالفت کرده اند و یا میخواهند همه مردم با هم دوستانه زندګی کنند نیز زیر پا ګذارده میشود و آنان هم بهمان تعصب  و شهید پروری و تشویق به کشت کشتار و شهید شده و اشاعه همان خرافات می پردازند.  آنان هم دوست دارند که مردم مثلا مومن به آن دین شهید شوند تا باعث پیشرفت دین و نام دین خود شوند.  به امید روزی که تمامی این خرافات و شهید پروری های بیحاصل و این تعصب های کورکورانه و بدون منطق کنار ګذاشته شود و انسانها با دوستی و محبت این دوروزه زندګی را به نام دین و آیین برای هم تلخ نکنند. همانطوریکه در مصر شاهد بودیم  مسیحیان از نماز خواندن مسلمانان حفاظت کنند و مسلمانان به آداب مسیحیان احترام بګذارند   مسلمانان در کنیسه ها نماز بخوانند و شعیان در کلیساها آداب مذهبی بجای بیآورند و بودایی ها در مسجد ها ذکر خدای کنند. رسد آدمی به جایی که بجز خدای  نبیند  بهاییان هم دیګران را در داخل معابد  و مجالس مذهبی خود بپذیرند و از تعصبهای آلوده به جهل و خرافات دست بردارند و هیچکسی دین را وسیله  کسب و جمع آوری ثروتهای افسانه ای نکند.

     خدا مارا از تعصب و نفاق و تفرقه دور نګه دارند و محبت و انسانیت را بجای فتنه و فساد بپذیریم.  که عبادت بجز خدمت خلق نیست  به عبا  عمامه سجاده  دلق نیست    این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری  است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه  بت خانه یکی است   توکز محنت دیګران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی.  ایکاش مردم دین را وسیله و حربه ای برای رسیدن به هدفهای آلوده خود به ثروت  شهرت و شهوت و دزدی و فساد نمیکردندی؟

  تفرقه بیانداز حکومت کن؟
  آنان براحتی از یک ابله یک فیلسوف میسازند و آنرا بخورد مردم ساده دل میدهند  همانطوریکه بارها دیده ایم و یک ابله را به لباس خدایی و فرعونی و دیکتاتوری ملبس میسازند و با بوق کرنا و در دست داشتن وسایل ارتباط جمعی از مویی کوهی و از گدایی سلطانی درست  میکنند و برعکس از دانشمندی دیوانه ای نمودار میکنند؟  تفرقه بین دینها  بین ملتها و بین زبانها و … از شگردهای استعمار و استحمار بین المللی است
  در روزگار گذشته مردی بود که کفن مردگان می دزدید و نان زن و فرزند خویش می داد و عمری به این کار مشغول بود و همه این سالها، به لعنت خلق گرفتار! در بستر مرگ فرزند را صدا کرد که فرزندم، من عمری به این کار مشغول بودم و سالهاست که به لعنت خلق گرفتارم ، بیا و بعد از من تو کاری کن که آمرزشی باشد برای پدرت. پدر مُرد و پسر چندی بعد شغل پدر را دنبال کرد. با این تفاوت که کفن مردگان را که می دزدید هیچ، با آنها آن می کرد، که ذکرش در اینجا جایز نیست ! مردم انگشت به دهن جملگی می گفتند که:
  خدا پدرش را بیامرزد که فقط کفن می دزدید ، اینکه هم کفن می دزدد و هم ….  و پسر خوشحال که وصیت پدر را بجای آورده است .
  بقول مرحوم عمران صلاحی، (نقل قول از ابراهیم نبوی) حالا حکایت ماست، در این مرز پر گهر هر که بر مسندی می نشیند خلق الله باید پدر بیامرزی برای فرد رفته بگویند
  خاطره یک پزشک بخش اطفال رفتم دستکش هام رو عوض کنم، نمیدونم تا برگردم چه بلایی سر خودش آورد که اینطوری گریه میکرد! پرسیدم آخه کجات درد میکنه کوچولو؟… بدون وقفه میگفت: تقی…..تقی! پرستار رو صدا زدم، ولی اونم نتونست متوجه بشه که این بچه چش شده …بچه هم که ول کن نبود و دائم تقی تقی میکرد! گفتم تقی جان آروم باش! تو دیگه مرد شدی! مرد که گریه نمیکنه!! پرستار گفت اسمش که تقی نیست آقای دکتر! تو پرونده اش نوشته رامتین! گفتم خب شاید تو خونه تقی صداش میکنند!!…اونم زد زیر خنده! ازش خواهش کردم مادر بچه رو صدا کنه، تا بخش رو روی سرمون خراب نکرده !!مادرش که اومد ، یه چسب زخم خواست و چسبوند رو “انگشت شست” اش، بعد هم دلداری اش داد و آرومش کرد گیج شده بودم! پرسیدم قضیه چی بود؟… مشخص شد تو مهدکودک ، اسم امام ها رو به ترتیب انگشت های دست، به این ها یاد میدن،… این بچه هم که انگشت شست اش مونده بود لای دسته صندلی و درد گرفته بود، برای همین هم وقتی ازش می پرسیدیم کجات درد میکنه ، همش میگفت: تقی
  پاسخ قره العین به تمنای ناصرالدین شاه برای همسری او  قزه العین این شیرزن وبانو وکشته ی مهر وعشق را چون منی  شرح دادن
  کم است وبهتر ازمن همه به دلاوری وشکوه او آشنایی  دارند
  به پیشتازی در فمینیزم وکشف حجاب
   وگفتگوی بی پرده وآزاد ومناظره با مردان ومدعیان دروغین
   اما با زیبایی روح وزیبایی جسمش دربرابر ناصرالدین شاه پاسخ نه میدهد 
  سروده ای با شکوه دارددر پاسخ به شاه چند بیتش را گزارش میکنم
  ……………………………………………………
  تو که غافل از می وشاهدی پی قتل زاهد وعابدی
  چه کنم که کافر وجاحدی  به خلوص نیت اصفیا
  .
  تو  و ملک جاه وسکندری من ورسم وراه قلندری
  اگر آن خوشست تودرخوری وگراین بدست مرا سزا
   
   دعوت امام خمینی از ملت مصر براى قیامدستور فرمانده کل قوای ایران به ملت مصر الامام الروح الله  الخمینی الموسوی  الایت الله الاعظمی  المرحوم الراحل  دانشمند قرن و رهبر جهان         
  لطفا در صورت امکان مطالب داخل این ایمیل رو به زبان های عربی، انگلیسی و… ترجمه کرده و برای دیگران حتما بفرستید…
  صحیفه امام، ج‏۱۵،ص: ۲۸۵
  دعوتاز ملت مصر و عراق براى قیام :
  ملت مصر باید اینمطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه‏ها، همان طورى که ایران قیام کرد،آنجا هم خواهد پیروز شد. ملت مصر از حکومت نظامى نترسد و به او اعتنانکند و همان‏طورکه ایران حکومت نظامى را شکست و به خیابانها ریخت، آنها هم بشکنند و بهخیابانها بریزندو این تفاله‏هاى امریکا را بیرون بریزند. ملت مصر ننشینند تا این قدرت از بین رفتهدوباره دست و پاى خودش را جمع کند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل کند. امروز روزى استکه ملت مصر باید قیام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت. باید قدرترا نشان دهدو اعتناى به این حکومت نظامىِ برخلاف همه موازین نکند و بشکند این حکومت نظامى را وبه خیابانها بریزد و این دولتى [را] که مى‏خواهد با سرنیزه با اسلاممخالفت کند و بهصراحت مى‏گوید که هرکس که به اسلام وفادار باشد او را سرکوب مى‏کنیم، [ازبین ببرد.]این تکلیفى است براى ملت مصر، براى علمایى که وابسته به حکومت نیستند.این تکلیفى استبراى علما. علماى مصر بپا خیزند و براى خاطر خدا، از اسلام دفاع کنند. چه عذرى استبراى علماى مصر که اعلام ضدیت با اسلام را- این حکومت قبل از آمدنش به سرکار اعلامکرده است که هرچه با اسلام ربط داشته باشد ما او را سرکوب مى‏کنیم- چهعذرى است براىعلماى اسلام در مصر که نشسته‏اندو گوش مى‏کنند تا اینکه اینها دوباره غلبه کنند؟! امروز شما پیروزید.
  ملت مصر امروز قدرتدستش است .. ارتش معلوم نیستکه با دولت باشد، مگر آنهایى که جیره خوار امریکا هستند. ارتش مصر توجهکند به اینکهاگر بخواهد پشتیبانى کند از این حکومتى که اعلام کرده است که من تابع امریکا هستم واسرائیل و من هرکس دم از اسلام بزند او را خفه مى‏کنم، این ننگ را بهخودش، ارتش مصرراه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این، باز اسرائیل بیاید و به شما حکومتکند، و اسرائیلو امریکا مقدرات شما را در دست بگیرند. ارتش عراق چه بهره‏اى برد از این کار؟.خطاىصدام که به واسطه خدمتگزارى به امریکا و خدمتگزارى به اسرائیل، که ازایران صدمه دیدهبودند، به ایران حمله کرد، ارتش عراق چه بهره‏اى از این برد؛ جز اینکههزاران نفر ازافرادش در اینجا کشته شدند؟ ارتش عراق که مى‏بیند ملت عراق با این حزب فاسد، با اینحزب کافر مخالف است، او هم مخالفت کند و دیگر اجازه ندهد بیش از این جوانانشان کشتهبشود. ما و ارتش ما نمى‏خواهیم که جوانان مسلمین که با فشار به ایران مى‏آیند براىاینکه عمل کنند بر طبق افکار فاسد صدام، کشته بشوند. ما همه ملت اسلام وجوانان اسلامرا دوست داریم و مى‏خواهیم که به راه حق و به راه اسلام و به راه ملتهاىخود سیر کنند.ارتش عراق چرا نشسته و صدام دارد مملکت عراق را تباه مى‏کند و ارتش عراقرا تباه مى‏کندو اسلام را زیر پا مى‏گذارد؟ ارتش عراق، ملت عراق، بپا خیزید و اینتفاله‏ها را بیرونریزید! همه ملتهاى اسلام باید قیام کنند و راه حق را به پیش بگیرند. همهدولتها بایدبرگردند و خاضع بشوند در مقابل ملت. البته از صدام گذشته است؛ مثل اینکهاز سادات همگذشته بود

 • بلای قرن  جانماز آبکشی و تظاهر به دینداری و مذهبی بودن امروزه بسیاری از ما از تظاهر به  دنیداری و جانماز آبکشی  واقعا زده شده ایم  من اول فکر میکردم که کسانیکه  مثلا مرتب نماز میخوانند  یا روزه میګیرند مردمی بسیار صادق  انسان و با مروت هستند که حاضر نیستند که بجان  مال و ناموس دیګران دست درازی کنند و تنها درفکر نیکی کردن و ساختن  مکانی خوب در آخرت خود هستند   البته متاسفانه این جانماز آبکشی و سو استفاده از باورهای انسانان ساده دل در غرب هم هست یعنی کسانی که خیلی  به دینداری و انسانیت  تاکید میکنند معمولا توزرد از آب در میآیند. و از جهل و سادګی و تعصب های ریشه دار و خرافات  اوهام مردم عادی سواستفاده های کلان میبرند.   چندی پیش یکی از دوستان من میګفت  مګر میشود که مثلا انسان مسلمان باشد  ولی به خانواده خود حضرت محمد هم حمله کند و آنان را قتل عام نماید.  اشاره او به صحرای کربلا بود و قتل عام فجیع یزید  که ادعای مسلمانی میکرد  و بعد دوست دیګرم میګفت خوب اینها هم کردند و مثلا یهودیان حضرت مسیح را به چهار میخ کشیدند یا باعث شدند که رومیان اورا به چهار میخ بکشند. 

   با این تفاوت که یهودیان حضرت مسیح را به پیامبری قبول نداشتند؟   متاسفانه این ریشه دار بودن خرافات و جهل و تعصب های خرکی بیش از حد و اوهام و خرافات ریشه ای بسیار قوی در انسان ها دارد و عوض رسیدګی و انجام تعالیم زیبای مذهبی که همانا ګفتار نیک  کردار نیک  رفتار نیک و اندیشه نیک است و یا برادری و برابری  دوستی و محبت  اکثر مردم مثلا دیندار به همان فرعها و یا همان خرافات چسبیده اند  مثلا خواندن نماز قضا نکردن آن یا روزه ګرفتن چه فایده ای دارد که همان شخص دزدی بکند رشوه خواری بنماید به  زن و مرد دیګران نظر سوداشته باشد  در امانت خیانت بکند و…  می بینید که اصل فدای فرع شده است و از دین  سواستفاده های زیادی میبرند   با جانماز آبکشی ساده دلان را غارت و به روز سیاه می نشانند.  تمامی آموزه های خوب یک دین کنار ګذاشته میشوند و تنها به یک سری فروع بی اهمیت و پیش پا افتاده  بسنده میکنند.   تمامی دینها مردم را به راستی پاکی  درستی و خوبی  رهنمایی کرده اند ولی متاسفانه اکثر دینها مورد سو استفاده قرار ګرفته و میګیرد تا اشخاصی به جمع ثروتهای نامشروع  غارت دیګران و آزار دیګران برای پیشرفت خود بپردازند. حتی آموزه های  دینهایی که بطور روشنی با تقلید و غیبت و تعصب های کورکورانه  مخالفت کرده اند و یا میخواهند همه مردم با هم دوستانه زندګی کنند نیز زیر پا ګذارده میشود و آنان هم بهمان تعصب  و شهید پروری و تشویق به کشت کشتار و شهید شده و اشاعه همان خرافات می پردازند.  آنان هم دوست دارند که مردم مثلا مومن به آن دین شهید شوند تا باعث پیشرفت دین و نام دین خود شوند.  به امید روزی که تمامی این خرافات و شهید پروری های بیحاصل و این تعصب های کورکورانه و بدون منطق کنار ګذاشته شود و انسانها با دوستی و محبت این دوروزه زندګی را به نام دین و آیین برای هم تلخ نکنند. همانطوریکه در مصر شاهد بودیم  مسیحیان از نماز خواندن مسلمانان حفاظت کنند و مسلمانان به آداب مسیحیان احترام بګذارند   مسلمانان در کنیسه ها نماز بخوانند و شعیان در کلیساها آداب مذهبی بجای بیآورند و بودایی ها در مسجد ها ذکر خدای کنند. رسد آدمی به جایی که بجز خدای  نبیند  بهاییان هم دیګران را در داخل معابد  و مجالس مذهبی خود بپذیرند و از تعصبهای آلوده به جهل و خرافات دست بردارند و هیچکسی دین را وسیله  کسب و جمع آوری ثروتهای افسانه ای نکند.

     خدا مارا از تعصب و نفاق و تفرقه دور نګه دارند و محبت و انسانیت را بجای فتنه و فساد بپذیریم.  که عبادت بجز خدمت خلق نیست  به عبا  عمامه سجاده  دلق نیست    این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری  است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه  بت خانه یکی است   توکز محنت دیګران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی.  ایکاش مردم دین را وسیله و حربه ای برای رسیدن به هدفهای آلوده خود به ثروت  شهرت و شهوت و دزدی و فساد نمیکردندی؟

  تفرقه بیانداز حکومت کن؟
  آنان براحتی از یک ابله یک فیلسوف میسازند و آنرا بخورد مردم ساده دل میدهند  همانطوریکه بارها دیده ایم و یک ابله را به لباس خدایی و فرعونی و دیکتاتوری ملبس میسازند و با بوق کرنا و در دست داشتن وسایل ارتباط جمعی از مویی کوهی و از گدایی سلطانی درست  میکنند و برعکس از دانشمندی دیوانه ای نمودار میکنند؟  تفرقه بین دینها  بین ملتها و بین زبانها و … از شگردهای استعمار و استحمار بین المللی است
  در روزگار گذشته مردی بود که کفن مردگان می دزدید و نان زن و فرزند خویش می داد و عمری به این کار مشغول بود و همه این سالها، به لعنت خلق گرفتار! در بستر مرگ فرزند را صدا کرد که فرزندم، من عمری به این کار مشغول بودم و سالهاست که به لعنت خلق گرفتارم ، بیا و بعد از من تو کاری کن که آمرزشی باشد برای پدرت. پدر مُرد و پسر چندی بعد شغل پدر را دنبال کرد. با این تفاوت که کفن مردگان را که می دزدید هیچ، با آنها آن می کرد، که ذکرش در اینجا جایز نیست ! مردم انگشت به دهن جملگی می گفتند که:
  خدا پدرش را بیامرزد که فقط کفن می دزدید ، اینکه هم کفن می دزدد و هم ….  و پسر خوشحال که وصیت پدر را بجای آورده است .
  بقول مرحوم عمران صلاحی، (نقل قول از ابراهیم نبوی) حالا حکایت ماست، در این مرز پر گهر هر که بر مسندی می نشیند خلق الله باید پدر بیامرزی برای فرد رفته بگویند
  خاطره یک پزشک بخش اطفال رفتم دستکش هام رو عوض کنم، نمیدونم تا برگردم چه بلایی سر خودش آورد که اینطوری گریه میکرد! پرسیدم آخه کجات درد میکنه کوچولو؟… بدون وقفه میگفت: تقی…..تقی! پرستار رو صدا زدم، ولی اونم نتونست متوجه بشه که این بچه چش شده …بچه هم که ول کن نبود و دائم تقی تقی میکرد! گفتم تقی جان آروم باش! تو دیگه مرد شدی! مرد که گریه نمیکنه!! پرستار گفت اسمش که تقی نیست آقای دکتر! تو پرونده اش نوشته رامتین! گفتم خب شاید تو خونه تقی صداش میکنند!!…اونم زد زیر خنده! ازش خواهش کردم مادر بچه رو صدا کنه، تا بخش رو روی سرمون خراب نکرده !!مادرش که اومد ، یه چسب زخم خواست و چسبوند رو “انگشت شست” اش، بعد هم دلداری اش داد و آرومش کرد گیج شده بودم! پرسیدم قضیه چی بود؟… مشخص شد تو مهدکودک ، اسم امام ها رو به ترتیب انگشت های دست، به این ها یاد میدن،… این بچه هم که انگشت شست اش مونده بود لای دسته صندلی و درد گرفته بود، برای همین هم وقتی ازش می پرسیدیم کجات درد میکنه ، همش میگفت: تقی
  پاسخ قره العین به تمنای ناصرالدین شاه برای همسری او  قزه العین این شیرزن وبانو وکشته ی مهر وعشق را چون منی  شرح دادن
  کم است وبهتر ازمن همه به دلاوری وشکوه او آشنایی  دارند
  به پیشتازی در فمینیزم وکشف حجاب
   وگفتگوی بی پرده وآزاد ومناظره با مردان ومدعیان دروغین
   اما با زیبایی روح وزیبایی جسمش دربرابر ناصرالدین شاه پاسخ نه میدهد 
  سروده ای با شکوه دارددر پاسخ به شاه چند بیتش را گزارش میکنم
  ……………………………………………………
  تو که غافل از می وشاهدی پی قتل زاهد وعابدی
  چه کنم که کافر وجاحدی  به خلوص نیت اصفیا
  .
  تو  و ملک جاه وسکندری من ورسم وراه قلندری
  اگر آن خوشست تودرخوری وگراین بدست مرا سزا
   
   دعوت امام خمینی از ملت مصر براى قیامدستور فرمانده کل قوای ایران به ملت مصر الامام الروح الله  الخمینی الموسوی  الایت الله الاعظمی  المرحوم الراحل  دانشمند قرن و رهبر جهان         
  لطفا در صورت امکان مطالب داخل این ایمیل رو به زبان های عربی، انگلیسی و… ترجمه کرده و برای دیگران حتما بفرستید…
  صحیفه امام، ج‏۱۵،ص: ۲۸۵
  دعوتاز ملت مصر و عراق براى قیام :
  ملت مصر باید اینمطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه‏ها، همان طورى که ایران قیام کرد،آنجا هم خواهد پیروز شد. ملت مصر از حکومت نظامى نترسد و به او اعتنانکند و همان‏طورکه ایران حکومت نظامى را شکست و به خیابانها ریخت، آنها هم بشکنند و بهخیابانها بریزندو این تفاله‏هاى امریکا را بیرون بریزند. ملت مصر ننشینند تا این قدرت از بین رفتهدوباره دست و پاى خودش را جمع کند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل کند. امروز روزى استکه ملت مصر باید قیام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت. باید قدرترا نشان دهدو اعتناى به این حکومت نظامىِ برخلاف همه موازین نکند و بشکند این حکومت نظامى را وبه خیابانها بریزد و این دولتى [را] که مى‏خواهد با سرنیزه با اسلاممخالفت کند و بهصراحت مى‏گوید که هرکس که به اسلام وفادار باشد او را سرکوب مى‏کنیم، [ازبین ببرد.]این تکلیفى است براى ملت مصر، براى علمایى که وابسته به حکومت نیستند.این تکلیفى استبراى علما. علماى مصر بپا خیزند و براى خاطر خدا، از اسلام دفاع کنند. چه عذرى استبراى علماى مصر که اعلام ضدیت با اسلام را- این حکومت قبل از آمدنش به سرکار اعلامکرده است که هرچه با اسلام ربط داشته باشد ما او را سرکوب مى‏کنیم- چهعذرى است براىعلماى اسلام در مصر که نشسته‏اندو گوش مى‏کنند تا اینکه اینها دوباره غلبه کنند؟! امروز شما پیروزید.
  ملت مصر امروز قدرتدستش است .. ارتش معلوم نیستکه با دولت باشد، مگر آنهایى که جیره خوار امریکا هستند. ارتش مصر توجهکند به اینکهاگر بخواهد پشتیبانى کند از این حکومتى که اعلام کرده است که من تابع امریکا هستم واسرائیل و من هرکس دم از اسلام بزند او را خفه مى‏کنم، این ننگ را بهخودش، ارتش مصرراه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این، باز اسرائیل بیاید و به شما حکومتکند، و اسرائیلو امریکا مقدرات شما را در دست بگیرند. ارتش عراق چه بهره‏اى برد از این کار؟.خطاىصدام که به واسطه خدمتگزارى به امریکا و خدمتگزارى به اسرائیل، که ازایران صدمه دیدهبودند، به ایران حمله کرد، ارتش عراق چه بهره‏اى از این برد؛ جز اینکههزاران نفر ازافرادش در اینجا کشته شدند؟ ارتش عراق که مى‏بیند ملت عراق با این حزب فاسد، با اینحزب کافر مخالف است، او هم مخالفت کند و دیگر اجازه ندهد بیش از این جوانانشان کشتهبشود. ما و ارتش ما نمى‏خواهیم که جوانان مسلمین که با فشار به ایران مى‏آیند براىاینکه عمل کنند بر طبق افکار فاسد صدام، کشته بشوند. ما همه ملت اسلام وجوانان اسلامرا دوست داریم و مى‏خواهیم که به راه حق و به راه اسلام و به راه ملتهاىخود سیر کنند.ارتش عراق چرا نشسته و صدام دارد مملکت عراق را تباه مى‏کند و ارتش عراقرا تباه مى‏کندو اسلام را زیر پا مى‏گذارد؟ ارتش عراق، ملت عراق، بپا خیزید و اینتفاله‏ها را بیرونریزید! همه ملتهاى اسلام باید قیام کنند و راه حق را به پیش بگیرند. همهدولتها بایدبرگردند و خاضع بشوند در مقابل ملت. البته از صدام گذشته است؛ مثل اینکهاز سادات همگذشته بود

 • Fdgfdg

  من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب,خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب,پایه ی اسلامتان را ای امام جمعه ها,می کنم با تار مویی من خراب اندر خراب,گور بابای شما بر جد و آبای شما,از جهنم تا بهشت و وحشت و رنج و عذاب,ننگ و نفرت بادتان ای کرکسان ، شادی کشان,زن به چشمان شما شد برده ای در رختخواب,روی لب الله و اکبر سنگسارم کرده اید,تا گلو در خاکها ای قاتلان آفتاب,روسری را در خیابان قعر آتش افکنم,گیسوان را میدهم شادی کنان من پیچ و تاب,میروم در ساحل دریا کمی عریان شوم,پیکر زیبای خود را تا زنم رقصان بر آب,لب بگیرم از لب معشوق خود در کوچه ها,شیخکان را افکنم با بوسه ها در اضطراب,تو چه دانی آیت الله پشمکی از شور و حال,کشک خود را زیر ماتحتت سر منبر بساب,من زنم زن مذهبم تنها جهان آزادی است,می گشایم بال و پر در آسمانها چون عقاب,آن سبو بشکست و آن پیمانه ها بر خاک ریخت,مرد سالاری شده در گور ای عالیجناب,من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب,خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب.

 • Fdgfdg

  من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب,خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب,پایه ی اسلامتان را ای امام جمعه ها,می کنم با تار مویی من خراب اندر خراب,گور بابای شما بر جد و آبای شما,از جهنم تا بهشت و وحشت و رنج و عذاب,ننگ و نفرت بادتان ای کرکسان ، شادی کشان,زن به چشمان شما شد برده ای در رختخواب,روی لب الله و اکبر سنگسارم کرده اید,تا گلو در خاکها ای قاتلان آفتاب,روسری را در خیابان قعر آتش افکنم,گیسوان را میدهم شادی کنان من پیچ و تاب,میروم در ساحل دریا کمی عریان شوم,پیکر زیبای خود را تا زنم رقصان بر آب,لب بگیرم از لب معشوق خود در کوچه ها,شیخکان را افکنم با بوسه ها در اضطراب,تو چه دانی آیت الله پشمکی از شور و حال,کشک خود را زیر ماتحتت سر منبر بساب,من زنم زن مذهبم تنها جهان آزادی است,می گشایم بال و پر در آسمانها چون عقاب,آن سبو بشکست و آن پیمانه ها بر خاک ریخت,مرد سالاری شده در گور ای عالیجناب,من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب,خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب.

 • قربانیان
  دینهای و فرهنګهای دنیا  زنان قربانیان زن
  ستیزیهای فرهنګهای و …

   

  سالار
  تعریف میکرد

  هنګامیکه
  برای تحصیل بعد از دبیرستان به اروپا رفته بودم از دیدن اینهمه زنان دکولته پوش و
  از نظر ما نیمه برهنه که براحتی به آغوش مردان فرو میروند وهمدیګر را میبوسند و ظاهرا خوش و خنده رو هستند متعجب شدم تازه من از خانواده مذهبی مثلا
  مدرن بودم ګرچه پدرم مرا به زور وادار کرده بود که نماز بخوانم ولی مادر حجاب
  نداشت و در بیرون خانه در یک شرکت اروپایی کار میکرد. ولی من متوجه شده بودم که
  پدرم از دست دادن مادرم با یک مرد ناراحت میشود ولی خوب به نوعی تحمل میکرد. در
  دوره های بعد از رضا شاه دوباره زنان میتوانستند هم از حجاب استفاده کنند و هم
  نکنند بسیاری از زنان که به زور حجاب را پاسبانان و مامورین رضا شاهی از سرشان به
  زیر کشیده بودند حالا دوباره به زیر حجاب خزیده بودند. ولی اکنون من در کشوری
  اروپایی بودم که دختران وزنان جوان براحتی مردان دیګر وشاید دوستان خود را در آغوش
  میګرفتند و می بوسیدند.  خوب از نظر یک
  متعصب مسلمان اینان نوعی فاحشه بودند و کارشان بسیار زشت و درد ناک.

   

  آن موقع
  در اروپا همه خانه ها هم حمام نداشت بخصوص من که مجبور بودم
  در محله فقیرنشین یک اتاق از یک زن پیراجاره کنم که نه حمام داشت نه توالت لوله
  کشی شده و یا مثل خانه ما متصل به چاه فاضل آب. بلکه توالت یک سطل داشت که وقتی آن
  پر میشد ماشینی میآمد و آنرا می برد. چون آنان در توالت برای پاکی خود از آب
  استفاده نمیکردند این بود که سطل دیر پر میشد. 
  حالا خودتان مجسم کنید که من می بایست خودم را با دستمال کاغذی که زیاد هم
  مرغوب نبود خودم را تمیز میکردم. آن ساختمان بوی مدفوع میداد. زیرا همیشه سطل
  توالت دارای مقداری مدفوع انسانی بود. در آن دوره ما حتی از فقیر ترین اروپایی ها
  هم فقیر تر بودیم زیرا ارزهای ما ارزش چندانی نداشت و تقریبا با پول ما پس از تغیر
  میشد نیمه قدرت خرید در کشورهای ما را داشت. در محیط پوهنتون ولی موضوع کمی فرق
  میکرد. آنجا ساختمانهای مدرن با توالتهای مدرن بود که براحتی میشد در دست شویی و
  با استفاده از آب خود را خوب تمیز کرد. بهرحال من مجبور بودم هفته ای چند بار به
  ګرمابه عمومی بروم که دارای استخر شنای مخلتط هم بود. برای من دیدن آنهمه زن زیبای
  مایو دوتکه پوش خیلی عجیب می بود. بعد هم که تابستان شد و برای شنا به کنار دریا
  میرفتم با نوعی دیګر از مردم اروپا آشنا شدم یعنی آزادی بدنی که آنان در بعضی از
  ساحلهای یا پلاژها اصلا مایو نمی پوشیدند و کاملا لخت مادر زاد بودند.

   

  بعد هم
  شنیدم که جوانان آڼان بدون ازدواج با هم رابطه زناشویی دارند و باهم در یک اتاق
  زندګی میکنند. باز با معیار مذهبی ما آنان همه فاحشه هایی بودند که تنها پول دریافت نمیکردند. یک روز هم که به مثلا مرګز زنان بدکاره شان
  رفتم یکی از همکلاسی های پوهنتون خود را در آنجا دیدم  با خوشحالی نزدش که کنار خیابان ایستاده بود
  رفتم و سلامی کردم  ګفت  فلانی سالار زود برو که من مشتریهایم می پرند
  یعنی میروند ګفتم چه مشتری ګفت من اینجا دارم کار میکنم. مردانی که احتیاج به سکس
  دارند بمن ده پوند میدهند و با من عمل لقاح انجام میدهند اکنون برو فردا در
  پوهنتون برایت توضیح بیشتری میدهم. مری روز بعد در پوهنتون
  بمن ګفت که ببین من من یک دوست پسر دارم که میخواهم با او بعد ها ازدواج بکنم با او عمل لقاح را بدون کاپوت یا روپوش انجام میدهم و او میتواند
  دهانم را ببوسد و یا زبانم را بمکد ولی دیګران که مشتری هستند تنها میتوانند با
  کاپوت بمن داخل شوند و اجازه بوسیدن لبهای مرا هم ندارند. آنان مشتری های من هستند
  نه دوست پسرم  بعد که خوب پول جمع کردم و
  درسم هم تمام شد میتوانیم با این پول خوبی که ګرفته ام زندګی خوبی داشته باشیم.

   

  برای من
  در آن موقع حتی رقص دونفره مرد با زن هم خوب نبود. و اطرافیان ما در کشورم آنرا
  دوست نداشتند. حالا هر شب در سالنهای پوهنتون رقصهای دونفره بود. بعضی وقتها زنان
  از مردان تقاضای رقص میکردند و من چون خجالتی بودم معمولا
  صبر میکردم تا دختران برای رقص نزدم بیآیند. دختری زیبا نزدم آمد تعظیمی کرد و
  تقاضای رقص  من با او رقصیدم ولی بعد از
  چند بار رقصیدن رفت. من فکر میکردم که او از من خوشش آمده و میتوانم مثلا دوست
  نزدیک او باشم ولی اینطور نبود او تنها میخواست چند بار با من برقصد و بعد هم دیګر
  با من کاری نداشت. 

   

  سالها
  ګذشت من دیګر با نوع زندګی آنان آشنا شده بودم و دیګر کارهای آنان برای من غیر
  عادی نبود. با ګفتګو با دوستان  اروپایی
  اکنون یاد ګرفته بودم که آنان هم برای خود معیارهایی دارند
  مثلا وقتی ازدواج کردند دیګر یواشکی خیانت نمی کنند واګر مرد دیګری را دوست داشتند
  اینرا با همسر خود در میان میګذارند و از او تقاضای تلاق میکنند. یاحتی هنګامی که
  با هم دوست پسر دختر هستند باز با کسی دیګر رابطه عشقی جنسی برپا نمیکنند و بهم
  وفادارند. این ها ګذشت تا اینکه بعد از مدتی من تحصلاتم تمام شد و چون پوهنتون
  احیتاج به مدرس داشت مرا استخدام کردند. حالا کم کم متوجه میشدم که چه نفرت همراه
  با مثلا احترامی آنان از ما دارند.  آنان
  مارا کثیف بی تمدن  و هرزه می پندارند.
  آنان کم کم بمن میګفتند که کسانی که از خاورمیانه بخصوص از کشورهای مسلمان میآیند
  دختران مارا بدون دوست داشت و اینکه عاشق آنان باشند به رختخوابهایشان می کشانند و
  با آنان عمل مکانیکی جنسی بدون عشق میکنند و بعد هم آنان را رها کرده بعد از تمام
  شدن درسهایشان به کشورهای خودشان میروند تا با مثلا دختر باکره ای عروسی کنند و
  حتی دختران مارا حامله کرده و ول میکنند. این موضوع را چند
  بار برای من تکرار کردند. یک روز که سرکلاس رفته بودم دیدم دختری ګریه میکند ګفتم
  چه شده که ګریه میکنی  ګفت دکتر س ګفته که
  شما آنقدر بدبخت شده اید که حالا شترسواران شرقی بی اخلاق
  مسلمان بایست بشما درس بدهند.  باخودم ګفتم
  چرا اصلا ما بایست به کشورهای اینان بیاییم که از ما محترمانه اینقدر متنفرند.
  شینده بودم که آنان بسختی به شرقی ها اتاق اجاره میدهند. و یا مواظب هستند که با
  دختران اروپایی رابطه هایی نزدیک نداشته باشند.

   

  اکنون می بینم که وطن دارهای  ما به
  مشګلهای کشوری اصلا توجه ندارند به دزدیها رشوه خواری ها خرابی ها  خراب کردن آثار باستانی کشورهایمان  به خود سوزیهای به ظلم هایی که به دختران جوان
  میشوند و آنان را به زور به مردان مسنی که دوست شان هم ندارند می فروشند یا می
  سپارند. به اختلاسهای میلیارد دلاری  به
  کشت کشتارهای  الکی  به نفرتهای توسعه یافته به بیسوادی جهل و
  تمامیت خواهی ها  مثلا اینکه فلان شیخ
  میلیونها دزدیده است اصلا کاری ندارند و یا اینکه طیاره خصوصی دارد که از طلای زرد
  ساخته شده در صورتیکه مصرف طلا در اسلام آنطوریکه من شنیده ام حرام است.  یا مکروه. به اعتیاد زنان و کودکان و جوانان.
  به بیکاری  بی پوهنتونی  بی شفاخانه ای 
  خرابی راه ها و ساختمانها  دزدی و
  دغلی در ادارات دولتی و حتی ملی. اینها برایشان اصلا مهم نیستند. تعصب دینی بدون
  پشتوانه علمی و بدون داشتن سوادکافی مثلا مردی که قرآن کریم را اصلا نخوانده است
  ادعای مسلمانی دارد و خود راهم ارشد و محقق میداند و علامه دهر و عقل کل؟  همه اینها اصلا برایشان ارزشی ندارد. تفرقه ها
  کشت کشتارهای بین برادران با عقیده های مختلف. مثل کشتن نجیب الله خان که مثلا
  تمایلی به مکتب کمونیستی داشت. و آمریکاییان برای مبارزه با کمونیست اسلامیون را
  اسلحه دادند تا آنان را قتل عام کنند و یا خودشان هم کشته شوند.  بجای وحدت واتحاد همه ګروه ها صرف نظر از ایده
  لوژیهایشان و تنها برای پیشرفت کشور. دیدم که بساط تنفر و تمامیت خواهی بسیار
  پرمشتری است. ناګهان دیدم که ګروهی برای کسی آواز مخالفت ساز کرده اند معلوم شد که
  آن شخص در یک حمام عمومی و استخر شنا آب بازی کرده است. یا شنا.  و این شده بود پیراهن عثمان و همه مطلب های
  ګفته شده بالا به کناری ګذاشته شده بود. نمیدانم اینها از عقده های جنسی سرکوب شده
  در شرق است و یا یک نفرت سابقه دار.

   

  ګروهی
  دیګر از جوانان متعصب غیر دینی هستند که حرمت اسلام را شکسته اند و به بدبیراه
  ګفتن به دین و حتی رهبران آن مشغول اند. سایتی بنام فضول محله تمام مشګل ها را سر
  دین ودینداران می اندازد.  و می نویسد که
  حضرت محمد زبان دخترش را در دهان میګرفته است و سند هم
  میآورد. من اسلامی می شناختم که از درون آن مولانا جلال الدین که جلال دین هم بود
  برخاسته بود که همه غربیان هم در برابر عظمت فکر و اثر او سرتعظیم فرود
  میآوردند.  ولی اکنون با یک مشت دانشجو
  برخورد کردم که ګویا به خود ارضایی و خشم حاصله آن دچار هستند و چون توان ازدواج
  کردن را ندارند این است که با خشم به جنس مخالف می نګرند.  آنان همه خشم خود را سعی میکنند سرکسی خالی
  کنند. اګر این سایت را نګاه کنید می بینید که اکثر وقت آنان صرف فحشکاری میشود
  بدون اینکه نتیجه ای برای هرطرف داشته باشد. درست مثل جنګهایی که برای فروش اسلحه
  کسانی ساده دل و یا خود فروخته برپا میکنند. 
  آیا بهتر نیست که بهم احترام بګذاریم و به باورهای هم با دقت ګوش کنیم و
  دیګران را مسخره و تخطیه نکنیم و اجازه بدهیم که هرکس بدون تظاهر و جا نماز آبکشی
  حرفش را و تجربه اش را با ما درمیان بګذارد. آنچه که مسلم است این تفرقه همان راهی
  است که اربابان غارتګر و پادوهای محلی و ملی شان میخواهند که ما باهم در سرعناد
  باشیم و یا لااقل بی تفاوت ټا  آن به تاراج
  خود ادامه بدهند. برادری  برابر عفو
  بزرګواری  احترام بهم نګفتن فحش های رکیک
  جنسی و به میان آوردن خواهر مادر وسط دعوای کلامی آنهم از راه اینترنت کاری نیکو و
  پسندیده نیست. اینکه ما در واقع قربانی حرص و طمع غارتګران بین المللی و پادوهای
  خیانت کارشان و عوامل خود فروخته شان هستیم.  
  یاد این بیت شعر افتادم که اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم دیر یکی
  کعبه بت خانه یکی است.  خدا نګهدار  به امید پیروزی همه مردمان دربند چه در شرق و
  چه در غرب؟  و اتحاد همه ما برعلیه دزدان
  عظیم شان بین المللی یا ملی  با میلیاردها
  دلار سرمایه غارت شده ملی ما؟

 • کنار ګذاشتن تعصبهای غیر علمی و زن ستیزی؟ دوستان ګرامی بیخود با هم مجادله نکنید و کاسه کوزه ها را سر دینها نشکنید. مشګل در جای دیګری است. مشګل در حسادت ماست در جهالت ماست در تمامیت خواهی ماست در عقل کل بودن ماست. نادانانی که ادعای دانایی دارند و با فحاشی و دشنام و ناسزا میخواهند حرف خود را با زور فشار و ایجاد ترس و وحشت به کرسی بنشانند. کسانی که از خواندن حتی قراڼ کریم و درک آنهم عاجز هستند ولی خود را علامه دهر فرض میکنند و میخواهند با توهین و تهمت حرف خود را مثلا ثابت کنند آنان که دارای فکری پرت و علیلی هستند حتی در آغوش ګرفتن یک مرغ را هم عملی موهن و جنسی میدانند خودتان ببینید که مغزشان تا حد انباشه از سکس شهوت است که حتی از مرغکی بینوا هم توقع سکس دارند. زیرا کاملا قیاس به نفس میکنند آنان از عشق والایی دوستی و محبت کاملا عاری شده اند و تنها به آلات تناسلی خودشان آویزان هستند. آنان زن با معرفت و دانشمند و تحصیکرده و زیبا را هم تنها به چشم همان آلت تناسلی اش نګاه میکنند زیرا در مغز معیوبشان اثری از زیبایی آراستګی علم و دانش عشق و محبت باقی نمانده است. باعث کمال تاسف است که مردم مارا این چنین شهوت فروش کرده اند زنان ما از دست این دیوانه ګان خود سوزی میکنند آنان به پسربچه ها هم رحم نمی کنند. آنان اسلام را آلوده کرده و آبروی بین المللی اسلام را برده اند. آنان خشم و نفرت را مردم نهادینه میکنند تا از اسلام فرار کنند و همه بدبختی ها را از دین و از اسلام بدانند. مرد بایست چشم پاک باشد ګفتار نیک رفتار نیک و اندیشه نیک داشته باشد. واضح است که سیستم تفرقه افکن از به آوردن هیزم مشغول خواهد شد تا این بی خردان را آدمکهای خود بنماید. آنان نه فلسفه دین را میدانند و نه به زمان و مکان میتوانند فکر کنند. آیا فرزندان آدم و حوا که مثلا برادر خواهر بودند با هم ازدواج بدون قباله نکردند و باهم همبستر نشدند؟ آیا خداوند نمی توانست که حضرت آدم و حوا را با مثلا پوست مثل شیر خلق کند؟ اګر از برهنګی ایراد میګیرند که از کار صانع و نقاش ایراد ګرفته اند؟ مشګل ما کمبودهای علمی اخلاقی فرهنګی است نداشتن کار کسب و نداشتن دانش در سطح اروپا نداشتن آزادی و غرق بودن در خرافات و جهل؟ آنقدر زن ستیزی کرده اند که زنان از خودشان به عنوان زن دارند بیزار میشوند در صورتیکه زن یعنی زاینده و شاهکار آفرینش خداوند است که او را زیبا و دلربا خلق فرمود تا مرد به او نیاز داشته باشد. آقایان ګرام کمی غیرت داشته باشید و اینقدر فکر بد نکنید؟ متاسفانه شما با انصاف به معیارها نګاه نمی کنید. در کشورهای متعصب اسلامی زنان مجبورند که از شوهر برادر و یا پدر تمکین کنند و مثلا حجاب داشته باشند ولی در آمریکا که کشوری بیشتر زن سالار است تا مرد سالار نمی شود به زنان چیزی را که دوست ندارند تحمیل کرد. بیشتر قضات دادګاهها آمریک زن هستند و براحتی طرف زن را میګیرند. پدری دختری داشت که بسیار میخواست آزاد باشد. پدر بسیار متعصب بود و اجازه نمی داد که دخترش دوست پسر داشته باشد. دختر به پلیس مراجعه میکند و از پدرش شکایت میکند پلیس پدر را به دادګاه می کشاند و دادګاه هم پدررا محکوم میکند که علاوه بر اینکه بایست مخارج دخترش را بپردازد حق ندارد به اوکاری تکلیف کند. هنګامیکه کسی از کشورهای متعصب اسلامی به اروپ میآید و اینهمه زنان دکتولته پوښ و نیمه برهنه را می بیند که حتی ممکن است به او سلام هم بکند فکر میکند که آنان راه میدهند و تا بسمت کسی میرود ناګهان سیلی بصورتش زده میشود. اګر به زنتان سخت ګیری کنید به دادګاه میرود و شما را تلاق میدهد و نیمی از ثروت شما هم به او داده میشود. شنا کردن و رقصیدن و بوسیدن زنان توسط مردان اینجا یک عمل عادی و دوستانه است و هیچ جنبه سکسی ندارد. یادم میآید که در همسایګی ما یک خانم بسیار زیبا بود که کاملا لخت مادر زاد شنا میکرد. جوانان حریص از در دیوار بالا میرفتند که اورا کاملا برهنه ببینند. بوی ګفتم که این کار شما درست نیست ممکن است که این بچه ها از درخت پایین بیفتند و مجروح شوند. لااقل مایوی دو تکه ای بپوشید. ګفت من برای خاطر آنان چرا بایست از آزادی خود صرف نظر کنم این مشګل آنان است که بایست خودشان را کنترل کنند و چشمانشان را درویش نمایند. اینجا معیارها فرق میکند. اګر زنی شما را بغل کرد در آغوش ګرفت وبوسید اګر سن او کمتر از هیجده سال باشد شما نمی توانید اورا ببوسید. ولی اګر بالای هیجده است شما میتوانید اورا در آغوش بګیرید وببوسید. و این کاملا امری معمولی است. دختری یا زن زیبایی ممکن است دستش را زیر بغل شما بکند و یا حتی دستان را در دست خودش بګیرد ولی این به این معنی نیست که او بشما راه داده است. دختر زیبایی ممکن است جلوی شما آمده و تعظیم کند و شما را دعوت به رقص نماید ولی همین دختر فردا ممکن است که حتی بصورت شما نګاهی هم نکند. اګر مردم ما به کشورهای غربی نروند شاید بهتر باشد زیرا نه مردم آنکشورها آنها را قبول دارند و نه مردم کشور خودشان. زیرا چیزی مابین این دو فرهنګ خواهند بود. متاسفانه سیستم کنونی مردم مارا آواره شرق غرب کرده است و کشورهای مارا درهم برهم ساخته؟ متاسفانه بندګان شهوت حرص و طمع تنها با معیار خودشان دیګران را می سنجند؟ و از دوستی عشق های پاک مغزشان تهی است و بنده آلت تناسلی خود هستند. من از آڼان توقعی ندارم زیرا درک بیشتری از محبت و انسانیت ندارند و براحتی بمال ناموس دیګران دست درازی …

 • Sahameddinghiassi

  چگونه طراحان دنیا که در خدمت سرمایه
  داران عظیم هستند برای ما برنامه ریزی میکنند.

   

  در پشت پرده رییسان جمهور و شاید
  شاهان دستهایی هستند که پنهانی کارهایی انجام میدهند. آنان با در دست داشتن بیشتر
  از ۴۰ درصد سرمایه بین المللی تقریبا میتوانند هرکاری که بخواهند انجام دهند  آنان وسایل ارتباط جمعی را در دست دارند ونیز
  با سرمایه های نجومی که دارند براحتی میتوانند هردانشمند مادی و هر ظاهرا روحانی
  بانفوذ را خریداری کنند. با سرمایه گذاری در تبلیغات برای رییسان جمهوری دلخواه
  خود در عمل اداره کشورهای مثلا دمکراتیک را هم در دست دارند و با قرار دادن
  دیکتاتور های پرورش داده خود اختیار سرزمینهای مثلا مستبد را هم در کف دارند. و
  هرآنچه که بخواهند انجام میدهند زیرا براحتی میتوانند تروریست ها را خریداری کنند
  به کارهایی که میخواهند حواله کنند. نوچه های آنان یا نوکران محلی آنان همان شیوخ
  عرب هستند که با حربه دین بجان مردم خود افتاده اند خودشان میلیاردها دلار سرمایه
  ملی و نفت را غارت میکنند و کسی دست آنان را نمی برد ولی دزدی که لقمه نانی دزدیده
  است فورا گرفتار شده دستش قطع میشود. آن دیکتاتوری ابلهی هم که با آنان درافتد مثل
  سرهنگ قذافی مردم را برعلیه وی مجهز میکنند و دیوانه را مثل سگ در خیابانها بدست
  همان مردمی که قبلا برایش هوار میکشیدند به قتل میرسانند.

   

  کتاب آن سین هند یا دست نامریی براحتی
  توضیح میدهد که ثروتمندان تریلیون دلاری چگونه با تفرقه اندازی  دامن زدن به کینه و حس نفرت مردم را علیه هم
  بسیج می نمایند. آنان سیستم آموزش پرورش 
  خوراک و پزشگی را کاملا در اختیار خود دارند و با غولهای عظیم تولید و
  تیلیغ هرکاری برای آنان امکان پذیر است. اکنون با ساخت صنایع مرگ زا و نیز با
  افزودن هورمونها و مواد مثلا نگه دارند به خوراک مردم  خوراک مردم را کنترل میکنند تا از خوراک سالم و
  بهداشتی ارگانیک استفاده نکنند.

   

  با صرف میلیونها دلار از یک دیوانه یک
  نابغه به خورد مردم میدهند و ابلهی را باصرف پول حتی به رهبری و ریاست جمهوری
  میرسانند تا مادامیکه وی موارد دیکته شده آنان را انجام میدهند سرکار هستند ولی
  اگر روزی خود شیفتگی و باور اینکه علی آباد هم شهری است به روج ومغز آنان رسوخ کند
  اورا سرنگون میکنند و برایشان مهم نیست که سرنگونی وی چقدر ممکن است هزینه بردارد.
  دیوانه مثل صدام را بقدرت میرسانند واورا تحریک به حمله میکنند ولی به او به آن
  اندازه سلاح ومهمات نمی دهند که در جنگ هشت ساله اش پیروز شود بلکه نظر آنان کشیدن
  توان اقتصادی مردم و دولتهاست که بتوانند آنان را همیشه دست به دهن فقیر نگه
  دارند. میلیاردها دلار خرج جنگی شد که هیچ برنده ای نداشت و دو طرف هر دو بازنده
  بودند. بعلاوه تعدادی زیادی کشته ومعلوم و دیوانه شده از یک جنگ بی حاصل برنامه
  ریزش شده  توسط گردانندگان گیتی.

   

  آنان چند هدف را دنبال میکنند.  یک گرفتن درآمدهای ملی یک کشور که معمولا بایست
  صرف زیر ساخت اقتصادی  فرهنگی آموزشی و
  دفاعی میشد یکراست به جیب کارخانه های عظیم تولید مواد منفجره و مواد مخدر و
  شرکتهای بیمه آنان سرازیر میشود.  نمونه اش
  جنگ ایران و عراق.  دو- تولید و گسترش
  خرافات همراه با نفرت و کینه و تفرقه اندازی بین مذهب های مختلف  قومیت های مختلف و نژادهای مختلف. نمونه اش
  کشتار بین شیعه  سنی  و سایر مثلا فرقه های ضاله اسلامی است. نفرت بین
  اسماعیلی و سایرین  و درویشها و صوفی ها
  بابیان بهاییان و دام زدن به آتش قهر و غضب بین این مثلا دینداران است. درصورتیکه
  همه این مذهب ها بسیار بهم شبیه ونزدیک است و جزییات آن براحتی قابل گذشت است ولی
  کسانی که شاید اصلا از دین هیچ اطلاعی ندارند و تنها اسم مسلمان را یدک میکشند
  بدون اینکه مثلا تمامی قرآن کریم را خوانده باشد و با نویسندگان اسلامی آشنایی
  داشته باشند  با نفرت وغضب از سایر مذهب
  های اسلامی یاد میکنند و به کشت کشتار همدیگر روی میآورند. نمونه اش کشتار شیعیان
  در پاکستان است و یا نفرت طالبان از همتای شیعه خودشان.   

  نادرشاه افشار که پادشاه یک کشور مثلا
  شیعه بود ولی خودش سنی آنقدر هوش داشت که بارها گفته بود که اختلاف بین شیعه و سنی
  به نفع دشمنان ما است. یعنی اروپاییان براحتی از این اختلاف ها بارگیری میکنند.
  متاسفانه جنگهای بی حاصل بین ترکیه عثمانی و ایران صفوی باعث از بین رفتن انرژیهای
  دو کشور اسلامی شد. سرمایه هایی که بایست صرف فرهنگ  آموزش پرورش 
  رفاه  پیشرفت مادی ومعنوی مردم میشد
  صرف توپ تانگ و کشت کشتار شد و هر دو طرف صعیف و وامانده شدند. ایلو مونادیها و
  فراماسیون ها ودیگرانی که کنترل دنیا را در چنگ دارند همیشه از این سلاح دین  تفرقه 
  بی دانشی  تعصب و غرورهای الکی ما
  سو استفاده کرده و میکنند.  اکنون آنان این
  برنامه را در دست دارند که یک اختلاف مردافکن بین بی دینان و بادینان را برنامه
  ریزی کنند که یک نفرت عمومی بین این دوگروه را پایه ریزی نمایند. چون هر دو گروه
  توانمند هستند و دارای نفوذ و اعتباری شایسته بین افراد می باشند. متاسفانه اکثر
  رهبران کشورهای دنیای سوم  یا ابله هستند
  ویا بسیار وابسته ویا هردو و از این جهت پیاده کردن برنامه های آنان چندان دشوار
  نخواهد بود.

   

  هر دینی و هر مرامی دارای نکات ضعف و
  قدرت هست اگر به نکته قدرت آن مرام ویا مذهب توجه شود پیشرفت حاصل میگردد ولی اگر
  نکته های ضعف ومنفی آنرا مورد توجه قرار دهیم مسلم است که فاجعه آفرین است. غرور
  های بیش از حد دیوانه گان و یا حماقت بیش از حد بعضی از رهبران و نداشتن یک فکر
  سازنده باعث میشود که همه ما به گرداب بیفتیم.

   

  ما برای فرار از دست امپریالیست
  ها  کمونیست ها کاپیتالیست ها تروریست ها و
  رهبران شیاد مذهبی که براحتی مارا به حراج میگذارند احتیاج به همدلی و اتحاد
  داریم. همانطوریکه رهبران ایست های مختلفه باهم متحد هستند و برای از بین بردن ما
  طراحی میکنند ماهم بایست باهم متحد باشیم وگول فتنه های آنان را نخوریم.  آنان به بهانه دین مذهب ملیت و قومیت یا زبان
  مارا بجان هم می اندازند تا اسلحه های خود مواد مخدر خود ومواد منفجره خود را
  باقیمتهای سرسام آوری بفروش برسانند ودلالان آنان که مثلا شاید هم وطنان ما باشند
  حق میگیرند و کنار می کشند ولی این ماییم که خانه هایمان خراب  از کشورهایمان آواره میشویم و در غرب به
  دریوزگی می نشینیم. درحالیکه در کشورها خودمان مدیران  مهندسان 
  دبیران و حتی استادان بوده ایم.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  متاسفانه شما نه اهل منطق هستید نه اهل مطالعه و نه
  اهل

   

   

  انصاف. تنها خودخواهانی هستید که فکر میکنید که عقل
  کل هستید و همه دان نه قرآن کریم خوانده اید و نه ترجمه

  آڼرا و نه کتابهای دیګر نادانانی هستید که ادعای علم
  دارید. فکر شما پراز خودخواهی

  شهوت طمع هیزی است و برای همین است که با عدالت
  برابری برادری دوستی احترام به

  عقاید دیګران شنیدن افکار و روشهای و فرهنګهای دیګران
  را جرم بزرګی میدانید در عظمت دنیایی که سالهای نوری و میلیاردها زمان باهم فاصله
  دارند شما حتی پښه ای هم نیستید یعنی حتی کره زمین هم در برابر

  عظمت فضا ګرد غباری بیش نیست. شما با علم و منطق در
  ستیزید. بجای دوستی و عشق شهوت

  و خشونت برګزیده اید و بجای علم و دانش نادانی پیشه
  کرده اید. از اسلام عرفانی و

  علمی فاصله ګرفته اید و به اسلام ساخته مغز علیل خود
  و دزدان بین المللی چسبیده اید و با کشتن و زن ستیزی و دزدی

  و فساد و دورویی میخواهید نام اسلام را هم آلوده
  سازید که شما واقعا کفار واقعی

  هستید ولی نه لایق کشتن بلکه باید به شما علم و دانش
  و اخلاق یاد داد. شما هستید که مسلمانان جهان را بد نام ساخته اید

  واحترام مسلمان بودن را برباد داده اید با کشتن
  بیګناهان ستمکاری را بحد اعلی

  رسانیده اید. و با فاحشه سازی زنان بی ګناه خود را
  مسلمان جا میزنید. کلام من کلام دوستی محبت و تساهل علم و دانش برابر مردم 

  عدالت تساوی زن مرد احترام به حقوق

  همه انسانها بخاطر کرامت انسانی است. ضمنا این دزدان
  خرده پای بینوا را باید آموزش

  داد باید برای آنان امکان کار و فعالیت و تحصیل فراهم
  کرد. همه ما احتیاج به علم

  دانش کار ازدواج خانواده محبت و دوستی

  داریم ولی غارتګران بین المللی با کمک منحرفانی نظیر
  شما و تفرقه بین مردم با

  همکاری پادوهای محلی و ملی دزد و هیزشان مردم را
  آواره بی مسکن بیکار عقده ای

  ساخته اند. امکانات باید در اختیار

  همه باشد. رهبران فاسد مذهبی 

  کمونیستی کاپیتالیستی همه دست به

  دست هم داده اند تا بشر را بیچاره و طبقه متوسط را
  نابود سازند و اینکار جر بدست

  معتصبان بی عقلی نظیر شما بر نمی آید. شمایی

  که مردم را بدون دادګاه و بدون دفاع محکوم به مرګ
  میکنید. نه قراڼ میدانید نه

  قانون؟ شما که پای ستمکاران بین المللی را به کشورهای
  ما باز کرده اید و تفرقه جنګ

  کشتار راه انداخته اید. بمب ګذاری کشتن افراد بیګناه
  کار روز مره شما ها شده

  است. مګر با جنګ و خون ریزی و ترس میشود

  دین را پا برجا ساخت؟ ما میګوییم علم دانش 

  حریت آزادی اخلاق دوستی محبت تساوی حقوق بین مردم
  امکان ترقی برای همه داشتن پوهنتونهای

  کافی مکتب های کافی شفا خانه های کافی

  برای مردم درد مند و اینکه آلت دست نشویم آنان از
  تفرقه های مذهبی نژادی زبانی ما

  سو استفاده میکنند آنان متحد هستند وما متفرق.
  نمیدانم شاید کار من

  شبیه به کوفتن میخ آهنین بر سنګ باشد. زیرا شما نه
  میخوانید و نه در باره آنچه من

  نوشته ام فکر میکنید. با خودتان رو راست باشید.
  جوانان ما خودکشی میکنند آواره شده اند 

  درګیر شده اند بسیار از جوانان شرق در اثر واخوردګی
  در غرب چاق شده

  اند احساسهای خود را از دست داده اند مادی

  شده اند تنها فکر خوردن و خوابیدن هستند. 

  در صورتیکه در کشورهای خود

  تحصیکرده پوهنتون دیده بودند و مدیران خوبی بودند.
  بسیاری از دانشجویان من ناامید

  و یا دیپسرس شدید شده و بسیاری آنان در غرب خودکشی
  کرده اند. دو فرزند از چهار فرزند شاه ایران خودکشی کردند. متاسفانه قانون و شریعت
  تنها در باره فقیران و

  مردم طبقه متوسط اجرا میشود و دیګران آزادند. زیرا با
  ثروتهای غیر مشروع خود همه

  را میخرند و آدمک های خود میکنند. در غرب

  با پول وکیل های ګرانقیمت میګیرند و حق کشی میکنند
  ودر شرق با رشوه دادن حق کشی

  میکنند. شما اینها را نمی بینید. در غرب

  دختر پسر باهم بزرګ میشوند و باهم زندګی میکنند. 

  شنا میکنند رقص میکنند این کاری عادی اینجاست. در
  کشور مسلمانان که نیستند.

  طبق قانون خود عمل میکنند شما در چه مقامی هستید که
  میخواهید به آنان امر نهی

  کنید. در صورتیکه درکشورهای ما مشګلاتی بزرګتر وجود
  دارد. دیده زعیب دګران کن

  فراز صورت خود بین در او عیب ساز.