بایگانی ماهیانه: جولای 2011

چگونه می توان زمینه ی آزادی ایران از چنگال دژخیمان را فراهم کرد؟- بخش دوّم: مبارزات منفی۲۱

به دلیل خیانت عده ای خوش ظاهر که وانمود به طرفداری از جنبش مردمی می کنند، و یا مزدوران رژیم که در هرگوشه و کناری پراکنده اند، خیزش مردمی به شکست انجامیده است، تنها را ه باقیمانده مبارزه با رژیم خونخوار اسلامی، اعتصاب منفی در ابعاد گوناگون است. و آن نادیده گرفتن آخوند و شرکت نکردن در محفل های آنهاست.

مغلطه های اسلامی؛ بخش نخست: “انسان نادان از درک معنای آیات قرآن عاجز است”!۱۵

انسان خردباخته و مسخ شده همواره می گوید: «بشرنادان از درک معنای آیات قرآن عاجز است». با این و بیان جملاتی این چنین سخیف و بی ارزش، می خواهند مهر خاموشی بر دهان منتقدان بزنند و با نادان و ابله خواندن منقد و یا برچسب کمونیست و لیبرال و غیره زدن به او، صدایش را خفه کرده و او را از بحث خارج کنند.

آقای زیبا کلام؛ ناموس و شرف که نداری، بیغیرتی و خودفروشی خرواری چند؟۴۱

صادق زیبا کلام که نام درستش حقه باز زشت کلام است، با حقه بازی در چند آموزشگاه سطح پایین در رشته های نامربوط و سرانجام در دانشگاه در جه سوم انگلیس با فرصت طلبی دکترایی در اسلام شناسی می گیرد، و در دانشگاه تهران جای بزرگانی چون علی اکبر سیاسی و دکتر صدیقی تکیه می زند. نفرین بر این رژیم با این گزینش.

تحلیلی بر مضرات روزه گرفتن و بیماری های ناشی از روزه داری۳۴۱

پیامبر اسلام، با گرد آوری لات ها، چاقو کشها، و بیکاره های صحرای عربستان، هرماه به حمله به قافله های تجارتی، چپاول، و غارت اموال، و تصرف و تجاوز به زنان آن می پرداخت. برای صرفه جویی در مصرف آب و خوراک، ماه رمضان را ابداء کرد، و طبق معمول همیشگی آن را عبادت نامید، و به بهشت موعود کذایی متصل ساخت.

چرا شاهزاده پهلوی نمی تواند در سیاست ایران نقشی داشته باشد؟۳۰

شاهزاده رضا پهلوی که تا کنون در مقام یک حزب با افکارسیاسی خود در تلاش بوده، چگونه می تواند یک شاه مشروطه بی طرف برای همه اقشار مردم ایران، و بدون داشتن هرگونه برد سیاسی به شمار آید؟. 

مبارزات مردمی برای رسیدن به آزادی، از وسط خیابان ها، به پشت رایانه ها کشانده شده است۲۲

اکنون به مدّت دو سال است که هر روز، سخنانی از قبیل اندکی صبر، سحر نزدیک است یا سال صبر و شکیبایی را، روزانه هزاران بار شنیده ایم. امّا حقیقت این است که مردم سوریه، توهمات و رویاها یشان را در اینترنت جستجو نمی کنند و بدون داشتن رهبر، با دادن صدها کشته و اسیر، قصد ترک کردن خیابان ها را ندارند.

تحلیلی بر دلایل رفتارهای خشونت آمیز معلّمین مدرسه با دانش آموزان۱۹

هنگامی که رژیم جهل و جنایت اسلامی در اجتماع همه را به جان هم می اندازد، و هریک را جاسوس دیگری می کند، هنگامی که لشکر خونخوار رژیم در کوچه، خیابان و حتی درون خانه ها وحشیانه به جان زنان و جوانان می افتد، معلم نیز به طور ناخواسته این خشونت را کسب کرده، به دانش آموزان خود منتقل می سازد.

آیا گزینش آیاتی خاص از قرآن می تواند نشانه حقانیت آن باشد؟۳۹

در قرآن، زنان بسیار پست و ناچیز معرفی شده اند و مورد شدیدترین توهین ها و اعمال ضد انسانی قرار گرفته اند. پیامبر اسلام خرج زندگی اش را از راه فروش برده و کنیز، و غارت قافله ها بدست می آورد. علی و یاران محمّد از طریق آدمکشی و زورگویی، و قتل عام اسیران، و پیران و جوانان، به نان و نوایی رسیده بودند.