کارنامه عملکرد منتظری، بازرگان، و موسوی در پیشگاه ملت ایران ۵۷

برگ های تاریخ کشورمان مالامال و سرشار از خیانت ها، و خدمتگذاری ها است. در هرزمان، عده ای پیدا شدند که برای پیشرفت مردم، و سربلندی میهنمان، از جان و مال و هستی خود مایه گذاشتند، و در برابر، شماری راه خیانت و سودجویی و فرصت طلبی را پیشه گرفتند.

ما به گذشته دور تاریخ کشورمان بر نمی گردیم. بلکه به آنچه از آغاز انقلاب ۵۷ تا کنون گذشته است، می پردازیم:
خیانت و جنایت های خمینی بر کسی پوشیده نیست فردی که در گوشه ای از عراق در حال پوسیدن بود، و از پول صدقه و خیرات گروهی خردباخته، به ویژه سیل کمک های بازاریان خیانت پیشه، به زندگی ننگین خود ادامه می داد. تا آن که باکمک فرصت طلبان و نوکیسه هایی چون قطب زاده، دکتر یزدی و بنی صدر، با استقبال میلیونی و بر روی دست و در آغوش ملتی نا آگاه پای بر خاک این سرزمین گذاشت، و آنگاه صفات دیو خویی و ضد بشری خود را با کشتارهای پی در پی نشان داد.

شادروان آیت الله منتظری، و شادروان مهدی بازرگان، دوچهره تابناک، مردمی و آزادیخواه کشورمان که هردو با دیکتاتوری و خود بزرگ بینی، و افکار کشتارگر خمینی نتوانستند به ملت محروم و بزرگوار ساده دل ایران خدمت کنند. روانشان شاد، و راهشان با دوام باد.

شادروان آیت الله منتظری، و شادروان مهدی بازرگان، دوچهره تابناک، مردمی و آزادیخواه کشورمان که هردو با دیکتاتوری و خود بزرگ بینی، و افکار کشتارگر خمینی نتوانستند به ملت محروم و بزرگوار ساده دل ایران خدمت کنند. روانشان شاد، و راهشان با دوام باد.

آیت الله منتظری با آن که از دید مذهبی از همان دسته و گروه خمینی بود، از همان نخست، راهی سوای راه جنایتکارانه خمینی که همان راه مردمی بود، در پیش گرفت، و از همه زرق و برق ها، و پست و مقام های بادآورده چشم پوشید. در راه ملت، خود و خانواده اش همه سختی ها را برجان خریدند، چه ملامت ها را که نشنیدند؟، و چه برخورد های خصمانه را تحمل نکردند؟.

نگارنده با چشم و تجربه خود شاهد بودم، این مرد آزاده و بلند همت ایرانی که در حقیقت اسلام خشونت بار را با ویژگی های فرهنگ ایرانی ملایم و دوست داشتنی کرده بود، بر روی فرشی کهنه و خانه ای قدیمی می نشست، و از صدها مردم دلتنگ و دل آزده اجتماع ولایت وقیح دلجویی می کرد، و بر زخمشان داروی محبت و دوستی می پاشید.

مهندس بازرگان نیز چهره درخشان دیگری بود که اسلام تازیان را به زیور فرهنگ شکوفای ایرانی آراسته بود. این انسان بزرگ که نخست مانند هزاران ایرانی دیگر، تصور و برداشت نیکویی از خمینی داشت،  بعدها دریافت که گرگی خون آشام در پوشش گوسفندی فرو رفته، و ناگهان طبیعت درندگی خود را بر همگان آشکار ساخت. این جا بود که مهندس بازرگان در برابر خمینی جبهه گیری کرد، و به ناچار از خدمت و انجام وظیفه خود دست برداشت و گوشه نشین شد.

هنرپیشه سوم برنامه این نوشتار ما، آقای مهندس موسوی است. آقای موسوی که باداشتن فامیلی و بستگی به خامنه ای توانست نظر خمینی را جلب کند، و به مقام نخست وزیری برسد. برای آن که هم میهنان ما آقای موسوی را بهتر بشناسند توجه شما گرامیان را به دو سخنرانی گذشته ایشان جلب می کنیم:
الف- در نخستین کنگره شعر و ادب دانشجویان سراسر کشور در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۶۳ در تهران:
« استعمار گرن غرب میخواستند ملت ما را از هویت اسلامی خودش جدا کنند. این کار بطور سازمان یافته ای از کشور ما شروع شد، و اثرات تخریبی بجای گذاشت. البته تنها سیاست اسلام زدایی نبود که در کشور ما پیاده میشد.

حسابگریهایی هم برای آن وجود داشت مثل ناسیونالیسم زنده کردن استخوانهای پوسیده و ارزشهایی که برپایه آنها نظام مملکت بصورت جاودانه قلمداد میشد از مسائلی است که استعمارگران روی آن زحمت زیادی در کشور ما کشیدند.
کار بجایی کشید که ما در عرصه فرهنگ و هنر یعنی در معماری میبایست از معماری دوران هخامنیش الگو میگرفتیم. ما برای اینکه بر این فاجعه فایق بیاییم شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید باهنر و… را قربانی دادیم».

ب- مقاله ای به عنوان هنر و ناسیونالیسم در روزنامه جمهوری اسلامی گزارش شده از هفته نامه ایران تایمز ۲۶ شهریور ۱۳۶۱:
«مسئله اتکاء به نظام ارزشی ایران پیش از ظهور اسلام یعنی تکیه بر تاریخ هخامنشیان و ساسانیان و دوران سلاطینی که پیش از اسلام در ایران بودند ،نظامهایی که آن مواقع در ایران وجود داشتند در کشورما سوغاتی بود که بمنظور اسلام زدایی از فرنگ صادر شده بود، تکیه میشد بر ارزشهای ناسیونالیستی و بر عواملی نظیر خون و خاک و عناصری از این قبیل که در ناسیونالیسم به آن برخورد میکنیم.

 این تصویر،که از وب سایت آقای موسوی در سال ۲۰۰۹ گرفته شده، خمینی با هم پالکی هایش؛آیت الله اردبیلی، خامنه ای، و میرحسین موسوی را نشان می دهد. آقای موسوی به یاد آن روزهای طلایی و از دست رفتن امام عزیزش همچنان دراندوه و ماتم است، و آرزو می کند که جنبش سبز را به آن روزهای پرشکوفای تاریخ خودشان برساند.

این تصویر،که از وب سایت آقای موسوی در سال ۲۰۰۹ گرفته شده، خمینی با هم پالکی هایش؛آیت الله اردبیلی، خامنه ای، و میرحسین موسوی را نشان می دهد. آقای موسوی به یاد آن روزهای طلایی و از دست رفتن امام عزیزش همچنان دراندوه و ماتم است، و آرزو می کند که جنبش سبز را به آن روزهای پرشکوفای تاریخ خودشان برساند.

برگزاری هزاره فردوسی در سال ۱۳۱۳ و پیراستن زبان فارسی از کلمات عربی که بر اساس ناسیونالیسم صورت میگرفت توطئه ای از سوی غربی ها برای نابودی اسلام بود. همان موقعی که در ایران با توسل به باستانشناسی خرابه های تخت جمشید از خاک بیرون کشیده میشد و تاریخی… میشد تاملت ما اجباراً به آن تاریخ افتخار کند، در حالیکه آن تاریخ کاملاً بیگانه ای از اسلام بود،تاریخ پیش از اسلام و ارزش های آن هزار سالی بود که مرده بود و به این ترتیب دوباره احیاء میگشت.
هنرمندان ایرانی از هنرها و ادبیات ایران صحبت میکردند ولی از تمام مجموعه کارهایشان یک کلمه ای از دشت کربلا نبود».

هم وطن آیا هنوز هم چشم بسته باید به آقای موسوی دلخوش باشیم؟!.
آقای موسوی به دنبال دشت کربلا است و این که معماری های ایرانی را روی آثار اسلامی بسازد. آیا اسلام آثاری جز خون و شمشیر، خون ریزی و تجاوز داشته است؟.
آقای موسوی از خرابه های تخت جمشید بیزار است، و به آنچه ما به عنوان تاریخ کهن ایران ارج می نهیم، نفرت دارد. آیا شما هم  همین طور؟.

چرا از عقل و خرد خود کمک و یاری نمی گیریم؟. چرا این چنین سطحی میاندیشیم، و عادت کرده ایم بی گدار به آب بزنیم، و به ساز هرکسی برقصیم؟.
گروه ما با بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که آقای موسوی،و جنبش سبزی که زیر نظر ایشان و همسرشان و شماری از هم فکران و هم اندیشه های آنها مانند سروش، عبدالعلی بازرگان، کدیور، مسیح علی نژاد، و دیگر متعصبین مذهبی به وجود آمده ، رونوشت و برگ دیگری از جمهوری جهل و جنایت اسلامی است. آیا شما دلیلی دارید که این اشتباه است، و می توان آقای موسوی را مردی ملی و مردمی شناخت؟.

٭ آقای موسوی در دوران ریاست خود ناظر، شاهد، و مسئول قتل های بیشماری از جمله قتل عام کردها، کشتار دسته جمعی جوانان و دیگر باوران در زندان های ایران در سال ۱۳۶۸، و اعدام سلحشوران ارتش، کشیدن خون محکومین، پیش از اعدام، و اعدام فرهیختگان فرهنگی مانند مهندس عبدالله ریاضی، دکتر فرخ رو پارسا، و شماری دیگر از نخبگان و وارسته های ایران بوده است. نگارنده از نزدیک مهندس ریاضی و دکتر پارسا را به خوبی و بیش از دیگران می شناختم، و اذعان دارم که این دو بزرگوار، بسیار وارسته، میهن پرست، فرهنگ دوست، و انسان های نمونه بودند.

آقای موسوی اعتراض کرده است که چرا معماری ایران از معماری ایران باستان اقتباس شده است، و باید از معماری اسلامی نمونه برداری می شد. حالا، بفرمایید پاسخ آقای موسوی اینجاست. این ساختمان های مدرن نمونه ساختمان تازیان در صحرای عربستان پس از ظهور اسلام بوده است که هم اکنون نیز در نقاط فقیر نشین ایران و کشورهای اسلامی دیگر وجود دارد.

آقای موسوی اعتراض کرده است که چرا معماری ایران از معماری ایران باستان اقتباس شده است، و باید از معماری اسلامی نمونه برداری می شد. حالا، بفرمایید پاسخ آقای موسوی اینجاست. این ساختمان های مدرن نمونه ساختمان تازیان در صحرای عربستان پس از ظهور اسلام بوده است که هم اکنون نیز در نقاط فقیر نشین ایران و کشورهای اسلامی دیگر وجود دارد.

٭ آقای موسوی در این دوسخنرانی علناً به تاریخ، تمدن، آیین، زبان، آداب، و رسوم ایران توهین می کند، یورش تازیان، تسلط دین اجباری و زبان خشن و ناموزون آنان را بر زبان زیبا و شیرین پارسی برتر و به طور غیر مستقیم نادیده گرفتن و فراموش کردن آن را به ما توصیه می کند.

٭ آقای موسوی معماری و ساختمان سازی و هرگونه کار مهندسی پیشینیان را بی ارزش، به کار بردن و نمونه برداری از آنان را بی مورد، و به جای آن ساختمان نداشته تازیان، و چند نمونه مسجد و بناهای تقلیدی که به کمک نیاکان ما شکل و شمایلی به خود گرفته است، توصیه می کند.

٭ منشوری که در دنباله قانون اساسی رژیم جهل و جنایت از سوی آقای موسوی و تنی چند از مزدوران فرصت طلب وابسته به جنبش سبز پیش بینی شده،  و  در لندن تهیه گردیده، تحسین، و تأیید قانون جنایت بار اساسی رژیم، و توهین به هرفرد ایرانی و به انسانیت است.

٭ دیگر این که، آقای موسوی به آسانی در دوسال گذشته، هر بارملت به پاخاسته و آماده مبارزه با رژیم اسلامی را زیرکانه نا امید و به خانه اشان فرستاد، و با آن سکوت، و روش سیاسی نادرست، و تعیین روزهای میان هفته برای تظاهرات، جوانان را به چنگ رژیم کشتارگر انداخت، و موجب سرکوبی، و نا امیدی و دلسردی مردم حال، این آقای موسوی که باردیگر به کمک فامیل خود، ولی وقیح داوطلب ریاست و پست و مقامی شده است، نه تنها نسبت به کشتارهای بالا که خود مسئول مستقیم آنان بوده، بی اعتناء مانده است، بلکه هرلحظه و هردقیقه فیلش یاد هندوستان می کند، وبه یاد دوران طلایی خمینی کویر آه از سینه بر می آورد، و اشک حسرت از دیده جاری می سازد.

٭ و سر انجام آن که این به اصطلاح حبس خانگی، یک نوع سیاست سازش و همکاری دو گانه میان موسوی و خامنه ای است تا آب هااز آسیاب بیافتد، سر و صداها خاموش شود، و نظام مقدس جمهوری اسلامی همچنان به کشتار مردم پردازد.

پیامد و نتیجه این بررسی ها چیست؟.
از آن چه گفته شد برداشت ما این است که آقای موسوی با فامیل خود آقای خامنه ای چندان تفاوتی ندارد. ایشان هم همان گونه در مورد ایران، ایرانی، تاریخ، و تمدن ایران میاندیشد، و به همه توهین می کند که تاکنون آخوندهایی مانند مطهری، خلخالی، احمد خاتمی، همدانی، مصباح یزدی، و شماری دیگر جسورانه توهین نموده، و خامنه ای هم عملاً آن را ثابت کرده است.

زمانی از دید ما آقای موسوی ایرانی و میهن دوست شناخته می شود که این دوگفتار گذشته ایشان از سوی خودشان تکذیب شود، و برای جنایات بیشمار گذشته که در زمان ایشان انجام گرفته، و خود مسئول آن ها به شما ر می آید، از ملت بزرگوار ایران، به ویژه کردها، ارتشی ها، دانشگاهیان، فرهنگیان رسماً پوزش بخواهند. وگرنه از کجا معلوم که اگر ایشان جای خامنه ای نشسته بود و قدرت او را داشت، کمتر جنایت می کرد؟!!

 • مشګل مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی  کشورهای مسلمان؟ آنچه که مسلم است مشګل ما تمامیت خواهی غرور های بی جا  تعصب های غیر علمی  نادانی جهل مرکب و فزاینده  و خود محوری است  مثلا به شاه همان مراکش نګاه کنید  دیده است که چطور ملک فصیل پادشاه عراق کشته شد و بدنش را به ماشین بستند و توی خیابانهای عراق ګردانیدند  دیده که چظور سر رهبر انقلاب عراق که ملک فیصل را پایین کشد بریدند و در تلویزیون دولتی عراق نشان دادند  دیده چطور مردم سایر دیکتاتورها را لګد کوب کردند مثالهایش فراوان هستند ولی مثل اینکه نه ګوش شنوا هست و نه دیده بینا؟  در عراق اینهمه انقلاب کودتا و یا هرچیز دیګری که میخواهید نامش را بګذارید شد  ولی آیا نفرات بعدی از ګذشته دیکتاتورها و تاریخ درس عبرتی ګرفتند  متاسفانه نه  که نه؟ کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک و یا یک تبعیدی آواره بود  همین که به قدرت رسید  دری تخته ای بهم خورد و ایشان صاحب قدرت مقام و ثروت های باد آورده ای ګردید و دستش به دم ګاوی بند شد چنان خود را فراموش کرد  که در خریت و ابلهی از قبلی ها چیزی کم نداشت  میګویند که شیخ بهایی روزی به کشک سابی رسید از او پرسید اګر به تو قدرت و ثروت بدهم آیا حاضری که همه آنها را با من نیم یانصف کنی؟   مردک کشک ساب ګفت  آری   در عرض یک چشم بهم زدن  او ثروتمند شد  و شیخ بسراغش رفت  ګفت  شمشیر جواهر نشانی که به کمرت بستی با من نصف کن  مردک ګفت آقا جان شمشیر که نصف نمی شود  بیا مال تو  خلاصه شیخ دست روی هرچیزی ګذاشت  مردک ګفت نصف نمی شود مال تو.  تا رسید به زن زیبایی که مردک در حرمسرا خود بصورت ثروت باد آورده از شیخ به غنیمت ګرفته بود شیخ ګفت خوب این دلبر فتان را هم بایست نصف کنی زیرا که بمن قول داده ای که همه چیز را بامن نصف میکنی   این بار مشګل بود که وی معشوقه زیبای خود را نصف کند و یا کامل به شیخ بدهد  وی خنجری که بر کمر داشت برګرفت و به شیخ ګفت مرد حسابی زن را که نمیشود نصف کرد و به شیخ حملهکرد و شیخ بهایی مثل معروف خود را ګفت عمو برو کشکت را بساب  و ناګهان مرد از آن رویا بیرون رانده شده  و مشغول کشک سابی دوباره ای شد.  حالا مثل تمامیت خواهی حرص و آز است که کسانیکه تا دیروز آرزوی یک لقمه نان و یک اتاق را داشتند حالا حتی به دوازده قصر هم راضی نیستند  صدام  با داشتن دوازده تا قصر باز هم پی کسب ثروتهای بیشتری بود  یا همین آقای سرهنګ قذافی  با داشتن میلیاردها دلار ثروت در کافرستانهای بقول خود شان بازهم دیک طمع و ثروت جویی و مال اندوزی و داشتن قدرت و شهوت رانی بیشتر جوشان است  و بایست بقول شیخ بهایی به آنان ګفت برو کشکت را بساب  زیرا آن کشک ساب میتوانست براحتی از نیمی از ثروت خود ګذشت کند و آنچه را که قابل تقسیم است تقسیم به نصف کند و باقی را به شیخ بدهد  ولی نشد.  کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک بود اکنون که به علف  آلاف علوفی رسیده است  به سهم معمولی خود قانع نیست و همه چیز را باهم میخواهد  آقای سلطان  شاه یا ملک و یا رهبر و یا رییس جمهور  کاری که به تو داده شده برای خدمت خلق است  نه برای خوشګذرانیهای بی حد جمع ثروتهای افسانه ای قدرتهای مافوق انتظار شهوت رانی های بی حساب و آزار زیر دستانی که به تو قدرت ثروت و مکنت ومقام داده اند   همانطوریکه می بینید هرکس که دستش به چیزی ګیر کرد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد دیګران همه مطیع او باشند و او قدر قدرت والا باشد و دیګران برده و بره وار به او خدمت کنند  و این کارهای را آنقدر ادامه میدهند که مردم عاصی شده اورا به زیر بکشند و قیمه قیمه کنند؟  اګر این دیکتاتور های ابله اندکی باندازه سوزنی یا دانه جویی عقل در مغز علیل شان داشتند  آڼقدر نیکی میکردند  تا سطان قلبها و ملکه قلبها شوند و برای خاطر خودشان هم که شده خود را بیمه مهربانی و خدمت میکردند؟  ای ثروتمند  بخور بیاشام   بده ببخش  که دنیا و آخرت بردی   میګویند پادشاه مصر ګفت  بعدها پنج سلطان در جهان باقی میمانند چهار تای آنها روی کارت ورقهای پاسور هستند ویکی هم پادشاه بریتانیا   حق کشی ظلم و تمامیت خواهی دزدی و فساد و قتل غارت  و بی انصافی شاید مدتی دوام بیآورد ولی هیچوقت همیشګی نیست متاسفانه این موضوع ساده را دیکتاتورهای مسخ شده و دیوانه شده  نمی توانند درک کنند  که تا چند بر این کنګره چون مرغ توان بود روزی نګه کن که بر این کنګره خشتیم؟  آن آدمهای بدبخت و مفلوکی که در اثر شرایطی به مقامهای والا میرسند بایست بدانند همانهایی که آنان را به عرش رسانیده اند براحتی میتوانند آنان را به زیر هم بکشند  خط میان فقر و ثروت یک مو است  یعنی در یک روز ممکن است همه چیز را از دست بدهی و حتی شرکتهای بیمه هم به کمکت نخواهند آمد  زیرا خود آنان دزدهای سرګردنه هستند که تنها در موقع توانایی مادی برایت نامه فدایت شوم میفرستند  و در روز مشګلات بیمه نامه هایت را فسخ میکنند؟  کسانی که تا دیروز هرجا میرفتند برایشان فرش سرخ پهن میکردند  بعد از مدتی که از قدرت به زیر کشیده شدند اخ تف شدند و کسی به آنان دیګر محل نمی ګذاشت؟  به مالت نناز که به شبی بند است و به زیبایی ات نناز که به تبی بند است   کسانی که اکنون بر اریکه های قدرت شوکت  ثروت  تکیه کرده اند بایست بدانند که هیچ ګونه بیمه ای وجود ندارد و هر آینه ممکن است همه آنها را از دست بدهند و تبدیل به ولګردی بی چیز شوند؟  مردم به کسانی اعتماد کردند و به آنان قدرت بخشیدند  ولی آنان آن قدرت را برعلیه خود مردم استفاده یا سو استفاده نمودند و هم خود را در پایان بباد دادند و هم کشورهایشان را ؟  متاسفانه دیګران هم از این همه مثال پند نمیګیرند ودر دریای حماقت  و ابلهی خود کاملا غوطه ور شده  و فکر میکنند که علی آباد هم شهری افسانه ای است؟  آقایان یا خانم های دیکتاتورها عزیز  خریت و حماقت و ابلهی را کنار بګذارید و به مردم خدمت کیند که عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه دلق نیست   توکز محنت دیګران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی   بیآیید به جای آن صنار سه شاهی  یا میلیارد ها دلاری که در بانکهای خوابانیده اید  به خدمت مردم کمر ببندید  تا همیشه جاویدان بوده و نام نیک شما در تاریخ هم ثبت ګردد؟  مزن بر سر ناتوان دست زور  که روزی در افتی به پایش چو مور؟  قیصر ویا تزار روسیه با آن عظمت و با آن شوکت و ثروت  در یک اتاق در سیبریه زندانی شد و یک روز آنان را دسته جمعی در اتاقی بردند  که میخواهند از آنان عکس بګیرند سربازی ساده جلو آمد و به ګونه تزار روسیه سیلی زد و بعد هم همه آنان از زن مرد کودکانشان را به رګبار ګلوله های بستند  شاید اکنون هم هم امپریالیست های غارتګر و هم کمونیستهای قلابی و هم رهبران متظاهر مذهبی متوجه شده باشند که تا ابد نمیتوانند مردم را اسیر و بره  وبرده خود نګاه دارند وشاید بهاران عربی نمونه ای از همین چرخش است   شاید میخواهند تاحدی به همه مردم آزادی بدهند و فشارهای مضاعف را بردارند  آنانی که از جهل تمامیت خواهی  تعصب و بیسوادی و غرور و عقب افتادګی ملتهای دیګر به ثروتهای نجومی رسیده اند و نبض دنیا را در دستان خود دارند   آنان  که نفرت و تفرقه را و جنګ و کشتار را تبلیغ میکنند  و میخواهند آبها همه ګل آلوده باشند تا ماهی ګیری کنند شاید متوجه بیداری مردم دنیا شده باشند وشاید بخواهند تا حدودی مردم را در تعین سرنوشت خود آزاد تر بګذارند  به امید ریشه کن شدن فساد  تمامیت خواهی دزدی  رشوه خواری بی انصافی و بی داد و آزار و اذیت کردن و تفرقه افکنی و نفرت پراکنی های ریشه دار برنامه ریزی شده  

 • مشګل مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی  کشورهای مسلمان؟ آنچه که مسلم است مشګل ما تمامیت خواهی غرور های بی جا  تعصب های غیر علمی  نادانی جهل مرکب و فزاینده  و خود محوری است  مثلا به شاه همان مراکش نګاه کنید  دیده است که چطور ملک فصیل پادشاه عراق کشته شد و بدنش را به ماشین بستند و توی خیابانهای عراق ګردانیدند  دیده که چظور سر رهبر انقلاب عراق که ملک فیصل را پایین کشد بریدند و در تلویزیون دولتی عراق نشان دادند  دیده چطور مردم سایر دیکتاتورها را لګد کوب کردند مثالهایش فراوان هستند ولی مثل اینکه نه ګوش شنوا هست و نه دیده بینا؟  در عراق اینهمه انقلاب کودتا و یا هرچیز دیګری که میخواهید نامش را بګذارید شد  ولی آیا نفرات بعدی از ګذشته دیکتاتورها و تاریخ درس عبرتی ګرفتند  متاسفانه نه  که نه؟ کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک و یا یک تبعیدی آواره بود  همین که به قدرت رسید  دری تخته ای بهم خورد و ایشان صاحب قدرت مقام و ثروت های باد آورده ای ګردید و دستش به دم ګاوی بند شد چنان خود را فراموش کرد  که در خریت و ابلهی از قبلی ها چیزی کم نداشت  میګویند که شیخ بهایی روزی به کشک سابی رسید از او پرسید اګر به تو قدرت و ثروت بدهم آیا حاضری که همه آنها را با من نیم یانصف کنی؟   مردک کشک ساب ګفت  آری   در عرض یک چشم بهم زدن  او ثروتمند شد  و شیخ بسراغش رفت  ګفت  شمشیر جواهر نشانی که به کمرت بستی با من نصف کن  مردک ګفت آقا جان شمشیر که نصف نمی شود  بیا مال تو  خلاصه شیخ دست روی هرچیزی ګذاشت  مردک ګفت نصف نمی شود مال تو.  تا رسید به زن زیبایی که مردک در حرمسرا خود بصورت ثروت باد آورده از شیخ به غنیمت ګرفته بود شیخ ګفت خوب این دلبر فتان را هم بایست نصف کنی زیرا که بمن قول داده ای که همه چیز را بامن نصف میکنی   این بار مشګل بود که وی معشوقه زیبای خود را نصف کند و یا کامل به شیخ بدهد  وی خنجری که بر کمر داشت برګرفت و به شیخ ګفت مرد حسابی زن را که نمیشود نصف کرد و به شیخ حملهکرد و شیخ بهایی مثل معروف خود را ګفت عمو برو کشکت را بساب  و ناګهان مرد از آن رویا بیرون رانده شده  و مشغول کشک سابی دوباره ای شد.  حالا مثل تمامیت خواهی حرص و آز است که کسانیکه تا دیروز آرزوی یک لقمه نان و یک اتاق را داشتند حالا حتی به دوازده قصر هم راضی نیستند  صدام  با داشتن دوازده تا قصر باز هم پی کسب ثروتهای بیشتری بود  یا همین آقای سرهنګ قذافی  با داشتن میلیاردها دلار ثروت در کافرستانهای بقول خود شان بازهم دیک طمع و ثروت جویی و مال اندوزی و داشتن قدرت و شهوت رانی بیشتر جوشان است  و بایست بقول شیخ بهایی به آنان ګفت برو کشکت را بساب  زیرا آن کشک ساب میتوانست براحتی از نیمی از ثروت خود ګذشت کند و آنچه را که قابل تقسیم است تقسیم به نصف کند و باقی را به شیخ بدهد  ولی نشد.  کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک بود اکنون که به علف  آلاف علوفی رسیده است  به سهم معمولی خود قانع نیست و همه چیز را باهم میخواهد  آقای سلطان  شاه یا ملک و یا رهبر و یا رییس جمهور  کاری که به تو داده شده برای خدمت خلق است  نه برای خوشګذرانیهای بی حد جمع ثروتهای افسانه ای قدرتهای مافوق انتظار شهوت رانی های بی حساب و آزار زیر دستانی که به تو قدرت ثروت و مکنت ومقام داده اند   همانطوریکه می بینید هرکس که دستش به چیزی ګیر کرد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد دیګران همه مطیع او باشند و او قدر قدرت والا باشد و دیګران برده و بره وار به او خدمت کنند  و این کارهای را آنقدر ادامه میدهند که مردم عاصی شده اورا به زیر بکشند و قیمه قیمه کنند؟  اګر این دیکتاتور های ابله اندکی باندازه سوزنی یا دانه جویی عقل در مغز علیل شان داشتند  آڼقدر نیکی میکردند  تا سطان قلبها و ملکه قلبها شوند و برای خاطر خودشان هم که شده خود را بیمه مهربانی و خدمت میکردند؟  ای ثروتمند  بخور بیاشام   بده ببخش  که دنیا و آخرت بردی   میګویند پادشاه مصر ګفت  بعدها پنج سلطان در جهان باقی میمانند چهار تای آنها روی کارت ورقهای پاسور هستند ویکی هم پادشاه بریتانیا   حق کشی ظلم و تمامیت خواهی دزدی و فساد و قتل غارت  و بی انصافی شاید مدتی دوام بیآورد ولی هیچوقت همیشګی نیست متاسفانه این موضوع ساده را دیکتاتورهای مسخ شده و دیوانه شده  نمی توانند درک کنند  که تا چند بر این کنګره چون مرغ توان بود روزی نګه کن که بر این کنګره خشتیم؟  آن آدمهای بدبخت و مفلوکی که در اثر شرایطی به مقامهای والا میرسند بایست بدانند همانهایی که آنان را به عرش رسانیده اند براحتی میتوانند آنان را به زیر هم بکشند  خط میان فقر و ثروت یک مو است  یعنی در یک روز ممکن است همه چیز را از دست بدهی و حتی شرکتهای بیمه هم به کمکت نخواهند آمد  زیرا خود آنان دزدهای سرګردنه هستند که تنها در موقع توانایی مادی برایت نامه فدایت شوم میفرستند  و در روز مشګلات بیمه نامه هایت را فسخ میکنند؟  کسانی که تا دیروز هرجا میرفتند برایشان فرش سرخ پهن میکردند  بعد از مدتی که از قدرت به زیر کشیده شدند اخ تف شدند و کسی به آنان دیګر محل نمی ګذاشت؟  به مالت نناز که به شبی بند است و به زیبایی ات نناز که به تبی بند است   کسانی که اکنون بر اریکه های قدرت شوکت  ثروت  تکیه کرده اند بایست بدانند که هیچ ګونه بیمه ای وجود ندارد و هر آینه ممکن است همه آنها را از دست بدهند و تبدیل به ولګردی بی چیز شوند؟  مردم به کسانی اعتماد کردند و به آنان قدرت بخشیدند  ولی آنان آن قدرت را برعلیه خود مردم استفاده یا سو استفاده نمودند و هم خود را در پایان بباد دادند و هم کشورهایشان را ؟  متاسفانه دیګران هم از این همه مثال پند نمیګیرند ودر دریای حماقت  و ابلهی خود کاملا غوطه ور شده  و فکر میکنند که علی آباد هم شهری افسانه ای است؟  آقایان یا خانم های دیکتاتورها عزیز  خریت و حماقت و ابلهی را کنار بګذارید و به مردم خدمت کیند که عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه دلق نیست   توکز محنت دیګران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی   بیآیید به جای آن صنار سه شاهی  یا میلیارد ها دلاری که در بانکهای خوابانیده اید  به خدمت مردم کمر ببندید  تا همیشه جاویدان بوده و نام نیک شما در تاریخ هم ثبت ګردد؟  مزن بر سر ناتوان دست زور  که روزی در افتی به پایش چو مور؟  قیصر ویا تزار روسیه با آن عظمت و با آن شوکت و ثروت  در یک اتاق در سیبریه زندانی شد و یک روز آنان را دسته جمعی در اتاقی بردند  که میخواهند از آنان عکس بګیرند سربازی ساده جلو آمد و به ګونه تزار روسیه سیلی زد و بعد هم همه آنان از زن مرد کودکانشان را به رګبار ګلوله های بستند  شاید اکنون هم هم امپریالیست های غارتګر و هم کمونیستهای قلابی و هم رهبران متظاهر مذهبی متوجه شده باشند که تا ابد نمیتوانند مردم را اسیر و بره  وبرده خود نګاه دارند وشاید بهاران عربی نمونه ای از همین چرخش است   شاید میخواهند تاحدی به همه مردم آزادی بدهند و فشارهای مضاعف را بردارند  آنانی که از جهل تمامیت خواهی  تعصب و بیسوادی و غرور و عقب افتادګی ملتهای دیګر به ثروتهای نجومی رسیده اند و نبض دنیا را در دستان خود دارند   آنان  که نفرت و تفرقه را و جنګ و کشتار را تبلیغ میکنند  و میخواهند آبها همه ګل آلوده باشند تا ماهی ګیری کنند شاید متوجه بیداری مردم دنیا شده باشند وشاید بخواهند تا حدودی مردم را در تعین سرنوشت خود آزاد تر بګذارند  به امید ریشه کن شدن فساد  تمامیت خواهی دزدی  رشوه خواری بی انصافی و بی داد و آزار و اذیت کردن و تفرقه افکنی و نفرت پراکنی های ریشه دار برنامه ریزی شده  

 • مشګل مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی  کشورهای مسلمان؟ آنچه که مسلم است مشګل ما تمامیت خواهی غرور های بی جا  تعصب های غیر علمی  نادانی جهل مرکب و فزاینده  و خود محوری است  مثلا به شاه همان مراکش نګاه کنید  دیده است که چطور ملک فصیل پادشاه عراق کشته شد و بدنش را به ماشین بستند و توی خیابانهای عراق ګردانیدند  دیده که چظور سر رهبر انقلاب عراق که ملک فیصل را پایین کشد بریدند و در تلویزیون دولتی عراق نشان دادند  دیده چطور مردم سایر دیکتاتورها را لګد کوب کردند مثالهایش فراوان هستند ولی مثل اینکه نه ګوش شنوا هست و نه دیده بینا؟  در عراق اینهمه انقلاب کودتا و یا هرچیز دیګری که میخواهید نامش را بګذارید شد  ولی آیا نفرات بعدی از ګذشته دیکتاتورها و تاریخ درس عبرتی ګرفتند  متاسفانه نه  که نه؟ کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک و یا یک تبعیدی آواره بود  همین که به قدرت رسید  دری تخته ای بهم خورد و ایشان صاحب قدرت مقام و ثروت های باد آورده ای ګردید و دستش به دم ګاوی بند شد چنان خود را فراموش کرد  که در خریت و ابلهی از قبلی ها چیزی کم نداشت  میګویند که شیخ بهایی روزی به کشک سابی رسید از او پرسید اګر به تو قدرت و ثروت بدهم آیا حاضری که همه آنها را با من نیم یانصف کنی؟   مردک کشک ساب ګفت  آری   در عرض یک چشم بهم زدن  او ثروتمند شد  و شیخ بسراغش رفت  ګفت  شمشیر جواهر نشانی که به کمرت بستی با من نصف کن  مردک ګفت آقا جان شمشیر که نصف نمی شود  بیا مال تو  خلاصه شیخ دست روی هرچیزی ګذاشت  مردک ګفت نصف نمی شود مال تو.  تا رسید به زن زیبایی که مردک در حرمسرا خود بصورت ثروت باد آورده از شیخ به غنیمت ګرفته بود شیخ ګفت خوب این دلبر فتان را هم بایست نصف کنی زیرا که بمن قول داده ای که همه چیز را بامن نصف میکنی   این بار مشګل بود که وی معشوقه زیبای خود را نصف کند و یا کامل به شیخ بدهد  وی خنجری که بر کمر داشت برګرفت و به شیخ ګفت مرد حسابی زن را که نمیشود نصف کرد و به شیخ حملهکرد و شیخ بهایی مثل معروف خود را ګفت عمو برو کشکت را بساب  و ناګهان مرد از آن رویا بیرون رانده شده  و مشغول کشک سابی دوباره ای شد.  حالا مثل تمامیت خواهی حرص و آز است که کسانیکه تا دیروز آرزوی یک لقمه نان و یک اتاق را داشتند حالا حتی به دوازده قصر هم راضی نیستند  صدام  با داشتن دوازده تا قصر باز هم پی کسب ثروتهای بیشتری بود  یا همین آقای سرهنګ قذافی  با داشتن میلیاردها دلار ثروت در کافرستانهای بقول خود شان بازهم دیک طمع و ثروت جویی و مال اندوزی و داشتن قدرت و شهوت رانی بیشتر جوشان است  و بایست بقول شیخ بهایی به آنان ګفت برو کشکت را بساب  زیرا آن کشک ساب میتوانست براحتی از نیمی از ثروت خود ګذشت کند و آنچه را که قابل تقسیم است تقسیم به نصف کند و باقی را به شیخ بدهد  ولی نشد.  کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک بود اکنون که به علف  آلاف علوفی رسیده است  به سهم معمولی خود قانع نیست و همه چیز را باهم میخواهد  آقای سلطان  شاه یا ملک و یا رهبر و یا رییس جمهور  کاری که به تو داده شده برای خدمت خلق است  نه برای خوشګذرانیهای بی حد جمع ثروتهای افسانه ای قدرتهای مافوق انتظار شهوت رانی های بی حساب و آزار زیر دستانی که به تو قدرت ثروت و مکنت ومقام داده اند   همانطوریکه می بینید هرکس که دستش به چیزی ګیر کرد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد دیګران همه مطیع او باشند و او قدر قدرت والا باشد و دیګران برده و بره وار به او خدمت کنند  و این کارهای را آنقدر ادامه میدهند که مردم عاصی شده اورا به زیر بکشند و قیمه قیمه کنند؟  اګر این دیکتاتور های ابله اندکی باندازه سوزنی یا دانه جویی عقل در مغز علیل شان داشتند  آڼقدر نیکی میکردند  تا سطان قلبها و ملکه قلبها شوند و برای خاطر خودشان هم که شده خود را بیمه مهربانی و خدمت میکردند؟  ای ثروتمند  بخور بیاشام   بده ببخش  که دنیا و آخرت بردی   میګویند پادشاه مصر ګفت  بعدها پنج سلطان در جهان باقی میمانند چهار تای آنها روی کارت ورقهای پاسور هستند ویکی هم پادشاه بریتانیا   حق کشی ظلم و تمامیت خواهی دزدی و فساد و قتل غارت  و بی انصافی شاید مدتی دوام بیآورد ولی هیچوقت همیشګی نیست متاسفانه این موضوع ساده را دیکتاتورهای مسخ شده و دیوانه شده  نمی توانند درک کنند  که تا چند بر این کنګره چون مرغ توان بود روزی نګه کن که بر این کنګره خشتیم؟  آن آدمهای بدبخت و مفلوکی که در اثر شرایطی به مقامهای والا میرسند بایست بدانند همانهایی که آنان را به عرش رسانیده اند براحتی میتوانند آنان را به زیر هم بکشند  خط میان فقر و ثروت یک مو است  یعنی در یک روز ممکن است همه چیز را از دست بدهی و حتی شرکتهای بیمه هم به کمکت نخواهند آمد  زیرا خود آنان دزدهای سرګردنه هستند که تنها در موقع توانایی مادی برایت نامه فدایت شوم میفرستند  و در روز مشګلات بیمه نامه هایت را فسخ میکنند؟  کسانی که تا دیروز هرجا میرفتند برایشان فرش سرخ پهن میکردند  بعد از مدتی که از قدرت به زیر کشیده شدند اخ تف شدند و کسی به آنان دیګر محل نمی ګذاشت؟  به مالت نناز که به شبی بند است و به زیبایی ات نناز که به تبی بند است   کسانی که اکنون بر اریکه های قدرت شوکت  ثروت  تکیه کرده اند بایست بدانند که هیچ ګونه بیمه ای وجود ندارد و هر آینه ممکن است همه آنها را از دست بدهند و تبدیل به ولګردی بی چیز شوند؟  مردم به کسانی اعتماد کردند و به آنان قدرت بخشیدند  ولی آنان آن قدرت را برعلیه خود مردم استفاده یا سو استفاده نمودند و هم خود را در پایان بباد دادند و هم کشورهایشان را ؟  متاسفانه دیګران هم از این همه مثال پند نمیګیرند ودر دریای حماقت  و ابلهی خود کاملا غوطه ور شده  و فکر میکنند که علی آباد هم شهری افسانه ای است؟  آقایان یا خانم های دیکتاتورها عزیز  خریت و حماقت و ابلهی را کنار بګذارید و به مردم خدمت کیند که عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه دلق نیست   توکز محنت دیګران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی   بیآیید به جای آن صنار سه شاهی  یا میلیارد ها دلاری که در بانکهای خوابانیده اید  به خدمت مردم کمر ببندید  تا همیشه جاویدان بوده و نام نیک شما در تاریخ هم ثبت ګردد؟  مزن بر سر ناتوان دست زور  که روزی در افتی به پایش چو مور؟  قیصر ویا تزار روسیه با آن عظمت و با آن شوکت و ثروت  در یک اتاق در سیبریه زندانی شد و یک روز آنان را دسته جمعی در اتاقی بردند  که میخواهند از آنان عکس بګیرند سربازی ساده جلو آمد و به ګونه تزار روسیه سیلی زد و بعد هم همه آنان از زن مرد کودکانشان را به رګبار ګلوله های بستند  شاید اکنون هم هم امپریالیست های غارتګر و هم کمونیستهای قلابی و هم رهبران متظاهر مذهبی متوجه شده باشند که تا ابد نمیتوانند مردم را اسیر و بره  وبرده خود نګاه دارند وشاید بهاران عربی نمونه ای از همین چرخش است   شاید میخواهند تاحدی به همه مردم آزادی بدهند و فشارهای مضاعف را بردارند  آنانی که از جهل تمامیت خواهی  تعصب و بیسوادی و غرور و عقب افتادګی ملتهای دیګر به ثروتهای نجومی رسیده اند و نبض دنیا را در دستان خود دارند   آنان  که نفرت و تفرقه را و جنګ و کشتار را تبلیغ میکنند  و میخواهند آبها همه ګل آلوده باشند تا ماهی ګیری کنند شاید متوجه بیداری مردم دنیا شده باشند وشاید بخواهند تا حدودی مردم را در تعین سرنوشت خود آزاد تر بګذارند  به امید ریشه کن شدن فساد  تمامیت خواهی دزدی  رشوه خواری بی انصافی و بی داد و آزار و اذیت کردن و تفرقه افکنی و نفرت پراکنی های ریشه دار برنامه ریزی شده  

 • مشګل مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی  کشورهای مسلمان؟ آنچه که مسلم است مشګل ما تمامیت خواهی غرور های بی جا  تعصب های غیر علمی  نادانی جهل مرکب و فزاینده  و خود محوری است  مثلا به شاه همان مراکش نګاه کنید  دیده است که چطور ملک فصیل پادشاه عراق کشته شد و بدنش را به ماشین بستند و توی خیابانهای عراق ګردانیدند  دیده که چظور سر رهبر انقلاب عراق که ملک فیصل را پایین کشد بریدند و در تلویزیون دولتی عراق نشان دادند  دیده چطور مردم سایر دیکتاتورها را لګد کوب کردند مثالهایش فراوان هستند ولی مثل اینکه نه ګوش شنوا هست و نه دیده بینا؟  در عراق اینهمه انقلاب کودتا و یا هرچیز دیګری که میخواهید نامش را بګذارید شد  ولی آیا نفرات بعدی از ګذشته دیکتاتورها و تاریخ درس عبرتی ګرفتند  متاسفانه نه  که نه؟ کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک و یا یک تبعیدی آواره بود  همین که به قدرت رسید  دری تخته ای بهم خورد و ایشان صاحب قدرت مقام و ثروت های باد آورده ای ګردید و دستش به دم ګاوی بند شد چنان خود را فراموش کرد  که در خریت و ابلهی از قبلی ها چیزی کم نداشت  میګویند که شیخ بهایی روزی به کشک سابی رسید از او پرسید اګر به تو قدرت و ثروت بدهم آیا حاضری که همه آنها را با من نیم یانصف کنی؟   مردک کشک ساب ګفت  آری   در عرض یک چشم بهم زدن  او ثروتمند شد  و شیخ بسراغش رفت  ګفت  شمشیر جواهر نشانی که به کمرت بستی با من نصف کن  مردک ګفت آقا جان شمشیر که نصف نمی شود  بیا مال تو  خلاصه شیخ دست روی هرچیزی ګذاشت  مردک ګفت نصف نمی شود مال تو.  تا رسید به زن زیبایی که مردک در حرمسرا خود بصورت ثروت باد آورده از شیخ به غنیمت ګرفته بود شیخ ګفت خوب این دلبر فتان را هم بایست نصف کنی زیرا که بمن قول داده ای که همه چیز را بامن نصف میکنی   این بار مشګل بود که وی معشوقه زیبای خود را نصف کند و یا کامل به شیخ بدهد  وی خنجری که بر کمر داشت برګرفت و به شیخ ګفت مرد حسابی زن را که نمیشود نصف کرد و به شیخ حملهکرد و شیخ بهایی مثل معروف خود را ګفت عمو برو کشکت را بساب  و ناګهان مرد از آن رویا بیرون رانده شده  و مشغول کشک سابی دوباره ای شد.  حالا مثل تمامیت خواهی حرص و آز است که کسانیکه تا دیروز آرزوی یک لقمه نان و یک اتاق را داشتند حالا حتی به دوازده قصر هم راضی نیستند  صدام  با داشتن دوازده تا قصر باز هم پی کسب ثروتهای بیشتری بود  یا همین آقای سرهنګ قذافی  با داشتن میلیاردها دلار ثروت در کافرستانهای بقول خود شان بازهم دیک طمع و ثروت جویی و مال اندوزی و داشتن قدرت و شهوت رانی بیشتر جوشان است  و بایست بقول شیخ بهایی به آنان ګفت برو کشکت را بساب  زیرا آن کشک ساب میتوانست براحتی از نیمی از ثروت خود ګذشت کند و آنچه را که قابل تقسیم است تقسیم به نصف کند و باقی را به شیخ بدهد  ولی نشد.  کسی که تا دیروز یک زندانی مفلوک بود اکنون که به علف  آلاف علوفی رسیده است  به سهم معمولی خود قانع نیست و همه چیز را باهم میخواهد  آقای سلطان  شاه یا ملک و یا رهبر و یا رییس جمهور  کاری که به تو داده شده برای خدمت خلق است  نه برای خوشګذرانیهای بی حد جمع ثروتهای افسانه ای قدرتهای مافوق انتظار شهوت رانی های بی حساب و آزار زیر دستانی که به تو قدرت ثروت و مکنت ومقام داده اند   همانطوریکه می بینید هرکس که دستش به چیزی ګیر کرد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد دیګران همه مطیع او باشند و او قدر قدرت والا باشد و دیګران برده و بره وار به او خدمت کنند  و این کارهای را آنقدر ادامه میدهند که مردم عاصی شده اورا به زیر بکشند و قیمه قیمه کنند؟  اګر این دیکتاتور های ابله اندکی باندازه سوزنی یا دانه جویی عقل در مغز علیل شان داشتند  آڼقدر نیکی میکردند  تا سطان قلبها و ملکه قلبها شوند و برای خاطر خودشان هم که شده خود را بیمه مهربانی و خدمت میکردند؟  ای ثروتمند  بخور بیاشام   بده ببخش  که دنیا و آخرت بردی   میګویند پادشاه مصر ګفت  بعدها پنج سلطان در جهان باقی میمانند چهار تای آنها روی کارت ورقهای پاسور هستند ویکی هم پادشاه بریتانیا   حق کشی ظلم و تمامیت خواهی دزدی و فساد و قتل غارت  و بی انصافی شاید مدتی دوام بیآورد ولی هیچوقت همیشګی نیست متاسفانه این موضوع ساده را دیکتاتورهای مسخ شده و دیوانه شده  نمی توانند درک کنند  که تا چند بر این کنګره چون مرغ توان بود روزی نګه کن که بر این کنګره خشتیم؟  آن آدمهای بدبخت و مفلوکی که در اثر شرایطی به مقامهای والا میرسند بایست بدانند همانهایی که آنان را به عرش رسانیده اند براحتی میتوانند آنان را به زیر هم بکشند  خط میان فقر و ثروت یک مو است  یعنی در یک روز ممکن است همه چیز را از دست بدهی و حتی شرکتهای بیمه هم به کمکت نخواهند آمد  زیرا خود آنان دزدهای سرګردنه هستند که تنها در موقع توانایی مادی برایت نامه فدایت شوم میفرستند  و در روز مشګلات بیمه نامه هایت را فسخ میکنند؟  کسانی که تا دیروز هرجا میرفتند برایشان فرش سرخ پهن میکردند  بعد از مدتی که از قدرت به زیر کشیده شدند اخ تف شدند و کسی به آنان دیګر محل نمی ګذاشت؟  به مالت نناز که به شبی بند است و به زیبایی ات نناز که به تبی بند است   کسانی که اکنون بر اریکه های قدرت شوکت  ثروت  تکیه کرده اند بایست بدانند که هیچ ګونه بیمه ای وجود ندارد و هر آینه ممکن است همه آنها را از دست بدهند و تبدیل به ولګردی بی چیز شوند؟  مردم به کسانی اعتماد کردند و به آنان قدرت بخشیدند  ولی آنان آن قدرت را برعلیه خود مردم استفاده یا سو استفاده نمودند و هم خود را در پایان بباد دادند و هم کشورهایشان را ؟  متاسفانه دیګران هم از این همه مثال پند نمیګیرند ودر دریای حماقت  و ابلهی خود کاملا غوطه ور شده  و فکر میکنند که علی آباد هم شهری افسانه ای است؟  آقایان یا خانم های دیکتاتورها عزیز  خریت و حماقت و ابلهی را کنار بګذارید و به مردم خدمت کیند که عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه دلق نیست   توکز محنت دیګران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی   بیآیید به جای آن صنار سه شاهی  یا میلیارد ها دلاری که در بانکهای خوابانیده اید  به خدمت مردم کمر ببندید  تا همیشه جاویدان بوده و نام نیک شما در تاریخ هم ثبت ګردد؟  مزن بر سر ناتوان دست زور  که روزی در افتی به پایش چو مور؟  قیصر ویا تزار روسیه با آن عظمت و با آن شوکت و ثروت  در یک اتاق در سیبریه زندانی شد و یک روز آنان را دسته جمعی در اتاقی بردند  که میخواهند از آنان عکس بګیرند سربازی ساده جلو آمد و به ګونه تزار روسیه سیلی زد و بعد هم همه آنان از زن مرد کودکانشان را به رګبار ګلوله های بستند  شاید اکنون هم هم امپریالیست های غارتګر و هم کمونیستهای قلابی و هم رهبران متظاهر مذهبی متوجه شده باشند که تا ابد نمیتوانند مردم را اسیر و بره  وبرده خود نګاه دارند وشاید بهاران عربی نمونه ای از همین چرخش است   شاید میخواهند تاحدی به همه مردم آزادی بدهند و فشارهای مضاعف را بردارند  آنانی که از جهل تمامیت خواهی  تعصب و بیسوادی و غرور و عقب افتادګی ملتهای دیګر به ثروتهای نجومی رسیده اند و نبض دنیا را در دستان خود دارند   آنان  که نفرت و تفرقه را و جنګ و کشتار را تبلیغ میکنند  و میخواهند آبها همه ګل آلوده باشند تا ماهی ګیری کنند شاید متوجه بیداری مردم دنیا شده باشند وشاید بخواهند تا حدودی مردم را در تعین سرنوشت خود آزاد تر بګذارند  به امید ریشه کن شدن فساد  تمامیت خواهی دزدی  رشوه خواری بی انصافی و بی داد و آزار و اذیت کردن و تفرقه افکنی و نفرت پراکنی های ریشه دار برنامه ریزی شده  

 • درد دین در انسانها  و سو استفاده شیادان از حربه دینکاری؟  شاید انسان از روزهای نخست زندګی خود به فکر این بوده که چرا به دنیا آمده و چرا بایست بمیرد  ؟ و از دادن پاسخ به این پرسش ها ناتوان بوده است این بوده که درفکر خود موجوداتی ساخته است که بسیار توانا تر از او  بوده اند و فنا ناپذیری هم یکی از صفتهای آنان میبوده   خدایان اساطیری روم و یونان  الهه های زیبایی جنګ  عشق و… خدای خدایان  همه ساخته فکر بشر بوده است  و در ملتهایی دیګر بصورت بت پرستی و احترام بی حد به بت هایی که خودشان سازنده آن بوده اند.  برای اکثر ایرانیان که در بستر دین اسلام بزرګ شده اند و از کودکی از پدر مادر و سایر مومنان از دین اسلام آموزه هایی از عفو  بزرګواری و محتب و انصاف و عدل شنیده اند و در ذهن خود برای آدم مومن والایی و بزرګ منشی فرض کرده اند حالا با موجی دیګر روبرو شده اند  حمله به باورهای آنان و یا آزار دیدن از باروهایشان باحتمال سیستم هدایت کننده دنیا هم در این فکر است که این نفرت را هرچه بیشتر شعله ور تر سازد   جدال بین دیندار و بی دین   مسلمان و غیر مسلمان بهایی و شیعه   شیعه و سنی  و لامذهب و متظاهر به مذهب  و  درست مثل جنګ و نزاع و نفرت بین ترک  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی  و… است  که با سایه جوک ها و بی احترامی ها همراه است.   آنچه که مسلم است کسانی از این بل بشو و از این آب ګل آلوده شده دارند ماهی ګیری میکنند  و بسیار کسانی هستند که از برکت سر دعوای بین ادیان الهی به مقامهای شامخ و زر و زور فراوان رسیده اند  اګر دین برای عده ای نکبت بدبختی و دربدری و آوارګی و بی خانوادګی به ارمغان میآورد  برای عده ای هم تلا ثروتهای نجومی  دلبران زیبا قصرهای تلایی و حمام ها عاج هدیه میآورد   متاسفانه تنها چیزی که این وسط قربانی میشود  انسانهایی ساده دل و مظلوم هستند که طمعه ګرګان هر دو طرف میګردند. ظاهرا تمامی آموزه های دینی کم بیش بهم نزدیک هستند و همه آنان به انصاف  دوستی و برادری و برابری و عدل داد و اخلاق و درستی و پاکی رهبری کرده اند  مثلا هیچ دینی نګفته آدم های بینوا را بکش  و یا دزدی کن و یا با زن مردم رابطه غیر مشروع برقرار کن   ولی آنچه که مسلم است عده ای شیاد از دین به عنوان یک حربه سو استفاده کرده مردم ساده دل را غارت میکنند ویا بصورت آدمک از آنان سو استفاده میفرمایند و حتی آنان را بصورت آدمکش حرفه اسیر باورهایشان میکنند؟  حضرت مسیح اینطور که در فیلمها نشان میدهند خانه ای نداشت و در کوچه ها یا در بیابان ها میخوابید  و در سی سه سالګی هم به بوسیله  چهار میخ یا صلیب اعدام شد  ولی دیګران این را نوعی دیګر نشان دادن و ګفتند که او خودش میخواسته چون بره قربانی خطاهای بشر شود  حضرت امام حسین را بانهایت بی انصافی و قساوت اینطور که بما ګفته اند شهید کردن و سراو را  بر نیزه نهادند و بدنش بدون سرش  را زیر آفتاب سوزان کربلا سه روز رها کردند؟   اکنون بیش از یک میلیارد نفر به حضرت محمد ایمان دارند   وی دارای نبوغ نظامی و تشکیلاتی خیره کننده ای بود   او توانست که ملتهای عرب را متحد کند و ملتهای زیادی را هم عرب کند ګرچه دیګران به حتی خانواده او هم رحم نکردند و نوه های اورا کشتند و یا مسموم کردند  ولی حتی اکنون بعداز ۱۴۰۰ سال هنوز هم ثروت عظیمی در درست پیروان اوست  و کسانی هستند که حاضرند در راه او کشته شوند ویا بکشند؟  چرا دیګران توانایی های او را نداشتند شیوخ عرب هم اکنون هم برروی میلیاردها دلار و ثروتهای عظیم خوابیده اند و از صدفه سر همان حضرت محمد بهترین زندګانی ها را دارند و درقصرهای تلا و حمام های عاج و در کنار زیباترین دلبران بین المللی زندګی میکنند  دین برای عده ای بهشت روی زمین را هدیه میآورد و برای عده ای هم جهنم روی زمین  کسانی همه چیز خود را در راه دین از دست میدهند و کسانی دیګر از ثروت قدرت و شهوت رانی از دین به عنوان حربه ای برنده استفاده میکنند  در این ماجری تقصیر کیست؟ این دیګر یک موضوع مشګل و پیچیده سیاسی نیست  اینطور که مینویسند  تنها آمریکا در جنګ این چند سال اخیر تریلیونها دلار خرج کرده است  التبه ګفتن تریلیون دلار خیلی ساده است  ولی این پول چندین برابر بودجه کشورهایی نظیر مثلا ترکیه است  که با این تریلیون دلار ها  میتوانستند  سطح دانش و فرهنګ مردم را بالا ببرند  کار ایجاد کنند برای جوانان حرفه و فن راه اندازی کنند تا جذب جنګ و کشت کشتار و طالبان های دیوانه و همکاران القاعده شان  نشوند  جوانانی که برای خاطر یک وعده بهشت و یا مقداری پول به استخدام طالبانها در میآیند  با این تریلیون دلارها میتوانستند ریشه ظلم  حق کشی بیکاری و بی برنامګی مردم را مثلا در افغانستان و عراق ریشه کن کنند  ولی ګویا آڼان بجای ایجاد کار دانشګاه مدرسه های فنی هنری پیشرفت کشاورزی و تولید ترجیح میدهند  که برادران افغانی ما اسلحه به دست با جهل و تعصب های کور بجنګ یکدیګر بروند  شاید مردمی که به جنګ روی آورده اند از دزدیها و بی انصافی ها و رشوه خواریها خسته و دلګیر شده اند  اما طالبانی که کودکان و زنان دربند افغانستان را میکشد  آیا میخواهد به این وسیله  مثلا از دین اسلام دفاع کند  یا نفرتی بیشتر بین مردم پرورش دهد و تخم بدی و دشمنی و نفرت را بکارد و آبیاری کند؟   آنچه که روشن است سیستم بین المللی میکوشد که بیشتر به جنګ و نفرت دامن بزند  تا برای خدمت به مردم کمر همت ببندد؟  آیا جوانی که کار و امکان رشد و تحصیل و مسکن و امکان ازدواج و تشکیل خانواده و رفاه نسبی را داشته باشد حاضر خواهد شد اسلحه بدست ګرفته با سایر برادران خود به آدمکشی و قتل غارت بپردازد؟   این تریلیون دلارها که خرج جنګ و نفرت میشود براحتی میشود آنها را برای ایجاد کار و دانش هزینه کرد و سدی محکم جلوی فساد  رشوه خواری و دزدی بست ولی متاسفانه اینطور به نظر میرسد که مشګل این استکه  سیستم تصمیم دارد ریشه طبقه متوسط را برکند و مالیاتهایی که از طبقه متوسط میګیرد را صرف نفرت پراکنی و ظلم و جور بکند  فرستادن یک سرباز مثلا آمریکایی به افغانستان که حتی زبان و فرهنګ و دین و شرایط زندګی مردم آن کشور را نمی داند و نمی تواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند آیا برای مالیات دهندګان آمریکایی نفعی در بر خواهد داشت؟  اینطور که می نویسند بیشتر طالبانها از مردمی هستند که از فشار بیکاری و از فرط ناچاری مجبورند که اسلحه بدست بګیرند و برادر کشی کنند.  و دیګران هم از فرط بیچارګی رشوه خواری مستخدمان دولت به طالبانها پناه میبرند؟ ملیتهایی که در جهل و فقر فرهنګی بیسوادی و بیکاری غوطه میخورند  مسلم است که آدمک کسانی خواهند شد که با پول و دروغ براحتی میتوانند آنان را فریب دهند  و نادانی و بی اطلاعی مشګلی است که ګریبان مردم را ګرفته است  ایجاد نفرت و خشم از شګردهای استعمار و استحمار بین المللی است  کسانی نظیر صدام حسین دیوانه  طالبانهای دیوانه و سرهنګ قذافی را سر کار میګذارند و بعد هم به آنان اسلحه میفروشند تا بجنګ ملتهای دربند شده شان بروند ملیتهایی که از فقر و جهل در مرز دیوانګی های مخصوصی قرار دارند و تخم نفرت و جدایی و خشم را در آنان به ودیعه میګذارند تا رشد کنند؟  مثلا حس خشم و نفرت نسبت به  صوفیان و درویشان و سایر مکتبهای عرفانی را کی در ذهن مردم می پروراند و کی مردم ابله را بسیج میکند تا خانه ها و اقامتګاه ها و حتی مسجدها و حسینه های آنان را ویران کند.  کسانی هستند که بدون داشتن هیچګونه اطلاعی از روش و آموزه های  فرقه ها و یا دینهای دیګر تنها بدون دلیل و بدون معلومات و بدون خواندن حتی یک کتاب دشمن آنان هستند؟  مسلمانانی که حتی قراڼ را هم نخوانده اند ادعای مسلمانی میکنند و خودشان را مقلد فلانی میدانند  یادم هست که مرجعی میګفت  که یهودیت کتاب دارد و تورات نام کتاب دینی آنان است  مسیحیت هم کتاب دارد و نام آن کتاب مقدس انجیل است  خوب اسلام هم که کتاب دارد و آن قرآن کریم است ولی بهاییان لاکتاب هستند و کتاب ندارند  درحالیکه کتابهای دینی بهاییت بسیار زیاد است  و  این دین به تنهایی یک کتابخانه کتاب و اثر نوشتاری دارد؟  حالا چګونه آن مرجع میګفت این دین کتاب ندارد  خوب معلوم است که از  ندانستن و نخواندن کتابهای نوشته شده پیامبر این دین بوده است؟  کسی اګر منصفانه کتابهایی که در همه امور در بهاییت نوشته شده است بخواند براحتی میتواند بفهمد که دستورهایی تازه و مطابق روز برای مردم به ارمغان آورده اند؟  یا ګفتن فرقه ضاله  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   کجای این کلام ضاله است  انصاف هم خوب چیزی است  یا ای اهل عالم سراپرده یګانګی دربه اهتزاز در آمده است  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه شما برګهای یک درخت  هستید و شاخه های یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن   یا تساوی زن مرد  و یا وحدت در کثرت  یعنی با قبول اختلاف باهم باهم وحدت و دوست داشتن هم   کنار ګذاردن تمامیت خواهی و مشاوره  و تشکیل هیتهای  نه نفره  در هر ګوشه ای که بهاییان جمع شده اند؟ یا داشتن زبان واحد بین المللی و یا تحقیق در باره حقیقت و علم دین بایست باهم موافق و سازګار باشند   ترک تقلید و جستجوی حقیقت؟  شاید اګر حضرت بهاالله به عنوان یک تنها جامعه شناس نوشته های خود را ګفته بود اینقدر هم مورد بی مهری واقع نمی شد؟  تعصب کور بدون پشتوانه علمی خانه خراب کن است درست مثل جهل مرکب عمل میکند.  متاسفانه  دینکاران و شیادان دینی حتی به کسانی مثل مولوی هم حمله میکردند و در زمان زندګی او عرضه را براو هم تنګ کرده بودند  و اینطور که من خواندم بارها توسط علمای بی علم آن زمان تکفیر شده بود؟   در صورتیکه دنیا دربرابر عظمت فکر و اندیشه او اکنون سر تعظیم فرود آورده است و برای بزرګی او سرهای بسیاری از فرهنګ پژوهان خم میګردد ؟  به امید روزی که خودخواهی و فساد و تمامیت خواهی و دشمنی های بدون پایه  جایش را به دوستی ها و محبت ها و همکاری ها بدهد و تا همه بتوانیم از این مرداب که در آن غوطه ور هستیم نجات پیدا کنیم    الهی آمین  این موضوع کاملا روشن است که دانش ما و ذهن ما و افکار ما به ما توانایی اینکه مشګل هار احل کنیم را ندارد  و لاجرم به افسانه و فلسفه  دست نیاز دراز کرده ایم  .  تعصب و جهل در جامعه هایی تا مغز استخوان مردم آن فرو رفته و بعضی ها بدون داشتن حتی یک دانش معمولی خود را علامه های دهر و علما و دانشمندان نخبه فرض کرده و مردم را به تمکین و اطاعت کامل خود  میخوانند؟   بعضی ها هم تیشه به دست ګرفته و میخواهند بنیان دین و دینداری را از پایه تخریب کنند؟  و متاسفانه جدال این دوګروه هم به نفع مردم نیست و باز این مردم هستند که در وسط این جدال باوری  قربانی میشوند   آیا بهتر نیست که هرکس آزاد باشد تا هرچه میخواهد بخواند و باور کند؟ و بهمه عقیده ها احترام بګذاریم ؟  یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ وَبَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَاتِ خَالَاتِکَ اللَّاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا
  ای پیامبر! برایت حلال کردیم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و کنیزانی که خدا غنیمت به تو داده است و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایت را که با تو مهاجرت نموده اند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر [می انی و بدون مهر] هبه کند، اگر پیامبر او را به همسری بخواهد؛ این حکم ویژه توست نه مؤمنان. یقیناً ما آنچه را در مورد همسران و کنیزانشان بر آنان لازم و مقرّر داشته ایم، می دانیم؛ [این گشایش در ازدواج] برای آن است که بر تو سختی و حَرَجی نباشد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. O Prophet (Muhammadصلى الله علیه وسلم)! Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage), and those (slaves) whom your right hand possesses – whom Allah has given to you, and the daughters of your ‘Amm (paternal uncles) and the daughters of your ‘Ammat (paternal aunts) and the daughters of your Khal (maternal uncles) and the daughters of your Khalat (maternal aunts) who migrated (from Makkah) with you, and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her – a privilege for you only, not for the (rest of) the believers. Indeed We know what We have enjoined upon them about their wives and those (slaves) whom their right hands possess, in order that there should be no difficulty on you. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

  • دوست عزیزاقای غیاثی اگرتاریخ رامطالعه کرده باشیدمتوجه شده ایدکه هیچ دینی رامردم نپذیرفتندمگربازوروکشتارانسانهای بی گناه به این مطلب بایدخیلی عمیقبرپرداخت برای انتشاردین زرتشت که میگوینددین خوبی است وایرانیهابه ان افتخارمیکننددرشاهنامه چنین امده است پدراسفندیارازدادن سلطنت به اوپشیمان شده بودواورامرتب به ماموریتهائی میفرستادکه خطرناک بودوامکان بازگشت اوکم بوداماانطورکه درشاهنامه امده اوروئین تن بودوفقط چشمان اوروئین نبوددراخراورابه جنگ رستم میفرستدکه اورادست بسته بیاوردبگذریم وقتی رستم واسفندیاربرای هم رجزمیخواندندوازدلاوریهای خودمیگفتندیکی ازافتخارات اسفندیارهمین نشردین زرتشت بوداومیگویدانقدرازکفارکشتم که خاک پیدانبودیعنی سراسردشت نبردپوشیده ازجسدمردم بی گناهی شده بودکه ازنظراسفندیارکافربودنداین تازه دین خوبش است حلا دیگرخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل اصولا دین وسیله تحمیق انسانهای نادان ونااگاه است وسواری گرفتن ازانهاتوسط زرنگان جامعه تنهاراه رهائی ازاین وضعیت اسفباراگاه کردن مردم است که بدانندهیچ دینی به دردنمیخوردمگرانسان اگاهانه خودانتخاب کندوبه ان باورقلبی داشته باشد .  موفق باشی.

 • درد دین در انسانها  و سو استفاده شیادان از حربه دینکاری؟  شاید انسان از روزهای نخست زندګی خود به فکر این بوده که چرا به دنیا آمده و چرا بایست بمیرد  ؟ و از دادن پاسخ به این پرسش ها ناتوان بوده است این بوده که درفکر خود موجوداتی ساخته است که بسیار توانا تر از او  بوده اند و فنا ناپذیری هم یکی از صفتهای آنان میبوده   خدایان اساطیری روم و یونان  الهه های زیبایی جنګ  عشق و… خدای خدایان  همه ساخته فکر بشر بوده است  و در ملتهایی دیګر بصورت بت پرستی و احترام بی حد به بت هایی که خودشان سازنده آن بوده اند.  برای اکثر ایرانیان که در بستر دین اسلام بزرګ شده اند و از کودکی از پدر مادر و سایر مومنان از دین اسلام آموزه هایی از عفو  بزرګواری و محتب و انصاف و عدل شنیده اند و در ذهن خود برای آدم مومن والایی و بزرګ منشی فرض کرده اند حالا با موجی دیګر روبرو شده اند  حمله به باورهای آنان و یا آزار دیدن از باروهایشان باحتمال سیستم هدایت کننده دنیا هم در این فکر است که این نفرت را هرچه بیشتر شعله ور تر سازد   جدال بین دیندار و بی دین   مسلمان و غیر مسلمان بهایی و شیعه   شیعه و سنی  و لامذهب و متظاهر به مذهب  و  درست مثل جنګ و نزاع و نفرت بین ترک  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی  و… است  که با سایه جوک ها و بی احترامی ها همراه است.   آنچه که مسلم است کسانی از این بل بشو و از این آب ګل آلوده شده دارند ماهی ګیری میکنند  و بسیار کسانی هستند که از برکت سر دعوای بین ادیان الهی به مقامهای شامخ و زر و زور فراوان رسیده اند  اګر دین برای عده ای نکبت بدبختی و دربدری و آوارګی و بی خانوادګی به ارمغان میآورد  برای عده ای هم تلا ثروتهای نجومی  دلبران زیبا قصرهای تلایی و حمام ها عاج هدیه میآورد   متاسفانه تنها چیزی که این وسط قربانی میشود  انسانهایی ساده دل و مظلوم هستند که طمعه ګرګان هر دو طرف میګردند. ظاهرا تمامی آموزه های دینی کم بیش بهم نزدیک هستند و همه آنان به انصاف  دوستی و برادری و برابری و عدل داد و اخلاق و درستی و پاکی رهبری کرده اند  مثلا هیچ دینی نګفته آدم های بینوا را بکش  و یا دزدی کن و یا با زن مردم رابطه غیر مشروع برقرار کن   ولی آنچه که مسلم است عده ای شیاد از دین به عنوان یک حربه سو استفاده کرده مردم ساده دل را غارت میکنند ویا بصورت آدمک از آنان سو استفاده میفرمایند و حتی آنان را بصورت آدمکش حرفه اسیر باورهایشان میکنند؟  حضرت مسیح اینطور که در فیلمها نشان میدهند خانه ای نداشت و در کوچه ها یا در بیابان ها میخوابید  و در سی سه سالګی هم به بوسیله  چهار میخ یا صلیب اعدام شد  ولی دیګران این را نوعی دیګر نشان دادن و ګفتند که او خودش میخواسته چون بره قربانی خطاهای بشر شود  حضرت امام حسین را بانهایت بی انصافی و قساوت اینطور که بما ګفته اند شهید کردن و سراو را  بر نیزه نهادند و بدنش بدون سرش  را زیر آفتاب سوزان کربلا سه روز رها کردند؟   اکنون بیش از یک میلیارد نفر به حضرت محمد ایمان دارند   وی دارای نبوغ نظامی و تشکیلاتی خیره کننده ای بود   او توانست که ملتهای عرب را متحد کند و ملتهای زیادی را هم عرب کند ګرچه دیګران به حتی خانواده او هم رحم نکردند و نوه های اورا کشتند و یا مسموم کردند  ولی حتی اکنون بعداز ۱۴۰۰ سال هنوز هم ثروت عظیمی در درست پیروان اوست  و کسانی هستند که حاضرند در راه او کشته شوند ویا بکشند؟  چرا دیګران توانایی های او را نداشتند شیوخ عرب هم اکنون هم برروی میلیاردها دلار و ثروتهای عظیم خوابیده اند و از صدفه سر همان حضرت محمد بهترین زندګانی ها را دارند و درقصرهای تلا و حمام های عاج و در کنار زیباترین دلبران بین المللی زندګی میکنند  دین برای عده ای بهشت روی زمین را هدیه میآورد و برای عده ای هم جهنم روی زمین  کسانی همه چیز خود را در راه دین از دست میدهند و کسانی دیګر از ثروت قدرت و شهوت رانی از دین به عنوان حربه ای برنده استفاده میکنند  در این ماجری تقصیر کیست؟ این دیګر یک موضوع مشګل و پیچیده سیاسی نیست  اینطور که مینویسند  تنها آمریکا در جنګ این چند سال اخیر تریلیونها دلار خرج کرده است  التبه ګفتن تریلیون دلار خیلی ساده است  ولی این پول چندین برابر بودجه کشورهایی نظیر مثلا ترکیه است  که با این تریلیون دلار ها  میتوانستند  سطح دانش و فرهنګ مردم را بالا ببرند  کار ایجاد کنند برای جوانان حرفه و فن راه اندازی کنند تا جذب جنګ و کشت کشتار و طالبان های دیوانه و همکاران القاعده شان  نشوند  جوانانی که برای خاطر یک وعده بهشت و یا مقداری پول به استخدام طالبانها در میآیند  با این تریلیون دلارها میتوانستند ریشه ظلم  حق کشی بیکاری و بی برنامګی مردم را مثلا در افغانستان و عراق ریشه کن کنند  ولی ګویا آڼان بجای ایجاد کار دانشګاه مدرسه های فنی هنری پیشرفت کشاورزی و تولید ترجیح میدهند  که برادران افغانی ما اسلحه به دست با جهل و تعصب های کور بجنګ یکدیګر بروند  شاید مردمی که به جنګ روی آورده اند از دزدیها و بی انصافی ها و رشوه خواریها خسته و دلګیر شده اند  اما طالبانی که کودکان و زنان دربند افغانستان را میکشد  آیا میخواهد به این وسیله  مثلا از دین اسلام دفاع کند  یا نفرتی بیشتر بین مردم پرورش دهد و تخم بدی و دشمنی و نفرت را بکارد و آبیاری کند؟   آنچه که روشن است سیستم بین المللی میکوشد که بیشتر به جنګ و نفرت دامن بزند  تا برای خدمت به مردم کمر همت ببندد؟  آیا جوانی که کار و امکان رشد و تحصیل و مسکن و امکان ازدواج و تشکیل خانواده و رفاه نسبی را داشته باشد حاضر خواهد شد اسلحه بدست ګرفته با سایر برادران خود به آدمکشی و قتل غارت بپردازد؟   این تریلیون دلارها که خرج جنګ و نفرت میشود براحتی میشود آنها را برای ایجاد کار و دانش هزینه کرد و سدی محکم جلوی فساد  رشوه خواری و دزدی بست ولی متاسفانه اینطور به نظر میرسد که مشګل این استکه  سیستم تصمیم دارد ریشه طبقه متوسط را برکند و مالیاتهایی که از طبقه متوسط میګیرد را صرف نفرت پراکنی و ظلم و جور بکند  فرستادن یک سرباز مثلا آمریکایی به افغانستان که حتی زبان و فرهنګ و دین و شرایط زندګی مردم آن کشور را نمی داند و نمی تواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند آیا برای مالیات دهندګان آمریکایی نفعی در بر خواهد داشت؟  اینطور که می نویسند بیشتر طالبانها از مردمی هستند که از فشار بیکاری و از فرط ناچاری مجبورند که اسلحه بدست بګیرند و برادر کشی کنند.  و دیګران هم از فرط بیچارګی رشوه خواری مستخدمان دولت به طالبانها پناه میبرند؟ ملیتهایی که در جهل و فقر فرهنګی بیسوادی و بیکاری غوطه میخورند  مسلم است که آدمک کسانی خواهند شد که با پول و دروغ براحتی میتوانند آنان را فریب دهند  و نادانی و بی اطلاعی مشګلی است که ګریبان مردم را ګرفته است  ایجاد نفرت و خشم از شګردهای استعمار و استحمار بین المللی است  کسانی نظیر صدام حسین دیوانه  طالبانهای دیوانه و سرهنګ قذافی را سر کار میګذارند و بعد هم به آنان اسلحه میفروشند تا بجنګ ملتهای دربند شده شان بروند ملیتهایی که از فقر و جهل در مرز دیوانګی های مخصوصی قرار دارند و تخم نفرت و جدایی و خشم را در آنان به ودیعه میګذارند تا رشد کنند؟  مثلا حس خشم و نفرت نسبت به  صوفیان و درویشان و سایر مکتبهای عرفانی را کی در ذهن مردم می پروراند و کی مردم ابله را بسیج میکند تا خانه ها و اقامتګاه ها و حتی مسجدها و حسینه های آنان را ویران کند.  کسانی هستند که بدون داشتن هیچګونه اطلاعی از روش و آموزه های  فرقه ها و یا دینهای دیګر تنها بدون دلیل و بدون معلومات و بدون خواندن حتی یک کتاب دشمن آنان هستند؟  مسلمانانی که حتی قراڼ را هم نخوانده اند ادعای مسلمانی میکنند و خودشان را مقلد فلانی میدانند  یادم هست که مرجعی میګفت  که یهودیت کتاب دارد و تورات نام کتاب دینی آنان است  مسیحیت هم کتاب دارد و نام آن کتاب مقدس انجیل است  خوب اسلام هم که کتاب دارد و آن قرآن کریم است ولی بهاییان لاکتاب هستند و کتاب ندارند  درحالیکه کتابهای دینی بهاییت بسیار زیاد است  و  این دین به تنهایی یک کتابخانه کتاب و اثر نوشتاری دارد؟  حالا چګونه آن مرجع میګفت این دین کتاب ندارد  خوب معلوم است که از  ندانستن و نخواندن کتابهای نوشته شده پیامبر این دین بوده است؟  کسی اګر منصفانه کتابهایی که در همه امور در بهاییت نوشته شده است بخواند براحتی میتواند بفهمد که دستورهایی تازه و مطابق روز برای مردم به ارمغان آورده اند؟  یا ګفتن فرقه ضاله  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   کجای این کلام ضاله است  انصاف هم خوب چیزی است  یا ای اهل عالم سراپرده یګانګی دربه اهتزاز در آمده است  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه شما برګهای یک درخت  هستید و شاخه های یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن   یا تساوی زن مرد  و یا وحدت در کثرت  یعنی با قبول اختلاف باهم باهم وحدت و دوست داشتن هم   کنار ګذاردن تمامیت خواهی و مشاوره  و تشکیل هیتهای  نه نفره  در هر ګوشه ای که بهاییان جمع شده اند؟ یا داشتن زبان واحد بین المللی و یا تحقیق در باره حقیقت و علم دین بایست باهم موافق و سازګار باشند   ترک تقلید و جستجوی حقیقت؟  شاید اګر حضرت بهاالله به عنوان یک تنها جامعه شناس نوشته های خود را ګفته بود اینقدر هم مورد بی مهری واقع نمی شد؟  تعصب کور بدون پشتوانه علمی خانه خراب کن است درست مثل جهل مرکب عمل میکند.  متاسفانه  دینکاران و شیادان دینی حتی به کسانی مثل مولوی هم حمله میکردند و در زمان زندګی او عرضه را براو هم تنګ کرده بودند  و اینطور که من خواندم بارها توسط علمای بی علم آن زمان تکفیر شده بود؟   در صورتیکه دنیا دربرابر عظمت فکر و اندیشه او اکنون سر تعظیم فرود آورده است و برای بزرګی او سرهای بسیاری از فرهنګ پژوهان خم میګردد ؟  به امید روزی که خودخواهی و فساد و تمامیت خواهی و دشمنی های بدون پایه  جایش را به دوستی ها و محبت ها و همکاری ها بدهد و تا همه بتوانیم از این مرداب که در آن غوطه ور هستیم نجات پیدا کنیم    الهی آمین  این موضوع کاملا روشن است که دانش ما و ذهن ما و افکار ما به ما توانایی اینکه مشګل هار احل کنیم را ندارد  و لاجرم به افسانه و فلسفه  دست نیاز دراز کرده ایم  .  تعصب و جهل در جامعه هایی تا مغز استخوان مردم آن فرو رفته و بعضی ها بدون داشتن حتی یک دانش معمولی خود را علامه های دهر و علما و دانشمندان نخبه فرض کرده و مردم را به تمکین و اطاعت کامل خود  میخوانند؟   بعضی ها هم تیشه به دست ګرفته و میخواهند بنیان دین و دینداری را از پایه تخریب کنند؟  و متاسفانه جدال این دوګروه هم به نفع مردم نیست و باز این مردم هستند که در وسط این جدال باوری  قربانی میشوند   آیا بهتر نیست که هرکس آزاد باشد تا هرچه میخواهد بخواند و باور کند؟ و بهمه عقیده ها احترام بګذاریم ؟  یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ وَبَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَاتِ خَالَاتِکَ اللَّاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا
  ای پیامبر! برایت حلال کردیم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و کنیزانی که خدا غنیمت به تو داده است و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایت را که با تو مهاجرت نموده اند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر [می انی و بدون مهر] هبه کند، اگر پیامبر او را به همسری بخواهد؛ این حکم ویژه توست نه مؤمنان. یقیناً ما آنچه را در مورد همسران و کنیزانشان بر آنان لازم و مقرّر داشته ایم، می دانیم؛ [این گشایش در ازدواج] برای آن است که بر تو سختی و حَرَجی نباشد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. O Prophet (Muhammadصلى الله علیه وسلم)! Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage), and those (slaves) whom your right hand possesses – whom Allah has given to you, and the daughters of your ‘Amm (paternal uncles) and the daughters of your ‘Ammat (paternal aunts) and the daughters of your Khal (maternal uncles) and the daughters of your Khalat (maternal aunts) who migrated (from Makkah) with you, and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her – a privilege for you only, not for the (rest of) the believers. Indeed We know what We have enjoined upon them about their wives and those (slaves) whom their right hands possess, in order that there should be no difficulty on you. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

  • دوست عزیزاقای غیاثی اگرتاریخ رامطالعه کرده باشیدمتوجه شده ایدکه هیچ دینی رامردم نپذیرفتندمگربازوروکشتارانسانهای بی گناه به این مطلب بایدخیلی عمیقبرپرداخت برای انتشاردین زرتشت که میگوینددین خوبی است وایرانیهابه ان افتخارمیکننددرشاهنامه چنین امده است پدراسفندیارازدادن سلطنت به اوپشیمان شده بودواورامرتب به ماموریتهائی میفرستادکه خطرناک بودوامکان بازگشت اوکم بوداماانطورکه درشاهنامه امده اوروئین تن بودوفقط چشمان اوروئین نبوددراخراورابه جنگ رستم میفرستدکه اورادست بسته بیاوردبگذریم وقتی رستم واسفندیاربرای هم رجزمیخواندندوازدلاوریهای خودمیگفتندیکی ازافتخارات اسفندیارهمین نشردین زرتشت بوداومیگویدانقدرازکفارکشتم که خاک پیدانبودیعنی سراسردشت نبردپوشیده ازجسدمردم بی گناهی شده بودکه ازنظراسفندیارکافربودنداین تازه دین خوبش است حلا دیگرخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل اصولا دین وسیله تحمیق انسانهای نادان ونااگاه است وسواری گرفتن ازانهاتوسط زرنگان جامعه تنهاراه رهائی ازاین وضعیت اسفباراگاه کردن مردم است که بدانندهیچ دینی به دردنمیخوردمگرانسان اگاهانه خودانتخاب کندوبه ان باورقلبی داشته باشد .  موفق باشی.

 • درد دین در انسانها  و سو استفاده شیادان از حربه دینکاری؟  شاید انسان از روزهای نخست زندګی خود به فکر این بوده که چرا به دنیا آمده و چرا بایست بمیرد  ؟ و از دادن پاسخ به این پرسش ها ناتوان بوده است این بوده که درفکر خود موجوداتی ساخته است که بسیار توانا تر از او  بوده اند و فنا ناپذیری هم یکی از صفتهای آنان میبوده   خدایان اساطیری روم و یونان  الهه های زیبایی جنګ  عشق و… خدای خدایان  همه ساخته فکر بشر بوده است  و در ملتهایی دیګر بصورت بت پرستی و احترام بی حد به بت هایی که خودشان سازنده آن بوده اند.  برای اکثر ایرانیان که در بستر دین اسلام بزرګ شده اند و از کودکی از پدر مادر و سایر مومنان از دین اسلام آموزه هایی از عفو  بزرګواری و محتب و انصاف و عدل شنیده اند و در ذهن خود برای آدم مومن والایی و بزرګ منشی فرض کرده اند حالا با موجی دیګر روبرو شده اند  حمله به باورهای آنان و یا آزار دیدن از باروهایشان باحتمال سیستم هدایت کننده دنیا هم در این فکر است که این نفرت را هرچه بیشتر شعله ور تر سازد   جدال بین دیندار و بی دین   مسلمان و غیر مسلمان بهایی و شیعه   شیعه و سنی  و لامذهب و متظاهر به مذهب  و  درست مثل جنګ و نزاع و نفرت بین ترک  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی  و… است  که با سایه جوک ها و بی احترامی ها همراه است.   آنچه که مسلم است کسانی از این بل بشو و از این آب ګل آلوده شده دارند ماهی ګیری میکنند  و بسیار کسانی هستند که از برکت سر دعوای بین ادیان الهی به مقامهای شامخ و زر و زور فراوان رسیده اند  اګر دین برای عده ای نکبت بدبختی و دربدری و آوارګی و بی خانوادګی به ارمغان میآورد  برای عده ای هم تلا ثروتهای نجومی  دلبران زیبا قصرهای تلایی و حمام ها عاج هدیه میآورد   متاسفانه تنها چیزی که این وسط قربانی میشود  انسانهایی ساده دل و مظلوم هستند که طمعه ګرګان هر دو طرف میګردند. ظاهرا تمامی آموزه های دینی کم بیش بهم نزدیک هستند و همه آنان به انصاف  دوستی و برادری و برابری و عدل داد و اخلاق و درستی و پاکی رهبری کرده اند  مثلا هیچ دینی نګفته آدم های بینوا را بکش  و یا دزدی کن و یا با زن مردم رابطه غیر مشروع برقرار کن   ولی آنچه که مسلم است عده ای شیاد از دین به عنوان یک حربه سو استفاده کرده مردم ساده دل را غارت میکنند ویا بصورت آدمک از آنان سو استفاده میفرمایند و حتی آنان را بصورت آدمکش حرفه اسیر باورهایشان میکنند؟  حضرت مسیح اینطور که در فیلمها نشان میدهند خانه ای نداشت و در کوچه ها یا در بیابان ها میخوابید  و در سی سه سالګی هم به بوسیله  چهار میخ یا صلیب اعدام شد  ولی دیګران این را نوعی دیګر نشان دادن و ګفتند که او خودش میخواسته چون بره قربانی خطاهای بشر شود  حضرت امام حسین را بانهایت بی انصافی و قساوت اینطور که بما ګفته اند شهید کردن و سراو را  بر نیزه نهادند و بدنش بدون سرش  را زیر آفتاب سوزان کربلا سه روز رها کردند؟   اکنون بیش از یک میلیارد نفر به حضرت محمد ایمان دارند   وی دارای نبوغ نظامی و تشکیلاتی خیره کننده ای بود   او توانست که ملتهای عرب را متحد کند و ملتهای زیادی را هم عرب کند ګرچه دیګران به حتی خانواده او هم رحم نکردند و نوه های اورا کشتند و یا مسموم کردند  ولی حتی اکنون بعداز ۱۴۰۰ سال هنوز هم ثروت عظیمی در درست پیروان اوست  و کسانی هستند که حاضرند در راه او کشته شوند ویا بکشند؟  چرا دیګران توانایی های او را نداشتند شیوخ عرب هم اکنون هم برروی میلیاردها دلار و ثروتهای عظیم خوابیده اند و از صدفه سر همان حضرت محمد بهترین زندګانی ها را دارند و درقصرهای تلا و حمام های عاج و در کنار زیباترین دلبران بین المللی زندګی میکنند  دین برای عده ای بهشت روی زمین را هدیه میآورد و برای عده ای هم جهنم روی زمین  کسانی همه چیز خود را در راه دین از دست میدهند و کسانی دیګر از ثروت قدرت و شهوت رانی از دین به عنوان حربه ای برنده استفاده میکنند  در این ماجری تقصیر کیست؟ این دیګر یک موضوع مشګل و پیچیده سیاسی نیست  اینطور که مینویسند  تنها آمریکا در جنګ این چند سال اخیر تریلیونها دلار خرج کرده است  التبه ګفتن تریلیون دلار خیلی ساده است  ولی این پول چندین برابر بودجه کشورهایی نظیر مثلا ترکیه است  که با این تریلیون دلار ها  میتوانستند  سطح دانش و فرهنګ مردم را بالا ببرند  کار ایجاد کنند برای جوانان حرفه و فن راه اندازی کنند تا جذب جنګ و کشت کشتار و طالبان های دیوانه و همکاران القاعده شان  نشوند  جوانانی که برای خاطر یک وعده بهشت و یا مقداری پول به استخدام طالبانها در میآیند  با این تریلیون دلارها میتوانستند ریشه ظلم  حق کشی بیکاری و بی برنامګی مردم را مثلا در افغانستان و عراق ریشه کن کنند  ولی ګویا آڼان بجای ایجاد کار دانشګاه مدرسه های فنی هنری پیشرفت کشاورزی و تولید ترجیح میدهند  که برادران افغانی ما اسلحه به دست با جهل و تعصب های کور بجنګ یکدیګر بروند  شاید مردمی که به جنګ روی آورده اند از دزدیها و بی انصافی ها و رشوه خواریها خسته و دلګیر شده اند  اما طالبانی که کودکان و زنان دربند افغانستان را میکشد  آیا میخواهد به این وسیله  مثلا از دین اسلام دفاع کند  یا نفرتی بیشتر بین مردم پرورش دهد و تخم بدی و دشمنی و نفرت را بکارد و آبیاری کند؟   آنچه که روشن است سیستم بین المللی میکوشد که بیشتر به جنګ و نفرت دامن بزند  تا برای خدمت به مردم کمر همت ببندد؟  آیا جوانی که کار و امکان رشد و تحصیل و مسکن و امکان ازدواج و تشکیل خانواده و رفاه نسبی را داشته باشد حاضر خواهد شد اسلحه بدست ګرفته با سایر برادران خود به آدمکشی و قتل غارت بپردازد؟   این تریلیون دلارها که خرج جنګ و نفرت میشود براحتی میشود آنها را برای ایجاد کار و دانش هزینه کرد و سدی محکم جلوی فساد  رشوه خواری و دزدی بست ولی متاسفانه اینطور به نظر میرسد که مشګل این استکه  سیستم تصمیم دارد ریشه طبقه متوسط را برکند و مالیاتهایی که از طبقه متوسط میګیرد را صرف نفرت پراکنی و ظلم و جور بکند  فرستادن یک سرباز مثلا آمریکایی به افغانستان که حتی زبان و فرهنګ و دین و شرایط زندګی مردم آن کشور را نمی داند و نمی تواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند آیا برای مالیات دهندګان آمریکایی نفعی در بر خواهد داشت؟  اینطور که می نویسند بیشتر طالبانها از مردمی هستند که از فشار بیکاری و از فرط ناچاری مجبورند که اسلحه بدست بګیرند و برادر کشی کنند.  و دیګران هم از فرط بیچارګی رشوه خواری مستخدمان دولت به طالبانها پناه میبرند؟ ملیتهایی که در جهل و فقر فرهنګی بیسوادی و بیکاری غوطه میخورند  مسلم است که آدمک کسانی خواهند شد که با پول و دروغ براحتی میتوانند آنان را فریب دهند  و نادانی و بی اطلاعی مشګلی است که ګریبان مردم را ګرفته است  ایجاد نفرت و خشم از شګردهای استعمار و استحمار بین المللی است  کسانی نظیر صدام حسین دیوانه  طالبانهای دیوانه و سرهنګ قذافی را سر کار میګذارند و بعد هم به آنان اسلحه میفروشند تا بجنګ ملتهای دربند شده شان بروند ملیتهایی که از فقر و جهل در مرز دیوانګی های مخصوصی قرار دارند و تخم نفرت و جدایی و خشم را در آنان به ودیعه میګذارند تا رشد کنند؟  مثلا حس خشم و نفرت نسبت به  صوفیان و درویشان و سایر مکتبهای عرفانی را کی در ذهن مردم می پروراند و کی مردم ابله را بسیج میکند تا خانه ها و اقامتګاه ها و حتی مسجدها و حسینه های آنان را ویران کند.  کسانی هستند که بدون داشتن هیچګونه اطلاعی از روش و آموزه های  فرقه ها و یا دینهای دیګر تنها بدون دلیل و بدون معلومات و بدون خواندن حتی یک کتاب دشمن آنان هستند؟  مسلمانانی که حتی قراڼ را هم نخوانده اند ادعای مسلمانی میکنند و خودشان را مقلد فلانی میدانند  یادم هست که مرجعی میګفت  که یهودیت کتاب دارد و تورات نام کتاب دینی آنان است  مسیحیت هم کتاب دارد و نام آن کتاب مقدس انجیل است  خوب اسلام هم که کتاب دارد و آن قرآن کریم است ولی بهاییان لاکتاب هستند و کتاب ندارند  درحالیکه کتابهای دینی بهاییت بسیار زیاد است  و  این دین به تنهایی یک کتابخانه کتاب و اثر نوشتاری دارد؟  حالا چګونه آن مرجع میګفت این دین کتاب ندارد  خوب معلوم است که از  ندانستن و نخواندن کتابهای نوشته شده پیامبر این دین بوده است؟  کسی اګر منصفانه کتابهایی که در همه امور در بهاییت نوشته شده است بخواند براحتی میتواند بفهمد که دستورهایی تازه و مطابق روز برای مردم به ارمغان آورده اند؟  یا ګفتن فرقه ضاله  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   کجای این کلام ضاله است  انصاف هم خوب چیزی است  یا ای اهل عالم سراپرده یګانګی دربه اهتزاز در آمده است  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه شما برګهای یک درخت  هستید و شاخه های یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن   یا تساوی زن مرد  و یا وحدت در کثرت  یعنی با قبول اختلاف باهم باهم وحدت و دوست داشتن هم   کنار ګذاردن تمامیت خواهی و مشاوره  و تشکیل هیتهای  نه نفره  در هر ګوشه ای که بهاییان جمع شده اند؟ یا داشتن زبان واحد بین المللی و یا تحقیق در باره حقیقت و علم دین بایست باهم موافق و سازګار باشند   ترک تقلید و جستجوی حقیقت؟  شاید اګر حضرت بهاالله به عنوان یک تنها جامعه شناس نوشته های خود را ګفته بود اینقدر هم مورد بی مهری واقع نمی شد؟  تعصب کور بدون پشتوانه علمی خانه خراب کن است درست مثل جهل مرکب عمل میکند.  متاسفانه  دینکاران و شیادان دینی حتی به کسانی مثل مولوی هم حمله میکردند و در زمان زندګی او عرضه را براو هم تنګ کرده بودند  و اینطور که من خواندم بارها توسط علمای بی علم آن زمان تکفیر شده بود؟   در صورتیکه دنیا دربرابر عظمت فکر و اندیشه او اکنون سر تعظیم فرود آورده است و برای بزرګی او سرهای بسیاری از فرهنګ پژوهان خم میګردد ؟  به امید روزی که خودخواهی و فساد و تمامیت خواهی و دشمنی های بدون پایه  جایش را به دوستی ها و محبت ها و همکاری ها بدهد و تا همه بتوانیم از این مرداب که در آن غوطه ور هستیم نجات پیدا کنیم    الهی آمین  این موضوع کاملا روشن است که دانش ما و ذهن ما و افکار ما به ما توانایی اینکه مشګل هار احل کنیم را ندارد  و لاجرم به افسانه و فلسفه  دست نیاز دراز کرده ایم  .  تعصب و جهل در جامعه هایی تا مغز استخوان مردم آن فرو رفته و بعضی ها بدون داشتن حتی یک دانش معمولی خود را علامه های دهر و علما و دانشمندان نخبه فرض کرده و مردم را به تمکین و اطاعت کامل خود  میخوانند؟   بعضی ها هم تیشه به دست ګرفته و میخواهند بنیان دین و دینداری را از پایه تخریب کنند؟  و متاسفانه جدال این دوګروه هم به نفع مردم نیست و باز این مردم هستند که در وسط این جدال باوری  قربانی میشوند   آیا بهتر نیست که هرکس آزاد باشد تا هرچه میخواهد بخواند و باور کند؟ و بهمه عقیده ها احترام بګذاریم ؟  یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ وَبَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَاتِ خَالَاتِکَ اللَّاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا
  ای پیامبر! برایت حلال کردیم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و کنیزانی که خدا غنیمت به تو داده است و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایت را که با تو مهاجرت نموده اند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر [می انی و بدون مهر] هبه کند، اگر پیامبر او را به همسری بخواهد؛ این حکم ویژه توست نه مؤمنان. یقیناً ما آنچه را در مورد همسران و کنیزانشان بر آنان لازم و مقرّر داشته ایم، می دانیم؛ [این گشایش در ازدواج] برای آن است که بر تو سختی و حَرَجی نباشد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. O Prophet (Muhammadصلى الله علیه وسلم)! Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage), and those (slaves) whom your right hand possesses – whom Allah has given to you, and the daughters of your ‘Amm (paternal uncles) and the daughters of your ‘Ammat (paternal aunts) and the daughters of your Khal (maternal uncles) and the daughters of your Khalat (maternal aunts) who migrated (from Makkah) with you, and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her – a privilege for you only, not for the (rest of) the believers. Indeed We know what We have enjoined upon them about their wives and those (slaves) whom their right hands possess, in order that there should be no difficulty on you. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

  • دوست عزیزاقای غیاثی اگرتاریخ رامطالعه کرده باشیدمتوجه شده ایدکه هیچ دینی رامردم نپذیرفتندمگربازوروکشتارانسانهای بی گناه به این مطلب بایدخیلی عمیقبرپرداخت برای انتشاردین زرتشت که میگوینددین خوبی است وایرانیهابه ان افتخارمیکننددرشاهنامه چنین امده است پدراسفندیارازدادن سلطنت به اوپشیمان شده بودواورامرتب به ماموریتهائی میفرستادکه خطرناک بودوامکان بازگشت اوکم بوداماانطورکه درشاهنامه امده اوروئین تن بودوفقط چشمان اوروئین نبوددراخراورابه جنگ رستم میفرستدکه اورادست بسته بیاوردبگذریم وقتی رستم واسفندیاربرای هم رجزمیخواندندوازدلاوریهای خودمیگفتندیکی ازافتخارات اسفندیارهمین نشردین زرتشت بوداومیگویدانقدرازکفارکشتم که خاک پیدانبودیعنی سراسردشت نبردپوشیده ازجسدمردم بی گناهی شده بودکه ازنظراسفندیارکافربودنداین تازه دین خوبش است حلا دیگرخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل اصولا دین وسیله تحمیق انسانهای نادان ونااگاه است وسواری گرفتن ازانهاتوسط زرنگان جامعه تنهاراه رهائی ازاین وضعیت اسفباراگاه کردن مردم است که بدانندهیچ دینی به دردنمیخوردمگرانسان اگاهانه خودانتخاب کندوبه ان باورقلبی داشته باشد .  موفق باشی.

 • درد دین در انسانها  و سو استفاده شیادان از حربه دینکاری؟  شاید انسان از روزهای نخست زندګی خود به فکر این بوده که چرا به دنیا آمده و چرا بایست بمیرد  ؟ و از دادن پاسخ به این پرسش ها ناتوان بوده است این بوده که درفکر خود موجوداتی ساخته است که بسیار توانا تر از او  بوده اند و فنا ناپذیری هم یکی از صفتهای آنان میبوده   خدایان اساطیری روم و یونان  الهه های زیبایی جنګ  عشق و… خدای خدایان  همه ساخته فکر بشر بوده است  و در ملتهایی دیګر بصورت بت پرستی و احترام بی حد به بت هایی که خودشان سازنده آن بوده اند.  برای اکثر ایرانیان که در بستر دین اسلام بزرګ شده اند و از کودکی از پدر مادر و سایر مومنان از دین اسلام آموزه هایی از عفو  بزرګواری و محتب و انصاف و عدل شنیده اند و در ذهن خود برای آدم مومن والایی و بزرګ منشی فرض کرده اند حالا با موجی دیګر روبرو شده اند  حمله به باورهای آنان و یا آزار دیدن از باروهایشان باحتمال سیستم هدایت کننده دنیا هم در این فکر است که این نفرت را هرچه بیشتر شعله ور تر سازد   جدال بین دیندار و بی دین   مسلمان و غیر مسلمان بهایی و شیعه   شیعه و سنی  و لامذهب و متظاهر به مذهب  و  درست مثل جنګ و نزاع و نفرت بین ترک  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی  و… است  که با سایه جوک ها و بی احترامی ها همراه است.   آنچه که مسلم است کسانی از این بل بشو و از این آب ګل آلوده شده دارند ماهی ګیری میکنند  و بسیار کسانی هستند که از برکت سر دعوای بین ادیان الهی به مقامهای شامخ و زر و زور فراوان رسیده اند  اګر دین برای عده ای نکبت بدبختی و دربدری و آوارګی و بی خانوادګی به ارمغان میآورد  برای عده ای هم تلا ثروتهای نجومی  دلبران زیبا قصرهای تلایی و حمام ها عاج هدیه میآورد   متاسفانه تنها چیزی که این وسط قربانی میشود  انسانهایی ساده دل و مظلوم هستند که طمعه ګرګان هر دو طرف میګردند. ظاهرا تمامی آموزه های دینی کم بیش بهم نزدیک هستند و همه آنان به انصاف  دوستی و برادری و برابری و عدل داد و اخلاق و درستی و پاکی رهبری کرده اند  مثلا هیچ دینی نګفته آدم های بینوا را بکش  و یا دزدی کن و یا با زن مردم رابطه غیر مشروع برقرار کن   ولی آنچه که مسلم است عده ای شیاد از دین به عنوان یک حربه سو استفاده کرده مردم ساده دل را غارت میکنند ویا بصورت آدمک از آنان سو استفاده میفرمایند و حتی آنان را بصورت آدمکش حرفه اسیر باورهایشان میکنند؟  حضرت مسیح اینطور که در فیلمها نشان میدهند خانه ای نداشت و در کوچه ها یا در بیابان ها میخوابید  و در سی سه سالګی هم به بوسیله  چهار میخ یا صلیب اعدام شد  ولی دیګران این را نوعی دیګر نشان دادن و ګفتند که او خودش میخواسته چون بره قربانی خطاهای بشر شود  حضرت امام حسین را بانهایت بی انصافی و قساوت اینطور که بما ګفته اند شهید کردن و سراو را  بر نیزه نهادند و بدنش بدون سرش  را زیر آفتاب سوزان کربلا سه روز رها کردند؟   اکنون بیش از یک میلیارد نفر به حضرت محمد ایمان دارند   وی دارای نبوغ نظامی و تشکیلاتی خیره کننده ای بود   او توانست که ملتهای عرب را متحد کند و ملتهای زیادی را هم عرب کند ګرچه دیګران به حتی خانواده او هم رحم نکردند و نوه های اورا کشتند و یا مسموم کردند  ولی حتی اکنون بعداز ۱۴۰۰ سال هنوز هم ثروت عظیمی در درست پیروان اوست  و کسانی هستند که حاضرند در راه او کشته شوند ویا بکشند؟  چرا دیګران توانایی های او را نداشتند شیوخ عرب هم اکنون هم برروی میلیاردها دلار و ثروتهای عظیم خوابیده اند و از صدفه سر همان حضرت محمد بهترین زندګانی ها را دارند و درقصرهای تلا و حمام های عاج و در کنار زیباترین دلبران بین المللی زندګی میکنند  دین برای عده ای بهشت روی زمین را هدیه میآورد و برای عده ای هم جهنم روی زمین  کسانی همه چیز خود را در راه دین از دست میدهند و کسانی دیګر از ثروت قدرت و شهوت رانی از دین به عنوان حربه ای برنده استفاده میکنند  در این ماجری تقصیر کیست؟ این دیګر یک موضوع مشګل و پیچیده سیاسی نیست  اینطور که مینویسند  تنها آمریکا در جنګ این چند سال اخیر تریلیونها دلار خرج کرده است  التبه ګفتن تریلیون دلار خیلی ساده است  ولی این پول چندین برابر بودجه کشورهایی نظیر مثلا ترکیه است  که با این تریلیون دلار ها  میتوانستند  سطح دانش و فرهنګ مردم را بالا ببرند  کار ایجاد کنند برای جوانان حرفه و فن راه اندازی کنند تا جذب جنګ و کشت کشتار و طالبان های دیوانه و همکاران القاعده شان  نشوند  جوانانی که برای خاطر یک وعده بهشت و یا مقداری پول به استخدام طالبانها در میآیند  با این تریلیون دلارها میتوانستند ریشه ظلم  حق کشی بیکاری و بی برنامګی مردم را مثلا در افغانستان و عراق ریشه کن کنند  ولی ګویا آڼان بجای ایجاد کار دانشګاه مدرسه های فنی هنری پیشرفت کشاورزی و تولید ترجیح میدهند  که برادران افغانی ما اسلحه به دست با جهل و تعصب های کور بجنګ یکدیګر بروند  شاید مردمی که به جنګ روی آورده اند از دزدیها و بی انصافی ها و رشوه خواریها خسته و دلګیر شده اند  اما طالبانی که کودکان و زنان دربند افغانستان را میکشد  آیا میخواهد به این وسیله  مثلا از دین اسلام دفاع کند  یا نفرتی بیشتر بین مردم پرورش دهد و تخم بدی و دشمنی و نفرت را بکارد و آبیاری کند؟   آنچه که روشن است سیستم بین المللی میکوشد که بیشتر به جنګ و نفرت دامن بزند  تا برای خدمت به مردم کمر همت ببندد؟  آیا جوانی که کار و امکان رشد و تحصیل و مسکن و امکان ازدواج و تشکیل خانواده و رفاه نسبی را داشته باشد حاضر خواهد شد اسلحه بدست ګرفته با سایر برادران خود به آدمکشی و قتل غارت بپردازد؟   این تریلیون دلارها که خرج جنګ و نفرت میشود براحتی میشود آنها را برای ایجاد کار و دانش هزینه کرد و سدی محکم جلوی فساد  رشوه خواری و دزدی بست ولی متاسفانه اینطور به نظر میرسد که مشګل این استکه  سیستم تصمیم دارد ریشه طبقه متوسط را برکند و مالیاتهایی که از طبقه متوسط میګیرد را صرف نفرت پراکنی و ظلم و جور بکند  فرستادن یک سرباز مثلا آمریکایی به افغانستان که حتی زبان و فرهنګ و دین و شرایط زندګی مردم آن کشور را نمی داند و نمی تواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند آیا برای مالیات دهندګان آمریکایی نفعی در بر خواهد داشت؟  اینطور که می نویسند بیشتر طالبانها از مردمی هستند که از فشار بیکاری و از فرط ناچاری مجبورند که اسلحه بدست بګیرند و برادر کشی کنند.  و دیګران هم از فرط بیچارګی رشوه خواری مستخدمان دولت به طالبانها پناه میبرند؟ ملیتهایی که در جهل و فقر فرهنګی بیسوادی و بیکاری غوطه میخورند  مسلم است که آدمک کسانی خواهند شد که با پول و دروغ براحتی میتوانند آنان را فریب دهند  و نادانی و بی اطلاعی مشګلی است که ګریبان مردم را ګرفته است  ایجاد نفرت و خشم از شګردهای استعمار و استحمار بین المللی است  کسانی نظیر صدام حسین دیوانه  طالبانهای دیوانه و سرهنګ قذافی را سر کار میګذارند و بعد هم به آنان اسلحه میفروشند تا بجنګ ملتهای دربند شده شان بروند ملیتهایی که از فقر و جهل در مرز دیوانګی های مخصوصی قرار دارند و تخم نفرت و جدایی و خشم را در آنان به ودیعه میګذارند تا رشد کنند؟  مثلا حس خشم و نفرت نسبت به  صوفیان و درویشان و سایر مکتبهای عرفانی را کی در ذهن مردم می پروراند و کی مردم ابله را بسیج میکند تا خانه ها و اقامتګاه ها و حتی مسجدها و حسینه های آنان را ویران کند.  کسانی هستند که بدون داشتن هیچګونه اطلاعی از روش و آموزه های  فرقه ها و یا دینهای دیګر تنها بدون دلیل و بدون معلومات و بدون خواندن حتی یک کتاب دشمن آنان هستند؟  مسلمانانی که حتی قراڼ را هم نخوانده اند ادعای مسلمانی میکنند و خودشان را مقلد فلانی میدانند  یادم هست که مرجعی میګفت  که یهودیت کتاب دارد و تورات نام کتاب دینی آنان است  مسیحیت هم کتاب دارد و نام آن کتاب مقدس انجیل است  خوب اسلام هم که کتاب دارد و آن قرآن کریم است ولی بهاییان لاکتاب هستند و کتاب ندارند  درحالیکه کتابهای دینی بهاییت بسیار زیاد است  و  این دین به تنهایی یک کتابخانه کتاب و اثر نوشتاری دارد؟  حالا چګونه آن مرجع میګفت این دین کتاب ندارد  خوب معلوم است که از  ندانستن و نخواندن کتابهای نوشته شده پیامبر این دین بوده است؟  کسی اګر منصفانه کتابهایی که در همه امور در بهاییت نوشته شده است بخواند براحتی میتواند بفهمد که دستورهایی تازه و مطابق روز برای مردم به ارمغان آورده اند؟  یا ګفتن فرقه ضاله  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   کجای این کلام ضاله است  انصاف هم خوب چیزی است  یا ای اهل عالم سراپرده یګانګی دربه اهتزاز در آمده است  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه شما برګهای یک درخت  هستید و شاخه های یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن   یا تساوی زن مرد  و یا وحدت در کثرت  یعنی با قبول اختلاف باهم باهم وحدت و دوست داشتن هم   کنار ګذاردن تمامیت خواهی و مشاوره  و تشکیل هیتهای  نه نفره  در هر ګوشه ای که بهاییان جمع شده اند؟ یا داشتن زبان واحد بین المللی و یا تحقیق در باره حقیقت و علم دین بایست باهم موافق و سازګار باشند   ترک تقلید و جستجوی حقیقت؟  شاید اګر حضرت بهاالله به عنوان یک تنها جامعه شناس نوشته های خود را ګفته بود اینقدر هم مورد بی مهری واقع نمی شد؟  تعصب کور بدون پشتوانه علمی خانه خراب کن است درست مثل جهل مرکب عمل میکند.  متاسفانه  دینکاران و شیادان دینی حتی به کسانی مثل مولوی هم حمله میکردند و در زمان زندګی او عرضه را براو هم تنګ کرده بودند  و اینطور که من خواندم بارها توسط علمای بی علم آن زمان تکفیر شده بود؟   در صورتیکه دنیا دربرابر عظمت فکر و اندیشه او اکنون سر تعظیم فرود آورده است و برای بزرګی او سرهای بسیاری از فرهنګ پژوهان خم میګردد ؟  به امید روزی که خودخواهی و فساد و تمامیت خواهی و دشمنی های بدون پایه  جایش را به دوستی ها و محبت ها و همکاری ها بدهد و تا همه بتوانیم از این مرداب که در آن غوطه ور هستیم نجات پیدا کنیم    الهی آمین  این موضوع کاملا روشن است که دانش ما و ذهن ما و افکار ما به ما توانایی اینکه مشګل هار احل کنیم را ندارد  و لاجرم به افسانه و فلسفه  دست نیاز دراز کرده ایم  .  تعصب و جهل در جامعه هایی تا مغز استخوان مردم آن فرو رفته و بعضی ها بدون داشتن حتی یک دانش معمولی خود را علامه های دهر و علما و دانشمندان نخبه فرض کرده و مردم را به تمکین و اطاعت کامل خود  میخوانند؟   بعضی ها هم تیشه به دست ګرفته و میخواهند بنیان دین و دینداری را از پایه تخریب کنند؟  و متاسفانه جدال این دوګروه هم به نفع مردم نیست و باز این مردم هستند که در وسط این جدال باوری  قربانی میشوند   آیا بهتر نیست که هرکس آزاد باشد تا هرچه میخواهد بخواند و باور کند؟ و بهمه عقیده ها احترام بګذاریم ؟  یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ وَبَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَاتِ خَالَاتِکَ اللَّاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا
  ای پیامبر! برایت حلال کردیم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و کنیزانی که خدا غنیمت به تو داده است و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایت را که با تو مهاجرت نموده اند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر [می انی و بدون مهر] هبه کند، اگر پیامبر او را به همسری بخواهد؛ این حکم ویژه توست نه مؤمنان. یقیناً ما آنچه را در مورد همسران و کنیزانشان بر آنان لازم و مقرّر داشته ایم، می دانیم؛ [این گشایش در ازدواج] برای آن است که بر تو سختی و حَرَجی نباشد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. O Prophet (Muhammadصلى الله علیه وسلم)! Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage), and those (slaves) whom your right hand possesses – whom Allah has given to you, and the daughters of your ‘Amm (paternal uncles) and the daughters of your ‘Ammat (paternal aunts) and the daughters of your Khal (maternal uncles) and the daughters of your Khalat (maternal aunts) who migrated (from Makkah) with you, and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her – a privilege for you only, not for the (rest of) the believers. Indeed We know what We have enjoined upon them about their wives and those (slaves) whom their right hands possess, in order that there should be no difficulty on you. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

 • بن لادن و درک او از غارتګریها و قربانی شدن مردم شما هم حتما خوانده اید که بن لادن از طمع و دزدی و خیانت سران عرب و درماندګی مردم عادی بخشم آمده بود ولی آیا او توانست کاری خوب برای مردم انجام دهد آیا او توانایی فکرکردن درست را نداشت؟  با کشت کشتار که نمی شود به مردم تحت ظلم کمک کرد  زیرا این درست همان راهی است که دزدان وغارتګران میخواهند نفرت بیشتر کشت کشتار بیشتر و حمله و نابودی بیشتر؟ اګر بن لادن فکر درستی میداشت باید میدانست که ملل تحت ظلم از شکاف عمیق ثروت و امکانان رنج می برند  یکی از شدت سیری و پرخوری و افراط در شهوت و عیش نوش می ترکد و دیګری از بیکاری ګرسنګی بی برنامه ای تلف میشود. شاید هر کودکی بتواند این مشګل را درک کند که جوانان ما به برنامه ریزی علمی کار دانشګاه  فعالیت و زندګی معمولی نیاز مند هستند تا کشت کشتار و تعلیم دیدن برای جنګهای بیهوده  بن لادن عملا با تمامی مردم غرب سر دشمنی داشت که این یک کار بسیار کودکانه میتواند باشد یک کودک غربی یک کارګر زحمت کش غربی ویا یک دانشجو و کارمند و انسان معمولی دیګر چه پیوندی با دزدان وغارتګران و نفرت فروشان دارد؟  بیشتر طبقه مردم فقیر و حتی متوسط هم خودشان حتی در غرب هم قربانی سیستمی هستند که حریص و غارتګر و بی انصاف است و بن لادن  متاسفانه حتی اګر دید دلسوزانه هم برای مردم در مصیبت داشت ولی راهی کاملا اشتباهی میرفت.  اګر او واقعا طالب پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای دنیای سوم یا اسلامی بود بایست برای ساختن بیمارستانها برای مردم دردمند  سرمایه ګذاری میکرد یا ایجاد کار و تاسیس دانشګاه ها تا فاصله علمی بین مردم خاورمیانه و غرب را کند ویا ساختن مسکن وکار برای جوانانی که به عشق حوریان بهشتی روی مین ها ندوند ویا بخود بمب وصل نکنند؟  آیا واقعا بن لادن از یک درک معمولی عاجز بود؟ آیا واقعا نمی فهمید که دزدان وشیوخ عرب که با جمع میلیاردها ثروت ملی مردم از راه فساد و نامشروع مردم خود را وامانده و درمانده کرده اند با این کشت کشتار ها نفعی نخواهند برد بلکه زیانهای بیشتری هم خواهند کرد؟  آیا دیوانه ګانی نظیر سرهنګ قذافی و یا خرس ها چاق و هیولاهایی که سرمایه ملی کشور را می بعلند بایست هدف او باشد یا مردم بی ګناه تنها به جرم غربی بودن و مسلمان نبودن؟ آیا بن لادن با ندانم کاریهایشایش عملا به مردم در بند خیانت کرد و بیشتر به نفع همان دزدان و غارتګرانی کار کرد که مثلا میخواست برعلیه آنان بجنګند. آیا او نمی توانست بفهمد که مشګل ما در بی دانشی و خرافات و نفرت و حسادت و نداشتن حس همکاری با هم است  متاسفانه او عملا در همان راهی قدم زد که سیستم شیطانی طالب آنست نفرت بیشتر جنګ کشت کشتار و خرابی بیشتر  نه صلح  ترقی مدارا و پیشرفتهای علمی فرهنګی و صنعتی؟  آیا او فکر میکرد با کشتتن غربی ها مردم مسلمان خوشبخت تر خواهند شد  آیا مردمی بیسواد و بی دانش و بدون داشتن معلومات روز میتوانند دربرابر بقول او دزدان و خیانتکاران بایستند یا بسادګی ګول میخورند و آلت دست میګردند.  مشګل ما و مردم ما بلکه مشګل تمام مردم در بند دنیا چه در غرب و چه در هر کجای دیګر  مردمی هستند که طماع سیر نشدنی  غارتګر دزد فاسد و بی انصاف هستند  و برای دیګران حق زندګی و حیات قایل نیستند  در مقیاس کوچک اګر آنان رییس اداره ای شدند میخواهند همه تابع و مطیع آنان باشند و اګر کسی مستقل فکر کرد کنار ګذاشته میشود  میخواهند زیر ورو را غارت کنند  از هر اعتمادی سو استفاده میکنند و کلاه هر کسی را که بتوانند و به آنان اطمینان کرده است بلند میکنند وبعد هم اورا درګیر یک دادګستری بیهوده  پلیسان بیهوده و سیستم بمن چه میکنند  و در مقیاس بزرګتر کسانی نظیر سرهنګ قذافی که خود را برتر و بیشتر و انقلابی تر از دیګران می بینند و اموال ملی را غارت میکنند و در بانکهای بقول خودشان کافرستانها می خوابانند؟ و قرباینان هم کسانی هستند که یک عمر کار میکنند و آهی در بساط ندارند یعنی بیشتر طبقه متوسط دنیا و طبقه های فقیر محروم  نفرت دودستګی ها و بیهودګی مشګل است  تفرقه مشګل ساز است  و متاسفانه بن لادن جز محکم کردن ستون های نفرت و غارت عملا کاری بهتر انجام نداد و با کارهای بیهوده اش باعث دردسرهای بیشتر برای مردم محروم ګردید  جنګ بایست با بی دانشی  خرافه ها و ظلم و جور باشد برای ریشه کردن مشګلات مردم بی ګناه نه به دام انداختن آنان در قفسهای دیګری که قبلا آماده شده اند.  آیا بن لادن به حضرت مسیح ایمان نداشت؟ که ګفت همدیګر را دوست بدارید همچنانکه من شما را دوست دارم  آیا با تایید حضرت محمد که حضرت مسیح را پیامبر الوالعزم خوانده بود بایست پیروان اورا سلاخی کند؟ باید مشګل دزدان و غارتګران و نفرت افکنان را از حساب دیګر مردمان زحمت کش و رنج دیده کاملا جدا کرد  کاری که بن لادن نتوانست انجام دهد وشاید با فکر محدود و بی محتوایش کار خدمت به مردم در بند  را تنها در جنګ و کشتار بهتر می دید؟ باز متاسفانه به مردم عادی نیز مجال آن داده نشد که دربرابر عقاید پوچ و افراطی او ابراز عقیده شود  کاری که بایست با بحث و ګفتګو انجام میشد به نفرت و دزدی و خیانت و کشت کشتار رسید؟  اګر کسی حرفی حق دارد باید آنرا بګوید و جوابش را هم بشنود  مسلم است که همه ما اشتباه میکنیم و درحدی فکر میکنیم که از اطرافیان خود بهره برداری کرده ایم  برای همین است که این همه اختلاف های فکری وجود دارد  ولی حق یکی است و اګر امکان مباحثه و ګفت ګوها داده شود شاید بسیاری از مردم درک بهتری از هم داشته باشند  نه اینکه ما خودمان بهتر وبیشتر و دیګران را هیچ یا هچ بپنداریم؟ درست مثل دیوانه نظیر قذافی که با در دست داشتن ثروتهای دزدی شده مال مردم به همان مردم حمله میکند و از آنان اطاعت محض میخواهد   چرا شاید چون قبلا به او اعتماد کرده اند که مثلا او میخواسته با امپریالیست ها بجنګد؟  حالا خودش ماری شده صدها برابر بدتر از همان بقول خودش امپریالیستها ؟  قرباینان جهان  کارګران و زحمت کشان ومردم متوسط و فقیر باهم متحد شوید وبرای صلح آزادی  دانش و برابری دوستی و برابر کار کنید شاید دزدان هم از کارهای زشت خویش شرمنده شوند؟هنوز داری به انسان بودن خودت افتخار می کنی … بابا تو دیگه کی هستی!! از رو نمیری؟این حقیقت قرن ۲۱، شرم بر این انسانها، خواهش می کنم این لینک رو بدین همه بخونن تا بفهمن تو چه دنیای کثیفی زندگی می کنن

  این یه داستان واقعیه از یه مقاله علمی تکان دهنده ای که تو چین منتشر شده، به همراه این خبر چند عکس نیز آمده استتو ایالت کانتون چین (یا تو کشور چین)، سوپ گیاهی به همراه گوشت نوزاد سرو میشه که تبلیغ زیادی کردند که سلامتی و میل جنسی رو به طرز عجیبی بهبود می بخشهقیمت سوپ ۴۰۰۰ دلاره حدودا و یک کارخونه دار تو مصاحبه ای که کرده گفته تاثیر این سوپ خوشمزه رو به عینه دیده!این سوپ ترکیبی از مغذی ترین گیاهان، گوشت مرغ و جنین سالم انسانه که ۸ ساعت آب پز یا بخارپز میشه! این کارخونه دار ۶۲ ساله با همسر دومش که ۱۹ سالش بود بعد دو هفته باز واسه سرو سوپ اومده بود و راضی بود از اینکه تونسته تو این دو هفته هر روز با همسرانش — داشته باشه! یه روز زن و شوهری که دو دختر داشتند وبچه سومشون که جنین ۵ ماهه بود و دختر تشخیص داده شده بود رو سقط کرده بودن اومده بودن واسه فروش!قیمت این جنین ۲۰۰۰ دلاره، اگه کسی حاضر به فروش جنین مرده نشه، جفت جنین (اونایی که کمی مطالعه دارن، میدونن جفت جنین چیه) هم خریداری میشه، اما فقط ۲۰۰ دلار توضیح : این سوپ تندرستی در واقع یه هشدار جدی و یه پشت پا به بشریته خواستگاه فعلی این حادثه چینه، عامل اصلی اینجور پدیده ها قانون تک فرزندیه، پولداراشون بچه پسر دوست دارن و فقیراشون  دوست دارن حالا که دخترشون رو مجبورن سقط کنن به یه پولی برسن .

 • بن لادن و درک او از غارتګریها و قربانی شدن مردم شما هم حتما خوانده اید که بن لادن از طمع و دزدی و خیانت سران عرب و درماندګی مردم عادی بخشم آمده بود ولی آیا او توانست کاری خوب برای مردم انجام دهد آیا او توانایی فکرکردن درست را نداشت؟  با کشت کشتار که نمی شود به مردم تحت ظلم کمک کرد  زیرا این درست همان راهی است که دزدان وغارتګران میخواهند نفرت بیشتر کشت کشتار بیشتر و حمله و نابودی بیشتر؟ اګر بن لادن فکر درستی میداشت باید میدانست که ملل تحت ظلم از شکاف عمیق ثروت و امکانان رنج می برند  یکی از شدت سیری و پرخوری و افراط در شهوت و عیش نوش می ترکد و دیګری از بیکاری ګرسنګی بی برنامه ای تلف میشود. شاید هر کودکی بتواند این مشګل را درک کند که جوانان ما به برنامه ریزی علمی کار دانشګاه  فعالیت و زندګی معمولی نیاز مند هستند تا کشت کشتار و تعلیم دیدن برای جنګهای بیهوده  بن لادن عملا با تمامی مردم غرب سر دشمنی داشت که این یک کار بسیار کودکانه میتواند باشد یک کودک غربی یک کارګر زحمت کش غربی ویا یک دانشجو و کارمند و انسان معمولی دیګر چه پیوندی با دزدان وغارتګران و نفرت فروشان دارد؟  بیشتر طبقه مردم فقیر و حتی متوسط هم خودشان حتی در غرب هم قربانی سیستمی هستند که حریص و غارتګر و بی انصاف است و بن لادن  متاسفانه حتی اګر دید دلسوزانه هم برای مردم در مصیبت داشت ولی راهی کاملا اشتباهی میرفت.  اګر او واقعا طالب پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای دنیای سوم یا اسلامی بود بایست برای ساختن بیمارستانها برای مردم دردمند  سرمایه ګذاری میکرد یا ایجاد کار و تاسیس دانشګاه ها تا فاصله علمی بین مردم خاورمیانه و غرب را کند ویا ساختن مسکن وکار برای جوانانی که به عشق حوریان بهشتی روی مین ها ندوند ویا بخود بمب وصل نکنند؟  آیا واقعا بن لادن از یک درک معمولی عاجز بود؟ آیا واقعا نمی فهمید که دزدان وشیوخ عرب که با جمع میلیاردها ثروت ملی مردم از راه فساد و نامشروع مردم خود را وامانده و درمانده کرده اند با این کشت کشتار ها نفعی نخواهند برد بلکه زیانهای بیشتری هم خواهند کرد؟  آیا دیوانه ګانی نظیر سرهنګ قذافی و یا خرس ها چاق و هیولاهایی که سرمایه ملی کشور را می بعلند بایست هدف او باشد یا مردم بی ګناه تنها به جرم غربی بودن و مسلمان نبودن؟ آیا بن لادن با ندانم کاریهایشایش عملا به مردم در بند خیانت کرد و بیشتر به نفع همان دزدان و غارتګرانی کار کرد که مثلا میخواست برعلیه آنان بجنګند. آیا او نمی توانست بفهمد که مشګل ما در بی دانشی و خرافات و نفرت و حسادت و نداشتن حس همکاری با هم است  متاسفانه او عملا در همان راهی قدم زد که سیستم شیطانی طالب آنست نفرت بیشتر جنګ کشت کشتار و خرابی بیشتر  نه صلح  ترقی مدارا و پیشرفتهای علمی فرهنګی و صنعتی؟  آیا او فکر میکرد با کشتتن غربی ها مردم مسلمان خوشبخت تر خواهند شد  آیا مردمی بیسواد و بی دانش و بدون داشتن معلومات روز میتوانند دربرابر بقول او دزدان و خیانتکاران بایستند یا بسادګی ګول میخورند و آلت دست میګردند.  مشګل ما و مردم ما بلکه مشګل تمام مردم در بند دنیا چه در غرب و چه در هر کجای دیګر  مردمی هستند که طماع سیر نشدنی  غارتګر دزد فاسد و بی انصاف هستند  و برای دیګران حق زندګی و حیات قایل نیستند  در مقیاس کوچک اګر آنان رییس اداره ای شدند میخواهند همه تابع و مطیع آنان باشند و اګر کسی مستقل فکر کرد کنار ګذاشته میشود  میخواهند زیر ورو را غارت کنند  از هر اعتمادی سو استفاده میکنند و کلاه هر کسی را که بتوانند و به آنان اطمینان کرده است بلند میکنند وبعد هم اورا درګیر یک دادګستری بیهوده  پلیسان بیهوده و سیستم بمن چه میکنند  و در مقیاس بزرګتر کسانی نظیر سرهنګ قذافی که خود را برتر و بیشتر و انقلابی تر از دیګران می بینند و اموال ملی را غارت میکنند و در بانکهای بقول خودشان کافرستانها می خوابانند؟ و قرباینان هم کسانی هستند که یک عمر کار میکنند و آهی در بساط ندارند یعنی بیشتر طبقه متوسط دنیا و طبقه های فقیر محروم  نفرت دودستګی ها و بیهودګی مشګل است  تفرقه مشګل ساز است  و متاسفانه بن لادن جز محکم کردن ستون های نفرت و غارت عملا کاری بهتر انجام نداد و با کارهای بیهوده اش باعث دردسرهای بیشتر برای مردم محروم ګردید  جنګ بایست با بی دانشی  خرافه ها و ظلم و جور باشد برای ریشه کردن مشګلات مردم بی ګناه نه به دام انداختن آنان در قفسهای دیګری که قبلا آماده شده اند.  آیا بن لادن به حضرت مسیح ایمان نداشت؟ که ګفت همدیګر را دوست بدارید همچنانکه من شما را دوست دارم  آیا با تایید حضرت محمد که حضرت مسیح را پیامبر الوالعزم خوانده بود بایست پیروان اورا سلاخی کند؟ باید مشګل دزدان و غارتګران و نفرت افکنان را از حساب دیګر مردمان زحمت کش و رنج دیده کاملا جدا کرد  کاری که بن لادن نتوانست انجام دهد وشاید با فکر محدود و بی محتوایش کار خدمت به مردم در بند  را تنها در جنګ و کشتار بهتر می دید؟ باز متاسفانه به مردم عادی نیز مجال آن داده نشد که دربرابر عقاید پوچ و افراطی او ابراز عقیده شود  کاری که بایست با بحث و ګفتګو انجام میشد به نفرت و دزدی و خیانت و کشت کشتار رسید؟  اګر کسی حرفی حق دارد باید آنرا بګوید و جوابش را هم بشنود  مسلم است که همه ما اشتباه میکنیم و درحدی فکر میکنیم که از اطرافیان خود بهره برداری کرده ایم  برای همین است که این همه اختلاف های فکری وجود دارد  ولی حق یکی است و اګر امکان مباحثه و ګفت ګوها داده شود شاید بسیاری از مردم درک بهتری از هم داشته باشند  نه اینکه ما خودمان بهتر وبیشتر و دیګران را هیچ یا هچ بپنداریم؟ درست مثل دیوانه نظیر قذافی که با در دست داشتن ثروتهای دزدی شده مال مردم به همان مردم حمله میکند و از آنان اطاعت محض میخواهد   چرا شاید چون قبلا به او اعتماد کرده اند که مثلا او میخواسته با امپریالیست ها بجنګد؟  حالا خودش ماری شده صدها برابر بدتر از همان بقول خودش امپریالیستها ؟  قرباینان جهان  کارګران و زحمت کشان ومردم متوسط و فقیر باهم متحد شوید وبرای صلح آزادی  دانش و برابری دوستی و برابر کار کنید شاید دزدان هم از کارهای زشت خویش شرمنده شوند؟هنوز داری به انسان بودن خودت افتخار می کنی … بابا تو دیگه کی هستی!! از رو نمیری؟این حقیقت قرن ۲۱، شرم بر این انسانها، خواهش می کنم این لینک رو بدین همه بخونن تا بفهمن تو چه دنیای کثیفی زندگی می کنن

  این یه داستان واقعیه از یه مقاله علمی تکان دهنده ای که تو چین منتشر شده، به همراه این خبر چند عکس نیز آمده استتو ایالت کانتون چین (یا تو کشور چین)، سوپ گیاهی به همراه گوشت نوزاد سرو میشه که تبلیغ زیادی کردند که سلامتی و میل جنسی رو به طرز عجیبی بهبود می بخشهقیمت سوپ ۴۰۰۰ دلاره حدودا و یک کارخونه دار تو مصاحبه ای که کرده گفته تاثیر این سوپ خوشمزه رو به عینه دیده!این سوپ ترکیبی از مغذی ترین گیاهان، گوشت مرغ و جنین سالم انسانه که ۸ ساعت آب پز یا بخارپز میشه! این کارخونه دار ۶۲ ساله با همسر دومش که ۱۹ سالش بود بعد دو هفته باز واسه سرو سوپ اومده بود و راضی بود از اینکه تونسته تو این دو هفته هر روز با همسرانش — داشته باشه! یه روز زن و شوهری که دو دختر داشتند وبچه سومشون که جنین ۵ ماهه بود و دختر تشخیص داده شده بود رو سقط کرده بودن اومده بودن واسه فروش!قیمت این جنین ۲۰۰۰ دلاره، اگه کسی حاضر به فروش جنین مرده نشه، جفت جنین (اونایی که کمی مطالعه دارن، میدونن جفت جنین چیه) هم خریداری میشه، اما فقط ۲۰۰ دلار توضیح : این سوپ تندرستی در واقع یه هشدار جدی و یه پشت پا به بشریته خواستگاه فعلی این حادثه چینه، عامل اصلی اینجور پدیده ها قانون تک فرزندیه، پولداراشون بچه پسر دوست دارن و فقیراشون  دوست دارن حالا که دخترشون رو مجبورن سقط کنن به یه پولی برسن .

 • بن لادن و درک او از غارتګریها و قربانی شدن مردم شما هم حتما خوانده اید که بن لادن از طمع و دزدی و خیانت سران عرب و درماندګی مردم عادی بخشم آمده بود ولی آیا او توانست کاری خوب برای مردم انجام دهد آیا او توانایی فکرکردن درست را نداشت؟  با کشت کشتار که نمی شود به مردم تحت ظلم کمک کرد  زیرا این درست همان راهی است که دزدان وغارتګران میخواهند نفرت بیشتر کشت کشتار بیشتر و حمله و نابودی بیشتر؟ اګر بن لادن فکر درستی میداشت باید میدانست که ملل تحت ظلم از شکاف عمیق ثروت و امکانان رنج می برند  یکی از شدت سیری و پرخوری و افراط در شهوت و عیش نوش می ترکد و دیګری از بیکاری ګرسنګی بی برنامه ای تلف میشود. شاید هر کودکی بتواند این مشګل را درک کند که جوانان ما به برنامه ریزی علمی کار دانشګاه  فعالیت و زندګی معمولی نیاز مند هستند تا کشت کشتار و تعلیم دیدن برای جنګهای بیهوده  بن لادن عملا با تمامی مردم غرب سر دشمنی داشت که این یک کار بسیار کودکانه میتواند باشد یک کودک غربی یک کارګر زحمت کش غربی ویا یک دانشجو و کارمند و انسان معمولی دیګر چه پیوندی با دزدان وغارتګران و نفرت فروشان دارد؟  بیشتر طبقه مردم فقیر و حتی متوسط هم خودشان حتی در غرب هم قربانی سیستمی هستند که حریص و غارتګر و بی انصاف است و بن لادن  متاسفانه حتی اګر دید دلسوزانه هم برای مردم در مصیبت داشت ولی راهی کاملا اشتباهی میرفت.  اګر او واقعا طالب پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای دنیای سوم یا اسلامی بود بایست برای ساختن بیمارستانها برای مردم دردمند  سرمایه ګذاری میکرد یا ایجاد کار و تاسیس دانشګاه ها تا فاصله علمی بین مردم خاورمیانه و غرب را کند ویا ساختن مسکن وکار برای جوانانی که به عشق حوریان بهشتی روی مین ها ندوند ویا بخود بمب وصل نکنند؟  آیا واقعا بن لادن از یک درک معمولی عاجز بود؟ آیا واقعا نمی فهمید که دزدان وشیوخ عرب که با جمع میلیاردها ثروت ملی مردم از راه فساد و نامشروع مردم خود را وامانده و درمانده کرده اند با این کشت کشتار ها نفعی نخواهند برد بلکه زیانهای بیشتری هم خواهند کرد؟  آیا دیوانه ګانی نظیر سرهنګ قذافی و یا خرس ها چاق و هیولاهایی که سرمایه ملی کشور را می بعلند بایست هدف او باشد یا مردم بی ګناه تنها به جرم غربی بودن و مسلمان نبودن؟ آیا بن لادن با ندانم کاریهایشایش عملا به مردم در بند خیانت کرد و بیشتر به نفع همان دزدان و غارتګرانی کار کرد که مثلا میخواست برعلیه آنان بجنګند. آیا او نمی توانست بفهمد که مشګل ما در بی دانشی و خرافات و نفرت و حسادت و نداشتن حس همکاری با هم است  متاسفانه او عملا در همان راهی قدم زد که سیستم شیطانی طالب آنست نفرت بیشتر جنګ کشت کشتار و خرابی بیشتر  نه صلح  ترقی مدارا و پیشرفتهای علمی فرهنګی و صنعتی؟  آیا او فکر میکرد با کشتتن غربی ها مردم مسلمان خوشبخت تر خواهند شد  آیا مردمی بیسواد و بی دانش و بدون داشتن معلومات روز میتوانند دربرابر بقول او دزدان و خیانتکاران بایستند یا بسادګی ګول میخورند و آلت دست میګردند.  مشګل ما و مردم ما بلکه مشګل تمام مردم در بند دنیا چه در غرب و چه در هر کجای دیګر  مردمی هستند که طماع سیر نشدنی  غارتګر دزد فاسد و بی انصاف هستند  و برای دیګران حق زندګی و حیات قایل نیستند  در مقیاس کوچک اګر آنان رییس اداره ای شدند میخواهند همه تابع و مطیع آنان باشند و اګر کسی مستقل فکر کرد کنار ګذاشته میشود  میخواهند زیر ورو را غارت کنند  از هر اعتمادی سو استفاده میکنند و کلاه هر کسی را که بتوانند و به آنان اطمینان کرده است بلند میکنند وبعد هم اورا درګیر یک دادګستری بیهوده  پلیسان بیهوده و سیستم بمن چه میکنند  و در مقیاس بزرګتر کسانی نظیر سرهنګ قذافی که خود را برتر و بیشتر و انقلابی تر از دیګران می بینند و اموال ملی را غارت میکنند و در بانکهای بقول خودشان کافرستانها می خوابانند؟ و قرباینان هم کسانی هستند که یک عمر کار میکنند و آهی در بساط ندارند یعنی بیشتر طبقه متوسط دنیا و طبقه های فقیر محروم  نفرت دودستګی ها و بیهودګی مشګل است  تفرقه مشګل ساز است  و متاسفانه بن لادن جز محکم کردن ستون های نفرت و غارت عملا کاری بهتر انجام نداد و با کارهای بیهوده اش باعث دردسرهای بیشتر برای مردم محروم ګردید  جنګ بایست با بی دانشی  خرافه ها و ظلم و جور باشد برای ریشه کردن مشګلات مردم بی ګناه نه به دام انداختن آنان در قفسهای دیګری که قبلا آماده شده اند.  آیا بن لادن به حضرت مسیح ایمان نداشت؟ که ګفت همدیګر را دوست بدارید همچنانکه من شما را دوست دارم  آیا با تایید حضرت محمد که حضرت مسیح را پیامبر الوالعزم خوانده بود بایست پیروان اورا سلاخی کند؟ باید مشګل دزدان و غارتګران و نفرت افکنان را از حساب دیګر مردمان زحمت کش و رنج دیده کاملا جدا کرد  کاری که بن لادن نتوانست انجام دهد وشاید با فکر محدود و بی محتوایش کار خدمت به مردم در بند  را تنها در جنګ و کشتار بهتر می دید؟ باز متاسفانه به مردم عادی نیز مجال آن داده نشد که دربرابر عقاید پوچ و افراطی او ابراز عقیده شود  کاری که بایست با بحث و ګفتګو انجام میشد به نفرت و دزدی و خیانت و کشت کشتار رسید؟  اګر کسی حرفی حق دارد باید آنرا بګوید و جوابش را هم بشنود  مسلم است که همه ما اشتباه میکنیم و درحدی فکر میکنیم که از اطرافیان خود بهره برداری کرده ایم  برای همین است که این همه اختلاف های فکری وجود دارد  ولی حق یکی است و اګر امکان مباحثه و ګفت ګوها داده شود شاید بسیاری از مردم درک بهتری از هم داشته باشند  نه اینکه ما خودمان بهتر وبیشتر و دیګران را هیچ یا هچ بپنداریم؟ درست مثل دیوانه نظیر قذافی که با در دست داشتن ثروتهای دزدی شده مال مردم به همان مردم حمله میکند و از آنان اطاعت محض میخواهد   چرا شاید چون قبلا به او اعتماد کرده اند که مثلا او میخواسته با امپریالیست ها بجنګد؟  حالا خودش ماری شده صدها برابر بدتر از همان بقول خودش امپریالیستها ؟  قرباینان جهان  کارګران و زحمت کشان ومردم متوسط و فقیر باهم متحد شوید وبرای صلح آزادی  دانش و برابری دوستی و برابر کار کنید شاید دزدان هم از کارهای زشت خویش شرمنده شوند؟هنوز داری به انسان بودن خودت افتخار می کنی … بابا تو دیگه کی هستی!! از رو نمیری؟این حقیقت قرن ۲۱، شرم بر این انسانها، خواهش می کنم این لینک رو بدین همه بخونن تا بفهمن تو چه دنیای کثیفی زندگی می کنن

  این یه داستان واقعیه از یه مقاله علمی تکان دهنده ای که تو چین منتشر شده، به همراه این خبر چند عکس نیز آمده استتو ایالت کانتون چین (یا تو کشور چین)، سوپ گیاهی به همراه گوشت نوزاد سرو میشه که تبلیغ زیادی کردند که سلامتی و میل جنسی رو به طرز عجیبی بهبود می بخشهقیمت سوپ ۴۰۰۰ دلاره حدودا و یک کارخونه دار تو مصاحبه ای که کرده گفته تاثیر این سوپ خوشمزه رو به عینه دیده!این سوپ ترکیبی از مغذی ترین گیاهان، گوشت مرغ و جنین سالم انسانه که ۸ ساعت آب پز یا بخارپز میشه! این کارخونه دار ۶۲ ساله با همسر دومش که ۱۹ سالش بود بعد دو هفته باز واسه سرو سوپ اومده بود و راضی بود از اینکه تونسته تو این دو هفته هر روز با همسرانش — داشته باشه! یه روز زن و شوهری که دو دختر داشتند وبچه سومشون که جنین ۵ ماهه بود و دختر تشخیص داده شده بود رو سقط کرده بودن اومده بودن واسه فروش!قیمت این جنین ۲۰۰۰ دلاره، اگه کسی حاضر به فروش جنین مرده نشه، جفت جنین (اونایی که کمی مطالعه دارن، میدونن جفت جنین چیه) هم خریداری میشه، اما فقط ۲۰۰ دلار توضیح : این سوپ تندرستی در واقع یه هشدار جدی و یه پشت پا به بشریته خواستگاه فعلی این حادثه چینه، عامل اصلی اینجور پدیده ها قانون تک فرزندیه، پولداراشون بچه پسر دوست دارن و فقیراشون  دوست دارن حالا که دخترشون رو مجبورن سقط کنن به یه پولی برسن .

 • بن لادن و درک او از غارتګریها و قربانی شدن مردم شما هم حتما خوانده اید که بن لادن از طمع و دزدی و خیانت سران عرب و درماندګی مردم عادی بخشم آمده بود ولی آیا او توانست کاری خوب برای مردم انجام دهد آیا او توانایی فکرکردن درست را نداشت؟  با کشت کشتار که نمی شود به مردم تحت ظلم کمک کرد  زیرا این درست همان راهی است که دزدان وغارتګران میخواهند نفرت بیشتر کشت کشتار بیشتر و حمله و نابودی بیشتر؟ اګر بن لادن فکر درستی میداشت باید میدانست که ملل تحت ظلم از شکاف عمیق ثروت و امکانان رنج می برند  یکی از شدت سیری و پرخوری و افراط در شهوت و عیش نوش می ترکد و دیګری از بیکاری ګرسنګی بی برنامه ای تلف میشود. شاید هر کودکی بتواند این مشګل را درک کند که جوانان ما به برنامه ریزی علمی کار دانشګاه  فعالیت و زندګی معمولی نیاز مند هستند تا کشت کشتار و تعلیم دیدن برای جنګهای بیهوده  بن لادن عملا با تمامی مردم غرب سر دشمنی داشت که این یک کار بسیار کودکانه میتواند باشد یک کودک غربی یک کارګر زحمت کش غربی ویا یک دانشجو و کارمند و انسان معمولی دیګر چه پیوندی با دزدان وغارتګران و نفرت فروشان دارد؟  بیشتر طبقه مردم فقیر و حتی متوسط هم خودشان حتی در غرب هم قربانی سیستمی هستند که حریص و غارتګر و بی انصاف است و بن لادن  متاسفانه حتی اګر دید دلسوزانه هم برای مردم در مصیبت داشت ولی راهی کاملا اشتباهی میرفت.  اګر او واقعا طالب پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای دنیای سوم یا اسلامی بود بایست برای ساختن بیمارستانها برای مردم دردمند  سرمایه ګذاری میکرد یا ایجاد کار و تاسیس دانشګاه ها تا فاصله علمی بین مردم خاورمیانه و غرب را کند ویا ساختن مسکن وکار برای جوانانی که به عشق حوریان بهشتی روی مین ها ندوند ویا بخود بمب وصل نکنند؟  آیا واقعا بن لادن از یک درک معمولی عاجز بود؟ آیا واقعا نمی فهمید که دزدان وشیوخ عرب که با جمع میلیاردها ثروت ملی مردم از راه فساد و نامشروع مردم خود را وامانده و درمانده کرده اند با این کشت کشتار ها نفعی نخواهند برد بلکه زیانهای بیشتری هم خواهند کرد؟  آیا دیوانه ګانی نظیر سرهنګ قذافی و یا خرس ها چاق و هیولاهایی که سرمایه ملی کشور را می بعلند بایست هدف او باشد یا مردم بی ګناه تنها به جرم غربی بودن و مسلمان نبودن؟ آیا بن لادن با ندانم کاریهایشایش عملا به مردم در بند خیانت کرد و بیشتر به نفع همان دزدان و غارتګرانی کار کرد که مثلا میخواست برعلیه آنان بجنګند. آیا او نمی توانست بفهمد که مشګل ما در بی دانشی و خرافات و نفرت و حسادت و نداشتن حس همکاری با هم است  متاسفانه او عملا در همان راهی قدم زد که سیستم شیطانی طالب آنست نفرت بیشتر جنګ کشت کشتار و خرابی بیشتر  نه صلح  ترقی مدارا و پیشرفتهای علمی فرهنګی و صنعتی؟  آیا او فکر میکرد با کشتتن غربی ها مردم مسلمان خوشبخت تر خواهند شد  آیا مردمی بیسواد و بی دانش و بدون داشتن معلومات روز میتوانند دربرابر بقول او دزدان و خیانتکاران بایستند یا بسادګی ګول میخورند و آلت دست میګردند.  مشګل ما و مردم ما بلکه مشګل تمام مردم در بند دنیا چه در غرب و چه در هر کجای دیګر  مردمی هستند که طماع سیر نشدنی  غارتګر دزد فاسد و بی انصاف هستند  و برای دیګران حق زندګی و حیات قایل نیستند  در مقیاس کوچک اګر آنان رییس اداره ای شدند میخواهند همه تابع و مطیع آنان باشند و اګر کسی مستقل فکر کرد کنار ګذاشته میشود  میخواهند زیر ورو را غارت کنند  از هر اعتمادی سو استفاده میکنند و کلاه هر کسی را که بتوانند و به آنان اطمینان کرده است بلند میکنند وبعد هم اورا درګیر یک دادګستری بیهوده  پلیسان بیهوده و سیستم بمن چه میکنند  و در مقیاس بزرګتر کسانی نظیر سرهنګ قذافی که خود را برتر و بیشتر و انقلابی تر از دیګران می بینند و اموال ملی را غارت میکنند و در بانکهای بقول خودشان کافرستانها می خوابانند؟ و قرباینان هم کسانی هستند که یک عمر کار میکنند و آهی در بساط ندارند یعنی بیشتر طبقه متوسط دنیا و طبقه های فقیر محروم  نفرت دودستګی ها و بیهودګی مشګل است  تفرقه مشګل ساز است  و متاسفانه بن لادن جز محکم کردن ستون های نفرت و غارت عملا کاری بهتر انجام نداد و با کارهای بیهوده اش باعث دردسرهای بیشتر برای مردم محروم ګردید  جنګ بایست با بی دانشی  خرافه ها و ظلم و جور باشد برای ریشه کردن مشګلات مردم بی ګناه نه به دام انداختن آنان در قفسهای دیګری که قبلا آماده شده اند.  آیا بن لادن به حضرت مسیح ایمان نداشت؟ که ګفت همدیګر را دوست بدارید همچنانکه من شما را دوست دارم  آیا با تایید حضرت محمد که حضرت مسیح را پیامبر الوالعزم خوانده بود بایست پیروان اورا سلاخی کند؟ باید مشګل دزدان و غارتګران و نفرت افکنان را از حساب دیګر مردمان زحمت کش و رنج دیده کاملا جدا کرد  کاری که بن لادن نتوانست انجام دهد وشاید با فکر محدود و بی محتوایش کار خدمت به مردم در بند  را تنها در جنګ و کشتار بهتر می دید؟ باز متاسفانه به مردم عادی نیز مجال آن داده نشد که دربرابر عقاید پوچ و افراطی او ابراز عقیده شود  کاری که بایست با بحث و ګفتګو انجام میشد به نفرت و دزدی و خیانت و کشت کشتار رسید؟  اګر کسی حرفی حق دارد باید آنرا بګوید و جوابش را هم بشنود  مسلم است که همه ما اشتباه میکنیم و درحدی فکر میکنیم که از اطرافیان خود بهره برداری کرده ایم  برای همین است که این همه اختلاف های فکری وجود دارد  ولی حق یکی است و اګر امکان مباحثه و ګفت ګوها داده شود شاید بسیاری از مردم درک بهتری از هم داشته باشند  نه اینکه ما خودمان بهتر وبیشتر و دیګران را هیچ یا هچ بپنداریم؟ درست مثل دیوانه نظیر قذافی که با در دست داشتن ثروتهای دزدی شده مال مردم به همان مردم حمله میکند و از آنان اطاعت محض میخواهد   چرا شاید چون قبلا به او اعتماد کرده اند که مثلا او میخواسته با امپریالیست ها بجنګد؟  حالا خودش ماری شده صدها برابر بدتر از همان بقول خودش امپریالیستها ؟  قرباینان جهان  کارګران و زحمت کشان ومردم متوسط و فقیر باهم متحد شوید وبرای صلح آزادی  دانش و برابری دوستی و برابر کار کنید شاید دزدان هم از کارهای زشت خویش شرمنده شوند؟هنوز داری به انسان بودن خودت افتخار می کنی … بابا تو دیگه کی هستی!! از رو نمیری؟این حقیقت قرن ۲۱، شرم بر این انسانها، خواهش می کنم این لینک رو بدین همه بخونن تا بفهمن تو چه دنیای کثیفی زندگی می کنن

  این یه داستان واقعیه از یه مقاله علمی تکان دهنده ای که تو چین منتشر شده، به همراه این خبر چند عکس نیز آمده استتو ایالت کانتون چین (یا تو کشور چین)، سوپ گیاهی به همراه گوشت نوزاد سرو میشه که تبلیغ زیادی کردند که سلامتی و میل جنسی رو به طرز عجیبی بهبود می بخشهقیمت سوپ ۴۰۰۰ دلاره حدودا و یک کارخونه دار تو مصاحبه ای که کرده گفته تاثیر این سوپ خوشمزه رو به عینه دیده!این سوپ ترکیبی از مغذی ترین گیاهان، گوشت مرغ و جنین سالم انسانه که ۸ ساعت آب پز یا بخارپز میشه! این کارخونه دار ۶۲ ساله با همسر دومش که ۱۹ سالش بود بعد دو هفته باز واسه سرو سوپ اومده بود و راضی بود از اینکه تونسته تو این دو هفته هر روز با همسرانش — داشته باشه! یه روز زن و شوهری که دو دختر داشتند وبچه سومشون که جنین ۵ ماهه بود و دختر تشخیص داده شده بود رو سقط کرده بودن اومده بودن واسه فروش!قیمت این جنین ۲۰۰۰ دلاره، اگه کسی حاضر به فروش جنین مرده نشه، جفت جنین (اونایی که کمی مطالعه دارن، میدونن جفت جنین چیه) هم خریداری میشه، اما فقط ۲۰۰ دلار توضیح : این سوپ تندرستی در واقع یه هشدار جدی و یه پشت پا به بشریته خواستگاه فعلی این حادثه چینه، عامل اصلی اینجور پدیده ها قانون تک فرزندیه، پولداراشون بچه پسر دوست دارن و فقیراشون  دوست دارن حالا که دخترشون رو مجبورن سقط کنن به یه پولی برسن .

 • تفرقه یا اتحاد بین کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا مدیترانه ای و آسیای مرکزی حتما شما هم یادتان هست که هنګامیکه در دوره شاه به مدرسه میرفتیم معلمان ما با چه شوری از ایران باستان حکایت ها میګفتند و ازحمله عربان و اسکندر و مغول بدیها میګفتند که عربان آمدند و کتابخانه های مارا سوزانیدند زنان و مردان و کودکان مارا کشتند ویا به اسارت بردند مغولها هم همین کارها را کردند و یا اسکندر تخت جمشید را آتش زد و سربازانش را مجبور کرد که همسر ایرانی بګیرند و یا مردان و ایران را به یونان کوچانید تا با زنان یونانی عروسی کنند  و نیز مغول ها اسلام آورده و با فرهنګ ایرانی یا اسلامی خو ګرفتند و با ایرانیان ترکان وعربان مخلوط شدند حالا چرا شاهان ساسانی یا هخامنشی و خوارزم شاهان نتوانستند در برابر اینان مقاومت کنند و شکست خوردند خود بحث دیګری است  ولی آنچه که مسلم میشود این است که ما باهمه آنان کم بیش مخلوط شده ایم  مثل اینکه آذربایجانیها  بعضی از آنان خود را مثلا آریایی نمی دانند  در صورتیکه همه میدانیم که آریایی ها برای داشتن سبزه و هوای ګرمتر و اینکه ګله های آنان احتیاج به خوراک داشت از قفقاز به طرف جنوب آمدند و با مردم بومی این منطقه ها مخلوط شدند  جنګها و نبردهای بیهوده بین ایران باستان وروم هم که معلوم است که باعث کش مکشهای زیادی بین دو ابر قدرت آن زمان بود باز نیز مردم این دو کشورهای بزرګ را باحتمال با هم مخلوط کرده است ولی ارثیه ما از اینها چیست ؟   عربهای سوسمار خور ملخ خور   عجم های کثیف و ګنګ  ترکان خر  لرهای بی شعور و کودن  رشتی های بی غیرت اصفهانی های خسیس  تهرانی های سیرابی خور لش و چاله میدانی و… هزارها توهین به مردمی که در این خطه زندګی میکنند؟ چرا ؟   بسیار ساده است تفرقه بیانداز و حکومت کن   حال برای همه روشن شده است که همه ما ګرفتار دیوانه قدرت و اربابان آنان هستیم  مثلا ملکه الیزابت با قرنها سابقه تاریخی پادشاهی  اینطور که میګویند مثلا مثل سرهنګ قذافی مثلا انقلابی سرمایه  پول نقد دلار و یا پوند های دست نخورده تانشده ندارد  در حالیکه در بانکهای  آمریکایی این فرزند انقلاب و حامی مظلومین که آنان را از دست  مستعمره کننده ګان مثلا نجات داد و انقلاب فرموده سی چهار میلیارد دلار پول نقد خوابانیده است و ادعای میهن پرستی و نجات مردم را هم دارد؟ در صورتیکه ثروت نقد پادشاهان اروپایی شاید به یک میلیارد دلار هم نرسد   که نظیر این دیوانه ګان تحمیلی کم هم نیستند. شیوخ میلیارد عرب که کشوررا ملک شخصی خود میدانند و تمامی ثروت مردم را غارت میکنند و در بانکهای کافرستان بقول خودشان واریز میفرمایند و در کاخهای تلا و ګرمابه ساخته شده از عاج دوش میګیرند و زنان و دختران  را می فریبند و با داشتن سرمایه دزدی شده کلان همه آنان را مثل آهن ربا به حرمسرا های خود می ربایند و سرګرم عیش و نوش و باده ګساری و خندیدن به ریش همه ماهستند.  این دانشجوی عرب و یا کارګر یهودی نیست که با ما بایست سابقه نفرت داشته باشد بلکه غارتګران و دزدانی که همه مارا میچاپند و از نفرت مصنوعی بین ما سو استفاده میکنند و با سرګرم بودن ما به زد خوردهای پوچ آنان همراه با اربابان خود جیبها و بانګهایشان را مملو از سرمایه های ملی ما میکنند. رهبران فاسد دزد و بی وجدان هستند که بین ما الکی تفرقه میاندازند و خودشان شاید با همان رهبران ظاهرا مخالف می خوارګی میکنند و با هم شاید نرد عشق هم میبازند هنګامیکه در سرکلاس بودم دیدم که شاګردان مثلا عربستان سعودی من هم شبیه بما هستند وهمان دردسرهای دیکتاتوری را به دوش میکشند  بین ما تفرقه میاندازند  بنامها سنی شیعه و یا بهایی مسیحی و یهودی و یا  ترک لر فارس  کرد  و خودشان از دور این مشګلات را که ایجاد کرده اند مدیریت میکنند   درحالیکه بیش از سی میلیون از مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به دریوزګی به غرب و کشورهای پیشرفته آمده اند و تنها باهوشان در کارهای مربوط به رشته هایشان بخدمت ګرفته میشوند بقیه از معلومات و دانش خود که برای کشورهایشان بسیار مفید هم هست استفاده ای نکرده کم بیش به دلالی و کارهای بدنی مشغولند . بیش از شاید پنجاه میلیون هم در کشورها ی ما به اعتیاد  مبتلا هستند و جوانان ما کار ندارند  دانشګاه ندارند  مدرسه فنی ندارند  مسکن برای خودشان ندارند نمی توانند ازدواج کنند  و بیشتر آنان به خود ارضایی مشغولند  در حالیکه رهبران آنان در آغوش دلبران فتان روزګار میګذارنند  آنان با نفرت و بی دانشی دست به ګریبان  هستند و سیستم آنان را بخاطر مبلغی مجهز میکند و به جنګ سایر برادران خود میفرستد  نفرت بین ترک فارس عرب عجم  بهایی و مسلمان و سنی و شیعه را مرتب دامن میزنند و مردم را به کلاهبرداری دزدی  سو استفاده از هم سعایت بدګویی حسادت  و تمامیت خواهی و نداشتن تحمل و تساهل تشویق میکنند و تنور فساد و نفرت را داغ نګه میدارند  در حالیکه خودشان حتی به دنبال کشورشان اسم خانوادګی خود را هم اضافه میفرمایند. و با ګسترش خرافات جهل نفرت و اعتیاد مردم را له میکنند تا هیچ امکان بلند شدن را نداشته باشند  دیګران را فرقه های ضاله می پندارند و مردم  کم سواد و متعصب را به کشتار آنان تشویق میکنند و یا غارت یکدیګر را توسعه میدهند  ماموران ګرسنه و قاضی ګرسنه و بازپرس فقیر را تشویق به رشوه خواری میکنند تا همه ما سرګردان باشیم  ترکان را برعلیه فارسهای مثلا فتنه ګر می شورانند در صورتیکه خود فارسها هم قربانی همان سیستمی هستند که ترکان هستند کلام  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار را کلام ضاله  میګویند و یا سراپرده یګانګی در عالم برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن را کلام فاسد و به مهر بهایی ګری آنرا از استعمار بین المللی رد یابی میکنند؟ و یا به عنوان کلام و دین وفرقه ضاله آنرا به دیګران کم سواد متعصب و بی سواد حقنه میکنند؟ عوض دانش و دانشګاه خرافات و دیوانګی و کشت کشتار برای مردم ما هدیه آورده اند کارهایی که قرنها پیش در اروپا خاتمه یافته است اکنون آنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی رونق میدهند نفرتهای تاریخی و ګذشته را زنده نګه میدارند در صورتیکه آنان ګذشته و به تاریخ تعلق دارند  مګر بین فرانسه و آلمان ویا بریتانیا اینهمه جنګ نبود پس چرا اکنون آنان متحدند و ما متفرق  آیا زمان آن نیست که ما هم به استعمار بین المللی و خود فروخته ګان محلی شان پشت کنیم و با تکیه به دانش و پشتوانه عظیم تاریخی خودمان از دانش و علم و صنعت از دیګران عقب افتاده تر نباشیم؟  مولوی سعدی حافظ خیام  اقبال لاهوری و بیدل افغانی راهها را بما نشان داده اند  باید فرزند زمان باشیم و با دوستی و ګذشت وهمکاری و همراهی ما هم به قافله علم و دانش بپیوندیم.  ایکاش ما هم رهبران دلسوزی داشتیم که  درک میکردند دوره خود خواهی و ثروت اندوزیهای کلان خاتمه یافته است و بایست برای خدمت به مردم کمر همت ببندند  نه برای دزدی و غارت که در جایی که ظلم برقرار است حتی خود ظالم هم در امان نخواهد بود  You are not following this post, click to start following

  • جناب قیاسی عزیز و گرامی، با سپاس و درود بیکران به شما. نوشته هایتان زیبا و سراپا حقیقت و راستی است. بدبختانه بدین روش از دید خوانندگان ما دور می ماند، و تلاش شما گرامی بی نتیجه خواهد ماند.
   پیشنهاد می کنم که نگاهی به مقاله های ما بیاندازید وهرو موضوعی را در همان اندازه و خیلی کوتاه، آنهم در یک مورد برای ما بفرستید تا به نام خودتان پخش کنیم. خوانندگان ما بیش از ۴۲ هزار نفرند و مقاله هم دهها بار باز پخش می شود و هربار عده بیشتری خواهند خواند. با سپاس از توجه شما

 • تفرقه یا اتحاد بین کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا مدیترانه ای و آسیای مرکزی حتما شما هم یادتان هست که هنګامیکه در دوره شاه به مدرسه میرفتیم معلمان ما با چه شوری از ایران باستان حکایت ها میګفتند و ازحمله عربان و اسکندر و مغول بدیها میګفتند که عربان آمدند و کتابخانه های مارا سوزانیدند زنان و مردان و کودکان مارا کشتند ویا به اسارت بردند مغولها هم همین کارها را کردند و یا اسکندر تخت جمشید را آتش زد و سربازانش را مجبور کرد که همسر ایرانی بګیرند و یا مردان و ایران را به یونان کوچانید تا با زنان یونانی عروسی کنند  و نیز مغول ها اسلام آورده و با فرهنګ ایرانی یا اسلامی خو ګرفتند و با ایرانیان ترکان وعربان مخلوط شدند حالا چرا شاهان ساسانی یا هخامنشی و خوارزم شاهان نتوانستند در برابر اینان مقاومت کنند و شکست خوردند خود بحث دیګری است  ولی آنچه که مسلم میشود این است که ما باهمه آنان کم بیش مخلوط شده ایم  مثل اینکه آذربایجانیها  بعضی از آنان خود را مثلا آریایی نمی دانند  در صورتیکه همه میدانیم که آریایی ها برای داشتن سبزه و هوای ګرمتر و اینکه ګله های آنان احتیاج به خوراک داشت از قفقاز به طرف جنوب آمدند و با مردم بومی این منطقه ها مخلوط شدند  جنګها و نبردهای بیهوده بین ایران باستان وروم هم که معلوم است که باعث کش مکشهای زیادی بین دو ابر قدرت آن زمان بود باز نیز مردم این دو کشورهای بزرګ را باحتمال با هم مخلوط کرده است ولی ارثیه ما از اینها چیست ؟   عربهای سوسمار خور ملخ خور   عجم های کثیف و ګنګ  ترکان خر  لرهای بی شعور و کودن  رشتی های بی غیرت اصفهانی های خسیس  تهرانی های سیرابی خور لش و چاله میدانی و… هزارها توهین به مردمی که در این خطه زندګی میکنند؟ چرا ؟   بسیار ساده است تفرقه بیانداز و حکومت کن   حال برای همه روشن شده است که همه ما ګرفتار دیوانه قدرت و اربابان آنان هستیم  مثلا ملکه الیزابت با قرنها سابقه تاریخی پادشاهی  اینطور که میګویند مثلا مثل سرهنګ قذافی مثلا انقلابی سرمایه  پول نقد دلار و یا پوند های دست نخورده تانشده ندارد  در حالیکه در بانکهای  آمریکایی این فرزند انقلاب و حامی مظلومین که آنان را از دست  مستعمره کننده ګان مثلا نجات داد و انقلاب فرموده سی چهار میلیارد دلار پول نقد خوابانیده است و ادعای میهن پرستی و نجات مردم را هم دارد؟ در صورتیکه ثروت نقد پادشاهان اروپایی شاید به یک میلیارد دلار هم نرسد   که نظیر این دیوانه ګان تحمیلی کم هم نیستند. شیوخ میلیارد عرب که کشوررا ملک شخصی خود میدانند و تمامی ثروت مردم را غارت میکنند و در بانکهای کافرستان بقول خودشان واریز میفرمایند و در کاخهای تلا و ګرمابه ساخته شده از عاج دوش میګیرند و زنان و دختران  را می فریبند و با داشتن سرمایه دزدی شده کلان همه آنان را مثل آهن ربا به حرمسرا های خود می ربایند و سرګرم عیش و نوش و باده ګساری و خندیدن به ریش همه ماهستند.  این دانشجوی عرب و یا کارګر یهودی نیست که با ما بایست سابقه نفرت داشته باشد بلکه غارتګران و دزدانی که همه مارا میچاپند و از نفرت مصنوعی بین ما سو استفاده میکنند و با سرګرم بودن ما به زد خوردهای پوچ آنان همراه با اربابان خود جیبها و بانګهایشان را مملو از سرمایه های ملی ما میکنند. رهبران فاسد دزد و بی وجدان هستند که بین ما الکی تفرقه میاندازند و خودشان شاید با همان رهبران ظاهرا مخالف می خوارګی میکنند و با هم شاید نرد عشق هم میبازند هنګامیکه در سرکلاس بودم دیدم که شاګردان مثلا عربستان سعودی من هم شبیه بما هستند وهمان دردسرهای دیکتاتوری را به دوش میکشند  بین ما تفرقه میاندازند  بنامها سنی شیعه و یا بهایی مسیحی و یهودی و یا  ترک لر فارس  کرد  و خودشان از دور این مشګلات را که ایجاد کرده اند مدیریت میکنند   درحالیکه بیش از سی میلیون از مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به دریوزګی به غرب و کشورهای پیشرفته آمده اند و تنها باهوشان در کارهای مربوط به رشته هایشان بخدمت ګرفته میشوند بقیه از معلومات و دانش خود که برای کشورهایشان بسیار مفید هم هست استفاده ای نکرده کم بیش به دلالی و کارهای بدنی مشغولند . بیش از شاید پنجاه میلیون هم در کشورها ی ما به اعتیاد  مبتلا هستند و جوانان ما کار ندارند  دانشګاه ندارند  مدرسه فنی ندارند  مسکن برای خودشان ندارند نمی توانند ازدواج کنند  و بیشتر آنان به خود ارضایی مشغولند  در حالیکه رهبران آنان در آغوش دلبران فتان روزګار میګذارنند  آنان با نفرت و بی دانشی دست به ګریبان  هستند و سیستم آنان را بخاطر مبلغی مجهز میکند و به جنګ سایر برادران خود میفرستد  نفرت بین ترک فارس عرب عجم  بهایی و مسلمان و سنی و شیعه را مرتب دامن میزنند و مردم را به کلاهبرداری دزدی  سو استفاده از هم سعایت بدګویی حسادت  و تمامیت خواهی و نداشتن تحمل و تساهل تشویق میکنند و تنور فساد و نفرت را داغ نګه میدارند  در حالیکه خودشان حتی به دنبال کشورشان اسم خانوادګی خود را هم اضافه میفرمایند. و با ګسترش خرافات جهل نفرت و اعتیاد مردم را له میکنند تا هیچ امکان بلند شدن را نداشته باشند  دیګران را فرقه های ضاله می پندارند و مردم  کم سواد و متعصب را به کشتار آنان تشویق میکنند و یا غارت یکدیګر را توسعه میدهند  ماموران ګرسنه و قاضی ګرسنه و بازپرس فقیر را تشویق به رشوه خواری میکنند تا همه ما سرګردان باشیم  ترکان را برعلیه فارسهای مثلا فتنه ګر می شورانند در صورتیکه خود فارسها هم قربانی همان سیستمی هستند که ترکان هستند کلام  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار را کلام ضاله  میګویند و یا سراپرده یګانګی در عالم برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن را کلام فاسد و به مهر بهایی ګری آنرا از استعمار بین المللی رد یابی میکنند؟ و یا به عنوان کلام و دین وفرقه ضاله آنرا به دیګران کم سواد متعصب و بی سواد حقنه میکنند؟ عوض دانش و دانشګاه خرافات و دیوانګی و کشت کشتار برای مردم ما هدیه آورده اند کارهایی که قرنها پیش در اروپا خاتمه یافته است اکنون آنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی رونق میدهند نفرتهای تاریخی و ګذشته را زنده نګه میدارند در صورتیکه آنان ګذشته و به تاریخ تعلق دارند  مګر بین فرانسه و آلمان ویا بریتانیا اینهمه جنګ نبود پس چرا اکنون آنان متحدند و ما متفرق  آیا زمان آن نیست که ما هم به استعمار بین المللی و خود فروخته ګان محلی شان پشت کنیم و با تکیه به دانش و پشتوانه عظیم تاریخی خودمان از دانش و علم و صنعت از دیګران عقب افتاده تر نباشیم؟  مولوی سعدی حافظ خیام  اقبال لاهوری و بیدل افغانی راهها را بما نشان داده اند  باید فرزند زمان باشیم و با دوستی و ګذشت وهمکاری و همراهی ما هم به قافله علم و دانش بپیوندیم.  ایکاش ما هم رهبران دلسوزی داشتیم که  درک میکردند دوره خود خواهی و ثروت اندوزیهای کلان خاتمه یافته است و بایست برای خدمت به مردم کمر همت ببندند  نه برای دزدی و غارت که در جایی که ظلم برقرار است حتی خود ظالم هم در امان نخواهد بود  You are not following this post, click to start following

  • جناب قیاسی عزیز و گرامی، با سپاس و درود بیکران به شما. نوشته هایتان زیبا و سراپا حقیقت و راستی است. بدبختانه بدین روش از دید خوانندگان ما دور می ماند، و تلاش شما گرامی بی نتیجه خواهد ماند.
   پیشنهاد می کنم که نگاهی به مقاله های ما بیاندازید وهرو موضوعی را در همان اندازه و خیلی کوتاه، آنهم در یک مورد برای ما بفرستید تا به نام خودتان پخش کنیم. خوانندگان ما بیش از ۴۲ هزار نفرند و مقاله هم دهها بار باز پخش می شود و هربار عده بیشتری خواهند خواند. با سپاس از توجه شما

 • تفرقه یا اتحاد بین کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا مدیترانه ای و آسیای مرکزی حتما شما هم یادتان هست که هنګامیکه در دوره شاه به مدرسه میرفتیم معلمان ما با چه شوری از ایران باستان حکایت ها میګفتند و ازحمله عربان و اسکندر و مغول بدیها میګفتند که عربان آمدند و کتابخانه های مارا سوزانیدند زنان و مردان و کودکان مارا کشتند ویا به اسارت بردند مغولها هم همین کارها را کردند و یا اسکندر تخت جمشید را آتش زد و سربازانش را مجبور کرد که همسر ایرانی بګیرند و یا مردان و ایران را به یونان کوچانید تا با زنان یونانی عروسی کنند  و نیز مغول ها اسلام آورده و با فرهنګ ایرانی یا اسلامی خو ګرفتند و با ایرانیان ترکان وعربان مخلوط شدند حالا چرا شاهان ساسانی یا هخامنشی و خوارزم شاهان نتوانستند در برابر اینان مقاومت کنند و شکست خوردند خود بحث دیګری است  ولی آنچه که مسلم میشود این است که ما باهمه آنان کم بیش مخلوط شده ایم  مثل اینکه آذربایجانیها  بعضی از آنان خود را مثلا آریایی نمی دانند  در صورتیکه همه میدانیم که آریایی ها برای داشتن سبزه و هوای ګرمتر و اینکه ګله های آنان احتیاج به خوراک داشت از قفقاز به طرف جنوب آمدند و با مردم بومی این منطقه ها مخلوط شدند  جنګها و نبردهای بیهوده بین ایران باستان وروم هم که معلوم است که باعث کش مکشهای زیادی بین دو ابر قدرت آن زمان بود باز نیز مردم این دو کشورهای بزرګ را باحتمال با هم مخلوط کرده است ولی ارثیه ما از اینها چیست ؟   عربهای سوسمار خور ملخ خور   عجم های کثیف و ګنګ  ترکان خر  لرهای بی شعور و کودن  رشتی های بی غیرت اصفهانی های خسیس  تهرانی های سیرابی خور لش و چاله میدانی و… هزارها توهین به مردمی که در این خطه زندګی میکنند؟ چرا ؟   بسیار ساده است تفرقه بیانداز و حکومت کن   حال برای همه روشن شده است که همه ما ګرفتار دیوانه قدرت و اربابان آنان هستیم  مثلا ملکه الیزابت با قرنها سابقه تاریخی پادشاهی  اینطور که میګویند مثلا مثل سرهنګ قذافی مثلا انقلابی سرمایه  پول نقد دلار و یا پوند های دست نخورده تانشده ندارد  در حالیکه در بانکهای  آمریکایی این فرزند انقلاب و حامی مظلومین که آنان را از دست  مستعمره کننده ګان مثلا نجات داد و انقلاب فرموده سی چهار میلیارد دلار پول نقد خوابانیده است و ادعای میهن پرستی و نجات مردم را هم دارد؟ در صورتیکه ثروت نقد پادشاهان اروپایی شاید به یک میلیارد دلار هم نرسد   که نظیر این دیوانه ګان تحمیلی کم هم نیستند. شیوخ میلیارد عرب که کشوررا ملک شخصی خود میدانند و تمامی ثروت مردم را غارت میکنند و در بانکهای کافرستان بقول خودشان واریز میفرمایند و در کاخهای تلا و ګرمابه ساخته شده از عاج دوش میګیرند و زنان و دختران  را می فریبند و با داشتن سرمایه دزدی شده کلان همه آنان را مثل آهن ربا به حرمسرا های خود می ربایند و سرګرم عیش و نوش و باده ګساری و خندیدن به ریش همه ماهستند.  این دانشجوی عرب و یا کارګر یهودی نیست که با ما بایست سابقه نفرت داشته باشد بلکه غارتګران و دزدانی که همه مارا میچاپند و از نفرت مصنوعی بین ما سو استفاده میکنند و با سرګرم بودن ما به زد خوردهای پوچ آنان همراه با اربابان خود جیبها و بانګهایشان را مملو از سرمایه های ملی ما میکنند. رهبران فاسد دزد و بی وجدان هستند که بین ما الکی تفرقه میاندازند و خودشان شاید با همان رهبران ظاهرا مخالف می خوارګی میکنند و با هم شاید نرد عشق هم میبازند هنګامیکه در سرکلاس بودم دیدم که شاګردان مثلا عربستان سعودی من هم شبیه بما هستند وهمان دردسرهای دیکتاتوری را به دوش میکشند  بین ما تفرقه میاندازند  بنامها سنی شیعه و یا بهایی مسیحی و یهودی و یا  ترک لر فارس  کرد  و خودشان از دور این مشګلات را که ایجاد کرده اند مدیریت میکنند   درحالیکه بیش از سی میلیون از مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به دریوزګی به غرب و کشورهای پیشرفته آمده اند و تنها باهوشان در کارهای مربوط به رشته هایشان بخدمت ګرفته میشوند بقیه از معلومات و دانش خود که برای کشورهایشان بسیار مفید هم هست استفاده ای نکرده کم بیش به دلالی و کارهای بدنی مشغولند . بیش از شاید پنجاه میلیون هم در کشورها ی ما به اعتیاد  مبتلا هستند و جوانان ما کار ندارند  دانشګاه ندارند  مدرسه فنی ندارند  مسکن برای خودشان ندارند نمی توانند ازدواج کنند  و بیشتر آنان به خود ارضایی مشغولند  در حالیکه رهبران آنان در آغوش دلبران فتان روزګار میګذارنند  آنان با نفرت و بی دانشی دست به ګریبان  هستند و سیستم آنان را بخاطر مبلغی مجهز میکند و به جنګ سایر برادران خود میفرستد  نفرت بین ترک فارس عرب عجم  بهایی و مسلمان و سنی و شیعه را مرتب دامن میزنند و مردم را به کلاهبرداری دزدی  سو استفاده از هم سعایت بدګویی حسادت  و تمامیت خواهی و نداشتن تحمل و تساهل تشویق میکنند و تنور فساد و نفرت را داغ نګه میدارند  در حالیکه خودشان حتی به دنبال کشورشان اسم خانوادګی خود را هم اضافه میفرمایند. و با ګسترش خرافات جهل نفرت و اعتیاد مردم را له میکنند تا هیچ امکان بلند شدن را نداشته باشند  دیګران را فرقه های ضاله می پندارند و مردم  کم سواد و متعصب را به کشتار آنان تشویق میکنند و یا غارت یکدیګر را توسعه میدهند  ماموران ګرسنه و قاضی ګرسنه و بازپرس فقیر را تشویق به رشوه خواری میکنند تا همه ما سرګردان باشیم  ترکان را برعلیه فارسهای مثلا فتنه ګر می شورانند در صورتیکه خود فارسها هم قربانی همان سیستمی هستند که ترکان هستند کلام  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار را کلام ضاله  میګویند و یا سراپرده یګانګی در عالم برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن را کلام فاسد و به مهر بهایی ګری آنرا از استعمار بین المللی رد یابی میکنند؟ و یا به عنوان کلام و دین وفرقه ضاله آنرا به دیګران کم سواد متعصب و بی سواد حقنه میکنند؟ عوض دانش و دانشګاه خرافات و دیوانګی و کشت کشتار برای مردم ما هدیه آورده اند کارهایی که قرنها پیش در اروپا خاتمه یافته است اکنون آنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی رونق میدهند نفرتهای تاریخی و ګذشته را زنده نګه میدارند در صورتیکه آنان ګذشته و به تاریخ تعلق دارند  مګر بین فرانسه و آلمان ویا بریتانیا اینهمه جنګ نبود پس چرا اکنون آنان متحدند و ما متفرق  آیا زمان آن نیست که ما هم به استعمار بین المللی و خود فروخته ګان محلی شان پشت کنیم و با تکیه به دانش و پشتوانه عظیم تاریخی خودمان از دانش و علم و صنعت از دیګران عقب افتاده تر نباشیم؟  مولوی سعدی حافظ خیام  اقبال لاهوری و بیدل افغانی راهها را بما نشان داده اند  باید فرزند زمان باشیم و با دوستی و ګذشت وهمکاری و همراهی ما هم به قافله علم و دانش بپیوندیم.  ایکاش ما هم رهبران دلسوزی داشتیم که  درک میکردند دوره خود خواهی و ثروت اندوزیهای کلان خاتمه یافته است و بایست برای خدمت به مردم کمر همت ببندند  نه برای دزدی و غارت که در جایی که ظلم برقرار است حتی خود ظالم هم در امان نخواهد بود  You are not following this post, click to start following

  • جناب قیاسی عزیز و گرامی، با سپاس و درود بیکران به شما. نوشته هایتان زیبا و سراپا حقیقت و راستی است. بدبختانه بدین روش از دید خوانندگان ما دور می ماند، و تلاش شما گرامی بی نتیجه خواهد ماند.
   پیشنهاد می کنم که نگاهی به مقاله های ما بیاندازید وهرو موضوعی را در همان اندازه و خیلی کوتاه، آنهم در یک مورد برای ما بفرستید تا به نام خودتان پخش کنیم. خوانندگان ما بیش از ۴۲ هزار نفرند و مقاله هم دهها بار باز پخش می شود و هربار عده بیشتری خواهند خواند. با سپاس از توجه شما

 • تفرقه یا اتحاد بین کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا مدیترانه ای و آسیای مرکزی حتما شما هم یادتان هست که هنګامیکه در دوره شاه به مدرسه میرفتیم معلمان ما با چه شوری از ایران باستان حکایت ها میګفتند و ازحمله عربان و اسکندر و مغول بدیها میګفتند که عربان آمدند و کتابخانه های مارا سوزانیدند زنان و مردان و کودکان مارا کشتند ویا به اسارت بردند مغولها هم همین کارها را کردند و یا اسکندر تخت جمشید را آتش زد و سربازانش را مجبور کرد که همسر ایرانی بګیرند و یا مردان و ایران را به یونان کوچانید تا با زنان یونانی عروسی کنند  و نیز مغول ها اسلام آورده و با فرهنګ ایرانی یا اسلامی خو ګرفتند و با ایرانیان ترکان وعربان مخلوط شدند حالا چرا شاهان ساسانی یا هخامنشی و خوارزم شاهان نتوانستند در برابر اینان مقاومت کنند و شکست خوردند خود بحث دیګری است  ولی آنچه که مسلم میشود این است که ما باهمه آنان کم بیش مخلوط شده ایم  مثل اینکه آذربایجانیها  بعضی از آنان خود را مثلا آریایی نمی دانند  در صورتیکه همه میدانیم که آریایی ها برای داشتن سبزه و هوای ګرمتر و اینکه ګله های آنان احتیاج به خوراک داشت از قفقاز به طرف جنوب آمدند و با مردم بومی این منطقه ها مخلوط شدند  جنګها و نبردهای بیهوده بین ایران باستان وروم هم که معلوم است که باعث کش مکشهای زیادی بین دو ابر قدرت آن زمان بود باز نیز مردم این دو کشورهای بزرګ را باحتمال با هم مخلوط کرده است ولی ارثیه ما از اینها چیست ؟   عربهای سوسمار خور ملخ خور   عجم های کثیف و ګنګ  ترکان خر  لرهای بی شعور و کودن  رشتی های بی غیرت اصفهانی های خسیس  تهرانی های سیرابی خور لش و چاله میدانی و… هزارها توهین به مردمی که در این خطه زندګی میکنند؟ چرا ؟   بسیار ساده است تفرقه بیانداز و حکومت کن   حال برای همه روشن شده است که همه ما ګرفتار دیوانه قدرت و اربابان آنان هستیم  مثلا ملکه الیزابت با قرنها سابقه تاریخی پادشاهی  اینطور که میګویند مثلا مثل سرهنګ قذافی مثلا انقلابی سرمایه  پول نقد دلار و یا پوند های دست نخورده تانشده ندارد  در حالیکه در بانکهای  آمریکایی این فرزند انقلاب و حامی مظلومین که آنان را از دست  مستعمره کننده ګان مثلا نجات داد و انقلاب فرموده سی چهار میلیارد دلار پول نقد خوابانیده است و ادعای میهن پرستی و نجات مردم را هم دارد؟ در صورتیکه ثروت نقد پادشاهان اروپایی شاید به یک میلیارد دلار هم نرسد   که نظیر این دیوانه ګان تحمیلی کم هم نیستند. شیوخ میلیارد عرب که کشوررا ملک شخصی خود میدانند و تمامی ثروت مردم را غارت میکنند و در بانکهای کافرستان بقول خودشان واریز میفرمایند و در کاخهای تلا و ګرمابه ساخته شده از عاج دوش میګیرند و زنان و دختران  را می فریبند و با داشتن سرمایه دزدی شده کلان همه آنان را مثل آهن ربا به حرمسرا های خود می ربایند و سرګرم عیش و نوش و باده ګساری و خندیدن به ریش همه ماهستند.  این دانشجوی عرب و یا کارګر یهودی نیست که با ما بایست سابقه نفرت داشته باشد بلکه غارتګران و دزدانی که همه مارا میچاپند و از نفرت مصنوعی بین ما سو استفاده میکنند و با سرګرم بودن ما به زد خوردهای پوچ آنان همراه با اربابان خود جیبها و بانګهایشان را مملو از سرمایه های ملی ما میکنند. رهبران فاسد دزد و بی وجدان هستند که بین ما الکی تفرقه میاندازند و خودشان شاید با همان رهبران ظاهرا مخالف می خوارګی میکنند و با هم شاید نرد عشق هم میبازند هنګامیکه در سرکلاس بودم دیدم که شاګردان مثلا عربستان سعودی من هم شبیه بما هستند وهمان دردسرهای دیکتاتوری را به دوش میکشند  بین ما تفرقه میاندازند  بنامها سنی شیعه و یا بهایی مسیحی و یهودی و یا  ترک لر فارس  کرد  و خودشان از دور این مشګلات را که ایجاد کرده اند مدیریت میکنند   درحالیکه بیش از سی میلیون از مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به دریوزګی به غرب و کشورهای پیشرفته آمده اند و تنها باهوشان در کارهای مربوط به رشته هایشان بخدمت ګرفته میشوند بقیه از معلومات و دانش خود که برای کشورهایشان بسیار مفید هم هست استفاده ای نکرده کم بیش به دلالی و کارهای بدنی مشغولند . بیش از شاید پنجاه میلیون هم در کشورها ی ما به اعتیاد  مبتلا هستند و جوانان ما کار ندارند  دانشګاه ندارند  مدرسه فنی ندارند  مسکن برای خودشان ندارند نمی توانند ازدواج کنند  و بیشتر آنان به خود ارضایی مشغولند  در حالیکه رهبران آنان در آغوش دلبران فتان روزګار میګذارنند  آنان با نفرت و بی دانشی دست به ګریبان  هستند و سیستم آنان را بخاطر مبلغی مجهز میکند و به جنګ سایر برادران خود میفرستد  نفرت بین ترک فارس عرب عجم  بهایی و مسلمان و سنی و شیعه را مرتب دامن میزنند و مردم را به کلاهبرداری دزدی  سو استفاده از هم سعایت بدګویی حسادت  و تمامیت خواهی و نداشتن تحمل و تساهل تشویق میکنند و تنور فساد و نفرت را داغ نګه میدارند  در حالیکه خودشان حتی به دنبال کشورشان اسم خانوادګی خود را هم اضافه میفرمایند. و با ګسترش خرافات جهل نفرت و اعتیاد مردم را له میکنند تا هیچ امکان بلند شدن را نداشته باشند  دیګران را فرقه های ضاله می پندارند و مردم  کم سواد و متعصب را به کشتار آنان تشویق میکنند و یا غارت یکدیګر را توسعه میدهند  ماموران ګرسنه و قاضی ګرسنه و بازپرس فقیر را تشویق به رشوه خواری میکنند تا همه ما سرګردان باشیم  ترکان را برعلیه فارسهای مثلا فتنه ګر می شورانند در صورتیکه خود فارسها هم قربانی همان سیستمی هستند که ترکان هستند کلام  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار را کلام ضاله  میګویند و یا سراپرده یګانګی در عالم برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن را کلام فاسد و به مهر بهایی ګری آنرا از استعمار بین المللی رد یابی میکنند؟ و یا به عنوان کلام و دین وفرقه ضاله آنرا به دیګران کم سواد متعصب و بی سواد حقنه میکنند؟ عوض دانش و دانشګاه خرافات و دیوانګی و کشت کشتار برای مردم ما هدیه آورده اند کارهایی که قرنها پیش در اروپا خاتمه یافته است اکنون آنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی رونق میدهند نفرتهای تاریخی و ګذشته را زنده نګه میدارند در صورتیکه آنان ګذشته و به تاریخ تعلق دارند  مګر بین فرانسه و آلمان ویا بریتانیا اینهمه جنګ نبود پس چرا اکنون آنان متحدند و ما متفرق  آیا زمان آن نیست که ما هم به استعمار بین المللی و خود فروخته ګان محلی شان پشت کنیم و با تکیه به دانش و پشتوانه عظیم تاریخی خودمان از دانش و علم و صنعت از دیګران عقب افتاده تر نباشیم؟  مولوی سعدی حافظ خیام  اقبال لاهوری و بیدل افغانی راهها را بما نشان داده اند  باید فرزند زمان باشیم و با دوستی و ګذشت وهمکاری و همراهی ما هم به قافله علم و دانش بپیوندیم.  ایکاش ما هم رهبران دلسوزی داشتیم که  درک میکردند دوره خود خواهی و ثروت اندوزیهای کلان خاتمه یافته است و بایست برای خدمت به مردم کمر همت ببندند  نه برای دزدی و غارت که در جایی که ظلم برقرار است حتی خود ظالم هم در امان نخواهد بود  You are not following this post, click to start following

  • جناب قیاسی عزیز و گرامی، با سپاس و درود بیکران به شما. نوشته هایتان زیبا و سراپا حقیقت و راستی است. بدبختانه بدین روش از دید خوانندگان ما دور می ماند، و تلاش شما گرامی بی نتیجه خواهد ماند.
   پیشنهاد می کنم که نگاهی به مقاله های ما بیاندازید وهرو موضوعی را در همان اندازه و خیلی کوتاه، آنهم در یک مورد برای ما بفرستید تا به نام خودتان پخش کنیم. خوانندگان ما بیش از ۴۲ هزار نفرند و مقاله هم دهها بار باز پخش می شود و هربار عده بیشتری خواهند خواند. با سپاس از توجه شما

 • Kartal

  خیلی  اووزوون  نوشتی   . من خلاصش میکنم ..   ایران باید با بمب هیدروزن یا ضد ماده  کلا منحدم بشه  ۷۰ ملیون کلا  delet بشیم  . بجاش از خود خود المان هلند ایتالیا و  فرانسه و چند جای دیگه  تخم بیارن بکارن جمعیت تشکیل بشه جامعه درست بشه .   در غیر این صورت  این مملکت درست بشو نیست  نیست نیست نمیشه نمیتونه بشه  
  اینجا بعد از این همه اگاه سازی ابزار و مقاله و اینا هنوز ملت غیور ایران دارند کون اعراب رو میلیسن هنوز مذهب داره بر استوخون ملت حکومت میکنه  هنوز مردم دارن روی اسفالت خیابون نماز فطر میخونند هنوز دارن روزه میگیرن و بوی اشغال معده شون ادم رو بیهوش میکنه  از ۴ متری . هنوز تخم کثیف انگلستان استعداد رشد در ایران رو از دست نداده ما هنوز شیعیان مخلص ۱۲ موتوره { ۱۲ امامه} که یه نفرش هم غایبه  هستیم .   

  • Rezag horab

   to … kio milisi , hata esmam nadari tarzan hatman shaba ba hesse ye ghahraman mikhabi , ghahramani be name kartal!!!

 • Kartal

  خیلی  اووزوون  نوشتی   . من خلاصش میکنم ..   ایران باید با بمب هیدروزن یا ضد ماده  کلا منحدم بشه  ۷۰ ملیون کلا  delet بشیم  . بجاش از خود خود المان هلند ایتالیا و  فرانسه و چند جای دیگه  تخم بیارن بکارن جمعیت تشکیل بشه جامعه درست بشه .   در غیر این صورت  این مملکت درست بشو نیست  نیست نیست نمیشه نمیتونه بشه  
  اینجا بعد از این همه اگاه سازی ابزار و مقاله و اینا هنوز ملت غیور ایران دارند کون اعراب رو میلیسن هنوز مذهب داره بر استوخون ملت حکومت میکنه  هنوز مردم دارن روی اسفالت خیابون نماز فطر میخونند هنوز دارن روزه میگیرن و بوی اشغال معده شون ادم رو بیهوش میکنه  از ۴ متری . هنوز تخم کثیف انگلستان استعداد رشد در ایران رو از دست نداده ما هنوز شیعیان مخلص ۱۲ موتوره { ۱۲ امامه} که یه نفرش هم غایبه  هستیم .   

  • Rezag horab

   to … kio milisi , hata esmam nadari tarzan hatman shaba ba hesse ye ghahraman mikhabi , ghahramani be name kartal!!!

 • Kartal

  خیلی  اووزوون  نوشتی   . من خلاصش میکنم ..   ایران باید با بمب هیدروزن یا ضد ماده  کلا منحدم بشه  ۷۰ ملیون کلا  delet بشیم  . بجاش از خود خود المان هلند ایتالیا و  فرانسه و چند جای دیگه  تخم بیارن بکارن جمعیت تشکیل بشه جامعه درست بشه .   در غیر این صورت  این مملکت درست بشو نیست  نیست نیست نمیشه نمیتونه بشه  
  اینجا بعد از این همه اگاه سازی ابزار و مقاله و اینا هنوز ملت غیور ایران دارند کون اعراب رو میلیسن هنوز مذهب داره بر استوخون ملت حکومت میکنه  هنوز مردم دارن روی اسفالت خیابون نماز فطر میخونند هنوز دارن روزه میگیرن و بوی اشغال معده شون ادم رو بیهوش میکنه  از ۴ متری . هنوز تخم کثیف انگلستان استعداد رشد در ایران رو از دست نداده ما هنوز شیعیان مخلص ۱۲ موتوره { ۱۲ امامه} که یه نفرش هم غایبه  هستیم .   

  • Rezag horab

   to … kio milisi , hata esmam nadari tarzan hatman shaba ba hesse ye ghahraman mikhabi , ghahramani be name kartal!!!

 • Kartal

  خیلی  اووزوون  نوشتی   . من خلاصش میکنم ..   ایران باید با بمب هیدروزن یا ضد ماده  کلا منحدم بشه  ۷۰ ملیون کلا  delet بشیم  . بجاش از خود خود المان هلند ایتالیا و  فرانسه و چند جای دیگه  تخم بیارن بکارن جمعیت تشکیل بشه جامعه درست بشه .   در غیر این صورت  این مملکت درست بشو نیست  نیست نیست نمیشه نمیتونه بشه  
  اینجا بعد از این همه اگاه سازی ابزار و مقاله و اینا هنوز ملت غیور ایران دارند کون اعراب رو میلیسن هنوز مذهب داره بر استوخون ملت حکومت میکنه  هنوز مردم دارن روی اسفالت خیابون نماز فطر میخونند هنوز دارن روزه میگیرن و بوی اشغال معده شون ادم رو بیهوش میکنه  از ۴ متری . هنوز تخم کثیف انگلستان استعداد رشد در ایران رو از دست نداده ما هنوز شیعیان مخلص ۱۲ موتوره { ۱۲ امامه} که یه نفرش هم غایبه  هستیم .   

 • Sahameddin Ghiassi

  دوست عزیز  هدف همان رهایی مردم  خاورمیانه در چنګ جهل  ظلم  تمامیت خواهی تعصب  خود خواهی ها و… است  اګر مرا راهنمایی کنید که چطور  به عنوان یک معلم نوشته های خود را در معرض دید بګذارم ممنون میشوم  .  آی میل من و تلفن و آدرس را هر سه را مینویسم   تا با همکاری هم  خاورمیانه ای  مملو از عشق دوستی  همکاری و تعاون  احترام و دانش بسازیم    

  Sghiassi_fhc@hotmail.com    tel: 0014072819704   address of Iranian  S American Language and Borading school  ۱۰۴۲۰ Lehman Road  , Orlando , Florida USA and 13305 Lacebarki Pine Road , Orlando, Fl 32832 USA  @ho:disqus به

  به امید پیروزی بر جهل   بیسوادی   تعصب های کور غیر علمی  و خود خواهی منتظر همکاری با شما هستم        

 • Sahameddin Ghiassi

  دوست عزیز  هدف همان رهایی مردم  خاورمیانه در چنګ جهل  ظلم  تمامیت خواهی تعصب  خود خواهی ها و… است  اګر مرا راهنمایی کنید که چطور  به عنوان یک معلم نوشته های خود را در معرض دید بګذارم ممنون میشوم  .  آی میل من و تلفن و آدرس را هر سه را مینویسم   تا با همکاری هم  خاورمیانه ای  مملو از عشق دوستی  همکاری و تعاون  احترام و دانش بسازیم    

  Sghiassi_fhc@hotmail.com    tel: 0014072819704   address of Iranian  S American Language and Borading school  ۱۰۴۲۰ Lehman Road  , Orlando , Florida USA and 13305 Lacebarki Pine Road , Orlando, Fl 32832 USA  @ho:disqus به

  به امید پیروزی بر جهل   بیسوادی   تعصب های کور غیر علمی  و خود خواهی منتظر همکاری با شما هستم        

 • Sahameddin Ghiassi

  دوست عزیز  هدف همان رهایی مردم  خاورمیانه در چنګ جهل  ظلم  تمامیت خواهی تعصب  خود خواهی ها و… است  اګر مرا راهنمایی کنید که چطور  به عنوان یک معلم نوشته های خود را در معرض دید بګذارم ممنون میشوم  .  آی میل من و تلفن و آدرس را هر سه را مینویسم   تا با همکاری هم  خاورمیانه ای  مملو از عشق دوستی  همکاری و تعاون  احترام و دانش بسازیم    

  Sghiassi_fhc@hotmail.com    tel: 0014072819704   address of Iranian  S American Language and Borading school  ۱۰۴۲۰ Lehman Road  , Orlando , Florida USA and 13305 Lacebarki Pine Road , Orlando, Fl 32832 USA  @ho:disqus به

  به امید پیروزی بر جهل   بیسوادی   تعصب های کور غیر علمی  و خود خواهی منتظر همکاری با شما هستم        

 • Sahameddin Ghiassi

  دوست عزیز  هدف همان رهایی مردم  خاورمیانه در چنګ جهل  ظلم  تمامیت خواهی تعصب  خود خواهی ها و… است  اګر مرا راهنمایی کنید که چطور  به عنوان یک معلم نوشته های خود را در معرض دید بګذارم ممنون میشوم  .  آی میل من و تلفن و آدرس را هر سه را مینویسم   تا با همکاری هم  خاورمیانه ای  مملو از عشق دوستی  همکاری و تعاون  احترام و دانش بسازیم    

  Sghiassi_fhc@hotmail.com    tel: 0014072819704   address of Iranian  S American Language and Borading school  ۱۰۴۲۰ Lehman Road  , Orlando , Florida USA and 13305 Lacebarki Pine Road , Orlando, Fl 32832 USA  @ho:disqus به

  به امید پیروزی بر جهل   بیسوادی   تعصب های کور غیر علمی  و خود خواهی منتظر همکاری با شما هستم        

 • اشکان

  از نظر شما همه خائنن موسوی کروبی بازرگان بنی صدر منتظری چون از سیاست چیزی نمیدونی هر کی وارد سیاست بشه خود به خود اشتباهاتی مرتکب میشه هیچ سیاست مداری شاخصی نیست که همه طرفدارش باشن و بی اشتباه باشه چون تو سیاست برای رسیدن به پست های بالاتر مرتکب اشتباهات زیادی میشن شما یه سیاست مدار شاخص نام ببر که بی اشتباه باشه اون سیاست مدارایی بهترند که اشتباهات کمتری دارند و  تو کارنامشون سعی کردن در جهت مثبت گام بر دارن…

  • بروید اول مقاله را بخوانید، بعد ادب یادبگیرید و انتقاد خود را با منطق و دلیل بگویید.  
   شما از کجا می دانی که ما چیزی میدانیم یا نمی دانیم؟.

   کلی گویی کار بیسوادان است. ما سالیان زیادی است کار فرهنگی و سیاسی انجام می دهیم. شما بی اطلاعی و کورکورانه طرفداری یک فرد می کنی و یا میخواهی در کارما کارشکنی کنی. با دلیل هربخش از نوشته های ما غلط است رد کن نه این که ما چیزی نمیدانیم و شما همه چیز میدانید!!!.

   • اشکان

    مقالت راجع به اشتباهات موسوی و منتظری و بازرگانه …فقط نقاط منفی شونو دیدی!امثال موسوی و کروبی بهزاد نبوی صفایی فراهانی که الات همه زندانین    بودند که اعتراضات و تظاهرات در ایرانو زنده اگر سازش می کردند اصلا اعتراضی به وجود نمیومد که شما بخاین اینجا مطلب بنویسید…

    حتی  بهترین سیاستمدارا مث مصدقم اشتباه کردن و بی نقص نبودن و مخالفای زیادی دارن….

    سیاستمدار پاک و بی عیب اصلا وجود نداره

    اگه موسوی و کروبی قبلا داخل حکومت نبودن اصلا میتونستن این نفوذ را داشته باشن و تو انتخابات شرکت کنن!؟!؟

    بحث کارشکنی و طرفداری نیست مساله حرفای بی ربط شماست که به دنبال نقطه ضعف در کارنامه رهبران معترضان در ایرانی و اونا رو با خلخالی و خامنه ای و ری شهری و اژه ای مقایسه می کنی!!!

    من فقط از شما یه سوال کردم؟!

    از شما خواستم یه رهبر و سیاستمدار پر نفوذ  برای اعتراضات معرفی کنی البته به غیر از رضا پهلوی و رجوی؟؟

    اصلا کسی وجود داره؟

 • اشکان

  از نظر شما همه خائنن موسوی کروبی بازرگان بنی صدر منتظری چون از سیاست چیزی نمیدونی هر کی وارد سیاست بشه خود به خود اشتباهاتی مرتکب میشه هیچ سیاست مداری شاخصی نیست که همه طرفدارش باشن و بی اشتباه باشه چون تو سیاست برای رسیدن به پست های بالاتر مرتکب اشتباهات زیادی میشن شما یه سیاست مدار شاخص نام ببر که بی اشتباه باشه اون سیاست مدارایی بهترند که اشتباهات کمتری دارند و  تو کارنامشون سعی کردن در جهت مثبت گام بر دارن…

  • بروید اول مقاله را بخوانید، بعد ادب یادبگیرید و انتقاد خود را با منطق و دلیل بگویید.  
   شما از کجا می دانی که ما چیزی میدانیم یا نمی دانیم؟.

   کلی گویی کار بیسوادان است. ما سالیان زیادی است کار فرهنگی و سیاسی انجام می دهیم. شما بی اطلاعی و کورکورانه طرفداری یک فرد می کنی و یا میخواهی در کارما کارشکنی کنی. با دلیل هربخش از نوشته های ما غلط است رد کن نه این که ما چیزی نمیدانیم و شما همه چیز میدانید!!!.

 • اشکان

  از نظر شما همه خائنن موسوی کروبی بازرگان بنی صدر منتظری چون از سیاست چیزی نمیدونی هر کی وارد سیاست بشه خود به خود اشتباهاتی مرتکب میشه هیچ سیاست مداری شاخصی نیست که همه طرفدارش باشن و بی اشتباه باشه چون تو سیاست برای رسیدن به پست های بالاتر مرتکب اشتباهات زیادی میشن شما یه سیاست مدار شاخص نام ببر که بی اشتباه باشه اون سیاست مدارایی بهترند که اشتباهات کمتری دارند و  تو کارنامشون سعی کردن در جهت مثبت گام بر دارن…

 • آقای موسوی بعد از فروپاشی حزب توده و مجاهدین و… بعضی گروه هایی که هیچ انسانی نمی توانداعمال آنهار ا قبول کند ایراد کرده (توده = رژیم کمونیستی استبدادی شوروی= استالین! و مجاهدین = ترور که هدف ما مقابله با اونه) مثل شما که این حرفا رو بعد از ظهور جکومت اسلامی دیکتاتوری رو به زوال می زنی و در حرفهات تندی هایی نسبت به اسلام هست ولی همه حرف شما رو الان درست می دونیم ولی چند سال بعد که این خبرا تموم شه و مردم بدون پیش فرض قضاوت کنن فرقی بین حرفای الان شما و اون موقع مهندس موسوی نمی بینن گرچه تشخیص دادم که شما معتقد به اسلام هستی و این حرفا رو می زنی. 

 • آقای موسوی بعد از فروپاشی حزب توده و مجاهدین و… بعضی گروه هایی که هیچ انسانی نمی توانداعمال آنهار ا قبول کند ایراد کرده (توده = رژیم کمونیستی استبدادی شوروی= استالین! و مجاهدین = ترور که هدف ما مقابله با اونه) مثل شما که این حرفا رو بعد از ظهور جکومت اسلامی دیکتاتوری رو به زوال می زنی و در حرفهات تندی هایی نسبت به اسلام هست ولی همه حرف شما رو الان درست می دونیم ولی چند سال بعد که این خبرا تموم شه و مردم بدون پیش فرض قضاوت کنن فرقی بین حرفای الان شما و اون موقع مهندس موسوی نمی بینن گرچه تشخیص دادم که شما معتقد به اسلام هستی و این حرفا رو می زنی. 

 • آقای موسوی بعد از فروپاشی حزب توده و مجاهدین و… بعضی گروه هایی که هیچ انسانی نمی توانداعمال آنهار ا قبول کند ایراد کرده (توده = رژیم کمونیستی استبدادی شوروی= استالین! و مجاهدین = ترور که هدف ما مقابله با اونه) مثل شما که این حرفا رو بعد از ظهور جکومت اسلامی دیکتاتوری رو به زوال می زنی و در حرفهات تندی هایی نسبت به اسلام هست ولی همه حرف شما رو الان درست می دونیم ولی چند سال بعد که این خبرا تموم شه و مردم بدون پیش فرض قضاوت کنن فرقی بین حرفای الان شما و اون موقع مهندس موسوی نمی بینن گرچه تشخیص دادم که شما معتقد به اسلام هستی و این حرفا رو می زنی. 

 • Reza ghorab

  baba hooshmand , mishe to ham rahbare ma beshi ham opozision ma ham khode ma ke berim esterahat konimo phosfor nasoozoonim , ye kam khodeto peida kon to in donya  , az mane koochiktar ghabool kon imam khomeini kasi bood ke hame (takid mikonam hame ) mikhastanesh hatta komonistao laeeka dar hali ke amame eeshon namar e nabood behtar nist be jaye separ kardane aghaye bazargan va ayatolah montazeri ya digaran khodeto moarefi koni ,avaz vaghti mafhoom dare ke avaze khan maloom bashe , aghaye moosavi marde , hamoonghadr ke aghaye khamene e va bazargan va hata aghaye saeede mortazavi mardan , shoma avazhaye bi avazkhan dar fazaye majazi hastid va khodetan ham majazi hastid chon hazer nistid hazine e bedahid hata agar in hazine janetan bashad bayad khod ra moarefi konid , kheili tavahom zadid ke namhaye moghadasi ra rooye khod gozashtid , mellate mesr az facebook be khiaban amadand shoma az khiaban be facebook raftid , chon bozorgtarin jange zendegitan ba selahe pifpaf boode va bozorgtarin enfaghetan pas az 5 saal barrasi 1000 taman to sandoghe mahak … ye kam to rosoobe nitrate noghre poshte shishe daghightar niga konin…

 • Reza ghorab

  baba hooshmand , mishe to ham rahbare ma beshi ham opozision ma ham khode ma ke berim esterahat konimo phosfor nasoozoonim , ye kam khodeto peida kon to in donya  , az mane koochiktar ghabool kon imam khomeini kasi bood ke hame (takid mikonam hame ) mikhastanesh hatta komonistao laeeka dar hali ke amame eeshon namar e nabood behtar nist be jaye separ kardane aghaye bazargan va ayatolah montazeri ya digaran khodeto moarefi koni ,avaz vaghti mafhoom dare ke avaze khan maloom bashe , aghaye moosavi marde , hamoonghadr ke aghaye khamene e va bazargan va hata aghaye saeede mortazavi mardan , shoma avazhaye bi avazkhan dar fazaye majazi hastid va khodetan ham majazi hastid chon hazer nistid hazine e bedahid hata agar in hazine janetan bashad bayad khod ra moarefi konid , kheili tavahom zadid ke namhaye moghadasi ra rooye khod gozashtid , mellate mesr az facebook be khiaban amadand shoma az khiaban be facebook raftid , chon bozorgtarin jange zendegitan ba selahe pifpaf boode va bozorgtarin enfaghetan pas az 5 saal barrasi 1000 taman to sandoghe mahak … ye kam to rosoobe nitrate noghre poshte shishe daghightar niga konin…

 • Reza ghorab

  baba hooshmand , mishe to ham rahbare ma beshi ham opozision ma ham khode ma ke berim esterahat konimo phosfor nasoozoonim , ye kam khodeto peida kon to in donya  , az mane koochiktar ghabool kon imam khomeini kasi bood ke hame (takid mikonam hame ) mikhastanesh hatta komonistao laeeka dar hali ke amame eeshon namar e nabood behtar nist be jaye separ kardane aghaye bazargan va ayatolah montazeri ya digaran khodeto moarefi koni ,avaz vaghti mafhoom dare ke avaze khan maloom bashe , aghaye moosavi marde , hamoonghadr ke aghaye khamene e va bazargan va hata aghaye saeede mortazavi mardan , shoma avazhaye bi avazkhan dar fazaye majazi hastid va khodetan ham majazi hastid chon hazer nistid hazine e bedahid hata agar in hazine janetan bashad bayad khod ra moarefi konid , kheili tavahom zadid ke namhaye moghadasi ra rooye khod gozashtid , mellate mesr az facebook be khiaban amadand shoma az khiaban be facebook raftid , chon bozorgtarin jange zendegitan ba selahe pifpaf boode va bozorgtarin enfaghetan pas az 5 saal barrasi 1000 taman to sandoghe mahak … ye kam to rosoobe nitrate noghre poshte shishe daghightar niga konin…

 • Reza ghorab

  baba hooshmand , mishe to ham rahbare ma beshi ham opozision ma ham khode ma ke berim esterahat konimo phosfor nasoozoonim , ye kam khodeto peida kon to in donya  , az mane koochiktar ghabool kon imam khomeini kasi bood ke hame (takid mikonam hame ) mikhastanesh hatta komonistao laeeka dar hali ke amame eeshon namar e nabood behtar nist be jaye separ kardane aghaye bazargan va ayatolah montazeri ya digaran khodeto moarefi koni ,avaz vaghti mafhoom dare ke avaze khan maloom bashe , aghaye moosavi marde , hamoonghadr ke aghaye khamene e va bazargan va hata aghaye saeede mortazavi mardan , shoma avazhaye bi avazkhan dar fazaye majazi hastid va khodetan ham majazi hastid chon hazer nistid hazine e bedahid hata agar in hazine janetan bashad bayad khod ra moarefi konid , kheili tavahom zadid ke namhaye moghadasi ra rooye khod gozashtid , mellate mesr az facebook be khiaban amadand shoma az khiaban be facebook raftid , chon bozorgtarin jange zendegitan ba selahe pifpaf boode va bozorgtarin enfaghetan pas az 5 saal barrasi 1000 taman to sandoghe mahak … ye kam to rosoobe nitrate noghre poshte shishe daghightar niga konin…

 • Reza ghorab

  baba hooshmand , mishe to ham rahbare ma beshi ham opozision ma ham khode ma ke berim esterahat konimo phosfor nasoozoonim , ye kam khodeto peida kon to in donya  , az mane koochiktar ghabool kon imam khomeini kasi bood ke hame (takid mikonam hame ) mikhastanesh hatta komonistao laeeka dar hali ke amame eeshon namar e nabood behtar nist be jaye separ kardane aghaye bazargan va ayatolah montazeri ya digaran khodeto moarefi koni ,avaz vaghti mafhoom dare ke avaze khan maloom bashe , aghaye moosavi marde , hamoonghadr ke aghaye khamene e va bazargan va hata aghaye saeede mortazavi mardan , shoma avazhaye bi avazkhan dar fazaye majazi hastid va khodetan ham majazi hastid chon hazer nistid hazine e bedahid hata agar in hazine janetan bashad bayad khod ra moarefi konid , kheili tavahom zadid ke namhaye moghadasi ra rooye khod gozashtid , mellate mesr az facebook be khiaban amadand shoma az khiaban be facebook raftid , chon bozorgtarin jange zendegitan ba selahe pifpaf boode va bozorgtarin enfaghetan pas az 5 saal barrasi 1000 taman to sandoghe mahak … ye kam to rosoobe nitrate noghre poshte shishe daghightar niga konin…

 • Abolfazl Sabaei56

  فازغ از مواضع وتحلیلهای صورت گرفته در مطلب بالا یک حقیقتی با پرسشگری در میان توده های امروز مردم صورت گرفته اول نامشروع بودن نظام ورهبری دوم کارکردو دستاورد حکومت دینی جمهوری اسلامی  سوم دموکراسی خواهی در یک همه پرسی آرام وبدون خشونت .ومادامی که با نگاه به گذشته ومچ گیریهای انتقام جویانه به آینده بخواهیم نگاه کنیم همه باید خود را در تمام این نابسامانیها دخیل بدانیم ورقم خوردن انقلاب را که در باور مردم به مرور شکل گرفت وهمواره دولتها ودولتمردان که با حضور مردم در پای صندوقها بیرون آمدند را بایستی متاثر از ساده لوحی.سطحی نگری اکثریت مردم دانست که تاکنون خواهان این شیوه از حکومت بوده اند ویقینا دوم خرداد ومجلس اصلاخات نتیجه پایان کارکرد نظام مطلقه بود تا آنجا که فساد وچپاول تا پشت در رهبری میرفت تا ناقوس استبداد را به صدا درآورد اما فرومایگان وبزدلان سیاست خاموشش کردند.اما گیریم که موسوی وکروبی وبسیاری در مظالم این حکومت مطلع ویا نقش داشته اند اما آیا امروز همین ایستادگی وپیمانشان در کدام یک از اربابان ودولتمردان از۳۳سال گذر ازانقلاب دیده شده است وهمو که بیست سال پیش استعفا نموده بود.همسرش نیز بارها انحراف انقلاب را ازهمان ابتدا در اصولش اعلام نمود .حقیقتا قدری وجدان وحرمت برای مخالفین خود قائل شویم .بنده هم چون شما ایشان را در همراهی وگذشت در برابر میل وسربلندی میهن ومردم تا آنجا می شناسم که هر دو برای کشور جان خود وعزیزان خود را به پیش باز مرگ فرستاده اند وکثیف ترین برخوردها ودشنامها را از ابتدا به خود دیده و شنیده اند هر چند این ناشی از مسئولیت و وظیفه و جایگاهی که از مردم حاصل گردیده  ناچیز باشد .اصل بر ماندن با پیمان در راه سعادت کشور ومردم است ویقین میدانم تداوم جنبش دموکراسی خواهی از مشروطه تا کنون مرهون مردان وزنان روزگاز وایام همان  زمان می باشد و پرچم ونشان سبز ما در ماندن برای آزادی سربلندی وآبادانی میهن ومردم کشورمان است حال هر کس با هر گذشته وعقیداه ای میتواند در زیراین پرچم با وطن وهموطن خود عهد ببندد. 

 • Abolfazl Sabaei56

  فازغ از مواضع وتحلیلهای صورت گرفته در مطلب بالا یک حقیقتی با پرسشگری در میان توده های امروز مردم صورت گرفته اول نامشروع بودن نظام ورهبری دوم کارکردو دستاورد حکومت دینی جمهوری اسلامی  سوم دموکراسی خواهی در یک همه پرسی آرام وبدون خشونت .ومادامی که با نگاه به گذشته ومچ گیریهای انتقام جویانه به آینده بخواهیم نگاه کنیم همه باید خود را در تمام این نابسامانیها دخیل بدانیم ورقم خوردن انقلاب را که در باور مردم به مرور شکل گرفت وهمواره دولتها ودولتمردان که با حضور مردم در پای صندوقها بیرون آمدند را بایستی متاثر از ساده لوحی.سطحی نگری اکثریت مردم دانست که تاکنون خواهان این شیوه از حکومت بوده اند ویقینا دوم خرداد ومجلس اصلاخات نتیجه پایان کارکرد نظام مطلقه بود تا آنجا که فساد وچپاول تا پشت در رهبری میرفت تا ناقوس استبداد را به صدا درآورد اما فرومایگان وبزدلان سیاست خاموشش کردند.اما گیریم که موسوی وکروبی وبسیاری در مظالم این حکومت مطلع ویا نقش داشته اند اما آیا امروز همین ایستادگی وپیمانشان در کدام یک از اربابان ودولتمردان از۳۳سال گذر ازانقلاب دیده شده است وهمو که بیست سال پیش استعفا نموده بود.همسرش نیز بارها انحراف انقلاب را ازهمان ابتدا در اصولش اعلام نمود .حقیقتا قدری وجدان وحرمت برای مخالفین خود قائل شویم .بنده هم چون شما ایشان را در همراهی وگذشت در برابر میل وسربلندی میهن ومردم تا آنجا می شناسم که هر دو برای کشور جان خود وعزیزان خود را به پیش باز مرگ فرستاده اند وکثیف ترین برخوردها ودشنامها را از ابتدا به خود دیده و شنیده اند هر چند این ناشی از مسئولیت و وظیفه و جایگاهی که از مردم حاصل گردیده  ناچیز باشد .اصل بر ماندن با پیمان در راه سعادت کشور ومردم است ویقین میدانم تداوم جنبش دموکراسی خواهی از مشروطه تا کنون مرهون مردان وزنان روزگاز وایام همان  زمان می باشد و پرچم ونشان سبز ما در ماندن برای آزادی سربلندی وآبادانی میهن ومردم کشورمان است حال هر کس با هر گذشته وعقیداه ای میتواند در زیراین پرچم با وطن وهموطن خود عهد ببندد. 

 • Abolfazl Sabaei56

  فازغ از مواضع وتحلیلهای صورت گرفته در مطلب بالا یک حقیقتی با پرسشگری در میان توده های امروز مردم صورت گرفته اول نامشروع بودن نظام ورهبری دوم کارکردو دستاورد حکومت دینی جمهوری اسلامی  سوم دموکراسی خواهی در یک همه پرسی آرام وبدون خشونت .ومادامی که با نگاه به گذشته ومچ گیریهای انتقام جویانه به آینده بخواهیم نگاه کنیم همه باید خود را در تمام این نابسامانیها دخیل بدانیم ورقم خوردن انقلاب را که در باور مردم به مرور شکل گرفت وهمواره دولتها ودولتمردان که با حضور مردم در پای صندوقها بیرون آمدند را بایستی متاثر از ساده لوحی.سطحی نگری اکثریت مردم دانست که تاکنون خواهان این شیوه از حکومت بوده اند ویقینا دوم خرداد ومجلس اصلاخات نتیجه پایان کارکرد نظام مطلقه بود تا آنجا که فساد وچپاول تا پشت در رهبری میرفت تا ناقوس استبداد را به صدا درآورد اما فرومایگان وبزدلان سیاست خاموشش کردند.اما گیریم که موسوی وکروبی وبسیاری در مظالم این حکومت مطلع ویا نقش داشته اند اما آیا امروز همین ایستادگی وپیمانشان در کدام یک از اربابان ودولتمردان از۳۳سال گذر ازانقلاب دیده شده است وهمو که بیست سال پیش استعفا نموده بود.همسرش نیز بارها انحراف انقلاب را ازهمان ابتدا در اصولش اعلام نمود .حقیقتا قدری وجدان وحرمت برای مخالفین خود قائل شویم .بنده هم چون شما ایشان را در همراهی وگذشت در برابر میل وسربلندی میهن ومردم تا آنجا می شناسم که هر دو برای کشور جان خود وعزیزان خود را به پیش باز مرگ فرستاده اند وکثیف ترین برخوردها ودشنامها را از ابتدا به خود دیده و شنیده اند هر چند این ناشی از مسئولیت و وظیفه و جایگاهی که از مردم حاصل گردیده  ناچیز باشد .اصل بر ماندن با پیمان در راه سعادت کشور ومردم است ویقین میدانم تداوم جنبش دموکراسی خواهی از مشروطه تا کنون مرهون مردان وزنان روزگاز وایام همان  زمان می باشد و پرچم ونشان سبز ما در ماندن برای آزادی سربلندی وآبادانی میهن ومردم کشورمان است حال هر کس با هر گذشته وعقیداه ای میتواند در زیراین پرچم با وطن وهموطن خود عهد ببندد. 

 • Abolfazl Sabaei56

  فازغ از مواضع وتحلیلهای صورت گرفته در مطلب بالا یک حقیقتی با پرسشگری در میان توده های امروز مردم صورت گرفته اول نامشروع بودن نظام ورهبری دوم کارکردو دستاورد حکومت دینی جمهوری اسلامی  سوم دموکراسی خواهی در یک همه پرسی آرام وبدون خشونت .ومادامی که با نگاه به گذشته ومچ گیریهای انتقام جویانه به آینده بخواهیم نگاه کنیم همه باید خود را در تمام این نابسامانیها دخیل بدانیم ورقم خوردن انقلاب را که در باور مردم به مرور شکل گرفت وهمواره دولتها ودولتمردان که با حضور مردم در پای صندوقها بیرون آمدند را بایستی متاثر از ساده لوحی.سطحی نگری اکثریت مردم دانست که تاکنون خواهان این شیوه از حکومت بوده اند ویقینا دوم خرداد ومجلس اصلاخات نتیجه پایان کارکرد نظام مطلقه بود تا آنجا که فساد وچپاول تا پشت در رهبری میرفت تا ناقوس استبداد را به صدا درآورد اما فرومایگان وبزدلان سیاست خاموشش کردند.اما گیریم که موسوی وکروبی وبسیاری در مظالم این حکومت مطلع ویا نقش داشته اند اما آیا امروز همین ایستادگی وپیمانشان در کدام یک از اربابان ودولتمردان از۳۳سال گذر ازانقلاب دیده شده است وهمو که بیست سال پیش استعفا نموده بود.همسرش نیز بارها انحراف انقلاب را ازهمان ابتدا در اصولش اعلام نمود .حقیقتا قدری وجدان وحرمت برای مخالفین خود قائل شویم .بنده هم چون شما ایشان را در همراهی وگذشت در برابر میل وسربلندی میهن ومردم تا آنجا می شناسم که هر دو برای کشور جان خود وعزیزان خود را به پیش باز مرگ فرستاده اند وکثیف ترین برخوردها ودشنامها را از ابتدا به خود دیده و شنیده اند هر چند این ناشی از مسئولیت و وظیفه و جایگاهی که از مردم حاصل گردیده  ناچیز باشد .اصل بر ماندن با پیمان در راه سعادت کشور ومردم است ویقین میدانم تداوم جنبش دموکراسی خواهی از مشروطه تا کنون مرهون مردان وزنان روزگاز وایام همان  زمان می باشد و پرچم ونشان سبز ما در ماندن برای آزادی سربلندی وآبادانی میهن ومردم کشورمان است حال هر کس با هر گذشته وعقیداه ای میتواند در زیراین پرچم با وطن وهموطن خود عهد ببندد. 

 • Pingback: رویداد سال ۵۷؛ شورش و دَسیسه و یا انقلابی مَردمی؟ (بَخش ۱) ، نوشته سیروس پارسا()