نگاهی تازه به قرآن: بخش دوّم: بررسی تناقضات موجود در آیات تازی نامه ۲۰۸

این عکس نشان می دهد که چگونه یک تازی به دستور قرآن و اسلام جنایت مرام، در برابر خانه کعبه با شمشیر سر زنی را از بدن جدا می کنند. گویا خانه کعبه جای پرستش و پرهیز از گناهان نیست بلکه قصابخانه ای است که سر بینوایان، از تن جدا می کند. باید به این اسلام و الله سراپا بخشنده و مهربان نازشست گفت که چگونه انسان های بدبخت و فلک زده را از روی زمین پاک می کند.

این عکس نشان می دهد که چگونه یک تازی به دستور قرآن و اسلام جنایت مرام، در برابر خانه کعبه با شمشیر سر زنی را از بدن جدا می کنند. گویا خانه کعبه جای پرستش و پرهیز از گناهان نیست بلکه قصابخانه ای است که سر بینوایان، از تن جدا می کند. باید به این اسلام و الله سراپا بخشنده و مهربان نازشست گفت که چگونه انسان های بدبخت و فلک زده را از روی زمین پاک می کند.

هم میهنان گرامی و ارجمند، بخش یکم «نگاهی تازه به قرآن» را دیدید که چگونه رفتار با زنان را نشان می دهد. اکنون تناقض و یاوه گویی قرآن، در بخش دوم را بخوانید، و به بی ارزشی این تازی نامه بیشتر پی ببرید.

بارها روشن فکران و تاریخ دانان و پژوهشگران اعلام کرده اند که قرآن از آسمان نیامده و با وجود تناقضات و اشتباهات بسیار زیاد موجود در آن، نمی تواند سخنان خدایی باشد که در ادیان از او به عنوان داناترین دانایان و خالق انسان یاد شده است.

حتّی دکتر عبدالکریم سروش و اکبر گنجی هم که از آن ها به عنوان روشنفکران دینی یاد می شود، بدین باور رسیده اند که قرآن به هیچ وجه از آسمان و از سوی خدا نازل نشده است و سخنان محمّد ابن عبدالله است که توسط کاتبان جمع آوری و نوشته شده است و در بسیاری از آیات کاتبان سخنان محمّد را که جلوه ی زیبایی نداشت، تغییر داده و سعی در شیوا تر و شکیل تر کردن آن داشتند.

حال در این مقاله، شما خوانندگان گرامی را با چند نمونه از تناقضات قرآن آشنا می کنم.
۱- منادی قیامت؛ ندایی که با آن قیامت و عالم محشر آغاز خواهد شد:
در این رابطه چندین آیه ی متفاوت وجود دارد که یکی اعلام می دارد که صور اسرافیل که دمیده شود، قیامت است و دیگری می گوید صدای صیحه و در آیه ی دیگر صدای غرّش رعد را منادی قیامت می نامد، باید گفت عجب خدای حواس پرت و فراموش کاری است که دائم یادش می رود که روزهای قبل در رابطه با قیامت چه گفته است!

آیات متشابه در این رابطه:
– تا آنگاه که صور اسرافیل را بدمند. (سوره ی مدثر، آیه ی ۸)
– باز بیاد آر چون در صور یکبار بدمند. (سوره ی حاقه، آیه ی ۱۳)
– آنروزی که  در صور بدمند و فوج فوج بمحشر درآیند. (سوره ی نباء، آیه ی ۱۸)
– روزی که  نفخ صور دمیده شود آن روز بدکاران با چشمانی خیره محشور خواهند شد. (سوره ی طه، آیه ی ۱۰۲)

این ویدیو نشان می دهد که چگونه یک تازی به دستور قرآن و اسلام جنایت مرام،  در برابر خانه کعبه با شمشیر سر زنی را از بدن جدا می کنند. گویا خانه کعبه جای پرستش و پرهیز از گناهان نیست بلکه قصابخانه ای است که سر بینوایان، از تن جدا می کند.  باید به این اسلام  و الله سراپا بخشنده و مهربان نازشست گفت که چگونه انسان های بدبخت و فلک زده را از روی زمین پاک می کند.

حال، آیاتی که جملات قبلی الله مدینه را نقض می کنند:
– جز یک صیحه نباشد که ناگاه تمام  خلایق محشر به پیشگاه ما حاضر خواهند شد. (سوره ی یس، آیه ی ۵۳)
– آنگاه که  غرش رعد بصدائی بلند بگوش همه خلق برسد. (سروه ی عبس، آیه ی ۳۳)
همان گونه که می بینید، الله مدینه در جایی صور اسرافیل و در جایی دیگر صدای صیحه و غرّش رعد را به عنوان منادی قیامت، به بندگان خود معرّفی می کند.

۲- خلق انسان از گل و لای، آب و یا خون بسته شده؟.آیات متشابه در رابطه ی خلق انسان از گل و لای:
– همانا  انسان را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم. (سوره ی حجر، آیه ی ۲۶)
– انسان  را از صلصال خشک گلی مانند گل کوزه گران آفرید. (سوره ی رحمن، آیه ی ۱۴)

آیات متناقضی که سخنان الله قدر قدرت را، در رابطه با آفرینش انسان از گل و لای، به چالش می کشند:
– او خدائیست که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و ازدواج  قرار داد. (سوره ی فرقان، آیه ی ۵۴)
– آن خدائی که انسان را از خون بسته  آفرید. (سوره ی علق، آیه ی ۲)
حال جای پرسش است که این مسلمانان عزیز، چگونه می توانند چنین خدایی را بپرستند که خودش نیز نمی داند انسان را چگونه و از چه چیزی خلق کرده است! به راستی که بی دانشی و نادانی این الله مدینه، حد و مرز نمی شناسد.

۳- مشرق و مغرب و یا مشرق ها و مغرب ها؟. آیات متشابه در رابطه با وجود یک شرق و یک غرب:
– پس قسم به خدای مشرق و مغرب که ما  قادریم. ( سوره ی معارج، آیه ی ۴۰)
– خدای مشرق و مغرب که خدائی جز او وجود  ندارد پس او را برای خود وکیل و نگهبان انتخاب کن. (سوره ی مزمل، آیه ی ۹).

این ویدیو نشان می دهد اساسنامه و دستورات اسلام سیاسی که به وسیله محمد ابن عبدالله خودکامه و زنباره عرب و با همکاری سلمان فارسی وطن فروش، نوشته شده، ۱۴۰۰ سا ل است که به وسیله خردباختگان و نا آگاهان، و همچنین سودجویان و فرصت طلبان در سراسر جهان با کشتار و زجر و شکنجه دادن مردم بیگناه، و ظلم و ستم و به بردگی و کنیزی کشاندن زنان، همواره اجراء می شود. دنیای سود جوی امروزه هم با دریافت رشود و بهره بردن از این جنایتکاران، پیوسته در سکوت است.

آیاتی که گفته های الله را در رابطه با وجود یک مشرق و یک مغرب نقض می کنند:
– پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب. (سوره ی الرحمن، آیه ی ۱۷)
– خدای  آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست و خدای شرق ها. (سوره ی صافات، آیه ی ۵)
ملاحظه می فرمایید که طبق گفته های پروردگار دزدان مدینه، مشخص نیست که چند مشرق و چند مغرب وجود دارد، علما این آیه ی دو مشرق و دو مغرب را نشانه ی دانش الله در رابطه با کروی بودن زمین می دانند ولی هنوز توجیحی برای خدای شرق ها نیافته اند!

۴- عرش کبریایی الله مدینه؛ بر روی آب و یا دوش فرشتگان؟
– وعرش با عظمت او بر آب قرار یافت تا شما را بیازماید. (سوره ی هود، آیه ی ۷)
–  وعرش با عظمت  الهی بر دوش فرشتگان است. (سوره ی مومن، آیه ی ۷)
خوانندگان گرامی، بالاخره ما متوجّه نشدیم که تخت پادشاهی این خدای تازیان، بر روی آب قرار گرفته است و یا بر دوش فرشتگان الهی؟.

هم میهنان و آزادی خواهان گرانقدر؛
تازی نامه پر است از این چنین تناقض های مضحکی که فقط با خواندن ترجمه ی پارسی آن می شود به بیشتر آنان پی برد و متوجّه ماهیت واقعی و جنایتکار این فریب و نیرنگ هزار و چهارصد ساله شد. آیا شما برداشت دیگری از این قرآن دارید؟ و چرا؟.

 • Nader

  مسلمانان می گویند ابراهیم، می خواست اسماعیل را قربانی کند! ولی کلیمیان و مسیحیان میگویند اسحاق!

  • اینو بدونید که حضرت ابراهیم برای خودشیرینی فرزندشو قربانی نکرد که در این صورت فرقی با بت پرستان نداشت, در ضمن او اسماعیل رو قربانی کرد به دستور خدا –
   در کتاب تورات خداوند گفته است که برای دودمان اسماعیل فلان کارها را خواهد کرد ولی گفته است که عهدش را با اسحاق می بندد!
   که این نشان می دهد که این قسمت تحریف شده است !
   چون نمی شود برای حضرت اسماعیل آن کارها و نعمتها را بدهد بعد عهدش را (کدام عهد را ؟) با اسحاق ببندد!
   پس قربانی اسماعیل بود نه اسحاق

   • Nader

    پس شما می فرمایید که تورات تحریف شده است ؟            

    • AMEREECA

     بله نتنها تورات بلکه انجیل هم تحریف شده. اما خطاب به شما جناب فضول از زمانی که با سایت شما آشنا شدم فکر میکردم که گرداننده گان اصلی این سایت باید آدم های باهوش و تحصیل کرده ای باشند و خودم را آماده کردم و هیجان خاصی داشتم که بنشینم و با شما در دفاع از اسلام مناظره جانانه ای داشته باشم. اما بعد از خواندن این مقاله واقعا  خودم را سرزنش کردم که چرا یک ماه بیهوده وقتم را تلف کردم . جناب با تمام احترامی که برایتان قائلم باید بگویم مطالب بسیار ناشیانه و گاهی خنده داری مینویسید. آیاتی که آورده اید و ادعا میکنید با هم تفاوت دارند، اگر یک بچه کلاس اولی  میپرسید و به من میگفت این آیات از قران تناقض دارد من اینقدر تعجب نمیکردم. خنده دار تر اینکه شما اکبر گنجی را به عنوان یک عالم دینی معرفی کرده اید. که فتوا میدهد. واقعا مقاله یتان علمی علمی  ISI است. میخواهم یک خبر خوب به شما بدهم که دیگر اینجانب را در این سایت نخواهید دید. بروید و به بچه بازیتان ادامه بدهید. ALLAH IS GREAT

     • Mogid

      inikeh ma migim enjil ya ghoran ya torat tahrif shodeh ya nah yani inkeh khob budeh wali ensan tush dast bordeh. Nah az awwal in ketabha dast neweshte e ensan budeh wa hich beh dard nemikhoreh. wali az nazare yek ensan Isa az hame e behtar budeh. Isa kheyliha ra az daste torat nejat dad baraye hamine keh migan isa ensan ra nejat dad

     • Amirmohamad84kh

      قران چی تحریف نشده؟
       

     • سیاوشBidari2

      قرآن هم تحریف شده بصورت بهتر درآورده اند . مزخرف هاش بیشتر بوده کم اش کرده اند دقیقا مانند تورات

     • Mohsen Lgvm

      دمت گرم.

     • Mohsen Lgvm

      دمت گرم.

    • سیاوشBidari2

     آری شده

   • Sedna_kahkeshan@yahoo.com

     boro  baaaaaaaaaba

   • Kartal

    ان چگونه خداییست که دستور داده پدری گردن پسرش را بزند بعد گفته شوخی کرده ام میخواستم امتحانت بکنم . این خیلی خیلی مضحک و خنده دار است . خدایی که روانی است و مشکل و خود درگیری دارد.

    • anti torke khar

     ببین من خیلی وقته میدونم که ترکی!(مغول وحشی)
     اول باید از همه ی دوستای ترکم خیلی معذرت بخوام ولی باید بگم تو ازون دسته ترک هایی هستی که خر بهشون اطلاق میشه! (البته با پوزش از جامعه ی محترم خرا)
     ببین احمق تو به جای اینکه به دین و اعتقاد یه ملیارد نفر توهین کنی بهتره بری سر گرم متحد کردن آذربایجان شمالی و جنوبیت در جهت پیشبرد سیاست خر تو خری باشی!از نوشتن اینجور پستا دس ورداری بهتر اکوز!

     در ضمن بد بخت باید بگم که از زیر پتو هم معلومه که ترکی!
     ((ترکه زیر پتو خوابیده بوده بهش میگن کره خر پاشو، میگه مگه از زیر پتو هم معلومه؟ ))

    • Oiu

     پس معلمانی ک فراگیران خود را تست میکنند یا بارها در زندگی همو تست میکنیم احمقیم؟ یا نادانی یا ….

   • دوست گرامی با درود به شما، این ها قصه هایی است که در زمستان به درد دور کرسی و گرم شدن کنار آتش می ارزد. قدری از خرد خود کمک بگیرید. جهان این چنین با خرافات درست نشده. این ها قصه هایی است مانند داستان رستم و سهراب، یوسف و زلیخا، شیرین و فرهاد و مانند آن. شاد و سربلند باشید

   • Ariyobarzan

    چرا خدای ابراهیم ۱تقدیر درست حسابی نکرد؟
    لیاقت پیغمبر و پسرش گوسفند بود آیا؟!
    اصن ابراهیم چرا مکه رو ساخت؟

 • Nader

  مسلمانان می گویند ابراهیم، می خواست اسماعیل را قربانی کند! ولی کلیمیان و مسیحیان میگویند اسحاق!

  • اینو بدونید که حضرت ابراهیم برای خودشیرینی فرزندشو قربانی نکرد که در این صورت فرقی با بت پرستان نداشت, در ضمن او اسماعیل رو قربانی کرد به دستور خدا –
   در کتاب تورات خداوند گفته است که برای دودمان اسماعیل فلان کارها را خواهد کرد ولی گفته است که عهدش را با اسحاق می بندد!
   که این نشان می دهد که این قسمت تحریف شده است !
   چون نمی شود برای حضرت اسماعیل آن کارها و نعمتها را بدهد بعد عهدش را (کدام عهد را ؟) با اسحاق ببندد!
   پس قربانی اسماعیل بود نه اسحاق

   • Nader

    پس شما می فرمایید که تورات تحریف شده است ؟            

   • Kartal

    ان چگونه خداییست که دستور داده پدری گردن پسرش را بزند بعد گفته شوخی کرده ام میخواستم امتحانت بکنم . این خیلی خیلی مضحک و خنده دار است . خدایی که روانی است و مشکل و خود درگیری دارد.

    • غضنفربی سواد

     دوست عزیزداستان جالبی در ادبیات فارسی هست یادم نیست کدام کتاب ونویسنده :تعدادی بوزینه شب هنگام براثر شدت سرما به دنبال راه چاره هیزم جمع میکنند وبر روی تعدادی کرم شب تاب میگذارند وزیر آن فوت میکنند تا آتش روشن کنند.پرنده ای میبیند که اشتباه میکنند دور آنها پرواز میکند ودر گوششان هی میگوید اینها که میدرخشند آتش نیست کرم شب تاب است ولی بوزینه ها که فهمی از این قضیه نداشتند هر بار پرنده را به سویی پرت میکنند وعاقبت از سماجت پرنده خسته میشوند واورا میکشند .خودشان هم کنار آتش خیالی از سرما یخ میزنند.مواظب باشید عاقبت پرنده را پیدا نکنید بگذارید این جماعت هم ازجهل خود یخ بزنند باورکنید راه نجاتی برایشان نیست.

 • ellief

  سر زن بیګناه را تن جدا می کنند به اسم اسلام و قران و بعد می روند سر بر زمین می زنند و شکر خدا را به جا می آورند که امروز یک انسان را کشتند و بعد میرونند دنبال عیاشیهای خودشان اسلام یعنی این کشتن ؛ خیانت اعدام دزدی و خیانت . اما برای خودشان همه چیز خوب است اما برای مردم کفر است امیدوارم که هر چه زودتر سایه این آدمهای جنایتکار از سر مردم کم شود و مردم دنیا مخصوصا مسلمانان ږ

  • Mohsen Lgvm

   کار یه عمله بنا عرب چه ربطی به اسلام داره. اگه قرار بود هر غلطی که عربا میکنند اسلام باشه که همه باید کافر می شدیم.

 • ellief

  سر زن بیګناه را تن جدا می کنند به اسم اسلام و قران و بعد می روند سر بر زمین می زنند و شکر خدا را به جا می آورند که امروز یک انسان را کشتند و بعد میرونند دنبال عیاشیهای خودشان اسلام یعنی این کشتن ؛ خیانت اعدام دزدی و خیانت . اما برای خودشان همه چیز خوب است اما برای مردم کفر است امیدوارم که هر چه زودتر سایه این آدمهای جنایتکار از سر مردم کم شود و مردم دنیا مخصوصا مسلمانان ږ

 • M_archi2003

  مطالبتان التقاطی و سفسطه بازی و ربط و بسط چیزهای بیربط (مثلا عمل وهابی ها به اسلام) و آوردن مثالها یا آیاتی بدون متن و زمینه و توضیحات و تفاسیر و یا پاسخ علماست.

  یک سوال دارم. کل کسانی که مثلا در عربستان به دلیل قاچاق یا تجاوز و زنا و ..سر زده می شوند چند نفرند. کسانی که در بمباران هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در افغانستان کشته می شوند چند نفرند. به نظر شما فرق بین این کشته شدن ها چیست؟ کسی از سرهای جدا شده یا بدنهای تکه پاره مرده های افغانی و عراقی عکسی ارائه کرده.

  • Roshanaa99

   مطلبِ شما که التقاطی تر یا بهتر بگم قرو قاطی‌ تر و بی‌ ربط تره! اینجا کی‌ از آمریکا حرف زد؟ چه ربطی‌ داشت؟ کی‌ رو با کی‌ مقایسه میکنی‌؟ نکنه باورتون شده که عربید و باید از عربا دفاع کنین، یا اینکه روشِ دشمن فرضی‌ِ آقا رو در پیش گرفتین؟

   • Jooooon

    آره عربی
    این رسم الخط که داری مینیویسی عربیه!

  • Kartal

   قدرتی که دست امریکا و غرب است اگر دست اخوندهای جانی بود مثل پیامبر شون دنیا رو به خاک و خون میکشیدند و اجازه نمیدادند کسی در زمین نفس بکشد . { فکرشو بکون در سواحل مدیترانه زنان با چادر وارد اب میشدند از لاسوگاس صدای اذان در گوش میپیچید . مردم امریکا  مثل مردم ایران دچار عغده شدید جنسی میشدند .مردم المان هیز میشدند. در انگلستان خانم ها سنگ سار میشدند . در توکیو مسجد میزدند زاپنی ها مجبور بودند برای سیر کردن شکم خود به مسجد بروند . در سیدنی یا حسین گویان بیلوردی خیابانها رو در شب بسته ترافیک سنگین تولید میکردند .در برزیل بجای برگزاری کارناوال و جشن همه به نماز جمعه میرفتند .در استانبول محل برگزاری کنسرتهای راک اندرول شیهه کشی و نوحه خوانی برگزار میشد .در اسپانیا به جای گرفتن جشن گوجه فرنگی   مراسم شبیح خوانی برگزار میشد . ووو الی ……………..}

  • Ahmagh Shenas

    عذرخواهی من از پا شعوردارهای این صفحه.
   آقا گوز را په شقیقه را چه رپط؟
   اننجا کی از آمری‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍کا دفاع می کند؟ این سایت پرای پراه راست آوردن  مسلمانان گوسفند سفت است. پٖرو آقا مزاحم نشو. 

 • M_archi2003

  مطالبتان التقاطی و سفسطه بازی و ربط و بسط چیزهای بیربط (مثلا عمل وهابی ها به اسلام) و آوردن مثالها یا آیاتی بدون متن و زمینه و توضیحات و تفاسیر و یا پاسخ علماست.

  یک سوال دارم. کل کسانی که مثلا در عربستان به دلیل قاچاق یا تجاوز و زنا و ..سر زده می شوند چند نفرند. کسانی که در بمباران هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در افغانستان کشته می شوند چند نفرند. به نظر شما فرق بین این کشته شدن ها چیست؟ کسی از سرهای جدا شده یا بدنهای تکه پاره مرده های افغانی و عراقی عکسی ارائه کرده.

  • Roshanaa99

   مطلبِ شما که التقاطی تر یا بهتر بگم قرو قاطی‌ تر و بی‌ ربط تره! اینجا کی‌ از آمریکا حرف زد؟ چه ربطی‌ داشت؟ کی‌ رو با کی‌ مقایسه میکنی‌؟ نکنه باورتون شده که عربید و باید از عربا دفاع کنین، یا اینکه روشِ دشمن فرضی‌ِ آقا رو در پیش گرفتین؟

   • Bandbaz

    من اصلا به این بحث عرب و اینها اعتقاد ندارم .
    به نظر من این حرکت نژاد پرستیه ( پس اصلا تو ذهن من یه ایرانی، یه ژاپنی، یه آمریکایی، یه عرب و … هیچ تفاوتی ندارن ) ،
    به نظر من تنها چیزی که میتونه آدم ها رو به هم گره بزنه تفکراتشونه،
    من از عرب خوشفکری همونقدر استقبال خواهم کرد که اگر ایرانی بود،
    از مرگ یک بیگناه ناراحت میشم، چه عرب، چه ایرانی، چه اهل هر کجا،
    مشکل من با نظام هم نباید باعث بشه که اصولم رو تماماً زیر پا بگذارم،
    من با تمام وجودم از هر مسلمونی دفاع میکنم، چه عرب باشه، چه اهل جای دیگه.

 • Aseman

  بسیار تحلیلتان سطحی است.
  آقایان گنجی و سروش سطح گفتارشان اصلا در سطحی نیست که امسال شما که اینقدر سطحی به موضوعات نگاه می کنید درک کنید
  استدلال های شما بسیار سطحی و بی پایه است. باید خیلی بیشتر مطالعه کنید. این چیزهایی را که گفتید در ۵ دقیقه می شود پاسخ قانع کننده بهشان داد.
  در ضمن دنبال یافتن اشکال در اسلام نباشید. سال هاست انسان ها به ادیان باور دارند. امروز تفکیک بین آنچه حاکمان به نام دین می کنند و آنچه در دین آمده مهم است. 

  • Kartal

   از متعصبین محترم و پرچم داران اسلام خواهش میشود اصلا ناراحت نشید چون این فقط قران نیست که عیوب فنی و مغایر با علم دارد همون انجیل هم اینو دارد .البته من تورات نخوندم ولی فکر هم نمیکنم چیز علمی و بدرد بخوری داشته باشد.   نهایتا هم به نظر میرسه که تمام کتابهایی که ادعا میشود از اسمان فرستاده شده اند . جز خنده دار ترین .مضحکترین .به درد نخور ترین و گمراه کننده ترین کتابها هستند .
   ایا یک کتاب علمی یا یک فرمول ریاضی یا یک فرمول دارویی { شیمیایی} برای نجات جان انسانها .برای شما مفید است یا یک کتاب به اصطلاح اسمانی ؟ 

   • Mohsen Lgvm

    کجای قرآن با علم مغایرت داره ؟ چون تو نمی فهمی … ؟ بحمدالله الآن دنیا تو کف قرآن مونده .
    قبلا تو سایت گذاشته بودم. فاذا شقت سما فکانت ورده الدهان. بورو اینو سرچ کن کفت ببره. یا ماجرای شق القمر که ناسا تاییدش کرده. یا اون سنگ که به شکل انسان در حال سجدس . یا اون دختهای توی آلمان . بسه دیگه . با کی داری می جنگی ؟ با خدات ؟ اگه مشرکی یا کافری بحث جداس اگه دین دیگه ای دری بحث جداس. هر سوالی که داری هر شبهه ای که داری از اهلش بپرس اگه قانع نشدی تف بنداز تو صورت ما.

    • سعید

     آقا محسن تو دیکه کندشو در آوردی من تو ناسا کار میکنم چرا مثل نقل و نبات دروغ میبافی کی ناسا این مزخرفات رو تایید کرده شما فرقه ضاله شیعه مثل پیغمبر و امام های زنباره تون فقط بلدید دروغ ببافید ای
     برپدر هر چی دروغگو

  • Manuchehr

   موافقم اسلام ناب محمدی را باید از حاکمانی که از نام اسلام سو استفاده می کنند جدا کرد پس از جدا کردن از همدیگر  باید رید تو اسلام واقعی  که دیگه چیزی نباشه که کسی بخواد سو استفاده بکنه

 • Aseman

  بسیار تحلیلتان سطحی است.
  آقایان گنجی و سروش سطح گفتارشان اصلا در سطحی نیست که امسال شما که اینقدر سطحی به موضوعات نگاه می کنید درک کنید
  استدلال های شما بسیار سطحی و بی پایه است. باید خیلی بیشتر مطالعه کنید. این چیزهایی را که گفتید در ۵ دقیقه می شود پاسخ قانع کننده بهشان داد.
  در ضمن دنبال یافتن اشکال در اسلام نباشید. سال هاست انسان ها به ادیان باور دارند. امروز تفکیک بین آنچه حاکمان به نام دین می کنند و آنچه در دین آمده مهم است. 

 • BET2VEN

  حرفات خیلی سطحی و خنده داره
  فقط یه قسمتشو اشاره کنم
  اول گفته شده انسان از گل و لای درست شده
  بعدا اشاره شده از خون بسته
  خودت عقل داری پس دقت کن اولی برای اندام انسان و دومی برای داخل بدن انسان است.
  …………..
  ترور و تخریب هر چیزی راحتتر از دفاع کردن از اونه

  • Kartal

   اگر بنا بر خنده باشد .
   خداوندی که داری صفات انسانیست ایا به نظر شما خنده دار تر نیست ؟
   خشمگین میشود . خود ستایی میکند . مهربان میشود . فرمان قتل صادر میکند . کینه توزی میکند . لعن و نفرین میکند . با ابراهیم شوخی میکند سر گردن فرزندش . بی سواد است {مطالب و اطلاعات را بر قلب انسان فر ود میاورد ؟ پس مغز چه گوهیست ؟  . زمین را همچون فرش بر پای انسان میگستراند ؟ زمین گرد را ؟ هیچ گاه از نظر علمی یا پیش بینی اینده وارد جزییات نشده هرگز دقیقا منظورش  را بیان نمیکند  {کلی گویی میکند که شامل همه چیز باشد و بتوان انرا هر طور تفسیر و  توجیح کرد .   اشاره دارد که انسان را از گوه و گل ولای افریده  .    ویا اون انجیل که ادعا میکرد  زمین مرکز جهان است وقتی ثابت شد که نیست  از ۶ نوع اجیل ۲ تاشرو باطل و قلابی اعلام کردند .  بعد از ۲۵۰۰ سال ؟

   • Mohsen Lgvm

    شوخی چیه ؟ آزمایش . همه ما داریم آزمایش می شیم. پیامبران سختتر. خدا رو نمی شه شناخت. معرفت هم به نظر من یعنی همین. یعنی بفهمی که نمی تونی بفهمی. خوب دقت کن. مکان و زمان بحث بودن و نبودن و تغییر رو بیان می کنند. مکان و زمان برای خدا تعریف نمی شه و خدا خالق مکان و زمانه. خدا یک وجود بی همتا و بی نهایته . خداوند درون اشیاست ولی با آنها مخلوط نشده و بیرون آنهاست ولی از آنها جدا نیست. هر کس خودش را بشناسد خدا را شناخته است . حضرت موسی خواست که خدا رو ببینه. خدا گفت نمی تونی . یک نوری به او نشان داد تا چند رو بی هوش مونده بود.
    قرآن خودش می گه که برای هدایت آمده و گمراه نمی کند مگر فاسقون را. با این اراجیف که در مورد قرآن می گید دارید خودتونو خراب می کنید. قرآن اگر در جایی کلی گویی کرده برای اینه که فهم موضوع برای ما سخته و تازه برای شما کلی گوییه . در حرف به حرفش راز ها داره. مثلا یک واژه ساده اسم یا مثلا نزول اگه بخوایم در موردشون صحبت کنیم کار به یک کتاب می رسه تازه باز جا داره. حضرت علی یه نصف روز در مورد ب بسم الله صحبت کردند. خوب فکر کنید. اگه قرار بود انسان با عقل خودش به جایی برسه ۱۲۴هزار پیامبر نمی آمدند.

 • BET2VEN

  حرفات خیلی سطحی و خنده داره
  فقط یه قسمتشو اشاره کنم
  اول گفته شده انسان از گل و لای درست شده
  بعدا اشاره شده از خون بسته
  خودت عقل داری پس دقت کن اولی برای اندام انسان و دومی برای داخل بدن انسان است.
  …………..
  ترور و تخریب هر چیزی راحتتر از دفاع کردن از اونه

 • Raminngl

  به نام خدا
  کاش به جایه این همه سفسطه بافی کمی عقل و شعور داشتیم
  آقا شما که به ظاهی حقیقت را یافتی چرا قیام نمی کنی و مثل یک سگ ترسو سر در لانه(سگ دونی) خود کردید
  اسلام به من و شما احتیاج ندارد 
  کاش می فهمیدید که زجر اعدام به وسیله الکتریسیته که در آمریکا انجام می شود از این بیشتر است
  کاش کمی علم و عمل را با هم داشتید تا به جایه مهمل گویی فکر می کردید
  این روش یکی از بهترین اشکال اعدام و مجازات است چون فرد هیچ زجری نمی کشد در عرض کمتر از یک ثانیه سر از بدن جدا می شود ولی تصویری مشمئز کننده دارد که می تواند بازدارنده باشد
  بازدارنده از چی(خود بدبختتو  جای کسی بزار که مادر یا خواهرش را کسی کشته آیا حسی در تو ایجاد نمی گردد)که نمیگردد ان شائ الله
  بهتر است به جایه این حرف ها به این فکر کنیم که اسلام نه اسلام عربستان است و نه اسلام ایران بلکه اسلام فقط در قران است و بس
  برایه من آیه آوردید که در فلان جا قرآن تکرار دارد
  اگر به کتب یا مدرسه رفته باشی دید های که معلم گاها مطلبی را تکرار می کند تاکیید می کند ولی در آخر باز تو خرفت آن مطلب را فراموش می کنی
  خواهشا بیاندیش قبل از اینکه به گور بروی

  • Kartal

   اسلام به من و شما احتیاج ندارد نوشتی ؟   اگر من و  تو به دین باج نمیدادیم  هزینه نمیکردیم  مولاهای مفت خور  نمیچروندیم .  و پای منبر این مزخرفات نمینشستیم . اگر به جای الت تناسلی خود مغز مان را به کار میگرفتیم .  متوجه میشدیم که اسلام به من و شما خیلی نیازمند است برای بقا ی خود و چپاول پول مردم .

   • Mohsen Lgvm

    زر زیاد نزن عمو. کی برای اسلام تونسته کاری بکنه. فقط محرم صفر و رمضونه که مونده.

  • aaaaaaa

   eshkal az eslam nist eslam nagofte ke berid adam bokoshid , in chiza  hamash zire sare un ahmaqhaye  bikeso karieh ke  dolat ro to dast gereftan , lanat be hamashoon . badesham kojaye qoran  neweshteh ke berid adam bokoshid??? mage too khode amrika kasaniro ke kheyli  bad wa qeyreh qabele eslah            shodan  hastan   manzoram (qatel zanjirei) hast be wasile dastgahe barq  nemikoshand???

   • Kartal

    برو بابا برو گم شو پی کارت .احمق توله خوک عرب بیسواد .برو یه جلد قران بگیر ترجمه فارسیشو بخون  اینجام فضا رو اشغال نکن . ای معتقد بی مغز و عقل .

  • Amirmohamad84kh

   گاگول داری خدارو با معلم مدرسه مقایسه می کنی خیر سرش خداس و باید اشکال نداشته ئباشه ولی بیشتر خالی بندی کرده.دروغگو هم فراموش کار میشه!!!حالا فهمیدی دیکه چرتو پرت نگو برو با خدات که فقط عربی بلده حال کن اونم گاگولیه مثله تو!!:d

 • Raminngl

  به نام خدا
  کاش به جایه این همه سفسطه بافی کمی عقل و شعور داشتیم
  آقا شما که به ظاهی حقیقت را یافتی چرا قیام نمی کنی و مثل یک سگ ترسو سر در لانه(سگ دونی) خود کردید
  اسلام به من و شما احتیاج ندارد 
  کاش می فهمیدید که زجر اعدام به وسیله الکتریسیته که در آمریکا انجام می شود از این بیشتر است
  کاش کمی علم و عمل را با هم داشتید تا به جایه مهمل گویی فکر می کردید
  این روش یکی از بهترین اشکال اعدام و مجازات است چون فرد هیچ زجری نمی کشد در عرض کمتر از یک ثانیه سر از بدن جدا می شود ولی تصویری مشمئز کننده دارد که می تواند بازدارنده باشد
  بازدارنده از چی(خود بدبختتو  جای کسی بزار که مادر یا خواهرش را کسی کشته آیا حسی در تو ایجاد نمی گردد)که نمیگردد ان شائ الله
  بهتر است به جایه این حرف ها به این فکر کنیم که اسلام نه اسلام عربستان است و نه اسلام ایران بلکه اسلام فقط در قران است و بس
  برایه من آیه آوردید که در فلان جا قرآن تکرار دارد
  اگر به کتب یا مدرسه رفته باشی دید های که معلم گاها مطلبی را تکرار می کند تاکیید می کند ولی در آخر باز تو خرفت آن مطلب را فراموش می کنی
  خواهشا بیاندیش قبل از اینکه به گور بروی

 • به نام یزدان بخشاینده بخشا

  ببینید
  با فریاد گوشخراش و صیحه
  همه موجودات می میرند
  بعد از گذشت چندین سال که خداوند بخواهد
  خداوند برخی مردگان را بویژه اسرافیل را زنده می کند
  و او شیپور را به صدا در آورده
  و به آن صدا همه زنده می شوند
  پس یک صدا برای مرگ همه موجودات (غیر از آنهایی که خداوند بخواهد) و یک صدای دیگر برای زنده شدن آنها نواخته می شود!
  مثل جمله درود و بدرود هست که یکی نخست و دیگری در آخر گفته می شود.

  اما خلقت انسان
  جایی که خداوند از آب و گل سخن می گوید منظور خلقت آدم و حوا است
  و در جایی که از خون بسته شده سخن می گوید خوب این خلقت در شکم مادر است
  و اگر دقت کنید در آیه هایی که از گوشت و خون گفته شده واژه “انسان” به جای “آدم” به کار رفته است

  و اما در مورد دو مشرق و دو مغرب تفسیر روایی هست که منظور پیامبران و جانشینانشان هستند (یا یه چیزی تو این مایه ها) و این در واقع مجازی است

  در مورد عرش خداوند
  اونجایی که گفته شده بر روی آب بود اگر دقت کنی و دانا باشی گفته شده که عرش خدا بر آب بود . یعنی یک فعل ماضی به کار رفته است
  در جایی هم که گفته شده عرش بر دوش فرشتگان است یک فعل آینده به کار رفته یعنی در روز قیامت بر دوش فرشتگان است نه همیشه!

  آدمهای گمراهی مثل شما دیگران را هم گمراه می کنند
  من از شما می خواهم لطفا نه بخاطر اسلام و تازی ها به خاطر خودتان و هم میهنانتان (هم میهنانمان) که شده اگر متوجه اشتباهتان شدید این رو به دیگران هم بگویید تا ریشه این گمراهی و نادانی کنده شود
  چون شما با ذهن جوانان و نوجوانانی کار می کنید که شاید با قرآن آشنا نباشند (به برکت شما و آخوندها) و همین باعث می شود که از قرآن دور شده و نخونده قضاوت کنند.

 • به نام یزدان بخشاینده بخشا

  ببینید
  با فریاد گوشخراش و صیحه
  همه موجودات می میرند
  بعد از گذشت چندین سال که خداوند بخواهد
  خداوند برخی مردگان را بویژه اسرافیل را زنده می کند
  و او شیپور را به صدا در آورده
  و به آن صدا همه زنده می شوند
  پس یک صدا برای مرگ همه موجودات (غیر از آنهایی که خداوند بخواهد) و یک صدای دیگر برای زنده شدن آنها نواخته می شود!
  مثل جمله درود و بدرود هست که یکی نخست و دیگری در آخر گفته می شود.

  اما خلقت انسان
  جایی که خداوند از آب و گل سخن می گوید منظور خلقت آدم و حوا است
  و در جایی که از خون بسته شده سخن می گوید خوب این خلقت در شکم مادر است
  و اگر دقت کنید در آیه هایی که از گوشت و خون گفته شده واژه “انسان” به جای “آدم” به کار رفته است

  و اما در مورد دو مشرق و دو مغرب تفسیر روایی هست که منظور پیامبران و جانشینانشان هستند (یا یه چیزی تو این مایه ها) و این در واقع مجازی است

  در مورد عرش خداوند
  اونجایی که گفته شده بر روی آب بود اگر دقت کنی و دانا باشی گفته شده که عرش خدا بر آب بود . یعنی یک فعل ماضی به کار رفته است
  در جایی هم که گفته شده عرش بر دوش فرشتگان است یک فعل آینده به کار رفته یعنی در روز قیامت بر دوش فرشتگان است نه همیشه!

  آدمهای گمراهی مثل شما دیگران را هم گمراه می کنند
  من از شما می خواهم لطفا نه بخاطر اسلام و تازی ها به خاطر خودتان و هم میهنانتان (هم میهنانمان) که شده اگر متوجه اشتباهتان شدید این رو به دیگران هم بگویید تا ریشه این گمراهی و نادانی کنده شود
  چون شما با ذهن جوانان و نوجوانانی کار می کنید که شاید با قرآن آشنا نباشند (به برکت شما و آخوندها) و همین باعث می شود که از قرآن دور شده و نخونده قضاوت کنند.

  • Bandbaz

   ممنون بابت زمانی که گذاشتین برای این کامنت
   امیدوارم افرادی مث شما همیشه باشن

 • بیشترین اعدام ها (که تا حالا به ۱۲۰۰+ می رسند!) در آمریکا با تزریق انجام می شود!
  ولی در ایران با کتک و شکنجه و شلاق و تهدید خانواده و آبرو بردن و نهایتا با چوبه دار انجام می شود!
  دوست عزیز به جای توهین به این توهین کنندگان بیا و “کم عقلی و کم شعوری” اینها رو ثابت کن
  تا فردا بهانه دستشان نیافتد که مسلمانان نمی فهمند و فقط فحش می دهند
  بعد فکر کنند اشتباهاتشان درست است و این گمراهی ادامه پیدا کند
  اینها هم بعضی هاشون (فقط بعضیهاشون) دشمن واقعی اسلام هستند
  بقیه فکر می کنند چون اسلام بد است و خودشان خوب هستند پس با بد باید دشمنی کنند که اگر بفهمند که بد نیست دشمنی نمی کنند
  قرآن به ما دستور می دهد که حتی به خدایان مشرکین توهین نکنیم چه برسد به خودشان !
  بعضی از حرفهای ایشون (نویسنده مقاله) هم درسته و خدای بخشاینده مهربان چنین کاری نمی کنه

  • Kartal

   DU SIHDIR

   • joneid

    ترک خری دیگه احمق

  • Amirmohamad84kh

   داری چرت مگی تو از اسلام چی فهمیدی؟خدای اسلام بین مردم عرب و غیر عرب تبعیض قائل شه و فقط عربی بلده شما مجبوری که به زبان عربی ازش تشکر کنی و باهاش بزری؟؟؟!!!!!:D
    

 • بیشترین اعدام ها (که تا حالا به ۱۲۰۰+ می رسند!) در آمریکا با تزریق انجام می شود!
  ولی در ایران با کتک و شکنجه و شلاق و تهدید خانواده و آبرو بردن و نهایتا با چوبه دار انجام می شود!
  دوست عزیز به جای توهین به این توهین کنندگان بیا و “کم عقلی و کم شعوری” اینها رو ثابت کن
  تا فردا بهانه دستشان نیافتد که مسلمانان نمی فهمند و فقط فحش می دهند
  بعد فکر کنند اشتباهاتشان درست است و این گمراهی ادامه پیدا کند
  اینها هم بعضی هاشون (فقط بعضیهاشون) دشمن واقعی اسلام هستند
  بقیه فکر می کنند چون اسلام بد است و خودشان خوب هستند پس با بد باید دشمنی کنند که اگر بفهمند که بد نیست دشمنی نمی کنند
  قرآن به ما دستور می دهد که حتی به خدایان مشرکین توهین نکنیم چه برسد به خودشان !
  بعضی از حرفهای ایشون (نویسنده مقاله) هم درسته و خدای بخشاینده مهربان چنین کاری نمی کنه

 • hoom

  اسلام به ذاته خود ندارد عیبی 
  اگر عیبی است از مسلمانی ماست 
  مسلمونا اومدن پیشه بیامبر گفتن ما مسلمان شدیم……خدا همونجا گفت نه…..شما مسلمون نشدین…..تازه اسلام اوردین…..تا بیاین مسلمون بشین طول میکشه…..که هنوزم کسی مسلمون نشده….جز دختره پیامبر…علی و بقیه امامان…..

  • Manuchehr

   یه سوال داشتم از شما یی که مسلمونید : اگر جناب اقای مهدی امام غایبتون ظهور کنه و بیاد خونه شما و بخواد استراحت کنه در این حین چشمش به خواهر یا مادرتون بیفته یه ایه ای بیاره که می تونه اون کارو بکنه شما ناراحت می شی یا براش کاندوم میاری؟
   به نظر من ناراحت نشو تو در بهشت یه اپارتمان به اسمت زدن فقط توصیه می کنم حتما کاندوم بگیر براش چون بچه ها تو پاتایا دیدنش تو جنده خونه

   • پژمان

    من کاری با اسلام ندارم ولی احتمالا یکی به اسم امام زمان مادر و خواهرتو گاییده! کسخول اس شدی :d

  • Kartal

   اسلام به ذاته خود ندارد عیبی = یک گوه خاصیت خاص خود را داراست و نمیتوان گفت معیوب است چون یک گوه است .
   اگر عیبی است از مسلمانی ماست = مگسهای روی گوه رو نمیتوان از خوردن ان منع کرد چون مزه اش با اکوسیستم انان سازگار است .حالا مگسی کمتر و مگسی بیشتر دوست داره تغدیه بکنه ازش.

   خدا به کی گفت ؟کی گفت ؟ کجا گفت ؟ اخه دیوس چرا از معده بو گندوت داری حدیث و مثال تولید میکنی .
   ذات شما ها خرابه . ذات یک اخوند به دلیل پاره شدن کش کونش در حوزه خراب است و اصلاح نخواهد شد.

   • joneid

    ochuz jada,man ke biliram san bidana turk eshak adam san,yghishtr  kopan gizi.sikm sanin aghlian

  • AMIRMOHAMAD84KH

    SIKTIR KOSSHOR DEMA

 • hoom

  اسلام به ذاته خود ندارد عیبی 
  اگر عیبی است از مسلمانی ماست 
  مسلمونا اومدن پیشه بیامبر گفتن ما مسلمان شدیم……خدا همونجا گفت نه…..شما مسلمون نشدین…..تازه اسلام اوردین…..تا بیاین مسلمون بشین طول میکشه…..که هنوزم کسی مسلمون نشده….جز دختره پیامبر…علی و بقیه امامان…..

 • مطالب ما صد در صد درست و دقیقاً از قرآن گرفته شده، این سفسطه شماها هست که با جنایات اسلام همکاری میکنید.
  اگر قرآن را بخوانید می بینید که اساسنامه جنایات اسلام است. شما کشته شدن تعدادی بر اثر برخورد هواپیما را می بینی، ولی جنایت های اسلام علیه ۷۰ میلیون جمعیت ایران که آنان را به بند کشیده و اجازه نفس کشیدن ندارند، نمی بینی.
   لبته حق داری زیرا تنها کسانی که با این رژیمند و از ۳۲ سال پیش کشور را چپاول و غارت کردند، فرهنگ، زبان، و اصالت تاریخی ما را از میان بردند، می توانند ادعای شما را داشته باشند و با فرهنگ سراپا جنایت اسلام که خون ۱۶۰۰ میلیون مردم را در شیشه کرده، و خرد و عقل را از آنان گرفته است، موافق و طرفدار آن باشند.
  ما سالیان زیادی است که در مورد جنایت های اسلام مطالعه می کنیم. آیا میخواهید بازهم با ما بحث کنید، ویا منطق مارا با خرداندیشی می پذیرید؟.

  • Jiiiiiiigar

   به بچه های گرداب گفتم بگیرنت

 • مطالب ما صد در صد درست و دقیقاً از قرآن گرفته شده، این سفسطه شماها هست که با جنایات اسلام همکاری میکنید.
  اگر قرآن را بخوانید می بینید که اساسنامه جنایات اسلام است. شما کشته شدن تعدادی بر اثر برخورد هواپیما را می بینی، ولی جنایت های اسلام علیه ۷۰ میلیون جمعیت ایران که آنان را به بند کشیده و اجازه نفس کشیدن ندارند، نمی بینی.
   لبته حق داری زیرا تنها کسانی که با این رژیمند و از ۳۲ سال پیش کشور را چپاول و غارت کردند، فرهنگ، زبان، و اصالت تاریخی ما را از میان بردند، می توانند ادعای شما را داشته باشند و با فرهنگ سراپا جنایت اسلام که خون ۱۶۰۰ میلیون مردم را در شیشه کرده، و خرد و عقل را از آنان گرفته است، موافق و طرفدار آن باشند.
  ما سالیان زیادی است که در مورد جنایت های اسلام مطالعه می کنیم. آیا میخواهید بازهم با ما بحث کنید، ویا منطق مارا با خرداندیشی می پذیرید؟.

  • Bandbaz

   نگران نباش، آدم باید شک کنه تا به یقین برسه، اگر آدم اهل فکر و مطالعه باشه این شک ها از ۱۰۰ تا کتاب بهتره .

 • Sasesass

  بابا قرآن کپی ناقصی از انجیل و تورات است و اون دو تا هم اراجیفی بیش نیستند که محمد با سواد نالقصش فکر میکرد از جانب خدا نازل شده اند. 

  • ANIRMOHAMAD84KH

   AKHE GAGUL SAVADAM NADASHTE??!!!

 • Sasesass

  بابا قرآن کپی ناقصی از انجیل و تورات است و اون دو تا هم اراجیفی بیش نیستند که محمد با سواد نالقصش فکر میکرد از جانب خدا نازل شده اند. 

  • ANIRMOHAMAD84KH

   AKHE GAGUL SAVADAM NADASHTE??!!!

 • Sasesass

  بابا قرآن کپی ناقصی از انجیل و تورات است و اون دو تا هم اراجیفی بیش نیستند که محمد با سواد نالقصش فکر میکرد از جانب خدا نازل شده اند. 

 • Sasesass

  بابا قرآن کپی ناقصی از انجیل و تورات است و اون دو تا هم اراجیفی بیش نیستند که محمد با سواد نالقصش فکر میکرد از جانب خدا نازل شده اند. 

  • ANIRMOHAMAD84KH

   AKHE GAGUL SAVADAM NADASHTE??!!!

 • SahameddinGhiassi

  ایالات متحده خاورمیانه آزاد و پایان تمامیت خواهی ها و ستم ها
   
  خوب با این تیتر زیبا میتوانیم از گفته به کردار رهنما بشویم. اکنون دوره اتحاد و همکاری است و همانطوریکه می بینید در برابر اتحادیه اروپا  ایالات متحده آمریکا  کشور یک میلیارد چین و کشورهای بزرگ دیگر نظیر هندوستان  استرالیا  برزیل روسیه  کشورهای ما کشورهایی مصنوعی و ساختگی است که به مرور زمان از بدنه ما جدا شده است و اسامی نظیر ترکیه  پاکستان و بنگلادش نیز نامهایی تازه هستند که بر کشورهایی تازه بنیاد شده نهاده شده اند.  منتهی تفرقه گران و غارتگران از این جدایی ها سو استفاده های فراوان کردند مثلا نام کشوری مثل بحرین که مثلا یک امیر نشین کوچک بود به پادشاهی و لابد بعد هم به امپراتوری بحرین تبدیل میشود زیرا گروهی هستند که از این جدایی ها سو استفاده میکنند وبرای خودشان ثروت و قدرت درست میکنند و اموال مردم را به غارت برده در کشورهای غربی برای روز مبادایشان ذخیره میکنند و شاید به تنها چیزی که فکر نمی کنند مردم و رفاه و پیشرفت آنان باشد.  مثلا پادشاه یا امپراتور جزیره بحرین تنها شاید میخواهد ثروتمند قدرتمند وبا نام و نشان شود و باحتمال میخواهد ثروتهای مردم را بنام خود و یا خانواده شان در بانکهای غرب و شرق انبارکند نظیر سایر شیوخ عرب که بدون داشتن القاب دهان پر کن نظیز شاه و یا پادشاه و یا امپراتور  سزار و قیصر ثروتهای مردم عادی را غارت و بنام شخص شخیص خودشان در بانکها کشورهای بقول خودشان کفار ذخیره میکنند تا از آن در روزهای بارانی بقول غربیها و یا شاید برای رشوه دادن به فرشته ها برای ورود به بهشت پراز حوریان همیشه دوشیزه استفاده کنند؟ الله اعلم.  خوب تکلیف ما این وسط چیست.  متاسفانه ما هم از قماش تقریبا همانها هستیم منتهی دستمان به آب نرسیده وگرنه ماهم شناگران قابلی هستیم که آب نداریم؟  به چه دلیل  به این دلیل که همه این دیکتاتور ها و تمامیت طبها اکثر از طبقه فقیر بودند ولی بمحض آنکه سوار استر مراد شدند و دهنه به آن زدند دیگر همه چیز را فراموش کرده بودند و پایین بیا هم دیگر نبودند . خودتان ببینید که رییس جمهور بیش از سی سال سلطنت میکند یا ریاست بعد هم بعد از خودش میخواهد جایش را به پسرش بدهد. حتی رییس جمهور هم معنی خود را از دست میدهد و عملا به یک دیکتاتور تبدیل میشود. دیکتاتورها هر قدر هم که مثلا ملی و مردمی باشند در اثر مرور زمان و با حلقه ای از درباریان و دغلان و دستمال بدستان ومتملقان که آنان را احاطه فرموده اند تبدیل به یک دیوانه زنجیری میشوند  چه بسا به امراض گوناگون هم دچار میشوند مثل صرع  سرتان و دیوانه گی ولی اطرافیان ول کن معامله نیستند و اورا به خدایی میرسانند. نمونه های کوچکش همان مردی است که در گویا خوزستان ادعای خدایی کرد و چون دم دستگاهی کافی نداشت و فداییان او کم بودند اعدام شد؟
  دیکتاتور هم یک آدم است و قدرت و ثروت و شهوت بیش از حد اورا از تعادل خارج خواهد کرد. کدام دیکتاتوری را می شناسید که فردی خاضع و فروتن باقی مانده باشد؟  آنان خودرا خدایانی می بینند که مردم بایست آنان را بپرستند.  آنان از مردم اطاعت و بردگی میخواهند و خودرا تافته بافته جدا میدانند؟  ولی مشگل در اینجاست که اکثر ما هم از این مرض رنج میبریم. مثلا آقایی که رییس یک اداره شده است میخواهد بقیه را کله کند وفک فامیل خودرا اگر کار در آنجا نان آب دار است جانشین آنانی کنند که شاید حاضر نیستند به او کرنش بیش از حد کنند.  ما باید این مشگل و این مرض را درمان کنیم و از تمامیت خواهی  و خود محوری دست برداریم. سیستم میخواهد که ما باهم در تفرقه ودر تضاد باشیم و با هم متحد و مهربان نباشیم و در اثر بنودن وحدت مارا براحتی تارمار میکنند.  نبودن اعتماد و اطمینان  خود بینی و فساد غارت و دزدی و طمع های غیر عادی  باعث ریشه کن شدن قدرت ملی همه ما خواهد شد.  کشت کشتار و نداشتن تساهل و نداشتن تحمل برای عقاید دیگران و پافشاری در حقنه کردن باورهای خودمان آتش جنگ و نفرت را شعله ور میکند. 
  البته ما هم انگشت اتهام را همیشه بسوی دیگران و ابرقدرتها نشانه میرویم و گویی خودمان کاملا بیگناه هستیم و کاری بد نکرده ایم و نقطه ضعفی هم نداریم.  درصورتیکه بالاخره ما هم جزیی از همان پازلی هستیم که طراحی کرده اند.  ژاپنی ها با الگو برداری از غرب بسرعت به پیشرفت رسیدند  آنان که از کشورهای ما هم عقب افتاده تر و حتی سنتی تر بودند بسرعت از صنعت و تمدن مادی غرب تقلید کرده و جز همردیفان آنان و یا حتی رقیبانشان گردیدند ولی ما هنوز در آتش تفرقه و استعمار و استحمار داریم میسوزیم و به مرض حسادت طمع تمامیت خواهی و خود بزرگ بینی دچار هستیم.  نگاه کنید به دادگستری  یک لشگر قاضی و یا بازپرس بی تفاوت در آنجا نشسته اند و کاری به عدل و داد ندارند  تنها میخواهند خرشان را از پل بگذارنند. مامورین شهرداری مان دستشان برای گرفتن رشوه آنهم بصورت چک مسافرتی دراز است  و… و هرکدام از ما هم به مقامی برسیم میخواهیم یک شبه میلیارد شویم و از رشوه خواری و فساد روی گردان نیستیم.  هنگامیکه هم گلایه میکینم جواب میشنویم که خوب توهم بدزد.  تمام معیار های ما مادی است حتی موقع ازدواج و عشق هم تنها معیار چقدر پول دارد و چه میکند و چه قدر درآمد دارد بیشتر مطرح میشود تا هم فکری و درک از زندگی؟ 
  برادر و دوست ما بهترین برادر و بهترین دوست است اگر برای ما فایده داشته باشد و تا درک میکنیم که دیگر استفاده ای از وی بما نخواهد رسید ناگهان همان شخص دیو دو سر و فاسد وبد و قهار میگردد.  براحتی از دیوانه ای یک فیلسوف میسازیم و در رویا زندگی میکنیم و یک شخص دیگر را دیو صفت می نمایانیم. دروغ و دغل بازی و تملق را پیشه خود میسازیم و سعی میکنیم که برای نفع شخصی خود دست به هرکاری بزنیم و هر روز رنگ عوض میکنیم  به دوستی که به کمک ما آمده است برای پس ندادن قرض خود همه نوع تهمت میزنیم و اگر بتوانیم اورا تا پای چوبه دار میبریم.  راه چاره چیست   الگو برداری از آنانی که موفق شده اند و به راه تکامل و علم و صنعت و رفاه عمومی رسیده اند و از خرافات  موهومات  تعصب و دیوانه گی ها دست برداشته اند و با علم و هنر و صنعت مدرن آگاه شده اند.
  اخلاق ما هم دروغین است و تنها برای منافع شخصی به آن ارج می نهیم  مثلا آیا این اخلاق است که شخصی دویست زن داشته باشد و کسی دیگر حتی نتواند یک زن داشته باشد؟  آن مرد مرفه که دویست زن دارد خوب معلوم است که جلق نخواهد زد ولی آنکه دستش به زن نمیرسد جلق خواهد زد و بدین ترتیب او بدون اخلاق خوانده میشود و سزاوار تنبیه؟  یک دزد نان دستش قطع میگردد ولی دزدی که میلیاردها ثروت مردم را بنام خودش دزدیده و در بانکهای کافرستان گذاشته است با اخلاق است و مورد احترام؟  به امید روزی که ما هم اجتماعی  عادل و دوستدار هم باشیم و به کاروان علم و دانش و اخلاق واقعی بپیوندیم.
   
  اکنون در یک طرف میدان دزدان  فاسدان و تمامیت خواهان و تفرقه افکنان و غارتگران وابسته و شاید هم غیر وابسته  که از حربه مذهب و باورهای مردم سو استفاده میکنند قرار دارند و در سوی دیگر مردمانی که از ظلم و جور و دزدی و فساد تمامیت خواهی و جانماز آبکشی ها و دورویی ها خسته و افسرده شده اند باحتمال غرب از اینها ناراحت نیست بلکه غرب بیشتر از این ممکن است ناراحت باشد که پیشرفت علمی و صنعتی ما و با باور شدن کشورهای ما و با بالندگی جوانان ما در میدانهای علمی و ورزشی و هنری دکان آنان تخته خواهد شد  آنان که همه نوع رفاه را در اختیار جوانان خود میگذاشتند  نمی توانستند ببینند که جوانان ما هم در پهنه های علمی هنری صنعتی و ورزشی پیشرفتهایی ممکن است بکنند. به عبارت دیگر آنان از ژاپنهای دومی و سوم در هراسند و سالها کوشیده اند تا با توسعه خرافات  موهومات و تعصبهای بیراهه و تمامیت خواهی ها و کشتار ها و ظلم ها و ستم ها و با جهل و تفرقه افکنی ها مردم مارا دور از کاروان علم و هنر و صنعت نگه دارند.  اختلافهای وحشتناک بین شیعه و سنی  قومها و اقلیتها و یا ملتهایی که هم خانواده هم بودند و در خاور میانه زندگی میکردند  و نیز وحشت از هر نوع پیشرفت علمی و هنری مارا در ستم دوگانه ای فرو برده بود. تعصب که تا مغز استخوان ما شاید با کمک همانا ریشه دوانیده بود نیز مزید بر علت است  نفرت و تفرقه بین مثلا بهاییان و مسلمانان بنیاد گرا و سو استفاده از همین نفرت و کینه برای از هم پاشیدن خانواده ها نیز سرلوحه کار آنان بود. حتی آنان که مثلا به غرب پناهنده شدند به غیر از معدودی همه باز بعنوان یک مهمان ناخوانده مورد قهر و غارت قرار گرفته اند.  در کشوری که شاهزاده اش از روی ناامیدی و سرگشتگی خود کشی میکند حساب جوانان دیگر معلوم است که موقعیت و امکانهای وی را ندارند.  آنچه که مسلم است مارا برای حتی تنازع بقا رو در روی هم قرار دادند. رشوه خواری دزدیهای خرده پاها و سو استفاده از اعتماد و اطمینان دوستان و خانواده همه مارا رو به تاریکی ها کشانیده است و همانطوریکه روشن است در این میان ابرقدرتها به آوردن هیزم و دامن زدن به مشگلات ما از هیچ راهی کوتانی نفرمودند و از منابع خود و از وسایل ارتباط جمعی به زیان ما سو استفاده های کلان بردند و دیوانه ها ای را به عنوان دانشمندان عظیم شان به ما حقنه فرمودند. کسانی که از عهده اداره یک ده کوره بر نمی آمدند سرور کل جامعه ما شدند و همه چیز بهم ریخته و خراب شد و صنایع نوپای ما و امکانات محدود  ما به هدر رفت و مردمان ما به دریوزگی به کشورهای مثلا پیشرفته مهاجرت ها کردند و….شاید اکنون خاور میانه و مردم آن دریافته باشند که تنها راه رهای آنان اتحاد و پیشرفتهای علمی ورزشی و هنری و… است و بس در سایه احترام بهم و تساهل باورهای هم.
   
   
  به اضافه از بین بردن اخلاق و دوستی در ما

  غرب در ضمن اینکه میخواهد منافع خود را حفظ کند مارا بجان هم میاندازد و اخلاق و دوستی ها را هم کم ارزش مینماید تا ما وابسته تر و عقب افتاده تر شویم
  نمونه اش همان بکار بردن کلمه خلیج  ع ر ب ی است برای نامی که هزاران سال است در مورد آن آبراه بکار میرفته است

  • Kartal

   SIHDIR

 • SahameddinGhiassi

  ایالات متحده خاورمیانه آزاد و پایان تمامیت خواهی ها و ستم ها
   
  خوب با این تیتر زیبا میتوانیم از گفته به کردار رهنما بشویم. اکنون دوره اتحاد و همکاری است و همانطوریکه می بینید در برابر اتحادیه اروپا  ایالات متحده آمریکا  کشور یک میلیارد چین و کشورهای بزرگ دیگر نظیر هندوستان  استرالیا  برزیل روسیه  کشورهای ما کشورهایی مصنوعی و ساختگی است که به مرور زمان از بدنه ما جدا شده است و اسامی نظیر ترکیه  پاکستان و بنگلادش نیز نامهایی تازه هستند که بر کشورهایی تازه بنیاد شده نهاده شده اند.  منتهی تفرقه گران و غارتگران از این جدایی ها سو استفاده های فراوان کردند مثلا نام کشوری مثل بحرین که مثلا یک امیر نشین کوچک بود به پادشاهی و لابد بعد هم به امپراتوری بحرین تبدیل میشود زیرا گروهی هستند که از این جدایی ها سو استفاده میکنند وبرای خودشان ثروت و قدرت درست میکنند و اموال مردم را به غارت برده در کشورهای غربی برای روز مبادایشان ذخیره میکنند و شاید به تنها چیزی که فکر نمی کنند مردم و رفاه و پیشرفت آنان باشد.  مثلا پادشاه یا امپراتور جزیره بحرین تنها شاید میخواهد ثروتمند قدرتمند وبا نام و نشان شود و باحتمال میخواهد ثروتهای مردم را بنام خود و یا خانواده شان در بانکهای غرب و شرق انبارکند نظیر سایر شیوخ عرب که بدون داشتن القاب دهان پر کن نظیز شاه و یا پادشاه و یا امپراتور  سزار و قیصر ثروتهای مردم عادی را غارت و بنام شخص شخیص خودشان در بانکها کشورهای بقول خودشان کفار ذخیره میکنند تا از آن در روزهای بارانی بقول غربیها و یا شاید برای رشوه دادن به فرشته ها برای ورود به بهشت پراز حوریان همیشه دوشیزه استفاده کنند؟ الله اعلم.  خوب تکلیف ما این وسط چیست.  متاسفانه ما هم از قماش تقریبا همانها هستیم منتهی دستمان به آب نرسیده وگرنه ماهم شناگران قابلی هستیم که آب نداریم؟  به چه دلیل  به این دلیل که همه این دیکتاتور ها و تمامیت طبها اکثر از طبقه فقیر بودند ولی بمحض آنکه سوار استر مراد شدند و دهنه به آن زدند دیگر همه چیز را فراموش کرده بودند و پایین بیا هم دیگر نبودند . خودتان ببینید که رییس جمهور بیش از سی سال سلطنت میکند یا ریاست بعد هم بعد از خودش میخواهد جایش را به پسرش بدهد. حتی رییس جمهور هم معنی خود را از دست میدهد و عملا به یک دیکتاتور تبدیل میشود. دیکتاتورها هر قدر هم که مثلا ملی و مردمی باشند در اثر مرور زمان و با حلقه ای از درباریان و دغلان و دستمال بدستان ومتملقان که آنان را احاطه فرموده اند تبدیل به یک دیوانه زنجیری میشوند  چه بسا به امراض گوناگون هم دچار میشوند مثل صرع  سرتان و دیوانه گی ولی اطرافیان ول کن معامله نیستند و اورا به خدایی میرسانند. نمونه های کوچکش همان مردی است که در گویا خوزستان ادعای خدایی کرد و چون دم دستگاهی کافی نداشت و فداییان او کم بودند اعدام شد؟
  دیکتاتور هم یک آدم است و قدرت و ثروت و شهوت بیش از حد اورا از تعادل خارج خواهد کرد. کدام دیکتاتوری را می شناسید که فردی خاضع و فروتن باقی مانده باشد؟  آنان خودرا خدایانی می بینند که مردم بایست آنان را بپرستند.  آنان از مردم اطاعت و بردگی میخواهند و خودرا تافته بافته جدا میدانند؟  ولی مشگل در اینجاست که اکثر ما هم از این مرض رنج میبریم. مثلا آقایی که رییس یک اداره شده است میخواهد بقیه را کله کند وفک فامیل خودرا اگر کار در آنجا نان آب دار است جانشین آنانی کنند که شاید حاضر نیستند به او کرنش بیش از حد کنند.  ما باید این مشگل و این مرض را درمان کنیم و از تمامیت خواهی  و خود محوری دست برداریم. سیستم میخواهد که ما باهم در تفرقه ودر تضاد باشیم و با هم متحد و مهربان نباشیم و در اثر بنودن وحدت مارا براحتی تارمار میکنند.  نبودن اعتماد و اطمینان  خود بینی و فساد غارت و دزدی و طمع های غیر عادی  باعث ریشه کن شدن قدرت ملی همه ما خواهد شد.  کشت کشتار و نداشتن تساهل و نداشتن تحمل برای عقاید دیگران و پافشاری در حقنه کردن باورهای خودمان آتش جنگ و نفرت را شعله ور میکند. 
  البته ما هم انگشت اتهام را همیشه بسوی دیگران و ابرقدرتها نشانه میرویم و گویی خودمان کاملا بیگناه هستیم و کاری بد نکرده ایم و نقطه ضعفی هم نداریم.  درصورتیکه بالاخره ما هم جزیی از همان پازلی هستیم که طراحی کرده اند.  ژاپنی ها با الگو برداری از غرب بسرعت به پیشرفت رسیدند  آنان که از کشورهای ما هم عقب افتاده تر و حتی سنتی تر بودند بسرعت از صنعت و تمدن مادی غرب تقلید کرده و جز همردیفان آنان و یا حتی رقیبانشان گردیدند ولی ما هنوز در آتش تفرقه و استعمار و استحمار داریم میسوزیم و به مرض حسادت طمع تمامیت خواهی و خود بزرگ بینی دچار هستیم.  نگاه کنید به دادگستری  یک لشگر قاضی و یا بازپرس بی تفاوت در آنجا نشسته اند و کاری به عدل و داد ندارند  تنها میخواهند خرشان را از پل بگذارنند. مامورین شهرداری مان دستشان برای گرفتن رشوه آنهم بصورت چک مسافرتی دراز است  و… و هرکدام از ما هم به مقامی برسیم میخواهیم یک شبه میلیارد شویم و از رشوه خواری و فساد روی گردان نیستیم.  هنگامیکه هم گلایه میکینم جواب میشنویم که خوب توهم بدزد.  تمام معیار های ما مادی است حتی موقع ازدواج و عشق هم تنها معیار چقدر پول دارد و چه میکند و چه قدر درآمد دارد بیشتر مطرح میشود تا هم فکری و درک از زندگی؟ 
  برادر و دوست ما بهترین برادر و بهترین دوست است اگر برای ما فایده داشته باشد و تا درک میکنیم که دیگر استفاده ای از وی بما نخواهد رسید ناگهان همان شخص دیو دو سر و فاسد وبد و قهار میگردد.  براحتی از دیوانه ای یک فیلسوف میسازیم و در رویا زندگی میکنیم و یک شخص دیگر را دیو صفت می نمایانیم. دروغ و دغل بازی و تملق را پیشه خود میسازیم و سعی میکنیم که برای نفع شخصی خود دست به هرکاری بزنیم و هر روز رنگ عوض میکنیم  به دوستی که به کمک ما آمده است برای پس ندادن قرض خود همه نوع تهمت میزنیم و اگر بتوانیم اورا تا پای چوبه دار میبریم.  راه چاره چیست   الگو برداری از آنانی که موفق شده اند و به راه تکامل و علم و صنعت و رفاه عمومی رسیده اند و از خرافات  موهومات  تعصب و دیوانه گی ها دست برداشته اند و با علم و هنر و صنعت مدرن آگاه شده اند.
  اخلاق ما هم دروغین است و تنها برای منافع شخصی به آن ارج می نهیم  مثلا آیا این اخلاق است که شخصی دویست زن داشته باشد و کسی دیگر حتی نتواند یک زن داشته باشد؟  آن مرد مرفه که دویست زن دارد خوب معلوم است که جلق نخواهد زد ولی آنکه دستش به زن نمیرسد جلق خواهد زد و بدین ترتیب او بدون اخلاق خوانده میشود و سزاوار تنبیه؟  یک دزد نان دستش قطع میگردد ولی دزدی که میلیاردها ثروت مردم را بنام خودش دزدیده و در بانکهای کافرستان گذاشته است با اخلاق است و مورد احترام؟  به امید روزی که ما هم اجتماعی  عادل و دوستدار هم باشیم و به کاروان علم و دانش و اخلاق واقعی بپیوندیم.
   
  اکنون در یک طرف میدان دزدان  فاسدان و تمامیت خواهان و تفرقه افکنان و غارتگران وابسته و شاید هم غیر وابسته  که از حربه مذهب و باورهای مردم سو استفاده میکنند قرار دارند و در سوی دیگر مردمانی که از ظلم و جور و دزدی و فساد تمامیت خواهی و جانماز آبکشی ها و دورویی ها خسته و افسرده شده اند باحتمال غرب از اینها ناراحت نیست بلکه غرب بیشتر از این ممکن است ناراحت باشد که پیشرفت علمی و صنعتی ما و با باور شدن کشورهای ما و با بالندگی جوانان ما در میدانهای علمی و ورزشی و هنری دکان آنان تخته خواهد شد  آنان که همه نوع رفاه را در اختیار جوانان خود میگذاشتند  نمی توانستند ببینند که جوانان ما هم در پهنه های علمی هنری صنعتی و ورزشی پیشرفتهایی ممکن است بکنند. به عبارت دیگر آنان از ژاپنهای دومی و سوم در هراسند و سالها کوشیده اند تا با توسعه خرافات  موهومات و تعصبهای بیراهه و تمامیت خواهی ها و کشتار ها و ظلم ها و ستم ها و با جهل و تفرقه افکنی ها مردم مارا دور از کاروان علم و هنر و صنعت نگه دارند.  اختلافهای وحشتناک بین شیعه و سنی  قومها و اقلیتها و یا ملتهایی که هم خانواده هم بودند و در خاور میانه زندگی میکردند  و نیز وحشت از هر نوع پیشرفت علمی و هنری مارا در ستم دوگانه ای فرو برده بود. تعصب که تا مغز استخوان ما شاید با کمک همانا ریشه دوانیده بود نیز مزید بر علت است  نفرت و تفرقه بین مثلا بهاییان و مسلمانان بنیاد گرا و سو استفاده از همین نفرت و کینه برای از هم پاشیدن خانواده ها نیز سرلوحه کار آنان بود. حتی آنان که مثلا به غرب پناهنده شدند به غیر از معدودی همه باز بعنوان یک مهمان ناخوانده مورد قهر و غارت قرار گرفته اند.  در کشوری که شاهزاده اش از روی ناامیدی و سرگشتگی خود کشی میکند حساب جوانان دیگر معلوم است که موقعیت و امکانهای وی را ندارند.  آنچه که مسلم است مارا برای حتی تنازع بقا رو در روی هم قرار دادند. رشوه خواری دزدیهای خرده پاها و سو استفاده از اعتماد و اطمینان دوستان و خانواده همه مارا رو به تاریکی ها کشانیده است و همانطوریکه روشن است در این میان ابرقدرتها به آوردن هیزم و دامن زدن به مشگلات ما از هیچ راهی کوتانی نفرمودند و از منابع خود و از وسایل ارتباط جمعی به زیان ما سو استفاده های کلان بردند و دیوانه ها ای را به عنوان دانشمندان عظیم شان به ما حقنه فرمودند. کسانی که از عهده اداره یک ده کوره بر نمی آمدند سرور کل جامعه ما شدند و همه چیز بهم ریخته و خراب شد و صنایع نوپای ما و امکانات محدود  ما به هدر رفت و مردمان ما به دریوزگی به کشورهای مثلا پیشرفته مهاجرت ها کردند و….شاید اکنون خاور میانه و مردم آن دریافته باشند که تنها راه رهای آنان اتحاد و پیشرفتهای علمی ورزشی و هنری و… است و بس در سایه احترام بهم و تساهل باورهای هم.
   
   
  به اضافه از بین بردن اخلاق و دوستی در ما

  غرب در ضمن اینکه میخواهد منافع خود را حفظ کند مارا بجان هم میاندازد و اخلاق و دوستی ها را هم کم ارزش مینماید تا ما وابسته تر و عقب افتاده تر شویم
  نمونه اش همان بکار بردن کلمه خلیج  ع ر ب ی است برای نامی که هزاران سال است در مورد آن آبراه بکار میرفته است

  • Kartal

   SIHDIR

 • SahameddinGhiassi

  ایالات متحده خاورمیانه آزاد و پایان تمامیت خواهی ها و ستم ها
   
  خوب با این تیتر زیبا میتوانیم از گفته به کردار رهنما بشویم. اکنون دوره اتحاد و همکاری است و همانطوریکه می بینید در برابر اتحادیه اروپا  ایالات متحده آمریکا  کشور یک میلیارد چین و کشورهای بزرگ دیگر نظیر هندوستان  استرالیا  برزیل روسیه  کشورهای ما کشورهایی مصنوعی و ساختگی است که به مرور زمان از بدنه ما جدا شده است و اسامی نظیر ترکیه  پاکستان و بنگلادش نیز نامهایی تازه هستند که بر کشورهایی تازه بنیاد شده نهاده شده اند.  منتهی تفرقه گران و غارتگران از این جدایی ها سو استفاده های فراوان کردند مثلا نام کشوری مثل بحرین که مثلا یک امیر نشین کوچک بود به پادشاهی و لابد بعد هم به امپراتوری بحرین تبدیل میشود زیرا گروهی هستند که از این جدایی ها سو استفاده میکنند وبرای خودشان ثروت و قدرت درست میکنند و اموال مردم را به غارت برده در کشورهای غربی برای روز مبادایشان ذخیره میکنند و شاید به تنها چیزی که فکر نمی کنند مردم و رفاه و پیشرفت آنان باشد.  مثلا پادشاه یا امپراتور جزیره بحرین تنها شاید میخواهد ثروتمند قدرتمند وبا نام و نشان شود و باحتمال میخواهد ثروتهای مردم را بنام خود و یا خانواده شان در بانکهای غرب و شرق انبارکند نظیر سایر شیوخ عرب که بدون داشتن القاب دهان پر کن نظیز شاه و یا پادشاه و یا امپراتور  سزار و قیصر ثروتهای مردم عادی را غارت و بنام شخص شخیص خودشان در بانکها کشورهای بقول خودشان کفار ذخیره میکنند تا از آن در روزهای بارانی بقول غربیها و یا شاید برای رشوه دادن به فرشته ها برای ورود به بهشت پراز حوریان همیشه دوشیزه استفاده کنند؟ الله اعلم.  خوب تکلیف ما این وسط چیست.  متاسفانه ما هم از قماش تقریبا همانها هستیم منتهی دستمان به آب نرسیده وگرنه ماهم شناگران قابلی هستیم که آب نداریم؟  به چه دلیل  به این دلیل که همه این دیکتاتور ها و تمامیت طبها اکثر از طبقه فقیر بودند ولی بمحض آنکه سوار استر مراد شدند و دهنه به آن زدند دیگر همه چیز را فراموش کرده بودند و پایین بیا هم دیگر نبودند . خودتان ببینید که رییس جمهور بیش از سی سال سلطنت میکند یا ریاست بعد هم بعد از خودش میخواهد جایش را به پسرش بدهد. حتی رییس جمهور هم معنی خود را از دست میدهد و عملا به یک دیکتاتور تبدیل میشود. دیکتاتورها هر قدر هم که مثلا ملی و مردمی باشند در اثر مرور زمان و با حلقه ای از درباریان و دغلان و دستمال بدستان ومتملقان که آنان را احاطه فرموده اند تبدیل به یک دیوانه زنجیری میشوند  چه بسا به امراض گوناگون هم دچار میشوند مثل صرع  سرتان و دیوانه گی ولی اطرافیان ول کن معامله نیستند و اورا به خدایی میرسانند. نمونه های کوچکش همان مردی است که در گویا خوزستان ادعای خدایی کرد و چون دم دستگاهی کافی نداشت و فداییان او کم بودند اعدام شد؟
  دیکتاتور هم یک آدم است و قدرت و ثروت و شهوت بیش از حد اورا از تعادل خارج خواهد کرد. کدام دیکتاتوری را می شناسید که فردی خاضع و فروتن باقی مانده باشد؟  آنان خودرا خدایانی می بینند که مردم بایست آنان را بپرستند.  آنان از مردم اطاعت و بردگی میخواهند و خودرا تافته بافته جدا میدانند؟  ولی مشگل در اینجاست که اکثر ما هم از این مرض رنج میبریم. مثلا آقایی که رییس یک اداره شده است میخواهد بقیه را کله کند وفک فامیل خودرا اگر کار در آنجا نان آب دار است جانشین آنانی کنند که شاید حاضر نیستند به او کرنش بیش از حد کنند.  ما باید این مشگل و این مرض را درمان کنیم و از تمامیت خواهی  و خود محوری دست برداریم. سیستم میخواهد که ما باهم در تفرقه ودر تضاد باشیم و با هم متحد و مهربان نباشیم و در اثر بنودن وحدت مارا براحتی تارمار میکنند.  نبودن اعتماد و اطمینان  خود بینی و فساد غارت و دزدی و طمع های غیر عادی  باعث ریشه کن شدن قدرت ملی همه ما خواهد شد.  کشت کشتار و نداشتن تساهل و نداشتن تحمل برای عقاید دیگران و پافشاری در حقنه کردن باورهای خودمان آتش جنگ و نفرت را شعله ور میکند. 
  البته ما هم انگشت اتهام را همیشه بسوی دیگران و ابرقدرتها نشانه میرویم و گویی خودمان کاملا بیگناه هستیم و کاری بد نکرده ایم و نقطه ضعفی هم نداریم.  درصورتیکه بالاخره ما هم جزیی از همان پازلی هستیم که طراحی کرده اند.  ژاپنی ها با الگو برداری از غرب بسرعت به پیشرفت رسیدند  آنان که از کشورهای ما هم عقب افتاده تر و حتی سنتی تر بودند بسرعت از صنعت و تمدن مادی غرب تقلید کرده و جز همردیفان آنان و یا حتی رقیبانشان گردیدند ولی ما هنوز در آتش تفرقه و استعمار و استحمار داریم میسوزیم و به مرض حسادت طمع تمامیت خواهی و خود بزرگ بینی دچار هستیم.  نگاه کنید به دادگستری  یک لشگر قاضی و یا بازپرس بی تفاوت در آنجا نشسته اند و کاری به عدل و داد ندارند  تنها میخواهند خرشان را از پل بگذارنند. مامورین شهرداری مان دستشان برای گرفتن رشوه آنهم بصورت چک مسافرتی دراز است  و… و هرکدام از ما هم به مقامی برسیم میخواهیم یک شبه میلیارد شویم و از رشوه خواری و فساد روی گردان نیستیم.  هنگامیکه هم گلایه میکینم جواب میشنویم که خوب توهم بدزد.  تمام معیار های ما مادی است حتی موقع ازدواج و عشق هم تنها معیار چقدر پول دارد و چه میکند و چه قدر درآمد دارد بیشتر مطرح میشود تا هم فکری و درک از زندگی؟ 
  برادر و دوست ما بهترین برادر و بهترین دوست است اگر برای ما فایده داشته باشد و تا درک میکنیم که دیگر استفاده ای از وی بما نخواهد رسید ناگهان همان شخص دیو دو سر و فاسد وبد و قهار میگردد.  براحتی از دیوانه ای یک فیلسوف میسازیم و در رویا زندگی میکنیم و یک شخص دیگر را دیو صفت می نمایانیم. دروغ و دغل بازی و تملق را پیشه خود میسازیم و سعی میکنیم که برای نفع شخصی خود دست به هرکاری بزنیم و هر روز رنگ عوض میکنیم  به دوستی که به کمک ما آمده است برای پس ندادن قرض خود همه نوع تهمت میزنیم و اگر بتوانیم اورا تا پای چوبه دار میبریم.  راه چاره چیست   الگو برداری از آنانی که موفق شده اند و به راه تکامل و علم و صنعت و رفاه عمومی رسیده اند و از خرافات  موهومات  تعصب و دیوانه گی ها دست برداشته اند و با علم و هنر و صنعت مدرن آگاه شده اند.
  اخلاق ما هم دروغین است و تنها برای منافع شخصی به آن ارج می نهیم  مثلا آیا این اخلاق است که شخصی دویست زن داشته باشد و کسی دیگر حتی نتواند یک زن داشته باشد؟  آن مرد مرفه که دویست زن دارد خوب معلوم است که جلق نخواهد زد ولی آنکه دستش به زن نمیرسد جلق خواهد زد و بدین ترتیب او بدون اخلاق خوانده میشود و سزاوار تنبیه؟  یک دزد نان دستش قطع میگردد ولی دزدی که میلیاردها ثروت مردم را بنام خودش دزدیده و در بانکهای کافرستان گذاشته است با اخلاق است و مورد احترام؟  به امید روزی که ما هم اجتماعی  عادل و دوستدار هم باشیم و به کاروان علم و دانش و اخلاق واقعی بپیوندیم.
   
  اکنون در یک طرف میدان دزدان  فاسدان و تمامیت خواهان و تفرقه افکنان و غارتگران وابسته و شاید هم غیر وابسته  که از حربه مذهب و باورهای مردم سو استفاده میکنند قرار دارند و در سوی دیگر مردمانی که از ظلم و جور و دزدی و فساد تمامیت خواهی و جانماز آبکشی ها و دورویی ها خسته و افسرده شده اند باحتمال غرب از اینها ناراحت نیست بلکه غرب بیشتر از این ممکن است ناراحت باشد که پیشرفت علمی و صنعتی ما و با باور شدن کشورهای ما و با بالندگی جوانان ما در میدانهای علمی و ورزشی و هنری دکان آنان تخته خواهد شد  آنان که همه نوع رفاه را در اختیار جوانان خود میگذاشتند  نمی توانستند ببینند که جوانان ما هم در پهنه های علمی هنری صنعتی و ورزشی پیشرفتهایی ممکن است بکنند. به عبارت دیگر آنان از ژاپنهای دومی و سوم در هراسند و سالها کوشیده اند تا با توسعه خرافات  موهومات و تعصبهای بیراهه و تمامیت خواهی ها و کشتار ها و ظلم ها و ستم ها و با جهل و تفرقه افکنی ها مردم مارا دور از کاروان علم و هنر و صنعت نگه دارند.  اختلافهای وحشتناک بین شیعه و سنی  قومها و اقلیتها و یا ملتهایی که هم خانواده هم بودند و در خاور میانه زندگی میکردند  و نیز وحشت از هر نوع پیشرفت علمی و هنری مارا در ستم دوگانه ای فرو برده بود. تعصب که تا مغز استخوان ما شاید با کمک همانا ریشه دوانیده بود نیز مزید بر علت است  نفرت و تفرقه بین مثلا بهاییان و مسلمانان بنیاد گرا و سو استفاده از همین نفرت و کینه برای از هم پاشیدن خانواده ها نیز سرلوحه کار آنان بود. حتی آنان که مثلا به غرب پناهنده شدند به غیر از معدودی همه باز بعنوان یک مهمان ناخوانده مورد قهر و غارت قرار گرفته اند.  در کشوری که شاهزاده اش از روی ناامیدی و سرگشتگی خود کشی میکند حساب جوانان دیگر معلوم است که موقعیت و امکانهای وی را ندارند.  آنچه که مسلم است مارا برای حتی تنازع بقا رو در روی هم قرار دادند. رشوه خواری دزدیهای خرده پاها و سو استفاده از اعتماد و اطمینان دوستان و خانواده همه مارا رو به تاریکی ها کشانیده است و همانطوریکه روشن است در این میان ابرقدرتها به آوردن هیزم و دامن زدن به مشگلات ما از هیچ راهی کوتانی نفرمودند و از منابع خود و از وسایل ارتباط جمعی به زیان ما سو استفاده های کلان بردند و دیوانه ها ای را به عنوان دانشمندان عظیم شان به ما حقنه فرمودند. کسانی که از عهده اداره یک ده کوره بر نمی آمدند سرور کل جامعه ما شدند و همه چیز بهم ریخته و خراب شد و صنایع نوپای ما و امکانات محدود  ما به هدر رفت و مردمان ما به دریوزگی به کشورهای مثلا پیشرفته مهاجرت ها کردند و….شاید اکنون خاور میانه و مردم آن دریافته باشند که تنها راه رهای آنان اتحاد و پیشرفتهای علمی ورزشی و هنری و… است و بس در سایه احترام بهم و تساهل باورهای هم.
   
   
  به اضافه از بین بردن اخلاق و دوستی در ما

  غرب در ضمن اینکه میخواهد منافع خود را حفظ کند مارا بجان هم میاندازد و اخلاق و دوستی ها را هم کم ارزش مینماید تا ما وابسته تر و عقب افتاده تر شویم
  نمونه اش همان بکار بردن کلمه خلیج  ع ر ب ی است برای نامی که هزاران سال است در مورد آن آبراه بکار میرفته است

 • SahameddinGhiassi

  ایالات متحده خاورمیانه آزاد و پایان تمامیت خواهی ها و ستم ها
   
  خوب با این تیتر زیبا میتوانیم از گفته به کردار رهنما بشویم. اکنون دوره اتحاد و همکاری است و همانطوریکه می بینید در برابر اتحادیه اروپا  ایالات متحده آمریکا  کشور یک میلیارد چین و کشورهای بزرگ دیگر نظیر هندوستان  استرالیا  برزیل روسیه  کشورهای ما کشورهایی مصنوعی و ساختگی است که به مرور زمان از بدنه ما جدا شده است و اسامی نظیر ترکیه  پاکستان و بنگلادش نیز نامهایی تازه هستند که بر کشورهایی تازه بنیاد شده نهاده شده اند.  منتهی تفرقه گران و غارتگران از این جدایی ها سو استفاده های فراوان کردند مثلا نام کشوری مثل بحرین که مثلا یک امیر نشین کوچک بود به پادشاهی و لابد بعد هم به امپراتوری بحرین تبدیل میشود زیرا گروهی هستند که از این جدایی ها سو استفاده میکنند وبرای خودشان ثروت و قدرت درست میکنند و اموال مردم را به غارت برده در کشورهای غربی برای روز مبادایشان ذخیره میکنند و شاید به تنها چیزی که فکر نمی کنند مردم و رفاه و پیشرفت آنان باشد.  مثلا پادشاه یا امپراتور جزیره بحرین تنها شاید میخواهد ثروتمند قدرتمند وبا نام و نشان شود و باحتمال میخواهد ثروتهای مردم را بنام خود و یا خانواده شان در بانکهای غرب و شرق انبارکند نظیر سایر شیوخ عرب که بدون داشتن القاب دهان پر کن نظیز شاه و یا پادشاه و یا امپراتور  سزار و قیصر ثروتهای مردم عادی را غارت و بنام شخص شخیص خودشان در بانکها کشورهای بقول خودشان کفار ذخیره میکنند تا از آن در روزهای بارانی بقول غربیها و یا شاید برای رشوه دادن به فرشته ها برای ورود به بهشت پراز حوریان همیشه دوشیزه استفاده کنند؟ الله اعلم.  خوب تکلیف ما این وسط چیست.  متاسفانه ما هم از قماش تقریبا همانها هستیم منتهی دستمان به آب نرسیده وگرنه ماهم شناگران قابلی هستیم که آب نداریم؟  به چه دلیل  به این دلیل که همه این دیکتاتور ها و تمامیت طبها اکثر از طبقه فقیر بودند ولی بمحض آنکه سوار استر مراد شدند و دهنه به آن زدند دیگر همه چیز را فراموش کرده بودند و پایین بیا هم دیگر نبودند . خودتان ببینید که رییس جمهور بیش از سی سال سلطنت میکند یا ریاست بعد هم بعد از خودش میخواهد جایش را به پسرش بدهد. حتی رییس جمهور هم معنی خود را از دست میدهد و عملا به یک دیکتاتور تبدیل میشود. دیکتاتورها هر قدر هم که مثلا ملی و مردمی باشند در اثر مرور زمان و با حلقه ای از درباریان و دغلان و دستمال بدستان ومتملقان که آنان را احاطه فرموده اند تبدیل به یک دیوانه زنجیری میشوند  چه بسا به امراض گوناگون هم دچار میشوند مثل صرع  سرتان و دیوانه گی ولی اطرافیان ول کن معامله نیستند و اورا به خدایی میرسانند. نمونه های کوچکش همان مردی است که در گویا خوزستان ادعای خدایی کرد و چون دم دستگاهی کافی نداشت و فداییان او کم بودند اعدام شد؟
  دیکتاتور هم یک آدم است و قدرت و ثروت و شهوت بیش از حد اورا از تعادل خارج خواهد کرد. کدام دیکتاتوری را می شناسید که فردی خاضع و فروتن باقی مانده باشد؟  آنان خودرا خدایانی می بینند که مردم بایست آنان را بپرستند.  آنان از مردم اطاعت و بردگی میخواهند و خودرا تافته بافته جدا میدانند؟  ولی مشگل در اینجاست که اکثر ما هم از این مرض رنج میبریم. مثلا آقایی که رییس یک اداره شده است میخواهد بقیه را کله کند وفک فامیل خودرا اگر کار در آنجا نان آب دار است جانشین آنانی کنند که شاید حاضر نیستند به او کرنش بیش از حد کنند.  ما باید این مشگل و این مرض را درمان کنیم و از تمامیت خواهی  و خود محوری دست برداریم. سیستم میخواهد که ما باهم در تفرقه ودر تضاد باشیم و با هم متحد و مهربان نباشیم و در اثر بنودن وحدت مارا براحتی تارمار میکنند.  نبودن اعتماد و اطمینان  خود بینی و فساد غارت و دزدی و طمع های غیر عادی  باعث ریشه کن شدن قدرت ملی همه ما خواهد شد.  کشت کشتار و نداشتن تساهل و نداشتن تحمل برای عقاید دیگران و پافشاری در حقنه کردن باورهای خودمان آتش جنگ و نفرت را شعله ور میکند. 
  البته ما هم انگشت اتهام را همیشه بسوی دیگران و ابرقدرتها نشانه میرویم و گویی خودمان کاملا بیگناه هستیم و کاری بد نکرده ایم و نقطه ضعفی هم نداریم.  درصورتیکه بالاخره ما هم جزیی از همان پازلی هستیم که طراحی کرده اند.  ژاپنی ها با الگو برداری از غرب بسرعت به پیشرفت رسیدند  آنان که از کشورهای ما هم عقب افتاده تر و حتی سنتی تر بودند بسرعت از صنعت و تمدن مادی غرب تقلید کرده و جز همردیفان آنان و یا حتی رقیبانشان گردیدند ولی ما هنوز در آتش تفرقه و استعمار و استحمار داریم میسوزیم و به مرض حسادت طمع تمامیت خواهی و خود بزرگ بینی دچار هستیم.  نگاه کنید به دادگستری  یک لشگر قاضی و یا بازپرس بی تفاوت در آنجا نشسته اند و کاری به عدل و داد ندارند  تنها میخواهند خرشان را از پل بگذارنند. مامورین شهرداری مان دستشان برای گرفتن رشوه آنهم بصورت چک مسافرتی دراز است  و… و هرکدام از ما هم به مقامی برسیم میخواهیم یک شبه میلیارد شویم و از رشوه خواری و فساد روی گردان نیستیم.  هنگامیکه هم گلایه میکینم جواب میشنویم که خوب توهم بدزد.  تمام معیار های ما مادی است حتی موقع ازدواج و عشق هم تنها معیار چقدر پول دارد و چه میکند و چه قدر درآمد دارد بیشتر مطرح میشود تا هم فکری و درک از زندگی؟ 
  برادر و دوست ما بهترین برادر و بهترین دوست است اگر برای ما فایده داشته باشد و تا درک میکنیم که دیگر استفاده ای از وی بما نخواهد رسید ناگهان همان شخص دیو دو سر و فاسد وبد و قهار میگردد.  براحتی از دیوانه ای یک فیلسوف میسازیم و در رویا زندگی میکنیم و یک شخص دیگر را دیو صفت می نمایانیم. دروغ و دغل بازی و تملق را پیشه خود میسازیم و سعی میکنیم که برای نفع شخصی خود دست به هرکاری بزنیم و هر روز رنگ عوض میکنیم  به دوستی که به کمک ما آمده است برای پس ندادن قرض خود همه نوع تهمت میزنیم و اگر بتوانیم اورا تا پای چوبه دار میبریم.  راه چاره چیست   الگو برداری از آنانی که موفق شده اند و به راه تکامل و علم و صنعت و رفاه عمومی رسیده اند و از خرافات  موهومات  تعصب و دیوانه گی ها دست برداشته اند و با علم و هنر و صنعت مدرن آگاه شده اند.
  اخلاق ما هم دروغین است و تنها برای منافع شخصی به آن ارج می نهیم  مثلا آیا این اخلاق است که شخصی دویست زن داشته باشد و کسی دیگر حتی نتواند یک زن داشته باشد؟  آن مرد مرفه که دویست زن دارد خوب معلوم است که جلق نخواهد زد ولی آنکه دستش به زن نمیرسد جلق خواهد زد و بدین ترتیب او بدون اخلاق خوانده میشود و سزاوار تنبیه؟  یک دزد نان دستش قطع میگردد ولی دزدی که میلیاردها ثروت مردم را بنام خودش دزدیده و در بانکهای کافرستان گذاشته است با اخلاق است و مورد احترام؟  به امید روزی که ما هم اجتماعی  عادل و دوستدار هم باشیم و به کاروان علم و دانش و اخلاق واقعی بپیوندیم.
   
  اکنون در یک طرف میدان دزدان  فاسدان و تمامیت خواهان و تفرقه افکنان و غارتگران وابسته و شاید هم غیر وابسته  که از حربه مذهب و باورهای مردم سو استفاده میکنند قرار دارند و در سوی دیگر مردمانی که از ظلم و جور و دزدی و فساد تمامیت خواهی و جانماز آبکشی ها و دورویی ها خسته و افسرده شده اند باحتمال غرب از اینها ناراحت نیست بلکه غرب بیشتر از این ممکن است ناراحت باشد که پیشرفت علمی و صنعتی ما و با باور شدن کشورهای ما و با بالندگی جوانان ما در میدانهای علمی و ورزشی و هنری دکان آنان تخته خواهد شد  آنان که همه نوع رفاه را در اختیار جوانان خود میگذاشتند  نمی توانستند ببینند که جوانان ما هم در پهنه های علمی هنری صنعتی و ورزشی پیشرفتهایی ممکن است بکنند. به عبارت دیگر آنان از ژاپنهای دومی و سوم در هراسند و سالها کوشیده اند تا با توسعه خرافات  موهومات و تعصبهای بیراهه و تمامیت خواهی ها و کشتار ها و ظلم ها و ستم ها و با جهل و تفرقه افکنی ها مردم مارا دور از کاروان علم و هنر و صنعت نگه دارند.  اختلافهای وحشتناک بین شیعه و سنی  قومها و اقلیتها و یا ملتهایی که هم خانواده هم بودند و در خاور میانه زندگی میکردند  و نیز وحشت از هر نوع پیشرفت علمی و هنری مارا در ستم دوگانه ای فرو برده بود. تعصب که تا مغز استخوان ما شاید با کمک همانا ریشه دوانیده بود نیز مزید بر علت است  نفرت و تفرقه بین مثلا بهاییان و مسلمانان بنیاد گرا و سو استفاده از همین نفرت و کینه برای از هم پاشیدن خانواده ها نیز سرلوحه کار آنان بود. حتی آنان که مثلا به غرب پناهنده شدند به غیر از معدودی همه باز بعنوان یک مهمان ناخوانده مورد قهر و غارت قرار گرفته اند.  در کشوری که شاهزاده اش از روی ناامیدی و سرگشتگی خود کشی میکند حساب جوانان دیگر معلوم است که موقعیت و امکانهای وی را ندارند.  آنچه که مسلم است مارا برای حتی تنازع بقا رو در روی هم قرار دادند. رشوه خواری دزدیهای خرده پاها و سو استفاده از اعتماد و اطمینان دوستان و خانواده همه مارا رو به تاریکی ها کشانیده است و همانطوریکه روشن است در این میان ابرقدرتها به آوردن هیزم و دامن زدن به مشگلات ما از هیچ راهی کوتانی نفرمودند و از منابع خود و از وسایل ارتباط جمعی به زیان ما سو استفاده های کلان بردند و دیوانه ها ای را به عنوان دانشمندان عظیم شان به ما حقنه فرمودند. کسانی که از عهده اداره یک ده کوره بر نمی آمدند سرور کل جامعه ما شدند و همه چیز بهم ریخته و خراب شد و صنایع نوپای ما و امکانات محدود  ما به هدر رفت و مردمان ما به دریوزگی به کشورهای مثلا پیشرفته مهاجرت ها کردند و….شاید اکنون خاور میانه و مردم آن دریافته باشند که تنها راه رهای آنان اتحاد و پیشرفتهای علمی ورزشی و هنری و… است و بس در سایه احترام بهم و تساهل باورهای هم.
   
   
  به اضافه از بین بردن اخلاق و دوستی در ما

  غرب در ضمن اینکه میخواهد منافع خود را حفظ کند مارا بجان هم میاندازد و اخلاق و دوستی ها را هم کم ارزش مینماید تا ما وابسته تر و عقب افتاده تر شویم
  نمونه اش همان بکار بردن کلمه خلیج  ع ر ب ی است برای نامی که هزاران سال است در مورد آن آبراه بکار میرفته است

  • Kartal

   SIHDIR

 • Payam

  تو دقیقا کسی هستی که این حکومت به اصطلاح دینی به اون نیاز داره تا با شلوغ کردن جو و فضا بتونه همچنان از وجود انسانهایی بیخردی مثل تو سو استفاده کنه تا همچنان بتونه با دور نگه داشتن این انسانها از حقیقت قرآن به حکومت ننگین خودش ادامه بده . تو هم با بیخردی وحماقتت شریک این حکومت به اصطلاح دینی هستی وجرمت هم  حماقت و فرصت دادن به این متولیان دروغین دینه تا بتونن از وجود انسانهایی مثل تو سو استفاده کنن. البته منظورم اون نویسنده کم خرد مطلب تناقضات قرآنه.

 • Payam

  تو دقیقا کسی هستی که این حکومت به اصطلاح دینی به اون نیاز داره تا با شلوغ کردن جو و فضا بتونه همچنان از وجود انسانهایی بیخردی مثل تو سو استفاده کنه تا همچنان بتونه با دور نگه داشتن این انسانها از حقیقت قرآن به حکومت ننگین خودش ادامه بده . تو هم با بیخردی وحماقتت شریک این حکومت به اصطلاح دینی هستی وجرمت هم  حماقت و فرصت دادن به این متولیان دروغین دینه تا بتونن از وجود انسانهایی مثل تو سو استفاده کنن. البته منظورم اون نویسنده کم خرد مطلب تناقضات قرآنه.

 • Payam

  تو دقیقا کسی هستی که این حکومت به اصطلاح دینی به اون نیاز داره تا با شلوغ کردن جو و فضا بتونه همچنان از وجود انسانهایی بیخردی مثل تو سو استفاده کنه تا همچنان بتونه با دور نگه داشتن این انسانها از حقیقت قرآن به حکومت ننگین خودش ادامه بده . تو هم با بیخردی وحماقتت شریک این حکومت به اصطلاح دینی هستی وجرمت هم  حماقت و فرصت دادن به این متولیان دروغین دینه تا بتونن از وجود انسانهایی مثل تو سو استفاده کنن. البته منظورم اون نویسنده کم خرد مطلب تناقضات قرآنه.

 • Payam

  تو دقیقا کسی هستی که این حکومت به اصطلاح دینی به اون نیاز داره تا با شلوغ کردن جو و فضا بتونه همچنان از وجود انسانهایی بیخردی مثل تو سو استفاده کنه تا همچنان بتونه با دور نگه داشتن این انسانها از حقیقت قرآن به حکومت ننگین خودش ادامه بده . تو هم با بیخردی وحماقتت شریک این حکومت به اصطلاح دینی هستی وجرمت هم  حماقت و فرصت دادن به این متولیان دروغین دینه تا بتونن از وجود انسانهایی مثل تو سو استفاده کنن. البته منظورم اون نویسنده کم خرد مطلب تناقضات قرآنه.

 • Manuchehr

  سلام اقای کس خلی که از اسلام دفاع می کنه  تو  وقتی محتوییات گوهی رو نمی دونی چرا از اون طرفداری می کنی  این حکومت تا وقتی که شما خنگی  عوض نمیشه

 • Manuchehr

  سلام اقای کس خلی که از اسلام دفاع می کنه  تو  وقتی محتوییات گوهی رو نمی دونی چرا از اون طرفداری می کنی  این حکومت تا وقتی که شما خنگی  عوض نمیشه

 • Manuchehr

  سلام اقای کس خلی که از اسلام دفاع می کنه  تو  وقتی محتوییات گوهی رو نمی دونی چرا از اون طرفداری می کنی  این حکومت تا وقتی که شما خنگی  عوض نمیشه

 •    Direction   Key(Fa)   Entity 
  در جواب ناشناس که گفته * اما این نشان از اصل اسلام نیست * یا این ناشناس آخوند ک… و یا مزدور که ملیونها به جیب زدیده و حالا زندگی خود را در خطر می بیند. اصل اسلام خیلی بد تر از اینهاست. کس دیگری نمیگوید. خوده خمینی گفت که پیغمبر تمام مردان بنی قریظه را که ٧٠٠ نفر بودند گردن زد و شما ( منظور آخوند ها ) از رآفت اسلامی صحبت میکنید. محمد خود را پیغمبر خدایی مینامد که نمیداند زمین گرد است . خدایی که میگوید خورشید و ماه دور زمین میچرخد ، سوره ۵۵ آیه ۵ و سوره ٣٩ آیه ۵ و سوره ٣۶ آیه ٣٨ و هزار مزخرفات دیگر که مایل باشی برایت مینویسم و لیستش را میدهم.
  ای آخوند و یا کاسه لیس بخون این آیه ها را . دیگر اینکه پیغمبر دروغین به من بیدین توهین میکند و دستور قتل من و تمام خانواده ام را صادر میکند بطور نمونه در سوره توبه آیه ٢٨ و سوره توبه آیه ۵ . ما در جواب میگوییم که این پیغمبر گه خورده ، این پیغمبر گور پدر و جد و آبادش خندیده که به ما توهین میکند و دستور قتل ما را صادر میکند . من با توی آخوند ک… کاری ندارم چون تو خودت یک قربانی این سیستم مافیایی هستی که آن محمد دروغین پایه گذاری کرده . وقتی اکثر شما ها را به حوره ها میفرستند آخوند شوید، بیش از ١١ و دوازده سال ندارید و به محض ورود ، در شب اول ترتیبتان را میدهند و رفته رفته عضو باند مافیایی میشوید که باید دروغ بگویید و امرار معاش کنید . نمونه اش خمینی دیوس ،و دجال بود که با هزاران دروغ مردم را قول زد.
  دیگر گفتی که اسلام خود را حفظ میکند . من نمیدانم این به چه معنی است . این روز ها قرآن که کتاب اساسی دین اسلام است ،‌ را مرتب اتش میزنند و در توالت ها برای پاک کردن خودشان استفاده میکنند و مانند نقل و نبات به محمد پیغمبر اسلام دشنام میگویند ، چطوری اسلام خودش را حفظ میکند ؟ ملیونها مردم را بگذار بکنار ، من و افراد خانواده ام هر روز صد ها فحش نثار این محمد دیوس میکنیم ، من در تعجب هستم که چرا تا بحال سیاه نشدیم ؟ آخر ما ٣٢ ساله که محمد دیوس و خدایی دروغینش را شناخته ایم و میدانیم که این کثافت ها چی بودند و از همان موقع هر روز عایشه زن سوگلی محمد را به گردش میبریم و تعجب در این است که هیچ اتفاق بدی بما نافتاده . لابد حواله ما را به آن دنیا خواهید داد . اگر محمد و شما مسلمانها به چیزی اعتقاد داشتید ، مردم بیگناه را می کشتید؟ مردم بیگناه را شکنجه میکردید ؟ اگر شما مسلمانها یک ذره انسانیت سرتان میشد ، کهریزک درست میکردید ؟ تف به روی آنهایی که از زندنهایی مانند کهریزک با خبر شدند و اعتراض نکردند. شما ها آخوند ها و مسلمانها بی وجدانترین ، نادانترین و بیشعور ترین مردم دنیا هستید و تف عالم به روی شما. شما مسلمانها روی هیتلر را سفید کردید تف به روی شما.
  آقای گمنامیان وقتی با این خر مذهب ها صحبت میکنی ، از هر کتابی دلیل می آوری ، نویسنده کتاب را مورد سؤال قرار میدهند . این بود که ما به قرآن ،کتاب خودشان رو آوردیم و به زودی متوجه شدیم که چه چرندیاتی توی قرآن نوشته شده . و حالا ما تمام استدلال خود را از قرآن می آوریم . چون دیگر نمی توانند نویسنده اش را زیر سؤال ببرند . درود فراوان بر شما.
    licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License  Radiozamaneh.com ® ۲۰۰۶ / CONTACT(at)RADIOZAMANEH.COMspecial thanks to: Hamid Zarrabi ZadehRoozbeh PournaderBehdad EsfahbodArtyom LukaninDanial Keshani

 •    Direction   Key(Fa)   Entity 
  در جواب ناشناس که گفته * اما این نشان از اصل اسلام نیست * یا این ناشناس آخوند ک… و یا مزدور که ملیونها به جیب زدیده و حالا زندگی خود را در خطر می بیند. اصل اسلام خیلی بد تر از اینهاست. کس دیگری نمیگوید. خوده خمینی گفت که پیغمبر تمام مردان بنی قریظه را که ٧٠٠ نفر بودند گردن زد و شما ( منظور آخوند ها ) از رآفت اسلامی صحبت میکنید. محمد خود را پیغمبر خدایی مینامد که نمیداند زمین گرد است . خدایی که میگوید خورشید و ماه دور زمین میچرخد ، سوره ۵۵ آیه ۵ و سوره ٣٩ آیه ۵ و سوره ٣۶ آیه ٣٨ و هزار مزخرفات دیگر که مایل باشی برایت مینویسم و لیستش را میدهم.
  ای آخوند و یا کاسه لیس بخون این آیه ها را . دیگر اینکه پیغمبر دروغین به من بیدین توهین میکند و دستور قتل من و تمام خانواده ام را صادر میکند بطور نمونه در سوره توبه آیه ٢٨ و سوره توبه آیه ۵ . ما در جواب میگوییم که این پیغمبر گه خورده ، این پیغمبر گور پدر و جد و آبادش خندیده که به ما توهین میکند و دستور قتل ما را صادر میکند . من با توی آخوند ک… کاری ندارم چون تو خودت یک قربانی این سیستم مافیایی هستی که آن محمد دروغین پایه گذاری کرده . وقتی اکثر شما ها را به حوره ها میفرستند آخوند شوید، بیش از ١١ و دوازده سال ندارید و به محض ورود ، در شب اول ترتیبتان را میدهند و رفته رفته عضو باند مافیایی میشوید که باید دروغ بگویید و امرار معاش کنید . نمونه اش خمینی دیوس ،و دجال بود که با هزاران دروغ مردم را قول زد.
  دیگر گفتی که اسلام خود را حفظ میکند . من نمیدانم این به چه معنی است . این روز ها قرآن که کتاب اساسی دین اسلام است ،‌ را مرتب اتش میزنند و در توالت ها برای پاک کردن خودشان استفاده میکنند و مانند نقل و نبات به محمد پیغمبر اسلام دشنام میگویند ، چطوری اسلام خودش را حفظ میکند ؟ ملیونها مردم را بگذار بکنار ، من و افراد خانواده ام هر روز صد ها فحش نثار این محمد دیوس میکنیم ، من در تعجب هستم که چرا تا بحال سیاه نشدیم ؟ آخر ما ٣٢ ساله که محمد دیوس و خدایی دروغینش را شناخته ایم و میدانیم که این کثافت ها چی بودند و از همان موقع هر روز عایشه زن سوگلی محمد را به گردش میبریم و تعجب در این است که هیچ اتفاق بدی بما نافتاده . لابد حواله ما را به آن دنیا خواهید داد . اگر محمد و شما مسلمانها به چیزی اعتقاد داشتید ، مردم بیگناه را می کشتید؟ مردم بیگناه را شکنجه میکردید ؟ اگر شما مسلمانها یک ذره انسانیت سرتان میشد ، کهریزک درست میکردید ؟ تف به روی آنهایی که از زندنهایی مانند کهریزک با خبر شدند و اعتراض نکردند. شما ها آخوند ها و مسلمانها بی وجدانترین ، نادانترین و بیشعور ترین مردم دنیا هستید و تف عالم به روی شما. شما مسلمانها روی هیتلر را سفید کردید تف به روی شما.
  آقای گمنامیان وقتی با این خر مذهب ها صحبت میکنی ، از هر کتابی دلیل می آوری ، نویسنده کتاب را مورد سؤال قرار میدهند . این بود که ما به قرآن ،کتاب خودشان رو آوردیم و به زودی متوجه شدیم که چه چرندیاتی توی قرآن نوشته شده . و حالا ما تمام استدلال خود را از قرآن می آوریم . چون دیگر نمی توانند نویسنده اش را زیر سؤال ببرند . درود فراوان بر شما.
    licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License  Radiozamaneh.com ® ۲۰۰۶ / CONTACT(at)RADIOZAMANEH.COMspecial thanks to: Hamid Zarrabi ZadehRoozbeh PournaderBehdad EsfahbodArtyom LukaninDanial Keshani

 •    Direction   Key(Fa)   Entity 
  در جواب ناشناس که گفته * اما این نشان از اصل اسلام نیست * یا این ناشناس آخوند ک… و یا مزدور که ملیونها به جیب زدیده و حالا زندگی خود را در خطر می بیند. اصل اسلام خیلی بد تر از اینهاست. کس دیگری نمیگوید. خوده خمینی گفت که پیغمبر تمام مردان بنی قریظه را که ٧٠٠ نفر بودند گردن زد و شما ( منظور آخوند ها ) از رآفت اسلامی صحبت میکنید. محمد خود را پیغمبر خدایی مینامد که نمیداند زمین گرد است . خدایی که میگوید خورشید و ماه دور زمین میچرخد ، سوره ۵۵ آیه ۵ و سوره ٣٩ آیه ۵ و سوره ٣۶ آیه ٣٨ و هزار مزخرفات دیگر که مایل باشی برایت مینویسم و لیستش را میدهم.
  ای آخوند و یا کاسه لیس بخون این آیه ها را . دیگر اینکه پیغمبر دروغین به من بیدین توهین میکند و دستور قتل من و تمام خانواده ام را صادر میکند بطور نمونه در سوره توبه آیه ٢٨ و سوره توبه آیه ۵ . ما در جواب میگوییم که این پیغمبر گه خورده ، این پیغمبر گور پدر و جد و آبادش خندیده که به ما توهین میکند و دستور قتل ما را صادر میکند . من با توی آخوند ک… کاری ندارم چون تو خودت یک قربانی این سیستم مافیایی هستی که آن محمد دروغین پایه گذاری کرده . وقتی اکثر شما ها را به حوره ها میفرستند آخوند شوید، بیش از ١١ و دوازده سال ندارید و به محض ورود ، در شب اول ترتیبتان را میدهند و رفته رفته عضو باند مافیایی میشوید که باید دروغ بگویید و امرار معاش کنید . نمونه اش خمینی دیوس ،و دجال بود که با هزاران دروغ مردم را قول زد.
  دیگر گفتی که اسلام خود را حفظ میکند . من نمیدانم این به چه معنی است . این روز ها قرآن که کتاب اساسی دین اسلام است ،‌ را مرتب اتش میزنند و در توالت ها برای پاک کردن خودشان استفاده میکنند و مانند نقل و نبات به محمد پیغمبر اسلام دشنام میگویند ، چطوری اسلام خودش را حفظ میکند ؟ ملیونها مردم را بگذار بکنار ، من و افراد خانواده ام هر روز صد ها فحش نثار این محمد دیوس میکنیم ، من در تعجب هستم که چرا تا بحال سیاه نشدیم ؟ آخر ما ٣٢ ساله که محمد دیوس و خدایی دروغینش را شناخته ایم و میدانیم که این کثافت ها چی بودند و از همان موقع هر روز عایشه زن سوگلی محمد را به گردش میبریم و تعجب در این است که هیچ اتفاق بدی بما نافتاده . لابد حواله ما را به آن دنیا خواهید داد . اگر محمد و شما مسلمانها به چیزی اعتقاد داشتید ، مردم بیگناه را می کشتید؟ مردم بیگناه را شکنجه میکردید ؟ اگر شما مسلمانها یک ذره انسانیت سرتان میشد ، کهریزک درست میکردید ؟ تف به روی آنهایی که از زندنهایی مانند کهریزک با خبر شدند و اعتراض نکردند. شما ها آخوند ها و مسلمانها بی وجدانترین ، نادانترین و بیشعور ترین مردم دنیا هستید و تف عالم به روی شما. شما مسلمانها روی هیتلر را سفید کردید تف به روی شما.
  آقای گمنامیان وقتی با این خر مذهب ها صحبت میکنی ، از هر کتابی دلیل می آوری ، نویسنده کتاب را مورد سؤال قرار میدهند . این بود که ما به قرآن ،کتاب خودشان رو آوردیم و به زودی متوجه شدیم که چه چرندیاتی توی قرآن نوشته شده . و حالا ما تمام استدلال خود را از قرآن می آوریم . چون دیگر نمی توانند نویسنده اش را زیر سؤال ببرند . درود فراوان بر شما.
    licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License  Radiozamaneh.com ® ۲۰۰۶ / CONTACT(at)RADIOZAMANEH.COMspecial thanks to: Hamid Zarrabi ZadehRoozbeh PournaderBehdad EsfahbodArtyom LukaninDanial Keshani

 •    Direction   Key(Fa)   Entity 
  در جواب ناشناس که گفته * اما این نشان از اصل اسلام نیست * یا این ناشناس آخوند ک… و یا مزدور که ملیونها به جیب زدیده و حالا زندگی خود را در خطر می بیند. اصل اسلام خیلی بد تر از اینهاست. کس دیگری نمیگوید. خوده خمینی گفت که پیغمبر تمام مردان بنی قریظه را که ٧٠٠ نفر بودند گردن زد و شما ( منظور آخوند ها ) از رآفت اسلامی صحبت میکنید. محمد خود را پیغمبر خدایی مینامد که نمیداند زمین گرد است . خدایی که میگوید خورشید و ماه دور زمین میچرخد ، سوره ۵۵ آیه ۵ و سوره ٣٩ آیه ۵ و سوره ٣۶ آیه ٣٨ و هزار مزخرفات دیگر که مایل باشی برایت مینویسم و لیستش را میدهم.
  ای آخوند و یا کاسه لیس بخون این آیه ها را . دیگر اینکه پیغمبر دروغین به من بیدین توهین میکند و دستور قتل من و تمام خانواده ام را صادر میکند بطور نمونه در سوره توبه آیه ٢٨ و سوره توبه آیه ۵ . ما در جواب میگوییم که این پیغمبر گه خورده ، این پیغمبر گور پدر و جد و آبادش خندیده که به ما توهین میکند و دستور قتل ما را صادر میکند . من با توی آخوند ک… کاری ندارم چون تو خودت یک قربانی این سیستم مافیایی هستی که آن محمد دروغین پایه گذاری کرده . وقتی اکثر شما ها را به حوره ها میفرستند آخوند شوید، بیش از ١١ و دوازده سال ندارید و به محض ورود ، در شب اول ترتیبتان را میدهند و رفته رفته عضو باند مافیایی میشوید که باید دروغ بگویید و امرار معاش کنید . نمونه اش خمینی دیوس ،و دجال بود که با هزاران دروغ مردم را قول زد.
  دیگر گفتی که اسلام خود را حفظ میکند . من نمیدانم این به چه معنی است . این روز ها قرآن که کتاب اساسی دین اسلام است ،‌ را مرتب اتش میزنند و در توالت ها برای پاک کردن خودشان استفاده میکنند و مانند نقل و نبات به محمد پیغمبر اسلام دشنام میگویند ، چطوری اسلام خودش را حفظ میکند ؟ ملیونها مردم را بگذار بکنار ، من و افراد خانواده ام هر روز صد ها فحش نثار این محمد دیوس میکنیم ، من در تعجب هستم که چرا تا بحال سیاه نشدیم ؟ آخر ما ٣٢ ساله که محمد دیوس و خدایی دروغینش را شناخته ایم و میدانیم که این کثافت ها چی بودند و از همان موقع هر روز عایشه زن سوگلی محمد را به گردش میبریم و تعجب در این است که هیچ اتفاق بدی بما نافتاده . لابد حواله ما را به آن دنیا خواهید داد . اگر محمد و شما مسلمانها به چیزی اعتقاد داشتید ، مردم بیگناه را می کشتید؟ مردم بیگناه را شکنجه میکردید ؟ اگر شما مسلمانها یک ذره انسانیت سرتان میشد ، کهریزک درست میکردید ؟ تف به روی آنهایی که از زندنهایی مانند کهریزک با خبر شدند و اعتراض نکردند. شما ها آخوند ها و مسلمانها بی وجدانترین ، نادانترین و بیشعور ترین مردم دنیا هستید و تف عالم به روی شما. شما مسلمانها روی هیتلر را سفید کردید تف به روی شما.
  آقای گمنامیان وقتی با این خر مذهب ها صحبت میکنی ، از هر کتابی دلیل می آوری ، نویسنده کتاب را مورد سؤال قرار میدهند . این بود که ما به قرآن ،کتاب خودشان رو آوردیم و به زودی متوجه شدیم که چه چرندیاتی توی قرآن نوشته شده . و حالا ما تمام استدلال خود را از قرآن می آوریم . چون دیگر نمی توانند نویسنده اش را زیر سؤال ببرند . درود فراوان بر شما.
    licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License  Radiozamaneh.com ® ۲۰۰۶ / CONTACT(at)RADIOZAMANEH.COMspecial thanks to: Hamid Zarrabi ZadehRoozbeh PournaderBehdad EsfahbodArtyom LukaninDanial Keshani

 •    Direction   Key(Fa)   Entity 
  در جواب ناشناس که گفته * اما این نشان از اصل اسلام نیست * یا این ناشناس آخوند ک… و یا مزدور که ملیونها به جیب زدیده و حالا زندگی خود را در خطر می بیند. اصل اسلام خیلی بد تر از اینهاست. کس دیگری نمیگوید. خوده خمینی گفت که پیغمبر تمام مردان بنی قریظه را که ٧٠٠ نفر بودند گردن زد و شما ( منظور آخوند ها ) از رآفت اسلامی صحبت میکنید. محمد خود را پیغمبر خدایی مینامد که نمیداند زمین گرد است . خدایی که میگوید خورشید و ماه دور زمین میچرخد ، سوره ۵۵ آیه ۵ و سوره ٣٩ آیه ۵ و سوره ٣۶ آیه ٣٨ و هزار مزخرفات دیگر که مایل باشی برایت مینویسم و لیستش را میدهم.
  ای آخوند و یا کاسه لیس بخون این آیه ها را . دیگر اینکه پیغمبر دروغین به من بیدین توهین میکند و دستور قتل من و تمام خانواده ام را صادر میکند بطور نمونه در سوره توبه آیه ٢٨ و سوره توبه آیه ۵ . ما در جواب میگوییم که این پیغمبر گه خورده ، این پیغمبر گور پدر و جد و آبادش خندیده که به ما توهین میکند و دستور قتل ما را صادر میکند . من با توی آخوند ک… کاری ندارم چون تو خودت یک قربانی این سیستم مافیایی هستی که آن محمد دروغین پایه گذاری کرده . وقتی اکثر شما ها را به حوره ها میفرستند آخوند شوید، بیش از ١١ و دوازده سال ندارید و به محض ورود ، در شب اول ترتیبتان را میدهند و رفته رفته عضو باند مافیایی میشوید که باید دروغ بگویید و امرار معاش کنید . نمونه اش خمینی دیوس ،و دجال بود که با هزاران دروغ مردم را قول زد.
  دیگر گفتی که اسلام خود را حفظ میکند . من نمیدانم این به چه معنی است . این روز ها قرآن که کتاب اساسی دین اسلام است ،‌ را مرتب اتش میزنند و در توالت ها برای پاک کردن خودشان استفاده میکنند و مانند نقل و نبات به محمد پیغمبر اسلام دشنام میگویند ، چطوری اسلام خودش را حفظ میکند ؟ ملیونها مردم را بگذار بکنار ، من و افراد خانواده ام هر روز صد ها فحش نثار این محمد دیوس میکنیم ، من در تعجب هستم که چرا تا بحال سیاه نشدیم ؟ آخر ما ٣٢ ساله که محمد دیوس و خدایی دروغینش را شناخته ایم و میدانیم که این کثافت ها چی بودند و از همان موقع هر روز عایشه زن سوگلی محمد را به گردش میبریم و تعجب در این است که هیچ اتفاق بدی بما نافتاده . لابد حواله ما را به آن دنیا خواهید داد . اگر محمد و شما مسلمانها به چیزی اعتقاد داشتید ، مردم بیگناه را می کشتید؟ مردم بیگناه را شکنجه میکردید ؟ اگر شما مسلمانها یک ذره انسانیت سرتان میشد ، کهریزک درست میکردید ؟ تف به روی آنهایی که از زندنهایی مانند کهریزک با خبر شدند و اعتراض نکردند. شما ها آخوند ها و مسلمانها بی وجدانترین ، نادانترین و بیشعور ترین مردم دنیا هستید و تف عالم به روی شما. شما مسلمانها روی هیتلر را سفید کردید تف به روی شما.
  آقای گمنامیان وقتی با این خر مذهب ها صحبت میکنی ، از هر کتابی دلیل می آوری ، نویسنده کتاب را مورد سؤال قرار میدهند . این بود که ما به قرآن ،کتاب خودشان رو آوردیم و به زودی متوجه شدیم که چه چرندیاتی توی قرآن نوشته شده . و حالا ما تمام استدلال خود را از قرآن می آوریم . چون دیگر نمی توانند نویسنده اش را زیر سؤال ببرند . درود فراوان بر شما.
    licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License  Radiozamaneh.com ® ۲۰۰۶ / CONTACT(at)RADIOZAMANEH.COMspecial thanks to: Hamid Zarrabi ZadehRoozbeh PournaderBehdad EsfahbodArtyom LukaninDanial Keshani

 •    Direction   Key(Fa)   Entity 
  در جواب ناشناس که گفته * اما این نشان از اصل اسلام نیست * یا این ناشناس آخوند ک… و یا مزدور که ملیونها به جیب زدیده و حالا زندگی خود را در خطر می بیند. اصل اسلام خیلی بد تر از اینهاست. کس دیگری نمیگوید. خوده خمینی گفت که پیغمبر تمام مردان بنی قریظه را که ٧٠٠ نفر بودند گردن زد و شما ( منظور آخوند ها ) از رآفت اسلامی صحبت میکنید. محمد خود را پیغمبر خدایی مینامد که نمیداند زمین گرد است . خدایی که میگوید خورشید و ماه دور زمین میچرخد ، سوره ۵۵ آیه ۵ و سوره ٣٩ آیه ۵ و سوره ٣۶ آیه ٣٨ و هزار مزخرفات دیگر که مایل باشی برایت مینویسم و لیستش را میدهم.
  ای آخوند و یا کاسه لیس بخون این آیه ها را . دیگر اینکه پیغمبر دروغین به من بیدین توهین میکند و دستور قتل من و تمام خانواده ام را صادر میکند بطور نمونه در سوره توبه آیه ٢٨ و سوره توبه آیه ۵ . ما در جواب میگوییم که این پیغمبر گه خورده ، این پیغمبر گور پدر و جد و آبادش خندیده که به ما توهین میکند و دستور قتل ما را صادر میکند . من با توی آخوند ک… کاری ندارم چون تو خودت یک قربانی این سیستم مافیایی هستی که آن محمد دروغین پایه گذاری کرده . وقتی اکثر شما ها را به حوره ها میفرستند آخوند شوید، بیش از ١١ و دوازده سال ندارید و به محض ورود ، در شب اول ترتیبتان را میدهند و رفته رفته عضو باند مافیایی میشوید که باید دروغ بگویید و امرار معاش کنید . نمونه اش خمینی دیوس ،و دجال بود که با هزاران دروغ مردم را قول زد.
  دیگر گفتی که اسلام خود را حفظ میکند . من نمیدانم این به چه معنی است . این روز ها قرآن که کتاب اساسی دین اسلام است ،‌ را مرتب اتش میزنند و در توالت ها برای پاک کردن خودشان استفاده میکنند و مانند نقل و نبات به محمد پیغمبر اسلام دشنام میگویند ، چطوری اسلام خودش را حفظ میکند ؟ ملیونها مردم را بگذار بکنار ، من و افراد خانواده ام هر روز صد ها فحش نثار این محمد دیوس میکنیم ، من در تعجب هستم که چرا تا بحال سیاه نشدیم ؟ آخر ما ٣٢ ساله که محمد دیوس و خدایی دروغینش را شناخته ایم و میدانیم که این کثافت ها چی بودند و از همان موقع هر روز عایشه زن سوگلی محمد را به گردش میبریم و تعجب در این است که هیچ اتفاق بدی بما نافتاده . لابد حواله ما را به آن دنیا خواهید داد . اگر محمد و شما مسلمانها به چیزی اعتقاد داشتید ، مردم بیگناه را می کشتید؟ مردم بیگناه را شکنجه میکردید ؟ اگر شما مسلمانها یک ذره انسانیت سرتان میشد ، کهریزک درست میکردید ؟ تف به روی آنهایی که از زندنهایی مانند کهریزک با خبر شدند و اعتراض نکردند. شما ها آخوند ها و مسلمانها بی وجدانترین ، نادانترین و بیشعور ترین مردم دنیا هستید و تف عالم به روی شما. شما مسلمانها روی هیتلر را سفید کردید تف به روی شما.
  آقای گمنامیان وقتی با این خر مذهب ها صحبت میکنی ، از هر کتابی دلیل می آوری ، نویسنده کتاب را مورد سؤال قرار میدهند . این بود که ما به قرآن ،کتاب خودشان رو آوردیم و به زودی متوجه شدیم که چه چرندیاتی توی قرآن نوشته شده . و حالا ما تمام استدلال خود را از قرآن می آوریم . چون دیگر نمی توانند نویسنده اش را زیر سؤال ببرند . درود فراوان بر شما.
    licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License  Radiozamaneh.com ® ۲۰۰۶ / CONTACT(at)RADIOZAMANEH.COMspecial thanks to: Hamid Zarrabi ZadehRoozbeh PournaderBehdad EsfahbodArtyom LukaninDanial Keshani

 • آقای منوچهر عزیز ، این ها که می آید در اینگونه سایت ها کامنت های بدون دلیل  میدهند ، اگثرن آخوند هستند. کسانی که کاری جز مال مفت خوردن و ک… دادن و   دروغ پراکنی ندارند. هیچکدامشان هم با دلیل و مدرک صحبت نمی کنند . ما نا باوران از خود قرآن که در دسترس همه هست و ما آدرس میدهیم که بتوانند صحت و سقم آنرا تحقیق کنند ،  دلیل می آوریم و یا از تاریخ طبری که حدود هزارو صد سال پیش نوشته شده ، ولی آخوند بخواهد دلیل بیاورد از کتابی که آخوند ک… مثل خودش نوشته  دلیل می آورد . آنوقت دلائل ما را که بفرض هزار و دویست سال قبل نوشته شده قبول ندارند ولی انتظار دارند که ما مزخرفاتی که یک آخوند ک… مثل خودش صد سال پیش و یا ۵٠ سال پیش نوشته و یا از مفت خور دیگری مثل خودش نقل کرده  ، قبول داشته باشیم . به نظر من بهترین راه مبارزه با این آخوند های ک… خواندن قرآن به زبانی که میفهمیم و نشان دادن آن به افراد نزدیک خودمان و به همه مردم اطراف خودمان. موفق باشید . مطمئن باشید که ما مردم به زودی به  این آخوند های جاهل ،  ک… و  دروغگوی ، حرامزاده ، نفهم  خواهیم شد. بامید آن روز 

 • آقای منوچهر عزیز ، این ها که می آید در اینگونه سایت ها کامنت های بدون دلیل  میدهند ، اگثرن آخوند هستند. کسانی که کاری جز مال مفت خوردن و ک… دادن و   دروغ پراکنی ندارند. هیچکدامشان هم با دلیل و مدرک صحبت نمی کنند . ما نا باوران از خود قرآن که در دسترس همه هست و ما آدرس میدهیم که بتوانند صحت و سقم آنرا تحقیق کنند ،  دلیل می آوریم و یا از تاریخ طبری که حدود هزارو صد سال پیش نوشته شده ، ولی آخوند بخواهد دلیل بیاورد از کتابی که آخوند ک… مثل خودش نوشته  دلیل می آورد . آنوقت دلائل ما را که بفرض هزار و دویست سال قبل نوشته شده قبول ندارند ولی انتظار دارند که ما مزخرفاتی که یک آخوند ک… مثل خودش صد سال پیش و یا ۵٠ سال پیش نوشته و یا از مفت خور دیگری مثل خودش نقل کرده  ، قبول داشته باشیم . به نظر من بهترین راه مبارزه با این آخوند های ک… خواندن قرآن به زبانی که میفهمیم و نشان دادن آن به افراد نزدیک خودمان و به همه مردم اطراف خودمان. موفق باشید . مطمئن باشید که ما مردم به زودی به  این آخوند های جاهل ،  ک… و  دروغگوی ، حرامزاده ، نفهم  خواهیم شد. بامید آن روز 

 • آقای منوچهر عزیز ، این ها که می آید در اینگونه سایت ها کامنت های بدون دلیل  میدهند ، اگثرن آخوند هستند. کسانی که کاری جز مال مفت خوردن و ک… دادن و   دروغ پراکنی ندارند. هیچکدامشان هم با دلیل و مدرک صحبت نمی کنند . ما نا باوران از خود قرآن که در دسترس همه هست و ما آدرس میدهیم که بتوانند صحت و سقم آنرا تحقیق کنند ،  دلیل می آوریم و یا از تاریخ طبری که حدود هزارو صد سال پیش نوشته شده ، ولی آخوند بخواهد دلیل بیاورد از کتابی که آخوند ک… مثل خودش نوشته  دلیل می آورد . آنوقت دلائل ما را که بفرض هزار و دویست سال قبل نوشته شده قبول ندارند ولی انتظار دارند که ما مزخرفاتی که یک آخوند ک… مثل خودش صد سال پیش و یا ۵٠ سال پیش نوشته و یا از مفت خور دیگری مثل خودش نقل کرده  ، قبول داشته باشیم . به نظر من بهترین راه مبارزه با این آخوند های ک… خواندن قرآن به زبانی که میفهمیم و نشان دادن آن به افراد نزدیک خودمان و به همه مردم اطراف خودمان. موفق باشید . مطمئن باشید که ما مردم به زودی به  این آخوند های جاهل ،  ک… و  دروغگوی ، حرامزاده ، نفهم  خواهیم شد. بامید آن روز 

 • آقای منوچهر عزیز ، این ها که می آید در اینگونه سایت ها کامنت های بدون دلیل  میدهند ، اگثرن آخوند هستند. کسانی که کاری جز مال مفت خوردن و ک… دادن و   دروغ پراکنی ندارند. هیچکدامشان هم با دلیل و مدرک صحبت نمی کنند . ما نا باوران از خود قرآن که در دسترس همه هست و ما آدرس میدهیم که بتوانند صحت و سقم آنرا تحقیق کنند ،  دلیل می آوریم و یا از تاریخ طبری که حدود هزارو صد سال پیش نوشته شده ، ولی آخوند بخواهد دلیل بیاورد از کتابی که آخوند ک… مثل خودش نوشته  دلیل می آورد . آنوقت دلائل ما را که بفرض هزار و دویست سال قبل نوشته شده قبول ندارند ولی انتظار دارند که ما مزخرفاتی که یک آخوند ک… مثل خودش صد سال پیش و یا ۵٠ سال پیش نوشته و یا از مفت خور دیگری مثل خودش نقل کرده  ، قبول داشته باشیم . به نظر من بهترین راه مبارزه با این آخوند های ک… خواندن قرآن به زبانی که میفهمیم و نشان دادن آن به افراد نزدیک خودمان و به همه مردم اطراف خودمان. موفق باشید . مطمئن باشید که ما مردم به زودی به  این آخوند های جاهل ،  ک… و  دروغگوی ، حرامزاده ، نفهم  خواهیم شد. بامید آن روز 

 • آقای سهامدین قیاسی ، ممکن است ما هر چه دروغگوست را بیشرف بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را بی ناموس بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را دیوس بخوانیم؟ ممکن است ما دروغگو را جارکش بخوانیم؟ البته تو و امثال تو آخوند ک… که از بچگی رویتان را در حوزه های باصطلاح علمیه باز کرده اند انتظاری ندارم چون محمد ، پیغمبر دروغین اسلام نیز دروغ میگفت . خمینی دجال هم دروغ میگفت . خامنه ای هم دروغ میگوید . خاتمی هم دروغ میگفت و حالا هم دروغ میگوید . بطور مثال محمد ، پیغمبر دروغگوی شما دروغ میگفت چرا ؟ همین حالا قرآن را باز کن و سوره آل عمران  آیه های ٨۴  و  ٨۵  را بخوان. در آیه ٨۴  میگوید مسیحی و یهودی و مسلمان همه مانند هم و محترم هستند ولی در آیه ٨۵ میگوید غیر از اسلام دینی پذیرفته نیست . هزاران دروغ در قرآن وجود دارد . عموی محمد ، ابی طالب عموی محمد ، پدر علی که محمد را از ٨ سالگی بزرگ کرده بود ، تا آخر عمر میگفت محمد دروغ میگوید . محمد پیغمبر خدایی است که نمی داند زمین گرده . محمد پیغمبر خدایی است که میگوید خورشید و ماه دور زمین می چرخد مانند سوره ۵۵   آیه ۵  و سوره ٣٩ آیه  ۵  و سوره ٣۶  آیه ٣٨ .
  کسانی که در این سایت هستند و آخوند نیستند ازشان تمنا میکنم قرآن ترجمه مهدی الهی قمشه ای را بخوانند . بنظر من این تنها راهی است که ما بتوانیم مملکت خود را از این ک… ها پس بگیریم . راه دیگری نداریم . البته مردم باید مسلح شوند. لازم نیست که حتمن باید هفت تیر داشته باشیم  یک چاقو هم برای اینکار کافیست .
  بنظر من همه آخوند ها مجرم هستند . آخوند خوب نداریم . همه دروغگو و زالو و مفت خور هستند و ما باید این مکرب های جامعه را از دم نابود کنیم . به نظر من این تنها راه رهایی ماست . این ک… ها خواهش و تمنا و شرف و انسانیت سرشان نمیشود. با اینها باید مثل خودشان رفتار کنیم. همه را باید بکشیم. آیا  اینها ندا ها را محاکمه کردند که ما هم اینها را محاکمه کنیم ؟ به نظر من کسی که شرف و ناموس دارد آن لباس تزویر و ریا را بتن نمی کند . و یا حد اقل آن لباس دروغ و ریا را از خودش برای همیشه بیرون میکند. دنبال کروبی و موسوی هم نباشید که دست اینها بیش از ٣٠ سال است که به خون مردم آلوده است. بامید پیروزی

 • آقای سهامدین قیاسی ، ممکن است ما هر چه دروغگوست را بیشرف بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را بی ناموس بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را دیوس بخوانیم؟ ممکن است ما دروغگو را جارکش بخوانیم؟ البته تو و امثال تو آخوند ک… که از بچگی رویتان را در حوزه های باصطلاح علمیه باز کرده اند انتظاری ندارم چون محمد ، پیغمبر دروغین اسلام نیز دروغ میگفت . خمینی دجال هم دروغ میگفت . خامنه ای هم دروغ میگوید . خاتمی هم دروغ میگفت و حالا هم دروغ میگوید . بطور مثال محمد ، پیغمبر دروغگوی شما دروغ میگفت چرا ؟ همین حالا قرآن را باز کن و سوره آل عمران  آیه های ٨۴  و  ٨۵  را بخوان. در آیه ٨۴  میگوید مسیحی و یهودی و مسلمان همه مانند هم و محترم هستند ولی در آیه ٨۵ میگوید غیر از اسلام دینی پذیرفته نیست . هزاران دروغ در قرآن وجود دارد . عموی محمد ، ابی طالب عموی محمد ، پدر علی که محمد را از ٨ سالگی بزرگ کرده بود ، تا آخر عمر میگفت محمد دروغ میگوید . محمد پیغمبر خدایی است که نمی داند زمین گرده . محمد پیغمبر خدایی است که میگوید خورشید و ماه دور زمین می چرخد مانند سوره ۵۵   آیه ۵  و سوره ٣٩ آیه  ۵  و سوره ٣۶  آیه ٣٨ .
  کسانی که در این سایت هستند و آخوند نیستند ازشان تمنا میکنم قرآن ترجمه مهدی الهی قمشه ای را بخوانند . بنظر من این تنها راهی است که ما بتوانیم مملکت خود را از این ک… ها پس بگیریم . راه دیگری نداریم . البته مردم باید مسلح شوند. لازم نیست که حتمن باید هفت تیر داشته باشیم  یک چاقو هم برای اینکار کافیست .
  بنظر من همه آخوند ها مجرم هستند . آخوند خوب نداریم . همه دروغگو و زالو و مفت خور هستند و ما باید این مکرب های جامعه را از دم نابود کنیم . به نظر من این تنها راه رهایی ماست . این ک… ها خواهش و تمنا و شرف و انسانیت سرشان نمیشود. با اینها باید مثل خودشان رفتار کنیم. همه را باید بکشیم. آیا  اینها ندا ها را محاکمه کردند که ما هم اینها را محاکمه کنیم ؟ به نظر من کسی که شرف و ناموس دارد آن لباس تزویر و ریا را بتن نمی کند . و یا حد اقل آن لباس دروغ و ریا را از خودش برای همیشه بیرون میکند. دنبال کروبی و موسوی هم نباشید که دست اینها بیش از ٣٠ سال است که به خون مردم آلوده است. بامید پیروزی

 • آقای سهامدین قیاسی ، ممکن است ما هر چه دروغگوست را بیشرف بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را بی ناموس بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را دیوس بخوانیم؟ ممکن است ما دروغگو را جارکش بخوانیم؟ البته تو و امثال تو آخوند ک… که از بچگی رویتان را در حوزه های باصطلاح علمیه باز کرده اند انتظاری ندارم چون محمد ، پیغمبر دروغین اسلام نیز دروغ میگفت . خمینی دجال هم دروغ میگفت . خامنه ای هم دروغ میگوید . خاتمی هم دروغ میگفت و حالا هم دروغ میگوید . بطور مثال محمد ، پیغمبر دروغگوی شما دروغ میگفت چرا ؟ همین حالا قرآن را باز کن و سوره آل عمران  آیه های ٨۴  و  ٨۵  را بخوان. در آیه ٨۴  میگوید مسیحی و یهودی و مسلمان همه مانند هم و محترم هستند ولی در آیه ٨۵ میگوید غیر از اسلام دینی پذیرفته نیست . هزاران دروغ در قرآن وجود دارد . عموی محمد ، ابی طالب عموی محمد ، پدر علی که محمد را از ٨ سالگی بزرگ کرده بود ، تا آخر عمر میگفت محمد دروغ میگوید . محمد پیغمبر خدایی است که نمی داند زمین گرده . محمد پیغمبر خدایی است که میگوید خورشید و ماه دور زمین می چرخد مانند سوره ۵۵   آیه ۵  و سوره ٣٩ آیه  ۵  و سوره ٣۶  آیه ٣٨ .
  کسانی که در این سایت هستند و آخوند نیستند ازشان تمنا میکنم قرآن ترجمه مهدی الهی قمشه ای را بخوانند . بنظر من این تنها راهی است که ما بتوانیم مملکت خود را از این ک… ها پس بگیریم . راه دیگری نداریم . البته مردم باید مسلح شوند. لازم نیست که حتمن باید هفت تیر داشته باشیم  یک چاقو هم برای اینکار کافیست .
  بنظر من همه آخوند ها مجرم هستند . آخوند خوب نداریم . همه دروغگو و زالو و مفت خور هستند و ما باید این مکرب های جامعه را از دم نابود کنیم . به نظر من این تنها راه رهایی ماست . این ک… ها خواهش و تمنا و شرف و انسانیت سرشان نمیشود. با اینها باید مثل خودشان رفتار کنیم. همه را باید بکشیم. آیا  اینها ندا ها را محاکمه کردند که ما هم اینها را محاکمه کنیم ؟ به نظر من کسی که شرف و ناموس دارد آن لباس تزویر و ریا را بتن نمی کند . و یا حد اقل آن لباس دروغ و ریا را از خودش برای همیشه بیرون میکند. دنبال کروبی و موسوی هم نباشید که دست اینها بیش از ٣٠ سال است که به خون مردم آلوده است. بامید پیروزی

 • آقای سهامدین قیاسی ، ممکن است ما هر چه دروغگوست را بیشرف بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را بی ناموس بخوانیم ؟ ممکن است ما دروغگو را دیوس بخوانیم؟ ممکن است ما دروغگو را جارکش بخوانیم؟ البته تو و امثال تو آخوند ک… که از بچگی رویتان را در حوزه های باصطلاح علمیه باز کرده اند انتظاری ندارم چون محمد ، پیغمبر دروغین اسلام نیز دروغ میگفت . خمینی دجال هم دروغ میگفت . خامنه ای هم دروغ میگوید . خاتمی هم دروغ میگفت و حالا هم دروغ میگوید . بطور مثال محمد ، پیغمبر دروغگوی شما دروغ میگفت چرا ؟ همین حالا قرآن را باز کن و سوره آل عمران  آیه های ٨۴  و  ٨۵  را بخوان. در آیه ٨۴  میگوید مسیحی و یهودی و مسلمان همه مانند هم و محترم هستند ولی در آیه ٨۵ میگوید غیر از اسلام دینی پذیرفته نیست . هزاران دروغ در قرآن وجود دارد . عموی محمد ، ابی طالب عموی محمد ، پدر علی که محمد را از ٨ سالگی بزرگ کرده بود ، تا آخر عمر میگفت محمد دروغ میگوید . محمد پیغمبر خدایی است که نمی داند زمین گرده . محمد پیغمبر خدایی است که میگوید خورشید و ماه دور زمین می چرخد مانند سوره ۵۵   آیه ۵  و سوره ٣٩ آیه  ۵  و سوره ٣۶  آیه ٣٨ .
  کسانی که در این سایت هستند و آخوند نیستند ازشان تمنا میکنم قرآن ترجمه مهدی الهی قمشه ای را بخوانند . بنظر من این تنها راهی است که ما بتوانیم مملکت خود را از این ک… ها پس بگیریم . راه دیگری نداریم . البته مردم باید مسلح شوند. لازم نیست که حتمن باید هفت تیر داشته باشیم  یک چاقو هم برای اینکار کافیست .
  بنظر من همه آخوند ها مجرم هستند . آخوند خوب نداریم . همه دروغگو و زالو و مفت خور هستند و ما باید این مکرب های جامعه را از دم نابود کنیم . به نظر من این تنها راه رهایی ماست . این ک… ها خواهش و تمنا و شرف و انسانیت سرشان نمیشود. با اینها باید مثل خودشان رفتار کنیم. همه را باید بکشیم. آیا  اینها ندا ها را محاکمه کردند که ما هم اینها را محاکمه کنیم ؟ به نظر من کسی که شرف و ناموس دارد آن لباس تزویر و ریا را بتن نمی کند . و یا حد اقل آن لباس دروغ و ریا را از خودش برای همیشه بیرون میکند. دنبال کروبی و موسوی هم نباشید که دست اینها بیش از ٣٠ سال است که به خون مردم آلوده است. بامید پیروزی

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان ره به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .  من مطمئن هستم که این عمل انجام خواهد گرفت.

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان ره به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .  من مطمئن هستم که این عمل انجام خواهد گرفت.

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان ره به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .  من مطمئن هستم که این عمل انجام خواهد گرفت.

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان ره به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .  من مطمئن هستم که این عمل انجام خواهد گرفت.

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان را به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان را به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان را به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .

 • سخن من با مردکی است که : گفته اسلام به ذاته خود ندارد عیبی …..
  به نظر شما عیب یعنی چه ؟ آیا محمد این  دین را نیاورده ؟ آیا محمد نمی گوید که از طرف خدا آمده؟  همین محمد کسانی که او را به عنوان پیغمبر قبول ندارشتند ،میکشت  و اموالشان را تصاحب میکند و تمام زن و فرزندان آنها را به کنیزی و بردگی میگیرد نمونه اش افراد بنی قریظه بود که تمام مردها را در مدینه گردن زدند و اموال و زن و فرزندانشان را به بردگی گرفتند . من اصل جمله را برایت مینویسم . در بازار مدینه چندین گودال کنده شد ، هفتصد یهودی نسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند.  آیا به نظر شما این عیب نیست؟ سر تا پای قرآن از کنیز و غلام صحبت میکند آیا به نظر شما این عیب نیست ؟ آی تف به روی آن محمد آدم کش دیوسی که مرد ها را میکشت و به زنانشان تجاوز میکرد و تف به روی  شما آخوند های ک… که اعمال این بی ناموس را تآیید میکنید .
   خدایی که شما قبول دارید ، من ندارم . چون آن خدایی که شما میگوید قادر است و عادل است و …..  وجود خارجی ندارد. اگر چنین خدایی بود ، گردن شما ها را می شکست و نمی گذاشت اینهمه جنایت در حق مردم بکنید. اگر این خدای شما وجود خارجی داشت نمی گذاشت کهریزک درست شود. اگر این خدا وجود خارجی داشت نمی گذاشت آخوند های ک… مثل رفسنجانی ملیار ملیار دلار بدزدد و جوانان ما که صاحب اصلی ثروت مملکت هستند در خیابانها آواره باشند و به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری بدهند .  ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که در ضرب المثل خودمان گفته شده  و آن اینکه هر چه بکاری ، همان را درو میکنی و یا به آذری گفته که هر نه توکسن آشوا ، او چخار قاشقوا. به این گفته من صد در صد اعتقاد دارم .
  شما بیشرفها مردم ما را در زندانها کشتید . شما بی ناموسها در زندانها به جوانان ما تجاوز کردید. شما از پدر بی خبر ها اموال ما را دزدیدید و نه تنها جیبهای خودتان را پر کردید بلکه جیب فلسطینی و لبنانی و سوریه ای را هم پر کردید . و من مطمئن هستم که همه را درو خواهید کرد .
  شما خشم و نفرت کاشتید و مطمئن باشید که همان را درو خواهید کرد .

 • Kartal

  من هم به نوبه خودم وظیفه میدونم که علاقه شدیدم رو در مورد نحوه بریدن سر اقا  که قبلا هم اشاره کرده بوذم
  باید مانند یک خروس زبان اغا رو از حلقوم بیرون کشیده به سمت راست خم کرده گردن مبارکش را با دهره برید تا درس عبرتی باشد برای ان دسته از دیوس های وطن فروش که ناموسشون و وجودشون توسط پول نفت {پول همه ملت}  توسط اغا و دوروبرش  خریده شده 

 • Kartal

  من هم به نوبه خودم وظیفه میدونم که علاقه شدیدم رو در مورد نحوه بریدن سر اقا  که قبلا هم اشاره کرده بوذم
  باید مانند یک خروس زبان اغا رو از حلقوم بیرون کشیده به سمت راست خم کرده گردن مبارکش را با دهره برید تا درس عبرتی باشد برای ان دسته از دیوس های وطن فروش که ناموسشون و وجودشون توسط پول نفت {پول همه ملت}  توسط اغا و دوروبرش  خریده شده 

 • Kartal

  من هم به نوبه خودم وظیفه میدونم که علاقه شدیدم رو در مورد نحوه بریدن سر اقا  که قبلا هم اشاره کرده بوذم
  باید مانند یک خروس زبان اغا رو از حلقوم بیرون کشیده به سمت راست خم کرده گردن مبارکش را با دهره برید تا درس عبرتی باشد برای ان دسته از دیوس های وطن فروش که ناموسشون و وجودشون توسط پول نفت {پول همه ملت}  توسط اغا و دوروبرش  خریده شده 

 • Kartal

  من هم به نوبه خودم وظیفه میدونم که علاقه شدیدم رو در مورد نحوه بریدن سر اقا  که قبلا هم اشاره کرده بوذم
  باید مانند یک خروس زبان اغا رو از حلقوم بیرون کشیده به سمت راست خم کرده گردن مبارکش را با دهره برید تا درس عبرتی باشد برای ان دسته از دیوس های وطن فروش که ناموسشون و وجودشون توسط پول نفت {پول همه ملت}  توسط اغا و دوروبرش  خریده شده 

 • Kartal

  و بدانید تمام این اراجیف و گند نامه ها  و تمامیت وجود این حکومت فقط و فقط با درامد خالص نفت  دارن این ادعا هارو میکنند و  با پول خودمون دارن خودمونو  غارت میکنند .  و بدانید  هیچ حکومتی در جهان نیست که  اقتصاد نفتی داشته و هم بتونه  جمهوری باشه .  به نظر من  پیدایش نفت در جهان خیلی به ضرر ما ایرانیان تمام شد .

 • Kartal

  و بدانید تمام این اراجیف و گند نامه ها  و تمامیت وجود این حکومت فقط و فقط با درامد خالص نفت  دارن این ادعا هارو میکنند و  با پول خودمون دارن خودمونو  غارت میکنند .  و بدانید  هیچ حکومتی در جهان نیست که  اقتصاد نفتی داشته و هم بتونه  جمهوری باشه .  به نظر من  پیدایش نفت در جهان خیلی به ضرر ما ایرانیان تمام شد .

 • Kartal

  و بدانید تمام این اراجیف و گند نامه ها  و تمامیت وجود این حکومت فقط و فقط با درامد خالص نفت  دارن این ادعا هارو میکنند و  با پول خودمون دارن خودمونو  غارت میکنند .  و بدانید  هیچ حکومتی در جهان نیست که  اقتصاد نفتی داشته و هم بتونه  جمهوری باشه .  به نظر من  پیدایش نفت در جهان خیلی به ضرر ما ایرانیان تمام شد .

 • Kartal

  باید مخرج این اخوندکهای صلاح و پول به دست گرفته رو چنان ترکاند   که دیگر تا تاریخ و زمان هست هیچ مرد به اصطلاح جامعه مرد دین و اخوند مفت خوری  جرات و حوس حکومت کردن و یا در دست گرفتن بخشی از قدرت رو نکنه و تنش بلرزه  .  و ۱۰۰ البته  این  بی ناموسی ها  .بی شرفی ها . جنایات . حق دانستن ها . تجاوزات به ناموس به شخصیت به حریم خصوصی  انسانها  بی جواب نخواهد ماند  و  تاوان بسیار سنگینی را پس خواهید داد . خون به پا خواهد شد . و  ای کسانی که فکر میکنید با  انتقال ثروت مفت به دست امده تان ثروت الوذه به خونتان به دیگر کشورها  خواهید توانست از زیر بار اعمالتان فرار کنید . ۱۰۰ البته  گلویتان بریده خواهد شد ۱۰۰ البته به سزای اعمالتان خواهید رسید .این رو تاریخ هزاران بار نشان داده وتکرار کرده .

 • Kartal

  باید مخرج این اخوندکهای صلاح و پول به دست گرفته رو چنان ترکاند   که دیگر تا تاریخ و زمان هست هیچ مرد به اصطلاح جامعه مرد دین و اخوند مفت خوری  جرات و حوس حکومت کردن و یا در دست گرفتن بخشی از قدرت رو نکنه و تنش بلرزه  .  و ۱۰۰ البته  این  بی ناموسی ها  .بی شرفی ها . جنایات . حق دانستن ها . تجاوزات به ناموس به شخصیت به حریم خصوصی  انسانها  بی جواب نخواهد ماند  و  تاوان بسیار سنگینی را پس خواهید داد . خون به پا خواهد شد . و  ای کسانی که فکر میکنید با  انتقال ثروت مفت به دست امده تان ثروت الوذه به خونتان به دیگر کشورها  خواهید توانست از زیر بار اعمالتان فرار کنید . ۱۰۰ البته  گلویتان بریده خواهد شد ۱۰۰ البته به سزای اعمالتان خواهید رسید .این رو تاریخ هزاران بار نشان داده وتکرار کرده .

 • Kartal

  باید مخرج این اخوندکهای صلاح و پول به دست گرفته رو چنان ترکاند   که دیگر تا تاریخ و زمان هست هیچ مرد به اصطلاح جامعه مرد دین و اخوند مفت خوری  جرات و حوس حکومت کردن و یا در دست گرفتن بخشی از قدرت رو نکنه و تنش بلرزه  .  و ۱۰۰ البته  این  بی ناموسی ها  .بی شرفی ها . جنایات . حق دانستن ها . تجاوزات به ناموس به شخصیت به حریم خصوصی  انسانها  بی جواب نخواهد ماند  و  تاوان بسیار سنگینی را پس خواهید داد . خون به پا خواهد شد . و  ای کسانی که فکر میکنید با  انتقال ثروت مفت به دست امده تان ثروت الوذه به خونتان به دیگر کشورها  خواهید توانست از زیر بار اعمالتان فرار کنید . ۱۰۰ البته  گلویتان بریده خواهد شد ۱۰۰ البته به سزای اعمالتان خواهید رسید .این رو تاریخ هزاران بار نشان داده وتکرار کرده .

 • Saeid

  برای عزیزانی که اطلاع و دانش کافی و حقیقی و تاریخی از قران ندارند و اشتباهات بسیار بسیاری در آن است که به ناچار مسلمانان را وادار میکند به دروغ کتب یهودیان و مسیحیان را تحریف شده – اعلام کنند- دوست عزیز اول برو با دقت تاریخی مطالعه کن بعد هر جور خواستی قضاوت کن من لینک این دانشمند اسلام شناس را میگذارم برایتان که افتضاحات قران و محمد را با دلیل و تاریخ و سند افشا میکند چیزی که در ایران امکانش نیست
  http://www.sama.tv/tahghighat/pajoheshi-dar-quran/

 • Saeid

  برای عزیزانی که اطلاع و دانش کافی و حقیقی و تاریخی از قران ندارند و اشتباهات بسیار بسیاری در آن است که به ناچار مسلمانان را وادار میکند به دروغ کتب یهودیان و مسیحیان را تحریف شده – اعلام کنند- دوست عزیز اول برو با دقت تاریخی مطالعه کن بعد هر جور خواستی قضاوت کن من لینک این دانشمند اسلام شناس را میگذارم برایتان که افتضاحات قران و محمد را با دلیل و تاریخ و سند افشا میکند چیزی که در ایران امکانش نیست
  http://www.sama.tv/tahghighat/pajoheshi-dar-quran/

 • Saeid

  برای عزیزانی که اطلاع و دانش کافی و حقیقی و تاریخی از قران ندارند و اشتباهات بسیار بسیاری در آن است که به ناچار مسلمانان را وادار میکند به دروغ کتب یهودیان و مسیحیان را تحریف شده – اعلام کنند- دوست عزیز اول برو با دقت تاریخی مطالعه کن بعد هر جور خواستی قضاوت کن من لینک این دانشمند اسلام شناس را میگذارم برایتان که افتضاحات قران و محمد را با دلیل و تاریخ و سند افشا میکند چیزی که در ایران امکانش نیست
  http://www.sama.tv/tahghighat/pajoheshi-dar-quran/

 • Hami

  درباره قربانی اسماعیل که دروغ بزرگ اسلام است باید عرض کنم که- خدا به ابراهیم وعده داد که او را صاحب فرزند پسر خواهد کرد و توسط او نسل بشر با برکت خواهد داد و از نوادگان این فرزند پسری به دنیا خواهد آمد که بشریت را نجات خواهد داد – و چون ابراهیم بسیار پیر شد و صاحب فرزندی نشد همسرش سارا بسیار نگران شد و گفت که من نیز پیر شده ام پس بیا با کنیز من هاجر همبستر شو و صاحب فرزند شو- ابراهیم با هاجر که کنیز سارا بود همبستر شد و او باردار شد و پسری زایید که اسم اورا اسماعیل گذاشتند- خداوند با ابراهیم دوباره دیدار کرد و به او گفت اسماعیل فرزند وعده نیست بلکه کاری انسانی است و تو به من اعتماد نکردی و با کنیز همسرت همبستر شدی وصاحب اسماعیل شدی- فرزند وعده از نسل تو و همسرت ساره خواهد بود- و خداوند در سن کهولت سارا و ابراهیم آنها را صاحب فرزندی کرد و ابراهیم او را اسحاق نامید و او بسیار عزیز بود برایش- اسماعیل بسیار اسحاق را آزار میداد و به او حسادت داشت و سارا از ابراهیم خواست که کنیزش را بیرون کند چون باعث آزار فرزند عزیزش میشد و ابراهیم آنها را بیرون کرد- خدا از ابراهیم میخواهد که فرزند عزیزش را که فرزند وعده بوده و سالهای درازی برای او انتظار کشیده بود را برای خدا قربانی کند- ابراهیم اطاعت میکند ولی در لحظه قربانی خداوند گوسفندی را به آن سمت هدایت میکند و به ابراهیم میگوید که ایمان او به کلام خدا و اعتماد او به خدا بسیار باارزش است و او گوسفند را قربانی میکند و خدا میگوید که از نسل اسحاق که (جد عیسای مسیح) است قوم او را برکت میدهد- از اسحاق یعقوب متولد میشد که خدا او را اسراییل (دوست خدا) مینامد که ۱۲ پسر داشت که ۱۲ قبیله اسراییل را بینان گذاردند و بسیار برای خدا مهم بودند- که در طول تاریخ با اینکه بعدها فرزندانشان در مصر به اسارت برده شدند ولی در مصر از میان همان قوم اسراییل پیامبری برایشان برگزید بنام موسی که آنها را از دست فرعون زمان نجات داد – و خدا به وعده اش عمل کرد و فرزندان اسراییل را به سرزمین وعده برد-

 • Hami

  درباره قربانی اسماعیل که دروغ بزرگ اسلام است باید عرض کنم که- خدا به ابراهیم وعده داد که او را صاحب فرزند پسر خواهد کرد و توسط او نسل بشر با برکت خواهد داد و از نوادگان این فرزند پسری به دنیا خواهد آمد که بشریت را نجات خواهد داد – و چون ابراهیم بسیار پیر شد و صاحب فرزندی نشد همسرش سارا بسیار نگران شد و گفت که من نیز پیر شده ام پس بیا با کنیز من هاجر همبستر شو و صاحب فرزند شو- ابراهیم با هاجر که کنیز سارا بود همبستر شد و او باردار شد و پسری زایید که اسم اورا اسماعیل گذاشتند- خداوند با ابراهیم دوباره دیدار کرد و به او گفت اسماعیل فرزند وعده نیست بلکه کاری انسانی است و تو به من اعتماد نکردی و با کنیز همسرت همبستر شدی وصاحب اسماعیل شدی- فرزند وعده از نسل تو و همسرت ساره خواهد بود- و خداوند در سن کهولت سارا و ابراهیم آنها را صاحب فرزندی کرد و ابراهیم او را اسحاق نامید و او بسیار عزیز بود برایش- اسماعیل بسیار اسحاق را آزار میداد و به او حسادت داشت و سارا از ابراهیم خواست که کنیزش را بیرون کند چون باعث آزار فرزند عزیزش میشد و ابراهیم آنها را بیرون کرد- خدا از ابراهیم میخواهد که فرزند عزیزش را که فرزند وعده بوده و سالهای درازی برای او انتظار کشیده بود را برای خدا قربانی کند- ابراهیم اطاعت میکند ولی در لحظه قربانی خداوند گوسفندی را به آن سمت هدایت میکند و به ابراهیم میگوید که ایمان او به کلام خدا و اعتماد او به خدا بسیار باارزش است و او گوسفند را قربانی میکند و خدا میگوید که از نسل اسحاق که (جد عیسای مسیح) است قوم او را برکت میدهد- از اسحاق یعقوب متولد میشد که خدا او را اسراییل (دوست خدا) مینامد که ۱۲ پسر داشت که ۱۲ قبیله اسراییل را بینان گذاردند و بسیار برای خدا مهم بودند- که در طول تاریخ با اینکه بعدها فرزندانشان در مصر به اسارت برده شدند ولی در مصر از میان همان قوم اسراییل پیامبری برایشان برگزید بنام موسی که آنها را از دست فرعون زمان نجات داد – و خدا به وعده اش عمل کرد و فرزندان اسراییل را به سرزمین وعده برد-

 • Hami

  درباره قربانی اسماعیل که دروغ بزرگ اسلام است باید عرض کنم که- خدا به ابراهیم وعده داد که او را صاحب فرزند پسر خواهد کرد و توسط او نسل بشر با برکت خواهد داد و از نوادگان این فرزند پسری به دنیا خواهد آمد که بشریت را نجات خواهد داد – و چون ابراهیم بسیار پیر شد و صاحب فرزندی نشد همسرش سارا بسیار نگران شد و گفت که من نیز پیر شده ام پس بیا با کنیز من هاجر همبستر شو و صاحب فرزند شو- ابراهیم با هاجر که کنیز سارا بود همبستر شد و او باردار شد و پسری زایید که اسم اورا اسماعیل گذاشتند- خداوند با ابراهیم دوباره دیدار کرد و به او گفت اسماعیل فرزند وعده نیست بلکه کاری انسانی است و تو به من اعتماد نکردی و با کنیز همسرت همبستر شدی وصاحب اسماعیل شدی- فرزند وعده از نسل تو و همسرت ساره خواهد بود- و خداوند در سن کهولت سارا و ابراهیم آنها را صاحب فرزندی کرد و ابراهیم او را اسحاق نامید و او بسیار عزیز بود برایش- اسماعیل بسیار اسحاق را آزار میداد و به او حسادت داشت و سارا از ابراهیم خواست که کنیزش را بیرون کند چون باعث آزار فرزند عزیزش میشد و ابراهیم آنها را بیرون کرد- خدا از ابراهیم میخواهد که فرزند عزیزش را که فرزند وعده بوده و سالهای درازی برای او انتظار کشیده بود را برای خدا قربانی کند- ابراهیم اطاعت میکند ولی در لحظه قربانی خداوند گوسفندی را به آن سمت هدایت میکند و به ابراهیم میگوید که ایمان او به کلام خدا و اعتماد او به خدا بسیار باارزش است و او گوسفند را قربانی میکند و خدا میگوید که از نسل اسحاق که (جد عیسای مسیح) است قوم او را برکت میدهد- از اسحاق یعقوب متولد میشد که خدا او را اسراییل (دوست خدا) مینامد که ۱۲ پسر داشت که ۱۲ قبیله اسراییل را بینان گذاردند و بسیار برای خدا مهم بودند- که در طول تاریخ با اینکه بعدها فرزندانشان در مصر به اسارت برده شدند ولی در مصر از میان همان قوم اسراییل پیامبری برایشان برگزید بنام موسی که آنها را از دست فرعون زمان نجات داد – و خدا به وعده اش عمل کرد و فرزندان اسراییل را به سرزمین وعده برد-

 • Abazarghafary

  ای خلق  مشو  اسیر  اسلامکین  دین دین کس کشان هستشیخ جاکش و ملا بکشو  و فقیه کسکشآیاتش همه بر کس و کون زنان هستان پیغمبر جاکش خانوم بازکرد عایشه و خدیجه را بازوین نایبش حجت گلستان”کرد از کس و کون همکار زنش را توی زمین باز ” حجت ال جاکش ال اسلام گلستانی که زن همکار خود را در همدان گایید و فیلم ان موجود است  هر  که  خواست  برایاش  لینک میزنم که از فیلم پورنو بدتر هست البته ان خواهر مسلمان هم  بسیار  حشری هستندو این ثابت میکنه از امت اثنی حشری هستند. 

 • Abazarghafary

  ای خلق  مشو  اسیر  اسلامکین  دین دین کس کشان هستشیخ جاکش و ملا بکشو  و فقیه کسکشآیاتش همه بر کس و کون زنان هستان پیغمبر جاکش خانوم بازکرد عایشه و خدیجه را بازوین نایبش حجت گلستان”کرد از کس و کون همکار زنش را توی زمین باز ” حجت ال جاکش ال اسلام گلستانی که زن همکار خود را در همدان گایید و فیلم ان موجود است  هر  که  خواست  برایاش  لینک میزنم که از فیلم پورنو بدتر هست البته ان خواهر مسلمان هم  بسیار  حشری هستندو این ثابت میکنه از امت اثنی حشری هستند. 

 • Abazarghafary

  ای خلق  مشو  اسیر  اسلامکین  دین دین کس کشان هستشیخ جاکش و ملا بکشو  و فقیه کسکشآیاتش همه بر کس و کون زنان هستان پیغمبر جاکش خانوم بازکرد عایشه و خدیجه را بازوین نایبش حجت گلستان”کرد از کس و کون همکار زنش را توی زمین باز ” حجت ال جاکش ال اسلام گلستانی که زن همکار خود را در همدان گایید و فیلم ان موجود است  هر  که  خواست  برایاش  لینک میزنم که از فیلم پورنو بدتر هست البته ان خواهر مسلمان هم  بسیار  حشری هستندو این ثابت میکنه از امت اثنی حشری هستند. 

 • Abazarghafary

  ای خلق  مشو  اسیر  اسلامکین  دین دین کس کشان هستشیخ جاکش و ملا بکشو  و فقیه کسکشآیاتش همه بر کس و کون زنان هستان پیغمبر جاکش خانوم بازکرد عایشه و خدیجه را بازوین نایبش حجت گلستان”کرد از کس و کون همکار زنش را توی زمین باز ” حجت ال جاکش ال اسلام گلستانی که زن همکار خود را در همدان گایید و فیلم ان موجود است  هر  که  خواست  برایاش  لینک میزنم که از فیلم پورنو بدتر هست البته ان خواهر مسلمان هم  بسیار  حشری هستندو این ثابت میکنه از امت اثنی حشری هستند. 

 • Abazarghafary

  این  شعر ما  خیلی  بد  چاپ  شده اینجا  درستش  رو  مینویسم : ای خلق مشو اسیر اسلام // که این دین ، دین کس کشان هست // شیخ جاکشو ، ملا ، بکشو ،فقیه کس کش //آیه هایش  همه ، بر کس و کون زنان هست.پیغمبر جاکشش خانوم باز // روی کس عایشه میزد ساز // آن نایب به حقش خمینی جاکش رقاص  // کون میداد در بچگی به قفقاز //……این  شعر بلندی هست که روزی همه را اینجا میاورم.

 • Abazarghafary

  این  شعر ما  خیلی  بد  چاپ  شده اینجا  درستش  رو  مینویسم : ای خلق مشو اسیر اسلام // که این دین ، دین کس کشان هست // شیخ جاکشو ، ملا ، بکشو ،فقیه کس کش //آیه هایش  همه ، بر کس و کون زنان هست.پیغمبر جاکشش خانوم باز // روی کس عایشه میزد ساز // آن نایب به حقش خمینی جاکش رقاص  // کون میداد در بچگی به قفقاز //……این  شعر بلندی هست که روزی همه را اینجا میاورم.

 • Abazarghafary

  این  شعر ما  خیلی  بد  چاپ  شده اینجا  درستش  رو  مینویسم : ای خلق مشو اسیر اسلام // که این دین ، دین کس کشان هست // شیخ جاکشو ، ملا ، بکشو ،فقیه کس کش //آیه هایش  همه ، بر کس و کون زنان هست.پیغمبر جاکشش خانوم باز // روی کس عایشه میزد ساز // آن نایب به حقش خمینی جاکش رقاص  // کون میداد در بچگی به قفقاز //……این  شعر بلندی هست که روزی همه را اینجا میاورم.

 • Fdgfdg

  When one person believes fairy tales that violate all of the known laws of reality, it is called insanity. When a whole population believe the same thing, it is called religion. Yet, they are one in the same.

 • Fdgfdg

  When one person believes fairy tales that violate all of the known laws of reality, it is called insanity. When a whole population believe the same thing, it is called religion. Yet, they are one in the same.

 • Fdgfdg

  When one person believes fairy tales that violate all of the known laws of reality, it is called insanity. When a whole population believe the same thing, it is called religion. Yet, they are one in the same.

 • Fdgfdg

  When one person believes fairy tales that violate all of the known laws of reality, it is called insanity. When a whole population believe the same thing, it is called religion. Yet, they are one in the same.

 • ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  
   
   
   
   
  ما بایست سعی کنیم که ریشه بی عدالتی و تبعیض را بسوزانیم  مشګلاتی که ما با آن درګیر هستیم نسبت به مشګلات دیګران شاید اهمیتی کمتر داشته باشد ولی ریشه کن کردن مشګلات بار مردم دلسوخته و قربانیان را کمتر خواهد کرد. متاسفانه تا مادامیکه ما خودمان ګرفتار نشده ایم برای حل مشګلات اقدام نمی کنیم  باز نظر من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تبعیضات و بی عدالتی ها و بیداد است.  ما از نظر ملیت زبانی و یا مذهبی و نژادی ممکن است که مورد بی مهری قرار ګرفته باشیم ولی کسانی هستند که برای همین مشګلات که ماداریم جانشان را از دست داده اند و یا بخاک سیاه نشسته اند  و متاسفانه این موضوع در بین همه ما کم بیش نفوذ کرده است  سی هزار بابی در ایران کشته شده اند  و در همین دوره هم ده ها بهایی بی جهت اعدام شده اند که نمونه آن کشتن و یا شهید کردن ده عروس بهایی است که در شیراز اعدام انقلابی شدند ګناه همه آنان این بودکه در خانواده بهایی به دنیا آمده اند و یا معلم درس اخلاق کودکان بهایی بودند؟  در حالیکه آموزه های دین بهایی وحدت مردم دنیها و ملتهاست  و ترک تقلید ها ولی همه مومنان به همان تعالیم از اجرای تعالیمی که به آن ایمان دارند سر باز میزنند  و درست مانند بقیه عمل میکنند   در این دو روزه زندګی ما بایست  مشګل زبان و مذهب و ملیت و نژاد را داشته باشیم و با آن زندګی کنیم   خانه از بن ویران است  خواجه در نجات نقش ایوان است  .
   شاید سیستم کنونی دنیا بر پایه نفرت و دو دستګی  بی تفاوتی و بی عدالتی برپا شده باشد  و مردم و دولتها برای نفع شخصی خود چشمان را بر روی فساد جنایت کشتار و تبعیض می بندند.  و ما از کودکی تا مرګ بایست جزای اینها را بدهیم زیرا اینطور برنامه ریزی شده است که مردم با هم در تفرقه باشند تا غارتګران بهتر وراحتر بتوانند کشورهای مفلوک و کوچک را غارت کنند.  و ما در مقیاس کوچک و بزرګ درګیر این دزدیها و این غارتګریها هستیم ولی ما را به مشګلات دیګر سرګرم کرده اند.  البته با مسخره کردنها شروع  میشود و به غارتګریها انتهی مییابد.   کودکی که به عنوان ترک بودن یا مسلمان بودن و یا بهایی بودن و یا خاورمیانه ای بودن  ویا سفید و سیاه بودن رنج میبرد  چه در هند باشد و چه در ایران و چه آمریکا  این رنجی است که به آن کودک تحمیل میشود بایست کاری بکنیم که دیګران لااقل این رنجها را نبرند  در ایران یک سری سنی کشی بود وشاید هم بقول صادق هدایت شیعه کشی  بعد بابی کشی بهایی کشی رسم شد؟ 
   در هند اختلاف وکشت کشتار بین مسلمانان و هندوها بود و در اروپا مسلمان کشی و یاحتی یهودی کشی و مسیحی کشی؟  کشتار بین کاتولیکها و پروتستانها؟  چرا ؟ برای اینکه برای عده ثروت و شوکت به ارمغان میآورد  ظالمان از همین اختلافات و از همین بمن چه ها و بی تفاوتی ها سو استفاده های میلیاردی میکنند و همین جوکها و همین مسخره کردنها در نهایت میلیارد ها دلار به جیب آنان سرازیر میکند  مثلا یک سرهنګ نیمه دیوانه لیبی در بانکهای آمریکایی که ظاهرا هم با دولت آمریکا رابطه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد دلار پول نقد داشته است؟ شکاف بین فقیر و غنی بسیار زیاد است  آیا کسی میتواند یک میلیارد برابر کس دیګری هوش و ذکاوت داشته باشد و یا با کار شرافتمندانه  این مبلغ را پس انداز کرده باشد. تخم چشم استعمار و استحمار همین جاست.  در مقیاس کوچکتر هم  مثلا یکی به عنوان بهایی اخراج میشود  حتی اګر بهایی هم نباشد  در مرحله اول دوستان مسلمان او برای غارتش دندان تیز میکنند و بعد هم اطرافیان بهایی بعد او مجبور است که از کشور خارج شود و از یک دکتر مثلا یک کارګر بدنی در خارج متولد میشود  مردی که در کشورش یک دکتر است حالا در کشورهای مثلا آزاد یک کارګر بدنی است؟ 
   شاید در اینجا او مستقما به عنوان بهایی مورد آزار واقع نشود ولی به عنوان ایرانی  مجبور است که باز بیداد را تحمل کند.  کسانیکه  دارند دنیا را اداره و غارت میکنند و یک ګروه بسیار مجهز و پیشرفته هستند درست برنامه ریزی میکنند تا اختلافها کش مکش ها و نفرتها و بل بشو ها زیادتر شود و تا آنان بتوانند  سلاحهای خود مواد مخدر خود  بیمه های میلیاردی خود را رونق دهند  این است که آب را باید از سرچشمه بست  تا مادامیکه ما سرګرم زد خورد های بچګانه هستیم و برای هم بخاطر مذهب زبان و یا نژاد و ګروه  باهم متحد نیستیم همه ما بازیچه کسانی هستیم که میلیارد ها ثروتهای نجومی خود را از همین راهها بدست آورده اند. تفرقه بیانداز غارت کن  ما بایست متحد باشیم و جلوی تفرقه اندازان را بګیریم  آقایان دیکتاتور ها بایست بدانند که آنان هم عروسک هایی بیش نیستند و اګر روزی بکار اربابان خود نخورند بدست دیکتاتوری دیګر به پایین کشیده خواهند شد. در جاییکه ظلم و بی عدالتی هست حتی خود حاکم ها و ظالمان هم در امان نیستند. 
  دوست عزیز  مشگل ما مشگلی دیگر است یعنی آنانکه از دین نژاد زبان برای غارت و تفرقه مردم سو استفاده میکنن . هنگامیکه طبق تاریخ آریایی ها از شمال قفقاز بسبب سردی هوا رو به پایین آمدند و در سراسر فلات قاره ای ایران و تا هند
  پراکنده شدند در این منطقه مردمی دیگر هم زندگی میکردند که با آنان مخلوط شدند و درهم تنیده شدند و اگر قرارباشد کسی آریایی باشد آ ذریهای بیشتر آریایی هستند تا مثلا شیرازیها که با مردم بومی قبل از آمدن آریاییها مخلوط شده اند زیرا آذربایگان به قفقاز نزدیک تر است تا شیراز که در جنوب فلات قاره ای ایران قرار دارد. بعد هم که زمان پادشاهی ماد ها  ّپارسها و پارتها رسید و آنان هم با سلوکیها و یونانیان مخلوط بودند  هنگام حمله عربان به ایران باز مردم ما با آنان بسیار مخلوط شدند ودر حقیقت عربان با ما وبا ترکان نزدیک چین بسیار مخلوط شده اند دلیلش هم این است که ما با آنان بسیار شبیه هستیم.  در دوره امپراتوری ساسانیان اشکانیان  هخامنشیان و دیگران همه ما با هم مخلوط شده ایم  این است که نژاد آریایی معنا و مفهومی ندارد.  حتی خود آلمانها هم که تحت تاثیر نژاد آریایی هیتلری قرار داشتند قبول دارند که آنان نیز مخلوطی از مردم مدیترانه و یا روم یونان و همراه با نژادهای شمالی هستند.  مشگل در اینجا است که حاکمان اصلی دنیا مردمی بسیار ظالم هستند و میخواهند که ما با هم متحد نباشیم تا آنان مارا غارت کنند.  زیرا آنان با هم بسیار متحد هستند.
  در دوره عربان و اسلام هم که ترکان و ایرانیان و رومیان و عربان همه باهم کاملا مخلوط شده بودند دلیلش هم این است که زنان بسیاری از خلیفه های عرب ایرانی بودند تا از ترکان  حتی زبان فارسی هم با زبانها ترکی و عربی مخلوط شده است . اکنون دوره وحدت در کثرت است و ما بایست همه باهم متحد باشیم همانطوریکه کشورهای پیشرفته باهم متحد هستند  ولی در مورد تبعیض این یک سیاست است و مثلا میگویند فرقه ضاله بهاییت  در حالیکه هیچ مدرکی برای اثبات آن ارایه داده نشده است. مشگل این است که عده ای میخواهند زیر رو را بچاپند و دیگران را بجان هم بیاندازند.  مثلا همین آقای قذافی که خودش را قهرمان ملی میداند دیوانه ای که هیچ ارزشی برای حتی مردم خودش هم قایل نیست و میخواهد همه مطیع او باشد و او خدایی کند. همان هایی که به فرعون بد میگفتند حالا خودشان بدتر از فرعونها شده اند. بطوریکه مردم از فرط فشار سرهنگ قذافی مثلا قهرمان ملی آزادی بخش شان به همان دولتهای استعماری گذشته پناه برده اند.  یک عده از این تفرقه و از این بل بشو ها استفاده های کلان میکنند.
   
  وگرنه ترکان ّپارسها مادها و پارتها و حتی عربان همه باهم مخلوط شده اند و بین آنان ازدواجهای بیشمار شده است . سلاطین ترک  پارس و ماد و پارتی باهم مخلوط شدند و مردم عادی هم همین طور  آدم خوب بد دزد تمامیت خواه فتنه گر ظالم و بی انصاف و پست همه جا و در بین همه ما هست  معیار بایست خوبی و انسانی باشد   که همه ما بار یک داریم و برگهای یک شاخسار  بچشم بیگانگی بهم ننگرید که خیمه و سراپرده یگانکی در عالم برپا شده است  که همه شما گلبرگهای یک گلبن هستید و ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار این گفته های یک ایرانی است که حضرت بهاالله نام دارد و دیگران گفتار اورا ضاله می پندارند و تبلیغ میکنند که او موسس فرقه ضاله است  کجای این سخن ها ضاله است. 
   
   اینکه اکنون زنها مردان اقلیتها در کشورهای خاورمیانه در فشارند بسیار زشت است و کاملا یک مشگل سیاسی است که میخواهند بین ما نفرت باشد.  خود من هم بنام بهایی توسط مثلا مسلمانان مورد آزار و ناراحتی قرار گرفتم هم بنام مسلمان توسط مثلا بهایی ها اینکه مثلا میگویم برای اینکه به نظر من آنان مومنان قلابی هستند که برای استفاده وسو استفاده از این نامها استفاده میکنند.  هم بنام تروریست خاورمیانه ای مورد بی انصافی و ظلم قرار گرفتم. می بینید که مذهب ها و ملیتها باعث درد سر میشوند به امیدروزی که مهر و محبت جای خود را به ثروت پرستی و خود خواهی و دروغ و تزویر و شیادی بدهد ومردم بتوانند در کمال آزادی به باورهای خود عمل کنند.  بدون داشتن نفرت از دیگران و داشتن تفرقه مثلا من بایست از دیگران که بمن ظلم کرده اند بخاطر دین آنان یا نژاد آنان متنفر باشم که نیستم.
   
    مشگل بین بدی و خوبی دزدی فساد و آدم بودن است  وگرنه تمامی این بهانه برای کسب ثروت و غارت و راحت اداره کردن مردم بوسیله شیادانی است که از تفرقه سو استفاده میکنند. و باگروه بندی کردن مردم و قرار دادن آنان در مقابل هم به غارت و دزدیهای خود ادامه میدهند  درست همان کاری که سرهنگ قذافی میکند با پول دزدی شده از مردم وسایل مدرن نظامی میخرد عده ای را گول میزند که او قهرمان ملی است و بجان مردم بینوا میاندازد و یا با پول آنان رامیخرد و به آنان میآموزد که به دیگران شلیک کنند و آنان را بکشند و غرب و شرق هم دست دست میکنند تا ببینند چه میشود و دوباره سیل اسلحه های خود را بسوی دیوانه گان سرازیر کنند.  بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند  این است اصل مطلب  آزادی برای همه تا مادامیکه به آزادی دیگران تجاوز نکنند.
  مشګل ما ریشه های عمیق تری دارد تفرقه و بیداد همانطوریکه در اروپا و یا آمریکا ملتهایی جورواجور تحت یک سیستم اداره میشوند  ماهم همه یک ملت بزرګ هستیم که شاید ګفتن ملت خاورمیانه و یا ملتهای مسلمان شده که شامل آسیای مرګزی و شمال آفریقا و خاورمیانه است بتواند همه مارا در بر بګیرد   ملتهایی که در این منطقه جغرافیایی زندګی میکنند کم بیش بهم شبیه هستند و دارای سابقه های تاریخی مشترک هستند  متاسفانه اسلام درعوض وحدت برای همه کسانی که به این دین شاخته شده اند تفرقه بیشتر را هدیه آورد جنګهای بین شیعه و سنی و نداشتن اتفاق بین امپراتوری ترک زبان عثمانی و امپراتوری ترک پارس زبان ایران نیز از این هدیه های تاریخی است که با کمک استعمار و استحمار بین المللی بین ملتهای ما تفرقه های وحشتناک انداخته اند  یادم میآید که روزی سفیر ترکیه در تهران میګفت که اګر ما در ګذشته با هم وحدت داشتیم امروزه مردم ما زندګی بسیار بهتری داشتند  ولی متاسفانه  خرافه پرستی  جهل تمامیت خواهی و ظلم زور ملتهای مارا پاره پاره کرده است و هر روز هم بر آتش این تفرقه هیزم انبار میګردد. 
   آذربایجانیها  و یا ترکان یا تورانی ها همیشه یک جز از ملتهای ما بوده اند  و در سایر اقوام خاورمیانه یا اسلامی تنیده شده اند  شهبانوی ایران آذربایجانی است  و نیز قاجاریه همه از ترکان بوده اند که باسایر ملتهای درهم و تینده شده بودند  ولی مشګل اساسی ما چیز دیګری است   اختلاف بین زن ومرد  و یا آزار زنان توسط مردان و در نتیجه نداشتن وحدت بین آنان  زنانی که به خود سوزی دست  میزنند و زنانی که خود کشی میکنند همه براین داستان حکایت دارند که مورد ظلم و جور قرار میګیرند  و البته آنان هم به موقع ضربه های کاری را اګر بتوانند به مردان جامعه خواهند زد  پس وحدت و دوستی بین زن مرد دختر و پسر واجب است که به حق هم تجاور نکنند و باهم مهربان باشند .
   از بین بردن تقلید و باورهای خرافی و جهل و ریشه کن کردن تمامیت خواهی ها و ساختن بت های مقدس خیالی  و بعد از این ها درمان میلیونها شاید حدود سی میلیون معتاد  نداشتن کار و کمبود مسکن  نداشتن شغلهای  بازده  تولیدی  نه تنها دلالی و واسطه ګری  داشتن دانشګاه ها ومدارس فنی و صنعتی کافی برای جذب نیروی جوان اکنون شاید بیش از پنج میلیون تنها ایرانی در غرب به دریوزګی مشغولند و بسیاری از جوانان تحصیکرده ما کارګران بدنی غربی ها هستند  نمونه های بسیاراست  که دکتر فیزیک ایرانی دم موکت چرخ میکند و مهندس ایرانی عروسک تعمیر مینماید   بعد هم یک حکومت فدرال از تمامی ملتهای خاورمیانه  در همان ترکیه هم به کردها امکانهای مساوی نمی دهند  این یک مشګل عمومی در کشورهای پاره پاره ماست که میخواهند بیشتر و بیشتر بین ما نفاق بیاندازند  اختلاف بین ترکها و کردها در ترکیه  و نظیر آن نیز دنباله همان برنامه است  تفرقه بیانداز و حکومت کن و غارت نما؟  همه زبانها و ګویش های ملتهای ما محترم ارجمند هستند و بایست به همه آنان رسیدګی کرد  از ترکی آذری ګرفته تا ترکی ترکستانی و تاجیکی و پښتو و عربی وبلوچی و غیره همه بایست دارای ادبیات زنده و ارجمند باشند  درست مثل اینکه شما وقتی به یک ګلستان میروید  تمامی ګلهای یک رنګ ویک بو نیستند و زیبایی در ګوناګونی است  ولی ما بایست در ګوناګونی وحدت داشته باشیم  سعدی  حافظ مولوی عطار و دیګران این راهها را بما نشان داده اند  تفرقه بین سنی  شیعه  بهایی  یهودی مسیحی و زردشتی  صوفی و دراویش  و… به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  و نیز تفرقه بین ترک  لر  کرد بلوچ  فارس  عرب  و… نیز از همان منبع ریشه میګیرد.
    تنها راه رهایی ما وحدت در کثرت است و دوستی و اتحاد بین همه ملتهای خاورمیانه و همه مذهب ها و بی مذهب های ملتها ما و در غیر این صورت بازیچه استعمار واستحمار بین المللی خواهیم شد  و کسانی مانند سرهنګ قذافی میخواهند خدایان ما باشند و به زور سرنیزه و کشتار بر ما حکومت کنند و مارا در جهل خرافات  تمامیت خواهی تفرقه افکنی و دزدی فساد رشوه خواری ونفرت نګه دارند  تا خودشان و اربابانشان به غارتهای فرهنګی و سیاسی و اقتصادی شان ادامه بدهند و یک مشت مردم علیل و بیکاره  دزد دلال و تفرقه زده را برای ما بیادګار بګذارند که از حسادت و کلاهبرداری میخواهند نمونه باشند و در نفرت و رشوه خواری میخواهند قهرمانان باشند یګ مشت خود خواه تمامیت طلب که کشورهای مارا از بنی ببرند و مردم ما را برده وار راهی کشورهای مثلا پیشرفته کنند  درست مثل سابق که کشوری فتح میشد  زنان و کودکان به کنیزی و غلامی میرفتند و مردان یا کشته میشدند ویا اسیران جنګی و بردګان پیروزمندان  خر همان خر است منتهی پالونش عوض شده است  
  به امید وحدت عالم انسانی و ترک تعصبات و خرافات
  به امید ایجاد یک کشور بزرګ فدرال از تمامی ملت های خاورمیانه  فلات ایران وتوران و سایر کشورهایی که در ګذشته دارای یک فرهنګ و یک کشور بوده اند  کشوری نظیر ولایات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا که این تنها راه رهایی ما از شر خرافه ها تفرقه ها و آلت دست ابرقدرتها شدنها است   یاشاسین بتون  بیزیم ملت لریمیز  یاشا شین بتون آرکاداش لریمیز   ما همه یک ملت هستیم  ملتی بزرګ از  میانه هند تا اروپا  بیز بتون بیر ملت ایز    مړنږ تول صلح غوارو  مونږ یوه ملت دی  مونږ تول ملتونه مینه لرو    تول استانها بیر هیواد دی  زنده باد  فلات ایران  توران  و باشګاه مملکت لر  استانلریمیز مونږ تول یوه هیواد یوه جک هیواد غوارو   بیز بتون مملکت لریمیز سووی یوروز یاشا سین بتون ایرانلی لر  تورانلی لر  و بیزیم ملت لریمیز خاورمیانه    

 • ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  
   
   
   
   
  ما بایست سعی کنیم که ریشه بی عدالتی و تبعیض را بسوزانیم  مشګلاتی که ما با آن درګیر هستیم نسبت به مشګلات دیګران شاید اهمیتی کمتر داشته باشد ولی ریشه کن کردن مشګلات بار مردم دلسوخته و قربانیان را کمتر خواهد کرد. متاسفانه تا مادامیکه ما خودمان ګرفتار نشده ایم برای حل مشګلات اقدام نمی کنیم  باز نظر من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تبعیضات و بی عدالتی ها و بیداد است.  ما از نظر ملیت زبانی و یا مذهبی و نژادی ممکن است که مورد بی مهری قرار ګرفته باشیم ولی کسانی هستند که برای همین مشګلات که ماداریم جانشان را از دست داده اند و یا بخاک سیاه نشسته اند  و متاسفانه این موضوع در بین همه ما کم بیش نفوذ کرده است  سی هزار بابی در ایران کشته شده اند  و در همین دوره هم ده ها بهایی بی جهت اعدام شده اند که نمونه آن کشتن و یا شهید کردن ده عروس بهایی است که در شیراز اعدام انقلابی شدند ګناه همه آنان این بودکه در خانواده بهایی به دنیا آمده اند و یا معلم درس اخلاق کودکان بهایی بودند؟  در حالیکه آموزه های دین بهایی وحدت مردم دنیها و ملتهاست  و ترک تقلید ها ولی همه مومنان به همان تعالیم از اجرای تعالیمی که به آن ایمان دارند سر باز میزنند  و درست مانند بقیه عمل میکنند   در این دو روزه زندګی ما بایست  مشګل زبان و مذهب و ملیت و نژاد را داشته باشیم و با آن زندګی کنیم   خانه از بن ویران است  خواجه در نجات نقش ایوان است  .
   شاید سیستم کنونی دنیا بر پایه نفرت و دو دستګی  بی تفاوتی و بی عدالتی برپا شده باشد  و مردم و دولتها برای نفع شخصی خود چشمان را بر روی فساد جنایت کشتار و تبعیض می بندند.  و ما از کودکی تا مرګ بایست جزای اینها را بدهیم زیرا اینطور برنامه ریزی شده است که مردم با هم در تفرقه باشند تا غارتګران بهتر وراحتر بتوانند کشورهای مفلوک و کوچک را غارت کنند.  و ما در مقیاس کوچک و بزرګ درګیر این دزدیها و این غارتګریها هستیم ولی ما را به مشګلات دیګر سرګرم کرده اند.  البته با مسخره کردنها شروع  میشود و به غارتګریها انتهی مییابد.   کودکی که به عنوان ترک بودن یا مسلمان بودن و یا بهایی بودن و یا خاورمیانه ای بودن  ویا سفید و سیاه بودن رنج میبرد  چه در هند باشد و چه در ایران و چه آمریکا  این رنجی است که به آن کودک تحمیل میشود بایست کاری بکنیم که دیګران لااقل این رنجها را نبرند  در ایران یک سری سنی کشی بود وشاید هم بقول صادق هدایت شیعه کشی  بعد بابی کشی بهایی کشی رسم شد؟ 
   در هند اختلاف وکشت کشتار بین مسلمانان و هندوها بود و در اروپا مسلمان کشی و یاحتی یهودی کشی و مسیحی کشی؟  کشتار بین کاتولیکها و پروتستانها؟  چرا ؟ برای اینکه برای عده ثروت و شوکت به ارمغان میآورد  ظالمان از همین اختلافات و از همین بمن چه ها و بی تفاوتی ها سو استفاده های میلیاردی میکنند و همین جوکها و همین مسخره کردنها در نهایت میلیارد ها دلار به جیب آنان سرازیر میکند  مثلا یک سرهنګ نیمه دیوانه لیبی در بانکهای آمریکایی که ظاهرا هم با دولت آمریکا رابطه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد دلار پول نقد داشته است؟ شکاف بین فقیر و غنی بسیار زیاد است  آیا کسی میتواند یک میلیارد برابر کس دیګری هوش و ذکاوت داشته باشد و یا با کار شرافتمندانه  این مبلغ را پس انداز کرده باشد. تخم چشم استعمار و استحمار همین جاست.  در مقیاس کوچکتر هم  مثلا یکی به عنوان بهایی اخراج میشود  حتی اګر بهایی هم نباشد  در مرحله اول دوستان مسلمان او برای غارتش دندان تیز میکنند و بعد هم اطرافیان بهایی بعد او مجبور است که از کشور خارج شود و از یک دکتر مثلا یک کارګر بدنی در خارج متولد میشود  مردی که در کشورش یک دکتر است حالا در کشورهای مثلا آزاد یک کارګر بدنی است؟ 
   شاید در اینجا او مستقما به عنوان بهایی مورد آزار واقع نشود ولی به عنوان ایرانی  مجبور است که باز بیداد را تحمل کند.  کسانیکه  دارند دنیا را اداره و غارت میکنند و یک ګروه بسیار مجهز و پیشرفته هستند درست برنامه ریزی میکنند تا اختلافها کش مکش ها و نفرتها و بل بشو ها زیادتر شود و تا آنان بتوانند  سلاحهای خود مواد مخدر خود  بیمه های میلیاردی خود را رونق دهند  این است که آب را باید از سرچشمه بست  تا مادامیکه ما سرګرم زد خورد های بچګانه هستیم و برای هم بخاطر مذهب زبان و یا نژاد و ګروه  باهم متحد نیستیم همه ما بازیچه کسانی هستیم که میلیارد ها ثروتهای نجومی خود را از همین راهها بدست آورده اند. تفرقه بیانداز غارت کن  ما بایست متحد باشیم و جلوی تفرقه اندازان را بګیریم  آقایان دیکتاتور ها بایست بدانند که آنان هم عروسک هایی بیش نیستند و اګر روزی بکار اربابان خود نخورند بدست دیکتاتوری دیګر به پایین کشیده خواهند شد. در جاییکه ظلم و بی عدالتی هست حتی خود حاکم ها و ظالمان هم در امان نیستند. 
  دوست عزیز  مشگل ما مشگلی دیگر است یعنی آنانکه از دین نژاد زبان برای غارت و تفرقه مردم سو استفاده میکنن . هنگامیکه طبق تاریخ آریایی ها از شمال قفقاز بسبب سردی هوا رو به پایین آمدند و در سراسر فلات قاره ای ایران و تا هند
  پراکنده شدند در این منطقه مردمی دیگر هم زندگی میکردند که با آنان مخلوط شدند و درهم تنیده شدند و اگر قرارباشد کسی آریایی باشد آ ذریهای بیشتر آریایی هستند تا مثلا شیرازیها که با مردم بومی قبل از آمدن آریاییها مخلوط شده اند زیرا آذربایگان به قفقاز نزدیک تر است تا شیراز که در جنوب فلات قاره ای ایران قرار دارد. بعد هم که زمان پادشاهی ماد ها  ّپارسها و پارتها رسید و آنان هم با سلوکیها و یونانیان مخلوط بودند  هنگام حمله عربان به ایران باز مردم ما با آنان بسیار مخلوط شدند ودر حقیقت عربان با ما وبا ترکان نزدیک چین بسیار مخلوط شده اند دلیلش هم این است که ما با آنان بسیار شبیه هستیم.  در دوره امپراتوری ساسانیان اشکانیان  هخامنشیان و دیگران همه ما با هم مخلوط شده ایم  این است که نژاد آریایی معنا و مفهومی ندارد.  حتی خود آلمانها هم که تحت تاثیر نژاد آریایی هیتلری قرار داشتند قبول دارند که آنان نیز مخلوطی از مردم مدیترانه و یا روم یونان و همراه با نژادهای شمالی هستند.  مشگل در اینجا است که حاکمان اصلی دنیا مردمی بسیار ظالم هستند و میخواهند که ما با هم متحد نباشیم تا آنان مارا غارت کنند.  زیرا آنان با هم بسیار متحد هستند.
  در دوره عربان و اسلام هم که ترکان و ایرانیان و رومیان و عربان همه باهم کاملا مخلوط شده بودند دلیلش هم این است که زنان بسیاری از خلیفه های عرب ایرانی بودند تا از ترکان  حتی زبان فارسی هم با زبانها ترکی و عربی مخلوط شده است . اکنون دوره وحدت در کثرت است و ما بایست همه باهم متحد باشیم همانطوریکه کشورهای پیشرفته باهم متحد هستند  ولی در مورد تبعیض این یک سیاست است و مثلا میگویند فرقه ضاله بهاییت  در حالیکه هیچ مدرکی برای اثبات آن ارایه داده نشده است. مشگل این است که عده ای میخواهند زیر رو را بچاپند و دیگران را بجان هم بیاندازند.  مثلا همین آقای قذافی که خودش را قهرمان ملی میداند دیوانه ای که هیچ ارزشی برای حتی مردم خودش هم قایل نیست و میخواهد همه مطیع او باشد و او خدایی کند. همان هایی که به فرعون بد میگفتند حالا خودشان بدتر از فرعونها شده اند. بطوریکه مردم از فرط فشار سرهنگ قذافی مثلا قهرمان ملی آزادی بخش شان به همان دولتهای استعماری گذشته پناه برده اند.  یک عده از این تفرقه و از این بل بشو ها استفاده های کلان میکنند.
   
  وگرنه ترکان ّپارسها مادها و پارتها و حتی عربان همه باهم مخلوط شده اند و بین آنان ازدواجهای بیشمار شده است . سلاطین ترک  پارس و ماد و پارتی باهم مخلوط شدند و مردم عادی هم همین طور  آدم خوب بد دزد تمامیت خواه فتنه گر ظالم و بی انصاف و پست همه جا و در بین همه ما هست  معیار بایست خوبی و انسانی باشد   که همه ما بار یک داریم و برگهای یک شاخسار  بچشم بیگانگی بهم ننگرید که خیمه و سراپرده یگانکی در عالم برپا شده است  که همه شما گلبرگهای یک گلبن هستید و ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار این گفته های یک ایرانی است که حضرت بهاالله نام دارد و دیگران گفتار اورا ضاله می پندارند و تبلیغ میکنند که او موسس فرقه ضاله است  کجای این سخن ها ضاله است. 
   
   اینکه اکنون زنها مردان اقلیتها در کشورهای خاورمیانه در فشارند بسیار زشت است و کاملا یک مشگل سیاسی است که میخواهند بین ما نفرت باشد.  خود من هم بنام بهایی توسط مثلا مسلمانان مورد آزار و ناراحتی قرار گرفتم هم بنام مسلمان توسط مثلا بهایی ها اینکه مثلا میگویم برای اینکه به نظر من آنان مومنان قلابی هستند که برای استفاده وسو استفاده از این نامها استفاده میکنند.  هم بنام تروریست خاورمیانه ای مورد بی انصافی و ظلم قرار گرفتم. می بینید که مذهب ها و ملیتها باعث درد سر میشوند به امیدروزی که مهر و محبت جای خود را به ثروت پرستی و خود خواهی و دروغ و تزویر و شیادی بدهد ومردم بتوانند در کمال آزادی به باورهای خود عمل کنند.  بدون داشتن نفرت از دیگران و داشتن تفرقه مثلا من بایست از دیگران که بمن ظلم کرده اند بخاطر دین آنان یا نژاد آنان متنفر باشم که نیستم.
   
    مشگل بین بدی و خوبی دزدی فساد و آدم بودن است  وگرنه تمامی این بهانه برای کسب ثروت و غارت و راحت اداره کردن مردم بوسیله شیادانی است که از تفرقه سو استفاده میکنند. و باگروه بندی کردن مردم و قرار دادن آنان در مقابل هم به غارت و دزدیهای خود ادامه میدهند  درست همان کاری که سرهنگ قذافی میکند با پول دزدی شده از مردم وسایل مدرن نظامی میخرد عده ای را گول میزند که او قهرمان ملی است و بجان مردم بینوا میاندازد و یا با پول آنان رامیخرد و به آنان میآموزد که به دیگران شلیک کنند و آنان را بکشند و غرب و شرق هم دست دست میکنند تا ببینند چه میشود و دوباره سیل اسلحه های خود را بسوی دیوانه گان سرازیر کنند.  بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند  این است اصل مطلب  آزادی برای همه تا مادامیکه به آزادی دیگران تجاوز نکنند.
  مشګل ما ریشه های عمیق تری دارد تفرقه و بیداد همانطوریکه در اروپا و یا آمریکا ملتهایی جورواجور تحت یک سیستم اداره میشوند  ماهم همه یک ملت بزرګ هستیم که شاید ګفتن ملت خاورمیانه و یا ملتهای مسلمان شده که شامل آسیای مرګزی و شمال آفریقا و خاورمیانه است بتواند همه مارا در بر بګیرد   ملتهایی که در این منطقه جغرافیایی زندګی میکنند کم بیش بهم شبیه هستند و دارای سابقه های تاریخی مشترک هستند  متاسفانه اسلام درعوض وحدت برای همه کسانی که به این دین شاخته شده اند تفرقه بیشتر را هدیه آورد جنګهای بین شیعه و سنی و نداشتن اتفاق بین امپراتوری ترک زبان عثمانی و امپراتوری ترک پارس زبان ایران نیز از این هدیه های تاریخی است که با کمک استعمار و استحمار بین المللی بین ملتهای ما تفرقه های وحشتناک انداخته اند  یادم میآید که روزی سفیر ترکیه در تهران میګفت که اګر ما در ګذشته با هم وحدت داشتیم امروزه مردم ما زندګی بسیار بهتری داشتند  ولی متاسفانه  خرافه پرستی  جهل تمامیت خواهی و ظلم زور ملتهای مارا پاره پاره کرده است و هر روز هم بر آتش این تفرقه هیزم انبار میګردد. 
   آذربایجانیها  و یا ترکان یا تورانی ها همیشه یک جز از ملتهای ما بوده اند  و در سایر اقوام خاورمیانه یا اسلامی تنیده شده اند  شهبانوی ایران آذربایجانی است  و نیز قاجاریه همه از ترکان بوده اند که باسایر ملتهای درهم و تینده شده بودند  ولی مشګل اساسی ما چیز دیګری است   اختلاف بین زن ومرد  و یا آزار زنان توسط مردان و در نتیجه نداشتن وحدت بین آنان  زنانی که به خود سوزی دست  میزنند و زنانی که خود کشی میکنند همه براین داستان حکایت دارند که مورد ظلم و جور قرار میګیرند  و البته آنان هم به موقع ضربه های کاری را اګر بتوانند به مردان جامعه خواهند زد  پس وحدت و دوستی بین زن مرد دختر و پسر واجب است که به حق هم تجاور نکنند و باهم مهربان باشند .
   از بین بردن تقلید و باورهای خرافی و جهل و ریشه کن کردن تمامیت خواهی ها و ساختن بت های مقدس خیالی  و بعد از این ها درمان میلیونها شاید حدود سی میلیون معتاد  نداشتن کار و کمبود مسکن  نداشتن شغلهای  بازده  تولیدی  نه تنها دلالی و واسطه ګری  داشتن دانشګاه ها ومدارس فنی و صنعتی کافی برای جذب نیروی جوان اکنون شاید بیش از پنج میلیون تنها ایرانی در غرب به دریوزګی مشغولند و بسیاری از جوانان تحصیکرده ما کارګران بدنی غربی ها هستند  نمونه های بسیاراست  که دکتر فیزیک ایرانی دم موکت چرخ میکند و مهندس ایرانی عروسک تعمیر مینماید   بعد هم یک حکومت فدرال از تمامی ملتهای خاورمیانه  در همان ترکیه هم به کردها امکانهای مساوی نمی دهند  این یک مشګل عمومی در کشورهای پاره پاره ماست که میخواهند بیشتر و بیشتر بین ما نفاق بیاندازند  اختلاف بین ترکها و کردها در ترکیه  و نظیر آن نیز دنباله همان برنامه است  تفرقه بیانداز و حکومت کن و غارت نما؟  همه زبانها و ګویش های ملتهای ما محترم ارجمند هستند و بایست به همه آنان رسیدګی کرد  از ترکی آذری ګرفته تا ترکی ترکستانی و تاجیکی و پښتو و عربی وبلوچی و غیره همه بایست دارای ادبیات زنده و ارجمند باشند  درست مثل اینکه شما وقتی به یک ګلستان میروید  تمامی ګلهای یک رنګ ویک بو نیستند و زیبایی در ګوناګونی است  ولی ما بایست در ګوناګونی وحدت داشته باشیم  سعدی  حافظ مولوی عطار و دیګران این راهها را بما نشان داده اند  تفرقه بین سنی  شیعه  بهایی  یهودی مسیحی و زردشتی  صوفی و دراویش  و… به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  و نیز تفرقه بین ترک  لر  کرد بلوچ  فارس  عرب  و… نیز از همان منبع ریشه میګیرد.
    تنها راه رهایی ما وحدت در کثرت است و دوستی و اتحاد بین همه ملتهای خاورمیانه و همه مذهب ها و بی مذهب های ملتها ما و در غیر این صورت بازیچه استعمار واستحمار بین المللی خواهیم شد  و کسانی مانند سرهنګ قذافی میخواهند خدایان ما باشند و به زور سرنیزه و کشتار بر ما حکومت کنند و مارا در جهل خرافات  تمامیت خواهی تفرقه افکنی و دزدی فساد رشوه خواری ونفرت نګه دارند  تا خودشان و اربابانشان به غارتهای فرهنګی و سیاسی و اقتصادی شان ادامه بدهند و یک مشت مردم علیل و بیکاره  دزد دلال و تفرقه زده را برای ما بیادګار بګذارند که از حسادت و کلاهبرداری میخواهند نمونه باشند و در نفرت و رشوه خواری میخواهند قهرمانان باشند یګ مشت خود خواه تمامیت طلب که کشورهای مارا از بنی ببرند و مردم ما را برده وار راهی کشورهای مثلا پیشرفته کنند  درست مثل سابق که کشوری فتح میشد  زنان و کودکان به کنیزی و غلامی میرفتند و مردان یا کشته میشدند ویا اسیران جنګی و بردګان پیروزمندان  خر همان خر است منتهی پالونش عوض شده است  
  به امید وحدت عالم انسانی و ترک تعصبات و خرافات
  به امید ایجاد یک کشور بزرګ فدرال از تمامی ملت های خاورمیانه  فلات ایران وتوران و سایر کشورهایی که در ګذشته دارای یک فرهنګ و یک کشور بوده اند  کشوری نظیر ولایات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا که این تنها راه رهایی ما از شر خرافه ها تفرقه ها و آلت دست ابرقدرتها شدنها است   یاشاسین بتون  بیزیم ملت لریمیز  یاشا شین بتون آرکاداش لریمیز   ما همه یک ملت هستیم  ملتی بزرګ از  میانه هند تا اروپا  بیز بتون بیر ملت ایز    مړنږ تول صلح غوارو  مونږ یوه ملت دی  مونږ تول ملتونه مینه لرو    تول استانها بیر هیواد دی  زنده باد  فلات ایران  توران  و باشګاه مملکت لر  استانلریمیز مونږ تول یوه هیواد یوه جک هیواد غوارو   بیز بتون مملکت لریمیز سووی یوروز یاشا سین بتون ایرانلی لر  تورانلی لر  و بیزیم ملت لریمیز خاورمیانه    

 • ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  
   
   
   
   
  ما بایست سعی کنیم که ریشه بی عدالتی و تبعیض را بسوزانیم  مشګلاتی که ما با آن درګیر هستیم نسبت به مشګلات دیګران شاید اهمیتی کمتر داشته باشد ولی ریشه کن کردن مشګلات بار مردم دلسوخته و قربانیان را کمتر خواهد کرد. متاسفانه تا مادامیکه ما خودمان ګرفتار نشده ایم برای حل مشګلات اقدام نمی کنیم  باز نظر من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تبعیضات و بی عدالتی ها و بیداد است.  ما از نظر ملیت زبانی و یا مذهبی و نژادی ممکن است که مورد بی مهری قرار ګرفته باشیم ولی کسانی هستند که برای همین مشګلات که ماداریم جانشان را از دست داده اند و یا بخاک سیاه نشسته اند  و متاسفانه این موضوع در بین همه ما کم بیش نفوذ کرده است  سی هزار بابی در ایران کشته شده اند  و در همین دوره هم ده ها بهایی بی جهت اعدام شده اند که نمونه آن کشتن و یا شهید کردن ده عروس بهایی است که در شیراز اعدام انقلابی شدند ګناه همه آنان این بودکه در خانواده بهایی به دنیا آمده اند و یا معلم درس اخلاق کودکان بهایی بودند؟  در حالیکه آموزه های دین بهایی وحدت مردم دنیها و ملتهاست  و ترک تقلید ها ولی همه مومنان به همان تعالیم از اجرای تعالیمی که به آن ایمان دارند سر باز میزنند  و درست مانند بقیه عمل میکنند   در این دو روزه زندګی ما بایست  مشګل زبان و مذهب و ملیت و نژاد را داشته باشیم و با آن زندګی کنیم   خانه از بن ویران است  خواجه در نجات نقش ایوان است  .
   شاید سیستم کنونی دنیا بر پایه نفرت و دو دستګی  بی تفاوتی و بی عدالتی برپا شده باشد  و مردم و دولتها برای نفع شخصی خود چشمان را بر روی فساد جنایت کشتار و تبعیض می بندند.  و ما از کودکی تا مرګ بایست جزای اینها را بدهیم زیرا اینطور برنامه ریزی شده است که مردم با هم در تفرقه باشند تا غارتګران بهتر وراحتر بتوانند کشورهای مفلوک و کوچک را غارت کنند.  و ما در مقیاس کوچک و بزرګ درګیر این دزدیها و این غارتګریها هستیم ولی ما را به مشګلات دیګر سرګرم کرده اند.  البته با مسخره کردنها شروع  میشود و به غارتګریها انتهی مییابد.   کودکی که به عنوان ترک بودن یا مسلمان بودن و یا بهایی بودن و یا خاورمیانه ای بودن  ویا سفید و سیاه بودن رنج میبرد  چه در هند باشد و چه در ایران و چه آمریکا  این رنجی است که به آن کودک تحمیل میشود بایست کاری بکنیم که دیګران لااقل این رنجها را نبرند  در ایران یک سری سنی کشی بود وشاید هم بقول صادق هدایت شیعه کشی  بعد بابی کشی بهایی کشی رسم شد؟ 
   در هند اختلاف وکشت کشتار بین مسلمانان و هندوها بود و در اروپا مسلمان کشی و یاحتی یهودی کشی و مسیحی کشی؟  کشتار بین کاتولیکها و پروتستانها؟  چرا ؟ برای اینکه برای عده ثروت و شوکت به ارمغان میآورد  ظالمان از همین اختلافات و از همین بمن چه ها و بی تفاوتی ها سو استفاده های میلیاردی میکنند و همین جوکها و همین مسخره کردنها در نهایت میلیارد ها دلار به جیب آنان سرازیر میکند  مثلا یک سرهنګ نیمه دیوانه لیبی در بانکهای آمریکایی که ظاهرا هم با دولت آمریکا رابطه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد دلار پول نقد داشته است؟ شکاف بین فقیر و غنی بسیار زیاد است  آیا کسی میتواند یک میلیارد برابر کس دیګری هوش و ذکاوت داشته باشد و یا با کار شرافتمندانه  این مبلغ را پس انداز کرده باشد. تخم چشم استعمار و استحمار همین جاست.  در مقیاس کوچکتر هم  مثلا یکی به عنوان بهایی اخراج میشود  حتی اګر بهایی هم نباشد  در مرحله اول دوستان مسلمان او برای غارتش دندان تیز میکنند و بعد هم اطرافیان بهایی بعد او مجبور است که از کشور خارج شود و از یک دکتر مثلا یک کارګر بدنی در خارج متولد میشود  مردی که در کشورش یک دکتر است حالا در کشورهای مثلا آزاد یک کارګر بدنی است؟ 
   شاید در اینجا او مستقما به عنوان بهایی مورد آزار واقع نشود ولی به عنوان ایرانی  مجبور است که باز بیداد را تحمل کند.  کسانیکه  دارند دنیا را اداره و غارت میکنند و یک ګروه بسیار مجهز و پیشرفته هستند درست برنامه ریزی میکنند تا اختلافها کش مکش ها و نفرتها و بل بشو ها زیادتر شود و تا آنان بتوانند  سلاحهای خود مواد مخدر خود  بیمه های میلیاردی خود را رونق دهند  این است که آب را باید از سرچشمه بست  تا مادامیکه ما سرګرم زد خورد های بچګانه هستیم و برای هم بخاطر مذهب زبان و یا نژاد و ګروه  باهم متحد نیستیم همه ما بازیچه کسانی هستیم که میلیارد ها ثروتهای نجومی خود را از همین راهها بدست آورده اند. تفرقه بیانداز غارت کن  ما بایست متحد باشیم و جلوی تفرقه اندازان را بګیریم  آقایان دیکتاتور ها بایست بدانند که آنان هم عروسک هایی بیش نیستند و اګر روزی بکار اربابان خود نخورند بدست دیکتاتوری دیګر به پایین کشیده خواهند شد. در جاییکه ظلم و بی عدالتی هست حتی خود حاکم ها و ظالمان هم در امان نیستند. 
  دوست عزیز  مشگل ما مشگلی دیگر است یعنی آنانکه از دین نژاد زبان برای غارت و تفرقه مردم سو استفاده میکنن . هنگامیکه طبق تاریخ آریایی ها از شمال قفقاز بسبب سردی هوا رو به پایین آمدند و در سراسر فلات قاره ای ایران و تا هند
  پراکنده شدند در این منطقه مردمی دیگر هم زندگی میکردند که با آنان مخلوط شدند و درهم تنیده شدند و اگر قرارباشد کسی آریایی باشد آ ذریهای بیشتر آریایی هستند تا مثلا شیرازیها که با مردم بومی قبل از آمدن آریاییها مخلوط شده اند زیرا آذربایگان به قفقاز نزدیک تر است تا شیراز که در جنوب فلات قاره ای ایران قرار دارد. بعد هم که زمان پادشاهی ماد ها  ّپارسها و پارتها رسید و آنان هم با سلوکیها و یونانیان مخلوط بودند  هنگام حمله عربان به ایران باز مردم ما با آنان بسیار مخلوط شدند ودر حقیقت عربان با ما وبا ترکان نزدیک چین بسیار مخلوط شده اند دلیلش هم این است که ما با آنان بسیار شبیه هستیم.  در دوره امپراتوری ساسانیان اشکانیان  هخامنشیان و دیگران همه ما با هم مخلوط شده ایم  این است که نژاد آریایی معنا و مفهومی ندارد.  حتی خود آلمانها هم که تحت تاثیر نژاد آریایی هیتلری قرار داشتند قبول دارند که آنان نیز مخلوطی از مردم مدیترانه و یا روم یونان و همراه با نژادهای شمالی هستند.  مشگل در اینجا است که حاکمان اصلی دنیا مردمی بسیار ظالم هستند و میخواهند که ما با هم متحد نباشیم تا آنان مارا غارت کنند.  زیرا آنان با هم بسیار متحد هستند.
  در دوره عربان و اسلام هم که ترکان و ایرانیان و رومیان و عربان همه باهم کاملا مخلوط شده بودند دلیلش هم این است که زنان بسیاری از خلیفه های عرب ایرانی بودند تا از ترکان  حتی زبان فارسی هم با زبانها ترکی و عربی مخلوط شده است . اکنون دوره وحدت در کثرت است و ما بایست همه باهم متحد باشیم همانطوریکه کشورهای پیشرفته باهم متحد هستند  ولی در مورد تبعیض این یک سیاست است و مثلا میگویند فرقه ضاله بهاییت  در حالیکه هیچ مدرکی برای اثبات آن ارایه داده نشده است. مشگل این است که عده ای میخواهند زیر رو را بچاپند و دیگران را بجان هم بیاندازند.  مثلا همین آقای قذافی که خودش را قهرمان ملی میداند دیوانه ای که هیچ ارزشی برای حتی مردم خودش هم قایل نیست و میخواهد همه مطیع او باشد و او خدایی کند. همان هایی که به فرعون بد میگفتند حالا خودشان بدتر از فرعونها شده اند. بطوریکه مردم از فرط فشار سرهنگ قذافی مثلا قهرمان ملی آزادی بخش شان به همان دولتهای استعماری گذشته پناه برده اند.  یک عده از این تفرقه و از این بل بشو ها استفاده های کلان میکنند.
   
  وگرنه ترکان ّپارسها مادها و پارتها و حتی عربان همه باهم مخلوط شده اند و بین آنان ازدواجهای بیشمار شده است . سلاطین ترک  پارس و ماد و پارتی باهم مخلوط شدند و مردم عادی هم همین طور  آدم خوب بد دزد تمامیت خواه فتنه گر ظالم و بی انصاف و پست همه جا و در بین همه ما هست  معیار بایست خوبی و انسانی باشد   که همه ما بار یک داریم و برگهای یک شاخسار  بچشم بیگانگی بهم ننگرید که خیمه و سراپرده یگانکی در عالم برپا شده است  که همه شما گلبرگهای یک گلبن هستید و ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار این گفته های یک ایرانی است که حضرت بهاالله نام دارد و دیگران گفتار اورا ضاله می پندارند و تبلیغ میکنند که او موسس فرقه ضاله است  کجای این سخن ها ضاله است. 
   
   اینکه اکنون زنها مردان اقلیتها در کشورهای خاورمیانه در فشارند بسیار زشت است و کاملا یک مشگل سیاسی است که میخواهند بین ما نفرت باشد.  خود من هم بنام بهایی توسط مثلا مسلمانان مورد آزار و ناراحتی قرار گرفتم هم بنام مسلمان توسط مثلا بهایی ها اینکه مثلا میگویم برای اینکه به نظر من آنان مومنان قلابی هستند که برای استفاده وسو استفاده از این نامها استفاده میکنند.  هم بنام تروریست خاورمیانه ای مورد بی انصافی و ظلم قرار گرفتم. می بینید که مذهب ها و ملیتها باعث درد سر میشوند به امیدروزی که مهر و محبت جای خود را به ثروت پرستی و خود خواهی و دروغ و تزویر و شیادی بدهد ومردم بتوانند در کمال آزادی به باورهای خود عمل کنند.  بدون داشتن نفرت از دیگران و داشتن تفرقه مثلا من بایست از دیگران که بمن ظلم کرده اند بخاطر دین آنان یا نژاد آنان متنفر باشم که نیستم.
   
    مشگل بین بدی و خوبی دزدی فساد و آدم بودن است  وگرنه تمامی این بهانه برای کسب ثروت و غارت و راحت اداره کردن مردم بوسیله شیادانی است که از تفرقه سو استفاده میکنند. و باگروه بندی کردن مردم و قرار دادن آنان در مقابل هم به غارت و دزدیهای خود ادامه میدهند  درست همان کاری که سرهنگ قذافی میکند با پول دزدی شده از مردم وسایل مدرن نظامی میخرد عده ای را گول میزند که او قهرمان ملی است و بجان مردم بینوا میاندازد و یا با پول آنان رامیخرد و به آنان میآموزد که به دیگران شلیک کنند و آنان را بکشند و غرب و شرق هم دست دست میکنند تا ببینند چه میشود و دوباره سیل اسلحه های خود را بسوی دیوانه گان سرازیر کنند.  بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند  این است اصل مطلب  آزادی برای همه تا مادامیکه به آزادی دیگران تجاوز نکنند.
  مشګل ما ریشه های عمیق تری دارد تفرقه و بیداد همانطوریکه در اروپا و یا آمریکا ملتهایی جورواجور تحت یک سیستم اداره میشوند  ماهم همه یک ملت بزرګ هستیم که شاید ګفتن ملت خاورمیانه و یا ملتهای مسلمان شده که شامل آسیای مرګزی و شمال آفریقا و خاورمیانه است بتواند همه مارا در بر بګیرد   ملتهایی که در این منطقه جغرافیایی زندګی میکنند کم بیش بهم شبیه هستند و دارای سابقه های تاریخی مشترک هستند  متاسفانه اسلام درعوض وحدت برای همه کسانی که به این دین شاخته شده اند تفرقه بیشتر را هدیه آورد جنګهای بین شیعه و سنی و نداشتن اتفاق بین امپراتوری ترک زبان عثمانی و امپراتوری ترک پارس زبان ایران نیز از این هدیه های تاریخی است که با کمک استعمار و استحمار بین المللی بین ملتهای ما تفرقه های وحشتناک انداخته اند  یادم میآید که روزی سفیر ترکیه در تهران میګفت که اګر ما در ګذشته با هم وحدت داشتیم امروزه مردم ما زندګی بسیار بهتری داشتند  ولی متاسفانه  خرافه پرستی  جهل تمامیت خواهی و ظلم زور ملتهای مارا پاره پاره کرده است و هر روز هم بر آتش این تفرقه هیزم انبار میګردد. 
   آذربایجانیها  و یا ترکان یا تورانی ها همیشه یک جز از ملتهای ما بوده اند  و در سایر اقوام خاورمیانه یا اسلامی تنیده شده اند  شهبانوی ایران آذربایجانی است  و نیز قاجاریه همه از ترکان بوده اند که باسایر ملتهای درهم و تینده شده بودند  ولی مشګل اساسی ما چیز دیګری است   اختلاف بین زن ومرد  و یا آزار زنان توسط مردان و در نتیجه نداشتن وحدت بین آنان  زنانی که به خود سوزی دست  میزنند و زنانی که خود کشی میکنند همه براین داستان حکایت دارند که مورد ظلم و جور قرار میګیرند  و البته آنان هم به موقع ضربه های کاری را اګر بتوانند به مردان جامعه خواهند زد  پس وحدت و دوستی بین زن مرد دختر و پسر واجب است که به حق هم تجاور نکنند و باهم مهربان باشند .
   از بین بردن تقلید و باورهای خرافی و جهل و ریشه کن کردن تمامیت خواهی ها و ساختن بت های مقدس خیالی  و بعد از این ها درمان میلیونها شاید حدود سی میلیون معتاد  نداشتن کار و کمبود مسکن  نداشتن شغلهای  بازده  تولیدی  نه تنها دلالی و واسطه ګری  داشتن دانشګاه ها ومدارس فنی و صنعتی کافی برای جذب نیروی جوان اکنون شاید بیش از پنج میلیون تنها ایرانی در غرب به دریوزګی مشغولند و بسیاری از جوانان تحصیکرده ما کارګران بدنی غربی ها هستند  نمونه های بسیاراست  که دکتر فیزیک ایرانی دم موکت چرخ میکند و مهندس ایرانی عروسک تعمیر مینماید   بعد هم یک حکومت فدرال از تمامی ملتهای خاورمیانه  در همان ترکیه هم به کردها امکانهای مساوی نمی دهند  این یک مشګل عمومی در کشورهای پاره پاره ماست که میخواهند بیشتر و بیشتر بین ما نفاق بیاندازند  اختلاف بین ترکها و کردها در ترکیه  و نظیر آن نیز دنباله همان برنامه است  تفرقه بیانداز و حکومت کن و غارت نما؟  همه زبانها و ګویش های ملتهای ما محترم ارجمند هستند و بایست به همه آنان رسیدګی کرد  از ترکی آذری ګرفته تا ترکی ترکستانی و تاجیکی و پښتو و عربی وبلوچی و غیره همه بایست دارای ادبیات زنده و ارجمند باشند  درست مثل اینکه شما وقتی به یک ګلستان میروید  تمامی ګلهای یک رنګ ویک بو نیستند و زیبایی در ګوناګونی است  ولی ما بایست در ګوناګونی وحدت داشته باشیم  سعدی  حافظ مولوی عطار و دیګران این راهها را بما نشان داده اند  تفرقه بین سنی  شیعه  بهایی  یهودی مسیحی و زردشتی  صوفی و دراویش  و… به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  و نیز تفرقه بین ترک  لر  کرد بلوچ  فارس  عرب  و… نیز از همان منبع ریشه میګیرد.
    تنها راه رهایی ما وحدت در کثرت است و دوستی و اتحاد بین همه ملتهای خاورمیانه و همه مذهب ها و بی مذهب های ملتها ما و در غیر این صورت بازیچه استعمار واستحمار بین المللی خواهیم شد  و کسانی مانند سرهنګ قذافی میخواهند خدایان ما باشند و به زور سرنیزه و کشتار بر ما حکومت کنند و مارا در جهل خرافات  تمامیت خواهی تفرقه افکنی و دزدی فساد رشوه خواری ونفرت نګه دارند  تا خودشان و اربابانشان به غارتهای فرهنګی و سیاسی و اقتصادی شان ادامه بدهند و یک مشت مردم علیل و بیکاره  دزد دلال و تفرقه زده را برای ما بیادګار بګذارند که از حسادت و کلاهبرداری میخواهند نمونه باشند و در نفرت و رشوه خواری میخواهند قهرمانان باشند یګ مشت خود خواه تمامیت طلب که کشورهای مارا از بنی ببرند و مردم ما را برده وار راهی کشورهای مثلا پیشرفته کنند  درست مثل سابق که کشوری فتح میشد  زنان و کودکان به کنیزی و غلامی میرفتند و مردان یا کشته میشدند ویا اسیران جنګی و بردګان پیروزمندان  خر همان خر است منتهی پالونش عوض شده است  
  به امید وحدت عالم انسانی و ترک تعصبات و خرافات
  به امید ایجاد یک کشور بزرګ فدرال از تمامی ملت های خاورمیانه  فلات ایران وتوران و سایر کشورهایی که در ګذشته دارای یک فرهنګ و یک کشور بوده اند  کشوری نظیر ولایات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا که این تنها راه رهایی ما از شر خرافه ها تفرقه ها و آلت دست ابرقدرتها شدنها است   یاشاسین بتون  بیزیم ملت لریمیز  یاشا شین بتون آرکاداش لریمیز   ما همه یک ملت هستیم  ملتی بزرګ از  میانه هند تا اروپا  بیز بتون بیر ملت ایز    مړنږ تول صلح غوارو  مونږ یوه ملت دی  مونږ تول ملتونه مینه لرو    تول استانها بیر هیواد دی  زنده باد  فلات ایران  توران  و باشګاه مملکت لر  استانلریمیز مونږ تول یوه هیواد یوه جک هیواد غوارو   بیز بتون مملکت لریمیز سووی یوروز یاشا سین بتون ایرانلی لر  تورانلی لر  و بیزیم ملت لریمیز خاورمیانه    

 • ترک ګیست فارس کیست ؟
  دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟
  ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا  
   
   
   
   
  ما بایست سعی کنیم که ریشه بی عدالتی و تبعیض را بسوزانیم  مشګلاتی که ما با آن درګیر هستیم نسبت به مشګلات دیګران شاید اهمیتی کمتر داشته باشد ولی ریشه کن کردن مشګلات بار مردم دلسوخته و قربانیان را کمتر خواهد کرد. متاسفانه تا مادامیکه ما خودمان ګرفتار نشده ایم برای حل مشګلات اقدام نمی کنیم  باز نظر من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تبعیضات و بی عدالتی ها و بیداد است.  ما از نظر ملیت زبانی و یا مذهبی و نژادی ممکن است که مورد بی مهری قرار ګرفته باشیم ولی کسانی هستند که برای همین مشګلات که ماداریم جانشان را از دست داده اند و یا بخاک سیاه نشسته اند  و متاسفانه این موضوع در بین همه ما کم بیش نفوذ کرده است  سی هزار بابی در ایران کشته شده اند  و در همین دوره هم ده ها بهایی بی جهت اعدام شده اند که نمونه آن کشتن و یا شهید کردن ده عروس بهایی است که در شیراز اعدام انقلابی شدند ګناه همه آنان این بودکه در خانواده بهایی به دنیا آمده اند و یا معلم درس اخلاق کودکان بهایی بودند؟  در حالیکه آموزه های دین بهایی وحدت مردم دنیها و ملتهاست  و ترک تقلید ها ولی همه مومنان به همان تعالیم از اجرای تعالیمی که به آن ایمان دارند سر باز میزنند  و درست مانند بقیه عمل میکنند   در این دو روزه زندګی ما بایست  مشګل زبان و مذهب و ملیت و نژاد را داشته باشیم و با آن زندګی کنیم   خانه از بن ویران است  خواجه در نجات نقش ایوان است  .
   شاید سیستم کنونی دنیا بر پایه نفرت و دو دستګی  بی تفاوتی و بی عدالتی برپا شده باشد  و مردم و دولتها برای نفع شخصی خود چشمان را بر روی فساد جنایت کشتار و تبعیض می بندند.  و ما از کودکی تا مرګ بایست جزای اینها را بدهیم زیرا اینطور برنامه ریزی شده است که مردم با هم در تفرقه باشند تا غارتګران بهتر وراحتر بتوانند کشورهای مفلوک و کوچک را غارت کنند.  و ما در مقیاس کوچک و بزرګ درګیر این دزدیها و این غارتګریها هستیم ولی ما را به مشګلات دیګر سرګرم کرده اند.  البته با مسخره کردنها شروع  میشود و به غارتګریها انتهی مییابد.   کودکی که به عنوان ترک بودن یا مسلمان بودن و یا بهایی بودن و یا خاورمیانه ای بودن  ویا سفید و سیاه بودن رنج میبرد  چه در هند باشد و چه در ایران و چه آمریکا  این رنجی است که به آن کودک تحمیل میشود بایست کاری بکنیم که دیګران لااقل این رنجها را نبرند  در ایران یک سری سنی کشی بود وشاید هم بقول صادق هدایت شیعه کشی  بعد بابی کشی بهایی کشی رسم شد؟ 
   در هند اختلاف وکشت کشتار بین مسلمانان و هندوها بود و در اروپا مسلمان کشی و یاحتی یهودی کشی و مسیحی کشی؟  کشتار بین کاتولیکها و پروتستانها؟  چرا ؟ برای اینکه برای عده ثروت و شوکت به ارمغان میآورد  ظالمان از همین اختلافات و از همین بمن چه ها و بی تفاوتی ها سو استفاده های میلیاردی میکنند و همین جوکها و همین مسخره کردنها در نهایت میلیارد ها دلار به جیب آنان سرازیر میکند  مثلا یک سرهنګ نیمه دیوانه لیبی در بانکهای آمریکایی که ظاهرا هم با دولت آمریکا رابطه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد دلار پول نقد داشته است؟ شکاف بین فقیر و غنی بسیار زیاد است  آیا کسی میتواند یک میلیارد برابر کس دیګری هوش و ذکاوت داشته باشد و یا با کار شرافتمندانه  این مبلغ را پس انداز کرده باشد. تخم چشم استعمار و استحمار همین جاست.  در مقیاس کوچکتر هم  مثلا یکی به عنوان بهایی اخراج میشود  حتی اګر بهایی هم نباشد  در مرحله اول دوستان مسلمان او برای غارتش دندان تیز میکنند و بعد هم اطرافیان بهایی بعد او مجبور است که از کشور خارج شود و از یک دکتر مثلا یک کارګر بدنی در خارج متولد میشود  مردی که در کشورش یک دکتر است حالا در کشورهای مثلا آزاد یک کارګر بدنی است؟ 
   شاید در اینجا او مستقما به عنوان بهایی مورد آزار واقع نشود ولی به عنوان ایرانی  مجبور است که باز بیداد را تحمل کند.  کسانیکه  دارند دنیا را اداره و غارت میکنند و یک ګروه بسیار مجهز و پیشرفته هستند درست برنامه ریزی میکنند تا اختلافها کش مکش ها و نفرتها و بل بشو ها زیادتر شود و تا آنان بتوانند  سلاحهای خود مواد مخدر خود  بیمه های میلیاردی خود را رونق دهند  این است که آب را باید از سرچشمه بست  تا مادامیکه ما سرګرم زد خورد های بچګانه هستیم و برای هم بخاطر مذهب زبان و یا نژاد و ګروه  باهم متحد نیستیم همه ما بازیچه کسانی هستیم که میلیارد ها ثروتهای نجومی خود را از همین راهها بدست آورده اند. تفرقه بیانداز غارت کن  ما بایست متحد باشیم و جلوی تفرقه اندازان را بګیریم  آقایان دیکتاتور ها بایست بدانند که آنان هم عروسک هایی بیش نیستند و اګر روزی بکار اربابان خود نخورند بدست دیکتاتوری دیګر به پایین کشیده خواهند شد. در جاییکه ظلم و بی عدالتی هست حتی خود حاکم ها و ظالمان هم در امان نیستند. 
  دوست عزیز  مشگل ما مشگلی دیگر است یعنی آنانکه از دین نژاد زبان برای غارت و تفرقه مردم سو استفاده میکنن . هنگامیکه طبق تاریخ آریایی ها از شمال قفقاز بسبب سردی هوا رو به پایین آمدند و در سراسر فلات قاره ای ایران و تا هند
  پراکنده شدند در این منطقه مردمی دیگر هم زندگی میکردند که با آنان مخلوط شدند و درهم تنیده شدند و اگر قرارباشد کسی آریایی باشد آ ذریهای بیشتر آریایی هستند تا مثلا شیرازیها که با مردم بومی قبل از آمدن آریاییها مخلوط شده اند زیرا آذربایگان به قفقاز نزدیک تر است تا شیراز که در جنوب فلات قاره ای ایران قرار دارد. بعد هم که زمان پادشاهی ماد ها  ّپارسها و پارتها رسید و آنان هم با سلوکیها و یونانیان مخلوط بودند  هنگام حمله عربان به ایران باز مردم ما با آنان بسیار مخلوط شدند ودر حقیقت عربان با ما وبا ترکان نزدیک چین بسیار مخلوط شده اند دلیلش هم این است که ما با آنان بسیار شبیه هستیم.  در دوره امپراتوری ساسانیان اشکانیان  هخامنشیان و دیگران همه ما با هم مخلوط شده ایم  این است که نژاد آریایی معنا و مفهومی ندارد.  حتی خود آلمانها هم که تحت تاثیر نژاد آریایی هیتلری قرار داشتند قبول دارند که آنان نیز مخلوطی از مردم مدیترانه و یا روم یونان و همراه با نژادهای شمالی هستند.  مشگل در اینجا است که حاکمان اصلی دنیا مردمی بسیار ظالم هستند و میخواهند که ما با هم متحد نباشیم تا آنان مارا غارت کنند.  زیرا آنان با هم بسیار متحد هستند.
  در دوره عربان و اسلام هم که ترکان و ایرانیان و رومیان و عربان همه باهم کاملا مخلوط شده بودند دلیلش هم این است که زنان بسیاری از خلیفه های عرب ایرانی بودند تا از ترکان  حتی زبان فارسی هم با زبانها ترکی و عربی مخلوط شده است . اکنون دوره وحدت در کثرت است و ما بایست همه باهم متحد باشیم همانطوریکه کشورهای پیشرفته باهم متحد هستند  ولی در مورد تبعیض این یک سیاست است و مثلا میگویند فرقه ضاله بهاییت  در حالیکه هیچ مدرکی برای اثبات آن ارایه داده نشده است. مشگل این است که عده ای میخواهند زیر رو را بچاپند و دیگران را بجان هم بیاندازند.  مثلا همین آقای قذافی که خودش را قهرمان ملی میداند دیوانه ای که هیچ ارزشی برای حتی مردم خودش هم قایل نیست و میخواهد همه مطیع او باشد و او خدایی کند. همان هایی که به فرعون بد میگفتند حالا خودشان بدتر از فرعونها شده اند. بطوریکه مردم از فرط فشار سرهنگ قذافی مثلا قهرمان ملی آزادی بخش شان به همان دولتهای استعماری گذشته پناه برده اند.  یک عده از این تفرقه و از این بل بشو ها استفاده های کلان میکنند.
   
  وگرنه ترکان ّپارسها مادها و پارتها و حتی عربان همه باهم مخلوط شده اند و بین آنان ازدواجهای بیشمار شده است . سلاطین ترک  پارس و ماد و پارتی باهم مخلوط شدند و مردم عادی هم همین طور  آدم خوب بد دزد تمامیت خواه فتنه گر ظالم و بی انصاف و پست همه جا و در بین همه ما هست  معیار بایست خوبی و انسانی باشد   که همه ما بار یک داریم و برگهای یک شاخسار  بچشم بیگانگی بهم ننگرید که خیمه و سراپرده یگانکی در عالم برپا شده است  که همه شما گلبرگهای یک گلبن هستید و ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار این گفته های یک ایرانی است که حضرت بهاالله نام دارد و دیگران گفتار اورا ضاله می پندارند و تبلیغ میکنند که او موسس فرقه ضاله است  کجای این سخن ها ضاله است. 
   
   اینکه اکنون زنها مردان اقلیتها در کشورهای خاورمیانه در فشارند بسیار زشت است و کاملا یک مشگل سیاسی است که میخواهند بین ما نفرت باشد.  خود من هم بنام بهایی توسط مثلا مسلمانان مورد آزار و ناراحتی قرار گرفتم هم بنام مسلمان توسط مثلا بهایی ها اینکه مثلا میگویم برای اینکه به نظر من آنان مومنان قلابی هستند که برای استفاده وسو استفاده از این نامها استفاده میکنند.  هم بنام تروریست خاورمیانه ای مورد بی انصافی و ظلم قرار گرفتم. می بینید که مذهب ها و ملیتها باعث درد سر میشوند به امیدروزی که مهر و محبت جای خود را به ثروت پرستی و خود خواهی و دروغ و تزویر و شیادی بدهد ومردم بتوانند در کمال آزادی به باورهای خود عمل کنند.  بدون داشتن نفرت از دیگران و داشتن تفرقه مثلا من بایست از دیگران که بمن ظلم کرده اند بخاطر دین آنان یا نژاد آنان متنفر باشم که نیستم.
   
    مشگل بین بدی و خوبی دزدی فساد و آدم بودن است  وگرنه تمامی این بهانه برای کسب ثروت و غارت و راحت اداره کردن مردم بوسیله شیادانی است که از تفرقه سو استفاده میکنند. و باگروه بندی کردن مردم و قرار دادن آنان در مقابل هم به غارت و دزدیهای خود ادامه میدهند  درست همان کاری که سرهنگ قذافی میکند با پول دزدی شده از مردم وسایل مدرن نظامی میخرد عده ای را گول میزند که او قهرمان ملی است و بجان مردم بینوا میاندازد و یا با پول آنان رامیخرد و به آنان میآموزد که به دیگران شلیک کنند و آنان را بکشند و غرب و شرق هم دست دست میکنند تا ببینند چه میشود و دوباره سیل اسلحه های خود را بسوی دیوانه گان سرازیر کنند.  بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند  این است اصل مطلب  آزادی برای همه تا مادامیکه به آزادی دیگران تجاوز نکنند.
  مشګل ما ریشه های عمیق تری دارد تفرقه و بیداد همانطوریکه در اروپا و یا آمریکا ملتهایی جورواجور تحت یک سیستم اداره میشوند  ماهم همه یک ملت بزرګ هستیم که شاید ګفتن ملت خاورمیانه و یا ملتهای مسلمان شده که شامل آسیای مرګزی و شمال آفریقا و خاورمیانه است بتواند همه مارا در بر بګیرد   ملتهایی که در این منطقه جغرافیایی زندګی میکنند کم بیش بهم شبیه هستند و دارای سابقه های تاریخی مشترک هستند  متاسفانه اسلام درعوض وحدت برای همه کسانی که به این دین شاخته شده اند تفرقه بیشتر را هدیه آورد جنګهای بین شیعه و سنی و نداشتن اتفاق بین امپراتوری ترک زبان عثمانی و امپراتوری ترک پارس زبان ایران نیز از این هدیه های تاریخی است که با کمک استعمار و استحمار بین المللی بین ملتهای ما تفرقه های وحشتناک انداخته اند  یادم میآید که روزی سفیر ترکیه در تهران میګفت که اګر ما در ګذشته با هم وحدت داشتیم امروزه مردم ما زندګی بسیار بهتری داشتند  ولی متاسفانه  خرافه پرستی  جهل تمامیت خواهی و ظلم زور ملتهای مارا پاره پاره کرده است و هر روز هم بر آتش این تفرقه هیزم انبار میګردد. 
   آذربایجانیها  و یا ترکان یا تورانی ها همیشه یک جز از ملتهای ما بوده اند  و در سایر اقوام خاورمیانه یا اسلامی تنیده شده اند  شهبانوی ایران آذربایجانی است  و نیز قاجاریه همه از ترکان بوده اند که باسایر ملتهای درهم و تینده شده بودند  ولی مشګل اساسی ما چیز دیګری است   اختلاف بین زن ومرد  و یا آزار زنان توسط مردان و در نتیجه نداشتن وحدت بین آنان  زنانی که به خود سوزی دست  میزنند و زنانی که خود کشی میکنند همه براین داستان حکایت دارند که مورد ظلم و جور قرار میګیرند  و البته آنان هم به موقع ضربه های کاری را اګر بتوانند به مردان جامعه خواهند زد  پس وحدت و دوستی بین زن مرد دختر و پسر واجب است که به حق هم تجاور نکنند و باهم مهربان باشند .
   از بین بردن تقلید و باورهای خرافی و جهل و ریشه کن کردن تمامیت خواهی ها و ساختن بت های مقدس خیالی  و بعد از این ها درمان میلیونها شاید حدود سی میلیون معتاد  نداشتن کار و کمبود مسکن  نداشتن شغلهای  بازده  تولیدی  نه تنها دلالی و واسطه ګری  داشتن دانشګاه ها ومدارس فنی و صنعتی کافی برای جذب نیروی جوان اکنون شاید بیش از پنج میلیون تنها ایرانی در غرب به دریوزګی مشغولند و بسیاری از جوانان تحصیکرده ما کارګران بدنی غربی ها هستند  نمونه های بسیاراست  که دکتر فیزیک ایرانی دم موکت چرخ میکند و مهندس ایرانی عروسک تعمیر مینماید   بعد هم یک حکومت فدرال از تمامی ملتهای خاورمیانه  در همان ترکیه هم به کردها امکانهای مساوی نمی دهند  این یک مشګل عمومی در کشورهای پاره پاره ماست که میخواهند بیشتر و بیشتر بین ما نفاق بیاندازند  اختلاف بین ترکها و کردها در ترکیه  و نظیر آن نیز دنباله همان برنامه است  تفرقه بیانداز و حکومت کن و غارت نما؟  همه زبانها و ګویش های ملتهای ما محترم ارجمند هستند و بایست به همه آنان رسیدګی کرد  از ترکی آذری ګرفته تا ترکی ترکستانی و تاجیکی و پښتو و عربی وبلوچی و غیره همه بایست دارای ادبیات زنده و ارجمند باشند  درست مثل اینکه شما وقتی به یک ګلستان میروید  تمامی ګلهای یک رنګ ویک بو نیستند و زیبایی در ګوناګونی است  ولی ما بایست در ګوناګونی وحدت داشته باشیم  سعدی  حافظ مولوی عطار و دیګران این راهها را بما نشان داده اند  تفرقه بین سنی  شیعه  بهایی  یهودی مسیحی و زردشتی  صوفی و دراویش  و… به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  و نیز تفرقه بین ترک  لر  کرد بلوچ  فارس  عرب  و… نیز از همان منبع ریشه میګیرد.
    تنها راه رهایی ما وحدت در کثرت است و دوستی و اتحاد بین همه ملتهای خاورمیانه و همه مذهب ها و بی مذهب های ملتها ما و در غیر این صورت بازیچه استعمار واستحمار بین المللی خواهیم شد  و کسانی مانند سرهنګ قذافی میخواهند خدایان ما باشند و به زور سرنیزه و کشتار بر ما حکومت کنند و مارا در جهل خرافات  تمامیت خواهی تفرقه افکنی و دزدی فساد رشوه خواری ونفرت نګه دارند  تا خودشان و اربابانشان به غارتهای فرهنګی و سیاسی و اقتصادی شان ادامه بدهند و یک مشت مردم علیل و بیکاره  دزد دلال و تفرقه زده را برای ما بیادګار بګذارند که از حسادت و کلاهبرداری میخواهند نمونه باشند و در نفرت و رشوه خواری میخواهند قهرمانان باشند یګ مشت خود خواه تمامیت طلب که کشورهای مارا از بنی ببرند و مردم ما را برده وار راهی کشورهای مثلا پیشرفته کنند  درست مثل سابق که کشوری فتح میشد  زنان و کودکان به کنیزی و غلامی میرفتند و مردان یا کشته میشدند ویا اسیران جنګی و بردګان پیروزمندان  خر همان خر است منتهی پالونش عوض شده است  
  به امید وحدت عالم انسانی و ترک تعصبات و خرافات
  به امید ایجاد یک کشور بزرګ فدرال از تمامی ملت های خاورمیانه  فلات ایران وتوران و سایر کشورهایی که در ګذشته دارای یک فرهنګ و یک کشور بوده اند  کشوری نظیر ولایات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا که این تنها راه رهایی ما از شر خرافه ها تفرقه ها و آلت دست ابرقدرتها شدنها است   یاشاسین بتون  بیزیم ملت لریمیز  یاشا شین بتون آرکاداش لریمیز   ما همه یک ملت هستیم  ملتی بزرګ از  میانه هند تا اروپا  بیز بتون بیر ملت ایز    مړنږ تول صلح غوارو  مونږ یوه ملت دی  مونږ تول ملتونه مینه لرو    تول استانها بیر هیواد دی  زنده باد  فلات ایران  توران  و باشګاه مملکت لر  استانلریمیز مونږ تول یوه هیواد یوه جک هیواد غوارو   بیز بتون مملکت لریمیز سووی یوروز یاشا سین بتون ایرانلی لر  تورانلی لر  و بیزیم ملت لریمیز خاورمیانه    

 • مشګل ما مشګل تفرقه است  و اینکه هرکس خودش را عقل کل میداند  و عادت نکرده ایم که باهم همکاری کنیم  و هرکس ساز خودش را میزند  و متاسفانه اصل فدای فرع میشود  اګر جهل و تمامیت خواهی از بین برود بسیاری از مشګلات ما خود بخود حل خواهد شد  و اګر عادت کنیم به هم احترام بګذاریم  شاید بیشتر موانع برطرف شود  

  • Mohsen Lgvm

   این حرفت یکم نزدیک بحث ولایت پذیریه.

 • مشګل ما مشګل تفرقه است  و اینکه هرکس خودش را عقل کل میداند  و عادت نکرده ایم که باهم همکاری کنیم  و هرکس ساز خودش را میزند  و متاسفانه اصل فدای فرع میشود  اګر جهل و تمامیت خواهی از بین برود بسیاری از مشګلات ما خود بخود حل خواهد شد  و اګر عادت کنیم به هم احترام بګذاریم  شاید بیشتر موانع برطرف شود  

  • Mohsen Lgvm

   این حرفت یکم نزدیک بحث ولایت پذیریه.

 • مشګل ما مشګل تفرقه است  و اینکه هرکس خودش را عقل کل میداند  و عادت نکرده ایم که باهم همکاری کنیم  و هرکس ساز خودش را میزند  و متاسفانه اصل فدای فرع میشود  اګر جهل و تمامیت خواهی از بین برود بسیاری از مشګلات ما خود بخود حل خواهد شد  و اګر عادت کنیم به هم احترام بګذاریم  شاید بیشتر موانع برطرف شود  

  • Mohsen Lgvm

   این حرفت یکم نزدیک بحث ولایت پذیریه.

 • Lop

  مکطالبتان چرت و واقعا مقرضانه بود. بازی با کلمات، نه تحلیل علمی.متاسفم………

 • 11a1

  خاک بر سرتون کنند بی عقلا.عرشی که روی آب موند به اذن خدا کشتی نوحه.لعنت خدا به شما

 • Niki

  بازیچه ی گم گشته ی پیامبران و طبیبان کاذبی شده ایم که با نسخه های دروغین سعادت، چشم ها و گوشهایمان را می بندند تا از بن بستی به بن بست دیگر برسیم. در تلاش بدست آوردن ارزشهائی هستیم مجازی که شالوده ی موجودیت بشری مان را در هم می شکند. این سرگشتگی، ما را به منجلاب می کشاند و نابودمان می کند. …خیلی دوست دارم بدونم این آدمهای پر مدعا که با تعصب درباره ی قرآ ن  حرف میزنن چقدر  بهش عمل کردن چقدر عاقلانه بهش فکر کردن ….اینقدر آدمایی ترسویی هستید که به خودتون نه اجازه ی شک کردن و تامل میدید نه بهش عمل میکنید…فقط زیاد حرف میزنید..خودتونم نمیدونید چی میخواید…خدارو ول کردین چسبیدین به چندتا پیامبر دروغی زنگیتون شده حسین و امثال اون…ببینید با این چرتو پرتا کی به تعالی رسیده…آدمهای پر مدعااا به درون خودتون یه نگا کنین حد اقل با خودتون صادق باشید 

 • Moonlighter_45

  تصاویر وقوع سیل وآبگرفتگی خانه خدا در سال ۱۳۲۰هحری شمسی

  لبیک الهم لبیک .لبیک یکی به داد اینخانه برسد لبیک
   

 • داش اسی

  این کلیپ هایی که نشون دادین مزبوط به وهابی هاست و ما شیعه هستیم و ربطی به ما ندارد

 • داش اسی

  شما میگین که به دستور قرآن بعضی از مسلمون ها زنان رو کتک میزنند….میشه بفرمایین کدوم سوره و آیه؟

 • داش اسی

  درضمن تو هر دین ومذهبی آدم خوب هم پیدا میشه….و هر کسی هم مسئول اعمال خودش هستش….خواهشا کورکورانه قضاوت نکنید…

 • داش اسی

  واقعا در عجبم که شما مطلب به این سادگی رو نمیدونید…علامات و نشانه های قیامت فقط یکی دو تا نیست…بلکه زیاد است…صور اسرافیل و صدای صیحه و غرش رعد….این ها همگی از نشان های آغاز قیامت است و ربطی به تناقض ندارد…

 • Pingback: به راستی روحانی کیست؟ | Tanin Azady()

 • Pingback: مغالطات قرآن کتاب آسمانی مسلمین – فریاد آزادی()