میرزا رضا کرمانی کی بود، بر سر دلاوران پادگان نوژه چه آمد؟ ۱۶

مملکت ما به شدت دچار قحطی و خشکسالی است، آن هم کمبود قهرمان، و نایابی دلاورانی جان برکف چون؛ میرزا رضای کرمانی، و یا سلحشورانی چون افسران پادگان نوژه.
درست است که جوانانی دلیر و بی باک تا کنون در برابر رژیم جهل و جنایت ایستادگی کردند، و تا پای جان پیش رفتند، این را همه می دانیم، و آنان را ستایش می کنیم. اگر توانستند در برابر رژیم خونخوار جان سالم در برند، دستشان را می بوسیم، و چنانچه ندا وار و سهراب وار، پرپر شدند، و بر زمین ریختند، خاک گورشان را بر سر و چشم خود می کشیم، و عزم و اراده پر توان خود را توان تر می سازیم، تا با همه نیرو و وجود خود، رژیم جهنمی را به جهنم روانه کنیم.

در این فرتور، میرزا رضا کرمانی و ناصرالدین شاه دیده می شوند. میرزا رضا کرمانی به ۵۰ سال سلطنت این مردک وطن فروش و جنایتکار خاتمه داد. در دوران طولانی سلطنت این عنصر فاسد، ایران به سرعت رو به ویرانی رفت. اقتصاد کشور از هم پاشیده شد، و حتی استقلال و تمامیت ارضی ایران نیز دستخوش توطئه های هرچه بیشتر انگلیس و روسیه گردید. ما اکنون به مرزا رضاهایی نیاز داریم که شر ولی وقیح را مانند ناصرالدین شاه از سر مردم و مملکت کم کند.

در این فرتور، میرزا رضا کرمانی و ناصرالدین شاه دیده می شوند. میرزا رضا کرمانی به ۵۰ سال سلطنت این مردک وطن فروش و جنایتکار خاتمه داد. در دوران طولانی سلطنت این عنصر فاسد، ایران به سرعت رو به ویرانی رفت. اقتصاد کشور از هم پاشیده شد، و حتی استقلال و تمامیت ارضی ایران نیز دستخوش توطئه های هرچه بیشتر انگلیس و روسیه گردید. ما اکنون به مرزا رضاهایی نیاز داریم که شر ولی وقیح را مانند ناصرالدین شاه از سر مردم و مملکت کم کند.

ولی بازهم ما از یک کمبود دیگر در سوز و گدازیم، و آن نبودن و فقدان میرزارضاها، و یا افسرانی بیباک و دلاورانی است که پای در میان گذاشته در دل تاریکی شب، و یا در فرصتی مناسب، برای از پای در آورن ضحاک زمان به پا خاستند، از جان خود مایه گذاستند، و درس میهن پرستی و نوعدوستی را به ما آموختند.
میرزا رضا کرمانی کی بود، و چه کرد؟-
درزمان ناصرالدین شاه گویا به دستورحاکم کرمان که ا زبستگان وی وبسیار بیدادگر وخونخواربوده است ، پدر میرزا رضای کرمانی به قتل می رسد. میرزا رضا درصدد انتقام برمی آید. دوستان و همراهانش، اورا به کشتن حاکم وقت تشویق می کنند. ولی میرزا رضا که آدم روشنفکری بود، زیر بارنمی رود ومی گوید که: ” آب ازسرچشمه گل آلود است.” اوبه خوبی می دانست که هرظلم وستم درهرجا دیده شود، سرنخ آن به بت بزرگ، ناصرالدین شاه وآخوندهای گرداگرد اومی رسد. بنا بر این، میرزا رضا مستقیما به تهران رفت وباکشتن شاه، شراورا که در حقیقت ولی فقیه و دیکتاتورآن زمان بود ازسر مردم کوتاه نمود.
مقایسه ولی وقیح با ناصرالدین شاه-
ولی وقیح از نقطه نظر تخریب و ویران کردن کشور، تاراج منابع و تولیدات، واگذاری و بخشیدن به کشورهای دیگر مانند روسیه، تقسیم قدرت و تصمیم گیری میان فرزندان، و بستگان خود، و دیکتاتوری، با ناصرالدین شاه چندان تفاوتی ندارد. مضافاً به این که این روضه خوان ۵ تومانی مشهدی، بسیار بی رحم، و بی گذشت است، و دست او تا کنون به خون دهها هزار هم میهنان بیگناه ما آلوده شده است.

این ولی وقیح است، عامل جنایات بیشمار، دزدی و غارتگری، ازمیان رفتن آیین و فرهنگ و تاریخ ایران کهنسال، و فروپاشی اقتصاد و سازندگی کشور. این آخوند ۵ تومانی مشهدی، با بیشرمی و گستاخی توانسته در این حدود ۲۰ سال خلافت خود، صد سال کشورمان را به عقب رانده، و به جای رساندن به جهان دوم صنعتی و فرهنگی، به جهان چهارم برساند. آیا میان پاسداران، بسیجی، سربازان، نوکر و خدمه ها، مردی با شرف و با غیرت و با هویت و فرهنگ ایرانی مانند میرزا رضا کرمانی وجود ندارد تا به وجود سراپا شر این جانور خاتمه دهد؟. آیا دلیران سلحشور نوژه ای در کشورما مرده اند؟؟.

این ولی وقیح است، عامل جنایات بیشمار، دزدی و غارتگری، ازمیان رفتن آیین و فرهنگ و تاریخ ایران کهنسال، و فروپاشی اقتصاد و سازندگی کشور. این آخوند ۵ تومانی مشهدی، با بیشرمی و گستاخی توانسته در این حدود ۲۰ سال خلافت خود، صد سال کشورمان را به عقب رانده، و به جای رساندن به جهان دوم صنعتی و فرهنگی، به جهان چهارم برساند. آیا میان پاسداران، بسیجی، سربازان، نوکر و خدمه ها، مردی با شرف و با غیرت و با هویت و فرهنگ ایرانی مانند میرزا رضا کرمانی وجود ندارد تا به وجود سراپا شر این جانور خاتمه دهد؟. آیا دلیران سلحشور نوژه ای در کشورما مرده اند؟؟.

در چنین شرایطی که «آب از سرچشمه گل آلود است»، و همه جنایت ها و دیکتاتوری ها به ولی وقیح باز می گردد، آیا در میان پاسداران، بسیجی ها، نوکران گوشه و کنارمرکز خلافت، شیر بیشه تبرستان، ستارخانی از آذربایجان، ویا رستم زالی از سیستان و بلوچستان، یک انسان بزرگی مالامال از دلبستگی و عشق به هم میهن پیدا نمی شود که مانند میر زا رضا کرمانی، دست شجاعت و جوانمردی از آستین خود در آورد، و این جنایتکار تاریخ کشورمان را به سزای اعمال شوم خود رساند؟.
واما، از افسران جانباز و سلحشور پادگان نوژه چه خبر؟-
هنوز خاطره دلاوران ارتش در پادگان نوژه از یادمان نرفته است- پاکبازان و فرهیختگانی که برای نابودی این رژیم جهل و جنایت هم آهنگ و هم صدا شدند. چیزی نمانده بود که برنامه کودتای خود را علیه این رژیم تازی نژاد پیاده کنند، و کشورمان را از شر شیاطین آسوده سازند. بدبختانه مزدور و خائنی برنامه این دلاوران را نقش بر آب کرد، و جانبازان کشورمان را بیرحمانه شکنجه و نابود کردند. همانگونه  که مزدورانی در سراسر تاریخ به ملت و کشورمان خیانت کردند.
مزدورانی که راه فرار از درگیری سربازان اسکندر با  سربازان ایرانی  به اسکندر نشان می دهد. و مزدورانی که در خدمت ولی وقیح قرار دارند، و به مملکت و مردم خیانت می کنند.

 • Abazarghafary

  با  درودمن شاید بی ادب به نظر بیام ولی حقیقت را مینویسم .تمام خانمهای جنده که البته از نظر من قابل احترام هستند و شغلی را برگزیده اند که هم برای گذاران زندگی خود و هم خدمات به مردان و جوانان مجرد هست تا در کوچه و برزن و باغ یقه زن و بچه مردم را نگیرند داراییک مدیر برنامه هستند که ما در فارسی به آن کس کش میگوییم و آنرا معادل فحش و ناسزا تلقی میکنیم این رابط پول را از مشتری میستاند و به خانم تحویل میدهد ، درابعاد بزرگتر این کس کشان زیر دست کس کش بزرگتری هستند که صاحب جا و مکان این خانومها  هست ، به این دلیل به وی جاکش بزرگ میگویند.حکایت آخوند و ولی فقیه هم همین هاست آخوند کس کش  کوچکی هست که واسطه بین مردم کس خل مسلمان با خدای خود هست و همه این مجموعه زیر نظر رهبر عظیم ال شان جاکشان یعنی ولی فقیه کس کش خدمات میکنندکه جا و مکان یعنی حسینیه ها و مساجد  و تکایا و امامزاده ها و زیارت گاه ها را را به صورت مکان به این جنده هایعنی مسلمانان و آخوندها اجاره میدهد . این تعریف علمی ولی فقیه جاکش هست.

  • دوستان بسیار ګرامی  یکی از اهداف استعمار و استحمار بین المللی ایجاد اختلاف و تفرقه است مواظب باشید که در دام  جنګ بین دین دار و بی دین ګرفتار نشوید؟   که دین داران ساده دل را بر علیه آنان که خشم دین را به دل ګرفته اند صف آرایی نکنند  و باز از این آب ګل آلوده شده ماهی هایی درشت تر شکار نکنند.  پیکان حمله خود را اګر بسوی  جهل خرافه پرستی  بت پرستی  و تمامیت خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند  ؟  اتحاد در کثرت و یا احترام به باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود  و پیش بردن خرد و تفکر علمی

 • Abazarghafary

  با  درودمن شاید بی ادب به نظر بیام ولی حقیقت را مینویسم .تمام خانمهای جنده که البته از نظر من قابل احترام هستند و شغلی را برگزیده اند که هم برای گذاران زندگی خود و هم خدمات به مردان و جوانان مجرد هست تا در کوچه و برزن و باغ یقه زن و بچه مردم را نگیرند داراییک مدیر برنامه هستند که ما در فارسی به آن کس کش میگوییم و آنرا معادل فحش و ناسزا تلقی میکنیم این رابط پول را از مشتری میستاند و به خانم تحویل میدهد ، درابعاد بزرگتر این کس کشان زیر دست کس کش بزرگتری هستند که صاحب جا و مکان این خانومها  هست ، به این دلیل به وی جاکش بزرگ میگویند.حکایت آخوند و ولی فقیه هم همین هاست آخوند کس کش  کوچکی هست که واسطه بین مردم کس خل مسلمان با خدای خود هست و همه این مجموعه زیر نظر رهبر عظیم ال شان جاکشان یعنی ولی فقیه کس کش خدمات میکنندکه جا و مکان یعنی حسینیه ها و مساجد  و تکایا و امامزاده ها و زیارت گاه ها را را به صورت مکان به این جنده هایعنی مسلمانان و آخوندها اجاره میدهد . این تعریف علمی ولی فقیه جاکش هست.

  • دوستان بسیار ګرامی  یکی از اهداف استعمار و استحمار بین المللی ایجاد اختلاف و تفرقه است مواظب باشید که در دام  جنګ بین دین دار و بی دین ګرفتار نشوید؟   که دین داران ساده دل را بر علیه آنان که خشم دین را به دل ګرفته اند صف آرایی نکنند  و باز از این آب ګل آلوده شده ماهی هایی درشت تر شکار نکنند.  پیکان حمله خود را اګر بسوی  جهل خرافه پرستی  بت پرستی  و تمامیت خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند  ؟  اتحاد در کثرت و یا احترام به باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود  و پیش بردن خرد و تفکر علمی

 • Abazarghafary

  با  درودمن شاید بی ادب به نظر بیام ولی حقیقت را مینویسم .تمام خانمهای جنده که البته از نظر من قابل احترام هستند و شغلی را برگزیده اند که هم برای گذاران زندگی خود و هم خدمات به مردان و جوانان مجرد هست تا در کوچه و برزن و باغ یقه زن و بچه مردم را نگیرند داراییک مدیر برنامه هستند که ما در فارسی به آن کس کش میگوییم و آنرا معادل فحش و ناسزا تلقی میکنیم این رابط پول را از مشتری میستاند و به خانم تحویل میدهد ، درابعاد بزرگتر این کس کشان زیر دست کس کش بزرگتری هستند که صاحب جا و مکان این خانومها  هست ، به این دلیل به وی جاکش بزرگ میگویند.حکایت آخوند و ولی فقیه هم همین هاست آخوند کس کش  کوچکی هست که واسطه بین مردم کس خل مسلمان با خدای خود هست و همه این مجموعه زیر نظر رهبر عظیم ال شان جاکشان یعنی ولی فقیه کس کش خدمات میکنندکه جا و مکان یعنی حسینیه ها و مساجد  و تکایا و امامزاده ها و زیارت گاه ها را را به صورت مکان به این جنده هایعنی مسلمانان و آخوندها اجاره میدهد . این تعریف علمی ولی فقیه جاکش هست.

  • دوستان بسیار ګرامی  یکی از اهداف استعمار و استحمار بین المللی ایجاد اختلاف و تفرقه است مواظب باشید که در دام  جنګ بین دین دار و بی دین ګرفتار نشوید؟   که دین داران ساده دل را بر علیه آنان که خشم دین را به دل ګرفته اند صف آرایی نکنند  و باز از این آب ګل آلوده شده ماهی هایی درشت تر شکار نکنند.  پیکان حمله خود را اګر بسوی  جهل خرافه پرستی  بت پرستی  و تمامیت خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند  ؟  اتحاد در کثرت و یا احترام به باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود  و پیش بردن خرد و تفکر علمی

 • اکنون استعمار و استحمار بین المللی در همه امور داخل شده است  از غذای صنعتی ګرفته تا تحصیل ودرمان و کار اشتغال  شاید این برنامه ای که آقای احمدی نژاد در فکر دارد برنامه ای خوب باشد که هرکس مثلا هزار متر زمین بګیرد و در آن تولید مواد غذایی پاره وقت یا تفریحی کند.  هم مردم بجای آپارتمان نشینی و همدم بودن با بتون و آهن با طبیعت سرکار دارند و هم بچه از کودکی با زندګی طبیعی آشنا شده و با بودن با حیوانان روحیه بهتری خواهند داشت و هم اینکه غذاهای صنتعی پراز مواد زیان آور و چاق کننده و چربی زا هستند که با مرور شخص را تبدیل به یک خیک باد میکنند.  در سودا ها آنان بجای استفاده از شګر یا نی شکر که ګران است از مواد صنعتی شیرین کننده استفاده میکنند که آنان مستقما در بدن تبدیل به چربی میشوند  مسلم است که ثروتمندان عاقل از غذاهای طبیعی یا اورګانیک استفاده میکنند ولی این غذاها چون ګران است و تا چهار برابر غذاهای صنعتی تولید انبوه خرج برمیدارند مردم فقیر و متوسط از مصرف آن ها خود داری میکنند و درعوض به سرتان وبیماریهای ګوناګون مبتلا میګردند که با مراجعه به دکتر دوا و بیمه های قلابی حتی در آمریکا چندین برابر پول غذای ارګانیک یا طبیعی را خواهند پرداخت.  بیمه در آمریکا تنها دریافت حق بیمه است وهیچ سرویسی بعدا به بیمه شده نمی دهند  کشورهای سرمایه داری همین هستند تا بتوانند مردم عادی را غارت کنند  شرکتهای بیمه میلیارد ها دلار میګیرند ولی نم پس نمی دهند  و برای اینکه بتوانید خسارتی از آنان بګیرید باید وکیل ګرفته و به دادګاه ګران قیمت آمریکا مراجعه کنید که بیشتر مردم عطایش را به لقایش می بخشند.  البته سیستم درست کار میکند کسی که بیمه سرش را کلاه میګذارد سعی میکند که به دیګری کلک بزند و جبران مافات کند. 
   
  در کشوری که یک نفر برای یک شب براحتی میلیون ها دلار هزینه میکند کس دیګری با کار کردن در همه عمر تنها درآمدی منفی دارد؟  زیرا با تشکیلات خیره کننده ای که سرمایه داران با ارقام نجومی دارند براحتی برنامه ریزی میکنند و تمامی سرمایه کوچک را به تورم ضد تورم  بیمه  مالیاتهایی که خودشان باید بدهند  ولی به ګردن فقیران می اندازند مردم را لخت میکنند. آنان در آموزش  پرورش و مواد خوراکی و بیمه و درمان دست دارند واز طرف دیګر شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر با بازار یابی ایجاد خشم و تنفر و تفرقه مردم را بجان هم می اندازند و انبارهای اسلحه های خود را براحتی خالی کرده و مواد انبار شده را با چند برابر قیمت واقعی میفروشند. جنګ بین زن مرد   دین دار بی دین   مسلمان بهایی   یهودی  مسلمان شیعه سنی   ترک  فارس  عرب عجم  تازی غیر تازی   لر کرد  و… ادامه همین داستان است  ګروهی خرد باخته و خود باخته شست شوی مغزی شده با تعصب ها و باورهای کور بدون داشتن تساهل و اینکه خود را در عین نادانی علامه های دهر میدانند بر روی مردم شمشیر کشان پیش میتازند  و برنامه ریزان در برجهای عاج نشسته به ریش همه شان میخندند. .  پیکان حمله خود را اګر بسوی  جهل خرافه پرستی  بت پرستی  و تمامیت خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند  ؟  اتحاد در کثرت و یا احترام به باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود  و پیش بردن خرد و تفکر علمی. چند روز پیش با یک جوان از کشورهای عربی برخورد داشتم ضمن حرف یکی از وی پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟  وی ګفت من تنها مسلمانم  بعد یکی دیګر از وی پرسید تو از کدام کشوری ؟  ګفت من از خاورمیانه هستم  هرچه طرف اصرار کرد که بداند او از کدام کشور است او تنها به ګفتن اسم خاورمیانه اکتفا کرد. 

 • اکنون استعمار و استحمار بین المللی در همه امور داخل شده است  از غذای صنعتی ګرفته تا تحصیل ودرمان و کار اشتغال  شاید این برنامه ای که آقای احمدی نژاد در فکر دارد برنامه ای خوب باشد که هرکس مثلا هزار متر زمین بګیرد و در آن تولید مواد غذایی پاره وقت یا تفریحی کند.  هم مردم بجای آپارتمان نشینی و همدم بودن با بتون و آهن با طبیعت سرکار دارند و هم بچه از کودکی با زندګی طبیعی آشنا شده و با بودن با حیوانان روحیه بهتری خواهند داشت و هم اینکه غذاهای صنتعی پراز مواد زیان آور و چاق کننده و چربی زا هستند که با مرور شخص را تبدیل به یک خیک باد میکنند.  در سودا ها آنان بجای استفاده از شګر یا نی شکر که ګران است از مواد صنعتی شیرین کننده استفاده میکنند که آنان مستقما در بدن تبدیل به چربی میشوند  مسلم است که ثروتمندان عاقل از غذاهای طبیعی یا اورګانیک استفاده میکنند ولی این غذاها چون ګران است و تا چهار برابر غذاهای صنعتی تولید انبوه خرج برمیدارند مردم فقیر و متوسط از مصرف آن ها خود داری میکنند و درعوض به سرتان وبیماریهای ګوناګون مبتلا میګردند که با مراجعه به دکتر دوا و بیمه های قلابی حتی در آمریکا چندین برابر پول غذای ارګانیک یا طبیعی را خواهند پرداخت.  بیمه در آمریکا تنها دریافت حق بیمه است وهیچ سرویسی بعدا به بیمه شده نمی دهند  کشورهای سرمایه داری همین هستند تا بتوانند مردم عادی را غارت کنند  شرکتهای بیمه میلیارد ها دلار میګیرند ولی نم پس نمی دهند  و برای اینکه بتوانید خسارتی از آنان بګیرید باید وکیل ګرفته و به دادګاه ګران قیمت آمریکا مراجعه کنید که بیشتر مردم عطایش را به لقایش می بخشند.  البته سیستم درست کار میکند کسی که بیمه سرش را کلاه میګذارد سعی میکند که به دیګری کلک بزند و جبران مافات کند. 
   
  در کشوری که یک نفر برای یک شب براحتی میلیون ها دلار هزینه میکند کس دیګری با کار کردن در همه عمر تنها درآمدی منفی دارد؟  زیرا با تشکیلات خیره کننده ای که سرمایه داران با ارقام نجومی دارند براحتی برنامه ریزی میکنند و تمامی سرمایه کوچک را به تورم ضد تورم  بیمه  مالیاتهایی که خودشان باید بدهند  ولی به ګردن فقیران می اندازند مردم را لخت میکنند. آنان در آموزش  پرورش و مواد خوراکی و بیمه و درمان دست دارند واز طرف دیګر شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر با بازار یابی ایجاد خشم و تنفر و تفرقه مردم را بجان هم می اندازند و انبارهای اسلحه های خود را براحتی خالی کرده و مواد انبار شده را با چند برابر قیمت واقعی میفروشند. جنګ بین زن مرد   دین دار بی دین   مسلمان بهایی   یهودی  مسلمان شیعه سنی   ترک  فارس  عرب عجم  تازی غیر تازی   لر کرد  و… ادامه همین داستان است  ګروهی خرد باخته و خود باخته شست شوی مغزی شده با تعصب ها و باورهای کور بدون داشتن تساهل و اینکه خود را در عین نادانی علامه های دهر میدانند بر روی مردم شمشیر کشان پیش میتازند  و برنامه ریزان در برجهای عاج نشسته به ریش همه شان میخندند. .  پیکان حمله خود را اګر بسوی  جهل خرافه پرستی  بت پرستی  و تمامیت خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند  ؟  اتحاد در کثرت و یا احترام به باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود  و پیش بردن خرد و تفکر علمی. چند روز پیش با یک جوان از کشورهای عربی برخورد داشتم ضمن حرف یکی از وی پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟  وی ګفت من تنها مسلمانم  بعد یکی دیګر از وی پرسید تو از کدام کشوری ؟  ګفت من از خاورمیانه هستم  هرچه طرف اصرار کرد که بداند او از کدام کشور است او تنها به ګفتن اسم خاورمیانه اکتفا کرد. 

 • اکنون استعمار و استحمار بین المللی در همه امور داخل شده است  از غذای صنعتی ګرفته تا تحصیل ودرمان و کار اشتغال  شاید این برنامه ای که آقای احمدی نژاد در فکر دارد برنامه ای خوب باشد که هرکس مثلا هزار متر زمین بګیرد و در آن تولید مواد غذایی پاره وقت یا تفریحی کند.  هم مردم بجای آپارتمان نشینی و همدم بودن با بتون و آهن با طبیعت سرکار دارند و هم بچه از کودکی با زندګی طبیعی آشنا شده و با بودن با حیوانان روحیه بهتری خواهند داشت و هم اینکه غذاهای صنتعی پراز مواد زیان آور و چاق کننده و چربی زا هستند که با مرور شخص را تبدیل به یک خیک باد میکنند.  در سودا ها آنان بجای استفاده از شګر یا نی شکر که ګران است از مواد صنعتی شیرین کننده استفاده میکنند که آنان مستقما در بدن تبدیل به چربی میشوند  مسلم است که ثروتمندان عاقل از غذاهای طبیعی یا اورګانیک استفاده میکنند ولی این غذاها چون ګران است و تا چهار برابر غذاهای صنعتی تولید انبوه خرج برمیدارند مردم فقیر و متوسط از مصرف آن ها خود داری میکنند و درعوض به سرتان وبیماریهای ګوناګون مبتلا میګردند که با مراجعه به دکتر دوا و بیمه های قلابی حتی در آمریکا چندین برابر پول غذای ارګانیک یا طبیعی را خواهند پرداخت.  بیمه در آمریکا تنها دریافت حق بیمه است وهیچ سرویسی بعدا به بیمه شده نمی دهند  کشورهای سرمایه داری همین هستند تا بتوانند مردم عادی را غارت کنند  شرکتهای بیمه میلیارد ها دلار میګیرند ولی نم پس نمی دهند  و برای اینکه بتوانید خسارتی از آنان بګیرید باید وکیل ګرفته و به دادګاه ګران قیمت آمریکا مراجعه کنید که بیشتر مردم عطایش را به لقایش می بخشند.  البته سیستم درست کار میکند کسی که بیمه سرش را کلاه میګذارد سعی میکند که به دیګری کلک بزند و جبران مافات کند. 
   
  در کشوری که یک نفر برای یک شب براحتی میلیون ها دلار هزینه میکند کس دیګری با کار کردن در همه عمر تنها درآمدی منفی دارد؟  زیرا با تشکیلات خیره کننده ای که سرمایه داران با ارقام نجومی دارند براحتی برنامه ریزی میکنند و تمامی سرمایه کوچک را به تورم ضد تورم  بیمه  مالیاتهایی که خودشان باید بدهند  ولی به ګردن فقیران می اندازند مردم را لخت میکنند. آنان در آموزش  پرورش و مواد خوراکی و بیمه و درمان دست دارند واز طرف دیګر شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر با بازار یابی ایجاد خشم و تنفر و تفرقه مردم را بجان هم می اندازند و انبارهای اسلحه های خود را براحتی خالی کرده و مواد انبار شده را با چند برابر قیمت واقعی میفروشند. جنګ بین زن مرد   دین دار بی دین   مسلمان بهایی   یهودی  مسلمان شیعه سنی   ترک  فارس  عرب عجم  تازی غیر تازی   لر کرد  و… ادامه همین داستان است  ګروهی خرد باخته و خود باخته شست شوی مغزی شده با تعصب ها و باورهای کور بدون داشتن تساهل و اینکه خود را در عین نادانی علامه های دهر میدانند بر روی مردم شمشیر کشان پیش میتازند  و برنامه ریزان در برجهای عاج نشسته به ریش همه شان میخندند. .  پیکان حمله خود را اګر بسوی  جهل خرافه پرستی  بت پرستی  و تمامیت خواهی متوجه کنید شاید مشګل ها ساده تر کنار روند  ؟  اتحاد در کثرت و یا احترام به باورهای همه بدون اینکه به آنان توهین شود  و پیش بردن خرد و تفکر علمی. چند روز پیش با یک جوان از کشورهای عربی برخورد داشتم ضمن حرف یکی از وی پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟  وی ګفت من تنها مسلمانم  بعد یکی دیګر از وی پرسید تو از کدام کشوری ؟  ګفت من از خاورمیانه هستم  هرچه طرف اصرار کرد که بداند او از کدام کشور است او تنها به ګفتن اسم خاورمیانه اکتفا کرد. 

  • Behrooz-bruce

   با درود و سپاس فراوان بر خردمند مرد بزرگ که با نوشته هایش سعی در بیداری و روشنگری افکار عمومی دارد ولی افسوس و صد افسوس که ملت ایران اکنون سعی در به خواب زدن خود و غرق کردن خود در نشئگی و فراموشی دارد و روحش مدتهاست که مرده است!

 • Navaa

  دوس خوبم نا این عملیات کودتای نوزه نیست و نامش عملیات نقاب هست میتوان انرا خیزش نقاب هم نام برد اما کودتای نوزه نامی هست که ملایان روی ان گذاشتند …..یک باز مانده از این عملیات 

 • Akhodzadeh

  ba drood,
  agar ma iraniha kami Ghyrat melli dashtim, ke in balaye Khanemansooz, Jawankosh wa zedde Irani nemitawanest 33 Saal injor hokfarmaiee konad?
  be omide Azadi Iran 

 • Www Tyshgf2

  کس کش بیش از کوپونت ذرت پرت می کنیا؟

 • Cadqoda…

  حاجی این میرزا رضای شما هم که خودش آخوند بوده واقعا این آخوندا عجب شجاع و نترسن که درهمه زمانها با ظلم و ستم مبارزه کردند

  • چرا بیهوده حرف می زنید؟. کجا میرزا رضای کرمانی آخوند بوده؟. شما آخوند و آخوند پرستی. آخوندها افرادی پست، ضد ایرانی، و دشمن مردم و خاک ما بوده و هستند. بهتر است این ترفندها را برای خودتان نگهدارید. ما می دانیم که شما وابسته به رژیمی و تلاش می کنی آخوند بیشرف و ضد بشر را خوب جلوه دهی- سهراب ارژنگ

   • Cadqoda

    بابا چرا بهت برمیخوره اگه بینندگان سایتتون یه جست و جو  درباره ی میرزا رضا بکنند، خودشون میفهمند که آخوند بوده و عکسهای موجود از ایشان هم شاهد این مدعای بنده است. مگه همین لباسی که تو عکس خودتون داره، لباس آخوندا نیست؟؟

    اصلا اسم این بنده خدا هم آخوندیه. جونه من، قدیما میرزا به کیا میگفتند؟؟؟ مگه تا حالا اسم میرزای شیرازی رو نشنیدید؟/؟ قدیما به آخوندها و افرادی که در دین سررشته داشتند و با احکام اسلام آشنا بودند میزا میگفتند البته به غیر آخوند هم میرزا گفته میشد ولی کمتر.
    بر فرض این میرزا کرمانی جزء همین کمترا باشه ولی عکساشو چیکار میکنید. نکنه میگید اونارو آخوندا به زور به تنش کرده اند؟!!!! البته از شما همین نیز بعیدنیست.