چرا آمنه مهربان دربخشیدن مجیداشتباه کرد، آیا می بایست به تلافی چشم او را کور می کرد؟ ۱۵

این اعتراضی است که از جانب عده ای از هم میهنان گرامی ما شده، و عملکرد آمنه را نادرست و کودکانه دانسته اند. حال، این پرسش از همه خوانندگان ما است آیا شما نیز چنین برداشتی دارید؟. آیا آمنه می بایست با کور کردن چشمان مجید راضی می شد، و به هیچ روی، از حق خود نمی گذشت؟.
ما در مقاله پیشین، رفتار یک بهایی را نسبت به مسلمانی که به ناچار دست به دزدی زده بود، نوشتیم. آنهایی که قلبی مهربان و باگذشت دارند، اینگونه برخوردهای مالامال از انسانیت را تأیید کردند. ولی کسانی که نوکرو مزدورعلی خامنه ای اند، نور انسانی در وجودشان نیست که گذشت و فداکاری را ارج نهند، و بدان صحه گذارند.

در این تصویر آقای احمدی نژاد نیز بزرگ منشی و عملکرد فرا انسانی این بانوی محترم؛ آمنه بهرامی را ستایش می کند. اگر ما در اینجا تصویر آقای احمدی را آوردیم هدفمان گفتار ایشان بود زیرا؛ «ما همیشه به دنبال آوازیم،، نه آوازه خوان.»

در این تصویر آقای احمدی نژاد نیز بزرگ منشی و عملکرد فرا انسانی این بانوی محترم؛ آمنه بهرامی را ستایش می کند. اگر ما در اینجا تصویر آقای احمدی را آوردیم هدفمان گفتار ایشان بود زیرا؛ «ما همیشه به دنبال آوازیم،، نه آوازه خوان.»

در این جا ما با این گونه اندیشه و برداشت و با جنایتی به نام «قصاص» موافق نیستیم. یک جنایتی صورت گرفته، جوان بی شعور و نا دانی چشم دختر زیبایی را کور کرده، و زیبایی را از او گرفته است. این جنایت است، جنایتی بزرگ، هولناک ، و باورنکردنی. حال، چه باید کرد؟. باید جنایتی هولناک دیگر انجام داد؟. آیا جنایت را باید تکرار کرد؟. آیا با تکرار جنایت، چشم آمنه به او باز می گردد؟. نه، این چنین نیست.  آیا لجن و آلودگی را با لجن پاک می کنند، و یا با آب؟.

آن چه مسلم است این که؛ پاسخ به هرجنایتی نمی تواند یک جنایت دیگر باشد. زیرا تکرار جنایت، جنایت را افزایش می دهد، و از قبح و زشتی آن می کاهد تا آن جا که جنایت در افکار و برداشت همگی چیزی بدیهی و یکنواخت می شود. بنابر این، کشورهایی که یک آدم کش را به دار می زنند و یا به راههای دیگر نابود می کنند، هرگز نخواهند توانست از بروز جنایت در جامعه خود جلوگیری کنند.

هم اکنون، رژیم اسلامی با ۳۲ سال اعدام کردن همه روزه مردم، نه تنها نتوانسته، از میزان جرم و جنایت کم کند، بلکه زشتی و بزرگی جنایت نیز از دید مردم از میان رفته است. با تکرار این جنایت ها به وسیله رژیم، کار به جایی خواهد رسید که در آینده نه چندان دور، در خانواده ها، فرزند سر پدر و مادر خود را ببرد، و پدر و مادر سر فرزندان را.

این بخش کوچکی از ویدیو از فیلم بینوایان است که نشان می دهد آدمی جنایتکار و دزد با محبت، بخشش، و گذشت کشیشی آن چنان بر آشفته شده و تحت تأثیر بخشندگی او قرار می گیرد، که به کلی دگرگون شده، و به یک انسان فداکار تبدیک می گردد.

در جامعه پیشرفته اروپایی، سالیان درازی است که مجازات اعدام از میان رفته، و حد اکثر دوران زندانی را به ۲۱ سال محدود کرده اند. به عنوان نمونه، جنایت کاری که ۸۶ تن را در نروژ به گلوله بست، مجازات او ۲۱ سال زندان خواهد بود. زندان در این کشورها، محل تنبیه و مجازات نیست، بلکه جایی برای درمان و معالجه است. زیرا کسی که ۸۶ نفر را می کشد، از نظر مغزی و روانی دارای مشکلاتی است که باید درمان شود، نه تنبیه و مجازات. زیرا این بیماری را از جامعه گرفته، و جامعه مسئول است او را معالجه کند، نه مجازات

در ایران، به ویژه پس از انقلاب، محبت، دوستی، گذشت و فداکاری به کلی از جامعه رخت بر بسته، و جای آن را به تنش، خشونت، بی مهری، خصومت، بدخواهی، پشت هم اندازی، و در نهایت، انتقام، و کشت و کشتار داده است. این گونه جامعه، جامعه قابل انفجاراست که فرآورده و محصول آن، مردمی عقده ای، کینه توز، و بدبین خواهد بود. این جامعه را باهزاران روانشناس و روانکاو تا زمانی که از علت پیدایش و به وجود آمدن آن جلوگیری نشود، نمی توان درمان کرد،.
کشوری که در مسلمان بودن، آن هم پیرو علی خامنه ای بودن همه چیز است، و همه چیز دیگر هیچ چیز، یک کشور بیمار روانی است. و همه انتقام را برای انتقام می خواهند و بس. دیگر مسأله در مان بیمار مطرح نیست.

در این جا، برای شما هم میهنان داستان ژان والژان Jean Valjean را در کتاب بینوایان یاد آور می شوم که با ماجرای آمنه مهربان چندان دور نیست:
مجرمی از زندان فرار کرده، در تاریکی شب با وضعی ژولیده و پریشان، درب صومعه ای را به صدا می آورد. کشیش از خواب بیدارشده، همراه پرستار خود درب را باز می کننند. پرستار، از وحشت دیدن آن هیولا در نیمه شب، کشیش را از خطر او آگاه می سازد. کشیش زیر بار نمی رود، بلکه با مهربانی و محبت، دزد نیمه شب را به درون می آورد و پس از پذیرایی و شستشو، به او می گوید؛ «تو برادر من هستی»، و آن گاه، او رادر بستری نرم و گرم می خواباند.
شبانگاهان، دزد از خواب بیدار می شود،  مقداری از وسائل قیمتی از نقره جات را می دزدد و فرار می کند. در راه به پلیس شب برخورد می کند و می گوید که آن ها را کشیش به او داده است. پلیس او را به صومعه باز می گرداند و با کشیش روبرو می کند. پیش از آن که پلیس بتواند پرسشی از کشیش کرده باشد، کشیش دوگلدان نقره دیگر می آورد و خطاب به دزد می گوید: « برادر چرا این ها را فراموش کردی؟، مگر من به تو نداده بودم !؟». وجدان سیاه شده دزد از خواب بیدار می شود، و به پای کشیش به گریه می افتد، آنگاه روزگاری تازه و زیبا در زندگی خود آغاز می کند.
حال، پرسش ما از شما خوانندگان اینست؛ آیا گریه مجید را پس از شنیدن عفو آمنه ندیدید؟. آیا فکر نمی کنید که تحولی انسانی در اشتباه و عملکرد جنایی او پیدا شده که می تواند در آینده به نفع مردم دیگر باشد؟.

گاندی یکی از بزرگترین قهرمانان جهان، که بدون لشکر کشی، و بدون کشت و کشتار از طرف خود، توانست بزرگترین امپراتوری زمان یعنی بریتانیان کبیر را به زانو در آورد. یادش برای همیشه گرامی باد.

گاندی یکی از بزرگترین قهرمانان جهان، که بدون لشکر کشی، و بدون کشت و کشتار از طرف خود، توانست بزرگترین امپراتوری زمان یعنی بریتانیان کبیر را به زانو در آورد. یادش برای همیشه گرامی باد.

اکنون اجتماع ما هم پس از  ۳۲ سال بگیر و ببند و بکش، و اتهام بستن به یکدیگر، کاملاً مانند قلب آن زندانی فراری سیاه شده است، و علاج آن در مجازاتی مانند کور کردن چشم مجید نیست.اجتماع ما نیز به گذشت نیاز دارد. تا گذشت و ایثارگری نباشد، هرگز به حال خود بر نمی گردد.

شما خوانندگان، یقیناً با زندگانی گاندی و روش مبارزه او با انگلیس ها آشنا هستید. او توانست با گذشت، بردباری، تحمل دردها، و مصیبت ها، آنان را با درد و اندوه مردم خود که از آن غافل بوده اند، آشنا سازد. روش گاندی انتقام کشی، و یا روش ضد انسانی قصاص، چشم در برابر چشم، و کشتن در برابر کشتن نبوده است، و ما هم باید از اینگونه مجازات ها  که از بیابان گردان عربستان وارد کشور ما شده است، فاصله بگیریم.

اکنون بهترین روش مجازات جهنمی قصاص در عربستان صورت می گیرد. آیا عربستان یک کشور امن و راحتی است؟. آیا در آن جا آزادی وجود دارد؟. آیا اصولاً عربستان کشور انسانیت و انسان بودن است؟. آیا با مجازات حیوانی قصاص ما به دنبال آنیم که به عربستان برسیم؟.

واما در کشور ما، کشوری که در مسلمان بودن،آن هم پیرو علی خامنه ای بودن همه چیز است، و همه چیز دیگر هیچ چیز، یک کشور بیمار روانی نیست؟ زیرا همه انتقام را برای انتقام می خواهند و مسأله ای به نام در مان بیمار وجود ندارد؟.

 • Amir_dragon

  amene ba in karesh on adame pasto ta akhare omr sharmande khudesh kard ama age ghesasesh mikard on adam ta akhare omr azash motenafer bud va shayd on adam jenayate dg ham anjam midad dobare chun vase az dast dadan chizi nadasht

 • Amir_dragon

  amene ba in karesh on adame pasto ta akhare omr sharmande khudesh kard ama age ghesasesh mikard on adam ta akhare omr azash motenafer bud va shayd on adam jenayate dg ham anjam midad dobare chun vase az dast dadan chizi nadasht

 • Amir_dragon

  amene ba in karesh on adame pasto ta akhare omr sharmande khudesh kard ama age ghesasesh mikard on adam ta akhare omr azash motenafer bud va shayd on adam jenayate dg ham anjam midad dobare chun vase az dast dadan chizi nadasht

 • Babakmojerlo

  دوست من مسائل اجتماعی مولتی فاکتوریال هستند و فقط با نگاه از یک زاویه بدون در نظر گرفتن اداب عرف تاریخ نیاز سطح فرهنگی و …نمی شود حکم کرد فرمودید با اعدام باز هم مشکل داریم خوب مگه اصلا قراره تمام بشه حتی در داستانهای اساطیری مثل شاهنامه دیو به بند کشیده می شه اما نابود نمی شه چون نماد نهاد بد موجودی به نام انسانه همیشه حتی در اینده هم حتما ما افرادی را داریم که پایند به اصول نباشند و حرص خودخواهی شهوت و …در انها غالب باشه احکام جزائی و حقوق جزا در مورد همینه البته با قانون اشتباه نشه حقوق جزا سالهاست در مورد همین بحث می کنه بخشش و مجازاتی غیر خشونت و جا گزینی با تنبیه های سازنده حداقل بیش از ۱۵۰ سال بطور علمی بحث شده البته هنوز هم بین موافقان و مخالفان بحث می شه …اما چه جرمی بعضی جرمها در صورت از بین رفتن قبح تبدیل به رویه می شوند اسید پاشی جرمی که سالهای گذشته با برخورد غیر اصو لی در حال تبدیل به رویه است از نظر اجتماعی هنوز تفکر مرد سالاری و اینکه چون دوست دارم مالک معشوقم در جامعه ریشه کن نشده پس این جرم جنبه عمومی نیز دارد  ایشان بخشید عالیه ولی خود سازی مجرم کجا صورت می گیره ..این فرد تازه احساس پیروزی می کنه و شاید حتی حدس این اتفاق را در نهایت می زد در کشور ما بخشش تبدیل به سوء استفاده شده چون می دانی حتی در تصادفات با گریه و زاری بعداز گذشت طرف در مهمانیها تعریف از زرنگی خودشان می کنند ……..جامعه اروپا به ان مرحله رسیده که مجازات به ان طریق باشه …..که خود انها گردن زدن را  سالها تنها راه درمان می دانستند ولی با پیشرفت جامعه قوانین را اصلاح کردند و.جامعه ما بیماره و سالها تا ان زمان مانده …..به امید ان روز

 • Babakmojerlo

  دوست من مسائل اجتماعی مولتی فاکتوریال هستند و فقط با نگاه از یک زاویه بدون در نظر گرفتن اداب عرف تاریخ نیاز سطح فرهنگی و …نمی شود حکم کرد فرمودید با اعدام باز هم مشکل داریم خوب مگه اصلا قراره تمام بشه حتی در داستانهای اساطیری مثل شاهنامه دیو به بند کشیده می شه اما نابود نمی شه چون نماد نهاد بد موجودی به نام انسانه همیشه حتی در اینده هم حتما ما افرادی را داریم که پایند به اصول نباشند و حرص خودخواهی شهوت و …در انها غالب باشه احکام جزائی و حقوق جزا در مورد همینه البته با قانون اشتباه نشه حقوق جزا سالهاست در مورد همین بحث می کنه بخشش و مجازاتی غیر خشونت و جا گزینی با تنبیه های سازنده حداقل بیش از ۱۵۰ سال بطور علمی بحث شده البته هنوز هم بین موافقان و مخالفان بحث می شه …اما چه جرمی بعضی جرمها در صورت از بین رفتن قبح تبدیل به رویه می شوند اسید پاشی جرمی که سالهای گذشته با برخورد غیر اصو لی در حال تبدیل به رویه است از نظر اجتماعی هنوز تفکر مرد سالاری و اینکه چون دوست دارم مالک معشوقم در جامعه ریشه کن نشده پس این جرم جنبه عمومی نیز دارد  ایشان بخشید عالیه ولی خود سازی مجرم کجا صورت می گیره ..این فرد تازه احساس پیروزی می کنه و شاید حتی حدس این اتفاق را در نهایت می زد در کشور ما بخشش تبدیل به سوء استفاده شده چون می دانی حتی در تصادفات با گریه و زاری بعداز گذشت طرف در مهمانیها تعریف از زرنگی خودشان می کنند ……..جامعه اروپا به ان مرحله رسیده که مجازات به ان طریق باشه …..که خود انها گردن زدن را  سالها تنها راه درمان می دانستند ولی با پیشرفت جامعه قوانین را اصلاح کردند و.جامعه ما بیماره و سالها تا ان زمان مانده …..به امید ان روز

 • Babakmojerlo

  دوست من مسائل اجتماعی مولتی فاکتوریال هستند و فقط با نگاه از یک زاویه بدون در نظر گرفتن اداب عرف تاریخ نیاز سطح فرهنگی و …نمی شود حکم کرد فرمودید با اعدام باز هم مشکل داریم خوب مگه اصلا قراره تمام بشه حتی در داستانهای اساطیری مثل شاهنامه دیو به بند کشیده می شه اما نابود نمی شه چون نماد نهاد بد موجودی به نام انسانه همیشه حتی در اینده هم حتما ما افرادی را داریم که پایند به اصول نباشند و حرص خودخواهی شهوت و …در انها غالب باشه احکام جزائی و حقوق جزا در مورد همینه البته با قانون اشتباه نشه حقوق جزا سالهاست در مورد همین بحث می کنه بخشش و مجازاتی غیر خشونت و جا گزینی با تنبیه های سازنده حداقل بیش از ۱۵۰ سال بطور علمی بحث شده البته هنوز هم بین موافقان و مخالفان بحث می شه …اما چه جرمی بعضی جرمها در صورت از بین رفتن قبح تبدیل به رویه می شوند اسید پاشی جرمی که سالهای گذشته با برخورد غیر اصو لی در حال تبدیل به رویه است از نظر اجتماعی هنوز تفکر مرد سالاری و اینکه چون دوست دارم مالک معشوقم در جامعه ریشه کن نشده پس این جرم جنبه عمومی نیز دارد  ایشان بخشید عالیه ولی خود سازی مجرم کجا صورت می گیره ..این فرد تازه احساس پیروزی می کنه و شاید حتی حدس این اتفاق را در نهایت می زد در کشور ما بخشش تبدیل به سوء استفاده شده چون می دانی حتی در تصادفات با گریه و زاری بعداز گذشت طرف در مهمانیها تعریف از زرنگی خودشان می کنند ……..جامعه اروپا به ان مرحله رسیده که مجازات به ان طریق باشه …..که خود انها گردن زدن را  سالها تنها راه درمان می دانستند ولی با پیشرفت جامعه قوانین را اصلاح کردند و.جامعه ما بیماره و سالها تا ان زمان مانده …..به امید ان روز

 • مجید به عنوان یک بیمار روانی معرفی خواهد شد و یا یک دیوانه با عشق خرکی  کی حاضر است با او دوست بشود  کسانی نظیر خودش  دیوانه   حال اگر واقعا او دگرگون شده باشد و بعد از این به خدمت و سازندگی بّپردازد  این یک حالت دیگر است  شاید هم او و نظیر او واقعا دگرگون شوند و این بار انسانهایی والا باشرف و با گذشت و فداکار گردند   درست مثل همان ژان والژان ویکتور هوگو که  از یک قربانی اجتماع یک مدیر خوب ساخت  ؟ 

 • مجید به عنوان یک بیمار روانی معرفی خواهد شد و یا یک دیوانه با عشق خرکی  کی حاضر است با او دوست بشود  کسانی نظیر خودش  دیوانه   حال اگر واقعا او دگرگون شده باشد و بعد از این به خدمت و سازندگی بّپردازد  این یک حالت دیگر است  شاید هم او و نظیر او واقعا دگرگون شوند و این بار انسانهایی والا باشرف و با گذشت و فداکار گردند   درست مثل همان ژان والژان ویکتور هوگو که  از یک قربانی اجتماع یک مدیر خوب ساخت  ؟ 

 • negaran

  باعث تاسفه که همیشه یک طرفه به قضیه نگاه میشه.ترحم بر مجید تیز دندان ستمکاری بود بر دختران بیچاره دیگه در ایران.اینکه باید چشاش کور میشد یا نه رو باید بحث کرد ولی قصاص یه حکم عادلانه س و برای جامعه ضروریه.توی همون کشورهای اروپایی اگه نمیدونید آمار جرم و جنایت زیاده.اینکه یه قانون رو با چند کشوری که درست اونو اجرا نمیکنند به محک بذارین اشتباه محضه.مثلا مردم ایران هنوز فرهنگ کمربند ایمنی یا کلاه ایمنی بستن رو ندارن.آیا این بدی قوانین رو میرسونه؟

 • negaran

  باعث تاسفه که همیشه یک طرفه به قضیه نگاه میشه.ترحم بر مجید تیز دندان ستمکاری بود بر دختران بیچاره دیگه در ایران.اینکه باید چشاش کور میشد یا نه رو باید بحث کرد ولی قصاص یه حکم عادلانه س و برای جامعه ضروریه.توی همون کشورهای اروپایی اگه نمیدونید آمار جرم و جنایت زیاده.اینکه یه قانون رو با چند کشوری که درست اونو اجرا نمیکنند به محک بذارین اشتباه محضه.مثلا مردم ایران هنوز فرهنگ کمربند ایمنی یا کلاه ایمنی بستن رو ندارن.آیا این بدی قوانین رو میرسونه؟

 • negaran

  باعث تاسفه که همیشه یک طرفه به قضیه نگاه میشه.ترحم بر مجید تیز دندان ستمکاری بود بر دختران بیچاره دیگه در ایران.اینکه باید چشاش کور میشد یا نه رو باید بحث کرد ولی قصاص یه حکم عادلانه س و برای جامعه ضروریه.توی همون کشورهای اروپایی اگه نمیدونید آمار جرم و جنایت زیاده.اینکه یه قانون رو با چند کشوری که درست اونو اجرا نمیکنند به محک بذارین اشتباه محضه.مثلا مردم ایران هنوز فرهنگ کمربند ایمنی یا کلاه ایمنی بستن رو ندارن.آیا این بدی قوانین رو میرسونه؟

 • Jj

  پس به نظر شما عادلانه بوده که کسی که ۸۰ نفر رو کشته فقط به ۲۰ سال زندان محکوم بشه ؟ من با گذشت مخالف نیستم در صورتی که کسی که حق گذشت داره اینکارو بکنه اما اگه اینکارو هم نکنه ایرادی به اون وارد نیست . به مجازات جانی میگن عدالت نه جنایت . اگه من بدونم که اگه یکیو بکشم نهایتا به چند سال حبس محکوم می شم اونوقت اگه از یکی خیلی عصبانی بشم با یک محاسبه شاید به صرفه باشه که بکشمش چه چیزی می تونه جلومو بگیره . درسته اعدام نمی تونه جلوی همه جنایتا رو بگیره اما تعدادشونو کم می کنه و این اصلا معنیش این نیست که ریشه های وقوع جنایت رو از بین نبریم . من نمی دونم چرا اروپا و غرب به قبله بعضی تبدیل شده . درسته که غربی ها خیلی پیشرفته هستند تو علم و خیلی آموزه های فرهنگی خوب دارند اما دلیل نمی شه هر کاری که اونا می کنن درست باشه . به فرض که قدرت غلمی و اقتصادی جهان مثلا ۵۰ سال دیگه در دست چینی ها قبضه بشه و  تمدن غرب با خاک یکسان بشه اونوقت ما باید بیایم آدابو رسوم چینیها و فرهنگ و عقاید اونا رو ترویج کنیم . این انسان دوستی غربیها یک بازی بیش نیست اگه بازی نیست کی مردم هیروشیما و ناکازاکی رو جزغاله کرد . کی جنگ ویتنام رو راه انداخت . کی هزار و یک جنگ دیگه رو این طرف و آنطرف راه انداخت و هزاران آدم بی گناه رو به کشتن داد . اینا جنایت های کسانیه که واسه منافعشون جون انسانهای بی گناهو قربانی کردن . به قول خودتون در قرون وسطی اینا بدترین انواع قتل و شکنجه رو روی مخالفین عقایدشون انجام می دادند چی شد که عوض شدند ؟ فکر می کنید تغییر واقعی به وجود اومده ؟ بدترین جنایتکارای عالم خودشونن اما از طرفی بهترین بازیگرای عالم هم خودشونن . من به هیچ وجه این نوعدوستی های دروغین رو باور نمی کنم . در مورد جنایتکارها هم توبه گرگ مرگه .

 • Jj

  پس به نظر شما عادلانه بوده که کسی که ۸۰ نفر رو کشته فقط به ۲۰ سال زندان محکوم بشه ؟ من با گذشت مخالف نیستم در صورتی که کسی که حق گذشت داره اینکارو بکنه اما اگه اینکارو هم نکنه ایرادی به اون وارد نیست . به مجازات جانی میگن عدالت نه جنایت . اگه من بدونم که اگه یکیو بکشم نهایتا به چند سال حبس محکوم می شم اونوقت اگه از یکی خیلی عصبانی بشم با یک محاسبه شاید به صرفه باشه که بکشمش چه چیزی می تونه جلومو بگیره . درسته اعدام نمی تونه جلوی همه جنایتا رو بگیره اما تعدادشونو کم می کنه و این اصلا معنیش این نیست که ریشه های وقوع جنایت رو از بین نبریم . من نمی دونم چرا اروپا و غرب به قبله بعضی تبدیل شده . درسته که غربی ها خیلی پیشرفته هستند تو علم و خیلی آموزه های فرهنگی خوب دارند اما دلیل نمی شه هر کاری که اونا می کنن درست باشه . به فرض که قدرت غلمی و اقتصادی جهان مثلا ۵۰ سال دیگه در دست چینی ها قبضه بشه و  تمدن غرب با خاک یکسان بشه اونوقت ما باید بیایم آدابو رسوم چینیها و فرهنگ و عقاید اونا رو ترویج کنیم . این انسان دوستی غربیها یک بازی بیش نیست اگه بازی نیست کی مردم هیروشیما و ناکازاکی رو جزغاله کرد . کی جنگ ویتنام رو راه انداخت . کی هزار و یک جنگ دیگه رو این طرف و آنطرف راه انداخت و هزاران آدم بی گناه رو به کشتن داد . اینا جنایت های کسانیه که واسه منافعشون جون انسانهای بی گناهو قربانی کردن . به قول خودتون در قرون وسطی اینا بدترین انواع قتل و شکنجه رو روی مخالفین عقایدشون انجام می دادند چی شد که عوض شدند ؟ فکر می کنید تغییر واقعی به وجود اومده ؟ بدترین جنایتکارای عالم خودشونن اما از طرفی بهترین بازیگرای عالم هم خودشونن . من به هیچ وجه این نوعدوستی های دروغین رو باور نمی کنم . در مورد جنایتکارها هم توبه گرگ مرگه .

 • Jj

  پس به نظر شما عادلانه بوده که کسی که ۸۰ نفر رو کشته فقط به ۲۰ سال زندان محکوم بشه ؟ من با گذشت مخالف نیستم در صورتی که کسی که حق گذشت داره اینکارو بکنه اما اگه اینکارو هم نکنه ایرادی به اون وارد نیست . به مجازات جانی میگن عدالت نه جنایت . اگه من بدونم که اگه یکیو بکشم نهایتا به چند سال حبس محکوم می شم اونوقت اگه از یکی خیلی عصبانی بشم با یک محاسبه شاید به صرفه باشه که بکشمش چه چیزی می تونه جلومو بگیره . درسته اعدام نمی تونه جلوی همه جنایتا رو بگیره اما تعدادشونو کم می کنه و این اصلا معنیش این نیست که ریشه های وقوع جنایت رو از بین نبریم . من نمی دونم چرا اروپا و غرب به قبله بعضی تبدیل شده . درسته که غربی ها خیلی پیشرفته هستند تو علم و خیلی آموزه های فرهنگی خوب دارند اما دلیل نمی شه هر کاری که اونا می کنن درست باشه . به فرض که قدرت غلمی و اقتصادی جهان مثلا ۵۰ سال دیگه در دست چینی ها قبضه بشه و  تمدن غرب با خاک یکسان بشه اونوقت ما باید بیایم آدابو رسوم چینیها و فرهنگ و عقاید اونا رو ترویج کنیم . این انسان دوستی غربیها یک بازی بیش نیست اگه بازی نیست کی مردم هیروشیما و ناکازاکی رو جزغاله کرد . کی جنگ ویتنام رو راه انداخت . کی هزار و یک جنگ دیگه رو این طرف و آنطرف راه انداخت و هزاران آدم بی گناه رو به کشتن داد . اینا جنایت های کسانیه که واسه منافعشون جون انسانهای بی گناهو قربانی کردن . به قول خودتون در قرون وسطی اینا بدترین انواع قتل و شکنجه رو روی مخالفین عقایدشون انجام می دادند چی شد که عوض شدند ؟ فکر می کنید تغییر واقعی به وجود اومده ؟ بدترین جنایتکارای عالم خودشونن اما از طرفی بهترین بازیگرای عالم هم خودشونن . من به هیچ وجه این نوعدوستی های دروغین رو باور نمی کنم . در مورد جنایتکارها هم توبه گرگ مرگه .

 • Parsa569

  گیریم که این مجید متحول شد آیا سلامتی وزیبایی و بینایی این بانوی ستمدیده به او باز خواهد گشت؟
  آدم دلش نمیاد بک مورچه رو له کنه چه برسه به این که اسید پاشی کنه/