دیدار دانشجویان از فیلترگذشته، با رهبر انقلاب بر منقل نشسته، به به و چهچه گویان، و صرف افطار ۲۲

روز گذشته نزدیک به ۲۰۰۰ دانشجو را از سراسر کشور پس از گذراندن از فیلتر و بررسی اصل و نسب و جد و‌ آباد، و تعداد اسب و الاغ آنان، و سنجش میزان و درجه بندگی و سرسپردگی آنان به امام امت، و بازرسی های بدنی، درونی و بیرونی، و بررسی طهارت گرفتن و چگونگی خم شدن آنان، در پیشگاه آخوند به تهران آورده، و در برابر آخوند ۵ تومانی مشهدی به زانو در آوردند.

هم میهن گرامی، شما را به وجدان، به شرافت، به یزدان، به اهورامزدا، به جان نزدیک ترین عضو فامیلتان سوگند، آیا در این عکس و میهمانی کمترین نشانه ای از فرهنگ، زبان، و مشخصات ایرانی می بینید؟. به جز این که یک آخوند در مسجدی روضه می خواند و عده ای طلبه به گفتار او گوش می دهند، آیا این بی شرافتی ، دزدی، وچپاول گری نیست؟، و یا حماقت و کوته فکری ما نمی باشد ؟، و آیا این موجب نفرت و انزجار هرایرانی با شرافت نیست؟؟. آیا بی شرافتی، و پستی ما نیست که ببینیم یک تازی در مسجدی برای یک عده طلبه روضه می خواند، و نام آن تازی را رهبر، و این مسجد و تازی زاده های در آن را محفل را ایرانی بنامیم؟. آیا ما چه نوع انسانی هستیم اگر حاضر باشیم این حیوان را رهبر خود بدانیم، و آماده باشیم پای مجلس او بنشینیم؟؟!.

هم میهن گرامی، شما را به وجدان، به شرافت، به یزدان، به اهورامزدا، به جان نزدیک ترین عضو فامیلتان سوگند، آیا در این عکس و میهمانی کمترین نشانه ای از فرهنگ، زبان، و مشخصات ایرانی می بینید؟. به جز این که یک آخوند در مسجدی روضه می خواند و عده ای طلبه به گفتار او گوش می دهند، آیا این بی شرافتی ، دزدی، وچپاول گری نیست؟، و یا حماقت و کوته فکری ما نمی باشد ؟، و آیا این موجب نفرت و انزجار هرایرانی با شرافت نیست؟؟. آیا بی شرافتی، و پستی ما نیست که ببینیم یک تازی در مسجدی برای یک عده طلبه روضه می خواند، و نام آن تازی را رهبر، و این مسجد و تازی زاده های در آن را محفل را ایرانی بنامیم؟. آیا ما چه نوع انسانی هستیم اگر حاضر باشیم این حیوان را رهبر خود بدانیم، و آماده باشیم پای مجلس او بنشینیم؟؟!.

آنگاه، این سپاه عظیم دانش و کرامت اسلامی، به فق فق، و  هق  و هق افتاده پیشرفت های شگفت انگیز انقلاب اسلامی که یک سر آن به خمینی کویر و سر دیگرش به پشت رهور کنونی انقلاب متصل است، ستودند، و صلوات فرستادند.

رهبر کویر انقلاب، در همه زمینه ها، به ویژه انقلاب های ناقص و بی پایان جهانی؛ چون انقلاب روسیه، و انقلاب فرانسه  اشاره کردند و اثبات فرمودند هیچکدام مانند انقلاب عظیم اسلامی ایران، این چنین بر محوری راست، و استوار نبوده است.
معظم له فرمودند که؛ « ما با علوم انسانی سر و کار نداریم و چندان  با آن دل خوش نیستیم.  سر و کار ما با علوم آسمانی است». البته منظورشان از علوم آسمانی، همان علوم هوایی و یا علوم روی هوا بود. که وعده هوایی، یا وعده سرخرمن دادن  از آن گرفته شده است.

این ویدیوی شکر افشانی رهبر کویر انقلاب است. نخست این که وقتی به دانشجویان نگاه می کنیم، تصور ما اینست که همه را از فیضیه قم آورده اند و همگی نیمه ملا، و یا نیمه آخوندند. و اما، مطالب علمی که این دانشمند بزرگ زمی در آسمان مطرح کرد: ۱- این بابا می گوید؛«تفکرات مادی»، این عنوان بی معناست و جنبه علمی ندارد. تفکرات مادی یعنی چه؟؟؟!!!. ممکن است بگویم علوم مادی، و یا علم مادی، و آن هم ربطی به دوره رنسانس ندارد. تاریخ رنسانس هم عبارتی بی معناست. بلکه دوره رنسانس یا پدیده رنسانس درست است. ۲- غرب هیچگونه سیاستی در یاد نگرفتن ندارد. اکنون صدها ایرانی در بزرگترین مراکز علمی و دانشگاههای جهان در حال آموزش به دیگرانند. ۳- این آخوند می گوید در دوره استعمار غربی ها چقدر وحشیگری کردند.  یکی بگوید لعنت بر آدم دروغ گو، این کلیساها و آخوندهای مسیحی بودند که به جنایت و آدم کشی می پرداختند، نه دولت ها، و نه مردم. اگر دولت در اختیار کلیسا بود، بازهم جنایت می کردند. حالا، هم شما و دیگر آخوندها ۳۲ سال است که جنایت می کنید. ۴- علی ابن ابیطالب خود جلاد بزرگ اسلام و در کنار پیامبر به فرمان او آدم می کشته بنابراین قضاوت های یک قاتل بی ارزش است. همان گونه که قضاوت شما اخوند ۵ تومانی بی ارزش است.

 

آنگاه حضرت امام خامنه ای امام چهاردهم شیعیان جهان خاطرنشان کردند:«:انقلاب اسلامی ایران در طول چند صد سال اخیر یک استثناء است زیرا توانسته است با قدرت و انسجام و با نشاط روز افزون، اهداف و اصول اولیه خود را پیگیری کند».

البته ما در این جا ناچاریم  چهار دست و پا میان معرکه بپریم، و روی این سخن مطلای رهور انقلاب کمی بیشتر تکیه کنیم، و از خود پرسش نماییم؛ منظور رهبر کویر انقلاب از چند صد سال انقلاب اسلامی چه بوده است؟.
آیا منظورشان از چند صد سال انقلاب اسلامی از آغاز شیعه گری در زمان شاه اسماعیل است که در سراسر کشور همه مسلمانان اهل تسنن را با ضرب شمشیر به زور شیعه کرد؟ و هرکس شیعه نشد او را کشته، و به شیعه شدن و ا دار کردند؟،
ویا آغاز رواج شیعه گری از زمان شاه عباس صفوی است که انگلیس ها در ایران نفوذ کردند، و مذهب شیعه را آن چنان تر و خشک نموده، به دور آن گل و بوته پیچیدند، که ملت ایران چشم بسته همه چیز را فراموش کرده، عقل و خرد خود را به مرخصی فرستاد، و چهار دست و پایی این مذهب ساخته و پرداخته بریتانیای کبیر را پذیرا شد.

مجلس سورچرانی، و یا افطار. آخوند ۵ تومانی مسهدی در افطار هم نتوانسته آن جمله « مسلمانان با هم برادرند» را برای یک ساعت هم شده اجراء کند، و با دانش جویان در یک سطح به صرف افطاری پردازد. آخر غرور و تکبر و نخوت این مردک به او اجازه چنین کاری را نمی دهد.

مجلس سورچرانی، و یا افطار. آخوند ۵ تومانی مسهدی در افطار هم نتوانسته آن جمله « مسلمانان با هم برادرند» را برای یک ساعت هم شده اجراء کند، و با دانش جویان در یک سطح به صرف افطاری پردازد. آخر غرور و تکبر و نخوت این مردک به او اجازه چنین کاری را نمی دهد.

در هرصورت، رهبر کویر انقلاب در این گردهمایی دانشجویان نخاله کشور از نان و آب و اتوبوس، خانه و کاشانه و کار و شغل مردم سخنی به میان نیاوردند. البته رهبر کویر انقلاب حق هم داشتند زیرا آنها از فرعیات است. تکیه و تأکید ایشان در تمام مدت ملاقات گوسفند وار دانشجویان،  همواره بر پشتیبانی و پایداری انقلاب اسلامی بود. زیرا غیر از آن، و در صورت پایدار نبودن این انقلاب زمینی- آسمانی، پای آخوند لنگ است، و در حقیقت لنگش به هوا خواهد بود. وگرنه با بودن نفت، دیگر مسائل حل شده است و جای نگرانی نیست.

پس از این سخن های پرشورانقلابی و تأکید مدام  و پی در پی در تلاش برای پایداری و تداوم  این انقلاب چند صد ساله آسمانی، دانشجویان، در پشت و به دنبال امام چهاردم نماز خواندند، آنگاه بر سر سفره افطار شاهانه ( ببخشید خلافتانه) نشستند، و برای چند روز آینده خود آذوقه وانرژی پس انداز نمودند.

ملای محل در بالای کرسی نشسته و یک مشت بچه مکتبی به نام دانشجویان سراسر کشور، را پس از گذراندن دهها فیلتر و اطمینان از عبودیت و جان نثاری آنان، برای تبلیغ و مسموم کردن افکار امت اسلامی در کنار منبر خود جمع کرده است.

ملای محل در بالای کرسی نشسته و یک مشت بچه مکتبی به نام دانشجویان سراسر کشور، را پس از گذراندن دهها فیلتر و اطمینان از عبودیت و جان نثاری آنان، برای تبلیغ و مسموم کردن افکار امت اسلامی در کنار منبر خود جمع کرده است.

 • Nader

  همچین میلومبنند که انگار دهانشان ماتحت دشمنانشان است

 • Nader

  همچین میلومبنند که انگار دهانشان ماتحت دشمنانشان است

 • Majid Ghomian

  دهنتو ببند

 • Majid Ghomian

  دهنتو ببند

 • Abazarghafary

  این خامنه که چنین هار شده است از بچگی به دادن کون استاد شده است در مشهد رضا به این و آن کون میدادحالا به جماران بواسیرش باز شده است 

 • Abazarghafary

  این خامنه که چنین هار شده است از بچگی به دادن کون استاد شده است در مشهد رضا به این و آن کون میدادحالا به جماران بواسیرش باز شده است 

 • Abazarghafary

  این ، خامنه ،که چنین ، هار، شده ،است // از بچگی ، به دادن،کون ، استاد ،شده ، است//در ، مشهد رضا ، به این و آن ،کون ، میداد // حالا، به جماران، بواسیرش ، باز ، شده ، است //

 • Abazarghafary

  این ، خامنه ،که چنین ، هار، شده ،است // از بچگی ، به دادن،کون ، استاد ،شده ، است//در ، مشهد رضا ، به این و آن ،کون ، میداد // حالا، به جماران، بواسیرش ، باز ، شده ، است //

 • متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است  مګر در سایر کشورهای مثلا پیشرفته هم مشګلات
  خود را با مرګ بر  مرده باد حل
  میکنند؟  درمیان ما تفرقه انداخته اند نفرت
  پراکنده نموده اند و بعد هم یک مشت آدم هرزه و دزد تمامیت خواه فاسد وابسته و
  دیوانه را برما مردم ساده دل مسلط
  کرده اند خودتان ببینید که در سوریه در دنیای سوم چه میکنند برادر کشی آدمک کشی
  آدم کشی  مثلا بن لادن یا طالبان میخواستند
  از اسلام دفاع کنند  آیا در اسلام ګفته نشده
  که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است ویا در جستجوی علم حتی تا چین هم
  بروید؟ اګر بن لادن عوض کشت کشتار برای مردم مسلمان رفاه دانش کار مسکن ایجاد
  میکرد بهتر نبود؟ آیا ساختن دانشګاه و برپا کردن صنعت های مادر بهتر است یک کشت
  کشتار؟  تا کی ما بایست به دریوزګی دانش به
  غرب پناه ببریم و به دانشګاه های آنجا دانشجو بفرستیم؟  ثروتمندان نجومی ما از راه مشروع و یا غیر
  مشروع چرا نباید برای مردم ما رفاه دانش ارمغان بیاورند  با مرګ بر 
  مرده باد که مشګلها حل نمی شوند. پیرراه ما مولوی جلال الدین بلخی رومی است  راه را بما نشان داده است  سعدی است اقبال لاهوری است بیدل است جوانان
  پرشوری هستند که احتیاج به هدایت و علم دارند 
  با زیاد کردن نفرت در بین آنان همه ما به قهقرا خواهیم رفت؟  این همه جنګ جدل حاصل ګوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است   می بخود منبر بسوزان  مردم آزاری مکن؟  ای دوست برجنازه دشمن چو بګذری  شادی مکن که برتو هم این ماجری رود؟ سراپرده
  یګانګی عالم بلند شده است به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه بار یک دارید و
  برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 • متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است  مګر در سایر کشورهای مثلا پیشرفته هم مشګلات
  خود را با مرګ بر  مرده باد حل
  میکنند؟  درمیان ما تفرقه انداخته اند نفرت
  پراکنده نموده اند و بعد هم یک مشت آدم هرزه و دزد تمامیت خواه فاسد وابسته و
  دیوانه را برما مردم ساده دل مسلط
  کرده اند خودتان ببینید که در سوریه در دنیای سوم چه میکنند برادر کشی آدمک کشی
  آدم کشی  مثلا بن لادن یا طالبان میخواستند
  از اسلام دفاع کنند  آیا در اسلام ګفته نشده
  که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است ویا در جستجوی علم حتی تا چین هم
  بروید؟ اګر بن لادن عوض کشت کشتار برای مردم مسلمان رفاه دانش کار مسکن ایجاد
  میکرد بهتر نبود؟ آیا ساختن دانشګاه و برپا کردن صنعت های مادر بهتر است یک کشت
  کشتار؟  تا کی ما بایست به دریوزګی دانش به
  غرب پناه ببریم و به دانشګاه های آنجا دانشجو بفرستیم؟  ثروتمندان نجومی ما از راه مشروع و یا غیر
  مشروع چرا نباید برای مردم ما رفاه دانش ارمغان بیاورند  با مرګ بر 
  مرده باد که مشګلها حل نمی شوند. پیرراه ما مولوی جلال الدین بلخی رومی است  راه را بما نشان داده است  سعدی است اقبال لاهوری است بیدل است جوانان
  پرشوری هستند که احتیاج به هدایت و علم دارند 
  با زیاد کردن نفرت در بین آنان همه ما به قهقرا خواهیم رفت؟  این همه جنګ جدل حاصل ګوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است   می بخود منبر بسوزان  مردم آزاری مکن؟  ای دوست برجنازه دشمن چو بګذری  شادی مکن که برتو هم این ماجری رود؟ سراپرده
  یګانګی عالم بلند شده است به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه بار یک دارید و
  برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 • Khayrkhah

  بنده با کمال شرمندگی از این دانش جویان مسلمان شیعه  اثنی حشری ، باید بگویم،جناب خامنه ای، اگر شغل کس کشی را ،انتخاب کنند ،برای این ملت بسیار سودمند تر است تا رهبری. البته ایشان چون در مشهد مقدس  سابقه این کار را ،به صورت ،صیغه ،کردن دارند در برای (اسلام) و (مسلمین)بسیار موافق تر هستند ، تا کار ، رهبری.و من الله توفیق ،مقام رهبری//در کار کس کشی به جای کار اولی//

 • Khayrkhah

  بنده با کمال شرمندگی از این دانش جویان مسلمان شیعه  اثنی حشری ، باید بگویم،جناب خامنه ای، اگر شغل کس کشی را ،انتخاب کنند ،برای این ملت بسیار سودمند تر است تا رهبری. البته ایشان چون در مشهد مقدس  سابقه این کار را ،به صورت ،صیغه ،کردن دارند در برای (اسلام) و (مسلمین)بسیار موافق تر هستند ، تا کار ، رهبری.و من الله توفیق ،مقام رهبری//در کار کس کشی به جای کار اولی//

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Abazarghafary

  از منظومه بلند …شیخان ،، جاکشان،،مفتخوران ،،آن جاکش  ،اول، که به جماران ،بودست //در کس کشی ،شهره ،خاص و عام ، بودست //این جاکش، دوم   ، خلف ،کس کش اوست //چون ، محمد ، رهبر ، کس کشان ،بودست //

 • Abazarghafary

  از منظومه بلند …شیخان ،، جاکشان،،مفتخوران ،،آن جاکش  ،اول، که به جماران ،بودست //در کس کشی ،شهره ،خاص و عام ، بودست //این جاکش، دوم   ، خلف ،کس کش اوست //چون ، محمد ، رهبر ، کس کشان ،بودست //

 • AL

  سلام لطفا دروغ ننویسید.

  • hiiiiiii

   گه نخور بسیجی بو گندو

 • AL

  سلام لطفا دروغ ننویسید.

 • AL

  سلام لطفا دروغ ننویسید.

 • Laleh

  پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان تا سال ظهور

  …بحران اقتصادی در جهان تا سال ظهور و اعلام خودمختاری در بعضی از ایالات آمریکا

  …حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده سپاه امام مهدی عج و پیروی از ایشان راه نجات از فتنه ها

  …کودتا علیه بشار اسد در سوریه

  …جنگهای شدید در منطقه و ورود روسیه و چین در جنگ

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

  تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor