امروز مردم لیبی در جشن و سرورند، باید دید آن ها کجا هستند، و ما کجاییم!؟ ۲

بی تردید امروز از بزرگترین روز تاریخی مردم لیبی است. روزی فراموش نشدنی در تاریخ آن کشور.

مردم لیبی سر انجام توانستند با همت و پشتکاری بی نظیر، با سپاه بزرگ مردی دیوانه و خونخوار برای مدت ۶ ماه، شب و روز، مدام و بی وقفه، به نبرد پردازند، و در آستانه پیروزی کاملند، تا کشور را از آن خود کنند، آزادی و دموکراسی را در آن پیاده کنند.

گروههای مبارز باقذافی، جان و هستی خود را در مبارزه با رژیم دژخیم او گذاشته اند. این جوانان، از جان خود مایه گذاشتند تا به دیکتاتوری در کشورشان خاتمه داده، و دموکراسی را در آن پیاده کنند.

گروههای مبارز باقذافی، جان و هستی خود را در مبارزه با رژیم دژخیم او گذاشته اند. این جوانان، از جان خود مایه گذاشتند تا به دیکتاتوری در کشورشان خاتمه داده، و دموکراسی را در آن پیاده کنند.

در این میان، نباید رل ناتو در بمباران کردن مواضع نظامی، هم چنین پشتبانی و حمایت معنوی دولت های غربی به ویژه انگلیس، آمریکا را نادیده گرفت.

بی تردید، مردم لیبی با درایت و روشن فکری تمام، دستخوش هیچ گونه انحرافی از سوی فرستاده های قذافی نشدند، و با استقامی کم نظیر به راه مبارزه خود ادامه دادند.

از آن جا که  در لیبی قبیله های گوناگونی زندگی می کنند که شمار زیادی از آن ها برای ۴۱ سال از قذافی یک دیوانه زنجیری طرف داری کرده اند. مردی که بیشتر به دلقک ها شبیه است و بیشتر به درد نمایشنامه های کمدی و یا سیرک می خورده است، تا رهبر یک کشور. از این روی، مبارزه و همبستگی مردم لیبی  با وجود این قبیله های گوناگون،  و حرکات بی منطق و دور از خرد این فرد جای بسی شگفتی است.

این ویدیو مبارزه خونین مردم لیبی را در برابر رژیم ستمکار قذافی دیده می شود.

نکته ای که کار مبارزه مردم را در این ۶ ماه دشوار کرده بود، دخالت و فرماندهی فرزندان قذافی به ویژه سیف الاسلام است. سیف الاسلام مرد خونخوار و بی رحم وآدم کشی است که سرکردگی مزدوران و جنایت کاران را بر عهده داشته است. عملکرد این فرد را باید با مجتبی خامنه ای همانند و برابر دانست. مجتبی خامنه ای نیز خونخواری است که سرکردگی مزدوران، چاقو کشان و اوباشان را بر عهده دارد. هم اکنون که محمد و سیف الاسلام از سوی نیروهای مردمی دستگیر شده اند، یقیناً آن ها را در دادگاههای مردمی به محاکمه خواهند کشاند تا به سزای جنایت ها و دزدی هایشان برسند.

محمد قذافی، یک دیکتاتور و دیوانه زنجیری که ۴۱ سال کشورش را در چنگ خود گرفت، و از هرگونه جنایت و غارت گری کوتاهی نکرده است، همراه با فرزند جنایتکارش سیف الاسلام دیده می شود.

محمد قذافی، یک دیکتاتور و دیوانه زنجیری که ۴۱ سال کشورش را در چنگ خود گرفت، و از هرگونه جنایت و غارت گری کوتاهی نکرده است، همراه با فرزند جنایتکارش سیف الاسلام دیده می شود.

ما انتظار داشتیم که بتوانیم زودتر و پیش از کشورهای عربی به آزادی و دموکراسی برسیم. انتظار آن بود که تا کنون توانسته باشیم نسل آخوند را که به هیچ روی به کشور ما تعلق ندارند، بلکه دشمن و خائن به سرزمینمان می باشند، از ایران پاک کرده باشیم. نسلی که ۱۴۰۰ سال است خون مردم ما را مکیده اند، و هنوز هم با کمال بی شرمی به خیانت خود ادامه می دهند.

چنانچه مردم ایران به ویژه جوانان میهنمان، به دنبال رهبر، به ویژه به دنبال سبز و سرخ، و آبی نباشند، و مانند مردم مصر و سوریه خود جوش و خود مبارز باشند، در اندک زمانی قادر خواهند بود این رژیم را از پای در آورند. آزادی و دموکراسی ایران به همت و همبستگی جوانان بستگی دارد، و آینده ایران از آن جوانان است.

در آخرین لحظاتی که این مقاله آماده پخش می شد، با خرسندی و شادمانی دریافتیم که دیوانه زنجیری به نام قذافی دستیگر شده است که گویا این خبر صحت ندارد، هنوز مردم در حال مبارزه برای دستگیری او می باشند.

 • Parsi

  Ma( parsian) ham bezodi ba dar ekhtiyar gereftane sazeman dehi moshtarak nasime azadi ra hes khahim kard

 • Dear Mr. President the rout of September 11

  Sorrowfully, I do not know to whom should I write, the
  system ignore me. You said that your government will help the small business so
  that they can continue to survive. But in my case they did not do it until now.
  I have a boarding school with a farm, the students can live, work and learn
  here. I can provide organic food and can create jobs for at least 40 people,
  but the County and Bank do not cooperate with me. In the time that my boarding school
  operates, I save a lot of boys and girls, who could be on drug and problem now.
  But through my help, now they finished the school and are working and paying
  taxes. Is it my reward that my business should be destroyed, because of the
  situation? I opened a boarding school, but since last two years a lot of
  problems had happened. First the price of the houses and real states goes 50%
  down and the bank froze all equity line of credits that I have and even did not
  use them. By this action I have no money to pay for the school costs, and run
  the farms I provided. I planted over 1000 citrus trees and most of them are
  dying, because I cannot hire people to keep them alive?  I cannot have partners; too, because the
  price of the business is over 50% lower that I owe the bank, nobody will risk putting
  his money in this situation? I know eight languages and I can teach them, but
  in this condition, I cannot use my skills. From one side the school boarding
  costs less than the money that I spent for it, which is not normal. But the
  situation is like that. Generally a non profit organization like me should be
  supported by government or churched or people, I have no support and in other
  hand I have been punished?  The price is
  down and the Bank of American does not understand this fact, the rate is low
  and they do not care.

   

  You told that your government will help the small
  business to survive. And I have a lot of potential, which now is not used. I am
  citizen, so the system ignores me and do not consider to solve and or negotiate
  my problems and situation. The Orange County zoning department
  made a mistake and I have to pay their mistake. They cancelled my occupational license
  and an attorney says, she can get my permission back if I pay her in advance. She
  will charge me 200 dollars per hours, how can I pay this money. I am a non profitable
  organization, that I do not make enough money to pay the bills, how can I pay
  her? I have to pay for the mistake of Orange County and they do not
  care that they damage my business and I have a lost over 800,000.00 for their
  mistake. I rented the houses to regular people, it was designed for a boarding
  school, so the people thought I ma rich and they did not pay the rent. I have
  to go to the court system to pay to send them out of the houses. It takes time
  and money until I get the paperwork for sending them out. The court system takes
  time and the people stay free in the house and damaged the house, because they
  were angry, that I went to the court before the police or Sheriff comes they
  left the house took what ever they needed and wanted and damaged the house. The
  water damaged the house ,too and now insurance company just paid for one week to
  dry the carpets, and they refused to pay. I lost another 200,000.00 dollars for
  their robbing. I paid many years to them and collected hundred of papers from
  them, but in the time I need help, they ignored me. I went to different institutes
  to help me, they referred me to attorneys, an attorney took my case on contingency,
  but over two years had passed and nothing is happening. I have a lot of checks
  from the people and they do not pay me. Again attorneys want a lot of money in
  advance to try to cash my checks. I lost all my saving and all my work for this
  business. I have no support from the government and they act so indifferently,
  may be because I am just citizen of the USA.  Because of the situation, capital that I have
  is reduced to more than half, but the bank wants the same capital and the same
  interest rat.  And always treat me with foreclose
  process. I explain my situation, but it seems they do not care. I lost over
  800,000.00 so I cannot pay the credit cards and the loans in time and in the
  same condition. The people who owe me money, they do not pay me. There is a chaos
  here.  They do not pay me, but other side
  call me every five minuet and wants money. It seems they also changed to
  robots? They repeated the same thing, but they do not listen to me. Now they
  damaged my credit so I cannot work in other places, too. You see there is no
  law and just here, the county makes mistake, I have to be punished for their
  mistake.

   

  In this case the weak person, even he/she has no fault
  should be punished, do you call this just? 
  The insurance companies gathered money from many years and gave me
  hundred pages, and now I need them they do not pay, they are also cruel and
  robbers. Do you think that is just? They misuse the system which is indifferent
  or ignored me? The people used my boarding and did not pay, and again robbed me
  five times my house. The police cannot do a serious job either. I am s source
  of income and money for the people, they can robe me and it is fine. Why
  because I am just citizen? The money which is stolen by the people and the
  capital which had been gone by the situation are my responsibilities to cover
  and pay in full, but the people robbed me, destroyed my business and damaged my
  life; it is fine?  I am punished, because
  I trusted Orange County zoning
  department. I am punished because I trusted insurance company, and I ma punished
  because the people did misused my business and robbed it. In the time that USA will try to
  guide the world and help the other country that should happened here? I worked
  more than 30 years as a college teacher and I am 58 years old and I lost everything
  I had, because of the mistake of Orange County, if they did not give this
  occupational license, I would stay as college teacher for Arabic, German and
  political science and or could work as Latin teacher or even sub teacher and I
  did not have all these problem. Now I lost all my capital, all years that I worked
  here and the bank will short sell the boarding school cheap to the third
  person. With other words the bank will give all my capital to the third person,
  because I am robbed and am a victim. Nobody care and there is no Just here. Sorry,
  but in this way, we will have more problem here in the USA.

   

  The young people need work and securities in other countries
  and here, I worked so many years and the people and system and insurance
  companies destroyed my life and nobody care.  I tried to be consultant, but because I have
  so many loans and because the people robbed me, they did not hire me? I do not
  know how can you call all of these unjust?

   

  My boarding school is in eight acres land with
  possibilities to work; we can grow chicken, fish and produce organic food. I
  intention was that I should have a safe place for the boys and girls to live,
  work and learn. I need partners to run the different part of the school such as
  fish or chicken business parts. My boarding is close to university and the
  other one is close to the medical school of UCF or university of central
  Florida. I helped a lot of boys and girls who have difficulties to find a nice
  and cheap place to live and I helped them in the college materials to pass
  their exams. I can also teach languages and GRE or GMAT for international
  students. That prepares them to pass the M. S. or M. Degree exams. If the
  school works with full capacity, it can pay all its costs. If I can have
  motivated and knowledgeable people to work with me, we can produce enough
  organic food to save a lot of people, as you know the food that we are eating
  is full of preservers and hormones which make us fatty and sick. Sorrowfully as
  you know our people have a lot of problems, you may read that they have
  problems in Greece and other countries. Our youth except the rich ones, have a
  lot of problems in our countries and in the time that they come in other
  countries, west or even east to have a better life, they will have new
  problems. Our rich or super rich people they do not care for our youths in our
  courtiers and in other countries and they should fight with different problems
  here.

  The Western cultures generally do not like us and our
  cultures, they are polite, but they do not want here. They try in a polite way
  to ignore us or destroy us. I tried to reduce this hate and help the youth. But
  as I told you the system will generally ignore us and push us down so far that
  we live their countries. And as you know many people do not have possibilities
  to live and exist in our countries, because they cannot pay the bribes, they do
  not have proper friends, or they have not money, work or even a proper place to
  live. As a college teacher I tried to solve these problems, but I have
  difficulties to run this huge school by myself alone. The schools here are
  generally supported by government, people or churches or even mosques, but I
  have not support, in opposite the system brings my insurance, tax and payment
  higher that I walk away. I planted by myself over 1000 citrus trees in the farm
  of school and did a lot of improvement in the farm and boarding school. To know
  how difficult the life is for our youth, the two children of the last king of
  Iran killed themselves here. A lot of my students even with PhD degrees killed
  themselves, too. You can imagine how difficult the life in the West for our
  people is. The system of the west will destroy us. We will be attacked from
  inside by the people who are brain washed against the west cultures and
  religions, and also from out side by the fundamental Christian and supper
  nationalists of west. With other words, the difficult situation brings us even
  against each other. The hate between different religions, languages, races will
  destroy us soon or late. But I hope not. Our families as have different
  structures as here, will be mostly damaged here and also in our countries. Our
  girls burn themselves and our youth boys are full of sexual complexes. To
  ignore all these problems, will not solve them. Our youths are not happy there,
  because of the problems there and in the time they are here, they face other
  problems as I told you from inside and out side. I hope I did answer your
  question. I love to work for unity of mankind and for our youth especially as I
  think they need help. Yours Amir Nasser Ali G.