باسلام و صلوات، کوتاه آمدن، و تسلیم شدن هرگز به آزادی نخواهیم رسید ۴

تاریخ، ملت ایران را مظلوم خطاب کرده است. مظلوم بودن، یک نوع تسلیم پذیری است. تسلیم هم نشانه شکست و از دست دادن حق و حقوق فردی و اجتماعی می باشد. ما ملت شکست خورده، و یا به گفته دیگر، مظلوم تاریخیم. هر قوم و فرقه ای برما تازید، خانه، زندگی، شهر و دیار ما را تصاحب شد، و ما چندان ایستادگی نکردیم. به عبارت دیگر، کوتاه آمدیم، و همه چیز خود را به دشمن دادیم.
تفاوت ما با بره ها، در حرف زدن ما است در حالی که بره بع بع می کند. به هرحال، ما هم سزای چاقوی تیز چوپانیم که به زندگی بی خاصیت ما خاتمه دهد.

در این صحنه دلاوران شهر ارومیه موتورسیکلت سوار مزدور را با سنگ به زمین می زنند. آن گاه مزدور با تفنگ به سوی مردم نشانه می رود. در هرحال، تنها راه بقاء مبارزه و پاسخ سنگ، با سنگ، و کلوخ با کلوخ است، وگرنه ما ملت مظلوم، بیچاره و نوکر پیشه و سرانجام محکوم به نابودی ایم.

در این صحنه دلاوران شهر ارومیه موتورسیکلت سوار مزدور را با سنگ به زمین می زنند. آن گاه مزدور با تفنگ به سوی مردم نشانه می رود. در هرحال، تنها راه بقاء مبارزه و پاسخ سنگ، با سنگ، و کلوخ با کلوخ است، وگرنه ما ملت مظلوم، بیچاره و نوکر پیشه و سرانجام محکوم به نابودی ایم.

از یورش اسکندر، تازیان بیابان گرد، و یورش چنگیز و تیمور، تا ترکان آسیای غربی، همه و همه مملکت ما را تاراج کردند. خود شدند شاه، و ما را زورکی به وزیری و دبیری پذیرفتند. پس از یورش تازیان، عرب هایی که با شتر از راه می رسیدند، باغات و مزارع دهقانان و کشاورزان را تصاحب می کردند، و مالک و صاحب املاک را اگر از چنگ آنان جان به در می بردند و زنده می ماندند، به نوکری، کلفتی، کنیزی، و بردگی می پذیرفتند.

اگر ملت ایران در همه این یورش و تهاجم ها معتقد بود و می گفت؛ «مرگ یک بار، شیون یک بار»، هرگز بیگانه را به کلبه و سرای خود راه نمی داد. و از سروری و خانمی خود پایین نمی آمد.
نکته دیگر، اگر کسی عضوی از بستگان مرا کشت، من یا میمیرم، و یا چند اعضاء خانواده او را از پای در می آورم. این ها سندهای ایستادگی، و شکوه و جلال و سرفرازی یک ملت است. نه این که مظلوم باشی و توی سری بخوری و امید شفقت و مهربانی از متجاوز و قاتل دآشته باشی. لبخند بزنیم پشت بام رویم، و الله اکبر بگوییم!. این شد حرف، این شد مبارزه، این شد راهی که می توان دشمن متجاوز را از خانه و کاشانه بیرون کرد؟. افسوس، هزاران افسوس، زهی نادانی و نپختگی ما. ملتی که ادعاهای این چنین و آن چنانی داریم!.

در این ویدیو آقای بهرام مشیری به نیاز مبارزه ما می پردازد. ایشان بر این باور است که « بوی باروت خوش است». ما نیز همین عقیده را می پسندیم و ستایش می کنیم. ما ۳۲ سال است کوتاه آمدیم و از خود ضعف و بیچارگی نشان دادیم. اکنون باید  اشتباه گذشته را جبران کنیم، و عملاً برای مبارزه و درگیر شدن بپاخیزیم. وگرنه ضعف ما مرگ و نابودی ما است.

اگر ما ملت اندیشمندی بودیم باید بدانیم که این قوم بیابانی، کتاب به اصطلاح آسمانی و الله اکبر خود را به ما فروختند، و هستی ما را گرفتند. آنان دیگر به این الله اکبر گفتن ها، و یا پاره، پاره، کردن قرآن اهمیتی نمی دهند. این ماییم که در این طلسم جادویی خرافات دین اسیر گشتیم.

اگر همه قرآن های ایران آتش بگیرد و یا سر دردانه مجتبی فرزند جنایت پیشه خامنه ای یک شبه درد گیرد، این شیخ مفسد دوران، یک لحظه سردرد مجتبی را فراموش نمی کند تا به این که به یاد و خیال قرآن ها بر روی خرمن آتش باشد.

در این جا نیاز به یادآوری شکست های پی در پی ما در سراسر تاریخ به دلیل همین کوتاه امدن نیست. همه به خوبی می دانیم. نمونه برجسته آن از دست رفتن یک سوم خاک ارزشمند ایران در زمان فتحعلیشاه، و یا افتادن کشور کهنسال ایران به دست محمود افغان است.
در سال ۱۳۵۷، خمینی، از احساسات، سادگی، و مظلومیت ملت خردباخته سوء استفاده کرد. دزدی در پوشش شبان، و دلقکی لباس قاضی شهر را برخود پوشید. پرسش اینست چرا از همان لحظه نخست که دست به کارهای ضدملی و مردمی و کشتار زد، ما به شمار میلیون ها در همه شهرهای ایران به خیابان نریختیم، تا جلو حرکات دیوانه وار او را بگیریم؟.

خمینی، به سادگی پرچم و شیر خورشید ما را برداشت، ما ساکت ماندیم. وقتی حرکت و مخالفتی از جای بلند نشد، افسران رشید ارتش و فرهیختگان دیگر را بی رحمانه مانند گرگی درید و از میان برد. باز هم ما نگاه کردیم، تماشاگر بودیم و چیزی نگفتیم. آیا این رفتارها بر اساس خواست ما بود؟. آیا خود ما با تعویض پرچم، از میان برداشتن شیر و خورشید، و یا اعدام بی خردانه افسران خود رضایت داشتیم؟ آیا خمینی خیلی قوی و مسلح بود تا در برابر اعتراض میلیونی ما ایستادگی کند؟. این ها عملکرد ملت مظلوم، به عبارتی دیگر توی سری خور، و بگذارید نتیجه کار را بگویم نوکر پیشه است.

این ویدیو نشانگر قیام و خیزش مردم ارومیه است ما دیگر مردم ایران باید از خود بپرسیم، ما خواب بودیم، و یا خود را به خواب زده بودیم. آیا خجالت و شرمندگی برای همه دیگر شهرستان های ایران نیست؟ چرا این چنین بی خیال، بی تفاوت، آیا ما حسن انسانیت خود را نیز ازدست داده ایم؟ آیا دریاچه ارومیه مال شهر ارومیه است، یا همه ایران؟. در حقیقت دریاچه ارومیه گرچه یک مسأاله مهم میهنی است، ولی خیزش مردم ارومیه خیزش علیه رژیم غیر قانونی و ضد ایرانی بود. شما هم میهن چه کار کردید؟ آیا از این که به خیابان نیامدید تا از هم میهنان ترک خود دفاع کنید، در خود احساس شرم و کم بودی نمی کنید؟.

بازهم این گرگ درنده، به شکار خود پرداخت. کردهای میهن پرست و ایرانی الاصل ما را قلع و قمع کرد. بازهم نفسی از ما بر نخاست، و به عبارتی دیگر، با سکوت خود، جنایت های این شیخ خون طلب را صحه گذاشتیم. از آن تاریخ هر روز و هرهفته شماری از هم میهنان ما را آنهم باگستاخی در میدان های شهر اعدام کردند. مزدوران رژیم هم برای تأیید آین جنایت ها گرد آمدند. آیا ما هم به تعداد ۱۰۰ هزار، و یک میلیون رفتیم تا با فریاد مخالفت خود گوش رژیم را به لرزه در آوریم؟.

نوبت به انجمن و خانه ملی ما یعنی مجلس رسید. ۱۰۵ سال پیش مادران و پدران ما در جنگی خستگی ناپذیر مشروطیت را برای ما به ارمغان آوردند. ما آنقدر ساده اندیش، و ببخشید بزدل و بی عرضه بودیم که از این خانه ملت دفاع نکردیم. آن هم مجلس اسلامی شد. دیگر آن که با فروش سرسام آور نفت هرگز پرسش نکردیم پول های آن چه شد؟. یک روز هم به پای نخاستیم تا وضعیت آن ها را روشن کنیم!.

در سال ۶۷، نزدیک به ده هزار نفر جوانان ما را در زندان ها وحشیانه نابود کردند. آیا کمترین عکس العملی نشان دادیم؟ آیا نمی شد یک روز چند میلیون مردم بیرون آیند و از رژیم ددمنش که آنروزها چندان هم قوی نبود بپرسیم بر چه اساس و پایه ای، و بر طبق کدام دادگاهی آنان را نابود کردید؟ آیا یک بار جمعیت یک میلیونی از تهران به کشتزار این فرزندان میهن در خاوران رفت تا در سوز دل مادران و پدران داغدیده شرکت داشته باشد؟.

ما که هرگز و در هیچ لحظه در برابر این نابخردان نایستادیم. ویا اگر ایستادیم منطقه ای بوده، و به هم کاری نداشته ایم. اگر کردستان یا بلوچستان بلند شد، دیگر نقاط ایران را خواب فراموشی فرو برد. اگر شیراز برخاست، بازهم سایر استان ها عکس العملی نشان ندادند. و اگر تبریز و ارومیه برخاست و به حال از دست رفتن دریاچه ارومیه که سرمایه ملی است، به زار و اندوه پرداخت، دیگر شهر نشینان ایرانی را خواب خرگوشی فرا برد.

این جا سوریه است. کشوری که در تمامیت و همگی با هم به پاخاسته اند، بیش از ۲۰۰۰ نفر تا کنون کشته دادند، و یک لحظه هم آرام نشدند. این جا مانند ایران مسأله قیام یک شهر ویا دوشهر نیست. بلکه قیام ملی است. قیامی که ما تا کنون نداشته ایم، و بیشتر قیام محلی بوده که به زودی سرکوب شده است. در هرحال، یا ما ملت به پا خیز قیام کننده هستیم تا آخوند را به زباله دانی بیاندازیم، و یا تسلیم و خوار و ذلیل خواهیم بود، و آنان بر جان، مال، هستی، و حتی ناموس ما تسلط خواهند داشت. مسأاله ما مسأاله یا مرگ، و یا زندگی است.

این جا سوریه است. کشوری که در تمامیت و همگی با هم به پاخاسته اند، بیش از ۲۰۰۰ نفر تا کنون کشته دادند، و یک لحظه هم آرام نشدند. این جا مانند ایران مسأله قیام یک شهر و یا دوشهر نیست. بلکه قیام ملی است. قیامی که ما تا کنون نداشته ایم، و بیشتر قیام محلی بوده که به زودی سرکوب شده است. در هرحال، یا ما ملت به پا خیز قیام کننده هستیم تا آخوند را به زباله دانی بیاندازیم، و یا تسلیم و خوار و ذلیل خواهیم بود، و آنان بر جان، مال، هستی، و حتی ناموس ما تسلط خواهند داشت. مسأاله ما مسأاله یا مرگ، و یا زندگی است.

درست مانند آن که پلنگی به یک آهو حمله می کند، آن شکار را بدرد، و با آسودگی به خوردن طعمه خود پردازد، ولی صدها آهو و حیوان دیگر پلنگ را نظاره کنند، وکمترین جنبشی از خود نشان ندهند.
و سرانجام این که: ما شیر بودیم رفته رفته ضعیف و ضعیف تر تا آن که بره شدیم، و بازهم پایین آمدیم تا سر انجام موش شدیم. ولی آخوند موش مرده مجلس خیرات و سر گورستان ها، از مظلومیت و سادگی، ویا می توان گفت از بیعرضگی ما، روز به روز چاق تر و چاق تر شد. تا بدان جا رسید که سرنوشت کشور، جان، مال، و حتی ناموس ما را نیز به دست گرفت.

این سرنوشت دردناک و از دست دادن کشوری باهمه امکانات آن به دست آخوند، تنها یک راه بیشتر برای ما به جای نمی گذارد: یا قیام ملی در سراسر ایران آن چنان که در سوریه شاهد آنیم، و یا دست به خود کشی زدن میلیونی. زیرا با این روش نرم نرمک، ۱۴۰۰ سال دیگر هم به یورش تازیان افزوده خواهد شد، وما هرگز از آن رهایی نیافته و به آزادی خود نخواهیم رسید.

 • ناشناس

  نوشته دوستان و هم میهنان خراسانی  افغانستان
   
   
   
   
   
  دوست
  ګرامی  هیچ کودکی
  فاسد دزد به دنیا نمی آید این محیط و نابرابری ها ستم ها  بی تفاوتی ها خشکه مقدسی هاست که ګروهی را به
  راه فساد می کشاند. خیابان خواب ها  کودکان
  رها شده ولګرد جوانان معتاد سی میلیون آوارګان کشورهای اسلامی  بیش از چهل میلیون معتاد در خاورمیانه تنها؟  بیکار   بی مسکن 
  بی خوراک   بی آینده   دزد بیچاره را ګردن میزنند و یا دستش را قطع
  میکنند ولی دزدان اصلی میلیارد هم میچاپند و لابد میخواهند به بهشت هم بروند؟  ریشه کردن ظلم فساد  دزدی رشوه خواری ساختن اجتماعی سالم با امکان
  رشد و پرورش تحصیل و تعلیم  دادن امکان ها
  بهمه  این است عدل اسلامی و قسط اسلامی نه
  اینکه رها شده ګان و قربانیان ظلم شهوت پرستی دزدی و فساد را مجازات کنیم؟  کودکان ولګرد خیابانی که قربانی ستم هستند
  بایست مجازات شوند یا شیوخ دزد میلیارد غارتګر با ثروتهای نامشروع  اسلام دین عدالت است نه مجازات قربانی های فقر
  و نادانی؟

   

  کودکی که
  در خانواده ای بودایی به دنیا میآید بودایی میشود و آنکه در خانواده مسیحی
  مسیحی؟  آیا این کودکان مستحق مجازات
  هستند؟ و کافر؟  خوب متعصبان سایر ادیان
  الهی هم مسلمانان را بت پرست دزد کلاش کافر ستمګر میدانند آیا این درست است؟  ګناه کودکی که در
  خاندان مثلا بی دین به دنیا میآید چیست؟ مردم ما و ملتهای در بند در تمامی دنیا نه
  تنها در دنیای سوم به بند کشیده شده اند. ثروتهای آنان غارت میشود دیوانه ګانی
  نظیر صدام و قذافی را سر آنان سوار کرده اند مردمی که روی دریای نفت ګرسنه
  میخوابند و یک مشت دیوانه متعصب و ابله بر آنان حاکم کرده اند.  میلیونها جوان کار ندارند  مسکن ندارند 
  همسر ندارند  دانشګاه ندارند  معتاد هستند از فرط ناعلاجی ممکن است دست به
  دزدی و خیانت هم بزنند؟ آیا آنان ګناهکارند یا سیستم دزد و فاسد. اخلاق و انسانیت مرده
  است  آیا آن ثروتمندان مثلا مسلمانی که بچه
  بازی میکنند و یا دختران بی ګناه را بی سیرت میکنند ګناهکار نیستند؟ چرا زنان
  ومردان ما بایست به راه ناصواب بروند؟ چرا رهبران مثلا مسلمان برایشان کار و ورزش
  و پوهنتون ایجاد نمی کنند؟  دوست ګرامی آن
  ګروهی که بر دنیا فعلا حکومت میکنند از تفرقه نفرت افکنی کمال سو استفاده را
  میکنند  و این تنها راهی است که آنان
  میتوانند با داشتن اقلیتی ناچیز بر اکثریت حکومت جابرانه داشته باشند.  شما اګر مثلا در یک خانواده غیر مذهبی به دنیا
  آمده بودند اینطور مذهبی بودید؟   این همه
  جنګ جدل حاصل کوته نظری است    چون درون
  پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است. 
  آن اقلیت شاید چند میلیون نفری شاید 
  حداکثر بیست میلیون که بر کل دنیا حاکم هستند  چهل درصد توان و نیرو و انرژی و ثروت دنیا را
  در اختیار دارند  آنان متحدند برنامه ریزان
  خبره دارند  برای بردګی ما برنامه ریزی
  میکنند  حتی اګر رییس جمهور آمریکا هم با
  آنان مخالف باشد اورا ترور میکنند  جان
  کندی  آنان تفرقه میاندازند و غارت میکنند
  و حکومت میکنند؟  اګر
  کسی واقعا مومن به دین های الهی باشد بایست خودش را وقف خدمت خلق کند. بیمارستان
  بسازد  کار ایجاد
  کند  نه اینکه صرف به کشت کشتار فکر
  کند؟  سی سه سال است که حکومت کاملا مذهبی
  ایران قدرت در دست دارد؟ چه کرده است  آیا
  آوارګان کمتر شده اند؟ آیا علم پیشرفت بیشتری کرده است  پنج میلیون ایرانی تحصیکرده به غرب و یا شرق
  رفته اند؟  طالبان چه کرد  مردم را از کشور فراری داد و پای کشورهای دیګر
  را  به آنجا باز کرد.
  باری کودکان خیابانی چه کرد؟ 

   

  همه ما
  ملتهای دربند بایست متحد شویم و در مرحله اول فقر بیسوادی رشوه خواری را ریشه کن
  کنیم نه با کشتن مردم بلکه با دادن امکانهایی به آنان  برای مردم مدرسه کار و مسکن و ازدواج فراهم کنیم  مردم به غذای
  سالم  کار سالم محیط سالم  فعالیت سالم احیتاج دارند  جهاد واقعی این است نه کشتن قربانیان ظلم و
  ستم؟  جهاد ګران آیا میتوانند دزدانی نظیر
  شیوخ عرب را بکشند؟  آنان به ریش همه ما می
  خندند در حالیکه جوانان ما به خود ارضایی و دله دزدی مشغولند آنان ثروتهای ملی
  مردم را با کمک اربابان خود غارت میکنند و مردم را به جان هم می اندازند. جنګ بین
  بی دین و با دین کافر مرتد مسلمان متعصب 
  شیعه سنی   عرب عجم  و… از شاهکارهای آنان است همین نفرتی که بین
  مسلمانان مثلا مومن و متعصب به سایرین وجود دارد نظیر همین نفرت هم بین مثلا بی
  دنیان به با دینان وجود دارد؟  متاسفانه ما
  از اصل غافل هستیم و تنها به فرع می پردازیم. 

   

  مسلمانان
  ثروتمند به شهوت رانی دزدی فساد حکومت و غارت مردم مشغولند ودم از عدل اسلامی
  میزنند؟  ولی هیچوقت آنرا اجرا نکرده و نمی
  کنند؟ چرا ما بایست فقیر بیسواد  بیکار 
  بی پوهنتون مریض بی بیمارستان داشته باشیم معتاد داشته باشیم؟ آنوقت طبق
  برنامه برنامه ریزان تنها پیکار خود را بطرف طبقه متوسط قربانی همان سیستم درکشورهایشان
  نشانه میرویم و آنان را می کشیم  جوانانی
  که از طبقه متوسط یا فقیر اروپ و آمریک هستند و مجبور هستند که به سرمایه داران
  قهار خدمت کنند همه ما قربانی هستیم  منتهی
  قربانیان را بجان هم می اندازند و خودشان به ریش همه ما میخندند. درست مثل قدیم که
  در میدانهای تفریح رومیان ګلادیاتورها بجان هم 
  می انداختند و خودشان تفریج میکردند تا آنان همدیګر را بکشند  درس مثل داستان خروس جنګی که آنان را بجان هم
  می اندازند تا یکدیګر را بکشند ولی مردم اطراف ایستاده مثلا تفریح میکنند؟  ای برادر صورت زیبای ظاهر
  هیچ نیست  تا توانی سیرت زیبا بیار؟  ای اهل عالم سراپرده یګانګی در عالم برپا شده
  است  بچشم بیګانګی
  درهم منګرید  که همه بار یک دارید و شاخه
  های یک شاخسار   ګلبنهای یک ګل  ګلبرګهای یک ګل   بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک
  ګوهرند  چو عضوی بدرد آورد روزګار  دګر عضوها را نماند  قرار  
  توکز محنت دیګران بی غمی 
  نشاید  که نامت نهند آدمی    ؟  
  ای بی خبران کجایید کجایید  محبوب
  در اینجاست  بیایید بیایید  محبوب تو همسایه دیوار به دیوار   تو در بیابان حیران چرایی    آیا درست است که همسایه مسلمان ګرسنه
  بخوابد؟ 

   

   

   

   

  ·                                
  دوست ګرامی هیچ کودکی فاسد دزد
  به دنیا نمی آید این محیط و نابرابری ها ستم ها بی تفاوتی ها خشکه مقدسی هاست که
  ګروهی را به راه فساد می کشاند. خیابان خواب ها کودکان رها شده ولګرد جوانان معتاد
  سی میلیون آوارګان کشورهای اسلامی بیش از چهل میلیون معتاد در خاورمیانه تنها؟
  بیکار بی مسکن بی خوراک بی آینده دزد بیچاره را ګردن میزنند و یا دستش را قطع
  میکنند ولی دزدان اصلی میلیارد هم میچاپند و لابد م…یخواهند به بهشت هم بروند؟ ریشه کردن ظلم فساد دزدی رشوه
  خواری ساختن اجتماعی سالم با امکان رشد و پرورش تحصیل و تعلیم دادن امکان ها بهمه
  این است عدل اسلامی و قسط اسلامی نه اینکه رها شده ګان و قربانیان ظلم شهوت پرستی
  دزدی و فساد را مجازات کنیم؟ کودکان ولګرد خیابانی که قربانی ستم هستند بایست
  مجازات شوند یا شیوخ دزد میلیارد غارتګر با ثروتهای نامشروع اسلام دین عدالت است
  نه مجازات قربانی های فقر و نادانی؟

  کودکی که در خانواده ای بودایی به دنیا میآید بودایی
  میشود و آنکه در خانواده مسیحی مسیحی؟ آیا این کودکان مستحق مجازات هستند؟ و کافر؟
  خوب متعصبان سایر ادیان الهی هم مسلمانان را بت پرست دزد کلاش کافر ستمګر میدانند
  آیا این درست است؟ ګناه کودکی که در خاندان مثلا بی دین به دنیا میآید چیست؟ مردم
  ما و ملتهای در بند در تمامی دنیا نه تنها در دنیای سوم به بند کشیده شده اند.
  ثروتهای آنان غارت میشود دیوانه ګانی نظیر صدام و قذافی را سر آنان سوار کرده اند
  مردمی که روی دریای نفت ګرسنه میخوابند و یک مشت دیوانه متعصب و ابله بر آنان حاکم
  کرده اند. میلیونها جوان کار ندارند مسکن ندارند همسر ندارند دانشګاه ندارند معتاد
  هستند از فرط ناعلاجی ممکن است دست به دزدی و خیانت هم بزنند؟ آیا آنان ګناهکارند
  یا سیستم دزد و فاسد. اخلاق و انسانیت مرده است آیا آن ثروتمندان مثلا مسلمانی که
  بچه بازی میکنند و یا دختران بی ګناه را بی سیرت میکنند ګناهکار نیستند؟ چرا زنان
  ومردان ما بایست به راه ناصواب بروند؟ چرا رهبران مثلا مسلمان برایشان کار و ورزش
  و پوهنتون ایجاد نمی کنند؟ دوست ګرامی آن ګروهی که بر دنیا فعلا حکومت میکنند از
  تفرقه نفرت افکنی کمال سو استفاده را میکنند و این تنها راهی است که آنان میتوانند
  با داشتن اقلیتی ناچیز بر اکثریت حکومت جابرانه داشته باشند. شما اګر مثلا در یک
  خانواده غیر مذهبی به دنیا آمده بودند اینطور مذهبی بودید؟ این همه جنګ جدل حاصل
  کوته نظری است چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است. آن اقلیت شاید
  چند میلیون نفری شاید حداکثر بیست میلیون که بر کل دنیا حاکم هستند چهل درصد توان
  و نیرو و انرژی و ثروت دنیا را در اختیار دارند آنان متحدند برنامه ریزان خبره
  دارند برای بردګی ما برنامه ریزی میکنند حتی اګر رییس جمهور آمریکا هم با آنان
  مخالف باشد اورا ترور میکنند جان کندی آنان تفرقه میاندازند و غارت میکنند و حکومت
  میکنند؟ اګر کسی واقعا مومن به دین های الهی باشد بایست خودش را وقف خدمت خلق کند.
  بیمارستان بسازد کار ایجاد کند نه اینکه صرف به کشت کشتار فکر کند؟ سی سه سال است
  که حکومت کاملا مذهبی ایران قدرت در دست دارد؟ چه کرده است آیا آوارګان کمتر شده
  اند؟ آیا علم پیشرفت بیشتری کرده است پنج میلیون ایرانی تحصیکرده به غرب و یا شرق
  رفته اند؟ طالبان چه کرد مردم را از کشور فراری داد و پای کشورهای دیګر را به آنجا
  باز کرد. باری کودکان خیابانی چه کرد؟

  همه ما ملتهای دربند بایست متحد شویم و در مرحله اول
  فقر بیسوادی رشوه خواری را ریشه کن کنیم نه با کشتن مردم بلکه با دادن امکانهایی
  به آنان برای مردم مدرسه کار و مسکن و ازدواج فراهم کنیم مردم به غذای سالم کار
  سالم محیط سالم فعالیت سالم احیتاج دارند جهاد واقعی این است نه کشتن قربانیان ظلم
  و ستم؟ جهاد ګران آیا میتوانند دزدانی نظیر شیوخ عرب را بکشند؟ آنان به ریش همه ما
  می خندند در حالیکه جوانان ما به خود ارضایی و دله دزدی مشغولند آنان ثروتهای ملی
  مردم را با کمک اربابان خود غارت میکنند و مردم را به جان هم می اندازند. جنګ بین
  بی دین و با دین کافر مرتد مسلمان متعصب شیعه سنی عرب عجم و… از شاهکارهای آنان
  است همین نفرتی که بین مسلمانان مثلا مومن و متعصب به سایرین وجود دارد نظیر همین
  نفرت هم بین مثلا بی دنیان به با دینان وجود دارد؟ متاسفانه ما از اصل غافل هستیم
  و تنها به فرع می پردازیم.

  مسلمانان ثروتمند به شهوت رانی دزدی فساد حکومت و
  غارت مردم مشغولند ودم از عدل اسلامی میزنند؟ ولی هیچوقت آنرا اجرا نکرده و نمی
  کنند؟ چرا ما بایست فقیر بیسواد بیکار بی پوهنتون مریض بی بیمارستان داشته باشیم
  معتاد داشته باشیم؟ آنوقت طبق برنامه برنامه ریزان تنها پیکار خود را بطرف طبقه
  متوسط قربانی همان سیستم درکشورهایشان نشانه میرویم و آنان را می کشیم جوانانی که
  از طبقه متوسط یا فقیر اروپ و آمریک هستند و مجبور هستند که به سرمایه داران قهار
  خدمت کنند همه ما قربانی هستیم منتهی قربانیان را بجان هم می اندازند و خودشان به
  ریش همه ما میخندند. درست مثل قدیم که در میدانهای تفریح رومیان ګلادیاتورها بجان
  هم می انداختند و خودشان تفریج میکردند تا آنان همدیګر را بکشند درس مثل داستان
  خروس جنګی که آنان را بجان هم می اندازند تا یکدیګر را بکشند ولی مردم اطراف
  ایستاده مثلا تفریح میکنند؟ ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست تا توانی سیرت زیبا
  بیار؟ ای اهل عالم سراپرده یګانګی در عالم برپا شده است بچشم بیګانګی درهم منګرید
  که همه بار یک دارید و شاخه های یک شاخسار ګلبنهای یک ګل ګلبرګهای یک ګل بنی آدم
  اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک ګوهرند چو عضوی بدرد آورد روزګار دګر عضوها را
  نماند قرار توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی ؟ ای بی خبران کجایید
  کجایید محبوب در اینجاست بیایید بیایید محبوب تو همسایه دیوار به دیوار تو در
  بیابان حیران چرایی آیا درست است که همسایه مسلمان ګرسنه بخوابد؟See More

  هیچ کودکی فاسد دزد به دنیا نمی آید این محیط و نابرابری ها
  ستم ها بی تفاوتی ها خشکه مقدسی هاست که ګروهی را به راه فساد می کشاند. خیابان
  خواب ها کودکان رها شده ولګرد جوانان معتاد سی میلیون آوارګان کشورهای اسلامی بیش
  از چهل میلیون معتاد در خاورمیانه تنها؟ بیکار بی مسکن بی خوراک بی آینده دزد
  بیچاره را ګردن میزنند و یا دستش را قطع میکنند ولی دزدان اصلی میلیارد هم میچاپند
  و لابد میخواهند به ب…هشت هم بروند؟ ریشه کردن ظلم فساد دزدی رشوه خواری ساختن
  اجتماعی سالم با امکان رشد و پرورش تحصیل و تعلیم دادن امکان ها بهمه این است عدل
  اسلامی و قسط اسلامی نه اینکه رها شده ګان و قربانیان ظلم شهوت پرستی دزدی و فساد
  را مجازات کنیم؟ کودکان ولګرد خیابانی که قربانی ستم هستند بایست مجازات شوند یا
  شیوخ دزد میلیارد غارتګر با ثروتهای نامشروع اسلام دین عدالت است نه مجازات قربانی
  های فقر و نادانی؟See More

  حامد کرزی وایی مخالفین دې د
  صلحې پروسه کې برخه واخلی خو دا خبره نه کوی چې افغانستان اشغال شوی دی او زه به
  دخپل ملت سره یو ځای دغلیم په ایستلو کې برخه واخلم او دا هغه اشغال دی چې محترم
  کرزی یې دیوې ذلیلې افغانی ډلې داشغال نمایندګې دامریکا تر مشرې لاندې کوله او
  ګران افغانستان یې په غربیانو یهودو اونصاراو اشغال کړ او دلسو کالو په اوږدو کې
  یې دسلو کلونو تباهی افغانستان دافغاستان کلتور ،دافغانستان خلکو او اسلام ته
  ورسوله او داینده نسل لپاره به دا یوه لویه جبیره وی

  ولی کرزی خو اوس پخپله هم دې امریکایی
  شتون ته اشغال وویل ، که ستاسو په یادوی په کنړ او هلمند کې چې کله امریکایی بمبار
  کې ملکی خلک شهیدان شوی وه نو کرزی وویل که امریکایان بیاهم داسې کار وکړی نو
  اشغال ګر ځواکونه ورته ویل کیږی او افغانستان بیا …داشغالګرانو په ما تولو کې ښّه تاریخ لری ، مګر امریکایی
  عسکرو بیا بیا هم همداسی وکړل او په پخپلو ویناوو کې هم روښانه کړه چې دوی دکرزی
  دخبرې پروا نه کوی ، نو اوس خو هغه ده دکرزی خبره پخپل ځای پاتی شوه او هغه دا چې
  امریکایان یو اشغال ګر ځواک ده او افغانان داشغالګرانو په ماتولو کې تاریخ لری ،
  اوس که دی له خپلې خبرې ګرځیدلی وی نو خلک خو پوهیږی چې دده خبره سمه وه او
  امریکایان دکرزی په اعتراف هم اشغال ګران دی ، هغه دملا او منبر خبره خو لاپرځای
  پریږده چې لس کاله وړاندې یی لا ویلی وه چې امریکایان اشغال ګران دی .نو په دې
  توګه دکرزی غاړې خلاصی دی خلک باید اوس داشغالګرانو په وړاندې خپل تاریخ ژوندی کړی
  !

  تنها راه رهایی اتحاد احترام بهم به
  باورهای هم دنبال علم رفتن از بدی تعصب های کور و غیر علمی پرهیز کردن از تمامیت
  خواهی ظلم و فساد جلوگیری کردن برادر و برابر بودن دوست داشتن هم است آنان متحد و
  متفق هستند اتحادیه اروّپ و آمریک ما مت…فرق و در کشمکش که من میدانم تو نمی دانی من بلدم تو بلد
  نیستی من عالم هستم تو نیستی من مومن ام تو نیستی من مسلمان واقعی هستم تو نیستی؟
  تو کافری من نیستم و>>> و این تفرقه همان چیزی است که سیستم جبار و
  غارتگر میخواهد آنان از اتحاد تساهل تکامل ما وحشت دارند وگرنه از کشت کشتارهای ما
  لذت می برند میگویند یک سرخ پوست خوب یک سرخ پوست مرده است ؟ آنان به دست ما اسلحه
  میدهند تا برادر کشی کنیم مگر غیر از این است؟ رهبرانی دزد فاسد دیوانه های زنجیری
  به ما تحمیل کرده اند و مارا به تعصب و جهل عادت داده اند تا نتوانیم با هم متحد
  بشویم و دنبال علم صنعت اخلاق و مدنیت برویم ما را به شهوت رانی و دزدی و فساد آلوده
  کردند زنان ما خود سوزی میکنند و مردان ما بچه بازی؟ آنان به مردم طبقه متوسط خود
  هم رحم نمی کنند تا چه رسد بما؟

  برابری درمیان مردم دنیا غیرممکن است
  ، خداوند متعال مردم را درخلقت خویش مسلمان وکافر ، اهل جنت واهل دوزخ ، عالم
  وجاهل آفریده است پس ماوشما نه میتوانیم که این تفرقه را ازمیان برداریم بخاطریکه
  خالق آنها این تفرقه را روی مصلحت های که او تعالی م…یداند پیدانموده ، از تاریخ پیدایش بشریت ادامه داشته و
  ادامه خواهد داشت، خداوند می فرماید (هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون )
  یعنی : آیا آنهایکه میدانند وآنهایکه نه میدانند برابر اند؟ َیعنی برابر نیستند،
  پس شما روی کدام منطق میگوید که تفرقه ها را ازبین بورد؟ همچنان خداوندمی
  فرماید:(لایستوی اصحاب النار واصحاب الجنة) یعنی : اهل دوزخ واهل جنت برابر نیستند
  .See More

  وهمچنین خداوند که درهرزمان کدام
  پیامبر را بخاطر هدایت مردم می فرستاد درمقابل آنها کلانهای کافر ونا اهل را نیز
  می آفرید مثل فرعون باموسی علیه السلام ، ابوجهل با محمد صلی الله علیه وسلم
  ابراهیم علیه السلام با نمرود ، درحالی که خداوند هرظالم و…کافر را خودش به
  قدرت خود ازبین بورده میتوانیست مگربخاطر امتحان نمودن بشر خداوندمتعال چنین نه
  کرد بلکی بشر را می آزماید که آیا شما پی مردم نااهل رامیگیرید ویا درمقابل آنها
  مثل پیامبران می استد؟ پس این مسئله خودش تفرقه رابه وجود می آورد که ازبین بوردن
  این تفرقه بسیاری از انسانهای نخبه را عاجز نموده است، پس شما هم باید حل اساسی
  این مسئله را پیدانماید گفتاربسیار به درد نه می خورد بلکی ازوحی اللهی باید الهام
  بگیریم وهمه مسائل را قسم برسی وحل نمایم که خداوند راه را برای ما رهنمای می کند.
  بسSee More

  ندی
  برابر هغه خلک چی وطن یی خرس که له هغو خلکو سره چی له وطنه دفاع کوی . دا تعصب
  ندی دا یو حقیقت دی چی په وطن پلورونکو اقوامو یو تور داغ پاته شو…امریکا به
  وتشتی مگر تورمخی خلک به سه کوی.. زانونه به بیگناه شیی او که کوم بل منافق دریز
  به غوره کوی.؟؟؟

 • نکته ها و دورویی ها
  by Sahameddin Ghiassi on Tuesday, September 6, 2011 at 9:22am
  while swimming with sweet girls and huging one of them Think a person with such an open relationship with girls and shows people the wrong ways which are anti ISLAMIC Teachings can be an advicer of ISLAMIC Realated questions and FUNNY that he is one of the ADMINS of this page so how we can trust a person with such a bad biograpy to answer our ISLAM related QUESTIONS..عکس مدیر مسول صفحه درحال شنا بادخترزیبا می باشد لعنت به این مرتد وکافرلعنتی لعنت بابیاید دست به دست هم داده ورازهای این سګ مرتد راافشا سازیم تا دیګرجرعت به فریب ودعوت مسلمانان به دین عیسویت ننماید وچهره شوم اش را ازاین صفحه وازاین دنیا نابود سازیمزنده باداسلام عزیزولعنت بادبه دین کثیف عیسویت ولعنت باد به مرتدآقای فرید این شخص مدیر این صفحه نیستندلطفا نظم صفحه را رعایت کنید این صفحه جدیدا ساخته شده لطفا نام گروپ را بد نکنید من این گروپ رأ فقط بخاطر الله ج ساخته هم جهت پاسخ بو سوالات شما و این شخصیکه شما میگوید یک عضو است که خارج خواهند شد لطفا نام گروپ بد نکنآقای محترم فکرتان را تمیز کنید آن دختر من است آدم نمی تواند دختر خود را دست بزند. فضاوتهای عجولانه کاری بی انصافی است.متاسفانه شما تنها یک عشق می شناسید و آنهم عشق همراه با سکس است خبر ندارید که عشق های دیګری هم هستند مثل عشق دوست داشتن مثل خواهر دختر مادر همسر بیر دیر ما مولانا است در ثانی در جامعه های غربی و غیر اسلامی شدید همه زنان با مایو به شنا میروند. بهتر است بجای تهمت زدن قلب های خود پاک کنید و با چشم پاک به زنان ودختران و خواهر مردم نګاه کنید نه با چشم شهوانی و تمامیت خواهی و تملک ؟مردان ما بایست عادت کنند به دختران و زنان مردم با چشم پاک نګاه کنند نه اینکه آنان را محدود کنند پیر دیر ما مولانا جلال الدین است که رهبر واقعی است نه جانماز آبکش دو رو و خاین که ثروتهای ملی مارا غارت میکنند و ادعا دین هم میکنند. لعنت بر دورویان دروغګویان و فاسدان شنا کردن فساد است و لی دزدی و هیزی و غارتګری فساد نیست مشروب خواری و مواد مخدر فساد نیست ؟در ضمن من کسی را دعوت به دین عیسویت که آنهم یک دین الهی هست نکردم ولی آیا میدانید که پیروان متعصب مسیحیت مسلمانان را شیطان پرست میدانند و من همیشه دفاع کردم که مسلمانان هم دارای تمدنی عظیم هستند و کسانی مثل ابن سنیا ها دارند یا مولانا ها؟ کافر همه را به کیش خود پندارد این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است ما بایست مردم را پاک طینت کنیم خود سوزی و بچه باری و ستم و ظلم و تمامیت خواهی را ریشه کن کنیم نه اینکه با انسانهای روراست برخورد نماییم؟

 • متاسفانه شما تنها یک عشق می شناسید و آنهم عشق همراه با سکس است خبر ندارید که عشق های دیګری هم هستند مثل عشق دوست داشتن مثل خواهر دختر مادر همسر بیر دیر ما مولانا است در ثانی در جامعه های غربی و غیر اسلامی شدید همه زنان با مایو به شنا میروند.بهتر است بجای تهمت زدن قلب های خود پاک کنید و با چشم پاک به زنان ودختران و خواهر مردم نګاه کنید نه با چشم شهوانی و تمامیت خواهی و تملک ؟

  Sahameddin Ghiassi مردان ما بایست عادت کنند به دختران و زنان مردم با چشم پاک نګاه کنند نه اینکه آنان را محدود کنند پیر دیر ما مولانا جلال الدین است که رهبر واقعی است نه جانماز آبکش دو رو و خاین که ثروتهای ملی مارا غارت میکنند و ادعا دین هم میکنند. لعنت بر دورویان دروغګویان و فاسدان شنا کردن فساد است و لی دزدی و هیزی و غارتګری فساد نیست مشروب خواری و مواد مخدر فساد نیست ؟

  about an hour ago · LikeUnlike

  §

  Sahameddin Ghiassi در ضمن من کسی را دعوت به دین عیسویت که آنهم یک دین الهی هست نکردم ولی آیا میدانید که پیروان متعصب مسیحیت مسلمانان را شیطان پرست میدانند و من همیشه دفاع کردم که مسلمانان هم دارای تمدنی عظیم هستند و کسانی مثل ابن سنیا ها دارند یا مولانا ها؟ کافر همه را به کیش خود پندارد این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است ما بایست مردم را پاک طینت کنیم خود سوزی و بچه باری و ستم و ظلم و تمامیت خواهی را ریشه کن کنیم نه اینکه با انسانهای روراست برخورد نماییم؟

  about an hour ago · LikeUnlike

  §

  Sahameddin Ghiassi “مهدی، فرزند هاشمی رفسنجانی بهرمانی، تنها فرزند یک مسئول کشوری نیست که در انگلیس تحصیل می‌کند بلکه بنا به گفته نمایندگان مجلس ۴۰۰ آقازاده دیگر در این کشور مشغول به تحصیل هستند.
  با این حال با توجه به این که میزان ۴۰۰ نفر مربوط به تحصیل در کشور انگلستان است و باقی کشورهای غربی در نظر گرفته نشده‌است؛ پرسش‌هایی اساسی در افکار عمومی جاری است؛ فرزندان مسئولین ایرانی از چه طریقی برای ادامه تحصیل به غرب می‌روند؟ نفوذ و قدرت سیاسی در این مسئله چه نقشی دارد؟ چرا اینان تمایل شدید به تحصیل در خارج از ایران را دارند؟ و … ”
  به عبارت دیگر؛ محیط خفقان آور مراکز تحصیل تحمیل شده به فرزندان ایرانزمین توسط پدران اسلامیست این آقازادگان، بدرد آنان نمیخورد و از ما بهتران با پول ایرانیان در بند به فرنگ میروند که هم “درس ” بخوانند و هم استخوان سبک کنند و هم برای بقای نظام پربرکت زد و بند و خرید و لابیگری.
  قربون برم خدا رو، یک بومو دو هوا رو!

 • dozdidan enghlab kudeta ast

  درسی از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: همکاری و اتحاد قابل انعطاف، حمید آقایی
  کوروش هم در حصر خانگی قرار گرفت
  این مارکسیست روسی از فرط وحشت بیرون افتادن راز مارکسیسم لنینیسم و کودتای لنین جاسوس آلمانی ها و نقش خائنانه مارکسیست ها ی روسی در تحولات ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب ۵۷ و اشغال سفارت امریکا و امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و بیرون انداختن لیبرال ها از حکومت و خیانت عصر طلایی ها به جنبش سبز مردم عقب نشینی کرده به آخرین خاکریز و از آنجا میخواهد لنین و کودتای ۱۹۱۷ را نجات دهد .
  اما دروغ گو کم حافظه میشود و او که حالا پذیرفته بلشویک ها چند ده هزار ( نه حتا ۲۴ درصد ) بوده اند و ۲۰۰ میلیون روسی را به گروگان گرفته اند . مدعی است که چون انقلاب ! یعنی همین ! یعنی عده ای کوچک اما کله خر و حزب اللهی مغز شسته که با شامبوری بازی و چماق و ترور و آتش زدن سینما و بستن احزاب و هر کار ممکنی قدرت را بدزدند !!! پس چرا با رجوی ها مخالفید ؟ پس هر دیکتاتور وحشی جنایت کاری انقلابی است ؟
  سوال این ا ست :
  چرا شما ها نمی توانید علیه ملاها ۴۰ سال انقلاب کنید ؟
  آیا به این دلیل است که نمی خواهید ؟
  یا همدست آنها هستید در نوکری روسیه ؟
  انقلاب اکتبر یک کلاهبرداری بزرگ بود از طرف یک عده کودتاچی با استفاده از نیروهای مسلح و چریکی و دخالت یک کشور خارجی ( آلمان )
  اما انقلاب اصلی قبل از ان توسط مردم و خلق ها انجام شده بود و دولت لیبرال کرنسکی دشت مسیر صحیح را میرفت
  لنین وسط راه رسید و با کودتا میوه انقلاب را دزدید
  در انقلاب ۵۷ همین اتفاق افتاد
  اقلیت کوچک منسجم فقط میتواند انقلاب را بدزدد
  نمی تواند انقلاب ایجاد کند
  اگر میتوانست تا کنون در فقاهت اسلامی روسی صد دفعه انقلاب شده بود
  همین شبه انقلاب ( داخل انقلاب مردمی ) را توده ایها در بهمن ۵۷ توسط ملاهای روسی کردند با دزدیدن ان .