دریاچه ارومیه، یاد آور شکست همیشگی دولت عثمانی از سپاه شاه عباس بزرگ ۸

شاه عباس بزرگ یکی از ستارگان درخشان و از مفاخر تاریخ ایران است. خدمات این شاه خردمند با تدبیر، نه تنها ایران را از چنگ پرقدرت دولت عثمانی نجات داد، بلکه سرحدات کشورمان را به مرزهای ساسانیان رساند. همچنین، اروپای غربی را از تجاوز و پیشروی بی امان سربازان ترک باز داشت.

شاه عباس بزرگ یکی از ستارگان درخشان و از مفاخر تاریخ ایران است. خدمات این شاه خردمند با تدبیر، نه تنها ایران را از چنگ پرقدرت دولت عثمانی نجات داد، بلکه سرحدات کشورمان را به مرزهای ساسانیان رساند. همچنین، اروپای غربی را از تجاوز و پیشروی بی امان سربازان ترک باز داشت.

در دو سده ۱۶و ۱۷، دولت عثمانی آن چنان یکه تاز و خودکامه بود که شبه جزیره عربستان، خاورمیانه عربی ، مصر، لیبی و حتی الجزایر را در اختیار خود در آورد، در اروپا نیز درحال پیشروی تا  مرزهای فرانسه، انگلیس بود، و در شرق نیز  در سال ۱۵۹۰ با گرفتن شهرهای تبریز، شیروان، گرجستان و لرستان، در پی آن بود تا ایران را کاملاً به تصرف خود در آورده و یکی از ایالات خود سازد.

در چنین شرایطی، شاه عباس جوان در تدارک سپاه و امکانات نظامی بود تا جلو حرکت سپاه عظیم عثمانی قدرت ایستادگی داشته باشد.
سرانجام در سال ۱۶۰۲ میلادی، شاه عباس شجاع و پر قدرت، توانست در کمتر از یک سال بخش هایی که در سال ۱۵۹۰ از دست داده بود بازپس گیرد.

در سال ۱۶۰۳، سلطان احمد، پادشاه عثمانی سپاه ۱۰۰ هزارنفری خود را روانه تبریز کرد.  شاه ایران با جمع آورى نیروهاى خود در حوالى دریاچه ارومیه با او رو برو شد.

سپاه ایران دراین زمان حدود ۶۲ هزار نفر، و توپخانه آن نیز کوچکتر از ترکها بود.  بنا به تدبیر شاه عباس، سپاه به دو بخش تقسیم شد.  نخست ۱۰هزار سوار از جان گذشته، حمله را به سپاه عثمانى آغاز کردند. شاه عباس ۵۰ هزار پیاده خود را از چشم سپاه دشمن پنهان نگاه داشت.

ترکها به گمان آنکه با توپخانه قادر به دفع حمله سواران هستند نظم پیاده نظام خود را بر هم زده و سواران ایرانى را نشانه رفتند اما سرعت سواران ایرانى دراین زمان جاى خود را به مانورى بى نظیر داد یعنى سواران به جاى حرکت مستقیم به سمت توپخانه و پیاده نظام در عرض سپاه عثمانى حرکت کردند و بدون توجه به آتش سنگین توپهاى عثمانى خود را به عقب سپاه ترک رساندند .

جقال اوغلى  فرمانده سپاه عثمانی به گمان آنکه ۱۰هزار سوار اکنون کاملاً در محاصره خواهند بود، با پیاده نظام راه برگشت سواران ایرانى را بست و با تغییر جهت توپها تلاش در نابودى آنها کرد.  غافل از اینکه ۵۰ هزار سرباز ایرانى با سرعت خود را به جلوى سپاه ترک رساندند و ناگهان نبرد به درجه اى شدت گرفت که کار از دست فرماندهان ترک بیرون رفت.

همزمان با شدت گرفتن نبرد پیاده نظام، سواران ایرانى که اکنون از کمند توپ و پیاده نظام عثمانى خارج شده بودند با برگشت به سمت سپاه ترک قتل عام هولناکى را از دوطرف سپاه دشمن آغاز کردند.
توپخانه عثمانى نیز قادر به عمل نبود چرا که ۲ سپاه درهم آمیخته بودند. تا پایان روز ۲۰ هزار سرباز عثمانى کشته شدند و سپاه متلاشى شده عثمانى شکست خورده، کلاً منطقه را به سمت غرب ترک کرد.

این صحنه ای پرشور از جنگ سپاه ایران با متجاوزین عثمانی را نشان می دهد. متجاوزینی که در دوران شاهان صفوی برای تصرف کامل ایران بارها، و بارها به شهرهای ایران حمله ور شدند. این اشتهای کاذب و عطش جهانگشایی حتی تا دوران قاجاریه نیز ادامه داشت. بیشتر نیروی ایران در این چند قرن صرف دفاع و پس راندن سپاه عثمانی در غرب، و ازبکان در شمال غربی شد. این ها موجباتی گردید که ایران از اروپاعقب بماند و زمینه حمله روسیه به ایران و ازدست دادن ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع ایران را فراهم سازد.

این صحنه ای پرشور از جنگ سپاه ایران با متجاوزین عثمانی را نشان می دهد. متجاوزینی که در دوران شاهان صفوی برای تصرف کامل ایران بارها، و بارها به شهرهای ایران حمله ور شدند. این اشتهای کاذب و عطش جهانگشایی حتی تا دوران قاجاریه نیز ادامه داشت. بیشتر نیروی ایران در این چند قرن صرف دفاع و پس راندن سپاه عثمانی در غرب، و ازبکان در شمال غربی شد. این ها موجباتی گردید که ایران از اروپاعقب بماند و زمینه حمله روسیه به ایران و ازدست دادن ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع ایران را فراهم سازد.

شکست ترکان در نبرد ارومیه سبب باز پس گرفتن آذربایجان، کردستان، بغداد، موصل، دیار بکر، گنجه، تفلیس و باکو شد و عثمانیان کلیه متصرفات خود  در ۳ دهه گذشته را به ناچار به ایران بازگرداندند.

تداوم حملات عثمانى به ایران

عثمانی ها که نمى خواستند شکست را از دولت ایران بپذیرند، در سال ۱۶۰۷ میلادی سپاهى بزرگ دیگر به ایران فرستادند مراد پاشا فرمانده این سپاه بود اما این سپاه نیز شکستى سخت از ایران خورد.  ۹ سال بعد در ۱۶۱۶ سلطان مصطفى خلیل پاشا را با ۶۰ هزار سوار به جنگ ایران فرستادند وى على رغم پیروزى هاى اولیه در تسخیر تبریز ناموفق بود.

آخرین تلاش و جنگ عثمانی ها

در ۱۶۲۳ ترکها آخرین کوشش خود را با اعزام سپاهى مجهز به ۴ واحد بزرگ توپخانه براى بازپس گیرى بغداد انجام دادند اما در تلاش خود ناموفق ماندند و چون نبرد ۶ ماه به طول انجامید در سپاه ترک شورش رخ داد.

از این به بعد، زمان به شدت به زیان ترکها پیش می رفت. چرا که حضور شخص شاه عباس در سپاهیان ایران، پس از ۷ ماه محاصره عملاً موجب آن شده بود که سپاه ترک روحیه خود را از دست داده و توسط نیروهاى ایران کاملاً منهدم گردند.
نفرات باقیمانده سپاه عثمانى نیز به دلیل گرسنگى هرگز موطن خود را ندیدند و در بیابانهاى عراق و سوریه تلف شدند.

نتیجه نبردهاى شاه عباس

بى تردید اگر در دو سده ۱۶ و ۱۷ شاهان پرقدرت صفویه در ایران حاکم نبودند، ایران نیز جزو ایالات چهل و چندم عثمانى مى شد. اما ضربات خردکننده ارتش شاه عباس بزرگ و شجاعت سواران قزلباش بازوان متجاوز عثمانى را از کار انداخت و این ارتش جهنمى را مجبور کرد که به تصرفات سرزمین خود قانع بماند.
مضافاً آنکه نبردهاى ارومیه و بغداد دست کم یک سوم نیروهاى امپراتورى عثمانی را هدر داد و توان این کشور را براى ادامه تجاوزاتش به غرب و شرق تحلیل برد.

این نقشه ایران بزرگ را در دوران صفوی از ۱۵۰۱ تا ۱۷۲۲ را نشان می دهد. دست توانای بیشتر پادشاهان این دودمان، ایران فراموش در تاریخ و از دست رفته پس از یورش تازیان را دوباره زنده کرد، و بدان قدرت و شکوه جهانی بخشید.

این نقشه ایران بزرگ را در دوران صفوی از ۱۵۰۱ تا ۱۷۲۲ را نشان می دهد. دست توانای بیشتر پادشاهان این دودمان، ایران فراموش در تاریخ و از دست رفته پس از یورش تازیان را دوباره زنده کرد، و بدان قدرت و شکوه جهانی بخشید.

نبردهای شاهان صفویه با دولت عثمانی نه تنها دست آن کشور را از تصرفات ایران جدا کرد، بلکه کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه، انگلیس، و اسپانیا را نیز از شر سپاه بی رحم و کشتارگر ترکان درامان گذاشت. و می توان گفت که تاریخ دوباره تکرار شد و ایران به مانند ۱۷۰۰ سال قبل مجدداً شمشیر قدرتى مخوف در جنوب اروپا را کند کرد و به سربازان مشابه لژیونرهاى رومى ضرب شست شمشیر ایران را چشاند

در پایان این نکته قابل یادآوری است که با همت و شجاعت بی همتای شاه عباس بزرگ، ایران در دوران سلطنت وی متصرفات از دست رفته خود را از زمان یورش تازیان باز پس گرفت، و به مرزهای ایران زمان ساسانیان رسید.

ولی بدبختانه، از زمانی که ایران اسیر آخوند و یا آخوند مرام شد، دوران ضعف و انزوال ایران آغاز گردید. چنانکه در دوران فتحعلی شاه یک سوم از خاک ایران جداشد، و از ۳۲ سال پیش تا کنون که این حکومت ضد ایرانی اسلامی بر ایران مسلط شده، ضعف و سستی آنچنان در ایران به وجود آمده،  که ایران را مانند دوران پیش از صفویه و یا آغاز سلطنت شاه اسماعیل در موقعیتی بسیار ناتوان و شکست پذیر در برابر هر نیروی خارجی حتی ترکیه کنونی یا عثمانی پیشین قرار داده است.

در حقیقت این ترکان آذری بودند که از ۵ سده پیش تاکنون بانی و نگهبان پرچم و آزادی ایرانند. ما بدانان افتخار می کنیم و دست محبت و میهن دوستی آنان را صمیمانه می فشاریم. اکنون هم که باردیگر در برابر رژیم اهریمنی ولایت فقیه ایستاده اند، این بار وظیفه مردم دلیر و سلحشور ایران است که با قیام کنونی تبریز، ارومیه، میاندوآب، و مراغه همراه شوند، و مانند دوران شاه عباس بزرگ، باردیگر ایرانی آزاد، سربلند، و قابل ستایش در جهان بسازند. به امید فردای روش.

این نقشه جامع دریاچه ارومیه است که می تواند جابه جا شود و مناطقی را که می پوشاند نشان دهد. در عکس به خوبی پیداست که وجود این دریاچه موجب سبزی و خرمی دهها شهر و ده آذربایجان بوده، و نابودی آن استان بزرگی را به خشکی  و نابودی می کشاند. در یاچه ارومیه شاهد و یاد آور جنگ های خومینی میان لشکر ۱۰۰ هزار نفری ترک، و سپاه ۶۲ هزار نفری شاه عباس بزرگ بوده است. جنگ هایی که ترکان طمع کار را از تصرف کامل ایران برای همیشه نا امید کرد.
 • ناشناس

  Sahameddin Ghiassi
  دیدگاه پارسی داریوش هخامنشی: اهورامزدا دروغ را از سرزمین و مردم من بدور نگه دارد کوروش بزرگ : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ دیدگاه عربی پیامبر اکرم به علی (ع) : ای علی در ۳ جا دروغ نیکوست : میدان جنگ ، وعده به زنان و اصلاح بین مردم.{ وسایل الشیعه – جلد ۱۲}LikeUnlike · · UnsubscribeSubscribe · Monday at 11:12am near Orlando
  Farid Rehmani and Nadeya Naze Khan like this.
  Hamed Jami به اون خدای بالا سر قسم که همسایه خودم از بو فهمیدیم که مورده پلیس هم آمد و خانه اش را پولم کردند همین ۶ ماه پیش .۱۷ hours ago · LikeUnlikeHamed Jami سبحان الله سبحان الله این انسان چقدر دروغگوست سبحان الله .۱۷ hours ago · LikeUnlikeFarid Rehmani استغفرالله استغفرالله این انسان چقدردرغگوست استغفرالله۹ hours ago · LikeUnlikeMahboob Shah سلام و ادب من از کسانیکه با جناب غیاثی درگیر اند سوال دارم، ۱ دین عیسی ع چیست ؟؟ ! ۲ آیا محمد ع إجاده داده که موحد را لعنت کنیم ؟؟ !۴ hours ago via mobile · LikeUnlike · ۱ personLoading…Mahboob Shah سوالات جناب غیاثی علم، صبر و حوصله کار دارد هر سوالش را جواب دهید نه إینکه کسی را بی مورد لعنتی کنید .۴ hours ago via mobile · LikeUnlike · ۱ personLoading…Sahameddin Ghiassi ما برای بی نیاز بودن به غرب و شرق به چه چیز احیتاج داریم ؟ مسلم است که به علوم جدید آزادی فکر تحصیل و رفاه شفاخانه و ورزش نیازمندیم. متاسفانه در کشورهای مسلمان موضوع فرق میکند ما ګیر یک مشت دزد قالتاق افتاده ایم که برایشان جز برده ای بیش نیستیم. نظیر آقای قذافی که کل مردم کشورش را خاین وموش صحرایی می خواند و برایشان هیچ ارزشی قایل نیست چهل دوسال حکومت کرده و حالا هم میخواهد که خانواده اش مثل یک خانواده سلطنتی باشد. میلیاردها دلار ثروت ملی را خرج بمب توپ تانک کرده و با همانها ملت خودش را هم کشته است. شیوخ عرب در بهترین قصرها تلا زندګی میکنند و در حمامهای عاج غسل جنابت میفرمایند آنان با کمک شرکتهای اروپایی و آمریکایی سرمایه ملی مارا به تاراج می برند و مارا در فقر فاقه رها میسازند. آنان به دست برادران ما اسلحه میدهند تا برادرانی که دیګر اندیش هستند بکشند. میګویند که کمونیست های افغانی بسیار انسانهایی والا و بشر دوست بودند و برای ترقی مردم زحمت کشیدند ولی به دست برادران دیګر ما تفنګ دادند و آنان را شست شوی مغزی کردند تا برادر کشی کنند. متاسفانه این تعصب های کور و جهل و تنفرها را در ما نهادینه کردند که تنها خود را که متاثر از یک مکتب و روش هستیم محق میدانیم و دیګران را خطا کار و حتی به آنان اجازه دفاع و ګفتګو هم نمی دهیم میخواهیم خونشان را بریزیم چون دګر اندایش هستند. ثروتمندان ما که جوانان مارا آدمکهای خودمیکنند و آنان را به تعصبهای غیر علمی آلوده میکنند خودشان همه نوع کثافتکاری میکنند ولی جوانان را بر ضد سایر جوانان تحریک میکنند. فرزندان ثروتمندان کشورهای اسلامی در بهترین پوهنتونهای دنیا تحصیل میکنند و از همه مواهب دنیا استفاده می نمایند آنوقت جوانان طبقه فقیر و متوسط ما در جستجوی آب نان هستند و به خود ارضایی و خود سوزی و خود کشی روی

  میآورند. مګر دین اسلام از دین مسحیت جوان تر و مدرن تر نیست چرا بایست دختران و پدران را در مسجد ها از هم جدا کرد؟ تا آنجا که من شینده ام مادران اروپایی به دختران و پسران خود سفارش میکنند که تا دختری یا مردی را دوست نداشتی با او همبستر نشو. و مادران باشرف مسلمان به فرزندان خود میګویند اګر عروسی در کنارت باشد هرګز جز به چشم پاک خواهری به او نظری نیانداز

  حالا برخی از کسانی که جز خور خواب شهوت چیزی نمی فهمند اصرار دارند که بایست زنان را در کیسه کرد که آنان تحریک جنسی نشود آیا در بین حیوانان هم چنین است؟ دخترهای ما زنان ما بایست از ورزش آزادی تفریحهای سالم برکنار باشند زیرا آقایان حشری میشوند؟ کسی در این ور دنیا شنا میکند و کسی دیګری در آن ور دنیا دین خود را در معرض خطر می بیند و میخواهد آدمکشی کند. من مجبور شدم که به آمریکا بروم و ترجیح میدادم که در کشور خودم بلخ زیبا کار کنم ولی نشد اینجا آمدم مدرسه ای شبانه روزی باز کردم که بخدمت جوانان در آیم در مرزعه مدرسه من جوانان میتوانستند که خوراکهای بهداشتی طبیعی کشاورزی کنند و از خوردن غذاهای فاسد و مملو از هورمونهای چاق کنند و سرتان زا در امان باشند حال عوض کمک به من حسادت میکنند؟ برای ساختن کشورهای پیشرو و بهتر بایست اول اخلاق اجتماعی بالا رود و اعتماد و دوستی جایش را به فساد و بدبینی بدهد. کسانی که حتی اینطور فکر میکنند که برادر به خواهر هم تجاوز میکند اګر آزاد باشند اشتباه میکنند. زنان و مردان ما هم بایست مثل کشورهای پیشرفته با اخلاق اجتماعی بزرګ شوند و بهم خیانت نکنند. محدود کردن بیش از حد دختران آنان را بصورت عروسک در میآورد و بیکاره هستند و اګر شوهر و یا پدری نتواند مخارج آنان را بدهد در اجتماع سقوط خواهند کرد ولی زنان ودختران تحصیکرده براحتی میتوانند ګلیم خود را از آب بیرون بکشند وحتی از شوهرشان از بین برود میتوانند از فرزندان خود نګهداری کنند. حالا آقای خون ریز اګر مرد میدانی برو با فساد جهل ظلم و ستم جهاد کن اګر میتوانی بچه بازها را بکش دزدان میلیادری بکش نه یک معلم زحمت کش را که سالها تدریس کرده ولی آهی در بساط ندارد. سیستم غارتګر در غرب به مردم وام میدهد و آنان را برده بانکها میسازد. بجای فکر کشت کشتار به تحصیل علم قیام کن و دردهای مردم را بفهم نه اینکه دایم از شهوت مغزت را پر کنی؟ این را بدان که در غرب این زنان هستند که حاکمان واقعی می باشند و این آنان هستند که بر مردان حکومت میکنند؟ البته اینهم افراط تفریط است باید زن مرد با هم دوست و یکرنګ و مهربان نسبت بهم باشند. امیدوارم که توضیحات من خشم شمارا فرو کش کند فکر نکنید که چون زنان و دختران درغرب آزاد هستند همه آنان وسیله دفع شهوت مردان هستند. اینجا هر مردی به زنی تجاوز کند مجازاتی سنګین دارد دوست ګرام خانه قاضی ګردو بسیار است ولی شمارش دارد متاسفانه اسلامی که قبلا دین اخلاق وپاکی معرفی شده بود اکنون دین جهل ظلمت و تروریستی معرفی میشود من آنچه شرط بلاغ هست با تو میګویم تو خواه از سخنم پند ګیر خواه ملال . تمامی فحش ها و زشتی هایی که میکنی بخودت برمیګردد. نام من هم آن نیست که می بینی ؟۲۹ minutes agoUnable to post comment. Try AgainSahameddin Ghiassi متاسفانه نظرات مرا پاک میکنند و بجای جواب فحاشی میکنند من تابع مولانا جلال الدین مولوی هستم و او پیر راه من است۲۵ minutes ago · LikeUnlikeSahameddin Ghiassi چشمان خود را پاک کنید نه دختران مارا مجبور کنید که در کیسه روند
  دیګران را بچشم پاک نګاه کنید از وجود خود به دیګران قیاس نفس نکنید. شما که منطق و استدلال ندارید به فحاشی و بد ګویی نپردازید درهمه دنیا زنان با مردان معاشرتهای سالم دارند در کلیساها کنار هم می نشینند تا آنجایی که من میدانم بسیار نجیب هم هستند. حالا آنان که شما را شست شوی مغزی داده در خدمت اربابان قدرت قرار داده اند بحثی جداګانه است ما عظمت علمی و اخلاقی هنری فرهنګی اسلام را میخواهیم ولی شما نادانسته یا دانسته آب به آسیاب فتنه ګران و غارګران و دلالان اسلحه می ریزید و ثروتهای ملی ما را که بایست صرف ایجاد پوهنتون بیمارستان مکتب شود به جیب شرکتهای خارجی سازنده مواد منفجره و مواد مخدر و شرکتهای بیمه میریزید. و با آن تفنګها به برادر کشی می پردازد عظمت خدا و بزرګی و کوچکی دنیا آنقدر هست که عقل تمام فلاسفه و دانشمندان هم نتوانسته آنرا درک کند ولی شما محرومیت ها را از آن مردم فقیر و متوسط میدانید و دست بسته در خدمت دیوانه ګان قدرت شهوت دزدان و خاین ها و مردم مظلوم هستید جوانان بایست خود ارضایی کنند و دختران باید خود سوزی کنند ثروتمندان بایست از همه مواهب سو استفاده کنند؟ کجای این یک منطق است و حالا حتی عشق خواهر برادری را هم قبول ندارند سراسر وچود شما شهوت است و به غیر از آن چیزی نمی شناسید. اسلام دین فضیلت کمال علم و دانش است نه شهوت و کثافتکاریهای جنسی و غیر جنسی و تظاهر به ایمان های قلابی. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر صورت زیبا بیار. اګر راست میګویید به شیوخ عرب که دختران مردم را به حرمسرای های خود می برند و با پول دزدی از سرمایه مردم حمام های عاج ساخته اند و نوکر شرکتهای آمریکایی و اروپایی هستند و ثروتهای ملی مارا تاراج و به دست آنان می سپارند بروید که اکنون هم به ریش من میخندند و هم به ریش شما؟ آنان سوار اتوموبیل بنز از تلای سفید میشوند از پولهای دزدی غیر مشروع و آنوقت جوانان ما بیکار و بی سرمایه مشروع و بدون زن و زندګی بدون پوهنتون هستند کمک کردن به دانشجویان چه پسر و چه دختر جرم است ولی دزدی و فساد آن بی خبران مشګلی نیست که بین ما تفرقه های مرد افکن انداخته اند و نفرت پراکنی میکنند.

  Share29 minutes agoUnable to post comment. Try AgainSahameddin Ghiassi چرا جوانان ما نبایست در کشورهای اسلامی به پوهنتون بروند و به دامان دیګران پناه ببرند که از ما بیرازرند ولی مودب هستند آنان خشم خود را نه با فحش که با بستن جریان های اقتصادی مارا محکوم به مرګ میکنند. ما بایست با ظلم فقر جنګ به جنګیم نه اینکه از دست دادن زن مرد و با دید منفی؟۲۲ minutes ago · LikeUnlikeSahameddin Ghiassi فرهنګ استعماری

  ما مردم خاورمیانه و شاید کشورهای مسلمان با داشتن بسیاری مزایا بعضی از ما دارای مشګلهایی هم هستیم بسیار پول پرست می باشیم نګاه کنید به آقای صدام ویا قذافی صدام دوازده کاخ ریاست جمهوری داشت برای چی؟ قذافی چهل دوسال حکومت کرد و میلیاردها دلار ثروت ذخیره کرد برای چی؟ خوب بقیه هم دستشان از آب کوتاه است وګرنه شناګران قابلی هستند. در مقیاس کوچکتر هم همین طور است ما تنها به کسانی احترام میګذاریم که برایمان فایده داشته باشند. از اعتماد دیګران سو استفاده میکنیم از موقعیتهای دیګران سو استفاده میکنیم اګر کسی نکته ضعفی داشته باشد میخواهیم ازآن برای خودمان ثروت و استفاده درست کنیم. دیګران را تهدید میکنیم که شما را لو خواهیم داد اګر بما استفاده نرسانید. حسود و بی ادب هستیم و فکر میکنیم با بی احترامی به بزرګان خودمان بالاتر از آنان میشویم که ګفته اند بزرګش نخوانند اهل خرد که نام بزرګان به زشتی برد. اګر به کسی خدمت کنی بعضی ها عوض قدردانی سعی دارند که ترا بخاک سیاه بنشانند. خدمت را با بی احترام و بدسګالی پاسخ میدهیم. دزدی و فساد را ارج می نهیم و به دزدان عظیم شان احترام میګذاریم . متاسفانه یاد نګرفته ایم که بهم احترام بګذاریم و به باورهای هم ارزش بدهیم من منم هستیم و خود را علامه دهر میدانیم و سر ور دیګران به همه با چشم انتقاد نګاه میکنیم دنبال نکته های ضعف دیګران هستیم تا مسخره شان کنیم از همان بچګی یکی را که ضعیف تر است ګیر میآوریم و مسخره می کنیم و از ناراحت شدن آن بچه شاد میشویم. خود خواه و تمامیت خواه و مغرور الکی هستیم به زیر دستان ستم میکنیم و از بالا دست ها حساب میبریم دزدان بیچاره را قطع دست میکنیم ولی دزدان ثروتهای ملی میلیارد دلاری آزاد هستند. در سر هرکاری هستیم میخواهیم دیګران را دک کنیم و خودمان فعال مایشا باشیم. به ستم دیدګان و زیر دستان زور ګو هستیم و در برابر زورمندان کرنش میکنیم. کسی که مارا دوست دارد و بما احترام میګذارد را ابله میشماریم و از دوستی و اعتمادش سو استفاده میکنیم. خوب هدف سیاست بین المللی هم این است که ما نسبت بهم ظالم و بی تفاوت باشیم تا آنان براحتی بر ګرده های ما سوار شوند و ثروتهای ملی مارا غارت کرده و مارا هم آواره کشورهای دیګر بسازند. شهید شدن و کشته شدن دیګران را دوست داریم ولی خودمان حاضر نیستیم که در صف اول خطر ها باشیم. خوب برای همین است که ما از قافله علمی و تمدن صنعتی اینقدر عقب هستیم و خریدار محصولات آنان می باشیم ولی براحتی همه تقصیر ها را هم ګردن آنان می اندازیم. و خودمان را تبریه می کنیم.۲۹ minutes agoUnable to post comment. Try AgainSahameddin Ghiassi متاسفانه شما تنها یک عشق می شناسید و آنهم عشق همراه با سکس است خبر ندارید که عشق های دیګری هم هستند مثل عشق دوست داشتن مثل خواهر دختر مادر همسر بیر دیر ما مولانا است در ثانی در جامعه های غربی و غیر اسلامی شدید همه زنان با مایو به شنا میروند.بهتر است بجای تهمت زدن قلب های خود پاک کنید و با چشم پاک به زنان ودختران و خواهر مردم نګاه کنید نه با چشم شهوانی و تمامیت خواهی و تملک ؟

  مردان ما بایست عادت کنند به دختران و زنان مردم با چشم پاک نګاه کنند نه اینکه آنان را محدود کنند پیر دیر ما مولانا جلال الدین است که رهبر واقعی است نه جانماز آبکش دو رو و خاین که ثروتهای ملی مارا غارت میکنند و ادعا دین هم میکنند. لعنت بر دورویان دروغګویان و فاسدان شنا کردن فساد است و لی دزدی و هیزی و غارتګری فساد نیست مشروب خواری و مواد مخدر فساد نیست ؟

  در ضمن من کسی را دعوت به دین عیسویت که آنهم یک دین الهی هست نکردم ولی آیا میدانید که پیروان متعصب مسیحیت مسلمانان را شیطان پرست میدانند و من همیشه دفاع کردم که مسلمانان هم دارای تمدنی عظیم هستند و کسانی مثل ابن سنیا ها دارند یا مولانا ها؟ کافر همه را به کیش خود پندارد این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است ما بایست مردم را پاک طینت کنیم خود سوزی و بچه باری و ستم و ظلم و تمامیت خواهی را ریشه کن کنیم نه اینکه با انسانهای روراست برخورد نماییم؟

  “مهدی، فرزند هاشمی رفسنجانی بهرمانی، تنها فرزند یک مسئول کشوری نیست که در انگلیس تحصیل می‌کند بلکه بنا به گفته نمایندگان مجلس ۴۰۰ آقازاده دیگر در این کشور مشغول به تحصیل هستند.

  با این حال با توجه به این که میزان ۴۰۰ نفر مربوط به تحصیل در کشور انگلستان است و باقی کشورهای غربی در نظر گرفته نشده‌است؛ پرسش‌هایی اساسی در افکار عمومی جاری است؛ فرزندان مسئولین ایرانی از چه طریقی برای ادامه تحصیل به غرب می‌روند؟ نفوذ و قدرت سیاسی در این مسئله چه نقشی دارد؟ چرا اینان تمایل شدید به تحصیل در خارج از ایران را دارند؟ و … ”

  به عبارت دیگر؛ محیط خفقان آور مراکز تحصیل تحمیل شده به فرزندان ایرانزمین توسط پدران اسلامیست این آقازادگان، بدرد آنان نمیخورد و از ما بهتران با پول ایرانیان در بند به فرنگ میروند که هم “درس ” بخوانند و هم استخوان سبک کنند و هم برای بقای نظام پربرکت زد و بند و خرید و لابیگری.

  قربون برم خدا رو، یک بومو دو هوا رو۱۹ minutes agoUnable to post comment. Try Again
  Write a comment…

  Wali Rahimian
  محترم آقای فرید رحمانی مدیر این گروپ بنده است بنده الله ج شخصی غیاثی عضو گروپ هستند و ان شاء الله از گروپ خارج خواهند شدLikeUnlike · · SubscribeUnsubscribe · Yesterday at 3:13am via mobile
  Farid Rehmani likes this.
  Farid Rehmani جزاک الله وخیرآبرادرعزیز ولی جان رحیمیان ازخداوندمتعال استدعادارم تا شما ومایان رااجرعظیم نصیب ګرداند تادرپخش ونشردین مبین اسلام کوشش بنده ګی خویش رانمایم تا سبب ازبین بردن اقکارعامه درمغایرت به اسلام ګردیم ودین مبین اسلام عزیز رابرسایر ادیان منسوخ شده ازجانب الله تعالی که درقرآن کلام پاک الهی است بالاتر سازیم آمین یارب العالمین۱۸ hours ago · LikeUnlikeHabibollah Sarbazi غیاثی را اخراج نکنید تا زمانی که از نظرات شخصی خود میگوید. اما در صورت فحش و الفاظ رکیک میتوانید اخراجش کنید۱۶ hours ago · LikeUnlike
  Write a comment…
  Hamed Jami
  از ابـُو هـُرَیـره( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: ملائکۀ درروز، وملائکۀ درشب بطور نوبتی با شما هستند، [ واین ملائکه ]درنماز صبح ونـُماز عصرباهم جمع می شوند ،بعدازان ملائکۀ که شب باشما بودند، عروج نموده و[ باریتعالی ] ـــ درحالیکه خوودش بحال بندگان خود ازهمه واقف تر است ـــ از ایشان می پرسد:بندگان مرا درچه حالتی ترک نمودید ؟ آنها می گویند :آنهارا درحالی ترک نمودیم که نـُماز می خواندند ، ودر حالی نزد شان رفتیم که نـُماز می خواندند﴾(رواءالبخاری۵۵۵ )LikeUnlike · · SubscribeUnsubscribe · ۱۶ hours ago near Frankfurt, Germany
  Qasim Yousofi likes this.
  Mohammad Goll Ismailee الله اکبر۱۶ hours ago via mobile · LikeUnlike · ۱ personLoading…
  Write a comment…
  OLDER POSTS
  Farid Rehmani
  ‎Sahameddin Ghiassi while swimming with sweet girls and huging one of them Think a person with such an open relationship with girls and shows people the wrong ways which are anti ISLAMIC Teachings can be an advicer of ISLAMIC Realated questions and FUNNY that he is one of the ADMINS of this page so how we can trust a person with such a bad biograpy to answer our ISLAM related QUESTIONSLikeUnlike · · UnsubscribeSubscribe · Yesterday at 12:06am
  Farid Rehmani likes this.
  Hamed Jami شرم کنید حیا کنید خجالت بکشید گر چه من از شما بهتری ندارم ۱۰۰ تا میخواهد عیب و ایراد های اسلامی من را بگیرد ولی تا این حد دیگه نیستم … حفظ چادر چاره ساز کار هست *** حافظ گل از هجوم خار هاست در کلاس درس تقوا شرف *** دختران دور اند و چادر چون صدف دوخت شما پاره تن شما که آنهم نیست گیریم هم که باشد این امانت خداوندی را چنین امانت داری میکنید؟؟؟؟؟ .۲۱ hours ago · LikeUnlike · ۱ personLoading…Sahameddin Ghiassi من گفتم که بایست اخلاق حقیقی نه تظاهر به اجتماع حاکم شود دوستی محبت عفو بزرگواری مماشان حلم فضیلت و غیره۱۷ hours ago · LikeUnlike
  Write a comment…
  Farid Rehmani
  Say I am Muslim and proud, Say it strongly Say it aloud. Say Islam is my religion, my prophet is Muhammad صلى الله علیه وسلم in high sound, Islam is the light, the only truth on the ground….
  Islam is reality, love that I found,
  I found rules, high principles with which I am proud.

  Islam is the light,
  shines the world, shines the darkness of the night.

  Islam is the sun that rises in a beautiful sight,
  makes our life happy, straight and right.

  Islam is a mercy, peace, and not fight
  Islam is the truth that is always and forever bright.

  wake up Muslims,
  work hard and do unite.

  Say I am Muslim,
  Islam is the height.

  Say I am Muslim,
  And To ALLAH i pray every day and night.See MoreLikeUnlike · · SubscribeUnsubscribe · ۱۸ hours ago
  Qasim Yousofi likes this.

  Write a comment…
  Farid Rehmani
  Sahameddin Ghiassiمګر دین اسلام از دین مسحیت جوان تر و مدرن تر نیست چرا بایست دختران و پدران را در مسجد ها از هم جدا کرد؟ تا آنجا که من شینده ام مادران اروپایی به دختران و پسران خود سفارش میکنند که تا دختری یا مردی را دوست نداشتی با او همبستر نشو. و مادران باشرف مسلمان به فرزندان خود میګویند اګر عروسی در کنارت باشد هرګز جز به چشم پاک خواهری به او نظری نیاندازLikeUnlike · · SubscribeUnsubscribe · ۱۸ hours ago

  Write a comment…
  Mohammad Goll Ismailee
  سلام دوستان لطفا یه نفربه من بکه که دراوایل اسلام وقتی مسلمانها درجنک باکفار عهده ای از زنهای کفار را که اسیرمیکرفتندوبعدا آنهاروبه عنوان کنیز نکهداری میکردند.آیامسلمانهانها آنهارو به نکاح خویش درمی آوردندویااینکه بدون نکاح باآنهاهمبسترمیشدند؟؟؟LikeUnlike · · SubscribeUnsubscribe · Sunday at 6:08pm via mobile
  Qasim Yousofi likes this.
  Qasim Yousofi اول نکاح میکردند چون آیت قرآن شریف است؛؛/ و نکاح زنان شوهردار نیز( برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که( در جنگهای با کفار به حکم خدا) متصرف شده اید؛ این حکم خدا بر شماست و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال به طریق زنا شویی بگیرید نه آنکه زنا کنید؛؛؛ الی آخر آیت؛سوره النسأ آیه ۲۴Monday at 8:00am via mobile · LikeUnlike · ۱ personAhmad Azizi likes this.Farid Rehmani جزاک الله وخیرآبرادرګرامی به امیدنشر مطالب زیبایی تان وارایه جوابات دلپزیروپرمفهوم شما برادرعزیز۱۸ hours ago · LikeUnlike
  Write a comment…
  Hamed Jami
  گفتار خداوند و پیامبر ‎_ _______________________________________________¶¶__¶_¶_ _______________________________________________¶__¶¶__¶ _______________________________________________¶__¶¶¶_¶ _______________________________________________¶__¶¶¶_¶ _____________________________…¶¶¶_______________¶__¶¶¶__ ____________________________¶___¶______________¶¶_¶¶_¶_ ____________________________¶_¶_¶¶_____________¶¶_¶¶___ ____________________________¶¶_¶_¶_____________¶¶_¶¶_¶¶ _____________________________¶___¶_____________¶¶_¶¶_¶_ _________________¶¶___________¶__¶¶____________¶¶_¶¶_¶_ ________________¶¶¶¶¶_________¶¶_¶¶____________¶¶_¶¶_¶¶ _______________¶__¶_¶¶________¶¶_¶¶____________¶¶_¶¶_¶_ ______________¶¶___¶_¶________¶¶_¶_____________¶¶_¶¶_¶_ ______________¶¶_¶¶¶_¶_________¶¶¶¶____________¶¶_¶¶_¶_ _______________¶__¶¶_¶______¶_¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶_¶¶_¶_ _______________¶¶____¶____¶¶_¶¶_____¶___________¶_¶¶_¶_ _____________¶¶____¶¶¶____¶¶__¶___¶_¶___________¶_¶¶_¶_ __________¶¶¶____¶¶_______¶¶__¶_____¶¶__________¶_¶¶_¶¶ ________¶¶¶____¶¶¶_________¶__¶_¶___¶¶__________¶_¶¶_¶¶ _____¶¶¶¶____¶¶¶__________¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶___________¶_¶¶__¶ __¶¶¶¶_____¶¶¶_____________¶_______¶¶___________¶_¶¶__¶ _¶¶_____¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶_¶¶¶_¶ ¶¶_¶¶¶¶¶¶_______________________________________¶_¶¶__¶ ___¶¶________________________¶¶¶¶______¶¶¶______¶_¶¶__¶ ____________________________¶¶__¶_____¶___¶_____¶__¶¶_¶ _______________¶¶¶¶________¶¶_¶_¶¶___¶¶_¶_¶¶____¶__¶¶_¶ _______________¶__¶¶_______¶__¶_¶¶___¶__¶¶_¶____¶¶_¶¶_¶ ______________¶___¶¶_______¶_¶¶¶_¶___¶_¶¶¶__¶___¶__¶¶_¶ _____________¶¶_¶¶_¶¶¶¶____¶_¶¶¶_¶___¶_¶¶¶¶_¶___¶__¶¶_¶ _____________¶¶_¶_____¶____¶__¶¶_¶___¶_¶¶¶__¶___¶¶_¶¶_¶ _____________¶¶_¶¶_¶_¶¶____¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶_¶¶_¶ _____________¶¶_¶¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶_¶¶_¶ __________¶¶¶___¶¶_¶¶______¶¶_¶¶_¶¶___¶_¶¶__¶___¶¶_¶¶_¶ ________¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶________¶_¶¶_¶¶___¶_¶¶¶_¶____¶_¶¶_¶ _______¶¶__¶¶__¶¶_¶_________¶_¶¶_¶¶___¶__¶¶_¶____¶_¶¶_¶ ______¶__¶___¶__¶_¶_________¶_¶¶¶_¶___¶¶_¶¶_¶¶___¶_¶¶_¶ ____¶¶_¶¶__¶¶¶_¶¶_¶_________¶_¶¶¶_¶___¶¶_¶¶_¶¶___¶_¶¶_¶ ____¶_¶__¶¶¶¶__¶¶_¶_________¶_¶¶¶_¶____¶_¶¶¶_¶___¶_¶¶_¶ ___¶__¶¶______¶¶¶_¶_________¶_¶¶¶_¶____¶¶_¶¶_¶___¶_¶¶_¶ ___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶________¶¶_¶¶¶_¶_____¶_¶¶_¶___¶_¶¶_¶ ___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶______¶¶_¶¶¶¶__¶____¶_¶¶_¶___¶_¶¶_¶ ___¶¶___¶____¶__¶¶_¶¶¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶_¶___¶_¶¶_¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶_______¶__¶___¶_¶_¶¶ ______¶___¶___¶_¶¶¶¶¶_____¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____¶_¶_¶_ ______________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____¶_¶_¶_ _______________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶__¶__ ________________¶¶________¶¶____¶¶¶¶_¶__¶¶¶______¶¶¶___ __________________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶______________ _ ————-╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗————- ————-║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣————- ————-╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝————- لا الـــــــــــــــــــــــــــــه الا الله محمـــــــــــــــــــــــــــــــد رسول الله ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞▬▬▬۞▬▬▬۞▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬۞▬▬▬۞▬▬▬۞▬▬▬۞ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ ۱.وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْ…مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ ۚ وَأُولَـٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠۴﴾ باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنّت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند ،سورة عمران۞ —————————————————————– رسول الله صل الله علیه وسلم می فرمایند: لا تدخلواالجنةحتی تؤمنواولاتؤمنواحتی تحابوا، (به جنت داخل نشوید تا ایمان نیارید و ایمان نیارید تا همدیگرتانرا دوست نداشته باشید) (صحیح البخاری)(صحیح مسلم)( رواه البخاری)۞ —————————————————————– از یک دیگر رشته تعلق را قطع نکنید کینه مکنید وبا یک دیگر برادر باشید (امیر المؤمنین ابوبکر)۞ ———————————————————— قوت و کامیابی نظام هر دولتی به عدالت صداقت وانصاف گردانندۀ آن مربوط است. (امیرالمؤمنین عمرفاروق)۞ ———————————————————— تعجب به آنکسی دارم که شیطان را دشمن می داند باز هم از وی اطاعت میکند. (امیر المؤمنین عثمان غنی)۞ ———————————————————— کسی که غیرت ندارد هیچ خیری در او نیست (امیرالمؤمنین علی اسد الله) ۞▬▬▬۞▬▬▬۞▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬۞▬▬▬۞▬▬▬۞▬▬▬۞ خدا … ──────────██ ─────────█▒▒█ ─────────█▒▒█ ─────────█▒▒█ ──────██▒█▒▒█ ────██▒▒██▒▒█ ──██▒▒█▒█████ ─█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒█ █▒█▒▒█▒▒███▒▒▒█ ─█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒█ ─█▒█▒▒███▒▒▒▒█ ──█▒██▒▒▒▒▒▒█ ───█▒▒▒▒▒▒▒█ ────█▒▒▒▒▒▒█ ───██████████See MorePage: ‎۱,۰۰۰ people like this.LikeUnlike · · SubscribeUnsubscribe · ۲۱ hours ago near Frankfurt, Germany
  2 people like this.
  Farid Rehmani انشاالله من باتوعزیزدل حامدجامی عزیز موافق ام تادرپخش ونشرارزش های دین مبین اسلام ازجان ودل کوشش نمایم تا جامعه متدین واسلام سربلند برسایر ادیان کثیف داشته باشیم تا خداوندتعالی ازبرکت این کارخیرمان صلح وصفا را به جامعه اسلامی بیاورد آمین یارب العالمین۱۹ hours ago · LikeUnlike · ۲ peopleLoading…Hamed Jami زنده باشد آقای رحمانی عزیز ,۱۹ hours ago · LikeUnlike · ۱ personLoading…
  Write a comment…
  Habibollah Sarbazi ‎………یه نوجوان ۱۷ ساله که عاشق خانواده بخصوص مادرش باشه میتونه حق رو بر مادرش ترجیح بده؟! سعد بن ابی وقاص فقط ۱۷ سال داشت اسلام آورد. مادرش خوب میدونست که سعد دیوانه وار دوستش داره. بهش گفت: سعد اگه از اسلام دست نکشی قسم به هرچیز به خدا یا به لات و عزی که لب به غذا و آب نمیزنم تا بمیرم و ننگش بر تو بماند. سعد: مادر جان این کار را نکن چون از اسلام بر نمیگردم. اما مادرش اعتصاب غذا رو عملی کرد. …مدتی نگذشت که از بی ابی و غذایی چهره اش زرد و خشک شد پوستش به استخوان رسید… سعد هر آن در بالینش او را تشویق به شکستن اعتصاب غذا میکرد اما مادرش به امید پاک کردن ننگ و عار اسلام از ساحت خانه و خانواده اش کوتاه نمی آمد تا جایی که سعد با حالتی بر افراشته رو به مادرش گفتک ای مادر اعتصاب غذایت را بشکن چون قسم به آن ذاتی که مرا به اسلام هدایت داد اگر هزار جان و روح در بدنت باشد و هر یک با اعتصاب غذا از وجودت در اید از خدا و رسول دست نخواهم کشید. الله اکبر الله اکبر. اینست ایمان صحابه ای که عشق الله و رسولش را بر هر چیز ترجیح میدهند. آنگاه بود که آیه قرآن نازل شد: و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلاتطعهما. اگر تلاش کردند( پدر یا مادر) تا تو را دوباره به شرک بکشانند از آنها اطاعت مکن.See More

  • Edius2003

    اما برادر عزیزتر از جان.. همان سعد هنگامی که به ایران حمله کرد ( بگذریم چه ها کردند) با کتاب اوستا برگشت.. به طوری که روزی مالک اشتر پرسید چه بر سر سعد آمده آیا او دیوانه شده که با خود وردهای عجیب میگوید؟ اطرافیان گفتند نه.. سعد کتاب اوستا میخواند.
   اگر روایت من درست باشد .. شاید پشت کردن سعد به اصلش باعث این شد تا در اواخر عمر چنین شود

 • ناشناس

  مطلب های پایین  دیدگاه های هم میهنان خراسانی افغانی ماست    که نفوذ تعصب بی امان در آنان بسیار خوب نمودار است.  برای اطلاع درج شد.

 • babak tz

  shah abas key hamle kardo osmanio az azrabayjan anadakh biron in azarbyajani ha bodan ke geyam kardan aleyhe osmani chera tarikho tahrif mikonid

 • Rassol

  لطفا سلسله کثیف صفوی را با قهرمانان عثمانی مقایسه نکنید

  کاش میشد که این سلسله مجوس از لشکر عثمانی شکست میخورد و خاک ما هم جزی از بیرق اسلام میشد کاش

  • Mosavihamid333

    گه نخور اشغال

  • مهمان

    منظورت چیه؟ مگه الان جزوی از بیرق اسلام نیست؟  منظورت از مجوس چیه؟ مجوس به زرتشتیا میگن که

 • Shokofe

  بابا این مشیری  گه  خورد جاکشو ولش کنید  الان این مشیری جاکش که تو ایران حکومت نمیکنه اسلام جاکش با آخوند زن جنده حکومت میکنه به آنها فحش دهید ، حالا این مشیری  جاکش نوکرآخوند  هم که باشه  بعد از رفتن آخوند مجبوره بره .