۱۱سپتامبر، یاد آور جنایت اسلام گرایان علیه بشریت در نیویورک ۹

برج دو قلوی مرکز بازرگانی نیویورک در میان آتش خشم و کینه بنیادگران اسلامی، از گروه القاعه تا مسیولین حاکم بر سرنوشت مردم ایران. تازمانی که غرب به این جنایت کاران اسلامی مانند حاکمان ایران، پاکستان، عربستان، سوریه، و جاهای دیگر که در خرافات دینی غوطه ورند، کمک کند، از آنان حمایت نماید، باید انتظار هرچه بیشتر این فاجعه بشری در سراسر جهان را داشت.

برج دو قلوی مرکز بازرگانی نیویورک در میان آتش خشم و کینه بنیادگران اسلامی، از گروه القاعه تا مسئولین حاکم بر سرنوشت مردم ایران می سوزد. تازمانی که غرب به این جنایت کاران اسلامی مانند حاکمان ایران، پاکستان، عربستان، سوریه، و جاهای دیگر که در خرافات دینی غوطه ورند، کمک کند، از آنان حمایت نماید، باید انتظار هرچه بیشتر این فاجعه بشری در سراسر جهان را داشت.

هیچکدام از ما خاطره جانگداز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را فراموش نمی کنیم. روز سیاه و تاریکی که قلب انسان های باشرف و با وجدان در سراسر جهان شکست و جریحه دار کرد. روز تاریک و شومی که انسان های بیگناهی، قربانی جهل و جهالت اسلام واپس گرا شدند. دینی که جز جمود فکری، جهل و تاریکی، پرورش خشونت و آدم کشی، تبعیض، وهرگونه زشتی های شیطانی چیزی را به ارمغان نیاورده است.

کدام منطق، کدام عدالت و انصاف، و کدام وجدان و شرف به آدمی حکم می کند که نخست سرنوشت سه هواپیما با سرنشین را بر عهده گیرد، نه تنها آنان را به کام مرگ فرو برد، بلکه نزدیک به سه هزار انسان ناشناخته و بیگناه را در میان شعله های آتش بسوزاند و خاکستر کند.

یک راننده، یک ملوان، و یا یک خلبان مسئول جان یکایک سرنشینان خود است. اگر خود آنان هم نابود می شوند باید از جان عزیزان بیگناه در دایره اختیار خود نگهبانی، نگهداری، و مواظبت کنند. نه این که خود موجب مرگ و نابودی آنان، آن هم سوختن و گداختن در آتش شوند!.

ما این فاجعه فراموش نشدنی را مانند گذشته به ملت بزرگ و مهربان آمریکا  به ویژه بازماندگان و بستگان جان باختگان این جنایت تسلیت می گوییم.
برای پیش گیری آینده و حفاظت جان انسان ها در کره زمین، باید اینگونه جنایت های ضد بشری را بررسی کرد. آن را زیر ذره بین گذاشت، عوامل و موجبات آن را شناسایی نمود تا دیگر بار تکرار نشود.

از دیدگاه این نگارنده عامل اصلی و مجرم شماره یک، اسلام کشتارگر است که بی بند و بار به جان بشریت افتاده است. شگفتی این جاست که اروپا خود تا قرن ۱۶ میلادی قربانی مسیح گرایان افراطی بود و کلیساها خود هرکدام خرمنی از آتش برای سوزاندن و نابودی بشر بودند.

مردم اروپا به خوبی درد را شناختند و به چاره آن پرداختند. بهترین راه درمان را آن دیدند که کشیش و کلیسا را از دخالت نمودن در سیاست و کارهای مملکت بر حذر دارند، و به عبارتی ساده تر دست آنان را از دخالت در امورسیاست کشور کوتاه کنند.

این ویدیو گزارش گر فاجعه خونین ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. در این ویدیو که خاطره تلخ آن روز کذایی را بر روی پرده می آورد، دل هر انسان باشرافتی را نیز به درد خواهد آورد. به امید این که انسان ها از خرد خود بهره بگیرند و دیگر بار چنین جنایاتی علیه بشریت صورت نگیرد.

بدبختانه در مورد اسلام که جنایات بیشماری در کشورهای جهان به ویژه کشورهای عقب مانده مذهبی به وسیله آن صورت می گیرد، دولت مردان این کشورها که خود باعث و بانی این جنایات و در پشت اسلام واپس گرا ایستاده اند.
زیرا دولت های غربی برای منافع موقت خود و عموماً خرید نفت ارزان، به نحوی و به صورتی از این زمام داران خردباخته و واپس گرای اسلامی تا کنون حمایت کرده و همچنان حمایت می کنند. در نتیجه مردم بیچاره و نا توان این کشورها، در زیر طلسم اسلام، و دیکتاتوری اسلام گرایان حاکم بر آنان، هر روز، هرساعت، و هرلحظه قربانی می شوند و در آتش برافروخته اسلام کشتارگر، و غضب بانیان و آتش برافروزان آن می سوزند.

حمایتی که دولت های غربی در ۳۲ سال گذشته از جانیان حاکم بر ایران کرده اند، اسلحه و وسائل سرکوبی که در اختیار این از خدا بی خبران گذاشته اند، موجب گردیده که ایران سراسر به زندان، تبدیل شود، و بیش از ۶۰ میلیون نفر انسان های بیگناه در بنداین کشتارگران، شب و روز بسوزند. همین روش را دولت های غربی در سوریه، عربستان، لیبی، یمن، و بحرین نیز پیاده کرده اند.

این جنایت کاران حاکم بر کشورهای اسلامی که زیر چتر دولت های غربی نفس آرام می کشند و خون مردم خود را توی شیشه می کنند، خود آتش افروز کشتار و جنایت هایی می باشند که گهگاهی در غرب دیده می شود و چنانچه همین رویه حمایت غرب از این خودکامگان تاریخ ادامه یابد، فاجعه جنایت با ر ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که شاید بتوان منشاء آن را از حاکمان ایران دانست، به میزان زیاد در آینده در سراسر جهان غرب پیاده خواهد شد.

صحنه ای که هواپیما به برج دوم بر خورد می کند. به راستی کی می تواند ابعاد این جنایت بشریت را ارزیابی کند؟. چگونه ما به خودمان اجازه می دهیم جان نزدیک به سه هزار انسان بیگناه را بگیریم؟. باید گفت که دست جنایت کاران از درون لباس اسلام واپس گرا بیرون آمد و این فاجعه اسفناک انسانی را ببار آورد. دولت های غرب که بزرگترین حامیان این جنایتکاران بوده اند، خود آتش بیار معرکه اند.

صحنه ای که هواپیما به برج دوم بر خورد می کند. به راستی کی می تواند ابعاد این جنایت بشریت را ارزیابی کند؟. چگونه ما به خودمان اجازه می دهیم جان نزدیک به سه هزار انسان بیگناه را بگیریم؟. باید گفت که دست جنایت کاران از درون لباس اسلام واپس گرا بیرون آمد و این فاجعه اسفناک انسانی را ببار آورد. دولت های غرب که بزرگترین حامیان این جنایتکاران بوده اند، خود آتش بیار معرکه اند.

به عبارتی ساده تر می توان گفت که این دولت های غربی هستند که بشکه باروت و کبریت را در اختیار مزدوران خود در کشورهای اسلامی گذاشته اند، و دیو اسلام را آزادانه به میان مردم آن سامان رها ساختند.
کشورهای غربی باید در آینده انتظار دهها جنایت بزرگ علیه بشریت مانند ۱۱ سپتامبر را درخاک خود داشته باشند. زیرا آتشی که این کشورهای سودجوی غرب در کشورهای اسلامی برافروختند، خواه و ناخواه شراره و شعله های آن بدرون کشورهای خودشان نیز زبانه خواهد کشید.

 • درباره
  رهبران اسلامی و سرکردګان آن

   

  امروز در
  روزنامه ای میخواندم که سرکردګان اسلام و رهبران آن اکثر به اسلام و حتی خدا هم
  اعتقادی ندارند آنچه آنان انجام میدهند سود دهی اسلامی است که مانند حربه ای از آن
  در پیکار جمع مال و منال وثروت وشهوت رانی سو استفاده میفرمایند  مقاله اضافه میکرد دلیلش هم
  فقر فرهنګی مادی و معنوی و عقب ګردهای تاریخی دربلاد اسلامی است  کشورهای اسلامی اکثر فقیر عقب افتاده  بیسواد جاهل و خرافه پرست هستند و رهبران هم از
  این تعصب های کور به نفع خود و اربابانشان سو استفاده میکند مقاله اضافه میکرد که ژاپن که بمراتب کشوری عقب افتاده تر از ایران
  وترکیه و دیګر کشورهای اسلامی بود و نیز با سنت پیچیده ای دست به ګریبان بود
  توانست از لحاظ صنعتی و علمی خود را همپای کشورهای اورپ و امریک کند ولی متاسفانه
  کشورهای ما بسبت خیانت رهبران خاین بی دین و بی ایمان و شیاد های جانماز آبکش همچنان به قهقرا میروند زیرا آن پول ثروت شهوت رانی و لذتهای
  دنیا را تنها برای خودشان میخواهند و به مردم اهمیتی نمی دهند و آنان را به وعده
  های دروغین سرګرم میکنند که مثلا در بهشت حوری چهل متری است
  که همیشه هم دوشیزه باقی می ماند.  عوض اینکه
  ثروتهای ملی مارا خرج تاسیس کارخانه های مادر 
  تولید  باز کردن مدرسه ها و مکتب ها
  و پوهنتون ها کنند آنها رابرای خرید بمب های یک میلیون دلاری
  و مواد منفجره و اسلحه میکنند و یا در بانکهای بقول خودشان کافرستانها در بنام
  خودشان می خوابانند و بدین ترتیب مارا به دستور اربابان خود باهم درګیر میکنند و
  خودشان به ریش همه ما می خندند. در حالیکه ما سرګرم بحث های
  صدتا یک غاز هستیم آنان ثروتهای مارا با کمک اربابانشان با تریلی از کشور خارج
  میکنند.   

   

   

  شنیدم که دزدی زبل نیمه شب

  ربود از طویله خر مش رجب

  رجب تا که شستش خبر دار شد

  جهان پیش چشمش شب تار شد

  درون طویله دو زانو نشست

  زمین و زمان را دم فحش بست

  یکی گفت تقصیر از آن توست

  که قفل
  طویله نبستی درست

  یکی گفت گیرید معمار را

  بنا کرده کوتاه دیوار را

  یکی گفت تقصیر از شحنه هاست

  که هر روز بر پا چنین صحنه هاست

  یکی گفت: نه، بوده تقصیر خر

  چرا ؟ چون که می کرد اگر عر و عر

  و یا یک کمی جفتک و گرد و خاک

  مسلم که آن دزد می زد به چاک

  شنیدم که با غیض مشدی رجب

  در آن بین می گفت : یاللعجب

  که هر کس به نوعی ست در اشتباه

  فقط دزد در این میان بی گناه

  قلم دست هالو چو در کار شد

  بدانید تاریخ تکرار شد

  شنیدم که در حومه ی اصفهان

  به شهری که نام خمینی بر آن

  به دست گروهی از اشرار پست

  حریم خصوصی مردم شکست

  نه در شب، که در روز جمعی پلید

  به دستان خود فاجعه آفرید

  نه از چوب قانون هراسی به دل

  نه از آدم و آدمیت خجل

  شنیدم که فرمود شیخ الانام

  نبودند زن ها علیه السلام

  و آن دیگری گفت: از مرد و زن

  همه مست بودند در انجمن

   

  به شهری که نام خمینی بر آن

  به دست گروهی از اشرار پست

  حریم خصوصی مردم شکست

  نه در شب، که در روز جمعی پلید

  به دستان خود فاجعه آفرید

  نه از چوب قانون هراسی به دل

  نه از آدم و آدمیت خجل

  شنیدم که فرمود شیخ الانام

  نبودند زن ها علیه السلام

  و آن دیگری گفت: از مرد و زن

  همه مست بودند در انجمن

  یکی گفت: آن جا به جای نماز

  همه بوده مشغول آواز و ساز

  یکی گفت
  : الحق که مردانشان

  ز غیرت نبردند هرگز نشان

  یکی از بزرگان صنف پلیس

  چنین گفت با لحن رک و سلیس

  که تحقیق کردیم بسیار زود

  «حجاب زنان» مشکل کار بود

  خلاصه همه بوده تقصیر کار

  به جز آن تجاوز گر نابکار

  کجایی ببینی عمو مش رجب

  که ما خوش بتازیم ، دنده عقب

  اگر در دهات تو خر می برند

  در این خطه ناموس را می درند

  جلو روی شوهر ، برادر، پدر

  تجاوز نمایند بی دردسر

  چرا این همه ظلم و هتک زنان

  در املاک آقا امام زمان

  محمدرضا
  عالی پیام

   

 • داستان از این قرار است که آقایی باحتمال با مشگل زن ستیزی و با شست شوی
  مغزی شده عکسی از پدر و دختری در حالت شنا در استخر پیدا میکند و این را
  پیراهن عثمان کرده است گویی که ما هیچ مشگلی نداریم بجز مشگل شنا کردن زن مرد در
  غرب ویا در کشورهای دیگر که ایمان ایشان را تکان داده است؟ و در زیر یک مقاله علمی
  هم اضافه میکنم شاید بتوانیم این مشگل را دربین جوانان مثلا معتصب درمان کنیم

  متاسفانه
  آقایی چشمانش را بر روی همه مشګل ها بسته است نظیر بچه بازی دزدی فساد رشوه
  خواری خیانت و تنها به شنای پدر دختری در یک استخر بند کرده است که نمیدانم از
  مشګلهای روانی باشد یا جنسی در آمریکا موقع دست دادن زن مرد همدیګر را در آغوش
  میګیرند اینجا معیارهایش فرق دارد مغز همه مثل بعضی ها پر از شهوت نیست زن نه تنها
  بعنوان یک وسیله جنسی بلکه به عنوان یک دوست همسر خواهر مورد احترام است ولی ایشان
  تنها یک تصویر از زن در مغرشان دارد تصویری زشت و بی معنا که هر تماسی را جنسی و
  شهوت آمیز می پندارند وبرای اینکه خودشان را ارضا کنند به دیګران می پیچند. شاید
  برای ایشان مشګل باشد که به زن به عنوان یک دوست نګاه کنند و حتی شنا را در اینور
  دینا باعث ؟ لرزش در دینشان میدانند. این فرد ګرایی و این تمامیت خواهی و این منم
  منم کردنها تنها باغث مشګل های بیشتری میشود ما میلیونها معتاد داریم دختران ما خود
  سوزی میکنند پسران ما خود ارضایی میکنند کار ندارند پوهنتون ندارند مسکن ندارند نمی
  توانند ازدواج کنند. وقتی که به کشورهای دیګری میروند با کتک خوردګی برخورد میشوند
  پناه جویان افغان در یونان هزاران مشګل در جامعه وجود دارد ولی ایشان تنها یک مطلب
  را می بینند و این شنای پدری با دخترش در استخر است؟ البته ایشان تقصیری هم ندارد
  این یک سیستم است که نظیر ایشان را بوجود میآورد تا آدمکی باشند با یک فکر ودید
  محدود و برای کشتن وحتی کشته شدن آماده باشند باعث کمال تاسف است. که زن سیتزی آنان
  تا این حد رشد کرده است و عوض خدمت به اجتماع تنها از یک بعد به زندګی نګاه میکنند
  در ضمن آنان عشق را هم که با سکس همراه باشد نمی شناسند آنان صرفا به همه چیز و همه
  عکس از دید جنسی مینګرند.
  لابد برای
  آقایی دست
  قطع کردن یک دزد بینوا اسلامی است ولی دزدی میلیاردی شیخان عرب خوبست ؟ یا دست دادن
  ی؟ک زن با یک مرد جرم ارتداد و جنایت است ولی اسیر کردن هزاران زن در شهوت
  کده های ثروتمندانی میلیاردی مسلمان مشګلی نیست؟ دزدی فساد و غارت ثروتهای ملی و
  خرید توپ تانک برای کشتن مردمان مظلوم کشورهای ما مهم نیست یا اعتیاد و بیکاری و
  غیره ولی شنا کردن یک پدر دختر در آمریکا که امری عادی است جرم است ؟ ګویا دیګران
  در حتی کابل شنا نمیکنند

  سادیسم و ناهنجاریهای جنسی: نشانه ها و روشهای درمانی
  سادیسم و ناهنجاری های جنسی معمولاً متاثر از عدم تعادل بین
  نیازهای جنسی و ارضای آنها و نیز افکاری بیمار گونه می باشد که به طرق مختلف در
  زندگی افراد نمایان و باعث ناهنجاریهای بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی میگردد.
  شرایط محیطی و نبود آموزشهای صحیح باعث گسترش روز افزون افراد مبتلا به این عارضه
  شده است.
  کسانی که از سادیسم و ناهنجاریهای جنسی رنج می بردند در زندگی خود انواع شکستها
  را تجربه میکنند و بدلیل داشتن افکاری پریشان که صرفاً آب و رنگی جنسی دارد به خود
  و جامعه ای که در آن حضور دارند صدمات جبران ناپذیری می زنند. از مهمترین نشانه های سادیسم و ناهنجاریهای جنسی می توان به موارد
  زیر اشاره کرد:۱- نگاه کردن و خیره شدن هوس آلود
  بصورت مستمر به جنس مخالف و برانداز کردن قسمتهای مختلف اندام افراد در معابر،
  اماکن عمومی و میهمانی ها و تعریف و تمجید از آن اندامها در ذهن. اینگونه افراد با
  نگاه های سنگین خود موجبات ناراحتی دیگران را فراهم کرده و سبب نا امنی اجتماعی
  میگردند. انسانی که از سلامت فکری برخوردار است هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که جنس
  مخالف را کالایی برای لذت بخشی و هوسرانی بشمار آورد. یک انسان متمدن تا قبل از
  ازدواج خویشتن داری نموده و امیال جنسی و ارضای آنها را پس از ازدواج فقط محدود به
  همسرش میکند.۲- داشتن افکار مداوم پیرامون برقراری رابطه جنسی. کسانی که بیش از حد و
  بصورت همیشگی در ذهن خود به مسئله رابطه جنسی میپردازند گویی چیز مهمتری در زندگی
  آنها وجود ندارد.۳- استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی جنسی.۴- حسادتهای جنسی. کسانی که به
  رابطه عاشقانه بین دو نفر حسد می ورزند و سعی در تخریب و سنگ اندازی در آن رابطه را
  دارند به نوعی گرفتار سادیسم جنسی می باشند. این گونه افراد از اینکه جایگزین رقیب

  عشقی خود شوند لذت بیمار گونه ای میبرند.۵-
  متلک ها و مزه پرانیهای جنسی. عبارت است از گفتن
  جملاتی غیر اخلاقی به جنس مخالف که معمولاً تعابیر جنسی و ناراحت کننده
  دارند.۶- خود ارضایی. عمل وسواس گونه لذت بردن از خود و ارضای جنسی بدین شیوه
  میتواند یکی از نشانه های سادیسم جنسی باشد.۷- تفکرات برقراری رابطه جنسی با
  محارم، آزار جنسی کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها.
  ۸- تعرض، توهین، بد
  رفتاری و ایجاد محدودیت برای افراد صرفاً به این دلیل که آنها ممکن است دچار
  انحرافات جنسی باشند. متهم کردن دیگران بر اساس توهمات و حدس های بی اساس. این دسته
  از مبتلایان به دلیل وجود کمبودها و گره های زیاد در زندگی خود اقدام به آزاد و
  اذیت افراد می نمایند.۹-
  بازدید تصاویر، فیلمها و سایتهای جنسی، گپ های جنسی
  در چت روم ها، به نمایش گذاردن اندام از طریق وب کم، استفاده از تلفن برای گفتگوهای
  جنسی با افراد غریبه.۱۰- برقراری روابط جنسی غیر متعارف
  همراه با صدمه رساندن و جراحات به خود یا طرف مقابل از قبیل بریدگی، بستن دست و پا،
  شلاق زدن و ضربه زدن.۱۱- تمایل به برقراری رابطه جنسی با
  افراد گوناگون با وجود داشتن همسر. خیانت و تنوع طلبی. رابطه جنسی با روسپیان،
  تجاوزات جنسی. برقراری تماس بدنی و چسبیدن به دیگران در محیطهایی مانند مترو،
  اتوبوس،…۱۲- همجنس بازی. عبارت است از برقراری روابط جنسی با همجنس
  خود.۱۳- شک
  کردن های زیاد و بی مورد به همسر و باز خواستهای وسواس گونه. در این شرایط فرد بطور
  مداوم تصور میکند همسرش در حال خیانت و برقراری رابطه جنسی با اشخاص دیگر
  است.۱۴-
  برخی خیالپردازی های جنسی همانند رابطه جنسی گروهی و یا سهیم کردن شریک جنسی با
  فردی دیگر. تصور اینکه شریک جنسی در حال برقراری رابطه جنسی با فردی دیگر است. این
  یکی از ویران کننده ترین موارد سادیسم جنسی بشمار میرود.۱۵- برقراری
  رابطه جنسی با حیوانات. که حتی تصور آن شان انسان را به پایین ترین سطح خود می
  رساند.۱۶- آرایش های بسیار غلیظ، استفاده از لباسهای تحریک کننده و نامناسب به قصد
  جلب توجه و ظاهرسازی هایی که جاذبه جنسی را به نمایش بگذارند.
  طبیعی است که برخی از موارد فوق نشانگر سادیسم جنسی حاد و برخی دیگر از شدت
  کمتری برخوردارند. کسانی که نشانه های فوق را دارند باید برای رهایی از تاثیرات
  مخرب فردی و اجتماعی این بیماری به متخصصین روانکاو مراجعه و با بهره گیری از
  روشهای درمانی اقدام به معالجه خود کنند.
  برخی از اقداماتی که میتوان برای درمان انجام داد:• زدودن افکار نامعقول جنسی، کنترل و پالایش
  تصورات ذهنی.• مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی.• ازدواج هوشمندانه و زندگی
  عاشقانه.• ورزش.• شرکت در فعالیتهای سالم اجتماعی.• ارتباط با خدا و
  روی آوردن به معنویات.• برقراری ارتباط با افراد سالم و یافتن دوستان
  مفید.• خویشتن داری.سادیسم جنسی عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت فردی-اجتماعی دارد از
  جمله:• تقلیل قوه
  تفکر• عارضه های عصبی و روانی• افزایش بیماریهای جنسی• افسردگی•
  برهم خوردن روابط و شکست در ازدواج• کم شدن حافظه و فراموشی• نا امنی
  اجتماعی• طرد شدگی• رواج روابط نامشروع• عقب ماندگی
  اجتماعیرابطه جنسی نیز همانند سایر نیازهای بشر باید امری طبیعی تلقی
  گردیده و به نحوی مطلوب ارضاء و برآورده شود ولی فقط با ساز و کاری که خداوند تعیین
  نموده که همان ازدواج و تشکیل خانواده است. فراهم نبودن بستر مناسب برای ازدواج و
  نیز هرگونه ارضای نامتعارف این میل و نیز نادیده گرفتن آن میتواند به بحران جنسی در
  یک جامعه تبدیل شود. فشارهای جنسی ناشی از عدم ازدواج بموقع به فرد و اجتماع لطمات
  زیادی خواهد زد. مسائل جنسی باید از سنین پایین آموزش داده شود تا افراد با آگاهی
  کامل با این مسئله برخورد کنند و از خطرات جسمی-روانی آن در امان
  باشند.

 • آنچه در این نوشته من  نوشته ام ریشه های مشګلهایی هست که به  سپتامبر  سیاه مربوط میشود. 

 • Pantea

  ایرادی به اسلام وارد نیست هر چه هست ز مسلمانی ماست.در ضمن کی گفته کار مسلمونا بوده ما که شنیدیم کار یهودیا بوده اگه تو مدرک داری ما هم مدرک داریم پس به صرف نفرت و انتقام هر چی دلت می خواد نگو.این سیاست هزار تویی دارد که معلوم است ازش سردر نمی آوری

  • شما از اسلام چیزی نمی دانی که این ادعای غلط را داری. مقاله های مستند ما که بر اساس تاریخ اسلام نوشته بخوانید تا به جنایت های اسلام پی ببرید. نمونه آن ۳۲ سال است در ایران و افغانستان و سالیان زیادی است در عربستان دیده می شود. بهتر است وارد بحث نشوید که ابداً آگاهی ندارید.

 • Aghasherenneiazy

  به نظر من  از نام اسلام دیگران استفاده می کنند  و میخواهند اسلام  را که رهنمای  بشریت است  به دیگران به چشم جنگ سالار  دهشت افگند  ظالم و غیره نشان دهند . و مردم از نام اسلام خدا نخواسته باشد شرم کنند در حالیکه این قسم نیست
  به همگی روشن است و کوچکترین اطفال از این سیاست آگاهی دارند و میدانند کی ها اند خیانت گر و اشغال گر
  به امید روزی که بیرق اسلام در تمام دنیا بلند شده و تمام مردم روی زمین  در زیر سایه اسلام  زنده گی با آبرو داشته باشند . ان شاه الله

 • mostafa23 – mostafa nik kerdar

  جناب آقای ارژنگ سلام
  اصلا هدفم دفاع از اسلام و اسلامگرا ها نیست ، ولی تنفر ما از جمهوری اسلامی و اسلام دلیلی برای نگفتن و یا پنهان کردن حقیقت نیست و نمیشود ، آقای سهراب حالا با دیدن آن همه مدارک مستند و مستدل از
  تحقیقات محققین آمریکائی و آلمانی و ژاپنی در مورد جنایت یازده سپتامبر شکی برای کسی باقی نگذاشته که آن دو برج توسط بمب هائیکه قبلا در داخل برج ها جاسازی شده بود تخریب شد و هواپیمای دوم آن هواپیمای خطوط مسافربری امریکا نبوده و اصلا هواپیمائی به ساختمان پنتاگون نخورده و با موشک مورد هدف قرار گرفته که با جستجو در گوگل و یوتوب میتوانید آنرا ببینید و باور کنید که شریک خانوادگی بوش
  یعنی اسامه بن لادن افغانستان را دودستی به شریکش هدیه داده است ،که برای رهائی افغانستان از چنگ طالبان فرزند حرامزاده امریکا و عربستان و پاکستان موهبتی بود !!!!
  دو برج فرسوده و جان ۲۹۷۰ نفر برای بدست آوردن دو کشورعراق و افغانستان بود …حرف در اینمورد بسیار است ،اما اگر بخواهیم به مردم امریکا تسلیت بگوئیم بخاطر داشتن چنین سیستم و حکومت بیرحم و
  جنایتکار و متقلب و پست باید اول تسلیت بگوئیم ، و به احمقهای مسلمان افراطی بیشعور هم بخاطر د ستمال توالت شدن و بدنامی و بی آبروئی باید تسلیت گفت ، جنایت یازده سپتامبر طراحی و برنامه ریزی شده از طرف خداوندان جنگ و نفت و ثروت آمریکائی تهیه وتوسط احمقهای بهشت ندیده مسلمان بظاهر و قسمتی از آن ا جرا شد .//

 • mostafa23 – mostafa nik kerdar

  ولی تسلیت واقعی و اصلی را باید به مردم ایران گفت!! ، چرا که چندی پیش دادگاه فدرال نیویورک ، پرداخت غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان جنایت یازده سپتامبر را از اموال و دارائی های بلوکه شده ایران تایید و قطعی کرد .//

 • مصاف

  امروز خود مردم آمریکا هم اعتراف و قبول کرده اند که ۱۱ سمتامبر توطئه ی خود آمریکا بوده ولی نمیدونم چرا افرادی که مدعی آزادی و دموکراسی هستند میخواهند آنرا به پای مسلمانان بنویسند؟
  برای اطلاع بیشتر خود بینندگان میتونند رازهای دلارو تو گوگل سرچ کنند تا ببینند واقعیت چی بوده.