بررسی اشتباهات و تناقضات موجود در قرآن – بخش نخست ۶۱

این رودخانه در کنار چمن و درختان، همان بهشتی است که محمد به بیابان گردان عربستان وعده داد، و آنان را برای رسیدن بدان به زدن قافله، جنگ با دیگر باوران، کشتار مردان، و تصاحب زن و دارایی آنان تشویق و ترغیب نمود.

این رودخانه در کنار چمن و درختان، همان بهشتی است که محمد به بیابان گردان عربستان وعده داد، و آنان را برای رسیدن بدان به زدن قافله، جنگ با دیگر باوران، کشتار مردان، و تصاحب زن و دارایی آنان تشویق و ترغیب نمود.

در قرآن ضد و نقیض هایی وجود دارد که در این جا به چند مورد آن اشاره می شود:

افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا (نساء – ۸۲):
آیا در قرآن نمی اندیشید اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختلاف بسیاری می یافتید.

همان جوری که خود قرآن هم می گوید اگر این کتاب اثر آفریدگار گیتی بوده باشد، نباید در آن تناقض و اشتباهی دیده شود. به قول خودمان نباید مو لای درزش برود، این حرفیست درست و حسابی، و باید آن را به فال نیک گرفت. و  ازآنجایی که هیچ وقت و هیچ موقع نباید چیزی را بدون اندیشه پذیرفت، بنابراین، در این مقاله به شرح زیر، به بررسی آن پرداخته می شود:

سوره بقره آیه ۲۵۳ :
• تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم (بقره-۲۵۳)
برخی از فرستادگان را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم.

ولی در آیه ۲۸۵ از همین سوره:
لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ (بقره- ۲۸۵)
میان هیچ کدام از فرستادگانش فرق نمی گذاریم. بالاخره فرقی هست، هست، یا نه؟!.

در این ویدیو با چند نمونه از اشتباهات قرآن و سطح دانش محمد آشنا می شوید.

• و الانعام خلقها لکم فیها دفءٌ و منافع و منها تاکلون، سوره النحل (آیه ۵). و چهار پایان را برای شما آفرید در آنها برای شما گرمی و سودهایی است و از آنها میخورید.

لازم به گفتن نیست که قدمت انسان خیلی کم تر از چهار پایان است. زیست شناسان به این نتیجه رسیدند که حیوان ها از چند ده میلیون سال قبل در زمین زندگی میکردند در حالی که قدمت بشر (اولین انسان ها،که شباهت خیلی زیادی هم با انسان کنونی نداشتند) به زحمت به چهار میلیون سال می رسد. خب اگر میگفت شما را برای چهار پایان آفریدم درست تر بود!

• و من کل شیءخلقنا زوجین لعلکم تذکرون الذاریات (۴۹). و از هر چیزی دوگونه(یعنی نر و ماده) آفریدیم امید که شما عبرت بگیرید.
در قرن ۲۱ ساده ترین آدم ها هم میدونند که موجودات تک جنسی هم وجود دارند. مانند برخی از جلبک ها. حتی خیلی از گیاهان و درختان هم هستند که تک جنسی اند. حالا شاید خرده گرفته شود که این ها قبول نیست. پاسخ اینست که جانور تک جنسی هم مانند یک نوع کرم خاکی و بسیاری جانوران دریایی وجود دارند.

• ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سئه ایام ثم استوی علی العرش ثم… (الاعراف ۵۴)
در حقیقت خدای شما آن خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس…

قل ائتکم لتفکرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادأ دلک رب العالمین(۹) و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائاین (۱۰) ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائیتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین (۱۱) فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. فصلت (۹ الی ۱۲)

بگو آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کفر می ورزید (۹)و در زمین از فراز آن کوهها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و قرار داد در آن مواد خوراکی در چهار روز (۱۰ – ۱۱) پس آنهارا (به صورت) هفت آسمان در دو روز آفرید و در…

این ویدیو از پیدا شدن قرآنی بسیار قدیمی از صدر اسلام  در صنعا پایتخت یمن و تایید تاریخ آن توسط دانشمندان و وجود تفاوتهایی با قرآن کنونی و توضیح آقای  مشیری درباره چگونگی شکل گیری قرآن گفتگو می شود.

دقت کنید که در سوره اعراف آفرینش هستی را در ۶ روز ذکر کرده ولی ازآنجایی که احتمالاً جناب الله حواس پرت بوده، در سوره ای دیگر گفته در هشت روز. حال از اینکه این خدایی که میگوید تا من بگویم باش موجود می شود و اینها که چرا ۶ روز وقتش را  گرفته است؟. در حالی که در یک آن می تواند همه کاری بکند. و جایی دیگر همین زمین را هم می گوید مانند فرش گستراندیم(یعنی زمین مسطح است).

• و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. (النساء ۱۶۴)
و پیامبرانی که در حقیقت آنان را قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی که ایشان را بر تو بازگو نکرده ایم و الله آشکارا با موسی سخن گفت. (۱۶۴)

و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوجی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. (۵۱ – الشوری)
و هیچ بشری را نرسد که الله با او سخن گوید جز وحی یا فراسوی حجابی یا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحی نماید آری اوست بلند مرتبه سنجیده کار. (۵۱)
فقط  با مقایسه دو آیه بالا و رجوع به خرد خود می توان تفاوت و دوگانگی را دریافت.

در اوقاتی که پیغمبر در تدارک جنگ با رومیان بود (سال ۱۰ هجری) به یکی از اعراب متعین گفت: «آیا امسال به جنگ با رومیان نمی‌آیی؟».
جد‌ ابن قیس جواب داد:اجازه دهید شرکت نکنم و دچار فتنه نشوم زیرا من زن را زیاد دوست دارم و می‌ترسم از دیدن زنان رومی اختیار از دست بدهم.

این اسلام است. این طرفداران خردباخته اسلامند که بدون آگاهی از محتویات قرآن، و این که چگونه محمدابن عبدالله با زیرکی و فرصت طلبی کلاهی گشاد سر جهانیان گذاشت و یک مشت لاطائلات را به مغز میلیون ها انسان ناآگاه و کم اندیش فرو کرد، بدان باور دارند و تعصب نیز به خرج می دهند.

این اسلام است. این طرفداران خردباخته اسلامند که بدون آگاهی از محتویات قرآن، و این که چگونه محمدابن عبدالله با زیرکی و فرصت طلبی کلاهی گشاد سر جهانیان گذاشت و یک مشت لاطائلات را به مغز میلیون ها انسان ناآگاه و کم اندیش فرو کرد، بدان باور دارند و تعصب نیز به خرج می دهند.

”آیه ۴۹ سوره برائة (توبه) در این باب آمده است:
وَ منْهُمْ مَنْ یَقُولُ ائذَن لی وَلاتفْتنّی. اَلا فی اْلفتْنةِ سقَطُوا وَ اَنّ جَهَنّمَ لُمحیطة باْلکافِرینَ”
یعنی” اشخاص می‌گویند مرا معذور دار و دچار فتنه مساز، آن‌ها در فتنه افتاده‌اند و دوزخ بر کفار مستولی است.
معلوم است آیه از زبان محمد است زیرا جدبن قیس از او اجازه خواسته بود که در جنگ شرکت نکند نه از خدا ولی خدا زود به یاری فرستاده‌اش می‌شتابد و آتش دوزخ را برای کسی که جرئت و گستاخی را بدان جا رسانیده است که می‌خواهد در جنگ شرکت نکند، می‌افروزد.

مورد زیر یکی از مسخره ترین، و شاید موضوع خنده داری باشد که الله مدینه به پیامبر خود دستور می دهد:
• یا ایها النبی حرض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا متیم و ان یکن منکم منه یغلبوا القا من الذین کفرو بانهم قوم لا یفقهوم (۶۵ – الانفال)
ای پیامبر مومنان را به جهاد بر انگیز اگر از میان شما بیست تن شکیبا باشید بر دویست تن چیره میشوید و اگر یکصد تن باشید بر هزار تن از کفار پیروزید چرا که آنان قومی نفهمند.

الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم منه صابره یغلبوا منتین و ان یکن منکم الف یغلبو الفین باذن الله و الله مع الصابرین. (۶۶)
اکنون الله بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفیست پس اگر از میان شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار تن به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و الله با شکیبایان است. (۶۶)

الله دیده زیادی بلوف زده گفت نه من اشتباه کردم باید سپاهتان را بیشتر کنید ۱۰۰تا بر ۱۰۰۰ تا پیروز نمیشه!. آیا این مسخره نیست؟. آخر چگونه اللهی است که دقیقاً نمی داند چند نفر و با چه نیرویی لازمست؟. آیا او قدرت پیش بینی ندارد؟.

پیداست که الله بدجوری مردم را خام میکرده  تا به جنگ مخالفین پیامبر بروند.  با این چیزها و وعده وعید ها قتل و عام میکرده. آنهم واسه چی؟ واسه غارت کردن ثروت های کشورهای دیگر؟.خوب، هرچی بود یک پنجم غنایم جنگی به پیامبر می رسید. به هرحال، کاسبی بدی نبود.!

علاوه بر غنائم جنگی (جنگی درست نیست، باید گفت غارت گری و چپاول مال مردم)، زن های زیادی نیز بودند که محمد در میان آنان قشنگترین را برای کنیزی خود بر می گزید. باید به محمدابن عبدالله احسنت گفت با این ابتکار پیغمبر بازی اش که توانسته امت های خردباخته ای را در سراسر جهان برای خود بتراشد.

این دو عکس فروپاشی و شکست ما ایرانیان را به خوبی نشان می دهد. زیرا ما روز به روز ذلیل تر، و خوارتر می شویم. سمت چپ شهسوار بانوان دوران هخامنشی، دلاور بانوی فرمانده که بر گروهی از سپاهان فرماندهی می کرد. سمت راست و بالا، بانویی که به برکت اشغال کشورمان به وسیله یک روضه خوان گمنام به نام خمینی، نزج گرفت، ترقی کرد، پست و مقام هایی را به خود اختصاص داد، و اکنون هم به یاد دوران طلایی خمینی جلاد، اشک حسرت می ریزد و در آرزوی تجدید آن روزهاست.

این دو عکس فروپاشی و شکست ما ایرانیان را به خوبی نشان می دهد. زیرا ما روز به روز ذلیل تر، و خوارتر می شویم. سمت چپ شهسوار بانوان دوران هخامنشی، دلاور بانوی فرمانده که بر گروهی از سپاهان فرماندهی می کرد. سمت راست و بالا، بانویی که به برکت اشغال کشورمان به وسیله یک روضه خوان گمنام به نام خمینی، نزج گرفت، ترقی کرد، پست و مقام هایی را به خود اختصاص داد، و اکنون هم به یاد دوران طلایی خمینی جلاد، اشک حسرت می ریزد و در آرزوی تجدید آن روزهاست.

حال، از بحث تناقضات بیرون آمده، و باید بررسی کرد که آیا:

حضرت محمد معصوم بوده است یانه؟:

• یا ایها النبی لم تحرم نا احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم(۱ – التحریم)
ای پیامبر چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را الله برای تو حلال گردانیده حرام می کنی الله آمرزنده مهربان است. زیرا حرام کردن حلال الله آن هم برای خشنودی همسران از یک انسان معصوم بعید است!

• الم یجدک یتیما فآویو وجدک ضالا فهدی(۷-الضحی): مگر نه تو را یتیم یافت، پس پناه داد. و تو را گمراه یافت پس هدایت کرد؟.
معصوم یعنی کسی که گناهی در گذشته و حال نکرده پس چون الله پیامبر را گمراه یافته و هدایت کرده میتوان نتیجه گرفت معصوم نبوده است .

– وَإِن کَادُواْ لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ… (الاسراء – ۷۳)
و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کردیم گمراه کنند…

در آیه بعد از همین سوره میگوید:
• وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیلاً
و اگر تو را استوار نمی داشتیم قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی. اینجا هم که از لغزش میگه … اون هم از یک انسان معصوم!!!

• عَفَا اللّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْکَاذِبِینَ. (توبه – ۴۳)
الله تورا ببخشاید چرا پیش از آنکه راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را باز شناسی با آنان اجازه دادی. (۴۳)

پیامبری که با الله ارتباط دارد چطور بدون اجازه الله کاری میکند که الله را این چنین ناراحت کرده که به او خطاب می کند تو را می بخشیم. می توان احتمال داد امواجی که از سمت آسمان های هفتگانه توسط جبرئیل به رادار محمد میرسیده درآن چند روز از کار افتاده بودند.

• فلا تدع مع الله الها آخر فتکون مع المعدبین (۲۱۳ – الشعرا)
پس با الله، اللهی دیگر مخوان که از عذاب شده گانی
واقعا میشه…خدا بیاد کسی را که معصومه تهدید کنه، و تذکر بده؟.

• إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا (الفتح – ۱) لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَیَهْدِیَکَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا (الفتح – ۲)
ما تو را پیروز بخشیدیم،پیروزی درخشانی. (۱) تا الله از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت های خود را بر تو تمام گرداند و تو را به سوی راه راست هدایت کند. (۲) . اینجا که دیگر از گناهکار بودن محمد شکی نیست و کسی نمی تواند ثابت کندکه محمد معصوم بوده.!

منبع ها:
قرآن کریم
۲۳ سال–علی دشتی
آیا قرآن کلام آفریدگار است؟– خاموش
کتیبه حقوق بشر کوروش

چون برای هر پست نگاره و ویدئو هایی هم میذارید من این چندتا را پیشنهاد میکنم… دیگه اختیار با خودتان است.

 • داستان از این قرار است که آقایی باحتمال با مشگل زن ستیزی و با شست شوی
  مغزی شده عکسی از پدر و دختری در حالت شنا در استخر پیدا میکند و این را
  پیراهن عثمان کرده است گویی که ما هیچ مشگلی نداریم بجز مشگل شنا کردن زن مرد در
  غرب ویا در کشورهای دیگر که ایمان ایشان را تکان داده است؟ و در زیر یک مقاله علمی
  هم اضافه میکنم شاید بتوانیم این مشگل را دربین جوانان مثلا معتصب درمان کنیم

  متاسفانه
  آقایی چشمانش را بر روی همه مشګل ها بسته است نظیر بچه بازی دزدی فساد رشوه
  خواری خیانت و تنها به شنای پدر دختری در یک استخر بند کرده است که نمیدانم از
  مشګلهای روانی باشد یا جنسی در آمریکا موقع دست دادن زن مرد همدیګر را در آغوش
  میګیرند اینجا معیارهایش فرق دارد مغز همه مثل بعضی ها پر از شهوت نیست زن نه تنها
  بعنوان یک وسیله جنسی بلکه به عنوان یک دوست همسر خواهر مورد احترام است ولی ایشان
  تنها یک تصویر از زن در مغرشان دارد تصویری زشت و بی معنا که هر تماسی را جنسی و
  شهوت آمیز می پندارند وبرای اینکه خودشان را ارضا کنند به دیګران می پیچند. شاید
  برای ایشان مشګل باشد که به زن به عنوان یک دوست نګاه کنند و حتی شنا را در اینور
  دینا باعث ؟ لرزش در دینشان میدانند. این فرد ګرایی و این تمامیت خواهی و این منم
  منم کردنها تنها باغث مشګل های بیشتری میشود ما میلیونها معتاد داریم دختران ما خود
  سوزی میکنند پسران ما خود ارضایی میکنند کار ندارند پوهنتون ندارند مسکن ندارند نمی
  توانند ازدواج کنند. وقتی که به کشورهای دیګری میروند با کتک خوردګی برخورد میشوند
  پناه جویان افغان در یونان هزاران مشګل در جامعه وجود دارد ولی ایشان تنها یک مطلب
  را می بینند و این شنای پدری با دخترش در استخر است؟ البته ایشان تقصیری هم ندارد
  این یک سیستم است که نظیر ایشان را بوجود میآورد تا آدمکی باشند با یک فکر ودید
  محدود و برای کشتن وحتی کشته شدن آماده باشند باعث کمال تاسف است. که زن سیتزی آنان
  تا این حد رشد کرده است و عوض خدمت به اجتماع تنها از یک بعد به زندګی نګاه میکنند
  در ضمن آنان عشق را هم که با سکس همراه باشد نمی شناسند آنان صرفا به همه چیز و همه
  عکس از دید جنسی مینګرند.

  لابد برای
  آقایی دست
  قطع کردن یک دزد بینوا اسلامی است ولی دزدی میلیاردی شیخان عرب خوبست ؟ یا دست دادن
  ی؟ک زن با یک مرد جرم ارتداد و جنایت است ولی اسیر کردن هزاران زن در شهوت
  کده های ثروتمندانی میلیاردی مسلمان مشګلی نیست؟ دزدی فساد و غارت ثروتهای ملی و
  خرید توپ تانک برای کشتن مردمان مظلوم کشورهای ما مهم نیست یا اعتیاد و بیکاری و
  غیره ولی شنا کردن یک پدر دختر در آمریکا که امری عادی است جرم است ؟ ګویا دیګران
  در حتی کابل شنا نمیکنند

  Rohullah Neda دوست کمی در باره این تصویر روشنی بیاندازید

  Farid Rehmani تصویرآقایی بوده که یکی ازغلامان ومرتدین میباشد ومطالب که به محض
  عام میگزارد همه فقط تشویق جوانان به سوی دین کثیف عیسویت می باشددرباره معلومات
  مقالات وی را تعقیب نمایدکه خودراحامی مسلمانان خطاب میکند درحالیکه به گفته خودش
  عکس برهنه دخترش راکه درآغوش دارد به نمایش عام میگزاردتا جوانان تشویق بیشتربه
  آزادی بیرون ازدایره اسلام ودین کثیف عیسویت شوند به امید هدایت ایشان ازجانب ذات
  تعالی باجمله مسلمانان که راه وی راتعقیب میکنند

  Sahameddin Ghiassi متاسفانه آقای فرید چشمانش را بر روی همه مشګل ها بسته است
  نظیر بچه بازی دزدی فساد رشوه خواری خیانت و تنها به شنای پدر دختری در یک استخر
  بند کرده است که نمیدانم از مشګلهای روانی باشد یا جنسی در آمریکا موقع دست دادن زن
  مرد همدیګر را در آغوش میګیرند اینجا معیارهایش فرق دارد مغز همه مثل بعضی ها پر از
  شهوت نیست زن نه تنها بعنوان یک وسیله جنسی بلکه به عنوان یک دوست همسر خواهر مورد
  احترام است ولی ایشان تنها یک تصویر از زن در مغرشان دارد تصویری زشت و بی معنا که
  هر تماسی را جنسی و شهوت آمیز می پندارند وبرای اینکه خودشان را ارضا کنند به
  دیګران می پیچند. شاید برای ایشان مشګل باشد که به زن به عنوان یک دوست نګاه کنند و
  حتی شنا را در اینور دینا باعث ؟ لرزش در دینشان میدانند. این فرد ګرایی و این
  تمامیت خواهی و این منم منم کردنها تنها باغث مشګل های بیشتری میشود ما میلیونها
  معتاد داریم دختران ما خود سوزی میکنند پسران ما خود ارضایی میکنند کار ندارند
  پوهنتون ندارند مسکن ندارند نمی توانند ازدواج کنند. وقتی که به کشورهای دیګری
  میروند با کتک خوردګی برخورد میشوند پناه جویان افغان در یونان هزاران مشګل در
  جامعه وجود دارد ولی ایشان تنها یک مطلب را می بینند و این شنای پدری با دخترش در
  استخر است؟ البته ایشان تقصیری هم ندارد این یک سیستم است که نظیر ایشان را بوجود
  میآورد تا آدمکی باشند با یک فکر ودید محدود و برای کشتن وحتی کشته شدن آماده باشند
  باعث کمال تاسف است. که زن سیتزی آنان تا این حد رشد کرده است و عوض خدمت به اجتماع
  تنها از یک بعد به زندګی نګاه میکنند در ضمن آنان عشق را هم که با سکس همراه باشد
  نمی شناسند آنان صرفا به همه چیز و همه عکس از دید جنسی مینګرند.

  Sahameddin Ghiassi لابد برای آقای فرید دست قطع کردن یک دزد بینوا اسلامی است
  ولی دزدی میلیاردی شیخان عرب خوبست ؟ یا دست دادن یک زن با یک مرد جرم ارتداد و
  جنایت است ولی اسیر کردن هزاران زن در شهوت کده های ثروتمندانی میلیاردی مسلمان
  مشګلی نیست؟ دزدی فساد و غارت ثروتهای ملی و خرید توپ تانک برای کشتن مردمان مظلوم
  کشورهای ما مهم نیست یا اعتیاد و بیکاری و غیره ولی شنا کردن یک پدر دختر در آمریکا
  که امری عادی است جرم است ؟ ګویا دیګران در حتی کابل شنا نمیکنند؟

  .

  Farid Rehmani خداوند تعالی شماوهمفکران شماراهدایت نصیب فرمایید
  آمیـــــــــــــن یارب العـــــــــالمین

  Farid Rehmani مامسلمان هستیم وهیچگاهی نمیخواهیم که چنین آزادی داشته باشیم که
  مارازدین واصول دینی که به آن پابندیم برگرداند وبیشترمتوجه اصول دنیوی سازد من
  وصدها افغان دیگرنمیخواهیم تا دین مان رابخاطرلذایز دنیوی بفروشیم زیراهمه مان
  آخرمیمیریم ونزد خداوندتعالی رفتنی هستیم وازهرکرده مان سوال خواهد شد پس
  خداوندتعالی آن روزرابالای مان آسان گرداند آمین یارب العالمی وچشم هایت رابازکن تا
  غرق درخرافات دنیوی نشوید خداوندتعالی شماوسایرهمراهان شمارا هدایت نصیب گرداند تا
  اندکی درباره دین مقدس اسلام فکرنماید وبه اصول آن خودراعیارسازید تا بعدازرفتن به
  نزدایزدمتعال جواب گوی اعمال زشتت باشی وبیش ازاین خودراغرق درخرافات دنیوی
  نسازمبادا مرگت در عالم پستی فرارسد ولحظه یی برای توبه ات باقی نماند آن لحظه لذت
  زندگی راخواهی دانست اما بسباردیرخواهد بود … من عارازآن دارم که شخصی
  بزرگترازخودم رانصیحت میدارم اما اندکی خجالت ازاین کارزشت اش نمی کشد وچی بی
  شرمانه دفاع ازعمل زشت ودورازافغانیت خویش می نماید

  Sahameddin Ghiassi If you want to work for the Just that is fine. That
  picture is also over 20 years old. I do not swim any more.

  Sahameddin Ghiassi خداوند زن را زیبا خلق کرد تا مرد از تنهایی بدر آید. حضرت
  حوا لخت بود حجاب اسلامی نداشت؟ من در اروپا تحصیل کرده ام و خود بخود با فرهنګ
  اینها آشنایی دارم اینان هم مارا التبه متعصب هایشان شیطان پرست و فاسد می پندازند
  آیا حق دارند؟ سعی کنید قرآن و کتابهای تمدنی اسلامی را بخوانید و بیشتر مطالعه
  کنید که ګفته اند ای همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون دورن پاک کنی حرم دیر یکی
  کعبه بت خانه یکی است اګر شما در یک خانواده بودایی بدنیا آمده بودند طوری دیګر
  بودید آیا اینطور نیست دین اسلام دین فضیلت تقوی پاکی و عفو و بزرګواری است نه دین
  کشت کشتار و تعصب ها و خرافه ها . زن تنهای وسیله کسب شهوت و خالی شدن آن نیست زن
  دوست است مهربان است زیبا است کمک است باهنر است حامی است مادر زن مرد برابرند و
  الطب العلم فرضیه علی کل مسلم و مسلمه ادیان الهی هم همه برای رستګاری بشر آمده اند
  مثلا چه عیب دارد که دختران ما هم همراه پدرانشان به مسجد بروند و کنار هم بنشینند؟
  آیا این یک عمل جنسی است ؟ حضرت علی فرمود فرزند زمان باشید و با علم و دانش بجلو
  بروید من آنچه شرط بلاغ است با تو میګویم تو خواه از سخنم پند ګیر خواه ملال سعدیا
  مرد نکونام نمیرد هرګز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند بزرګش نخوانند اهل خرد که
  نام دیګران را به زشتی برد؟ کمی حافظ مولوی سعدی بخوانید شاید دید وسیع تری
  بیآبید.

  سادیسم و
  ناهنجاریهای جنسی: نشانه ها و روشهای درمانی
  سادیسم و ناهنجاری های جنسی معمولاً متاثر از عدم تعادل بین
  نیازهای جنسی و ارضای آنها و نیز افکاری بیمار گونه می باشد که به طرق مختلف در
  زندگی افراد نمایان و باعث ناهنجاریهای بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی میگردد.
  شرایط محیطی و نبود آموزشهای صحیح باعث گسترش روز افزون افراد مبتلا به این عارضه
  شده است.

  کسانی که از سادیسم و ناهنجاریهای جنسی رنج می بردند در زندگی خود انواع شکستها
  را تجربه میکنند و بدلیل داشتن افکاری پریشان که صرفاً آب و رنگی جنسی دارد به خود
  و جامعه ای که در آن حضور دارند صدمات جبران ناپذیری می زنند.
  از مهمترین نشانه های سادیسم و ناهنجاریهای جنسی می توان به موارد
  زیر اشاره کرد:۱- نگاه کردن و خیره شدن هوس آلود
  بصورت مستمر به جنس مخالف و برانداز کردن قسمتهای مختلف اندام افراد در معابر،
  اماکن عمومی و میهمانی ها و تعریف و تمجید از آن اندامها در ذهن. اینگونه افراد با
  نگاه های سنگین خود موجبات ناراحتی دیگران را فراهم کرده و سبب نا امنی اجتماعی
  میگردند. انسانی که از سلامت فکری برخوردار است هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که جنس
  مخالف را کالایی برای لذت بخشی و هوسرانی بشمار آورد. یک انسان متمدن تا قبل از
  ازدواج خویشتن داری نموده و امیال جنسی و ارضای آنها را پس از ازدواج فقط محدود به
  همسرش میکند.۲- داشتن افکار مداوم پیرامون برقراری رابطه جنسی. کسانی که بیش از حد و
  بصورت همیشگی در ذهن خود به مسئله رابطه جنسی میپردازند گویی چیز مهمتری در زندگی
  آنها وجود ندارد.۳- استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی جنسی.۴- حسادتهای جنسی. کسانی که به
  رابطه عاشقانه بین دو نفر حسد می ورزند و سعی در تخریب و سنگ اندازی در آن رابطه را
  دارند به نوعی گرفتار سادیسم جنسی می باشند. این گونه افراد از اینکه جایگزین رقیب
  عشقی خود شوند لذت بیمار گونه ای میبرند.۵-
  متلک ها و مزه پرانیهای جنسی. عبارت است از گفتن
  جملاتی غیر اخلاقی به جنس مخالف که معمولاً تعابیر جنسی و ناراحت کننده
  دارند.۶- خود ارضایی. عمل وسواس گونه لذت بردن از خود و ارضای جنسی بدین شیوه
  میتواند یکی از نشانه های سادیسم جنسی باشد.۷- تفکرات برقراری رابطه جنسی با
  محارم، آزار جنسی کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها.

  ۸- تعرض، توهین، بد
  رفتاری و ایجاد محدودیت برای افراد صرفاً به این دلیل که آنها ممکن است دچار
  انحرافات جنسی باشند. متهم کردن دیگران بر اساس توهمات و حدس های بی اساس. این دسته
  از مبتلایان به دلیل وجود کمبودها و گره های زیاد در زندگی خود اقدام به آزاد و
  اذیت افراد می نمایند.۹-
  بازدید تصاویر، فیلمها و سایتهای جنسی، گپ های جنسی
  در چت روم ها، به نمایش گذاردن اندام از طریق وب کم، استفاده از تلفن برای گفتگوهای
  جنسی با افراد غریبه.۱۰- برقراری روابط جنسی غیر متعارف
  همراه با صدمه رساندن و جراحات به خود یا طرف مقابل از قبیل بریدگی، بستن دست و پا،
  شلاق زدن و ضربه زدن.۱۱- تمایل به برقراری رابطه جنسی با
  افراد گوناگون با وجود داشتن همسر. خیانت و تنوع طلبی. رابطه جنسی با روسپیان،
  تجاوزات جنسی. برقراری تماس بدنی و چسبیدن به دیگران در محیطهایی مانند مترو،
  اتوبوس،…۱۲- همجنس بازی. عبارت است از برقراری روابط جنسی با همجنس
  خود.۱۳- شک
  کردن های زیاد و بی مورد به همسر و باز خواستهای وسواس گونه. در این شرایط فرد بطور
  مداوم تصور میکند همسرش در حال خیانت و برقراری رابطه جنسی با اشخاص دیگر
  است.۱۴-
  برخی خیالپردازی های جنسی همانند رابطه جنسی گروهی و یا سهیم کردن شریک جنسی با
  فردی دیگر. تصور اینکه شریک جنسی در حال برقراری رابطه جنسی با فردی دیگر است. این
  یکی از ویران کننده ترین موارد سادیسم جنسی بشمار میرود.۱۵- برقراری
  رابطه جنسی با حیوانات. که حتی تصور آن شان انسان را به پایین ترین سطح خود می
  رساند.۱۶- آرایش های بسیار غلیظ، استفاده از لباسهای تحریک کننده و نامناسب به قصد
  جلب توجه و ظاهرسازی هایی که جاذبه جنسی را به نمایش بگذارند.
  طبیعی است که برخی از موارد فوق نشانگر سادیسم جنسی حاد و برخی دیگر از شدت
  کمتری برخوردارند. کسانی که نشانه های فوق را دارند باید برای رهایی از تاثیرات
  مخرب فردی و اجتماعی این بیماری به متخصصین روانکاو مراجعه و با بهره گیری از
  روشهای درمانی اقدام به معالجه خود کنند.

  برخی از اقداماتی که میتوان برای درمان انجام داد:
  • زدودن افکار نامعقول جنسی، کنترل و پالایش
  تصورات ذهنی.• مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی.• ازدواج هوشمندانه و زندگی
  عاشقانه.• ورزش.• شرکت در فعالیتهای سالم اجتماعی.• ارتباط با خدا و
  روی آوردن به معنویات.• برقراری ارتباط با افراد سالم و یافتن دوستان
  مفید.• خویشتن داری.سادیسم جنسی عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت فردی-اجتماعی دارد از
  جمله:• تقلیل قوه
  تفکر• عارضه های عصبی و روانی• افزایش بیماریهای جنسی• افسردگی•
  برهم خوردن روابط و شکست در ازدواج• کم شدن حافظه و فراموشی• نا امنی
  اجتماعی• طرد شدگی• رواج روابط نامشروع• عقب ماندگی
  اجتماعیرابطه جنسی نیز همانند سایر نیازهای بشر باید امری طبیعی تلقی
  گردیده و به نحوی مطلوب ارضاء و برآورده شود ولی فقط با ساز و کاری که خداوند تعیین
  نموده که همان ازدواج و تشکیل خانواده است. فراهم نبودن بستر مناسب برای ازدواج و
  نیز هرگونه ارضای نامتعارف این میل و نیز نادیده گرفتن آن میتواند به بحران جنسی در
  یک جامعه تبدیل شود. فشارهای جنسی ناشی از عدم ازدواج بموقع به فرد و اجتماع لطمات
  زیادی خواهد زد. مسائل جنسی باید از سنین پایین آموزش داده شود تا افراد با آگاهی
  کامل با این مسئله برخورد کنند و از خطرات جسمی-روانی آن در امان
  باشند.

  · درین این باره لطف نموده
  کوشش کنید تا مطالبی را در میان بگذارید که اسلامی و با اسلام مطابقت داشته باشد نه
  اینکه رسم و رواج و عنعنات که شما آنرا جهان سوم، دوم و اول می نامید در اینجا نشر
  کنید منظورم عنعنات کفار و ملحدین را در میان نگذارید..
  تشکر
  Yesterday at
  11:17am · UnlikeLike · ۱ personYou like this..
  Farid Rehmani
  درست فرمودیدبرادرعزیز روح الله جان من
  هم کوشش دارم تا جلو چرندیات آقایی را بگیرم تاجایی که من درک کرده ام ازمطالب بی
  مفهوم وی همه اش ترغیب مسلمانان به سوی آزادی خارج ازدایره اسلام وترغیب به دین
  کثیف ولعنتی عیسویت است که من بااولین مطلب اش آوازانتقادرابلند نمودم ولی متسفانه
  کسی با علم بیشتردرباره اسلام مراهمراهی نکرد صد افسوس خداوندتعالی میداند که چی
  قدرپس فطرت هایی گراویده مطالب وی شده اند وبه فکرآزادی خارج ازدایره دین مبین
  اسلام پرداخته اند نموده اندوالله وعلم هیچ گاهی نمیپزیردکه من مرتکب گناهی عظیمی
  به خاطرپخش فحشادربین مسلمان گردیده ام وبایدازهمه معضرت بخواهم بلمقابل وی خواهان
  دلایل قرآنی درمقابل این کفرش شده است که من جوابش راباشوال میدهم که درکجایی قرآن
  پاک آمده که شناکردن وعشقبازی بادخترت روااست ؟؟؟ تاهمه را تشویق به فحشا نمایی
  …همه نوشته های آن اگردقت شود ترغیب به دین کثیف عیسویت است وآن رادینی میداند
  اول درقرآن واضحآ آمذه که دین الهی دین مبین اسلام بوده وپیروان ادیان دیگربه جزستم
  به خویشتن کاری دیگری نمیکنند آقایی غیاثی لطف نموده قرآن رامطالعه نمایدو
  اگردردسترس ندارید پس آدرس ات رابدهیدتابرایت ازکابل هدیه نمایم تا پیروی ازقرآن
  نموده ودست ازدین کثیف ولعنتی عیسویت بردارید
  o
  ‎..
  Rohullah Neda محترم این یک گروه آزاد است و هیچ کسی حق این را ندارد که مطلب
  کسی دیگری را پاک کند.
  Monday at 10:47am · UnlikeLike · ۱ personYou
  like this..
  Rohullah Neda
  آقای درین این باره لطف نموده کوشش
  کنید تا مطالبی را در میان بگذارید که اسلامی و با اسلام مطابقت داشته باشد نه
  اینکه رسم و رواج و عنعنات که شما آنرا جهان سوم، دوم و اول می نامید در اینجا نشر
  کنید منظورم عنعنات کفار و ملحدین را در میان نگذارید.. تشکر
  Yesterday at 11:17am · UnlikeLike · ۱
  personYou like this..
  Farid Rehmani
  درست فرمودیدبرادرعزیز روح الله جان من
  هم کوشش دارم تا جلو چرندیات آقایی را بگیرم تاجایی که من درک کرده ام ازمطالب بی
  مفهوم وی همه اش ترغیب مسلمانان به سوی آزادی خارج ازدایره اسلام وترغیب به دین
  کثیف ولعنتی عیسویت است که من بااولین مطلب اش آوازانتقادرابلند نمودم ولی متسفانه
  کسی با علم بیشتردرباره اسلام مراهمراهی نکرد صد افسوس خداوندتعالی میداند که چی
  قدرپس فطرت هایی گراویده مطالب وی شده اند وبه فکرآزادی خارج ازدایره دین مبین
  اسلام پرداخته اند نموده اندوالله وعلم هیچ گاهی نمیپزیردکه من مرتکب گناهی عظیمی
  به خاطرپخش فحشادربین مسلمان گردیده ام وبایدازهمه معضرت بخواهم بلمقابل وی خواهان
  دلایل قرآنی درمقابل این کفرش شده است که من جوابش راباشوال میدهم که درکجایی قرآن
  پاک آمده که شناکردن وعشقبازی بادخترت روااست ؟؟؟ تاهمه را تشویق به فحشا نمایی
  …همه نوشته های آن اگردقت شود ترغیب به دین کثیف عیسویت است وآن رادینی میداند
  اول درقرآن واضحآ آمذه که دین الهی دین مبین اسلام بوده وپیروان ادیان دیگربه جزستم
  به خویشتن کاری دیگری نمیکنند آقایی غیاثی لطف نموده قرآن رامطالعه نمایدو
  اگردردسترس ندارید پس آدرس ات رابدهیدتابرایت ازکابل هدیه نمایم تا پیروی ازقرآن
  نموده ودست ازدین کثیف ولعنتی عیسویت بردارید

  نظر من شناساندن دیدګاه های دیګران و معیار های آنان است لطفا مطالب مرا
  پاک نکنید که کسانی مانند آقای فرید بدانند که تا ما اتحاد نداشته باشیم و تساهل
  درجا خواهیم زد و محکوم کردن دیګران بدون داشتن اطلاعات کامل صرف عملی خوب نمی
  باشد. به امید پیروزی علم بر جهل
  Rohullah Neda آقای درین این باره لطف نموده کوشش کنید تا مطالبی را در میان بگذارید
  که اسلامی و با اسلام مطابقت داشته باشد نه اینکه رسم و رواج و عنعنات که شما آنرا
  جهان سوم، دوم و اول می نامید در اینجا نشر کنید منظورم عنعنات کفار و ملحدین را در
  میان نگذارید.. تشکر

  درست فرمودیدبرادرعزیز روح الله جان
  من هم کوشش دارم تا جلو چرندیات آقایی را بگیرم تاجایی که من درک کرده ام ازمطالب
  بی مفهوم وی همه اش ترغیب مسلمانان به سوی آزادی خارج ازدایره اسلام وترغیب به دین
  کثیف ولعنتی عیسویت است که من بااولین …مطلب اش آوازانتقادرابلند نمودم ولی متسفانه کسی با علم
  بیشتردرباره اسلام مراهمراهی نکرد صد افسوس خداوندتعالی میداند که چی قدرپس فطرت
  هایی گراویده مطالب وی شده اند وبه فکرآزادی خارج ازدایره دین مبین اسلام پرداخته
  اند نموده اندوالله وعلم هیچ گاهی نمیپزیردکه من مرتکب گناهی عظیمی به خاطرپخش
  فحشادربین مسلمان گردیده ام وبایدازهمه معضرت بخواهم بلمقابل وی خواهان دلایل قرآنی
  درمقابل این کفرش شده است که من جوابش راباشوال میدهم که درکجایی قرآن پاک آمده که
  شناکردن وعشقبازی بادخترت روااست ؟؟؟ تاهمه را تشویق به فحشا نمایی …همه نوشته
  های آن اگردقت شود ترغیب به دین کثیف عیسویت است وآن رادینی میداند اول درقرآن
  واضحآ آمذه که دین الهی دین مبین اسلام بوده وپیروان ادیان دیگربه جزستم به خویشتن
  کاری دیگری نمیکنند آقایی لطف نموده قرآن رامطالعه نمایدو اگردردسترس ندارید پس
  آدرس ات رابدهیدتابرایت ازکابل هدیه نمایم تا پیروی ازقرآن نموده ودست ازدین کثیف
  ولعنتی عیسویت برداریدSee More

  about an hour ago · LikeUnlikeضمنا برداشت برادران ترکیه را از اسلام
  مطالعه کنید و نظرتان را بطور علمی بنویسید؟ یا در لبنان و سایر کشورهای نیمه
  اروپایی شده اسلامی ؟ نظر من وحدت و تساهل است و برخورد علمی نه غیر علمی و بی
  انصافی۱۲ minutes agoUnable to post
  comment. Try
  Againلطفا متن آن آیه قرآن را که مخالف شنای دختر و پدر در استخر یاحوض است
  با ذکر آیه و شماره آن برای من بفرستید تا به دخترانم نشان بدهم آیه بایست به عربی
  باشد . اګر در رم زندګی میکنی مثل رومی ها باش ؟۱۲ minutes
  agoUnable
  to post comment. Try
  Againدر بیشتر کشورهای اسلامی نظیر ترکیه زنان و مردان در کنار دریاها باهم
  شنا میکنند در کجای قرآن نوشته شده که شنای خانوادګی پدر و دختران و پسرانش معاشقه
  است ؟ چرا تمامی مغز شما به سکس انباشته شده است ؟ مګر در لبنان و دیګر کشورهای
  ندیده اید که مردان و زنان باهم شنا میکنند در صورتیکه اسلامی هم هستند. یا در
  کشورهای آسیانه میانه که سالها تحت نظر روسها اداره میشدند حتی پښتونها هم اینهمه
  رقص و آواز دارند حرفی که میزنید بایست سندیت داشته باشد کجای قرآن نوشته شده که
  دین مسیحیت کثیف است ؟ در اروپا و آمریکا زن مرد موقع دیدار هم همدیګر را در آغوش
  میګیرند در کجای قراڼ نوشته شده که اینان کفار هستند؟ اکثرکشورهای اسلامی مردمشان
  نظیر اروپا اداره میشوند البته مردم آن کشورها. در همین آمریکا هم چندین هزار
  افغانی مثل آمریکایی ها زندګی میکنند؟ کجای اسلام نوشته شده دین کثیف و لعنتی
  اسلام؟ آیه اش را نشان بدهید اګر نمی توانید پس ساکت باشید. مردم آمریکا اسلام را
  با نام مولانا جلال الدین بلخی دینی پیشرو و علمی و با فضیلت می شناختند حالا آنرا
  دینی مملو از خشم پرخاشګری و نفرت می شناسند البته سوداګران این را بیشتر دوست
  دارند زیرا میتوانند اسلحه های خود را بفروشند. شما به هیچ یک از مطالب من توجه
  نکردید تنها یک موضوع برایتان مهم بود شنا که ورزش است با دخترانم انشاالله
  راهنمایی بشوید و علمی و دقیق فکر کنید معلومات خود را زیاد کنید کتاب بخوانید فکر
  نمی کنم که شما حتی قرآن را کامل با معنی آن خوانده باشید وګرنه آنهمه علم و فضیلت
  و اخلاق و محبت و عقو احترام و بزرګواری را دانسته بودید

  • Serjio Enario

   اگه خدا بخواد خوب میشین
   به امید آنروز

   • امیر

    سلام … بسیار تجربه کرده ام که مخالفان بی حیا و بی دانش دینهای یزدانی و بویژه اسلام و تشیع ، فاسقند .

  • Pesareariaye_2006

    شما که اینقدر با هوشی چرا این مدارک مستند رو رو نمیکنی تا معروف بشی
   هزاران سال از فرستاده شدن قران میگذره
   هنوز هیچ بنی بشری نتونسته مثل قران بیاره یا قران رو تحریف کنه یا از این چیزا
   حالا شما اومدین چند تا آیه قران رو واسه خودتون معنی فارسی کردین و بعد تفسیر
   هه هه
   ریز میبینمتون
   این حرفاهمش چرت و پرت چند تا بچه ننه مثل تو امسال تویه

   • شما هم بهتره اگه مدرکی دال بر تحریف نشدن قران داری بیاری!

    • Mohammad_qurishi

      قران تحریف نشده و نخواهد شد
     به چند دلیل
     یکی این که اگر از هند تا شاخ افریقا هم بری قران رو با یک لهجه و بدون حتا یک حرف میتوانید پیدا کنید چرا که تنها کتابی است که پیروانش ان را از بر دارند .
     در هر کشوری هزاران حافظ قران وجود دارد
     امروز اگر  دین و ائین  کتب و نوشته های خود رو از دست بده دین و ائین انها هم نابود میشود
     ولی اگر تمام قران ها در دنیا از بین برود باز هم بدون هیچ مشکلی قران در دست رس مردم قرار خواهد گرفت این هم یکی از معجزات قران است

    • ddd

     madrako baraye chizi miaran ke anjam shode iq…. shoma baraye man madrak biar ke dishab khunato dozd nazade

   • Reza Reyhani

    ای انسان باخدا و باورمند ما نیومدیم پرتقال یا سیب زمینی بخریم در باره یک
    دینی که ادعا دارید از آسمان و نماینده ان هم محمد زنباراست سخن میگویم کی
    این جا میوفتد؟؟

    اول بدان قرقره کن چی مینویسید ،حرفهای من و شما در کل جهان پخش میشود و
    همه میبینند شما اسلامگرایان چقدر اسلام را میشناسید این خیلی کمک میکند به
    دین ستیزان من از شما متشکرم

    • فرهمند

     چرا سعدی حافظ بو علی سینا خوارزمی ابوریحان بیرونی فارابی مولوی و ….. هزاران دانشمند و ریاضی دان و محقق در هزارو چهارصد سال گذشته به این تناقضات پی نبردند و به این دین کافر نشدند و هر چه کردند همه از دولت قران کردند حالا این اقا چه کشیفیاتی کرده پیشنهاد میکنم ایشان قبل از هر چیزی در یک مرکز معتبر پزشکی دی ان ان خود را بگیرد و آن را منتشرکند تا بعد

   • Serendipiti32

     یعنی اینقدر قران کسو شر که خودتونم باور ندارید تشریف ببر تو قران همه اینا رو خودت میبینی اقای بزرگ ولی احمق

   • نور واقعی خداوند

    راست میگی، هنوز هیچ کس نیست که تونسته باشه مثل قرآن بیاره یا اینکه اشکالاتش رو بگیره. چون تا همین اواخر هر کسی این کارو کرده، سرش را با شمشیر قطع کرده اند و و حکم ارتداد و مرگش صادر شده.

   • نهال دانش

    شما فعلا به این مسئله پاسخ بده که چرا وعده فراگیر شدن اسلام در کل دنیا بعد از ۱۴۰۰ سال محقق نشده؟ شما فعلا جواب بده چرا مهدی از سال ۹۰۰ میلادی غیب شده؟ دلیلش این نیست که روحانیون امید واهی به مردم میدهند؟ آنهم ۱۰۰۰ سال؟

   • Ghul

    اوج دانش شما از این جمله روشن می شود: ”
    هزاران سال از فرستاده شدن قران میگذره !!”

    • ali

     هزار ساله قرآن اومده اما هنوز مطالبی ب روز داره که تازه داره اتفاق می افته..
     اصلا همبن که ۱۴۰۰ساله تغییری توش دیده نشده خودش معجزست

    • عقل

     درست میگی

 • Kapran

  خوب است که بهتر به دیده عقل بنگری ملیونها انسان باور دار وهزاران عالمی را که قرآن را بر رسی کرده اند بی عقل منگر در این میان تنها شما هوشتان گل کرده و به گفته خودتان تناقضات قرآن را یافته اید آیا فهم زبان عربی را دارید پس چرا این تناقضات را مقاله ای نکرده به الازهر نمی فرستید ویا دانشگاههای اسلامی دیگر ممالک تا آنها را هدایت نمایی و هزاران دانشمند دینی را ارشاد نمایید تا جایزه ادبی نوبل را نیز نصیب خود و همفکرانت بکنی 

  • Selmahafezi

   vaghean ba u moafegham ….
    

  • Reza Reyhani

   شما راست میگید بیشترین اختراعات را از مسلمین بدانید  کاملتر میشود

  • un important

   شما دارید مغلطه می کنید
   در زمانی که گالیله زندگی می کرد هزاران و میلیون ها باور داشتند که زمین مرکز جهان است و خورشید به دور آن می گردد.اما گالیله کفت همه اشتباه می کنند.پس به آن میلیون ها انسان باور دار از طرف من سلام رسانیده و بگویید که اشتباه می کنند.و در ضمن ایشان تنها کسی نیستند که این موضوعات را بررسی می کنند و برای اینکه چرا ارسال نمی کنند چندین دلیل وجود دارد.
   ۱:اصولا دانشگاه های اسلامی دانشگاه معتبر جهان به حساب نمی آیند چنان که بهترین دانشگاه ما بر اساس رنکینگ سایت های معتبر ما هرسال در هال نزول هستیم و بر فرض انکه معتبر هم باشد،کو گوش شنوا؟
   ۲:ایشان این مطلب را در سایتشان قرار دادندکه هر که میخواهد استفاده کنند شما مگر رییس دیوان مقاله های ایشان هستید که نگران چاپ نگردیدنشان در دنیا هستید؟این موضوع به خودشان مربوط است
   ۳:عبارت “دانشمند دینی” به کل غلط است و درست مانند این است که بگوییم فردی کچل مو فرفری است!
   بالاخره کچل است یا مو فرفری؟ پس من میگویم که این افراد دانشمد هستند یا دیندار؟
   شما هم بهتر است به جای نصیحت کردن دیگران برسید به همان داستان های تخیلی و متناقض در مسجد

   با احترام.

  • emrah

   به خواب زده را نمیتوان از خواب بیدار کرد.شما که هوش سرشار داری تاریخ خوندی؟؟

  • حقیقت جو

   سلام دوستان😊
   این در جواب اولین تناقض مطرح شده
   آیا این دو آیه با هم تناقض دارند؟ «لا نفرّق بَینَ اَحَدٍ مِن رُسُلِه»، دیگری: «تِلکَ الرّسُلَ فضّلنا بَعضَهُم عَلی بَعض». یک‌جا می‌فرماید فرقی بین رسل نیست، و جایی دیگر می‌فرماید بعضی رسل را بر بقیه برتری دادیم.
   پاسخ اجمالی
   با مقداری دقت و تامل در این آیات آشکار می‌شود که بین این دو دسته از آیات قرآن تضادی وجود ندارد؛ به دلیل آن‌که آیات فرق‌نگذاشتن(لا نفرّق بَینَ اَحَدٍ مِن رُسُلِه)، مربوط به ایمان‌آوردن به پیامبران است؛ یعنی نباید در ایمان‌آوردن به آنها تفاوت و فرق گذاشته شود؛ نباید به برخی ایمان آورد و برخی دیگر را منکر شد؛ زیرا گوینده این سخن انبیا و مؤمنان هستند که بر اساس دستور خداوند باید به همه‌ی پیامبران ایمان بیاورند و در چنین ایمانی بین آنها فرقی نگذارند. و این سخن، منافاتی با آن ندارد که پیامبران از نظر شرافت و فضیلت وجودی با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند.
   اگر در آیاتی که به تفاوت‌نگذاشتن میان پیامبران اشاره می‌کند، دقت کنیم، به این واقعیت دست خواهیم یافت:
   ۱٫ «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما اُنْزِلَ اِلَیْنا وَ ما اُنْزِلَ اِلى‏ اِبْراهیمَ وَ اِسْماعیلَ وَ اِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْاَسْباطِ وَ ما اُوتِیَ مُوسى‏ وَ عیسى‏ وَ ما اُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».[۱]
   (اى مؤمنان) بگویید: ما به خداوند و آنچه به سوى ما فرو فرستاده شده و به آنچه به سوى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (نوادگان یعقوب) فرو فرستاده شده و به آنچه به موسى و عیسى و آنچه به پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم، میان هیچ‌یک از آنان (در این‌که حقّند و مبعوث از جانب خداوند) فرقى نمی‌گذاریم و ما در برابر او تسلیم هستیم.
   ۲٫ «آمَنَ الرَّسُولُ بِما اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ اِلَیْکَ الْمَصیرُ».[۲]
   فرستاده ما بدانچه از جانب پروردگارش به سوى او نازل شده ایمان آورده و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتاب‏‌ها و فرستادگان او ایمان آورده‏‌اند (و گفتند) میان هیچ‌یک از فرستادگان او فرق نمی‌گذاریم، و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا عفوت را می‌طلبیم، و بازگشت (همه) به سوى تو است.
   ۳٫ «قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما اُنْزِلَ عَلَیْنا وَ ما اُنْزِلَ عَلى‏ اِبْراهیمَ وَ اِسْماعیلَ وَ اِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْاَسْباطِ وَ ما اُوتِیَ مُوسى‏ وَ عیسى‏ وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ». [۳]
   بگو: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (پیامبران از اولاد یعقوب) نازل شده و آنچه به موسى و عیسى و پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم، (و در اعتقاد به نبوت و بعث از طرف یک مبدا) میان هیچ‌یک از آنان جدایى نمی‌افکنیم و ما تسلیم اوییم.
   همانگونه که مشاهده می‌کنید در موارد فوق که سخن از عدم تفاوت است، اصل رسالت و پیامبر بودن و عدم تفاوت در هدف، مورد نظر بوده و به عبارتی نشانگر آن است که همه‌ی انبیای مامور از جانب پروردگار، همه از یک منبع، وحى و الهام دریافت می‌کردند؛ همه برای تبلیغ توحید؛ نشر معنویت؛ برپایی عدالت و برچیدن شرک و کفر مبعوث شدند؛ لذا خداوند به مؤمنان توصیه می‌کند به تمام پیامبران الهى یکسان احترام بگذارند، ولى این موضوع مانع از آن نمی‌شود که آنان از نظر شرافت و فضیلت مختلف ‌باشند[۴] و خداوند برخی را برخی دیگر فضیلت و برتری عنایت کند،[۵] و بفرماید: «تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ

 • Selmahafezizadeh

  jeddan be nazaretun in harfatun ghane konan dast ???? vaghean vasatun moteasefammmm 

 • Omidhix

  nevisande in maqale pm me ta dodoli dar konash konam 

 • Aa

  aziizam chan kelas dars khoondi ke intori estedlal kardii??? aval boro gashang ba savad sho beshin ba 2 nafar ke bishtar az khodet midunan bahs kon bad bia savadeto be digaran dars bede! afarin

 • ناشناس

  متاسفانه زن ستیزی شما تا آنجاست که شنای یک پدر و دختر را در استخر معاشقه می نامید؟ وای برشما که اینطور تهمت میزنید و دوستی محبت را اصلا نمی شناسید شما از محرم بودن هم اطلاعی ندارید؟ و چون نتوانستید آیه ای از قراڼ کریم بیاورید به فحاشی پر…داخته اید ولی من میدانم که همه ما بازیچه دست کسانی هستیم که بین ما تفرقه میخواهند؟ متاسفانه شما نه مطالب مرا خواندید و نه در باره آنان فکر کردید تنها یک عکس را دیدید و آنرا پیراهن عثمان کردید؟See MoreWednesday at 5:11pm · LikeUnlike
  Rohullah Neda نظر به آیه ای بالا برای شما به اثبات رساندم که حجاب شرط لازمی برای یک زن مسلمان میباشد و چطور شما این حق را به خود میدهید تا بگویید که من با دخترم شنا میکنم هیچ کدام عیبی ندارد…
  همان دختر تان که در حوض با شما آببازی میکند آیا حجاب اسلامی …را مراعات کرده، آیا دخترتان تن نیمه برهنه که حتی نیمی بیشتر بدنش با حجاب پوشانیده نشده و اگر نیم کمتر آن پوشیده است اما با لباس نازک و چسب که توجه همه را به خود جلب می کند با شما غسل نمیکند در حالیکه آن آیه را اگر درست مطالعه کنید خطاب به زن مومن و مسلمان شده یعنی این که کسی که سرپیچی از این آیه میکند… کفر مطلق هست و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و در صورتیکه خودرا مسلمان خطاب می کند پس از دید اسلام جز یک انسان ملحد و مشرک بیش نیست و حکم دراین باره دُره زدن آنهاست و باید سر بریده شوند.See More21 hours ago · LikeUnlike

 • بولدوزرها برای از بین بردن طبقه متوسط و فقیر دنیا بکار
  افتاده شده اند.

  Share

  [13 reads]

  by Sahameddin
  Ghiassi
  18-Sep-2011

  بولدوزرها برای از بین بردن طبقه متوسط و فقیر دنیا بکار
  افتاده شده اند. خاورمیانه با فرا افکنی تفرقه خشم تعصب های
  کور و جهل و تمامیت خواهی ها مردم را بجان هم می اندازند در صورتیکه در مثلا آمریکا
  تفرقه افکنی جرم است در کشورهای خاورمیانه عملی قانونی است که کسانی را صرف بخاطر
  به دنیا آمدن در یک خانواده اقلیت مورد آزار و تبعیض قرار دهند. مثال آن کشتار دگر
  اندیشان و بهاییان و یا صوفی ها هست که هیچ حربه و یا اسلحه ای برای جنگ به دست
  نگرفته اند ولی مورد آزار و تبعیض قرار میگیرند. نظری به ادیان
  ابراهیمی که خاورمیانه عملا زادگاه همه آنها بوده است می اندازیم. متاسفانه تعصب و
  جهالت بر خرد گرایی حاکم شده است و مشگل ها با دیدی علمی باز بینی نمیشود.
  حضرت آدم و حضرت حوا طبق روایت های قرآن کریم و انجیل جلیل لخت بودند و هیچ
  پوششی خداوند در هنگام خلق این شاهکارش بر تن آنان نکرده بود.

  و بارها در کتابهای مقدس آمده اند که آنان
  لخت مادر زاد نزد خداوند زیست میکردند تنهای هنگامیکه از میوه ممنوعه خوردند از لخت
  بودن خود شرمگین شدند و از برگهای درختان برای پوشانیدن قسمت های سکسی بدنشان
  استفاده کردند که به عربی ستر عورتین میگویند یعنی پوشاندن آلتهای تناسلی مرد و زن
  و شاید عقب که در هر دو جنس کم بیش شبیه هم هستند. حالا شما فرض کنید
  که با برگهای درختان چطور آنان میتوانستند که مثلا چیزی شبیه به حجاب اسلامی داشته
  باشند واضح است که برگها براحتی از روی آلات تناسلی آنان می لغزیده و آن را در
  برابر چشمان دیگری برهنه مینموده پس دیدن آلات زنانه و مردانه و عقب
  و سینه های حضرت حوا نمی توانسته مثل امروزه پوشیده باقی بماند. از
  نظر آن دسته از دوستان که شنای زنان با مردان را حرام میدانند درحالیکه آنان در
  لباس شنا پوشیده شده اند تصور برهنگی کامل حضرت حوا و حضرت آدم باید روشن
  باشد؟ با قوانین حضرت محمد هر دوی آنان کاری ناشایست انجام میدادند
  ولی آیا چاره ای دیگر هم داشتند آنان که در آن زمان ساختمان و توالت
  و اتاق خواب نداشتند پس بنابراین پس از تولد فرزندان آنان عملا در میان چشمان کنجاو
  فرزندان خود عشقبازی میکردند و جماع می فروند
  .

  روشن است که فرزندان بالغ آنان هم با درنظر گرفتن شوق جنسی چقدر
  مورد تحریک قرار میگرفتند که درآن هنگام شاهکار خلق شده حضرت یزدان یعنی حوا و آدم
  در برابر دیده گان فرزندان خود عشقبازیهای طولانی میکردند؟ این بود
  که حضرت یزدان به آنان فرمود که خواهران وبرادران و فرزندان شما هم میتوانند که با
  هم ازدواج کنند که همانطوریکه روشن است در آن زمان محضر عقد نبوده است بلکه تنها
  شاید اجازه پدر مادر به معنی ازدواج بوده است باز از نظر قانونهای
  حضرت محمد آنان زنا کار و تجاوز جنسی به محرم ها می بایست عملا سنگسار
  میشدند؟ بعد هم کشتن برادر توسط برادر و حسادت ظلم و ستم و تمامیت
  خواهی ها که به آن آفرینش شاهکار خداوندی اضافه شده است. با این مثال
  تاریخی که مورد قبول کتابهای مقدس هم هست باید متوجه بشویم که باشرایط زمان و مکان
  قانونها هم ممکن است تغییر کنند؟ همانطوریکه هرچه که در زمان حضرت آدم روا و جایز
  بود در دوره های بعدی تغییر یافته است؟ اگر به طیف مردم زمانه توجه
  کنیم متوجه خواهیم شد که بنا بر شرایط زمان و مکان قراردادها و معیاریهایی گوناگون
  بوجود آمده است. مثلا آقایی که اکنون در افعانستان زندگی میکند ویک مسلمان متعصب
  است که همه را جز خودش و گروهش کافر میداند و برداشت خودش را قانون تعریف میکند و
  بقیه را لایق کشتن میداند اسلام طالبانی و یا برداشت اسلام نظیر
  اسلام ترکیه ای؟ که باهم عملا در تضاد هستند. اگر همان آقای متعصب مسلمان در یک
  کشور دیگر و در یک خانواده مثلا مسیحی متعصب به دنیا آمده بود معلوم است که
  مسلمانان را ملحد کافر شیطان پرست گمراه می نامید؟

  از آزادی جنسی بی پروا نظیر آنچه که در آفریقا هست و شاید موجب بروز مرض
  ایدز هم شده تا در کیسه کردن و سرکوب دختران و زنان در کشورهای
  اسلامی تندرو ؟ کدامش حق است و درست؟ در آفریقا مرد به جانب زن میرود
  دست اورا میگیرد و با او زفاف میکند بعد از اینکه دختر حامله شد حتی پدرش اینکار را
  طبیعی میداند و از او حتی نمی پرسد که پدر کودکی که در شکم داری کیست؟
  در صورتیکه در کشورهای مسلمان تندرو پدر سعی میکند که دختر خود رابکشد و داغ
  ننگ را پاک کند؟ اکنون هم در جامعه های اسلامی اسلام
  های متفاوت تا تندورهای ضد اسلامی کم بیش فعال هستند که تمامی کاستی ها را از چشم
  دین می بینند و میخواهند بجای آزادی دین آزادی از ادیان الهی داشته
  باشند. اگر شما به روزنامه اینترنتی فضول محله سری بزنید از دین این
  گونه ناله ها آگاه خواهید شد از آن طرف قضیه هم اگر به فیس بوک سری بزنید و دنبال
  سایت هایی نظیر اسلام و حتی جوانان بین المللی افغانستان بگردید آن ور قضیه برایتان
  روی مونی تور خواهد آمد که حتی شنا کردن با مایو دختری با پدرش را معاشقه آب بازی و
  غسل بازی می پندارند و آنرا بشدت محکوم میکنند. درحالیکه در غرب و بسیاری از کشورها دختران
  و زنان آزاد هستند که هر پوششی که میخواهند برتن کنند در کشورهای تندروی اسلامی به
  آنان حجاب اسلامی اجباری تحمیل میکنند که در بسیاری از موقع ها بهداشتی نبوده و
  مانع فعالیت بدنی و ورزشی دختران وزنان میشود؟

  متاسفانه در این میانه اخلاق و انسانیت
  قربانی شده است ؟ اکنون این یک موضوع بسیار روشن است که غرب برای منافع خود از
  شوروی سابق که اکنون ازهم پاشیده است به دست برادران مجاهد اسلامی ما اسلحه داد تا
  برادران دیگرشان را که مثلا شیفته مرام کمونیست شده بودن کشتار کنند.
  بعد هم با فروپاشیدن شوروی سابق اینان را به امان خدا با اسلحه هایی که بدست
  آنان داده بود رها کرد و برایش دیگر فرقی نمیکرد که اینان به برادر کشی و تمامیت
  خواهی و ظلم جور ادامه دهند. همانطوریکه میدانید تمامی مثلا قهرمانان ضد استعمار
  استحمار ضد امپریالیست ضد کمونیست بعد از پیروزی خودشان تبدیل به
  اژدها و هیولا هایی خون آشام شدند که خودشان را در مسند قدرت و خداوند گاری می
  دیدند و از مردم اطاعت محض میخواستند و با ثروتهای ملی به عیش نوش و شهوت رانی و
  فساد پرداختند مردم را از کشورهایمان آواره کردند که به شرق و غرب
  پناهنده شوند و کارگران سطح پایین آنان شوند. مردم غرب از این
  مهمانان مثلا مسلمان ناخوانده دلخوشی ندارند و آنان را دوست ندارند منتهی قانون به
  آنان اجازه پرخاش نمی دهد ولی تا آنجاکه بتوانند زیر آب مسلمانان را میخواهند بزنند
  و سرمایه هایشان را قانونی غارت کنند و به روز سیاه آنان را بنشانند؟
  به غیر از
  تعداد کمی ثروتمندان و بسیار با هوشان که جذب کارهای خوب میشوند بقیه تحصیکرده های
  دنیای سوم به کارگری فروشندگی و یا دلالی و مغازه داری
  مشغول هستند در صورتیکه آنها در کشورهای خودشان پزشگ استاد
  دانشگاه امیر ارتش و مهندس بودند و
  درکارهایی بخدمت مشغول بودند که برای جامعه شان بسیار سازنده و مفید بود
  آنان با آوردن سرمایه خود عملا اسیر سیستم استعمار گر
  شدند .

  سرمایه هایشان با تورم ویا ضدتورم غارت شد
  و خودشان هم اگر بی خانمان نشدند کارگران بدنی گردیدند. آن تعداد از
  جوانانی که در داخل کشور ماندند نیز به نوعی شست شوی مغزی داده شده به انحراف
  کشانیده شدند از دلال وسایل ممنوع گرفته تا متعصبین مذهبی که بمب
  گذاریهای انتحاری می کنند تا رشوه خوران دزدان و غارتگر درجه سوم و چهارم و خرده
  فروشان مواد مخدر و قاچاقبران و غیره؟ امثال آدمهای ثروتمندی نظیر بن
  لادن که ادعای میکرد که میخواهد به مسلمانان عزت و اعتبار بدهد باید می فهمید که
  جنگهای امروزه جنگهای سیاسی و اقتصادی است و آنکه بیشتر میداند و علم بهتری دارد
  پیروز است نه آنکه میخواهد با اسلحه های دیگران جهاد کند؟ مردم
  خاورمیانه گرسنه روی دریای نفت خوابیده اند زیرا قهرمانان ملی و ضد استعماری آنان
  ثروتهای آنان را دزدیده و یا با آن میلیاردها دلار اسلحه های از رده خارج شده را
  خریده اند تا بر سر همان ملت بکوبند و همان ملت را بخاک سیاه با سرمایه چپاول شده
  شان بکنند؟ شاید شما هم بدانید که تجارت مواد مخدر از تجارت نفت سود آور تر است و
  تجارت مواد منفجره و جنگی به تنهایی از تجارت بقیه اقلام تجارتی پول ساز تر
  است و اگر به آن تجارت بیمه را هم اضافه کنیم که همراه با بانکهای
  غرب تمامی ثروت مردم را غارت میکنند آنوقت متوجه خواهید شد که دنیا در سر انگشتان
  کسانی میگردد که تفرقه را نهادینه کرده اند و از آن تریلیونها دلار سود می
  برند. بسیار روشن است که در این ماجری مردم طبقه فقیر و متوسط غرب و
  شرق هم از قربانیان هستند؟

  مثلا مردی مدت چهل سال کار کرده و تمامی پس
  اندازش را در پیش قسط خانه ای میگذارد خانه ای که مثلا سی در صدش را
  نقد پرداخته ناگهان سقوط پنجاه در صدی میکند و تمامی سرمایه وی غارت
  میشود و چون نمی تواند قسط خانه را بسبب موقعیت اقتصادی بدهد همان خانه به یک سوم
  قیمت به شخص ثالثی فروخته میشود و آن شخص خانه خراب و یا بی خانمان میشود؟
  اگر ما به یک
  اصل که احترام به عقاید و باروهای دیگران هست اعتقاد داشته و آنرا عمل کنیم و خود
  را عقل کامل و مرشد واحد و علامه دهر ندانیم و قبول کنیم که همه چیز را همه گان
  دانند و به بی دانشی خود اقرار داشته باشیم مسلم است که بسیاری از
  مشگل ها حل خواهد شد تا به آنجا رسد دانش من که بدانم که هنوز
  نادانم ما نه از اسرار طبیعت آگاهی کاملی داریم و نه علم ما به آن
  حد رسیده است که تمامی مجهول هارا بدانیم و یا قدرت حل آن را داشته باشیم پس بهتر
  است که به دیگران که معیارها و دانشهایی دیگر هم دارند بجای با تعصب و تمامیت خواهی
  و خود خواهی نگاه کردن با دیده احترام نظری برکنیم؟ آنچه که مردم ما بایست بدانند این
  است که با تفرقه نفرت پراکنی تنها آب به آسیابان دلالان و سازندگان اسلحه و مواد
  مخدر و شرکتهای بیمه ریخته ایم و این همه ما هستیم که درنهایت بازنده
  خواهیم بود. سرمایه داران میلیاردی و عوامل آنان از همین اختلاف ها و
  برداشتهای غیر علمی و تمامیت خواهی های ما همراه با تعصب و چهل ما سو استفاده
  کرد و سرزمین مارا آزمایشگاه های مواد مخدر و مواد منفجره خود قرار
  داده با دادن اسلحه به دست جوانان ما آنان را در خط سود خودشان رهبری
  میکنند؟ کسانی نظیر آقای بن لادن عملا بازار یاب اسلحه آنان است اگر
  او راست میگفت که عزت مسلمانان را میخواهد بایست کاری برای جوانان بی
  دانشگاه بی پوهنتون بی کار بی
  مسکن بی همس دختران که خود سوزی میکنند
  بچه های خیابانی بچه بازی بچه پوشی
  جهل عمومی میکرد.

  یا مدرسه و بیمارستان باز میکرد تا از درد
  رنج مردم ما بکاهد شیوخ میلیارد عرب که در حمام های تراشیده شده از
  عاج فیل غسل جنابت میکنند و در کاخهای تلا زندگی میکنند و در آغوش دلبران بین
  المللی خودشان دفع شهوت میکنند بایست با آن پولهای دزدی شده از مال ملت برای آن ملت
  وسایل و کارخانه تولید میکردند؟ که چه خوش گفت سعدی شیراز
  که سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکویی
  نبرند یا مولای اخلاق که گفت ای بی
  خبران کجایید کجایید محبوب در اینجا ست بیایید
  بیایید توکز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند
  آدمی ای دوست بر جنازه دشمن چو میگذری شادی
  مکن که برتو هم این ماجری رود؟ که سراپرده یگانگی در عالم بپاشده است
  به چشم بیگانگی درهم ننگرید که همه شما بار یک دارید و برگهای یک شاخسار
  گلبرگهای یک گلبن زن مرد مانند دوبال یک پرنده اند که اگر
  بالی حرکت نکند پرنده بینوا از پرواز می ماند؟ این همه جنگ جدل حاصل
  کوته نظری است چون دورن پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی
  است دین اگر سبب نقاق کدورت و دشمنی شود بی دینی بهتر
  است که دین برای آرامش و آسایش بشر از طرف خداوند فرستاده شده نه
  باری جنگ آدمکشی و نفرت و عذاب؟ بطوریکه امروزه آنان
  که از دین زیانهای دیده اند پیکان خود را به آن نشانه رفته اند درخت
  دوستی برنشان که ثمر گهربار دارد نهال دشمنی برکن که
  رنج بی شمار آرد. می بخود منبر بسوزان مردم آزاری
  نکن ؟ شیخ می گشت با چراغ گرد شهر که از دیو دد
  ملولم او انسانم آرزوست؟ تو ک –ر را دیدی ولی کدو را
  ندیدی اشاره به داستان مولوی که خانم خانه ک –ر خر را دید ولی کدویی
  که کنیز استفاده میکرد ندید؟ و هلاک شهوت خود گشت و مرد؟

  اکنون هم سیستم قهار دنیا در
  تلاش است که طبقه متوسط را نابود کند تنها طبقه ای که مالیاتهای کمر
  شکن میدهد زیرا ثروتمندان با داشتن وکلای خبره از دادن مالیاتهای واقعی فرار میکنند
  و این طبقه متوسط است که همه بار به دوش اوست تا نابود شود ؟ بولدوزر
  ها از دین مذهب ملیت زبان قوم گرایی و
  نژادها سو استفاده میکنند تا مردم را بجان هم انداخته بی تفاوتشان کنند و خودشان
  همه را اسیر اقتصادی خود نمایند.

 • Someone

  من فقط میدونم که به هفت ساله هم رحم نکرده

 • Majid2020

  تمام مطالبی که از نقد قرآن روایت کردی اشتباه است و نشان میده که هیچ فهم صحیحی نسبت به دین نداری بلکه به خاطر تعصبی که داری فقط منفی بافی کرده و همه حقایق زیبای اسلام را انکار کردی

  • نسل سوخته

   لطفا بوسیله منبع معتبر صحبتهای فضول محله را تکذیب کن و کلی گویی نکن چون اینطور استدلال کردن شما پشیزی نمیرزد

 • Bit P Co

  پیشنهاد میکنم قبل از ارئه نظراتتون بیشتر مطالعه کنید تا خودتون هم دار تناقض نشوید! منم این دین رو به این شکل قبول ندارم ولی تا خودم به یقین نرسم و برای خودم مسئله کاملا روشن نشه برای دیگران نسخه نمی پیچم!
  سعی میکنم با دوستان بحث منطقی داشته باشم تا اینکه به عقایدشون توهین کنم.

 • Hbhjb

  خفه شین آشغالا

 • Mahmoud

  گمشو تو هنوز نمیدونی چی به چیه؟ مگه عربی بلدی؟ بعش هم اونایی که نوشتی دلیل نیست هیچکدوم هم قابل قبول نیست بین فرق وبرتری دوچیز متفاوت است.برات متاسفم من بیخود مخالفت میکنم.منم خواستم دربیارم اما نشد.این حرفها نشات گرفته از دید سطحی و بیسوادانه است
   

 • نهال دانش

  شمایی که طرفدار بی قید و شرط اسلام و قرآن هستی، به این مسئله پاسخ بده که چرا وعده فراگیر شدن اسلام در کل دنیا بعد از ۱۴۰۰ سال محقق نشده؟ شما فعلا جواب بده چرا مهدی از سال ۹۰۰ میلادی غیب شده؟ دلیلش این نیست که روحانیون امید واهی به مردم میدهند؟ آنهم ۱۰۰۰ سال؟ شما جواب بده که چرا نمایندگان اسلام در قاره استرالیا و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی فرستاده نشدند؟ دلیلش این نیست که عرب ها فکر میکرده اند دنیا همان عربستان و چین و اروپا است؟ فقط ۵۰۰ سال پیش بود که کریستف کلمب آمریکا را کشف کرد و مردم فهمیدند دنیا بزرگ تر است. ۵۰ سال پیش دانشمندان کشف کردند که در دنیا ۲۰۰ میلیارد کهکشان وجود دارد و در هر کهکشان ۳۰۰ میلیارد ستاره. و خورشید ما یکی از این ۳۰۰ میلیارد ستاره است. شماها آخه چقدر نادان و بی بصیرت هستید؟ خداپرست واقعی کسی است که چشم خود را باز کند و ببیند که هزاران ادیان دنیا همه جعلی هستند.

  • seyedmahdi hosseyni

   *وعده فراگیری شدن اسلام محقق نشده چون حضرت مهدی یاران با وفا و کافی نداشته تا این امر را محقق سازد. حضرت در غیبت به سر میبرند چون در زمان تولدشان در یک پادگان نظامی اسیر و همچنین از قبل،،پیامبر وعده فرا گیری حق در جهان را بوسیله ایشان داده بودند پس اگر از نظر ها پنهان نمی شدند در همان بدو تولدشان به شهادت می رسیدند.غیبت تا الان ادامه دارد چرا که هنوز آماده نشدیم.

   *دوست عزیز توقع داشتی ۱۴۰۰ سال پیش با هوا پیما برن استرالیا؟ به این فکر کردی که شاید کشتی ها و امکانات اون زمان اجازه چنین سفری نمی داد؟ در ضمن محدوده علم قران و معصومین خیلی خیلی بیشتر از این زمین هست نمونه اش هم:

   یکی از مصادیق «آیه‌ی ۴ از سوره‌ی معارج»، که منطبق با «نظریه‌ی نسبیت» است، در ۱۴۰۰ سال پیش، توسط وحی در قرآن‌عظیم آمده است:

   ﴿تَعْرُجُ الْمَلَئکةُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فى یَوْمٍ کانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْف سنَةٍ﴾

   فرشتگان و روح (فرشته‌ی مخصوص) به سوى او عروج مى‌کنند، در آن یک روزى که مقدارش برای انسان دنیایی، پنجاه هزار سال است.

   دراین آیه گفته شده است وقتی فرشته‌ها حرکت می‌کنند برای آن‌ها یک روز زمان
   می‌برد، ولی برای انسان‌ها و به حساب آن‌ها پنجاه هزار سال طول می‌کشد!
   حال، این سوال پیش می‌آید، چرا در آیه‌ی فوق به ۰۰۰ر۵۰ سال اشاره کرده است؟

   فرشتگان اگر با سرعت انسان حرکت کنند، ۰۰۰ر۵۰ سال در کهکشان راه شیری در حرکت هستند
   حال ممکن است این سوال پیش بیایید که چرا فرشته ها باسرعت نور درحرکت اند؟

   چون طبق آیات قرآن‌کریم، آفریده‌های عاقل، توسط پروردگار عالم، سه دسته‌اند:

   ۱-انسان، که از جنس خاک است؛ ۲-جن، که از جنس آتش است؛ ۳-فرشتگان، که از جنس نور هستند

   بخاطرهمین حرکت فرشتگان باسرعت نور سنجیده میشودچون از جنس نورهستند

   سرعت فرشتگان (سرعت محاسبه شده از طریق آیه‌ی ۴ سوره‌ی معارج) تقریباً برابر
   سرعت نور است؛ یعنی، یک مقدار ناچیز کم‌تر از سرعت نور است که آن‌هم به
   قولی می‌تواند به این دلیل باشد که فرشته یک وجودی دارد و جرم‌اش صفر نیست!
   این موضوع، اعجاز عجیب و بسیار دقیق و شگف‌انگیز است که در ۱۴ قرن پیش رخ
   داده است! و از طریق وحی و معجزه‌ی جاویدان قرآن‌مبین برای ما به ارمغان
   گذاشته شده است.

   ا جابه‌جایی فرمول، سرعت فرشتگان بر اساس انبساط زمان به دست می‌آید:

   V2= C2×(۱-T’۲/T2)

   v برابر سرعت فرشتگان، c سرعت نور، T’ زمان حرکت فرشتگان، T زمان حرکت آدمیان در دنیا است.

   یکسال قمری، حدود ۳۵۴ روز است؛ یعنی، میزان اختلاف زمان ما (۰۰۰ر۵۰ سال) با
   یک فرشته (یک روز) در حال حرکت برابر ۵۰۰۰۰×۳۵۴= ۱۷۷۰۰۰۰۰ روز است. پس
   اعداد را در فرمول جایگزین می‌کنیم:

   V2=C2×(۱-T’۲/T2)

   V2=C2×(۱-۱۲/(۵۰۰۰۰×۳۵۴)۲)=C2×(۱-۱۲/(۱۷۷۰۰۰۰۰)۲)

   V=C×۰٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۴۰۴۰۳۴۶۰۰۵۲۹۸۵۹۲۴

   ضریب
   به دست آمده (۰٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۴۰۴۰۳۴۶۰۰۵۲۹۸۵۹۲۴) نزدیک عدد «یک» است و
   در نتیجه سرعت فرشتگان تقریباً برابر با سرعت نور است (V≈C).

   *خدا پرست واقعی کسی است که چشم خود را باز کند و ببیند که اسلام جعلی نیست و تنها افرادی سعی میکنند انرا جعلی نشان دهند.

   • belfi

    دوست خوب….این افراد همون قلب های مهر خورده هستن که در قران اشاره شد… که هاله ای بین اونها و حق فاصله ایجاد میکنه و بدون اینکه بفهمن جلوی درک و ورود نور الهی رو به درونشون میگیره… جای تعجبی نداره اونها به وجود این هاله و هر دیدگاه دیگری با کم فهمی غیر ارادی خواهند خندید!

   • Ali Hacker

    پاسخ شما هیچ سند و مدرک معتبر علمی تاریخی یا مذهبی که بر اساس قران باشه نداره اصلا کی گفته مهدی یهو غیب شد

  • Ali Hacker

   دوست عزیز انسان دارای انتخاب هست و میتواند مثبت یا منفی را انتخاب کند و قرار نیست اسلام یا دین خدا همیشه شایع باشد و همه اون رو قبول کنن و در مورد مهدی و پنهان شدن او هیچ ایه ای وجود نداره که یک بدن و جسم غیب شده باشه

  • Ali Hacker

   ضمنن در زمان اعراب اونقدری فاصله با امریکا و استرالیا زیاد بود که امکانش برای مسافرت نبوده

 • Mehdi

  دیدگاهت نسبت به قرآن کریم آنقدر احمق انه است که  تعبیر قرآن به کور وکر ونفهم بودن کافران به خوبی در این مقاله  آشکار است

 • Abol

  Fuck Islam!

 • مردی از پارسه

  میدونستی تو باهوش ترین آدم روی زمین هستی ؟ ۱۴۰۰ ساله هیچکس اینهمه عیب رو تو قرآن پیدا نکرده بود تا آسمون باز شد و تو افتادی پایین همه رو نجات دادی
  حتی یک درصد هم احتمال نمیدید که شما دارید اشتباه برداشت میکنید . فقط ۱ بار بدون غرض قرآن رو مطالعه کن و اعمال مردم و نظام اسلام نمای ایران رو به پای خدا ننویس
  اگر واقعا قرآن رو متوجه نشدی کلی سایت تفسیر هست که با یه سرچ ساده پیدا میکنی اگر هم میخوای بری جهنم راه بازه جاده دراز فقط بقیه رو گمراه نکن که عذابت بیشتر نشه. از بهشت و جهنم رفتن تو من چیزی کاسب نمیشم
  فکر خودت باش بدبخت
  بخوای یا نخوای یه روز میمیری. قبل از اینکه دیر بشه توبه کن که خدا تواب و ارحم الراحمین است
  توبه کن حتی اگه به اندازه ۱ نفس وقت داری

 • King

  یه رفیق داشتم انم مث این دوستمون کافر بود . میگفت: چرا روی این قرآن نوشته کریم روی اون یکی نوشته مجید؟ این تناقضات باعث میشه بفهمیم قرآن الکیه
  اقایی که واسه خودت میشینی نظریه میدی  حداقل آیات رو قیچی نمیکردی سروته به خورد مخاطب نمیدادی
  شاید شکمت از مال حرام پرشده که حرف راست رو نمیفهمی

  • عقل

   الدنگ تو چشماتو روی واقیت بستی
   و فقط مثل طوطی چیزایی رو که مردم نادون ۱۴۰۰ سال قبول کردنو قبول میکنی
   فکر کن

 • امین

  ههههه مردم از خنده. بابا عزیز دلم شما که هیچ چیز از عربی نمی دونید میگید قران خطا داره من بی سواد همه اینهایی که گفتید رو میتونم جواب بدم چه برسه به دانشممندان

  • kourosh

   age shomaye bisavad mitunid javab bedid, khob befarmaid. ma sara pa gosh hastim

 • امان الله

  شما از جمله کسانی استید که حتمی کدام گناهی بزرگی کرده اید که خداوند شما را نفرین کرده است باید بدانید که یک روزی آمدنیست که شما این همه را در حضور نکیر و منکر جواب خواهید داد وای بر حال شما باور کنید که دلم برای همچو آدم های مثل شما بسیار میسوزد که چرا تا این حد از شیطان پیروی میکنید خدایا این شخص را هدایت کن این است دعای من برتو

 • محمد

  من حاضرم با تک تک موضوعاتی که گفتی باهات مناظره کنم چون فهمیدم این موضوعات و از ذهن چند تا ادم که فقط به ظاهر نگاه می کنن شنیدی

  اگه حاضری این ای دی من هست
  mohammad0091@ymail.com

 • ali

  در رابطه با این قصیه
  ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سئه ایام ثم استوی علی العرش ثم… (الاعراف ۵۴)

  در حقیقت خدای شما آن خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس…

  قل ائتکم لتفکرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادأ دلک رب
  العالمین(۹) و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک و قدر
  فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائاین (۱۰) ثم استوی الی السماء و هی
  دخان فقال لها و للارض ائیتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین (۱۱) فقضاهن
  سبع سماوات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا
  بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. فصلت (۹ الی ۱۲)

  بگو آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کفر
  می ورزید (۹)و در زمین از فراز آن کوهها نهاد و در آن خیر فراوان
  پدید آورد و قرار داد در آن مواد خوراکی در چهار روز (۱۰ – ۱۱) پس آنهارا
  (به صورت) هفت آسمان در دو روز آفرید و در…
  در آیه اول سماوات والارض هست در آیه دوم فقط ارض
  خیلی باهوشی ها ها اینم شد ایراد

 • mostafa

  dar ayeye 14 soureye ankabout khodavand khoda sost tarin khane ra khaneye ankabout khetab mikonad dar hali ke daneshmandane japoni daryaftand ke mohkam tarin seloul seloule khaneye ankaboute va alan daran kari mikonan ta ouno dar khodro estefade konan be khatere moqavematesh

 • 12345

  من فقط میخواستم بگم که یک سری مسایل اظهر من الشمس هستن. مثلا اینکه قرآن کلام وحی نیست. یه وقت فکر نکنید من معتزله هستم نه اشتباه نکنید. ولی یه چیزی رو اینجا متوجه شدم که هیچ کدوم از مخالفان متن فوق دلیلی برای رد این متن ارایه نکردن و فقط در مقابلش جبهه گرفتند. این شد مباحثه این شد مناظره؟ توپ تو زمین شماست بجای لیچار و لنترانی جواب نقضی بیارید که اگر نغز باشه چه بهتر هم میشه. هر وقت تونستید به من بگید چطور قرآن در تقسیم ارث از انجام یک جمع کسری ساده ناتوانه اون هم در عصری که ۶ جلد هندسه اقلیدسی در کتابخانه های معتبر دنیا خاک میخورده یا اینکه چطور در قرآن اسم از مسجد الاقصی آورده شده اونوقت من قانع میشم. حتما میدونید که مسجد الاقصی به دست عمر ساخته شده اون هم بعد از مرگ پیغمبر. اوووووپس مگه قرآن کلام وحی نبود؟؟؟!!! مگر فقط محمد نبوده که ملهم از وحی بوده؟ پس چطور وقتی هنوز مسجدی در کار نیست اسمش در قرآن آورده شده که هیچ تازه گفته شده که حضرت از اونجا سوار بر خر خویش براق علیه الرحمه به عرش کبریایی مشرف گشنند؟
  خدا یا همون خودآ که دنبالشید ۱۴ میلیارد سال پیش تصادفا پا به عرصه وجود گذاشت و شاید ثانیه ای بعد هم با سخاوت خودش رو به دو سلول تقسیم و بعد هر سلول به دو سلول دیگر و الخ. در جواب اون شخصی هم که خواسته بود تا تاریخ رو مطالعه کنیم و بعد اظهار نظر داشته باشیم باید بگم که بهتره یه سری به کتب عهد عتیق بزنید و سفر آفرینش رو مطالعه بفرمایید اونوقت متوجه میشید که چه شباهتهای فاحشی بین تمام ادیان سامی وجود دارد. و جالبه که قشنگترین بخشهای حرفهای محمد در قرآن به طرز عجیبی با اوستا همخوانی دارد .اونوقت میفهمید که محمد ابن عبدالله و سلمان فارسی که الحق فازسی برازنده ی اوست نه پارسی چه کپی کاران ماهری بوده اند.
  در جواب اون جاهلی هم که گفته جواب نکیر و منکر رو چی میخوایم بدیم باید بگم که من که وصیت کردم بسوزوننم پس با این حساب این دو فرشته رو بد جوری قال میذارم شب اول قبری. ضمنا یکی از تناقضات باحال عقاید شیعه با قرآن اینه تا قبل از رستاخیز هیچگونه احیایی صورت نمیگیره و طبق نص صریح قرآنتون این معاد فیزیکیه. حالا سوال من اینه که اگر تا قبل از رستاخیز احیایی در مردگان صورت نمیگیره چطوری این دو تا فرشته که چه عرض کنم این دو تا بازجو شب اول قبر شما رو احیا میکنن؟ عزیز جان قرآنتو بخون بعد بیا برای آدمهای متفکری مثل نگارنده این متن از خدایی که فقط یک مشت صفته و ماهیتی نداره طلب هدایت کن. بچه مسلمون اگر به قرآن اعتقاد داری بدون که قرآنت با مذهبت جور در نمیان یه فکری به حال خودت بکن. برای رسیدن به حقیقت باید سوار بر قایق شک و تردید بشی. تنها پارویی هم که به کمکت میاد منطقه که نابترین و بی غل و غش ترین ابزار تعقله. هر وقت قول کردی که از تابوها و پارادیمهایی که از کودکی تو سرت فرو کردن دل بکنی و بعد با منطق به جوابهات برسی اونوقت اگر باز هم به قرآن و اسلام و بالاتر از اون به خدا ایمان آوردی بیا من رو هم گمراهی بیرون بکش. شاید تو صیاد من باشی.
  وقتی واحی رو نقض کنی مدعی وحی که خود به خود مردود است.

 • حقیقت جو

  سلام به همه عزیزان مخلف وموافق😊
  آقای دشتی عزیز وگردآورندگان فضول محله ازتون ممنونم چرا که به ما یاد آوری میکنید به هر شریعتی پایبندیم در موردش تحقیق کنیم الان دوره اطلاعاتِ,من از همه ی حقیقت جویان میخوام که هیچ حرفی. رو به حساب اینکه فضول محله گفته یا اجداد وخانواده,نپذیرن ودر موردش سرچ کنن وبی غرض صحبت های همه رو بشنون چه فضول محله چه آخوند محله😌

 • نوبوناگا دا

  سلام
  خیلی خوبه که شما می رید تو آیات قرآن تفکر می کنید به قصد یافتن ایراد واقعا در این رابطه خیلی خوش حالم خود قرآن هم در آیاتش به همین شیوه سفارش کرده منتهی شما نباید سطحی به قرآن نگاه کنید بلکه با نگاه عمیق تری باید آیات قرآن را بررسی کرد در مورد این که خدا یک جا گفته بعضی از فرستادگانش را برتری داده می تواند منظورش برتری محبوبیتی باشد ولی آن جا که گفته بین فرستادگان فرقی نگذاشتیم منظور از نظر ابلاغ دینه در مورد چهار پایان واضح است در طی تکامل ابتدا چهارپایان آمده بعد انسان پس می توان گفت آن که زودتر آمده برای آن که دیر تر آمده مهیا شده از نظر فیزیکی هم مشخصه قرآن گفته هر چیزی را از دو گونه آفریدیم در دید سطحی با موجودات تک جنسی تناقضه ولی با دید عمقی تر آن موجودات و همه چیز از ذرات زیر اتمی مخالف هم تشکیل شده اند که دارای بار های مخالف هم اند در مورد آیه ی تشکیل آسمان آن جا که شما می گویید هشت روزه دقت نکردید زمین تو دو روز به وجود آمد با تشکیل مواد غذایی و . . . روی آن می شود چهار روز ( یعنی دو روز بعد از تشکیل زمین ) و تشکیل آسمان هم دو روز که روی هم شش روز می شود مشکل چیه ؟ در ضمن تعریف روز در این آیات با تعریف روز ما فرق می کنه در مورد جنگ هم منظور آیه اینه که اگه ایمان داشته باشید خدا خیلی به شما در جنگ کمک می کند ولی از آن جا که ضعف ایمانی دارید خدا به شما کم تر کمک می کند نه اینه خدا بلوف زده یه کم عمقی تر نگاه کنید در مورد هدایت پیامبر هم باید بگم پیامبر قبل از وحی به دنبال راه درست زندگی بوده و با وحی قرآن راه درست زندگی به او نشان داده شد پس هدایت شد . معصومیت پیامبر هم از نظر عصمت از گناهه . ولی پیامبر هم مثل بقیه ی انسانا میتونسته ازش کلاه برداری شه ، یا چیزی رو فراموش کنه و . . . منظور قرآن از ذنب اینجور اشتباه هاس نه گناه و خدا می گوید این جور اشتباه ها را در گذرد و گناه محسوب نمی کند روایتی هم که شما با یه آیه تطابق دادی ممکنه تحریف شده باشه حتی اگه تحریف هم نشده باشه این کجاش عجیبه که یه انسان مرد با دیدن یک انسان زن نظرش جلب شود ؟

 • رضل

  آقای مشیری حرام زاده که معلوم نیست پدرانت چند نفرند : بزرگان فرموده اند دشمنان ما از احمق هاهستند . واقعاً چه زیبا ثابت شده . انشااله که موقع مرگ که بزودی سراغت میاید زبانت مثل سگ از دهانت خارج خواهد شد و به درک اسفل واصل خواهی شد به سال نمیرسی .انشااله

 • Ali Hacker

  دوست عزیز باید توجه داشته باشید که کلمات کجا و به چه معنا استفاده شدند .

  این که گفته شده و هیچ فرستاده ای را برتری ندادیم صادق هست میان یک گونه از موجودات و یا خود انسان ولی وقتی میگه برخی را برتری دادیم منظور برتری میان تمام گونه ها است .

 • Ali Hacker

  و در ادمه تمام موجودات در جهان هستی برای تکامل انسان قرار داده شدند به عبارتی تمام موجودات زمینه رشد انسان هستن حالا فرقی نمیکنه که قبل انسان تکامل یافتن و ایجاد شدن یا بعد انسان

 • Ali Hacker

  ادامه ….
  درخت ها و گیاهان تک جنسی هم به نوعی دو جنسی هستن با این تفاوت که هر دو از یک دانه رشد میکنن
  برای مثال گیاهان تک جنسی که میگید دارای بساک و تخمدان هستن و با گرده افشانی بساک و ریختن گرده ها داخل مادگی و رحم گیا میوه و دانه جدید تولید میشه .
  مطالب علمی شما غلطه

 • Ali Hacker

  ادامه ….

  باز هم این میان اشتباهات تفسیری موجوده
  اینکه الله میگه با حجابی با شما صحبت میشه منظور صحبت به وسیله یک واسطه هست و زمانی که میگه با موسی اشکارا صحبت شد منظور از واضح و کامل بودن صحب هاست و نه نحوه صحبت کردن چرا که واسطه ای برای صحبت با موسی هم وجود داشت

 • Ali Hacker

  در ادامه ….

  اکثر ایات قران شامل تمثیل های بسیاری هست و اینکه گفته شده با ۱۰۰ تن میتونید بر ۱۰۰۰ تن پیروز بشید یک تمثیل از قدرت و اراده خداست و حتی با ۱ تن هم میشه بر ۱۰۰۰ تن پیروز شد البته الزاما این نتایج همیشه مثبت نخواهد بود

 • Ali Hacker

  در ادمه ….

  و باز هم تفسیر اشتباه

  معصوم به معنای بی گناه بودن فرد از گذشته نیست شما بر چه اساسی همچین حرفی میزنی معصوم یک ویژگی اکتسابی است و باز هم این معنا را نمیدهد که بعد کسب کردن دیگر فرد هیچ گناهی نخواهد کرد چرا که کار انسان دست خود اوست و فقط دلیل گناه نکردن او اگاهی و درک از نتایج کار خواهد بود

 • Ali Hacker

  و در نهایت ترجمه قران کاملا اشتباهه چرا که در تمامی زبان ها ما کلمات مشابه زیاد داریم مثلا تو انگلیسی در برخی از جملات معنی man میشه مرد و در برخی جملات معنی man میشه انسان لذا عربی هم همینجوریه .

 • 1224

  عزیز کجای قرآن گفته که محمد معصومه؟در حقیقت انسان معصومی وجود نداشته و نخواهد داشت.انسان با تجربه اشتباهاتش هست که ساخته می شود.شما خود را در اتاقی تاریک از تعصب و غرور محصور کرده اید و خود را از خدا محروم کرده اید.حرفهای دیگران را طوطی وار تکرار میکنید.نه قرآن را کامل خوانده اید نه به ادبیات عرب آشنایی دارید نه میدانید این حرفها و مثلا تناقضات از کجا آمده.نه آخوندها نه داعش نه عالمان مذاهب دیگر بلکه خود قرآن در دسترس شماست.ابتدا قرآن را کامل بخوانید.آیه به آیه،بترتیب،متن اصلی آن نه فقط ترجمه فارسی.چون در ترجمه های قرآن اشتباهاتی دیده می شود.بدون تعصب بخوانید.در پایان متوجه خواهید شد کلام خدا کاملا متفاوت از چیزی ست که سران بظاهر متدین میگویند.و خواهید دید که تناقضی در آن نیست،بلکه پر است از مطالبی که انسان را متحول میکند.تحولی مثبت.