‎همکاری VOA با رژیم اسلامی در دلسرد کردن و اخراج جمشید چالنگی، و دیگر میهن دوستان ۲۲

آقای جمشید چالنگی فرد شایسته و میهن دوستی که تا کنون در راستای منافع مردم و کشورمان تلاش کرده، و مورد ستایش بیشتر مردم آزاده و خردمند ایران است. بدبختانه سیاست قهرآمیز مسئولان صدای آمریکا و بی اعتنائی آنان به مصالح و خواسته های مردم ایران، موجب دلسردی و یا اخراج این هم میهن فرهیخته، و شماری دیگر شده است،

آقای جمشید چالنگی فرد شایسته و میهن دوستی که تا کنون در راستای منافع مردم و کشورمان تلاش کرده، و مورد ستایش بیشتر مردم آزاده و خردمند ایران است. بدبختانه سیاست قهرآمیز مسئولان صدای آمریکا و بی اعتنائی آنان به مصالح و خواسته های مردم ایران، موجب دلسردی و یا اخراج این هم میهن فرهیخته، و شماری دیگر شده است،

بخش فارس صدای آمریکا در راستای سیاست رژیم اسلامی، باز هم دسته گل دیگری به آب داد. آن هم دلسرد و بیرون کردن فرزند راستین ایران، جمشید چالنگی و همچنین آقای احمد باطبی بود. جمشید چالنگی از دیدگاه گروه زیادی، فردی شایسته، کاردان، اندیشمند، و به غایت میهن پرست می باشد.

برنامه تفسیر خبر یکی از برنامه های ارزنده صدای آمریکا بود که مردم با شور و نشاط آن را نگاه می کردند، و از روشنگری های آن به ویژه گفتگو با آقایان دکتر نوری زاده و دکتر سازگارا بهره می بردند.

بدبختانه برنامه های صدای آمریکا مورد خشم و کینه مدیران آن که به نظر می آید وابستگی شدید به رژیم اسلامی دارند، قرار گرفت. نخست زمان برنامه تفسیر خبر را کوتاه کردند، آنگاه از افرادی معلوم الحال چون دکتر علیرضا نامور حقیقی از کانادا،  تریتا پارسی، و  مسیح علی نژاد.  در برنامه های آن دعوت نمودند که  این گونه برنامه ریزی ها، یک نوع دهن کجی به تماشاچیان، و همکاری با رژیم اسلامی است.

آخرین برنامه جمشید چالنگی در تفسیر خبر، روز دوم اکتبر بود که جمشید چالنگی مسأله دزدی میلیاردی رژیم ایران را با حسن داعی در میان می گذارد. حسن داعی این مبلغ کلان را دزدی نمی نامد بلکه آن را غارت و جاروب کردن مملکت می داند.

طبعاً از آن جا که این گونه غارتگری به خواست و در زیر سایه خامنه ای صورت می گیرد، می توان گفت رامین عسگرد علاقمند به رابطه با رژیم ایران، و گروه نیاک  که در بقای رژیم کوشش می کنند، جمشید چالنگی را از کار بر کنار نمودند.

این ویدیویی است که آخرین نشست جمشید چالنگی با حسن داعی و علیرضا نامور حقیقی  و گفتگوی آنان را نشان می دهد. در این ویدیو کاملاً مشخص است که مطابق معمول همیشگی، نامور حقیقی به نفع خامنه ای روبروی احمدی نژاد ایستاده است. روش ماهرانه جمشید چالنگی در رسواکردن نامور حقیقی موجب بیرون کردن او شده است. زیرا عملکرد رامین عسگرد وابسته به نیاک به خوبی نشان می دهد که آنان هرگونه مخالفتی با ولی وقیح را نمی توانند تحمل کنند. نفر اخراجی بعدی، کامبیز حسینی است. بهتر است ایشان خود را آماده کند.

بی تردید تلاش گروه نیاک و گفتار دکتر علیرضا نامور حقیقی و مهدی خزعلی علیه باند احمدی نژاد، نشانه جهت گیری آن ها به نفع خامنه ای است. گویا برنامه و وظیفه سازمان نیاک، دکتر علیرضا نامور حقیقی، مهدی خزعلی نمایندگی مستقیم در حفظ و حراست خامنه ای و رژیم اوست.

پیش بینی می شود به زودی تریتا پارسی سرپرست نیاک که یکی از لابی های کاخ سپید می باشد و در نگهداری رژیم اسلامی تلاش می نماید، در برنامه های صدای آمریکا رل مهم بیشتری پیدا کند.

چند سالی می گذرد مردم ایران، یعنی آنان که می توانند بشقاب گیرنده داشته باشند، برای فرار از شر رژیم  اسلامی ضد ایرانی، به صدای آمریکا توجه می کنند. ولی شوربختانه آنان از این غافلند که در حقیقت صدای آمریکا، تلویزیون برون مرزی رژیم اسلامی است. و  در واقع مردم ایران در سراسر جهان به تماشای تلویزیون رژیم اسلامی پرداخته اند.

 رامین عسگرد در حال سخنرانی درجمع نایاکی ها . "کودتا در صدای آمریکا - به تازگی باند لابی نایاک , توسط رامین عسگرد، آقای چالنگی فرد برجسته و کاردان تفسیر خبر و تنی چند از کارکنان دیگر را که حاضر به خدمت به رژیم آخوندها نیستند با توسل به شیوه‌های مافیایی اخراج کردند." صدای آمریکا با این کار بی دنده و ترمز خط مماشات با رژیم را در پیش گرفته است. بعد از این بیرون کردنها، عسگرد در جلسه خصوصی کارکنان گفته که ما نباید بر علیه رژیم زیاد حرف بزنیم، بلکه باید پلی باشیم برای ارتباط با ایران. نوشته: حسن حبیبی

رامین عسگرد در حال سخنرانی درجمع نایاکی ها . "کودتا در صدای آمریکا - به تازگی باند لابی نایاک , توسط رامین عسگرد، آقای چالنگی فرد برجسته و کاردان تفسیر خبر و تنی چند از کارکنان دیگر را که حاضر به خدمت به رژیم آخوندها نیستند با توسل به شیوه‌های مافیایی اخراج کردند." صدای آمریکا با این کار بی دنده و ترمز خط مماشات با رژیم را در پیش گرفته است. بعد از این بیرون کردنها، عسگرد در جلسه خصوصی کارکنان گفته که ما نباید بر علیه رژیم زیاد حرف بزنیم، بلکه باید پلی باشیم برای ارتباط با ایران. نوشته: حسن حبیبی

با آن که برنامه پارازیت تاکون  توانسته شماری از برنامه های خوبی در راستای خواست مردم ایران اجراء کند، ولی هر لحظه بیم آن می رود که این برنامه نیز با سیاست نادرست مدیران بخش فارسی صدای آمریکا دگرگون شود، و کارمندان دلسوز و میهن دوست آن مانند کامبیز حسینی و سامان اربابی در آتش کینه و سیاست ضد ایرانی بودن مدیران آن بسوزند، دلسرد، ناامید، و یا برکنار شوند.

به عنوان نمونه دعوت هفته پیش پارازیت از مهدی خزعلی  و گفتار ایشان در حفظ رژیم اسلامی کاملاً  انحرافی و دهن کجی به مردم ایران است. پارازیت با آوردن مهدی خزعلی که یکی از حامیان حکومت جهنمی اسلامی است، ایشان را بزرگ کرده است. کاری که برخلاف مصالح و خواسته مردم ایران می باشد.
در گفتگوی با پارازیت، مهدی خزعلی اشکال کار مملکت و عیب را در احمدی نژاد می داند، در صورتی که می دانیم احمدی نژاد کاره ای نیست، و مقصر همه مصیبت ها و بلاهای وارد بر مردم و مملکت ما از خود خامنه ای می باشد و آنهایی که به تازگی تبر برداشته به جان احمدی نژاد افتاده اند، از وابستگان و مزدوران خود خامنه ای به شمار می آیند.

گفتار مهدی خزعلی در راستای حفظ اسلام، پیامبر، خط امامان و ائمه اطهار، بی شباهت به گفتار کدیور نیست. چنانچه نامبرده در راستای منافع مردم ایران قدم بر می دارد، باید  از تبلیغات مذهبی و صیانت و نگهداری رژیم اسلامی به هرشکل و به هر طریق در گفتگوی خود خودداری کند و بداند که مردم ایران با اینگونه رل بازی ها  و شعارهای مذهبی موافقتی ندارند، و در چنین شرایطی، مردم، ایشان را بخشی و پاره ای از رژیم می دانند.

امید وارم که دکتر سازگارا و دکتر نوری زاده که همکاری تنگاتنگ با جمشید چالنگی داشته اند، برای احترام به ایشان و همراهی با مردم ایران، در وضعیت کنونی، از همکاری با تلویزیون صدای آمریکا که مسئولان آن در راه اهداف رژیم اسلامی گام بر می دارند، خودداری نمایند.

این ویدیوی مصاحبه پارازیت با مهدی خزعلی است، که به خوبی وابستگی مهدی خزعلی با رژیم اسلامی را به اثبات می رساند و در آن شکی نیست. از این جاخط مشی و عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا را می توان دریافت.
 • Processor704

  آقای فضول محله صدای آمریکا ارث پدری مردم ایران نیست و یک شبکه خبری آمریکاییست بنا براین هر طور که خودشان بخواهند اداره اش میکنند شما که نباید به آنها بگویید که کیو بیارند و کیو ببرند

  • هم میهن محترم، با سپاس، فرمایش شما درست است. از آن جا که هرکدام از این رسانه ها بر رویم مردم و مملکت ما اثر گذارند، و بسیاری از برنامه ها با هدف سیاسی خودشان پخش می شود. بنابراین هدف ما شناسانده این رسانه ها به مردم ایران است. مردم نباید از این امام زاده ها منتظر معجزه باشند. در سال ۵۷ نیز مردم ایران کورکورانه به گفتار رادیو بی بی سی گوش کردند، نتیجه این که خمینی را به حلق ما فرو کردند.
   روشنگری ما نه تنها ممکن است مردم ایران را آگاه کند، نتیجه دیگر آن اینست که برنامه گزاران تلویزیون آمریکا کمی به خود می آیند و حواسشان جمع می شود که اندکی در راه مردم ایران باشند. باید بدانید که این برنامه ها زیر نظر مدیر تلویزیون درست می شود. اگر او طرفدار رژیم باشد، برنامه ها در آن سوی می چرخد و در حقیقت دولت آمریکا دخالتی ندارد. با سپاسی دیگر از شما، سهراب ارژنگ

 • Sina

  سلام من دو روزه این خبر شنیدم خیلی ناراحتم مرسی از این خبر رسانی درسته پولها کثیف خامنه ای هم چند سالیه که به صدا امریکا هم رسیده مدیریت صدا امریکا تمام کارمندان دلسوز صدا امریکا که حرف مردم ایران رو در این خفقان میزنند از صدا امریکا اخراج میکنندما تو ایران که الان دارنداینترنت ملی میکنند وماهواره ها رو جمع میکنند این ایرانیها مقیم امریکا ازشون خواهش میکنم با ارسال نامه وایمیل وتلفن به مسولین کاخ سفید کنگره ووزارت خارجه امریکا اطلاع بدند که مدیریت صدا سیما دست اخوندا افتاده 

  • دوست محترم، با درود به شما، بدبختانه صدهاخائنین به ایران، مزدبگیران و نوکران رژیم اسلامی مانند گروه نیاک به سرپرستی تریتا پارسی، و عضویت دهها خرد باخته ضد ایرانی مانند همین عسگرد و یا افرادی نظیر کدیور، و شماری دیگر که نامشان ر ا به یاد نمی آورم، از بامداد تا شامگاهان اذهان سیاست مداران آمریکایی را نسبت به مردم ایران بد می کنند و تلاش می نمایند تا دولت آمریکا با این رژیم کشتارگر ایران کنار بیاید و حافظو نگهبان آن باشد. آیا با وجود تعداد بیشمار این خائنین می توان کاری از پیش برد؟. 

 • Reza

  maghale jalebi bood,vali bayad be oonvane kasi ke aghaye Kambiz Hosseini ro az nazdik mishanasam begam ke ishun ro khaheshan jozve vatan doostan moarefi nafarmaeed.in agha yek pache khare bi shakho domi hast ke lengash khodesh va Arash  Sigarchi hast,in 2 nafar dar beyne karmandane VOA jozve manfoor tarin adamha hastand.az noon be nerkhe rooz khori va achekhari in 2 harchi gofte beshe kame.dar zemn ta zamani ke aghaye Sajadi bood,pachekhare anha boodand,va hala ham dast mal be daste Ramin Asgard va kasani ke oonja ghodrat darand hastand.

  • دوست محترم، با درود به شما- ما کمترین شناختی از این افراد نداریم. اگر تعریفی هم کردیم به دلیل کار آنان بوده است. در برابر تعریف، انتقادهایی هم از آنان داشتیم. از تذکرتان سپاسگزارم و ما دقت بیشتر خواهیم کرد. شما هم اگر اطلاعت موسقی دارید برایمان بفرستید تا به صورت مقاله ای به آگاهی هم میهنان گرامی امان برسانیم. با سپاسی دیگر، سهراب ارژنگ

 • Sahameddinghiassi

  باید به
  که درد دل کنیم؟

   

  میگویند در قدیم شخصی بامداد زود
  باحتمال برای غسل به گرمابه رفته بود. 
  هنگامیکه در گرمابه بود مردی را دید که سم دارد  میگویند اجنه سم دارند؟  با وحشت شسته و نشسته از گرمایه بیرون آمد و به
  سراغ دلاک رفت و گفت مردی در این بامدادان زود سم دارد و در گرمابه است.  دلاک پایش را به مرد نشان داد و گفت اینطوری
  بود. مرد که با دقت نگاه میکرد دید که دلاک هم سم دارد.  با ترس به سراغ سر بینه رفت و به سربینه دار
  گفت که هم دلاک و هم یکی از مشتریها سم دارند 
  مرد مسول لنگ و سربینه دار پایش را به او نشان داد و گفت اینطوری است.  این بار که پیرمرد از وحشت داشت سکته میکرد پا
  به فرار گذاشت.  حالا نظیر حالت ماست؟  که از دزدی به دزدی دیگر پناه می بریم.  از یکطرف سرمایه داران دزد و غارتگر برای ما
  برنامه ریزی کرده اند که تا آخرین ریال ما را در چنگمان بدر آورند و مارا به چیز
  کنند. در کشورهای خاورمیانه تورم تمامی توان و پس انداز های مردم را از بین میبرد.
  در غرب ضد تورم یا رکود سرمایه های غیر نقدی مردم طبقه متوسط را بی ارزش
  میکند.  مردی که چهل سال کارکرده است تمامی
  سرمایه را در خانه اش به عنوان پیش قسط گذاشت است یا واریز کرده است  قیمت خانه ناگهان شصت در صد افت میکند و وی
  تمامی سرمایه خود را از دست میدهد.  و چون
  کار هم ندارد که قسط خانه اش را بپردازد خانه حراج و به نصف قیمت در اختیار شخص
  سومی قرار داده میشود ولی با همان قیمت پایین به همان شخص واگذار نمی شود. زیرا قانون
  هدفش از بین بردن طبقه متوسط است. 
  هنگامیکه انسان به فیلمهای کامپیوتری نگاه میکند می بیند که کسی از گرسنگی
  بسوی مرگ میرود و دیگری در حمام ساخته شده از عاج دندان فیل غسل اسلامی جنابتش را
  مثلا میکند؟  کسی عرب با هواپیمای ساخته
  شده از تلا سفر میکند و دیگری حتی الاغ هم ندارد که به سرکار برود؟ و کودک فلسطینی
  عرب آب ندارد که حمام کند؟ 

   

  ما از هر طرف محاصره شده ایم   از یک طرف غارتگران بین المللی و پادوهای محلی
  و ملی شان زندگی را به مردم تنگ میکنند و به دزدی و فساد آلوده شده اند و مردم هم
  از سرناچاری فشار را به دیگران منتقل میکنند وبا کلاهبرداری و آفتابه دزدی روزگار
  میگذارنند و یا از اعتماد و دوستی هایشان سو استفاده کرده و دیگران را لخت میکنند
  که به آنان اعتمادکرده اند؟  از یک طرف هم
  اسیر سوداگران مرگ هستیم که برای استفاده بیشتر به قاچاق های مواد مخدر روی آورده
  اند.  تحریم های دولتهای بزرگ و پیشرفته
  ضررش درست به مردم بی پناه میرسد وگرنه ثروتمندان که از هر گزندی مصون هستند. دزدی
  فساد دروغگویی و غارت و رشوه خواری امری عادی میشود و مردم با از دست دادن سرمایه
  ملی کشورهایشان به آوارگی و درماندگی  می
  افتند.  و از دزدان محلی و ملی مجبور
  میشوند که به دزدان و شیادان بین المللی پناه ببرند.  اکنون در حتی آمریکا هم صدای مردم درآمده است
  که چطور بانکها شرکتهای بیمه و شرکتهای سازنده مواد صنتعی و تولیدی و شرکتهای
  سازنده مواد مخدر و مواد منفجره همه سرمایه های آنان را غارت میکنند و آنان را
  تبدیل به بی خانمانها میکنند. در آمریکا قانون هم در اختیار ثروتمندان و وکیلان
  آنان است و اشخاص عادی و بی پول بسبب نداشتن پول بایست بازنده هایی باشند. 

   

  مثلا بانکها با دادن وامهایی با بهره های بالا مردم
  را غارت میکنند.  میدانید به علت تورم
  درکشورهای خاورمیانه بانکها به سختی وام میدهند ولی در آمریکا هرروز به شما تلفن
  میکنند که بیا وام بگیر.  درحالیکه تورم در
  آمریکا یک در صد است این شرکتهای و بانکها بهره هایی از شش در صد تا سی در صد از
  مردم میگیرند.  مثلا مردم بهایی خانه ای را
  که اکنون  ۱۵۰۰۰۰ دلار است به قیمت  ۳۰۰۰۰۰ دلار خریده اند و شاید همان حدود هم
  قسط  بهره بانکی  مالیات حق بیمه پرداخته اند و بعد از مثلا
  پرداخت  همان ۳۰۰۰۰۰ باز به علت ندادن
  چندین قسط خانه توسط بانک گرفته میشود و تمامی سرمایه کسی که خانه را خریده  تعمیر کرده 
  مالیات داده  حق بیمه داده قسط و
  بهره بانکی داده است از چنگش بدر آورده میشود و این بار خانه مثلا به قیمت  ۱۰۰۰۰۰ دلار به شخص دیگری فروخته میشود.  بدین ترتیب ما قربانیان سرمایه داران
  کاپیتالیست  کمونیست  و رهبران فاسد و شیاد مذهبی هستیم که مارا بجان
  هم می اندازند و خودشان از این تفرقه سو استفاده میکنند. در حالیکه شاید دست همه
  آن سرمایه داران کذایی فاسد زیر سر همدیگر باشند 
  به عبارت دیگر  رهبران مذهبی
  فاسد  با کاپیتالیستهای فاسد  و کمونیست های قلابی همه سرته یک کرباس
  هستند.  درحالیکه ما برای خاطر باورها و
  ناباوریهای خود و نوع زندگی خود با هم در ستیز هستیم آنان با هم خوش و مشغول عیش
  نوش هستند.  این است که ما هم بایست باهم
  متحد شویم و آلت دست و بازیچه آنان نباشیم درست مثل همان گلادیاتورهای قدیم روم که
  باهم میجنگیدند و هم دیگر را به قصد کشت لت پار میکردند و ثروتمندان آن زمان همراه
  با خانمهای زیبا و لباسهای فاخرشان در آمفی تاتر ها نشسته و از بین بردن آنان و
  کشتن یکدیگرشان  لذت می برند.  اکنون هم ما برای اعدام سحرگاهان بعد از ادای
  نماز با یک پاکت تخمه سفید به دیدن مراسم اعدام میرویم و سعی میکنیم درلژها جایی
  خوبی برای خودمان داشته باشیم.  دوستی و
  عشق و محبت دارد جایش را به آدم کشی دیدن و تماشای دست پای زدن قربانیان اجتماع
  میدهد؟  درس دانش جایش را به خرافه و جهل و
  تعصب های کور میدهد مردمی که حتی قران را هم نخوانده اند و هیچ اطلاعی از آن
  ندارند ادعای مسلمانی میکنند و تعصب های کور را ارایه میدهند؟  دانستن زبان عربی و خواندن قرآن خودش علمی است
  که بایست مردمی که میخواهند ادعای مسلمانی بکنند آنرا عمیق بخوانند و نه نخوانده
  ادعای دانستن کنند؟  و جهل خود را با تعصب و
  زور به دیگران حواله نمایند؟  ندانستن عیب نیست
   دنبال دانایی و علم نرفتن عیب است؟  آنان که نمی دانند و سرنادانسته خود جهل و اصرار
  هم دارند که میدانند و گوش به حرف منطقی نمی دهند عیب دارند.  درخت تو گربار دانش بگیرد    به زیر آوری چرخ نیلوفری را.  تنها راه نجات ما داشتن علم  نداشتن تعصب های کور  و احترام بهم و اتحاد بین همه ماست وگرنه عروسکهای
  خیمه شب بازی غارتگران بین المللی و عوامل و پادوهای محلی وملی شان خواهیم بود و آنان
  مارا به جنگ با هم تشویق میکنند و دستمان حتی اسلحه هم میدهند که همدیگر را نابود کنیم.
   

   

   

  وقتی که کسی مارا غارت کرد از وی مثلا به دادگستری پناه
  می بریم ویا دادگاه ها و وکیلان  بعد ملاحظه
  میکنیم که خود آنان هم سم دارند و از موقعیت ما سو استفاده کرده و بقیه اموال مارا
  هم غارت میکنند.  به دوستان خود که مثلا مسلمان
  هستند اعتماد میکنیم آنان هم از بردن و خوردن و غارت مال ما ابایی ندارند و بعد به
  دوستان و یا خانواه بهایی خود اعتماد میکنیم آنان هم توزرد از آب در میآیند و بامزه
  تر اینکه همه آنان بعد از غارت اموال ما برای نجات خودشان به ما هزاران تهمت هم میزنند
  و از جو بی تفاوتی سو استفاده کرده مارا بخاک سیاه می نشانند؟  متاسفانه وقتی ما مشگل داریم همه سم در میآورند  میگویند سربازی که از جبهه جنگ روسیه به فرانسه بر
  میگشت به محض گفتن آخ  همه سرش میریختند و لباسهایش
  کفشهایش و خوراکی هایش را غارت میکردند تنازغ بقا بجای تعاون بقا؟  میگویند که حیوانان هم به حیوانهای مریض و بیچاره
  حمله میکنند زیرا احتمال پیروزیشان زیاد است؟   ای برادر
  صورت زیبای ظاهر هیچ نیست  گر توانی سیرت زیبا
  بیار؟  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  این مدرسه
  شبانه روزی با هشت هکتار زمین کشاورزی اش و مرغداری و پرورش ماهی و آبزیان آن همه
  متعلق به شماست من فقط امانت دار هستم  به
  امید روزی که اینجا به دست جوانان ایرانی اداره شود و خانه ایرانی برای همه
  دانشجویان و پناه جویان ایرانی و دیګران باشد. 
       تا وقتی که با هم متحد نباشیم و دوستدار هم نباشیم
  وضع همین هست که است؟ 

   

  تا مادامیکه ما حسود  خود پرست 
  تک رو  غیر اجتماعی پول پرست هستیم
  و به دوستی و محبت نگاه نمی کنیم و کسی که بما خدمت میکند ابله اش می خوانیم و کسی
  که دست ما را میگیرد زندگی اش را سیاه میکنیم 
  و حامل تعصب های کور هستیم و خودمان دینمان و فکرمان را برتر و بالاتر از
  همه میدانیم و حاضر نیستیم که به طرف هم اجازه توضیح بدهیم  و زود اورا به مارک کافر  و بی دین و یا … کنار می زنیم  و همه چیز را تنها برای خودمان میخواهیم و به
  هم و به افکار هم احترام نمی گذاریم و برای مسخره کردن  دست انداختن هوکردن و سو استفاده کردن آماده
  هستیم وضع هم همین است  من در داستانهای
  واقعی مشگلات جوانان را نوشتم  که مایه
  تفرقه بیانداز و حکومت کن و یا با جهل عمومی به همه کشورهای ما مسلط میشوند  مشگل اصلی ماست ؟  متاسفانه سیستم بین المللی این تفرقه ها را میخواهد  و میخواهد که ما درنفاق باهم باشیم و آنان
  ایالات ویالات سرزمینهای متحد و متفق ولی ما متفرق  ضد هم مخالف هم منکر هم؟  متاسفانه دینها و مکتبهای اجتماعی همه برنظام
  تفرقه افکنی بین ما افزوده است بجای اینکه مارا متحد کند  پراکنده و متفرق ساخته است تا دیګران بر ما
  مسلط شوند و به ریش همه ما بخندند؟

  • بادرود به شما گرامی، دقیقاً همین مثال در مورد این دزدان صدق می کند. با سپاس، سهراب ارژنگ

 • Mh_333

  با سلام
  اینکه مشخص است صدای امریکا هم شده کانال جدید جمهوری اسلام و نظریات آقایان جمهوری اسلامی را پخش میکنند بعلاوه در برنامه های دیگر هم بمحض اظهارات منفی کسی از جمهوری اسلامی به بهانه های واهی مثل کمبود وقت  – آخر وقت و امثال اینکه صدا ها را در گلو خفه میکنند و عوال جمهوری اسلامی که پشت خط می آید کامل حرفشان را میزنند
  شما ها هم دروغگو هستید و دشمن این ملت

 • Tooraj

  ادم می تواند مخالف نظام باش ولی مذهبی هم باشد. مذهب(اسلام) و حکومت دو معقوله جدا از همدیگرند. خزعلی نظرش را گفت و عده ای هم با او همعقیده اند.

  • دوست محترم، تا زمانی که اسلام به عنوان یک حزب سیاسی به وسیله آخوند بر ایران حکومت می کند، باید با اسلام که منشاء همه بدبختی های ما است مبارزه نمود. چرا ما با ادیان و مذاهب دیگر کاری نداریم؟، به دلیل آن که آن ها احکام خود را مانند اروپا در پشت درب های بسته و در خانه ها اجراء می کنند، و بر مردم و به عنوان سیاست روز تحمیل نمی کنند. هروقت زندگی مردم کشورمان طوری آزاد شد که هرکس می خواهد نماز بخواند، یا نخواند، روزه بگیرد، ویا نگیرد، در خیابان روز رمضان چیز بخورد، و یا نخورد، و مانند آن و کسی از اخوند، پلیس، و رهگذر و فامیل مزاحم او نبود، در آن شرایط اسلام و مذهب شیعه نیز مانند دیگر ادیان برای همگان قابل احترام است، و کسی از آن نقد و انتقادی نخواهد کرد. با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

 • Tooraj

  یکی از بدبختیهای ما ایرونی جماعت اینکه دم دمی مزاجیم.مسئولیت عملمان را هم گردن نمی گیریم.یه وقت مذهب خیلی خوب شده بود(اول انقلاب) خمینی هم انقدر خوب و پاک و مقدس بود که ما(شما که نه! از اول میشناختینش!) عکسشو تو ماه هم میدیدیم، همین اقا بعد از مدتی قابلیت چاه توالت را هم نداشت! حالا باید پرسید کی خمینی را دیکتاتور کرد؟ ما کردیم یا از اول دیکتاتور بود؟ وقتی رسید ایران پول داشت؟ قشون داشت؟ دستگاه تبلیغاتی داشت؟ اصلا عقلش به این کارها میرسید؟ همه را ما خودمان درست کردیم دادیم دستش.
  حالا هم داریم با یه تیر دو نشون میزنیم. حکومت و اسلام را یکی میکنیم و به هر دو میتازیم.
  دو تجربه پیش روی ماست. تجربه روسیه، مذهب را ممنوع کرد  به همان حالت عقب افتاده ماند  الان شده یکی از موانع رشد دموکراسی در روسیه.
  در غرب از کلیسا و پاپ قطع ید شد، مذهب نقد شد و با دموکراسی اینهمانی یافت.
  سوال این است که ایرانیان چه روشی بر می گزینند؟

 • Kurosh

  Mr. Namvar Haghighi is a traitor  to Iran and is in the pocket of Islamic Republic. He is an incompetent fool.
  Aghayeh Ali REza Namvar Haghighi yek mozdooreh vatan foroosh jomhoorieh eslamist va az tarzeh harf zadanesh maloomeh keh kharjesho Velayat mideh. Baad az 30 sal dictatori in martikeh vaghih mikhad adayeh bitarafiheh anlisthayeh television USA ro darbiareh. Mardom bishtar az in fahmidan cheh khabareh keh yek adameh koochik vatan forooosh mesleh in traf barashoon masaleh ro halllaji koneh.

  • هم میهن گرامی، شما کاملاً درست گفته اید. ایشان به راستی یک جاسوس است. ما در مقاله های گذشته خود چندین بار به صدای آمریکا اعتراض کردیم. شما اگر چیزهای دیگری می دانید برایمان بنویسید. باسپاس، سهراب ارژنگ

 • Mmohsen52

  آقای چالنگی فقط یه مجری تلویزیونی بود که در توپوق زدن هم تخصص فراوان  داشت. البته احترام ایشان به عنوان یک
  هموطن محفوظ، ولی بفرمایید ایشان از چه زمان ایشان در زمرۀ اندیشمندان طبقه بندی می شود؟؟  یاد گفته احمدی نژاد افتادم که خودش را نخبه معرفی می کرد.

  • آقای چالنگی در میان دیگر اجراء کنندگان کنونی نشان داده که فردی میهن دوست، علاقمند، و کاردان است. هرکس می تواند کم و بیش عیب هایی داشته باشد، ولی ما با مقایسه شرایط روز، ایشان را فردی خوب و مناسب در راه روشنگری سیاست کنونی ایران می دانیم. بر اثر اعتراض گسترده و وسیع ایرانیان، مسئولین بی مسئول صدای آمریکا ناچار شدند که ایشان را از هفته آینده به تلویزیون باز گردانند. همین خود علت خوبی و نیاز به ایشان است.

 • siavash aria

  آدمین محترم،دموکراسی ایجاب میکنه ومانیزمی پذیریم که شما ازهرکی خواستیدطرفداری کنید وازهرکی نخواستید انتقاد کنید،ولی حق نداریدبعنوان وبهانه ی دفاع ازآقای چالنگی که مانیزایشان رادوست داریم وزحماتشان راارج می نهیم،ازیک خانم نویسنده وروزنامه نگارمتعهدوشریف ومبارز،چون مسیح علی نژاد،باان لحن وادبیات صحبت کنید و لقب معلوم الحال برایشان بدهید. زشتی این عمل شما،به نظرمن کمتراز زشتی اظهارات اقای سلحشورنیست.

  • هم میهن محترم و گرامی ام، ببخشید، ما کدام مطلب شما را حذف کردیم؟، اگر ممکن است توضیح دهید و آن که می فرمایید حذف شده تکرار فرمایید تا ما به اشتباه خود پی ببریم. ما با کمال صداقت و درستی، دست دوستی شما را می فشاریم، و برخود نمی بینیم مطلبی را حذف کنیم، مگر آن که در آن در دشنام دادن، و توهین نمودن زیاده روی شده باشد. با آرزوی بهترین برای شما، سهراب ارژنگ

 • siavash aria

  متاسفم که تحمل یک انتقادساده رانداشتیدو بلافاصله آنرا حذف کردید.سیاوش آریا

 • Gain

  همه خائنن فقط شما میهن پرستین؟ کی به شما گفته از طرف ملت ایران حرف بزنین ؟ ملت ایران اونهایی هستند که دارن تو ایران زندگی می کنن و این رژیم رو تحمل می کنن نه اونهایی که پول ملت ایران رو تو جیبشون ریختن و تو اروپا و امریکا خوش می گذرن و واسه ملت تعیین تکلیف می کنن که اینکارو بکنین اونکارو نکنین

 • Hosseinose

  آخوند هر جا سود داشته باشد نفر اول است. تا احمق در جهان است آخوند در امان است

 • hodjat

  man ba shoma kamelan movafegham.KAMIZ HOSEini az barname sazan khoob bood,man mitavanam bgoyam 90% barnamehara digar  allaghe beheshan nadaram.Omidvaram ravesheshan avaz koonand.  Ba tashakoor    Hodjat