ایرانی هستیم و یا تازی؟ کوروش بزرگ پیشوا و الگوی ماست و یا محمد بیگانه؟ ۳۱

نگارنده بر این باور است که بزرگترین مشکل ایرانیان در حال حاضر، نداشتن اتّحاد و پراکندگی و چند دستگی است. این جدایی و پریشانی نه تنها موجبات شکست های پیاپی قیام های آزادی خواهانه مردم را فراهم می کند، بلکه سبب طول عمر رژیم شیطانی و جنایتکار نیز می باشد.

اینجا آرامگاه کوروش بزرگ، پیشوای تمامی ایرانین راستین دنیاست. برای یک ایرانی واقعی کوروش بزرگ و باورها و آرزوهایش ارزش و اعتبار دارند و یک ایرانی هیچگاه به دین و آیین تازیان خو نمی گیرد و الله تازیان را نمی پرستد و دنباله رو محمد تازی نمی باشد چرا که او ایرانی است و فرزند کوروش بزرگ، تنها مردی در تاریخ که تمام جهانیان او را ستایش می کنند.

اینجا آرامگاه کوروش بزرگ، پیشوای تمامی ایرانین راستین دنیاست. برای یک ایرانی واقعی کوروش بزرگ و باورها و آرزوهایش ارزش و اعتبار دارند و یک ایرانی هیچگاه به دین و آیین تازیان خو نمی گیرد و الله تازیان را نمی پرستد و دنباله رو محمد تازی نمی باشد چرا که او ایرانی است و فرزند کوروش بزرگ، تنها مردی در تاریخ که تمام جهانیان او را ستایش می کنند.

بیشتر این اختلاف نظر ها از تنفر جوانان و نسل جدید ایران زمین از اسلام و درخواست قلبی آنان برای بازگشت به فرهنگ و آیین و هویت راستین ایرانی شان و در مقابل طرفداری و پشتیبانی از این آیین کشتارگر توسط پیران و نسل های قدیمی و اندک جوانان خردباخته و کوردل و بی هویت ایرانی نما ناشی می شود.

ایرانی نما های بی هویتی که خود را مسلمان می نامند و محمد را الگو و راهنمای خود می خوانند و الله دیوانه را می پرستند و جعفر طیار را بهتر و بیشتر از آرش کمانگیر و بابک خرمدین می شناسند، خواسته یا نا خواسته، در حال پشتیبانی و حفاظت از ولایت خونخوار خامنه ای هستند چرا که این دسته از مردم فرهنگ باخته با مزدوران و بسیجیان و شخص رهبر حداقل یک نقطه پر رنگ تفاهم و اشتراک دارند و آن نقطه موهوم دفاع از اسلام و سنت پیامبر مسلمین در مقابل هجمه های روشنفکران و منتقدین این دین اهریمنی است.

بارگاه طلای گدای سامرا، امام رضا که حتی در خواب هم چنین بارگاه و عظمتی را نمی دید، ایشان پس از ورودشان به خراسان و حکومت بر مردم اسیر شده ایران خود را در ناز و نعمت یافت و دیگر احتیاجی نبود تا گدایی کند و روزگار بگذراند، یک روز از بس انگور نشخوار کرد، دل درد گرفت و مرد و امروز برای مردم خرباخته ایرانی نما پزشک متخصص و شفا دهنده همه درد ها شده است.! زهی بی خردی مردم، زهی بی هویتی...

بارگاه طلای گدای سامرا، امام رضا که حتی در خواب هم چنین بارگاه و عظمتی را نمی دید، همه این طلاها و چراغ ها و جواهرات از سرمایه ملی ایران و دسترنج مردم خردباخته ایرانی به دست آمده است، گدای سامره از بس انگور نشخوار کرد، دل درد گرفت و مرد و امروز برای مردم خرباخته ایرانی نما پزشک متخصص و شفا دهنده همه درد ها شده است.! زهی بی خردی مردم، زهی بی هویتی...

نگارنده اینگونه می پندارد که اکنون زمانی است که باید خط ها کشیده شوند، خودی از غیر خودی و دشمن از دوست تشخیص داده شود و مبارزان باید بدانند که در چه جبهه ای و در مقابل چه کسانی باید بایستند و مبارزه کنند و به قول معروف: مرگ یک بار و شیون هم یک بار، تا به کی روشنفکران و آزادی خواهان باید چوب حماقت و ندانم کاری های کسانی را بخورند که در ایران متولد شده اند، نان و آب ایران را خورده اند، در ایران تحصیل کرده و کار کرده اند و هر جا که خواستند حرفی بزنند که بشود بدان افتخار کرد ماجرای کوروش بزرگ و پادشاه یونانی را تعریف کرده اند ولی سنگ تازیان و محمد بن عبدالله پدوفیل را به سینه می زنند و پول و سرمایه شان را خرج بارگاه و گنبد ساختن برای هر حرام زاده ای که امام زاده می نامندش می کنند؟

مبارزه امروز، فقط جریان بیرون راندن دیکتاتور نبوده و نیست، امروز جوانان با شرف و دلاور ایرانی به دنبال ساختن دوباره هویت فراموش شده و فرهنگ تخریب شده شان می باشند و بین ایرانی بودن و تازی بودن، بدون لحظه ای درنگ، انتخاب کردند که ایرانی باشند و ایرانی هم بمیرند.
امروز جوانان ایرانی راستین در حال خرافات زدایی و بیرون راندن اسلام و قرآن و آیین و مسلک تازیان از چهار گوشه این آب و خاک اهورایی اند و تا رسیدن بدین هدف پاک و میهن دوستانه لحظه ای آسوده نخواهند بود.

اگر کوروش بزرگ را پدر و الگو و پیشوای خود می دانید و به داشتن او افتخار می کنید و برای باز پس گرفتن سرزمینش از چنگال این راهزنان و دزدان تازی در تکاپو هستید و اسلام و عرب و مسلمین را دشمن فرهنگ، تاریخ، هویت و شرف ایرانیان می شمارید پس شما ایرانی هستید و مام وطن از داشتن فرزندی چون شما خشنود است ولی اگر شما محمد بن عبدالله را انسانی بزرگ و نیک می دانید و او و خاندانش را دوستان ایران و ایرانی می شمارید و برای آیین شیطانی او جان می دهید و الله کشتارگر را می پرستید و هر ساله به حج می روید و یا آرزوی حج رفتن را در سینه دارید و ماه محرم بر سر و کله تان می کوبید و در عزای حسین تازی که دستش تا به آرنج به خون ایرانیان آغشته است، اشک می ریزید، پس شما نیز همراه و همفکر دزدان حاکم سرزمین ایران هستید و شما را “ایرانی” نامیدن توهین به شعور و شخصیت هر ایرانی راستین است و جایگاه واقعی شما صحراهای سوزان حجاز است تا با دمپایی برای ناهار خود مارمولک شکار کرده و نوش جان کنید.

آن دسته از کسانی که همانند این دیوانگانی که در تصویر می بینید فکر می کنند و در ایران زندگی می کنند و نام ایرانی را یدک می کشند ولی دنباله رو اعراب و اسلام و آخوند هستند و محمد بچه باز را بالاتر و برتر از کوروش بزرگ می شمارند، باید یک بلیط یک طرفه به عربستان گرفته و سرزمین پدری ایرانیان را ترک کنند و در صحراهای حجاز مشغول شکار مارمولک شوند.

آن دسته از کسانی که همانند این دیوانگانی که در تصویر می بینید فکر می کنند و در ایران زندگی می کنند و نام ایرانی را یدک می کشند ولی دنباله رو اعراب و اسلام و آخوند هستند و محمد بچه باز را بالاتر و برتر از کوروش بزرگ می شمارند، باید یک بلیط یک طرفه به عربستان گرفته و سرزمین پدری ایرانیان را ترک کنند و در صحراهای حجاز مشغول شکار مارمولک شوند.

 • نسل سوخته

  درود بر نویسنده این متن
  واقعا سالها ما ایرانیان بخاطر حماقت و نادانی این جماعت تازی پرست تحقیر شدیم کشته دادیم توهین شنیدیم
  دیگر بس است.

  • درود بر شما هم میهن خردمند، تندرست باشید- سهراب ارژنگ

 • crysis

  ملت فاسد  کشور فاسد  ادیان فاسد  حکومت فاسد  همه و همه  با هم قاطی میشن  تبدیل  میشن   به  کثافتی به نام ایران  که واقعا مایه خجالت بشریت است.
  خوشبختانه نظام مقدس ولایت فقیه این کثافت رو به جایی رسوند که لیاقت واقعیشه
  به  روزی این آشغالدونی هم تبدیل به کشوری مانند سومالی خواهد شد که در  خور شان ومنزلت واقعیشه
  به امید آن روز

  • نسل سوخته

   کثافت اشخاصی مثل تو هستند وگرنه نام ایران همیشه پاک است حتی اگر دینش اسلام باشد و حاکمانش مسلمان و آخوند باز هم نام ایران پاک میماند.

   • آخوند زاده

    چرا آن مرد مظلوم را کثافت میگوئی > او واقعیت را گفته . اکثریت مطلق مردم ایران امت خر  است که منتظر ظهور یکخر دیگر اند . اگر این اعتقاد مافوق خریت را ادامه بدهند  ایران تو از سومالی هم عقب تر خواهد رفت.

   • اشنا

    متاسفانه شما ها از بیماری بنام نژادپرستی رنج میبرد
    هویت هر کسی و تاریخ سرزمین اش برایش مهم است ولی مسله دین مربوط ان نمی شود حالا چه فرقی دارد چینی باشد یا عربی مهم اینست پیامبر ما هست
    بسیاری ایرانیا حتا کوروش را افسانه میدانند شما هم که زیادی بزرگش کردین دارید با چه کسی مقایسه اش میکنید
    کوروش حتی خاک پای محمد (ص) نیست
    حتی اگر از نگاه غیر مذهبی فکر کنیم باز هم مقام محمد ص از کوروش بالاتر میشود
    کوروش یک پادشاه بود فقط هر پادشاه ممکن به چنین قدرتی برسد ولی محمد ص نه قدرتی داشت نه ثروتی با صبر و محبت همه را به یکتاپرستی فراخواند که امروزه در دل میلیون ها نفر جا دارد
    قتل عام و نمیدانم چه کار همش دروغ های شماست

 • crysis

  واویلا لیلی    آره احمق داریم خیلی

 • Eba-D

  دوست گرامی من, می خواستم تذکر دهم که صفت کبیر برای کورش جدا از بار توصیفی, یک لقب یا نشان خاص است که تاریخ جهان به برخی انسانها داده است و در ادبیات لاتین و زبان انگلیسی معادل “The Great” می باشد.
  مانند Alexander, The Great و …
  استفاده از صفت بزرگ اگرچه در جهت جایگزینی کلمات پارسی با عربی کار پسندیده ایست, اما باید گفت با توجه به کاربرد خاص کلمه “کبیر” جایگزینی با “بزرگ” مناسب به نظر نمی رسد و به درستی این شخصیت را معرفی نمی کند.
  در بزرگ بودن کورش شکی نیست اما بزرگ همه ی معنای کبیر را نمی رساند.
  شاید زمانی در آینده ایران بدون جمهوری اسلامی انجمنی برای جایگزینی تدریجی کلمات تشکیل دهیم و به کمک خبرگان و صاحب نظران زبان پارسی معادلی برای “کبیر” به جامه ادبیات پارسی معرفی کنیم. به امید آن روز.

  • Aafrah

   شک نکنید که بزرگ برابر فارسی برای کبیراست.  کبیر  یعنی بزرگ ، اکبر بزرگتر است. اگر همانند این دوست فکر کنیم باید در این عصر بجای کبیر یا بزرگ بگوییم The greatو دیرتر نوه های ما بگویند نه بزرگ معادل The great نیست. شوربختانه برخی واژه های عربی تابو شده است و این پندار برآمده از سرآمد پنداشتن زبان عربی است. زبان فارسی به اندازه ی نیاز برابرهای خود را دارد و اگر ما نمی دانم از کم دانی ما است.

 • سیروس جان  همه یا اکثرمردم خاور میانه و آسیای مرکزی
  مخلوطی از نژادهای ایرانی ترک عرب و سایر اقوام هستند  عربان حتی در عربستان که اکنون نام خانوادګی
  سعودی راهم یدک میکشد در قدیم عربستان ایران نام داشته است .  آنان هم یا لااقل قسمتی از مردم آنجا هم با ایرانیان ویا سایر قومهای ایرانی یا آریایی مخلوط شده اند دلیلش هم
  شباهت آنان با مردم ماست، اکنون هم همین طور که می بینید عربان هم در زیر بار ستم
  حکام دزد غارتګر و تمامیت خواه دیکتاتور کمر خم کرده اند و دارند رستاخیز میکنند.
  سوریه و کشورهایی مثل عراق و شمال آفریقا هم باز مخلوطی از
  ایرانیان  آریاییان رومیان قدیم  و سایر اقوام هستند. مشګل همه ملتهای هم
  خانواده ما از عرب و سایر قومهای ایرانی مشګل دیکتاتوری و بازیچه بودن دست
  ابرقدرتهایی است که حتی پشت دولتهای مثلا مقتدر پنهان شده اند  شرکتهای عظیم سازنده مواد منفجره ومواد مخدر و
  … دشمنان واقعی ما آڼان هستند و پادوهایی نظیر صدام قذافی و شیخان عرب که در قصرهای افسانه ودرکنار دلبران بین المللی خودشان به عیش
  عشرت های بی اندازه مشغول هستند ودر هواپیماهای ساخته شده خصوصی از تلا
  مسافرت  میکنند ودر ماشین های ساخته شده از
  تلای سفید و یا نقره رانندګی میکنند. سرمایه های ملی ملتهای
  مارا غارت و با آن علاوه برباج دادن به شرکتهای عظیم بین المللی بیمه و سازنده
  مواد آدمکشی که ظاهرا در حمایت دولتهای خود هستند بقیه را هم خودشان بالا میکشند و میلیارد دلار و یورو را دبانکهای بفوق خودشان کافرستانها
  بحسابهای شخصی شان واریز میکنند.  و نیز بین ما تفرقه ای مردافکن می اندازند نظیر تفرقه
  بین با دین و بی دین وتشویق هر دوی آڼان به قتل و عام یکدیګر  تفرقه بین ترک 
  کرد   عرب عجم   پشتون 
  و هزاره   ازبک و تاجیک  و … بین زن  مرد  مسلمان
  و بهایی   شیعه و سنی و مسیحی و مسلمان و
  غیره غیره.  ما بایست اتحاد داشته باشیم و
  بدانیم که همه ما کم بیش یک خاندان بزرګ هستیم. و همه ما در زیر ستم و غارت قرار
  ګرفته ایم و نوک تیز پیکان بایست متوجه غارتګران بین المللی شرکتهای عظیم سازنده
  مواد مخدر  مواد صنعتی کم ارزش و قلابی و مواد
  منفجره و اسلحه سازی باشد و شرکتهای وابسته به آنان شرکتهای بیمه و شرکتهای وابسته
  به آڼان که کارشان تفرقه اندازی و ګروه بندی و تحریک ګروه ها برای نفرت کشت کشتار
  و خرابکاری است  کاری که طالبان میکند و
  مردم بیګناه را با دیوانه هایی که تربیت کرده است می کشد.
  کاری که با تورم و ضد تورم سرمایه های کوچک را حتی در
  کشورهای خودشان که در دست مردم طبقه متوسط و فقیر است از بین می برند ناګفته نماند که حتی مردم طبقه متوسط و فقیر کشورهای مثلا پیشرفته هم
  قربانیان آنان هستند و سرمایه های آڼان را هم تاراج میکنند. دلیلش هم شورشهای بین المللی در کشورهای مثلا پیشرفته است برعلیه بانکداران حریص
  و شرکتهای بیمه. و باز خرج جنګهای بیهوده را همین مردم بیچاره بایست بپردازند و
  باز جوانان همین طبقه هستند که رو درروی بقول شما خردباخته
  ګان قرار میګیرند وبایست کشته شوند . به عبارت دیګر همه مردم دنیا که فقیرویا از
  طبقه متوسط هستند قربانیان این ګروه ستمکار بسیار متحد ثروتمند هستند که بادردست
  داشتن ثروتهای جهان و کنترل آڼ و استخدام بهترین دانشمندان خود فروخته تمامی مردم
  دنیا را به زیر ستم برده اند و مارا به خود مشغول کرده اند  نظر آنان از بین بردن طبقه متوسط  تفرقه اندازی 
  بی تفاوت کردن مردم نسبت بهم جنګهای قومی ګروهی است تا اسلحه های خود را
  فروخته مردم را استعمار و استحمار کنند. کسانی نظیر بن لادن
  عملا بازاریابان آنان هستند که دانسته یا ندانسته آب به آسیاب های آڼان سرازیر
  میکنند.  حتی اګر رییس جمهورکشورهای
  پیشرفته از دستور آنان اطاعت نکند سرنګون میشود. 
  که همه ما بار یک داریم وبرګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګل  سعدی حافظ مولوی بلخی راه را بما قرنها پیش نشان داده اند  این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است 
  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.  سراپراده یګانګی در عالم بلند شده بچشم بیګانګی
  در هم ننګرید. به امید صلح عمومی و تعدیل معیشت عمومی و کوتاه کردن دست حریصان
  دزدان عظیم شان و سو استفاده چیان از دین 
  ملیت و نژادها و زبان ها. و مبارزه با ریشه اصلی مشګل های همه مردم در بند
  دنیا؟

   

 • اینکارها برای
  ایجاد خشم و نفرت درست شده است درست مثل آتش زدن قرآن در یک کلیسا. اینکارها با
  برنامه ریزی های علمی تهیه میشود تا مردم را علیه هم تحریک کنند و به کشت کشتار وا
  دار سازند با پاک کردن صورت مساله مشګلها حل نخواهد شد. در ثانی من این عکس را اینجا نګذاشته ام کار دیګران است و من نیز این شورت
  را درست نکرده ام. تنها برای دانستن و
  درک مشګل است و بس ؟

   

  من تنها
  خواستم که نشان دهم که  آنان از حساسیت
  مسلمانان به سکس و اسم حضرت محمد سو استفاده کرده و اینکار را برای تفرقه افکنی
  انجام میدهند. متاسفانه مردم ما توان دیدن و جواب ګفتن به سوالها تفرقه انګیز را
  نداشته تنها مایل به حذف صورت مساله هستند. شاید همین نکته مشګلی باشد که آنان از
  این خشم سو استفاده میکنند. حرف نزدن در باره مشګلها  مشګلها را حل نخواهد کرد. مابایست به معلومات و
  مشګلها آشنا باشیم و متفکرانه با آن مبارزه کنیم. با تعصب خشګ و با خود را کنار
  کشیدن مشګلهای حل نخواهد شد. هدف آنان با انتشار این عکسها همان انحراف کشاندن
  افکار ماست که متاسفانه موفق هم هستند.

  • Dli Shkaw

   از تو بعید نیست جون وفا بر خودت و بدن خودت ندارى و فاحشةى و بس نیستى_ولى بى احترامى بة دین و عقاید ملیونها کس نکن.

  • Behzad Arya

   جای حضرت محمد خالی تا با دیدن این عکس برای پیشبرد اسلام سریعا وارد عمل شود و اسلام را با زور در رختخواب به این بانو تحمیل کند و روز بعد بگوید بانوی دیگری با آغوش باز به اسلام  ایمان آورد ./.

 • آریایی

  روشنفکر نما مگه امریکایی مرفه خدا نمیپرسته مگه وقتی کشیشها دانشمندان رو اتش میزدند کسی به مسیح فحاشی کرد حالاگودرز رو چه ربطی به شقا یق مگر نمیشه خدا داشت محمد داشت مسیح داشت کوروش داشت تو داری اخوندها و اعمال انها را با محمد و علی و….مقایسه میکنی مگر کشیشهای همجنس باز و بچه باز را با مسیح مقایسه میکنند این اخوندها دین و سیاست را قاطی کردند و تو دین و ملیت را   ایرانی هستیم مسلمان مسیحی ما داریم تلاش میکنیم دین یک جنبه خصوصی زندگی شود به نظر بنده مشکل ما ایرانیها اینه که بیشعورهایی مثل تو واسشون نسخه میپیچند همه جا محلهای مذهبی دارند برای زیارتشون میرن

  • خامنه ئی

   بی شعور نه نه ات، بی شعور بابات

   • Goezafenakhor

    ziadi zer mizani

 • Googooli96

  khak too sare ahmaghet konam ke andaze ye gavam halit nist hamin shoma ha hastin ke arzeshe irano iranio miarid pain fek konam beri too tavile vase 4 ta gav sokhanrani koni bishtar tahvilet begiran

 • Dli Shkaw

  اول خاک بر سر این احمقها و دوم بر سر این کسى کة مقالةرو نوشت_این کارى کة اینها میکنند خرافاتة خودشان است و ربطى بة اسلام ندارد_و اسلام کشتار را نمیبسندد جون خدا در قران میفرماید اکر کسى را بة نا حق بکشید کناه ان مثل این است کة تمام بشریت را کشتة باشى_هر عربى کة کار بد و نا اخلاقانة بکند کة بة کفتةى اسلام نیست.

  • Ben4shay

   جالب است که شما خرافاتی ها ، قرن هاست که انسانها را بنام اسلام میکشید و چون کم میآرید ، میگوئید که این از اسلام نیست . اگر از اسلام نیست از کجاست ؟؟؟  آیا در اینمدت ۱۴۰۰ سال بغیر از کشتن ، فساد ، دروغ گوئی ، دزدی ، ریاکاری ، خرافات و ……….  شما خرافات زده های مسلمان  تحت نام اسلام چیز دیگری هم به دنیا عرضه کرده اید ؟؟؟؟  این مدینه فاضله بنام اسلام و کشور اسلامی که شما از آن نام میبرید ، کجاست ؟؟؟؟؟؟ آیا در دنیا یک جای نمونه دارید که بتوانید نام ببرید ؟؟؟؟ عربستان  است ؟؟؟ سوریه است ؟؟؟ افغانستان است ؟؟؟؟ پاکستان است ؟؟؟؟؟ …….. کجاست ؟؟؟؟؟؟ چرا شما مسلمانها همگی از کشورهای اسلامی خودتان گریزان هستید و  همگی به کشورهای کفر فرار میکنید و در آنجا سکنا میگزینید ؟؟؟؟؟ چرا یک نفر از شماها به کشورهائی همانند عربستان و یا کشورهای مسلمان مشابه نقل مکان نمیکنید و به آنجاها مهاجرت نمیکنید ؟؟؟؟؟ میدانید چرا ؟؟؟؟ برای اینکه حتّی خود شما خرافات زده های مسلمان هم  در ضمیر ناخود آگاه خودتان از کثافتی بنام اسلام گریزانید .

  • Kourosh

   شمام که یه خط در میون مودب میشی!!!ضمنا ایمان آوردم که تاحالا یه بارم قرآن نخوندی.البت منظور اینه که خوندنه معنیشو بخودت زحمت ندادی وگرنه عربیشو که مث آب شاید حفظم باشی.چون اگه معنیشو میدونستی اینجوری اطهار فضل نمیفرمودی استاد یه خط در میون مودب

  • کوروش کبیر

   کوروش کجا اون عرب ملخ خور کجا

   • کوروش کبیر

    دین من دین زرتشت به هیچ دینی هم بی احترامی نمیکنم پس پیامبر منم کوروش کبیر

 • Azad Mard

  من کوروش کبیر را خیلی دوست دارم.
  و به انسانیت و بزرگواری او اعتقاد دارم.
  اما خود کوروش هیچوقت دنبال سکولاریسم و میمون نمایی از فرهنگ غرب نبوده.(که شماها دارید از کیسه ش میخورید)
  کوروش یک آزاد مرد بود ، که به اعتقاد همه احترام می گذاشت.
  یاد بگیرید هرکسی در هر مذهب و اعتقادی باشه لایق احترامه.
  اگر میتونید بدون زیر سوال بردن انسانیت کسی ناحق بودنش رو اثبات کنید.

  • Kourosh

    توضیحا اضافه شود ایشون چندسال با کوروش زندگی میکرده و کاملا از طرز فکرش آگاهی دارند و همینجور شیکمی خزعبل سرهم نمیکنن.
   عالیجناب که یکی درمیون توی نوشته هات فحشای چارواداری میدی و لجن شبیک میکنی اگه قرار بود به هر طرز فکری احترام گذاشت که نازیسم الان دنیارو به گند کشیده بود(اونم یه عقیده بود دیگه)اصلا چرا شماها اسلامیستا به عقاید دیگه احترام نمیذارین و همه رو ملحد و زندیق و کافر وووو خطاب میکنید؟مرگ مخصوص همسایه خوبه؟؟!!!تروخدا کوروشو دوست نداشته باش اینجوری بیشتر بهت میاد و دلچسبتر میشی جیگر

 • Behzad Arya

  وجدانا اسم مقدس کورش کبیر را  نباید هر لاشخوری بر زبان بیاورد کورش کبیر اکنون بعد از ۲۵۰۰ سال در همه جای دنیا مایه افتخار و سربلندی ایرانیان است … امام جماعت یکی از مساجد در مجلسی صحبت میکرد و وقتی یکی از حاظرین پرسید در منشور کورش چه نوشته شده ایشان در جواب گفت آیات شریفه و برخی از روایات حضرت محمد در آن نوشته شده و من که به نادانی او و بقیه آخوندها ایمان داشتم پرسیدم حاج آقا کورش کبیر شیعه بود یا اهل سنت  واو در کمال بی شرمی گفت شیعه اثنی عشری  بود . وهمه حاظرین تکبیر گفتند . واقعا آخوندها از جهل و نادانی عوام حداکثر بهره را برده و میبرند و میچرند .

 • Asa16

  تکامل وتعامل با مردم وملتهای مختلف راز پیشرفت وترقی است .خود بزرگ بینی وغرور کاذب وتحقیر بقیه جوامع بشری ز جمله عربها  که همه از یک گونه ونوع هستیم برای فرار از واقعیت  است .زبان فارسی قبل از اسلام فقط ۴ حرف داشت وبعد ازاسلام ۲۸ حرف عربی وخط عربی پذیرا شد واین باعث ترقی آن شد .حتی یک بیت شعر قبل ازاسلام نداریم 

  • نسل سوخته

   کی اینو به تو گفته؟۴ حرف داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   واویلا
   تو دیگه کی هستی ایرانیان اون زمان با پارسی میانه با هم سخن میگفتن
   این حروف مطعلق به زبان عربی هست ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ق
   و حروف پ و ژ گ و چ پارسی هستن و بقیه حروف مشترک هردو زبان.
   ما دو قرن بعد از اسلام تقریبا خط پهلوی رو از دست دادیم و خط کوفی جایگزین شد و و از قرن پنجم کلا خط پلوی نابود شد.
   چرا مسلمونا از اینکه دروغ بگن یا حرف مفت بزن ناراحت نمیشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • Asa16

  امروزه بیش از یک میلیارد پیرووعشق محمد (ص)هستند پیروان بقیه ادیان آسمانی اورا تجلیل ومحترم می دارند اما کوروش چی ؟
  کوروش را با اسکندر ونرون وچنگیز و هارون الرشیدو بقیه سلاطین مقایسه کنید
  نه با محمد نه نه نه

  • نسل سوخته

   هههههههههه
   یک میلیلارد گدا گودو محمد را تکریم میکنن کسانی که حتی سواده درست و حسابی ندارن.
   ضمنا کوروش رو هیچ کس با اسکندر یا چنگیز مقایسه نمیکنه معلومه که از پشت کوه اومدی مسلمون.

  • کوروش کبیر

   یک میلیارد واقعی!!!!

 • Koroushe/saghir

  کورش طلایه دار ازدواج با دختران و خواهرانش بود.(آیه؟؟؟سوره؟؟؟)طبق مطالعات علمی نسبت فامیلی هر چه نزدیکتر فرزندان مریضتر مثله همین حروم زادگان کورش