آیا تا کنون همکاری VOA با رژیم اسلامی برایتان به اثبات نرسیده؟ ۵

سالیانی است که مردم کشورمان به دلیل نداشتن رادیو و یا تلویزیون آزاد و مردمی، به ناچار به شنیدن و نگاه کردن برنامه های رادیو و یا تلویزیون برون مرزی پرداخته اند. از چند دهه پیش برنامه های بی بی سی لندن، میهمان ناخوانده شبانه مردم ایران بود. از آن جا که رادیو و تلویزیون داخلی هیچگاه مردمی نبوده و، و رویدادهای درست کشور را بازگو نمی کردند بلکه آن چه را که رژیم می خواهد پخش کرده و می کنند. بنا براین، مردم به ناچار به شنیدن برنامه های بی بی سی می پرداختند.

محسن سازگارا در این ویدیو پس از برکنار  شدن از صدای آمریکا به طرز گسترده و شفافی به افشاگری و نا به سامانی و رفتار ضد دموکراسی مسئولان آن تلویزیون می پردازد. حق این بود که آقای سازگارا پس از کنار رفتن آقای چالنگی، بی درنگ همراه همکار خود آقای نوری زاده از آن تلویزیون کناره می گرفتند.

این جای بسی شگفتی است با آن که مردم ایران سیاست های نابکارانه انگلیس را از چند سده پیش تا کنون حتی از دوران فتحعلیشاه و همکاری با روسیه در جداکردن بخش بزرگی از ایران، جدا کردن افغانستان در سالیانی بعد، و سر انجام جداکردن بحرین در دوران رژیم گذشته سهم بزرگی داشته است، و انقلاب ۵۷ ایران را با تبلیغات خود به آخوند فروختند، باز چگونه به خود اجازه می دهند به بی بی سی گوش فرا دهند، و یا برنامه ای از آن را از تلویزیون تماشا کنند.

حال، از بی بی سی که بگذریم، چشممان به جمال صدای آمریکا روشن می شود. این تلویزیون نیز بدبختانه تنها و فقط منافع و خواسته های رژیم آمریکا را در نظر می گیرد، و به سرنوشت شوم و دربند مردم ایران کاری ندارد.

صدای آمریکا یک بهاری داشت. بهاری که در آن بلبلانی چهچهه می زدند. اکنون آن بهار شکوفان به خزان گراییده، و جز زاغ و پرندگانی بی آواز از آن آهنگ و فریادی به گوش نمی رسد. در این فرتور، اقایان چالنگی و باطبی در کنار هم دیده می شوند.

صدای آمریکا یک بهاری داشت. بهاری که در آن بلبلانی چهچهه می زدند. اکنون آن بهار شکوفان به خزان گراییده، و جز زاغ و پرندگانی بی آواز از آن آهنگ و فریادی به گوش نمی رسد. در این فرتور، اقایان چالنگی و باطبی در کنار هم دیده می شوند.

آن چنان که می دانیم سیاست آمریکا مبنی بر دوستی و داشتن روابط اقتصادی با دولت ایران است. در گذشته نیز آنچنان بوده است. و تا زمانی که فریاد ملتی به هوا نرود، استخوان ها زیر چرخ های شکنجه و جلادان رژیم خرد نشود، دولت های خارجی به ویژه آمریکا گوش شنوایی ندارند.

بر اساس این سیاست نفع طلبانه و یک طرفه، آقای اوباما از زمان روی کار آمدن تا کنون به هردری زده است که با رژیم ایران وارد گفتگو و رابطه سیاسی شود. در این جا ۷۰ میلیون ملت دربند و غارت شده کمترین حقوق و صدایی نداشته و ندارند. ما هم مانند صدها ایرانی دیگر بارها به آقای اوباما یادآور شدیم که چگونه می خواهید و می توانید با رژیمی که دستش تا آرنج به خون جوانان ایران آلوده، و ملتی را به گروگان گرفته است، دست دوستی و آشتی بدهید؟.

بدبختانه نوشته های همه ایرانیان تا کنون بی نتیجه مانده است. و گفتار و سمپاشی جاسوسان و مزدوران رژیم مانند سازمان نایاک، هوشنگ امیر احمدی و افراد ناشناخته ای که تلاش می کنند روابط آمریکا با رژیم ایران را آن چنان که می خواهند باشد، بیشتر شنیده می شود.

صدای آمریکا نیز در راستای منافع دولت آمریکا آن هایی که خواسته اند به نحوی و روشی از عملکرد رژیم ایرانی انتقاد شدید کنند، و به اصطلاح مردمی باشند، از کار بر کنار کرده است. برنامه هایی هم مانند « تفسیر خبر که تا اندازه ای به نفع مردم ایران بوده است، به تدریج کوتاه و اداره آن ها را به افرادی سپرده اند که چندان مورد تأیید مردم نبوده، و یا در اداره آن تبحر و هنری ندارند.

در مقاله های پیشین نوشتیم که چگونه باسپردن مدیریت بخش پارسی تلویزیون آمریکا آن هم به یک دیپلمات به نام رامین عسگرد  از سازمان نایاک که چندان دلچسب و خوش آیند ایرانیان نیست، موجب دلسرد کردن و برکناری افراد درست، فرهیخته و محترمی چون جمشید چالنگی، احمد باطبی، کوروش صحتی، و اندکی بعد محسن سازگارا شدند. در این جا گفته می شود امیر عباس فخرآور که نحوه و روش آمدن او به آمریکا برای بسیاری از ما همچنان پرسش انگیز است، در این جا به جایی ضد ایرانی دست داشته است.

رامین عسگرد در این ویدیو می گوید که در آمریکا رسانه ها آزادند و استقلال کامل دارند و دولت آمریکا نمی تواند در کار آنان دخالت کند. ولی عملاً ما می بینیم که  صدای آمریکا همان برنامه ای پیاده می کند که پرزیدنت اوباما در نظر دارد و آن هم کنار امدن و نزدیک شده با رژیم ایران و درخط آن رژیم کار کردن، به منظور ایجاد روابط تجاری و سیاسی.

محسن سازگارا یکی از همکاران تلویزیون آمریکا در ویدیویی روش نادرست و سیاست ضد مردمی این تلویزیون را هنرمندانه و به طور گسترده بیان داشته است. البته آن چنان که در مقاله پیشین گفته ایم ایجاب می کرد که پس از بر کناری کارمندان یاد شده بالا، و دیگر کارمندان شریف و میهن دوست آن تلویزیون، محسن سازگارا و علی رضا نوری نیز همکاری و همدردی نموده، دست از کار بکشند که چنین نشد. بدبختانه ما ملتی هستیم که از ۱۴۰۰ سال پیش هرگز حس همکاری و همدردی نداشتیم، و همیشه چوب آن را خورده ایم

برنامه پارازیت هم گرچه با استقبال بسیاری از مردم ایران روبرو شده، ولی باز هم کم و بیش رد پای صلح طلبانه آمریکا با رژیم ایران، بدون آن که مردم مطرح باشند در دیده می شود. برای نمونه دعوت از افرادی که  مردمی نیستند و مورد انتقاد قرار می گیرند. دیگر این که سامان اربابی در برنامه هفته پیش بدون آن که از او پرسشی شده باشد، بیان داشت که آن ها به دنبال تغییر رژیم ایران نیستند. البته اگر ریگی ته کفش این آقا نبود، اگر پرسشی هم از او می شد، می توانست طفره رود و بدان پاسخی ندهد.

از این جا تا زمانی که برنامه های صدای آمریکا در راستای خواسته و منافع مردم ایران نباشد و به درخواست بینندگان توجهی نشود و افراد دلسرد و از کار برکنارشده به جای خود باز نگردند، وظیفه ملی و میهنی ما ایجاب می کند که از تماشای چنین تلویزیون هایی که در آن ها رد پای خیانت به مردم ستم کشیده ما دیده می شود خود داری کنیم.

 • عربان هم مثل ما اسیر همان سیستم هستند و این تنها شیوخ هستند که در دست غارتګران بین المللی دارند و از راه دین سکس تفرقه خرافه ها جهل تمامیت خواهی غرور های الکلی مردم خود را همراه با مردمان دیګر غارت میکنند و بسمت دیوانګی خود پرستی جهل تفرقه خیانت دزدی فساد رشوه خوار رهنمایی میکنند. درست مثل مردم غرب که بازیچه دست شیادان دینی ملی مذهبی کمونیست کاپیتالیست ها هستند و آدمکهایی شده اند که دانسته یا ندانسته در خدمت غارتګران بین المللی هستندLikeUnlike · · Share · a few seconds ago near Orlando, FL

  Write a comment…
  RECENT ACTIVITYSahameddin and Masihullah Mesbah are now friends. · LikeUnlike ·

  Write a comment…”هم اکنون ګروه های متعصب دین دار و بی دین را میخواهند برعلیه هم تحریک کنند تا وحدت مارا خرد نمایند. همچنانکه بین شیعه و سنی و… ترک کرد تحریکات خود را برنامه ریزی کرده اند. نظر آنان تفرقه است و فروش محصولهای مخرب خود و بس. و غارت ګشورهای متفرق اسیر شده ما که به رهبران ابله دزد رشوه خوار هم مجهز هستیم. دوست عزیز هم ما و هم مردم غرب هر دو اسیر یک مشت دیوانه ثروت شهوت شهرت و غارتګر هستیم آنان به ملتهای خود هم رحم نمی کنند چه برسد بما آنان دزدان عظیم شان هستند که با کمک پادوهای ملی ومحلی خودشان ما راهم اسیر کرده اند مثل ملتهای خودشان آنان متحد هستند و ما را متفرق کرده اند اسیر تمامیت خواهی جهل غرورهای کاذب و نادانی و عقده های جنسی و…” on Sahameddin Amir Ghiassi’s photo.” . شاید همه ملتهای دنیا طبقه فقیر و متوسط اسیر دست یک مشت رهبر دزد غارتګر شده است که با تکبه بر تفرقه جهل تمامیت خواهی غرورهای کاذب مردم دنیا را اسیر کرده اند نګاه کنید به خیزش مردم مثلا کشورهای پیشرفته وال استریت ما اسیر شرکتهای سازنده مواد منفجره مواد…” on Sahameddin Amir Ghiassi’s Wall. · See Friendship
  PublicSahameddin Ghiassi دوست عزیز هم ما و هم مردم غرب هر دو اسیر یک مشت دیوانه ثروت شهوت شهرت و غارتګر هستیم آنان به ملتهای خود هم رحم نمی کنند چه برسد بما آنان دزدان عظیم شان هستند که با کمک پادوهای ملی ومحلی خودشان ما راهم اسیر کرده اند مثل ملتهای خودشان آنان متحد هستند و ما را متفرق کرده اند اسیر تمامیت خواهی جهل غرورهای کاذب و نادانی و عقده های جنسی و مذهبی و ملی و محلی؟ شاید همه ملتهای دنیا طبقه فقیر و متوسط اسیر …دست یک مشت رهبر دزد غارتګر شده است که با تکبه بر تفرقه جهل تمامیت خواهی غرورهای کاذب مردم دنیا را اسیر کرده اند نګاه کنید به خیزش مردم مثلا کشورهای پیشرفته وال استریت ما اسیر شرکتهای سازنده مواد منفجره مواد مخدر بانکهای دزد شرکتهای بیمه دزد شرکتهایی که از سکس برای انحراف مردم سو استفاده میکنند شرکتهای سازنده مواد غذایی آلوده میلیاردهای فاسد رشوه خوار و بی اخلاق هستیم که در لباس دین ملیت نژاد مارا بجان هم انداخته مارا بی تفاوت و ظالم میسازند و خودشان غارتګریهای میلیاردی میکنند آنان دست دزدان کوچک میلیونی را هم باز میګذارند تامردم بخودشان مشغول باشند. از بین بردن اعتماد دوستی همکاری بین ما و ملت های ما و ساختن کشورهای مصنوعی کار آنان است تفرقه بیانداز و غارت کن حکومت کن مردم را اسیر بکن؟  آنان  در پی منافع خود هستند نه ملتهای محروم   ما؟

  • رضارحمتی

   لعنت برحکومت اخوندی

 • فائق کردستانی

  فایق کردستانی 

  ” محسن سازگارا ” در دنیای سیاست فاحشه‌ای بیش نیست . ایشان تا زمانی که‌ دلشان خواست در خدمت نظام جمهوری اسلامی بودند و الآن هم همدل و همفکر و هم ایده‌ آخوندها هستند. ما کردها هیچ ارزشی برای فارسهای خارج از کشور قائل نیستیم و هیچ وقت هم از آنها مطمئن نیستیم ، زیرا که‌ تمام آنهایی که‌ ادعای مخالفت با نظام را میکنند ، در خفا با آن در تماس هستند.

 • Eilbagi1

  ایا بازیگری  امیر عباس فخر اور با هدایت وزارت اطلاعات و عواملی از سیا.یا فیلمی که با فکر وکارگردانی   واواک  در تهران تهیه و پخش شد که از این فرد بی ادب وشخصیت مثلا چهره سیاسی مخالف ساخته شود…یا هرزه گری و زن بارگی این بچه لوس در پارتی های شبانه تهران و دختران و زنانی که فریب عامل اطلاعاتی را خوردند. یا یکماه و نیم قبل از خروج مثلا پنهانی این دلقک که شخصا با بعضی از افراد(فعلا نا گفته بماند ) در خارج کشور تماس گرفت ( عمدتا زنان ) تاریخ و زمان خروج . مقصد ( دوبی ) و پرواز (ایران ایر )را مشخص کرد . یا آن ۲ فردی که هزینه اقامت در دوبی و پرواز به اروپا و پس از مدتی لجن بازی و ولگردی و میخوارگی و بازی با حیثیت و احساس ۳ خانم ایرانی و پرواز به آمریکا را بعهده داشتند. و رفتار سخیف و خوش رقصی های او برای شناساندن شخصیت سست و بی پرنسیپ این دلقک کافی نیست ؟؟

 • Sarab

  voa hata 4 Roze diegeh Shorte zane khamenei ro ham be melate iran neshon khahad dad