توالت ذبح اسلامی، توالتی که بوی آن از دور به مشام می رسد ۸

این یک توالت ذبح اسلامی است. ذبح اسلامی می گوییم زیرا آخوندها همه چیز را در یک چهارچوب حلال، حرام و اسلامی می دانند. از مشخصات این توالت ها آنست که از دور بوی آن پراکنده است و به آسانی می توان آن را پیدا کرد.

این یک توالت ذبح اسلامی است. ذبح اسلامی می گوییم زیرا آخوندها همه چیز را در یک چهارچوب حلال، حرام و اسلامی می دانند. از مشخصات این توالت ها آنست که از دور بوی آن پراکنده است و به آسانی می توان آن را پیدا کرد.

بیایید باهم برای چند لحظه هم که شده این سیاست بی پدرمادر راکنار بگذاریم و به مشکل اصلی و اساسی کشورمان یعنی توالت رفتن به روش ذبح اسلامی و غیر اسلامی بپردازیم.

همانگونه که می دانیم، توالت ذبح اسلامی بخشی از دین اسلام است، و رعایت نکردن آن موجب معصیت و گناهان کبیره و صغیره می باشد. درمورد روش بهره برداری از آن، امامان، و پیشوایان دین بسیار داد سخن داده اند، و فتواها صادر کرده اند. روش رفتن به توالت، طرز نشستن و دیگر ماجرا، موضوع کتاب ها، و رساله ها شده است. به گفته دیگر، یک مسلمان مؤمن ناگزیر است بند بند آن را اجرا کند.

سالیانی پیش، گویا یکی از هم میهنان ما به نام آقای مهندس شهرستانی دور از آن همه رساله و فتوا درمورد توالت ندانسته و ناآگاهانه در عربستان به ساختن توالت های فرنگی بی بو و بی نام و نشان کوشش نمود. این کار غیر ذبح اسلامی این هم میهن، مورد خشم و نا خوشایندی مقامات سعودی قرار گرفت. او ناچار شد که توالت ها را به همان روش پیشین بازگرداند تا امت مسلمان از بو و صحنه های آن محروم نماند و بتواند از دور بدون آن که از کسی پرسشی شود، به آسانی از بوی سحر آمیزش به نشانی آن پی برد و بروش اسلامی آن آگاهی یابد.

چند روز پیش به خانه دوستی دعوت شدم. زمانی که خواستم دست به آبی برسانم دوست صاحبخانه در حالی که بادی در غبغب خود انداخته بود، مرا به نشانی توالت فرنگی جدیدشان راهنمایی کرد. این توالت درون باریکه ای به درازای ۲ متر و پهنای ۳۰-۴۰ سانتیمر جای گرفته بود. به هیچ روی در آن پهنای اندک جای نشستن و پای برزمین گذاشتن نبود.

سر انجام من به همان توالت ذبح اسلامی پربو، و پر منظر پناه بردم. آن گاه، از دوستم دلیل این ناموزونی و اشتباه کار گذاشتن توالت جستجو شدم. ایشان در حالی که آهی می کشید، گفت ما که از پای درد زیاد رنج می بریم، و نیمه نشستن به روش اسلامی برایمان سخت و دشوار است، به سفارش پزشکمان در این بر آمدیم که از توالت فرنگی بهره بگیریم تا نشستن آسان شود، و از بوی معطر آن نیز رهایی یابیم.

در این ویدیو خط تولید بسیجی با ادرار کردن ولی وقیح نشان داده می شود که در حقیقت ایجاد گله ای بسیجی ضد ایران و ضد مردمی، از ابتکارات و کثافت کاری شخص نامبرده است.

ولی در این مورد، والده آقا مصطفی به شدت از کار گذاشتن توالت در درازای محوطه به دلیل آن که رو به قبله جای می گیرد و به الله مدینه جسارت و بی حرمتی می شود، مخالفت کرد. به ناچار این چنین کارگذاشتیم که اکنون بهره گیری از آن از هر توالت ذبح اسلامی دشوارتر است.

از آن چه بگذریم هم میهنان مسلمان دبش و دو آتشه ما، هم چنین علمای اعلام، حجج اسلام، و ملایان هیکل گنده مانند آیت الله مصباح یزدی و عسگر اولادی که شکم بی هنر پیچ پیچ آنان هرگز سیر آوری ندارد و پیوسته در حال نوشخوار کردن می باشند، قضای توالت ذبح اسلامی را با سلام و صلوات و خواندن اوراد و ادعیه هایی به طور تمام و کمال به جای می آورند و برای آن که آن همه نوشخوار شده ها از مرغ و کباب وسوپ و سالاد از تونل مستراح خود به توالت ذبح اسلامی تحویل دهند و از شر یبوست رهایی یابند، دم به دم از خواندن دعا و فرستادن صلوات فارغ نمی مانند و الحق که وظیفه عبادی سیاسی خود را به خوبی در هر قضای حاجت به پایان می رسانند.

از این که بگذریم، شمار اندکی از آخوندهای عظیم الجثه شکمباره، و هم چنین ولی وقیح و رئیس جمهور بر گزیده ایشان و فرزند گردن کلفتشان ملا مجتبی، به قضای حاجت به روش اسلامی که ذکر شد چندان اعتقاد و ایمانی ندارند و به این که در کدام راستا نشسته، وایساده، و یا خوابیده توالت بفرمایند، ابایی ندارند و ککشان هم نمی گزد.

چنان که حضرت ولی وقیح امام چهاردهم هر وقت و هر کجا که صلاح بدانند امت کذب الله را با اتوبوس های پر از ساندنیست خورها،  طواف داده شده به دور مرقد امام زائل را در نقطه ای گرد می آورند و از چپ و راست، بالا و پایین به سر و صورت و هیکل آنان می شاشند و ترسی از شاشیدن ایستاده یا نشسته خود و در راستای کعبه بودن و توهین به الله مدینه کردن نیز ندارند. آقای احمدی نژاد رییس جمهور  نیز در این شاشیدن به هیکل امت کذب الله دست کمی از سرور و ارباب عمامه دار خود ندارند.

این هم یک توالت به اصطلاح مدرن اسلامی است. از بهداشتی بودن، دور و کنار توالت و کاشی کاری آنست. ولی در حقیقت از بوی کثافت و گیر بهداشتی آن چیزی کم نشده. تنها یک آفتابه به بهداشت آن افزوده شده که این روش اسلامی بسیار غیر بهداشتی است.

این هم یک توالت به اصطلاح مدرن اسلامی است. از بهداشتی بودن، دور و کنار توالت و کاشی کاری آنست. ولی در حقیقت از بوی کثافت و گیر بهداشتی آن چیزی کم نشده. تنها یک آفتابه به بهداشت آن افزوده شده که این روش اسلامی بسیار غیر بهداشتی است.

آقای ولی وقیح هر آن گاه که قافیه را تنگ می بینند یک مجلس روضه خوانی ترتیب داده، ایستاده، نشسته، و خوابیده، به هیکل  نزدیک به ۷۰ میلیون ملت خس و خاشاک ادرار  می کنند.

البته بوی تعفن و انزجار آور این شاشیدن ها آن چنان تند و ناراحت کننده است که ملت خس و خاشاک تصمیم گرفته تا از هم اکنون شاش و ادرار خود را در مثانه ذخیره و جمع آوری کند تا یک روز، در آینده ای نه چندان دور، یک جا بر روی ولی وقیح یعنی علی بابا و چهل دزدان گرداگرد او، پیاده کند و آنان را در این سیلاب گندیده غرق نماید. به امید آن روز و انجام تصمیم باشکوه ملت خس و خاشاک.

در پایان به ولی وقیح پیشنهاد می شود اکنون همه چیز کشورمان از جمله توالت ها اسلامی شده، دستور فرمایید تا با تغییر جهت هواپیما، توالت ها نیز سیار باشند و طوری بچرخند که در جهت مکه قرار نگیرند زیرا ممکن است بوی آن ها به خانه کعبه صدمه بزند. و گرنه سلطان عربستان ناچار است همه روزه خانه کعبه را باعطر و ادکلن خوش بو کند.

برای ایرانیان مسلمان دبش که همه چیز اسلام از جمله رساله آخوندها را دربست قبول دارند، باید گفت که توالت کشورهای غربی به ویژه آمریکا، به مراتب بهداشتی تر و بهتر از اطاق نشیمن بیشتر آخوندهای ایرانی است که بوی گند به ویژه عرق بدن در همه جا پراکنده است. اگر باور ندارید، امتحان کنید.

 • Behzad Arya

  دوست عزیز بیخود خود را خسته نکن زیرا برای ما مسلمانان تعویض مدل توالتها با نوع فرنگی امکان پذیر نیست زیرا ما از رهبران خود آموخته ایم که پس از هر بار دفع حاجت برای تقلید کامل از مراجع محترم حداقل دوبند انگشت خود را  بداخل فرو کنیم و با چرخاندن انگشت در خودمان هم از ولی فقیه وسایر علمای دینی تقلید کرده باشیم و هم راستش را گفته باشم یه حال اساسی به خودمان داده باشیم ولی با توالت فرنگی هرچه سعی کنی نمیتوان بخوبی اینعمل را انجام داد خصوصا رهبرعزیز و سایرمراجع تقلید محال است با وجود کالیبر بالایی که دارند موفق به فرو کردن شوند زیرا آنان بخاطر احتیاط بیشتر بجای دو بند انگشت مشت خود را تا مچ بخودشان فرو میکنند و بزرگترین دلیل  کون گشاد بودن آنان نیز همین است و …….

 • Nogondar

  خیلی مسخره بود . هجویات هم حدی داره !!!

  • Arman

   چی مسخره بود ، اینکه واقعیات این دین کذایی که تار و پود کشور و ملت ما را
   از هم پاشیده مسخره است یا اینکه عملکرد این جانوران در پوشش انسان ، سخن
   از انتقاد هجویات است یا قوانین مرتجع اسلامی که ترمز تکامل انسانی است و به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمیکند ، کمی انصاف و مقداری شرم و حیا چیز بدی نیست ،  امتحان کنید ضرری نمی بینید  .

  • Alighfy

   چی مسخرست . ریدم  وسط کتابتون ……………………….

 • کثافت توالتها مربوط به سطح پایین بهداشت و فرهنگ هست. چرا همه چیز رو با هم قاطی میکنین ؟ اگر دلتان از آخوندها پر است که حتما هست و مال همه مان پر است  با مغلطه و فحش دادن به جایی نمیرسید دوست عزیز . این مطالب رو در تاکسی و اتوبوس و از زبان مردم عامه هم میشه شنید نیازی به نوشتن مقاله نیست. سعی کنید مطالب با ارزش تری به اشتراک بذارید.

 • Roxanairanian

  رعایت اصول بهداشت فردی خیلی به نوع توالت ارتباط ندارد چه بسیار توالتهای فرنگی دارای سیفون و تجهیزات کامل در منازل یا اماکن عمومی وجود دارد ولی متاسفانه خود افراد در زمان استفاده از آن نکات بهداشتی را رعایت نمیکنند . حتی در خانه های شخصی خودشان هم محیط دست شویی ها آکنده از بوی مشمئز کننده و مناظری چندش آور است گویا هرچه توالت کثیف تر باشد ایمان شان قوی تر خواهد بود( نمونه کثیف ترین توالتها را در مساجد شیعیان میتوان دید )

 • jahangyr

  خیلی از مرحله پرتید. دل آدم به حالتون ریش میشه. هرچی سالهای دوری از وطن بیشتر مغز پوسیده تر.
  فکر نکنم جز شما کسی تو اون مملکت به این مزخرفات حتا فکر بکنه. خوش باشید در این جهل مرکب. 

  • Esfehani

   hatman yek sari be toalete shah abdolazim bezan booye atre mamanet ro mideh