کلاهبرداری، فرصت طلبی، و یاوه گویی در برنامه «بفرمایید شام» تلویزیون من و تو ۲۶

چندی می گذرد که تلویزیون من و تو جای خالی یک تلویزیون ملی و مردمی را پر کرده است. فرد و یا افرادی که این مؤسسه بزرگ را می گردانند، انسان های شرافتمند و میهن دوستی هستند که از سرمایه و اندیشه خود مایه می گذارند. برنامه ها عموماً خوب، پر محتوا، و روشنگرانه است. جا دارد که از تک تک گردانندگان این رسانه مردمی سپاسگزاری نمود.

برنامه «بفرمایید شام»، یکی از برنامه هایی است که اصالت و فرهنگ ما را نشان می دهد. بی تردید پارسی زبانان که در سراسر گیتی تماشاگر این برنامه دلپذیرند، می توانند با فرهنگ، منش، آداب و رسوم ما بیشتر آشنا و نزدیک شوند. اینجاست که مسئولیت تک تک شرکت کنندگان را بالا می برد. زیرا به جای آموزش بد و نا هنجار، انتظار می رود که این برنامه نیز مانند دیگر برنامه های این رسانه مردمی، جنبه آموزشی و سود دهی داشته باشد.

چهار نفر شرکت کننده «بفرمایید شام» این هفته در این تصویر دیده می شوند. چهارنفری که با خرده گیری و سبکسری بی جا فرهنگ و اصالت کشورمان را به بازی گرفتند. خانم ابیگل نشان داد که از فرهنگ و همکاری اجتماعی سوای سودجویی و فرصت طلبی بویی نبرده است.

چهار نفر شرکت کننده «بفرمایید شام» این هفته در این تصویر دیده می شوند. چهارنفری که با خرده گیری و سبکسری بی جا فرهنگ و اصالت کشورمان را به بازی گرفتند. خانم ابیگل نشان داد که از فرهنگ و همکاری اجتماعی سوای سودجویی و فرصت طلبی بویی نبرده است.

چند برنامه گذشته نسبتاً خوب و آموزنده بود، سوای برنامه این هفته که به راستی موجب نهایت ننگ و شرمساری هر ایرانی است. یکی از شرکت کنندگان به نام خانم ابیگل که خود هنر خاص و درخشانی ندارد، با سودجویی و فرصت طلبی از روز نخست حق سه همکار خود را نادیده گرفت و پایین ترین نمره که ابداً به حساب نمی آید و در مورد تلاش و کوشش سه همتای دیگر بسیار ناچیز و نامنصفانه بود به دیگران داد تا باکلک و زیرکی خود را برنده کند و جایزه را نصیب خود سازد.

رفتار این خانم ایرانی نما، آن چنان کریه و چندش آور بود که بی تردید موجب خشم و نفرت عموم ایرانیان در سراسر گیتی خواهد بود. با یک نگاه کوتاه به سایت «بفرمایید شام» در فیس بوک می توان به نهایت این انزجار و نفرت همگانی پی برد. به راستی، پارسی زبانان کشورهای دیگر این رفتار ناپسند و غیر انسانی را چگونه برداشت می کنند؟. جای بسی شرم، و بسی اندوه است!.

این خوراک دریایی درجه یک با تزئینات خوب و سرویس بالایی است که هنر و مهارت شهرام را به خوبی نشان می دهد. در برابر غذاهای معمولی و همه روزه ایرانی، تهیه و پخت این گونه خوراک ها، نیاز به مهارت، دلسوزی و استادی آشپزدارد که شهرام از خود نشان داده است. ولی این خانم سودجو و فرصت طلب به جای نمره ده نمره یک به آن داده است. زهی بیشعوری، زهی بی انصافی

این خوراک دریایی درجه یک با تزئینات خوب و سرویس بالایی است که هنر و مهارت شهرام را به خوبی نشان می دهد. در برابر غذاهای معمولی و همه روزه ایرانی، تهیه و پخت این گونه خوراک ها، نیاز به مهارت، دلسوزی و استادی آشپزدارد که شهرام از خود نشان داده است. ولی این خانم سودجو و فرصت طلب به جای نمره ده نمره یک به آن داده است. زهی بیشعوری، زهی بی انصافی

آیا این خانم خجالت نکشید، و شرم نکرد که با گستاخی به شهرام نمره ۱ و به دونفر دیگر نمره بسیار پایین داد؟. این چه فرهنگی است؟، این چه تربیتی است؟. آیا به یغما بردن ۵۰۰ پوند آن چنان ارزش داشت که این خانم بی شرمانه با آبروی یک ملتی بازی نمود؟!. درست است که در این ۳۲ سال ما گرفتار مشتی جانور بی فرهنگ و بی اصل و نسبی مانند آخوند از تفاله تازیان شدیم، و فرهنگ ملی و مردمی خود را به باد دادیم، ولی نه این چنین پستی، و این چنین بی شخصیتی.

بدون شک خوراک شهرام از بهترین و یکی از بالاترین خوراک در سطح رستوران های خوب اروپا بود. روش چیدن، سرو کردن، و برگزاری ایشان نیز در نوع خود نمونه بود. حال، اگر دونفر دیگر سواد و تجربه یک خوراک درجه یک دریایی ندارند، این چیزی را از هنر و اهمیت کار بزرگ شهرام کم نمی کند. می توان گفت دو نفر دیگر با دانش بسیار ناچیز خود در خوراک و غذای اروپایی، نمی بایست در این مسابقه شرکت کنند. چون هنرپختن و سرو و پذیرایی کردن مطرح است، و آشپز مسئول خوش آمدن و یا دوست داشتن کسی نیست.

این ویدیو برنامه «بفرمایید شام» که در آن سوای خود پرستی، خودخواهی، طمع خامی، ناآگاهی، و بی فرهنگی را نشان می دهد دیگر چیزی نیست. ببینید و قضاوت کنید. اگر کسی غذایی را دوست ندارد، دلیل بر آن نشد که بتواند یک آشپزی هنرمندانه باسرویس و خوراک ٰعالی را بی ارزش بداند. از کسانی که در اروپا زندگی می کنند انتظار می رود که با غذاهای درجه یک ایتالیایی، فرانسوی و به ویژه خوراک دریایی آن هم خوراک های سطح بالا و سرویس خوب  که شهرام با دقت و مهارت آن را تهیه دیده بود، آشنا باشند. باید گفت که خوراک ها براساس دوست داشتن افراد تهیه نمی شود. این جا هنر و مهارت آشپز در مجلس آرایی ارزشمند است.

بر این اساس، به راستی و در حقیقت می توان گفت که برنده اصلی با آن همه هنرنمایی، شهرام بود، و خانم ابیگل جز نادرستی و کلک بودن هنر دیگری از خود نشان نداد، و با آبروی یک ملت در میان دیگر پارسی زبانان بازی کرد. اگر این خانم یک جو شرف و انسانیت و عرق ایرانی بودن داشته باشد، باید مبلغ دریافتی ۵۰۰ پوند که به هیچ روی حق او نبوده، و در این سه روز کلک و شارلاتانی از خود نشان داده، با یک کارت پوزش خواهی و سبدی از گل به شهرام بدهد و از گردانندگان تلویزیون من و تو نیز پوزش بخواهد.

نکته بسیار مهم و برداشت کلی از این برنامه، ایرادهای بچه گانه، شوخی های نامناسب و بی جا، اظهارات توخالی و بدون دانش و اطلاعات لازم، و توقعات و انتظارات شخصی بود که هرکدام می خواست بر دیگری تحمیل کند. در حقیقت این برنامه ۴ روزه، در آن فضای آزادی، گوشه کوچکی از اجتماع به هم ریخته و آش و لاش میهنمان را نشان می داد. نمودار و گوشه ای از اجتماع کشورمان که زاییده ۳۲ سال ظلم و ستم رژیم اسلامی است.

در این ویدیو داریوش و فرامرز اصلانی دو خواننده مردمی ترانه ای را می خوانند که گویای وضع بهم ریخته و آش و لاش میهنمان است.

نتیجه کلی این که، اگر چهار نفر ایرانی در چند نشست دوستانه آن هم میهمانی و پذیرایی از یکدیگر، این چنین به دلیل کم تجربگی در انواع غذاها، و یا سلیقه های شخصی نتوانند در کوتاه مدت با هم کنار آیند، چگونه ممکن است مردم ایران بتوانند با همکاری و پیوستگی با یکدیگر، از شر وجود رژیم اسلامی رهایی یابند؟!. از این روی، انتظار می رود که شرکت کنندگان آینده از افرادی با فرهنگ و آگاه برگزیده  شوند تا این چنین سودجویی، سبک مغزی و بی آبرویی به وجود نیاید.

در پایان، چنانچه برنامه ها با فرصت طلبی و بهانه تراشی و ایراد گیری  ناشی از بی تجربگی و ناآگاهی شرکت کنندگان پیش رود و گردانندگان تلویزیون من و تو نتوانند آن را کنترل کنند و از هریاوه گویی و سودجویی نجات دهند، بهتر است این برنامه تعطیل شود تا  به برنامه های خوب و آموزنده دیگر تلویزیون لطمه نزند، و فرصت طلبان و بهانه گیران با آبروی یک ملت این چنین بازی نکنند.

 • Delaram_didjor

  واقعا  این خانم باعث خجالت ما خانمها شد این اقا حد اقل چند ساعت کار کرده بوده تا بساط پذیرایی شما ها را جور کنه ویکککککککک بسیار زشت بود فقط برای اینکه خودش برنده شه ولی خانم مطمن باش با کلک نمیشهو تو در زندگی بازنده هستی مردم عقل و چشم و شعور دارند

 • Abtinaryamehr

  آثار ۱۴۰۰ سال اختلاط نژادی با اعراب و ترکان مغول همین است که یه عده فکر میکنند زرنگ هستند،واقعا ۵۰۰ پوند که هیچ اگر ۵۰۰۰۰ هزار پوند هم برنده میشد باز هم ارزش این کار کثیف رو نداشت،از همین جا قصد دارم از آقای شهرام که زحمت زیادی برای تهیه غذای دریایی اروپایی کشیده بودند تشکر کنم و نمره ۱۰ رو به ایشون بدم.

  • Seh_rez

   باز هم دست از چرت و پرت گفتن و گردن این ملت و اون ملت برنداشتیم واقعا دیگه ادم باید خیلی ……………………. باشه 

  • Ls_neda

   torkane moghol age manzuretune ke khob besyar eshtebahe .tork va moghal age manzuretune tosiyeye man ine ke kami darbareye farhange torka motalee konid,hamintor dahan baz kardan va harf zadan bedune pish zamine neshan az bi savadi va bifarhangiye,bifarhangiye khodetuno be torka nesbat nadin

 • Iman

  برای نجات ایران از چنگال آخوند‌های اشغال گر‌ شاهزاده رضا پهلوی را حمایت کنیم.

  • Nsakhizada

   manam hastam

  • Tinkpad

   بابا تو دیگه چی میگی با او بچه ابله من با اینا نیستم اما میدونم اونم از اینا بهتر نیست
   پس اگر پول میگیری کارتو ادامه بده اما اگه نه معلومه ابلهی بیش نیستی

  • Sss

   آقا ایمان برای شما متاسفم که میخوای از یک بچه قذاقی حمایت کنی خاک بر اون سرت کنن که نه از خودت اراده داری و نه جنم

 • Siahooshmand

  dust daram shahramo davat konam khune va nahayate paziraiiro azesh bekonam ta kesafat kariye mehmunasho jobran konam

 • Lia Kh

  Farhange taghallob va kolah bardari kheyli zesht hast va moteassefaneh in avallin bari nist ke hamvattanane aziz toye in barnameh baraye bordane ye meghdar poole bi arzesh azash estefadeh mikonan.

 • من هم موافقم

 • Mehremahtab_8

  این برنامه رو دوست دارم چون بیشتر از این که آشپزی یاد بگیرم آدم شناسی یاد میگیرم.عجب آدم های دو رو و نمک نشناسی…ایراد های بنی اسراییلی که اون آقا میگرفت (البته در پشت پرده )رو نمیگید…همون آقا  که تو این عکس کنار سر کار خانم ایستادن.مردیکه خجالت نمیکشه تو روش تعریف میکنه تو اتاق گند میزنه به غذای طرف

 • F.A

  در همه ملتها و فرهنگها، آدمهای ناجور و اخلاق و عادات زشت و زیانبار وجود دارند. شما هم از فرهنگ نادرست ایرانی که مایل است همه خاکروبه را زیر فرش براند و ظاهر خوب را به هر قیمتی حفظ کند، دارید تعریف می کنید. خوبی این برنامه همین است که نشان می دهد وقتی پای منافع در کار باشد، چه می کنیم. باید نادرستیها را ببینیم تا بتوانیم در جهت اصلاح خود کاری کنیم.  خود را به آن راه زدن و به فرهنگ اجدادی بالیدن، خود نوعی ضعف فرهنگی و شخصیتی است.

 • Reyhaneh Esmaily

   توی برنامه های جمهوری ایران همه دورو هستند و راحت اظهار نظر نمیکنند به نظر من هر کسی حق داره نظر شخصی شو اعلام کنه .اولا ۲ نفر غذای دریایی دوست نداشتند یعنی باید الکی چه چه و  به به می کردند؟دوما تشکر کردند خوب لذت نبردند که نمره بالا بدن (دموکراسی) یعنی حتما به زور می خوردند؟در نهایت خانم ابیگل خیلی خیلی بی انصافی کرد.محسن بی ادبی در مورد غذای مجید کرد شهرام فوق العاده بود.

 • Farideh

  کاملا با مقاله بالا موافقم ، البته این خانم یا آدم های دیگر خیلی کوچکتر از آنند که بتوانند با فرهنگ و تربیت یک ملت بازی کنند اینها در نهایت تربیت و شعور خانوادگی خود را نشان می دهند. 
  خانم ابیگل یک شارلاتان به معنای واقعی بود و این جایزه اصلا حق ایشان نبود ، ضمنا غذای خودش پر از ایراد بود که ایشان اصلا لیاقت آن را ندارد که برایشان گفته شود.

 • من بینهایت متاسفم که ما ایرانیها هنوز یاد نگرفتیم که برخوردهای صادقانه داشته باشیم و فقط فکر منافع خود نباشیم این خانم به خودش اهانت کرد و نشون داد که چقدر کم خرد است که به خود اجازه می دهد به شعور دیگران توهین کند چون همگی متوجه این موضوع شدیم من به عنوان یک زن ایرانی خیلی برای این خانم متا سفم با تشکر از بقیه هموطنان ایرانی خوش فکر و مثبت اندیش .

 • من امیدوارم که بتوانیم قبل از هر چیزی با همدیگر دوست باشیم دیگه کینه بسه بیایید در ساختن ایرانی بهتر با هم کوشا باشیم ( دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم اباد ای هم وطن )

 • Nadiiia1986

  zanikeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kheilii roo asab booddd 😐

 • Allamehdahr

  بی احترامی و قضاوت پیشا پیش و خود پرستی در تک تک این سه نفر بیداد میکند. اینها هیچ بویی از هیچ آداب ومعاشرتی نبرده اند. همشان طبل های توخالی اند. کسی که هنوزپنیر پارمزان را نمیشناسد چه اظهارنظرهایی میکند.اینها میگو دوست نداشتند چون تا بحال نخورده بودند و اصلا نمیدانستند که چی هست حیف این همه زحمت که برای عده ای پول پرست کشیدید نه برای کسانی که آمده بودند و مزه های جدیدی را تجربه کنند.این آدمها برنامه حالیشون نیست ارزش را نمیشناسند و فقط پول هست و پول بعد همه انتظاری هم از همه دارند خصوصا دمکراسی که اصلا معنای آنرا نمی دانند.همین حکومت آخوندی هم از سر ملت ایران زیاد است . چه برسد به دمکراسی. میزنن توسر هم باید بزنن تو سرشون.

 • Amis

  واقعا من خیلی کفری شدم از این ابیگل

 • HOSSEIN

  سلام دوستان عزیز. این مسابقه است و باید یه برنده یا بازنده داشته باشه. تنها چیزی که منو  ناراحت می کنه اینکه پشت سر همدیگه حرف می زنند. و دوباره جلو همدیگه می خندند و با همر خیلی خودمونی هستند. 

 • Jalashgari1

  لطف کنید عکس بنده را از روی صفحه بردارید به دلایل امنیتی خواهشمندم با تشکر فراوان مرسی .
  نظر خود را اینجا وارد نمایید.

 • NOHED62GH

  بنده با کلیت مقاله بالا موافق نیستم به دلایل ذیل
  ۱-چرا باتوجه به سانسور در تلویزیون جمهوری اسلامی و پنهان نمودن زوایای فرهنگی و اجتماعیی  کنونی  وحال حاضر ما برنامه ای مانند بفرماید  شام با بی پرده نشان دادن روابط انسانی افراد  جامعه ایرانی عمق
  چگونگی فرهنگ رفتاری ایرانیان را در غالب برنامه تلویزیونی ارائه می نمایاند حال چرا ما نباید پذیرش این واقعیت فرهنگی که زمینه ی اسیب های رفتاری جامعه ی ما را نشان میدهد را نداشته باشیم
  ۲-همیشه نشان دادن زوایای مثبت مفید به واقع نمیشود.وبه عبارتی درس آموز نمیشود.

 • آقا شهرام رو دوست داشتم اول بخاطر اون پرچم سه رنگ شیر و خورشیدش بعد هم میهمونی رو خوب برگزار کرد. واقعا ما که داخل ایران هستیم شاید هم به اندازه اینایی که تو خارج هستند در امد مالیمون بالا نیست اینقدر گدا گشنه و بدبخت نشدیم که بخاطر ۵۰۰ پوند آبروی خودمون رو ببریم اونم توی یه تلوزیون پر بیننده .مطمئن هستم دوست عزیز این طرز فکر هم مثل طرز فکرهای سیاسی بعضی عزیزان خارج کشور هست که هنوز نمیتونن اتحاد کنن و سر مسائل کوچیک اختلاف دارن.ولی داخل کشور از این خبرها نیست.

  به امید رهایی میهن از چنگ اهریمن…و به امید اتحادی ایرانیان به کمک شاهزاده رضا پهلوی

 • lili

  این برنامه در کشور آلمان هم اجرا میشه ولی تهیه کننده برنامه  تو خیابون نمیگرده دنبال شرکت کننده بلکه شرکت کنندها همه افراد شناخته شده در جامعه آلمان هستند

 • Ghazah

  be in khanom bego ke zerang sange tovelete ke koso kone majani did meyzaneh