ملا اکبر گنجی برای بقاء و پایداری رژیم اسلامی، از یک منبر به منبر دیگر می رود ۱۰

اکبر گنجی که نخست در خدمت و از پایه گذاران رژیم بوده، به دلیل مخالفت با رفسنجانی، مورد غضب وی قرار می گیرد، و زندانی می شود.  البته افراد عادی که با رفسنجانی، دیکتاتور زمان در افتادند، به زودی ناپدید شدند و تاکنون نشانی از آنان بدست نیامده است. ولی برای اکبر گنجی وضع متفاوت بود. نامبرده پس از مدتی ظاهراً زندانی شدن، آزاد می شود.

آزادی گنجی از زندان از یک سوی، و روانه آمریکا شدن و بلادرنگ به صورت فعال سیاسی در آمدن از سوی دیگر، کار هرکس نیست. افراد عادی که کمترین سابقه بد سیاسی ندارند، به سختی می توانند گذرنامه بگیرند و از هفت خوان رستم فرودگاه گذر کنند. تا چه رسد به آنهایی که سابقه سیاسی دارند.

اکبر گنجی: به سود ما نیست امروز رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شود. این گفتار اکبر گنجی است. ایشان بهانه می کند که اگر این رژیم برود و ما یک رژیم کارکشته دموکرات خوب برای جایگزینی نداشته باشیم، ممکن است رژیم دیکتاتوری بدتری بر سرکار آید. مسئولین رژیم هم همین حرف می زنند. محمد خاتمی هم گفته بود که این رژیم اگر از بین برود، از کجا معلوم که رژیم بهتری خواهد آمد؟. آیا بدتر از رژیم آخوندی و یا هیتلر رژیمی وجود دارد؟.

اکبر گنجی: به سود ما نیست امروز رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شود. این گفتار اکبر گنجی است. ایشان بهانه می کند که اگر این رژیم برود و ما یک رژیم کارکشته دموکرات خوب برای جایگزینی نداشته باشیم، ممکن است رژیم دیکتاتوری بدتری بر سرکار آید. مسئولین رژیم هم همین حرف می زنند. محمد خاتمی هم گفته بود که این رژیم اگر از بین برود، از کجا معلوم که رژیم بهتری خواهد آمد؟.  حالا، ما از شما می پرسیم، آیا   بدتر از رژیم آخوندی و یا هیتلر رژیمی وجود دارد؟.

گویا رسالت ملا اکبر گنجی چیز دیگری بود. زیرا ایشان رسالت داشته اند تا پرچم فلسطین را بر افراشته، و به حکومت اسلامی در ایران دوام و قوام بخشند، و با اسرائیل غاصب در افتند. زیرا ایشان یک اسلام زده خرافاتی است که تصمیم گرفته کشور و مردم ایران را فدای اسلام راستین نماید. همان اسلامی که رژیم کنونی نتوانست به خوبی پیاده کند، و مورد پسند ایشان قرار نگرفته است.

جایزه ۵۰۰ هزاردلاری اهدایی به ایشان از سوی انستیتیو کیتو نیز با هدف و برنامه خاص همراه بوده است. زیرا این مؤسسه در پی تقویت و پایداری رژیم اسلامی بوده است. بنا به مثلی؛ «گربه محض رضای خدا موش نمی گیرد».

برای آگاهی خوانندگان، انستیتیو کیتو که نیم میلیون دلار به اکبر گنجی داد، از سیستم ضد انسانی فروش کلیه در ایران تعریف و تمجید کرده و آنرا الگوی موفقی برای رفع کمبود کلیه دانسته است. این مؤسسه یکی از لابی هایی است که کمپانی های آمریکایی را تشویق می کند تا با رژیم اسلامی در معامله و در حققیت پشتیبان آن باشند، تا از سقوط رژیم جلوگیری شود.

این ویدیو عملکرد اکبر گنجی و همکاری وی در جمهوری اسلامی را بیان می کند. قدر مسلم آنست که گربه یک شبه عابد نمی شود. دولت های غرب هم از بودن رژیم اسلامی در ایران نهایت بهره می برند. تنها مشکلشان خامنه ای است که با هیچ صرا طی مستقیم نمی شود. بنابراین، کسانی که پس از آزادی از زندان یک شبه به آمریکا می روند و یا آنان را می برند و دست بر قلم دارند، چپ و راست جوایز گوناگون و امتیازاتی بدانان می دهند، برای آنست تا رژیم اسلامی را بر سر جای خود نگاه دارند. ملا اکبر گنجی هم یکی از آنهاست.

در مورد اکبر گنجی با آن همه سخنرانی هدف دارش که کمترین سود و بهره ای برای ملت دربند ایران ندارد ،باید گفت:« یکی را توی ده راه نمی دادند، سراغ خونه کدخدا می گرفت». برای ما این پرسش پیش آمده که این اکبر گنجی چه کاره مملکت مااست؟. سر پیاز است، و یا ته پیاز که در همه جا به نمایندگی مردم ایران، سخنانی می گوید که پیامد و سرانجام آن  بقا و پایندگی رژیم کنونی، و یا یک رژیم اسلامی با ولی وقیح دیگر است.

ملا گنجی شرط توقف ادامه کارهای هسته ای ایران را نابود کردن بمب های ساخته کشورهای دیگر می داند.این یک سیاست زیرکانه ای است که پیامد آن، بقاء، و پایندگی رژیم اسلامی است. زیرا، کشورهای دیگر هرگز حاضر نخواهند بود تا بمب های ساخت خود را نابود کنند. وانگهی، کشورهای صاحب بمب اتمی کمترین زیانی برای صلح جهانی نخواهند داشت. در جایی که رژیم اسلامی آماده است تا بمب خود را بر سر هر مخالفی چون اسرائیل، کشورهای عربی، و حتی مردم معترض و به پاخاسته ایران فرود آورد.

شرطی که اکبر گنجی برای کشورهای غربی در نظرگرفته، سنگ بزرگی است که علامت نزدن است. و از آنجا که ناشدنی است، در حقیقت ایشان سوای همکاری با رژیم اسلامی کاری نکرده، و گفتاری نداشته است. این شرط  ملا اکبر گنجی ما را به یاد گفته ای انداخت؛ یکی از یک یهودی پرسید؛ «من چه کار کنم تا به آیین تو درآیم و یهودی شوم»؟. آن فرد پاسخ داد: «تو اگر بتوانی از سوراخ سوزن رد شوی، و یا سنگ بزرگی به اندازه کوه ببلعی، می توانی یهودی شوی».‍‍

این ویدیو بیانگر عملکرد انستیتو کیتو در همکاری و تبلیغ برای جمهوری اسلامی در دادن جایزه به گنجی و تأیید فروش کلیه مستمندان در ایران است. مؤسسه ای که با روش های گوناگونی در بقاء و پایداری رژیم اسلامی سهم به سزایی دارد

اکبر گنجی در سخنرانی های خود همواره برای ملت مستضعف فلسطین از اسرائیل و در حقیقت از یهودیان انتقاد می کند. ایشان حق دارند که از این طایفه و قوم بدشان بیاید. آخر این خواسته و عملکرد پیامبرشان محمدابن عبدالله است که باغ، و کشتزار و اموال قبیله بنی قریظه را به زور تصرف شد، و به جلاد خود علی ابن ابی طالب دستور داد که در یک روز با زبیر  ۷۰۰ نفر از اسیران یهودی را گردن بزنند. حال، اکبر گنجی هم از دستورات پیامبر خود جدا نشده اند.

ولی، ما که با تازیان نیستیم، ما که همه مصیبت های مملکت خود از ۱۴۰۰ سال پیش به دلیل قساوت قلب و خونخواری تازیان و تفاله های آنان یعنی آخوند می دانیم، به شدت رفتار و عملکرد اکبر گنجی نوکیسه و فرصت طلب را نکوهش و سرزنش می کنیم. ما به دنبال هدف های والای انسانی کوروش بزرگ که مورد ستایش جهانی است، به یهودیان که پا به پای ما در درازای تاریخ پیش آمده اند، و به آداب، آیین، و زبان ما ارج نهاده اند، و موسیقی و آهنگ ما را از ستم تازیان نجات دادند، احترام می گذاریم، و در آینده نیز با آزاد شدن کشورمان، با آن ها همچون کشورهای دیگر، رفتار و روابطه دوستانه و انسانی خواهیم داشت.

در پایان، یقیناً ملت ایران فراموش نخواهد کرد که به خواسته آخوند و موافقت انگلیس که مادر این چند سده از دست آن چه ها که نکشیدیم؟، اکبر گنجی همراه با تازی زاده های دیگری مانند عبدالکریم سروش، عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور که کمترین علاقه و دلبستگی به تاریخ و آیین کشورمان ندارند، در زیر سایه بریتانیای کبیر با همدیگر نشستی داشتند و منشور اسلامی و یا سند دیگری بر بدبختی و بیچارگی مردم کشورمان را به تصویب رساندند.

قدر مسلم آنست که گربه یک شبه عابد نمی شود. اکبر گنجی و شماری دیگر که دارای عملکرد ضد مردمی در به پا گرفتن رژیم اسلامی بوده اند،  یک شبه تغییر منش و رفتار انسانی نمی دهند. دولت های غرب هم از بودن رژیم اسلامی در ایران نهایت بهره  را می برند. تنها مشکلشان خامنه ای است که با هر صراطی مستقیم نمی شود.

بنابراین، کسانی که پس از آزادی از زندان یک شبه به آمریکا می روند و یا آنان را می برند و دست بر قلم دارند، چپ و راست جوایز گوناگون و امتیازاتی بدانان می دهند، برای آنست که  رژیم اسلامی را بر سر پای نگاه دارند. ملا اکبر گنجی هم یکی از آنهاست. اینجاست که قطعاً ملت ایران دریافته است چگونه مزدوران و خائنین به مملکت در کنار کاخ سپید واشنگتن، ویا کاخ ملکه انگلیس به دنبال نقشه کشی برای در دام نگاه داشتن مردم ایران و ادامه بردگی و نوکری آنان می باشند.

نکته دیگر این که ما ۳۲ سال است به دلیل خیانت شماری از ایرانیان و همکاری دولت های بیگانه با رژیم، هنوز در دام رژیم اسلامی اسیر مانده ایم، و بنا هم نیست که به این زودی رهایی یابیم. از این روی نگارنده بر این باور است که هرکس، در هرکجا، و در هرمقام معتقد باشد و بگوید که؛ «صلاح است  این رژیم یک روز بیشتر برسرکار بماند»، بی تردید به ۷۰ میلیون مردم کشورمان خیانت کرده، و بهتر است از او روی برگرداند، و معاشرت خود را با او قطع نمود.

نکته آخر این که؛ مبارزه با دشمن باید با همان نوع سلاحی باشد که دشمن به کار می برد. اگر دشمن مانند رژیم اسلامی بر روی جوانان ما چاقو می کشد ویا به جانب آنان تیر اندازی می کند، ما هم باید به همان روش با آنان مبارزه کنیم. به گفته دیگر؛« همیشه پاسخ سنگ، سنگ و پاسخ کلوخ، کلوخ است».

این سند گفتار گنجی است که چون جانشین دمکرات حساب شده و مطمئن نیست، باید رژیم دیکتاتوری آخوندی برسرجا بماند. زیراممکن است رژیم دیکتاتور بدتری روی کار آید؟ آیا شما تصور می کنید که ممکن است رژیم بدتری وجود داشته باشد؟.

این سند گفتار گنجی است که چون جانشین دمکرات حساب شده و مطمئن نیست، باید رژیم دیکتاتوری آخوندی برسرجا بماند. زیراممکن است رژیم دیکتاتور بدتری روی کار آید؟ آیا شما تصور می کنید که ممکن است رژیم بدتری وجود داشته باشد؟.

 • افغانی

  به نظر من از جانوران چون گنجی به مراتب خود خامنه ای بهتر است . زیرا او عملا” در مقابل صف مردم استاده است  و کار مردم ایران را آسانتر می سازد . اما این حرام زاده ها چون گنجی  ونوری زاده دربرابر مبارزات مردم ایران سنگ اندازی میکنند

 • Reza Yazdaanparast

  سلاممن نه به گنجی نه به کدیور ،…. ارادتی ندارم اما وقتم رو به فحش دادن به اینها تلف نمیکنمراه‌های بهتری برای مبارزه با جمهوری اسلامی هم وجود دارهمن از خوانندگان سایت شما هستم اما دیگه خسته شدماین مطلب شما من رو یاد غر زدن پیر زنها میندازهمن از صمیم قلب موفقیت کار شما رو می‌خوام اما این راهش نیست، ما تشنه حرف جدید و فکر‌ جدید هستیم و نه اینجور حرف‌های قدیمی‌با تشکر
  سلام
  من نه به گنجی نه به کدیور ،…. ارادتی ندارم اما وقتم رو به فحش دادن به اینها تلف نمیکنم
  راه‌های بهتری برای مبارزه با جمهوری اسلامی هم وجود داره
  من از خوانندگان سایت شما هستم اما دیگه خسته شدم
  این مطلب شما من رو یاد غر زدن پیر زنها میندازه
  من از صمیم قلب موفقیت کار شما رو می‌خوام اما این راهش نیست، ما تشنه حرف جدید و فکر‌ جدید هستیم و نه اینجور حرف‌های قدیمی‌
  با تشکر

 • Ravi12

  kir e hachi trfdar padeshahy hst tu kos e naneh basijihay madar jendeh

 • Shirshannu

  ganjy. noorizade .sazgara  . kadyvar . fateme haghighat ju .    v………va  in resanehai ke har rooz az zyre bote haye jomhooriye edbariye eslami sabz mishavand  agar  az sooye mamardome zood bavar  kenar gozashteshavand  va ma be anha bahai nadahym  khod be khod  majboor khahand shod be gooshe i khazide va faghat baraye khod pars konand   va li afsooso sad afsoos ke resanehaye  iran va irani kosh nemigozarand  molaheze mikonim ke sedaye amrika be inha parobal midahad va  omre jomhurye edbariye eslamira deraztar mikonand  omid daram ke ma iraniyan kami be khod aeym ba kherad ashti konim 33sal ast  mardome iran koshtar mishavand  va in resane ha  faghat harf mizanand  yki oghab hava mikonad anyeki asheghe iran ast  va azdoor neshasteand  va migoyand lengash kon!   tama bekhod nayaeym hamin ash asto hamin kase .  ey kash be andaze jovi ghyrat  dashtym va vatan parast boodym ke nistym . basi taasof . shahab aghighi

 • shahab aghighi

  kamelan drost ast  man talash mikonam agar bare digar khastam nazari bedaham  be farsi benevisam   amozeshe farsi nevisira  daryaft kardeh am  be chashm 

 • Avagolzar

  کار این سایت هم که شده فحش دادن به این و ان 

  بابا خسته شدیم  شما که همه مبارزین را  متهم میکنید به جاسوسی و مزدوری  و بی بصیرتی و ….

  یعنی همون کاری که رزیم اسلامی ۳۰ ساله داره به خوبی انجام میده ؟

  حالا شما به چند سوال من جواب بدید 

  ۱ یک مبارز ازادی باید چه کاری انجام بده تا از نظر شما مبارز شناخته بشه؟

  ۲ یه ازادیخواه و ادم دموکرات باید چه ویژگی داشته باشه تا ازادیخواه باشه 

  ۳ اگه همین امروز مسیولیت کشور  را به شما بدن  از دید شما چه کسانی حق  زندگی کردن در کشور را دارند و یا ندارند؟

  ۴  ایا اگر کسی عقاید شما را قبول نداشت  و شیوه مبارزه شما را نپسندید  باید وی را خاین شمرد؟

  ۵ اصلا معیار شما برای یک حکومت ایده ال چیست ؟ و چگونه باید به ان دست بافت؟

   واما من در پاسخ به سوال شما مبنی اینکه مگر حکومتی بدتر از این حکومت هم وجود دارد ؟

  خواهم گفت بلی 

  اگر بدون محسابات اینده و صرفا با این شعار که اینها بروند هر کی بیاد بهتر از ایناست”  رژیم عوض بشه 

  اتفاقات زیر امکان داره بیفته 

  بک : وضعیتی شبیه افغانستان و عراق   یعنی  هیچکس  در منزلش هم امنیت نداره و هر لحظه ممکن است  بمبی منفجر بشه و یا یه نفر اسلحه بکشه و شما را بکشه 

  دو :  تجزیه خاک ایران   به این معنی که هر قومی و گروهی  از خلا بوجود امده  خودش را به قدرتهای منطقه و فرا منطقه میچسبونه و اعلام استقلال میکنه

  سه: روی کار اومدن یه حکومت جبار و سفاک دیگه : یعنی همون اشتباهی که پدران ما در سال ۵۷ کردند  را باید ما یه بار دیگه تکرار کنیم 

  الیته  من میتونم تا فردا برای شما  مثالهای بدتر و الگو های احتمالی بدتر را برای شما بگویم  ولی به جای این  صغری  و کبری چیدنها  و به جای حمله به مبارزین همه دست به دست هم دهیم  و هدف را برچیدن استبداد 

  از ایم مرز پر گهر کنیم  و برای شروع باید از خودمان شروع کنیم  باید یاد بگیریم که همدیگر را تحمل کنیم  باید یاد بگیریم 

  که خودمان انسانهای ازاد اندیش باشیم و به اندشه های دیگران احترام بگذاریم و قضاوت را به عهده مردم بگذاریم

  مام میهن عاشق صلح و صفاست 

  اگر یک کشور و فقط یک کشور را سراغ دارید که با انقلاب خشن  و سقوط حکومت توسط خارجیها و یا کودتای نظامی  به ازادی و دموکراسی رسیده اند 
  به ما هم بگویید تا  ما انرا الگو قرار دهیم 

 • Babakpersa

  ما چیزی بنام اسلام مدرن و تازه و کهنه و نو و پیشرفته و پس رفته و یا دست اول و دسته دوم نداریم. سند و مدرک اسلام قرآن است. اسلام قرآن است و قرآن اسلام است. احکام و قوانین و دستورات قرآنی اسلام است و شریعت قرآن حکم ابدی الله است و بس. قانون قرآن و شریعت اسلام محمدی؛ با شمشیر گردن زدنی،سنگسار و قصاص وشلاق،جنگ و جهاد و دزدی و غنیمت گیری،تجاوز به زنان اسیر شده و به کنیزی گرفتن و برده کشی فرزندان آنان، دست و پا بستن و کشتن نامسلمانان بنام – الکافرون -، برتری مرد بر زن و گرفتن ۴ تا زن و صیغه و هم خوابگی با دختر بچه و پسر بچه،شکنجه و اعدام و کشتن همانآ دوباره و دوبار،خون ریختن و خون ریختن، چه بسا، خود را کشتن و خون خود ریختن در راه الله و اسلام و قران محمد، و سرانجامش، بالای آسمان تاریک و سوزان عربستان سعودی، پذیرایی ۷۲ حوری باکره عربی، روی فرش ابریشمی ایرانی،با انگور و خربزه مشهدی، در بهشت نادیده و دروغین محمد تازی است و بس و دیگر هیچ نیست و هیچ.

   ” مسلمان راستین، همان مؤمن دست و چشم بسته ای است که خرد درونی و جان و روان  خودش را با کوبیدن مهر بردگی بر پیشانی، بی چون و چرا و بی پرسش، تسلیم آیات شیطانی قرآن محمد کرده است و بس. مسلمان مؤمن به احکام شریعت قرآن، با آدمکشی بیشتر “با خون ریزی بیشتر” به بهشت الله خونخوار نزدیکتر مشود و بس.

   به گفته صادق هدایت:” اسلام ایران را خراب کرد و دیگر راه نجاتی نیست.”
                                                   ” به امید بیداری * بابک پرسا *
    

 • Bahtia_11

  اکبر گنجی مادر جنده در حال کون دادنبه بلال حبشی کاکا سیا

 • Bahtia_11

  اکبر گنجی بی ناموس در حال کون دادن به ابن ملجم

 • Bahtia_11

  این کیر حواله اکبرگنجی زن حنده بیناموس
   http://3animalsextube.com/videos/donkey-cock/