معجزات امامان و پیامبران سراسر دروغ و توسط روحانیون برای تحمیر مردم ساخته شده اند ۶۶

هیچ گاه در طول تاریخ رخدادی که بتوان نام معجزه روی آن نهاد و آن اتفاق را به قدرت الله مدینه، عیسی مسیح، محمد و موسی و…ربط داد، به وقوع نپیوسته است و تمامی رخدادهای تاریخی چون انفجار بزرگ و چگونگی شکل گیری و به وجود آمدن انسان و…دلایل علمی و محکمی برای اثبات خود دارند؛ بنابراین خلق شدن انسان ها از گل و لجن و وجود بهشت و جهنم و فرشته ها و شیاطین، جملگی مهمل و دروغ و ساخته ذهن پیشوایان و رهبران یک جامعه و دسته ای از مردم به نام روحانیون، برای ترساندن و مطیع و فرمانبردار ساختن سایر مردمان تحت حکمرانی شان بوده است.

در طول تاریخ بیشترین انسان ها در راه خدا و به اسم خدا کشته شده اند، روحانیون، فلاسفه و دانشمندان بسیاری را که با دلایل منطقی و علمی گفتار پر از دروغ و مهمل ایشان را نقد می کردند و به چالش می کشیدند، سر به نیست نمودند و همواره مردم را با این گفتار که: “خداوند خواستار مرگ و نابودی فلانی است” ساکت و خاموش و تو سری خور نگاه داشته اند. حال از شما خوانندگان درخواست می شود تا داستان چند معجزه را که با استناد به متون و کتاب های پایه و نویسندگان مشهور شیعه و مسلمان، به دست امامان شیعه صورت گرفته است، بخوانید و کمی در رابطه با آنان تأمل کنید.

فرتور فیزیکدان و دانشمند نامی دنیا استفان هاوکینگ را نشان میدهد. ایشان یکی از مشهورترین خداناباوران دنیا هستند و گفته اند که بهشت و جهنم وجود ندارد و این داستان ها تنها برای کسانی است که از تاریکی بعد از مرگ می ترسند. بنجامین دیزرائیلی می گوید: آنجا که علم پایان می یابد، مذهب آغاز میگردد.

فرتور فیزیکدان و دانشمند نامی دنیا استفان هاوکینگ را نشان میدهد. ایشان یکی از مشهورترین خداناباوران دنیا هستند و گفته اند که بهشت و جهنم وجود ندارد و این داستان ها تنها برای کسانی است که از تاریکی بعد از مرگ می ترسند. بنجامین دیزرائیلی می گوید: آنجا که علم پایان می یابد، مذهب آغاز میگردد.

۱- معجزه علی ابن ابوطالب: مردی مهمان امام علی شد، علی یک قرص نان و کاسه ای که در آن مقداری آب باشد طلبید و برایش حاضر کردند. حضرت آن کاسه را جلو مهمان نهاد و قطعه ای از نان نیز میان کاسه گذاشت و به مهمان فرمود: “بخور” ؛ مهمان نان را بیرون آورد، ناگاه دید که ران بریان شده پرنده ای است، آن را خورد.! بار دیگر آن حضرت قطعه نان خشکی را در میان آن کاسه نهاد و فرمود: “بخور”. مهمان آن را بیرون آورد و دید که حلوا است.! مهمان عرض کرد: “ای مولای من نان خشک در کاسه می نهی، ولی من آن را به صورت غذاهای متنوّع می یابم.!” امیرمؤمنان فرمود: “آری این نان خشک در ظاهر است و آن غذای متنوّع در باطن، سوگند به خدا کار ما همین گونه است.” ( فضائل الخمسه، جلد ۳، صفحه ۲۷۱)

۲- معجزه حسین ابن علی: هنگامى که امام حسین از مدینه طیبه به قصد زیارت بیت الله الحرام بیرون شد و در خدمت آن حضرت جمعیت زیادى بودند؛ مردى از قافله مریض شد و به آن حضرت عرض کرد: به انار خیلى میل دارم. آن جناب فرمود: در این بیابان باغى است از انار و میوه هاى دیگر، برو و هرچه مى خواهى تناول کن. در آن سرزمین قبل از این باغى نبود. اهل قافله رفتند و باغى مشاهده کرده، داخل آن شدند و هر کس از هر میوه اى خواست خورد و چون از باغ بیرون آمدند از نظرها ناپدید شد.

در همان حال آهویى پیدا شد حضرت به او اشاره نمود (آهو نزدیک آمد)، فرمود او را ذبح کنید و استخوان آن را نشکنید آن حیوان را ذبح کردند و گوشت آن را خوردند و استخوان ها را در پوستش نهادند. آن حضرت دعا کرد و آهو زنده شد، پس به اصحاب فرمود هر کدام به شیر آهو مایل باشید از آن بدوشید؛ همه از آن دوشیدند و آشامیدند و به برکت دعاى حضرت همه را کفایت کرد، بعد به آهو فرمود تو را چند طفل است و انتظارت را مى کشند برو آنها را شیر بده.! (بحار، جلذ ۹۸، صفحه ۱۱۶۳ ، کامل الزیارات ، باب ۲۰۶۷۹)

۳- معجزه امام نقی : یکی از نگهبانان متوکل می گوید: مرد شعبده بازی را از هند آورده بودند که کارهای خارق‌العاده انجام می داد. متوکل که دوست داشت امام هادی را خجالت زده کند، به شعبده باز گفت: اگر علی بن محمد را سرافکنده کنی هزار دینار خالص به تو می‌دهم. شعبده باز گفت: دستور بده نان های سبک و نازکی بپزند و در سفره بگذارند و مرا کنار او جای بده. سفره گسترده شد و شعبده‌باز کنار پشتی ‌ای که عکس شیری بر آن نقش بسته بود نشست. هنگام غذا امام نقی دست برد که نانی بردارد اما با شعبده آن شخص، نان از زمین به هوا بلند شد. بار دیگر امام خواست نان دیگری بردارد که آن نان هم از سفره بلند شد و همه حضار در مجلس خندیدند.

در این هنگام امام نقی دست خویش را به پشتی زد و به نقش شیر روی پشتی فرمود: “این مرد را بگیر” و در همان لحظه نقش شیر به صورت شیر درنده ای زنده شد و بیرون پرید و آن مرد را بلعید؛ آنگاه باز سر جای خودش قرار گرفت و مثل سابق به صورت نقشی درآمد. همگان متحیر شدند و امام نقی برخاست تا از مجلس خارج شود؛ متوکل گفت: درخواست می کنم بنشینید و این مرد را دوباره برگردانید. امام فرمود: سوگند به خدا دیگر او را نمی‌بینی، آیا می‌خواستی دشمنان خدا را بر اولیاء خدا مسلط می کنی؟. و از مجلس متوکل خارج شد و از آن مرد شعبده باز دیگر اثری دیده نشد.

ترجمه متن فرتور: کمی فکر کن؛ تو بواسطه فرگشت (تکامل) روی دو پا نایستاده ای تا برای تخیلاتی واهی بر خاک خزیدن کنی. (فرتور از تاربرگ فیسبوک کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران Iranian Atheists & Agnostics وام گرفته شده است.)

ترجمه متن فرتور: کمی فکر کن؛ تو بواسطه فرگشت (تکامل) روی دو پا نایستاده ای تا برای تخیلاتی واهی بر خاک خزیدن کنی. (فرتور از تاربرگ فیسبوک کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران Iranian Atheists & Agnostics وام گرفته شده است.)

حال خواننده گرامی، آیا داستان هایی که خواندید با عقل و منطق کم ترین سنخیتی دارد؟.  آیا امکان دارد که شخصی آهوی مرده ای را زنده کند و یا در میان بیابان ها و صحرها های سوزان حجاز، در یک چشم بر هم زدن، باغی پر از میوه های خوش آب و رنگ به وجود آورد؟. آیا امکان دارد که نان خشکی را بردارید و همین که می خواهید نان را داخل دهان تان بگذارید، نان خشک به مرغ بریان تبدیل شود؟. آیا ممکن است که نقش حیوانی که برای مثال روی تابلویی در خانه شماست، ناگهان زنده شده، از قاب تابلو بیرون آید و به شما حمله کند؟.

بی شک تمامی رخدادهای ذکر شده و دیگر مهمل بافی های موجود در دیگر ادیان، همچون باز شدن دریا و تبدیل شدن عصای موسی به اژدها و زنده کردن مردگان توسط عیسی مسیح و نصف کردن ماه به دست محمد ابن عبدالله و… جملگی دروغ و غیر واقعی هستند و توسط روحانیون شیاد و شارلاتان، برای تحمیر و خردزدایی مردمان و سواری گرفتن از ایشان ساخته شده اند و همانطور که می دانید، سواری گرفتن ایشان از مردمان ساده لوح و زودباور و خردباخته، همچنان هم ادامه دارد.

یکی از بزرگترین و سخیف ترین دروغ ها در رابطه با معجزات پیامبران! شق القمر کردن و یا به دو نیم کردن ماه توسط محمد ابن عبدالله است. ایشان برای ثابت کردن حقانیت خود و قدرت الله اش به کافرین! ماه را به دو نیم تقسیم کردند. این قصه را به مرغ پخته هم که بگویی بلند شده و قاه قاه می خندد.!

یکی از بزرگترین و سخیف ترین دروغ ها در رابطه با معجزات پیامبران! شق القمر کردن و یا به دو نیم کردن ماه توسط محمد ابن عبدالله است. ایشان برای ثابت کردن حقانیت خود و قدرت الله اش به کافرین! ماه را به دو نیم تقسیم کردند. این قصه را به مرغ پخته هم که بگویی بلند شده و قاه قاه می خندد.!

در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم و انسان ها با استفاده از علم و دانش و آگاهی شان، در سیاره های دیگر منظومه شمسی، در حال جستجو برای یافتن زندگی در آن سرزمین های ناشناخته هستند و انسان توانایی پرواز کردن، ایجاد زلزله، ایجاد سیل و باران و دیگر بلاهای طبیعی را دارد و تمام زندگی های ما، وابسته به علم و تکنولوژی است که دستاورد تلاش دانشمندان و پژوهشگران می باشد، باور به خرافات و وقایع غیر واقعی که خلاف عقل و منطق انسان است، عملی بسیار سخیف و خنده آوری است.!

روحانیون نه تنها در هیچ کجای دنیا کمترین خدمتی به بشریت نکرده اند و دین و کتاب های آسمانی شان، کوچکترین کمکی به دانشمندان و پژوهشگران در راستای پیشرفت های علمی و فراهم آوردن آسایش، رفاه و امنیت بیشتر برای میلیارد ها انسان، ننموده اند، بلکه همیشه سد راه مدنیت، خلاقیت، و پیشرفت بشر بوده اند. آنها نه تنها روی هر خرد و اندیشه ای خط بطلان کشیدند، بلکه با از بین بردن و نابود کردن اندیشمندان و ابداع گران، صدها سال پیشرفت علم و دانش و ترقی انسانها را راکد و متوقف ساختند.

اگر می بینیم که کشورهای اسلامی و یا شماری کشورهای آمریکای جنبوبی به جایی نرسیدند و در گل مانده اند، تنها به دلیل خرافات مذهبی  است که در این کشورها به حد فراوان وجود دارد.

هم میهن، کتاب های شیعه و اسلامی پر است از این دسته از خرافات و وقایع غیر واقعی که آخوند با دروغ هایش به آن ها شاخ و برگ داده و توانسته خِرد گرایی و اندیشیدن منطقی را از چهارچوب زندگی های مردمان ایران زمین بیرون کرده و بر گُرده ایشان سوار شود. شاید مسخره ترین این خرافات مسأله ۱۲ امام، و به ویژه بودن موجودی به نام امام زمان در ته چاه است.

البته دور از ذهن پریشان و عقب مانده هرخرافاتی مذهبی، و کلاهبرداری و کلاشی دکان داران دینی یعنی آخوندها، معجزه های زیادی در طبیعت دیده شده که همگی اثر و برانگیخته از دانش و پژوهش انسانی است. نمونه ارزنده این معجزه ها، همین اینترنت است که جهانی را به هم مربوط کرده، و بینش زیادی به انسان ها داده است. اینترنت امروزی یعنی مجموعه ای از تجربیات، دانش، و خرد عموم انسان های روی زمین است،

از اینترنت این معجزه آغازین سده ۲۱ که بگذریم،  شناخت و عملکرد در برابر نیروی جاذبه،  شناخت و کاربرد امواج الکترو منیتیک، امواج رادیو اکتیو، شناخت پدیده های شیمیایی و اثر آنها بر یکدیگر، کاربرد هرکدام از آنها، به ویژه امواج ماءراء بنفش و مادون سرخ، و دهها و صدها پدیده دیگر است. هرکدام از این پدیده ها، از معجزات اندیشه و کارکرد انسان های خردمند جدا و فارغ از خرافات و مزخرفات دین است که زندگی بشر را آسان، و اجتماعات پراکنده جهانی و بی خبر از یکدیگر را به هم نزدیک کرده است.

حال با توجه به سخنان گفته شده، وظیفه جوانان خردمند، روشنفکر و پرسشگر ایرانی است که نیرنگ ها و دروغ های آخوند را بَرمَلا ساخته و چهره زشت و نکبت بار واقعی آخوند، بسیجی و پاسدار ها را که یکی با کلام و دیگری به زور چماق در تلاش است تا جهل و خرافات را در این مملکت زنده نگهدارد تا خود و اربابان عمامه به سرشان هر چه بیشتر بدزدند و غارت کنند، به مردمان در بند ایران زمین نشان دهند.

 • نسل سوخته

  معجزه اول:احتمالا امام اول شیعیان به مهمان خود قرص های روانگردان خورانده.
  آقای سیروس پارسا آیا این خود معجزه ای از آن حضرت نیست؟
  که ۱۴۰۰ سال پیش در بیت خود قرص اکستازی شیشه کراک و ال اس دی تولید مینمودند؟
  آیا باز ایمان نمی آورید؟

 • Ladan

  من با بقیه چیزها کاری ندارم اما این دنیارو بدون وجود خدا بیمعنی و پوچ میدونم اگه همه چیز در این دنیا تصادفی باشه کاش من هیچوقت به دنیا نمیومدم اینکه موقع سختیها دلتنگیها نتونی از یک قدرت ماورای و خارقالعاده کمک بگیری و به اون پناه ببری اینکه فکر کنی چند روز یا سال دیگه که از دنیا میری همه چیز تموم میشه بدون اینکه لذتی ازین دنیا برده باشی.اینکه افرادی مثل خلخالی با کسیکه ازارشون به یه مورچه هم نرسیده یه سرنوشت داشته باشن اینکه در حسرت یه روز خوش تو کشوری که حق مسلم توئه اما یه عده ادم پست و بیسواد مال خودشون میدونن و هر کاریکه دوست دارن با مردم بدبختش میکنن همه عاقبتشون یکی باشه ……..

  • چرا  فکر میکنی برای زندگی کردن به خدا احتیاج داری؟ نمیشه اینقدر به مرگ فکر نکنی و از این لحظات زندگی لذت ببری؟ تو یک موجودی هستی که این شانس برات پیش آمده که زمانی را در این فرگشت طی کنی حالا بیا با یک مشت خرافات انسانهای بدوی، درغگو و شیاد همین مدت کوتاه عمر خودت را هم خراب کن! به چه درت میخوره که خدا هست و یا نیست. دادا خدا، پروردگار، الله، یهوه،… همشون سر کاری برو از این فرصت که بدست اومده استفاده کن. مرگ خواهد اومد فقط با این خدا خدا گفتنت هر روزت را با ترس و لرز شروع میکنه. برو بشاش به هرچی خداست سرتو بنداز پائین مثل یک انسان خردورز زندگیت رو انجام بده چون هر لحظه اش را که از دست بدی تو پاچه ات رفته بهت رُک گفتم چه خوشت بیاد و چه بدت بیاد. حال خود دانی  

  • daryosh

   از واقعیت فراری نیست بخوای نخوای این دنیا همینطوریه اگر خدا باشه که فکر نمی کنم، ولی در مورد دین که شک نکن که کس شره

  • پادیران

   ببین تو همه زندگیتو برای خدا و باور دروغین سپری کردی پس پیداست که برات سخته که بخوای جور دیگه ای باشی ولی اگر به این بی اندیشی که زمانی مردمی زندگی میکردند که باورهای دیگه ای داشتند و اونها بدست این پیامبران(آدم تا مجمد) و پیروانشان نابود و یا وادار شدند تا باورها و خداهایشان را کنار بگذارند میبینیکه این از آغاز بوده و ناگزیر است که برای فراگیر کردن باوری باید باورهای دیگر کنار زده شوند هر چند که سخت و ناباورانه باشد

  • amir

   dust man pas berid ketab chenin ghoft zartosht ro bekhonin.

  • رضا

   به نظرم دروغ بودن امامت و پیامبرها یه بحث جدا از وجود خدا و نیروی ناظر بر اعمال ماست ، من شخصا به امامت و پیامبرها و قران اعتقادی ندارم اما یقین دارم اعمال و رفتار ما تو این دنیا تحت نظارت یه نیروی ماورایی هست و هر عمل خیر و شری انجام بدیم نتیجه اش رو خواهیم دید

 • b a

  خوب الاغ، معجزه یعنی چیزی که با منطق روزمره جور در نیاید. این که معجزه با منطق جور در نمی آید که دلیل رد بر معجزه نمی شود! پس بیا، من این کامنت را گذآشتم که با عقل و منطق جور در می آید، پس معجزه من را قبول کن. 

 • Ali

  تو فقط عقده بد گفتن از مذهب را داری .جزم انگاری بیخرد ولافزن بیش نیستی.

  • پادیران

   شما هم تنها کمبود خوار پست خواندن نژاد خود و بالا بردن سوسمارخوران را دارید

 • Vahid Zadeh

  albate inha ke goftid hame dorooghhaye bi maghze eslam ast! dar massih khodavand dorooghi yaft nemishavad, mojezatash hame por mani hastand va hich nasazegari ba aghlo mantegh nadarand! hameye shafahaye oo emrooz ham edame miyabad! va bozorgtarin mojezeye oo ke marg bar salib va ghiam dar rooze sevom ast, emrooz baese marge ensaniate kohneh va gonah kar va tavalod e ensanhaye jadid dar massih mishavad AMIN

 • من کاملا با نظر نویسنده ی مقاله بالا موافقم همه ی ادیان ریشه در خرافات بشری دارند و یک مشت شیاد و دوزد به اسم پیغمبر، امام، روحانی و غیره دارند سر مردم را با این اراجیف و مهملات شیره میمالند. بجای فکر کردن به خدا و پیغمبر، معجزه و یا هر چرندیات دیگری باید رفت از این فرصت و شانسی که هر موجودی از جمله خود انسان در این شکل از نظر زیستن آورده، حتی اگر مدت این زیستن کوتاه باشه استفاده کرد و لذتش رو برد. خیلی بده که انسان قرن بیست و یکم مثل گوسفند بدونه اندیشیدن و کنجکاوی اسیر یک مشت حماقت های گذشتگان و شیادان دین بشود. از دید من خدا که نیست، حالا فرض کن که هست به چه درد تو و من میخوره؟ این افکار بچگانه را باید گذاشت کنار و به قول سهراب سپهری تا شقایق هست باید زندگی کرد حتی اگر این زندگی عمرش کوتاه باشد حتی اگر انسان با حد اقل ها زندگی بکند چون همین یک بار است و بار دیگری وجود ندارد. فقط باید تلاش کرد با وجدانی پاک بهترین فرم زندگی را با توجه به استعداد ذاتی و امکانات موجود مهیا کرد و زندگی کرد. همین!

  • پادیران

   ببین خود “بی دینی” یک جور “دین” هست پس نمیتونی چنین چیزی بگی 

 • Razmjoo Kafar

  برای من همیشه این سوال مطرح بود که اگر امامان حقیقتاً معجزه ای میداشتند، پس چرا اکثرا با َسم و چیزی مثل مرگموش به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
  در مورد حضرت محمد ( ص ) مشهور به پیغمبرِ کودک گرا نیز روایتی هست که یکی از دمِ دستی ها یعنی از زنان او، ان رسول الله او را بدرک فرستاد.

 • Razmjoo Kafar

  برای من همیشه این سوال مطرح بود که اگر امامان حقیقتاً معجزه ای میداشتند، پس چرا اکثرا با َسم و چیزی مثل مرگموش به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
  در مورد حضرت محمد ( ص ) مشهور به پیغمبرِ کودک گرا نیز روایتی هست که یکی از دمِ دستی ها یعنی از زنان او، ان رسول الله او را بدرک فرستاد.

 • Ehsan tehrani

  من فقط یک سوال دارم؟ چرا این خدای بسیار متعال و همه کاره ، الان در این زمانه که میشه همه چیزو ضبط کرد و به همه نشان داد کسی رو با معجزه نمی فرسته تا ما همه ایمان بیاریم. چرا این همه امام و امازاده کسی رو شفا نمیده که دوربینا ضبط کنن و ما بریم پیشش و ببینیم آیا واقعا  معلول بوده؟ عکسها یا سابقه اش رو ببینیم. اتفاقا تا قبل از نصب دوربین تو حرم هر روز یکی شفا می گرفته  !!! یا با این همه ادعای علمی هیچ چیز خاصی به جز اینکه مثلا ۱۰ بار گفته شب و ۱۰ بار گفته روز تو این قرآن پیدا نمیشه؟ صرف نظر از تناقضات متعدد و مطالب خلاف واقع.

  • Jefri

   اگر بر فرض محال این معجزات درست باشد تنها بدرد خودشان خورده است و  این معجزات را در اختیار دیگران قرار نداده اند ولی دانش بشری عصر حاضر که همه چیزشان به صورت معجزه عینی و در اختیار همه است (مثل ماهواره اینترنت و ……..) را نباید معجزه نامید؟

 • Mohammad102

  متاسفانه ما در همه زمینه ها خود را عقل کل می دانیم بدون ان که کوچکترین فهم و درکی از ان موضوع داشته باشیم و برای همین همیشه از تمام ملتها عقب هستیم ، ما چیزی از دینمان نمی دانیم و حکومت به اسم دین هر بلایی را سر ما می اورد پس نتیجه میگیریم مشکل از اصل دینمان است ، شما که معتقد به علم هستید ایا کتاب قران را یک کتاب علمی و سراسر معجزه نمی دانی ، کتابی که ۱۴۰۰ سال پیش مطالبی را بیان کرده که علم تازه به درک آن رسیده و در خیلی از مسائل ان متحیر است امیدوارم روزی برسد که در ابراز عقیده هایمان قبلا کمی تحقیق کرده باشیم.

  • Abtin Aryamehr

   lمثلا این دین  شما به چه مسائلی اشاره کرده که ما الان متحیر هستیم؟؟ هر اسگلی بلده یه مشت چرت و پرت کلی رو بگه و آخرش هم تحدی کنه بگه هیشکی نمیتونه یه آیه مثل این بیاره!!

   خدای شما میگه قسم به تین و زیتون،،منم میگم قسم به توت فرنگی و خیار،بیا این یه آیه،پس خود به خود تحدی قران ریده شد توش پس قرآن باطله پس خدا هم باطل شد رفت!!

  • نسل سوخته

   کتاب علمی و سراسر معجزه!!!!!!!!!!!!!
   از کی برده داری و سر بریدن و سنگسار و ۴ تا زن داشتن و غلام و کنیز داشتن و خونریزی کردن و جنگ با دیگر کشورها شده علم و معجزه ؟پس چنگیز مغول و آتیلا و استالین همه هم عالم بودن هم معجزه گر.
   ۲تا معجزه بگو فقط ۲تا.
   ضمنا بگو علم در کدام مورد متحیر است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   ای کاش تحقیق میکردی و بی خودی حرف نمیزدی.
   مطمئن باش ما تحقیق کردیم که میدونیم شما ها خرد فروخته اید.

  • پادیران

   بدبختانه تو و مانند تو که اینجوری از هوش و خرد سخن میگویین هیچ بهره ای از هوش و خرد نبرده ای چرا که اگر کمی پژهش میکردی میدیکه تا پیش از اسلام ایرانیان بر جهان سالاری میکردند و سوسمارخوران به کمک نابودسازی دست نوشته های دانشمندان و خردمندان ایرانی توانستند جوری چرت نوشته های قرآنی را به باور تو و نیاکانت برسانند که هنوز که هنوزه تو میترسی به چرتو پرتهای قرآنی تردید کنی چه برسه باور نکنی.

  • خردمند از تهران

   دوست عزیز تاریخ مصرف این حرفت مدتهاس تموم شده . این حرف معلم دینی ما بود برای اثبات معجزه بودن قرآن . ولی دیگه خیلی از مطالب قران به صورت علمی رد شده به جز مواردی که قابل اثبات نیست و بیشتر ادعاس .

 • Abtin Aryamehr

  آقای معجزه گر:مشنگ جان یه بار درست بخون،لابد از معجزات امام حسن شما هم اینه که ۷۰ تا زن داشته و هر شب با یکی میخوابیده،بنده خدا معصوم هم بوده آخرش هم یکی از همین جنده منده ها تو مشروبش سم میریزه به درک واصل میکنتش،لابد اینا هم معجزه است و دلیلی برای رد منطق!! واقعا که مسلمون ها پدر در پدر کسخل تشریف دارن

  • Mbulldog1182

   کس ننت.

   • سگ کش

    چرا ار معجزات امام حسنت گفت ناراحت شدی؟؟؟؟؟
    نکنه حسن اباته مامانتم یکی از کنیزکاش بوده؟

   • Razmjoo Kafar

    بی تربیت!!! بچهِ بد!!!

    • Sasan

     ای بابا خب این بنده خدا طبق اصول و احکام دینی خودش پاسخ شمارو داده به دل نگیرید. :))

   • پادیران

    ننه یه واژه ترکی هست و نشان ازین دارد مادرت زیر ترکان خوابیده است

  • گارد

   یعنی پدر تو مسلمان نبوده 😀 تو از اول عجیب الخلقه بودی اره :))

 • shahpoor

  faghad va faghad bayad eshgho hal kard pas az marge ensan donya va akharate digari vojood nadarad chon magze ensan ham chon campiuter ast va zamani ke shut dan shod va khamoosh shod ta abad khamoosh khahad shod.alii khamenei koon taghare dozd khodesh be hich chiz eteghad nadareh khodesho farzandanesh khoob midozdano mikoshano ta javoz mikonan mesle payam bareshoon mohamad mohamad mage chegoosalei bood onam yeki mesle ali khamenei 

 • shahpoor

  be nazare man ketabhaye inaro bayad bareshotor kard va ferestad be haman kharab shodeike jash hast 1400 sale ma choobe in eslam ro mikhorim va shoor bakhtaneh az mast ke bar mast 

 • shahpoor

  bayad dar iran yek enghelabe farhangi be vojood biyad bayad kari konim va in bikheradi ra az zehniyate mardom iran pak konim bayad bonyane fekriye ensanhara avaz kard 

 • علی ابیطالب

  راست میگی ایجاز گر قرن
  آخ آخ مخصوصا اون امام حسین شما معجزه اش این بود که شمرجان عین سگ بکشتش و زن ها و بچه هاشو برا عیاش های کوفه ببره…..
  اگه مثل داداش حسن لاشیش که به گه خوری افتاد ( به قول شماها صلح کرد ) و آخوند جیره بگیر دربار شد عقل داشت و همه رو به کشتن نمیداد معجزه نبود نه …….چاغال

 • Tashsoo

  درود به شرفت. ادامه بده دوست خوبم. خدا پشت و پناهت باشه

 • Davinchi

  اون دنیا که کیرم و کردم دهنه نویسنده این مقاله و اونهایی که پسندیدن معجزات معلوم میشه

  • نسل سوخته

   حالا این کجاش معجزه هست؟
   لابد اینکه یه عده مثل تو تو قرن ۲۱ اینقدر احمق هستن که فکر میکنن دنیای دیگه ای هست و پیش خودشون قصرهای طلایی و حوری های باکره  تجسم میکنن.
   نه این معجزه نیست این اوج خریته.

   • علی

    با سلام
    متاسفانه شما حتی تو نوشتارهاتونم نمی تونین به عقاید هم احترام بزارین و با فحاشی هاتون همدیگرو تمسخر میکنین کجای این انسانیت و پیشرفت و تکنولوژیه
    لا اکراه فی الدین در انتخاب دین هیچ اجباری نیست
    و اما معجزه ی دلیل منطقی برای بوجود آمدن خودت از ی آب منی بیار که ۱۴۰۰ سال پیش در قرآن تمامی مراحلش ذکر شده…….
    موفق باشین

  • پادیران

   مگه اون جهان رو ساختن که کیر نداشته خودتو تو دهنه هر کی خواستی فرو کنی کـونده ی کـونده زاده ی کـونده نژاد؟؟؟؟

 • Babaak Hamedani

  ادب و نزاکت در اظهار نظرها رو رعایت کنین همه  مذاهب وا دیان مورد قبول همه دانشمندان و حکما است آنچه درحال حاضر برای بشریت ثابت شده جدائی ادیان از حکومت و سیاسته هر کسی میتونه برا خودش دینی داشته باشه به شرط اینکه دیگری رو اذیت نکنه

  • پادیران

   “همه مذاهب وا دیان مورد قبول همه دانشمندان و حکما است”
   شاشیدم به آدم تا ممد تازی اگه دروغ بگی
   اگه همه دینها درسته پس چرا کشور مارو گرفتی و هم میهنان مارو به زور وادار کردین به دین گوه و اشغاله اسلام دربیان؟

 • Koroush

  شما حتی به عقاید هم احترام نمی گذارید چه برسه…….بعدش هم نویسنده گرامی من فکر نمی کنم نه شما تحصیلات نه مطالعاتی در خصوص مذاهب و ادیان داشته باشی و فقط از روی عقده و عداوتی که داری ذهن چندین نفر را مسموم میکنی علم وجود خداوند را اثبات میکنه پسر جان توکه دم از علم میزنی پس سعی نکن مثل خیلی ها عقاید خودت را به همه تحمیل کنی

  • Svastica_ss

   agha pesar hich ahmghi har che ghadr ham ke ahmagh bashe bazham hemaghat nemikone ke be ge ELM VA DIN ba ham hastand elme riazi khoda ro ham rad mikone ham sabet , elme fizik khoda ro rad mikone , elme jenetik ham khoda ro rad mikone fek konam too hich kodoom az ina esbat khoda moshtarek nist FELAN be tore 100% nemishe goft khoda HASTya NIST pro hawking ham sai mikone bege dar vojoodekhoda motmaen nist va sai mikone dar in zamine ino dar nazar begire ke khodaee nist ta esbate voojod ya adame vojoodesh moshakhas beshe 

  • پادیران

   خوشم میاد ازون ور میرین میگین کوروش نبوده ازین ور با نام کوروش میاین 
   ارزش گذاشتن به باورهاییکه با نابود سازیه باورهای دیگه روی کار امدند خودش یه جور بی ارزشیست

 • Ashkan-irani
 • Shadi

  adam bayad halesh kheili kharab basheh ke az ye mosht theory ke oonam be esbat naresideh be ye natijeh koli bereseh!:D elm faghat mitooneh mozoaate elmi ra rad ya esbat koneh va ba elme falsafeh kheili fargh dareh! gereftari maha dar ine ke nemitoonim masael ra tafkik konim!!!
  haletoon badeh..ahvaletoon badeh!!!:D:D)))

 • nirvana

  مخالف ۱۰۰٪ چرندیاتنونم …..شما یک مشت فرماسونر هستید که دارید از وضعیت بد جامعه و حکومت ایران سو استفاده میکنید….و میخواهید از آب گل آلود ماهی خود رو بگیرید.و با حرفهای پوچتون دین روکامل طرد کنید….اگر کسی یک مثقال هم شعور داشته باشه این محملات شما رو ذهنش نمی تونه تاثیر بذاره…..من خودم در آمریکا  زندگی می کنم و مسلمان واقعی هم نیستم…..ولی از وقتی پامو تو این خاک گذاشتم واز وقتی که این مردم و فرهنگشون و وحشی گریهاشون و بی رحمیشانو رودیدم و خیلی از روابط کثیفشون با هم , تازه دارم به مسلمان بودن خودم  افتخار میکنم…..اینجا و هر جای دیگه خوب بودن مردمانشون صرفا بخاطر داشتن قانون های سفت و سخته نه چیز دیگه……. و اون حرف احمقانه شما که میگید دین به درد نمیخوره….و دارید همه  چیز و حتی…..
  و معجزات رو رد میکنید هر آدم باشعور میدونه که معجزه کاری که انجامش  برای  آدم عادی  محاله….پس میگی باز شدن رود نیل توسط موسی هم چرنده؟ زنده کردن مردگان توسط عیسی چرنده؟و خیلی معجزات  که توسط پیامبران دیگه انجام شده??????????? . از کجا دارید حمایت میشید که مغز مردم رو شستشو بدید?…..از یهودیها که میخوان دنیا رو بگیرین؟ از فرماسونر ها ؟از کدام قبرستانی؟ .

  • M. Resa

   من هم خیلی ساله در اروپا زندگی میکنم و با خیلی از گفته های شما موافقم ولی چیزی که مرا ناراحت میکنه اینکه شما باید پس از دیدن غرب وحشی .به ایرانی بودنتان افتخار کنید نه مسلمان بودنتان .اگر نخواهیم گذشته را کند وکاو کنیم .همین امروز به کشور های اسلامی توجه کنید.یا اصلا نمی فهمند که باید خیلی چیزها را در قانون ذکر کنند یا اینکه نمی فهمند باید قانون تصویب شده را رعایت کرده و به حقوق دیگران احترام بگذارند.اگر در غرب وحشی همه میدانند که باید مطیع قانون باشند این فهم و شعور را خدا قسمت همه کشورهای اسلامی هم بکنه.(البته ممکنه خیلی ها   همه قوانین را رعایت نکنند و قانون هم برای همین وضع شده ولی مهم اینکه آنها می فهمند قانون یعنی چی .حتی بچه ها )
   پس اگر شما دارای فرهنگی متعالی هستید آنرا مدیون ایرانی بودنتان بدانید نه اسللامی بودن.خدا کنه به ما انگ یهودی بودن و غیره نزنید!!!

 • پادیران

  خوب کره خر چیزیکه با خرد و اندیشه درست جور در نمیاد باور کردنش خودش نشان از خر بودنست 

 • M Resa

  آقای پارسا اجازه بدهید از شما ایرادی بگیرم.
  مشکلی که هست اینکه محمد پیغمبر ا سلام خودش را به ابراهیم و دیگر ادیان ابراهیمی ربط داد و هر اشکالی که در دین محمدی وجود دارد به پای تمامی مذاهب گذاشته میشود .
  در تمام اشکالات موجود در اسلام بهتره یک مسلمان واقعی جوابگو باشد.ولی از آنجاییکه من معتقد به مسیح هستم  اکثر مواردی که شما ذکر کردید که شامل مسیحیت هم میشود کاملا منطقی نیست.البته شاید برای افرادی که از  تحکیم و جنایت مذهبی سر خورده باشند قابل قبول باشد ولی منطقی نیست.خود من وقتی از ایران  وارد اروپا شده بودم پر از حس انتقاد  و تنفر از خدا و هر چیزی که مظهر خداپرستی و دینگرایی بود و  حاضر برای شنیدن هیچ حرف غیر  منطقی نبود م.مسلما این حس ناشی از تنفر نسبت به یک حکومت دینی بود و خسته از بکن و نکن.البته در مسیر خردگرایی با اندک تحصیلات دانشگاهی!
  ولی بعدها با مواجعه با افراد صدیق مسیحی (نه ملاهای مسیحی) و مطالعه بیشتر و توجه عمیقتر به افرادی که خود را ضد مذهب و ضد خدا میدانستند .به چیزی دیگر که ماورا و سر چشمه  همه چیزهای مادی است معتقد شدم.که این ماورا  و منشا در فرهنگهای مختلف نامهای متعددی دارد .ما ایرانیها به او میگوییم خدا!!!
  امیدوارم متوجه شده باشید .من از آنجایی به  خدا معتقد شدم که افراد بی خدا پر از تناقض و ایرادهای غیر کارشناسانه و غیر منطقی از خدا بودند.افرادی که در مورد امور الهیات هیچ تجربه و دانشی نداشتند.البته امور روحانی یک مسئله کاملا  شخصی است و هر شخصی اجازه دارد خدا را بپذیرذ یا او را رد کند به هیچکس هم ربطی ندارد تا در امور شخصی دیگران دخالت کند ولی نظر یک شخص  یا اشخاصی نمیتواند ملاک و سر مشق برای باور دیگران باشد .حتی اگر آن شخص یک دانشمند  فیزیک یا ریاضی باشد .همانطور که باور به خدا توسط افرادی  هوشمند. نمیتواند میزانی برای دیگران باشد.در قسمت بعدی مثالی میزنم تا بیشتر منظور مرا متوجه شوید.

 • Mss Kamran

  مطالب چندان قنع کننده نــــبود . اما ته مطلب که آخوند ها و روحانیون مزخرف مطلق هستند شکی در آن نیست. بهتر است بدانید که از هر ده دانشمند نه نفر با این مسیله موافق هستند. از دانشمندان خداناباور باید افرادی مانند انیشتین – داوکینز – هاوکینگ – توماس ادیسون – ورزشکاران همانند بروس لی و …….. اشاره کرد.حتی افرادی مانند ‍ژول ورن نیز به خدا و مذهب اعتقادی نداشته اند. مثلا یکی از مطالبی که در داستان پنج (؟) هفته در بالون برفراز آفریقا ، افراد داستان با یک کشیش مسیحی بر می خورند . اینجا بود که ژول ورن از زبان شخصیت اصلی داستان به کشیش می گوید :(حالا دیدی که علم و دانش بر دین و مذهب پیشی برتر است؟) موفق باشید! 

 • Ss

  اگر خدایی هم باشد نمی آید یک عده سود جو مانند امام و پیامبر را انتخاب کند که برای بشر شر شوند.

 • Sahameddinghiassi

  ملتهای ما اسیر شده اند چه در داخل کشورهایمان و چه در خارج از
  آنها در هنګامیکه
  استعمار قرن نوزدهم در آفریقا و خاورمیانه بیداد میکرد
  مردمی که کاردها به استخوانهایشان رسیده بود قیام کردند تا خود را از زیر بار
  استعمار و استحمار بین المللی نجات دهند رهبران مثلا قهرمان هم
  هدایت این مردم را به دست ګرفتند و بزودی خودشان جانشین ظاهری
  اربابان قبلی شدند ولی دیر و یا زود مردم فهمیدند که این تازه بدوران رسیده ها که
  چشماهایشان به علف الوفی افتاده است مثل
  غارتګران قبلی هستند و برخی مواقع از آنان هم بسیار خشن تر خاین تر و آدمکش تر و
  غارتګرند. حالا چه کنند چاره ای نداشتند که باز هم به
  دامان همان چپاولګران قبلی پناه ببرند سیستم مدرن
  غارتګری تقریبا همان سیستم قدیمی است مثلا در زمان عربان بنام اسلام به ایران حمله کردند مردم که از
  بی تفاوتی وظلم حاکمان زردشتی آن زمان خسته و ناامید بودند شاید ګول وسوسه های
  تبلیغاتی عربان را که میګفتند برابری و برادری خوردند .

  و ګویا در صدر اسلام هم به عدالت و دوستی تااندازه
  ای حرمت ګذاشته میشد و میګویند که خلفای راشدین بسیار مردم دوست و مهربان وعادل
  بودند البته این ګفته تاریخ است و من محقق
  نیستم ولی بعد قدرت و ثروت دست دیوانه ګانی مثل یزند افتاد و برای خوش ګذرانی کیف و عیش عشرت حتی
  نواده ګان همان پیامبر را هم سربرید آنوقت ها وقتی لشګری حمله میکرد
  و پیروز میشد مردان را میکشت و زنان را برای باروری و استفاده جنسی
  به کنیزی می برند و بچه های را به عنوان غلام بچه در بازارهای برده فروشی می
  فروختند و از سایری اسیران هم به عنوان کارګران
  پست استفاده میکردند یا برده ګان و کشور تسخیر شده را
  ویران میکردند تا نتواند بزودی قد علم کند. اکنون هم فرق چندانی نکرده
  است کشورهای دنیای سوم را سعی میکنند عقب نګه دارند و
  نخبه ګان و مردم کاری را همراه با سرمایه هایشان به طرف کشورهای خودشان جلب
  میکنند و مردم عادی را هم بعنوان نوعی برده بکار میګیرند
  اکنون غرب از فساد اداری و رشوه
  خواری و تمامیت خواهی در خاورمیانه و شمال آفریقا مطلب ها
  مینویسد که مثلا پلیس رشوه میګیرد و یا
  مامورین شهرداری دست رشوه بګیرشان دراز است خوب در کشورهای خودشان
  چه ګرچه ظاهرا مامورین دولت و پلیس مثلا آمریکا دست رشوه بګیری
  ندارد ولی با ترفند های دیګر مردم بخصوص مردم خاورمیانه و شمال
  آفریقارا برده خود میکنند مثلا اګر دزدی خانه ای را بزند
  پلیس هیچ کاری نمیکند و تقریبا یک آدمهای بیهوده و بی تفاوت هستند و کاری
  انجام نمی دهند شهرداریهایشان هم پول نمی ګیرند ولی مدارکی که با خرج
  هزارها دلار صادر کرده اند باطل میکنند و طرف را بخاک سیاه می نشانند
  و میګویند که ما اشتباه کردیم برو شکایت کن بایست یک وکیل
  حریص و ګران قیمت بګیری تا مثلا کارت را به دادګاه بکشاند ولی وکیل هرچه داری
  میګیرد و کارت را ناتمام میګذارد و پولهای بیشتری میخواهد.

  اینطور که معلوم میشود هم در غرب و هم در
  خاورمیانه و شمال آفریقا این مردم عادی و طبقه متوسط هستند که قربانی سیستم ها هستند زیرا ثروتمندان با داشتن ثروت و پول براحتی
  وکیل میګیرند و مثلا حق خود را میګیرند ولی آدمهای طبقه متوسط هستند که در بهشت
  آمریکا هم پایمال میشوند و کسی به فکر آنان نیست
  . دزدی و فساد و غارتګری در آمریکا بطور شیک و مثلا قانونی
  است نه مثل آفتابه دزدهای ما که بی آبرو میشوند بلکه
  باحتمال وکیلان که مبالغی سنګین اول میګیرند به دوستان خود
  رسیدګی میکنند و بدون وکیلان ګرانقیمت کسی حرفت را ګوش نمی کند و
  دستت به هیچ جا بند نیست. مردم ما که در غرب
  پراکنده شده اند بسیاری از آنان خانواده های خود را از دست داده اند
  و هم درګیر مسایل و مشګلات اقتصادی هستند و در غرب اکثر ما مهمانان ناخوانده
  هستیم در خاورمیانه به غربیها با احترام رفتار میشد ولی اینجا سعی
  میکنند بهر نوعی که میتوانند سر مارا کلاه بګذارند و چون
  سیستم اینان هم فرق میکند براحتی ما درګیر مشګلات جدید تر میشویم در
  نبودن تورم بانکها براحتی وام میدهند ولی بهره بسیار سنګین و حقیقی است
  زیرا هم مثلا اجناسی که خریده ای افت قیمت دارند و هم مرتب بایست بهره
  بدهی. دولتها و شرکتهای بیمه هم که تا میتوانند
  پول میخواهند و مثل اروپا نیست که واقعا بیمه باشی بلکه تنها شرکتهای بیمه مبلغ های
  کلان میګیرند ولی در هنګامیکه به آنان احتیاج داری به اندک
  بهانه ای از زیر دادن حق بیمه وخسارت شانه خالی میکنند مثلا خانه ای
  که دویست هزار دلار خریدن اکنون تنها صد هزار دلار ارزش دارد ولی بایست مالیات کلان
  و بیمه کلان بدهی و بانک هم بهره ای سرسام آوری میخواهد
  خوب این است غارتګری آمریکا از مردمی که مثلا به کشورهایشان پناه آورده اند
  زیرا در کشور خودشان به عنوان اقلیت و یا به یک عنوان واهی دیګر اخراج شده اند و
  ګیر ستمکاران ودزدان بین المللی غربی افتاده اند .

  در خاورمیانه هم که مشګلات
  زیاد است مردم مجبورند سرهم کلاه بګذارند تا خرشان از پل رد شود و از
  دوستی ها اعتماد ها سو استفاده میکنند تا بتواند پول بیشتری بګیرند و
  بدین تریتب از هربهانه ای سو استفاده میکنند تا دیګران را لخت کنند
  امیدوار هسیتم که این بل بشو ها روزی خاتمه یابد و حق
  و عدالت در جامعه ها برقرار ګردد نه فساد شیک غرب و نه فساد ظاهری
  شرق خوب است درست مثل دوست دختر اسکورت
  همراه در غرب یا فاحشه در خاورمیانه

 • Sahameddinghiassi

   

  آیا حجاب از قدرت تحریک مرد میکاهد؟ آیا نګاه مرد هیز از حجاب زن
  نمی تواند عبور کند؟ و قدرت سازندګی ذهنی او نمی تواند زن زیبا را در حجاب هم
  تشخیص دهد؟ آیا حجاب می تواند جلوی تحریک شهوانی یک مرد ناپاک چشم را
  بګیرد؟ آیا مرد نمی تواند تصور یک بدن زیبا و یک چهره قشنګ را در زن
  با حجاب مجسم کند. آیا قد بالا و صافی هیکل و دورهای منحی زن در حجاب از بین میرود
  و مثلا یک زن قدبلند خوش اندام در حجاب کوتاه قد و بی قواره
  میشود؟ منصفانه از دو
  تصویر زیر یکی با حجاب و یکی بدون حجاب کدام جذاب تر هستند و کدام
  بیتشر مرد را از نظر زیبایی جلب میکنند؟ و مردان به کدام بیشتر به نګاه ناپاک
  میتوانند نګاه کنند. مګر مرد نمی داند که در زیر آن حجاب چه
  دلبری نهفته است؟ عشق
  همراه با محبت و سکس هیچ مانعی ندارد. ولی عشق هایی هم که بدون سکس است و بایست به
  آنان هم احترام ګذاشت و هر عشقی را به سکس پیوند نداد. و با چشمان ناپاک به زنان
  نګاه نکرد. از پوشیدن بودن یک زن هیچ مشګلی را حل نمیکند زیرا همه ما مردان براحتی
  حتی از زیر چادر براحتی میتوانیم تشخیص دهیم که زیر آن چادر چه بت رعنانی هست؟ به
  عبارت دیګر اګر نګاه ناپاک باشد چادر هیچ مانعی نمی تواند باشد.آیا زن بسیار زیبای در حجاب
  برای یک مرد معمولی تحریک کننده نیست؟ چون نمی توانم دو تصویر در اینجا
  بګذارم این زن با حجاب را با یک زن بی حجاب معمولی مقایسه کنید؟

 • hc

  کاری ندارم که این معجزاتی که گفتی حقیقت بودند یا دروغ، ولی چرا فکر می کنی که اینا غیر ممکنند؟؟؟؟!!!! چون تو نمی تونی اونا را توجیح کنی اونا را غیر ممکن می دونی. اگه ۲۰۰ سال پیش زندگی می کردی و کسی بهت می گفت که انسان ها روی ماه راه می رند،‌تو می خندیدی و می گفتی که این با عقل جور در نمیاد. حرفت درسته،‌چون با عقل تو جور در نمیاد.
  آقای علی صفایی حایری یه حرف قشنگی زدند به این معنا که اشکال شما اینه که دوست دارید مذهب را با علم و فلسفه تطبیق بدید. در حالی که اومده تا اون دو تا را کامل کنه. نه این که اون ها را توصیف کنه و یا این که مثلا علم بتونه بگه مذهب چیه.
  همین اینترنتی که در آخر مقاله مثال زدی، اگه مثلا یکی از معجزات پیامبران این بود که با یه نفر اون طرف دنیا ارتباط برقرار می کردند، شما مسخره اش می کردی… ولی الآن می بینی که این چیز کاملا طبیعی هست.
  شما سعی داری این عقیده را تحمیل کنی که کسی که دین داره نمی تونه زندگی مدرن داشته باشه و هر کس که به این نتیجه برسه که دین نداره ، انسان با شعور و روشن فکر و مدرنی هست. البته نظر من کاملا متفاوت با نظر شماست.
  در مورد عقب ماندن ایران و بعضی کشور های دیگه هم، فقط می گم که بهتره برید و یه تحقیقی در این مورد بکنید. البته من قبول دارم که خیلی ها هستند که از دین سواستفاده می کنند ولی این دلیل بر بد بودن دین نیست.

 • Emperor Skys

  من به معجزه کاری ندارم. ولی جهان هستی بزرگ است پر از اسرار. ایا در عصر تکنولوژی و نور و انرژی که انسان به قدرت های درون پی میبره پرواز روح میکنه و اگر نیروی کندالینی رو بیدارش کنید به قدرت های والای میرسید که در توان مردم عادی نیست پس از نظر آنها معجزه می شود. من خودم نورکار هستم و استادای قوی و بزرگی دارم که خیلی چیزها دیدم و خودم به شخصه خیلی مسائل رو تجربه کردم از جمله پرواز روح و هیپنوتراپی. دیدن زندگی های گذشته و حضورم و نقشم در آن زندگی. روح همیشه زنده است و خودش رو میشناسد. درسته ادیان ساخته دست بشر است و انسانهایی که با مراقبه و مدیتیشن به درون سفر کردن و به حقیقت هایی رسیدن ولی آن حقیقت ها رو بازگو نکردن و سو استفاده کردن. ولی وقتی من زندگی های گذشته رو میبینم و فرکانس مغزیم بالاست شما نمیتونید منکر بشید. من هم حقیقت هایی رو میبینم و تا به امروز زندگی من رو متحول کرده. هر کسی خودش نجات گر خودش هست با سفر به درون به قدرت هایی زیادی میشه رسید. اگر دنباب تحقیق و مطالعه باشید همه چیز رو زیر سوال نمیبرید همانطور که دانشمندان نمیبرن چون ثابت نکردن. ولی چشم سوم وجود داره چه باور داشته باشی چه نداشته باشی و هر چیزی رو که تمرکز کنی میبینی ولی ساتفاده برای دیگران دچار کارما میشه و بازتابش از چرخه طبیعت بر میگرده به خودت چون در چرخه طبیعت و تکامل اون شخص دخالت کردی. کسانی که فکر میکنن یکبار اومدن زندگی کنن و برن پوچ هستن یک درصد هم فکر کنید که در اشتباه هستید. فقط نادانان هستند که ایمان دارند همه مسائل هستی رو میدانند. شما بارها بر میگردید به چرخه طبیعت تا بازتاب اعمال خودتان رو ببینید. در مورد هیپنوتراپی و زندگی های گذشته توسط دکتر برایان آل وایس و دکتر مایکل نیوتن مطالعه کنید. موسسه تحقیقاتی هست که با هیپنوتراپی میتونی به گذشته های روحی دورت بری و در ایران ممنوع است چون باعث فهمیدن حقیقت ها میشه و بالا رفتن آگاهی و خرد در بین مردم. کسی که خواب هست رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش رو به خواب زده رو نمیشه. بعضی هم پول میگیرن برای نفهمیدن.

 • حمیدرضا

  سلام و با عرض احترام
  امیدوارم صبور باشید و نظر را تا آخر بخوانید
  می خواهم عاقبت کسانی را که به راه مبارزه با خدا پرستی رفتند را بازگو کنم مثلا کمونیسم که بزرگتین کشور تابعش فروپاشید
  پیشنهاد می کنم به گوگل اسکای بروید و آن بخش که مربوط به شکل سحابی ها(اگر غلط املایی ننوشته باشم!)است را ببینید و خواهید دید که کاملا منظم و به صورت یک اثر نقاشی هستند
  جهان بر نظم است و این نظم یک ناظم می خواهد
  همانند جامعه که دارای نهاد های انتظامی و حکومتی است یا مدرسه یا اداره که حراست داردو…
  پس فضا منفک از این چیز ها نیست
  مثلا کمربند جبار (صورت فلکی)چرا باید در یک ردیف و در یک سو و در یک درجه باشند؟
  آیا اتفاقی است؟
  دیدم که درجایی نوشته اید نوکری روسیه افتخار خامنه ای و خفتی برای مردم!اگر روابط دیپلماتیک اینگونه یعنی نوکری پس کشور های عربی هم نوکر غرب هستند
  خواستم با یک نظر دو مطلب را جواب دهم
  منتظر جوابتان هستم
  با تشکر از این که نظرم را خواندید

  • afish

   inke jahan bar nazme neshon dahandeye khodass?!!!! doste aziz borhane nazm va borhane elato malol bazi ba kalamti bish nabood baraye esbate khoda dar zehne porseshgaare nojavan
   agar inchizha be kkhodi khod nazm nadarad aya nazemash be kkhodiye khod nazm darad? agar in chizha be khodiye kkhod bevojod nayamade va ya az azal naboode aya khaleqash az azal boode? borhani ke dar enteha kodash ra naqz mikonad borhan nist , zemne inke hokomate eslami ke peiravi az ali mikonad chi ? komonism bikhodaei nist ye shekle ertebate dolat va melat va jameae ast va qabele moqayese ba din ham nist , ama hokomate eslami az roye noskheye asliye hokomate dini sakhte shode va emroze man be eine kesafatkari va jormo jenayate in darandegan ra mibinam , chera bayad be chizi ke mibinam shak konam va dastane 1400 sale pish ro bavar konam?

 • ترک

  خدایی وجود نداره
  هر چی که این شیخ های کس کش میگن چرته
  استیفن هاوکینگ الگوی منه

 • محمد

  سلام دوست من من یک مسلمان وشیعه علی هستم تمام این دنیا بررو یک برنامه منظم بنا شده است وسازنده اون خدا وند براینکه ما بتوانیم ازاون درست استفاده کنیم پیامبرانی برای راهنمایی ما فرستاده است برای اینکه پیامبران از سایر افراد تشخیص داده بشن معجزاتی دارن که دیگران قدرت انجام ودرک اون و ندارن بعدازاخرین پیامبر حجت برهمه تمام است ولی به دلیل دوست داشتن خدا از بنده اش اهل بیت پیامبررو برای ما فرستاد که زندگی اون بزرگواران سرمشق راه ماباشند

 • یه بنده خدا

  اخه چی بگم بهت…
  تو…
  فکر میکنی که…
  دین جزئی از علمه ولی در اشتباه هستی
  در حقیقت علم جزئی از دین هستش.
  تو فکر میکنی که خدایی وجود نداره چون اینطور که معلومه اونقدر ها هم بهش فکر نکردی فکر میکنی این دنیا چطوری بوجود اومده؟
  نکنه که فکر میکنی اول اول تمام دنیا تاریک و خالی از سکنه بوده و حتی خدایی هم وجود نداشته
  و ما یه دفعه بوجود اومدیم؟
  نمیدونم که دین شما چیه ولی من یه شیعه هستم.
  یه شیعه که خدا و همه ی پیامبران و امامان اون رو قبول داره.
  این معجزه ها رو خود امامان بوجود نیوردن بلکه با یاری خدا تونسته بودن که این کارارو انجام بدن.
  و خدا هم براحتی هرچه تمام تر میتونه همچین کار هایی رو انجام بده.
  نظر من به تو اینه که بری و یه کم قران بخونی.
  اون وقته که همه ی این هارو باور میکنی و میفهمی که همشون حقیقتن.
  .
  .
  .
  امید وارم که به حرفم گوش بدی و حداقل اگه شده روزی یه صفحه یا چند تا ایه از قران رو بخونی و به معنی هاش هم توجه کنی.

  • Alireza tehrani

   دوست عزیز شما اگه میگید این جهان رو خدا بوجود اورده باید به این سوال منم جواب بدین که خدا رو کی بوجود اورده؟ خخخخ خیلی خنده داره نه؟ میتونیم بگیم خدا خود به خود بوجود اومده؟ نمیشه زمانی حرفت رو قبول میکنم که بگی الله رو کی خلق کرده؟ در واقع من فکر میکنم تمام مسلمانهایی که الان هستن ادعای اسلام میکنن یا به نوعی مزدور هستند و از دین بهشون نون میرسه و ادعای اسلام میکنن یا کوتاه اندیشن در واقع یه حرف ها و دلایل سطحی بر مبنای وجود خدا رو از اخوندها و همین مزدور های دینی دریافتن و نگاه عمیقی نکردند و در واقع باید بگم اگه همه مسلمانان روزی ۱۵ دقیقه تاریخ و … بخونن دیگه هیچ مسلمانی در جهان وجود نخواهد داشت و تمام مزدوران دینی هم شکست خواهند خورد

 • ali

  سلام بر فرض حرف شما صحیح و معجزه وجود ندارد ولی قوانین فیزیک وشیمی چه دردی از من دوا میکنه وایا میتونه به من بینش و اعتقادصحیح نسبت به مسایل اخلاقی و زندگی بده ااگر جهان دیگری نباشد من وشما هیچ فرقی نداریم زیاد زحمت نکش هر جفتمون میریم زیر خاک و هیچ نظام فکری ارزش خاصی نداره و من با هیتلر وتو هیچ فرقی نداریم من یه معجزه میشناسم واون قران هست که میگه اگه میتونی مثل من حتی یه ایه بیار خب اگه میتونی بیار من دیگه حرفی ندارم

 • ali702085

  سلام

 • ماد

  نیاز به یک نیروی مافوق برای رفع گرفتاریها انسان را به بت پرستی و خداپرستی وامیدارد اما تجربه من نشان داده که خداوند هرگز مشکلات بشریت را حل نکرده و پس از پیامبر حکومت تازه تاسیس اسلام بدست قدرت طلبان و دنیاطلبان افتاده و دین عملا درخدمت قدرت و ظلم بوده تا سعدت بخشی جوامع و تجربه چند دهه امیدرواری به حکومتی ناب !نشان داد ول معطلیم

 • علی

  انقدر که علم و تکنولوژی در رفع مشکلات بشر نقش داشته معجزه و دین نداشته و ازطرفی دینی که دروغ را به مصلحت منافع شخصی درست بداند چگونه میتواند انسانهای شریف مخترع و مکتشف را که بادروغ میانه ای یندارند به دروغ توصیه کند تا سعدتمند شود!!

 • iman rendi

  شما معدن بزرگی از انرژی تیلیاردها تیلیارد اتمی هستید که بر اساس قانون بقای انرژی فنا و نابود نمیشید و خدا انرژی مطلق هستش همون که انرژی اولیه بیگ بنگ رو فراهم کرد شما مجموعه ای از گرد و غبار کهکشانی هستین که از اولین موجود تک سلولی تکامل پیدا کردین و روحتون چیزی نیست جز انرژی مطلق….
  imirendi