امروز، تنها زمانی است که فرماندهان ارتش و پاسداران می توانند با همکاری یکدیگر به نجات میهن پردازند ۱۱

سردار حسین علایی یک کار میهنی انجام داد و در نامه خود عواقب وخیم رژیم آخوندی که می تواند به مراتب بدتر از سال ۵۷ باشد، یاد آور شد. ولی هب زودی با اعتراض چن مزدور خودفروش سپاه جا زد و به ماله کشی پرداخت. نمی دانم شجاعت این پاسداران کجا رفته؟ چرا آنقدر خودفروش و نوکر صفت شده اند؟!.

سردار حسین علایی یک کار میهنی انجام داد و در نامه خود عواقب وخیم رژیم آخوندی که می تواند به مراتب بدتر از سال ۵۷ باشد، یاد آور شد. ولی هب زودی با اعتراض چن مزدور خودفروش سپاه جا زد و به ماله کشی پرداخت. نمی دانم شجاعت این پاسداران کجا رفته؟ چرا آنقدر خودفروش و نوکر صفت شده اند؟!.

چاپ نامه سردارحسین علایی، بنیانگذار نیروی دریایی سپاه پاسداران، در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۰، که یک انتقاد سازنده به رهبر خودکامه و خیره سر کشورمان، و حمایت و پشتیبانی شماری دیگر از فرماندهان سپاه مانند   سردار غلامعلی رجایی را به دنبال داشت، یک بارقه امید در دلها به وجود می آورد و آن این که گروهی از رهبران پاسدار و ارتشی که خود را به علی خامنه ای نفروخته، و نوکری او را نپذیرفته اند، می توانند قهرمانان و ناجی کشورمان از دست آخوندهای جنایت کار و بسیجی های وطن فروش باشند.

ما هرگز نمی توانیم روی همه فرزندان ارتش و پاسداران خط بکشیم و همگی آنها را خائن به ملت و مملکت بدانیم. انسان ها با یکدیگر متفاوتند، و اندیشه و برداشت گوناگونی دارند. در دوران آغازین انقلاب، عده ای از فرزندان پاک و میهن دوست ارتش در پادگان نوژه تصمیم به کودتا و سرنگونی رژیم جنایتکار گرفتند. اما از آن جا که خائنین و مزدوران کشورمان، همیشه موجب شکست و به گمراهی کشاندن کشور و ملت بوده اند، اینبار نیز با لو دادن این جان نثاران ارتش موجب ناکامی و شکست نقشه کودتا شدند. به هرحال، یاد و خاطره آن گرامیان و فداکاران در قلب تاریخ و سینه های مردم کشورمان باقی خواهد ماند.

بی تردید تاریخ آینده ایران، سپاه پاسداران را در زمره خیانت کاران و وطن فروشانی می نامد که به جای همت و کوشش در راه مردم و ترقی و تعالی میهنمان، خود را مزدور آخوند جنایت کار ۵ تومانی مشهدی و چند طویله آخوند زنباره و شکمباره دیگر نمودند که هیچکدام هویت و فرهنگ ایرانی ندارند.

دیری نخواهد پایید که در فردای آزادی ایران، فرزندان و خانواده های این پاسداران و ارتشی مورد ملامت و سرزنش ملت ایران قرار خواهند گرفت، و هرگونه آزادی و تماس با اجتماع از آنان سلب خواهد شد. خود آنان نیز چنانچه تا آن زمان زنده بمانند، باید در یک دادگاه مردمی، مانند دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم، پاسخگوی جنایت ها و خیانت های خود باشند.

سپاه پاسداران تاکنون نقش بزرگی در چپاول، غارتگری، تخریب و ویرانی کشور داشته است .تصرف عدوانی کارخانه جات، زمین ها، تجاوز به جنگلبانی، کشتیرانی، در دست گرفتن شیلات، صادرات و واردات ایران، با ورود اشیاء بنجل و سطح پایین از چین و ترکیه و مانند آن موجب ورشکستگی کارخانه ها و کارگاههای صنعتی کشور، و بیکار شدن کارگران و متخصصین، و فقر و تهیدستی خانواده ها شده است.

آیا شما تفاوتی در این گروه دسته جمعی، با رژه سربازان نازی و همراهی با هیتلر می بینید؟. سپاهیان که انتظار می رفت فرزندان خلف ایران و در راه مردم و میهن باشند، به مزدوری و نوکری یک آخوند ۵ تومانی مشهدی قناعت کردند. زهی باعث تأسف و اندوه بر این خردباختگی و خود فروختگی.

آیا شما تفاوتی در این گروه دسته جمعی، با رژه سربازان نازی و همراهی با هیتلر می بینید؟. سپاهیان که انتظار می رفت فرزندان خلف ایران و در راه مردم و میهن باشند، به مزدوری و نوکری یک آخوند ۵ تومانی مشهدی قناعت کردند. زهی باعث تأسف و اندوه بر این خردباختگی و خود فروختگی.

خیانت دیگر سپاه، همراهی و پاسداری از آخوندهای غارتگر و جنایت کار بوده، که کارشان همردیف و همگام حزب نازی آلمان در نگهداری و پشتیبانی هیتلر بوده است. به گفته دیگر، سپاه، رژیم کشتارگر آخوندی را تاکنون سرپا نگه داشته، و شاخه قدس آن کارهای تروریستی و جنایت هایی در سطح بین المللی انجام داده، که باید در فردای آزادی ایران پاسخگو باشند.

همان گونه که هیتلر حزب نازی را به رشد و ترقی رسانید تا به سر کوبی مردم آزادیخواه پرداخته، و محافظ و پشتیبان خودش باشند. آیت الله بهشتی نیز پس از سالیانی ماندن در آلمان، در بازگشت خود، خمینی را وادار به بنیان گذاری سپاه پاسداران کرد. سپاهی که کمترین هویت مردمی و ایرانی ندارد، و دربست نوکر دست به سینه و مزدور روضه خوان مشهدی است. البته در کنار دزدی های بی حد و حصر چند گله آخوند، همان گونه که گفته شد، سپاه نیز چوب حراجی بر روی میهنمان زده، و به غارتگری و چپاول و تخریب کامل آثار تاریخی و بناهای ایران پرداخته است. پس از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، حزب نازی مورد کینه و نفرت تک تک مردم قرار گرفت، و سران آن در دادگاه نورنبرگ محکوم به زندان، و یا اعدام شدند.

این سمبل و نشان سپاه پاسداران است. نخست آن که تفنگ علامت خشونت و بی منطقی است. همیشه افراد بی منطق و متجاوز به جای بحث و گفتگو، هفت تیر می کشند. البته دفاع در هرشرایطی لازمست ولی نشان تفنگ بوی جنگ و آشتی ناپدیری می دهد تا صلح . دیگر این که، نوشته عربی خواست ملت ایرانی نیست. این هم نشان بردگی و نوکری تازیان است. مردم ایران با این رفتارهای ضد ملی مخالفند.

این سمبل و نشان سپاه پاسداران است. نخست آن که تفنگ علامت خشونت و بی منطقی است. همیشه افراد بی منطق و متجاوز به جای بحث و گفتگو، هفت تیر می کشند. البته دفاع در هرشرایطی لازمست ولی نشان تفنگ بوی جنگ و آشتی ناپدیری می دهد تا صلح . دیگر این که، نوشته عربی خواست ملت ایرانی نیست. این هم نشان بردگی و نوکری تازیان است. مردم ایران با این رفتارهای ضد ملی مخالفند.

بنابر این، سرنوشت بهتر از حزب نازی برای رهبران سپاه پیش بینی نمی شود. هم اکنون سپاهی به عنوان مزدور رژیم، و کلاهبردار و دزد ملت در مغز و اندیشه مردم است. مردم به فردای انتقام گرفتن از سپاهیان می اندیشند. مردم ایران در اندیشه دادگاهی مانند نورنبرک می باشند تا سپاهیان و ارتشی های خود فروخته و آخوندهای جنایتکار را در آن محاکمه کنند.

نامه حسین علایی و ماله کشی بعدی او، و اظهار نظر شماری از رهبران سپاهی که دوره کنونی قابل مقایسه با دوران گذشته نیست، در گذشته آزادی نبوده و شاه مرتکب جنایت شده، باید گفت این نهایت بی شرافتی و پستی جانوری مانند هر سپاهی است که چنین دروغ شاخ داری را بگوید. در دوران سلطنت محمد رضا شاه، گرچه شاه خودش دیکتاتور بود، و آن دیکتاتوری تنها در او، و آنهم امور سیاسی وجود داشت، و در همه امور دیگر آزادی و دموکراسی بود.

در گذشته مانند زمان کنونی دیکتاتوری وجود نداشت. میزان کشتار و اعدام هم ناچیز بود. این رژیم روی چنگیز و تیمور را سپید کرده. اسکندر هم که فاتح جنگ در ایران بود، ۱۰٪ این رژیم جنایت نکرد. در حقیقت ما با یک جنایت کار و یا یک فاشیست، و یا یک زورگو روبرو نیستیم. هر آخوند فکسنی زوار دررفته، یا هرسرباز امام زمان، هر مأمور گشت، هر پلیس دون پایه در کلانتری ویا هرمزدور خامنه ای و جیره خواران مجتبی خامنه ای، جنایتکار، زورگو و متجاوزند. تاریخ آینده ایران نشان خواهد داد که جنایت و زورگویی این رژیم با همه جنایت های تازیان ۱۴۰۰ سال پیش برابری می کند و کم و کسری ندارد.

اینجاست که به آن تعداد از سپاهیان و ارتشی هایی که خود را به رژیم نفروخته اند، و یا از رژیم برگشتند و می خواهند به مام میهن ملحق شوند، توصیه می گردد که مانند سردار علایی و عده ای دیگر که شجاعانه راه وی را مورد تأیید قرار دادند، برای یک بار هم که شده در عمر خود شرافت و انسانیت داشته باشند و با اقدام خود رژیم جهل و جنایت را که لکه ننگی در تاریخ کشورمان است، از میان بردارند، و قهرمانان ملت و فرزندان پاک این آب و خاک به شمار آیند.

 • Razmjoo Kafar

  تف بر ان علی خر زورِِ گردن زنشان، تف بر ان محمد فاسدِ کودک گرای شان، تف بر ان اللهِ بی غیرت شان، تف بر ان اسلامِ سرطان زای شان و تف بر این رهبرِ معظم و ادمخوارِشان.
  نفرین ابدی مردمِ خوب این سرزمینِ اسلامزده بر اوباشان و مزدورانِ حکومتِ نامنزه و سرتاپا آلودهِ اسلامی. 

  رزمجو از طایفهِ ( صد در صد ایرانی و محترمِ ) کفار 

  • Aaaaaaaaaaaaaaa

   تف بر ان رحمی که تو حرامزاده را بر زمین انداخت

   • Razmjoo Kafar

    بویِ نامطبوعِِ سوختنِ قسمتی از بدنِ ناشریفِ شما، کاملا قابل حس است. 

    رزمجو از طایفهِ ( صد در صد ایرانی و محترمِ ) کفار

   • Mani Raminzadeh

    من که نمیدونم تو مردی یا یه زن هرجایی هستی.
    اصلن برام هم مهم نیست که تو چی هستی. مردی یا زن. اونم هرجایی.
    از این نظر میگم تو هرجایی هستی، حال زن هرجایی و یا مرد هرجایی. فرقی نمیکنه. همینقدر که به رزمجو که از اسلام لعنتی
    بیزاره و درددلشو داره خالی میکنه فحش والدین میدی.
    شاید فکر میکنی که او نمیتونه به توی هرجایی فحش بده. خاک توسر تو هرجایی بدبخت بکنن .
    اگه ازش معذرت خواهی نکنی خودم توی همین صفحه دهنتو بیس ویک میکنم. گوش کردی هرجایی یا نه

  • Bahram

   داداش تو هم انگار سوزنت گیر کرده هان!!
   حرف دیگه ای نداری بزنی؟!!
   D:

   • Razmjoo Kafar

    داداش! لطفا این اجازه را بمن بده که نفرتِ خود را از این دینِ مصیبت زا، اورنده های کثیفش و  سردمدارنِ فاسدِ حکومتِ نامنزِه اسلامی، فعلا با چنین کلماتی ابراز کنم.
     حرف های دیگری هم دارم که بموقع اش خواهم زد.با امید به اینکه بپذیری. 

 • Bahram

  با مطالب این مقاله کاملا موافقم.
  به امید آزادی ایران از چنگال تازیان و تازی پرستان و میهن فروشان حرامزاده!

 • فرهاد

  دشنام در تمام ادیان و فرق ناپسندیده است . اگر کسی از اسلام و سپاه و ارتش و … بدگویی کند نشان از آن است که آنها درمسیر خود به خوبی در حال پیشروی به جلو هستند.
  تاکنون هیچ سپاهی هفتیر کشی نکرده .بلکه اون هفتیر کشای بی منطق مال امریکا هستند از تو فیلماشونم معلومه . واقعا برات متاسفم

 • Sghiassi_fhc

  وحدت در کثرتنوشته ای برای همه برادران و خواهران کشورهای دنیای سوم ما اگر زندگی مردم و دولت آمریکای شمالی را در نظر بگیریم می بینیم که مردمی با نژادها ملیت ها و مذهب هاحتی بی بی مذهب ها ظاهرا درکنار هم زندگی میکنند. ومثلا در بمب گذاری های زیاد خبری نیستدر صورتیکه همان نفرت و بدبینی در بین مردم این سامان هم هست منتهی قوانین ظاهرا سعی دارند که این فاصله ها را پر کنند.اگر توجه داشته باشید در غرب هم افراط گرایان و کسانی که حل هر مساله ای را در کشت کشتار می بینند هستند و نمونه ای از آن مردی بودکه در نروژ مردم را به گلوله و بمب بست و یا جوانی مسلمان را هدف گلوله قرار داد که حتی جوان مسلمان سعی کرد که از اعدام قاتل خود جلوگیری کند و با درست کردن کمپنی سعی در نجات قاتل خود از دستگاه اعدام داشت که متاسفانه موفق نشد.ماهمه متاثر از اطراف خود و از پدرمادر خود و از معلمان خود هستیم و با کمبودهای اجتماعی می بایست مبارزه کنیم. در غرب و شرق و در تمامی دنیا مشگلاتی هست که همه ما بخصوص مردم طبقه متوسط و فقیر با آن دست به گریبان هستند.مردی که خودش یک بچه باز و یک قاتل هست و به زنان ودختران وحتی بچه های مردم تجاوز میکند و همه را کم بیش در خفا انجام میدهد اگر ببیند که مثلا زن مسلمانی با مردی دست داده است فریاد وااسلاما یش بلند میشودو قشقره ای بپا می کند.رهبران اسلامی کسانی مثل قذافی یا صدام ملت های خود را بخاک خون میکشند و برای دیوانه گی های خود و جمع ثروتهای نجومی و گسترش شهوت رانی و قدرت طلبی خود جوانان بی گناهی را به دم گلوله های توپ می فرستند و پنجه در پنجه قدرتهای بزرگ میزنند و عملا برای رونق بازار فروش اسلحه و غارت کشور خودشان اقدام میکند. پولی نفتی که بایست صرف آبادانی و رفاه مردم بینوا شود به جیب دلالان اسلحه و مواد مخدر و مواد منفجره و شرکتهای بیمه ریخته میشود.و هر کس هم که مخالفتی کند به اعدام و کشتن محکوم میشود؟ جوانان کشورهای ما عوض رفتن به پوهنتونها و تولید و زندگی سازنده برای نفرت و جنگ شستشوی مغزی داده میشوند و فکر میکنند که تنها راه رهایی کشتن و بستن است؟گرچه در این زمانه اشخاص خیره خواه مردم دوستو وطن پرستی هم پیدا شدند ولی متاسفانه باز به علت تکروی و نداشتن مشاورهای خبره راه هاییاشتباه رفتند که منجر به صدمه ملت های ما تاکنون شده است.اکثر نخبه گان کشورهای دنیای سوم به دامان شرق و غرب مثلا پبیشرفته پناه برده اند ودر آن کشورهای بجز تعداد کمی از آنان که توانسته اند با هوش سرشارشان توجه دولتهای میزبان را جلب کنند بقیه به کارهای پوچ مشغولند که عملا در ردیف کارگران بدنی و یا درنهایت دارنده گان مغازه هایی برای فروش اجناس دیگران هستند. مثالش دکترفیزیکی است که لبه موکت چرخ میکند یا مهندس برقی که عروسک می فروشد.غرب هم با یک سیستم پیشرفته اجازه تکامل به طبقه متوسط خود عملا نمی دهد و نمونه اش تشویق مردم به خرید خانه بود که با وامهای بسیار راحت مثلا مردم را میخواستند صاحب خانه کنند ولی بعد قیمت های خانه هارا بشدت پایین آوردند وهمه پیش قسط های مردم طبقه متوسط را غارت کردند و چون نتوانستند بعلت مشگل های ایجاد شده قسطهای بانک را بدهند خانه هایشان حراج شد و تمامی سرمایه و پس اندازهایشان غارت شد وهمراه با مالیاتهای سنگین صرف خرید اسلحه برای جنگ گردید. مشگل از کجاستاز اینجاست که در کشورهای دنیای سوم بخصوص اسلامی مردم را گروه بندی طبقه بندی میکنند و هر طبقه و گروهی را برضد گروه دیگر وارد عمل میکنند تا هم اسلحه های خود را بفروشند و هم مردم از وحدت کار کوشش و پبیشرفت باز ایستند. مثالش جنگ ایران و عراق است که میلیونها از جوانان مسلمان دوکشور بخاک خون کشیده شدند میلیاردها دلار سرمایه دوکشور از بین رفت و برنده اصلی این جنگ آتش بیاران معرکه شرکتهای فروش اسلحه مواد مخدر ومواد منفجره و بیمه بودند.به عبارت دیگر ما بازیچه دست شرکتهای تولید اسلحه سازیبیمه و مواد مخدر شده بودیم.یا همان جنگ و برادر کشی سی ساله ای که در کشور خورشید درخشان است.تمامیت خواهیخود بزرگ بینی که همه فکر میکنند که عقل کل هستند و همه دانو احیتاج به مشورت و تبادل نظر و شیندن نطزیه های دیگران را ندارند.هرکسی دارای یک دید یک راه و یک روش است و ما نمی توانیم که همه را وادار کنیم مثل ما فکر کنندکه نتیجه اش دورویی میشود. زنان دختران ما خود سوزی میکنند و مردان و پسران ما خود ارضایی و جنگ؟ پس تکلیف تولید و تحصیل و پیشرفت چه میشود؟ دختران ما بایست در کیسه شود که باعث تحریک مردان ما میشوند و ممکن است که به آنان حمله شود. دید هرکسی نسبت به زن فرق میکند یکی ممکن است زن و دختر تنها برایش یک آلت تسکین شهوت باشد و بجز آن برایش ارزشی قایل نیست و زن تنها وسیله دفع شهوت اوست.دیگری به زن بچشم دوستمادر خواهر دختر نگاه میکند وبرای بدن او و فکر او ارزش قایل است و تنها برای کامجویی و شهوت رانی زن را نمی خواهد.دیگری تنها یک هنرمنداست که از زیبایی های خلق زن لذت می برد و به آن احترام میگذارداو در حقیقت با دیدن زیبایی های زن و یا مرد ویا حیوان و طبیعت به درگاه حضرت یزدان آستانش را می بوسد و او را در خلق این زیباییها سپاس میگوید.بدن برهنه زن برای او یک وسیله شهوت نیست که بلکه یک وسیله ستایش از خالق پرقدرت استمسلم است که بین این سه دیدزن بصورت وسیله دفع شهوتزن دوست و همسردختر مادر خواهرو زن غایت هنر آفرینشو عظمت خلق او در دستگاه خداوند متعال حالا با این سه دید که نمونه اش را گفتم مسلم است که بین این سه دید اختلاف شدیدی وجود دارد و هر سه شاید برای پیش بردن راه خود بخواهند طرفهای دیگر را محکوم کنند و اگر بتوانند بکشند؟ همین طور هم در ثروت مردمانی هستند که فکر میکنند که تافته های جدا بافته هستند و همه مواهب دنیا مال آنان است و دیگران حق استفاده از آنها را ندارند. مردی که مثلا صد زن دارد و صد مرد جوان را هم بیضه بریده کرده است تا از مثلا ناموس او دفاع کند اگر ببیند که زنی با مردی دست میدهد فریاد وا اسلامش به آسمان میرسد؟

 • Sghiassi_fhc

  هنګامی که شاګرد لیسه بودم معلم فقه اسلامی میګفت که کفن فروشی شغلی مکروه استاز وی پرسیدم چراګفت چون شاید صاحب آن برای کسب بیشتر آرزوی آنرا داشته باشد که مردم بمیرند تا او کفن های بیشتری بفروشد؟اګر با این دید اسلام جلو برویم فروش یا تهیه سلاحهای کشتار جمعی هم بایست حرام باشد زیرا کسانی که آنرا تهیه میکنند برای کشتار مردم از آن سو استفاده خواهند کرد. قیمت یک بمب یک میلیون دالر است خوب اګر جنګی نباشد کی میآید و بمب یک میلیون دالر میخرد؟ کشورهای کنونی اسلامی کشورهایی طبیعی نیستند بلکه ساختار آن استعماری استآنان امپراتور عثمانی را تکه تکه کردند و سرزمین ما را هم پاره پاره نمودندبرادران کرد در چند کشور سیاسی زندګی میکنند و بلوچ ها و دیګران هم همین طوربعد هم بین همه ما اختلافهای پوچ انداختند و مذهب های ګوناګون را پی ریزی کردندتا هرکس ساز خودش را بزندوتفرقه باشد و اتحادی برای پیشرفت کشورهای مسلمان نباشد.

  ما مجبوریم که برای دریافت علم و دانش به دریوزګی غرب و شرق برویمو آنان سیستم خانوادګی ما را هم از بین برده اند.مادی ګرایی بیش از حد حرص طمع دزدی فسادرشوه خواری تمامیت طلبی را بر ما حاکم کرده اند در صورتیکه ما در ګذشته نهچندان دور دارای اخلاق مهمان دوستی ګذشت فداکاری و عطوفت بودیم.درکشورهای ما ثروتمندان بخصوص با ثروتهای کلان غیر مشروع یاحتی مشروع بجای ساختن پوهنتونبرای بی نیازی علمیو فنیساختن بیمارستانبرای درد مندان و ساختن مسکن و ایجاد کار و تحصیل برای مردمو امکان ازدواج برای جوانان که مریض روحی و روانی نشوند و با خود ارضایی عقب افتاده نګردند و دارای عقده های بیشماری نشوند ثروتهای خود را صرف عیاشی ساخت قصرهای تلا و حمامهای عاج برای غسل جنابت شانمیکنند فرزندان آنان هم دراروپا و آمریکا به خوش ګذرانی و دست درازی به دختران آزاد آنجا با صرف پولهای باد آورده پدرانشان مشغول هستند و نام جوانان معمولی کشورهای ما را سیاه میکنند.بما اتاق اجاره نمیدادند زیرا از خارجی های شرق بیزار شده بودند ولی ثروتمندان شرق بچه هایشان بهتری خانه ها را میخریدند و با دختران آزاد آنجا بیرحمانه عشق بازی و شهوت رانی میکردند و تاوان آنرا ما بایست پس میدادیم. من که اول به آلمان رفته بودم با دیدن محیط آزاد دیګری فکر میکردم که همه اینان بدکاره هستند و بی اخلاق ولی بعدا به مرور زمان بمن ګفتند که این شما ها هستید که از آزادیهای ما سو استفاده میکنیدمردان ما و پسران ما اګر با دختری یا زنی دوست شوند برای تنها ارضای جنسی و بعد فرار نیست بلکه با او میخواهند بعد ها ازدواج کنند. همان طور که قبلا نوشتم معیارها در دنیا فرق دارد مثلا در هند خانواده دختر به خواستګاری داماد میرود و هرچه دارند به داماد میدهند حتی شنیده ام که خودشان فقیر میشوند تا دامادشان ثروتمند شود.

  هنګامیکه در تانزانیا معلم بودم دخترانی از شاګردان من آبستن بودند آنان با خانواده خود زندګی میکردند و حتی پدر از دختر نمی پرسید که پدر کودکی که در شکم داری کیست.درصورتیکه در کشورهای ما پدر ممکن است حتی دختر را برای غیرت بکشد؟ اګر در کشورهای اسلام لااقل مثل کشورهای دیګر عدالت برقرار شود و آزادی به مردم داده شود شاید این فتنه ها دورویی ها از بین برود و اینهمه تظاهر و فساد ریشه کن شود.جوانان ما با خیال راحت بتوانند تحصیل کنند و بکشورهای خود خدمت نمایند. اخلاق در دوست داشتن و انصاف است و اینکه به حق دیګران هم احترام بګذاریم و خود را علامه دهر و همه دان ندانیم چه بسا که خود ما در راه خطا هستیم ولی خود خواهی و غرور و تعصب هاب کور به ما اجازه نمیدهدکه راه را ببینیم. مثلا کسی مانند قذافی هم کور است و هم کرنه صدای مردم را می شنود و نه مردمی که مخالف او هستند می بنیند.این دزدیها و تمامیت خواهی همه مارا به زمین خواهد زد وفتنه ګران و غارتګران بین المللی را بجان ما خواهد انداخت.کشورهای اسلامی نفت و سایر منابع طبیعی خود را ارزان میفروشند و با آن سلاحهای ګرانقیمت میخرند و با آن سلاحها بجان مردم مظلوم خود می افتند. آنان تفرقهبین مردم می اندازند و نفرت پراکنی میکنندتا بتوانند با بازاریابی کسانی سلاحهای خود را بفروشند. جنګ میان شیعه و سنی تا بحال میلیونها نفر قربانی داشته استچرا ؟

  زیرا علمای هر دو مذهب وابسته بودند و مردم را علیه همدیګر تحریک کردند و به کسی اجازه ندادند که مطالعه کند و ببیند که این دو مذهب فرق چندانی باهم ندارند و در بعضی از موارد مهم باهم مشترک هم هستند.سیستم بین المللی میخواهد که مردم نادان باشند تا بتوانند برنامه های مخرب خود را برای غارت پیاده کنند. جهل زیر بنایی است که غارتګران به آن وابسته هستند مردم بایست نسبت بهم بی تفاوت باشندتا هرکاری که آنان میکنند با خطر مواجهه نشود.آنان حتی به مردم طبقه متوسط کشورها خود هم رحم نمی کنند و میخواهند که آنان هم کم سواد و نیمه جاهل باشند.تعصب های کور را دامن میزنند تا آدمک های خود را داشته باشند که برای منافع آنان بی چون چرا می جنګند؟اګر مثلا یک زن افغان با یک مرد آمریکایی دست بدهد اینرا پیراهن عثمان میکنند ولی به مشګلات واقعی مردم توجهی ندارند.میخواهند مردم را به جزییات مشغول کنند تا کلیات را غارت نمایند. من میګویم جوان بایست خوب درس بخواند نه اینکه در لیسه معلم نداشته باشد چون مغز جوان آماده است و بناید وقت اورا بهدرداد که ګفته اندالعلم فی الصغرکالنقش فی الحجریعنی دانش آموزی در کودکی مثل نقش بر سنګ است که پاک نمی شود. جوانی که مرتب درګیر مسایل جنسی خود ش است و به خود ارضایی مشغول مشګلی است که بایست درمان پزشکی شود.

  البته جوانان ثروتمند شاید این مشګل را نداشته باشند.پس دانش آموزی طبق ګفته اسلامی هم واجب استالطلب العلم فریضیه علی کل مسلم و مسلمهدانش جویی بر هر زن و مرد مسلمان فریضیه است. قرآن کریم بایست آموزش داده شود آنهم با ترجمه و توضیحتا جوانان علاوه بر داشتن علوم فیزیکی و طبیعی به علوم انسانی هم وارد باشنداخلاق هم باید آموزش داده شود و پاکی درستګاری خدمت به خلق در جوانان باید ریشه داشته باشد.شنیده ام که جوانانی که دوستدار مرام کمونیست ها بودند و مدتها در کشورمان خدمت کردند با کمک اسلحه آمریکایی و برای حفظ جوانان دیګر را برضد آنان تعلیم دادند و به کشتار هم پرداختند. هر جوانی ممکن است هر چندی مجذوب فرهنګی و ایده ای شود با کشتن وی کارها درست نمی شود.کشورزیبای ما آزمایشګاه شرکتهای اسلحه سازی شدو میدان جنګی برای ابر قدرتها با سربازی جوانان مظلوم ما ؟ ما بایست باندازه کافی با کمک سایر کشورهای اسلامی پوهنتون و بیمارستان و کار ومسکن و خوراک داشته باشیم تا مردم ما در عذاب نباشند.تعصب های کور بایست جایش را به تساهل بردباری ګفتګو بدهد.

  آیا اسلامی با داشتن جوانانی فهیم و دانشمندپرکار و دانا و مهربان با اخلاق بهتر است یا با داشتن ګروهی تمامیت خواه متعصب بدون خرد بدون درک علمی مفلوک فقیر ګرسنه رشوه خوار و آدمکش؟آیا ابن سنیامولانا مایه فخر اسلام هستند یا مردم بی خردنادان که حتی از خواندن قرآن هم عاجزند؟تنها مقلد های متعصبی هستند که به دستور ملایی شاید خود فروخته به شرکتهای بمب مواد مخدر و بیمه دستور و راهنمایی میګیرند.آیا حجاب و عفت باطنی مهم است یا حجاب زوری ظاهری؟ اګر مردی و زنی بطور عمیق به اسلام معتقد باشند و با اخلاق باشند حجاب در آنان تاثیری ندارد.همه مامیدانیم که برای مردی که نتواند خود را کنترل کند و اخلاق نداشته باشد یک زن در حجاب کامل هم هوس انګیز است و برای مردی با فرهنګ و با اخلاق یک زن لخت هم محرک نیست؟ شما اخلاق را با زور و با کشت کشتار نمی توانید تحمیل کنید اینرا هم بدانید که شرکتهای عظیم سازنده اسلحه و مواد منفجرهمواد مخدر و بیمه عاشق آن هستند که جنګی باشد تا بتوانند بازار داشته باشند آنان آتش نفاق بین مذهب ها مختلفنژادهای مختلف قومیت های مختلف رامرتب دامن میزنند زیرا این کار و روش آنان برای بازار یابی است .حتی آنان برنامه ریزی کرده اند که کسانی که از دین ها خشمګین هستند به جنګ با سایر دین داران بروند.و من بارها این نکته را به کسانی که ظاهرا از دین برګشته اند یاد آوری کرده ام که بازیچه دست این فتنه ګران نشوند.

  متاسفانه اکثر رهبران کنونی دنیای اسلام یا اصلا اعتقادی به اسلام ندارند بلکه تنها متظاهرانی بیش نیستند ویا اصلا به مشګلات مردم آګاهی ندارندو یا دیوانه های دیکتاتوری هستند که کور کر شده اند. وګرنه کشورهای ما که در روی دریای نفت خوابیده است چرا بایست روی این ثروت عظیم مردم ما حتی ګرسنه باشند؟ این دیګر داستان نیست که شیوخ عرب سرمایه ملی مارا غارت میکنند و صرف عیاشی خود مینمایند و دم از اسلام هم میزنند؟اسلامی که جهاد بر ضد فقر جهلرا هم تایید کرده است و یا دادن خمس زکوتو دادن ثروتهای خود به دیګران حتی اګر مشروع هم باشند . میګویند که حضرت علی برای مصارف زندګی خود حتی کارګری هم میکرده است؟ویا حضرت عمر سهمی بیشتر از سربازان خود از غنایم کشور نداشته است؟ولی خودتان میدانید که رهبران بودند که نام اسلام هم را یدکی می کشیده اند و ده ها زن داشته اند و اصراف میکردند و غارت می فرمودند و جوانان مردم را اخته میکردند تا از دختران و زنان آنان حفاظت کنند.همه ما فرزندان آدم و حوا هستیمو همه با هم قرابت داریم.حضرت آدم و حوا هم لخت بودند و لباسی نداشتند و به آن وضع عادت کردند بعد هم که بچه دار شدند خواهران و برادران باهم ازدواج کردندیعنی با هم همبستر شدند زیرا در آن زمانکه محضر ازدواج نبود.الطلب العلم ولو به سیناګر دانش حتی اګر در چین است آنجا برو.درخت تو ګربار دانش بګیردبه زیر آوری چرخ نبلوفری را.ای بی خبران کجایید کجایید محبوب در اینجاست بیآیید بیآیید.و ای اهل عالم همه شما باریک دارید و برګهای یک شاخسارو ګلبرګهای یک ګلبنبه نظر فساد و ظلم بیګانګی شهوت تمامیت خواهی بهم ننګریدکه سراپرده وحدت عالم انسانی بلند خواهد شد. از بی تقوایی و ستم ګریزان باشید که دنیا و آخرت شما را پایمال خواهد کرد.در اسلام هم صدها مکتب و مذهب فلسفی هستو بعضی ازآنان بسیار مدرن هستند.زیرا آنطور که من شنیده ام حضرت علی فرمودند فرزند زمان خود باشید و با زمان پیش بروید ؟
  غرب خودش یک غارتګر است حتی مردم خودش را غارت میکند برنامه ریزی کردند تا مردم خانه بخرند و همه پس اندازها رفت برای خرید منزل بعد ناګهان قیمت های مسکن را ۶۰٪ پایین آوردند یعنی تمامی پیش قسطهای مردم از بین رفت و به بانکها بدهکار شدند و عملا عده ای از طبقه متوسط بخاک سیاه نشستند. آنان خواهان از بین بردن طبقه متوسط هستند در تمایم دنیا طرفدار جهل تمامیت خواهی پادوهای خود تفرقه نفرت و نداشتن اتحاد؟ اګر مردم طبقه متوسط و فقیر دنیا متحد شوند پیروز میشوند.

 • Sghiassi_fhc

  ما برای بی نیاز بودن به غرب و شرق به چه چیز احیتاج داریم ؟ مسلم است که به علوم جدید آزادی فکر تحصیل و رفاه شفاخانه و ورزش نیازمندیم. متاسفانه در کشورهای مسلمان موضوع فرق میکند ما ګیر یک مشت دزد قالتاق افتاده ایم که برایشان جز برده ای بیش نیستیم.نظیر آقای قذافی که کل مردم کشورش را خاین وموش صحرایی می خواند و برایشان هیچ ارزشی قایل نیست چهل دوسال حکومت کرده و حالا هم میخواهد که خانواده اش مثل یک خانواده سلطنتی باشد.میلیاردها دلار ثروت ملی را خرج بمب توپ تانک کرده و با همانها ملت خودش را هم کشته است. شیوخ عرب در بهترین قصرها تلا زندګی میکنند و در حمامهای عاج غسل جنابت میفرمایندآنان با کمک شرکتهای اروپایی و آمریکایی سرمایه ملی مارا به تاراج می برند و مارا در فقر فاقه رها میسازند.آنان به دست برادران ما اسلحه میدهند تا برادرانی که دیګر اندیش هستند بکشند. میګویند که کمونیست های افغانی بسیار انسانهایی والا و بشر دوست بودند و برای ترقی مردم زحمت کشیدند ولی به دست برادران دیګر ما تفنګ دادند و آنان را شست شوی مغزی کردند تا برادر کشی کنند. متاسفانه این تعصب های کور و جهل و تنفرها را در ما نهادینه کردند که تنها خود را که متاثر از یک مکتب و روش هستیم محق میدانیم و دیګران را خطا کار و حتی به آنان اجازه دفاع و ګفتګو هم نمی دهیم میخواهیم خونشان را بریزیم چون دګر اندایش هستند. ثروتمندان ما که جوانان مارا آدمکهای خودمیکنند و آنان را به تعصبهای غیر علمی آلوده میکنند خودشان همه نوع کثافتکاری میکنند ولی جوانان را بر ضد سایر جوانان تحریک میکنند.فرزندان ثروتمندان کشورهای اسلامی در بهترین پوهنتونهای دنیا تحصیل میکنند و از همه مواهب دنیا استفاده می نمایند آنوقت جوانان طبقه فقیر و متوسط ما در جستجوی آب نان هستند و به خود ارضایی و خود سوزی و خود کشی روی
  میآورند. مګر دین اسلام از دین مسحیت جوان تر و مدرن تر نیستچرا بایست دختران و پدران را در مسجد ها از هم جدا کرد؟تا آنجا که من شینده ام مادران اروپایی به دختران و پسران خود سفارش میکنند که تا دختری یا مردی را دوست نداشتی با او همبستر نشو.و مادران باشرف مسلمان به فرزندان خود میګویند اګر عروسی در کنارت باشد هرګز جز به چشم پاک خواهری به او نظری نیانداز

  حالا برخی از کسانی که جز خور خواب شهوت چیزی نمی فهمند اصرار دارند که بایست زنان را در کیسه کرد که آنان تحریک جنسی نشودآیا در بین حیوانان هم چنین است؟دخترهای ما زنان ما بایست از ورزش آزادیتفریحهایسالم برکنار باشند زیرا آقایان حشری میشوند؟کسی در این ور دنیا شنا میکند و کسی دیګری در آن ور دنیا دین خود را در معرض خطر می بیند و میخواهد آدمکشی کند.من مجبور شدم که به آمریکا بروم و ترجیح میدادم که در کشور خودم بلخ زیبا کار کنمولی نشداینجا آمدم مدرسه ای شبانه روزی باز کردم که بخدمت جوانان در آیمدر مرزعه مدرسه من جوانان میتوانستند که خوراکهای بهداشتی طبیعیکشاورزی کنند و از خوردن غذاهای فاسد و مملو از هورمونهای چاق کنند و سرتان زا در امان باشندحال عوض کمکبه من حسادت میکنند؟برای ساختن کشورهای پیشرو و بهتر بایست اول اخلاق اجتماعی بالا رود و اعتماد و دوستی جایش را به فساد و بدبینی بدهد.کسانی که حتی اینطور فکر میکنند که برادر به خواهر هم تجاوز میکند اګر آزاد باشند اشتباه میکنند. زنان و مردان ما هم بایست مثل کشورهای پیشرفته با اخلاق اجتماعی بزرګ شوند و بهم خیانت نکنند.محدود کردن بیش از حد دختران آنان را بصورت عروسک در میآورد و بیکاره هستند و اګر شوهر و یا پدری نتواند مخارج آنان را بدهد در اجتماع سقوط خواهند کرد ولی زنان ودختران تحصیکرده براحتی میتوانند ګلیم خود را از آب بیرون بکشند وحتی از شوهرشان از بین برود میتوانند از فرزندان خود نګهداری کنند.حالا آقای خون ریز اګر مرد میدانی برو با فساد جهل ظلم و ستم جهاد کناګر میتوانی بچه بازها را بکش دزدان میلیادری بکش نه یک معلم زحمت کش را که سالها تدریس کرده ولی آهی در بساط ندارد. سیستم غارتګر در غرب به مردم وام میدهد و آنان را برده بانکها میسازد.بجای فکر کشت کشتار به تحصیل علم قیام کنو دردهای مردم را بفهمنه اینکه دایم از شهوت مغزت را پر کنی؟این را بدان که در غرب این زنان هستند که حاکمان واقعی می باشند و این آنان هستند که بر مردان حکومت میکنند؟البته اینهم افراط تفریط است باید زن مرد با هم دوست و یکرنګ و مهربان نسبت بهم باشند.امیدوارم که توضیحات من خشم شمارا فرو کش کند فکر نکنید که چون زنان و دختران درغرب آزاد هستند همه آنان وسیله دفع شهوت مردان هستند. اینجا هر مردی به زنی تجاوز کند مجازاتی سنګین دارددوست ګرام خانه قاضی ګردو بسیار است ولی شمارش دارد متاسفانه اسلامی که قبلا دین اخلاق وپاکی معرفی شده بود اکنون دین جهل ظلمت و تروریستی معرفی میشودمن آنچه شرط بلاغ هست با تو میګویمتو خواه از سخنم پند ګیر خواه ملال .تمامی فحش ها و زشتی هایی که میکنی بخودت برمیګردد.نام من هم آن نیست که می بینی