به کار بردن عنوان فیلسوف دینی یک مغلطه است، زیرا فیلسوف دینی وجود خارجی ندارد ۱۱

فیلسوف نمی تواند انسانی دیندار باشد، وجود چنان شخصیتی امکان پذیر نیست؛ انسانی که عقل دارد و از قدرت اندیشیدن برخوردار می باشد و در راه گسترش رفاه بشر و خدمت به انسانیت و گشودن درهای جدید معرفتی و اخلاقی تلاش می کند، به هیچ وجه نمی تواند فردی دیندار با اندیشه های مذهبی باشد که در قالب های از پیش ریخته و از قبل تراشیده شده مذهبی حرکت کند و هر فرضیه ای که خارج از محدوده دینی و مذهبی اش باشد را رد نماید و خود را فیسلوف هم بنامد.

بزرگترین مغلطه گر مذهبی که خود را فیلسوف می خواند، محمد غزالی طوسی می باشد که در غرب و شرق عالم هیچ انسانی دیندارتر از وی پیدا نمی شود. غزالی یک انسان متحجر، عصبانی و گردن کلفت بود که سرانجام به بن بست فکری رسید و عبایی به سر خود کشید و از نظامیه بغداد خارج گشت و نادم و پشیمان از تمامی کارها و اشتباهاتی که کرده بود، در شهر طوس گوشه نشین گشت.

علی شریعتی سمبل روشنفکران دینی در ایران و تئوریسین حکومت اسلامی و ولایت فقیه که با استفاده از جملات زیبا و نا مفهوم و همچنین تقلید عقاید و اندیشه ها و گفتارهای فیلسوف های غربی و تبدیل آن ها به نظریات اسلامی، لباس زیبایی را تن عروس زشت منظر اسلام کرد و انقلاب اسلامی را پایه ریزی نمود و جوانان ایران زمین را فریب داد.

علی شریعتی سمبل روشنفکران دینی در ایران و تئوریسین حکومت اسلامی و ولایت فقیه که با استفاده از جملات زیبا و نا مفهوم و همچنین تقلید عقاید و اندیشه ها و گفتارهای فیلسوف های غربی و تبدیل آن ها به نظریات اسلامی، لباس زیبایی را تن عروس زشت منظر اسلام کرد و انقلاب اسلامی را پایه ریزی نمود و جوانان ایران زمین را فریب داد.

من نمی دانم مغلطه گرانی چون دکتر سروش و فرزندش چه از جان مردم می خواهند؟. قضیه بسیار ساده است؛ مردم حقوقی شهروندی و انسانی دارند که باید رعایت شود و این دو نکته ابتدایی ترین حقوق مردم یک اجتماع هستند و هیچ خواسته ای نمی تواند از این دو مسئله حیاتی کمتر باشد.

این دین مبین اسلام که آقای سروش و پسرش و دیگر هم فکران ایشان برایش فلسفه بافی می کنند و برای شرح دستوراتش دست به هر دروغ نخ نمایی می زنند و از عبارات بی معنایی چون “قرائت های مختلف” استفاده می کنند که خودش یک مغلطه بزرگ است چرا اینکه اگر فرضیه مهمل “قرائت های مختلف” درست باشد برای دستورات دینی اسلام در ایران دست کم هفتاد میلیون قرائت وجود خواهد داشت، چه حقیقتی در آن نهفته است؟. برای رسیدن به عدالت اجتماعی به کجای این دین سراسر مغلطه، باید آویزان شد؟

اسلام در باب حقوق انسان چه گفته است؟. بیایید قرآن را با هم بررسی کنیم تا دستوراتش را درباره حقوق انسان ببینیم تا دریابیم حقوق بشر در این دین مبین اسلام، جایگاهی ندارد حال شما بنشینید و هی فلسفه برای این دین ببافید. آیا در قانون اسلامی حق یک مسلمان با حقوق یک یهودی برابر است؟. بدون شک چنین نیست و بنابراین در نخستین گامی که ما در راه موهوم تفکر دینی بر می داریم، متوجه خواهیم شد که تفکر اسلامی، تفاوت میان انسان ها و حقوق ایشان را از زن و مرد شروع می کند. مگر می توان بین حقوق انسانی مردمان به دلیل جنسیت ایشان فرق قائل شد؟.

انسان می تواند فیلسوف باشد و در باب دین نیز سخن بگوید اما نمی تواند فیلسوف دینی باشد چرا که این دو امر با یکدیگر تناقض دارند؛ زمینه فیلسوفی تعقل و اندیشیدن است و زمینه دینی بودن تعقد و باور یه یک دستورات خاص مقدسی می باشد که اجازه پرسش و کنجکاوی در رابطه با آنان را به انسان نمی دهند. بابت شر و دردسری که آقای سروش و امثال ایشان برپا کرده اند و بلایی که بر سر ملت شریف ایران آورده اند، ایشان تا هزاران سال دیگر نیز بدهکار مردم ایران زمین می باشند.

از علی شریعتی گرفته تا مطهری و سروش و فرزندش، جملگی مانند آن دکتر علفی ها هستند که یک عمر اندیشیدن به مهملاتی چون استوقدوس و دود کردن قاذورات گاو برای رفع طاعون و… به ایشان فرصت نشان دادن میزان علم شان به مردم را نداد و هر زمان که آن دکتر علفی های بی سواد، پزشک حازقی را می دیدند که دانشمند و راهگشا بود، وی را با نگاهی پر از نفرت برانداز می کردند. اما همینکه فرصتی به دست آن دکر علفی ها افتاد؛ پهن گاو آورده و دود می کنند و می گویند پزشکی ما درجه یک است. این دقیقن داستان چگونگی شکل گیری روشنفکر دینی است.

فرتور عبدالکریم سروش را نشان می دهد، ایشان خود را روشنفکر و فیلسوف اسلامی می دانند و خواستار برپایی یک حکومت اسلامی الهی در ایران زمین هستند. گویا ایشان فراموش کرده اند که اوج روشنفکری خود را در امر اخراج با سوادترین و فرهیخته ترین استادان دانشگاه های ایران، نشان داده اند.

فرتور  عبدالکریم حاج لباف معروف به سروش را نشان می دهد، ایشان خود را روشنفکر و فیلسوف اسلامی می داند و خواستار برپایی یک حکومت اسلامی الهی در ایران زمین هست. گویا این روشن فکر نما فراموش کرده  که اوج روشنفکری خود را در امر اخراج با سوادترین و فرهیخته ترین استادان دانشگاه های ایران، نشان داده است.جنایت و ظلم و ستمی که این فرد ضد ایرانی انجام داده، هنوز هم پایدار، و او  ناگزیر است در دادگاهای آینده ایران پاسخگوی آنها باشد.

جریان به راه انداختن تفکر دینی و روشنفکر دینی نامیدن آن، درست مانند این است که ما کلی سرمایه بگذاریم و چند نفر انسان عاقل به دور یکدیگر جمع شوند و کارخانه ای برای اختراع گاری احداث کنند؛ آخر گاری که هزاران سال از اختراع آن می گذرد!. تجریه حکومت های قرون وسطایی اروپا و رنسانس به ما ثابت کرده است که حکومت دینی دوام نخواهد آورد و پابرجایی اش میسر نیست و به گفته ای بهتر، حکومت دینی یک فاشیسم خطرناک الهی است. نهایت فکر متفکران دینی داشتن یک حکومت دینی است که بدون شک به ضرر ملت و مملکت خواهد بود.

باید از روشنفکران دینی پرسید که اگر قدرت دست شما بود و انسان های وارسته ای چون گالیله، دکارت، اسپینوزا، بِیکن و… وجود نداشتند، دنیا امروز به چه شکل می بود؟. آیا شما متفکران دینی اجازه به آزادی رسیدن مردمان در اروپا و رهایی ایشان از چنگال استبداد دینی را می دادید؟.

در این ویدیو آقای مشیری در رابطه با روشنفکری مذهبی سخن می گوید و فیلسوف مذهبی را مغلطه ای بزرگ می نامد.

آقای سروش که خود را روشنفکر مذهبی می داند، در اوایل انقلاب مأمور مخصوص تبدیل دانشگاها به حوزه علمیه شده بود و هر چه استاد فرهیخته، با سواد و کارکشته بود اخراج کرد و تا توانست مهملات دینی را به کلاس های درسی دانشجویان اضافه نمود و جنبش روشنفکری را چند دهه متوقف کرد و امروز اگر درباره آن جنایت نابخشودنی از ایشان سوال کنید، می گوید که من تنها نبودم و کسان دیگری هم در این قضیه دست داشتند. این هم استدلال غلط آقای فیلسوف نما است.

 • Razmjoo Kafar

  با درود های قلبی به جناب مشیری عزیز و کاربرانِ خردمندِ این سایتِ بی نظیر و مردمی،
  اقای سروش چندی قبل در یک مصاحبهِ ویدئوئی عنوان کرد که: اسلام
   ( نامنزه ) یک میراث فرهنگی است و ما وظیفه داریم که این ( سرطان ) را به نسل های بعدی منتقل کنیم.
  از حرفِ این کوچکمردِ نادان، من هم شدیداً متاسف شدم  و هم بسیار متعجب.
  ایشان در صورتیکه فقط! نخواهد که بداند، ولی باید اگاه باشد که این مصیبت که اسمِ ناشریفشِ اسلام است، بوسیلهِ شخصی هرزه، فاسد و کودک گرا ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََعَلَم شد که برخلاف ادعای دروغِین خود مبنی بر عالم بودن برهمهِ اسرار، درنهایت با خوردن َسم، به احتمالِ فراوان، با مرگموش اطرافیانش را راحت گذاشت.
  و بعد از او جانشین های الوده اش چه؟ جنایاتی که با مردم نکردند و چه؟ خون هائی که نریختند.
  صادقانه باید بگویم که این عنصر یا مامور جائی است که حفظ این مذهب ویرانگر  را در برنامه هایِ کاریِ خود دارد و یا اینکه سرِِِ خود برای ندیدن، در برف کرده است 

  با مهر، رزمجو از طایفهِ ( صد در صد ایرانی و محترمِ ) کفار

 • محسن از اروپا

  یک پژوهشگر، محقق اجتماعی، فیلسوف و یا آگاه به علوم سیاسی می تواند هر عقیده و مرامی داشته باشد، اما به هنگام تحقیق و پژوهش نباید تعصب به خرج بدهد و بجای بررسی علمی موضوع، به پیشداوری ها و یا قضاوت های غیر مستدل و برخاسته از تعصب بپردازد. با این توصیف فیلسوف می تواند مذهبی و متدین باشد و یا شکاک و منکر خدا و آتئیست باشد. بنابراین مغلطه خواندن عنوان فیلسوف دینی خود بی خردی محض و کمال ناآگاهی است. به هر حال تمام دانشمندان، فلاسفه و محققان بی عقیده نبوده و نیستند و شما کمتر کتاب محققانه ای را می یابید که نویسنده اش اصولا هیچ عقیده ای نداشته باشد، تأکید می کنم، آنچه مهم است محتوای کلام و اثر آن نویسنده یا اندیشمند است که چقدر مستدل و علمی است. بنابراین اندیشمندان و فلاسفه می توانند متدین و یا بی دین باشند، اما گرایش فکری آنها نباید آثار و کلامشان را از دایره ی علم و استدلال خارج نماید. محسن از اروپا 

 • Ali

   گوسفند بی عقل ,تو عاقلی و ابن سینا ولایب نیتز و دکارت وپاسکال اسپینوزا عقل ندارند?!!  فهم و تشخیصت از بهرام مشیری  احمق دروغگوی هوچی ,بخوبی پیداست.

 • Kir

  همه شماها رو که جمع کنن پشم خایه سروش هم نمیشین. عقل داشته باشین . این حکومت به خون سروش تشنه اس . سروش نه سیاستمداره و نه قدرت طلب . از اندیشه سروش میترسن. کیر سروش تو کس ننه ادمهای دروغگو و بی انصاف . علی الخصوص خامنه ای …

  • Razmjoo Kafar

   تا مرد سخن نگفته باشد،       عیب و هنرش نهفته باشد

 • ضد نامرد

  اقای مشیری خیلی اقایی میکنم و باهات مثل ادم حرف میزنم . مارتین لوتر یکجور فیلسوف فرهنگی بود که کاتولیسیسم  منحط را  تبدیل کرد به پروتستانتیسم . در جامعه ایران راه اصلاح فرهنگ توهین به مقدسات و عواطف مردم نیست . راهش اینست که پله پله خرافات را از ذهن مردم بشوییم . هیچ بچه ای را اول به دانشگاه نمیفرستند . مردم ایران هم صغیر هستند . نکته دیگر اینکه کل کتابهای ضد اسلامی را که جمع کنیم به انداره یک کتاب سروش خرافه زدایی نکرده است . نکته دیگر اینکه تندرویهای امثال شما  جز ضرر هیچ فایده ای ندارد . نکته اخر هم اینکه یک مثقال مرد باش . گیرم سروش سی سال پیش اشتباه کرده ولی در عوض عمرش را و امنیتش را و جانش را بر سر مبارزه با استبداد ولایت کریه گذاشته است . یه مثقال مرد باش فقط یه مثقال….

 • Kashany

  آقای فضول محله آن چنان هم به آقای بحرام مشیری اعتماد نکنید، ایشان لباس خود را
  خیلی‌ صریح عوض می‌کند، میگویید نه به این کلیپ خودش نگاه کنید.
  http://www.youtube.com/watch?v=uxwDK3FPHeM&feature=share

 • amir

  در مورد اینکه فیلسوف دینی داریم یانداریمبحثیست ولی هرکسی ازاد است قاید ونظریات خودرابگوید یا بنویسداین ازادی شا مل دکتر سروش و فرزندش نیز ممیشود حال مردم ازادند که نظرات انان رابپذیرند یا ردکنند هیچکس حق ندارد بگوید چرا دکترسروش وفرزندش اظهار نظر یکنند اقای مشیری میتوانند نظرات انان را مودبنه ومستدل نقد کنند

 • Abazarghafary

  خلق را بر دار کرد ، کس کشی بود این امام //فتنه ها  در کار کرد ، جاکشی بود این امام  //جنگ ها بر پا کرد تا جیب آخوند پر  کند  // جاکشان را بر سر کار کرد ، جاکشی بود این امام //جاکشی  بود با اصل هندی ، گفت من ایرانیم //خون ایرانی ریخت در خیابان, کس کشی بود این امام //پیرو پیغمبر جاکش کجا ؟ مسلم کجا ؟ ایران کجا ؟ //کشور ایران را لانه مار کرد . جاکشی بود این امام //خمینی و فرزند خلفش خامنهی جاکش قاتل ایران را لانه مارهای تروریست کردند با هر وسیله این جاکشان را افشا کنید و نگذارید از این روضه خونهای ۵ ریالی زمان شاه امام بسازند مثل امام علی جاکش و محمد بچه باز و امام نقی کس مشنگ.

 • mardi az iran

  برای من شکی باقی‌ نمانده که این “الدنگ” مامور رژیم است. در شرایط کنونی که رژیم در بحران خود ساخته دست و پا میزند  و متوجه شده که مردم از اسلام و آخوند هم متنفر شده اند، خامنه‌ای عمله های خود را مثل این “الدنگ”  روانه کرده تا با راه انداختن دعوای فارس و ترک با یک تیر دو نشان بزند، هم بحث دین نکبت اسلام را به بی‌ راهه بکشاند و هم با دعوا بین مردم آن‌ها را سرگرم کند. واگر نه‌ چه دلیلی‌ دارد این شخص به طور مرتب و به دون آن که فرصتی را از دست دهد به تاریخ ایران و شخصیت‌های تاریخی‌ آن توهین کند؟ آن هم در جایی‌ این چنین که جز بحث دین چیز دیگری نیست. اگر هم متوجه شده باشید، این مردیکه الدنگ مثل بقیه عمله‌های رژیم بی‌ تربیت و بی‌ فرهنگ است.

 • Behrooz-bruce

  تو هم که هردفعه مارو میبینی پریودی؟! با عرض معذرت! به بیچاره شریعتی چکار داری؟ اون بیچاره که دردش درد حقیقت و انسانیت بود اخرش هم از غصه دق کرد و مرد چون یک انسان در این کشور ندید!