آیا شما خیانتی بالاتر از شرکت در انتصابات فرمایشی رژیم آخوندی سراغ دارید؟ ۷

بیش از یک هفته به انتصابات فرمایشی ملاها نمانده است. انتصاباتی که بار دیگر رژیم غیر مردمی، از سادگی ، ناآگاهی، و بی توجهی ملت ایران بهره می گیرد. رژیمی که طبق برنامه های همیشگی، به کمک مزدوران، تهدید شدگان، ساندنیست خورها، امت خردباخته، و به ویژه پاسداران، بسیجی ها، و دیگر نوکران، و غلامان خانه زاد مرکز خلافت خود، تلاش دارد تا صحنه های تبلیغاتی برای گمراه کردن افکار جهانی و مردم درون ایران به وجود آورد، و هفته ها با بوق و کرنا به شتشوی مغزی، و گمراه کردن هرچه بیشتر مردم پردازد.

هاشمی رفسنجانی، بازیگر اصلی انقلاب خانمان سوز و خانمان برانداز سال ۵۷، بر اثر فشار، تهدید، و ظلم دار و دسته هم پیاله قدیمی اش خامنه ای، و رفتار ناهنجار آنان نسبت به فرزندش فائزه خانم،  که با بی غیرتی کمترین واکنشی در پشتیبانی وی نشان نداد، سرانجام کاسه صبرش لبریز شد به ستوه آمده، و در دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه مردم‌سالاری  لب به سخن گشود و به شکوه و گلایه گذاری پرداخت. نامبرده گفت: «تا زمانی که با مردم باشیم و مردم نیز با عشق و علاقه به پای نظام و انقلاب بایستند، آسیب‌ ناپذیر خواهیم بود».

فرتور سردمداران رژیم ضد انسانی را کنار یکدیگر و در حال نقشه کشیدن برای غارت هر چه بیشتر مملکت و به خاک و خون کشیدن بیشتر آزادی خواهان نشان می دهد. به راستی شرکت در انتصابات فرمایشی رژیم چه فرجامی به جز خوشحالی این دزدان و متجاوزان پلید خواهد داشت؟

فرتور سردمداران رژیم ضد انسانی را کنار یکدیگر و در حال نقشه کشیدن برای غارت هر چه بیشتر مملکت و به خاک و خون کشیدن بیشتر آزادی خواهان نشان می دهد. به راستی شرکت در انتصابات فرمایشی رژیم چه فرجامی به جز خوشحالی این دزدان و متجاوزان پلید خواهد داشت؟

مانمی دانیم از کی تا حالا، این بابا، یعنی هاشمی رفسنجانی، به این نتیجه رسیده که رژیم باید با مردم بوده، تا آسیب ناپذیر نشود؟. البته خود این فرد که در زندگی هرگز با مردم نبوده است و دردوران ریاست جمهوری اش همان گونه که فیلم های آن دوره نشان می دهد مانند یک فرعون دیکتاتور بر مردم حکومت می کرد.

روش دیکتاتوری رفسنجانی تا آن اندازه گسترده و همه جانبه بود که حتی در ساعات ملاقات  او با روزنامه نگاران، خبرنگاران ایرانی جرأت نفس کشیدن را نداشتند، و در پاسخ خبرنگاران خارجی نیز به طفره می رفت و به مسخرگی می پرداخت. حالا هم با مردم بودن را برای آن می داند که مردم پای بند و علاقه نظام و انقلاب بمانند، وگرنه مسأله پیشرفت کشور، و هرگونه آزادی و دموکراسی مطرح نیست.

از سوی دیگر؛ «هاشمی رفسنجانی بزرگترین و مهمترین تبلور حضور مردم را انتخابات خواند و گفت حضور مردم در انتخابات، نشانه وفاداری و وظیفه‌شناسی آنان نسبت به نظام است و…». آیا جای شگفتی نیست که حتی فکر و ذکر این آخوند شکست خورده و پلاسیده در زیر دست و پای خامنه ای هم، شرکت مردم در انتخابات آنهم برای بقای نظام دانست و نه رفاه حال مردم. نه رسیدن به آزادی، گسترش دانش و فن آوری، و  یا اندیشیدن به اقتصاد شکست خورده و بیمار کشور؟!.

نه، البته جای شگفتی نیست!. هنگامی که میرحسین موسوی آخوند بی دستار، تنها آرزویش رسیدن به دوران طلایی پیر جماران، خمینی کبیر باشد، رفسنجانی، خامنه ای و آخوندهای با دستار دیگر که بیشتر از شاگردان و زیر دستان خمینی بوده اند، و از روضه خوانی با گرفتن ۵ تومان صدقه، توانستند در این ۳۳ سال کشوری را درسته ببلعند و چپاول و غارت کنند، نمی توانند شکر گذار نباشند، و بیش از این نباید از آنان انتظاری داشت.

ایراد دیگر از این ملا، و سایر دکان داران دین آنست که چرا این انتصابات را با بیشرمی و گستاخی، انتخابات می گویند؟!. ما از خوانندگان خود می خواهیم که به ما یادآورشوند در این ۳۳ سال، دوران زجر و بدبختی و بدام کشیدن ملت بزرگوار ایران، در کجا، کی، و چگونه انتخاباتی صورت گرفته است؟!. آیا ملت ایران به شارلاتانی و کلاهبرداری همه دست اندر کاران رژیم اسلامی، و دروغ های پی در پی آنان تا کنون در این سه دهه پی نبرده است؟!.

در هرحال، خامنه ای به خوبی می داند که شرکت مردم در این انتصابات فرمایشی، نشانه مشروعیت رژیم او است. اگر مردم شرکت نکند، آن روز، روز شکست و روز رسوایی رژیم او است، و او ناچار است جل و پلاس خود را جمع نموده، به گوشه و غاری پناه برد. به همین دلیل، از هفته های پیش تاکنون، آخوندهای مزدور و همکار با رژیم، در بیش از ۲۵۰هزار مسجد و حسینیه با تمام نیرو و قدرت و سفسطه بازی، به تبلیغ و فلسفه بافی در مورد این انتصابات ننگین ضدملی پرداخته اند و مردم ناآگاه و بی مطالعه را بادادن وعده بهشت ، و صواب های بیشمار روز آخرت، تشویق به شرکت در این انتصابات فرمایشی که صرفاً موجب قدرتمندی و پابرجایی بیشتر رژیم خواهد بود می پردازند.

رژیم جنایتکار از هر گونه شرکت مردمی در انتخابات مجلس استفاده ابزاری خواهد کرد و شرکت مردم را مساوی با مشروعیت و اعتبار داشتن نظام خودکامه خواهد دانست. ایشان تا کنون میلیارد ها تومان خرج تبلیغ برای این انتخابات کرده اند. ما پیشنهاد می کنیم که ملت ایران در روز انتخابات از خانه بیرون نروند.

رژیم جنایتکار از هر گونه شرکت مردمی در انتخابات مجلس استفاده ابزاری خواهد کرد و شرکت مردم را مساوی با مشروعیت و اعتبار داشتن نظام خودکامه خواهد دانست. ایشان تا کنون میلیارد ها تومان خرج تبلیغ برای این انتخابات کرده اند. ما پیشنهاد می کنیم که ملت ایران در روز انتخابات از خانه بیرون نروند.

خامنه ای نیزشخصاً، چه در گذشته و چه در حال، چه در قم، یا سنندج در کردستان، و یا در هر محفلی که عده ای خردباخته و امت ناآگاه را  با وعده و وعید به گرد او فراهم آوردند، بارها، و بارها، می گفت و می گوید که؛ «شرکت  شما مردم در انتخابات (انتصابات ملایانه، نه انتخابات) تأثیری در پیامد آن نخواهد داشت ولی حضورتان در صحنه موجب می شود که خبرنگاران  با فیلم برداری بفهمند و نشان دهند چگونه شما رژیم را حمایت می کنید؟». به گفته دیگر، خامنه ای صراحتاً به مردم گفته است که؛  «شرکت شما تنها تأیید رژیم است، نه انتخاب نماینده ای. زیرا ما هرکس را که بخواهیم از صندوق  بیرون می آوریم و به شماها ربطی ندارد»،

حال، با این تجربیات تلخ ۳۳ ساله، باید با صراحت و محکم بیان داشت که شرکت هرکدام از ما در این انتصابات فرمایشی نه تنها ثابت می کند که تا چه اندازه ما بی خرد و نا آگاهیم، بلکه بزرگترین و بالاترین ظلم و ستم، و خیانت به مردم، و کشورمان به شمار می رود. از این روی، عاجزانه، از همه هم میهنان محترم در خواست می شود که از شرکت در این انتخابات که بی تردید خیانتی جبران ناپذیر به ۷۰ میلیون مردم در بند است، خودداری فرمایند. باسپاس از همه اندیشمندان، و دوست داران راه آزادی.

سید علی خامنه ای توانسته است بخشی از قشر فقیر اجتماع را با مقداری پول و غذا خریده و ایشان را چون بردگانی بی اختیار به هر جایی که دلش می خواهد، بکشاند. اما بدون شک یک ایرانی میهن دوست و آزادی خواه و با شرف، به هیچ قیمتی در انتصابات فرمایشی رژیم شرکت نخواهد کرد.

سید علی خامنه ای توانسته است بخشی از قشر فقیر اجتماع را با مقداری پول و غذا خریده و ایشان را چون بردگانی بی اختیار به هر جایی که دلش می خواهد، بکشاند. اما بدون شک یک ایرانی میهن دوست و آزادی خواه و با شرف، به هیچ قیمتی در انتصابات فرمایشی رژیم شرکت نخواهد کرد.

 • Razmjoo Kafar

  تف بر ان علی خر زورِِ گردن زنشان، تف بر ان محمد فاسدِ کودک گرای شان،
  تف بر ان اللهِ بی غیرت شان، تف بر این اسلامِ نامنزه و ویرانگرشان، و تف بر رهبرِ معظم و ناقص العقل انقلابِ سرطانیِ اسلامی.

  رزمجو از طایفهِ ( صد در صد ایرانی و  محترمِ ) کفار

 • Behzad Arya

  اگر افرادی بهر دلیلی میخواهند در انتخابات شرکت کنند و یا تنها بخاطر اطلاع از شرکت یا عدم شرکت دیگران به اطراف حوزه های انتخاباتی میروند مطمئن باشند که حتی همین عمل آنان نیز خیانت به ملت و آرمان جوانان عزیزی که جانشان را فدای ایران کرده اند میباشد . بیاد دارید که آرای شما چگونه دزدیده شد و بیاد دارید که چگونه ملت را خس و خاشاک نامیدند . مطمئن باشید که رای شما هیچ تاثیری در انتخابات ندارد و نمایندگانی که مزدور و خود فروخته تر هستند اسامی آنان توسط خامنه ای مشخص گردیده و تنها از مردم بخاطر نشان دادن شلوغی حوزه های انتخاباتی میخواهند استفاده کنند و بخاطر خنثی کردن این ترفند روز انتخابات از خانه ها بیرون نیاییم تا بیش از این خس و خاشاک نامیده نشویم . پاینده باد ایران مرگ بر حاکمان ستمگر و مرتجع ./.

 • Abazarghafary

  خلق را بر دار کرد ، کس کشی بود این امام //فتنه ها  در کار کرد ، جاکشی بود این امام  //جنگ ها بر پا کرد تا جیب آخوند پر  کند  // جاکشان را بر سر کار کرد ، جاکشی بود این امام //جاکشی  بود با اصل هندی ، گفت من ایرانیم //خون ایرانی ریخت در خیابان, کس کشی بود این امام //پیرو پیغمبر جاکش کجا ؟ مسلم کجا ؟ ایران کجا ؟ //کشور ایران را لانه مار کرد . جاکشی بود این امام //خمینی و فرزند خلفش خامنهی جاکش قاتل ایران را لانه مارهای تروریست کردند با هر وسیله این جاکشان را افشا کنید و نگذارد از این روضه خونهای ۵ ریالی زمان شاه امام بسازند مثل امام علی جاکش و محمد بچه باز و امام نقی کس مشنگ.

 • Me13

  معلومه کجاتون می سوزه اینقد از این کس شعرا بنویسید تا خسته شید فقط زیاد به خودتون غشار نیارد تخماتون باد می کنه !

  • Behzad Arya

   آری ما واقعا ناراحت میشویم وقتی میبینیم یک گله عرب بیشعور با بدترین شکل ممکن بر کشور ما حکومت میکنند و هر روز بیش از روز قبل ثروت های ایران را بتاراج میبرند و هریک از وزرا و روسا سعی در سبقت گرفتن از دیگری دارند تا بیشتر از دیگری تاراج کنند و در کمال بی شرمی رئیس جمهور نیز مدعی میشود که این دولت پاک ترین دولت تاریخ ایران است و باید گفت اگر با این ارقام وحشتناک دزدیها این دولت پاکترین دولت است پس وای بحال ما با دولتهای قبلی که آنان چقدر دزدیده اند و با اینهمه دزدی و خیانت و اختناق و قانون شکنی و فتنه گری در همه نقاط دنیا و کشتار جوانان ایران متاسفانه یک مشت خود فروخته وطن فروش پیدا میشوند و از این اعراب دفاع میکنند ویا بهتر بگویم از منافع خودشان که درگرو ادامه حکومت اینان میباشد دفاع میکنند ./.

 • Mazdak63

  درود به همه خردگرایان
  ای فرزندان اهورایی ایران زمین از این خواب ۱۴۰۰ ساله بیدار شوید و به داد این فرهنگ کهن خود بشتابید که همه هستی ما را بر باد دادند حضور در این انتخابات بزرگترین خیانت به این سرزمین و مادران اهورایی این سرزمین است که فرزندان پاک خود را هدیه به این خاک پاک کرده اند و تا اخرین لحظه از عمر خود داغ این لاله ها را در دل دارند کمی بیندیشید از این خواب برخیزید چشم این مادران به شما دوخته شده داغ انان را از این بیشتر نکنیم  به امید ازادی ایران

 • Mansoorhallhj64

  باتقدیم.درود.بر.ایرانیان..اخوند.و.ملا.وروضه.خوان.و.ایت.اله.و.هم.پالکی.هاشان.که.ایرانی.نیستند.و.در.زمان…صفویه.خدود.۲۵۰۰٫راس.ازاینهارا.از.شهرنجف.و.سوریه.و.جبل.عامل.لبنان.واردکردندوکشورماراباین.فلاکت.ونابودی.کشاندند.فقط.باید.ازریشه.این.انگل.مفت.خور.وبیکاره.وفاسد.بدست.ملت.نابود.گردد.راه.دیگری.نیست.