رژیم اسلامی فتحلیشاهی، بزودی عهد نامه ترکمانچای دیگری را امضاء می کند ۱۳

ما مردم ایران یا تاریخ سراپا اندوه و مصیبت بار کشورمان را نخوانده ایم، و یا از اشتباهات و شکست های نیاکان و زمامداران گذشته پند نگرفته ایم. ویا آن که به سرنوشت کشور و فرزندان خود در آینده بی تفاوتیم، و احساس هیچ مسئولیتی نمی کنیم.

در هرحال، اجازه دهید تا اندکی شما را با این همگینی و یکسان بودن رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه و خاندان ضد ایرانی و خرافاتی قاجاریه آشنا کنیم. بی شک دودمان قاجاریه یکی از مخرب ترین و عقب افتاده ترین رژیم های در ایران بودند که عملکرد و سیاست های غلط آنان شیرازه مملکت را به کلی از هم پاشیده، و ایران را از یک تاچند سده از جهان متمدن و پیشرفته زمان خود به عقب رانده است.

شاهان قاجار، به استثنای آغامحمد خان که با وجود خونخواری و جنایت هایش در یک پارچگی و بزرگی ایران کوشش والایی کرد و کارنامه نسبتاً درخشانی از خود به جای گذاشت، و یا محمد شاه قاجار که به کمک نخست وزیران شایسته خود در آبیاری، و پیشرفت کشاورزی فعالیتی داشت، دیگر شاهان بی خبر و ناشایست این دودمان، تیشه به ریشه این سرزمین زدند و در نابودی و از دست رفتن بخش بزرگی از این آب و خاک، از نادان ترین و ناآگاه ترین انسان های خردباخته ای بودند که کمترین علاقه و دلبستگی به مردم و کشور ما نداشته اند.

فرتور چهره فتحعلی شاه قاجار، آن شیر بی یال و کوپال و شاه بی عرضه و ترسو را نشان می دهد. حکومت اسلامی نیز به دوران سلطنت فتحعلی شاه شباهت بسیار دارد و برای سر پا ماندن به تمامی کشورهای منطقه باج داده و از جیب مردم، بخشش می کند.

فرتور چهره فتحعلی شاه قاجار، آن شیر بی یال و کوپال و شاه بی عرضه و ترسو را نشان می دهد. حکومت اسلامی نیز به دوران سلطنت فتحعلی شاه شباهت بسیار دارد و برای سر پا ماندن به تمامی کشورهای منطقه باج داده و از جیب مردم، بخشش می کند.

دوران حکومت فتحلیشاه دورانی پر از خفت و خواری برای مردم ایران بوده است. این شاه خردباخته خرافاتی در زیر سلطه و افکار زهرآلود آخوندهای زمان خود به ویژه دستور جهاد سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی، سرزمین ما طی دو عهد نامه ننگین به باد داد. آخوندها از دیر تاکنون در فرسایش و عقب ماندگی کشورمان سهم به سزایی داشته اند. خیانت های آیت الله کاشانی که زیر چتر و سایه انگلیسی ها می زیست و در سرنوشت کشورمان دخالت داشت، در تاریخ به تفصیل آمده و جای هیچ انکاری نیست. دخالت انگلیس، همکاری آن با آخوندها، و تأثیر دولت آن بر سرنوشت کشور ما، موضوع چند کتاب و دهها سخنرانی است.

رژیم جنایتکار ولایت فقیه هم دنباله و امتداد همان آخوندهای خیانت کار و ضد ایرانی دوران قاجاریه است و در این ۳۲ سال در عقب ماندگی کشور ونفرت جهانی از این سرزمین کوتاهی نکرده اند. اکنون دیگر کمتر کشوری در جهان است که از ایران و ایرانی نفرت نداشته باشد و بتواند رفتاری متعادل و دادگرانه با ایرانیان از خود نشان دهد. ایران کنونی نه تنها نتوانسته خود را در گروه کشورهای پیشرفته جهان دوم جای دهد، بلکه با بی خردی و دشمنی آشکار آخوندها در زمره کشورهای جهان چهارم، مانند زیمبابوی، کره شمالی، و شماری از کشورهای آفریقایی قرار گرفته است.

رژیم ضد بشری اسلامی ایران، با کشورهای پرقدرت منطقه مانند عربستان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، و عرب های کناره خلیج فارس سرناسازگاری و بدرفتاری نشان داده است. دخالت های سیاسی، نظامی، جاسوسی، مذهبی، و قومی از یک سوی، و تهدید با بمب های اتمی از سوی دیگر. خود رژیم با آن که از نژاد تازی است و در خط فلسطین و جنایت کاران حزب الله لبنان کار می کند، نتوانسته است رفتاری خوب و انسانی با همسایگان عرب خود داشته باشد.

این رژیم، در نخستین روزهای روی کار آمدن خود، با مخفی کردن مواد آتش زا و بمب درون چمدان مسافرین حج، ترتیبی می داد تا در خانه کعبه انفجار و برخوردهای تندی به وجود آید، و رژیم به مسلمانان جهان ثابت کند که خانواده آل سعود لیاقت و عرضه نگهداری به اصطلاح خانه خدا را ندارند، و بهتر است رژیم اسلامی عهده دار نگهداری و نگهبانی آنجا باشد. این رفتارهای جنایتکارانه موجب گردیده که تاکنون رژیم عربستان با رژیم، و خواه و ناخواه با مردم ایران نیز رفتاری با کینه و نفرت داشته باشد. به ویژه آن که گروهی از مسلمان های ایرانی که عموماً وابسته و آبشخور رژیمند، با خود مواد مخدر به عربستان برده اند که در فرودگاه دستگیر و به زندان های طولانی محکوم شدند.

عهد نامه کثیف و نفرت انگیز گلستان بر اثر سعایت و بدگویی آخوندها از روس های به اصطلاح کافر، و اعلام جنگ جهاد به آنان، از طرف روسیه و انگلیس به ایران تحمیل شد، و عهد نامه ترکمانچای نیز بر اثر بدرفتاری های ایرانیان شیعه با مردم گرجستان و  ارمنستان بود. کشورهای روسیه و انگلیس، یعنی دشمنان همیشگی ملت ایران، بار دیگر با تحمیل این عهد نامه مناطق دیگری از ایران را جدا کردند تا ایرانیان به مردم گرجستان و ارمنستان دسترسی نداشته باشند.

اتحاد میان روباه و خرس، با همکاری میش های به پوشش گرگ درآمده، بازمانده سرزمین ما را پاره پاره کرده و آن را به ویرانی کشاندند. اکنون چند دهه است که ایران عزیز ما به دست روس ها و انگلیسی ها در حال غارت و چپاول شدن و ویران گشتن می باشد.

اتحاد میان روباه و خرس، با همکاری میش های به پوشش گرگ درآمده، بازمانده سرزمین ما را پاره پاره کرده و آن را به ویرانی کشاندند. اکنون چند دهه است که ایران عزیز ما به دست روس ها و انگلیسی ها در حال غارت و چپاول شدن و ویران گشتن می باشد.

رژیم اسلامی نیز با گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی، ناچار به پرداخت غرامت سنگینی شد که در نوع خود باید آن را عهد نامه دوم ترکمانچای نامید. فراموش نشود جنگ هشت ساله عراق با ایران که به دلیل دشنام دادن خمینی به صدام و آل سعود، و اعلام این که راه رسیدن قدس از کربلا است، یعنی نخست باید عراق را فتح کرد، آنگاه به عربستان رفت و بر خانه کعبه تسلط یافت، و سر انجام به قدس رسید، موجب گردید که عموم کشورهای منطقه، با همکاری غرب، صدام را وادار به حمله به ایران کردند.

در حالی که در بیشتر جنگ های جهان، بازنده و یا عامل جنگ ناچار به پرداخت خسارات بوده است، و با آن که عربستان و کشورهای دیگر عرب پس از بازپس گیری خرمشهر آماده بودند تاخسارات و غرامت جنگی را بپردازند، ولی خمینی ضد ایران و ایرانی، آن را نپذیرفت و به جنگ فرسایشی همچنان ادامه داد. دسته دسته نوجوانان دبستانی و دبیرستانی را با دادن گردن بند حامل کلید بهشت، تشویق به جنگ کرد.

هرکدام از این نو جوانان از همه جا بی خبر، درنخستین روز، ویا هفته روبرو شدن با خمپاره های عراقی، در خون خود غلتیدند. رژیم کنونی هم، با کمال پستی و بی شرمی، جنگ پرخسارت و سرتاسر باخت و نفرت انگیز با عراق را هرساله با بوق و کرنا افتخار و پیروزی ایرانیان می داند. در حالی که این شکست بزرگ و باخت مادی، معنوی، و جانی برای ایرانیان بود، و باید امضای صلح خمینی را عهد نامه ننگین سوم ترکمانچای نامید.

دشمنی و کینه توزی رژیم کنونی با عراق، ترکیه، افغانستان، کشورهای عربی کناره خلیج فارس، حمله به سفارت انگلیس، توهین و جسارت به رئیس جمهور فرانسه، توهین و دشنام به اوباما، توهین، و قد براندازی اسرائیل، و خلاصه کینه توزی و دشمنی با بشریت، تمدن، پیشرفت و مانند آن موجب گردیده که کشورهای نامبرده باحمایت غرب در صدد ضربه زدن به ایران، و به پایین کشیدن قدرت نظامی و ماجراجویی رژیم اسلامی باشند.

این فرتور توسط ناسا و از خلیج همیشه فارس گرفته شده است. چندی است که اعراب ادعای خلیج را دارند، اماراتی ها هم به جزایر سه گانه چشم دوخته اند و خواهان مالکیت آن جزایر هستند. چون نیک بنگریم تمام این بی حرمتی ها و جسارت ها به دلیل حکومت ضعیف و بی کفایت و بی شرافت آخوندی است.

این فرتور توسط ناسا و از خلیج همیشه فارس گرفته شده است. چندی است که اعراب ادعای خلیج را دارند، اماراتی ها هم به جزایر سه گانه چشم دوخته اند و خواهان مالکیت آن جزایر هستند. چون نیک بنگریم تمام این بی حرمتی ها و جسارت ها به دلیل حکومت ضعیف و بی کفایت و بی شرافت آخوندی است.

نخستین این ضربه زدن ها، ادعای امارات بر مالکیت جزایر سه گانه است که با تشویق و حمایت کشورهای بالا همراه است. بی تردید اگر سیاست درستی از سوی رژیم ضد ایرانی اسلامی نشان داده نشود که قطعاً نخواهد شد، باید در انتظار سرنوشت دیگری مانند عهد نامه ترکمانچای چهارم به وسیله این رژیم بود.

هنوز تمام نشده، عهد نامه پنجمی هم در راه است. چنانچه کرکری و رجز خوانی خامنه ای وچند شاخ شکسته سپاهی مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز ادامه پیدا کند، و هرآن گاه سپاه بخواهد با خودنمایی دست به حماقت زده، و در خلیج فارس و دریای عمان مانور نظامی دهد، باید در انتظار آن بود که کشورهای غربی قدرت شکن به دنبال منابع نفتی مورد نیاز خود، هرمزگان، و هچنین خوزستان را به عنوان کشورهایی مستقل، از ایران جدا کنند. آنوقت از ایران کشوری شیر، البته نه شیر دلیر درنده، بلکه شیری بی یال و دم همچون روباهی باقی میماند.

از آنچه گفته شد که حقیقت محض تاریخی است، همانطور که ما گذشتگان و نیاکان خود را که نتوانستند و نخواستند با اتحاد و همآهنگی در برابر یورش اسکندر، و تازیان بایستند تا ما با سرنوشت شومی چون امروز دچار نباشیم، باید بر هر ایرانی نما که در برابر این رژیم جنایتکار سکوت کند و به نوعی و به نحوی دست به مبارزه نزند، نفرین فرستاد و او را نیز خائنی دانست که با سرنوشت این کشور بازی کرده، و به فرزندان و نسل های آینده خیانت می کند.

 • Razmjoo

  بعنوان یک کاربرِ این سایتِ بی نظیر تمایل بسیار دارم که سپاس و تحسینِ فراوان خود را به جناب سهراب ارژنگ عزیز بخاطر خردگرائی، زحمات و روشنگری های بی مانندشان اعلام داشته و از صمیمِ قلب بهترین ها را 
   برای ایشان َارزو بکنم.
  با مهر
  رزمجو

  • با درود به رزمجوی گرامی، از توجه و محبت های جنابعالی سپاسگزارم و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. ارادتمند- سهراب ارژنگ

 • Andrew

  دوست عزیز مردم گرجستان از تقریبا ۱۷۰۰ سال پیش مسیحی بوده اند و هستند هرگز مسلمان نبودند که بخواهند شیعه باشند یا سنی . به خاطر شجاعت و دلاوری پادشاه باستانی گرجستان جرج کبیر و لشکرش خلیفه خونخوار مسلمین نتوانست در قرن هفتم میلادی گرجستان را تصرف کند . و گرجستان به نکبت نیفتاد .

  • هم میهن گرامی، ما در هیچ نوشته ای تا کنون نگفتیم که گرجستان مسلمان بوده، ولی گرجستان تا بعد از نادرشاه افشار یکی از بخش های ایران بود. پس از عهد نامه گلستان و از دست رفتن نزدیک ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران، به بهانه این که ایرانیان هم جوار و هم مرز گرجستان وارمنستان به ساکنین آن دو کشور اذیت و آزار می رسانند، دولت انگلیس و روسیه جنگ دیگری به وجود آوردند که منجر به عهد نامه  ترمکمانچای گردید. مناطق دیگری که میان ایران و گرجستان و ارمنستان بود، طبق این عهد نامه از ایران جدا کردند تا به گفته خودشان این دو کشور با سرحدات ایران هم مرز نباشند و از آسیب ایرانیان برکنار بمانند- سهراب ارژنگ

   • Andrew

     دوست عزیز شما را به همین متن بالا ارجاع میدهم نوشته اید :
    (ترکمانچای نیز بر اثر بدرفتاری های ایرانیان شیعه با سنی های گرجستان و ارمنی های ارمنستان)
    البته احتمالا اشتباه حین نگارش بوده ولی لازم دیدم تذکر بدهم . در مورد ارمنستان و گرجستان . این دو کشور و ملت از همان ابتدای تاریخ ملت ها و کشور هایی مستقل و همسایه ایران بوده اند . گرجستان صرفا در کوتاه مدتی در دوران ها صفویه و افشاریه و ابتدای قاجار توسط سپاهیان ایران و عمدتا به بهانه ترویج اسلام  به شکل مقعطعی تصرف میشد . شما وارد هر کلیسایی در تفلیس بشوید نگاره ها مربوط به ان جنگ ها را خواهید دید . سپاه شاه عباس صفوی مردم را روی پل رودخانه کورا میاورد و هر کس به تمثال مسیح تف نمیانداخت و مسلمان نمیشد را میکشت و به رودخانه میانداخت در یک روز ۸۰۰ نفر را کشتند طوری که اب رودخانه کاملا قرمز شده بود و گویی رودی از خون جاری باشد . مردم گرجستان به همن علت نفرت عمیقی از شاهان صفوی و اقا محمد خان دارند .

    • با درود به آدندریوی گرامی، حق با شماست، ما درحین  نوشتن مقاله اشتباهاً واژه تسنن به کار بردیم که غلط است، و اکنون آن را تصحیح نمودیم. برای اطلاعتان خود من دو هفته پیش در جلفای اصفهان بودم و با شماری از ارامنه آنجا به گفتگو نشستم. گرچه افراد باورمند به ادیان غیر اسلام در ایران تحت فشار و رنج روانی اند، ولی در هرحال، از سوی مردم ایران با احترام و به خوبی رفتار می شوند و در نتیجه زادگاه خود ایران را با همه سختی ها و ناملایمات آن دوست دارند. می خواهم دیدگاه شما را در این مورد بدانم- با آرزوی بهترین برایتان، سهراب ارژنگ

     • Andrew

       من البته گرجی هستم نه ارمنی (ارمنی اسم یک ملت است نه یک دین متاسفانه مردم ایران ان را به عموم مسیحیان اطلاق میکنند) . راستش دل کندن از جایی که در ان به دنیا امده و بزرگ شدی مسلما سخت است ولی دیگر دلخوشی ای برایمان نمانده . گرجی ها ایران چه قبل از انقلاب (به علت گرجی بودن استالین و بریا ) و چه در سال های اخیر (به خاطر اتحاد عمیق گرجستان با امریکا و اسراییل ) همیشه تحت فشار و انکار بودند ما حتی به اندازه ارمنی ها حق و حقوق نداریم پسر عموی خودم را به خاطر چاپ یک سالنامه ساده به زبان گرجی بازداشت کردند . طی چند ساله اخیر خیلی ها به گرجستان بازگشتند و با اکثر جوان ها هم که صحبت میکنی حرف رفتن به گرجستان است . (حقیقتش خودم هم دارم اموالم را میفروشم تا به تفلیس بروم) اگر این روند ادامه پیدا کند تا ۱۰ سال دیگر جز چند تایی پیرمرد و پیر زن اثری از قوم گرجی در ایران نمی ماند .

     • نسل سوخته

      واقعا باعث تاسفه

     • Mani

      خوشا به سعادت تان! همین قدر که مسلمان نیستید، یعنی در یک خانوادهِ مسلمان،، زاده نشده اید، نشانگر انست که ادم خوش شانسی هستید. اسلام ناعزیز، از هر نوعش، جهل و جهالت و بد بیاریست.

  • در ضمن هم میهن گرامی، ما مردم ارمنستان و گرجستان را می ستاییم و هرگز آرزو نکرده و نمی کنیم که آنان در طلسم اسلام گرفتار شوند. برای اطلاعتان نگارنده با ارامنه بسیاری معشور، همسایه و هم کلاس بوده ام و از آنان خاطرات بسیار خوبی دارم. ارامنه ای که به ناچار از دست ظلم و ستم رژیم اسلامی ایران را ترک کرده، ابتدا به ارمنستان و سپس به آمریکا رفته اند، عموماً ناراضی اند و از این که میهن خود ایران را به ناچار ترک گفته اند در حسرت و اندوهند. نگارنده با بسیاری از آنان نشست و گفتگو داشته و این را صراحتاً بارها از آنان شنیده ام. سهراب ارژنگ

 • Abazarghafary

  همه عالم ، پی معرفت و علم و صنعت بودند …ما ، نشستیم گریان و عبادت کردیم //همه از  بندگی و امتی برگشتند آقا شدند …. ما به دست خودمان به عقب عودت  کردیم //غربیان در پی تسخیر فضا و رونق علم … ما دست به خایه میان رکعت دو و سه شک کردیم  //اسپینوزا و کانت و دکارت را دیدیم ولی … کس خلانه رجعت به امام  امت کردیم //ان قاتل عظما ، که خمینی نامش بود ….بر تخت امامت  بنشاندیم  و به به کردیم //هر فرضیه ای که علم و بیگ بنگ گفتند …ما به عشق محمد و پنج تن ال عبا  رد کردیم // با   روشنی لامپ ،صلوات بر محمد گفتیم … بر ریش ادیسون خندیدیم و اصرار به حماقت کردیم // با  کوفتن زنجیر و قمه در روز عاشورا …جفتکی به تمدن زدیم و راهش را سد کردیم // در عصری که زنان مدیر و رهبر و شاه هستند …ما به دیدن عجوزه های چادری عادت کردیم //ما نه تنها به خود و  همه خلق جهان ..که به چند نسل، بعد از خود هم بد کردیم // 

  • Razmjoo

   درود بر شما و طبع زیبای تان. هر بار لذت می برم.
   برقرار باشید!

 • امیر

  خوب یعنى جه اکر حرف نزنند مى کوید مردم در فشار اقتصادى هستند،اکر حرف بزند مى کوید عهد نامه ترکمانجاى هست خوب راحل درست را به کوید که جه باید بکنند،(اکر مردم در ایران راضى هستند) کافى هست ،و واقعا نباید فضولى بى مورد کرد در کار مردم در ایران