ما با نام خلیج فارس به دنیا آمده ایم، با نام آن زنده ایم و با آن نام از جهان خواهیم رفت ۱۱۵

خلیج کنونی فارس که نام اصلی آن دریای پارس است، و بیشتر آب های جنوب تا ناحیه آن سوی تنگه هرمز را تشکیل می دهد، از دیر باز، یعنی از بیش از چند هزار سال پیش بدین نام شناخته شده، و در بسیاری از اسناد تاریخی جهان به ثبت رسیده است. زمانی که تازیان در بیابان های عربستان با شترهای خود سرگرم کار و تجارت بودند، این گذرگاه آبی و کناره های آن یادآور ایران، کشور بزرگ و متمدن آن روز بود. در نوشته های تاریخ نویسان یونان، رومان ها، هندیان، و اروپاییان، و در همه اسناد بین المللی، این شاهراه آبی، نام زیبای پارس را به دنبال داشت.

تاریخچه نامیدن خلیج فارس– از دیرترین زمان و تاریخ ثبت شده، این این شاخاب و یا شاهراه آبی در کتیبه های آشوری به نام نارمَرتو (narmarratu) نوشته شده است. داریوش بزرگ در ۵ سده پیش از زایش مسیح، آن را “Draya; tya; haca; parsa: Aitiy” به معنای « دریای پارس»، و یا «دریایی که از سرزمین پارس می گذرد»، نامید. در یک سده پیش از زایش مسیح،کواینتوس کرتیوس روفوس، Quintus Curtius Rufus، تاریخ نگار رومن ها, آن را  دریای پارس نامید(۳).  در دوران آغاز اسلام، دوران ۴ خلیفه اسلامی، و دوران پس از آن نیز همواره به نام خلیج فارس نامیده می شد.

رژیم ضد مردمی ایران خواسته و یا ناخواسته، دانسته و یا ندانسته با همکاری عرب های کناره خلیج فارس، در نابودی و از دست دادن این خلیج همیشه پارسی می کوشند. خیانتی که در چند هزار سال تاریخ گذشته ایران بی سابقه بوده است. خیانتی که از سلطه مستیقیم تازیان بر ایران بالاتر است.

رژیم ضد مردمی ایران خواسته و یا ناخواسته، دانسته و یا ندانسته با همکاری عرب های کناره خلیج فارس، در نابودی و از دست دادن این خلیج همیشه پارسی می کوشند. خیانتی که در چند هزار سال تاریخ گذشته ایران بی سابقه بوده است. خیانتی که از سلطه مستیقیم تازیان بر ایران بالاتر است.

شماره اطلس، نقشه، کتاب، گزارش، پایان نامه، قرارداد، و هرگونه اطلاعات دریانوردی، سیاسی، و تجارتی از گذشته تاکنون بسیار زیاد است که در عموم آنها همواره نام خلیج فارس و یا معادل آن را به چاپ رسانده، و نوشته اند که به کوتاه بدین گونه اند:

(۱)- اطلس نقشه های تاریخی عراق، خلیج، چاپ شارجه، دولت کویت، و صدها نقشه های تاریخی و تصویری از طرف کشورهای عربی و دولت های اروپایی،

(۲)- در همه نقشه ها و راهنماهای آبی، کشورهای گوناگون از گذشته تا کنون، این شاهراه آبی را به نام خلیج پارس، دریای پارس، بحرالفرس و مانند آن نوشته شده است.

(۳)- ‫رساله ها، دانشنامه ها، گزارش ها، کتاب ها، و اسناد بسیار زیادی در کتابخانه ها، دستگاههای اداری ودولتی کشورهای گوناگون وجود دارد که بازهم همگی آنان، شاخاب پارس را خلیج فارس، و یا معادل آن نوشته اند.‬

(۴)- در کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه های نیویورک، بریتانیا- روسیه و هند، و کشورهایی اروپایی، نقشه های تاریخی با نام خلیج فارس وجود دارد و نگهداری می شود.
در کتابخانه ملی بریتانیا (لندن) ، کتابخانه و اسناد وزارت امور هند (لندن)، مرکز اسناد عمومی لندن و کتابخانه دانشکده مطالعات خاورشناسی لندن بیشتر از ۳۰۰ نقشه در بر دارنده نام خلیج فارس وجود دارد در *بسیاری از موزه ها ،کتابخانه ها و حتی هتلها و یا آرشیو های خصوصی چه در کشور های عربی مانند مصر و چه کشور های غیر عربی صدها نقشه تاریخی با نام خلیج فارس وجود دارد‫ (۲)‬.

این نقشه مربوط به سال های ۲۷۶-۱۹۴ پیش از میلاد مسیح دوران تسلط اسکندر و جانشینانش بر تمامی منطقه کشیده شده و مورد استفاده قرار می گرفته است.در این نقشه منطقه اسیا به طور کامل و وسیع خودش دیده می شود.

این نقشه مربوط به سال های ۲۷۶-۱۹۴ پیش از میلاد مسیح دوران تسلط اسکندر و جانشینانش بر تمامی منطقه کشیده شده و مورد استفاده قرار می گرفته است.در این نقشه منطقه اسیا به طور کامل و وسیع خودش دیده می شود.

خوشبختانه شماری از علاقمندان، اندیشمندان، و میهن دوستان بزرگوار و محترم میهنمان با دلبستگی و عشقی سرشار، همه این اطلاعات را به مرور زمان گردآوری نموده و در کتاب ها، دانشنامه ها، و رساله ها نوشته و به چاپ رسانده اند. اندکی از آن همه دریای دانستنی ها، اندکی در ویکپدیا به چاپ رسیده و در اختیار کسانی است که به اینترنت دسترسی دارند.

با آن که دهها هزار اطلس، نقشه، دانشنامه و مدارک دیگر در سراسر جهان وجود دارد که دال بر شناسایی خلیج فارس از سوی جامعه بین المللی است، ولیکن همه آنها نمی تواند تضمینی برای جاودانی این نام برگزیده، و جایگزینی آن به نام تازی و یا هرقوم دیگری نشود. تا آنجا که باسرمایه گذاری بسیار زیاد امارات و عرب های دیگر در گوگل، و حاتم بخشی آنان به کشورهای اروپایی، هم اکنون گوگل نام خیلج فارس را به کلی از صفحات خود زدوده است.

نگارنده بر این باوراست که تنها چهار عامل زیر می تواند نگهبان و حافظ حقوق ملی و تاریخی ایران بر این شاهراه آبی باشد:

۱- باید آنچنان که هم میهنان علاقمند زیادی بارها پیشنهاد کرده اند، روزی را به نام خلیج فارس انتخاب و همگان در این روز به عنوان یک روز ملی فعال و کوشاباشند.
۲- استان هرمزگان که در گدشته نام فارس را به دنبال داشته است، به نام استان دریای پارس، یا خلیج فارس، یا استان ساحلی فارس و چیزی مانند آن که دنباله و امتداد خلیج فارس باشد، تغییر یافته، و استان فارس کنونی به نامی مشابه چون استان پارس، استان پارسه (به نام پایتخت دوران پیش از اسلام) تغییر نام دهد.

۲- دولت باید و وظیفه دارد که در گسترش آبادانی منطقه ساحلی خلیج فارس هرچه زودتر و هرچه بیشتر بکوشد و این منطقه را چنان آباد و پرزرق و برق و چشم و چراغ مملکت سازد تا هر ایرانی به وجود آن افتخار کند، و در نگهداری و پاسبانی آن کوشا و دلسوز باشد. همچنین باید از راهنمایی و کمک افراد اندیشمند و کاردان که در این زمینه آگاهی و دانش کافی دارند، اعم از درون و یا بیرون از ایران کمک بگیرد و توصیه های آنان را به کار برد. بسیار خطرناک است که رژیم با تعصب کورکورانه و مذهبی خود کارشناسان بزرگ ایرانی را در جهان نادیده بگیرد، و بخواهد این سیاست و کار بزرگ را به دست یک مشت ناآگاه سپاهی و یا بسیجی بسپارد.

۳- مردمی غیور و بی پروا وجود دارند که همگی هم صدا در برابر طمع و فرصت طلبی اعراب و یا هرسودجوی دیگر ایستادگی کنند، و حاضر به هیچگونه کوتاه آمدن و تسلیم نشدن نباشند. بدبختانه می بینیم که مردم ما آن حمیت و دلبستگی را ندارند و از خود غیرت و شهامت نشان نمی دهند که با اعتراض، اعتصاب، و تلاش های خود، از منافع ملی ما دفاع کنند. در تاریخ می بینیم که در همه شکست ها، علاوه بر ضعف و سستی حکومت و مردم، عده ای از به اصطلاح هم میهنانمان نیز خیانت کرده و به نفع دشمنان کار کردند.

نام خلیج فارس با حاتم بخشی و رشوه دادن های زیاد امارات و دیگر تازیان به گوگل، و خریدن سهام آن از نقشه های سایت گوگل برداشته شده است. خیانت بزرگی که رژیم ضد انسانی آخوندها در ایران نادیده گرفته شده، و اطلاعات نادرست و غلط جغرافیایی به جوانان و نسل های آینده خواهد داد.

نام خلیج فارس با حاتم بخشی و رشوه دادن های زیاد امارات و دیگر تازیان به گوگل، و خریدن سهام آن از نقشه های سایت گوگل برداشته شده است. خیانت بزرگی که رژیم ضد انسانی آخوندها در ایران نادیده گرفته شده، و اطلاعات نادرست و غلط جغرافیایی به جوانان و نسل های آینده خواهد داد.

۴- حکومت و دولت کشور نخست پای بند و علاقمند به میهن، و از سوی دیگر، قدرتمند و آگاه باشد که بتواند از حقوق مردم و منافع ملی دفاع کند. شوربختانه، در شرایط کنونی رژیم حاکم بر ایران، آنچنان ضعیف و کاغذی است که در برابر هر نیرویی نا توان و زمین گیر است. از سوی دیگر، با از میان بردن ثروت و سرمایه های کشور و به زندان انداختن و شکنجه دادن مردم، می کوشدد تا تنها حکومت خود را نگه دارد. در حقیقت چهار دستی به کلاه خود چسبیده که آن را باد نبرد.

۵- روابط سیاسی و فرهنگی رژیم حاکم بر سرنوشت مردم، با دیگر کشورها و مردمان دیگر جهان آن چنان باشد که در شرایط سخت و جدال بین المللی همراه و حمایت کننده آن کشور باشند. چنین جریانی در برابر ایران دیده و مشاهده نمی شود. زیرا رابطه رژیم اسلامی با عموم کشورهای بزرگ جهان تیره و تار است. کارهای تروریستی و فرستادن گروههای تروریست به کشورهای گوناگون، ، دشنام دادن، پخش اخبار دروغین از رسانه ها، عموم کشورهای جهان را بر ضد این رژیم، و حامی و پشتیبان عرب های مخالف ایران قرار داده است.

عامل مهمتری که پایه های ملی و تاریخی کشور ما را به لرزه در آورده و بیم آن می رود که بازهم کشورهای سلطه گر تصمیم به جدایی بخشی از خاک ما بگیرند آنست که از سه دهه پیش تا کنون، رژیم های عربی کناره خلیج فارس سرمایه ملی و درآمدهای نفت را نخست صرف آبادانی و پیشرفت کشور نمودند، و دیگر این که رژیمی مانند امارات با سرمایه گذاری زیاد سهم بزرگی از گوگل را خریده و بر سرنوشت آن دخالت دارند. تا جایی که توانستند در گوگل و همه انتشارات، نام خلیج فارس را بردارند و یا به جای آن خلیج دروغین عربی بنویسند. زیرا قدرت و نفوذ هر کشور به ویژه در جهان امروز پول و ثروت است که بر شعور و خرد و درک انسان ها حکومت می کند.

و اما، رژیم اسلامی چه کرد؟: این رژیم تنها برای بقای خود نآگاهانه و ناشیانه همه بیت المال را به روش های زیر از میان برد و مملکت را خاکستر نشین نمود:
الف- میلیون ها دلار درآمد نفت را میان حزب الله لبنان و فلسطینی ها که هرگز پشتیبان ایران نبوده اند، و یا کشورهای آفریقاعع، و آمریکای لاتین پخش و توزیع کرد که پشتیبان او باشند ، آنان هرگز نخواهند بود، و به ریش آنان می خندند.
ب- پول های هنگفتی میان لات ها، و قداره کشان میدان های جنوب تهران، و یا میان جوانان خرافاتی ناآگاه و بی دانش پخش کردند که نگهبان آنان باشند.
ج- مقدار عظیمی از این سرمایه ملی را صرف ساختن بمب اتمی کردند که به خیال خود از یک سوی، مردم ایران را به گمراهی کشیده، و ایران را کشوری مقتدر و پرقدرت نشان دهند، و از سوی دیگر، در برابر کشورهای عربی ظاهراً ایستادگی کنند.
د- دیگر این که میلیون ها دلار سرمایه مملکت را میان خود قسمت کرده و هرکدام در بانک های خارجی برای آینده خود و نسل های آینده اشان پس انداز کردند.

به طور کوتاه می توان گفت که : به باد دادن بیت المال و سرمایه ملی به روش های گوناگون، کوتاه آمدن و خودباختگی در برابر عرب های خلیج فارس، و کینه توزی و دشمنی باعربستان، دشمنی و دشنام دادن به کشورهای غربی، و انجام کارهای تروریستی در جهان، موجب گردیده که ما در برابر دیگران ناتوان بمانیم و کشورهای جهان به پشتیبانی و حمایت اعراب دشمنان ما باشند. پیامد این همه ندانم کاری و بی توجهی به سرنوشت مملکت، موجب تاخت و تاز دیگران، و سرانجام تجزیه و ازدست دادن بخش هایی از کشور خواهد شد.

آیا به نظر شما خوانندگان گرامی این عوامل کافی نیست که عرب ها بخواهند نام خلیج فارس را عوض کنند، و یا امارات یک کشور بی بنیاد و بی شناسنامه بخواهد جزایر سه گانه ایران را از ما بگیرد؟. آیا ما چنین ملت درمانده و ناتوانیم که نمی توانیم از پس این رژیم ضد ایرانی برآمده و پدافند و مدافع کشور خود باشیم؟. آیا ما تا این اندازه خود باخته و بی تفاوتیم که این همه مصیبت، خواری، و سر شکستگی را می بینیم و شاهد آنیم و بازهم از خود واکنشی نشان نمی دهیم؟. ما که در حیرت و شگفت زده ایم، شما هم میهن گرامی چه طور؟.

آیا به خاک و خون کشاندن دختران، و پسران، زنان، و مردان کشورمان، و یا زیر شکنجه جان دادن، و به دار کشیدن آنان که همه این جانبازیها برای نجات و سربلندی کشور بوده است، به ما توان و نیرو نمی دهد تا پاسخگوی نیازهای میهنمان باشیم و بتوانیم مزدوران و خائنان ضد ایرانی را از کشور بیرون رانیم؟.
هنگامی که شاهزاده جوان و خردمند کشورمان زنده یاد شاهپور علیرضا شرایط سخت سیاسی و اسفناک حاکم بر ایران را نمی تواند پذیرا باشد، در نتیجه از جان خود دست می کشد و می خواهد تا خاکسترش بر روی دریای خزر پاشیده شود، آیا ما می توانیم آرام بگیریم و اشغال کشورمان را به دست تازی ها بپذیریم، و در برابر طمع و فرصت طلبی اعراب بی مقدار و تازه به دوران رسیده ساکت بمانیم؟!.

بدبختی اینجاست که ما از یک سوی گفتار رژیم تازی زاده ای شده ایم، که نام همه خیابان ها، کوچه ها، راهها، آموزشگاهها، دانشگاهها، بیمارستانها و همه مکان های ما را به با نام های مردگان و متجاوزین تازی به این کشور عوض کرده، و از سوی دیگر، کشورمان را سراسر به مسجد و امام زاده، تبدیل نموده، و بازهم نام مردگان تازی را بر آنها گذاشته است.

بنابراین، جنگ همگانی و دفاعی ملی ما دوبخش است: یکی مبارزه با تازیان حاکم بر کشور، و دیگری دفاع و روبرو شدن با اعراب طمع کار و متجاوز به خاک و تاریخ این کشور. آیا ما لیاقت و کنش آن را داریم تا بر دشمنان درون و برون مرزی پیروز شویم؟. پاسخ اینست که یک اتحاد و همبستگی همگانی نیاز است تا بتوانیم بر هردو دشمن پیروز شویم.

نکته پایانی این که نگارنده سالیانی پیش بر حسب اتفاق با یکی از این هواپیماهای عربی مسافرت کردم. همین که متوجه شدم در منطقه خلیج فارس روی تلویزیون به جای خلیج فارس  نام جعلی خلیج ع- ر-ب-ی را می نویسد، هرگز دوباره با شرکت های عربی مسافرت نکردم. آیا هم میهنان ما  توجه می کنند تا به خاطر میهن از دست رفته و تسلط باردیگر تازیان بر ایران، از مسافرت با هواپیماهای عربی خودداری کنند؟. امیدوارم در ما آن اندازه غیرت، میهن دوستی و  شرافت ملی وجود داشته باشد تا این عرب ها را بیگانه بدانیم و این چنین خفت و خواری را پذیرا نباشیم.

‫(۱‬‫) – http://fa.wikipedia.org/wiki/خلیج_فارس

‫(۲‬) -‬ ‏http://fa.wikipedia.org/wiki/خلیج_فارس#cite_note-14

(۳) – http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf#cite_note-11

 • نریمان

  جدا از اینکه به نام خلیج فارس تعصب ویژه ای وجود دارد …..!!!! اما باید نگاهی به محیط پیرامون خود بیندازیم و ببینیم که چه مقدار اصطلاحات و لغات عربی کشور را فرا گرفته !!!!!!!!!…..
  استفاده از نامهای سخیف و بی ارزش عربی در نامگذاری فرزندان خود و افتخار نمودن به این امر  ( شفاعت در روز قیامت )   تا نامگذاری میادین و خیابانها و بیمارستانها و ووووووو………..به لغات عربی و اسطوره های دین اسلام  واقعن جای بسی تاسف  و افسوس  دارد !!!!!!!!
  تا نام خلیج فارس که به میان می اید حس ناسیونالیستی  اکثریت اقشار جامعه  عود  میکند غافل از اینکه همین ملت به ظاهر وطن پرست  اندر خم ایین و دیانت  قومی هستند که ادعای تملک نام واقعی خلیج پارس را میکنند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  همین جماعت خردباخته و بی هویت فرهنگی که خود را ایرانی میدانند و  نام خلیج پارس را میپرستند همان جماعت کودن مسلک دسته های عزاداری محرم هستند !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ایا باید این افراد  را ایرانی اصیل و وطن پرست  نامید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟…………………………..

  واقعن جای شرم دارد که این اشخاص خود را ایرانی واقعی بدانند !!!!!!!

  با سپاس

  نریمان از نژاد صد در صد اریایی   ………………………………………

  • Hosseing2003

    دمت گرم نریمان . آفرین بر تو .عالی بود

 • AL ARABIC

   هُوَ دعاتُ ال خلیجُ عَربیُّ و لا ال خلیجُ فارسیُّ. کُلّ مِن أَنتَ n یستطِیعُ نَبَحتُ مِثلَ کلبُ مِثْل کَثِیر بما أنّ یرِیدُ أَنتَ. n لَاشَیءَ غیر أنّ حزمةُ مِن جبانُ d. یذهَبونَ k أَنفُسَکُم g جبانُ

  • AL ARABIC

    ترجمه سلیس به زبان پارسی
   این خلیج تا ابد نامش خلیج العربی است و لا شیی . هر چقدر می خواهید مثل سگها وق وق کنید . الایرانیون چیزی نیستند مگر یک مشت آدم بزدل و ترسو . سگی که وق وق می کند  ء  گاز نمیگیرد .

   • Ramin

    خوشبختانه من عربی نمی دانم، از اینرو مرا عفو کنید که جواب تان را به فارسی می دهم:
     توی آشغال هم بهتره که درشو بزاری، چون از دو حال خارج نیست، یا پفیوزی و یا نه! خیلی پفیوزی!

   • مرده شور هرچه عرب بی وجدان و بی شرف مانند تو استببرد. احمق بی شرف این دریای پارس بیش از ۵ هزاار سال است که به همین نام در جهان مشهور بوده و برای همیشه خواهد بود. تو پفیوز نمی فهمی و درک نمی کنی که ۷۰ میلیون ایرانی قادرند بر روی شما جانوران بشاشند و شما نمک نشناس ها عقب مانده تازه به دوران رسیده را زیر توالت دفن کنند.

    • AL ARABIC

      أَنتَ ال d الذی یکونُ یشترِکُ لِ حزمةُ مِن s جاهِلُ. أَنتَ ال d الذی یکونُ عَمداً یستعمِلُ هذا منصةُ أن یخدَعَ الناس. بَعْد ال إنتخابُ رئاسیُّ رَأىَ ال عالمُ کاملُ أَنّ الناس کَ حزمةُ ال جبانُ. أَنتَ یستطِیعُ نَبَحتُ مِثلَ کلبُ مِثْل کَثِیر بما أنّ یرِیدُ أَنتَ إلى. الناس کَ لَاشَیءَ غیر أنّ حزمةُ ال جبانُ بِلَا خصیةُ نتم “وهو من حملة على بنش s جاهل. أنت “الذی عمد الى استخدام هذه القاعدة خداع الناس. بعد انتخابات الرئاسة فی العالم کله یرى ان شعبکم هو من بنش والجبناء. یمکنک اللحاء مثل الکلب ما تریدون. هل لدیکم أی شخص من غیر وجود بنش والجبناء لا

     • AL ARABIC

       ترجمه سلیس به فارسی
      بی شرف  تو و امثال تو هست که از روی دانسته داری به ملاهای بیسواد کمک میکنی تا احساس ایرانیت مردم ایرانو  بجوشانی . مثل توی مادر جنده هست که از این صفحه خودت برای فریب مردم داری سود می جویی . بعد از انتخابات رئیس جمهوری تمام مردم دنیا دیدن شما چه ترسوهایی هستید بدبختا . نشستی بیرون حیاط میگوویی لنگش کن  .ایرانی اگر تخم داشت که حالا اینفدر ذلیل نبود در دنیا .بیچاره ها زبانزد عوام و خواص هستید . سگی که وق وق میکند گاز نمی گیرد چون خایه ندارد .پس خواهشمندم درت را بگذار پفیوز اخته .

     • AL ARABIC

        ترجمه سلیس به فارسی
      بی شرف  تو و امثال تو هست که از روی دانسته داری
      به ملاهای بیسواد کمک میکنی تا احساس ایرانیت مردم ایرانو  بجوشانی . مثل
      توی مادر جنده هست که از این صفحه خودت برای فریب مردم داری سود می جویی .
      بعد از انتخابات رئیس جمهوری تمام مردم دنیا دیدن شما چه ترسوهایی هستید
      بدبختا . نشستی بیرون حیاط میگوویی لنگش کن  .ایرانی اگر تخم داشت که حالا
      اینفدر ذلیل نبود در دنیا .بیچاره ها زبانزد عوام و خواص هستید . سگی که وق
      وق میکند گاز نمی گیرد چون خایه ندارد .پس خواهشمندم درت را بگذار پفیوز
      اخته ادامه مطلب: ما با نام خلیج فارس به دنیا آمده ایم، با نام آن زنده ایم و با آن نام از جهان خواهیم رفت | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/05/05/%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86#ixzz1u28pZwRV

 • AL ARABIC

  نتم “وهو من حملة على بنشs جاهل. أنت “الذی عمد الى استخدام هذه القاعدة خداع الناس. بعد انتخابات الرئاسة فی العالم کله یرى ان شعبکم هو من بنش والجبناء. یمکنک اللحاء مثل الکلب ما تریدون. هل لدیکم أی شخص من غیر وجود بنش والجبناء لا.أَنتَ ال d الذی یکونُ یشترِکُ لِ حزمةُ مِن s جاهِلُ. أَنتَ ال d الذی یکونُ عَمداً یستعمِلُ هذا منصةُ أن یخدَعَ الناس. بَعْد ال إنتخابُ رئاسیُّ رَأىَ ال عالمُ کاملُ أَنّ الناس کَ حزمةُ ال جبانُ. أَنتَ یستطِیعُ نَبَحتُ مِثلَ کلبُ مِثْل کَثِیر بما أنّ یرِیدُ أَنتَ إلى. الناس کَ لَاشَیءَ غیر أنّ حزمةُ ال جبانُ بِلَا خصیه………………………

 • AL ARABIC

  إِنْ کانَ هُم شُجاعُ هُم استطاعَ یتلقَّىُ قَهَرتُ هُم . لا یکون الولد الشجاع .کَم یتِمُّ یدفَعُ هُم أَنتَ أن یسانِدَ هُم

  • AL ARABIC

    ترجمه سلیس به فارسی
   برای فضول مادر جنده بی خایه
   ادای پسر شجاع بازی در نیاور مادر جنده . ایرانی اگر خایه داشت در برلبر آخوند در خودش نمیشاشید .

   • من پاسخ  بی حیایی و فحاشی تو را نمی دهم تا خوانندگان ما تازیانی مانند شما را بهتر بشناسند

    • AL ARABIC

      فی نفس للعرب تتحدث fucked لکم الأجداد منذ فترة طویلة الحقیقی للشعب الایرانی توفیت منذ فترة طویلة. وأنت تقدم الکثیر من الضجة التی کنت اظهر للعالم شجاعة. وکان الناس الا قدرا کبیرا من الجرذان التی تختبئ فی الثقب الآن تریدون أن تکونوا شجاع یدعى کلب. یوضح الکثیر من الضجیج رادعة أبدا.

    • AL ARABIC

     ترجمه سلیس به فارسی
     همین تازیان بودند که اباء و اجدادت را خیلی وقت پیش fuck کردند . ایرانی لصیل هم اون زمان مرد . اینهمه هارت و پورت برای این میکنی که بدنیا نشان بدین خیلی با خایه این . آخوندا بشما نشون دادن که همتون یک مشت بزدل و ترسو هستید . سگی که وق وق میکند .گاز نمی گیرد

    • م.رضا

     سایت محترم فضول محله
      لطفا به نظرات این شخص توجه کنید..اگه کمی زرنگ باشید خیلی راحت میفهمید که این آقا که جرات نداره قومیت اصلی ا ش را فاش کنه در قالب یک تازی عقدههای ننگین هزار ساله اش را با فحش و توهین به ایرانیها  بر ملا میکند. در صورت امکان دیگر توهینهای ناحنجارش را به ایرانیها چاپ نکنید.
     با تشکر

     • هم میهن گرامی و محترم، ما با عرب های کشور خودمان مشکلی نداریم، ما با آنها یکی هستیم و آنان را جدا از خود نمی دانیم-همین دوهفته پیش من با گروهی از همکاران و دوستان از اهواز، شوشتر، شوش، دزفول، ایذه و آثار تاریخی شوش دیدن کردیم.

      این هم وطنان عرب ما به متن مقاله توجه نکردند. مسأله و مشکل ما واژه «عربی» ویا «فارس» نیست. مشکل ما آنست که کشورهای تازه به دوران آمده و نوظهور عربی کنار خلیج فارس می خواهند با عوض کردن این واژه ادعای مالکیت تاریخی و مالکیت امروزی بر خلیج فارس کنند. وگرنه اگر اعراب خوزستان به مناسبت زبان محلی خود که عرب است در مدارس به عربی هم درس بدهند و یا نام بعضی مؤسسات خود را به عربی بگذارند، کسی مخالفتی ندارد.

      اگر مابا رژیم مخالفیم این که این رژیم همه بیت المال و سرمایه مردمی را خرج  حزب الله لبنان، فلسطین، جنوب آمریکا و،،، می کند در حالی که همین مردم عرب زبان خوزستان در فقر و فلاکتند. اگر به مسجد سلیمان نگاه کنید که نخستین چاه نفت در آن زده شده، مردم وضع خوبی ندارند. مبارزه ما با رژیم برای همه ایران و همه اقوام ایرانی است.

      حال این ادرادی که به رگ گردنشان برخورده و فحاشی می کنند از دوگروه بیشتر نیستند: یا ناآگاهانه و بدون خواندن مقاله ها و اطلاع از سایت ما، با برداشت نادرست قضاوت می کنند و بی ادبانه  بجای داشتن منطق فحش می دهند، و یا از مزدوران رژیم و مزدورند.

      به هرحال، ما هیچکدام از گفته ها و فحاشی های آنان را پاک نمی کنیم تا خود را بهتر به خوانندگان ما و مردم ایران بشناسند. این مقاله ها را صد هزار نفر می بینند و با فحش و بی ادبی این افراد بی فرهنگ و ضد ایرانی آشنا خواهند شد. با آرزوی بهترین برایتان- سهراب ارژنگ

   • Ramin

    بچه پر رو خجالت بکش!!! تو دیگه از کدوم طویله ای در رفتی؟؟؟

 • AL ARABIC

   لقد ولد اسم الخلیج الفارسیه….. لک ولد من سیادتکم اباکم الواقعة فی البوک دخولن امتکهت rتافهة مثل کلب..أَنتَ. n لَاشَیءَ غیر أنّ حزمةُ مِن جبانُ d

 • AL ARABIC

  ترجمه سلیس به زبان پارسی
  برلی فضول مادر جنده
  ..ما با نام خلیج فارس بدنیا آمدیم …..تو از فشار ابوک روی ننت بدنیا آمدی پفیوز . حالا هم اینقدر وق وق نکن ولد لاخلف !!!!!!!!!!!!!!!
   

 • AL ARABIC

   إِنْ کانَ هُم شُجاعُ هُم استطاعَ یتلقَّىُ قَهَرتُ هُم . لا یکون الولد الشجاع .کَم یتِمُّ یدفَعُ هُم أَنتَ أن یسانِدَ هُمادامه مطلب: ما با نام خلیج فارس به دنیا آمده ایم، با نام آن زنده ایم و با آن نام از جهان خواهیم رفت | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/05/05/%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86#ixzz1u2KO4ADl

  • AL ARABIC

     ترجمه سلیس به فارسی
   برای فضول مادر جنده بی خایه
   ادای پسر شجاع بازی در نیاور مادر جنده . ایرانی اگر خایه داشت در برلبر آخوند در خودش نمیشاشید . ادامه مطلب: ما با نام خلیج فارس به دنیا آمده ایم، با نام آن زنده ایم و با آن نام از جهان خواهیم رفت | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/05/05/%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86#ixzz1u2KjRJes

   • هم میهن ایرانی ام- اگر فحش دادنت تمام شد، معرفت و ادب خود را نشان دادی این قسمت را هم بخوان:
    هم میهن گرامی و محترم، ما با عرب های کشور خودمان مشکلی نداریم، ما با آنها یکی هستیم و آنان را جدا از خود نمی دانیم-همین دوهفته پیش من با گروهی از همکاران و دوستان از اهواز، شوشتر، شوش، دزفول، ایذه و آثار تاریخی شوش دیدن کردیم.این هم وطنان عرب ما به متن مقاله توجه نکردند. مسأله و مشکل ما واژه «عربی» ویا «فارس» نیست. مشکل ما آنست که کشورهای تازه به دوران آمده و نوظهور عربی کنار خلیج فارس می خواهند با عوض کردن این واژه ادعای مالکیت تاریخی و مالکیت امروزی بر خلیج فارس کنند. وگرنه اگر اعراب خوزستان به مناسبت زبان محلی خود که عرب است در مدارس به عربی هم درس بدهند و یا نام بعضی مؤسسات خود را به عربی بگذارند، کسی مخالفتی ندارد.اگر مابا رژیم مخالفیم این که این رژیم همه بیت المال و سرمایه مردمی را خرج  حزب الله لبنان، فلسطین، جنوب آمریکا و،،، می کند در حالی که همین مردم عرب زبان خوزستان در فقر و فلاکتند. اگر به مسجد سلیمان نگاه کنید که نخستین چاه نفت در آن زده شده، مردم وضع خوبی ندارند. مبارزه ما با رژیم برای همه ایران و همه اقوام ایرانی است.حال این ادرادی که به رگ گردنشان برخورده و فحاشی می کنند از دوگروه بیشتر نیستند: یا ناآگاهانه و بدون خواندن مقاله ها و اطلاع از سایت ما، با برداشت نادرست قضاوت می کنند و بی ادبانه  بجای داشتن منطق فحش می دهند، و یا از مزدوران رژیم و مزدورند.به هرحال، ما هیچکدام از گفته ها و فحاشی های آنان را پاک نمی کنیم تا خود را بهتر به خوانندگان ما و مردم ایران بشناسند. این مقاله ها را صد هزار نفر می بینند و با فحش و بی ادبی این افراد بی فرهنگ و ضد ایرانی آشنا خواهند شد. با آرزوی بهترین برایتان- سهراب ارژنگ
    ادامه مطلب: ما با نام خلیج فارس به دنیا آمده ایم، با نام آن زنده ایم و با آن نام از جهان خواهیم رفت | فضول محله  

    • Ramin

     خدا خیرت  بده! تو فکر میکنی طرف بعد از اینهمه فحاشی و توهین، قوهِ درکِ این واقعیت ها را داره؟؟؟

  • Irani

   ال لذینه و ل لذینه هر روز بدتر از اینه
   انه کانه کونه ننت
   ترجمه سلیس به فارسی
   کیر هفتاد میلیون ایرانی توی کون تو. مادرت .خواهرت  و اجداد آشغالت که هزاران سال در ایران نون خوردید نه تنها تشکر نمیکنید بلکه دستشان را هم گاز میگیرید.
   اگر هر ایرانی فقط تف کنه (نه بشاشه )روی هر چه عربه روی زمین .دیگه هیچ اثری از این موجود آشغال بی خاصیت و بی هنر بر روی زمین باقی نمیماند…
    به اندازه ۷ میلیارد جمعیت جهان ریدیم تو دهن محمد شارلاتان و هر چی آخونده که اینطور ایران را به حقارت و سیه روزی  کشانده اند…

   اقرا

   حالا بخوان…

   • AL ARABIC

     بدبخت مادر قحبه . تو اگر خایه داشتی مثل و مانند یک موش آبکشیده توی سوراخ مادرت قایم نمی شدی . بدخت ما عربها جد و آباد مادرت رو گاییدیم تا از اصالت ایرانی بودنت خارجت کنیم .مادر مرده ادای ایرانی بودن را در نیآور . آخوندها بهمه دنیا نشون دادن که ایرانیها با یک تکان رنگ و رویشون را میبازند و مثل موش آبکشیده توی خود میریینند و توی سوراخ مادرت میشاشند مادر جنده . ریدم توی سوراخ ننه تو وامثال تو . ابن الکلب قسیب الکبیر یا اخوی شارمووتا !!!!!!!

    • Irani

     خیلی سوختی نه!ماتت تو و اجدادت سوخت نه
     اینطور که تو ار میزنی مثل گاییدها مییمونی تا یک انسان آزاد!!!!
     شجاعت شما عربها را هم دیدیم که مثل  یک سگ ولگرد قذافی را از سوراخ بیرون کشیدند و کشتند درست مثل تو و اجداد نامردت اروده میزد !!!
     یا نکنه بمبگذاریهای انتحاری را میگی که مثل چاه توالت خودتون را میترکونید و زن و بچه بیگناه را میکشید .اگر خایه دارید برید رودر رو با سربازهای بیگانه بجنگید نه زن و بچه و مردم خودتان را بکشید.
     اگر مثالی از یک کشور شجاع عربی دارید که بدون اجازه غربیها پیش زنشون نمیخوابند بگو.!!!
     غربیها مثل سگ ولگرد شما عربها را از بیابان پیدا کرده  و تربیت میکنند.  یه روزی سلطان و رئیس جمهور میکنند وقتی دیگر برایشان دم نزنید شما را دوباره  در بیابان ول میکنند 
     آخه یکی پیدا نمیشه به این بچه سوسماربگه تو توی سایت ایرانیها چه گهی میخوری .مگه توی سایت عربها ایرانیها میان  فحش و توهین کنند.( یا شاید خر زاده ای که داری دو بهم زنی میکنی)؟؟؟؟

     • AL ARABIC

      با خصوصیات بسیار مشخص و معلوم ایرانیهای ( اصیل ) آشنا میشویم:
       دو رو
      پست فطرت
      دو بهم زن
      هم دیگر را لو دادن
      حسود بودن
      ترسو وبزدل بودن
      خایه مال بودن
      چاپلوسی آخوند کردن ( اقلا چاپلوسی یک مشت آدم با شخصییت را میکردی بدبختها )
      بخاطر منافع خود دیگران را له کردن
      دله دزدی
      کون دادگی از بچگی
      بیحیا و دریده دهانی
      چشم چرونی زنان مثلا نا محرم
       …بازهم بگم   ( به قول آقا محمود )
       بعد میخواهند ادای آدمهای دلیر را در بیائرند و بزدلیشونو  مخفی کنن . مادر قحبههای آشغال عرب گاییده شدها

     • AL ARABIC

       ی شخص من غیر وجود بنش والجبناء لا.أَنتَ ال d الذی یکونُ یشترِکُ لِ حزمةُ
      مِن s جاهِلُ. أَنتَ ال d الذی یکونُ عَمداً یستعمِلُ هذا منصةُ أن یخدَعَ
      الناس. بَعْد ال إنتخابُ رئاسیُّ رَأىَ ال عالمُ کاملُ أَنّ الناس کَ
      حزمةُ ال جبانُ. أَنتَ یستطِیعُ نَبَحتُ مِثلَ کلبُ مِثْل کَثِیر بما أنّ
      یرِیدُ أَنتَ إلى. الناس کَ لَاشَیءَ غیر أنّ حزمةُ ال جبانُ بِلَا
      خصیه……ااینقدر عرب عرب نکن  بیخایه ترسو .ادای ایرانی بودن را در نیاور چرا اسم عربی خودرا نمی ندیسی ای بزدل الکی برای خودت اسم کشکی میسازی .من افتخار دارم که یک عربم ولی توی بزدل و ترسو خودت رو پشت یک اسم کشکی مخفی میکنی یعنی یکی از خصیصهای بارز ایرانیهای کشکی مثل تتوی ولد نا خلفت

     • irani

      آشغال خر مغز تو چرا اسم واقعیت را نمی نویسی خودت را پشت کیر العربیک قایم کردی .الاغ زاده عرب کرده. اینهم از خصوصیات اجداد وحشی شماست!!!!

     • joseph

      حرامزاده ولد زنا تو گه که عرب هم  نیستی تو پان عرب ور دل خودمونی توی همین خوزستان که یه چند نفری مانند بنب طرف فقط میدونید مثل سگ حار واق واق کنید و عیر از دزدی و ادم کشی کاری بلد نیستید . ایرانی از انجا بد نام شده که اخوند بی شرف عرب زاده بهش حاکم شده و همسایه عرب شده و بی شک هنوز هیچ جای دنیا بی ابرو تر و خر ونادانتر و وحشی تر از عرب نیست و نبوده . ما هنوز هر جای اروپا هم باشیم یا دنیا اعتبار خودمون رو داریم اما شما اگر ملیون دلاری پول همراتون بود تا وقتی خالی میشه ادمین و بعدش از سگ هم بی ارزشتر 

     • Samand

      ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس
      زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

     • Mihan

      درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)درود بر خلیج العربیمرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگ
      سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است. 
      درود بر کشور ترکیهدرود بر خلیج اورمیه
      براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.
      ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!منظور من دریاچه ارومیه است ای برادرچرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنیاگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتیدالحمدا… اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو نداردچرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتیدادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گویدمن وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهدونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.
      در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیمدورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

     • Salam

      درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)درود بر خلیج العربیمرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگ
      سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است. 
      درود بر کشور ترکیهدرود بر خلیج اورمیه
      براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.
      ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!منظور من دریاچه ارومیه است ای برادرچرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنیاگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتیدالحمدا… اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو نداردچرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتیدادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گویدمن وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهدونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.
      در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیمدورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

     • Moshtagh

      ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس
      زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

     • Mehnaz

      Sorry Mis.What is your ethnicity?Well, I am “Pars Zaban(Seg Zaban= Dog Language) Irani Tabar” WaaaWWaaaWWaaaa

     • Joya

      ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبارحال شما چطور است!پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شدهشما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

     • Shiba

      کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی/

     • Emad

      ما ارزو می کنیم هرچه زودتر این حمله صورت بگیرد تا از شر کورش وداریوش تا ابد راحت شویم.تا کی باید چوب داریوش وکورش را خورد. تا کی باید زیر پرچم کورش وداریوش ماند. تا کی باید این همه بی حرمتی ها را از خاندان کذایی کورش وداریوش شنید. تا کی باید یک نژاد خاص از فرهنگ تهی وبی عار باید براین سرزمین پاک ما حکومت کند. تا کی باید جور کورش و داریوش را کشید.تا کی باید این قوم نجس بر وطن ما حکومت کند. به امید روزی که صدای پارس تا ابد توسط امریکا و اسرا ییل خاموش شود.
      اگر امریکا به ایران حمله کرد من یک خر نذر می کنم.اگر اسراییل به ایران حمله کرد من یک سگ نذرمی کنم.

     • Omid

      تفاوت یاسای چنگیز با به قول شما منشور کورش در این است که یاسای چنگیز،مستند،قابل تایید و بدور از مبالغه و احساسات بچه گانه است،اما منشور کورش:کشف آن در بابل،ترجمه آن کاملا ساختگی و دستکاری شده،هیچ متخصص و کارشناس معتبر متن آن را مبنی بر حقوق بشر تایید نکرده،خط آن به خط بابلی و نه فارسی(ایرانیها خط و کتابت شان کجا بود).از همه اینها گذشته،اثبات اینکه این منشور به کورش تعلق دارد فقط توسط ایرانیهاست و هیچ منبع و مرجع معتبر آنرا تایید نکرده.و بالاخره اینکه قدیمیترین و اولین منشور حقوق بشر توسط حمورابی است که برای همه روشن،واضح و قابل اثبات است و میتوانید آنرا در موزه برلین ببینی

     • چنگیر

      چنگیر افتخار ما است. ای کاش نسل این فارسها را از روی زمین برداشته بود تا امروز هی کوروش کوروش نکنند و هی فارس فارس نزنند. او بیش از سه میلیون نفر از فارسها را زن و مرد و بچه در اترار و سمرقند و بخارا و نیشابور و مرو و هرات کشتار کرد، ولی حیف که وقتی سراسر کشور فارسها ار تسخیر بقیه شان را زنده گذاشت تا امروز هی به ما ناز بفروشند که ما کوروش داشتیم ما داریوش داشتیم.

    • Irani

     مادر قحبه گفتی و خودت رو لو دادی .آشغال بی خایه که چند کلمه عربی یاد گرفتی و گه عرب و فارس را باهم میخوری
     عربها که خاندان تو را هم گاییدند.آتش شماها در قمه زنی و کف کردن روز عاشورا بیشتر از فارسها و عربهاست.
     حالا خایه داری خودت بگو از چه قوم خری هستی ؟؟؟؟؟

     • AL ARABIC

        اینقدر توی مادر قحبه آخوندها کونت گذاشتن که به وق وق افتادی بیچاره کون
      دادن خودت را با ادای ایرانی بودن پوشالیت نمی توانی مخفی کنی .هیچکس در
      اینجا به اندازه تو وق وق نمی کند حتما مثل نوار پایین که میبینی خیلی در
      کونت تف مالیدن .  اینرا بفهم بچه جان تنها افرادی ادای شجاع بودن درمیارن
      که اهل بخیه تشریف دارن مثل تو و مادر تک پرونتhttp://holycrime.com/CrimeDoc60.asp 

 • م.رضا

  !!!شیر که پیر بشه بچه سوسمار هم ادعای سلطانی میکنهشیر که پیر بشه بچه سوسمار هم ادعای سلطانی میکنه

  چیزی که نظر مرا جلب کرد اینکه با نگاه کردن به نقشه دور و بر خلیج فارس دیدم که خلیج های دیگری هم وجود داره و همه اشان نامهای عربی دارند. فقط همین یه دونه خلیج , خلیج فارس نامگذاری شد.متاسفانه کشورهای عربی با کمال بی شعوری و توحش ذاتی که عادت دارند ,همه چیز را مال خود بدانند .حاضر نیستند حتی یک خلیج را بانام دیگری تحمل کنند.در صورتی که خلیجها و دریاها بنام آنهاست مثل خلیج عدن یا دریای عمان…حالا خوبه که یک اقیانوس به اسم فارس نیست مثل اقیانوس هند.

  بنظر من بهتره که روی خلیج فارس یا سه جزیره بحث نکنیم ,بلکه ادعای مالکیت وسیعتری را مطرح کنیم که چند دهه اخیر جزو قلمرو ایران بود .مثل کشور بحرین و … و خیلی دیگر از مناطق جداه شده از ایران.در این صورت بچه سوسمارها و کره خرها به همان چیزی که اجدادشان بزور از ما گرفتند بسنده میکنند.

  خداوند ایران را از اسارت این تفاله های متحفن بجا مانده از ۱۴۰۰ سال جهل و جنون و جنایت نجات دهد.آمین

  .

 • م.رضا

  جالب اینکه در این چند دهه اخیر هیچ رسانه یا کشوری اسامی دریاها یا خلیجهای  دیگر که اسم خاصی دارند را به چالش نکشیده و مثل اینکه همه اسامی در تمام دنیا در جای خودشان قرار دارند و همین یک اسمه که مشکل داره و توسط آن با احساسات یک قوم بازی میشه .در این بین حماقت کشورهای عربی و  دسیسه کشورهای غربی قابل توجه است .در همین مدت کوتاه که بر سر این اسم تاریخی بحث شد.برنده نه ایرانی ها بودنند و نه عربها .بلکه برنده آمریکا بود که تونست از فروش اف ۲۲ ها به امارات به اقتصاد خودش سود زیادی برسانه!!!

 • Abcde

  خلیج پارس
  ..
  این خلیج ِ پارس ، گشت از نام پارسی ها به نام
  از هزاران سال ، پارسی داشت ، آنجا مقام
  هست به تاریخ های یونان و روم ، اندر نوشت
  آبراه ِ پارسه، الخلیج ِ فارسی ، تازی ، نوشت
  .
  کشوری نو پا که سال ِ آن کنون پنجاه نیست
  ساکن ِ صحرای ِ شن ها ، آرزوی ِ تازه چیست؟
  موش کوری ، با دُم شیری عداوت می کند
  وهم ِ هم نامی ، رقابت ، با پدر جدّ می کند
  .
  رو ملخ هایت بخور ، دنبال ِ سوسمارت بُدو
  در حَرَم اندر میان بانوان ، آقا بشو
  در حَرَم خانه بُرو ، زن های مو ، مشگی بولوند
  راحت ِ خود برگزین ، نی پارسیان را حرف تُند
  ..
  سوز

 • م.رضا

  از قول یکی از نویسندگان آزاداندیش  عرب که سالهاست در  آلمان زندگی میکنه  یک حرف بسیار منطقی و شجاعانه نقل میکنم.او گفت: بعد از سالها مخالفت با غربیها و بخصوص مسیحیان  و تعصب  کور یک سئوالی از خود پرسیدم و آن اینکه اگر یک روز تمامی کشورهای عربی و تمدن اسلامی بیکباره از صفحه روزگار حذف شوند چه اتفاقی میافتد.با کمال تعجب فهمیدم که هیچ اتفاقی نمیافتد چون ما در هیچ اموری که به  درد زندگی انسانها و طبیعت  و تاریخ بخورد چیزی مثبت نداشتیم و نداریم ….
  دوست عزیزی که معلومه عرب نژدای و تو و اجدادت سالیان سال در ایران زندگی کردید.اینهمه حس برتری  و تعصب و فحش و توهین برای چیه.بهتر نیست متواضعانه کمی ممنون باشی .ممنون از اینکه سالیان سال به تو و اجدادت در ایران اجازه داده شد فرهنگ و زبانت را حفظ کنی.اگر به کشورهای دیگه مثل بحرین نگاه کنی شاید بهتر بفهمی منظورم چیه.همه فارس زبانان باید عرب میبودند و عربی صحبت میکردند حتی در خانه و کوچه و بازار.اصلا توجه کردید در هیچ کجای دنیا اینقدر تنوع نژادی در یک کشور مثل ایران وجود نداره .

  • AL ARABIC

   تو دیگر برای چی هارت و پورت میکنی ای بدبخت . نفهم خودتی .بیچاره به اسم خودت نگاه بکن تا ببنی ما عربها چه بلایی بر سرآبا و اجدادت آوردیم  ( یعنی گاییدیم ). محمد رصای بدبخت با این اسم صد در صد عربی که   مانند یک مهر تا ابد در پیشانیت حک شده باید  مثل کرم درون خودت به پیچی . ابن الکلب قسیب الجبان و اخوی شارمووتا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • م.رضا

    این چند کلمه عربی که یاد گرفتی زبان مادری تو ست یا زبان پدرییت
    فکر کنم زبان پدر واقعیته که عرب بوده.دیدی حالا عربها مادرتو را هم مورد لطفشان قرار دادند.
    حالا فهمیدی چرا  بهت میگن خر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • AL ARABIC

      اینقدر توی مادر قحبه آخوندها کونت گذاشتن که به وق وق افتادی بیچاره کون دادن خودت را با ادای ایرانی بودن پوشالیت نمی توانی مخفی کنی .هیچکس در اینجا به اندازه تو وق وق نمی کند حتما مثل نوار پایین که میبینی خیلی در کونت تف مالیدن .  اینرا بفهم بچه جان تنها افرادی ادای شجاع بودن درمیارن که اهل بخیه تشریف دارن مثل تو و مادر تک پرونت

     http://holycrime.com/CrimeDoc60.asp

   • Ramin

     کثافتِ بچه پر رور!!! بزار یه چیزی بهت بگم. من گرچه با بعضی از سیاست های دولت اسرائیل موافق نیستم، ولی گاهی اوقات این حق را به انها میدهم که خوب دهنِ شما، چندین میلیون میلیون تازی را سرویس میکنند. شما فقط اسهال حرف زدن دارید و به تجربه های فراوان نشان داده اید که هیچ چیز بارتان نیست. 
    درست مانند ان پیامبر هرزه و فاسدتان، محمّد، فقط به فکر پائین تنهِ ناشریف خودتان هستید.

 • AL ARABIC

  با خصوصیات بسیار مشخص و معلوم ایرانیهای ( اصیل ) آشنا میشویم:
   دو رو
  پست فطرت
  دو بهم زن
  هم دیگر را لو دادن
  حسود بودن
  ترسو وبزدل بودن
  خایه مال بودن
  چاپلوسی آخوند کردن ( اقلا چاپلوسی یک مشت آدم با شخصییت را میکردی بدبختها )
  بخاطر منافع خود دیگران را له کردن
  دله دزدی
  کون دادگی از بچگی
  بیحیا و دریده دهانی
  چشم چرونی زنان مثلا نا محرم
   …بازهم بگم   ( به قول آقا محمود )
   بعد میخواهند ادای آدمهای دلیر را در بیائرند و بزدلیشونو  مخفی کنن . مادر قحبههای آشغال عرب گاییده شده

  • Irani

   اینها که گفتی خصوصیات اقوام وحشی خودته که به ایران مهاجرت کردند

   خودت رو لو دادی .آشغال بی خایه که چند کلمه عربی یاد گرفتی و گه عرب و فارس را باهم میخوریعربها که خاندان تو را هم گاییدند.آتش شماها در قمه زنی و کف کردن روز عاشورا بیشتر از فارسها و عربهاست.
   حالا فهمیدی که چرا به بعضی از شماها میگن خردرسته که  عربها به وطنمان تجاوز کردند ولی مثل تو گهه آنها را نمیخوریم  مثل تو آشغال و نخست وزیر و رئیس جمهور کشور رویایتان  کون تو و  اون  اجداد خرت سوخت؟؟؟؟حالا تو کف بمون که چطوری لو رفتیاگر مردی دیگه دهن متحفنت را ببندیا خایه داری خودت بگو از چه قوم خری هستی ؟؟؟؟؟قابل توجه

   سایت محترم فضول محله و ایرانیهای عزیزلطفا به عربها بیش از این توهین نکنید .این آشغال  که خایه نداره اصالت واقعی خودش را فاش کنه داره  دو بهم زنی میکنه به اسم یک عرب!!!!

   • AL ARABIC

     سگی که وق وق میکنه گاز نمی گیره . مادر قحبه بزدل .چرا نمی خواهی قبول کنی که فقط بلدی هارتو ۱پورت کنی . اینها همش در اثر کون دادن به ملاهای مادر قحبه است
    خودت را میتوانی در زیر این ملای مادر جنده در ذیل مشاهده کنی .گوارای وجودت نازنین     http://holycrime.com/CrimeDoc60.asp

  • irani

    با چند کلمه عربی که از مترجم اتوماتیک احتمالا  مترجم گوگل  استفاده میکنی  که عرب نمیشی خیلی دوست داری عرب باشی؟؟؟
   بازم  بگم…
   حالا خایه داری بگو اسم واقعیت چی تا بهت بگم خوشحال بشی که عربها اجداد تر ا هم گاییدند و  و تو خر خودت را به خریت میزنی.
   بازم بگم …
   باشه اینقدر بهت میگم خر خرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخر خرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخر   که خودت مردونه اعتراف کنی که از کدوم سوراخ کونی بیرون اومددی
   البته اگر مرد باشی؟؟؟
   باز بگم…
   الاغ

   • AL ARABIC

     معلومه که کونت خیلی میسوزد مادر قحبه . چه شده بهت برمیخورد میگوویم اسمت را بگو /کونی وتو اسم واقعی خودت را به عربی بنویس و ادای ایرانی بازی و شجاع بودن رو در نیاور بزدل ترسو . میخواهی بزدلیتو با مثلا اسم ایرانی دادن به خود مستمالی کنی . بچه کونی تو اگر خایه داشتی حقوق خودت رو از یک مشت ملای نجاست زناکار میگرفتی و نه اینکه تا تقی به توقی بخورد رنگ و رویت مثل گچ سفد میشود و خودت را در تنبانت می خییسانی. مادر قحبه اینرا بدان ایرانی اصیل را کشتند آشغال گوشتهایی مثل تو هستند که فقط بلدند وق وق کنند .سگی که وق وق میکند گاز نمیگیرد . مادر قحبه گه

    • Azari

     آخه آشغال خر مغز جز فحش دادن شعور دیگه
     ایی نداری. تو هم مثل اجداد وحشی و گور به گورت  که تمام دنیا را به لجن کشاندی با آن زبان همچون گهه اندر لگن  تو سوراخ کون عربها می چرخونی
     آشغال بی خاصیت گفتم اینقدر گهه عربها و ایرانیها را نخور .از قوم وحشی خودت کمی بگو. اینقدر به مادر خودت هم فحاشی نکن .اگر میدانی مادرت کیه ؟اصلا تو  بی وجود که اینقدر از آخوندها مینالی به دیگران بگو خودت چه اقدام آزاد خواهانه ایی در مقابل آخوند ها انجام دادی اگر در یک سوراخ متحفن قایم نشده بودی تا ایقدر زبانت بوی گه بگیره.
     حتمنا به تمام سایت ها سر میزنی که اگر یک ایرانی از بر باد رفتن وطنش نالید تا با آن ادبیات آغشته به تحفن . آنها را به باد فحش و ناسزا بگیری .
     اگر تو خر مغز راه بهتری برای مبارزه با آخوندها میشناسی بگو  ولی پشت اسم العربیک شخصیت متحفنت را قایم نکن.مرد باش ای بی وطن بی وجود!!!!!!!!!

     • AL ARABIC

       وهذه هی المرة التی یشارک الشعب الحقیقیة جاهل     و حالا این یکی رو دیگه کم داشتیم تا حالا میگفتیم سگی که وق وق میکند گاز نمی گیرد حالا باید بگوییم ترک خری که که اندازه یگ گاو برسرش نیست ذارد عر و عر میکند .آغر توی الاغی که  شهره همه عالم در خر بودن کامل هستید چرا دیگر چرند میگویی . بدبخت اینقدر هارت و هورت نکن ترک خر .شما همتون از یک قم لشید .یک مشت بزدل و ترسو که با یک تق توی تنبانتان هم میرینید و هم میشاشید ..مادر جنده ترک خر یک کیرر همتای زبان بسته ات که یک خر واقعی باشد حواله تو ننه جنده ات   . p

   • AL ARABIC

    من اینراهم از مترجم اتوماتیک گووگل گرفته ام که در آن مراحل کون دادن تو به یک آخوند بچه باز بطور اتوماتیک به نمایش در آمده . اینقدر این آخوندها تورا گاییدن که به وق وق افتاده ای . بدبخت ببین این آخوندهای مادر قحبه چطور با گاییدن کونیهای مثل تو شخصییت ابدی و هویت ایرانیت را از بین بردن !!!!
    http://holycrime.com/CrimeDoc60.asp 

   • AL ARABIC

     اولا خر اونی بودش که افتاد روی ننه جندت تا تو کره خررا پس بیاندازد .ثانیا الاغ اونی بودش که باکیرش در حال شستشوی دندانهای ننه قحبه ات بود که احتیاجی به دندانپزشک نباشد و دندانهای سفیدی برای عرضه به مشتریهای دندان گرد داشته باشید .اگر توی نفهم نمی فهمی برای اینستکه هم خودت و هم جد و آبادت دارای مصارف چند منظوره ای بوده اید .ثالثا آخر چرا اینقدز کون داده ای که این ملای مادرجنده مجبور به هدر دادن تف خود بشود کونی ابن الکلب و آخووی شارمووتا
    کون دادن خودت را تماشا بکن و کیف کن مادر جنده  n

    http://holycrime.com/CrimeDoc60.asp

    • Irani

     نگفتم اینقدر کوس و کون خواهر و مادرت را هوا نده.آخه خر مغز که با ایرانیهای اصیل مشکل داری چرا میترسی که دیگران بدونند از کدام گله خری جدا شدی
     آخه الاغ که خودت را پشت کیر عربها قایم کردی.کمی مطالعه کن و ببین لشکر حشری عربها از منطقه شما ها وارد ایران شدند و اول به شما تجاوز کردند.چرا اصرا ر داری  که بگی نژاد  شما با عربها ادقام نشد.به جای خر غلط زدن برو از یک بزرگترت  بپرس .تمام انترنت بوی تحفن زبانت را گرفته
     اگه هنوز از رو نرفتی معلومه که خیلی شاه خری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • AL ARABIC

        بدبخت مادر قحبه . تو اگر خایه داشتی مثل و مانند یک موش آبکشیده توی
      سوراخ مادرت قایم نمی شدی . بدخت ما عربها جد و آباد مادرت رو گاییدیم تا
      از اصالت ایرانی بودنت خارجت کنیم .مادر مرده ادای ایرانی بودن را در نیآور
      . آخوندها بهمه دنیا نشون دادن که ایرانیها با یک تکان رنگ و رویشون را
      میبازند و مثل موش آبکشیده توی خود میریینند و توی سوراخ مادرت میشاشند
      مادر جنده . ریدم توی سوراخ ننه تو وامثال تو . ابن الکلب قسیب الکبیر یا
      اخوی شارمووتا !!!!!!! 

  • Apoureskandariyan

   hاون موقع ها که شما دختراتونو زنده به گور میکردید سوسمار و ملخ میخوردید ما دانشگاه شاپور رو داشتیم وتو علم مهندسی و نجوم وریاضیاتو پزشکی تمام دنیا به ما تعظیم میکردند به قول شاعر در چین وختن ولوله ازشوکت ما بود در مصر و عدن غلغوله از هیبت ما بود در اندلس و روم عیان قدرت ما بود برنافه واشپیلیه در طاعت ما بود حالا شما من نمیدونم از کجا اومدی ومیخواهی فرهنگ چندین هزار ساله ما ایرانیها رو با فحش ناسزا نابود کنی مگه نمیدونستی که تمام سرزمین عرب در طاعت ایران بوده وعرب بادیه نشین به لطف پول نفت که زنده مونده اگرنه که نه خلاقیت دارین نه علم ودانش  پس برو عقده چند هزار سالتو جای دیگه خالی کن وبدون قوم ایرانی نژرادش خیلی برتر از قوم عربه

   • AL ARABIC

    آقای آپور اسکندریان حرفهای شما کاملا متین و صحیح است . ما که نمیتوانیم با منطق در بیافتیم  (.رلا یمکنک أن تقول, وترفض منطق  ) و کاملا رلست میگوویی  ما عربها ملخها و سوسمار میخوردیم موقعیکه ایران با شکوه و عظمت و اقتدار بر جهان حکمفرمانی مینمود .تمام عالم باستان به ایران و ایرانی رشک میبردند .پس چه شد که به ناگهانی اینهمه شوکت وسروری یکباره دود شد و بهوا رفت و مورد هجوم بی امان واقع شد . هنوز هم اثرات و ثمرات نابودی کشور عزیزتان را زیر نعلینهای چرکین یک مشت ملای نجس ببیند و بعد خود قضاوت نمایید…………( لا یمکنک أن تقول, وترفض منطق  )

    • Irani

     احسن منطق هم میفهمی
     آخه احمق دروغگو که وقت همه با اراجیفهات گرفتی .کدوم عربی میگه بله ما سوسمار خور و ملخ خور بودیم و شما ایرانیها حکومت با شکوهی داشتید.
     آخه آشغال مغز چرا زیر اسم العربیک خودت را قایم کردی و اظهار فضله میکنی.
     کاشکی به اندازه یک دانه جو شعور و  شجاعت داشتی و میگفتی از چه ایل و تبار بی وطنی  هستی؟؟؟
     به جان مادرت ازت خواهش میکنم حرف حساب بزن و فوری مادر بدبختت را حواله دیگران نکن

 • Noosheen

  جمعه ۴ مهٔ ۲۰۱۲

  بیانیه شماره دو “جبهه مدافعان
  خلیج فارس” ( دعوت به نهضت نامه نگاری جهانی ))

  بیانیه شماره ۲
  “جبهه مدافعان خلیج فارس”

  ——————————————————– « گروهها ،احزاب ،تشکل ها و
  جامعه مدنی زنده ایران »
  بر هیچکس
  رونمایی از پروژه ایران زدایی از خلیج فارس در ابعادی گسترده طی روزهای اخیر
  پوشیده نمانده است. پروژه ای که بر آن
  است نام ایران و ایرانی را از نقشه جغرافیایی جهان حذف نماید. یک شب مقاله ای با
  نام جعلی در گاردین و فردای آن محو نام تاریخی خلیج فارس از نقشه جهانی گوگل ، شاخ
  و شانه کشیدن های شیخ نشینان سواحل دزدان در خلیج فارس،تهدید تمامیت ارضی ایران از سوی پادشاه عربستان
  ، رجزخوانی رئیس پلیس دبی به آتش کشیدن همه چیز ، مداخله غیر مسئولانه مارک تونر
  سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و … ،اعلام پشتیبانی انگلیس و فرانسه از امارات
  بیانگر گستردگی ابعاد پروژه ایران زدایی از خلیج فارس است. امروز سکوت از جانب هرکس و هر گروه و تشکل و جمعیتی که
  باشد ننگ است. اینک انتقاد و اعتراض در تلوزیونهای فارسی زبان به تنهایی کافی نیست.
  امروز روزی است که باید از مرحله حرف به مرحله عمل درآمد. “جبهه مدافعان خلیج فارس” که به دنبال شروع تهدیدات
  تمامیت ارضی ایران جهت رصد نمودن لحظه به لحظه تهدیدات اخیر و انعکاس و کمک به
  هماهنگ نمودن فعالیتها و اعتراضات میهن دوستان به بهترین شیوه های ممکن تشکیل
  گردیده است ؛ در این مرحله بهترین راهکار مقابله را استارت زدن یک نهضت نامه نگاری
  گسترده و سراسری از سوی تمام ایرانیان وطن خواه ، چه به صورت فردی و چه گروهی و
  تشکیلاتی و صنفی با مدیران گوگل ، یونسکو ،خبرگزاری های جهان ،مراکز فرهنگی ،وزارت
  امور خارجه کشورهای آمریکا ، انگلیس و فرانسه در بیان واقعیت تاریخی نام خلیج فارس
  ،در دفاع از حق ملّت ایران و هویت تاریخی آن ، در یادآوری اسناد و نقشه های تاریخی
  از زمان هرودوت ،بطلمیوس و استرابون و در خواست خاتمه دادن به این بازیها می
  داند. ” جبهه مدافعان خلیج فارس”
  ایمان راسخ دارد در عصری به سر میبریم که افکار عمومی ملّتها در بسیاری از موارد
  پخته تر از دولتها و دارای قدرت تاثیر گذاری بر سیاستها می باشد . با هم
  در یک نهضت نامه نگاری گسترده و جهانی نام خلیج فارس را با پیوست نمودن اسناد و
  مدارک و نقشه های تاریخی به اقصی نقاط جهان صادر و بر این اقدام گوگل تا زمان
  بازگرداندن نام خلیج فارس و عذر خواهی رسمی آن ادامه خواهیم داد.
  هیچ راه دیگری
  برای بازگرداندن نام خلیج فارس به گوگل متصور نیست مگر آنکه گوگل را در شرایطی
  قراردهیم که اعتبار جهانی خود را در حال از دست رفتن ببیند. هم میهنانی که امکان نامه نگاری انگلیسی نداند کافی
  است سند پیوست سازمان ملل متحد یا نقشه های خلیج فارس را به گوگل و سایر مراجع
  اشاره شده ارسال نمایند.

  جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
  “جبهه مدافعان خلیج فارس”
  https://www.facebook.com/jebhe.persiangulf

 • م.رضا

  دوستان عزیز در فضوله محله .بیان نظرات مخالف به معنی فحاشی و توهین به ناموس
  دیگران نیست.خواهشمندم نظرات افرادی که هیچ نظری جز فحاشی به ایران و ایرانی و
  بقیه فرهنگها را ندارند.چاپ نکنید.لطفا اشتباه نکنید . فحاشی به دیگران اون هم
  بدون هیچ مدرک و سندی بیان دمکراسی نیست .اگر اینطور ادامه دهید در زمان کمی
  افرادی که خواهان بحث و گفتگو ومناظره هستند و معتقدند که با فحاشی در هیچ جای
  دنیا نمیتوان به یک نتیجه درست رسید.از طرفداران شما کاسته شده و فقط افرادی میمونند
  که دوست دارند فحش خواهر و مادر به دیگران بدهند.در مورد خاص اشاره میکنم به شخصی
  که با نام جعلی العربیک فقط به ایرانیها فحش خواهر و مادر میدهد.
  ایرانیها به سایت شما مراجعه نمیکننند که یک سری افراد بی وطن یا به قولی اقلیت
  خائن به آنها فحش ناموسی بدهند.
  با تشکر

 • AL ARABIC

   با خصوصیات بسیار مشخص و معلوم ایرانیهای ( اصیل ) آشنا میشویم: ( لیست الحاقی و تکمیلی )
  نون را به نرخ روز خور
  از پشت بهم دشنه زدن
  زیر آب رفقا  را زدن
  جا زدن و زیر پای رفقا خالی کردن
  گدا صفت ( بابا یکصد رحمت به کداهای سامره عراقی که در پیش اینها لنگ می اندازند )
  زناکار
  بی هویت
  لییم و پست
  خبرچین و فرومایه
  مزدور ( به راحتی )
  ژست ساختگی مردانگی با بلعیدن قرص وایاگرا ( یکی نیست به اینها بگه که این قرصها باعث گر گرفتن و کورتان میکند )
  پز دادن الکی …با ماشین آخرین سیستمش میاد دم مسجد آش نظری بگیره از سر و کوول همه باید حتما بالا بره که آش بخوره .آخه یکی نیست به اینها بگه همه تون از یک محله اید عجله چرا
  تا میگن هوا پسه میره  مغازه هارا اولین نفر خالی میکنه که مثلا زنده بمونه ( خاک بر سر خودتان و این فرهنگ نداشته تون
   دو رو
  پست فطرت
  دو بهم زن
  هم دیگر را لو دادن
  حسود بودن
  ترسو وبزدل بودن
  خایه مال بودن
  چاپلوسی آخوند کردن ( اقلا چاپلوسی یک مشت آدم با شخصییت را میکردی بدبختها )
  بخاطر منافع خود دیگران را له کردن
  دله دزدی
  کون دادگی از بچگی
  چشم دریدگی و هیزی
  بیحیا و دریده دهانی
  چشم چرونی زنان مثلا نا محرم
   …بازهم بگم   ( به قول آقا محمود )
   بعد میخواهند ادای آدمهای دلیر را در بیائرند و بزدلیشونو  مخفی کنن .
  بقول شاعر خودتون …..هرچه خوبها همگی دارن تو تنها داری
   

  • Irani

   یا خصوصیات اجداد وحشی خودت را مینویسی یا به خواهر و مادر خودت فحش میدی 
   آقاییکه که خودت را برتر از همه میدانید .لطفا بنال.حرف حسابت چیه ؟جان مادرت که میدونم عرب نیست خواهشا دوباره خواهر و مادرت را هوا نکن و چند کلمه عربی بلقور نکن! 
   خیلی جالبه در این سایت فقط ایرانیها میاند که زبان رسمی اشان فارسی است  برای کی عربی مینویسی ؟میخوای بگی عربی هم بلدی
   بفرما اگر حرف حساب داری بگو  البته اگر داری ؟ 

   • AL ARABIC

      اینقدر توی مادر قحبه آخوندها کونت گذاشتن که به وق وق افتادی بیچاره کون
    دادن خودت را با ادای ایرانی بودن پوشالیت نمی توانی مخفی کنی .هیچکس در
    اینجا به اندازه تو وق وق نمی کند حتما مثل نوار پایین که میبینی خیلی در
    کونت تف مالیدن .  اینرا بفهم بچه جان تنها افرادی ادای شجاع بودن درمیارن
    که اهل بخیه تشریف دارن مثل تو و مادر تک پرونتhttp://holycrime.com/CrimeDoc6.asp 

    • Irani

     خدا را شکر ایندفعه عربی بلقور نکردی ولی
     باز کوس وکون مادرت را هوا کردی حالا فیلم هم گذاشتی که همه خانواده ات  را ببینند!!!!مگه به جان مادرت خواهش نکردم  اونها را هوا نده
     بدبخت بیچاره معلوم نیست تو چه لجنی گیر کردی که اینقدر مادرت را به رخ دیگران میکشی
     آشغال مغز.  گفتم حرف حسابت چیه نظرت در مورد مقاله اییکه در این سایت چاپ شده چیه ؟تو  دوباره مادرت را هوا  میکنی .شاش سگ تو اون سوراخی که تو ازش اومدی بیرون
     همینرو میخواستی  آشغال بی خاصیت!!!!حرف حسابت همینه !!!!

  • Mani

   تف! تف به شرف نداشنه ات ای کوچکمردِ نادان!
   توی بی تربیت وقتی اینچنین قلم می زنی، پس چگونه صحبت میکنی؟
   مگر ایران ها با تو چه کرده اند که چنین، جسارت روا می داری؟ به قول کاربر محترمی، توی ابله از کدامین طویله ای گریخته ای؟ چرا اینقدر بد کلام هستی؟ خجالت بکش! از اولِ صبح داری هی چرتو پلا میگی. اخه چرا؟
    مگر تو مغز خر ( زبون بسته! خر ) خوده ای؟ با این اسم مسخره ای هم که روی خودت گذاشته ای، حماقت خودتو چندین بار بیشتر به نمایش گذاشته ای.

   • AL ARABIC

    این آخوندی که روت سواره برای کونت احتیاج به تف نداره چون منی  زیرشه  .خودتو ببین بدخت  که تا کون ندادی بحرف نیفتادی .این فیلم متاسفانه بما ثابت نموده است که شخصیت و اصالت ایرانیا را این آخوندهای مادر قحبه برای همیشه با کون کردنشون از بین بردن و بخاطر همین استکه اینهمه ادای آدمای مثلا وطن پرست و شجاع را دارند درمیارن . هر کس چیزی را که ندارد میطلبد . بدبختای بزدل و ترسو اگر شما خایه داشتید حفتون را از یک مشت آخوند مادر گحبه میکرفتید نه اینکه چندتا تیر که هوا کردند رنگو روتون مثل گچ شد توی تنبونتون شاشیدید . بعد هم برای اینکه بزدلی تونو ماستمالی کنید مثلا پشت شعار وطن پرستی کاذب قایم  میشید یعنی شطر دیدی ندیدی خر خودتی.و افرادی مثل سهراب ارژنگ تنور آخوندها را با برنامه قبلی  گرم نگاه میدارد . ایرانی هیچ آبروویی برای خودشان باقی نذاشتن . بیا تو فرودگاه زیبای دبی ببین هم نوعت ( بلانسبت هم وطنات ) چقدر آبرو ریزی میکنند . شرطه فرودگاه مثل سگ با هاشون برخورد میکنه چون بی شخصییتن . بیا وببین  کارگران بنگلادشی و هندی از دور چطور با حفارت به هم نوعات نگاه میکنند . کارگران هندی نه انسانهای کشورهای پیش رفته .!!بدبخت بعد بیا اینجا ادای آدمای شرافتمند رو بده . هنرتون فقط پزدادن الکی هست چون چیزی برای عرضه ندارید .نه شخصییت نه آبرو .بخاطر همین لستکه هم تو و هم آخوندهای بیهمه چیز تر از تو  توی بوق.. ایرانی… ایرانی شجاعت.. شجاعت.. می زنید . هر کس هر چه را که ندارد می طلبد. خصوصیات باطنیتون رو خوب بعد از انقلاب بهمه نشون دادید . یک مشت بزدل وترسوی نون رو به نرخ روز خور خبرچینی که اگر بخواهیم همه را بنویسیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود بعد توی حیف نون و یک آشغال دیگه باسم مثلا ایرانی بیاین اینجا  و بهم نون قرض بدین و ادای روشنفکرارو در بیارین . هردوتون اگر چه نه شخصییت و نه آبرو دارید حداقل فهم و شعور اینرا دارید که بفهمید چی میگم

   • AL ARABIC

     این آخوندی که روت سواره برای کونت احتیاج به تف نداره چون منی  زیرشه 
    .خودتو ببین بدخت  که تا کون ندادی بحرف نیفتادی .این فیلم متاسفانه بما
    ثابت نموده است که شخصیت و اصالت ایرانیا را این آخوندهای مادر قحبه برای
    همیشه با کون کردنشون از بین بردن و بخاطر همین استکه اینهمه ادای آدمای
    مثلا وطن پرست و شجاع را دارند درمیارن . هر کس چیزی را که ندارد میطلبد .
    بدبختای بزدل و ترسو اگر شما خایه داشتید حفتون را از یک مشت آخوند مادر
    گحبه میکرفتید نه اینکه چندتا تیر که هوا کردند رنگو روتون مثل گچ شد توی
    تنبونتون شاشیدید . بعد هم برای اینکه بزدلی تونو ماستمالی کنید مثلا پشت
    شعار وطن پرستی کاذب قایم  میشید یعنی شطر دیدی ندیدی خر خودتی.و افرادی
    مثل سهراب ارژنگ تنور آخوندها را با برنامه قبلی  گرم نگاه میدارد . ایرانی
    هیچ آبروویی برای خودشان باقی نذاشتن . بیا تو فرودگاه زیبای دبی ببین هم
    نوعت ( بلانسبت هم وطنات ) چقدر آبرو ریزی میکنند . شرطه فرودگاه مثل سگ با
    هاشون برخورد میکنه چون بی شخصییتن . بیا وببین  کارگران بنگلادشی و هندی
    از دور چطور با حفارت به هم نوعات نگاه میکنند . کارگران هندی نه انسانهای
    کشورهای پیش رفته .!!بدبخت بعد بیا اینجا ادای آدمای شرافتمند رو بده .
    هنرتون فقط پزدادن الکی هست چون چیزی برای عرضه ندارید .نه شخصییت نه آبرو
    .بخاطر همین لستکه هم تو و هم آخوندهای بیهمه چیز تر از تو  توی بوق..
    ایرانی… ایرانی شجاعت.. شجاعت.. می زنید . هر کس هر چه را که ندارد می
    طلبد. خصوصیات باطنیتون رو خوب بعد از انقلاب بهمه نشون دادید . یک مشت
    بزدل وترسوی نون رو به نرخ روز خور خبرچینی که اگر بخواهیم همه را بنویسیم
    مثنوی هفتاد من کاغذ شود بعد توی حیف نون و یک آشغال دیگه باسم مثلا ایرانی
    بیاین اینجا  و بهم نون قرض بدین و ادای روشنفکرارو در بیارین . هردوتون
    اگر چه نه شخصییت و نه آبرو دارید حداقل فهم و شعور اینرا دارید که بفهمید
    چی میگمhttp://holycrime.com/CrimeDoc60.asp

    • Irani

     آخه یکی نیست به این سوسک کثیف سیاه بگه خودت توی کدوم سوراخ فاضلاب قایم شدی .نکنه اونجا  با لیسیدن گوه فاضلاب داری با آخوندها مبارزه میکنی .تف به تو با اون زبان متحفنت!!!
     بهتره در همان فاضلاب بمونی و دهن پر از گهت را باز نکنی!!!

     • Ramin

      هم میهن عزیزم،
      یک نگاه سطحی به کامنت های سبکِ این شخصِ ذلیل و بزدل، هر کاربر خردگرائی را متوجهِ شخصیت ضعیف و لاتی این کوچکمردِ نادان می کند.
      پرسش اینست که طرف با چه نیتی در اینجا ظاهر شده است؟؟؟
      ۱ـ ماموریست از ارتشِ بدنامِ سایبریِ حکومتِ نامنزه اسلامی؟؟؟
       ۲- ادم بیماریست که سادیسم خود را با نوشتن و توهین به دیگران ارضاه میکند؟؟؟ 
      ۳- و یا اینکه حماقت بیش از حد؟ این آشغالِ منحرف   فکر می کند دارد تلافیِ مسئله ای که با شخصی  داشته و تو دهنی خورده است را جبران می کند.
      من اطمینان دارم که این نکره، در دیدارِ حضوری جا زده و نشان خواهد داد که از بیخ عرب است، یعنی: من روحم هم از این جریان بی خبر است.
      من به شخصه حاضرم جائی در تهران با این آشغال ملاقاتی داشته باشم که به اصطلاع تسویه حساب بکنیم، البته در صورتیکه طرف رگ و غیرت برای امدنِ سر قرار را داشته باشد.
      خیلی دوست دارم که بفهمد مشاجره انترنتی، برای  
      او بی خطرتر میبود. تصمیم من از طرح این پیشنهاد اینست که طرف کسی را که نمی شناسد، از روی خالی بندی، ترسو و بزدل ننامد.
      با مهر و احترامِ عمیق به شما و سرورانی که با زحمات فوق العاده و هدفی مقدس  جهت روشن کردنِ بینشِ مردم از جمله اینجانب، این سایت را با بهترین شکل، سرپا نگاه داشته اند،
      رامین

     • Irani

      با تشکر از شما دوست عزیز رامین  و مانی و دیگرعزیزان
      من هم با شما موافقم این احمق ترین مزدور دنیا داره دو بهم زنی میکنه .با مزخرف گفتن در مقاله های مختلف ( با اسامی  متفاوت) . تا بجا ی  بحث و گفتگو و رسیدن به یک راه درست .کار با فحش و توهین به قومهای مختلف ایرانی بی نتیجه مختومه بشه .در ست همان کاری که با شبکه های تلوزیونی مخالف رژیم  کردند و نتیجه آن شد که متاسفانه  این آقایان با  صرف هزینه  زیاد بجای روشنگری جامعه و افشای اسلام و حکومت اسلامی   .بجان یکدیگر افتاده و بهم فحش و بد و بیراه می گویند.
      و پر واضح است که باعث سرور و شادی رژیم شیاد خواهند شد.کاشکی این شبکه ها هم از مکر رژیم آگاه میشدند و اینقدر بهم نمیپریدند تا با اتحاد همه اقشار ایرانی برای همیشه از شر این رژیم متحفن  ۱۴۰۰ ساله.ایران و ایرانی آزاد شوند.
      آمین 

    • Ramin

     تف! تف به شرفِ نداشته ات! ای کوچکمرد ابله!!!
     تویِ نادان که مرا مطلقاً نمی شناسی، پس چگونه اینقدر چرند می بافی؟؟؟
     توی نادان با اولین کامنتی که در این سایتِ مردمی و بی مانند، 
     گذاشتی، با نهایت سوئ استفاده از عدمِ سانسورِ از ُنقل و نبات خوردن اوباش و اراذل، شخصیت َپست و کثیفِ خود را با کلمات و فرهنگِ چالهِ میدونی ات و با انتخابِ یک اسم مسخره، به صحنهِ قضاوتِ مسولینِ عزیز و کاربرانِ خردگرایِ این سایتِ  افشاه گرِِ بارز و مکانی برای بیانِ ازاد، که نمونه اش نه در ایرانِ اسلامزده و نه در هیچ کشورِِ بی فرهنگ و خالی از تمدنِ تازی زبان وجود دارد، نشان دادی.
     توی نادان چرا اینقدر بد دهن و فاسدی؟؟؟ مگر ایرانی ها با تو چه کرده اند؟؟؟ کثافتِ بچه پر رو!!!
      چه کسی بزدل و ترسو است؟؟؟
      توی نادانِ منحرف که با نام مستعار و خنده دار می نویسی و یا بقیه و من که از نام واقعی خود بهره می گیریم؟؟؟

 • Irani

  چی شد ؟ العربیک .برگشتی تو سوراخت  دوباره.خدا را شکر  یا نکنه لال شدی ؟
  دوست عزیز دیدی با فحاشی چیزی درست نمیشه.حالا  بیا مثل یک آدم نظرت را در مورد موضوع این مقاله بگو.با سپاس 
  ایرانی

  • Mani

   حیف از شما که این نکره را * دوست عزیز * نام می نهید.

   • AL ARABIC

     اسم با مسمایی داری الدوست العزیز . منی منی منی  کیرهای توی کس ننت  پر از منی
    مادر گحبه .منی منی منی با آب منی .

  • AL ARABIC

    با عرض المعذرت از اینکه بدرازا کشید. رفته بودم به رینم توی سولاخ ننه ات بچه چونی

 • Irani

  من بیش از ۱۲ ساله که در یکی از کشور های اروپایی زندگی میکنم یکی از مسائلی که نظرم را به شدت جلب کرد اینکه وقتی یک نفر از کشوری دیگر به اروپا یا آمریکا بیاد در زمان کوتاهی فرزندان آن شخص خودشان را با آن کشور جدید وفق میدهند و از نسل دوم و سوم خودشان را کاملا شهروند آنجا میدانند
  از مهد کودک تا دانشگاه و بعد هم محل کار موظفند به زبان رسمی آنجا صحبت کنند .مسلما در مکانهای شخصی آزادند به زبان مادری صحبت کنند ولی از آنجاییکه در همه جا به زبان رسمی صحبت میکنند

  اتوماتیک وار در خانه هم بچه ها با یکدیگر به زبان رسمی آن کشور صحبت میکنند
  راه دور نرویم همین کشورهای دور وبر ایران مثلا بحرین با اینکه بیشتر مردم آن ایرانی الاصل هستند ولی با گذشت زمان کوتاهی همه در همه جا موظفند عرب باشند.
  در ترکیه به آقای کمال پاشا یا آتا ترک که انگشت کوچیکه پادشاهان ایرانی از کورش تا محمد رضا شاه (بجز قاجار)نمیشد احدی اجازه نداره چه در اماکن اداری و چه در جمع دوستانه به او بی احترامی کنه بلکه باید او رامثل خدای خودش پرستش کنه
  سئوال من اینکه پس چرا در ایران اینطور نیست
  .بعضی از قومها سالیان زیادی و حتی بعضیها بیش از ۲۰۰۰ سال در ایران زندگی کرده و با فارسها تاریخ مشترک دارند ولی هیچ احترامی برای جاییکه  خودشان و اجدادشان زندگی میکنند قائل نیستد و در اولین فرصت شروع به توهین و ناسزا به ایران و ایرانی میکنند.
  نمی خوام توهین کنم ولی خودتان امتحان کنید
  اگر به یک حیوان چند روز مهربانی کرده و به او آب و غذا و جایی برای زندگی بدهید نه تنها شما را گاز نمیگیره بلکه  تا آخر عمر شما را صاحب خودش میدونه و حاضره جانش را برای شما فدا کنه!!!.

  • Mani

   برای من قدری عجیب است که شما مرتب سعی میکنید طرف را ادم کنید.
   از قدیم گفته اند: ادم کثیف اگر شاگرد حمومی که بشه، باز! همیشه کثیفه.

   • Irani

    خیلی ممنون از تذکر و ضربالمثل جالب شما.
    متاسفانه برای اولین بار مجبور شدم فحاشی را با فحاشی جواب بدم.ولی حقیقت امر اینکه در همه کشورهای عقب مانده بخصوص  کشورهای اسلامی و کشور خودمان  یک کار بزرگ فرهنگی که مطمئنا سالها طول میکشه یک ضرورته.همین امروز به انتخاباتی که در فرانسه انجام شدتوجه کنید .نه برنده اروده پیروزی سر داد و نه بازنده تهدید به انتقام گیری کرد. بلکه متواضعانه شکست را پذیرفت .به نظر من نه شاه مشکل داشت و نه ملا بلکه این فرهنگ ما مردم که فوق العاده فقیر نگه داشته شده.متاسفانه در زمان شاه فقید هم به این امر مهم توجه نشد یا خیلی روند کندی را سیر میکرد بطور مثال اگر قرار بود مذهبی در ایران تبلیغ بشه بهتر بود مذاهب خواهان صلح و دوستی مثل زرتشتی یا مسیحیت بشه نه وحشی ترین مذهب تمام تاریخ بشریت یعنی اسلام  .وگرنه ما اینگونه  دستاویز غرب و ملا نمشدیم تا با دستان خود انقلاب ننگین ۱۳۵۷ را بوجود آوریم !!!

    • AL ARABIC

       با عرض المعذرت از اینکه بدرازا کشید. رفته بودم به رینم توی سولاخ ننه ات بچه چونی 

   • AL ARABIC

      اسم با مسمایی داری الدوست العزیز . منی منی منی  کیرهای توی کس ننت  پر از منی
    مادر گحبه .منی منی منی با آب منی

    • Mani

     ُُُُُاُبنه ای التماسی!!! خوشت اومده از اسم من؟؟؟
     ضمنا، یعنی در ضمن، حرومزاده!!! من کی نامی از مادرِِ بدنامت ( بدنام!  فقط به این خاطر که او افسارِِ توی پشت گشاد را راحت و بدون هیچگونه کنترل و تربیتی، و بدون دهن بند، در اجتماع ول کرده است) اوردم که توی منحرف، بلانسبتِ سگ، مثل سگِ هار پاچهِ مرا گرفتی و به مادرِ من توهین میکنی.
     اگه میخاره، طرفهای غروب بیا توی پارک لاله، پشتِ کیوسک ها، شاید بشه برات کاری کرد. قدِ من، بدون پاشنهِ کفش  ۱۸۸ سانتیمتر و یه کمی هم چهاشونه هستم.
     Mani
       

    • حقگو

     لعنت الّله الاقوم ُابنه ایون!!! 

  • AL ARABIC

    طلبها لإجراء تعدیل وزاری أو إقالة  ( MANI ) حکومة الجنزوری  ( SOHRAB ARJANG   ) وتشکیل حکومة جدیدة أو إعادة تکلیف الجنزوری وحکومته بتسییراقرأ المزید : لجنة الانتخابات المصریة تجتمع الیوم مع مرشحی الرئاسة – جریدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=45391&y=2012#ixzz1uF0kEAV4ترجمه سلیس به فارسی اصیل :یعنی کیر پر ازmani آغای سهراب ارژنگ توی آشغال دونی ننت مادر گحبه 

 • AL ARABIC

  قابل توجه دو ایرانی  ( اصیل )  : آغایان     MANI و IRANI

  http://holycrime.com/CrimeDoc60.asp این آخوندی که روت سواره برای کونت احتیاج به تف نداره چون منی  زیرشه 
  .خودتو ببین بدخت  که تا کون ندادی بحرف نیفتادی .این فیلم متاسفانه بما
  ثابت نموده است که شخصیت و اصالت ایرانیا را این آخوندهای مادر قحبه برای
  همیشه با کون کردنشون از بین بردن و بخاطر همین استکه اینهمه ادای آدمای
  مثلا وطن پرست و شجاع را دارند درمیارن . هر کس چیزی را که ندارد میطلبد .
  بدبختای بزدل و ترسو اگر شما خایه داشتید حفتون را از یک مشت آخوند مادر
  گحبه میکرفتید نه اینکه چندتا تیر که هوا کردند رنگو روتون مثل گچ شد توی
  تنبونتون شاشیدید . بعد هم برای اینکه بزدلی تونو ماستمالی کنید مثلا پشت
  شعار وطن پرستی کاذب قایم  میشید یعنی شطر دیدی ندیدی خر خودتی.و افرادی
  مثل سهراب ارژنگ تنور آخوندها را با برنامه قبلی  گرم نگاه میدارد . ایرانی
  هیچ آبروویی برای خودشان باقی نذاشتن . بیا تو فرودگاه زیبای دبی ببین هم
  نوعت ( بلانسبت هم وطنات ) چقدر آبرو ریزی میکنند . شرطه فرودگاه مثل سگ با
  هاشون برخورد میکنه چون بی شخصییتن . بیا وببین  کارگران بنگلادشی و هندی
  از دور چطور با حفارت به هم نوعات نگاه میکنند . کارگران هندی نه انسانهای
  کشورهای پیش رفته .!!بدبخت بعد بیا اینجا ادای آدمای شرافتمند رو بده .
  هنرتون فقط پزدادن الکی هست چون چیزی برای عرضه ندارید .نه شخصییت نه آبرو
  .بخاطر همین لستکه هم تو و هم آخوندهای بیهمه چیز تر از تو  توی بوق..
  ایرانی… ایرانی شجاعت.. شجاعت.. می زنید . هر کس هر چه را که ندارد می
  طلبد. خصوصیات باطنیتون رو خوب بعد از انقلاب بهمه نشون دادید . یک مشت
  بزدل وترسوی نون رو به نرخ روز خور خبرچینی که اگر بخواهیم همه را بنویسیم
  مثنوی هفتاد من کاغذ شود بعد توی حیف نون و یک آشغال دیگه باسم مثلا ایرانی
  بیاین اینجا  و بهم نون قرض بدین و ادای روشنفکرارو در بیارین . هردوتون
  اگر چه نه شخصییت و نه آبرو دارید حداقل فهم و شعور اینرا دارید که بفهمید چی میگم
   

  • Irani

   آخه احمقترین خر دنیا .ما که اونجا نبودیم این ملا را به خانه ات دعوت کردی .ولی چرا حالا فیلم گرفتی که به همه دنیا بی ناموسیت را ثابت کنی.
   بهت گفتم برگرد به همان سوراخی که اومدی گوش نکردی .هر چی بیشتر  مطلب بنویسی .بیشتر بی وطنی خودت را ثابت میکنی یا نکنه با نمایش این فیلمها می خواهی  برای خانواده بدبختت مشتری پیدا کنی و کسب درآمد کنی..پس آدرست را بده که مشتری ها مستقیم بیاند در خانه ات!!!!

  • Mani

   صد رحمت به بچه پر رو های سابق در خیبان جمشید و دروازه قزوین!!!
   توی بچه پر رو از نوع سوپرش! یا اینکه به قول کاربر محترمی، یک مامور فاسد متعلق به دمو دستگاهِ ارتشِ بدنامِ سایبری هستی که بخاطر بی چشم و روئیت، وظیفهِ پیدا کرده ای که برای خود شرینی و خودی نشان دادنت، به فرمان اربابانت، که بهت دستور داده اند، اینک جای دوستو دشمن را به انها نشون بدهی و یا اینکه نه؟! یک بیمار شدید جنسی هستی که با نوشتن این کلمات که معمولاً هیچ ادم باکلاسی انها را به زبان نمی اورد، عقده ها و چیز هائی را که در دهانِ متعفنت کپر زده اند، بیرون می ریزی.
   ایکاش میشد کسی
    چندتا شمع کلفت، بلند و سفتی را یه طوری؟! بعنوان صدقه، بهت میداد که در ارضا شدن، کمک حالت میشد.    

 • Abazarghafary

  ز شاش  شتر خوردن و کیر سوسمار // عرب را رسیدست جای به کار // که کیر ایرانی کند آرزوی  // توفو بر تو ای چرخ گردون تفوی //نگویید مادرت گاییدم را به این کس کشان // که کیر ایرانی مقدس تر است از دینشان //

 • Abazarghafary

  ببین کار ما کشیده به کجا  …که AL عربی  جاکش هم برای ما عر عر میکند //گرچه شاید ز زیر کیر ملا آمده … ولی  عر عری میکند که خر نمیکند //مادرش را محمد بچه باز کرده … باز ز زیر کیر اسلام سفر نمیکند //شاید برای تفرقه آماده به این مکان …چون به جندگی مادرش هم باور نمیکند //ای  AL عربی مادرت اینجا گاییدست …حتا آن مادری که دیگر خر هم نمیکند //بچه سپاه هستی و کس کشی کار توست … که این ملت دیگر به مسلمان کس کش باور نمیکند //جاکش به اربابت خامنه ای بگو  ننه اسلام گاییدست … هرچند که جاکش  خر باور نمیکند //

 • Abazarghafary

  ببین کار ما کشیده به کجا  …که AL عربی  جاکش هم برای ما عر عر میکند //گرچه شاید ز زیر کیر ملا آمده … ولی  عر عری میکند که خر نمیکند //مادرش را محمد بچه باز کرده … باز ز زیر کیر اسلام سفر نمیکند //شاید برای تفرقه آماده به این مکان …چون به جندگی مادرش هم باور نمیکند //ای  AL عربی مادرت اینجا گاییدست …حتا آن مادری که دیگر خر هم نمیکند //بچه سپاه هستی و کس کشی کار توست … که این ملت دیگر به مسلمان کس کش باور نمیکند //جاکش به اربابت خامنه ای بگو  ننه اسلام گاییدست … هرچند که جاکش  خر باور نمیکند //

 • Abazarghafary

  ببین کار ما کشیده به کجا  …که AL عربی  جاکش هم برای ما عر عر میکند //گرچه شاید ز زیر کیر ملا آمده … ولی  عر عری میکند که خر نمیکند //مادرش را محمد بچه باز کرده … باز ز زیر کیر اسلام سفر نمیکند //شاید برای تفرقه آماده به این مکان …چون به جندگی مادرش هم باور نمیکند //ای  AL عربی مادرت اینجا گاییدست …حتا آن مادری که دیگر خر هم نمیکند //بچه سپاه هستی و کس کشی کار توست … که این ملت دیگر به مسلمان کس کش باور نمیکند //جاکش به اربابت خامنه ای بگو  ننه اسلام گاییدست … هرچند که جاکش  خر باور نمیکند //

 • Irani

  باز این الاغ العربیک از طویله اش در رفته و بهمه از جمله مادرش جفتک میزنه.اگه یکی میتونه افسار اون را بگیره که ایقدر روی اجداد بی وطنش  نرینه!

 • Irani

  با تشکر از شما دوست عزیز رامین و مانی و دیگرعزیزان
  من هم با شما موافقم این احمق ترین مزدور دنیا داره دو بهم زنی میکنه .با مزخرف گفتن در مقاله های مختلف ( با اسامی متفاوت) . تا بجا ی بحث و گفتگو و رسیدن به یک راه درست .کار با فحش و توهین به قومهای مختلف ایرانی بی نتیجه مختومه بشه .در ست همان کاری که با شبکه های تلوزیونی مخالف رژیم کردند و نتیجه آن شد که متاسفانه این آقایان با صرف هزینه زیاد بجای روشنگری جامعه و افشای اسلام و حکومت اسلامی .بجان یکدیگر افتاده و بهم فحش و بد و بیراه می گویند.
  و پر واضح است که باعث سرور و شادی رژیم شیاد خواهند شد.کاشکی این شبکه ها هم از مکر رژیم آگاه میشدند و اینقدر بهم نمیپریدند تا با اتحاد همه اقشار ایرانی برای همیشه از شر
  این رژیم متحفن ۱۴۰۰ساله .
  ایران و ایرانی آزاد شوند.
  آمین

 • نسل سوخته

  دوستان هموطنان عزیز اینقدر اعصاب نازنین خودتونو برای موجودی که با چندین اکانت مختلف میاد نظر میده و بجز فحش دادن چیزی برای گفتن نداره خرد نکنید.
  به این فکر کنید که این موجود چقدر سختی کشیده که هم اکنون به موجودی عقده ای و نا بهنجار تبدیل شده.
  بزارین چندتا احتمال رو در نظر بگیریم درمورده سختیهای دوران کودکی این موجود.
  احتمالا وقتی بچه بوده باباش بهش تجاوز میکرده.
  مامانش برای خرج خونه به همسایه ها که احتمالا پارس بودن میداده.
  کمی که بزرگتر میشه باباش اون رو هم برای پول در آوردن راهی خونه مردهای پارس میکنه.
  احتمالا وقتی داشته میداده در زمانی که به اوج لذتش میرسه این شخص عکس چنگیز خان مغول رو روی جلد یک مجله میبینه و عاشق چنگیز میشه.
  احتمالا چندبار هم به حاجی پولدارها حال داده و اونها هم موقع لوات دعایی چیزی به عربی میخوندن و این شخص هم حالا میتونه به عربی(جون عمش)حرف بزنه.
  اما چرا این موجود الان از دسته پارسیان ناراحته؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
  دلیلش خیلی روشنه الان دیگه حسابی پاره شده و فقط خر و سگ حاضرن ترتیبشو بدن.برای همین از عالم و آدم مخصوصا فاعلهای خودش(پارسیان)گله منده.
  من مطمئنم اگر بعضی از دوستان لطف کنن و زیپهارو پایین بکشن و یک حالی به این موجود بدن بازهم سگ درگاه پارسها میشه.
  من که رغبتم نمیشه.پس این فداکاری و لطف با شما.

  • Mani

   هم نسل عزیزم،
   این کار از من هم برنمی اید،  متاسفم!
    طرف بهتر است  برود مسجد و یا حسینیه ای! شاید انجا اخوندی بخت برگشته برای رضایتِ الله، دستی به سر این نکرهِ بی همه چیز بکشد. 

 • Ramin

  اسلام و اشخاص ذلیلی مانند این کثافتی که با نام مسخره اش
   ( AL ARABIC ) ، جلوی بادِ پنکه هم نشسته،  مثل کوزه ای پُر از نجاست هستند که هر زمان, درب ان باز می شود، بوی تعفنش فضا را الود می کند.

 • سگ پاره سی = سگ وحشی = سگ تازی

  این زرتشت سوسک خور بوده که با برادرش سرختشت سگ خور تجاوز می کرد.

  ای سگ وحشی(سگ تازی) مجوس نجس شده ؛ ای سوسک خور
  چرا صفت؛منش:خصلت و ذات وحشی که همان تازی است را به اقوام با شرف و غیور همیشه اصیل عرب نسبت می دهی؟

  ای پا ره (س) پاره (س) پاره (س) = یعنی سه بار پاره شده؛
  سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پ. ا.ر.ه. سی ؟
  اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پ.ا.ر.ه. سها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟
  پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.
  اما دو کلمه خلیج پ. ا.ر.ه .س. یکی عربی و دیگری پ.ا.ره سی است. 

  ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبار
  حال شما چطور است!
  پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شده
  شما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

  ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس
  زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)
  براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):
  پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.
  ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدست
  که تاج استخوانی کند ارزو
  تفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)
  که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

  • Tourk-Ghehreman

   درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)
   درود بر خلیج العربی
   مرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگ

   سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟
   اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟
   پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.
   اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است. 

   درود بر کشور ترکیه
   درود بر خلیج اورمیه

   براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):
   پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.

   ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدست
   که تاج استخوانی کند ارزو
   تفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)
   که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!
   منظور من دریاچه ارومیه است ای برادر
   چرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنی
   اگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتید
   الحمدا… اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو ندارد
   چرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتید
   ادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گوید
   من وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)
   چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهد
   ونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.
   لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.
   اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .
   چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.
   در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.
   بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.
   نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.
   اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛
   مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.
   برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.

   در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیم
   دورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)
   درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

   • Tourk-Khan

    کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی/

    • Sooltan

     اموزش فارسی در سه سوتبه کامپیوتر بگید رایانه ، به ایمیل بگید رایانامهمرسی هم نگیدواسه بقیه از عربی استفاده کنیدبرخی نرخ های وزارت بازرگانی پس از تغییر واحد پول اعلام شدهر الاغ ۲۰۰۰ فارسهر توله سگ ۲۰ فارسهر مرغ ۱ فارسورودی توالت یک فارسباقی قیمت ها در حال برسی استیه روز فارسه تصمیم میگیره فارسی را زبان علم کنه تماممرغها داخل قابلمه ها شروع میکنند به قدقد کردن ××××به یارو میگن صدا زنگ در بیار میگه ترکی باشه یا فارسی همه کف میکنن میگن ترکی باشه میگه: داززززززززز میگن حالا فارسی باشهمیگه إوا… دِزززززززفارسه میره ترکیه میبیند خیلی پیشترفته و با فرهنگ اند احساسحقارت میکنه میگه حتما فارس بوده اند که زبانشان تغییر کردهیه روز دیگه میره افغانستان میبینه همشون گدایی میکنن بازاحساس حقارت میکنه میگه ای بی همه چیزها زبان ما را دزدیدنیه روز غضنفر از یه فارسه میشنوه:فارسه: ما از دیار کوروش کبیریمغضنفر : ای باباااا اون که مامانشو انگولک میکرده خرهفارسه : هه هه هه با کدون مدرکی احمقغضنفر :کتاب هرودوتفارسه: هه هه هه اجنبی بی همه چیز چه کار داره به ایرانغضنفر : ناصر پور پیرار خودش فارسه اصفحانیهفارسه : هه هه هه اون که از بی پدر مادرهغضنفر کلی سایت در اینترنتفارسه:هه هه هه اونا که از پور پیرار هم بی پدر مادرنغضنفر : هه هه هه راس میگی مشغول باش*****فارسها اعلام کردند که رایانه ها منسفانه نیست چون رایانه استخون پرداخت نمیشه*****تهرانیه میشنوه خودپردازها شارژ هم میده میگه إواااا خدا مرگم بده چی میشه یه روز استخون هم بدهاگه نمی خوای شاخ در بیاری هرگز با یه پارس سگ بحث نکنچون ممکنه سند کرده زمین را هم برات بیارهبه فارسه میگن علم بهتر است یا ثروت میگه استخون از همه بهتره اینو توکله پوکت فرو کن******به غضنفر میگن یه حیوان خون خوار نام ببر میگه کوروش کبیرمیگن این که حیوون نشد میگه مگه سگ جر حیوانات نیست به فارسه میگن راسه کوروش مامانشو انگولک میکرده میگه بابا این چیزا را به پدرمان در اوردن اون فقط مامانشو میکرده همین فارسه رو با خواهرش میگیرن میگن این چه کار کثیفیهمیگه داشتیم ایین پدرمان کوروش را برپا میداشتیمتلوزیون عکس استخون نشون میده فارسه میبینه میگه اخجوووون فیلم استخون خدا کنه سینمایی باشهبه فارسه میگن اگه امریکا به ایران حمله کنه چه کار میکنی میگه استخون هام رو قایم میکنم****به بچه فارسه هر چه میگن بگو (بابا اب داد) میگه بابا استخون داد*****فارسه روز جهانی تخم مرغ رو میشنوه میگه هه هه هه اینا رو استخونو ول کردن رفتن سراغ تخم مرغ*****یه روز یه فارسه به قضنفر میگه چرا این قد به ما توهین میکنیمیگه من که توهین نمیکنم فقط میگم فارس سگمیگه خوب این شد یه توهینهمیگه پس با این حساب اگه به گاو بگیم گاو بهش توهین کردیم

    • Irani

     ما ترک غیور و قهرمانیم. ما سرور مردم جهانیم!!! حرف که کنتور نداره  ما….؟؟؟؟
     در چه مورد قهرمانی؟سرور کدام جهان و برای چی!!!؟؟؟شادید سرور اون دنیا(یعنی جهنم از کشتار زیاد مردم بیگناه توسط مغولها و تبار آنها)!!!

 • Abazarghafary

  ببین کار ما کشیده به کجا  …که AL عربی  جاکش هم برای ما عر عر میکند //گرچه شاید ز زیر کیر ملا آمده … ولی  عر عری میکند که خر نمیکند //مادرش را محمد بچه باز کرده … باز ز زیر کیر اسلام سفر نمیکند //شاید برای تفرقه آماده به این مکان …چون به جندگی مادرش هم باور نمیکند //ای  AL عربی مادرت اینجا گاییدست …حتا آن مادری که دیگر خر هم نمیکند //بچه سپاه هستی و کس کشی کار توست … که این ملت دیگر به مسلمان کس کش باور نمیکند //جاکش به اربابت خامنه ای بگو  ننه اسلام گاییدست … هرچند که جاکش  خر باور نمیکند //

 • Abazarghafary

  شنیدم در نبود چند روزه ما …. یکی کس کش ز ترکان هار گشته //ز بس بی کیری از ملا کشیده …به عر عر کردن و جفتک زدن بیمار گشته //به دستور ولی جاکش افیونی خود … به سایت میهن پرستان آوار گشته //الا  جاکش که نسلت بهره برده از خر نر …ندانستی که ایران بیدار گشته ؟؟//خلیج پارس همیشه پارس است … غلام  یحیی      کس کش باز گشته ؟؟/ شعر بلندیست که برای این مادر جنده های بی نام امام زمان که نام های کیری بر خود گذاشتند و به این سیات میهن پرست به ماموریت آمده اند تا با تفرقه بین صفوف ملت به حکومت خود ادامه  دهند سروده شده که در ان مادر این نسل مغول که زاییده و گاییده (چنگیز) و( پیشه وری ) کس کشو (غلام یحیی) زن جنده نوکر روسها هستند به زودی خواهد آمد .

 • Mani

  خوب شد! اون بچه پر رویِ آشغال،  AL ARABIC بالاخره توصیهِ مرا قبول کرد و راهی مسجد گردید که شاید بتواند با کمک ملائی، یک فکری برای ….. .گشادش بکند.
  احتمالا اگر دیگر از بویِ متعفنِ او خبری نیست، بخاطر بستری بودن در بیمارستان امام خمینی ( لعنت الله علیه ) می باشد، انهم در بخشِ اسیب دیده گی های دریچه ای و معقّدی.
  مانی

 • Babak
 • Siaser999

  جوابیه غیر رسمی گوگل در مورد حذف نام خلیج فاخدمت شهروندان شهیدپرور و همیشه در صحنه ایرانی کلهم اجمعینآقاجان! علت اینکه ما نام خلیج فارس را از روی نقشه‌های خودمان حذف کردیم این بود که دیدیم حکومت شما تاریخ هخامنشی و شاهان گذشته را از کتابهای درسی مدارس حذف کرد و شما هیچی نگفتید. ما هم فکر کردیم که اینها که یک حکومت عربی را بیش از سی سال است که تحمل کرده‌اند لابد از حذف یک نام خلیج فارس هم خواهند گذشت.ملتی که ارزشهای ایرانی خودش را فراموش کرده و امروز تحت سیطره حکومتی است که دیپلماتش در برزیل انگشت توی کون بچه مردم میکند و اسمش را میگذارند تفاوت فرهنگی. خوب لابد حذف دو کلمه هم از روی نقشه را میتوان تفاوت فرهنگی و یا فراموشی فرهنگی نامید.بر همگان واضح و مبرهن است که نام اصلی و واقعی خلیج فارس همان خلیج فارس است نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. اینکه بعضی میخواهند بگویند خلیج نیلگون فارس و یا خلیج همیشگی فارس و یا خلیج دمکراتیک فارس و یا خلیج اسلامی فارس ویا غیره همگی فاقد سند تاریخی است. خلیج فارس همان خلیج فارس است. تمام.اما دو کلام حرف حساب با شما ملتی که رگ غیرت‌تان برای حذف نام خلیج فارس بیرون زده و از زور ناراحتی میخواهید رگ دست خودتان را ببرید و خودکشی کنید دارم و آن اینکه: عموجان! سی سال است که حکومتی که سرکار است تمام ماهیت فرهنگی و اعتقادات و ارزشهای ایرانی را از شما گرفته و مشتی خزئبلات هزار و چهارصد سال پیش را جایگزین کرده شما کک‌تان نمیگزد آنوقت چگونه است که برای حذف نام خلیج فارس اینقدر برای ما شاخ و شانه میکشید؟حضرت عباسی شما عجب ملت عجیبی هستید. پنجاه درصد سهم دریای مازندران که حق مسلم ما بود را بدون سر و صدا از ما گرفتند یکنفر از شما ملت همیشه در صحنه اعتراض نکردید و حتی خون از دماغ کسی نریخت آنوقت هی دارید گیر میدهید که گوگل چرا این کار را کرد و از حق ما دفاع نمیکند؟آقاجان! تاریخ نشان داده که ملت کون گشاد و ترسو به هیچ حا نمیرسد. ملتی که توسری خور باشد حقش این است که در دنیا تحقیرش کنند. توی فرودگاهها با او بدرفتاری کنند. اسم دریا و شهرهایش را تغییر بدهند و یا مثل گوگل فقط به حذف نام آن اکتفا کنند.آقای ملت ایران!تا کی میخواهید دل خودتان را با این چیزها خوش کنید؟ خانه از پای بست ویران است و خواجه در بند ایوان است. مملکت شما را دارند غارت میکنند و حالا شما نشسته‌اید عزا گرفته‌اید که چرا گوگل این کار را کرد و چرا فلان سازمان آن کار را نکرد و غیره؟بقول شاعر : برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است.تا زمانی که شما اجازه میدهید این حکومت بیعرضه و غیر ایرانی بر شما حکومت کند باید هر روز شاهد این قبیل اتفاقات هم باشید. یک روز گوگل یکروز سایت وزارت دفاع امریکا یکروز یکروز آلمان یکروز فرانسه و یا هر خراب شده دیگر.جمع کنید این بساط رو. شما اگر راست میگویید اجازه ندهید چند تا آخوند بیسواد مملکت را به اینجا برسانند که زنان و دختران شما برای تامین مخارج زندگی توی بارها و کازینوهای کشورهای حاشیه خلیج فارس تن فروشی کنند.ما توی گوگل از شما ملت ایران در شگفتیم که چرا آنروز که جمهوری اسلامی تاریخ ایران باستان را از کتابهای تاریخ بچه‌های شما در مدارس حذف کرد رگ غیرتتان نجنبید؟ آیا برایتان مهم نیست که فرزندانتان هویت اصیل ایرانی خود را نشناسند و از تمدن اصیل و باستانی خود دور بمانند و بجای آنها در مورد صلح حدیبیه و نام اسب حضرت عباس را یاد بگیرند؟چرا برای این چیزها حساسیت نشان نمیدهید؟این حکومت اسلامی چنان فرزندان شما را در مدارس شستشوی مغزی میدهد که گویی اسرائیل دشمن بالفطره ما ایرانی‌هاست. آنقدر که در کتابهای درسی بر روی فلسطین و وقایع جنوب لبنان به بچه‌ها خوراک ذهنی میدهند از فردوسی و رستم و سهراب و شیرین و فرهاد خبری نیست.خلاصه اینکه شما اول بروید مملکت خودتان را نجات بدهید بعد بیایید با ما دعوا راه بیاندازید. مطمئن باشید آنروز که نشان دادید یک ملت سربلند و سرفراز و قدرتمند هستید همه در مقابل شما جانب احتیاط و احترام را در پیش میگیرند و دیگر هر ننه قمری نمی‌آید به آب و خاک کشور شما قصد و غرضی داشته باشد.از طرف گوگل و حومه          |

 • Siaser999

  هم واژه “خلیج” و هم واژه “فارس” عربی هستند. 
   میتوان از واژههای مترادف پارسی لسان مانند   کنداب پارس، «شاخاب پارس»، «شاخابه پارس» و «شاخاوه پارس» استفاده کرد.
   خور بزرگ را “خلیج” می‌گویند.
  “خور  پارس”