آیا دولت ایران به دلیل تغییر نام خلیج فارس، در برابر گوگل واکنشی نشان خواهد داد؟ ۵۷

نام خلیج فارس نامی است که با فرهنگ، تاریخ، و سرزمین ما گره خورده، و از آن جدا شدنی نیست. حقیقت اینست که ما با این نام پای به جهان می گذاریم، با آن زندگی می کنیم و سرانجام با نام آن از جهان می رویم. آنچه ما را آزار می دهد شاید به دلیل به کار نبردن نام نخستین آن یعنی؛ « دریای پارس»، ویا «خشاب پارس» در دوران داریوش بزرگ، و یا حتی پیش از آن باشد.

بر اساس این اقدام غیر قانونی گوگل در تغییر نام خلیج فارس به نام قلابی خلیج ع-ر-ب-ی، در ستونی از روزنامه مردم سالاری تاریخ ۱۸ اردی بهشت زیر عنوان؛ « گزارش یاهو و خبرگزاری فرانسه درباره اقدام گوگل » نوشته شده که از سال ۲۰۱۰ به شرکت های هواپیمایی که برفراز خلیج پارس و خاک ایران پرواز می کنند یادآوری شده چنانچه در مسیر خود از نام درست و قانونی «خلیج فارس» استفاده نکنند، از پروازشان بر فراز خاک ایران جلوگیری خواهد شد.

همچنین به دلیل کاربرد نام جعلی خلیج ع-ر-ب-ی، « در اوایل سال ۲۰۱۰ مسابقات ورزشی  میان کشورهای اسلامی که اصرار داشتند باید در آن نام خلیج عربی برده شود، به نام همبستگی کشورهای اسلامی لغو گردید”… بسیار شگفت انگیز است که هم میهنان ما علیه این تازیان فرصت طلب در ان سال ها اعتراضی نکرده اند؟!. دیگر این که، در این نوشته آمده که دولت ایران به مسافرین ایرانی توصیه نموده تا از مسافرت با شرکت هایی که نام جعلی خلیج ع-ر-ب-ی، به کار می برند خودداری کنند.

هزاران سال است خلیج زیبای فارس، توسط تاریخ نویسان رومی و یونانی و... خلیج فارس خوانده و نوشته شده است. تاریخ را نمی توان با دلارهای نفتی اعراب تغییر داد؛ همانطور که پیشتر در مقاله ای گفتیم، حفاظت از تمامیت ارضی ایران، وظیفه ملی یکایک شهروندان ایرانی است.

هزاران سال است که خلیج زیبای فارس، توسط تاریخ نویسان رومی و یونانی و… خلیج فارس خوانده و نوشته شده است. تاریخ را نمی توان با دلارهای نفتی اعراب تغییر داد؛ همانطور که پیشتر در مقاله ای گفتیم، حفاظت از تمامیت ارضی ایران، وظیفه ملی یکایک شهروندان ایرانی است.

از آنچه گذشت، برای مقابله و سرکوبی با این عمل غیر قانونی و ناشایست، که با حاتم بخشی و رشوه دادن دولت  امارات به گوگل به عمل آمده، باید مردم و دولت ایران در تلاشی گسترده و با همکاری یکدیگر این نقشه های شیطانی ضد ملی را خنثی کنند، وگرنه سرانجامی شوم مانند جدا کردن بحرین از ایران در زمان رژیم سابق، و  افغانستان در زمان ناصرالدین شاه به دنبال خواهد داشت. زیرا نخست به تغییر نام خلیج فارس، سپس جدا کردن جزایر سه گانه، و نهایتاً تجزیه ایران و  جدا کردن هرمزان و خوزستان خواهد کشید.

نگارنده بر این باور است که دست کم اقدامات زیر را باید به اجراء در آورد:
۱- دولت ایران باید با نشان دادن دوستی و همبستگی با کشورهای کناره خلیج فارس، رسماً از آنان بخواهد که از این رفتار زشت و تجاوزکارانه تغیر نام خلیج فارس و ادعای مالکیت جزایر سه گانه دست بردارند. رژیم خرافاتی و بی سیاست ایران باید بفهمد و بداند که دشمن اصلی ما اسرائیل نیست، بلکه دشمن، کنار خانه و همسایه ما است. رژیم باید بداند که این خواست تک تک مردم ایران است که از سرحدات و یک پارچگی ایران با نام واقعی آنان نگهداری و محافظت شود.

۲- سیاست رژیم اسلامی در منطقه که تا کنون بدون اندیشه و تفکر پیاده شده، باید به کلی دگرگون گردد. رژیم اسلامی باید از رفتار غلط و اشتباهات گذشته با عربستان، فاصله گرفته، و رفتاری توأم با همکاری و دوستی مسالمت آمیز میان ایران و عربستان به وجود آورد. هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در ایجاد این دوستی می تواند پیامدهای ناگواری برای کشورمان داشته باشد. همچنین با ترکیه باید روابطی دوستانه داشت.

دخالت ایران در امور کشورهای همسایه و حمایت از گروه های تروریستی و شورشی در عراق، بحرین و عربستان و... سبب گشته است که کشورهای همسایه، از ایران نفرت داشته باشند و همواره به دنبال راهی برای آسیب رساندن به ایران می گردند. می توان سیاست خارجی بیمار و غلط ایران را باعث و بانی آغاز جنگ سرد «خلیجی» بر علیه ایران دانست.

دخالت ایران در امور کشورهای همسایه و حمایت از گروه های تروریستی و شورشی در عراق، بحرین و عربستان و… سبب گشته است که کشورهای همسایه، از ایران نفرت داشته باشند و همواره به دنبال راهی برای آسیب رساندن به ایران می گردند. می توان سیاست خارجی بیمار و غلط ایران را باعث و بانی آغاز جنگ سرد «خلیجی» بر علیه ایران دانست.

۳- رژیم ایران باید از نظریات و دیدگاههای کارشناسان  بزرگ ایرانی در هرکجای دنیا که باشند، و هر مرامی دارند، بدون تعصب و کینه توزی بهره بگیرد و این مسأله ملی را که به همه اقشار مردم ایران مربوط می شود، سرسری نشمارد، و آسان نگیرد. به گفته دیگر، رژیم اسلامی، به ویژه شخص آقای خامنه ای، مجاز نیست که تنها با توصیه چند نفر افراد گرداگرد خود، بدون مشورت کارشناسان ملی و مردمی، در موارد مرزی و روابط با دولت های دیگر، و ادعاهای پوچ امارات و تجاوز اعراب به حریم ایران با تغییر نام خلیج فارس، اقدامی ناآگاهانه و خودسرانه انجام دهد.

۴- دشمن دیگر که  همواره به سوی ما  سنگ پرتاب است، انگلیس می باشد. همان انگلیسی که وسیله جداشدن افغانستان و بحرین از ایران شد. انگلیسی که پاکستان و بنگلادش را از پیکر هندوستان جدا کرد. انگلیس است که برای نخستین بار واژه « فارس» را درهمه گفتار و نوشتار خود برداشته تنها نام «خلیج» را عنوان نمود. در برابر این دشمنی و خصومت انگلیس، رژیم ایران هرگز تاکنون از خود واکنشی نشان نداده است.

از آنجایی که حکومت نکبت بار اسلامی، دست نشانده انگلیس است، مسئولین بی لیاقت این رژیم جنایتکار. جرأت اعتراض به سیاست های ضد ایرانی انگلیس را نداشته و در برابر تمامی این اقدامات ضد ایرانی که توسط انگلیس اداره می شوند، سکوت می کنند. حقیقت این است که انگلیس سال های سال است که به دنبال تجزیه و تکه و پاره کردن ایران می باشد.

از آنجایی که حکومت نکبت بار اسلامی، دست نشانده انگلیس است، مسئولین بی لیاقت این رژیم جنایتکار. جرأت اعتراض به سیاست های ضد ایرانی انگلیس را نداشته و در برابر تمامی این اقدامات ضد ایرانی که توسط انگلیس اداره می شوند، سکوت می کنند. حقیقت این است که انگلیس سال های سال است که به دنبال تجزیه و تکه و پاره کردن ایران می باشد.

۵- هم میهنان عرب ما باید بدانند که این خواست ملی و نگهداری مرز و بوم کشورمان با هرگونه نژاد پرستی و مسأله عرب- عجم کشیدن جدا است. این مسأله عرب- عجم هم از دشمنی های اعراب علیه ایرانیان است. به هر روی، احترام و دلبستگی ما به عرب زبانان ایران، با احترام به دیگر اقوام ایرانی تفاوتی ندارد. به گفته دیگر، ما با همه وجودمان به اعراب هم میهن خودمان را دوست داشته، و به آنان احترام می گذاریم. ولی این مسأله سوء استفاده اعراب همسایه ما هیچگونه رابطه ای با آنان نخواهد داشت.

۶-رژیم ایران وظیفه دارد از ورود هواپیماهای عربی به ایران که نام خلیج فارس را در نقشه های پرواز خود تغییر می دهند، جلوگیری کند.

۷- همچنین ایرانیان اگر در پرواز با کشورهای عربی متوجه شدند که آنها در نقشه های پرواز، نام جعلی خلیج ع-ر-ب-ی به کار می برند، غیرت میهنی و شرافت انسانی آنان ایجاب می کند که باآن شرکت عربی مسافرت نکنند، وگرنه به کشورمان خیانت کرده اند.

۸- هرکدام از ما  نیز وظیفه داریم به سازمان های مختلف و به ویژه به رسانه های انگلیس نامه بنویسیم و این تغییر نام را از جانب آنان سرزنش و تقبیح کنیم.

۹- نکته آخر این که اگر مسأله جزایر سه گانه و یا نام خلیج فارس و مانند آن به رأی گذاشته شود، بازنده اصلی مطابق تجربیات گذشته، ما خواهیم بود. اینجاست که وظیفه نمایندگان مجلس است که با هرگونه رأی گیری بیرون از آن خانه مردم مخالفت کنند. مجلس شورای ملی یا خانه مردم است که باید در برابر اینگونه کینه توزی ها بایستد و مخالفت خود را نشان دهد.

 • سگ پاره سی = سگ وحشی = سگ تازی

  این زرتشت سوسک خور بوده که با برادرش سرختشت سگ خور تجاوز می کرد.

  ای سگ وحشی(سگ تازی) مجوس نجس شده ؛ ای سوسک خور
  چرا صفت؛منش:خصلت و ذات وحشی که همان تازی است را به اقوام با شرف و غیور همیشه اصیل عرب نسبت می دهی؟

  ای پا ره (س) پاره (س) پاره (س) = یعنی سه بار پاره شده؛
  سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پ. ا.ر.ه. سی ؟
  اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پ.ا.ر.ه. سها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟
  پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.
  اما دو کلمه خلیج پ. ا.ر.ه .س. یکی عربی و دیگری پ.ا.ره سی است. 

  ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبار
  حال شما چطور است!
  پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شده
  شما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

  ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس
  زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)
  براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):
  پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.
  ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدست
  که تاج استخوانی کند ارزو
  تفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)
  که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

  • نسل سوخته

   دوستان هموطنان عزیز اینقدر اعصاب نازنین خودتونو برای موجودی که با چندین اکانت مختلف میاد نظر میده و بجز فحش دادن چیزی برای گفتن نداره خرد نکنید.
   به این فکر کنید که این موجود چقدر سختی کشیده که هم اکنون به موجودی عقده ای و نا بهنجار تبدیل شده.
   بزارین چندتا احتمال رو در نظر بگیریم درمورده سختیهای دوران کودکی این موجود.
   احتمالا وقتی بچه بوده باباش بهش تجاوز میکرده.
   مامانش برای خرج خونه به همسایه ها که احتمالا پارس بودن میداده.
   کمی که بزرگتر میشه باباش اون رو هم برای پول در آوردن راهی خونه مردهای پارس میکنه.
   احتمالا وقتی داشته میداده در زمانی که به اوج لذتش میرسه این شخص عکس چنگیز خان مغول رو روی جلد یک مجله میبینه و عاشق چنگیز میشه.
   احتمالا چندبار هم به حاجی پولدارها حال داده و اونها هم موقع لوات دعایی چیزی به عربی میخوندن و این شخص هم حالا میتونه به عربی(جون عمش)حرف بزنه.
   اما چرا این موجود الان از دسته پارسیان ناراحته؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
   دلیلش خیلی روشنه الان دیگه حسابی پاره شده و فقط خر و سگ حاضرن ترتیبشو بدن.برای همین از عالم و آدم مخصوصا فاعلهای خودش(پارسیان)گله منده.
   من مطمئنم اگر بعضی از دوستان لطف کنن و زیپهارو پایین بکشن و یک حالی به این موجود بدن بازهم سگ درگاه پارسها میشه.
   من که رغبتم نمیشه.پس این فداکاری و لطف با شم

   • Ramin

    هم نسل عزیزم،این کار از من هم برنمی اید،  متاسفم! طرف بهتر است  برود مسجد و یا حسینیه ای! شاید انجا اخوندی بخت برگشته برای رضایتِ الله، دستی به سر این نکرهِ بی همه چیز بکشد.

    • نسل سوخته

     رامین عزیز این شخص به ما کاربران فضول محله متوسل شده.
     اگر دقت کنید هر زوز ۱۰-۲۰ تا کامنت میزاره تا ما بالاخره ترتیبشو بدیم.
     شرط انصاف نیست که اینهمه بی مهر باشید.
     اگر دقت کنید این شخص نه به امامی و نه به امامزاده ای و نه هیچ کس دیگری چیزی نمیگوید او فقط به ما نخ میدهد.
     حداقل اگر کسی در خانه اش سگ مریضی یا پیری دارد بیاورد تا این جوان را هدایت کند.و همه راضی باشند.

     • Ramin

      هم نسل عزیزم،
      این را بدرستی، من فهمیده ام که طرف شکم ناقصش را برای یکی از ما کاربرانِ این سایتِ خوب و مردمی، صابون زده است.
      ولی خواهش می کنم قبول بکنید که بچه پر رو همیشه بچه پر رو است. بنابراین و با عرضِ معذرت، من یکی!!! حتی اگر، بطور مثالِ غیرممکن، با سگ هم نزدیکی کنم، حاضر نیستم به ان بچه پر رو دست هم بزنم.
      همجنان که خوانده اید، من در باب فی سبیل الله، توصیه کردم که برود مسجدی و یا حسینیه ای، شاید یکی از اخوندها که از گربه هم نمی گذرند، دستی به سرو روی این بچه پر رو بکشد. 
      با مهر و ارادت،
      رامین 
       

     • Fuckyou-MotherFucker
   • Hora

    کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی/

    • نسل سوخته

     باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
     سعی کن خودت باشی.
     شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
     و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
     دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
     ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
     ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
     این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
     اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
     دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

   • Mina

    تقصیر ما ترکهاست که زمان جنگ خواهر مادر شمارو خواهر مادر خودمون به حساب آوردیم و این همه شهید دادیم.باید میزاشتیم شما برای حفظ جونتون ناموستون رو تقدیم عربهای عراق می کردین.عینا همون کاری که زمان مشروطه کردین و رفتیم تسلیم سفارت روسیه شدین که از مردن فرار کنید.اونایی که سنگ ایران ایران به سینه میزنن برن تاریخ بخونن ببینن زمانی که از سمت آذربایجان به این کشور توسط قزاق ها حمله شد چرا جنازه یه فارس،یه کرد،یه لر پیدا نشد و ما ترکها یکه و تنها جنگیدیم.مگر اون زمان اجداد شما به خاک ایران نمی گفتند.واقعا نمک نشناسید.

    • نسل سوخته

     باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
     سعی کن خودت باشی.
     شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
     و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
     دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
     ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
     ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
     این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
     اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
     دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

   • Ramin_Yavari

    در جواب این پارسهایی که پارس پارس میکنن یه چیزی میگم آویزه گوشتون باشه.خر بودن بهتر از کفتار بودن شماست(شما که از لاشه های ما در طول این همه سال تغذیه کردید و از خودتان چیزی ندارید.)

    • نسل سوخته

     باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
     سعی کن خودت باشی.
     شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
     و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
     دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
     ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
     ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
     این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
     اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
     دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

   • Aziz

    نوشته هایی چنینی باعث دشمنی و خصومت هستند، جای تاسف دارد که کسانی در ایران زندگی می کنند که حتی تحمل شنیدن یک تلقظ به زبانی غیر از فارسی را ندارند. اینان هستند خرانی که ادعای دموکراسی خواهی دارند.

    • نسل سوخته

     باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
     سعی کن خودت باشی.
     شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
     و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
     دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
     ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
     ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
     این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
     اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
     دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

   • Hoda

    متاسفانه نژاد پرستی مطلق فارسها مملکت را به بد جایی هدایت نموده است که باعث شده همه دشمن هم باشند و این برای هیچ کس خوب نیست به خدا همه انسان هستند شرایطی را فارسها در نظر بگیرند که در ان کسی نتواند فارسی صحبت کند و در مقابل چشمهایش زبانش به سمت نابودی پیش برود در آنصورت مطمئنا سایر ملتها را درک خواهد نمود

    • M Reza

     دوست عزیز متاسفانه نژادپرستی مخصوص فارسها نیست لطفا به نظر همشهریت   Hora توجه کن :ما ترک غیور و قهرمانیم .ما سرور  مردم جهانیم؟؟؟!!!
     کدام مردم جهان .اقایان آذری که متاسفانه خود را ترک میدانید.میتوانید فقط یک نمونه کار مثبت ترکان در تاریخ بشر ی را نام ببرید تا مردم جهان شما را سرور خود بدانند.البته قتل عام مردم دنیا در حمله مغولان و قتل عام امپراطوری عثمانی و کشتار کردها توسط ترکیه کنونی را همه دنیا میدانند.لطفا یک نمونه مثبت ذکر کنید.؟؟؟

    • نسل سوخته

     باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
     سعی کن خودت باشی.
     شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
     و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
     دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
     ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
     ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
     این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
     اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
     دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

   • Nooshin

    شما نشان میدید که ازهمه نژاد پرست تر خودتون هستید. چه گلی به سر دنیا زدید که انقدر مغرورید. هیتلر در مقابل شما لنگ میندازه به خدا. چرا انقدر خود زنی میکنید و خودتون رو مظلوم جلوه میدید. توی هر بدبختی که سر ایران اومده بیشتر مقصر نباشید کمتر نیستید. هیچ وطن دوستی کشورش رو بخاطر هر اختلاف داخلی, به خارجی نمیفروشه.مثال شما مانند برادریه که با اونیکی برادرش دعوایی داشته باشه!(که نداره و شما ها توهم زدید ) و میاد بخاطر اینکه دیگری رو عصبانی کنه به پدر و مادرش که کشورش باشند فحش میده. من این حرکت به ظاهر شما  را در هیچ قوم ایرانی دیگری ندیدم پس لطفا از دیگران مایه نگزارید. . این حرفها نشان از نادانی شما یا وطن فروشی شما دارد. قضاوت با خوانندگان

    • نسل سوخته

     باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
     سعی کن خودت باشی.
     شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
     و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
     دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
     ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
     ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
     این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
     اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
     دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

   • Shahin

    من معتقدم ما ایرانی ها به دلیل پایین بودن سطح فرهنگی مان، نژاد پرست هستیم چون اساسا نژاد پرستی با پایین بودن سطح فرهنگ رابطه مستقیم دارد. در اروپا هم همین جوری است. در اروپا هم، اکثر نژاد پرست ها خیلی آدم های تحصیل کرده و روشنفکری نیستند. ضد یهودی ها و ضد خارجی ها و ضد مسلمان ها اکثرا به طبقات پایین اجتماع تعلق دارند. ولی در ایران این جوری نیست. برای اینکه شما خیلی از افراد تحصیل کرده را می بینید که از اعراب متنفر هستند و خیلی از آدم های متدین را هم می بینید که از اعراب متنفرند منتها در آدم های غیر مذهبی، نفرت از اعراب به صورت عام است و در میان افراد مذهبی تر، نفرت از اعراب در قالب لعن و نفرین کردن به سنی ها خودش را نشان می دهد. یعنی بغض و کینه خیلی از ما ایرانی ها از اهل سنت و بزرگان اهل سنت در حقیقت، رویه دیگر نفرتمان از عرب ها است. من بعضی وقتها فکر میکنم خیلی از ما ایرانی ها نتوانسته ایم شکست تاریخی مان از اعراب و قادسیه را علیرغم گذشت ۱۴۰۰ سال فراموش کنیم. هنوز در اعماق وجودمان بغض و کینه عمیقی نسبت به اعراب داریم. بغض و کینه ای که همچون آتش زیر خاکستر هرزگاهی بهانه ای پیدا میکند و فوران می کند.

    • نسل سوخته

     باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
     سعی کن خودت باشی.
     شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
     و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
     دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
     ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
     ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
     این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
     اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
     دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

     • SHAHIN

       کیر آقا محمود با تخمهای آویزان کناری آن توی کس ننه جندت

   • Fuckyou-SisterFucker
  • نسل سوخته

   باعث تاسفه که تو اینقدر نادان هستی من متوجه نمیشم چرا سعی میکنی با چندین اکانت پیام بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
   سعی کن خودت باشی.
   شاید وقتی مفعول بودی فاعلها به تو میگفتن مثلا الان اسمت مینا باشه یا هورا یا ال عربی یا شاهین و………..
   و تو الان دچار بحران چند شخصیتی شدی.
   دوستان دقت کنید این شخص با چندین اکانت مختلف میاد و سعی میکنه خودشو به  قومیتهای مختلف ایرانی نسبت بده اما بسیار بسیار نادانه.
   ۱-تمام کامنتهای این موجود یک منظور رو میرسونن و در تمامیشون  یک لحن و الفاظ یکسان بکار برده شدن.
   ۲-همانطور که میبینید این شخص تمالم کامنتهاشو در یک ساعت مشخص داده و سایت فضول محله زمان کامنتهارو نشون میده کمی دقت کنید.
   این شخص خودشو به اقوام ایرانی مانند عرب.کرد.ترک نسبت میده که این نشاندهنده این هست که این موجود از آلت کردها و ترکها و عربها بیشتر خوشش میاد اما انگار پارسها بجای آلت تنها چوب توی مقعد کثیفش کردن.
   اینقدر احمقه که ۲۰ تا اکانت ساخته اما حتی به کله پوکش خطور نکرده که کامنتهارو با گفتار و لحنهای متفاوت بنویسه و یا زمان دادن کامنتهاش پشت سر هم نباشه.
   دقت کنید که این شخص چقدر حقیر هست.

  • Abdulghadder

   Boro Koseh Nanat Bezar Arab Koskesh Kharjendeh Zankosteh Kharkoondeh Arab Najad Kir to Koseh Har chi Arab Kharjendeh Sumarkhor Boro Kireh Zartoshto Bokhor Va Bokon To Koseh Nanat Kharkoondeh

 • Javdan

  سیزدهمین روز فروردین، نه روز نحسی است! نه روز جشن! و نه حتی روز طبیعت!! بلکه روزی تاریخی برای ملت ایران است. روز کشتار وحشیانه‌ی ایرانیان توسط فرقه ای از یهودیان! روز ملی اعلام حضور ایرانیان!زمانی که پادشاه نیک سیرت ایرانی،کورش، به حکومت رسید با شکست بخت النصر ،پادشاه جبار و خونخوار بابل، سرزمین خود را تا سواحل مدیترانه گسترش داد. دیدگاه الهی کورش باعث شد تا وی پیروی از تمام ادیان الهی را در ایرانِ بزرگ آزاد بداند به شرط آنکه هیچ فرقه ای با فرقه‌ی دیگر جنگ نکند و یا قصد آشوب و شورش علیه حکومت را نداشته باشد. همین مهربانی پادشاه باعث شد یهودیانی که توسط بخت النصر شکنجه و کشته می شدند، ایران را کشوری امن و مناسب برای خود ببینند و آزادانه به فعالیت های خود ادامه دهند.سه نسل از حکومت کورش می گذشت که خشایارشا پادشاه ایران شد. در این زمان به علت خیانت های فراوان و پیمان شکنی های مکرر قوم یهود (فرقه‌ی zion)، آنها از دستیابی به مقامات دولتی و حکومتی منع شده بودند. در همین وضعیت شخصی به نام “مُردخوای” فرزند “پاییر” از فرقه‌ی زیون با پنهان کاری و فریبِ حکومت توانست به دربار نفوذ کند و صاحب پست و مقام شود. وی پس از مدتی با وسوسه‌ی خشایارشا دخترخوانده‌ی خود “هدسه” را که یک یهودی متعصب بود با تغییر نام به “استر” وارد دربار کرد و به ازدواج خشایارشا درآورد. این دخترک زیبا و خائن با حقه‌های زنانه‌ی خود هر روز بیشتر به پادشاه نزدیک می شد و حتی در بسیاری از امور حکومتی نیز دخالت می کرد.در همین زمان “هامان” وزیر اعظم و لایق ایرانی که از مفاخر علم و سیاست و دانش در دوره‌ی هخامنشی است، متوجه رابطه‌ی مردخوای با استر می شود و پس از تحقیق متوجه می شود که این دونفر باهم نسبت فامیلی دارند و هردو از یهودیان zion هستند. این موضوع را روزهای پایانی اسفند (به گفته برخی مورخان: ۲۳ اسفند) به اطلاع خشایارشا می رساند و از او می خواهد این ۲نفر را مجازات کرده و به خاطر پیمان شکنی‌های مکرر، یهودیان را از ایران اخراج کند. پادشاه این موضوع را قبول می کند و از هامان می خواهد تا روزی را برای اعلام این موضوع مشخص کند. وزیر بزرگ ایران، نیمه‌ی فروردین را برای این کار مناسب می بیند.دخترک نحس یهودی ،استر، موضوع را متوجه می شود و با همکاری مردخوای در روزهای دهه اول فروردین خشایارشا را باخوراندن شراب بسیار مست می کنند و در حال مستی از او حکمی می گیرند که ۱-هامان و برخی از دیگر وزرای ایرانی دربار باید اعدام شوند ۲- تمام قبایل منتسب به این افراد باید کشته شوند ۳- تا۶ روز یهودیان آزادند که هرکاری بکنند ولی مجازات نشوند. یهودیان در روز ۱۳ فروردین، یک قتل عام بزرگ راه می اندازند و علاوه بر هامان وزیر دانای ایران، بیش از ۱۰۰۰۰۰ ایرانی را سر میبرند (در بعضی منابع اینگونه آمده: یهودیان در این روز آنقدر کشتار کردند که از هر ۱۱ نفر ایرانی، یک نفر را سر بریدند)از آن سال به بعد [تا هم اکنون] یهودیان به ویژه زیونها (zion) روزهای آخر اسفند ماه را با آتش زدن و توهین به عروسک های هامان و دیگر نمادهای ایران، این نسل کشی و وحشیگری را جشن می‌گیرند [بسیاری از مورخان، ریشه و اصل جشن چهارشنبه سوری را همین موضوع می دانند که به علت نفوذ زیونها در دربار پادشاهان ایران، همواره برگزار گردیده است] پس از انقلاب اسلامی در ایران با کمرنگ شدن نفوذ یهودیان در حکومت، با این جشن مخالفت شد و سعی در جلو گیری از آن همچنان ادامه دارد. هرچند در دیگر کشورها به ویژه اسرییل، یهودیان هرساله جشن هامان سوزی یا ایرانی کشی را در روزهای آخر اسفند برگزار می کنند که تصاویر زننده‌ی بسیاری از این جشن ها در فضای اینترنت منتشر شده است.از آن سال به بعد ایرانیان در روز ۱۳ فروردین ماه (سالروز کشتار ایرانیان توسط یهود) به خیابان و طبیعت می روند که جامعه‌شناسان و مورخان دلیل آن را اینگونه ذکر می کنند: ۱- به یاد آن روز که همه‌ی ایرانیان برای فرار از دست یهودیان به کوه و صحرا پناه برده‌ اند ۲- اعلام همبستگی و اینکه اگر ۱۰۰ ها هزار ایرانی را بکشید باز هم ما در صحنه حضور خواهیم داشت ۳- اعلام انزجار از یهودیان زیون.لازم به ذکر است که قبر استر و مردخوای هم اکنون در همدان قراردارد، و در نقشه نیل تا فرات رژیم غاصب قدس (اسراییل) همدان و مقبره‌ی این دو خائن، جزء کشور اسرائئل دیده شده است.یک پیشنهاد: روز ۱۳فروردین را روز ملی آتش زدن پرچم اسراییل (کشور یهودیان زیون) کنیم- درسراسر ایرانمنبعبرای اطلاع بیشتر در مورد این پیشنهاد به این سایت سربزنید…

  • نسل سوخته

   هموطن گرامی جاودان.
   حق با شماست یهودیان نمک نشناس واقعا اینکار را با ایرانیان و هامون کردند و از آن زمان تا کنون جشن هامان سوزی براه میندازند قبر استر و مردخای ارامگاه یهودیان است و در همدان واقع شده.
   من زمانی چند دوست یهودی داشتم که ۲ تن از آنها  در جشن هامان سوزی شرکت میکردند و به این عمل استر و مردخای افتخار میکردند و طبیعتا رابطه ما خاتمه یافت اما چند تن دیگر از آنها با این عمل مخالف بودند.پس نمیتوان همه را به یک چشم دید.
   اما حقیقت تلخ تاریخ این است که.
   ما ایرانیان و هندوها در طول تاریخ به بسیاری از اقوام لطف کرده آنها را به وطن خود راه دادیم به آنها کمک کردیم و آن نمک نشناسها دست مارا گاز رفتند.
   حقیقت این است که ما ایرانیان همیشه گرفتار موجودات نمکنشناس بودیم و هستیم.
   همین الان به آخوندها نگاه کنید روز اول چطور بهشون اعتماد کردیم و حالا چطور داریم توسط اونها شکنجه میشیم.

 • M Reza

  دوستان عزیز بیاناتی که در مورد یهودیان کردید کمی غیر کارشناسانه و در راستای یهودی ستیزی اسلام و ملاهاست بنابراین لازم می بینم توضیحاتی را یاد آوری کنم.داستانی که از آن متاسفانه در راستای یهودی ستیزی برای افرادی که اطلاع درستی از مجرا ندارند .شرح این ماجرا بصورت کتبی در کتاب استر در عهد قدیم یا همان  کتاب تورات ذکر شده که علاقه مندان می توانند با رجوع به کتاب مقدس مسیحییان در بخش عهد قدیم  آن داستان را خود بخوانند.اگر در اروپا زندگی میکنید میتوانم ترتیبی بدهم تا این کتاب بدست شما برسد.  
  درکامنتهای  بعدی خلاصه ایی از داستان را برایتان بیان میکنم  

  • Javdan

   استر نام آخرین دفتر از کتاب تورات است در این دفتر نامی از یهوه ، خدای بنی اسرائیل برده نشده . این کتاب در اواخر عهد هخامنشی و یا پس از آن نوشته شده است . بنابر نوشته د. جوینی مطالب کتاب استر تماما در خدمت مصالح رباخواران حاکم بر جهان ، یعنی صهیونیستها و فراماسونها است .
   این کتاب عمق نفرت و انزجار تند یهود نسبت به غیر یهودیان به ویژه ایرانیان را نشان می دهد . شدت و تندی نفرت بحدی است که خاخام ها و فقیهان قوم یهود در سده اول میلادی مطمئن و متفق القول نبودند که آیا باید کتاب استر را در کتاب مقدس بیاورند یا نه ؟از اقوال مارتین لوتر از رهبران پروتستان ها نقل کرده ان که گفته است : ای کاش این داستان وجود نداشت .از ابتدا تا انتهای کتاب استر هیچ کلمه ای که نشان دهد خون از بینی حتی یک یهودی ریخته شده است ، وجود ندارد . به هیچ آزار عملی ای از سوی ایرانیان نسبت به یهود اشاره نشده است . با این وجود آنان قصاص قبل از جنایت را چگونه توجیه می کنند ؟

   -استاد ناصر پور پیرار در مقاله شنبه ۸ شهریور ۱۳۸۲ در وبلاگ حق و صبر می نویسد : واژه هخامنش لقبی است که پس از تسلط داریوش و نخست وزیری مردخای و انتخاب استر به عنوان ملکه داریوش و قتل عام پر خشونت مخالفان یهود در سراسر ایران ، که نزد یهودیان به عید پوریم معروف است و بالاخره تسلط کامل رابی های یهود در ایران و بین النهرین مردم شکست خورده منطقه بر قوم داریوش نهادند و آن را حاخام منش به معنای پیرو روحانیت یهود نام نهادند .تورات به دفعات بر تسلط کامل رابی های یهود بر دربار هخامنشیان تاکید می کند که مشروح آن را می توان در کتاب های استر ، عزرا ، نحمیا ، دانیال و اشعیا در تورات یافت . شاپور شهبازی: (( آنها (یهودیان ) تنها در ایران از یاوری و پشتیبانی فرمان روایان برخوردار بوده اند .بنابراین می توان گفت که ایشان آزادی خود را از هخامنشیان دارند و این هخامنشیان بودند که تورات را ” قانون نامه رسمی ” یهودیان کردند.)) کوروش بزرگ .
   بیست وشش قرن از ماجرای استر ، مردخای و هامان می گذرد متاسفانه تاریخ شناسان ایران بیشتر به زرق و برق پادشاهان و افتخارات جعلی زمامداران پرداخته اند . و سلسله های پادشاهی را برایمان آرایشگری کرده اند .جوان ایرانی از ماجرای دردناک نخبه کشی و ایرانی کشی که در کتاب استر آمده ، خبر ندارد . استر و مردخای توطئه گر را نمی شناسد . هامان « وزیرالوزرا » که مورد خشم یهود قرار گرفته است را نمی شناسد . او نمی داند که هامان در هنر دست میکل آنژ بر سقف نمازخانه سیس تین واتیکان چهره معصومی دارد که به صلیب کشیده شده است .آیا میکل آنژ دانسته یا ندانسته نمی خواهد رنج و مصیبت مسیح بدست یهودیان را در صورت هامان بنمایاند ؟آنانی که دم از ایرانیت ، قومیت و نژاد می زنند از چه طریقی هامان سوزان را که در بسیاری از نقاط جهان برگزار می شود ، به گوش جوان ایرانی رسانده اند ؟ هامان سوزان مراسمی است که یهودیان هر ساله در بسیاری از کشور های دنیا برگزار می کنند . بنابر آنچه آقای عباس احمدی در مقاله عید پوریم نوشته است : در ایتالیا ، فرانکفورت آلمان ، سالونیکای یونان ، ایران ، افغانستان ، لیبی ، مراکش ، بخارای ازبکستان ، منطقه قفقاز ، یمن برگزار می شود . ویژگی این مراسم سوزاندن هامان و رقص و پایکوبی یهودیان به هنگام آتش زدن مجسمه هامان است . در ازبکستان مجسمه را از یخ می سازند و به دور آن آتش روشن می کنند . در یونان نان هایی به شکل هامان درست میکنند و با چاقو سر آن را می برند . در ایران مجسمه هامان را به دار می کشند ، سپس می سوزانند.

   • Javdan

    تاریخ حکایتی خونبار تر از حوادث سال های تسلط داریوش بر ایران و شرق میانه به یاد ندارد و تمدن آدمی هول آور تر و خشن تر از کشتار ایرانیان در ماجرای پوریم ثبت نکرده است… اقدام یهودیان در انهدام برنامه ریزی شده ، منظم ، ناگهانی و سراسری بومیان ایران ، پیش و بیش از همه ، به علت مخالفت و مقابله ی وسیع اقوام کهن ایران ، با تسلط وحشیان هخامنشی بوده است ، که به وسیله یهودیان حمایت ، رهبری و راهنمایی می شده اند .تورات در کتاب استر می گوید : خشایار شاه پادشاه پارس در آخرین روز جشن ۱۸۰ روزه که از باده نوشی سرمست بود ، دستور داد ملکه وشتی زیباییش را به مقامات و مهمانانش نشان دهد . ملکه امتناع ورزید و پادشاه بسیار خشمناک شد.مموکان (یکی از مشاوران خشایار) خطاب به پادشاه و امیران دربار گفت :ملکه وشتی نه فقط به پادشاه بلکه به امیران دربار و تمام مردم مملکت اهانت کرده است . هر زنی که بشنود ملکه وشتی چه کرده است ، او نیز از دستور شوهرش سرپیچی خواهد کرد.پس مشاوران نزدیک خشایار شاه گفتند: اجازه بدهید برویم و زیباترین دختران را پیدا کنیم و آنها را به قصر پادشاه بیاوریم .در شوش یک یهودی به نام مردخای پسر یائیز زندگی می کرد ، او دختر عموی زیبایی داشت بنام هدسه دختر ابیحایل که به او استر هم می گفتند . زمانی که قرار شد از تمام بلاد دختران زیباروی به حرمسرای پادشاه آورده شوند استر نیز همراه دختران زیبای بیشمار دیگری به حرمسرای قصر شوش آورده شد . به توصیه مردخای استر به هیچ کس نگفته بود که یهودی است . استر بیش از دختران دیگر مورد توجه و علاقه پادشاه قرار گرفت بطوری که پادشاه تاج بر سر استر گذاشت و او را به جای وشتی ملکه ساخت . اما استر مثل زمان کودکی دستورات مردخای را اطاعت می کرد.و مرد خای از طرف پادشاه به مقام مهمی در دربار منصوب می شود .وقتی هامان « وزیرالوزرا » از دسیسه های استر و مردخای در دربار ایران آگاه شد و مقابل آنها ایستاد، با تحریکات مردخای یهودی , استر علیه هامان « وزیرالوزرا » دسیسه کرده و شاه هامان را اعدام و املاک او را به استر می بخشد . بعد از ان پادشاه انگشتر خود را به مردخای داد .پادشاه به ملکه استر و مردخای گفت : شما می توانید حکمی مطابق میل خود بنام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید .« مردخای فرمانی بنام پادشاه نوشت و آن را به همه جا فرستاد . فرمانی که به یهودیان اجازه می داد متحد شوند و بد خواهان خود را از هر قومی که باشند ، بکشند و دارایی شان را به غنیمت بگیرند . تورات می گوید در سراسر مملکت همه از یهودیان می ترسیدند تمام حاکمان و استان داران ، مقامات مملکتی و درباریان از ترس مردخای ، به یهودیان کمک می کردند . و به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله کردند و آنها را از دم شمشیر گذرانده ، کشتند. » ( بیش از ۷۵,۰۰۰ نفر )

    • Javdan

     جوان ایرانی از ماجرای دردناک نخبه کشی و ایرانی کشی که در کتاب استر آمده ، خبر ندارد . استر و مردخای توطئه گر را نمی شناسد . هامان « وزیرالوزرا » که مورد خشم یهود قرار گرفته است را نمی شناسد . او نمی داند که هامان در هنر دست میکل آنژ بر سقف نمازخانه سیس تین واتیکان چهره معصومی دارد که به صلیب کشیده شده است .

     آیا میکل آنژ دانسته یا ندانسته نمی خواهد رنج و مصیبت مسیح بدست یهودیان را در صورت هامان بنمایاند ؟
     آنانی که دم از ایرانیت ، قومیت و نژاد می زنند از چه طریقی هامان سوزان را که در بسیاری از نقاط جهان برگزار می شود ، به گوش جوان ایرانی رسانده اند  تورات توضیح نمی دهد که چرا همه ی مردم ایران از یهود می ترسیدند چگونه می شود در یک مملکت غیر یهودی همه ی قدرت در انحصار یک یهودی قرار گیرد و همه ی مقامات از او بترسند مگر اینکه بپذیریم پادشاهان هخامنشی دست نشاندگان یهود بودند . آنچه که تورات و یهودیان بر آن تاکید دارند ، این است که آنان در ماجرای پوریم که پانزده ملت ایران را نابود کرده اند و هزاران نفر از هنرمندان ، اندیشمندان و مردم عادی را کشته اند ، پیش دستی و قتل عام پیش گیرانه بوده است .از یهودیان و حامیانشان می پرسیم ، به چه دلیل مردم سراسر شرق میانه نسبت به این قوم نفرت و در دل کینه داشته اند ؟ آیا سبب دشمنی همیشگی آدمی با یهودیان را نمی توان در رفتار حریصانه و توطئه گرانه این قوم با دیگران دانست ؟« تورات می گوید در آن روز آمار کشته شدگان به عرض پادشاه رسید . او ملکه استر را خواست و گفت : یهودیان تنها در پایتخت پانصد نفر را که ده پسر هامان نیز جزو آنها بودند ، کشته اند . پس در سایر شهر های مملکت چه کرده اند ؟ روز بعد باز یهودیان پایتخت جمع شدند و سیصد نفر دیگر را کشتند ، بقیه یهودیان در سایر استان ها هفتاد و پنج هزار نفر از دشمنان خود را کشتند و از شر آنها رهایی یافتند . » از ابتدا تا انتهای کتاب استر هیچ کلمه ای که نشان دهد خون از بینی حتی یک یهودی ریخته شده است ، وجود ندارد . به هیچ آزار عملی ای از سوی ایرانیان نسبت به یهود اشاره نشده است . با این وجود آنان قصاص قبل از جنایت را چگونه توجیه می کنند ؟چگونه است که بعد از قرن ها همچنان ایام پوریم ، سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم ماه ادار ، روزهایی که از هر یازده نفر ایرانی یک نفر کشته شده است را به عنوان روز سپاسگزاری ، روز امحاء دشمنان یهود و روز پوریم جشن می گیرند . بسیاری از یهودیان اروپا و آمریکا به جای پوریم ، این مراسم را جشن ایرانی کشی می نامند .اما ایرانیان از همان زمان سیزدهم فروردین را که مصادف با آن ایرانی کشی وحشیانه بود به عنوان نماد مبارزه و اعتراض به قوم یهود و وحشیان هخامنشی ، که سراسیمه از خانه و کاشانه شان فراری شده بودند ، سر به کوه و صحرا می گذارند . و نافرخندگی سیزده ی فروردین را دور از خانه بدر می کنند .اما اینک به دلیل هجمه ی گسترده فرهنگی و تسلط فراگیر یهود بر رسانه های ارتباط جمعی و غفلت نگران کننده ی جمع کثیری از ارباب قلم و دانش ، این روز نه تنها نمادی از مبارزه با یهود را با خود ندارد ، بلکه در جهت خواسته ی یهود ، آمال و آرزوی یهود را که همانا غفلت ، جهل ، خرافه پرستی و باستان پرستی ایرانی است را بر آورده می سازد .

     • Javdan

      فیلم یک شب با پادشاهاین فیلم بخاطر ظاهر فریبنده و خوش آب و رنگش به هیچ وجه مورد انتقاد مردم ایران قرار نگرفت و تقریبا از طرف هیچ مسئول و شخصیت و رسانه ، مورد بررسی قرار نگرفت …چون همگی ۳۰۰ را ضد ایرانی دانستند و “یک شب با پادشاه ” را یک فیلم ایران پرستانه !!!فیلمی که در ظاهر دست به بزرگنمایی شخصیت خشایارشا و تمدن ایران زد ولی در امتداد خط ایران ستیزی خود ، همان سیاست های گذشته را تکرار کرد …نکاتی که در این فیلم از چشم بسیاری در مقابل ظاهر جذاب فیلم مخفی ماند :۱- چهره هامان بسیار ایرانی تر و مسلمان تر از چهره خشایارشا است و اگر به تندیس ها و حکاکی های هخامنشی دقت کنیم ، پادشاهان ریش گیس شده داشتند .ولی خشایارشا به سبک یونانیان آرایش کرده …۲- هامان گردنبندی دارد که شبیه به صلیب شکسته هیتلر است و پیش از او مربوط به ساسانیان است که از مادرش گرفته و لباسی سیاه به تن دارد .و اینجا برخلاف ابتدای داستان که مردخای روایت میکندهامان نماینده ایران و ضدیت با یهود است برخلاف خشایارشا که چهره اش به تناسب فیلم تغییر کرده و یونانی شده …۳- استر : گردنبندی دارد که هر کس قادر به رویت آن نیست و تشعشعاتی دارد که ستاره یهود را در همه جا منتشر میکند .و در جایی از فیلم دین هخامنشیان را به تمسخر میگیرد …۴- خشایارشا را مقتدر معرفی میکنند برای بزرگنمایی یهود در برابر ابرقدرت جهان .در حالی که هامان که در ضدیت با یهود است موی مشکی و چهره ای بین النهرینی و ایرانی دارد خشایارشا موی بور و چشمان روشن و آبی دارد …۵- در فیلم هامان نقش هیتلر را با آن گردنبند صلیب خم شده اش بازی میکند و و نماد ایرانیان هم در هر صورت صلیب است مانند پرچم ها و….و نماینده هیتلر و نه جالوت !!۶- استر سخن از سرزمین اسراییل می زند در حالی که اسراییل لااقل در آنزمان نام قوم بودنه نام سرزمین …۷- در آخر فیلم به جایی می رسد که حتی یک ایرانی هم به یهودیان حق می دهد که به عنوان دفاع حق داشتند در سرتاسر ایران غارت کنند و ۷۷ هزار نفر ایرانی را بکشند!!!

     • نسل سوخته

      این اتفاق ننگین ترین بخش تاریخ ایران در زمان هخامنشیان است.
      هروقت این حادثه را میشنوم یا جایی میخوانم.
      همزمان حس خشم و نفرت و خجالت به سراغم می آید.
      گرچه در تاریخ مطمئن نیستند که آن پادشاه خشایارشاه باشد.اما همین که این اتفاق افتاده باعث ننگ ایرانیان است.
      بین اردشیر یکم و خشایارشاه شک دارند.

 • Shahin

  من معتقدم ما ایرانی ها به دلیل پایین بودن سطح فرهنگی مان، نژاد پرست هستیم چون اساسا نژاد پرستی با پایین بودن سطح فرهنگ رابطه مستقیم دارد. در اروپا هم همین جوری است. در اروپا هم، اکثر نژاد پرست ها خیلی آدم های تحصیل کرده و روشنفکری نیستند. ضد یهودی ها و ضد خارجی ها و ضد مسلمان ها اکثرا به طبقات پایین اجتماع تعلق دارند. ولی در ایران این جوری نیست. برای اینکه شما خیلی از افراد تحصیل کرده را می بینید که از اعراب متنفر هستند و خیلی از آدم های متدین را هم می بینید که از اعراب متنفرند منتها در آدم های غیر مذهبی، نفرت از اعراب به صورت عام است و در میان افراد مذهبی تر، نفرت از اعراب در قالب لعن و نفرین کردن به سنی ها خودش را نشان می دهد. یعنی بغض و کینه خیلی از ما ایرانی ها از اهل سنت و بزرگان اهل سنت در حقیقت، رویه دیگر نفرتمان از عرب ها است. من بعضی وقتها فکر میکنم خیلی از ما ایرانی ها نتوانسته ایم شکست تاریخی مان از اعراب و قادسیه را علیرغم گذشت ۱۴۰۰ سال فراموش کنیم. هنوز در اعماق وجودمان بغض و کینه عمیقی نسبت به اعراب داریم. بغض و کینه ای که همچون آتش زیر خاکستر هرزگاهی بهانه ای پیدا میکند و فوران می کند.

 • Shahin4545

  این نوع نگاه های تحقیرآمیز، از کی شروع شده؟ محصول کدام دوره تاریخی است؟
  زمان شاه هم این جوری بود. نگاه بسیار تحقیر آمیزی علیه اعراب وجود داشت. الان هم هست. من می خواهم یک مرحله جلوتر بروم. من می خواهم بگویم بخشی از انگیزه فرهنگستان زبان فارسی از اینکه لغات عربی را از فارسی کنار می گذارند، همان بغض و کینه ای است که ما علیه اعراب داریم. برای اینکه لغتی که بیش از هزار سال است که وارد فارسی شده و جا افتاده و جزء زبان فارسی شده ، در گلستان و بوستان ، شاهنامه ، دیوان حافظ و مثنوی معنوی هم هست، چرا باید حذف شود؟ اصلا این لغت کجا نیست؟ این لغت جزئی از حافظه تاریخی ما است. فرهنگستان آقای حدادعادل این لغت را حذف می کند و به جایش یک لغت نامانوس می گذارد و هیچ کس هم مصرفش نمی کند. این کار فرهنگی نیست این همان نفرت از اعراب است. فرهنگستان زبان فارسی در زمان رضا شاه تاسیس شد و هم در زمان رضا شاه و هم شاه سابق دقیقا همین کار را میکردند و به بهانه زپان پارسی ، لغات عربی را که ۱۴۰۰ سال میشد جزء زبان فارسی شده بودند حذف می کردند و بجای ان الفاظ و اصطلاحات من در اوردی و کاملا نامانوس با زبان و فرهنگ مردم وضع میکردند. به نظر من این نشان دهنده همان ضدیت با اعراب هست.
  ما در قانون اساسی، اصل ۱۵ را قرار می دهیم که مثلا ترک ها می توانند زبان خودشان را یاد بگیرند بعد شرع هم می گوید نژاد و ملیت مهم نیست مهم تقوا است و الی آخر . قانون و شرع خیلی قشنگ مطرح می شوند اما از کوچه و بازار تا دانشگاه، جور دیگری عمل می کنیم. همان تفکر راسیستی و نژاد پرستانه که شما می فرمایید در خیلی جاها غالب است. به نظر شما، چرا چینین است؟ چرا به راحتی قانون می نویسیم ولی در اجرای آن، اصلا اهمیتی نمی دهیم حتی برعکس هم عمل می کنیم؟

 • Shahin

   برای اینکه به تحولات سیاسی جامعه ایران و به تاریخ ایران و از همه مهمتر به نوع مناسبات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بین تهران و آذربایجان در طول تاریخ بر می گردد. به عبارتی دیگر نمی توان نگاه فارس ها به ترک ها و نگاه ترک ها به فارس ها را در خلا بررسی کرد. همچنان که نفرت ما از اعراب را نمی شود در خلا و بدون در نظر گرفتن گذشته میان ما و آنها بر رسی کرد. البته می شود یک سری شعار بدهیم مثل اینکه”بنی آدم اعضای یکدیگرند که در یک آفرینش ز یک گوهرند”، “ما همه مسلمانیم”، “ما همه از یک نژادیم”، ” اسلام می گوید همه برابر هستیم”، و… . صبح تا شب، این حرف ها را می زنیم ولی شب که می رسد می بینیم که از صبح شعارهای برابری و مساوات و همه مثل هم هستیم و .. دادیم ولی در حقیقت تمام مدت برعلیه این شعارها عمل کرده ایم. نمی توان با این شعارها، از واقعیت های جامعه فرار کرد. رضاخان دستور داده بود کسانی که ترکی صحبت می کنند، باید جریمه بپردازند. این کار ظلم و تبعیض آشکار بود. همین رضاخان، خشن ترین فرماندهان نظامی خود را به آذربایجان اعزام می کرد تا بتواند سیاست یکسان سازی فرهنگی را پیاده کند. تا چیزی بنام آذری یت ، کردی یت ، لری یت و هیچ چیز دیگری بجز فارسی یت نباشد. این تصور همواره در تهران وجود داشته که به هر چیزی بجز فارسی یت با دیدی تردید آمیز و سوء ظن نگاه کند. این احساس برای بسیاری از فارسی زبان ها بوده که اساسا به اقلیت ها به عنوان تهدیدی بر سر راه امنیت ملی نگاه کنند.

 • Shahin

   ما بجای اینکه مثل جوامع دیگر در باره مشکلات ، مسائل و تهدیدات بالقوه سیاسی و اجتماعی مان فکر کنیم ، گفتگو کنیم ، بررسی کنیم ، مدام سعی میکنیم که این مسائل را انکار کنیم. سال ۷۰ کی آذری ها می رفتند در قلعه بابک، مراسم می گرفتند؟ امروز من وقتی می روم دانشگاه تهران، کلی پوستر می بینم که درباره شب شعر ترکی، موسیقی آشیق لر و … اما در سال ۷۰ چنین چیزهایی نداشتیم. وجود کنش های هویت‌خواهانه جدید در میان جوانان ترک، نشان می دهد ما با مساله ای بنام آذربایجان مواجه هستیم.ببینید قبل از یافتن هر راه حلی، اول باید تکلیف این پرسش را مطرح کنیم که اگر یک اقلیت نخواهد با یک اکثریت زندگی کند و خواسته باشد مستقل باشد، این حق را دارد یا نه؟ من معتقدم هیچ گروهی را به زور نبایستی نگه داشت. چون آخرش جدا میشوند. اگر واقعا در یک رفراندم کاملا آزاد نصف بعلاوه یک آذریها بگویند ما نمی خواهیم جزء ایران باشیم ، به زور نمیشود انان را نگه داشت. استقلال حق هر بشری و حق هر قومی است. اما معتقدم استقلال یا جدایی نه شدنی است ، نه اکثریت قریب به اتفاق آذریها خواهان آن هستند و نه اساسا استقلال دردی و مشکلات آذریها را حل می کند. راه حل، دموکراسی واقعی است. اگر دموکراسی در ایران حاکم باشد، این مسائل بطور کلی حل می شوند. اگر یک آذربایجانی ببیند که به برابری اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با دیگر اقوام رسیده است، دیگر احساس تبعیض نخواهد کرد. در دموکراسی واقعی، یک ترک به حقوق خود می رسد مثلا آنها زبان مادری خود آموزش می بینند بخشی از درآمد و مالیات آذربایجان را در آذربایجان خرج می شود، شورای محلی تشکیل می شود و تصمیمات اختصاصی آذربایجان در همان مجلس اتخاذ می شود. در این شرایط، هیچ آذربایجانی، سراغ استقلال نخواهد رفت. ممکن است شما از من بپرسید چرا اینقدر مطمئن هستم که دموکراسی حلال همه مشکلات و مسایل قومیتی و پاد زهر همه تلاش های جدایی طلبانه است؟ پاسخ من تجربه جوامع دیگر است. ما که فقط در ایران مسئله قومیت ها را نداریم. در بسیاری از کشورها مسئله اقوام و ملیت های مختلف وجود دارد اما هیچ بحران و مشکل ندارند. سوییس ، بلژیک ، هند ، کانادا ، انگلستان و خیلی کشورهای دیگر دارای اقلیت های قومی هستند. اما نه اقلیت هایشان میخواهند جداشوند ، نه خود مختاری می خواهند ، نه خود گردانی می خواهند ، نه استقلال میخواهند ، نه منطقه ای که اقلیت هایشان در آن مناطق زندگی میکنند نا امن است ونه هیچ مشکل دیگری دارند.

 • Shahin

  مساله همین نحوه تفسیر از دموکراسی است. به نظر می آید بسیاری از دموکراسی خواهان ایران، دموکراسی را برای گروه و قوم و نژاد خود می خواهند. نوعی دموکراسی که در اصل منجر به تحمیل اراده اکثریت به اقلیت میشود.
  دموکراسی، دموکراسی است و انواع و اقسام ندارد. دموکراسی یعنی همان که در کانادا است، در هند است، در ژاپن است ، در انگلستان است یعنی حاکمیت قانون.

   اتفاقا یکی از بزرگترین دغدغه های نظریه پردازان دموکراسی همین بحث است که چگونه میتوان حقوق اقلیت را از گزند تعرض اکثریت در نظام های دمکراتیک مصون داشت.  ما خیلی به این مسایل تا بحال نپرداخته ایم. ضمن آنکه عمر دموکراسی هم در جامعه ما هرگز خیلی زیاد نبوده. از سوی دیگر، اگر واقعا خواهان پیشرفت و توسعه کشور هستیم باید به این مسایل خیلی جدی بیاندیشیم. نمی شود با حذف صورت مساله ای به این مهمی، خیلی جدی مدعی مردم سالاری، توسعه و عدالت بود.

 • M Reza

  دوست عزیز متاسفانه نژادپرستی مخصوص فارسها نیست لطفا به نظر همشهریت

  Hora
  توجه کن :ما ترک غیور و قهرمانیم .ما سرور مردم جهانیم؟؟؟

  کدام مردم جهان .آقایان آذری که متاسفانه خود را ترک میدانید.میتوانید فقط یک نمونه کار مثبت ترکان در تاریخ بشر ی را نام ببرید تا مردم جهان آنها را سرور خود بدانند.البته قتل عام مردم دنیا در حمله مغولان و قتل عام ارامنه و دیگر مملل توسط امپراطوری عثمانی و کشتار کردها توسط ترکیه کنونی را همه دنیا میدانند.لطفا یک نمونه مثبت ذکر کنید.؟؟؟

 • Abazarghafary

  ببین کار ما کشیده به کجا  …که AL عربی  جاکش هم برای ما عر عر میکند //گرچه شاید ز زیر کیر ملا آمده … ولی  عر عری میکند که خر نمیکند //مادرش را محمد بچه باز کرده … باز ز زیر کیر اسلام سفر نمیکند //شاید برای تفرقه آماده به این مکان …چون به جندگی مادرش هم باور نمیکند //ای  AL عربی مادرت اینجا گاییدست …حتا آن مادری که دیگر خر هم نمیکند //بچه سپاه هستی و کس کشی کار توست … که این ملت دیگر به مسلمان کس کش باور نمیکند //جاکش به اربابت خامنه ای بگو  ننه اسلام گاییدست … هرچند که جاکش  خر باور نمیکند //

 • Abazarghafary

  شنیدم در نبود چند روزه ما …. یکی کس کش ز ترکان هار گشته //ز بس بی کیری از ملا کشیده …به عر عر کردن و جفتک زدن بیمار گشته //به دستور ولی جاکش افیونی خود … به سایت میهن پرستان آوار گشته //الا  جاکش که نسلت بهره برده از خر نر …ندانستی که ایران بیدار گشته ؟؟//خلیج پارس همیشه پارس است … غلام  یحیی      کس کش باز گشته ؟؟/ شعر بلندیست که برای این مادر جنده های بی نام امام زمان که نام های کیری بر خود گذاشتند و به این سیات میهن پرست به ماموریت آمده اند تا با تفرقه بین صفوف ملت به حکومت خود ادامه  دهند سروده شده که در ان مادر این نسل مغول که زاییده و گاییده (چنگیز) و( پیشه وری ) کس کشو (غلام یحیی) زن جنده نوکر روسها هستند به زودی خواهد آمد .

 • Abazarghafary

  شنیدم در نبود چند روزه ما …. یکی کس کش ز ترکان هار گشته //ز بس بی کیری از ملا کشیده …به عر عر کردن و جفتک زدن بیمار گشته //به دستور ولی جاکش افیونی خود … به سایت میهن پرستان آوار گشته //الا  جاکش که نسلت بهره برده از خر نر …ندانستی که ایران بیدار گشته ؟؟//خلیج پارس همیشه پارس است … غلام  یحیی      کس کش باز گشته ؟؟/ که ما ایرانیان بی دین کیر خود را تیز کردیم … به کس  مادر  چنگیز کردیم // که ما (مامی) تجزیه خواه را در ربودیم … کنار با سن گنده اش غنودیم // همان کاری که با زن ( غلام یحیی کردیم )… به کس مادر( عظما ) کردیم //همان کیری که نوکر روس (قاضی مراد)  راهزن خورد … به کس مادر ( باقر  اف) ها کردیم // الا کس کش که پول از ملا گرفتی … به زیر خایه آخوند جا گرفتی  // الا جاکش که کیر بیگانه خوردی …برای مشتی دلار کونت را فروختی // بدان جاکش که ایرانی هوشیار است … به روی کس ابجیت دایم به کار است .شعر کامل 

 • M Reza

  من فکر نمیکنم این نژادپرستی یا کینه جنگ هزار ساله فارسها یا ایرانیها باشه که دردسر ایجاد میکنه 
  بقو ل بعضی از عالمان  هر چه میکشیم از دست اقلیت خائن و اکثریت نادانه.
  آخه انصاف هم  خوب چیزیه  اینهمه خلیج و دریا و اقیانوس در دنیا پیدا میشه که فقط همین یه دونه به اسم فارسه  که عربها حاضر نیستند آنرا هم بپذیرند بازم میگویید فارسها کینه جنگ قادسیه را دارند !!!اگر به تاریخ قدیم نگاه کنیم از ۵ امپراطوری بزرگ دنیا فقط این امپراطوری فارسها (فارسها و مادها)بود که حداقل در حقوق بشر حرف اول را میزد که هنوز بر سردر سازمان ملل متحد یک سروده فارسی  میدرخشد.که  باعث افتخار نه تنها فارسها بلکه همه ایرانیها ست.
  حالا دعوا روی چیه .بابا معرفت هم خوب چیزیه ما و اجداد ما در این سرزمین زندگی میکنیم و برای حفظ تمامیت آن در گوشه گوشه آن خون دادیم .حالا وقتی اهانتی به این کشور میشه ما در صف دشمن میایستیم .کاشکی  یه ذره معرفت و غیرت  باقر خان و ستار خان که میگفتند یک وجب از خاک ایران را به احدی نمیدیم در آذریهاییکه ندانسته خودشان را با ترکان برابر میدانند وجود داشت.

 • M Reza

  دوست عزیز جاودان. با اینکه حکایت را خیلی مستند ارائه داده بودید ولی متاسفانه باید بگویم در نقل این داستان تحریف زیادی  صورت گرفته که همان پروژه یهود ستیزی و احمق جلوه دادن پادشاهان مقتدر ایرانی را بهمراه دارد.اگر داستان را از کتاب استر بیان میکنید همانطور که داستان نقل شده بیان کنید. بهتره بدانید این کتاب بهمراه دیگر کتب تورات نه تنها بخاطر ارزش مذهبی آنها بلکه بخاطر مستند ترین کتاب روی زمین از آنها استفاده میشود .و اصالت تاریخی آن از هر کتاب دیگر  موجود در کتابخانه ها که نظر یا برداشت فلان نویسنده باشد بیشتر است. لطفا از دیگران نقل و قول نکنید بلکه خودتان ماجرا را بدقت بخوانید.بعدا خودتان خواهید فهمید که نه خشایار شاه  احمق بود و یا به کشورش خیانت کرد و نه مردخای یا استر به ایران و ایرانی خیانت کردند.

 • M Reza

  برادر  هم نسل من.
   متاسفانه در طول تاریخ به ما ایرانی ها دورغهای زیادی گفته شده که خیلی راحت باور کردیم .بزرگترین دروغ همین مذهب جعلی اسلام و مغلطه های  دیگر از جمله همین داستا ن کشتار ایرانی ها توسط یهودیها.یا اینکه در تاریخ شبیه چنین کشتاری نیست یا تاریخ  سالهای خونبارتر از سالهای تسلط داریوش را سراغ ندارد!!!
  خیلی جالبه از کدوم تاریخ صحبت میکنند آقا محترم نوشته.  ۷۵۰۰۰ نفر کشته شدند .لابد کشتار چند میلیونی مغولها یا کشتار ۱٫۵ میلیون ارامنه در دوران جنگ جهانی اول توسط عثمانی  یا کشتار هیتلر در روسیه و اروپای شرقی و….در کتاب تاریخ ایشان نوشته نشده با  اینکه سعی میکنند خیلی مستند نظر بدهند باید  کتاب تاریخ جالبی  داشته باشند!!!
  برادر هم نسل من
  اگر مایلید خودتان ماجرا را پی گیر شوید و با نوشته های بظاهر مستند فریب نخورده و به پادشاه مقتدر ایرانی یعنی خشایار شاه بدگمان نشوید. بهتره خودتان حکایت این داستان که درکتاب استر هم یهودیان و هم مسیحیان  ذکر شده بخوانید . اگر عادلانه و اینکه بدانید ییهودیان هم جزئی از ایران بودند .همانطور که تا به امروز ما یهودی (کلیمی) ایرانی داریم و اینکه آنها فقط این حق را از شاه عادل دریافت کرده تا اجازه داشته باشند از موجودیتشان دفاع کنند.  آنگاه خواهید فهمید .نه خشایار شاه احمق بود که گول یک زن و مرد یهودی را بخورد ونه یهودیها قصد خیانت به ملتی داشتند که به آنها پناه دادند و بعنوان هموطن آنها را پذیرفتند.اگر در اروپا زندگی میکنید و هنوز کتاب مقد س بدستان نرسیده من میتوانم ترتیبی دهم که آن بطور رایگان بدستان برسد.لطفا خودتان بخوانید!

 • Abazarghafary

  ای  وای  که  در  شهر قیامت  شد… کیر شاهین به کون امام  امت  شد //مادر نقی را در شعر و رپ گایدند …آب به زیر کون تخت  ولایت شد //شعری  بلند که دنباله ان خواهد آمد  برای  دفاع از شاهین نجفی عزیز  

 • Razmjoo

  در تائیدِ کلامِ منطقی و زیبایِ جنابِ سهرابِ ارژنگِ عزیز، دوست دارم اضافه کنم که انگلیس همیشه خانهِ امیدِ ملاهای فاسد و متظاهر بوده و هست.
  لطفا نگاه کنید به تعداد سفر های بیشمارِِ اخوند های هفت خط به این کشور استعمارگر. بطور مثال، وقتی یکی از انان حتی چشمِ هیزش درد می گیرد، اولین جائی که مقصدِ سفر قرار دارد، همین بریتانیای کبیر است.
   ضمناً در انجا نیز قران را هم بطور مرتب و به اکثر زبان هایِ دنیا چاپ می کنند.
  مطمعنّاً شنیده اید که مردم  ایران  اصطلاعی دارند که می گوید: عمامه بسر ها حرومزاده های انگلیسی اند و خط شان را از کارشناسانِ متخصص انجا می گیرند.
  خواهش میکنم یکبار دیگر موضوعِ وجودِ تصویرِِ نامیمونِ امام خمینی ( ل ) در صفحهِ ماه را بیاد بیاورید! این دندان شمردن از ما، افرادِ نااگاه، فقط میتوانست
  * کاری حرفه ای * از متخصصانِ آشنا به فرهنگِ سرتاپا خرافیِ اسلامیِ این سرزمینِ اغشه از چرندیات مذهبی باشد وبس!
  با مهر،
  رزمجو

 • شاهین 2
 • Akazim33

  اگر  به راستی فکر کنم نام اصلی خلیج فارس باید هم خلیج عرب باشد چون ان ملک عرب میباشد ایران هر چیزی  را که خوب باشد از خود میداند در باره شاعران فارسی زبان که در افغانستان تولید وزندگی کرده است امروز ایران انها را از خود می داند پس از این معلوم می شود که ایران در هر جای چینین ادعا را می کند کاظم از افغانستان کابل