بررسی جامعه از دیدگاهی فراتر از مذهب و قوم گرایی – بخش چهارم ۱

در بخش های پیشین به بررسی کلی قوانین استراتژیک پرداختیم. از این پس ابتدا چند سناریوی اصلی پیشروی ایران را نام برده و یکی یکی آنها را بررسی می کنیم.
سناریو ها:

۱- ایران یکپارچه ولی ضعیف (نمونه: کره شمالی)
۲- تجزیه و کشورهای کوچک و احتمالا ضعیف (نمونه: کشورهای بالکان مانند کوزوو و صربستان)
۳-ایران یکپارچه و قوی (مانند: هند، چین، آمریکا)
۴- اتحادیه منطقه ای ( مانند اتحادیه اروپا)

برای بررسی و آنالیز این سناریوها از یکی از متداول ترین روش های آنالیز استراتژیک بنام SWOT استفاده می کنیم (SWOT مخفف Strength قدرت، Weakness ضعف، Opportunity فرصت و Threat تهدید می باشد) که قدرت و ضعف بیشتر درباره هدف و سودهای کوتاه مدت است و فرصت و تهدید برای هدف و سود درازمدت می باشد.

فرتور نشان دهنده ایران عزیز ماست که در آتش جهل و خرافات و اسلام و دزدی های آخوندها در حال سوختن و ویران شدت می باشد، اگر ملت ایران امروز به پا نخیزند، بدون شک فردایی برای ایران وجود نخواهد داشت.

فرتور نشان دهنده ایران عزیز ماست که در آتش جهل و خرافات و اسلام و دزدی های آخوندها در حال سوختن و ویران شدت می باشد، اگر ملت ایران امروز به پا نخیزند، بدون شک فردایی برای ایران وجود نخواهد داشت.

سناریوی نخست، ایران یکپارچه ولی ضعیف:

این سناریو در دو حالت پیش می آید یکی بقای جمهوری اسلامی و ادامه ی مسیری که تاکنون پیش رفته اند و دیگری سقوط جمهوری اسلامی ولی جایگزین شدن با نمونه های مشابه خود. آنچه از سیاستگذاری های دولتمردان جمهوری اسلامی دیده می شود، ترکیبی از ناکارآمدی، ندانستن استراتژی کارآمد منطقه ای و جهانی بلندمدت (جمهوری اسلامی برخلاف بینش خیلی ها در استراتژی های کوتاه مدت که گاهی به آن “استراتژی موج سواری” هم می گویند بسیار کارامد جلوه کرده است.

اما نبود فضای باز سیاسی و اجتماعی و بکارنگرفتن نخبگان آنها را در سیاستهای بلند مدت بسیار ضعیف کرده است)، از دست دادن وجهه ملی و هواداری مردمی، فساد مالی و فساد اداری است. اینها همه در یک صورت و آنهم اگر جمهوری اسلامی به بمب هسته ای دست یابد ممکن است هرگونه حمله ی خارجی را منتفی کرده و بخاطر این ناکارآمدی ها کشوری ضعیف و بسته بوجود بیاید (چیزی مانند کره شمالی).
حال اگر این حکومت با اندیشه ها و ایدولوژی های نخ نمایی چون مجاهدین خلق و … جایگزین شود باز در دور باطلی خواهیم افتاد که تفاوتی با این حکومت فعلی ندارد.

SWOT آنالیز: (بطور خلاصه)

قدرت:

در کوتاه مدت در این سناریو حتی ممکن است ایران بتواند با گردن کشی در برابر قدرتهای بزرگ و اینکه ایران هم به فن آوری بمب هسته ای دست یافته است پرستیژی کوتاه مدت بدست آورد، اما چون این تعادل منطقه را به سود یک حکومت زیاده خواه تغییر می دهد، چالش های بزرگی پیشرو خواهند داشت. با این حال نمی توان از قدرت بالای چانه زنی در سطح بین المللی با داشتن بمب هسته ای و البته نیروهای وفادار در عراق و لبنان چشم پوشید. در آن صورت ممکن است در کوتاه مدت برای بالا بردن رضایت همگانی از سختگیری های اجتماعی کاسته شود.

ضعف:

گسترش تحریمات همه جانبه ی اقتصادی و اجتماعی، تحریم نفت ایران بعنوان کالای استراتژیک (البته اگر مدیریت کنونی باشد اگر تا چند سال دیگر نتوانیم نفتی صادر کنیم و نیازی به تحریم نخواهد بود) و هزاران گونه فشار مختلف و دست اندازی های متفاوت برای محدود کردن این قدرت پیش خواهد آمد.

این قصر زیبای دزد معروف محمود رضا خاوری در کانادا است که در سال ۲۰۰۷ نزدیک به سه میلیون دلار خریداری کرده، و هم اکنون با بیلیون ها تومان پول دزدی، همراه خانواداش بدان جا فرار کرده است. آیا این دزدان را چه کس و چه کسانی روی کار آورده اند؟. غیر از این است که با تأیید و یا به خواسته خامنه ای بر سر این پست ها نشسته اند؟ ماجرای خاوری تنها قطره ای از اقیانوس فساد و دزدی و چپاول سرمایه ملت ایران به دست ملایان است.

این قصر زیبای دزد معروف محمود رضا خاوری در کانادا است که در سال ۲۰۰۷ نزدیک به سه میلیون دلار خریداری کرده، و هم اکنون با بیلیون ها تومان پول دزدی، همراه خانواداش بدان جا فرار کرده است. آیا این دزدان را چه کس و چه کسانی روی کار آورده اند؟. غیر از این است که با تأیید و یا به خواسته خامنه ای بر سر این پست ها نشسته اند؟ ماجرای خاوری تنها قطره ای از اقیانوس فساد و دزدی و چپاول سرمایه ملت ایران به دست ملایان است.

فساد اقتصادی دست در دست تحریمات موجب تورم افسار گسیخته و غیر قابل کنترل خواهد شد و از سوی دیگر بخاطر تحریم بانکها و موسسات اعتباری، پول مبادلات نفتی بصورت پیاپی دریافت خواهد شد که خود دلیل بر ورود جنس خارجی بدون برنامه و شکسته شدن کمر صنعت و ورشکسته شدن بیشتر کارخانه جات و بیکاری روز افزون خواهد انجامید.

فرصت:

فرصتی که پیش رو خواهد بود این است که پس از دست یابی جمهوری اسلامی به بمب هسته ای و به نوعی ثبات کاذب بین الملی، به بازسازی ساختار اداری، اقتصادی و اجتماعی بپردازد و رفته رفته یک اصلاحات از بالا به پایین راه بیندازد.

تهدید:

فروپاشی ایران از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، از بین رفتن فرصت های مختلف و باج دادن به قدرتهای جهانی یا منطقه ای و عقب ماندگی بیش از پیش تهدیدی است که همیشه در این سناریو خودنمایی می کند.

  • ensan

    ridam  too   oon  rish e  kasif e  eslamit