تنها یک قیام خونین همگانی می تواند ما را از شر رژیم مرگبار آخوندی نجات دهد ۸

برکسی پنهان و پوشیده نیست که رژیم اسلامی از روز نخست کمترین علاقه و دلبستگی به مردم و کشورمان نداشته، و تنها هدفش تلاش و کوشش در راه جایگزینی و استوار کردن میخ قدرت دیکتاتوری خود و به اجراء در آوردن برنامه های فاشیستی اسلامی بوده است. همان برنامه هایی که محمدابن عبدالله و جانشینانش پیاده نمودند، و جهانی را غارت و چپاول کرده و به آتش و خون کشاندند. این برنامه نیز نخست از سوی خمینی و سپس جانشینش خامنه ای، تاکنون قلم به قلم و مو به مو به شرح زیر پیاده شده است:

۱- به کار گماردن بیشتر بستگان، و دوستانی که کاملن مطیع و فرمانبردار بودند به کارهای کلیدی و یا پردرآمد، بدون آن که صلاحیت و دانش مورد نیاز آن کار را داشته باشند. نمونه آن واگذاری پست های وزارت، ریاست، قضاوت، استانداری، و مدیر کلی چون نقل و نبات میان آخوند ها بود در جایی که آنان کمترین دانش و یا تجربه اجرای آن کار را نداشته اند، و هدفشان تنها دزدی و چپاول گری می باشد. با این روش یک حلقه و دایره همکاری و فرمانبرداری از روش سیاسی رژیم میان این «خودی ها» به وجود آوردند.

آخوند دنبال چی می گردد،؟. به دنبال یک مشت امت فلکزده، رنجور، گریان، توی سری خور، و عبد ذلیل د ر برابر علماء و فضلایی چون آخوند جنایتکار و ضد ایران و ایرانی-

آخوند دنبال چی می گردد،؟. به دنبال یک مشت امت فلکزده، رنجور، گریان، توی سری خور، و عبد ذلیل د ر برابر علماء و فضلایی چون آخوند جنایتکار و ضد ایران و ایرانی-

۲- تصرف مال و دارایی مردم مانند باغ، مزرعه، شرکت، کارخانه، خانه، زمین، اتومبیل، پول های بانکی و مانند آن، و پخش و تقسیم آنها میان آخوندها و افراد نوکر پیشه و مزدور.
۳- ازدواج و وصلت های مصلحتی و سیاسی میان خود، به طوری که آخوندها مانند رشته های زنجیر و طناب بهم گره خورده اند. این راهی است که آنان را ناچار می سازد تا در هرشرایط با هم بوده، و از هم جدا نشوند.

۴- سر به نیست کردن پنهانی مخالفین، و خدمتگذاران پیشین که از کار سرباز زدند- ناپدید شدن و یا مرموزانه از پای در آمدن از این نمونه است. به عنوان نمونه احمد خمینی را که مخالف با آخوندهای برسر قدرت بود، مرموزانه از پای در آوردند. شماری از پاسداران مخالف رژیم نیز تا کنون به روش های گوناگون جان خود را از دست دادند.

کشتار شمار زیادی از سیاستمداران ضد رژیم چون دکتر بختیار، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، فریدون فرخ زاد، و بسیاری دیگر از اینگونه اند. ایجاد تصادف ساختگی، و بمب گذاری در اتومبیل نمونه های دیگر از پای در آوردن مخالفین سیاسی رژیم است. به طور کلی، کسی که از رژیم انتقاد کرد، به هر روی و به هر روش او را از پای در آوردند؛ نمونه فراوان آن سر به نیست کردن دختران و پسران ضد رژیم درون زندان هاست-

این امامزاده محروق است. آیا هرگز با چنین نام بی مسما و ضد فرهنگ ایرانی آشنا بوده اید؟. به جای آن که بر روی گور ستارخان، باقرخان، مصدق، قوام السلطنه، بابک خرمدین، قهرمانان آذربایجان، و صدها ایرانی پاکباز و میهن دوست آرامگاهی در خور و در ستایش این نام آوران و بلند پایگان سیاست ، فرهنگ، و ادب ایران بسازند، برای هر مفتخور و گدایی که به نحوی و به روشی به این کشور خیانت کرده است. گنبد و آرامگاه ساخته و می سازند. آنهم صندوقی برای درآمدهای کلان آخوند، و تحمیر و گسترش خرافات انسان های ساده دل و ناآگاه.

این امامزاده محروق است. آیا هرگز با چنین نام بی مسما و ضد فرهنگ ایرانی آشنا بوده اید؟. به جای آن که بر روی گور ستارخان، باقرخان، مصدق، قوام السلطنه، بابک خرمدین، قهرمانان آذربایجان، و صدها ایرانی پاکباز و میهن دوست آرامگاهی در خور و در ستایش این نام آوران و بلند پایگان سیاست ، فرهنگ، و ادب ایران بسازند، برای هر مفتخور و گدایی که به نحوی و به روشی به این کشور خیانت کرده است. گنبد و آرامگاه ساخته و می سازند. آنهم صندوقی برای درآمدهای کلان آخوند، و تحمیر و گسترش خرافات انسان های ساده دل و ناآگاه.

۵- تهیه لیستی از نام و نشان آخوندها، و واریز کردن حقوق مزایای ماهانه به حساب هرکدام- نتیجه این که ولی فقیه آنان را به صورت برده، نوکر، و مزدور جیره خوار خود در آورده، و هرگونه آزادی را از آنان گرفته است. تا آن جا که کمترین کوتاهی، اشتباه، و یا کجروی در رفتارشان، نخست ماهانه آنان را قطع می کنند، سپس آنان را به روشی مجازات و یا سربه نیست می نمایند.

۶- تهیه فیلم و نوار از زندگی خصوصی حتی اطاق خواب آخوندهای همکار، وابسته، و افراد دیگری که در خدمت رژیمند. با این ترفند، هیچ آخوندی را راه سرپیچی و گریزی نیست. همین روش را کم و بیش در مورد شماری از سپاه پاسداران، بسیجی، و دیگر نوکران و دست نشاندگان خود پیاده کرده اند. تا آن جا که تا کنون چند سپاهی که از عملکرد خامنه ای انتقاد کرده بودند، پنهانی سر به نیست شدند.

شاهچراغ آبشخوری دیگر برای نفع طلبی و بلند پردازی آخوند. مردم فلک زده از سراسر استان فارس و جاهای دیگر، از قوت روزانه خود می کاهند تا به شاهچراغ بیایند و توبره آخوند را پر کنند.

شاهچراغ آبشخوری دیگر برای نفع طلبی و بلند پردازی آخوند. مردم فلک زده از سراسر استان فارس و جاهای دیگر، از قوت روزانه خود می کاهند تا به شاهچراغ بیایند و توبره آخوند را پر کنند.

۷- ایجاد برنامه های به اصطلاح فرهنگی- برای تحمیر و خردزدایی ملت در بند و زیر پوشش تبلیغات، رژیم اسلامی از سه دهه پیش تا کنون روش های زیر را در پیش گرفته است:
الف- همه رسانه های همگانی از رادیو، تلویزیون، و روزنامه ها را کاملن در اختیار خود در آورده، تا از بام تا شام به تبلیغات زهر آگین سیاسی و یا خرافات مذهبی پردازند. آنچنان گوش مردم را پر کنند تا این خرافات در افکار و مغز آنان نهادینه شده، و به طور ناخواسته آنان را باور کنند. همانگونه که در این ۱۴ سده، تازی نامه ( قرآن) را با تکرار زیاد و با زور و استبداد به عنوان کلام خدا، در مغز مردم ایران فرو کردند.

ب-با صرف میلیون ها دلار از خزانه ملت و رزق و روزی کارگران، کارمندان و درماندگان، مزدورها و فرصت طلبانی را به کار گماردند تا در درون و بیرون کشور به زهرپاشی این خرافات پرداخته، مردم را همچنان در ناآگاهی و خرافات نگاه دارند.

پ- بر شمار مسجدها، حسینه ها، نماز جمعه ها هرچه بیشتر و کاملتر افزودند، و پول های غارت شده از درآمد ملی را به کام آخوندها و مزدوران سخنگوی رژیم ریختند تا همچنان پرده جهل و بی خردی را در جلو چشمان و مغز ملت ناآگاه قرار دهند.

ت- بالاتر و دردناک تر از همه این ها خبری است که گویا از خبر گزاری ایرنا بوده، و به تازگی به شرح زیر به دست ما رسیده است :
« ‫مقبره چند پیامبر و امامزاده در ایران است؟- 
قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به ارادت مردم ایران به فرهنگ اهل بیت گفت:۱۴۰ میلیون زائر سالانه از حدود هشت هزار بقعه کشور بازدید می کنند که این نشان انس مردم با اهل بیت است.

به گزارش مشرق نیوز نقل از خبرگزاری ایرنا،’تقی رضایار’ روز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال وبختیاری در سالن همایش های’شهیدجعفرزاده’شهرکرد اظهار داشت:اگر حقوق موقوفات کشور به بهره وری مناسب برسد،محرومان نیازی به حمایت دیگر نهادهای حمایتی ندارند. وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری دائر بر لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی افزود: برنامه ریزی تبدیل ۱۲۷ هزار موقوفه و یک میلیون و یکصد هزار رقبه در کشور به قطب فرهنگی در حال برنامه ریزی و اجراست.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکیدکرد:با تدوین سند راهبردی سازمان اوقاف و امور خیریه،بخش های مدیریتی سازمان از قبیل موقوفات و بقاع موظف به برنامه ریزی هستند و تمام درآمدهای بقاع و موقوفات مطابق با سند برنامه مصوب هزینه می گردد. وی گفت: ساماندهی و توسعه فضای فیزیکی امامزاده های کشور از برنامه های در دست اجرای این سازمان است. رضایار گفت: وجود مقبره ۱۰ هزار و ۵۰۰ امامزاده و ۳۳ پیامبر در کشور ،ایران را به قطب امامزادگان در جهان تبدیل کرده است. این مسئول تصریح کرد: امامزادگان و پیامبران ،در هشت هزار بارگاه مدفون هستند» .‬

هم میهنان ارجمند، این نوشته بیانگر چیست؟. آیا می توانید ما را راهنمایی کنید که ۱۰،۵۰۰ امام زاده یعنی فرزندان امام از کجا آمده اند؟. آیا کشور ما گورستان گدایان عرب است؟!. و ملت ما وظیفه دارد از بام تاشام در عزای این متجاوزین و دشمنان ایران و ایرانی به سوگواری و ماتم نشیند و زندگی خود را در راه آنان فداکند؟.

نکته دیگر، ۳۳ پیامبر کجا بوده و کی در ایران زندگی می کردند، و چرا تا کنون ناشناس مانده اند؟!. تا آن جا که دانش و تحقیقات انسان نشان می دهد، تا کنون پیامبری وجود نداشته، و وجود یا نبودن خدا نیز به اثبات نرسیده، چه رسد به این که پیامبری در کار باشد!. اگر هم پیامبری وجود داشت، چرا ۳۳ تا و آنهم در ایران؟.

لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی؟- این دستور خامنه ای ضد ایران و ایرانی است که می خواهد بنا به گفته خودش ۱۳۷ هزار موقوفه و یکصد هزار رقبه را به قطب فرهنگی تبدیل کند- این جنایت کاران، قبر پرستی و پول ریختن درون قبرستان را قطب فرهنگی می نامند.

در حقیقت حتی  واژه فرهنگ و آموزش هم را به بازی گرفته اند. همان گونه که علم و دانش را همان مزخرفاتی می دانند که در حوزه های به اصطلاح علمی در مغز طلبه ها می کنند، و هر گور مرده ای برای این رژیم یک صندوق پس انداز است که امت وامانده و خردباخته  تنها هستی و پول خوراک خود را در آن می ریزند.

هدف از این برنامه ریزی ها چیست؟-
باید از خود پرسید که پیامد دیدار ۱۴۰ میلیون زائر در یک سال از گور گدایان تازی چه می تواند باشد؟. این کار از سه جنبه به نفع رژیم و موجب استواری آن، و ادامه حکومت جنایت بار آخوند خواهد بود:
۱- اگر هرکدام از این دیدار کنندگان یک اسکناس هزار تومانی به درون مقبره این مردگان عرب بریزند، سالیانه مبلغی برابر ۷۰ میلیون دلار تنها از این راه به جیب گشاد و توبره آخوند و مزدوران آن ها سرازیر خواهد شد. حال، تصور کنید ۱۳۷ هزار موقوفه و یک صد هزار رقبه نیز به صورت امام و امام زاده به خورد این ملت دهند، چه درآمدهایی برای آخوند خواهد داشت، و چه خرافات بیشتری دامنگیر جامعه بسته؟.

۲- کشاندن مردم به سوی این گورستان ها، و خواندن دعاهایی که برای هرکدام ساخته اند- با این شارلاتانی و حقه بازی، زائرین بی سواد و نادان را گمراه تر نموده، و در نتیجه  آنان را بیشتر و بیشتر وابسته و طرفدار رژیم و خرافات می کنند که بازهم کمک بزرگتری است برای بقاء وعمر طولانی تر رژیم.

۳- هنگامی که این چنین مردم را سرگرم در خرافات می کنند، وطن پرستی و دفاع از خاک میهن از دل و اندیشه مردم بیرون رفته، و هرکدام آدمک بی احساس و ناآگاهی می شوند که ذوب در افسون و طلسم آخوند گشته، و امیدی به اندیشیدن و خردگرایی آنان نخواهد بود.

از این حقیقت تلخ و جانفرسایی که گفته شد، راه گریز و فرار از دام و حیله آخوند نیست، جز یک قیام خونین سرتاسری با شرکت همه گروهها. پرسش نهایی ما از خوانندگانمان اینست که آیا می توان برای رهایی از دست این هیولاها برنامه دیگری پیاده کرد؟!. ‫

 • Butterflyinqueens

  به یاد دارم ۲ سال پیش کامنتی گذاشتم به این شرح ( تنها نجات ایران زمین کودتا است ) و دوست عزیزم جواب شما ( با کشتار موافق نیستیم ) کودتا میباید ۳۳ سال پیش انجام میشد..ولی نشدالان از انسان و حیوان و منابع صنعتی و کلا همه چی از بین رقته و یا تا فردا از بین خواهد رفت.. الان قدرتی برای کودتا است؟

  • farid

   تا وقتی مملکت اشباه شده از بی عقلان دیندار برانداختن رژیم بسیار مشکل است. فقط با اگاه کردن انها به فرهنگ ایرانی میشود رژیم را برانداخت

 • tab

  Tanha yek kon kardaneh khonin madar in khandoah ro meygayed, k 

 • saied

   
   لعنت بر خمینی,به امید
  ایران آزاد از دست ستم گله آخوندهای 
  شیاد و کلاهبردار ,مفت خور، خودکامه و بی غیرت ، بی وجدان ،بی عار،بی
  دانش، بی وطن، بی پدر و مادرکه ایران را اشغال کرده اند…مرک برتمامی آخوندها و
  سیدعلی و مزدورانش و خود فروشان بی وطن

 • ensan

  gam  e  aval  messle  almaniha  mardome  iran  bayad  began   :   goh   khordim ke  “enghelab kardi”
  na  inke  ,”ma naboodim,ma naboodim”

 • Agahan

  مردی  شنیده  بود که مطرب ها ( با نوازندگان)  اشتباه نشود ، درامد خوبی دارند ، پس به نزد یک مطرب بزرگ رفت و گفت :فرزندم را به شاگردی بپذیر ، آن مرد گفت فرزندت خجالتی هست  پس وی را به قهوه خانه میان جاده ای ببر که رانندگان  تریلی که از زن دور هستند به مدت یک هفته وی را بگایند  تا پر رو شود ، مرد چنان کرد و برای پر رو تر شدن پسر وی را یک  ماه در قهوه خانه گذاشت  به نحوی که از پر روگی  گذشت و کون  دریده شد ، پس مرد شادمان برگشت و گفت حالا فرزندم  آماده است ؟مطرب بزرگ گفت عزیزم دوره یک هفته ای برای مطرب شدن است ولی یک ماه کون  دادن  دوره کارآموزی  حوزه های علمیه آخوندی هست  به آنجا برو ، مرد چنان کرد و پسرش تا رهبری پیش رفت.

 • Iranyeganegi

  با درود فراوان به عزیزان فضول محله
  من تنها راه رهایی ایرانیان را اتحاد خیل عظیم اپوزیسیون خارج و داخل کشور می دانم و بر ای رسیدن به این مهم وبلاگی به تازگی به آدرس زیر بنا کرده ام.اگر شما نیز موافق و همراه هستید آن را لینک نمایید.
  به امید دموکراسی و سکولاریزم برای ایران عزیزمان

 • Iranyegenegi

  فراموش کردم نام وبلاگ رو:
  http://www.iranyeganegi.blogsky.com