مابا همه وجودمان از شاخاب پارس و دریای خزر آب های سرزمینمان پاسداری می کنیم ۱۸

تاریخ چند هزار ساله ایران نشان می دهد که همواره پادشاهان میهن دوست و فداکار، و مردم باغیرت و هوشمند، با وجود گسترش و بزرگی بی همتای کشورمان، نبودن راه و امکانات جنبش و حرکت شتابانه و سریع از پای تخت به مرزها، بازهم بیکار ننشسته و همواره از آبهای کشور پاسداری نمودند. در گذشته نیز در چند مقاله تحلیلی ما این برداشت اساسی را یاد آورشدیم. ولی به دلیل یورش کلاغ های تازی صفت  و یا به اصطلاح کشورهای کناره شاخاب پارس، و وطن فروشی رژیم ضد ایرانی اسلامی، در این جا نیاز بر آن شد که بار دیگر به کوتاه به نگارش چند نمونه از این مرزهای آبی سرزمینمان بپردازیم:

این لوح گل پخته شده مربوط به ۲-۳ هزار سال پیش از زایش مسیح است که در منطه بابل (عراق کنونی) پیداشده و هم اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

این لوح گل پخته شده مربوط به ۲-۳ هزار سال پیش از زایش مسیح است که در منطه بابل (عراق کنونی) پیداشده و هم اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

۱- نقشه آب های جنوب ایران دوران پیش از زایش مسیح
نقشه های زیادی از دوران باستان در موزه ها و کتابخانه های جهان وجود دارند که همگی نام شاخاب پارس و یا دریای پارس Persian Golf  بر روی آنها دیده می شود. نخستین آنها بر بروی گل پخته کنده کاری شده و آبهای جنوب ایران را میان ۲-۳ هزار سال پیش از زایش مسیح نشان می دهد. نمونه دوم، نقشه ای را می توان نام برد که میان سال های ۵۳۵-۵۴۷ پیش از زایش مسیح در یونان تهیه شده است.

۲- آثار زیادی از نویسندگان، محققین، و دانشمندان عربی وجود دارند که در آنها همگی شاخاب پارس را بحر فارس نگاشته اند. یکی از این نمونه ها، که سرزمین عراق را در سال های ۹۳۱-۹۸۸ پیش از زایش مسیح نشان می دهد به « بحر فارس» در کنار عراق نام برده شده است. نمونه دیگر نقشه ای است که ایران و آبهای جنوب ایران را میان سال های ۱۱۰۰- ۱۱۶۰ پیش از مسیح باز هم با نام « بحر فارس» نشان می دهد.

۳- نقشه ایران در دوران هخامنشیان-
در این نقشه بسیار بزرگ که از باختر تا مرز یونان، و از سوی خاور تا مرز روسیه و هندوستان گسترده بوده، نخست آن که به نام شاخاب پارس Persian Golf نگارش رفته، دیگر این که عربستان، بخش بزرگی از ترکیه کنونی، مصر، لیبی در این امپراتوری بی همتا جای گرفته بودند. بنا براین از قطر و دوبی و شارجه و مانند آن که یا وجود نداشتند، و یا دهکده هایی از بخش ایران بزرگ بوده اند، در این نقشه دیده نمی شوند.

۴- در دوره های پیش از یورش تازیان مانند اشکانیان و ساسانیان، و یا دوران های بعد همواره نه تنها کشور ایران گسترده تر بود، بلکه آب های ایران دست نخورده و به نام خود ایران ثبت در تاریخ است.
در دوران پادشاهان صفوی،  دریانوردا ن پرتقالی میان سال های ۱۵۰۷ تا ۱۶۲۲ میلادی مناطق جنوب ایران را به تاخت و تاز خود در آوردند، تا آن که به دست توانای شاه عباس بزرگ آنان را نه تنها از ایران، بلکه از منطقه خاورمیان بیرون راندند.

۵-  و اما نباید هرگز از  انگلیس حیله گر غافل ماند. زیرا این کشور آشوبگر هم  بیکار ننشسته و در این هیاهو و آشفته بازار سیاسی به دنبال شکار، راهی مرزهای ایران شد. از آن تاریخ تا کنون، این کشور طمعکار و روباه صفت تا کنون در فروکشی و تجزیه ایران و حتی به کار بردن واژه «خلیج»، به جای «خلیج فارس»، و از هردشمنی و کینه توزی کوتاهی نکرده است.

اقدام موزیانه و دشمنی سرسخت انگلیس با ایران، جلوگیری و محدود کردن کاربرد زبان پارسی در هندوستان بزرگ بود. آنچه را رژیم های گذشته از مغول گرفته تا ترک ها، ایلخانان و شاهان محلی در گسترش زبان، فرهنگ و آیین پارسی در منطقه بزرگ هندوستان تلاش کردند، و به زبان و فرهنگ فارسی آن چنان رونق بخشیدند که بیشترین مردم با فرهنگ و زبان ما آشنا بودند و در ادارات به کار می بردند، در نتیجه کینه توزی و دشمنی انگلیس ها همگی به باد رفت .
جدا کردن افغانستان و بحرین نیز از شیرین کاری های دولت روباه صفت انگلیس بود. شیعه گری و به جان هم انداختن گروههای مذهبی نیز از ابتکارات این دولت فتنه گراست. هم اکنون نیز عده ای ایرانی نمای وطن فروش در خدمت این دولت به کارهای جاسوسی و ضد میهنی می پردازند.

این نقشه مربوط به دوره ۵۳۵- ۵۴۷ پیش از زایش مسیح است که در کتابخانه رم و لورنتیانا در فلورانس ایتالیا نگهداری می شود.

این نقشه مربوط به دوره ۵۳۵- ۵۴۷ پیش از زایش مسیح است که در کتابخانه رم و لورنتیانا در فلورانس ایتالیا نگهداری می شود.

۵- دوران قاجاریه-
در نقشه های دوران قاجاریه نیز به خوبی آبهای جنوب ایران به نام خلیج فارس، و دریای عمان در تاریخ جهان به ثبت رسیده است. از خاندان قاجار تنها آغا محمد خان را می توان  فرد دلیر و بی باکی دانست که در مدت کوتاه سلطنت خود توانست از مرزهای ایران نگهبانی و محافظت کند، وبخش های جدا شده از ایران را به مام میهن بازگرداند. ولی از زمان فتحلیشاه که آخوندها در دربار و شخص شاه نفوذ فراوان پیداکردند، با همکاری انگلیس و روسیه بخش بزرگی از ایران جدا شد.

این نقشه مربوط به دوران ۱۱۰۰ تا ۱۱۶۰ پیش از زایش مسیح است که در دست نوشته های الشیخ ابو عبدالله محمد به دست آمده.

این نقشه مربوط به دوران ۱۱۰۰ تا ۱۱۶۰ پیش از زایش مسیح است که در دست نوشته های الشیخ ابو عبدالله محمد به دست آمده.

شوربختانه پادشاهانی که بیشتر میهن پرست بودند و خدمات زیادی می کردند، مدت زمان کوتاهی بر سر قدرت بودند مانند؛ کریم خان زند ۱۴ سال، نادرشاه ۱۰سال، آغا محمدخان قاجار ۵ سال، رضا شاه  ۱۵ سال و ۳ماه. ولی برعکس آنان که خیانت کردند و یا خدمتی ننمودند، سال های زیادی از مردم ما سواری گرفتند و این کشور را دچار هرج و مرج و نا امنی ساختند. نمونه آنها از این گونه است: فتحعلیشاه ۳۶ سال و ۸ ماه، ناصرالدین شاه  ۴۸ سال، محمد رضاشاه ۳۷ سال، و رژیم اسلامی ضد ایران و ایرانی، تا کنون ۳۳سال.

می توان گفت که از آغاز پادشاهی شاه اسماعیل صفوی به بعد تا روی کار آمدن فتحعلیشاه قاجار، سوای دوران فترت سلطنت ننگین شاه سلطان صفوی و ویران گری افغان ها، ایران یکی از کشورهای بزرگ جهانی به شمار می رفت. ولی بدبختانه از دوران خیانت بار سلطنت فتحلعلیشاه تا کنون، دیگر کشورمان نتوانست روی پای خود بایستد، و در عرصه جهانی از حقوق قانونی و ملی خود نگهبانی کند.

همین که رضاشاه بزرگ فرزند دلاور میهن با دلسوزی و فداکاری تمام تلاش بر این داشت تا دست انگلیس ها را از ایران کوتاه کند، انگلیسی های همیشه دشمن سرزمینمان، او را از کار و خدمات ارزنده اش باز داشتند. از رژیم اسلامی تازی منش و ضد ایرانی هم که نباید انتظاری داشت.  تا آن جا که این رژیم برای خوش آمد گویی روسها و پشتیبانی خود، بخش بزرگی از دریای خزر را به کشورهای کناره آن واگذار نمود.
در مورد سوء استفاده تازیان و تغییر نام شاخاب پارس، از یک سوی بخش دیگری از بی وطنی و بی شرافتی رژیم ضد بشری آخوندی است، و از سوی دیگر، خیانت، بی عرضگی، بی حالی، و بی توجهی خود ما است. بی تردید، این کوتاهی و سهل انگاری ما موجب سرزنش و لعنت نسل های آینده تاریخمان خواهد شد.

حال، زوزه تازی زاده های کناره شاخاب پارس مانند امارات که همیشه در گذشته به نام جلفاوه و یکی از استان های ایران بوده است، و یا عرب نشینان دیگر که هیچکدام مشروعیت تاریخی ندارند، ما را بر این وا می دارد که اگر آنها با وقاحت و بی شرمی نام شاخاب پارس را به عنوانی دیگر تغییر داده اند، ما نیز در همه نقشه ها و یادآوری های خود، هرگونه نام عربی را از نقشه آب ها و حتی نام کوچک و نام خانوادگی خود برداشته، و به نام پارسی تغییر دهیم. به عنوان نمونه یکی از هم میهنان پیشنهاد کرده است که دریای عرب که پس از تنگه هرمز قرار دارد برا ه نام «دریای کوروش» بنامیم. زیرا در تاریخ چند هزار ساله گذشته  سوای پس از یورش تازیان، هیچگونه دریایی به نام عرب ها در تاریخ ثبت نشده است.

هنگامی که تازیان بیابان گرد و تفاله های آنان در سراسر جهان تا کنون یک نام پارسی بر روی فرزندان خود نگذاشته اند، ما به چه دلیل و چه گونه این چنین به فرهنگمان و کشورمان خیانت می کنیم و نام تازی های متجاوز یورش گر را برای خود برگزیده ایم؟. آیا این خیانت بارز و آشکار از بی خردی ما است، و یا بی تفاوتی و نشناختن دوست از دشمن ؟. آیا آیندگان و روشنفکران این سرزمین، به ویژه نسل های سوخته و بربادرفته در مورد این همه کوتاهی، و بی تفاوتی ما که خیانتی بس بزرگ به این آب و خاک است، چه خواهند گفت، و چه خواهند نوشت؟. با توجه به بحرانی شرایط روز، و طمع ورزی دشمنان میهنمان، ضرورت دارد که ما  این دولت خیانت کار ضد ایرانی را هرچه زودتر خانه نشین کنیم تا جوانان ما خودشان بتوانند سرنوشت کشور بیمار و  ناتوان  را در دست گیرند.

این نقشه ای است که در لوور پاریس دیده می شود. دولت فرانسه هم با گرفتن رشوه از عربها تنها به نوشتن واژه «گلف» بسنده کرده. البته ما هم بیکار ننشستیم و واژه Persian Forever  از سوی یکی از کارگزاران ما بدان افزوده شد تا فرانسه دیگر از این غلط ها را نکند.

این نقشه ای است که در لوور پاریس دیده می شود. دولت فرانسه هم با گرفتن رشوه از عربها تنها به نوشتن واژه «گلف» بسنده کرده. البته ما هم بیکار ننشستیم و واژه Persian Forever از سوی یکی از همکاران ما بدان افزوده شد تا فرانسه دیگر از این غلط ها را نکند.


 • ensan

  taame  khahe  iran   dar  khatar  va  naboodi  e   be  fekre   in   name  kassi e  fars  navashid 

 • Kahroba2012best

  درود بر نژاد پاک آریایی . به امید ایران خالی از هر عرب و هر عربزاده و هر عرب پرست. زنده باد ایران آریایی

  • Forever Arabian Gulf

   ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبسزیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

  • Joya

   ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبارحال شما چطور است!پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شدهشما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

  • Hoshang

   بیشتر به این خاطر هست که ایرانی می داند که فقط یک ایرانی به اندازه خودش بی فرهنگ است. این بی فرهنگی زمانی که داخل ایران هستند مشکلی ندارد، اما وقتی وارد یک کشور خارجی شد این توهم به سراغ ایرانی می آید که باید مانند دیگر مردم آن کشور با فرهنگ باشد و از دیگر بی فرهنگ ها جدا باشد. در ضمن این مطلب را اضافه کنم که زبان تمام مردم ایران فارسی یا به قول شما پارسی نیست که فقط از این زبان در مطلب نام برده اید که البته نشان از تفکری نژادپرستانه دارد.

 • Mihan

  درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)درود بر خلیج العربی مرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگسوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است. درود بر کشور ترکیهدرود بر خلیج اورمیهبراستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!منظور من دریاچه ارومیه است ای برادرچرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنیاگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتیدالحمدا… اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو نداردچرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتیدادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گویدمن وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهدونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیمدورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

 • Forever Arabian Gulf

  ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبسزیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

  • Hashishian

   you need to see a doctor very very soon.

 • Emad

  ما ارزو می کنیم هرچه زودتر این حمله صورت بگیرد تا از شر کورش وداریوش تا ابد راحت شویم.تا کی باید چوب داریوش وکورش را خورد. تا کی باید زیر پرچم کورش وداریوش ماند. تا کی باید این همه بی حرمتی ها را از خاندان کذایی کورش وداریوش شنید. تا کی باید یک نژاد خاص از فرهنگ تهی وبی عار باید براین سرزمین پاک ما حکومت کند. تا کی باید جور کورش و داریوش را کشید.تا کی باید این قوم نجس بر وطن ما حکومت کند. به امید روزی که صدای پارس تا ابد توسط امریکا و اسرا ییل خاموش شود.
  اگر امریکا به ایران حمله کرد من یک خر نذر می کنم.
  اگر اسراییل به ایران حمله کرد من یک سگ نذرمی کنم.

  • Hashishian

   you too please make apponitment with the closes mental institution before you hurt yourself.

 • شاشاب پارس

  ما که اخر نفهمیدیم: شاخاب پارس درست است یا شاشاب پارس!!!!!!

 • مهمان نا خوانده

  جناب سهراب ارژنگ: از شما تقاضا دارم با توجه با مطالعه سالیان درازی که می فرمایید، از بکار بردن ادبیات سخیف و ایجاد جو لمپنیزم در مقالات خود بپرهیزید، شما اگر در پی عقده گشایی هستید امری است دیگر و مکان جایی دیگر، اما اگر به دنبال رشد فکری فرهنگی جامعه هستید، از این کوچکترین بپذیرید که این راه سخن گفتن نیست، ما مشکلمان در جامعه دقیقن همین روحیه مخالف آزاری است، آگر با کلام زیبا سخن بگویید، هم دستمسک یه عده فرصت طلب که اکنون دور شما به امید زوال عقاید جوانان می گردند تا خرافات خودشان را به مغز آنها بچپانند، نمی شوید و هم راه را برای تعامل اندیشه و آموزش شیوه صحیح مباحثه فراهم می آورید، هرگز فراموش نکنید هر ایرانی با هر عقیده ای یک ایرانی است خواه با دین خواه بی دین و هر ایرانی عضوی از جامعه انسانی است خواه پارسی زبان خواه غیر، خواه آریایی خواه غیر
  اگر نمی توانید بر عصبانیت خود در مباحثه مسلط باشید، شما هرگز نخواهید توانست قدم مثبتی در راستای هم آیی انسانها بر دارید، صحنه را برای جلو گیری از ایجاد تنش خالی کنید و جای را به افراد مودب گفتار بدهید
  شما نمی توانید تمام مخالفان فکری خود را به سکوت وادار و یا حذف کنید، اگر هم بتوانید می شوید همان که از آن می نالید، شما آنقدر جزمی صحبت می کنی که حتی من نوعی از ترس هتاکی و تهمت زنی شما و یا اطرافیان ترجیح می دهم مقالات شما را خوانده و بر دوری انسانها از حق و حقیقت افسوس بخورم، شما باید آنقدر سنجیده عمل کنید که حتی با فحاشی من هم وادار به عکس العمل نشوید، اگر واقعن به سکولاریسم معتقد هستید و جرو همان گروه فرصت طلبی نیستید که به دنبال زوال عقاید جوانان هستند تا خزعبلات خویش به مغز آنان فرو کنند  

  • شما لطفاً کلی گویی نفرمایید. ما با احترام و دوستی رفتار می کنیم. ما یک سند تاریخی چند هزارساله که مورد سوء استفاده تازیان واقع شده در این جا مطرح کردیم. به کسی هم دشنام ندادیم. ولی مزدوران و جیره خوران رژیم مرگبار آخوندی در این صفحه آنچه سزاوار خانواده و فرهنگ نداشته خود خود است می نویسند.
   شما هم بهتر است کلیشه ای این مطلب را هربار این جا تکرار نکنید. گروه ما از این ببعد همه این مزدوران را از صفحه خودمان بیرون می کند. دانسته باشید- شما هم یا با ما هستید و یا در برابر ما سهراب ارژنگ

   • مهمان نا خوانده

    آقای محترم شما مشکلتان با رفتارهای غلط است و هدفتان بهبود جامعه بشری؟ یا با ادیان مشکل دارید؟ اگر با ادیان، که صراحتن بگویم شما چیزی از ادیان نمی دانید، دانش شما در این مورد از کودکی پانزده ساله بیشتر نیست، تمام مطالب کپی شده تان از مشیری( به قول شما استاد!)  را خوانده ام. عزیز من “کفر یک مکانیسم دفاعی است که توسط فرد گناهکار در انکار دین برای آرام نمودن وجدان آزرده و گناهکار خویش بکار گرفته می شود و نه بیشتر”. هیچ عاقلی مطلقن نافی خدا نیست نمونه اش داوکینز و اگر به همان اندازه متمایل به صفر او هم به خدا اعتقاد داشته باشی کافیست و دین را به دنبال خواهد آورد و نمونه کاملش انیشتن و اعتقادات دینی او، و اگر شما از این هم جلوتر رفته و مطلقن منکر خدا هستی که دیگر حرفی نیست و تکلیف شما معلوم . شما در تمام مطالبتان سعی دارید همه کاستی ها و نقایص فرهنگی را به ادیان نسبت دهید، بدون آنکه بدانید چه می گویید، بارها شما را راهنمایی کردم که به مشکلات اجتماعی به روش مودبانه بپردازید و به حاشیه نروید، در مورد ریشه آن سعی نکنید عقاید خود را تحمیل کنید، اجازه دهید مردم خود در پی چرایی مشکلات در آیند تا زمینه بروز مشکلات حل شود، توهین نکنید، اگر شما می گویی که همه مشکلات از دین است، متقابلن آنها هم می گویند که همه مشکلات از بی دینی است  و به همان خدایی که جانم در دست اوست هر دو شما دروغ می گویید و مصادره به مطلوب می کنید، هر دو فاشیست و دیکتاتور و عقاید خود را تحمیل می کنید شما اگر اینقدر علاقه به مسایل دینی دارید خوب بروید مبارز مذهبی شوید نه نویسنده مسایل اجتماعی، اسلحه بدست بگیرید و مثل آدمهای دیندار تندرو شما هم آدم بکشید نمونش همین عزیزی که شروع به مرگ بر و امثالهم کرده، بشوید مثل موبدان زردشتی عهد ساسانی، صهیونیزم یهودی، راست افراطی مسیحی، طالبان اهل سنت، اخوان المسمین یا القاعده عربی و خمینی ایسم شیعی، شما که با این ادبیات بیشتر به تندخویی ها دامن می زنید. شما می خواهید مخالفان خود را نابود کرده یا آگاه کنید؟ اگر شما هم فکر می کنید آنچه نزد شماست درست و کامل و غیر قابل بحث است که خوب چشممان به جمال طالبان بی دینی و روشنفکری، روشن، شما یا می فهمی که چکار می کنی یا نمی فهمی، اگر می فهمی؟ که این طرز نوشتن شما بیشتر به یک عده متعصب انگیزه می دهد برای رفتارهای تندتر و غلط تر و اگر نمی فهمی…

    • پس کی از ادیان می داند؟. شما یا آخوند مفتخور شارلاتان که امتی را خر کرده و سوارشده؟. شما از کجا می دانی که ما نمی دانیم؟. آیا شما درک فهم این مقاله مستند را داری؟. یاوه گویی بس است. دیگر کسی خریدار این حرف ها نیست. بهتر است مزاحم سایت ما نشوید. رژیم بودجه شما را تأمین میکند- سهراب ارژنگ

   • مهمان ناخوانده

    یعنی چی مزدور، یعنی چی یا با ما هستید یا بر علیه ما؟ این حرفها چقدر آشناست، آهان یادم آمد آخرین بار که یه ملت برای خواسته هاشون قیام کرده بودند دیکتاتورشون از این حرفها میزد، مرد حسابی من به اندازه همه عمر تو مبارزه کزدم، از تمام حقوق اجتماعی خودم محروم شدم، نه در مقابل تطمیع و نه در مقابل تهدید کسی سر فرود نیاوردم؛ تو یه الف بچه منو مزدور خطاب می کنی، آدم متوهم اگر تذکری دادم از سر دوستی و خیر خواهی است، تو با همین رویکرد می خواهی با فاشیسم مبارزه کنی؟ یه بار دیگه همین جوابی رو که دادی بخون!  

 • caspian sea

  دریای کاسپین،خزر مانند خلیج عربی نامی جعلی است.

 • Arshad

  یعنى تو را خدا ببین ما را چقدر احمق حساب مى کنند؟ آخه ۵۴٧-۵٣۵قبل از میلاد اصلاً انگلیسى بدین صورت بود؟ اون هم کجا؟ تو روم؟ هاهاها the roman gulf,Nilue,golf arabia, golf persia…و توى نقشه دوم به خط عربى را نگاه کنید ادعا میکنه مربوط به ١١٠٠-١١۶٠قبل از میلاد است هه هه هه ابله خودتى، انجورى که پیش میره اینا بعید نیست شهاب سنگى پیدا کنند که پرسین گلف روش باشه هه هه هه بعد میگند چرا این حکومت ٣٣ دوام آورده هه هه الان میفهمم که چرا اینا هى اصرار که کورش افسانه اى گفته که این سرزمین را از دروغ مصون بدار هه هه هه