شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش چهارم ۵۸

شاهزاده یکه سوار ما در تاریخ ۶ ژون ۲۰۱۲ گفتگویی با گزارش گر مجله هفتگی فوکوس داشته است که نادرست و دور از واقعیت بود. محمد امینی و بهرام مشیری از هم میهنان گرانمایه و اندیشمند انتقادهایی مستند و سازنده بر گفتار نادرست شاهزاده وارد نمودند که مورد یورش و دشنام و تهمت کاسه لیسان و چماق بدستان دربار ایشان قرار گرفتند.

در بخش نخست از نوشتار ما، در تأیید این انتقادها به چند نکته مستند دیگر اشاره رفت. در بخش دوم به کارهای سازندگی و اشتباهات رضاشاه پرداخته شد. از بخش سوم تا این بخش و بخش های دیگر، زندگی سیاسی و اجتماعی و ویژگی های محمد رضا پهلوی (شاه) در زیر ذره بین قرار می گیرد:

از رژیم پهلوی تا کنون چیزی عوض نشده، ما از یک دیکتاتوری، به دیکتاتوری دیگر رسیدیم. تنها می توان گفت که مملکت ما از بد به بدتر رسیده، وگرنه وضع بدبختی و درماندگی مردم همان بوده که هست.

از رژیم پهلوی تا کنون چیزی عوض نشده، ما از یک دیکتاتوری، به دیکتاتوری دیگر رسیدیم. تنها می توان گفت که مملکت ما از بد به بدتر رسیده، وگرنه وضع بدبختی و درماندگی مردم همان بوده که هست.

مال اندوزی شاه –
شاه از اشتباه بزرگ پدرش درس نگرفت و مانند او دست به سوی املاک و بیت المال دراز کرد. کار زشت و ناپسندی که موجب دل سردی مردم به او شد. به کوتاه می توان مال اندوزی شاه را این چنین برشمرد:
۱- بنا به نوشته هفته نامه آلمانی « فوکوس»، شاه برای خرید ۶ فروند زیر دریائی از یک شرکت آلمانی، ۱۰۹ میلیون مارک رشوه دریافت نمود.[۱]

۲- هم چنین، با گزارش روزنامه اتریشی کوریردر نتیجه سود جوئی و چپاول گری سرمایه مردمی، برای خانواده اش بیش از ۴۴  میلیارد دلار ارث به جای می گذاشت. [۲]

۳- ویلیام سولیوان آخرین سفیرآمریکا در ایران می نویسد که بیشتر شرکت ها و موسسات آمریکائی بدون آن که در ایران سرمایه ای به کار انداخته باشند، قراردادهای خدماتی با دولت و موسسات ایرانی داشتند.

۴- شاه با خانواده شصت نفره و ۱۵۰۰ درباری چاپلوس و مفت خور، سالانه دست کم ۱۵ میلیون دلاراز پول مردم و کشوررا نابود می کردند.(۱۵ میلیون دلار ۳۰- ۶۰ سال پیش برابر بود با ۳۰۰ میلیون دلار زمان کنونی).

۵- روزنامه نیویورک تایمز در شماره ۱۰ ژانویه ۱۹۷۹ خود، با برداشت از آمارهای بانکی جهان، می نویسد که :  « تنها اوراق بهادارمتعلق به شاه، بیش از یک میلیارد دلارارزش دارد ونیز مبلغی بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار، تنها در درازای دو سال گذشته (۱۹۷۷-۱۹۷۹) از سوی خانواده سلطنتی ایران، به آمریکا فرستاده شده است…». [۳]

 وقتی چرچیل یک فاشیست بین المللی و دشمن شماره یک ملت و کشور ایران، با وجد و خوشحالی به شاه دست می دهد، یعنی چه، یعنی این که رژیم گذشته دربست در اختیار این کشورهای غارتگر بود. هرکس این ها را ندیده بگیرد و بخواهد ماله کشی کند، بی تردید خائن به مملکت ایران است.

وقتی چرچیل یک فاشیست بین المللی و دشمن شماره یک ملت و کشور ایران، با وجد و خوشحالی به شاه دست می دهد، یعنی چه، یعنی این که رژیم گذشته دربست در اختیار این کشورهای غارتگر بود. هرکس این ها را ندیده بگیرد و بخواهد ماله کشی کند، بی تردید خائن به مملکت ایران است.

۶- حسین فردوست دوست و هم پیاله همیشگی شاه، می گوید که پس از رفتن رضا شاه، املاک زیادی به محمد رضا رسید. در آمد وی تنها از مستغلات شمال، سالی ۶۲ میلیون تومان بود. املاکی که شاه و پدرش به تدریج ازمردم گرفته و یا با بهای ناچیزی خریده بودند، بنا به گفته  منصور مزین رئیس املاک بنیاد پهلوی گرگان، ازگرگان تا مرز شوروی ادامه داشت. مزین درمدت ده سال به فروش زمین های گرگان پرداخت، و آن گاه به سراغ زمین های بجنورد و گنبد رفت.

۷- در سال ۱۳۳۶ نجم ا لملک استاندار خوزستان از روی دل سوزی در باره کارهای کشوری، شاه را پند واندرز داد. شاه در پاسخ گفت: « توپیرشدی و بهتر است استراحت کنی .»  نجم الملک از آن پس بدون آن که سمتی یا پستی را بپذیرد، خانه نشین شد. در مهرماه ۱۳۵۷ زمانی که شاه خود را در خطر می بیند، دکترعلیقلی اردلان وزیر دربار را به دنبال ابوالقاسم نجم (نجم ا لملک) می فرستد که ریاست بنیاد پهلوی را بپذیرد و اصلاحات لازم و ضروری را درآن جا انجام دهد و اگر به کسی اجحافی شده، جبران نماید. نجم ا لملک در پاسخ پیام شاه می گوید:
«اعلیحضرت ۲۱ سال پیش به من فرمودند تو پیرشده ای برو منزل استراحت کن.»  دکتر اردلان هرچه اصرار می ورزد نجم ا لملک موافقت نمی کند. آن گاه دکتر اردلان از وی می خواهد که درین با ره پاسخی به خواسته شاه بدهد. نجم ا لملک این گونه پیام می دهد: « ببینید رضاخان در کودتای ۱۲۹۹ که وارد تهران شد چه داشت؟ و امروزخانواده سلطنتی و بنیاد پهلوی چه دارند؟!. دارائی آن روز رضاخان را از دارائی امروز بنیاد پهلوی کم کنید ، مازاد آن مربوط به ملت ایران است». [۴]

از بنیاد پهلوی نام برده شد، مقاله ای در مورد این بنیاد بنیان برافکن ایران و ایرانی در سایت تابناک آمده  که جزئیات چپاول و غارت گری های رژیم گذشته را با اسناد و مدارک نشان می دهد. به عنوان نمونه شاه در ۱۱ بانک و مؤسسه اقتصادی سرمایه گذاری و سهم داشته است.
از جوانان برومند و میهن دوست ایران که سر به توبره رژیم و یا دربار شاهزاده یکه سوار ندارند، درخواست می شود این نوشتار وزین و سند ارزنده را بخوانند تا به ادعای رضا پهلوی که در گفتگو با برنامه پارازیت صدای آمریکا ادعا می کرد که آنها تنها ۶۰ میلیون دلار از ایران بیرون برده اند، بهتر آشنا شوید.

 ملکه الیزابت سفیر غارتگری و نماینده چپاول کردن کشورهای دیگر است. این خانم از سوی دولت بریتانیا هرچند وقت سری به کشورهای درمانده و به اصطلاح شکارهای ناتوان می زند و با چرب زبانی و چاپلوسی آن کشور درمانده را وادار به امضای قراردهای سنگین و وابستگی اقتصادی می کند.

ملکه الیزابت سفیر غارتگری و نماینده چپاول کردن کشورهای دیگر است. این خانم از سوی دولت بریتانیا هرچند وقت سری به کشورهای درمانده و به اصطلاح شکارهای ناتوان می زند و با چرب زبانی و چاپلوسی آن کشور درمانده را وادار به امضای قراردهای سنگین و وابستگی اقتصادی می کند.

غارتگری و دزدی های خاندان پهلوی که مملکت را به ویرانی کشاندند، دست کم از رژیم مرگبار اسلامی ندارد. به گفته دیگر می توان گفت  از چند دیدگاه، چون غارت کشور، فساد دربار، دیکتاتوری و خودکامگی، شباهت زیادی میان شاه و خامنه ای وجود دارد، رژیم اسلامی نطفه حرام زاده رژیم شاهنشاهی است.

۸- کار شگرف دیگر شاه در غارت کردن کشور، خریدن سلاح های گوناگون بنا به خواسته آمریکا وانگلیس، به وسیله شخصی بنام طوفانیان بود. در این خریدها، ۲٪ تا ۵٪ کمیسیون به شاه می رسید، که البته طوفانیان و روئسای ارتش نیز سهم داشتند.[۵]  خرید تانک های چیفتن ناکار آمد انگلیس نیز اتلاف میلیون ها دلار سرمایه ملی بود. در این میان، تنها کسی که بهره می برد، خود شاه بود که کمیسیون دلالی این کار به او می رسید.

دلالی گرفتن شاه از خرید تانک های بی مصرف چیفتن ما را به یاد یک گفته تاریخی می اندازد: میرزا آغاسی صدراعظم محمد شاه قاجار بسیاری از بودجه کشور را صرف کندن چاههای ژرف و عمیق می کرد. روزی از روزها، میزا آغاسی در بالای چاهی از چاه کن (مقنی) که ته چاه بود می پرسد؛ « پیشرفت چگونه است، و کی به آب می رسی؟». چاه کن از پایین چاه فریاد می کشد: «قربان، گمان نمی کنم این چاه هرگز به آبی برسد». مرزا آغاسی داد می کشد و می گوید: «احمق، ممکن است این چاه به آب نرسد، ولی بتو نون (نان) که می رسد!». حال، اگر بودجه مملکت نابود شد و چیفتن ها به درد ارتش ایران نخورد، ولی کمیسیون  خرید آن که به شاهنشاه آریامهر  رسید.

نکته دیگر، در آغاز دهه ۱۹۷۰ شاه با پرداخت ۲ میلیارد دلار به شرکت گرومن امریکا سفارش ساخت بیش از ۸۰ فروند هواپیمای ناونشین  F۱۴ داد. تاسال ۱۹۷۸ حدود ۷۹  فروند به ایران داده شد، ولی چند فروند باقی مانده به دلیل اوضاع نامناسب داخلی ایران(همزمان با انقلاب اسلامی ایران) هرگز تحویل داده نشد، در این کلاهبرداری بزرگ، ۲ میلیارد دلار از حق ۳۰ میلیون ملت محروم به جیب کمپانی ورشکسته  گرومن آمریکا رفت، اما از این معامله شگرف ۳-۵٪ حق دلالی به شاهنشاه آریامهر رسید. بنابراین، بنا به گفته میرزاآغاسی صدراعظم محمد شاه قاجار، چاه ما به آب نرسید ولی مقنی ما (شاهنشاه آریامهر) به کمیسیون خود رسید.

و نکته پایانی این که، هواپیماهای دریافتی هم مشکلی از کار مملکت ما را حل نکرد. زیرا ما دشمن بیرونی نداشتیم که نیاز به تانک چیفتن و هواپیمای ناونشین داشته باشد. دشمن اصلی در خانه، بیخ گوش ما،  و در کنار کاخ همایونی بود. همان آخوندهایی که قرآن روی سر شاه می گرفتند، و برای او دعای بدرقه می خواندند، و اسفند دود می کردند.

تحصیلات و تجربیات شاه-
رضا شاه ولیعهد خود را با همراهانی چند و هزینه گزاف به اروپا فرستاد که با آموزش در مدرسه های خصوصی و بسیار گران بهای آن کشورها، از تمدن، و تکنولوژی بسیار پیشرفته اروپا آموزش و تجربه یافته، تا پس از رسیدن به پادشاهی از آنان برای پیش برد کشور وا مانده و دور از مدنیت ایران بهره برداری کند. ولی شوربختانه شاه از دوران آموزش خود، چندان بهره ای نبرده، و نتایج درخشان و چشمگیری از خود به جای نگذاشت . او در عوض، به داشتن دوستان زن، مسابقه اتوموبیل رانی، گردآوری اتوموبیل های گوناگون، قماربازی، ورزش های پرخرج مانند اسکی و اسب سواری که برای بیش از ۹۸٪ ایرانیان جز خواب و آرزوئی بیش نبود،  وهمانند آن، دلبستگی داشت، و بیشتر وقت خود را صرف آنها نمود. [۶]

رضا شاه که هرگز اروپا را ندیده بود در دوران کوتاه زمامداری خود، آن چنان شعور و دلبستگی به میهن داشت که در کشور، با نداشتن بودجه و هرگونه درآمدی مانند فروش نفت، سازندگی زیادی مانند کشیدن راه آهن، ساختن پل های گوناگون، جاده، کارخانه و ساختمان وزارت خانه ها، ساختمان بانک ملی و مرکزی و بسیاری کارهای دیگر انجام داد که هنوز هم چشم و چراغ کشورند.

آخوند پروری، گداپروری، گسترش خرافات، و همه بدبختی های امروز ایران ناشی از ۳۷ سال عملکرد نادرست و غیر مردمی شاه است. فرد ضعیف النفسی که تنها برای جاودانی و بقای رژیم خود، به آخوند پروری و لات پروری پرداخت، سرمایه های ملی را چپاول و نابود کرد، و بازماندگان او هم نه تنها کارهای ناپسند ضدملی اور را تأیید می کنند، بلکه با صرف سرمایه های بادآورد، و پرورش یک مشت زالو صفت و کاسه لیس مزدور به دورخود، برآنند که باردیگر همان سیستم دیکتاتوری را در ایران پیاده کنند.

ولی فرزند فرنگ رفته و به اصطلاح تحصیل کرده رضاشاه، با دیدن آن همه تونل های بیشمار و شگفت آوری مانند تونل ۱۲ کیلومتری مون بلان میان فرانسه و ایتالیا Mont Blanc Tunnel , پل های گسترده بر روی دره ها و میان  هر دو کوه در سراسر ایتالیا و کشورهای کوهستانی همسایه آن، و یا اتو بان ها و جاده های عظیم  و بسیاری تشکیلات شگرف دیگر، چیزی را فرا نگرفت، و کاری انجام نداد. تنها کار او ادامه راه آهن از شاهرود به مشهد بود که از پیش زیر سازی شده بود. تنها کار دیگری که انجام داد، ساختن چند سد بود. البته کار اساسی او، ایجاد خفقان سیاسی، تٰعطیل روزنامه ها، و همه رسانه های عمومی را در خدمت آریامهر گرفتن، و از میان بردن اصالت و بافت شهرها، با تندیس آریامهری زینت بخشیدن، و خیابان ها را به نام خود کردن بود.

کمک ها و رشوه دادن های شاه به بیگانگان-
شاه برای پایداری وبقای رژیم خودکامه خود باهمکاری بستگان نزدیکش به هر کار و روشی دست زده است. در این جا نگارنده به کوتاه به چند گونه آن یاد آور می شود:
۱- کمک به انتخابات روئسای جمهوری آمریکا-
اززمانی که آیزنهاور رئیس جمهورآمریکا به کمک انگلیس با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شاه را بر مردم ایران تحمیل کرد، شاه تنها راه پایداری و بقای خود را دنباله روی و پیروی کورکورانه از خواسته های آمریکا وانگلیس می دانست.
شاه با بخشش وپیشکش های گوناگون، ضمن کوشش به خوش حال نگه داشتن نمایندگان دو حزب دمکرات و جمهوری خواه، در انتخابات ریاست جمهوری همواره به نفع جمهوری خواهان تلاش پیگیرداشت.
براین اساس، اردشیر زاهدی که فردی بیگانه برای خاک ما و میهن فروش بی فرهنگ، مال اندوز،  و زنباره ای بیش نبوده و با نداشتن آموزش و دانش خوبی، پست های بسیار حساس و بالائی را به دست گرفته است، برای انتخاب شدن نیکسون و یا فورد، میلیون ها دلار شاه را  سرکیسه کرده است. آن چنان که گفته شده، هزینه پرداختی به اردشیر زاهدی برای تبلیغ به نفع فورد، ۱۲۰ میلیون دلار بوده است.

بازهم شاه با ملکه دزدان دیده می شود. دزدهایی که از ۴ سده گذشته تا کنون به کشورمان را یافتند و سرانجام توانستند آخوند زباله متعفن مزدوران خود را بر ملت ایران تحمیل کنند. هم اکنون نیز مزدوران رژیم کنونی ایران در خدمت این دزدان دریایی و یا در گرداگرد کاخ سپید و همچنین کشور غارتگر روسیه و چین به وطن فروشی و خیانت به مردم ایران می پردازند.

بازهم شاه با ملکه دزدان دیده می شود. دزدهایی که از ۴ سده گذشته تا کنون به کشورمان را یافتند و سرانجام توانستند آخوند زباله متعفن مزدوران خود را بر ملت ایران تحمیل کنند. هم اکنون نیز مزدوران رژیم کنونی ایران در خدمت این دزدان دریایی و یا در گرداگرد کاخ سپید و همچنین کشور غارتگر روسیه و چین به وطن فروشی و خیانت به مردم ایران می پردازند.

گردآوری ایرانیان کیسه اندوز، از سراسرآمریکا به واشنگتن، و پرداخت پول زیاد بدانها برای تظاهرات جلوی کاخ سپید بنفع شاه در بازدید وی از کارتر، برگزاری شب نشینی های آن چنانی برای جلب نظرنمایندگان پارلمان، نویسندگان وروزنامه نگاران، و کارگزاران CIA ، از نمونه کارهای اردشیر زاهدی بوده ا ست. [۷] ، [۸]، [۹]

۲- پرداخت یک میلیارد دلار به انور سادات.
۳- پرداخت وام یک میلیارد دلار با بهره ناچیز به انگلستان برای بهبود آب لوله کشی لندن.
۴- کمک های مالی به  ملک حسین، فرانسه و اسرائیل.
۵- پرداخت هزینه های  انتخاباتی نامزد های حزب جمهوری خواه آمریکا از دیگر حاتم بخشی های شاهانه بود.

بر این راستا که شاه برای پابرجائی خود به تاراج کشور پرداخته بود، به یاد گفته نامی استالین مرد آهنین شوروی می افتیم که می گوید :
« مردان پست وکوچک با رسیدن به قدرت، ملت های بزرگ را به نابودی می کشانند، در حالی که مردان بزرگ و دانا با برگرفتن قدرت، ملت های کوچک را به اوج سربلندی وعظمت می رسانند». [۱۰]

۶- پرداخت پول زیاد برای اصول بی اساس و نسنجیده ششم بهمن به خواسته و درراستای سیاست های برون مرزی کندی، و تبلیغات آن به عنوان انقلاب شاه و مردم که بنا به شهادت بسیاری، چندان مردمی آزادانه درآن شرکت نداشتند. هم چنین وادار کردن دستگاه های آموزش کشورتا نوجوانان ناخواسته آن ها رافرا گیرند وهمانند دانش های دیگراز برنمایند.

۷- صرف میلیون ها دلار بودجه کشور برای بر پا کردن پلیس دژخیم ساواک با وجود شکنجه های مرگبار برای ریشه کن کردن جنبش های مردمی، و همچنین پایداری واستواری رژیم نا خواسته ازمردم.
۸- جشن های دوهزار و پانصد ساله با پرداخت میلیون ها دلار سرمایه مملکت بابرپائی و پذیرائی اروپائی بدون حضورمردم ایران و یا داشتن هرگونه نشانه و هویت ایران ، آن هم با سخن رانی دور ازمهربانی ونرمی شاه در پوشش نظامی همانند فرماندهی که در پهنه کارزار به سربازان خود دستور می دهد.کسی که از کبر و غرور، به کوروش بزرگ هم فرمان داده، و خود را برتر و بهتر از وی می داند.

در بیشتر روزگاران گذشته، بیگانگانی چون تازیان، مغول، تیموریان، غزنویان، صفویان وقاجاریه بر کشور و مردم ما فرمان روائی و ترک تازی داشته اند و ایران آزادی کامل نداشته است. از این روی، بیان دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران،  بی مورد و ناموزون بود تا چه رسد به برگزاری چنین جشنی!.

در حقیقت برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله به وسیله شاه، به جای آن که برنامه بزرگداشت شاهنشاهی باشد، نظر به بی محتوا بودن آن،  بنا به گفته ای  برنامه پایانی شاهنشاهی ایران بوده است که به وسیله شاه انجام گرفت.زمانی که این جشن برگزارمی شد، نگارنده در فرانسه با شماری از اروپائیان و دو آمریکائی گفتگو داشتم. آنان همگی این گونه ولخرجی و حاتم بخشی هارا، باوجود دشواری ها ومشکلات نخستین زندگی مردم ایران، مانند نداشتن راه، بهداشت، درمان، بی جا و غیرضروری و هزاران بلا و مصیبت دیگر، آن را فقط یک نوع جاه طلبی و هوس های شاهانه می پنداشتند.

در  این ویدیو هزینه گزاف و خالی کردن بیت المال ملت محروم را برای جشن های خودکامانه شاهنشاه آریامهر نشان می دهد. پیامد این حاتم بخشی ها درماندگی بیشتر ملت ایران، و پررو شدن آخوند است که بر ملت ما تحمیل شد.

این بریز و بپاش های بی جا و نابهنگام، نه تنها بیشترمردم ما را در اندوه و پژمان جای داد، کینه توزی و دشمنی کشورهای دیگر را نیز بد نبال کشید. کشورهای آلمان و ژاپن پس از شکست در جنگ دوم جهانی، بدون آن که به دشمنی و تبلیغات کشورهای غربی نگاهی داشته باشند، بدون سر و صدا و هیچ گونه خودنمائی، به پیشرفت و ساختار کشور خود پرداختند و هم اکنون در صحنه جهانی دارای اعتبار و ارزش والائی می باشند.

۹- فراخواندن و دعوت از رهبران کشورها، گزارش گران و فیلم برداران، و روزنامه نگاران کشور های گوناگون، پذیرائی های بریز و بپاش و دادن هدایای گران بها برای ساکت نگاه داشتن آنان. برای نمونه می توان فراخواندن اسکندرمیرزا، جلال بایار، ملک فیصل، آیزنهاور، وگروههای دیگررا نام برد. شاه نیز بنا به فراخوانی آنها و در مورد آمریکا وچند کشور اروپائی به دفعات بیشتر، از کشورهای دیگردیدن می کرد. پیشکش وهدایائی که فراخوانده ها با خود می آوردند،  بیشتر میان خود شاه وبستگانش پخش می شد،  در حالی که هدیه ها و پیشکش های بسیار بسیار گران بهائی که بدانان داده می شد، از کیسه وجیب مردم وبیت المال بود.

فراموش نشود این آمار و ارقامی که نوشته شد مربوط به ۳۰-۶۰ سال پیش است. به معیار امروز دهها برابر بیشتر خواهد بود. در بخش های آینده زندگی مردم در دوران ستم شاهی پهلوی، انقلاب سپید، و تمدن بزرگ آریامهری از دیدگاه هم میهنان گرامی خواهد گذشت.

بن مایه ها:
۱- کیهان هوائی، شماره ۱۱۰۶- چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۴۷- ۹ نوامبر ۱۹۹۴
۲- قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- ص ۱۸۰- ۱۸۳
۳- زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا- نوشته اسکندر دلدم-چ۴- چاپ گلفام تهران ۱۳۵۷- ص ۲۳۹-۲۴۲
۴- خاطرات علی امینی- گردآوری از حبیب لاجوردی- نشرگفتار تهران ۱۳۷۶- ص۲۷-۲۸
۵- خاطرات ارتشبد حسین فردوست-انتشارات اطلاعات تهران ۱۳۶۹- چ۱- ص ۲۱۶-۲۲۶
۶- خاطرات دو سفیر- نوشته ویلیام سولیوان وآنتونی پارسونز، برگردان از: محمود طلوعی انتشارات علم، چاپ اول چاپخانه مهارت ص – ۵۷
۷- خاطرات ارتشبد حسین فردوست-ا نتشارات اطلاعات تهران ۱۳۶۹- چ۱- ص ۵۶۵ و ۵۷۴-۵۷۵
۸- زندگی سیاسی سپهبد زاهدی- گرد آوری ونوشته جعفر مهدی نیا- چاپ کاج- چ ۱- تهران ۱۳۵۷- ص ۱۲۱-۱۲۵
۹- ظهوروسقوط سلطنت پهلوی – موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی- انتشارات اطلاعا ت- تهران ۱۳۶۹-ج ۲- ص ۲۵۸- ۲۷۲
۱۰- زندگی و خاطرا ت امیر عباس هویدا- نوشته اسکندر دلدم-چ۴- چاپ گلفام تهران ۱۳۵۷- پیشگفتار

 • lale

  حمله به پهلوی و رضا پهلوی بسیار با دقت انجام می گیرد.
  این حمله به اپوزوسیون سکولار است برای حفظ  و استمرار جمهوری اسلامی
  تمام حملات این سایت به مذهب برای رد گم کردن است

  • رضا پهلوی با گفتگو با گزارش گر مجله هفتگی فوکوس نشان داد همان راهی را می رود که پدرش پیموده است. بنابراین او  نمی تواند اوپوزیسیون سکولار باشد. برای درک این موضوع نیاز است که شما متن گفتگوی ایشان و انتقادهایی که  تا کنون بر آن وارد شده دقیقاً بخوانید تا بتوانید درست دادگری کنید- سهراب ارژنگ

   • cyrus teezbin

    ارژنگ گرامی،
    براستی از توان و استواری  شما در پیگیری راهتان،  و شکیبایی شما در برابر پرخاش های نا آگاهان پی ورز، من یکی را شگفت زده کرده! امیدوارم که همچنان استوار و روشنگر و پابرجا بمانید. 

 • lale

  این سایت اهداف بلند مدت دارد
  با حمله به اسلام می خوهد خود را به عنوان اپوزوسیون مطرح کند
  بعد با حمله به رضا پهلوی  در نهایت به استمرار اسلام و جمهوری اسلامی کمک می کند

 • Irani200

  در زمان قاجار سهمی از دریای خزر نداشت
  در زمان پهلوی ۵۰ در صد ور در زمان جمهوری اسلامی ۱۱ درصد.
  با احتساب پول از دست رفته دریای خزر برای ۱۰۰ میلیون ایرانی می توان یک خانه لوکس
  درست کرد.

 • Irani200

  در زمان شاه ایران۱-پنجمین قدرت نظامی دنیا بود۲-جز ده کشور اول جهان بود از نظر رشد اقتصادی۳-مساحت ایران افزایش یافت۴-برای ورود به اروپا ویزا لازم نبود۵-نه تنها کسی از ایران مهاجرت نمیکرد(ورود به اروپا ویزا لازم نبود).  مهاجر پذیر نیز بودو صدها امتیاز دیگر………………..

  • این ها پزها و ادعاهای شاهانه بود. نه ما قدرت پنجم بودیم، و نه نیازی به قدرت پنجم بودن داشتیم-  کشور سوئیس و یا اتریش نیروی نظامی چندانی ندارند ولی با دموکراسی و متحد بودن مردم در امانند. دشمن در بیرون نبود بلکه دشمن درون خانه و در کنار ما و در کنار قصر همایونی بود. دشمن آخوند بود که رژیم گذشته با دقت و مهربانی از او نگهداری می کردند.  بهتر است سنجیده صحبت کنید- سهراب ارژنگ

   • Irani200

    الان نیازی نداریم!خلیج فارس که خلیج شد!دریای مازندران ۵۰ درصد  کاسپین ۱۱ در صد شد.جزایر ایرانی را هم که سرنوشت مبهمی دارند
    اذربایجان را هم که جنوبی می خوانندباز هم بگوییم؟

 • Irani200

  اگر ۹۸ در صد فقیر بودند چرا کسی به خارج مهاجرت نمی کرد با اینکه برای ورود به اروپاویزا لازم نبود؟
  ترکیه ۵۰ سال عضو ناتو است و دوست نزدیک امریکا و اروپا اما اتباعش برای ورود به اروپاویزا احتیاج دارند . چون می ترسند از مهجرت اقتصادی مردم

 • Badlife

  عقده‌ای بودن و لجبازی شما باعث شد که یکی‌ از خواننده‌های ثابت سایتتون (من) رو برای همیشه از دست بدید.. من کسی‌ بودم که اکثراً مطالب خوب شما رو در سایت بالاترین به اشتراک میگذاشتم ..ولی‌ دیگه از این سایت بازدید نخواهم کرد.. به عقده گشایی بچّگانه و تحریف تاریخ تون ادامه بدید

  • Kaveh

   همان بهترکه افرادمتعصب ومذهبی این سایت رانخوانند.

   • Irani200

    جناب کاوه ما معتقدیم  افراد مذهبی گردانندگان سایت هستند

    • نسل سوخته

     خانوم منظورتون از “ما”کیست
     مگر شما چند نفرید؟
     بنده که اصلا همچین نظری ندارم بجای اینکه خود را نادان جلوه دهید مقالات دیگر سایت را بخوانید تا از ادعای مضحک خود دست بکشید. 

     • Irani200

      مقالات ضد اسلامی این سایت برای حفاظت از همان اسلام و جمهوری اسلامی است.من چنین فکر میکنم.
      ترور شخصیتی افراد اپوزوسیون بهتر است بوسیله فضول محله صورت گیرد تا کیهان تهرانموفق باشید

     • نسل سوخته

      امیدوارم شما از شر پارانوریا خلاص بشین.

   • گروه ما صدها مقاله در برابر اسلام  و رژیم اسلامی کشتارگر نوشته است. قضاوت شما یا از بی اطلاعی و ناواردی شماست، و یا به دلیل وابسته بودن شما با رژیم جهنمی اسلامی است- سهراب ارژنگ

    • Irani200

     در حال حاضر این شما هستید که برای حفظ جمهوری اسلامی در تلاش هستید
     نه خوانندگانتان!
     این که وابسته هستید یا نه ان را من نمیدانم

    • lale

      میلیونها ایرانی دمکرات و معتقد به انتخابات ازاد  را مشتی زالو صفت و کاسه لیس مزدور می نامید.
     و ادعا می کننید که هوادار جمهوری اسلامی نیز نیستید

  • اگر شما می خواستید منطقی فکر کنید و حقیقت ها را مطابق اسناد تاریخی بدانید، چنین قضاوتی نمی کردید. نوشته های ما در پاسخ به گفتگوی شاهزاده با مجله هفتگی فوکوس است. اگر می خواهید بی طرف باشید و تنها به قاضی نرفته باشید باید از مصاحبه شاهزاده، انتقادهای برآن ، و همه نوشته های چند بخش ما را بخوانید و مانند یک قاضی با وجدان قضاوت کنید- سهراب ارژنگ

  • ما آن چه را نوشتیم حقیقت بوده، و بر اساس و به استناد کتاب های تاریخی  است. این نوشته ها به دنبال گفتگوی دیکتاتور منشانه شاهزاده با مجله فوکوس  و انتقادهای درست و منطقی اندیشمندان ایرانی بوده است.
   اگر ما  بصیرت و وجدان ایرانی داریم، اگر ما طرفدار دموکراسی و آزادی برای همه مردم ایران، از هر نژاد، هر گروه، و هر باور دینی هستیم، باید با کمال انصاف و مروت این مقاله ها و اسناد ذکر شده آن ها ر ا بخوانیم و آنگاه قضاوت کنیم. وگرنه راه دیکتاتوری را در پیش گرفته ایم- سربلند و پیروز باشید- سهراب ارژنگ

 • Irani200

  جناب فضول محله
  کیهان چاپ تهران نیز با شما هم عقیده است و همراه.
  ما نسل جوان ان نسل ۵۷ نیستیم که براحتی ما را فریب دهید.
  ان ما هستیم که تشخیص میدهیم که رضا پهلوی سکولار است یا نه
  نه کیهان تهران
  شما نخواهید توانست جمهوری اسلامیتان را حفظ کنید البته اگر عقیدهای دارید

 • Irani200

  ایران دشمن خارجی نداشت!
  خوانندگان را احمق فرض نکنید.
  با همین خریدهای نظامی بود که صدام با خفت نیمی از اروند رود را به ایران واگذار کرد.
  نسل جوان امروز فریب کیهان تهران را نخواهد خورد

  • هم میهن محترم – ما به استناد با اسناد تاریخی نوشتیم. بن مایه ها هم ذکر شده است. خود نگارنده نیز گام به گام دوران دیکتاتوری شاه را تجربه کردم و می توانم ماه به ماه آن را با استناد به دید خود و روزنامه های همان زمان بیان کنم. وانگهی روزنامه کیهان در گذشته در خدمت رژیم و ضد مردم بود، هم اکنون هم ضد مردم و در خدمت جنایتکاران فاشیست اسلامی است- سهراب ارژنگ

 • Irani200

  هزینه یک روز جنگ ایران و عراق از بودجه دربار در ۵۰ سال بیشتر بود.

  • شما مقاله ما را نخواندید تا غارتگری های گذشته را بدانید

   • Irani200

    چرا هر زمان اپوزوسیون تلاش میکند اتحاد برقرار کند جبرعیل بر شما نازل میشود که علیه
    شاه افشاگری کنید؟

   • lale

    افسوس , چه بی ارزش شدیم !در آن دوران به قول جمهوری اسلامی زور ظلم و فساد اقتصادی و اجتماعی و فلان و بهمان ، ارزش یک هزار تومنی بمدت ۱۰سال ۱۴۲دلار و ۸۵ سنت بود

 • Irani200

  با سنگ سر یک پیاز فروش را خرد کردن توسط یارانتان مانند رفیقدوست یا
  کشتن پاسبان بدبختی در دل شب یا کشتن افسران امریکایی  کدامشان جز
  مبارزات مردمی بود؟

  • اگر رفیقدوست یاران ما است، باید گفت هیتلر و راسپوتین و پینوشه هم از یاران شما هستند. آقا یا خانم محترم ما صدها مقاله نوشتیم و جنایات این رژیم آدم خوار ر ا بر همه روشن کردیم .حال، شما از رفیقدوست حرف می زنید؟ این از ادب شما، یا توهین شما، و یا بی اطلاعی و ناآگاهی شما است؟!

 • Kaveh

  آقای سایت فضول محله چرازدادن جواب امتناع میکنید؟من درمقاله قبلی شما که درموردکودکان بی سرپرست نوشته بودیدمطالبی نوشتم ومنتظرجواب شما بودم ولی خبری نشدچرا؟
   

  • با درود به شما من از همکارم که مقاله را نوشته، در خواست می کنم در اولین فرصت به شما پاسخ دهد- با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

   • Kaveh

     جهانی سپاش سهراب ارژنگ گرامی ودردودبرنویسنده مقالات گرانقدرو خوب پارسای گرامی.ازاینکه دراین سایت به نوشتارخوانندگان نگاه میکنیدکاری نیکوست ولی بایدبگویم که اگردرنوشتارهای شما کوشش نماییدکه بجای بکارگیری ازواژگان کثیف تازی که حال هرایرانی وطن پرستی ازآن به هم میخوردازواژگان زیبای پارسی بهره بگیرید.تاکی بایدبگذاریم اززبان اشغال تازی درایران بهره گیری شود؟استادکسروی تلاش زیادی دربکارگیری واژگان پارسی درکتاب زبان پاک نمود.

 • Irani200

  اینکه شاه با چرچیل دست می دهد یعنی او سرسپرده است!!!
  چقدر خوانندگان خویش را کم هوش فرض می کنید

  • آری آدم با دشمنان ملت و مملکت دست نمی دهد. البته چرچیل برای شاه  یک  ولی نعمت بود که تاج سلطنت را به او بخشیده بود. شاه نه تنها حق داشت، بلکه وظیفه داشت که بااو دست بدهد و ۳۷ سال فرمان او و جانشینانش را گوش فرادهد. شما اگر دست به تاریخ درست داشتید و تنها گوشتان به شاهنشاه آریامهر نبود به ما حق می دادید که پرده دری کنیم و این چنین حقیقت بنویسیم- سهراب ارژنگ

   • Irani200

    رهبر دور اندیش هم با دشمنانش دست می دهد هم با دوستانش. البته نه با تروریستهای حزب الله لبنان
    یا حماس.
    دست دادن شاه با دشمنانش بود که باعث شد اذربایجان از ایران جدا نگردد و ایران در گیر هیچ جنگی نگردد
    اگر جمهوری اسلامیتان در سال ۶۱ با صدام دست میداد  ایران را از خطری بزرگ نجات می د

   • Irani200

    نتوانستید جواب دهید سانسورکردید!

 • Irani200

  این پز شاهانه نبود. وزیر خارجه امارات ۲ ماه پیش نیز گفت که ان موقع قدرت ۵ جهان بودید.
  که از ما ۳ جزیره را توانستید بگیرید حال همه چیز تغییر کرده است.

  • امارات در حد یک استان ایران است. وزیر خارجه امارات به اندازه رئیس یک کلانتری و یا پست و تلگراف در گذشته اعتباری نداشت که به گفتار او استناد می کنید. در لباس دیپلماسی و سیاست همه حرف ها چاخان و دروغ است. تانک ها  و تجهیزات جنگی که شاه مملکت را برای خرید آنها به فقر و بدبختی کشانده بود، بدون کارشناسان آمریکایی و انگلیسی کاربرد نداشت. سهراب ارژنگ

   • Irani200

    بهترین دلیل برای بی اساس خواندن مقالاتتان این است که مردم ایران برای ورود به اروپا
    ویزا لازم نداشتند
    این نشان میدهد مردم ایران فقیر نبودند
    و دلیلی برای مهاجرتهای سیاسی نبود

 • Irani200

  در اطراف من ۴۰ تا۵۰  انسان وجود دارند زمان شاه را تجربه کردهاند  و ۹۵ درصدشان
  از زمان شاه به عنوان یک دوران با شکوه و دوران صلح و ارامش یاد می کنند.
  ۲۲۵۰ دلار هم نگرفته اند که چنین چیزی بگویند!
  فقط هیچ کدامشان در گروههای تروریستی عضو نبودند.

 • Irani200

  کشور سوئیس را با ایران مقایسه نکنید.مردمانی مذهبی نستند و با عراق و شوروی همسایه نبودندجشن های ۲۵۰۰ ساله برای شناختن ایران بود. و مقدمه ای برای تغییر ایران به تاریخ شاهنشاهیجنگی نبود تمام خرجها برای جشن بود. چه چیزی از این بهتر!ملایان خطری نداشتند مردمی که به ملایان اعتقاد دارند خطر ساز بودند.همانها که عکس امام را دیدنندو۲ ملیون به پیشوازش رفتند ۵ میلیون برای تشییع جنازه اش رفتند
  باز هم می گویم جمهوری اسلامیتان رفتنی است

  • باز شما بی مطالعه حرف زدید. کدام جشن؟ جشنی که در آن ایرانی نبود، خوراک و بستنی و شیرینی آن را از فرانسه آورده بودند؟ جشنی که شاه با غرور و تکبر به کوروش فرمان می داد تو به خواب!؟. شاه قدر قدرتی که پز و قلدری او برای ۳۰ میلیون مردم بدبخت و در بند دیکتاتوری بود؟ شاهی که کشور را به یک آخوند پاچه خوار، جنایت کار رها کرد و رفت؟ عزیز من قدری بخوان چیزی یاد بگیر. همین طوری اظهار نظر کردن درست نیست. سهراب ارژنگ

 • Irani200

  جناب فضول محله!
  نه امروز سال ۵۷ است نه ما نسل ساده لوحان ۵۷  یا بی مخانی مانند شریعتی سنجابی  یا گلسرخی هستیم.
  من به امارهای تحریف شده شما کاری ندارم به میلیون ها ایرانی اعتقاد دارم که می گوییندنور به قبرش بتابد
  جمهوری اسلامیتان رفتنی است.

  • شما بسیار از مرحله پرتید، سرتان را زیر برف کرده اید و از واقعیت ها بدورید. از ۱۲ ماه گذشته دست کم من ۴ ماه آن را در ایران بودم و سراسر ایران را طی کردم شمار کسانی که می گویند نور به قبرش ببارد همان بازمانده های اطراف شاه در گذشته، فرزندانشان، و عده کمی مردمان دهات دور افتاده ایرانند که جمعاً به ۸ در صد نمی رسند.

   استدلال شما کاملاًہ نادرست و غیر منطقی است. شما می خواهید رژیم دیکتاتوری پلیسی گذشته که مشروطیت را به کلی زیر پا گذاشت به غارتگری ها و ندانم کاری های بسیار بسیار زیاد پرداخت بزک کنید و به خورد مردم دهید، اطمینان داشته باشید کسی  این گفتار را نمی پذیرد.

   من در جریان بیشتر کارها و عملکرد نادرست رژیم گذشته بودم. لیست چپاول گری ها را هم به استناد به تاریخ نوشتم- حال شما می خواهید سرتان را همچنان زیر برف نگاه دارید، آزادید. من وقت زیادی ندارم که برای مسائل بی محتوا و بی پایه شما چالش کنم .بهتر است کمی یاد بگیرید و حرف های نادرستی که از افراد وابسته و آبشخور رژیم شنیده اید طوطی وار تکرار نکنید.

 • Arjang

  آقای سهراب ارژنگ،شما که ادعا می‌کنید روشنفکر و مبارز هستیتد چرا در
  گذشته زندگی‌ می‌کنید؟شاه مرد،مصدق مرد بفکر ایران باشید که در حال جانکندن
  است اگر مزدور نیستید و قلم فروشی نمیکنید؟ شما در روشنگری خوب عمل
  می‌کنید اگر صادقانه است و کاسه‌ای زیر نیم کاسه نیست،نوشته‌های شما در
  مورد رژیم پهلوی سراسر حاوی غرض و مرض است،پهلوی‌ها به ایران خدمت کردند و
  اشتباه‌های بزرگی هم داشتند اما نمره کارنامه آنها زیر ۱۰ نیست انصاف داشته
  باشید، چه دشمنی با رضا پهلوی دارید؟ خطا‌های پدر‌شان ربطی به رضا پهلوی
  ندارد مگر شما مشکل شخصی‌ با ایشان داشته باشید؟ حقی‌ که شما دارید ایشان
  نیز بعنوان یک ایرانی‌ دارند، نه‌ شما و نه‌ ایشان حقی‌ برای تعیین تکلیف
  برای دیگران ندارند و هر کس حق دارد برای مرامی که دوست دارد فعالیت کند،
  اگر این را باور ندارید دیکتاتور هستید که خردمندان ایرانی‌ تًف بروی تمام
  دیکتاتور‌ها می‌‌اندازند.به نظر من سلطنت در ایران مرد اگر روزی به خواست
  اکثریت در یک رای گیری آزاد زنده شد من هم به خواست اکثریت گردن می‌‌نهم.به
  روشنگری بپردازید که یگانه نیاز جامعه ماست.پیروز باشید
   

  • Kaveh

   من با آقای ارژنگ که این نوشتاررانوشته موافق هستم

 • Layax

   سلام
  به نظر من جانبداری از رضا پهلوی البته هیچ احدی فکر نکنم این تصور رو داره که نواده یک قدار!و فرزند یک ساده لوح خائن!قباله مملکت به نامش باشه!ایشون نه تنها از جوانان ما بیشتر نیستند وجه تمایزشون خیانت هایی هست در قبال کشور انجام دادن!کمتر از جانبداری از حکومت فاشیستی اسلامی نیست!ملت تا طرز فکرش رو عوض نکنه هرگز نیک بخت نخواهد شد همواره مورد استثمار و استعمار قرار خواهد گرفت!

 • Anoosh

  من به این مطلب البته که اعتقادی ندارم چون از تک تک جملاتش کینه میباره و در تحلیل کینه معنا نداره و مسلما مطلبی که با کینه ورزی نوشته میشه اهمیت تحلیلی نداره

  ولی یک جای مصلب بینهایت مضحک بود
  خاندان پهلوی درست که از نظر مالی کارنامه قابل دفاعی ندارن ولی شما دارین در مورد سال ۱۹۷۷ صحبت میکنین
  میدونین ۴۴ میلیارد دلار یعنی چی ؟!!!!!!!!!!!!!!!!
  اصولا مفهوم این رقم رو میدونین که بیان میکنین
  خدا رو شکر میشه از طریق سایت سازمان برنامه به ارشیو درامد ملی ایران از سال ۱۳۴۵ به بعد دسترسی داشت
  شما ببینید اصولا این مبلغ درامد چند سال ایران رو باهم باید جمع بزنیم که به این رقم برسیم
  بودجه سال ۱۳۸۱ ایران ۴۷ میلیارد دلار بود با نفت بشکه ای ۴۴٫۵ دلار
  لطفا در ارائه امار مضحک رفتار نکنید
  سراسر مقاله پر از کینه است
  در جایی میگه تانک های بی مصرف چیفتن!!!!!!!!!!۱
  عجیب این جمله با حرف ایت الله خمینی همخوانی داره که گفت پول مملکت رو داده و اهن قراضه خریده!!!!!!!!
  همین اهن قراضه ها و تانکهای بی مصرف اگه نبودن الان شاید نویسنده کینه ورز این مقاله شاید در تمجید صدام حسین مطلب مینوشت همون اهن قراضه های بی مصرف ایران رو در برابر هجوم مجدد و وحشیانه اعراب نجات داد

  دوست عزیز تاریخ رو انگونه که هست تحلیل کن و نه انگونه که میخواهی 
  حکومت خاندان پهلوی درست ایرادات زیاد داشت ولی اینگونه هم که تماما سیاهی بوده هم نیست
  کمی خاکستری ببینیم نه فقط سیاه یا سفید

 • Kaveh_irani

  Be ghoole aghaye Moshiri dar in maghale Maghlate besyar farmoodeid va rast va doroogh ra ba ham amikhteid.  Man ba saltanat mokhalefam valy tamarkooz kardan bar Reza pahlavi bejaye Jomhoorie Eslamy ro kare avamele Jomhoory Eslamy midanam.  Masalan dast dadane Shah ba Cherchil neshaneye Folan va Folan ast va …..

 • کورش رزمجویان

  بادرود من بااینکه عضویاهوادارهیچ گروه یاحزب سیاسی نبوده ونیستم ولی شاهزاده رضاپهلوی رامعارض ومخالف واقعی رژیم آخوندی نمیدانم آقای رضا پهلوی بادستبندسبز تامدتها دنبال همین جنبش سبز آبکی  ونوری زاده ها میدوید که بخشی ازرژیم فعلی بوده اند وهستند وتنهاگروه واقعا” مخالف رژیم آخوندی راسازمان مجاهدین خلق ایران وشورایملی مقاومت میدانم که به اصل سکولاریزم  پایبندندهرچندبرخی از خودشان مسلمان باشندکافیست به سایت همبستگی ملی مراجعه کنیدوازروزاول  سازمان مجاهدین رهبران گروه سبزاللهی هاراافشاکردوازجانب دیگر عکس العمل جمهوری اسلامی نسبت به شاهزاده رضاپهلوی وعکس العملهای هیستریک ودیوانه واررژیم نسبت به اعضا وهواداران سازمان مجاهدین  خلق  راباهم مقایسه کنید.

 • Babak Persa

  درد دلی با من و تو و ما و شمای ایرانی ستمدیده و ستم پذیر : تاریخ خون و خاکستر ایران گواه بر آن است که، ناسازگاری و ناپیمانی و جدا اندیشی و دشمنی و جنگ و درگیری و درمانده گی ایرانیان با یکدیگر، یکی از نخستین انگیزه های چیرگی اهریمنان اسلامی و بیگانگان ستمکار و سود جو بر ایران زمین بوده است و تاکنون چنین است. سرانجام خودکامگان شیخ و شاه ساسانی، همانا، فرود آمدن شمشیرآیات شیطانی قرآن از آسمان خونین عربستان سعودی بر سر ایرانیان بی گناه بود و فرجام تاریکش، بیگانه پرستی و خود فروشی و خیانت و خونریزی و کشتار ایرانی بدست ایرانی” و دیگر، خود خواهی و خونریزی و فریبکاری و فرومایگی شیخ و شاه عمامه به سر و چکمه به پای ایرانی، از برآورد بدتر و بدترش از پی بیگانه شدن با سرشت و آرمان ایرانی خویشتن” با نادوستی و نا مهربانی و نابود شدن در مهر و اندیشه میهنی و ملی ایران و ایرانی، با آموختن و پرورش یافتن فرهنگ بیزاری و بد گویی و جدایی از همدیگر، دور از هم و نا آگاه و ناشناخت به همدیگر، در بیابان نادانی و نا پیمانی با تو سری زدن یکدیگر، با میدان دادن به دشمنان و دزدان همیشه چشم داشته بر دارایی های ایران، با دست پنهانی مزدوران درونی و نیروی پنهانی دشمنان بیرونی، از سوی جهان مافیایی سرمایه داری و کارتل های نفتی و دارنده گان جنگ افزارها و بانک های جهانی، یکی پس از دیگری ناجوانمردانه بر سر سفره رنگین ایران نشستند و خوردند و بردند و هنوز هم همچنان بی شرمانه ، نشسته اند و میخورند و میبرند و بنام مهمانان ناخواسته بر میزبان بخواب رفته ایرانی می خندند و داستان لالایی دشمن همیشگی بودن خودمان را برای بیشتر جداسازی و دوری و بیزاری من و تو و ما و شما ی ایرانی، با دست خودمان، ولی با نوشته های خودشان برایمان همیشه خوانده اند و هنوز هم می خوانند و می خندند. ” حافظ می گوید :[ من از بیگانگان دیگر ننالم ،،،، که با من هرچه کرد ان آشنا کرد ] ” نا پیمانی و نا مهربانی من و تو و ما و شمای ایرانی ؛ همان شادی و پیروزی دشمنان ایران و ایرانی است و بس. ” از روی راستی و نیک اندیشی یار و یاور همدیگر باشید” پیام آموزگار زرتشت- گاتها سروده ۲. – جاوید ایران زمین – ” بابک پرسا ”

 • ببینید چقدر کودکانه گرفتند منبع سازی کردند : ۱- کیهان هوائی، شماره ۱۱۰۶- چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۴۷- ۹ نوامبر ۱۹۹۴ 
  آنوقت سال ۱۳۴۷ برابر با ۱۹۹۴ میلادی می شود اینقدر ریاضیاتشون ضعیفه ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یعنی روزنامه کیهان در سال ۱۳۴۷در روزنامه اش می نویسد شاه رشوه گرفته !! :))))

 • در ضمن منابع انتشارات این کتاب ها که متعلق به جمهوری اسلامیه ؟! استناد کردین به خاطرات فردوستی که با دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری کرد که اعدام نشود و تا آخر عمر هم در ایران آزادانه زندگی کرد ؟!!

 • Jacob

  از خواندن این مطلب لذت بردم. بسیار عالی‌ و همه درست. بیکفایتی و نادانی شاه کشور را به دست آخوند‌ها داد.

 • Mehrdad

  از محمد رضا شاه پرسیدن چرا انقد هلیکوپتر کبرا میخری؟

  گفت من باید به ازای هر تانکی که صدام میخره یه کبرا داشته باشم!!!
  اگه همون تجهیزات جنگی و مخصوصا هواپیماهای بابکت نبود ۳روزه اهواز مال صدام میشد

 • Sarhangkhan

  رای من؟
  قابل توجه همه سازمان های سیاسی ایرانی  خارج از کشور: خواهش می کنم بهتر باشد همه ایرانی های خارج از کشور یک دولت موقت تشکیل دهند و ببیند آیا در دنیای آزاد قدرت اداره سیاسی خود را دارند یا خیر. در این راه می توانند مثلآ یک رهبر چه از داخل چه از خارج انتخاب کنند. یا این که کلیه ایرانیان خارج از کشور که تعدادشان هم  کم نیست یک مجلس بطور آزاد که نماینده رای آزاد آنها باشد انتخاب کنند. این کار اگر هم برای مردم ایران سودی نداشته باشد حداقل برای ایرانیان خارج سودی خواهد داشت. خیر این را هم نمی توانید انجام دهید؟ از تمام ایرانیان خارج از کشور یک نظر سنجی ساده بکنید و ببینید اصلآ حرف حسابشان چیست ؟ و یک آمار صحیح در مورد اینکه هر گروه  چند در صد رای دارد تهیه فرمایید.  سازمان های معتبر خارجی نظر سنجی کم نیستند می توانید از آنها کمک بگیرید. ایرانی با سواد در این مورد نیز کم نمی باشند مهم ترین اسم که من فقط از طریق تلویزیون با ایشان آشنایی دارم دکتر حسین لاجوردی رییس انجمن پژوهشگران ایران می باشد.

 • Payam Arian

  یک مشت مزخرف بی سر و ته که منبع ان کتاب های چاپ شده توسط جمهوری اسلامیست و پر از صوتی و ارور میباشد. حتی زمان ها با هم همخوانی ندارد. تخریب تا این حد احمقانه ندیده بودم. نسل امروز رو خر تصویر کردید ؟!!! این مزخرفات تنها از ذهن جبهه منقلی ها و توده ای های سابق انتظار میرود که همواره به ملت ایران دروغ گفتند. خاندان پهلوی جز خدمت به ایران دگر نکرد و آنها که خیانت کردند امسال این نویسنده ها بودند ، اسلامیون زاتشون از ابد خراب و حیله گر بوده.