سایه شوم جنگ بر سرمان، و توطئه تجزیه طلبان در پیش ۴۵

هنگامی که شیری غران و خروشان با برخورد ضربه ای شل و ناتوان می شود، همه قدرت و نیروی دفاعی خود را از دست می دهد و حتی نمی تواند در برابر یک کفتار، و یا شغالی هم ایستادگی کند. این مثال کشور مصیبت دیده و آخوند زده ما است که هم اکنون در برابر دشمنان درون و برون مرزی یارای پایداری و مقاومت ندارد.

کارهای تروریستی رژیم در جهان، کینه توزی و دشمنی آن با کشورهای دیگر، و تلاش مزدوران و فرصت طلبان ایرانی نما و بیگانه، سایه جنگ را بر سر کشورمان افکنده، و آوای ناهنجار آن از هر سوی شنیده می شود. جنگی که به دلیل خودکامگی رژیم، و سودجویی کشورهای باختری در ایران به وجود می آید بسی ویران کننده و خانمان برانداز است که گفتاری از آن پیامد های آن به درازا می کشد، و ما در مقاله پیشین خود اندکی از آن را یادآورشدیم.

نکته دیگر این که با بروز چنین فاجعه ای، به دلیل ضعیف شدن ایران، احتمال پاره پاره شدن، و تجزیه کشور بالا می رود. هنگامی که به تاریخ گذشته نگاه می کنیم، جنگها به دلیل نادانی، بی سیاستی، و کوتاهی رهبران و فرمانروایان، هم چنین خیانت مسئولین، و نزدیکان بوده است. برای نمونه، جنگ های ده ساله ایران با شوروی که پیامد آن از دست دادن بیش از یک سوم خاک ایران بود، به واسطه نادانی و بی سیاستی فتحعلیشاه قاجار، وسوسه و خیانت آخوندهای ایران و عراق، و توطئه انگلیس و همکاری آن با شوروی بود. تجزیه هندوستان، جداکردن پاکستان و بنگلادش از پیکر آن نیز نخست کار خیانت کاران داخلی، و سپس کار و سیاست موزیانه انگلیس بود.

عملکرد رژیم اسلامی هم با سیاست های خرافاتی فتحعلی شاه شباحت زیادی دارد. با این تفاوت که، ما هم اکنون در دنیای پیچیده تر زندگی می کنیم، و با سیاستمدارانی تجربه دار تر، و مزدورانی کار کشته تر، و خیانت کار تر سر و کار داریم. حال، ببینیم چه کسانی طبل جنگ می زنند، و در انتظارند تا به لاشه ناتوان و بر خاک افتاده میهنمان حمله کنند؟:

دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان کانادا و میهن دوستی فرزانه و خردمندی که با مزدوران جداطلب همواره در چالش است.

دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان کانادا و میهن دوستی فرزانه و خردمندی که با مزدوران جداطلب همواره در چالش است.

الف- جداکردن آذربایجان

آذربایجان، مهد آزادگان، شیر مردان، و شیر زنان ایران است. آذربایجان همیشه سنگر نفوذ ناپذیر و سدی محکم و استوار در برابر دشمنان بوده است. اران که ایرانی الاصل می باشند و در درازای تاریخ  پاره ای از ایران بوده است، پس از جدایی از روسیه در سال ۱۹۹۱،  به جای آن که به مام میهن برگردد، با حقه بازی و برنامه سازی کشورهای بیگانه و مزدوران جاه طلب ارانی، نام جعلی آذربایجان  بر آن  گذاشته شد. هم اکنون، همان مزدورانی ارانی (آذربایجان دروغین)، و مزدورانی خودکامه و جاه طلب در میان آذربایجانی ها، در جهان راه افتاده اند، و با تبلیغات خود به دنبال جداکردن آذربادگانند.

برای نمونه مزدورانی که در کالیفرنیا زندگی می کنند، نماینده پارلمان آمریکا را به نام دانا روربکر را واداشته اند تا به هیلاری کلینتون نامه ای بنویسد و حمایت دولت آمریکا را برای تجزیه آذربایجان و پیوستن آن به اران خواستار شود. به راستی خیانت مزدوران ایرانی در بیرون از کشور تا چه اندازه  زشت و بی شرمانه است.  خوشبختانه هم میهن گرانمایه و فرهیخته ما دکتر رضا مریدی «اهل اورمیه» نماینده پارلمان انتاریو کانادا  نامه ای به دانا روربکر سناتور کارچاق کن و دلال محبت کالیفرنیا نوشته و او را به باد انتقاد کشیده است. به راستی وجود ایرانیانی پاک سرشت و نیک نهاد مانند دکتر رضا مریدی موجب افتخار و مباهات هر ایران دوست است.

جا دارد که هم میهنان ما در کالیفرنیا این خیانت کاران ایرانی نما را  که مقامات سیاسی آمریکا را به خیانت برای کشورمان وا میدارند و یا نظیر تریتا پارسی با سازمان ناپاکی که بر علیه آزادی و مردم ایران درست کرده، و هوشنگ امیر احمدی بیشتر شناسایی نموده و به همگان به ویژه به مقامات آمریکایی معرفی کنند، و نامه تندی نیز به این سناتور کارچاق کن بفرستند تا کاسه داغ تر از آش نباشد.

هرآن گاه که ما با نام تریتا پارسی برخورد می کنیم، به یاد سلمان پارسی و خیانت هایش به کشور و ملت ایران در ۱۴۰۰ سال پیش می افتیم. در حقیقت تریتا پارسی، همان سلمان پارسی زمان ما است. خوشبختانه دکتر آرش ایراندوست سرپرست سایت  Pro-democracy Movement of Iran (PDMI, نامه سرگشاده ای به امضای گروهی از ایران دوستان ایرانی و خارجی مانند؛ Kenneth R. Timmerman، رضا خلیلی، Walton K. Martin، Dr. Gill Gillespie، امیل ایرانی، پروین ایراندوست، رکسان گنجی، و شماری دیگر از فرهیختگان فرهنگ دوست و آزاده طلب به این سناتور کارچاق کن فرستاده اند که بسیار پر محتوا و در خور ستایش است.

ب- جدا کردن کردستان

کردها شناسنامه و فرهنگ ایرانند. کردها پایه گذار و پیشاهنگ تاریخ این کشورند. بدون کردها، ایران معنا و مفهومی نخواهد داشت. بازهم مزدورانی جاه طلب که برای خودشان به دنبال پست و مقامی هستند، به جای آن که کردهای دیگر را که از مام میهن به دور افتاده اند به کشور بازگردانند، با بیشرمی به دنبال نقشه خیانت بار جدا کردن کردستانند.
به تازگی ائتلاف و پیوندی میان دو حزب کومله و دموکراتیک کردستان ایران  به وجود آمده است. تا زمانی که اینگونه پیوستن ها در راه مبارزه با رژیم سرکش و تفرقه برانگیز ایران و در راه آبادانی کردستان باشد کاری پسندیده و در خور ستایش است. ولی امیدواریم که اینگونه گرایش ها بوی خیانت و جدایی از مام میهن نباشد.

پ- جدا کردن استان هرمزگان و جزیره های ایران

به دنبال دخالت های ایران در بحرین، امارات، و کشورهای دیگر کناره شاخاب پارس، و تهدید به بستن تنگه هرمز، رژیم کشورهای عربی به ویژه دولت قطر به کشورهای غرب پناه بردند، و با پرداخت پول های فراوان، آنان را همدست و همراه خود نمودند. آنان در پی آنند که چنانچه ایران راه عبور کشتی های نفتی را ببندد، بی درنگ کشورمان را به اشغال خود در آورند، و منطقه جنوبی شامل استان هرمزگان و جزیره ها را از ایران جدا سازند.

در این فرتور، شماری از هم میهنان محترم و  محروم کرد ما دیده می شوند که در نهایت تنگدستی زندگی می کنند. بی تردید تا زمانی که ما به دمکراسی نرسیم و کشورمان زیر دست آخوندهای جنایتکار و افرادی مانند عسگر اولادی و بادامچی و شاه دزدهای دیگر باشد، وضع مملکت بهتر از این نخواهد بود. رژیم ضد ایرانی طبقه متوسط جامعه را  به طبقه فقیر و تنگدست  تبدیل نمود و بیشترین مردم ایران را خاکستر نشین کرد. ما باید  با اتحاد و همبستگی با یکدیگر در تلاش باشیم که به آزادی برسیم و ثروت های مملکت صرف فرزندان آب و خاک شود، و همه اقوام به آزادی منطقه ای و به شرکت داشتن در سرنوشت خود بپردازند.

در این فرتور، شماری از هم میهنان محترم و  محروم کرد ما دیده می شوند که در نهایت تنگدستی زندگی می کنند. بی تردید تا زمانی که ما به دمکراسی نرسیم و کشورمان زیر دست آخوندهای جنایتکار و افرادی مانند عسگر اولادی و بادامچی و شاه دزدهای دیگر باشد، وضع مملکت بهتر از این نخواهد بود. رژیم ضد ایرانی، طبقه متوسط جامعه را  به طبقه فقیر و تنگدست  تبدیل نمود و بیشترین مردم ایران را خاکستر نشین کرد. ما باید  با اتحاد و همبستگی با یکدیگر در تلاش باشیم که به آزادی برسیم و ثروت های مملکت صرف فرزندان  این آب و خاک شود، و همه اقوام به آزادی منطقه ای و به شرکت داشتن در سرنوشت خود بپردازند.

پیامد جدا کردن و تجزیه یک کشور

تاریخ نشان می دهد که بخش های تجزیه شده به دلیل ضعیف شدن و آسیب پذیری زیاد بیشتر می توانند مورد دستبرد و دستاویز کشورهای دیگر قرار گیرند. نمونه آن جدا شدن پاکستان و بنگلادش است که هرکدام در بدبختی و سیه روزی خود گرفتارند و کشورهای سلطه طلبی چون انگلیس و یا عربستان در سیاست آنان دخالت فراوان دارند. تا آن جا که پاکستان هم اکنون مکتب خانه و مرکز تولید تروریست های جهانی، و پخش خرافات عربستان سعودی است. ولی هندوستان با به وجود آوردن دموکراسی چهار اسبه به سوی پیشرفت و سربلندی جلو می رود و در آینده نزدیکی یکی از چهره های درخشان تکنولوژی، صنعتی، و فرهنگی جهان خواهد بود.

چه گروه و قومی در زیر ظلم و ستم رژیم خودکامه اند؟

در کشورهایی که حکومت های ظالم و دیکتاتور بر سر کارند، همه قوم ها و گروهها تحت ستم و بیدادگری اند. کشورما ایران در سراسر تاریخ گرفتار خودکامگان و دیکتاتورها بوده، و می توان گفت که تقریباً در هیچ دوره ای از آزادی و دموکراسی برخوردار نبوده است. بنا براین، مردم ما از طعم و اثرات بی پایان آزادی ناآگاه و بی اطلاعند. در کشورمان آذرآبادگانی همان گونه ستم می بیند که به بلوچ می رسد، و یا کرد و لر ظلم بیکران رژیم خودکامه را با پوست و گوشت و خون خود لمس می کند. در کشور ما سوای مزدوران و کیسه دوزان گرداگرد رژیم که به تاراج کشور پرداخته اند، و امت خردباخته که از آنان پشتیبانی می کنند، بیشترین مردم ایران از داشتن آزادی و هرگونه امتیازی محرومند. این تفاوت نمی کند که یک نفر ترک باشد، یا فارس. کرد باشد، و یا بلوچ.

این ویدیو نشان می دهد که آذری ها فرزندان راستین ایرانند. آنان به جای اینکه اران از دست رفته را به مام میهن باز گردانند، نباید در هیچ شرایطی خواهان جدایی از سر زمین مادری خود باشند. ما به آذری و آذربایجانی و دیگر اقوام همیشه ایرانی افتخار می کنیم و به دنبال آنیم که همگی در رفاه و آسایش به سر برند و در درآمد و منافع کشور نیز سهیم و در همه کارها تصمیم گیرنده باشند.

پس تکلیف قوم های استثمار شده چیست؟

راه رهایی در گسستن و جدایی نیست. جداطلبی فرار از مسئولیت و پشت پازادن به آئین، تاریخ، و پشتوانه یک تمدن دیرینه است. اگر افغانستان را انگلیسی ها از ایران جدا کردند، افغانستان به آزادی و پیشرفت بهتری نرسید. بلکه در میان کوره راه و دستاویز کشورهای سلطه گر باقی ماند. آزادی کمی که در ایران بزرگ داشت و همه امتیازات آن را از دست داد.  و ناچار شد که از حقیقت جدا شدن از مام میهن، ایران بزرگ را فراموش کند و تاریخی جعلی برای خود بسازد و  مشتی دروغ به فرزندان خود تحویل دهد. در ضمن از سهم منابع سرشار عظیم نفت و گاز ایران  که می توانست به آن منطقه هم برسد، جدا ماند.

حال، هربخشی که از ایران جداشود به همان سرنوشت مانند افغانستان گرفتار خواهد شد. کردستانی که مام اصلی میهن ما بوده است و پادشاهان بزرگی مانند دیااکو، فره فرتیش، و هوخشتر به جهان تاریک و سیاه آن زمان ارائه داده است، چگونه می تواند خود را از فرزندانش یعنی فارس، بلوچ، لر، و دیگران جداسازد؟. بهتر است احزاب کردستان با هم آمدن و همکاری با اقوام دیگر ایرانی، به جای پاره پاره کردن خود، دیو خونخوار را در پس قلعه زندانی کنند و مملکت را به آزادی و سربلندی رسانند.

کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، و کانادا،  تشکیل شده از اقوام و ملیت های گوناگون، در پناه آزادی و دموکراسی، مانند زنجیر به هم پیوسته اند و چهار اسبه در راه پیشرفت و سربلندی در تاخت و تازند.
ما هم به دنبال آنیم که با برخورداری از آزادی و دموکراسی، کردها، آذری ها، بلوچها، فارس ها، و دیگر اقوام ایرانی برای خود پارلمان و انتخابات آزاد داشته باشند و مانند ایالت های آمریکا و یا کشور سوئیس، قوانین، بودجه ها، انتصابات، نوع و تقسیم شغل، محلی بوده، و هربخش در سرنوشت خود حاکم و تصمیم گیرنده باشد.

این متن نامه ای است که دکتر رضا مریدی «اهل اورمیه» نماینده پارلمان انتاریو کانادا نامه ای به دانا روربکر سناتور کارچاق کن و دلال محبت کالیفرنیا نوشته و او را به باد انتقاد کشیده است.

این متن نامه ای است که  دکتر رضا مدیری  سناتور کانادا  در پاسخ دانا روربکر سناتور کارچاق کن و دلال محبت کالیفرنیا فرستاده است.

 

 • !
  jang 10 saleh Iran ba Russieh Tezari na ba showravi 1
  2 soudjouyi keshvarhaye bakhtari ya soudjouyi keshvarhaye estemari va foroushangegan aslalahe

 • ۱ jang 10 saleh Iran ba Russieh Tezari na ba showravi
  2 soudjouyi keshvarhaye bakhtari ya soudjouyi keshvarhaye estemari va
  foroushangegan aslalahe

   

 • sarbast

  همیشه قبل از طوفان بحث حقوق حقه ملیتها  و  به قول خودتان اقوام  را پیش میکشید و بعد از اینکه خرتان از پل گذشت  انگ تجزیه طلبی سر لوحه کلامتان قرار میدهید و به این بهانه اعدام میکنید ، تحقیر میکنید ، میکشید ، محروم میکنید شکنجه میکنید و … شیری که شما از آن سخن میگویید ، همان خوکهای  کتاب قلعه حیوانات هستند که تا امروز با سیاست سوءاستفاده از سادگی عده ای و مزدوری عده ای دیگر بر سر کار مانده اند  نیمدانم با چه رویی بحث خیانت رو مطرح میکنید در حالی که از بزرگترین جنایات در حق ملیتهای ایران دریغ نکرده اید و در کمال پر رویی از لزوم وفاداری به مام وطنی بحث میکنید که غیر از مصیبت ، بد بختی ، ژنوساید ، تحقیر و استثمار ملت من چیزی از این به قول شما ثروت بی پایان عاید ملت من نشده است پس بگذار اگر این گونه است با فقر خودم زندگی کنم و تجزیه با فقر را به مستعمره بودن و تحقیرشدن ، شکنجه و اعدام شدن ترجیح دهم بحث تجزیه ایران را شما پیش کشیدید بحث ما و شرط ما  که همیشه ماندن در ایران فدرال و دمکراتیک بوده پس لابد این دو را هم قبول ندارید که برآشفته اید و به قول یکی از دوستان :
  به زبان و فرهنگ های دیگر احترام بگذارید ، تا از شما جدا نشوند . وقتی ترک خر است و لر بی شعور و کرد بی فرهنگ و عرب سوسمار خور ، دیگر چه جایی برای همزیستی می ماند ؟ کمی از خودخواهی و خودبینی کم کنید ، تا فارس نماند و کویر لوت !

  • این وصله هایی که گفتید به ما نمی چسبد. ما به ظلم و ستمی که در موردهم میهنان بزرگوار کرد، آذری، بلوچ و دیگر قشرهای محروم جامعه شده به خوبی آگاهی داریم. گرچه مردم دیگر نقاط ایران هم روی آزادی و دموکراسی را ندیدند و حتی بیش از ۷۰٪ تهران پایتخت ایران نیز هرگز زندگی خوب و آرامشی نداشتند. ولی این سبب نمی شود که ما  که اعضاء یک خانواده و یک فامیل هستیم از هم جداشویم.

   تنها هدف ما که عموماً فرهنگی است، به گرد هم آوردن و اتحاد میان افراد راستین ایرانی از هرگروه، با هرزبان، و هر باور دینی است که طلسم ها را پاره کنیم و برای نخستین بار در تاریخ چند هزار ساله کشورمان به آزادی و دموکراسی برسیم و مانند آمریکا و یا سوئیس هر منطقه از ایران قانون، پارلمان، بودجه مستقل و تصمیم گیری خود را داشته باشند.

   این را اضافه کنم که نگارنده با گروه زیادی از هم میهنان  بسیار تحصیل کرده از کرد، بلوچ، و آدری از گذشته تا کنون در تماس بوده ام ولی هرگز هیچکدام کمترین ابراز و علاقه ای به جدا شدن از پیکر مام میهن از خود نشان نداده است. نمونه های آن بسیار زیاد و گفتنی است.
   امیدوارم شما هم میهن گرامی نیز با ما همکاری کنید که به این امر ملی و مردمی توفیق یابیم- با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • Meme2712

  نخیر این حرفهای مفت و پوچ هیچ چیزی رو نمیتونه تغیر بده و ملیتهای در تبعیض ایران دیگر تصمیم خود را گرفته اند 

  • Yahla

   تصمیم گرفتن که کیر ما رو بخورن؟؟؟

 • Dini

  kire harche iranie az turk va arab va lor va azari be kose zane khamenehi va terafdar 

  • amir

   اینا که گفتی کس مادر

   • Irani

    چیه؟ به کس کش ننه ات گفتن سوسک!!!!!

 • Irani

  ahai iranihaye felakat zadeh  in ghadar fekre tajzieho in harfa nabshid be chasbid dodasi be iraneton va inghadar ham zer zer nakonid, kon ham bekeshid va mamlekatetono besasid va be heykale akhondah va terafdaraneshon berinid in tanha rahe nejatetone bichareha

 • Sutsutak0007

   من چند روز پیش قرآن رو دون لود کردم
  بعدش دلیت کردم رفتش تو سطل زباله
  کومپوتر من آیا من مرتد هستم لطفآ یک
  فتوا برام بگیرید .ممنون از طرف سوت سوتک

  • Koroshe-kocholo

   نه راه های اسان تری هم برا مرتد شدن هست که بگی بالای چشم کورش ابرو داشت

 • elshen

  دوست عزیز شمایی که هنوز ملیتهای ایران را نمیشناسی ودم از اران میزنی نمی تونی در مورد تجزیه شدن حرف بزنی . اگر یک نگاه به تاریخ ورود اریاییها به ایران وتاریخ زندگیی اقوام ترک و کرد و عرب و… بندازی میفهمی چی میگم.

  • Arani

   تو ان آقا میشناسی بسه!!!!!!هه هه هه…..

 • مرد کرد

  آقای محترم نویسنده، عزیزم تا زمانی که یک کرد، ترک و یا بلوچ نبوده ای، تا زمانی که شهروند درجه چندم بودن رو تجربه نکردی، لطفا اظهاز نظر نکن (با عرض معذرت: حرف مفت نزن عزیزم !!؟؟!!؟ )، تا زمانی که نتونستی به زبان خودت حرف بزنی و بنویسی و خیلی موارد دیگر …..
  ظمناً تمام ملت های ایران به این درجه از آگاهی رسیدن که بدونن این حرفها همش حرفه مفته …… خرتون که از پل گذشت کار تمومه …..  آش همان آش و کاسه همان کاسه ………….

  • Kord

   دست از این عقده ای بازی بردارین. حالا اگه تو اقلیم کردستان کردها زناشون رو خوابوندن زیر آمریکائیها براشون بهتر شده؟

   • انسان

    راست میگی باید بیان ور دست شما و از شما یاد بگیرن که زن و خواهرتون رو هم تقدیم هموطن میکنید هم صادر میکنید واسه عربا فکرت رفت رو این مورد فکر کنم ید طولایی داری تو اینکار پیشنهاد بده شاید وسوسه شدن تو هم پورسانت بیشتری میگیری

  • هم میهن عزیز کردم- نگارنده با شماری کرد سال ها معشور و با چند تن آنها در سمت های گوناگون مملکت همکار بودم. من درد ظلم و ستم و بیدادگری که از گذشته تا به حال بر شما عزیزان وارد شده به خوبی آگاهی دارم- پاسخی که من به دوست دیگرمان در بالا دادم، برای شما گرامی نیز تکرار می کنم. این پاسخ از قلب و در وجود و ذات من و تک تک گروه ما است. امیدوارم شما نیز با حسن نیت آن را بپذیری و با ما همراه شوی- آن پاسخ چنین است:
    ما به ظلم و ستمی که در موردهم میهنان بزرگوار کرد، آذری، بلوچ و دیگر قشرهای محروم جامعه شده به خوبی آگاهی داریم. گرچه مردم دیگر نقاط ایران هم روی آزادی و دموکراسی را ندیدند و حتی بیش از ۷۰٪ تهران پایتخت ایران نیز هرگز زندگی خوب و آرامشی نداشتند. ولی این سبب نمی شود که ما  که اعضاء یک خانواده و یک فامیل هستیم از هم جداشویم.

   تنها هدف ما که عموماً فرهنگی است، به گرد هم آوردن و اتحاد میان افراد راستین ایرانی از هرگروه، با هرزبان، و هر باور دینی است که طلسم ها را پاره کنیم و برای نخستین بار در تاریخ چند هزار ساله کشورمان به آزادی و دموکراسی برسیم و مانند آمریکا و یا سوئیس هر منطقه از ایران قانون، پارلمان، بودجه مستقل و تصمیم گیری خود را داشته باشند.

   این را اضافه کنم که نگارنده با گروه زیادی از هم میهنان  بسیار تحصیل کرده از کرد، بلوچ، و آدری از گذشته تا کنون در تماس بوده ام ولی هرگز هیچکدام کمترین ابراز و علاقه ای به جدا شدن از پیکر مام میهن از خود نشان نداده است. نمونه های آن بسیار زیاد و گفتنی است.
   امیدوارم شما هم میهن گرامی نیز با ما همکاری کنید که به این امر ملی و مردمی توفیق یابیم- با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • Babak_sahand

  آقای فضول بیسواد عزیز
  چند تا غلط داری:
  ۱- آران کلمه ایست ترکی و نام منطقه ای است در جمهوری آذربایجان نه نام کشور. نام جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۱۸ به هنگام استقلال کوتاه از روسیه تزاری  نامگذاری شده. اگر بگویید که قبلا نام اینجا آذربایجان نبوده کاملاً صحیح است. چون تا آن زمان اصلا کشور نبوده و مناطق نخجوان- قره باغ- شیروان – اران – داغستان – تالش و … جزئی  از آذربایجان بزرگ و پادشاهی قاجار بوده.
  ۲- لطفاً اکنون که به موضوع نام کشور ها پرداخته اید بدانید که نام کشور ایران هم زمان رضاشاه طی نامه ای رسمی به جامعه ملل متحد آن زمان ایران نامیده شد. یعنی حدوح ۸۰ سال پیش .
  ۳ این ویدئو راکه می گویید ثابت می کند آذربایحانی ها ایرانی هستند دیدم. برخلاف شما هم انگلیسی و هم ترکی بلدم. آهنگ گونل بود. متن هم که تقریبا همین چیزهایی بود که شما به قارسی نوشته اید. کجایش شد سند اثبات نظر شما؟ این سند اعتباری در حد سخنان پرزیدنت آریایی تان – احمدی نژاد – دارد.به سازمان ملل هم میخواهید بفرستید؟
  ۴ – در مورد احترام به آذربایجانی ها, لازم نبیست قسم بخورید. جک های مودبانه و رادیو تلویزون شاهذ مدعای شما هستند. هر وقت یاد گرفتید به افغان های هم زبانتان احترام بگذارید بعد نوبت ما هم می شود.
  ۵ – پسرجان حتی اگر الفبای انگلیسی را هم می دانستی می توانستی اول نامه ببینی که نوشته REZA MORIDI . نامه مال سناتور نیست. بیسود جواب رضا کریدی به دانا روبکر است.
  خودت نمره خودت را حساب کن. پیشنهاد من اینست که جمع کنی بروی کمی کتاب بخوانی

  • Salam

   تو بخواب بابا زر زر المه. نمیخواد برای ما معلم املا و تاریخ جغرافی باشی.

  • سواد ما را شما نمی توانی امتحان کنی- آذربایجان کذایی که به غلط و حقه بازی نام آذربایجان بر آن گذاشتند، بخشی از ایران بود که اران نامیده می شد. راجع به واژه ایران نیز ما به خوبی می دانیم و نیازی به تکرار شما نبود. حال بفرمایید ببینم شما در کجاها درس خوانده اید، چه مدارکی دارید تا  دو شاخ داری، دو شاخ دیگر هم در آوری و آنگاه به شما ثابت
   شود که  همیشه بیسوادها دیگران را بی سواد می نامند-

   از تهمت و دسیسه به پرهیز و اگر از این سایت خوشت نمی آید چون ادب در نوشتن نداری، سایت را ترک کن. راه باز، جاده دراز- سهراب ارژنگ

   • انسان

    اقای سهراب عزیز من اذری نیستم و از اذری ها کلا غیر کردها اصلا دل خوشی ندارم اما لحن نوشتار شما نشان از گفتار لمپنی وکاملا بی ادبانه ایست که با ان تکلم می کنید یاد کانال ماهواره ای رنگارنگ افتادم راستی شما اصلا درس خوانده ای اگر خوانده ای حوزوی بوده شاید

   • naser

    این طرز روزنامه نگاری دمکراتیک نمیباشد که باچنین خشونتی ادامه میدهید بگذارید خوانندگانتان قظاوت کنند و همین طرز رفتارهاست که مارا باینجا کشانده و بیگانگان این رادریافتند و از آن برای مقاصد شومیکه گریبانگیرمان شده استفاده کرده و میکنند, شاد ذی

   • من  قبول دارم که شما بی سواد نیستید….اما حرفهایتان را قبول ندارم…من یک ترک هستم و کلی تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر اذربایجان جنوبی از ایران جدا شود برای ترکها خیلی بهتر خواهد بود….چرا که تاریخ ثابت کرده که فارسها همیشه پادشاهان ظالم و پان فارس بوده اند و اینچنین پادشاهانی را نسزد که بر اقوام متعددی حکومت کنند…ظلم به اقوام غیر فارس در ایران حتی قبل از اینان(حاکمان فعلی) هم وجود داشته و مطمئنا بعد از اینان هم ادامه خواهد داشت….در حدود یک قرن پیش در اذربایجان حکومتی کاملا دموکرات بر پایه رای مردم بر سر کار امد(پیشه وری)…زمانی که حاکمان ایرانی  به جز عیاشی هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به کشور و مردم  نداشته اند….در ضمن اذربایجان سرشار از منابع طبیعی و معدنی است و دارای موقعیت استراتژیک است که اکنون مورد چپاول قومی نژاد پرست بنام  فارس گشته است…
    در ضمن اکنون ثابت شده که اذر بایجان سرشار از منابع نفتی است که اینده اذربایجان را پس از جدایی تضمین خواهد کرد….پس شما به فکر اینده خود باشید که جز کویر  و تاریخی پر از ابهام  چیزی ندارید

   • Alirezajvanmadr

     فضول خان ادب داشته باش دلت نمیچرخه بگی ترک همش میگی اذری خوب میدونی که اذری ساخته رضاپالانه پس تکرار نکن تو وکیل ترکها نیستی اران جزیی از اذربایجان بوده مثل منطقه مغان یا اردبیل یا سهند یا سبلان تو برو اول افغانستانو بچسبون بعد در مورد اذربایجان خود ترکها میدونند چیکار کنند به قیم نیاز ندارند

  • naser

   بادرود و سپاس به دوست هموطن آذری عزیزبابک سهند و اطلاعات مفیدتان, گاهی فکرمیکنم که علت عوض کردن نام …PERSIA. به ایران مکری بود که دول غرب برای جداکردن ملت از گذشته آنان و کم کم با نفوذ بیش از حد اعراب و مجبور کردن محمد رضاشاه به بخشیدن بحرین و حال تمبهای کوچک و بزرگ خلیج فارس  و عوض کردن خلیج فارس به خلیج عربی یا خلیج توسط گذینه ریاکارانه گوه گل ازطریق آراء گیری و تغیردادن تعداد موافق و مخالف توسط این سازمان مارا به سرنوشت .EGYPT.یا مصر کنونی و تغیر زبان به عربی و بطور کل جدا کردن و بی هویت کردن ماگردند..New World Order. و کشوری که بنام  برمه میشناختیم حال بنام میان مار……..

   • Alirezajvanmadr

     غربیها عوض نکردند اونوقت ترکها و کردها مادر رضاخان بیشرفو جلو چشاش اوردند مجبور به تعویض نام شد هرچند نام ایران هم مترادف با پرسین بحساب میاد

  • ♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥ ♥░▀█▀░░░▀█▀░▀█▀░▀█▀░░▀█▀▀▀▀█░♥ ♥░░█░░░░░█░░░█░▄▀░░░░░█░░░░░░♥ ♥░░█░░░░░█░░░█▀▄░░░░░░█▄▄▄░░░♥ ♥░░█░░░░░█░░░█░░▀▄░░░░█░░░░░░♥ ♥░▄█▄▄█░▄█▄░▄█▄░░▄█▄░▄█▄▄▄▄█░♥

 • امیر حسین اردبیلی

  اگه ما یه وجب خرمشهر رو دادیم یه وجب هم به شما میدیم.بیخود اسم ملتهای ایرانی رو نیار از قول کسی هم حرف نزنید آقایان تجزیه طلبه کرد یا ترک…هر کی نخواست ایرانی باشه میتونه سیکتیر میش کنه بره بیرون از ایران.شماها مزدور هستید دلتون برای مردم نسوخته.من ازوم اردبیلییم.اردبیل گویماز  پانترک پخ یئسین.سن ده گت الهام علی افه نوکرلیخ اله.یاشاسین اوز تپراقیمیز ایران…گولاخ آس آقای پانترک فقط ایران 

  • انسان

   نمی گفتی هم مشخص بود همشهری رضا زاده ای 

  • چند سالته کوچولو؟

  • Alirezajvanmadr

    سنین کیمین یورده یوز ائششک اولان اولانلار باعیث اولور فاسلار دییه لر پوخوموزو یین یاشایین سن سئومه سن سیکتیر گئد کرمانا اورادا خیدمت ائدسین سنین خانواده وه فاسلار بیشرف بیناموس ساتقین اوز هموطنین تورکو ساتیر کیمه  اغزووا ایت سیچسین

 • Shenkey

  شما اگر کمی فهم و شم سیاسی داشته باشد،میفهمید که خطر تبعیض نژادی،نژادپرستی و نادیده گرفتن و بی حرمتی به هویت غیر فارسها در ایران،به مراتب بیشتر از حمله خارجی است.اما چشم و گوشتان را بسته اید،به رفتارهای زشت و قرون وسطایی خود ادامه میدهید.و در آستانه قرن بیست و یکم هنوز آریا آریا میکنید و «زاد مسخره آرایی را نژاد برتر میدانید.در حالیکه اروپا که زشتترین رفتار نژادپرستی را در قرون وسطی داشتند،در حال حاضر چنانچه نشانی از هیتلر و رفتارش را ببینند،بشدت برخورد میکنند.و شما تازه یاد کورش و داریوش و خشاییار افتاده اید.از این گذشته،اگر غیر فارس ایرانی است و مانند ساکنین نقاط مرکزی ایران از همه امکانات برخوردارند،نگران چه  هستید؟؟؟خودشان از مرز و بوم دفاع خواهند کرد.

 • Babos173

  کیرم تو دهن تو و شاهزادە بی سر و پاتون. مطمئن باشید ما ایران را مثل سینی باقلاوا تکە پارە خواهیم کرد.  عاقبت شما فارسهای بی شرف اینە کە از بی پولی و بی کاری در ایران ایندتون، دختر و خواهرهاتون بفروشید. ای احمقهای کودن، آن زمان گذشت کە مڵتهای ایران زیر لوای یک مشت اشغال زندگی کنند. 

  • Sourena

   کس کش مادرجنده ۷۰۰۰ تومانی نوکر علی گدا این سینی باقلوا نیست بلکه شاخه کاکتوسیه که توی همجنسباز برای خوابوندن اوبنت خیال حال کردن با اون رو داری و نمیدونی که چه چیزی در انتظارته خوار مادر گائیده.

  • Ali

    مادر جنده،کیر همه ی پارس ها و ترک ها و بلوچ ها و لرها و کرد ها…تو کون تو و کس خواهر مادرت بی شرف،تازه از زیر کیر پارس ها بلند شدی،آب کیرشون رو خوردی،میای اینجا به پارس فحش میدی؟اون چیزی که مثل باقلوا تکه پاره میشه،چاک کون تو و کس  کپک زده ی مادرته. اگر تو دوباره تونستی برگردی تو کس مادرت،ایران رو هم میتونی تو کس مادرت کنی.کلا از حیطه کس مادرت به اون ور نظر نده.کس ده مادر.مادر کس ده.

   ترک و بلوچ و لر و پارس و کرد همگی تکه های پازلی به نام ایران هستند.

 • naser

  تمام این بدبختیهاییکه برسر ایران آمده زاییده افکار انگلیس و نوچه اون آمریکاست, انگلیس بخاطر مصدق و آمریکا بخاطر سخنرانی شاه در کنفرانس اوپک شش سال قبل از انقلاب, میخواهید موافق باشید یا مخالف ,بازندگی کردن در آمریکا بمدت چهل و دوسال باین نتیجه رسیدم که ..New World Order .باتمام قوا درحال پیشرفته تا شما چه نظری داشته باشید و از جناب دکتر بخاطر نامه سپاسگذارم و اگر ایشان بتوانند برنامه ای بریزند که چپاولگران و دزدان ایرانی ثروت ایران را سرازیر کانادا و آمریکا بصورت  گرین کارت پانصدهزاردلاری نکنند سپاسگذار خواهیم شد

 • Javannaslsokhte

  آقا  این مشیری گه  خورد ول کنید ننه جنده بدبخت را  این جاکش ناسلامتی استاد ماست 

 • Bahram

  عده ای از باصطلاح روشنفکران بی عملی های اساسی خود را در طول ۳۳ سال فقط توجیه نموده اند !!حالا وقتی دولتی مانند کانادا از خود همتی نشان داده آقایان به آن اعتراض میکنند.بابا ما با یک مشت دیکتاتور بی معرفت طرفیم که جز خوشونت راه دیگری را برای برخورد با ما ملت ٬گزینه دیگری نداشته!!حالا با چنین رژیمی چگونه باید برخورد شود؟این رژیمی نیست که ما به آنها گل تعارف کنیم٬و دل آنها را بدست بیاوریم٬این جلادان جز گلوله چیز دیگری به ما تعارف نکرده اند!
  دیگر راهی برای ما باقی نمانده٬لطفا دوباره ترمز حرکت نباشید٬و با خمیازه های سیاسی کار دولت کانادا را بی اعتبار نکنید.

 • Ariya

  واقعا که آذریهای ایران لایق جوک ترک خر هستند .چه زبان ترکی و چه مدرسه . مگر زبان عقب مانده ترکی زبان هست . آخر مگر ما وطن پرستان آریایی نژاد می گذاریم ثروت و معادن زیر زمینی را شما به خود و الهام علیف مزدور  بدهید ؟!
  اگر جای خود ننشینید مثل آقای فروزنده با بیعت با خامنه ای هم که شده لاشه هایتان را به جای استقلال تقریمتان میکنیم.
  زنده باد رضا مریدی و آذری آریایی اصیل 

  • MARAL_GH55

   متاسفم . تا وقتی دست از توهین به همدیگه بر نداریم چه من آذربایجانی ایرانی ، چه شما پایتخت نشین ظاهرا آریایی مثلا متمدن به هیچ جا نمیرسیم . حالا  علتش هرچه باشد ؛ باشد….تقصیر انگلیس یا عقده های خودمان یا تنبلی مان در مطالعه تاریخ _ که حتی نمی دانیم زمان حضور پر افتخار قوم آریایی در منطقه ای که بعدها ایران نامیده شد ، اصلا کدام شهر ها وجود داشتند و مردم  به چه زبانی صحبت میکردند-

 • Giti

  ما آریایی اصیل و شما ترک مغول آذری در آذربایجان را با همکاری همان رضا مریدی نماینده پارلمان کانادا جایتان مینشانیم.
  ترک خر به شما تجزیه طلبان و زبان پرستان میگویند و حق هم میگویند . من و دوستان فعال سیاسی در کانادا حتی اگر شده با رژیم خامنه ای هم همکاری میکنیم .

 • koroshe-saghir

  کسی پارس تجزیه طلب دیده تا حالا؟به وفور ترک و کرد و بلوچ و ترکمن تجزیه طلب وجود دارد.این سرزمین فقط ازان پارس هاست؟ملل دیگر نامحرمند؟

 • Aytack11

  من نمیدونم اینجا محل بحث ونظره یا جایگاه فحش و ناسزا ایران هنوز تجزیه نشده شما اینجوری از خجالت هم دراومدین وای به روزی که ایران تجزیه بشه ؛ چه شود خودمون همدیگرو پاره میکنیم دیگه احتیاجی به دشمن نیست .
  من خودم چند وقتی گنبد زندگی کردم اونجا هم ترکمن هست ؛ هم فارس ؛ هم بلوچ و هم ترک و تا اونجایی که اطلاع دارم وضعیت اکثر شهرها همینه آیا با این وضعیت واقعا میشه که ایران تجزیه بشه  جالبه که تو این چند سال اختلاط قومیتی بین مردم ایران زیاد شده ترک با فارس ازداوج کرده یا فارسه با کرد و غیره تکلیف چی میشه؟

 • Alirezajvanmadr

  با سلام دنیا عوض شده ۳۵ میلیون ترک جدابشه محومیشه ۱۸میلیون فارس چی میشه   بس کنید وعده وعیدو هرملتی خودش سرنوشت خودشو میتونه تعیین کنه اران نام منطقه ای از ازربایجانه جعلی نیست  نام ایران ملت ایران جعلیه چون همیشه حکومتها بنام موسسین خوانده میشدند مثل اشکانی ساسانی صفوی افشار ودر اخر ممالک محروثه قاجاریه تا پهلوی فاشیست اومد سازمان ملل تشکیل شد اسم پرسین گزاشت بعد عوض کرد به ایران چرا اقرار نمیکنید فارسها شهروند درجه ۱ بقیه ملتهای ترک کرد عرب و….درجه ۲ هستند  چرا میگید قومیت نمیگید ملت  یک عرب با فارس یا ترک چه قومیتی داره ملت دیگرند ترک اذربایجان با انادولو قشقایی ترکمن قومیتند  فارس کرمان هم با افغانستان اصفهانی تاجیک قومیتند امار ترکها بعلاوه اذربایجان شمالی اکثریتو دارند چرا زبانشون لاله تا بوده همین بوده از کرال کرالتر نباشید شما برای خودتون فترسها تعیین تکلیف بکنید افغانستانو به رخ ما نکشید ترکیه اذربایجان و …را ببینید چقد جلو افتادند