با افکار و اندیشه ضد انسانی آخوندها یا دکانداران دین بیشتر آشنا شویم ۱۷

بنا به گفته دکان داران دین، قوانین اسلام را پیامبر از جانب الله مدینه برای بشر تهیه و تنظیم نموده که این قوانین، جاودانی و برای همیشه تغییر ناپذیراست. تنها چیزی که این گفتار به ما یاد می دهد آنست که ما دیگر نیازی به اندیشیدن نداریم، و می توانیم مغز و خرد خود را برای همیشه به مرخصی بفرستیم، و یا بایگانی کنیم. زیرا اسلام همه چیز و در هر مورد پیش بینی کرده، و دستوراتی داده است که لازمه آن دور بودن از هر اندیشه ای، و تعطیل کردن مغز است. این دستورات الهی همانند آنست که ما با فشار دادن یک تکمه، دستگاهی را به کار اندازیم بدون آن که از جزئیات و روش کارکردن آن آگاهی داشته باشیم.

در حقیقت دستورات دین مانند یک کفش تنگ و ناجور است که با هیچ پایی سازگار نیست و پوشیدن آن موجب تاول زدن، میخچه، و آسیب پا می شود. دکانداران دین همواره تلاش کرده اند تا این کفش بد ساخت و نامتناسب را به زور هم که شده، پای همگان کنند و اطمینان یابند صدایی از آنان شنیده نشود. این دکانداران دین (آخوندها)، چند سده است در ایران جای خوش کرده، و به گفته ای کنگر خورده لنگر انداخته اند. آنان در هر زمان از سادگی و ناآگاهی ملت کفش پوش اسلامی بهره برداری نموده، و جل و پلاس خود را بر گرده و پشت ملت گوسفند نشان پهن نمودند.

اعدام شیخ فضل الله، آخوند ضد مردم و ضد ایرانی که سال ها روبروی آزادی خواهان و قهرمانان کشورمان ایستاد و با مشروطیت مخالفت ورزید- فردی بدقلب و بدطینت. او را باید رونوشت و کپی ای مانند خمینی جنایتکار دانست.

اعدام شیخ فضل الله، آخوند ضد مردم و ضد ایرانی که سال ها روبروی آزادی خواهان و قهرمانان کشورمان ایستاد و با مشروطیت مخالفت ورزید- فردی بدقلب و بدطینت. او را باید رونوشت و کپی ای مانند خمینی جنایتکار دانست.

در این جا نیازی بر آن نیست که چندان دور برویم و تخریب و و یرانگری این جماعت ایرانی نما در دوران صفویان، افشاریه، زندیه، را از زبان تاریخ بازگو کنیم. زیرا کار و عملکرد آنان در مقاله های پیشین، کم و بیش به نگارش در آمده است. شیرین کاری و هنر نمایی این گروه را در دوران قاجاریه به ویژه در زمان فتحعلیشاه که موجب تجزیه، ویرانی، و فرو کش ایران شد، دیدیم. حال، در این مقاله تنها به چند نکته در مورد دخالت آخوندها در سیاست ایران از دوره مشروطیت پرداخته می شود:

۱- شیخ فضل الله

شیخ فضل الله آخوند دوران مشروطیت است. اگر بخواهیم شیخ فضل الله را بهتر بشناسیم باید او را رونوشت و فتوکپی خمینی بدانیم. این دو آخوند هردو سنگدل، هر دو بی رحم، و هردو دشمن آزادی و دموکراسی مردم ایران بودند. اگر شیخ فضل الله زنده می ماند و مانند خمینی به قدرت می رسید، همان جنایت هایی را انجام می داد که خمینی داد. شیخ فضل الله با آزادی خواهان جنگید و سرانجام به دست آنان سر به نیست شد.

در این جا یکی از اعلامیه های شیخ فضل الله علیه مشروطیت و آزادی مردم ایران یادآور می شویم:
‫بند۱-هرکس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد، مرتد است. چون ما قانون الهی‬ ‫داریم و نیاز به وضع قانون نو ابدا نداریم. و هرکس مرتد شد طبق قانون اسلام‬ ‫خونش حلال است. زنش هم می شود مال خودمان و اموالش هم همین طور.‬
‫بند۲-عجم های باستان که این مشروطه خواهان مدحشان می گویند ، خبیث ترین طوایف‬ ‫بودند.‬

‫ «آزادی قلم و لسان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است. اگر‬ ‫نه، تو بگو فایده این آزادی چیست که این کلمه قبیحه را نشر می‌دهی، و بنای‬ ‫قرآن این است که آزادی نباشد. اگر فردا یهود و نصاری و مجوس و بابیه آمدند پای‬ ‫منبر و محراب ما، القای شیطنت کردند، نشر کلمه کفریه خود را کردند، ایجاد شبهه‬ ‫کردند و قلوب صافیه مومنین را تضلیل کردند؛ تو می‌خواهی چه کنی؟». یکی از مواد آن ضلالت‌نامه (قانون اساسی مشروطه) این است که‬ ‫افراد مملکت متساوی‌الحقوقند و در این طبع آخر به این عبارت نوشته شده: «اهالی‬ ‫مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود» و این کلمه‬ ‫مساوات، «شاع وذاع حتی خرق الاسماع»، و این یکی از ارکان مشروطه است که به‬ ‫اخلال [آن]، مشروطه نمی ماند. ‬
نظرم است در وقت تصحیح، در باب این ماده، یکی ‫نفر از اصول هیات معدود بود، گفت به داعی: که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر‬ ‫این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند و‬ ‫اگر این ماده نباشد لیکن تمام مواد، باقیه باشد ما را به مشروطگی نخواهند‬ ‫شناخت. فدوی در جواب او گفتم: فعلی الاسلام السلام و برخاستم وگفتم: حضرات‬ ‫جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم‬ ‫مساوات.‬

شیخ فضل الله و خمینی دو چهره سیاه و تاریک تاریخ ایران که به جمهوری مطلقه اسلامی آن چنان که ما شاهد آنیم، معتقد بودند. در دوران مشروطیت شیر زنان و دلاور مردانی بودند که شیخ فضل الله را به کنار زده، حتی اعدام کنند، ولی در سال ۵۷ ما در کشورمان به جز شماری خائن و خرباخته کسی را نداشتیم تا خمینی را برسر جای خود نشاند.

شیخ فضل الله و خمینی دو چهره سیاه و تاریک تاریخ ایران که به جمهوری مطلقه اسلامی آن چنان که ما شاهد آنیم، معتقد بودند. در دوران مشروطیت شیر زنان و دلاور مردانی بودند که شیخ فضل الله را به کنار زده، حتی اعدام کنند، ولی در سال ۵۷ ما در کشورمان به جز شماری خائن و خرباخته کسی را نداشتیم تا خمینی را برسر جای خود نشاند.

‫ ای مُلحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در‬ ‫آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است، مُنافی [است] با آنچه که در چند سطر قبل‬ ‫نوشته شده که آنچه که مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمی کند. ای بی شرف، ای بی‬ ‫غیرت، ببین صاحب شرع برای اینکه تو مُنتحل به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده‬ ‫و امتیاز داد[ه] تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می‌کنی و می‌گویی من‬ ‫باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم.‬ (رساله حرمت مشروطه از شیخ فضل‌الله نوری، کتاب رسائل مشروطیت، صفحه‌های ۱۵۱ تا‬ ۱۶۷)

آیا برای ما ننگ و شرم آور نیست که نام این خیانت گر و جنایت کارانی را بر روی شاهراهها و خیابان های خود گذاشته و بدانان ارج  دهیم؟. آیا می توان پدیرفت که رژیم ضد مردمی شیخ  فضل الله خیانت کار را شهید مظلوم نامیده، و با هزینه کردن پول و هستی پابرهنه ها برای تجلیل از این فاشیست اسلامی، فیلم و سریال درست کند؟. آیا مردم ایران بازهم مانند بره ساکتند و به تماشای چینی فیل و سریال های ضد مردمی می پردازند؟.

آیا این گفتار، و اینگونه اعلامیه ها از آخوندهای خودکامه و بی فرهنگ که در تاریخ به ثبت رسیده، جسارت و توهین به فرد فرد ایرانی و به شعور ما نیست؟.

رفتار ضد ملی و خصمانه شیخ فضل الله، ما را به یاد گفتار زشت و ضد میهنی آیت الله مطهری می اندازد. این آخوند تازی نژاد، نیاکان ما را که روی آتش چهارشنبه سوری پی پریدند و جشن می گرفتند، الاغ و نادان خوانده بود. اینجاست که ما به یاد یادواره زبان پارسی می افتیم که می گوید:” آخوند دو نوع خوب و بد وجود ندارد. آخوند هرکه هست، بد است و آخوند خوب آنست که مرده باشد”.

۲- آخوندهای دیگری که دشمن مشروطیت بودند

آخوندهای نجف مانند ملا کاظم خراسانی، حاج شیخ عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین تهرانی و شماری دیگر، هم چنین سید محمد طباطبائی وسید عبدالله بهبهانی ، با دموکراسی به معنای واقع و مشروطیت با قانون اساسی بی قید وشرط، عملا موافق نبودند. آنان همگی در نهایت،  خواستار مشروطه زیر چتروپوشش اسلامی به نام مشروطه مشروعه بودند(۱). براین پایه یکی از آخوندها بنام سید علی سیستانی این چنین فتوا می دهد: « ا لمشروطه کفر و المشروطه طلب کافر، ماله مباح ودمه هدر» (۲).
این گفتار، نخست نشانگر دشمنی وکینه دوزی آخوندها با آزادی ودموکراسی است، و از سوی دیگر، سیرت ودرون ملاها را نشان می دهد که ایرنی نیستند بلکه عرب زادگانی می باشند، که همواره ترجیح می دهند به زبان تازی گفتگو کنند.

آیت الله کاشانی ابر جنایتکار تاریخ ما، کسی که مزدور انگلیس ها در ایران بود، و فداییان اسلام را در زیر پر و بال خود پرورش می داد. در این عکس شعبان بی مخ، و همه دیگر لات ها و مزدوران دیده می شوند.

آیت الله کاشانی ابر جنایتکار تاریخ ما، کسی که مزدور انگلیس ها در ایران بود، و فداییان اسلام را در زیر پر و بال خود پرورش می داد. در این عکس شعبان بی مخ، و همه دیگر لات ها و مزدوران دیده می شوند.

۳- آخوند های طرفدار سلطنت و مخالف جمهوری

هنگامی که مجلس تصمیم گرفت احمد شاه را از سلطنت برکنار کند و رضا خان را کاندید این کار نمود، بیشتر آخوندها چون، آخوند یاسائی نماینده مجلس، آخوندهای نجف چون، شیخ عبدالکریم حائری، میرزا محمد حسین نائینی، و سید ابوالحسن اصفهانی با برپائی جمهوری مخالف وطرف دارحکومت پادشاهی بودند (۳).

۴- بزرگداشت خائنین و جنایت کاران کشورمان

رژیم اسلامی از روز نخست نام خدمتگذاران و افراد مردمی را از همه جا حدف نموده، و نام جنایت کاران و خیانت گران را در همه جا بالا برد و بر روی خیابان ها گذاشت. می توان چند نمونه آن را در این جا نام برد:
الف- بزرگراه شیخ فضل الله
وقتی شیخ فضل الله می گوید: “هرکس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد، مرتد است. چون ما قانون الهی‬ ‫داریم و نیاز به وضع قانون نو ابدا نداریم. و هرکس مرتد شد طبق قانون اسلام‬ ‫خونش حلال است. زنش هم می شود مال خودمان و اموالش هم همین طور.‬ ویا، عجم های باستان که این مشروطه خواهان مدحشان می گویند ، خبیث ترین طوایف‬ ‫بودند.‬”  آیا اینگونه تجاوز به فرهنگ و تاریخ مان و این که خیانت کاری را خادم و خدمتگذار نشان داده اند برای مردم تهران مایه ننگ و شرمساری نیست؟. چگونه مردم تهران می توانند از این بزرگراه بگذرند و نام آن خیانت کار را بر زبان بیاورند؟!.

ب- خیابان نواب صفوی
نواب صفوی جنایت کاری بود که با کسان دیگری مانند خلیل تهماسبی، مظفر ذوالقدر، از فدائیان اسلام در کشتار عده زیادی مانند  دست داشت. آیا بازهم برای مردم تهران این سر بلندی و موجب افتخار است که نام یک قاتل و جنایتکار زیبنده یک شاهراه بزرگ شهر باشد؟.

گذاشتن نام آیت الله کاشانی، علی شریعتی، خمینی، طالقانی،  نواب صفوی ، بزرگراه حسینی‌الهاشمی در شیراز، و مانند آن  بر روی خیابان ها و شاهراه ها، دهن کجی بامردم، و سرپوش گذاشتن بر روی واقعیت ها و نادیده گرفتن نام های قهرمانان اصلی کشورمان است. از این روی، هم میهنان ما باید مخالفت خود را با این تغییر نام ها در سراسر کشور نشان دهند. باید شبانه بر روی نام این خیابان ها رنگ بپاشند، تابلوها را بکنند، و یک دم دست از مبارزه خود دست بر ندارند.

(۱) – شیعی گری و ترقی خواهی – نوشته دکتر مهدی قاسمی – صفحه ۱۳۵-۱۳۸برگرفته از پژوهش وبررسی های هما ناطق زیر عنوان: « درراه یابی فرهنگی ۱۸۳۴-۱۸۴۸

(۲) – گزارش وقایع مشهد، به قلم دکتر احمد خان، ضمیمه مشروطه گیلان – چاپ محمد روشن- ص ۱۲۸- برگرفته از ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران- نوشته فریدون آدمیت- انتشارات پیام-  چاپخانه زر- چ۱- ص ۲۶۰-۲۶۲

(۳) – قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- ص ۸۲-۱۲۲

 • سیامک

  شما مشوش الحال و مشوش الفکر هستید !مقاله تان نه ارزش مطبوعاتی و خواندن!
  چونکه هویت ندارید؟

  • چرا به رگ غیرت شما برخورد؟، چون جنایات آخوندها را بر ملا کردیم؟. شما چه نفعی از آخوندها می برید که اینگونه گرد و خاک می کنید؟. سهراب ارژنگ

   • K Bayest

    جنایت آخوند ها؟ من آخوند های الان رو به شخصه میگم خیلی هاشون رو تایید نمیکنم ولی رهبر خیلی فرق داره.رهبر اگه فقط یه آخوند بود که رهبر نمیشد.ببخشید کدوم جنایت رهبر ؟

    راستی یه پیغام رو چند لحظه پیش خوندم از جک هم خنده دار تر بودش :

    خوشمزه اینجاست که خود مسلمانان بدترین توهین ها را به دیگران می کنند(چه توهینی؟ منظورت اون سران فاسد آمریکاس) اما
    انتظار داارند کسی به آنها توهین نکند(توهین به مقدسات اسلام توهین به همه ی مسلمانان است,اگه ملت های دیگه این کارا رو نمیکنن دو  دلیل داره,بی دین  و بی غیرت بودن ) و تازه ملاک این توهین را هم خودشان
    تعیین می کنند به گونه ای که حتی انتقاد ساده از بزرگان دین آنها یا کتاب
    آسمانی آنها هم توهین تلقی شده و مجازات مرگ در پی دارد.(انتقاد ساده  یا قبیحانه)
    خود قرآن
    مخالفین محمد را زنا زاده می خواند(تو چند خط تا حالا قرآن خوندی اصلا میتونی سوره کوثر رو از حفظ بگی؟), گو اینکه زنازادگی به خودی خود هیچ
    جرمی و خطایی نیست! 🙂 یا اینکه مخالفان را چهار پا و کور و احمق و بدتر از
    چهار پا می خواند.(بله  البته بلا نسبت چارپایان بی گناه) مثلاً: اولائک کالانعام بل هم اضل(اه بلدی یه آیه رو از حفط بگی!) (مانند چهار پایان و
    بلکه بدتر از آنها هستند.(خب بله  گفتم که از چهارپایان بد تر چون حتی دوره ی حضرت سلیمان  حیوانات هم به مقدسات احترام میگذاشتن)

    اه چه دوره زمانه ای شده که خود ایران داره بی غیرت میشه و  چند عده  در ظاهر میهن دوست (.. وفادار کشور های غربی) دارن  عین افکار اون ها رو  عملی میکنن و اسمش هم گذاشتن تلاش برای آزادی) لول
     

    افکار ضد انسانی آخوند ها چیه؟  منظورت از مخمون رو بفرستیم مخرصی چیه ؟  …

    بله,قرآن و  احکام اسلام آنقدر کامل و بدون نقص هستند که بعد از ۱۴۰۰ سال  هنوز کسی نتونسته اونا رو تغییر بده. خیلی از دانشمند ها که به کشف ها و اختراعات بزرگ رسیدن چند دور قرآن رو مطالعه کردن.مسلما اگه نیوتون یه دور هم که شده قرآن رو مطالعه میکرد  ده ها سال زود تر به جاذبه پی میبرد.

    مگه داستان اون دانشمند آمریکایی رو نشنیدی که پس از این که متوجه شد کشفی که  او کرده مدت ها پیش در قرآن ذکر شده,مسلمان شد؟

    مگه داستان اون دانشمند رو نشنیدی که ۱۰ ها بار قرآن رو خوند و پس از اون همه مطالعه و خوندن باز هم تشنه ی بهره بردن از این کتاب آسمانی بود.

    اصلا  اگه ما ها چند صد سال پیش قرآن رو کمی واضح تر و بیشتر میخوندیم ,رادار ها چند قرن پیش اختراع میشدن,اگه زود تر این کتاب ارزشمند خونده میشد,صد ها سال پیش مسئله ی تقسیم سلولی کشف میشد. با این همه معجزه ,هنوز عده ای جاهل و نادان در جامعه وجود دارن.نفس انسان کنترل شدنی نیست.باید حتما مثل قدیما  بلای آسمانی سرشون نازل بشه تا بلکه از ترس ایمان بیارن.

    شما ها  به قولی دوستمون انقدر افکارتون پریشانه و سرشار از بعضه که هی چرند مینویسید  و چند تا شیرین عقل دیگه میان لایک میزنن.

    متاسفام  برات

    • mihan dust

     من آدم بد بینی نیستم ولی بگمان من برای تو دیگه هیچ امیدی نیست چون آدم مسخ شده و خرد باخته ای چون تو  با پرت وپلاها یی که نوشتی درست شدنی نیست . بنا بر این برو با رویا های خودت خوش باش و باین گمان که حوریان پری پیکر در بهشت چشم براهت هستند خودت را دل خوش نگهدار. 

     • دختر شر

      هه من نمیفهمم

      فاحشه کیست؟
      کسی است که برای لقمه نانی در خدمت بنده خداست یا حوری که در خدمت خداست و
      پاداش خوبی هاست

      به بهشتان وعده سکس و مشروب با حوریان را میدهند انگار خدا هم دارد باج میدهد

    • دختر شر

     هه برو باوووو حرف زیادی میزنی

     چیه پاچه خواری میکنی میخوای جاپای تتل بزاری

 • Bozorgmehr123

  مقاله اتان سرشار از بغض و تعصب است.  تا حد زیادی شعار گونه است. پاراگراف اول که پیش گویی است در باره مرده. پاراگراف”آیا برای ما ننگ و شرم آورنیست…” هم بیشتر شعار و ناسزا است. هر بار که از آخوندی نام برده اید آن را با صفات منفی همراه کرده اید. این طرزمقاله نویسی توی ذوق می زند. مطلب باید مستند باشد. مخالفت آخوندها با آزادی و مشروطه در این مقاله به خوبی مستند شده است بنا براین اگر بگویید آخوندهای ضد آزادی مشکلی نیست گرچه اگر نگویید هنوز به ارزش کار می افزاید اما به کار بردن صفاتی مانند تازی, تازی نژاد یا زشت تنها نشاندهنده خشم شما است اگر نگوییم که شما بی ادب هستید! خواننده می خواهد به دانش و آگاهیش اضافه شود نه اینکه صحنه جنگ و دعوای نویسنده را با کسی ببیند.

  • قضاوت شما کاملن نادرست است. این مقاله بر اساس و به استناد نوشته های تاریخی گرفته شده و به کسی توهین نشده است. گفتار و عملکرد آخوند سراپا توهین به ملت ایران است. این جای چشم پوشی ، پرده پوشی و تعارف بردار نیست. حقیقتی است که باید گفته شود. اگر امروز ما نگوییم، در فردای آینده تاریخ خواهد گفت، ولی آن زمان خیلی دیر است و ما چیزهای گرانبهاتری را از دست خواهیم داد. با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • Mani4595

  کسخل ارژنگ اینایی که لایک میزنند و نظر مثبت میدن برات همون هایی هستن که از اول ابتدایی تا دانشگاه و سربازیشون عضو بسیج هستن.
  همون بی تخم هایی مثل خودت هستن که هر جایی هر چی بهشون بگن می گن آره درسته چون تخم ندارن.
  اینا همونایی هستند که صب تا شب تو مسجدا یا با آخوندا می پلکن.
  کسخل فکر کردی این حکومت اینقدر کشکی هست که تو بیای سایت بزنی ۴ تا شعر توش بنویسی ۴ تا بی تخم مثل خودتو جمع کنی بتونی حکومت رو سرنگون کنی.
  فکر کردی اینهمه توهین و بی ادبی و فهش به کار بردی تو مقاله هات کی دورته؟؟ کسانی که بی خرد نیستند و می اندیشند؟؟؟ =))
  من موافق این حکومت نیستم !!!
  همین رو میدونم که تو صد تا سایت دیگه هم بزنی با این کسشعرا که مینویسی که اصلا بعضی هاش خنده داره هیچ گوهی نمیخوری.

 • غلامحسین عسگری

  اخوند و اخوندیسم با توجه به کارنامه سیاه انها در ادوار گذشته و حال نیازی به دفاع ندارد مگر توسط عده ای عقل فروخته و شکم و زیر شکم گرفته بشود انجام شود چون اینگونه موجودات چون فاقد دید جهان بینی هستند و با زمان پیش نمیروند دوست و دشمن را تشخیص نمیدهند نمونه این موجودات اکنون درحکومت سیدعلی بسیارند قمه کشان..شکنجه گران..قاتلان..تروریستهای حرفه ای..اوباش..لباس شخصی ها..مداحان درگاه اغا..رمالان..دروغگویان..متجاوزین..اختلاسگران..متقلبین و دزدان ارا مردم..مبلغین خرافات..ونیروهای سرکوبگر که مستقیما به بیت اغا وصلند پس حکومتی که با مردم خود چنین کند اگر از طرف کسی مورد حمایت قرار گیرد باید ازبین موجودات فوق باشد اما درمورد نقش اخوند درپیشبرد اهداف استعمار تاریخ یکصدساله اخیر کاملا با مدارک و عکس و دلائل قاطع نشانگر انان است و اخرینش امام ماه نشین بود که بدستور مستقیم استعمارگران ایران را پانصد سال یه عقب برگرداند و امروز شاهد نتیجه دستاوردهای او درایران هستیم.

 • دختر شر

  دمت گرم

 • پیام

  درود دوستان عزیز بنده هم مثل شما از آخوند وآخوند پرستی بیزارم واز هر آنچه مقایر با عقل واخلاق باشد بیزارم ولی به خودم اجازه نمیدهم لب به فحاشی دیگران که با بنده اختلاف نظر دارند بازکنم .زشتیها وپلشتیهای حکومت بر کسی پوشیده نیست ولی تاریکی را نمیشود با تاریکی از بین برد برای نابودی این تایکی حاکم بر کشور نور لازم است .واینکه کار رژیم شده در هر نماز جمعه فحاشی به بیشتر از نصف جهان به هر بهانه ای جمعتی خود فرخته واجرت بگیر را درخیابانها میریزد وشروع به فحاشی میکنند را میبینم ولی کسانیکه ادعای فرهنگ وتلاش برای احیای فرهنگ وآزادی مردم دارند اگر عملی یکسان با آنها داشته باشند چه تفاوتی با این جلاد ان خواهند داشت .اگر در خود مردانگی وجرات اقدام عملی را میبینید من همراهتان خواهم بود .بنده در حد خودم قدرت عملی دارم که شاید یک هزارم افراد این توانایی را داشته باشند ولی از یک دست صدای بر نمیخیزد .یا کمر همت استوار دارید ودست در دستان بنده دهید تا اقدام مفیدی کنیم حتی به قیمت جانمان شده بر اعتقاد مان استوار باشیم .یا هم همچون پیر زنان از فک زدنهای بی حاصل دست برداریم .دادار نگهدار

 • پیام

  از جناب فضول محله تقاضا دارم جواب عنایت فرمایند

 • پیام

  روزی در ایام جنگ ایران وعراق جاسوسی در اهواز دستگیر شده بود ومقام معظم رهبری بنا به مصلحت دستور آزادی او را صادر کرد .همان زمان من محصلی بودم در دبیرستان از معلم دینی پرسیدم مگر در قانون اساسی ایران حکم جاسوس در زمان جنگ اعدام بعد از تخلیه اطلاعاتی نیست چرا جاسوس آزاد شد معلم جواب داد رهبری بنا به مصلحت اسلام آزاد کرد وپرسیدم این رهبری چه قدر از خدا بزرگتر است .که دوحالیکه خدا میفرماید من نمیتوانم حق الناس را ببخشم وباید صاحب حق ببخشد .درحالیکه با یک گرا دادن جاسوسی برای یک هدف معلوم نیست چه فرزندانی بی پدرانی بی فرزند شده اند .این رهبر به راحتی میبخشد .وهمین سوال باعث تغییر مسیر زندگی بنده شد .ولی هنوز جوابی پیدا نکردم که رهبری چقدر بزرگتر از خداست .هرکسی جواب را پیدا کرد به من هم خبر بدهد .

 • a

  یعنی من bbc اینا رو دیده بودم میگفتم تعطیلن
  شما ها که اصلا جوکید
  یک مشت کس مغز نشستید کس و شعر میگید
  سال ۶۰۰۰ شاهنشانی
  ریدم تو دهن شاهنشاهی ات ریدم تو اون شاه ریدم تو ان ولیعهد بی غیرت پوفیوز دزد بی پدر مادر که میمیره میره پیش پدر پدر سگش
  شما ها هم همتون حرومزاده ولد زنا هستید
  ننه جندتون میرفته کون میداده
  کیر مردم رو میخورده
  سایت پورنو ویدیو خواهر و مادر شما هست
  فتنه انگیز کونی حرومزاده بی شرف
  FUCK YOU ALL
  FUCK UGLY ASS FACE MOTHER FUCKER
  شاه به درک واصل شد چه خوب
  چه خوب شما انتر های میمون کون ده در اینجا نیستید

  • داریوش

   دمت گرم خوب گفتی
   کیر منم توی دهن این مادر سگ ها ی حروم زاده

 • داوود

  آخوند یا هر کسی که لباس خاص پوشیده چه کشیش یا خاخام یا آخوند ، میتونه همه افراد در صنوف و مشاغل دیگر پست ، قانون شکن ، دزد ، فاسد و جانی باشه و بعضا خیلی از اینها اینگونه هستند . این چه ربطی به قوانین و احکام ادیان مختلف داره . تفسیر به رای و تحریف قوانین دینی توسط این قماش تاراجگر باعث اعمل زشت شده . اصل و روح قوانین و احکام دینی مشکلی ندارند . اگر مردم یک کشوری افرادی را بر سر کار بگمارند یا آن افراد را تایید کنند و پای بند به قوانین کشور ، حقوق انسانها و اخلاقیات نباشند و مسئولیت خود را هم رها کنند ، در نتیجه آن زمامداران رو به استبداد و خودرایی می آورند که ماحصل آن فساد و انحطاطا است . برآیند پندار ، گفتار و رفتار مردم ایران حکومت جلادان است که برآمده از درون گوشت و پوست و خون آنان هستند . باید ایرانیان حقوق خود را بشناسند ، مسئولیت بپذیرند و پای بند به اصول معینی باشند تا آزادی در جامعه جریان یابد نه قدرت و فساد .