چند پیشگیری لازم در جریان جنگ ویران گر و خانمان برانداز ۱۵

پس از بیان فرمانده کل سپاه پاسداران و  وزیر دفاع رژیم اسلامی مبنی بر قطعی بودن جنگ، فرماندهان نهادهای نظامی و برخی مشاوران رهبر جمهوری اسلامی با استقبال از هرگونه جنگ احتمالی، مانند همیشه به تهدید اسراییل، آمریکا و کشورهای خاورمیانه مانند قطر، بحرین، و عربستان پرداختند، و این جنگ را آغاز “جنگ جهانی سوم”  نامیدند.

این یک دختر شجاع کرد عراقی است که با دیکتاتوری و برای آرمان های ملی خود می جنگد. فرزندان سرزمین ما نیز باید با دشمن تازی مسلک خون آشام چنین برخوردهای قهرمانانه داشته باشند.

این یک دختر شجاع کرد عراقی است که  برای حفظ آرمان های ملی خود با دیکتاتوری می جنگد. فرزندان سرزمین ما نیز باید با دشمن تازی مسلک خون آشام چنین برخوردهای قهرمانانه داشته باشند.

رژیم فتحعلیشاهی ولایت فقیه پس از نزدیک به ۳۴ سال ویران گری و چپاول کشورمان، جنگ بنیاد برافکن و خانمان براندازی را در پیش پای ملت ایران گذاشته است. کارهای تروریستی در کشورهای گوناگونی مانند آرژانتین، لبنان، گرجستان، آذربایجان، هندوستان، تایلند، و بلغارستان، نقشه کشتن سفیر عربستان و اسرائیل در آمریکا، اعلام جنگ دو روز پیش سرداب جعفری به اسرائیل، دهن کجی و تهدید های خامنه ای به آمریکا و اسرائیل، جنگی اجتناب ناپذیر در آینده ای نزدیک به دنبال خواهد داشت. جنگی که می رود تا چند صدهزار مردم بیگناه و از پای افتاده و سرگردان را در خود بسوزاند و نابود کند. جنگی که امکانات زیست و زندگی را مانند سیلابی در خود فرو می برد،  مناطق پراکنده تأسیسات هسته ای  و اطراف آن ها، کارخانه، سد، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، جاده، پل، ساختمان، تأسیسات نظامی، فرودگاه، انبار، ذخیره کالا، ابزار صنعتی، علمی، و کشاوری، همه چیز و در هرجا را می سوزاند و نابود می کند.

در این فرتور یک جوان ایرانی با تفنگ بادی  خود دیده می شود. این کمترین اسلحه ای است که جوانان ایرانی باید برای خود داشته باشند.

در این فرتور یک جوان ایرانی با تفنگ بادی  خود دیده می شود. این کمترین اسلحه ای است که جوانان ایرانی باید برای خود داشته باشند.

پس از سوختن و ویرانی بیمارستان ها، دارو و درمان از میان می رود، با شکستن سدها، آب آشامیدنی کمیاب می شود و بیماری های عفونی در همه جا پراکنده می گردد، و با کمبود خورد و خوراک، گرانی و قحطی به وجود می آید. پیامد این دیوانگی و جنگ افروزی رژیم، مرگ و نیستی است که در همه جا سایه می افکند. گذشته از این خسارت های مادی و فاجعه ای بدتر از آن، به هم پاشیدن و از میان رفتن آرامش و امنیت اجتماع است. اجتماعی درهم، بی در و تخته و آش و لاش.

در جریان حمله نظامی و پس از آن، کشور دچار بی نظمی و هرج و مرج شده، و کسی را با دیگری کاری و هیچگونه فریادرسی نیست. در چنین شرایطی هرج و مرج و بی قانونی جای قانون را می گیرد، دزدی و غارت گری، و تجاوز در هرزمینه نهادینه و متداول می شود. پلیس، مأمور انتظامی، و بسیجی که باید نگهبان و محافظ جان و مال مردم باشد، خود بلای جان، و دزد خانه و کاشانه مردم خواهد شد. مانند حمله به سفارت آمریکا و انگلیس از دیوار خانه مردم بالا می روند، به زنان تجاوز می کنند، و هستی خانواده ها را به یغما می برند.

نابه سامانی دیگری نیز در پیش است و آن یورش و حمله گرگ ها، مزدوران، فرصت طلبان و چپاولگران درون کشور و یا برون مرزی از ایرانی و غیر ایرانی می باشد که برای غارت گری و سودجویی از اجتماع به هم ریخته و بی در و تخته کشورمان به کمین نشسته اند. در این جا همان گونه که در مقاله های پیشین یادآور شد، با چنین وضعیت ناهنجار و به هم پاشیده ای، خطر تجزیه و جداکردن بخشهایی از ایران نیز به دنبال خواهد داشت.

هدف رژیم از جنگ افروزی چیست؟

رژیم اسلامی که در سال ۱۳۵۷ توانست با فریب دادن مردم ایران روی کار آید، رفته رفته چهره کریه و ضد ایرانی خود را نشان داد و به تدریج بر مخالفین و دشمنان آن افزوده شد. در شرایط کنونی، به دلیل نداشتن مشروعیت مردمی از یک سوی، تحریم و ورشکست اقتصادی از سوی دیگر، و همچنین اتحاد و همبستگی جهانی مخالف آن، رژیم در لبه پرتگاه و در آستانه فروکش و سرنگونی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، رژیم ناچار است که باز هم با جو سازی به خریدن وقت پردازد تا بلکه بتواند از این تنگنا بیرون رفته، وجان سالم به در برد.

حمله بسیجی با کارد و چاقو به ملت دربند و گرفتار. رژیم در این سه دهه هزاران لات و چاقوکش به کار گمارده تا روبروی ملت بایستند. اینجاست که ایجاب می کند تا فرزندان ایران نیز مسلح شده و رژیم را سرجای خود نشانند. زیرا پاسخ سنگ، سنگ، و پاسخ کلوخ کلوخ است.

حمله بسیجی با کارد و چاقو به ملت دربند و گرفتار. رژیم در این سه دهه هزاران لات و چاقوکش به کار گمارده تا روبروی ملت بایستند. اینجاست که ایجاب می کند تا فرزندان ایران نیز مسلح شده و رژیم را سرجای خود نشانند. زیرا پاسخ سنگ، سنگ، و پاسخ کلوخ کلوخ است.

رژیم به سه دلیل تصور می کند که در صورت حمله نظامی می تواند جان سالم به در برده، و برای چند سالی دیگر بر سر قدرت بماند:
۱- مانند حمله عراق به ایران، باردیگر مردم به دفاع و رو در رویی یورش نظامی خواهند ایستاد و رژیم از گزند در امان است.
۲- آمریکا در گیر عراق و افغانستان است و یارای آغاز جنگ دیگری نخواهد داشت.

۳- با آغاز بهار عربی و گرایش اسلامی رژیم های یمن، تونس، لیبی، و مصر، و با فاجعه کشتار و آتش سوزی اسلام گرایان از دوهفته گذشته تا کنون، و فریاد وا اسلامای امت آتش بر افروز اسلامی در سراسر جهان، رژیم بر این باور است آنچنان که در این چند روزه اعلام جنگ با اسرائیل نموده است، کشورهای مسلمان به دنبال او را افتاده، و خامنه ای همانگونه که آرزو می کند رهبر مسلمانان جهان به شمار  خواهد آمد!.

چه گونه می توان از این جنگ خانمان سوز جلوگیری کرد؟.

این دیگر وظیفه تک تک ایرانیان است که در ایران به هرترتیب و هر روش مخالفت و نگرانی خود را نشان دهند، و به راههای گوناگون عرصه را بر رژیم تنگ نموده، و آن را در فشار و تنگنا گذارند تا با تغییر روش خشونت بار و جنگ طلب خود و پرهیز از هرگونه تحریک و وسوسه اسرائیل و امریکا به جنگ، از این پیشامد جبران ناپدیر جلوگیری کنند. در این اقدام ملی، تلاش پیگیر همگان از پخش شب نامه، تا ضربه زدن به رژیم، از گرگان گیری، تا ایجاد فریاد و هیاهو، و هرآنچه در هر نقطه ایران ایجاب می کند باید هرچه زودتر و هرچه بیشتر و گسترده تر به اجراء درآید. هم میهنان برون مرزی نیز از یک سوی باید مزدوران رژیم که تبلیغ جنگ می کنند رسوا کنند و با کمپانی ها و سیاستمداران دشمن ملت و کشورمان نیز به چالش در آیند و در جلو تبلیغات آنان بگیرند.

ایرانیان از همین حالا برای خود خوراک و آذوقه انبار می کنند تا از قحطی در روزهای جنگ در امان بمانند. البته آنچه در این فرتور می بینیم از مصرف و نیاز خانگی گذشته و به احتکار خواربار رسیده که خود موجب قحطی و درماندگی ستمدیدگان است.

ایرانیان از همین حالا برای خود خوراک و آذوقه انبار می کنند تا از قحطی در روزهای جنگ در امان بمانند. البته آنچه در این فرتور می بینیم از مصرف و نیاز خانگی گذشته و به احتکار خواربار رسیده که خود موجب قحطی و درماندگی ستمدیدگان است.

در صورت حمله نظامی مردم چه باید بکنند؟.

بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن است که در برابر چنین فاجعه بزرگی ایستادگی کرد. بی تردید در جریان یک حمله نظامی عواطف انسانی و رفتار اجتماعی درست و منطقی از میان می رود و هرفرد ناچار است که در اندیشه خود و خانواده نزدیکش باشد تا دیگران. اینجاست که دامنه و میزان تجاوز به حقوق همدیگر بالا می رودد و همانگونه که گفته شد افراد رژیم خود بزرگترین قانون شکنان و غارتگران اجتماع خواهند بود. از این روی، هرفرد ناچار است کلاه سر خود را محکم بگیرد که آن را باد نبرد.

در این مورد، برای جلوگیری از تجاوز مزدوران رژیم، و رودر رویی با آن، نیاز بر آن است که هم میهنان برای خود اسلحه و وسائل دفاعی در گوشه ای پنهان داشته باشند. همچنین، به دلیل نا امنی و کمبود خوراک و قحطی در شهرستان ها، شاید بهتر باشد که مردم در بیرون از شهرها و در دهات و بخش ها، برای خود کلبه و آشیانه امنی آماده کنند و آماده برای کارهای ساده کشاورزی و نگهداری چند گوسفند و مرغ و خروس باشند تا بتوانند در برابر قحطی و کمبود خوراک دوام بیاورند.

 • Hammihan

  از سوالات  ساده  طفره  نروید مگر نه اینکه همه چیز نقد پذیر است پس چرا  جواب این سوال ساده را نمیدهید که مشیری به چه جرمی اخراج شده  تا  قضیه  برای همه روشن شود  ؟ 

  • منظورتان از اخراج مشیری چیست؟. مشیری جایی استخدام نبوده که بر کنار شود. سهراب ار‍ژنگ

 • valla axayi ke ma didim male mozoohaye dige bood…
  masalan oon axe dargirie male davaye bazigare sinamas ba yeki ke nemitoonam begam
  man 😐
  basij 😐
  esraeil 😐
  armanaye enghelab 😐

  • با درود به شما، دوعکس دیگر هرکدام دارای زیر نویس بودند که ما به درستی انتخاب کردیم. عکس درگیری اگر هم بازیگری در فیلم باسد، باز نمودار رفتار وحشیانه بسیجی هاست که ما خودمان چند بار  در تهران، اصفهان، و مشهد شاهد آن بودیم- سهراب ارژنگ

 • Pdf

   از گرگان گیری!!
  lol
  نویسنده این مطلب ظاهراً فیلم سینمایی اکشن زیاد دیده. بسی خندیدیم از این نوشته آبکی، تخیلی، جنایی!!

 • خسارات و فجایع ناشی از بروز جنگ را همگان میدانند؛ شرف و اخلاق ملی زمانی خود را نشان میدهد که حقیقت را به سود خود وارونه جلوه ندهیم. یکتا مقصردراین ماجرای وخیم نظام کناسان الهی است و بس. همین نظام ننگین از برقراری صلح میان اسرائیل و اعراب که گامهای بزرگ  به سویش برداشته شده بود جلوگیری کرد. هم با تحریک ؛ هم با تحبیب “خونآلود” و پدیداریش نیز فلسطینیان را قوت قلب داد برای ادامه عملیات تروریستی.
   گویا جهانیان را تجربه هیتلربه هوش نیاورده  تا خطر قطعی “هیتلریسم شیعی — امام زمانی” را که بسی کور و کرترست از نازیسم دریافته باشند. چرا فقط انگشتشمارایرانی منصف شهامت دارند گواهی دهند بر بی تقصیری اسرائیل دراین ماجرا؟ اثبات مروت و انصاف سخت است یا ناگوار و خرق عادت ؟!         

 • R.M

  ببخشید من مشترک سایت شما شده بودم ولی گه خوردم به جون خودم.بگید چیکار کنم که دیگه مشترک سایت نباشم؟ بابا خودمون میدونیم چه مملکت خراب و حکومت جنایتکاری داریم لازم نیست هر روز از این خبرای بد بفرستید برینید تو اعصاب مردم! همیشه حرف جنگو اسراییل و این چرتو پرتاست.هر وقت جنگ شد یه گهی میخوریم.فعلا که خبری نیست بزارید زندگیمونو بکنیم.من مطمئنم یه هدف روانی شومی پشت این اخبارای جنگی هست وگرنه با دونستن و ندونستن ما چیزی عوض نمیشه.مگه ما سیاست مداریم که چیزیو عوض کنیم؟ من چه میدونم پشت این سیاستای کثیف چی میگذره.بشینم از الان بزنم تو سر خودم که نابود میخوایم بشیم؟!!!!!!!!!!واقعا که!

 • R.M

  اصلا اون عکس برنج فروشی معلوم نیست چی هست واقعا.واسه چی جو درست میکنید الکی؟ یادمه چند بار از اتاق خبر هم خبرای اغراق آمیز شنیده بودم.یه روز گفته بودن مردم دارن همه حساباشونو تخلیه میکنن وای دیگه داره جنگ میشه!!!! بابای دوستم توی بانک کار یمکنه میگفت اصلا همچین چیزی نبوده! من نمیگم همه چیز در صلحو آرامشه ولی دیگه بیخودی جو ندین اینقدر..چون معلومه غرض ورزی توش هست.. ما هم بلاخره پشت کوه  ننشستیم!

 • سیامک ک

  شما مشوشالحال و فکر هستید!
  مقاله ها تان ن ارزش مطبو عاتی و خواندنی دارد.
  جای دگر میسوزد
  سیامک ک

 • ارادت ان

  شما مشوشالحال و فکر هستید!
  مقاله ها تان ن ارزش مطبو عاتی و خواندنی دارد.
  جای دگر میسوزد
  یادم رفت بگم هویت هم ندارید یعنی تخم ندارید
  ارادت ان
  سیامک ک

 • سیامک ک

  شما مشوشالحال و فکر هستید!
  مقاله ها تان ن ارزش مطبو عاتی و خواندنی دارد.
  جای دگر میسوزد
  یادم رفت بگم هویت هم ندارید یعنی تخم ندارید
  ارادت ان
  سیامک ک

 • شما فاقد دیدگاه تاریخی هستید و از مردم اعمالی را می خواهید که مردم هیچ کشوری، جز بدبختستانهایی مانند عراق، با قوه حاکمه خود، از هر سنخ باشد، نکرده اند. انجام این اعمال نه تنها به قوه حاکمه که به شالوده دولت-ملت ایران ضربه می زند.

  اگر دید تاریخی داشتید بر شما آشکار می شد هر قوه حاکمه ای در جهان دوره ای و عمری دارد که با حداقل خونریزی و مشقت به سر می آید. (برای مثال به نزدیک دو دهه دیکتاتوری نظامی در کره جنوبی به پشتیبانی ایالات متحده آمریکا بنگرید.) اما گویا شما به پیروی از قدرتهای خارجی که در جستجوی منافع خود در ایران هستند می خواهید این عمر را کوتاه کنید. در مطالب شما، خاصه از جهت بددهانی رایج در آنها که دست کمی از بددهانی حکومت ایران ندارد، انگیزه های شخصی یا گروهی می بینم که خلاف منافع عمومی همه ایرانیان است.

  از جمله این منافع و انگیزه ها آنکه، به گواهی دانش عام، اوج اهمیت نفت در تاریخ بشر در دو دهه آینده خواهد بود و برای قدرتهای خارجی هیچ  چیز سودمندتر و مهمتر از دستیابی به منابع نفتی ایران در اسرع وقت نیست. این دسترسی هم هرگز با وجود حاکمیت ملی در ایران، حتی حاکمیت دیکتاتوری، آسان نخواهد بود.

  حاکمیت ملی در هر شرایطی، تاکید می کنم هر شرایطی، بر دخالت و/یا حاکمیت خارجی رجحان دارد. صد البته حکومت فعلی ایران نفت می فروشد اما دست کم در فروش آن چموشی می کند. و باز هم دست کم بخشی از این درآمد به قدرت نظامی به تمامی داخلی بدل می شود که به سود تمام ایرانیان است اگرچه خود اغلب از این مهم آگاهی ندارند یا آن را دست کم می گیرند. شما هم کم به این خیال خام که کشوری به وسعت و اهمیت ایران می تواند بدون نیروی نظامی قاهر سر کند دامن نمی زنید.

  حکومت آینده ای که در آرزوی شماست و انگار جایی هم برای خود در آن در نظر گرفته اید اگر به دخالت عنصر خارجی در ایران برپا شود در دست همان عنصر خارجی هم مانند موم خواهد بود. در نگاه من قصد شما و همکاران غیرایرانی شما تسریع راه اندازی چنین حکومتی است.

  پی نوشت: بله، نوشته من وطن دوستانه است. نه از جهت باورهای پوک وطنپرستانه که از جهت اشراف بر احوال جهانی که مردم بی وطن در آن جایی ندارند و هر کس باید سرسپرده دولت-ملتی باشد.

 • Taranh

  بهوم چی کنی

 • Jacob

  من چند دفعه اومدم تو این سایت و مطالب بدی نداشت.
  ولی‌ کم کم به این نتیجه دارم میرسم که نویسنده با مشکلات روحی شدیدی داره دست و پنجه نرم می‌کنه که در نوشتها و عکساش منعکس می‌شه!
  شما حتما یه روانپزشک ببین.
  شاید هنوز امیدی باشه که شفا پیدا کنی‌!

 • Aldang

  سیاست یه بوم و دو هوایی این الدنگ را نگاه کن دختر کرد عراقی میشه شجاع برای حفظ آرمانهای محلی خود از اون طرف کرد و بلوچ و عرب مسلح ایران میشه یاغی و تروریست و جدایی طلب؟؟؟ اگر معتقد به دولت و کشورها هستی باید به تمامیت ارضی اون کشور احترام بگذاری و انتظار احترام متقابل را داشته باشی و اگر نه خود کشور ایران مثل اکثر کشورهای منطقه ار ملت و قومیتهای مختلف تشکیل شده اگر یک عراقی از کردهای مسلح ایران بعنوان شجاع و حفظ آرمانهای محلی خود حمایت کنه آیا به اون حق میدی؟