هدفِ فضول محله برقراریِ یک جمهوری سکولار دموکرات در ایرانِ آزاد است ۲۲

با اینکه تا به امروز تمامی مقالات نگاشته شده به دستِ نگارنده و یا دیگر همکارانم در فضول محله، تمامن در راستای برقراری یک جمهوریِ سکولار دموکرات در ایرانِ آزاد و نقد استبداد سلطنتی سابق و هشدار درباره خطرِ به سمت دیکتاتوری کشانده شدن یک نظامِ پادشاهی پارلمانی بوده است، اما باز هم ایرانیانِ بسیاری درباره خطِ سیاسی فضول محله پرسش می کنند.

در این مقاله نگارنده ضمن اعلام رسمی جمهوری خواه بودن نشریه فضول محله و دلایل آن، شرح کوتاهی نیز درباره یک نظام جمهوری و ویژگی هایش ارائه می دهد که امید است مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.

چرا جمهوری سکولار دموکرات؟

نگارنده بر این باور است که مردمان شریف ایران زمین در طولِ تاریخ گوهربار و درخشان شان، به جز چند دوره زمانی کوتاه، هیچگاه به معنای واقعی آزاد نبوده اند و طعمِ خوش زندگی در یک جامعه دموکرات را نچشیده اند و این ملت بزرگ همواره به دست حکومت های خودکامه و مستبد، سرکوب شده اند.

مردمان ایران همواره در حال فَرمانبرداری از فَردی به نام “شاه” بوده اند؛ پادشاهانِ مستبد و همواره غرق در خوشی و لذت و آرامش و ثروت، شهروندان بینوای ایرانی را مجبور به اطاعت از دستورات و فرامایشات خود می کرده اند و هیچگاه یک ایرانی خسته از شرایط اسفناکِ زندگی اش، حق اعتراض به تصمیمات ملوکانه را نداشته است.

فرتور زنده یاد شاپور بختیار، آن دلاور مردِ آزاده را نشان می دهد که خواهانِ یک جمهوری سکولار دموکرات در ایران زمین بود. بختیار، آن مرد فرزانه و میهن دوست به دست خائنین به ایران زمین و مزدوران رژیم اسلامی، در پاریس به قتل رسید.

فرتور زنده یاد شاپور بختیار، آن دلاور مردِ آزاده را نشان می دهد که خواهانِ یک جمهوری سکولار دموکرات در ایران زمین بود. بختیار، آن مرد فرزانه و میهن دوست به دست خائنین به ایران زمین و مزدوران رژیم اسلامی، در پاریس به قتل رسید.

در طولِ تاریخ ایران زمین منتقدی به چَشم نمی خورد که از گزندِ حکومت جانِ سالم به دَر بُرده باشد؛ اصولن در نظام های توتالیتر و تمامیت خواه مردمان حقی برای انتقاد، اعتراض و شکایت ندارند و وجودِ شهروندان، تنها برای اطاعت از دستوراتِ حاکمان کشور است.

ملتی که در زیر سایه استبداد زندگی می کند، حق اظهار دیدگاه، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق آزادی بیان و در آخر حق تعیین سرنوشت خود را ندارد و همچون برده ایست که در اختیار رهبر سیاسی مملکت قرار دارد و آن پیشوا، حق دارد تا هر بلایی که دلش می خواهد را سرِ مردمان در آورد.

توماس جفرسون که یکی از متفکرین اصلی و بنیانگذاران آمریکا (برای ترویج دادن ایده‌ آل‌ های جمهوری خواهی در آمریکا) و نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و سومین رییس جمهور آن کشور است، می نویسد:

“زمانی که مردم از دولت می ترسند آن استبداد است و هنگامی که حکومت از مردمان می ترسد، آن آزادی است.”

در یک جمهوری سکولار دموکرات، حکومت از مردم و نا رضایتی آنان هراس دارد چرا که اعتبارش را از رأی مردم به دست می آورد؛ بنابراین حکومت در خدمت مردم و از برای مردم است و دیگر خطر استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد؛همچنین عمرِ کوتاه مدت هر دولت که چهار سال است، خود تضمینی برای عدمِ شکل گرفتن یک نظام استبدادی در جامعه است.

 نظامِ جمهوری چیست؟

جمهوری شکلی از حکومت است که در آن شیوه کشور داری و روش پیشبرد آن سرزمین، یک مسئله عمومی است و نه یک جریانِ خصوصی، متعلق به اشخاصی خاص و یا حاکمان آن کشور؛ در یک جمهوری سرانِ کشور به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، با رأی مردم انتخاب شده و انتقالِ قدرت به افرادی دیگر، حالتِ ارثی ندارد.

یک تعریفِ ساده و همگانی از جمهوری این می باشد که “جمهوری” حکومتی است که در آن حاکمِ کشور فرمانروایِ مطلق، پادشاه، رهبر و سرانجام دیکتاتور نیست و مردم هستند که به مسئولان کشورشان با رأی های خود اعتبار و احترام و قدرت می بخشند و بدون رضایت اکثریتِ شهروندان، آن حکومت فاقد ارزش خواهد بود.

به تعبیری دیگر جمهوری شکلی از نظام است که در آن قدرت حاکمیت به ملت داده شده و شهروندان هستند که کشور را به صورت مستقیم و یا از راهِ انتخاب قانونی و عادلانه نماینده برای خود به وسیله همه پرسی، اداره می کنند و رهبر موقت آن سرزمین، قدرتش را تمامن به مردمش بدهکار است.

فرتور پدرِ استقلالِ ایران زمین، دکتر محمد مصدق را در دادگاه لاهه نشان می دهد. در زمان نخست وزیری مصدق، مردم ایران طعمِ خوش زندگی در سایه دموکراسی و آزادی بیان را، هر چند برای مدت کوتاهی چشیدند.

فرتور پدرِ استقلالِ ایران زمین، دکتر محمد مصدق را در دادگاه لاهه نشان می دهد. در زمان نخست وزیری مصدق، مردم ایران طعمِ خوش زندگی در سایه دموکراسی و آزادی بیان را، هر چند برای مدت کوتاهی چشیدند.

در یک نظامِ جمهوری، دولت به حق یکایک افراد احترام گذاشته، دیدگاه همه شهروندان محترم است و یک جمهوری از تفکراتِ اقلیت در برابر اکثیریت نیز دفاع می کند و تمامی افراد، از هر قشر و با هر سلیقه و باوری، در برابر قانون اساسی کشور، مساوی بوده و با آنان به طور یکسان، فارق از کمیت شان، برخورد می شود.

فضول محله و جمهوری خواهی:

فضول محله کمترین وابستگی به هیچ گروه و حزب سیاسی و یا دسته ای از باورمندان به مذهبی خاص نداشته، ندارد و در تلاش است تا این استقلال و آزادی خواهی را تا اَبد سرلوحه کار خود قرار دهد. فضول محله خواستارِ برقراری یک جمهوری سکولار دموکرات در ایران زمین است؛ بنابراین می توان خطِ سیاسی فضول محله را جمهوری خواهی و حکومت مردم بر مردم، دانست.

باور به سکولاریم و اصلِ جدایی سیاست و نهادهای مذهبی از یکدیگر، از ابتدا مورد توجه گردانندگان فضول محله بوده و همواره نیز بدین پندار، وفادار خواهیم ماند.

فضول محله با اینکه خود خواهان برقراری یک جمهوری در ایران زمین است اما به اصلِ انتخاب شکلِ حکومت در ایران آزاد به وسیله برگزاری یک همه پرسی عادلانه و زیر نظر سازمان ملل، پایبند است و این را حق مردم می داند که برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

خط سیاسی فضول محله که جمهوری خواهی است هیچگاه تغییر نخواهد کرد و تا زمانی که این نشریه پایدار است و نویسندگان و گردانندگانش قدرت نوشتن و تحلیل دارند، برای دستیابی به یک جمهوری سکولار دموکرات در ایران، تلاش خواهد نمود.

زنده باد آزادی، پاینده ایران و سرنگون باد استبداد

 • Kaveh

  اینکه برخی درموردحکومت بدون دین پرسش دارندخوب است اماجای تاسف هم داردکه چطورمردم ماهنوزراه سعادت را دردینداری میدانندبایدبه انان گفت بروندوبیشترکتاب بخوانند.

 • Pira Mojtaba

  ننگ بزرگ همیشگی برای جبهه ی ملی که هرگز از پیشانی آن پاک نخواهد شد در پاییز ۱۳۵۷ و به نخست وزیری رسیدن دکتر شاپور بختیار است که کوچک ترین حمایتی از این مرد صورت نپذیرفت. در حالی که ایشان از همین حزب بوذه و اتفاقا پیرو دکتر مصدق بوده اند. من به خلاف بسیاری از دیگاه های تندو من جمله شما که بسیار تندرو بوده و دکتر مصدق را در حد خدا معرفی می نمایید اشتباهات سیاسی و حتا غیردموکراتیک بسیاری را برای ایشان برمیشمارم در کنار این که معتقدم که خدمات ارزشمندی برای این مملکت انجام داده اند. به هر حال عدم حمایت از دکتر بختیار در جبهه ی ملی نشان داد, که تمام جبهه ی به اصطلاح ملی ها, به دنبال قبضه ی قدرت بوده اند بنابراین به قدرت رسیدن دکتر بختیار را نقض حقانیت خود می دانسته اند و دنبال خمینی به راه افتادند تا به قدرت برسند و خمینی نیز خیانت آنها را به نحو شایسته ای پاسخ داد. تاریخ ما به خصوص تاریخ معاصر ما از تندروی خسته است به خصوص تندروی امثال شما بس کنید تو رو به خدا. به کجا می خواهید برسید از این داستان ها.
  اگر پاسخی هست خوشحال می شوم بشنوم.
  امیدوارم مطلبم منتشر شود.مجتبی

  • Kaveh

   شماازگفتارتان است مثهبی هستیدپس ازوطن پزستی وحکومت بی دین ودموکرات حرفی نزن برو و پشت سر اخوندها حرکت کن.

  • با درود به شما- ما به دنبال راه مصدق پیش می رویم نه اشتباهات او. مسأاله دو چیز است، انتخاب راه درست که همان دموکراسی و حکومت مردمی و سکولاریسم است، ودیگر عملکرد افراد. اگر راه درست باشد، کافی است زیرا هر فرد در روند خود ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شود. با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • fere

   قبل از انتخاب حکومت ما احتیاج به افزایش سطح فرهنگ خود داریم، تا وقتی که سطح فرهنگ پائین باشد هر حکومتی تبدیل به استبداد میشود.

 • M78darius

  Vaghin haghab mandeh hasti Agy parsa
  Jomhori ya padashi  ykam negah oropa

 • M78darius

  agab mandeh 

 • Hammihan

  آقا  جون  پارسا  یا  ارژنگ  یا  هر که هستی ، عزیز جواب سر بالا نده  حکومت سکولار با آدمهای  منحرف که ساخته نمیشود ، این آقای مشیری  باید  شخصا  در این سایت  حاضر  شده و پیشینه خود و اینکه  در زمان خدمات  درارتش شاهنشاهی  ایران با درجه استوار  یکمی  در شهربانی  به ان کودک ساندویچ فروش  تجاوز کرده یا نه  را شفاف سازی نماید ، گرامی  چرا طفره  میروید ؟ شوربختانه  آدم های مثل شما هستند که مردم را بدبین میکنند .شفاف  سازی اولین اصل هر اندیشه است.

  • مشیری یا هرفرد دیگری پاسخگوی گذشته خود است و به ما مربوط نیست. ما در زمان حال را نگاه می کنیم که مشیری در راه آزادی ایران گام بر می دارد ولی شما شاهپرست ها و آفتاب پرست ها به دنبال بازگشت دیکتاتوری گذشته اید- سهراب ارژنگ

 • payande iran

  پیرا مجتبی   گرامی  آفرین  بر  شما  جدا   جبهه  ننگین  ملی  از بختیار شجاع  دفاع  نکرد و به جای آن دسته  دسته  در پاریس  به دست  بوس  خمینی جلاد  ضد  ایرانی رفتند  با کمال تاسف گردانندگان  این سایت  فکر میکنند با شعار های  رنگین و مردم فریب  در جهت معکوس  احمدی نژاد هاو گردانندگان جمهوری ننگین اسلامی  حقایق را پنهان نگاه دارند ولی  وظیفه   ما فرزندان راستین  ایران زمینکه در ان دوره بودیم  افشای حقایق است.

 • Esteghlal, Azadi

  درود بر سایت فضول محله که در راستای استقلال و آزادی حرکت می‌کند.  البته
  یک اشتباه در این مقاله هست که بختیار به اشتباه جمهوری خواه معرفی‌ شده که
  برای جوانان باید روشن کنیم که بختیار نخست وزیر شاه بود و با کودتای نوژه
  قصد بازگرداندن سلطنت را داشت که خوشبختانه با تیزهوشی جمهوری خواهانی چون
  جناب بنی‌ صدر به جائی‌ نرسید. اما بقیّه مقاله عالی‌ بود، به راستی‌ که
  مشکل این سرزمین همین پادشاهان غرق در خوشی‌ بوده اند که البته مردم ایران
  شدیدا از این کورش پرستان و اهورا پیکان پرستان بیزارند و یکی‌ از کارهائی
  که مانده، زدودن چهره ایران از آثار به جا مانده از پادشاهان ظالم در شیراز
  و … است تا هیچ کس هوس جشنهای ۲۵۰۰ ساله و … دوباره به سرش نزند.

  • چه خوب شد که شما خیانت های بنی صدر به این کشور را می دانید.بنی صدر در حدی نیست که شما می خواهید او را با دکتر بختیار مقایسه کنید.اگر به مقاله دقت می کردید،می دیدید که صحبت از برگزاری یک انتخابات آزاد شده که در آن یک مشروطه خواه در کنار جمهوری خواه  از حق مساوی برخوردار خواهد بود.
   شما مثل این که با خلخالی نسبتی دارید. شما کی هستی که بخوای آثار پادشاهان پرافتخار گذشته را بزدایی؟؟شما فعلاً در همراهی  با استادتان بنی صدر،مشغول دست بوسی خمینی باشید.
   بنی صدر در خون های ریخته شده اول انقلاب دست داشته و در ایران آزاد در پیشگاه دادگاه ملت باید پاسخگو باشد. 

 • Arad

  با درود من در چندین مقاله از نویسندگان فضول محله خواندم که  گفتند دانشنامه ویکی پدیا را پر از مزخرفات کردند و مقالات ضعیفی دارد در حالیکه ویکی پدیا دانشنامه ازادی است و هر فردی که اشنا به قوانین نگارشی باشد می تواند در ان مقاله بنویسد البته به شرطی که چندین منبع معتبر را معرفی کند لطفا برای من مشخص کنید که چرا ویکی پدیا دانشنامه نامعتبری است باسپاس بدرود

  • با درود به شما، سایت هایی که به نحوی به ایران ارتباط پیدا می کند، دستکاری شده و رژیم اسلامی مطالبی کاملن دروغ و بی اساس به عنوان سند در آنها وارد کرده است- سهراب ارژنگ

 • Arad

  با درود سپاسگزارم از این که پاسخم را دادید ولی من با این وجود قانع نشدم لطفا شفافتر توضیح بدید که چرا بهترین دانشنامه جهان ویکی پدیا دانشنامه نامعتبری است با سپاس بدرود

 • Malekpour Mostafa

  چرا تاریخ رو تحریف میکنید؟؟؟بختیار جمهوری خواه بود؟؟؟؟؟؟؟بختیار یک مشروطه خواه سوسیال دموکرات بود.

 • mostafa nik kerdar ,mostafa23

  جناب پارسا با این روش و منش شما حق را باید به خوانندگان داد که در مورد اهداف شما شک کنند و دچار ابهام و سردرگمی شوند ،اگر واقعا بدنبال دمکراسی هستید و اگر خود را پایبند به دمکراسی میدانید ، چطور نمیتوانید که برای طرفداران پادشاهی جائی برای مبارزه و تبلیغ برای عقیده و سلیقه
  قائل باشید؟ و چطور
  میتوانید با بهانه های واهی و پوچ پسری را به جرم ؟ کار پدرش تخریب کنید ؟
  کار شما انتقاد نیست بلکه تخریبی کوردلانه است … به نوشته خود دقت کنید :
  [[ مردمان ایران همواره در حال فَرمانبرداری از فَردی به نام “شاه” بوده اند؛ پادشاهانِ مستبد و همواره غرق در خوشی و لذت و آرامش و ثروت، شهروندان بینوای ایرانی را مجبور به اطاعت از دستورات و فرامایشات خود می کرده اند….]] همواره ؟ و همه شاهان ؟ آیا نادر شاه ،شاه عباس کبیر ، رضاشاه بزرگ یا حتی محمد رضا شاه هم چنین بودند ؟آیا در زمان محمد رضا شاه لذت و آرامش و ثروت در اختیار مردم نبود ؟
  دم از جمهوریخواهی میزنید که یکبار تلاش برای جمهوریخواهی ما را دچار بختک سیاه آخوندها کرد و هیچکدام از کراواتی ها ئی که در این جنایت سهم بودند،یک معذرت خواهی خشک خالی از مردم و جوانانی که به پای جمهوریخواهی آقایان میسوزند نکردند !!
  تشکل جمهوری خواهی شما آلترناتیوش فقط عکس دو مرحوم مصدق و بختیار است هنوز کسی در جمهوری خواهی وجود نشان دادن خودش را نکرده و ندارد و همه پشت همین دو عکس پنهان شده و جیغ بنفش میکشند و فقط وعده های پوچ و حرفهای توخالی و شیرین میدهند و میزنند و به پشت مانیتور چسبیدند و با همراهی مدعیان سبز به تخریب مشغولند ……..

  • Viva Dictators !!!

   پادشاهی چیست جز آنکه شخصی‌ به دلیل تولد مفت بخورد مفت بخوابد، بهترین لباس‌ها را بپوشد، و تمام عمر دستش را ببوسند و جلویش کرنش کنند تا ایشان در هنگام خلال دندان یا با‌د گلوی رسا برای امور کشوری و لشکری هم لطف کنند و تصمیم گیرند.
   کشوری که فرهنگ غنی داشت، و در طول زمان رشد کرد، ریاست و رهبری مردم خود را هر چند زمانی‌ یک بار تجدید می‌کند و فرزند زمان خویش است.
   من به شما پیشنهاد می‌کنم، هنگام اعلام سیستم پادشاهی، آموزش پرورش و بهداشت را هم فقط به اشرافزادگان و شاهزاده‌های قد و نیمقدی که فقط بعد از یک دهه شاهنشاهی تولید میشوند روا دارید تا توده مردم به هنگام حضور ایشان کور شوند و دور شوند.
   آن روز که که خدا نخواسته در رفراندومی ایرانیان به پادشاهی رأی دهند، می‌توان گفت که جمهوری آخوندی ماموریت خود را به نحوه احسن به انجام رسانده.

 • Aryo

  بختیار کی‌ و کجا گفت که طرفدار جمهوریست؟ در همهٔ مصاحبه‌هایش در زمان نخست وزیریش خود را خواهان پادشاهی مشروطه اعلام میکرد.

 • Mehman

  Kire bakhtiar to kose zane sarane jombori eslam va to dahane terafdarane khamenehi jakesh

 • Farideh

  فضول محله خودش اعتقادی به آزادی بیان ندارد و مراتب در حال پاک کردن کامنت و بلوک کردن افراد در پیچ است ، چطور میتوانند حرف از دمکراسی بزند ، اینها یک پیچ فکستنی دارند با سانسور قدرت نمایی میکنند چطور از حکومت ایراد میگیرند ؟؟؟؟

 • بابک زنجانی

  با اینکه صفحه فضول محله بار ها به مقاومت مردم ایران حمله نموده است. اما در این مقاله من هیچ تضادی بین عقاید این صفحه و عقاید و خواسته های شورای ملی مقاومت نمی بینم.اگر فضول محله واقعا به این گفته های خودش معتقد است. من هیچ دلیلی نمی بینم که  گردانندگان این صفحه هر از گاهی برای دلجوئی رژیم آخوندی به مسئولین شورای ملی مقاومت و مجاهدین حمله نمایند.