نقشه شیطانی جدید رژیم، پس از ریزش ریال و خیزش مردم ۲۵

بیش از سی سال است که رژیم خودکامه اسلامی حاکم بر کشورمان، ملتی را به بند کشیده، و جهانی را به بازی گرفته است. آنچه فرد فرد رژیم گفته، می گوید، و یا خواهد گفت، سراپا دروغ، و بدون هرگونه حقیقت و راستی است و بنا به گفته ای؛ ” نمی توان یک استخوان راست در بدن این جماعت پیدا کرد”. آخوندها همیشه برای مردم شیطانی ساخته اند که هرلحظه می تواند انسان را بفریبد و گمراه کند. این شیطان ساختگی، کسی جز آخوند نمی تواند باشد که همیشه مردم را سر کار می گذارد. حال که با سیرت و فطرت دروغ پردازی آخوند بهتر آشنا شدید، جا دارد تا کمی از کلاهبرداری این جماعت در باره پژوهش های هسته ای آنها نیز آگاهی یابید.

رژیم اسلامی از سه دهه پیش تا کنون با بوغ و کرنا می گوید که هدفش از بهره برداری از انرژی اتمی، تولید برق و استفاده های صلح انگیز است. البته همه جهانیان سوای امت نادان و گمراه شده ایران می دانند که این یک دروغ بزرگ و کار شیطانی و کلاهبرداری آخوند است. زیرا ما به دلیل های گوناگونی که در این جا چند مورد بدان اشاره می شود، برای تولید الکتریسته نیازی به استفاده از انرژی هسته ای نداریم. زیرا برق به دست آمده از انرژی اتمی بسیار گرانبها، و اشعه گریزان آلفا و گاما از آن می تواند مصیبت هایی مانند تشعشعات رادیو اکتیو از رآکتور تولید انرژی  در چرنوبیل در روسیه به وجود آورد. میزان سرطان زایی در میان کسانی که نزدیک به مرکز انرژی هسته ای زندگی میکنند نیز بسیار حادثه آفرین و اندوهناک است.

گرفتن انرژی الکتریکی از جریان باد در دریای شمال میان انگلیس و نروژ- کاری ساده، کم هزینه، و آسان

گرفتن انرژی الکتریکی از جریان باد در دریای شمال میان انگلیس و نروژ- کاری ساده، کم هزینه، و آسان

چرا برای تأمین برق کشورمان به انرژی هسته ای نیاز نداریم؟!

۱- کشور ایران بر روی دریای نفت و گاز قرار گرفته و میزان گاز طبیعی آن نسبت به وسعتش در جهان در درجه اول قرار دارد. بنابراین، ساختن و آماده کردن ژنراتورهای گاز سوز تولید کننده برق بسیار آسان، کم خرج، بی خطر، و در همه جا می توان از آن ها بهره برداری نمود.

۲- کشور ایران سر زمین وسیعی است که دارای آفتاب فراوان در نیمی از شبانه روز است. استفاده از انرژی خورشیدی Solar Energy بسیار با صرفه تر، و در همه جا امکان پذیر است. نه تنها در سراسر کویر خشک و آفتابی ایران از بلوچستان تا خراسان می توان در همه جا آینه های خورشیدی گذاشت، در شهرها و دهات نیز می توان با گذاشتن آینه های گود شلجمی در بر بام خانه ها، نه تنها الکتریسته مصرف آن جا را تأمین کرد، بلکه می توان برق مازاد را به شبکه سراسری کشور داد. شماری از کشورهای اروپایی با وجود کوچکی و ابری و بارانی بودن بیشتر سال، بازهم از انرژی خورشیدی بهره می گیرند.

۳- از وزش باد در مناطق باد خیز، و بادهای موسمی میان دریا و خشکی می توان ژنراتورهای برقی را به کار انداخت و تولید انرژی کرد.
۴- زباله ها و مواد زیادی گردآوری شده از خانه ها نیز می تواند  علاوه بر تولید کود، در براه انداختن ژنراتورهای تولید برق از آنها به کار برد.
۵- حرکت موج های دریا به سوی خشکی که برآمده از جذر و مد (نیروی جاذبه ماه و خورشید) نیز می تواند عامل چرخش ژنراتورها و تولید برق باشد.

گرفتن الکتریسته از نور  خورشید حتی روی یک پارکینگ مانند نیو جرسی  در آمریکا  نیزکاری شدنی و کم هزینه است. همان گونه که در پشت بامها نیز می توان چنین روشی را پیاده کرد.

گرفتن الکتریسته از نور  خورشید حتی روی یک پارکینگ مانند نیو جرسی  در آمریکا  نیزکاری شدنی و کم هزینه است. همان گونه که در پشت بامها نیز می توان چنین روشی را پیاده کرد.

هدف رژیم اسلامی از استفاده انرژی هسته ای چیست؟

بی تردید و برخلاف آن چه رژیم اسلامی به دروغ شعار می دهد، هدفشان از تحقیقات انرژی هسته ای بهره برداری از نیروی عظیم ناشی از بمباران هسته اتم های اورانیوم در ساختن بمب اتمی، و کشتار جمعی مخالفین خود مانند اسرائیلی و یا در میان عرب های منطقه است. رژیم اسلامی در این سه دهه بدون داشتن هرگونه وسائل مرگ آور، با ساختن و پرتاب بمب های دستی توانسته است ایرانیان میهن دوست و یا مخالفین سیاست جهنمی خود را در کشورهای گوناگون از میان ببرد. بمب گذاری در رستوران میکونوس برلین، در وین، آرژانتین، تایلند، دهلی، باکو، بلغارستان، نمونه های شگرفی از عملکرد این رژیم است. حال، اگر این رژیم بمب اتمی در اختیار داشته باشد چه عمل جنایتکارانه را انجام نخواهد داد؟!.

اثر تحریم ها بر روی اقتصاد کشور، و واکنش رژیم

دولت های باختری که از رفتار موذیانه رژیم اسلامی به خوبی آگاهند و تحقیقات هسته ای آن را از بالا با وجود ماهواره های گوناگون به خوبی زیر نظر دارند، همواره تلاش بر این داشته و دارند تا رژیم سر کش اسلامی را به وظایف بین المللی خود در برابر کشورهای جهان آگاه سازند، و او را از هرگونه تلاشی برای دستیبابی به سلاح اتمی باز دارند. زیرا هرگونه اسلحه دادن به دست دیوانه و یا کودکان، خطرناک است. از رژیم افسارگسیخته اسلامی نیز جز دیوانگی و بی بند و باری بهتر نمی توان انتظاری داشت. البته نباید فراموش کرد آنچنان که در مقاله پیشین گفته شد، کشورهای باختری تنها در اندیشه منافع و آینده خودند. آنها به روش ستمگرانه رژیم، و ظلم وجور آن با مردم در بند کشورمان کاری ندارند.

از نیروی وزش باد در دریا و اقیانوس نیز به آسانی می توان توربین ها را به چرخش در آورد و الکتریسته به دست آورد.

از نیروی وزش باد در دریا و اقیانوس نیز به آسانی می توان توربین ها را به چرخش در آورد و الکتریسته به دست آورد.

دولت های باختری با همه تلاش خود تا چند ماه پیش از راه سازمان ملل و تماس های گوناگون از جلو گیری رژیم اسلامی در هوچی بازی و کارهای خطرناک در پیش باز ماندند. تا جایی که احمدی نژاد سال گذشته در یک گفتگو از سوی خامنه ای بیان داشت که؛ ” ماشین تحقیقات هسته ای ما ترمز ندارد”. آخوندهای ریز و درشت هم در سراسر ایران گفته های خامنه ای مبنی بر ادامه تحقیقات هسته ای (در حقیقت غنی سازی اورانیوم تا دستیابی به بمب اتمی) را تکرار کردند، و هربار مزد نشخوار کردن خود را به صورت چک نقدی، حواله بانکی و یا جنسی، از جیب ملت دریافت کردند. چنین رفتار آشوب طلبانه و برهم زدن نظم و آرامش جهانی، سرانجام کشورهای باختری را بر آن داشت تا تحریم اقتصادی را بر رژیم ایران پیاده کنند.

واکنش تند رژیم اسلامی در برابر تحریم اقتصادی

از روز نخست برقراری تحریم، از خامنه ای گرفته تا آخوندهای کوچک و بزرگ دیگر، در هرکجا بادی به غبغب انداخته، کشورهای باختری را به مسخره گرفتند و تحریم را ناکارآمد و یک نوع تهدید بی پایه و بی اساس خواندند. مزدوران رژیم و هم پالکی های خامنه ای از علی لاریجانی گرفته تا احمدی نژاد و بیشتر آخوندهای حقوق بگیر، در سراسر ایران پشت بلند گو، رادیو، تلویزیون، روی منبر به مردم ناآگاه کشورمان اطمینان دادند که این تحریم ها کمترین اثری بر اقتصاد و سیاست ایران نخواهد داشت. چندی پیش احمدی نژاد پیش از رفتنش به نیویورک و همچنین خامنه ای به طور جداگانه با قاطعیت اعلام کردند که از موضع تحقیقات انرژی اتمی ( دستیابی به بمب اتمی) دست بر نخواهند داشت.

w سوزاندن زباله ها و کودها نیز می تواند توربین بخار را به چرخش در آورده، و الکتریسته مورد نیاز یک منطقه را تأمین نماید.

w سوزاندن زباله ها و کودها نیز می تواند توربین بخار را به چرخش در آورده، و الکتریسته مورد نیاز یک منطقه را تأمین نماید.

فروکش و عقب نشینی رژیم در برابر تحریم اقتصادی

به زودی با تأثیر تحریم بر اقتصاد ایران، ورق برگشت و کرکری و ادعای پوچ و شعبده بازی آخوندها به پایان رسید. در این باره یکی از آخوندها ادعای پوچ گذشته خود را عوض کرد و علت تحریم و کمبودها را ناشکری مردم، و خشم خداوند دانست. خامنه ای و یال و کوپالش نیز که فشار خرد کننده تحریم ها را بر اقتصاد و سیاست کشور دیدند، آنها را کینه توزی اسرائیل و آمریکا با مردم ایران و دشمنی با انقلاب اسلامی دانستند. زمانی که فروکش اقتصاد کشور فزونی یافت و ریال راه نزولی را پیداکرده دلار به بیش از ۳۵۰۰۰ ریال رسید و رژیم دروغ پرداز و شایعه آفرین اسلامی سرنگونی خود را با خیزش مردم در خیابان های نزدیک بازار در هفته گذشته آشکارا می دید، به ترفند جدیدی دست زد و آن پیشنهاد ۹ مرحله ای برای توقف کارهای تحقیقاتی اتمی خود بود.

رد سریع پیشنهاد ایران

روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۲ می نویسد که ایران با پیشنهاد ۹ مرحله ای خود در خواست شماری از امتیاز نموده که نخستین آن برداشتن کامل تحریم اقتصادی است. این در خواست بر اساس افت سریع ریال و تظاهرات ضد دولتی در هفته گذشته بود.  در هرحال، دولت آمریکا با این پیشنهاد که در آن مانند گذشته دسیسه و فریبی بیش نبود، بی درنگ مخالفت کرد. در مورد شکست اقتصاد ایران در نتیجه افزایش میزان تحریم ها، خانم کلینتون گفت که کاهش ریال و دیگر نا به شامانی ها، تنها اشتباه و مدیریت نا درست ایران است و هیچگونه ارتباطی به کشورهای غربی ندارد.l

 • Salvatordali

  khoondam matnetoon ro , vali kheily satni negar bood. por az kineye siasy. energy e atomi az arzan tarin va behtarin ravesh hay e tolid e energy e, ba tavan e bala. energy e khorshidi 12% bazdehi dare, yani bara tolid e bargh e tehran bayad tamam e shomal e iran sarara az solar hay e khorshidi beshe, energy e bad khoob raveshy ast vali bazdehy e bala nadare va bishtar baray e manaken e door oftade az khat e tolid estefade mishe, mesl e jazire ha  ke be khat e sarasary bargh dastresy nadaran. sookhtan e zobale baes e tolid dood ziad mishe va bara moht e zist aslan dorost nist. bekhatre e hamin dalayel hast ke hame keshvarhay e sanaty e donya ke niaz be energy e ziad va arzan daran az energy e atomi estefade mikonan . kheily mamnoon

  • Shervan

   ishoon agar ham sathi matlab ro neveshtan, ama jaane kalam ro goftan va oon ham inke energye hastei natanha besarfe nist, balke por az khatar va aloodegi hast. man nemidonam shoma tahsilatetoon chie, ama man dar zamineye energy o sookhthaye bazyaftpazir dars khondam va behetoon migam ke energye hastei be hich onvan matloob nist.

   • هم میهن گرامی ام-نوشته و اظهار این نویسنده کاملن نادرست است. من سطحی ننوشتم. بلکه با اطلاعات دقیق و درست.  زیرا دارای تخصص و تحصیلات بالایی در کاربرد فیزیک  و تکنولوژی هستم.
    تهیه برق از انرژی اتمی بسیار گران و دارای مشکلات فراوان است. اگر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، و هلند نفت در اختیار داشتند هرگز به دنبال تهیه الکتریسته اتمی نبودند. این فرد اعتراض کننده یقیناً یا ناآگاه است و یا با هدف های خاصی انتقاد کرده است.

    با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

    • Gorbe

      ما تا حالا کلی پول به روس ها دادیم … این هزینه نیست؟
     نیروگاه ترمیم و نگه داری  نداره؟ … این هزینه نیست؟
     نیروگاه خرابی نداره؟ … این هزینه نیست؟
     نیروگاه از رده خارج نمیشه و آلودگی ها بمونه؟ … این هزینه نیست؟
     زباله های هسته ای را چه کار میکنید؟ … این هزینه نیست؟
     اگر مشکلی هم پیش بیاد جون مردم و نسل های بعد هم که به شما ربطی نداره … این ها هزینه نیست؟
     …………………………………
     شما فقط بمب اتم میخواهید … و وای به اون روز

 • Rohi_ta2010

  خواک تو سر نویسنده این متن بریزم که خواننده ها که ما باشیم رو احمق فرضض کرده.
  اخه احمق جان که ذهن مردم رو پریشون میکنی کی گفته تولید برق از انرززی هسته ای گران و خطرناکه؟
  پس چرا فرانسه  ۸۰% برقش از هسته ای یه؟
  اصلا چرا اونا بمب داشته باشن به ما زور بگن اما ما نداشته باشیم؟
  من خودو فوق لیسانس مکانیک تبیل انرژی هستم.همه حرفات چرته!

  • Shervan

   shoma behtare bad az foghe lisansetoon ye sikl ham dar reshteye adab o adabiat begirin.

  • Arta_artika

   هم میهن گرامی شما که خودتونو تحصیل کرده و من اینم و من اونم میدونی اولا ادبیاتت صفره و خیلی بی تربیت تشریف دارید دوما تازه اونها بعد زلزله ژاپن فهمیدن که فایده نیروگاه هسته ای بسیار کمتر از مضرات آن است تازه دارن به انرژی پاک روی میارن دوما اونها که نفت و گازی ندارن و این نیروگاه ها ماله دهه ها پیشه ولی مال ایران با تکنولوژی روسی و با عمر خیلی زیاد که به خطرش نمی ارزه جانم . حالا به قول خودت فوق لیسانس تبیل انرژی هستی که درستش تبدیل انرژیه نکنه تو همونی هستی که تو زیرزمین خونتون اورانیوم غنی میکنی شونصد درصد

  • Hajdfg

   پس مشکل جمهوری اسلامی بمب هسته ای هستش … ممن.ن برادر بسیجی که توضیح دادین

  • شما تنها یک سر سپرده رژیم جهل و جنایتی- شما هیچ نیستی، و کمترین اطلاعاتی هم نداری. بهتر است به سایت ما وارد نشوی. ما به مزدوران رژیم اجازه تفرقه افکنی و دروگ پردازی نمی دهیم.
   هم میهن خردمندی به نام  حقیقتگو، Haghighatgoدر پایین این صفحه به اراجیف امثال شما ها وابستگان به رژیم پاسخ داده است.

    سهراب ارژنگ

  • دوستدار مهندسین

   اشغال، اون مدرک مهندسی‌ را بذار در کوزه آبش را بخور. از کدوم سوراخی بهت مدرک دادند.
   تو حالیته یا ژاپنی‌ها که با یک زلزله و سونامی زیرش زاییدند و هنوز از زیرش در نیومدند. تو حالیته یا آلمانی‌ها که در آینده نزدیک چون مملکتشون را از سر راه پیدا نکردند از این انرژی شیطانی دست بر خواهند داشت.
   اغ مهنس چهارتا ماشین توی تهران راه میره هوای شهر دومین آلودگی جهان را داره، میخواهی‌ با زباله اتمی‌ چه کار کنی‌؟ فرانسه شاید خیلی‌ ***‌های زیادی خواست بخوره، شما حاضری قرقره کنید؟

  • H_naghola

   بعید می دونم شما با این سوادت سیکل هم داشته باشی!
   هزینه بر بودن انرژی هسته ای هم ثابت شده ولی شما تکلیف خودتو روشن کن، برای نداشتن بمب هسته ای جوش می زنی یا هزینه بر بودن برق هسته ای؟؟!!!

 • نامه به بز

  تا از این بزها داریم . حالمون از این بهتر نمیشه … 

 • Dhdh

  خوب فوق لیسانس احمق تر از اربابت فرانسه مگر نفت و گاز داره چقدر تو نفهم و سطحی نگری قربون گاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 • Kirtokossenanat

   آخه دیوس ها این جفنگیات چیه منویسین که افکار مردم ما رو مشوش کنید
  همتون یک مشت حروم زاده اید و از کمبود اطلاعات مردم سو استفاده  میکنید

  • Khamenei

    افکار مردم یا افکار جمهوری کثیف اسلامی  ؟ از ادبیات شما معلومه که حرامزاده کیه !

 • mehman

  متن بسبار سطحی است. ذخایر نفت و گاز ایران تا حداکثر ۱۰۰ سال دیگه کاملا خالی می شوند. انرژی باد، آفتاب، امواج دریا بازده بسیار کمی دارند. هیچ انسان عاقلی نباید به خاطر ترس از مردن خودکشی کنه. راه حل عملی ایمن سازی راکتورهاست نه اینک کلا صورت مسئله رو پاک کنیم و بگیم انرژی هسته ای خطرناکه! کسی که به هر دلیل با یک سیستم مخالفه نباید چشمش رو به الفبای صنعت ببنده.

  • Pasha

   من چون مربوط به کارم هست باید جواب شما را بدم و با کمال احترام بگم که شما در اشتباه هستید. اول اینکه ایران با رشد صنعتی کژدار و مریض همین الان هم حساب کنی تا ۱۰ یا ۱۵ سال دیگه خود وارد کننده انرژی میشه. یعنی یکی به نفع شما گفتم. ولی این از طرف دیگر به این معنی است که باید از نیروی خورشیدی و بادی  استفاده کنیم. و مطلب دیگه اینکه بازده این انرژی ها طی ۲۰ سال گذشته بهبود یافته و این انرژی اگر ۵۰ سال گذشته قابل استفاده نبود ولی الان کاملا قابل استفاده است. به خصوص انرژی خورشیدی در ایرانی که تابش خورشید شدید است. در حالی که اروپا همیشه ابری و سرد و نمور است و این امکان برایشان مهیا نیست. دوم اینکه تاسیسات اتمی ثابت شده واقعا پر خرج و پر خطر هستند. شما را حواله به میدم به گزارشی که بعد از انفجار اتمی ژاپن بر اثر سونامی در اروپا تهیه شد. این گزارش نشون داد ۸۰ درصد راکتورهای گسترده در اروپا مشکلی ایمنی و خطر بالقوه فاجعه اتمی را دارند. سومین نکته و مهم ترین نکته اینکه حتی اگر فرض کنیم بشه نیروگاه ایمن ساخت نباید از یاد ببریم که برنامه اتمی ایران هزینه هایش، هم هزینه سیاسی و هم هزینه ساخت نیروگاه و هم هزینه اقتصادی ناشی از تحریم، چنان زیاد شده که از سر به فلک میزند. فقط ساخت نیروگاه بوشهر تا حالا چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار خرج داشته. یعنی ۱۰ برابر هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مشابه در کشور اسپانیا و آمریکا. هزینه سیاسی و تحریم هم که به کنار. کشوری که میتونست از ۱۰ اقتصاد اول دنیا باشه الان درگیر سیر کردن شکم خودش هست.

  • دوستدار مهندسین

   جل الخالق. این‌ها را از کجا میارن ؟
   عامو یادگار، تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی‌‌بره ؟ رآکتور را بلدی ایمن سازی کنی‌ اما راندمان انرژی با‌د، خورشیدی را بلد نیستی‌ بالا ببری ؟ 
   مشتی‌ ماشالا، که بارت شیشه و سنگه، الان در آلمان که زیاد هم معروف به هوای صاف و آفتابی نیست، با همین راندمان پایین بقول دانشمندی مثل شما، با دوتا صفحه خورشیدی یک خانوار نه تنها برق مصرفی کل سال را در میاره، بلکه اضافه تولیدش را میفرسته شبکه اصلی‌ ( حالا دندان‌هات را بذار رو هم یه دفعه زبانت را گاز نگیری، تلف بشی‌ ) پولش را هم میگیره میریزه به حساب بانکیش.

 • Koroushe/saghir

  با این مقالت یه پاتو گذاشتی بر روی گور کورش و اون یکیو رو خلیج تنگ و ریدی به شعور تمام توله های کورش که ۲۵۰۰ سال دیگه هم تمیز نشه   (نفهمی حق مسلم ماست)

 • Haghighatgo

  لطفا” تحصیل کرده ها و یا اونهائیکه بلاخره تونستید کامپیترتون رو روشن کنید و بیفتید تو اینترنت و فحاشی ها و بی تربیتی هاتون رو که تو صف نانوائی و قصابی و اتوبوس به هم دیگر می کنید و لگد و سیلی بهم میزنید ….حالا در فضای مجازی اینترنت مشغول کتک کاری و فحاشی هستید …من مهندسم …من کارشناسم ….من فوق لیسانسم ….من فقط میدونم که این انرژی بده یا خوبه …..از کی تا حالا جماعتی که مغزش درست افکار موشی و سوسکی و کرتینی و مارمولکی و زنبوری و بطور کل افکار حیوانات موذی و سمی و زهر آگین در مغزش داشته و داره و خواهد داشت به نیروی برق نیاز داره ؟؟؟؟؟؟؟!!!! …بلکه باید با یه لنگه کفش این حیونات و حشره های مذی رو به دیوارتاریخ چسبودنشون و اصلا” حیف الکترون نباشه که مثلا” از طریق سیم داخل خونه احمدی نژاد و خامنه ای بشه که این حیون ها و ده ها میلیون بی غیرت و هالو و چارقت چادری تازی پرست موقع بلعیدن چلوکباب در تاریکی دوره سفره ننشینن !!! …نیروی برق از برای اونهائی که تو کشورهای صنعتی اون دستگاه ها و ابزارهای عجیب غریب میسازند که الیته بدون کمک ” پراید سواران و پزو سواران  و مفاتیح خوانان و مهندسان و فوق لیسانس ها ایرانی ” …ایرانی چه مورده فهم و شعور و انسانیتی داره که تقاضای انرژی این جوری و یا اون جوری هم می کنه …فرانسوی ها دارن چرا ایرانی ها نباید داشته باشن ….؟؟فرانسوی حداقلش ۸۰درصدش “آدمه”  ولی در ایرانی ۸۰ درصدش حیونه و اونم حیون زهر دار….یه نمونش هم بنده !!!!

 • solar energy lover

  برادر گرامی-من هم فوق تبدیل انرژی هستم.بازده کلکتورهای گرمایی-که برای گرمایش و سرمایش استفاده می شن-به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می رسه که عالی هستش.ضمن اینکه سوخت هسته ای علاوه بر درگیری های سیاسی که بر سرش هست-و با این وضعیت ادامه نیز خواد یافت به خاطر وجهه خراب ایران در دنیا-بسیار سوخت کثیفیست و دفن زباله های آن مستلزم هزینه و رنج بسیار.بشر ناچار است به سمت سوختهای پاک پیش رود چه اکنون چه ده سال بعد چه صد سال دیگر.گذشته از اینها  اکنون نه ما سوخت پاک داریم نه هسته ای چکار باید کرد؟؟؟
   

 • Majid

  نیازی نیست تحصیلات دانشگاهی داشته باشی که بدونی انرژی هسته ای بسیار گران قیمت خطرناک و من که حتی دیپلم نگرفتم هم با کمی مطالعه می دونم انرژی هسته ایی چه خطرات و هزینه های گزافی داره ! همچنین برای استفاده و به کار گیری اون همیشه نیاز به متخصصین  در سطح عالی هست .
  تا اونجا هم که می دونم قرار هست بعضی کشورها تا سالهای بعد نیروگاهای هسته ای خودشون رو تعطیل کنن

  • نوکر آقا مجید گًل

   در بست نوکرتم.
   قربون آدم چیز فهم. 

 • Tohid

  یه سوالی از حضار داشتم!!

  می گن امریکا ۱۰۰۰ تا بمب اتم ذخیره کرده !!
  می گن امریکا با بمب اتم چندتا شهر ژاپن رو با خاک یکسان کرده!!(که نشون میده خیلی متمدنه)
  می گن  سوخت هسته ای فقط برای تولید برق نیست!
  می گن با انرژی هسته ای می شه آب دریا رو شیرین کرد
  میگن با انرژی هسته ای می شه خیلی از دارو ها رو تولید کرد!!
  میگن امریکا نتونسته اثری از ساخت بمب اتم تو ایران پیدا کنه
  میگن آژانس هر چند وقت میاد ایران تا ببینه آیا ایرانیا تو کار ساخت بمب هستن یا نه ولی هنوز چیزی پیدا نکردن

  میگن …………….

  میگم اینایی رو که میگن راست میگن؟اگه راست میگن که میگن انرژی هسته ای خوبه پس چرا میگن نباید داشته باشیم؟

   

 • Mahinazizi1

  JANA  SOKHAN  AZ  ZABAN  MA  MIGOIY!!