رژیم گداپروراسلامی، با ترفندهایی جوانان بیکار را مجبور به ازدواج می کند ۱۶

امروزه کنترل جمعیت در جهان یکی از راههای سرمایه گذاری است. زیرا با جمعیت کم می توان به بیشتر نیازهای جامعه عمل پوشاند. در حالی که در کشورهای افسار گسیخته و پر جمعیت، نظم و ترتیبی در روند اجتماع دیده نمی شود، دولت ها پاسخگوی نیاز کودکان، نوجوانان، جوانان، و خانواده های آنان نیستند و جامعه به سوی بی برنامگی، به هدفی، فقر و تنگدسی، و ناکامی کشیده می شود.

از زمانی که زنی باردار می شود، نیاز به شرایط جسمی و روانی ویژه ای دارد تا بتواند دوران بارداری را با آرامش و سلامت بگذراند و نوزادی تندرست به وجود آورد. دوران شیرخوارگی، آموزش در خانه، کودکستان، دبستان، و آموزش های بعدی، همراه با نیازهای بهداشتی و مادی یک نوع سرمایه گذاری بزرگ است که باید باشرکت و همکاری خانواده و دولت انجام گیرد. بنا براین، هم دولت و هم خانواده، هردو وظیفه سنگینی در رشد جسمی و روانی یک نوزاد دارند. هرکدام از این ویژگی ها نادرست و حساب شده نباشد، پیامد آن به وجود آمدن افرادی ناآگاه، بی دانش، و بدون حرفه و فن، و شاید هم همراه با مسائل روانی و کمبودهای درونی باشد.

نوزاد ۲ رزه را که در خیابان رها می کنند، دلیل بر چیست؟. آیا پدر و مادر نادان خود را مسئول سرگردانی و آینده تاریک این نوزاد نمی دانند؟. آیا آخوند بی وجدان که جوانان سرگردان و بدون هرگونه درآمد و یا آمادگی فکری تشویق به ازدواج و بچه دار شدن می کنند، در بیچارگی ، درماندگی، و سرگردانی این نوزادان  در خود احساس شرم و حیا نمی کنند؟.

نوزاد ۲ رزه را که در خیابان رها می کنند، دلیل بر چیست؟. آیا پدر و مادر نادان خود را مسئول سرگردانی و آینده تاریک این نوزاد نمی دانند؟. آیا آخوند بی وجدان که جوانان سرگردان و بدون هرگونه درآمد و یا آمادگی فکری تشویق به ازدواج و بچه دار شدن می کنند، در بیچارگی ، درماندگی، و سرگردانی این نوزادان  در خود احساس شرم و حیا نمی کنند؟.

خمینی، آخوندی که تا ۳۴ سال پیش با روش گدایی و سربار دیگران بودن از برکت صدقه و خیرات امت خردباخته و شماری بازاری سودجوی زندگی کرده بود، همین که پایش به ایران رسید بدون کمترین دانشی، مردم را به زاد و ولد و تولید فرزندان بیشتر تشویق کرد. یک برداشت سطحی و غلط آخوندها، این کلاهبردان جامعه این است: ” هرآن کس که دندان دهد، نان دهد”. این چکامه بسیار بی مورد و نادرست است که می تواند کشوری را به دریوزگی و گدایی کشاند.
بر اساس این اندیشه نادرست، جمعیت ایران از ۳۰ میلیون که آنهم با نبودن درآمد، کار و شغل ضروری برای جوانان، نسنتاً زیاد بود، ۲/۵ برابر شد، و به حدود ۷۵ میلیون کنونی رسید.

ما در گذشته طی بررسی هایی مقاله ای در این زمینه نوشتیم که چگونه شماری از کشورهای اروپایی، با جمعیت کم خود به طور حساب شده توانسته اند افرادی شایسته دارای همه گونه مزایای اجتماعی، شغلی، آموزشی، و خانوادگی پرورش دهند. کشورهای آن چنان پیشرفته که در آن ها دغدغه و نگرانی بسیار کم و ناچیز است.

در برابر آنها، کشورهای پرجمعیت مانند هندوستان، چین، بنگلادش، و پاکستان را می توان نام برد که بیشتر مردم تا میزان ۸۰-۹۰ در صد جمعیت آنها در تنگدستی و فقر کامل به سر می برند. هندوستان کشوری است با جمعیت حدود ۱۱۰۰ میلیون نفر که می توان گفت شاید صد میلیون نفر آن زندگی می کنند. در حالی که یک میلیارد جمعیت دیگر در فقر مطلق، بدون خوراک، بهداشت، و هرگونه آینده ای زنده هستند ولی زندگی نمی کنند. باید این نکته را نیز بیاد آورد که هندوستان از بزرگترین کشور دموکراسی جهان است. در آمد توریستی این کشور به تنهایی، مشکلات زیادی از مسئولیت دولت را در برابر مردم کم کرده است.

فقر و درماندگی موجب افسردگی، نگرانی، اختلافات خانوادگی، تولید فرزندان روانی، و سرانجام جدایی و طلاق است.

فقر و درماندگی موجب افسردگی، نگرانی، اختلافات خانوادگی، تولید فرزندان روانی، و سرانجام جدایی و طلاق است.

حرکت ملت های فقیر به سمت خرافات دین

کشورهایی که به سوی جمعیت زیاد می روند، خواه و ناخواه فقر، بیکاری، نا آگاهی و بی دانشی، مردم را در بر می گیرد. اندیشه درست را از مردم می زداید. اضطراب و دل آشوبی، نا امیدی، و ترس از آینده تیره و تاریک بر مردم چیره می شود. اینجاست که ملت سرگشته و نا توان به خرافات و اوهام مذهبی پناه می برند، و برای آینده ای که هرگز نخواهند داشت در رؤیا و خیال، مجسم می کنند. بر این اساس می بینیم که کشور هندوستان، کشور هزار دین و هزار آیین است. در هرکوچه و گذری پرستشگاهی با تندیسی از خدای تصوری دیده می شود. یک میلیارد جمعیت هندوستان سرگرم هزاران خدا و مرشد و رهبر دینی اند. با گرسنگی و فقر دست بگریبانند، و صسد میلیون دیگر از سرمایه داران، مالکین، و دولتمردان به چپاول و غارتگری سرمایه های ملی می پردازند.

ملت فقیر، ثروتمندان و حاکمان خود را در امان می گذارد.

کشورهایی که در آن خرافات دین و مذهب حکومت می کند، مردم رفته رفته تلاش و کوشش و آموختن خود را از دست می دهند و به موجوداتی بی اندیش و بی خرد و دنباله رو تبدیل می شوند. در چنین اجتماعاتی ثروتمندان و دولت مردان در آرامشند و انتظار شکوه و شکایت از مردم، و یا تظاهرات و انقلابی نخواهند داشت. ملت چنین کشورهایی به ” ملت نجیب و کم آزار” نام گرفته و میزان ظلم پذیری و زیر بار زور و دیکتاتوری رفتن آنها بالا می رود. کشورهای مذهبی جهان، از کاتولیک های آمریکای جنوبی گرفته، تا کشورهای آسیایی، هند، پاکستان، ایران، و عربستان سعودی از اینگونه اند. چنانکه کشور مذهبی ایران ۱۴۰۰ سال است که دستورات جنایت بار بیابان گردان عربستان را تحمل می کند، و خم به ابرو نمی آورد.

دختر بچه ای که از دامان مهر و محبت و کمک های مادی و روانی خانواده به دور ماند، در این سن دست نیاز به سوی مردم دراز می کند. آینده این دخترک چه چیز می تواند باشد؟. آیا  به راه فساد و بد کشیده نخواهد شد؟، و یا ناچار است دست دعا به سوی قبر آخوند ها ( امام زاده ها) دراز کند؟. شما به ما بگویید سرنوشت او به کجا می انجامد؟!.

دختر بچه ای که از دامان مهر و محبت و کمک های مادی و روانی خانواده به دور ماند، در این سن دست نیاز به سوی مردم دراز می کند. آینده این دخترک چه چیز می تواند باشد؟. آیا  به راه فساد و بد کشیده نخواهد شد؟، و یا ناچار است دست دعا به سوی قبر آخوند ها ( امام زاده ها) دراز کند؟. شما به ما بگویید سرنوشت او به کجا می انجامد؟!.

نامیدن قبر آخوندها به عنوان امام زاده و ساختن مسجد بیشمار

بر این اساس، رژیم اسلامی در این سه دهه با تبدیل قبر آخوندها به عنوان امامزاده، و ساختن شمار زیادی مسجد، حسینیه، و تربیت چندین هزار آخوند کلاهبردار که بتوانند در شستشوی مغزی اجتماع سهم داشته باشند، بر کشور و مردمان ما از هر جنبه تسلط و دیکتاتوری خود را کامل کرده است. بدیهی است هرچه ملت فقیر تر، گداتر، درمانده تر باشد، هجوم و توسل آنان به قبر مردگان و یا امام زاده ها یعنی دکان درآمد آخوند بیشتر می شود.

خامنه ای، دنباله رو خمینی در ساختن امتی گدا و خرافاتی

در اینمورد، خامنه ای نیز تاکنون چندین بار در آزاد گذاشتن زاد و ولد سخنرانی کرده، و به نوکران خود در دولت، و مجلس سفارش نموده که به تشویق مردم در ازدیاد جمعیت بپردازند. روزنامه جوان ۲۷ مهر ۱۳۹۱ از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می دهد که راههای تشویق برای افزایش نرخ باروری، زاد و ولد بیشتر پیدا کنند. آیا  دستور زاد ولد بیشتر دادن، جوانان  بیکار و سرگردان را ناچار به ازدواج نمودن، به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز است، و یا شورای ازدیاد گداپروری؟!.
برخی از این تشویق ها اینگونه است:

دادن هرگونه مزایا برای افزایش شمار بیکار و گدا در کشور

‫”‬- پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی؛ برای فرزند اول والدین زیر ۲۵ سال نیم سکه، برای فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک و نیم سکه، برای فرزند دوم والدین ۲۵ تا ۲۹ سال نیم سکه، فرزند سوم یک سکه و فرزند چهارم یک و نیم سکه، برای فرزند سوم والدین ۳۰ تا ۳۹ سال نیم سکه، فرزند چهام یک سکه.

ـ حق عائله‌مندی در کلیه قوانین ‌و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد.

ـ خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌توانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز زیر بهره‌مند شوند:

۱ـ دریافت وام خرید مسکن به میزان دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با باز پرداخت ۳۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن.

۲ـ دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ـ ۱۵۰ مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل ۱۵ سال سکونت در آن به استثنای کلان‌شهرهای کشور.”

پیامد این زناشویی های فرمایشی چیست؟

آیا این رشوه و شکلات دادن به دست جوانان، کافیست که آنان را وادار به ازدوج غیر ضروری و نامناسب کند؟. برای یک جوان، اعم از دختر، یا پسر، نخست داشتن شغل و در آمد کافی و آشیانه ای برای زندگی کردن نیاز است. آنگاه یک دختر و پس پیش از پذیرفتن مسئولیت زناشویی، باید پیش بینی کنند که آیا از دیدگاه مادی و معنوی آمادگی پرورش و تربیت فرزند، و یا فرزندانی خواهند داشت؟. جوانی که به هردلیل سربار خانواده خود است، چگونه می تواند در این راه پر پیچ و خم گام بردارد. بی تردید، پیامد این ازدواج های دستوری و ولایتی،  طلاق و جدایی به دلیل فقر و اختلافات پیش بینی نشده، و تولید فرزندان درمانده، و ناتوانی است که مرید آخوند، و مشتری دائمی امام زاده و مسجد خواهند بود، و یا در پوشش بسیجی به آدم کشی و آزار دیگران می پردازند.

طلاق یک پدیده نو در رژیم اسلامی که به دلیل ازدواج های ناموزون، روز افزون است.

طلاق یک پدیده نو در رژیم اسلامی که به دلیل ازدواج های ناموزون، روز افزون است.

صافی گلپایگانی چه دامی برای جوانان سرگردان کشورمان گسترده است؟

آخوند صافی گلپایگانی نیز به دنبال خامنه ای ارباب و ولی نعمت خود فرمودند:”…از عبادات بسیار بزرگ، سعی در ازدواج پسر و دختر و بنیادسازی و تشکیل عائله است که این کار خدمت به امنیّت جامعه می‌باشد.
اینجانب با اطّلاعاتی که دارم این روی‌گردانی از ازدواج را بسیار خطرناک می‌دانم. در اسلام، سعادت جوان، ‌سعادت خانواده، ‌سعادت پسر و دختر در این است که این سنّت حسنه را به تأخیر نیندازند و از این همه مصالح، منافع و دفع مفاسد چشم‌پوشی نکنند.این کم نیست و خیلی بالا و با معنی است که می‌فرماید: «هر کس ازدواج کند، نصف دین یا دو ثلث دین خود را مالک شده است.»اولیاء دین، بزرگان، مصلحان و خیرخواهان عالم بشریّت که این همه سفارش به افراد نموده‌اند اهمّیت موضوع را در نظر داشته‌اند.”

این آخوند جوانان را به زنبارگی و هوسبازی امام حسن تشویق می کند. و از آن چه گذشت به سیاست موزیانه آخوند پی می بریم که: هرچه جمعیت بیشتر، ملت گداتر، و دکان رزق و روزی آخوند پر رونق تر.

 • Persian boy

  بهترین راه برای جلوگیری از استثمار یک انسان دیگر، چه در ایران چه در هر کجا،ازدواج نکردن وبچه نیاوردن است.

 • Din

  Behtarin rah baraye jologiri az faghr va badbakhti ridan be heykaleh sarane jombori islami va akhondah ast hamvatan,berinid be eslam va ketabesh va din

 • Atosa-bezar

  هزینه اى که از قبال ازدواج و رابطه با محارم و تولد فرزندان عقب مانده و بیمار به جامعه تحمیل میشود به مراتب بشتر از اسلامیون است

  • دست از چرند گویی بردارید. اگر آمار درستی دارید با مأخذ و تاریخ آن بیان کنید.

 • Atosa-bezar

  داریوش بزرگ در سال نخست پادشاهی خود و به گفته خودش مجموعاً ۱۲۰٫۰۰۰ نفر را قتل‌عام کرد و تعداد دیگری را به دست انواعی از شکنجه‌ها سپرد و یا در تخت‌جمشید آنان را بر روی تیرهای تیز نشاند. به همین ترتیب و به گفته شخص داریوش، اقوام گوناگونی (و از جمله مادها، ایونیان، خوزیان و سکاییان) به دلیل تلاش برای کسب استقلال از حکومت هخامنشی و حاکمیت بر سرنوشت خود و یا به دلیل اینکه اهورامزدا را نمی‌پرستیدند، سرکوب و شکنجه و قتل‌عام شدند.

  • خانم طرفدار تازیان، این مقاله چه ربطی به داریوش بزرگ دارد. شما که با تاریخ و فرهنگ ایران دشمنی دارید و گهگاه در سایت ما پارازیت ول می کنید چرا به دروغین نام آتوسا برخود گذاشته اید. چرا نام واقعی اتان که احتمالن صغرا بگم و یا رقیه سلطان است استفاده نمی کنند.  وانگهی شما این آمار نادرست و افترا گویی را از کجا می گویید. قدری انصاف داشته باشید. مشکل ما تازیان و وابستگان آنهاست. داریوش در زمان خودش میان دیگر شاهان بهترین بود و جنایتی هم نکرد. سهراب ارژنگ

   • Atosa-bezar

    همانطور که براى پى بردن به ماهیت خشن اسلام کل آیات قران را باید خواندکتیبه هاى به جا مانده و قوانین زرتشت و موبدان هم از امر مستسنى نیست. انسان محکوم به گوسفند بودن نیست اگر شما فکر میکنید حتما باید کسى را پرستید حالا به محمد کورش یا هر کسى آزاد هستید. اون نوشته هاى من در متن بالا مربوط به کورش دقیقاً از متن کتیبه هاست

    • Sohraab ArJang

     بی تردید شما یکی از وابستگان رژیم، و یا یکی از خردباختگان رژیم اسلامی هستید. ما را با شما سر و کاری نیست. ما به تاریخ و فرهنگ خود ارج مینهیم و حاضر نیستیم هریاوه ای را بشنویم. تاریخ زمان کوروش و داریوش و خشایارشاه را باید با جهان خون آشام آنروز و جنایت کارانی مانند نبوپولسر از کلده و آشور مقایسه کرد تا ببینی آنها در حقیقت پیامبرانی بودند که در زمان وحشیگری انسان ها کارهای انسانی بزرگی انجام دادند.
     ۱۰۰۰ سال بعد عرب پابرهنه ای بنام محمد آمد و جهانی را به خون و جنایت کشاند. اگر بازهم بخواهید طفره رفته و چیزهای نادرست بنویسید، ناچاریم شما را از سایت خود را حذف کنیم- سهراب ارژنگ

    • بی تردید شما یکی از وابستگان رژیم، و یا یکی از خردباختگان رژیم اسلامی هستید. ما را با شما سر و کاری نیست. ما به تاریخ و فرهنگ خود ارج مینهیم و حاضر نیستیم هریاوه ای را بشنویم. تاریخ زمان کوروش و داریوش و خشایارشاه را باید با جهان خون آشام آنروز و جنایت کارانی مانند نبوپولسر از کلده و آشور مقایسه کرد تا ببینی آنها در حقیقت پیامبرانی بودند که در زمان وحشیگری انسان ها کارهای انسانی بزرگی انجام دادند.۱۰۰۰ سال بعد عرب پابرهنه ای بنام محمد آمد و جهانی را به خون و جنایت کشاند. اگر بازهم بخواهید طفره رفته و چیزهای نادرست بنویسید، ناچاریم شما را از سایت خود را حذف کنیم- سهراب ارژنگ

     • Atosa-bezar

      تو که هر روز منو حذف میکنى این بار هم روش، اینجا دیگه اخره خطه باید بکشید پایین.شعور جهانى آبله را براى همیشه از بین برد براحتى میتواند شورت کورش و محمد و طرفدارنش را بکند

  • Ir

    دهن گشادتو ببند بسیجی ساعت مزد بگیر.تاریخ رو تحریف میکنی به فکر عمه بزرگوارتم باش

  • آمی

   گیرم که درست. چه ربطی به

   موضوع داشت سرکار خانم؟

 • فقر یک وازه است در میان دیگر وازگان اما برای ان فردی که مزه تلخ فقر راکشیده فقر را معنی میکند تمام معانی بد و وحشتناک معنی فقر است فقری که در ایران گسترش یافته ارمغان ج ا است

 • Cap_ramezani

  اسقوط روز افزون ارزش ریال در برابر ارزهای سایر کشورها باعث شده مردم در تنگ نا قرار بگیرند خانواده های هستند که حتی نمیتوانند غذای کافی تهیه کنند ولی مسولین فقط به صحبت کردن اکتفا میکنند و وعده میدهند ولی کاری صورت نمیگیرد قدرت خرید مردم به صفر رسیده ولی خبری نیست چون اقایان که مشکل ندارند همه چیز برایشان مهیاست جوانان مردم  بیکار و سرگردان و سرخورده در جامعه چه باید کرد خدا میداند 

 • Khiale Berahne

  متاسفانه مردم ما واقعا خرافاتین دیروز مهمانی یکی از اشنایون بودم که اون خانم گفت یه برنامه در تتلوزیون دیده داره نسل شیعه منقرض میشه زیرا مردم بچه نمیارن من تعجب کردم ….

 • Behrooz-bruce

  بیچاره جوان ایرانی برود زنا بکند شلاقو حبس و جریمه میشود تجاوز بکند اعدام میشود جلق بزند مریض میشود و بالاخره اگر ازدواج کند به استضعاف و دیوزگی کشیده میشود! این سرنوشت ملتی است که داعیه دار هزاران سال فرهنگ و تمدن است؟!!