رژیم اسلامی باهر نیرنگ و ترفندی، به شستشوی مغزی و گمراهی جوانان می پردازد ۲

آخوندها، یا این دکانداران دین که از چند سده پیش تا کنون بر گرده مردم ایران سوارند و به مفتخوری پرداخته اند، با کلک و خردزدایی از مردم ساده دل و ناآگاه، در سال ۵۷ سرنوشت کشورمان را به دست گرفتند و در این سه دهه مردم را خاکستر نشین نمودند. همه حیله گری و زدو بند این رژیم برای جاودانی کردن و بقای خود بوده است و بس. آنها انتظار داشتند نسل جوان ایران که نزدیک به ۶۷٪ جمعیت ایران را می سازد، کورکورانه برده و مطیع آنان شوند. ولی تجربه نشان داد که رؤیای آنان نقش بر آب گشت. زیرا جوانان از خیزش سال ۸۸ تا کنون نشان دادند که آخوند حیله گر را شناخته اند، و دیگر حنای این گروه خودکامه و متجاوز رنگی ندارد.

بردن یک مشت بچه به مجلس آخوندی و شعار دادن یک مشتر مزدور خردباخته در مجلس آیا سشتشوی مغزی این کودکان معصوم نیست؟.

بردن یک مشت بچه به مجلس آخوندی و شعار دادن یک مشت مزدور خردباخته  به عنوان نماینده در مجلس، آیا شستشوی مغزی این کودکان معصوم نیست؟.

البته این رژیم حیله گر و مزور از پای ننشسته، و تا کنون برای به کیش خود در آوردن نوجوانان و جوانان، ترفند های زیر را به کار برده است:
۱-گول زدن نوجوانان، با دادن موتورسیکلت و تفنگ دستی بدانان، هزاران نوجوان چشم و گوش بسته را سال هایی چند دربرابر توپ و خمپاره عراق قرار دادند و یا به روی مین بردند و آنان را به خاک و خون کشاندند. آنگاه یک وصیت ساختگی از سوی هرجوان به خاک غلتیده بر مبنای وصف سجایا و کرامات امام و رفتن به بهشت و مانند آن تهیه کرده و به مادر و پدران داغدار هرجوان دادند.

گزینش خیانتکاران ضد ایرانی بنام وزیر آموزش و پرورش

۲- وزیران آموزش و پرورشی که در این سه دهه به کار گمارده شدند، مأموریت داشتند تا به شستشوی مغزی کودکان، نوجوانان بپردازند، و آنان را به خدمت آخوندها در آورند. به طوری که کورکورانه گفتار دنباله رو آخوند بوده، از خود هیچگونه اراده و تصمیم گیری نداشته باشند. روش دیگر این که همه ساله شماری از این نوجوانان را به اردوهایی تابستانی آنهم با هزینه زیاد فرستاده، و می فرستند تا در برنامه های خردزادیی که از پیش برنامه ریزی شده، و آنان را وابسته به آخوند و باورمند خرافات مذهبی کنند.

نوجوانی با کلاشینکف در جنگ عراق. آیا چند تن از هزاران نوجوان مانند این از کشتارگاه خمینی جان سالم در بردند؟

نوجوانی با کلاشینکف در جنگ عراق. آیا چند تن از هزاران نوجوان مانند این  از کشتارگاه خمینی جان سالم در بردند؟

۳- فرستادن جوانان به جایگاههای مذهبی مانند مشهد و قم، و یا بیرون کشور مانند کربلا، سوریه، و مکه نیز راه دیگری در گمراه کردن و گول زدن این جوانان است.
۴- استخدام و به کارگماردن جوانانی که توانسته اند سر سپردگی و مزدوری خود را نشان دهند به عنوان سربازان امام زمان، و یا بسیجی های ضد مردم و آشوب برانگیز جامعه، روش دیگری از شستشوی مغزی جوانان است.

۵- از مکان های مذهبی که بگذریم، و اردوهای تابستانی را پشت سرگذاریم، رژیم راه دیگری برای خردزدایی و تحمیر جوانان در پیش گرفته که آن فرستادن آنان به مناطق جنگ میان ایران و عراق  است. جنگی که با تحریک خمینی آغاز شد، و با دنبال کردن آن، به شکست واقعی ایران و از بین رفتن چند صد هزار جوان و سرمایه هنگفتی پایان یافت.

همانگونه که می دانیم در فرستادن جوانان به مناطق جنگی در سال ۷۶  تعداد ۶ نفر ازدانشجویان نخبه کشته شدند. و در فرستان دانش آموزان به مناطق جنگی به تازگی به عنوان “راه نور” نیز، ۲۶ نفر از دانشجویان به دلیل واژگون شدن اتوبوس جان خود را از دست دادند.

آخوند مشهدی، هنگامی که به آیینه نگاه می کند چهره شاه را در خود می بیند.

آخوند مشهدی، هنگامی که به آیینه نگاه می کند چهره شاه را در خود می بیند.

برنامه ریزی رژیم برای آینده

در آغاز انقلاب خمینی با تکیه به این مثال مسخره و بی محتوای؛ “هرآن کس که دندان دهد، نان دهد”، به امید آن که بر نوزادان و نسل جدید تسلط داشته باشد، مردم را تشویق به داشتن فرزندان بیشتر نمود. تا آن جا که جمعیت ایران از ۳۶ میلیون در سال ۵۷، به ۷۵ میلیون کنونی رسید. ولی این نکته بدیهی است که رژیم در گمراه کردن همه جوانان سوای شماری که به مزدوری خود در آورده، نتیجه چندانی نگرفته است. و با توجه به این که روز به روز بر دامنه اعتراض و فریادهای ضد رژیم بیشتر شده و بالاتر می رود، رژیم در حال فروکش و سرنگون شدن، به شگرف و ترفند دیگری دست زده است، و آنهم افزایش جمعیت کشور از ۷۵ میلیون تا ۱۵۰ میلیون است.

رژیم بر این باور است که در پرورش و تربیت نسل کنونی به دلخواه خود کوتاهی کرده است. ولی اکنون با برنامه ریزی گسترده و وسیع بر آنست تا بر نوزادان از هنگام زایش تسلط داشته با شد و بتواند در مراحل کودکستان، دبستان تا دانشگاه سرنوشت نوجوانان و جوانان را آنچنان به دست گیرد که همگی نوکرانی بی مغز و شعور، و دربست در اختیار منویات و خواسته های آخوندها باشند.

به دنبال این راه سراپا خیانت و دشمنی به حال مردم ایران و در راستای خودکامگی و زورگویی رژیم، خامنه ای در یک سخنرانی دستور داد تا از هرگونه جلوگیری از تولید مثل خود داری شود، و همه نوکران خود را در بخش های گوناگون کشور واداشت که به جای جلوگیری از زایمان، مردم را به داشتن نوزادانی بیشتر تشویق نمایند. حتی برای شمار نوزادان هرچه بیشتر، جایزه های بزرگتری معین نمود.

شستشوی مغزی جوانان به وسیله خامنه ای

خامنه ای هیچ فرصتی را برای شستشوی مغزی جوانان و بانوان، و آنان را به گمراهی و خرافات کشاندن کوتاهی نمی کند. ملای مشهدی به خوبی می داند که مردم تحصیل کرده و افراد در سن متوسط و بالا، با حقه بازی و شالاتانی آخوند آگاهی کامل دارند و به گفته های او به تلخی می خندند. بنابراین، همانگونه که یک شیر و یاپلنگ به دنبال ضعیف ترین شکار خود  در میان آهوان و گوزن ها، بچه های آنان ویا زخمی و لنگان ها را بیشتر شکار می کنند، خامنه ای نیز شکار خود را از میان نوجوانان و زنان ناآگاه و بی مطالعه انتخاب می کند.

تکلیف مردم در برابر این خواست ضد ملی رژیم چیست؟

اکنون که هدف های پلید و موزیانه رژیم روشن شد، وظیفه همگان آنست که در خلاف خواسته شیطانی رژیم عمل کنند. نخست آن که خانواده ها نباید گول تبلیغ رژیم بخورند و در برابر جایزه های رژیم دچار وسوسه شده، نسلی بیکار، بی هدف، و بدون هرگونه آینده ای بر جامعه بیفزایند. دیگر این که، خانواده ها باید کنترل فرزندان خود داشته باشند. باید آنان را از شرکت در هر مجمع و جایگاهی که رژیم پیشنهاد نموده، و یا دستور می دهد اعم از شرکت در سمینارها، گشت و بازدیدها، زیارت رفتن، و مانند آن خود داری کنند.

 • Haghighatgo

   این عمل توسط ملاها و آخوندگ ها اجرا نمیشود…بلکه توسط اربابانشان با موهای بور و چشم های آبی و سبز که در اروپا و امریکا ساکن هستند و تمام کره زمین رو قطعه قطعه کرده و آنها را مایملک و جزء مال و منال خدا دادی حضرت مسیح و یهود می دانند ….ملاها که گماشته شان هستند …غربی ها عملشان و طرز فکرشان در جهان خواری امپریالیستی بسیار بسیار فراتر از نوشته هائی است که در کتاب ها و فیلم ها خوانده و دیده شده و میشود…یه نمونه بارزش ماجرای افغانستانه که میلیون ها مردم افغانستان را از درس و مدرسه و علم و دانش و فرهنگ بدور کردن که تبدیل به سگ های هاری کردن که پاچه روس ها را گاز بگیرند و بعنوان قدرشناسی چند دلاری ” چند تکه استخون” هم برایشون پرت کردن رو زمین ….روس ها از افغانستان بیرون رفتند ولی ملت افغانستان که زمانی آقائی میکردن تبدیل شدن به آوره ها و گداها و گرسنگان و وحشیان و انگشت نمایان تروریست شدند !!!!در برنامه امپریالیست نژاد پرست مافیائی دول غربی ها هرگز اجازه به ثمر رسیدن و ایجاد شدن حکومت سواددارن و فرهنگ داران و محافظان حق و حقوق مردم کشورهای جهان سوم را نمی دهند و در صدد هستن تمامی حکومت های کشورهای جهان سوم رو هم تبدیل به حکومت فجایع دینی و طالیبان و آخوندی مانند حکومت ولایت فقیه در ایران کنند  که برایشان بی نهایت استفاده بیشتر دارد …نفت را مفت ببرن بعد از چند سال برگشته یه شاهی صنار که هم برای گول زدن مردم جهان سومی برای نفت دادن دوباره پس بگیرند….. مانند حکومت های صدام حسین  و قذافی و ولایت فقیه در ایران که “فقط” چند صد میلیارد دلار پول نفت فروشی آقای احمدی نژاد که مفقود العصر شده است و نمی گوید کجاست !!!…غربی ها بطور کل با طبقه تحصیل کرده و کتاب خونده و دنیا دیده و از دنیا شنیده ایران ” نه کاسب کارهای سیاسی ” در ایران چه در زمان شاه و چه در زمان حکومت جنونهوری اسلامی مشکل داشته و دارند و سعی می کنن با زندانی کردن ها و  اعدام کردن ها و شکنجه کردن های سفارش شده شان به اوباشان استخدامی عمامه بسرشان در ایران این طبقه ایرانی ها فهمیده را از هم بپاشند ووادار کنند که بادیگر اسرای شستشو شده مغزیشان “اطاعت کننده از ولایت فقیه”  از دستوراتشون اطاعت کنند  و نفت مفت را داخل کشتی هاشون پر کنند ….!!! بله پسرهاشون رو بفرستید سرباز خونه و مدرسه قرآن …دخترهاشون رو هم بفرستید پای دار قالی ….!!!

 • Afshin Jam Afshin

  نوشته اقای سهراب ارژنگ بسیار مهم است. کسانیکه نگران آینده ایران هستند، میباید این گزارش را به دیگران مخصوصا پدران و مادران توصیه کنند. رژیم مذهبی‌ خرافاتی متعلق به ۱۴۰۰ پیش آنچه می‌خواهد همان است که طالبان بر آن پافشاری می‌کند.
  از طرفی‌ دیدیم که افراد فرهیخته و وطن پارست را اخراج و یا بزور بازنشسته کردند، و در سطح پائین آنچه در این گزارش نوشته شده در حال انجام است، در ضمن کتاب های درسی‌ نیز در حال تغییر است، و فرهنگ گذشته و پر افتخار ایران هر بار با هر انتشار کمرنگ ا ز گذشته میشود و بالای این نوشتأر ، تربیت اخوند هرساله بیش از بیش میشود کما اینکه امروز بالاترین تعداد اخوند و طلبه در حال آموزش در ایران وعراق هستند. این وقایع با برنامه ریزی دقیق و حساب شده رو به تکمیل است. هوشیاری مردم میتواند این محاسبات را تغییر دهد. خواهشمیکنم این گزارش هرگونه که صلاح میدانید به همه پخش کنید و بخواهید تا دیگران نیز اینچنان کنند .
  با پیروزی روشنأی بر تاریکی‌ و خرافات،مخصوصا خرافات مذهبی‌.