آقای خامنه ای، شما به چه مجوزی سرمایه های مردمی را دزدیده و به حساب های خود واریزکرده اید؟ ۲۲

خامنه ای حقیقتاً و در واقع در پشت پرده با ده هزار گارد آدم کش خود این چنین زندگی می کند. فرزند جلاد و دزدش مجتبی نیز دور از چشم امت خردباخته با همین فخر و کبر و غرور زندگی می کند. بدا به حالت ملت ضعیف و درمانده ای که بتواند یک لحظه این جانوران خون آشآم را تحمل نماید.

خامنه ای حقیقتاً و در واقع در پشت پرده با ده هزار گارد آدم کش خود این چنین زندگی می کند. فرزند جلاد و دزدش مجتبی نیز دور از چشم امت خردباخته با همین فخر و کبر و غرور زندگی می کند. بدا به حالت ملت ضعیف و درمانده ای که بتواند یک لحظه این جانوران خون آشآم را تحمل نماید.

ما در گذشته از اسلام و آخوند چه برداشتی داشتیم!

هنگامی که ما کودک بودیم، پدر و مادرمان به ما یاد می دادند که اسلام دین عدالت، درستی، صداقت و راستگویی است. به ما می گفتند که آخوند چون مردم را خداشناس می کند و به اصطلاح به راه راست هدایت می نماید، هرگز دروغ نمی گوید، پولی از کسی نمی دزدد، و حلالی را حرام نمی کند. از آن جا که پدر و مادرمان هرگز به ما دروغ نگفتند و دیناری از حق کسی را ناحق نکردند، ما نیز آخوند را مظهر پاکی، درستی، صفا، و صمیمیت و راستگویی می دانستیم.

در آن روزگار، مردم ایران آخوند را بخشی از احساس و از خود می دانستند. در میهمانی ها و پذیرایی، نخست از آنان دعوت می کردند، از آنان ب جان و دل پذیرایی می کردند، و آنان از خویشاوندان به یک خانواده نزدیک تر بودند. همه درها با احترام و دوستی بر روی آنان گشوده و باز بود. چه بسا مردم پول و اندوخته و گهگاهی ناموس خودشان را در هنگام مسافرت در پناه و امانت داری آخوند می سپردند. همین تصور و برداشت های نادرست، ملتی را بر آن داشت تا چشم و گوش بسته مقدم خمینی را گرامی دارند، و گفتار دروغین او را حقیقت پندارند.

خمینی گرامی داشت مردم را چگونه پاسخ داد؟

ولی خمینی چه کرد؟، او جنایت هایی را انجام داد که روی هیتلر و پینوشه را سپید نمود. لکه ننگین آن جنایت ها بر تاریخ ایران برای همیشه به جای خواهد ماند. از آن جا که مشت نمونه خروار است، برای یادآوری از جنایت های بیشمار خمینی در این جا تنها دو مورد را یادآور می شویم:

۱- کشتار چندین هزار جوان پاکباز و سلحشور درون زندان ها در سال ۶۷.

۲- کشتن مهندس عبدالله ریاضی و دکتر فرخ رو پارسا، دو خدمتگذار میهن دوست- نگارنده این دو بزرگوار، از خدمتگذاران به تکنولوژی و فرهنگ ایران را به خوبی از نزدیک می شناختم و با آنان در تماس بودم، و اطمینان دارم در هر رژیم انسانی نه تنها این دومیهن دوست را گرامی می داشتند، بلکه برای آنان، بنای یادبود و یا تندیسی بر پا می کردند.

این ویدیو گزارش گر قصرها و زندگی فراتجملی و فرعونی خامنه ای است. روضه خوان ۵ تومانی مشهدی که خود و دیگر مزدورانش همیشه از فقر و تنگدستی و زندگی ساده حضرت علی و ائمه گفتگو می کردند که همه آنها همیشه دروغ بوده، ملتی را خاکستر نشین کردند، زنان را به تن فروشی و جوانان را به اعضاء بدن فروشی وا داشتند، و خود در میان ابرها و شکوه و جلال زندگی می کنند.

آقای خامنه ای، آیا به عملکرد خودتان آگاهی دارید!

بزن و ببندهای گوناگون، کشتار متوالی مردم بیگناه، دزدی ها، و غارت گری ها، ظلم و ستم به زنان، کودکان، دیگرباوران، شکنجه و تجاوز در زندان های بیشمار، خرد زدایی از مردم، ساختن بیش از ده هزار امامزاده و هزاران مسجد، توجه نداشتن به تندرستی و سلامت مردم، دستکاری در تاریخ، آیین، و فرهنگ ایران، نادیده گرفتن جشن ها و مراسم ایرانی، ویران کردن آثار باستانی چند هزار ساله ایران، تجملات و رفت و آمدهای پرهزینه، حاتم بخشی به جیب مزدوران حزب الله و دیگر دشمنان این آب و خاک، غارت و تصرف سرمایه های ملی و مردمی، و صدها نمونه دیگر در این سه دهه، نخست اسلام واقعی را به مردم شناساند، و دیگر این که ماسک و روکش مردم فریبی و شارلاتانی آخوند به کنار رفت، و بیشتر مردم ایران با چهره واقعی و دروغین آخوند آشنا می سازد.

این هم یک خانواده بندرعباسی در زیر پلی زندگی می کند. آیا خامنه ای و آخوندهای جنایتکار، حق این بیچارگان و محرومان را ندزدیده اند که چنین وضع اسف باری برای گروه زیادی از هم میهنان ما درست شده است؟!.

این هم یک خانواده بندرعباسی در زیر پلی زندگی می کند. آیا خامنه ای و آخوندهای جنایتکار، حق این بیچارگان و محرومان را ندزدیده اند که چنین وضع اسف باری برای گروه زیادی از هم میهنان ما درست شده است؟!.

آقای خامنه ای، دزدی های شما کجا و خانواده پهلوی کجا؟

رژیم شعبده باز و دروغ پرداز شما از خمینی گرفته، تا خود شما، بستگانتان، و آخوندهای ریز و درشت دیگر، همیشه و هرحال با بوغ و کرنا به گوش مردم ناآگاه و خرافات زده ایران فرو کردید که خانواده پهلوی ایران را ویران کردند و سرمایه ها را غارت نمودند. این گفتار زشت و ناهنجار، کثیف و سراپا اغراق آمیز، در حقیقت صفات باطنی و قلبی شماها بود. وانگهی شاهان پهلوی کارهای برجسته ای در ایران انجام دادند، چون ایرانی بودند و برای ایران دل می سوزاندند. میزان پولی هم که از ایران بیرون بردند، در سرتاسر حکومتشان، از دزدی های هرآخوند همکارتان، و یا پسر جنایتکار شما مجتبی به مراتب کمتر و ناچیز تر بوده است. لیست های پایین گواه این مطلب است.

آقای خامنه ای، بهتر است احساس کنونی مردم را بدانید

اکنون، مردم ایران  سوای یک مشت خرافات زده و زیر سرپوش تحمیر آخوند، به خوبی می دانند که با روباهانی مکار و حیله گر و یا گرگانی در لباس میش روبرو بوده اند که در گذشته  آنان را نمی شناختند. هرآنچه آخوند به ما میگفت، صد در صد دروغ و از روی سیاست و حیله گری بوده است. آخوند دروغ گویی را از گناهان کبیره می دانست و می گفت؛ یک مسلمان هرگز دروغ نمی گوید. در حالی که برای همگان به اثبات رسیده که رژیم اسلامی در این ۳۳ سال هرگز به ملت راست نگفته است. بنابراین، همه گفتار آخوندها تا کنون سرتاپا دروغ بوده است.

اگر حرف آخوند را بیاد بیاوریم که می گفت؛ ” دروغگو دشمن خدا است”، باید بپذیریم که همه آخوندها دشمن خدا هستند. و اگر بپذیریم که دشمن خدا محارب  با خدا و مفسد فی العرض است و باید او را اعدام نمود، باید نتیجه گرفت که همه آخوندها  را باید در کشورمان از دم تیغ گذراند و یا به چوبه اعدام بست.

آقای خامنه ای واریز ثروت ملی به حساب شخصی دزدی نیست؟

آقای خامنه ای رژیم شما تاکنون دست یا پای آفتابه دزدان را در بسیاری از شهرهای ایران بریده است. علاوه بر آن، شماها همیشه به دزدان وعده آتش جهنم داده اید. حال، در برابر دزدی های کلان و میلیونی شما، خانواده، بستگان، هم قطارانتان، و همه رژیم شما آیا چند بار باید دست و پای شماها را قطع کرد؟!. آیا برداشتن میلیون ها دلار از خزانه ملت که حق محرومان و پابرهنه های این کشور است و واریز کردن آنها در حساب های شخصی در بانک های دیگر کشورها دزدی نیست؟. پس دزدی شاخ و دم دارد؟!.

این ویدیو از بخشی از دزدی ها و غارتگری های خامنه ای پرده برداری می کند.

آقای خامنه ای، آیا بهتر نیست اندکی به گذشته خود بیاندیشید؟

تا آنجا که ما می دانیم، شما پیش از انقلاب آخوند ساده ای بودید که در حوالی مسجد لولاگر برای روضه خوانی از مجلسی به مجلس دیگر می رفتید، و زندگی شما از دریافت مزد روضه خوانی تأمین می گردید. البته همانگونه که گفته شد مردم هم قلباً به شما احترام می گذاشتند. حالا چه شد که در طی سه دهه ناگهان بخشی از کشور را به غارت برده و در حساب های خود ذخیره نمودید!. آیا اینهمه سرمایه که می توان با آن صدها بیمارستان، دبستان، دبیرستان،  جاده ها، و هزاران خانه ساخت، حق قانونی شما بوده است؟.

آیا شما اینها را دزدی نمی نامید؟. آیا به روز قیامت اعتقاد دارید؟. اگر بدان باور داشتید این چنین ظلم و ستم نمی کردید، و به چپاول گری نمی پرداختید. ما می دانیم که دروغ می گویید، چنانکه همیشه دروغ گفته اید. و چون می دانید قیامتی در کار نیست، افسار گسیخته به تاراج مملکت، غارتگری، آدم کشی و ظلم و جور پرداختید!.
این وی دی یو شما را با قصرها و زندگی طاغوتی و فرعونی خامنه ای، پسر جنایتکارش مجتبی و دیگر بستگانش آشنا می کند.

این زندگی یک هم میهن ما است!. خامنه ای و آخوندهای جنایتکار و دزد همه حقوق و زندگی این بینوایان را غارت کردند و در حساب های شخصی اشان در بانک های به گفته خودشان بلاد کفر واریز نمودند. نتیجه آن که ملتی به فقر و بیچارگی و گدایی کشانده شده است.

این زندگی یک هم میهن ما است!. خامنه ای و آخوندهای جنایتکار و دزد همه حقوق و زندگی این بینوایان را غارت کردند و در حساب های شخصی اشان در بانک های به گفته خودشان بلاد کفر واریز نمودند. نتیجه آن که ملتی به فقر و بیچارگی و گدایی کشانده شده است.

آقای خامنه ای تنها به چند لیست دزدی های خود نگاه کنید

۱- گزارش مخملباف از دزدی های خامنه ای

بنا به نوشته محسن مخملباف در ژوئن سه سال پیش در وبلاگ «سرزمین آریایی»، جمع ثروت خامنه ای و بستگانش ۳۶ میلیارد دلار و به شرح زیراست: ثروت شخص خامنه ای: ۳۰ میلیارد دلار، وثروت خانواده: ۶ میلیارد دلار.

‫۲- گزارش وبلاگ های ایرانیان در جهان از دزدی های خامنه ای‬

در بانک “اشپار کاسه” در فرانکفورت آلمان، بشماره حساب بانکی ۲۳۴۰۷۵۶۱۷، مبلغ ۱۱۲ میلیون و صد هزار مارک ازسال ۱۹۹۷ تاکنون. در کرنر بانک ژنو درسویس بشماره حساب بانکی ۲۱۷۸۲۴، مبلغ ۹۷ میلیون دلار آمریکائی و در کانتوناله بانک لوزان در سویس بشماره حساب بانکی ۷۱۷۱۳، مبلغ ۷۳ میلیون و دویست هزار دلار آمریکائی

آخوندها خرد و عقل را از امت ناآگاه ربودند، آنان را واداشتند تا هستی خود را به پای مرده های تازیان به عنوان آمام زاده بریزند. در برابر فقر و بیچارگی این مردم، تازیانند که این چنین به شکم پروری و مفتخوری می پردازند.

آخوندها خرد و عقل را از امت ناآگاه ربودند، آنان را واداشتند تا هستی خود را به پای مرده های تازیان به عنوان آمام زاده بریزند. در برابر فقر و بیچارگی این مردم، تازیانند که این چنین به شکم پروری و مفتخوری می پردازند.

۳- لیست دزدی های هزار نفر از رژیم– پخش شده ۱۳ مه ۲۰۱۱

‎مجتبی خامنه ای (England ? 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)

‎علی خامنه ای (Switzerland (Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million)

‎مسعود خامنه ای (UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros)

‎مصطفی خامنه‌ای (Credit Suisse $690 million, Hong Kong ?360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C$110 million, Panama $992 million)

‎نازیه خامنه ای (Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom ? 280 million, UBS $421 million)

‎بدریه خامنه ای (UAE ?142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million)

‎حسن خامنه ای (UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $ 344 million)

‎هادی خامنه ای (Liechtenstein $290 million, S. Africa ?121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Privatbank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million Euros)

۴- لیست دزدی های یاران خامنه ای- عباس پالیدزار

عباس پالیدزار نیز لیست کامل و درستی از هم پالکی های شما آقای خامنه ای تهیه دیده بود، که به دستور شما او را به زندان انداختند و از سرنوشت این فرد میهن دوست خبری نیست. البته چون پالیزار در ایران زندگی می کرد، نتوانست لیست دزدی های شما و خانواده اتان را نیز ضمیمه کند. زیرا شما تا کنون مخالفین خود را در همه جا به سر دار فرستاده اید.

نگارشی بر آن چه گذشت

آن چه در این جا آمد بخش کوچکی از دزدی های خامنه ای و بستگانش است. روزی که پرده به کنار رود، و قلم ها آزادانه به نوشتن پردازد، خواهیم دید که علی خامنه ای و همکارانش در تاریخ چند هزار ساله ایران پس از یورش خون آشام و چپاولگری تازیان، سه اثر شوم و فرسایشی بر کشور ما داشته اند: ۱- بزرگترین جنایت ها را در ایران کرده اند، ۲- بزرگترین سرقت و غارتگری تاریخ را در کشورمان انجام دادند و کشور را به ورشکستگی کشاندند، ۳- بزرگترین ضربه و زیان فرهنگی بر زبان، فرهنگ، آیین، آداب، رسوم، و تاریخ کشورمان وارد ساختند.

با شاه دزدان چگونه رفتاری باید کرد؟

آقای خامنه ای، شما به عنوان شاه دزدان، فاسد ترین، و زیان بخش ترین فردی که بی هیچ منطق و دلیلی بر سر قدرت نشسته و حکومت فاشستی مذهبی را در ایران پیاده کرده اید، مسئول همه این بدبختی ها هستید. شما اگر هزار دست و پا هم داشتید، بنا به قانون جنایت بار خودتان، هرکدام در هر دزدی و غارتگری، باید از تنتان جدا می شد. به ویژه فرزند جنایت کار شما مجتبی که صدها خون انسان و میلیون ها دلار ارز دزدی شده را به این ملت بدهکار است، و بی تردید آب خوش از گلوی او پایین نخواهد رفت. زیرا انتقام وحشتناک ایرانیان در پی او است.

این ویدی یو اعدام صدام جنایتکار را نشان می دهد. صدام جنایت کرد  ولی نه به اندازه خامنه ای و یا مجتبی خامنه ای. صدام  دزد و غارتگر نبود، بلکه برای کشورش سازنده و میهن دوست بود. در حالی که خامنه ای فاسدترین انسان نمایی است که کشورمان تا کنون به خود دیده است. با آن که ما با هر اعدامی حتی کشتار جنایتکاران مخالفیم، ولی به خوبی می دانیم که این چوبه های دار در انتظار خامنه ای، فرزندانش، و آخوندهای ریز و درشت دیگر خواهد بود.

شما پیامد و پایان کار فاشیست ها، دیکتاتورها، و خودکامگان تاریخ چون هیتلر، موسولینی، پینوشه، صدام، قذافی، را فراموش کرده اید. این را بدانید ظلم و ستمی که در پیش از دو دهه به جوانان، و زنان ایران روا داشتید، آنان در آینده ای نه چندان دور نسل هرچه آخوند، و خانواده و بستگان آنان رانه تنها از ایران، بلکه از سراسر جهان بر خواهند داشت. این انتقام مردمی دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد،  و در تاریخ جهان  نیز به ثبت می رسد و جاودانی خواهد بود.

این هم زندگی زاغه نشینان شیراز- حالا به زندگی خامنه ای و آخوندهای دیگر دزد و بی شرافت نگاه کنید که چگونه ملتی را خاکستر نشین کردند.

این هم زندگی زاغه نشینان شیراز- حالا به زندگی خامنه ای و آخوندهای دیگر دزد و بی شرافت نگاه کنید که چگونه ملتی را خاکستر نشین کردند.

نکته پایانی

نکته پایانی خطاب به شما آقای خامنه ای آنست که شما به هیچ روی حقی نداشته و ندارید که به اموال و املاک مردم ایران به هر بهانه و به هردلیل دست درازی کنید. شما از دید بیشترین مردم  این سرزمین، خائن، دزد  و جنایتکاری بالفطره و دشمن مردم و کشور ایرانید. شما و رژیم ضد انسانی اتان هرچه زودتر که شرتان را از سر بیش از ۶۵ میلیون نفر کوتاه کنید، آن زمان و آن لحظه، آغاز جشن و شادمانی مردم ایران، و روز مرگ آخوند در ایران است.

 • Javad1432

  سلام
  بخشی از حرفها این مقاله درسته و بخشیش غلطه
  بد بودن یک نفر در لباس روحانی یا تعدادی از افراد آخوند نما نباید باعث بشه که ما به کل آخوندها بد بین باشیم همون طور که بد بودن تعدادی از آدم های کت و شلواری «مثل مموتی» نباید باعث بشه که ما به کل افراد غیر آخوند بد بین بشیم
  🙂

  • fere

    جواد عزیز شما درست میگوئید. اما میشود گفت که آخوند خوب آدمیست ساده ، بیسواد و بی مطاله . اگر به غیر از این بود  اخوند نمیشد.

   • ره گذر

    فرفری جون! این آخونهای بی سوادی که تو دربارشون اظهار فضل می کنی، بی سواد ترینشون ، تو و جد و آبادت رو با معلوماتشون می خرند و آزاد می کنند. پس ببند دهنت رو.

  • alvand

   همین طرز فکر افرادی مثل شماست که تیشه بر ریشه خرد ایرانی زده است.آخوند،آخوند است خوب و بد ندارد.ریشه هر آخوندی برگرفته از حوزه های علمیه و تعالیم اسلام ناب است.درد ملت ایران از عدم مطالعه و بطالت است.چون شمایی که از تاریخ و حقایق وقایع اطلاعی نداری،نشاید که یک جمله هم نظر دهی آن هم با چه افتخاری.آخوند بودن هم به لباس پوشیدن صرف نیست که با ساده اندیشی تمام احمدی نژاد را مثال می زنید.آخوند نوعی فکر است و مغز است و منش نه لباس. ایرانی به خود بیا که تمام شرف و ناموست با خردباختگیت به تاراج رفت.

 • ونداد

  پسر جان یکبار ستار بهشتی انتخاب میشود. با این همه پیچیدن به یه اسم فقط دیر آمدنت را نشان میدهی. همان پست ها و نوشته های پیشین رو ادامه بده و به یاد داشته باش سیستم یک فرد نیست ان هم فردی که تو پاچه اش را گرفتی. بهتر است عمیقتر فکر کنیم …

  • مهدی

   برای شما بدبختای مفلوک متاسفم برای اولین دفعه چرندیاتتونوخوندم خیلی جالبه که هیچ سندی در این چرندیات نیست و فقط زاییده افکار مریض و بیماره خودتون زاییده ای با نطفه حروم
   نیاز نیست کسی بهتون چیزی بگه فقط خودتون به چرندیاتتون یکم فکر کنید اگر اندک عقلی دارید که بعید میدونم
   از خودتون سوال کنید رهبر ایران که مننوع الخروج از این کشور هست وهرجای دنیا که باشه ترورش میکنن ٣۶ میلیارد و یا بیش و یا کمتر رو میخواد چکار کنه و یا آقا مجتبی که فقط ١ پژو ۴٠۵ داره این پول رو میخواد چکار اینقدر ساده اید که به این چرندیات استناد هم میکنید واقعا بد بلایی سر ادم میاد وقتی خدا عقل رو از ادم بگیره

   • gh

    تو روسیه و سوریه و لبنان که ترور نمیشه؟

 • Sahameddinghiassi

  ین داستان در شصت سال پیش نوشته شده است و شاید مربوط به شرایط آمریکای آن زمان باشد که قانون و زندگی تنها مال اشرافهای بوده است. در آمریکای امروز هم طبقه متوسط و فقیر ثروت منفی دارند یعنی بیشتر از آنچه دارند به بانکها بدهکارند و قانون هم در اختیار ثروتمندان است. این داستان به شهر بلخ واقع در کشور زیبای ما افغانستان ندارد. و بیشتر به جامعه بیهوده آمریکا و دولت و سیستم بلند بالا و بیهوده آن مربوط میشود. در آمریکا دولت محلی اشتباه میکند و اموالت از بین میرود و به هیچ جا دستت بند نیست چکهای برگشتی ات هیچ ارزشی ندارند. مردم مالت را میخورند شرکتهای بیمه غارت میکنند مهم نیست. اگر ۲۰۰۰ دلار درآمدی داری برایت ۴۰۰۰ دلار مخارج دست پا میکنند کشور آزادی در کانگستری است. سرمنشا همه دزدیهای کلان در اینجاست. کسی چهل سال کار میکند سرمایه او منفی است زیرا بانکها با بهره های سنگین شرکتهای بیمه و مالیات هرچه داری غارت میکنند. بهرحال خواندن این داستان از زندگی مردم آمریکا خالی از تفریح نیست. خانواده ها در آمریکا از هم می پاشند و تنها معیار پول است وبس؟ داستان شهر بلخ تلخ نمیدانم که آیا شما نام آقای پرویز خطیبی را شنیده اید یا نه او یک سری داستانهای فکاهی سیاسی مینوشت بنام شهر بلخ. وی مثلا آژدان شهر بلخ را به تصویر میکشید. که مردی سیبیلو بد اخم و احتمالا شیره ای و دست به دهان و منتظر گرفتن پول از دست مردم و تیغ زدن مردم میباشد. حالا مثلا اگر اکنون میبود در باره رییس جمهور شهر بلخو مینوشت. مردی که هیچی حالیش نیست بو گند میدهد بلد نیست که انگلیسی حرف بزند. دست بوس و پابوس و چاکر و غلام بالا دستی هاست . همه چیز شهر بلخو را خراب کرده است. همه مردم بیکار و گدا شده اند. درآمد شهر بلخ را با تریلی از شهر خارج میکنند. با دست بوسی هایش اجازه میگیرد که اجناس خارج از رده و مسموم را برای مردم وارد شهر بلخو کند. مردمان شهر اکثرا شیره ای و متعاد هستند ویا کار ندارند و بیکاره شده اند. در مدرسه ها فقط شکل اشیا را میکشند و نوشتن را یاد نمیدهند. مردم را خرافه پرست کرده است. هرکس بلند حرف بزند داروغه شهر یک گلوله به قلبش نشانه میرود . زنان و دختران مردم را به بهانه های پوچ میگیرند و یا آنها را میکشند و یا بی آبرو میکنند و به آنها تجاوز میکنند. همسایگان شهر بلخو بسیار راضی هستند و هر قرارداد ی را که دیکته کنند رییس جمهور بو گندو امضا میکند. مال پدرش نیست که دلش بسوزد و میگوید جهنم بمن چه. ضنایع شهر بلخو را داغون میکند و با وارد کردن اجناس بنجول همه صنایع شهر بلخو را به ورشکستگی میکشاند و مردم مجبور میشوند که در کارخانه را تخته کنند. کک آقای رییس جمهور هم نمیکزد. او حتی زنان و پسران شهر بلخو را برای درآمد بیشتر به ثروتمندان بادیه نشین میفروشد تا آنان کنیزبرای شهوت رانی و غلام دست بسینه داشته باشند. به یک سری از جوانان شهر بلخو پول و عده بهشت با حوریان بکارت دار میدهد و به آنان قمه و تفنگ میدهد تا برادران خود را که اعتراض میکنند بکشند و کتک بزنند. آقای رییس جمهور نماز هم میخواند و سواد خوبی برای ترجمه ندارد. او نمیتواند حتی عربی که زبان مادریش هست را خوب حرف بزند. به گفته خودش مادرش حوری بهشتی بوده است و برای همین دور سرش یک حلقه نور همیشه وجود دارد. منتهی کسانی که به حضرت آقا ایمان ندارند نمیتوانند این حلقه نور را ببینند. تنها مومن ها میتوانند حلقه نور را ببینند. در خراب کردن کشور استادی بی همتا است. هیچ کس را قبول ندارد و میخواهد به تنهایی تمامی شهر را ویرانه ای کند. مردم از ترس جرات لب گشودن را ندارند. هر که انتقادی کند فورا کشته میشود. جوانان شهر که استخدام در نیروهای ویژه نشده اند برای گدایی به شهر های دیگر میروند. همه مردم را آواره کرده است. براحتی دروغ میگوید و براحتی زیر حرفش میزند. میگویند نمازش هیچوقت قضا نمیشود. ولی در تقیه کردن خیلی استاد است. میگویند قبلا رفتگر بوده است و سپوری میکرده است که ناگهان باز شاهی بر سرش مینشیند. مردم خیلی خوشحال بودند که آنقدر آنان ترقی کرده اند که یک رفتگر رییس جمهور میشود. ولی خیلی زود فهمیدند که خوبی و بدی انسان ها به فقیر بودن و یا نبودن آنان بستگی ندارد. شاید آن کسی که باز شاهی را چیز خور کرده است که روی سر رفتگر بنشیند برنامه ای داشته است. آن برنامه ویران کردن شهر بلخو بوده است. بیشتر مردمش فقیر شده اند. صنایع شهر از کار افتاده . ثروت شهر با تریلی ها ی غول پیکر از شهر خارج میشوند مکتب ها را بسته اند و یا فقط دروس چاپلوسی در آنجا تدریس میشود. بیشتر طبقه فقیر جوانان از بیچارگی متعاد شده اند. تعدادی از جوانان آواره شهر های دیگر شده اند و در آنجا به کارگری ساده مشغول شده اند. فحشا را رونق داده اند و از آنان مالیاتهای سنگین میگیرند تا سنگسارانشان نکنند. جوانان را طبقه بندی کرده اند و آنان را بجان هم میاندازند. کشور شهر بلخورا حراج کرده اند تا هر کسی که میخواهد دزدی و فساد کند آزاد باشد. بشرطی که حق داروغه ها را بدهد. در شهر بلخو دروغ گفتن و غدعه کردن و بیشرمی و بی حرمتی و ظلم هیچ عیب نیست بشرط آنکه در راه دین باشد و نماز آن کار خوانده شده باشد. مثلا میشود لواط کرد بشرط اینکه نماز لواط خوانده شده بشود. کارخانه ها بسته شده کارگران بیکار شده اند و به اعتیاد پناه میبرند. مکتب ها را بسته و یا خراب کرده اند و یا اجازه ورود به کسی را نمیدهند مبادا مردم بتوانند آ را از ب شناسایی کنند. جوانان که نه کار دارند و نه مکتب به دزدی و بدکاریها پرداخته اند و یا کشته شده و یا از شهر فرار کرده و یا متعاد شده اند. آن تعدادی هم که خواستند خوب و با انسانیت باشند به زندانها فرستاده میشوند. و یا به آنان تجاوز جنسی میکنند تا از رو بروند. دین مردم شهر شیاطین پرستی است. شیطان های ظلم کشتار و شیطان بد جنسی و دزدی و تقیه و آزار رسانی و کشتن بی گناهان و شیطان پول پرستی و شهوت پرستی و حیوان پرستی از بت های ارجمند آنان است. آنان میخواهند که همه دنیا شیطان پرست بشوند. ولی استاد های آنان نظری دیگر دارند آنان میخواهند سرمایه مردم کشور را به غارت ببرند و خودشان را برده کنند و صنایع شهر بلخو را داغون کنند تا همیشه مردم شهر به آنان محتاج باشند. و چون این چنین رییس جمهوری مورد تایید آنهاست به او فحش میدهند بد میگویند ولی باز با او سر میز مذاکره مینشینند و او را بعنوان ریاست معظم محترم مستطاب شهر بلخو قبول دارند. زیرا هرچه که باو دیکته کنند او مینویسد و قبول میکند و امضا مینماید. به مردم میخواهند بقبولانند که عکس رییس جمهور در ماه است و او نظر کرده میباشد. قدرت شیطانی دارد. همه بایست از او بهراسند. به او چپ هم نگاه نکنند. مردم بایست سر اینکه چهره او را در ماه دیدند و یا ندیده اند با هم جنگ کنند. تمامی دانشمندان شهر بلخو جمع شده و روزها مباحثه علمی کرده اند که چهره او را در قرص ناقص ماه دیده اند. بعضی از دانشمندان شهر بلخ فتوی داده اند که چهره او را در ماه ندیده اند و برخی اصرار دارند که چهره او را در ماه تابان دیده اند. هم در قرص کامل و هم در قرص ناقص. علمای اعظم شهر بلخ روزها وهفته ها در سر این موضوع بحث و جدل کرده و کتابها مرقوم فرموده اند و هر کدامشان هم مقلدان بسیاری دارند. این علم عظیم آنان است که بتوانند و یا نتوانند ثابت کنند که چهره رییس جمهور در کره ماه قابل رویت هست و یا نیست. به نظر این فقها و دانشمندان این موضوع از رفتن به کره ماه هم مهم تر است که آیا چهره وی در ماه دیده شده است و یا دیده نشده است. قرار است یک دانشگاه بزرگ هم برای ادامه اینکار تاسیس کنند و بودجه خروار دلاری برایش در نظر گرفته اند و قرار است بهترین استادان این رشته که رویت ماه در حالت ناقص و کامل و قرص و بریده ماه است را با حقوق های گران استخدام کنند تا این علوم را به دانشجویان تدریس کنند. علمای شهر بلخو قسم خورده اند که اگر واجب شود فتوی به کشته شدن آن دانشمندانی را میدهند که بگویند چهره رییس را در ماه ندیده اند. استادانی که دلقک و بزمجه خود را در اثر تبلیغات سر سام آوری به ریاست ابدی جمهوری و موروثی نشانده اند از خوشحالی در پوست خود نمیگنجند که دست آموز آنان دارد کل شهر بلخو را ویرانه میکند و آشفتگی را بسر حد جنون میرساند. آنان ظاهرا با دست آموز خود جنگ زرگری میکنند ولی او را بعنوان رییس مردم میشناسند و همه پولها را در اختیار او میگذارند تا همه را به باد دهد. آنان میخواهند که شهر بلخو را به ماتم کده تبدیل کنند. آنچه مورد نظر استادان دلقک بوده است همانا تفرقه بیانداز وحکومت بکن است که آقای رییس با همه بی خردی این قسمت را خیلی خوب اجرا کرده است و رضایت استادان را بخود متوجه کرده است. و فکر میکند تا دنیا دنیا است وی رییس شهر بلخو باقی خواهد ماند. آمین.
  ۱Like ·  · ShareGuman Az

 • Mehman

  Ta ablah dar iran hast akhondam dar namand, in ha hamesh az aghab oftategie melat iran ast melati ka halo orzeh masoliat ghabol kardano nadare

  • اجل منافقین

   خوب گوش کن، آشغال! شماها ابله تر و بی وجود تر از اونی هستید که بخواهید درباره جمهوری اسلامی دری وری بگید و قد علم کنید و خیالتون راحت که آرزوی حکومت بر امت اسلامی ایران رو با عقاید سکولارتون به گور خواهید برد. ایستادن مقابل امت حزب الله یه چیگر می خواد اندازه برج میلاد که البته شما انگلهای بی وجود ندارید. پس لطفن ببندید اون گاله رو.

  • مرگ بر جمهوری کثیف چوسلامی

   احل منافقین .خوب گوش کن آشغال مادرجنده تو و رژیم جمهوری چوسلامیت هم ارزوی حکومت کردن تو ایران رو به گور میبرید.برو بابا کیرم تو دهن اون حزب الله. اسراییل یه تیر بهتون بندازه جمهوری چوسلامیت و اون حزب الله ت میشاشین تو خودتون مادرجنده های تروریست.تو و رژیمت اگه خایه دارین بیاین جلو تا اسراییل و آمریکا یه گوشمالی حسابی به رژیم جوسلامیت بدن.نابودی رژیم چوسلامیت نزدیکه کسکشای مادرجنده.پس خفه شو و زرت و پرت زیادی نکن آشغال مادرجنده چوسلمون.

 • milad

  با درود وعرض ادب حضور محترم هم وطن خوبم ضمن ارزوی سلامتی وتوفیق برای شما بزرگوار می خواستم ازت بی نهایت تشکر کنم از این همه اشکار کردن نقطه ضعف این اخوندای رذل وحروم زاده سگ مذهب دست گلت درد نکنه سایتت حرف نداره من به همه ایده های شما احترام قائلم ومی پسندم امیدوارم این جلادان بی هویت واشغالگر گورشون رو گم کنن اون وقت ببین چه گندایی زدن که کسی خبر نداشته …… ولی در کل همه ازماست که بر ماست ملت داره چوب احساس واعتقادش می خوره صد سالم بگذره تا اینا افکارشون عوض نشه همیشه زیر سلطه خواهند ماند

 • مرگ بر آمریکا

  حروم زاده ها، خایه دارید بیایید تو میدون تا بهتون بگیم که جنایتکار امام خامنه ایه یا شماها که حتی خشتکتون رو نمی تونید بکشید بالا و ادعای مبارز بودن دارید. شماها یه مشت کثافت آشغال و خایه مال اسراییل هستید که اگه یه بچه بسیجی مقابلتون بایسته، شلوارتون رو خیس می کنید حالا برای امت ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ نفری حزب الله لجن پراکنی می کنید؟ شما جراتتون فقط در حد فضای مجازیه که مثل موش از تو سوراخ زرزر کنید، اگه واقعن مردید بیایید وسط میدون تا ببینید که چقدر تنهایید و جز اربابانتون اسراییل و آمریکا و انگلیس هیچ کس با شماها نیست. اون شاه زن باره که گندتون بود، مثل یه دستمال نجس انداختیمش بیرون و کثافتهای غارتگر و دزد ش دارند با ثروت مردم ایران اونور به کثافت کاریهاشون می پردازند و مثل سگ عو عو می کنند، شما ها که نا زیر تخمهای محمد رضا و رضا شاه قلدر هم نیستید. پس لطفن خفه شید و مشروبهای فرانسویتون رو کوفت کنید و مثل روشنفکرهای آمریکاییهایی و سلفی های بی غیرت عربستانی حروم زاده، زنهاتون رو به هم قرض بدید.

  • g

   حزب الله؟ اینجا ایرانه نه حرب الله

  • زنده باد حکومت باشکوه شاهنشاهی

   خفه شو بابا کسکش کونی .تو اگه خایه داری بیا بیرون تا نشونت بدیم یه من ماست چقدر کره میده بچه کونی بسیجی چوسلمون.همچین شرتتو بکنیم تو کونت که نفهمی از کجا خوردی خایمال خامنه ای.دزد تو و اون رهبر کسکشته که مثل آب خوردن اختلاص ۳۰۰ میلیارد تومنی میزنید فکر میکنید کسی نمیفهمه.ثروت کشور ایرانو تا میتونید تو و اون رهبر کسکشت دارین میدزدین اونوقت فقر و بیکاری ایران رو پر کرده. تو هم برو با تخمای رهبر کونیت بازی کن و کونشو لیس بزن چوسلمون مادرجنده دزد.مطمین باش بساط رژیم سراسر دزد و جنایتکار جمهوری چوسلامی رو از ایران پاکش میکنیم اونوقت اون رهبر کسکشت و خود مادرجنده تو همچین میکشیم و یه دور میکنیمش که تو تاریخ ثبت بشه مادرجنده های دزد.از این سایت تشکر میکنم که دست آخوندای کسکش دزد مخصوصا اون خامنه ای مادر جنده رو رو کرد.
   مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار چوسلامی
   مرگ بر خامنه ای دزد و تروریست
   زنده باد حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی
   زنده باد محمد رضا پهلوی
   جاوید شاه
   زنده باد آمریکا
   زنده باد اسراییل
   به امید نابودی رژیم فاشیست و جنایتکار آخوندی.

 • یک ایرانی واقع بین

  خوب است که همه میدانند خداوند دشمنان اسلام را از احمقترین ملتها خلق کرده است شما خود موضع گیری میکنید و خودتان روی حرفهای خودتان تاکید میکند ای کاش کمی چشمهای کورشده تان را باز میکردید و گوشهای کرتان رو به شنیدن حرفهای حقیقت باز میگذاشتید که اینقدر با دشمنیهایتان دروغ و تهمت نمیزدید

 • نابود کننده دشمن

  ای الاغی که این سایت زدی نیا چهارتا عکس به مردم نشون نده واین مردم ازرا منحرف نکن تو باحضرت اقا چه دعوایی دار اون کسایی که عکس شون توسایت باحضرت اقا مشکلی ندارند توی الاغ ازکدوم جهنمی پیداشدی تا باحضرت اقا دعوا داشته باشی حضرت اقا باتو کاری نداره تو اصلازندگی حضرت اقارودیدی .سگ چهره تو حضرت اقارو با پهلوی مقایسه میکنی پدرسگ به خدا اگه سایت تو نابود نکردم شرف ندارم………………………………………………………

  • مرگ بر خامنه ای مزدور

   الاغ باباته کسکش مادرجنده.کیرم دهن اون عاقاتو و رژیم دزد و جنایتکارش.
   اگه بساط رژیم جمهوری چوسلامیتو نابود نکردیم شرف نداریم.

 • مهرامید

  من تاخود منزل اقای خامنه ای رفتم خبری ازاین همه تجملات نبود غیر از یک خانه قدیمی کلنگی ببینم شما اشتباه نمی کنید.

 • مهرامید

  ما چطور رهبری به این مهربانی رو رها کنیمو شماواین طرفداری بد دهن رو بگیریم .خودتون قضاوت کنین.

 • ناشناس

  کاملا از لحن کسانی که نظراتی رو دادن و ضدانقلاب بودن،فرهنگشون میباره!
  از ناسزا ها و.. که دیگه نگم!
  آیا شما مدرکی دارید مبنی بر این که این حرف هایی که زدید،واقعا وجود دارند؟
  آیا شما میتوانید این را ثابت کنید؟
  شما هیچ چیز را ثابت نکرده اید،در عین این که فقط حرف میزنید.
  لطفا با دلیل و مدرک صحبت کنید.
  و یک جمله:خدا انشاءالله به شما شفا بده!مخصوصا به اون”زنده باد حکومت دیوانه ی بی خرد”
  خدا نگهدار

 • مهمان

  خامنه ای یه مادرجنده است دیگه اینکه افشا کردن نداره
  فقط این وسط یک مشت لاشخور مادرقحبه هم خودشونو چسبوندن به مادرکونی
  ریدم تو قبر پدرهمه اون تخم سگهایی که ریختن تو خیابون گفتن مرگ برشاه

  ضمنن ریدم تو اسلام و قران