علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش چهارم ۱۵

بررسی واژه ” نکاح”:

هرچند که مدعیانِ اسلام، در درزایِ تاریخ تلاش کردند معنایِ واژه “نکاح” را به تعابیرِ متفاوتی از قبیل: ” همسری، عقد، قرارداد ” تبدیل کنند، اما معنی این واژه در واژه نامه های معتبری چون دهخدا، فرهنگِ واژه “التعریفات”، فرهنگ نامه عربی انگلیسی “قاموس الهجه المصریه” و فرهنگ واژه “منتهی الارب” به معنایِ “گاییدن” ترجمه شده است، با این حال برایِ اثباتِ سخن به بخشی از این مدارک خواهیم پرداخت:

– دهخدا، معنی واژه نکاح: جماع کردن، گاییدن [۹]
– واژهنامه عربی به عربی”التوقیف علیمهمات التعاریف”، در توصیفِ واژه نکاح: “ایلاج ذکر فی فرج لیصیر یذلک کالشی الواحد” یعنی وارد کردنِ آلتِ تناسلی مرد در آلتِ تناسلیِ زن برای اینکه یک جسمِ واحد شوند.[۱۰]

فرتور یکی از هنرپیشگانِ هالیوود را نشان می دهد که کاغذی بر دست گرفته و روی آن نوشته شده است: مردان واقعی، دختران را نمی خرند...به راستی تمامی ادیان ابراهیمی و به خصوص اسلام محمدی، به زنان به چشم یک کالا نگاه کرده و شرافت انسانی آنان را همواره به حراج گذاشته اند.

فرتور یکی از هنرپیشگانِ هالیوود را نشان می دهد که کاغذی بر دست گرفته و روی آن نوشته شده است: مردان واقعی، دختران را نمی خرند…به راستی تمامی ادیان ابراهیمی و به خصوص اسلام محمدی، به زنان به چشم یک کالا نگاه کرده و شرافت انسانی آنان را همواره به حراج گذاشته اند.

از این روی میتوان نتیجه گرفت واژه نکاح همان معنایِ گاییدن را میدهد اما مسلمانان از آنجا که این واژه توهین آمیز است و واژه ها زنده و پویا هستند و در هر زمان می توانند بارِ معنای بیشتری به خود بگیرند، معناهایِ آبرومندانه تری چون قراردادِ ازدواج، عقد و یا ازدواج کردن به آن میدهند.

البته که این سخن درست است که واژه ها پویا هستند و در طولِ تاریخ میتوانند معنی مختلفی به خود بگیرند؛ چند نمونهی بارز در این راستا عبارت اند از:
نمونه نخست: واژه “رعنا” است که امروزه بارِ مثبت به همراه دارد و معنایِ زیبا و رشید را میدهد، با وجود اینکه ریشه در واژه رعونت دارد که به معنایِ نادانی و حماقت میباشد.

نمونه دوم: واژه “مزخرف” است که پیشترها بارِ مثبت داشته و به معنای زیبا، آراسته و زینت هایِ ظاهری و باطنی از آن یاد میشده است و امروز معنای بیهوده، بیخود و نامنظم را میدهد.
نمونه سوم: واژه “مداهنه” است که پیشتر ها معنای پاک کردن و جلا دادن داشته و امروزه معنای چاپلوسی کردن و تملق کردن را میدهد.

از این روی اگر کسی امروز از واژه “مزخرف” و یا “مداهنه” بهره گیرد، به هیچ عنوان بارِ معنی مثبت را همراه ندارد، اما زمانیکه نوشته های دورانِ پیشین را میخوانیم که در آن واژهی “مزخرف” و یا “مداهنه” به کار رفته است، نمیبایست به معنی امروزی واژه (که بارِ منفی دارد) ارزیابی شود.

در اسلام نه تنها به زنان به چشم کالاهایی قابل خرید و فروش نگاه می شود بلکه حتی به هنگام ازدواج که در دیدگاه "انسان ها" بسیار امر زیبا و گرانقدری است، به ایشان مهریه و خرجی داده می شود تا در ازای آن پول، به خواسته های جسنی مردشان رسیدگی کنند؛ آیا به راستی اسلام، مکتب فاحشه خانه ها نیست؟!

در اسلام نه تنها به زنان به چشم کالاهایی قابل خرید و فروش نگاه می شود بلکه حتی به هنگام ازدواج که در دیدگاه “انسان ها” بسیار امر زیبا و گرانقدری است، به ایشان مهریه و خرجی داده می شود تا در ازای آن پول، به خواسته های جسنی مردشان رسیدگی کنند؛ آیا به راستی اسلام، مکتب فاحشه خانه ها نیست؟!

بلکه باید بارِ معناییِ زمان خود اش را مّد نظر قرار داد، از این روی در نوشته های قدیمی اگر مکانی را مزخرف ارزیابی کردند، باید در ذهن خواننده آن مکان آراسته، زیبا و دلنشین تداعی شود و اگر جایی سخن از “مداهنه” رفته است، باید به معنایِ پاک کردن و جلا دادن ارزیابی شود.

بر مبنایِ استدلالِ بیان شده زمانیکه به کتابِ قرآن، که چهارده سده پیش نوشته شده است، رجوع میکنیم، می بایست واژه ها را بر مبنایِ بارِ معناییِ زمانِ خودش ارزیابی کنیم، از این روی هر کجایِ قرآن به واژه نکاح میرسیم میبایست آن را به همین معنایِ “گاییدن” معنا کرد.

از دگر سو واژه ازدواج کردن در زبانِ عربی وجود دارد که ریشه در واژه “زَوَج” دارد. برای نمونه سوره بقره میگوید: ” فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ”

یعنی: پس اگر او را طلاق داد، آن زن بر وى حلال نخواهد بود، مگر آنکه با همسرى غیر از او ازدواج کند و اگر او را طلاق داد بر زن و شوهر اول گناهى نیست که به یکدیگر باز گردند، در صورتى که امیدوار باشند حدود الهى را رعایت میکنند و اینها حدود خداست که آن را براى گروهى که دانایند بیان میکند.[۱۱]

از این روی الله به خوبی با واژه ” زَوَج” آشنایی دارد و اگر بایسته بود از این واژه بهره میجست، اسبابِ شگفتیست که پیروانِ الله سده ها پس از سخنانِ او تلاش میکنند با دادنِ بارِ جدیدِ معنایی به واژه ها، منظور و مفهومِ واژه های الله را دگرگون سازند،

آیا این دگرگون سازی و منظور تراشی برایِ واژه هایِ روشن و واضح الله، نشان از ضعفِ الله در ابرازِ عقیدهاش نیست که نیازمندِ پیروانیست که سده ها پس از قرآن، دست به مفهوم سازی های نو برای درکِ سخنان الله میزنند؟
آیا الله که برایِ درکِ مفهومِ سخناناش، نیازمندِ واژه سازی هایِ نوینِ پیروانش (بندگانش) است، لایقِ عبادت است؟

چگونه اسلامگرایان به بت پرستان انتقاد میکردند که بت شان توانِ انجامِ کاری را ندارد و هتا نمیتواند از خود دفاع کند و این استدلال برایِ آنها کافی بود که بت شان را بی ارزش ارزیابی کنند، اما خودشان اللهی را میپرستند که برایِ روشن ساختنِ مطالبِ مکتوبِ چهارده سده ایی پیشینش نیازمند واژه سازی های نوینِ نواندیشان و اسلامگرایانِ امروزیست؟

از دگر سوی مگر نه اینکه الله در سوره مریم، آیه ۹۷ میگوید: “فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا”؛ یعنی: ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را بوسیله آن بشارت دهی و دشمنان سرسخت را انذار کنی.

و یا در سوره اقمار، آیاتِ ۱۷، ۲۲، ۳۲ و ۴۰ ، چهار بار در یک سوره تکرار میکند: “وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ”؛ یعنی: و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم پس آیا پندگیرنده‏اى هست.

الله که خود ادعا میکند مطالبش را آسان گفته است تا درکش بر انسانِ چهارده سده پیش راحت باشد، چگونه نواندیشانِ دینیِ امروزی در راستایِ واژه سازیهای نوین گام برمیدارند؟ آنان و با چنین عملی، سخنِ الله را که بر آسان بودنِ درکِ مطلباش تاکید چندباره دارد را به چالش میکشند!

این ضعیفه های اسلامی که دوره ۶ ماهه دوم شاخت و بررسی نهج البلاغه را می گذرانند، به نقص عقل و ایمان و ضعیفه بودن خود اقرار دارند!

این ضعیفه های اسلامی که دوره ۶ ماهه دوم شاخت و بررسی نهج البلاغه را می گذرانند، به نقص عقل و ایمان و ضعیفه بودن خود اقرار دارند!

بررسیِ ارتباطِ زن و شوهر از دیدگاهِ الله:

بنا بر توضیحاتِ بخشِ پیشین، دریافتیم که از دیدگاهِ الله، زمانیکه زن و شوهر بر هم محرم میشوند و نقطه آغازینِ شرعی ارتباطشان فرا میرسند، زن خود را برایِ یک مبلغِ تعیین شده در اختیارِ مرد میگذارد تا خود را به گاییدن دهد.

این دیدگاه در ذات توهین آمیز است و این عمل بسیار شبیهِ چگونگیِ امرار معاش روسپیان است، آنان نیز زمانی با مشتری مواجه میشوند، نخست بر سرِ یک مبلغی به توافق رسیده و سپس زن خود را برای عملِ نکاح (= گاییدن) در اختیارِ مرد میگذارد.

آیا به راستی ارزشِ انگیزه ازدواج و شریکِ زندگیِ یکدیگر شدن با چنین جملهایی شرم آور، زیرِ سوال نمیرود؟ از دگر سو از دیدگاهِ الله، زن به عنوانِ شریکِ زندگیِ مرد ارزیابی نشده از این روی طبق گفته آقایِ رضا ( امامِ هشتم شیعیان ) مرد وظیفه خرج دهی زن را دارد، گویی زن به عنوانِ کارمند استخدام شده و در قبالِ آمیزش و نکاح، خرجِ زندگی او باید داده شود.

برایِ نمونه، سوره بقره به وضوح نقشِ زن را در زندگیِ یک مرد نشان داده است: “فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ”؛  یعنی: زنانِ شما کشتزار شمایند، هر زمان و هر کجا که خواستید به کشتزار خود در آیید و براى خودتان پیش فرستید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد و مؤمنان را بشارت ده.[۱۲]

به راستی آنچه که زَن از اسلام نصیبش شده بیش از این ها نیست: وحشت، توهین، بی ارزشی، بی احترامی، تمسخر، تحقیر، تهدید و تبدیل شدنش به متاعی بی هویت و بی مقدار! اسلام زنان را بی نهایت پست و دونِ شخصیت نموده و ایشان را نیز به زور کتک و ارعاب، مجبور به خفگی کرده است!

به راستی آنچه که زَن از اسلام نصیبش شده بیش از این ها نیست: وحشت، توهین، بی ارزشی، بی احترامی، تمسخر، تحقیر، تهدید و تبدیل شدنش به متاعی بی هویت و بی مقدار! اسلام زنان را بی نهایت پست و دونِ شخصیت نموده و ایشان را نیز به زور کتک و ارعاب، مجبور به خفگی کرده است!

جلالین یکی از مفسرینِ بنامِ اسلامی، در تفسیرِ این آیه”أَنَّىٰ شِئْتُمْ” یعنی به هر سویِ کشتزار، مینویسد: “مَن قیام و فَعود و اضطجاع و اِقبال و اِدبار”، یعنی نشسته، ایستاده، خوابیده از پیش و از پس…[۱۳]

در همین راستا از آقایِ جعفرِ صادق ( امامِ ششم شیعیان ) پرسش میشود و ایشان میفرماید: “در ازدواجِ متعه میتوانی با یک هزار نفر ازدواج کنی، زیرا همهی آنها مانندِ مستاجر میباشند.”[۱۴]

چنین سخنان و توصیفاتی آدمی را بیشتر به یادِ مجلاتِ آمیزشیِ پِلِی بُی میاندازد تا راه و رسم ارتباطاتِ زن و شوهر و چگونگی درکِ ارزشِ جایگاهِ یکدیگر در یک زندگیِ مشترک.

از این روی توجیه نصف بودنِ ارثِ زنان به دلیلِ اینکه که مردان وظیفه خرجیِ آنها را دارند و از آنجا که ارتباطِ مرد و زن استوار بر دیدگاهِ “شراکتانه” نیست بلکه تنها به عنوانِ ابزاری برایِ لذتِ جنسی و چیره شدنِ بر شهوت درونی و تولیدِ مثل خلاصه شده است، (که بیشتر شبیهِ جفتگیریِ حیوانات است) نه تنها منطقی نیست بلکه شایسته جایگاهِ انسانی نیست و فاقدِ ارزش است.

در همین راستا، علامه طباطبایی پیرامونِ خرجی دادنِ زن، در قبالِ همبستر شدنش با مرد، هر آینه که مرد بخواهد، میگوید:

“… و به همین جهت اسلام از ثروت روى زمین دو ثلث را در اختیار مرد قرار داد تا در دنیا تدبیر تعقل ما فوق تدبیر احساس و عاطفه قرار گیرد و نواقصى که در کار زن و تدبیر احساسیش رخ مى دهد _ چون مداخلات زن در مرحله تصرف بیش از مرد است _ بوسیله نیروى تعقل مرد جبران گردد و نیز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگى بر زن واجب کرده ، این معنا را با صداق – مهریه – جبران و تلاقى کرد.”[۱۵]

به وضوح دیده میشود که ایشان جبرانِ خرجی دادنِ زن در اسلام را، همخوابگیِ او با مرد هر زمان که مرد بخواهد، قلمداد میکند. نگاهی که هتا در میانِ جاندارانِ جنگل هم دیده نمیشود، جانورانِ جنگل هم جفتگیری شان بر خواستِ دو طرف استوار است.

 • Roya

  با درود میشه لطفا مرجع نهج البلاغه را بای من بنویسید؟
  با سباس

 • ali

  البته باید به این نکته هم اذ عان داشت که در بعضی از کشورها و ملل از زن به عنوان تجارت فیلم های سکس استفاده می گردد که این خود جای بسی تامل دارد!

  • Orally44

    dar keshvar hay deegar keh in kaar ra mikonand aanaany nistand keh dam az khoda mizanand, cheh basa keh khoda ra ham ghabool nadashteh bashand ….

  • Taboo shekan

   حرف شما کاملا درست خیلی از انسان های پست این کار رو در کشور های دیگه هم میکنن حتی یک مافیا هستن اما مردم که اون ها رو قبول ندارن و مقدس که نمیدونن مشکل ما اینه که اینجا همه شیعه ی ۱۲ امامی این فرد رو مقدس میدونن این فرد رو عادل میدونن این فرد رو عالم میدونن
   این فرد قبول دارن و قوانینش رو اجرا میکنن
   مشکل ما اینه که همون مافیا داره بر ما حکومت میکنه با فروش اعضای بدن زندانیان سیاسی و زن فروشی داره نون میخوره
   مشکل ما نشناختن تاریخمونه آقا اسلام با ایران همین کارو کرد مادران ما و اجداد ما رو به بردگی گرفت و آورد توی مدینه فروخت بعدش خیانت کرد به تاریخ کشورمون هنوزم داره خیانت میکنه
   بدونید که اسلام هیچوقت دلش به حال ایرانیا نسوخته فقط به فکر غارت این آب خاک هست وسلام

 • Taboo shekan

  درود به همه ی خردگرایان
  خوب از جلاد اسلام بعید نیست که همچین حرفای ضد بشری و دور از عقلی بزنه هرچی باشه ایشون تعلیم یافته ی پیامبره بعد این آخوند های ۵ تومانی میان یه چهره ی زیبا از این فرد میسازن و شخصیت بزرگان ایرانی رو به یک تازی نسبت میدن خجالتم نمیکشن مثلا: <> یا <> این حرف رو با کمال بی خردی برای ماله کشی میگن آقا چه علم و دانشی اگر اینا یک کار علمی انجام داده باشن یه خدمت به بشریت کرده باشن اصلا کلمه ی علم رو اینا ننگین کردن اقا انیشتین کجا علی ابن ابی طالب کجا فیثاغورس کجا در اون زمان  علی کجا
  اصلا قابل مقایسه نیستن برید تاریخ رو بخونید ببینید این شخص چه کارا که نکرده برای بقای این اسلام عزیز چه سر ها که نزده این فرد رو به عنوان یک جنگجو هم نمیشه حساب کرد چون اعراب جنگ تن به تنشون مردانه بود کلک نمیزندن بعد این فرد وسط جنگ در کمال نا مردی هنوز جنگ بین دو نفر اتفاق نیفتاده میزن پای طرق رو قطع میکنه سر میزنه چه ماله کشی ها که درباب مردانگی علی نکردن
  برید تاریخ بخونید مخصوصا اون هایی که به دست کثیف شیعه نوشته نشده مثل طبری

  فقط خرد می تواند انسان را هدایت کند نه الله مدینه.

 • Hasssan

  Roko rast beton begam dostan islam yani shahr no yani haleto bokon kone lagheh zan kam ham ovordid be akhonda hal bedid hame chi droste
  1

 • Hasssan

  Moteasefaneh baziy in dostan nemeyonand befahmand ke manzore in dokhtar khanoma az lokht shodan chiye az onjaye ke maghzeshon khily kochikeh ghayr az masaleh sex chize digehey haleyshon nist inam yekey az samerehaye islame azize

 • Jalil

  از ازدواج با خواهر و دختر و مادر خلاص شدیم اینا دوباره میخان احیا کنند

 • Sun_sea30

  جلیلی مگه شما با خواهر و مادرت ازدواج کردی ؟؟؟؟؟

  • Jalili

   مگه من کورش پرست هستم که با خواهر و مادر و دخترم ازدواج کنم؟این شمایید که سنگ کورش را به سینه میزنید حتى سگها اینکارو نمیکنند

   • Ahmadghool

    آقا جلیل الان فهمیدم شما با خواهر ومادرت ازدواج نمی کنی بلکه اون ها رو به فروش میگذاری.

 • Saeed

  شما توی عکس بالای این صفحه نوشتید که اسلام مکتب فاحشه خانه هاست
  کجای کشور اسلامی ما فاحشه خونه راه انداختن به غیر از چند تا خونه تیمی که ربطی به اسلام نداره
  درآمد اصلی کشود تایلند از فاحشه هاست
  یکی از درآمدها و منع های اصلی درآمد در ترکیه به ظاهر مسلمان از فاحشه خانه هاست
  در آمریکا اصلا در اکثر نقاط جهان از فاحشه خوب پول در میارن
  در کشورهای غربی زن رو کالا کردن و توی فاحشه خونه ها ازش استفاده می کنند
  اما در اسلام زن شخصیت داره و هیچ کس حق تعرض بهش رو نداره
  کی گفته مهریه برای خرید زن است، مهریه ای که اسلام گذاشته برای نشان دادن مهبت به زنه میتونه یه جا نماز باشه (کدوم دختر خری به خاطر جا نماز خودشو می فرشه) اگه امروز دخترای جامعه ما می خوان برخلاف گفته اسلام خودشون رو به هزار تا یا ۲ هزار تا بفروشن حساب کارشون از اسلام جداست اصلا مهر از مهبت میاد انا اومدن استفاده نادرست کردن چه برسه به سلام اگه نویسنده این صفحه یه کم شعور به خرج می داد و به جای اینکه بیاد در اینترنت این اراجیف رو بنویسه و هزار تا آدم بی بصیرت رو از دین بزنه می رفت یه چند تا سوال می کرد از اهل فن خیلی بهتر بود این روش درست انتقاد کردن نیست

 • aria

  اسلام بود که دخرای عربو ارز زنده به گور شدن نجات میداد همش تقصیر دین نیست اگه جامعه ما پر لز روانی شده همرو باید به اسلام ربط داد!!!…..

  • درود.برشما..اقای.اریا.کاملا.درست.نوشتند.اسلام.دختران.رااززنده.بگور.کردن.نجات.داد..اما.نگفتند.دختران.کدام.مملکت.را..ایا.درانموقع.نیاکان.ما.درایران.دخترانشان.را.زنده.به.گورمیکردند؟.یا.فقط.اعراب.بیابانی؟

 • حضور پست زن در جهان اسلامhttp://nabard.wordpress.com/2012/02/13/muslim-women