به شاهینِ نَجفی عَزیز: طاقَت بیار رَفیق! ۲۳

مادَر مُرد از بَس که جان نَدارد:

روز چهارشنبه ( ۹ ژانویه ۲۰۱۳ )، تَرانه خوانِ محبوبِ میهن مان، شاهین نجفی در برگه رَسمی هوادارانِ خود در فیسبوک، خَبرِ مرگ مادرش را اینگونه به گوشِ مخاطبان خود رساند:

” زنگ زدم …گوش هایت انگار خوب نمی شنود .صدایت می کردم. به شوخی ..ملیح…ملیح من …مریم من…پرت می شوم در آغوشت و چهارده سالگی های تنهایم با تو. دیگر کسی نمانده بود .دست هایم می لرزد. باورم نمی شود. مرگ یعنی چه مامان؟ یعنی تو نیستی؟ یعنی دیگر برایم نگران نیستی. یعنی دیگر گریه نمی کنی برایم. یعنی بی بهانه دوست داشتن های بغض گرفته ات تمام شده است.

فرتور چهره شاهین نجفی، آن جوانمرد ترانه خوان میهن دوست را نشان می دهد که امروز در غم فراق مادر خویش می سوزد. ما شریک غم وی هستیم.

فرتور چهره شاهین نجفی، آن جوانمرد ترانه خوان میهن دوست را نشان می دهد که امروز در غم فراق مادر خویش می سوزد. ما شریک غم وی هستیم.

من به اندازه ی گریه های تو تنهایم مریم من. به اندازه چروک های صورتت میگریم مامان. شنیدی که برای تولدت شعر گفتم؟ بی معرفتی کردی که مامان. من شبیه تو نبودم. شبیه تو که همیشه سکوت کردی. همیشه همه چیز را در خودت ریختی و پیر شدی. آنقدر پیر شدی که دیگر نیستی.

گفتم مامان جان نگاه کن مادر فرزاد و سهراب و ندا و امیر و… چه حالی دارند. گفتم مامان شبیه تو هزاران مادر پشت درهای اوین برای فرزندانشان زار می زنند. دارم بالا می آورم مامان. سنگ شده ام مریم من. دیگر هیچ چیز مهم نیست.

گفتم بیایم ترکیه ببینمت. سرزمینم را که از من دریغ کردند. بقیه که آمدند سوختی و وقتی من آمدم بیرون خیالت انگار راحت شد. می ترسیدی از دیوانگی هایم. آخ مامان دارم می سوزم. هیچ غلطی برایت نکردم. جز اشک و ترس و بحران هیچ ازمن نصیب مادرانگی ات نشد. حلالم کن. حالا واقعا یتیم شدم. دیگر هیچ چیز مهم نیست…”

غَم فَراقِ مادَر پیچیده در بویِ تُندِ غربت و دوری:

به راستی که مَرگ عزیزان و نزدیکان آدمی را از پای در آورده و ویران می سازد؛ به شَخصه هَر زمان که کسی را از دَست می دهم، اِنگار تکه ای از خودم را جَویده و قِی می کنم و بَخشی از مَن نیز با نبودِ وی، گُم می شود اما همه رَفتن ها و مُردن ها شبیه هم نیستند.

بَعضی مَرگ ها هَست که تار و پودمان را از هَم می پاشاند، سرشت مان را خُشکانده و استخوان های مان را از دَرد، جوری به هم می پیچاند که صدایِ تَلخِ زٌق زُقش تا سال هایِ سال به گوش می رسد و روح مان را آزار می دهد؛ مَرگِ مادر، آن هَم وقتی دور مانده ای و در کنج غُربت زَمین گیری، از آن رَنج های دودمان سوز است.!

مادَر ها تا زَمانی که هَستند، بودنشان بسیار عزیز و گرامی است اما همینکه می رَوند و جایِ خالی شان را که می بینی، تازه متوجه می شوی که به اندازه کافی، قَدرشان را ندانسته ای و آنطور که باید، دوست شان نداشته ای! مَن فکر می کنم مادَر ها می آیند و می روند تا جایگاه عشق و دوست داشتن را چند پله بالاتر بُرده و بدان اعتبار بخشند!

شاهین نجفی هنرمند جوان و میهن دوستی است که مردانه در مقابل رژیم جنایتکار مذهبی ایران قد علم کرده و ایستاده مردن را برگزیده است؛ غم وی در از دست دادن مادرش، غم تمامی مردم آزادی خواه ایران است.

شاهین نجفی هنرمند جوان و میهن دوستی است که مردانه در مقابل رژیم جنایتکار مذهبی ایران قد علم کرده و ایستاده مردن را برگزیده است؛ غم وی در از دست دادن مادرش، غم تمامی مردم آزادی خواه ایران است.

مَن و شاهین خوب می دانیم و حس می کنیم و می فَهمیم که غَم از دست دادن و دوری از مادری که چشم به راه مان است یَعنی چه! رَنجِ قول های تُهی و وعده های سَر خَرمن را چشیده ایم! قول دادیم تا در تُرکیه دیدار تازه کنیم! قول دادیم که دوباره ببینیم و بغل شان کنیم و بوی اَشک و بوسه مادران مان را آنقدر عمیق به سویِ مغزمان هول دَهیم که سال های سال، فَضای فِکر های آشفته مان، معطر به حضور مادرهای مان باشَد!

می بینی شاهین؟ حِس می کنی این دَرد مشترکی را که باید تو فریادش کُنی؟! دَر حسرت یک خداحافظی صمیمانه، یک آغوش گرم مادرانه و یک لبخند کَج که دوباره بر لبانِ مادَر نَقش ببندَد ماندیم و دیدار تازه کردَن مان در تُرکیه، دیدار به قیامَت شد! غُربت و آوارگی زَنجیری شد از جنس پولاد به دور گردن های نحیف مان و گذاشت تا رَفتن مادَر را تماشا کنیم، بسوزیم، بر پوست ارواحِ مان چنگ بیاندازیم و جیغ بکشیم و جیغ بکشیم و جیغ بکشیم…

شاهینِ عَزیز، طاقَت بیار رَفیق:

شاهین جان، بَرادر؛ می دانم که بهتر از من می دانی که تو تَنها یک مادر نداشته ای و نداری! وقتی که از مظلومیت ندا و صانع و فرزاد ها خواندی و صدایِ فریادِ جوانانِ آزادی خواهِ در بَندمان شُدی، مادران رَنج کشیده و داغدارِ آنان، نَجوای غریبانه فرزندانِ بی گناه شان را در میانِ سیل واژگان معترضانه ای که خَشم آلود از دَهان تو خارج می شَود، پیدا کردند.

تو شده ای فرزند عصبانی و شورشی تمامی مادرانی که جگر گوشگان شان به دستِ این رژیم اسلامی جنایتکار یا روانه سینه قبرستان ها شده اند و یا در گوشه زندان ها، در حالِ پوسیدنَند! مادَری را در اَنزلی از دست دادی اما بدان ای فریادِ بغض آلودِ نسل من که مادَرت ایران، زنده است و دل پیر و ماتم زده اش، تَنها به شنیدن صدایِ اعتراض تو خوش است!

رَفتنِ مادرت شاهین نه تنها تو و اَنزلی را، بلکه تَمامی ایران زمین را سیاه پوش کرده و دل تمامی مردمی که از ستم و جور زمانه و این حکومت ضد انسانی به ستوه آمده اند، به یاد مادر نازنینت و برای تو می تپَد! مَن و ما را در غمت شریک بدان و آگاه باش که تو ای فرزند پاک ایران، تو ای فریدون زمان، هیچگاه تنها نیستی و نخواهی شُد…

 • با درود
  شاهین عزیز مرا در غم خود شریک بدان
  طاقت بیار رفیق

 • Sahameddinghiassi

  زندگی در کشورهای مثلا عقب
  افتاده  برنامه ریزی برای برده داری و
  نوکرداری.

   

  همیشه گروهی از مردم مثلا با هوش و
  یا بسیار زیرک سعی داشته  اند دیگران را
  اسیر و برده خود کنند تا بتوانند زندگی های باشکوهی داشته باشند. گروهی از زور
  بازو استفاده کرده و مردم را رام خود نموده بودند و با داشتن نوچه ها و شاگردان
  خود زندگی بهتری برای خود تهیه کرده بودند. گروهی با تجارت و خرید فروش و
  گرانفروشی  کم فروشی خیانت دزدی فساد از
  راه های مثلا مشروع و یاحتی غیر مشروع به سرمایه های کلان رسیده اند. دیگرانی با
  تکیه به علم و دانش یا هنر و سخنوری خود شاعر نویسنده های معروف و غیره به ثروت و
  مکنت رسیده اند. و در آخر گروهی هم به عنوان دیندار رهبران جامعه دینداران شده اند
  و گروهی هم به عنوان رهبران بی دینان مردم را سرکیسه کرده اند. مردم هم که در فکر
  پیدا کردن راهی و گریز از مرگ و نیستی بودند هرکدامشان به نحوی جذب گروهی شده اند.

   

  آنچه مسلم است رهبران وبزرگان همگی
  این گروه ها به غیر از تعدادی از آنان که دلسوز مردم و مردم دوست و مردم نواز بوده
  اند بیشترین آنان پس از رهبری و دیدن برق طلا و زنان زیبا که متاسفانه جذب ثروت
  وقدرت میشوند راه خود را کج کرده اند. این نوع مرض متاسفانه در تمامی لایه های
  اجتماعی مثل یک خوره خود را جا کرده است. بطوریکه رشوه خواری ودزدی اموال دولتی و
  کلاهبرداری و غارت را نوعی زرنگی و هشیاری قلمداد میشود. آنچه که معلوم است وقتی
  فساد در جامعه ای ریشه بدواند اکثر مردم خواسته و یا ناخواسته دنباله رو فاسدان
  میشوند و خودشان هم به نوعی به دزدی های کوچک روی میآورند. در نتیجه اعتماد و
  اطمینان و انسانیت ودوستی ها یکسره کنار گذارده میشود و معیار پول تلا  ثروت جایگزین آنان میشوند.

   

  اگر ما با یک دیده با انصاف نگاه
  کنیم خواهیم دید که در این ماجری همه ما متضرر میشویم و تنها گروهی کوچکی از ما که
  همانا بقولی یک درصدیها هستند برنده گان واقعی هستند. کافی است با اندیشه ای بیطرف
  به قضاوت بنشینیم و ببینیم که چه کنیم.

   

  رهبران با دینان بی دینان را مورد
  حمله قرار میدهند و به آنها تهمت کفر الحاد میزنند و بعضی ها هم خونهایشان را مباح
  میفرمایند. حتی بعضی از همین رهبران مثلا معنوی و روحانی جامعه نفرت و کینه بین دو
  مذهب را دامان میزنند و تخم نفاق و تنفر را در دل انسانهای ساده میکارند تا خودشان
  بهره هایش را درو کنند. نفرت بین کاتولیک ها و سایرین مذهب های مسیحی  و یا نفرت بین شیعه ها و سنی ها و سایر فرقه
  های اسلامی که حتی پسوند ضاله راهم به دمشان بسته اند در صورتیکه تقریبا همه یک
  مطلب را میگویند.  ولی همان مطلب را که از
  دهان دیگری با کمی تغییر گفته شود کفر میشمارند. همین دیروز تنها ۱۰۰ نفر شیعه بی
  گناه به دست جنگوی ها در پاکستان کشته شدند؟

   

  اول ثابت کردن خدا با معیارهای
  علمی ما میدانید که اگر همه روحانیون و دانشمندان وابسته آنان جمع شوند نمی توانند
  با دانش امروزی ما خدا را ثابت کنند. و همه آنان در عجز خود گواهی خواهند داد. یا علم
  ما ناقض است و یا عظمت خدای آنچنان که ما از ثبوت آن با عقل ناقص و دانش غیر کافی
  خود عاجزیم.  همین طور اگر تمامی دانشمندان
  و فلاسفه غیر مذهبی دور هم جمع شوند باز نمی توانند که وجود یک هوشمند را انکار
  کنند  آنجا که علم شان به انتها میرسد آنان
  هم از عجز و ناتوانی خود خبر می دهند. اگر با دیده انصاف بنگرید مثلا یک هواپیما
  را که پرواز میکند در نظر بگیرید خواهید دید که با چه وسایل پیچیده ای مجهز شده
  است تا بتواند پرواز کند. یا طراحی کامل و یک ساخت و ساز بی نهایت مشگل و دقیق.
  هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هواپیما خود بخود ساخته شده است. بلکه دارای یک نقشه
  دقیق طراحی شده است و یک گروه مهندس و کارشناسان درجه یک در ساخت آن همکاری کرده
  اند. تا یک شی ساخت دست ما به پرواز درآید. 
  حالا شما یک پشه حقیر را در نظر بگیرید که یک مجموعه کامل است با همان
  تکنیک های پرواز اوج گرفتن نشستن  تغییر
  مسیردادن  با پاهایی که دارای عضله و اعصاب
  است ودر همان بدن بی نهایت کوچک دستگاه های پیچیده ای بکار رفته است از دستگاه
  گردش خون گرفته تا دستگاه تولید مثل. سازنده این پشه و سایر حیوانان و گیاهان و
  حتی سنگها کیست؟

   

  در فضایی که عظمت آن میلیاردها سال
  نوری است و در جهان بیکرانی که میلیاردها خورشیدها وسیاره در راه های آسمان درحرکت
  است که کره زمین در برابر آنان دانه غباری هم نیست و همه این اقیانوسها و آبهایی
  که در فضا معلق هستند دانه های آبی هم نیستند ویا در برابر اقیانوسهای بیکران
  فضایی قطره آبی هم بحساب نمی آیند کار ما چیست؟

  آیا همه پیامبران و فلاسفه مارا به
  عشق و دلداده گی رهبری نه  کرده اند. آیا همه
  پیامبران جز سوز عشق بما درسی دیگر هم داده اند. حافظ  سعدی مولوی و عطار چه گفته اند. همه آنان خواسته
  اند که ما به خوشبختی دوستی  مهر و اتحاد
  برسیم.

   

  ولی ما چه میکنیم برای خاطر مشتی
  تلا همدیگر را مثلا لو میدهیم  به حق
  دیگران تجاوز میکنیم از دوستی و اعتماد دیگران سو استفاده میکنیم برای خاطر یک کمی
  زندگی بهتر دیگران را که بما کمک یا اعتماد کرده اند را بخاک سیاه می نشانیم و به
  بهانه دین مذهب ملیت  نژاد دیگران را مورد
  بعض و غضب قرار داده اموالشان را غارت میکنیم. 
  و تمامی تقصیر ها را هم گردن دیگران 
  دولتها و رژیم ها می اندازیم. البته درست است که دولتهای بد و غارتگر هستند
  ولی ما چرا بایست دنباله رو بدیها و عیب ها باشیم.

   

  اختراعات و اکتشافات در این دویست
  ساله اخیر بسیار زیاد بوده است. راه های بین ملل کوتاه تر شده است انسانها با
  راحتی بیشتری با هم در ارتباط هستند یادگیری زبانها  آسان تر شده و برخورد با سایر فکرها و عقیده ها
  و تمدن ها بیشتر شده است. ولی متاسفانه همان خوی زیاده طلبی  قدرت خواهی 
  برده طلبی  خود شیفتگی و حسادت طمع
  دزدی و غارت و جنایت هم در ما زیاد شده است. اگر روزنامه ها را بخوانید شاید از
  انسان بودن خودمان هم شرمگین بشویم.  پدری مثلا
  هنرمند معروف به دختر ۵ ساله اش تجاوز جنسی کرده است.  جوانی با مسلسل تعداد زیادی کودک را کشته است.
  بانکها دزدیهای میلیارد دلاری کرده اند. فساد و رشوه خواری در دنیا غوغا میکند.

   

  دولت آمریکا پنج تریلیون دلار خرج
  جنگ کرده است  در چین بجای مواد سالم
  خوراکی حتی در شیر بچه ها مواد کشنده مخلوط کرده اند تا استفاده بیشتری بکنند. برای
  زود تر بزرگ شدن مرغها به آنان مواد هورمونی خطرناکی میدهند تا استفاده بیشتری
  یکنند. سرتان و چاقی زیاد شده است و علتش هم مواد آلوده ای هستند که سرمایه داران
  برای غارت و استفاده های بیشتر از آنان استفاده میکنند. ظلم  بی تفاوتی دزدی 
  فساد میرود تا انسانها را بصورت ربات ها وآدمک هایی بی احساس تکامل دهد؟

   

  معلمان حتی در آمریک هم اجازه
  ندارند که درست تدریس کنند زیرا پدر مادران مخالف هستند آنان میگویند بچه های برای
  خوش گذرانی وتفریح و دختربازی به مدرسه آمده اند نبایست زیاد درس بخوانند خسته
  میشوند. جمله این مشگل من نیست بمن چه یک جمله کاملا عادی در آمریک است. البته در
  بیشتر کشورها هم وضع از این بهتر نیست 
  قانون تنها در اختیار کسانی هست که میتوانند وکیل استخدام کنند. در آمریک
  کسی که پول ندارد پیش بدهد تمامی حقوق قانونی او پایمال است.

   

  رییسان جمهور که مثلا در کشورهای
  مثلا دمکرات از صندوقها سر در میآورند قبلا توسط شرکتهای بزرگ و غول با خرجهای
  بسیار خوب معرفی شده و برایشان تبلیغ کرده اند مسلم است که رییسان جمهور هم به
  نحوی وابسته به همان شرکتهای بزرگی هستند که برایشان میلیونها دلار هزینه کرده
  اند.

   

  اگر رهبران کشورهای دنیا دلسوز
  مردم بودند و دنبال غارت و ثروت اندوزی نبودن بسیاری از مشگلها حل میشد. با خرج
  همان تریلون دلارها میشد تمامی بی سوادی در دنیا را از بین برد. گفته شده که بیش
  از نیمی از محصولات تولید شده  ضایع میشوند
  و دور ریخته میگردند درحالیکه قابل استفاده هستند ولی سرمایه داران نمی خواهند
  محصول خود را ارزان بفروشند پس آنرا از بین میبرند درحالیکه در کشورهای دیگر مردم
  گرسنه هستند  آنان خوراک خوب و قابل
  استفاده رامعدوم میکنند.

   

  درحالیکه در کشورهای عربی شیوخ عرب
  در قصرهای هزار یک شبی زندگی میکنند ومیلیارد ها دلار وشاید تریلیونها دلار مردم
  را دزدیده اند وبنام خود ثبت کرده اند دست دزد بینوایی را قطع میکنند و خودشان در
  پناه اسلام ساختگی شان درشهوت رانی و عیش عشرت و دزدی فساد زندگی میکنند. در صورتیکه
  به عنوان رهبر اسلامی موظف هستند وسایل تحصیل زن ومرد مسلمان را حتی درکشور چین هم
  شده فراهم کنند درحالیکه اینکار ها را نمی کنند.

   

  یک شبکه بین المللی از دزدان و
  غارتگران دست در دست هم داده مردم را بجان هم میاندازند و خودشان سرمایه های ملی
  مردم را غارت میفرمایند و گویا مردم هم چاره ای ندارند که سرهم راکلاه بگذارند و
  همدیگر را برای زندگی یک کمی بهتر غارت کنند.

   

  اگر زندگی گلادیاتورها را ملاحظه
  کنید می بینید که ثروتمندان میلیاردی آن زمان جوانان را پرورش ورزشی ونظامی
  میدادند بعد آنان را بجان هم میانداختند تا یکی دیگری را بکشد و این تفریح آنان
  بود. به عبارت دیگر آنان از سادگی و بی سوادی مردم عادی سو استفاده میکردند و آنان
  با بجان هم میانداختند تاهمدیگر را بکشند.

   

  همان سیستمی که بین جوانان حتی
  آمریک مواد مخدر پخش میکنند تا آنان برایشان زمینه ساز و خطرناک نشوند و بکار های
  بیهوده مشغول باشند. همین طور بیشتر ارتشهای جهان نیروهای پلیس و نظامی دنیا در
  اختیار ثروتمندان غارتگر است که تا از دزدی و غارتهایشان دفاع کنند. برنامه های
  طوری تنظیم شده است که گروهی همیشه فقیر باقی بمانند وگروه اندکی تمامی ثروت های
  ملی مردم را دراختیار داشته باشند. باتورم سرمایه کوچک مردم را غارت میکنند و وقتی
  در کشوری تورم نباشد با دادن وامهای ساده مردم را با رکود غارت میکنند. درکشورهایی
  که تورم هست بانکها براحتی وامی نمی دهند زیرا بهره هایی که میگیرند از تورم بسیار
  کمتر است وام در این کشورها به حاکمان تعلق دارد نه به مردم عادی ولی در کشورهایی
  که پول در اختیار دولتها نیست و مستقل است 
  و تورم نیست یا خیلی ناچیز است بانکها با زور و تبلیغ به مردم عادی وامهای
  کلان میدهند وتمامی پیش قسط هایشان راغارت میکنند. 

   

  اگر در کشورهای فقیر رشوت خوری باب
  است در کشورهای مثلا دمکرات هم اگر پول نداشته باشی که به وکیل بدهی کلاهت پس
  معرکه است. غارتگران دزدان عظیم شان با هم متحد هستند و دانشمندان خود فروخته را
  برای برنامه ریزی استخدام میکنند تا دمار از روزگار ما درآورند.  جوانان مارا متعاد  میکنند تا مشگلی ودرد سری برایشان نباشند.  درکشورهای دیگر آنان را مرتب در محرومیت های
  جنسی نگه میدارند تا عصبی و ناراحت باشند. بیکاری  بی برنامگی 
  فشار محرومیت های جنسی ورزشی  و
  نداشتن تفریحات سالم آنان را بسوی راه های کج هدایت میکنند. بسیاری از آنان خود
  کشی میکنند زیرا تاب دیدن اینهمه دزدی جنایت و فشار روحی را ندارند. گروهی هم به
  کارهای ناباب روی میآورند و آدمک دزدان عظیم شان میشوند.

   

  ایسم های وارداتی همراه با مذهب
  های ساختگی مردم مارا رو در روی هم قرار داده تخم نفرت را در آنان میکارند. مگر نه
  این است که به دست ما افغانها بهترین سلاحها را دادند تا همدیگر را بکشیم.  مگر هنوز هم با بمب گذاری و کشتن مردم بیگناه ما
  نمی خواهند ازما زهره چشم بگیرند؟

   

  اگر انسانهایی نظیر بن لادن واقعا
  میخواستند که مسلمانان سروری  کنند بایست
  برای آنان دانشگاه  بیمارستان  کارگاه 
  مدرسه های صنعتی  ورزشی بالندگی می
  ساختند نه اینکه به دستشان تفنگ های الکترونیک و پیشرفته بدهند تا همدیگر را قتل
  عام کنند؟

   

  اگر همه رهبران ما دلسوز مردم ما
  بودند و برای مردم  کار تولید خوب  نه مسموم 
  دانشگاه  ورزشگاه  بیمارستان شفا خانه  مسکن آبادانی میکردند آیا ما اینمهمه مشگل
  داشتیم.  نه آنان ترجیح میدهند که ما بنام
  های ابلهانه بجان هم بیفتیم و آنان را در غارتگریهایشان آزاد بگذاریم. انسانهای بیسواد
  مغرور و ظالمی را برگرده های ما سوار کرده اند که باکشتن وبستن و اختلاف اندازی
  بین ما و تفرقه مارا از هم متفرق سازند تا بتوانند دزدیهای کلان خود را انجام
  دهند. میلیارد ها کمک های بین المللی توسط عده ای معدود غارت شد و بدنامی اش برای
  مردم باقی ماند.

   

  تنها راه چاره ما این است که ماهم
  مثل غارتگران دزدان عظیم شان باهم متحد باشیم برعلیه هم بیهوده نجنگیم سرمایه های
  خود را در راه تولید و دانش بکار بیاندازیم به مردم خودمان آموزش دهیم که بجای
  نفاق و بی تفاوتی دوستی واتحاد را انتخاب کنند. علم را گرامی بداریم و از خرافات
  دوری کنیم. بجای کینه های پوچ ساخته شده دست استعمار و استحمار بین المللی دوستی و
  همکاری را جایگزین کنیم. نفرتهای بین مذهب های مختلف  قومیت های مختلف را از بین ببریم و زبان  نژاد 
  مذهب ملیت قومیت رنگ پوست و چهره را سبب اختلاف نکنیم  اگر به مذهب هم اعتقاد داشته باشیم که همه ما
  فرزندان آدم و حوا هستیم پس باهم خواهران وبرادران هستیم. نفاق  دورویی فساد را از خودمان دور سازیم و تسلیم
  خواهش های دلمان نشویم. اگر اجتماع هم به این صفات ارج دهد دیگر دزدان عظیم شان هم
  برای خاطر احترام و داشتن قدرت و شاید آبرو دنبال فساد و دزدی نخواهند رفت. ولی تامادامیکه
  ما به ثروتهای نامشروع احترام میگذاریم 
  دزدی و فساد هم پابرجا خواهند ماند. ما اگر باهم دوستانه رفتار کنیم هم
  همگی سالم خواهیم ماند و هم خوراک کافی برای همه هست و نیز میتوانیم ثروتهای عظیمی
  که خرج جنگ و قتل غارت میشود را در راه علم و دانش مصرف کنیم وبسیاری از مشگلهای
  کنونی را حل نماییم.

  • Jam Yazdi

   هفت هزار تومنت حلال شد با این نوشتهٔ بی‌ سر و ته. قربتاً الی الله

 • Sahameddinghiassi

  مرگ مادر درد عمیق است و متاسفانه
  بسیاری از ما هنگامیکه نبودیم مادرهایمان را از دست دادیم. مادرانی که با فداکاری
  مارا بزرگ کردند وبه اجتماع تحویل دادند. همه ما مردنی هستیم و ایکاش صاحبان زر
  وزور بخصوص غیرمشروع میدانستند که آنان هم بکاروان مرگ خواهند پیوست و اینقدر مردم
  را آزار نمی دادند و دربدر نمیکردند.

 • AKHARIN CHOPAN

  HAM VATANE KHOSH GHEYRATE MAN SHAHIN DOST DASHTANI MA RA DAR GHAME KHOD SHARIK BEDAN  

 • Sam-online

  @۱۴۶۰۴۸۵۹۰۰fa314c2c0f22610f8e870a:disqus  @۲۰f482f703e48e333fa320d3feaa892c:disqus  @ Sahameddinghiassi
  بچه آخوند، اینقدر پرت و پلا اینجا ننویس. این حرفها را بهتر است بری
  روی منبر برای یک مشت آدم خرد باخته، عقب افتاده مانند خودت بزنی‌.

  با درود به شاهین نجفی و همهٔ ایرانیان راستین.
   

  • Sahameddinghiassi

   Did you read what I wrote?  or just say bad words. Which sentences were wrong?   I tried to bring thinking in the matter or

  • Sahameddinghiassi

   تعصب های بیش از حد بنام اسلام یا هر دین و مسلک دیګر؟
   · این سزای کسیاست که دین مبین اسلام دین ازادی از جهالت دین با شرف و عزت دارین را رها کرده ودست به جنایات میزند که بر خلاف شرعیت محمدی میباشد و حکم است بالای همچو اشخاصیکهاز فرامین خداوند ج سرپیچی میکند و انرا نادیده میگرند.این است سزای ان بیشرفانیکه هم واره بر زات پاک خداوند ج شرک میاورند و مرتد میگردند.هر کسی مانند نمیدانم زینب فهیم از راه دور از کشور های کفر مطالب بی جا و بی مورد را در کمنت هایخود نمایش میدهند که این کار شان بر علاوه گناه کبیره جرم بزرگی اخروی همانا جهنمابدی را برای خود اختصاص میدهند است.امید وارم روزی این جزا بالای او و همفکران هایش به طور علنی درمعضر عام عملی گردد.به امید همان روز انشالله.

   متاسفانه شما نه اهل منطق هستید نه اهل مطالعه و نه اهلانصاف. تنها خودخواهانی هستید که فکر میکنید که عقل کل هستید و همه دان نه قرآن کریم خوانده اید و نه ترجمهآڼرا و نه کتابهای دیګر نادانانی هستید که ادعای علم دارید. فکر شما پراز خودخواهیشهوت طمع هیزی است و برای همین است که با عدالت برابری برادری دوستی احترام بهعقاید دیګران شنیدن افکار و روشهای و فرهنګهای دیګران را جرم بزرګی میدانید در عظمت دنیایی که سالهای نوری و میلیاردها زمان باهم فاصله دارند شما حتی پښه ای هم نیستید یعنی حتی کره زمین هم در برابرعظمت فضا ګرد غباری بیش نیست. شما با علم و منطق در ستیزید. بجای دوستی و عشق شهوتو خشونت برګزیده اید و بجای علم و دانش نادانی پیشه کرده اید. از اسلام عرفانی وعلمی فاصله ګرفته اید و به اسلام ساخته مغز علیل خود و دزدان بین المللی چسبیده اید و با کشتن و زن ستیزی و دزدیو فساد و دورویی میخواهید نام اسلام را هم آلوده سازید که شما واقعا کفار واقعیهستید ولی نه لایق کشتن بلکه باید به شما علم و دانش و اخلاق یاد داد. شما هستید که مسلمانان جهان را بد نام ساخته ایدواحترام مسلمان بودن را برباد داده اید با کشتن بیګناهان ستمکاری را بحد اعلیرسانیده اید. و با فاحشه سازی زنان بی ګناه خود را مسلمان جا میزنید. کلام من کلام دوستی محبت و تساهل علم و دانش برابر مردم عدالت تساوی زن مرد احترام به حقوقهمه انسانها بخاطر کرامت انسانی است. ضمنا این دزدان خرده پای بینوا را باید آموزشداد باید برای آنان امکان کار و فعالیت و تحصیل فراهم کرد. همه ما احتیاج به علمدانش کار ازدواج خانواده محبت و دوستیداریم ولی غارتګران بین المللی با کمک منحرفانی نظیر شما و تفرقه بین مردم باهمکاری پادوهای محلی و ملی دزد و هیزشان مردم را آواره بی مسکن بیکار عقده ایساخته اند. امکانات باید در اختیارهمه باشد. رهبران فاسد مذهبی کمونیستی کاپیتالیستی همه دست بهدست هم داده اند تا بشر را بیچاره و طبقه متوسط را نابود سازند و اینکار جر بدستمعتصبان بی عقلی نظیر شما بر نمی آید. شماییکه مردم را بدون دادګاه و بدون دفاع محکوم به مرګ میکنید. نه قراڼ میدانید نهقانون؟ شما که پای ستمکاران بین المللی را به کشورهای ما باز کرده اید و تفرقه جنګکشتار راه انداخته اید. بمب ګذاری کشتن افراد بیګناه کار روز مره شما ها شدهاست. مګر با جنګ و خون ریزی و ترس میشوددین را پا برجا ساخت؟ ما میګوییم علم دانش حریت آزادی اخلاق دوستی محبت تساوی حقوق بین مردم امکان ترقی برای همه داشتن پوهنتونهایکافی مکتب های کافی شفا خانه های کافیبرای مردم درد مند و اینکه آلت دست نشویم آنان از تفرقه های مذهبی نژادی زبانی ماسو استفاده میکنند آنان متحد هستند وما متفرق. نمیدانم شاید کار منشبیه به کوفتن میخ آهنین بر سنګ باشد. زیرا شما نه میخوانید و نه در باره آنچه مننوشته ام فکر میکنید. با خودتان رو راست باشید. جوانان ما خودکشی میکنند آواره شده اند درګیر شده اند بسیار از جوانان شرق در اثر واخوردګی در غرب چاق شدهاند احساسهای خود را از دست داده اند مادیشده اند تنها فکر خوردن و خوابیدن هستند. در صورتیکه در کشورهای خودتحصیکرده پوهنتون دیده بودند و مدیران خوبی بودند. بسیاری از دانشجویان من ناامیدو یا دیپسرس شدید شده و بسیاری آنان در غرب خودکشی کرده اند. دو فرزند از چهار فرزند شاه ایران خودکشی کردند. متاسفانه قانون و شریعت تنها در باره فقیران ومردم طبقه متوسط اجرا میشود و دیګران آزادند. زیرا با ثروتهای غیر مشروع خود همهرا میخرند و آدمک های خود میکنند. در غرببا پول وکیل های ګرانقیمت میګیرند و حق کشی میکنند ودر شرق با رشوه دادن حق کشیمیکنند. شما اینها را نمی بینید. در غربدختر پسر باهم بزرګ میشوند و باهم زندګی میکنند. شنا میکنند رقص میکنند این کاری عادی اینجاست. در کشور مسلمانان که نیستند.طبق قانون خود عمل میکنند شما در چه مقامی هستید که میخواهید به آنان امر نهیکنید. در صورتیکه درکشورهای ما مشګلاتی بزرګتر وجود دارد. دیده زعیب دګران کنفراز صورت خود بین در او عیب ساز.

   ادامه مطلب: لخت شدن علیا مهدی برای اعتراض به اسلام کشتارگرگناه، ولی برای آخوند زنباره ثواب و تبرک است | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2011/11/27/%d9%84%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#ixzz2Hnb4DHwZ

   • Jam Yazdi

    ”….شما واقعا کفار واقعیهستید ولی نه لایق کشتن …..کلام من کلام دوستی محبت و تساهل ……”

    برو قرص‌هات رو بخور تا خطرناک نشدی

    • Sahameddinghiassi

     تفرقه های که بین
     ما انداخته اند.

      

     حضرت محمد تنها یک
     دین آورد و آن همان اسلام بود در زمان حضرت محمد شیعه  سنی 
     حنفی و حنبلی  شافعی  مالکی 
     اسماعیلی  و… وجود نداشت پس اگر
     مقام حضرت محمد به عنوان پیامبر مهم است تنها دین او بایست یکی باشد.بقیه مذهب ها
     ساخته دست انسانها ویا تفسیر های متفاوت از منابع فقهی است. ولی چون ریشه یکی است
     عملا بایست مذهب ها هم که از یک ریشه یعنی اسلام سررشته گرفته اند با هم در ضدیت
     نباشند. ضدیت  تفرقه و دشمنی بین مذهب ها و
     حتی بین دین ها ساخته دست استعمارگران و استحمارگران است.

      

     اگر سرچشمه یکی
     باشد هر قدر هم که آبها از سرچشمه فاصله بگیرند باز همان آب سرچشمه هستند که با
     مواد کف رود یا جوی مخلوط شده اند.

     آیا حضرت محمد بت
     پرست بوده قبل از اسلام یا دین یهودی ها را داشته است زیرا آن حضرت در چهل سالگی
     به نبوت وپیامبری مبعوث شد پس قبل از آن حضرت محمد چه دینی داشته است. یهودی که
     نبوده است و آیا در بین عربان قبل از اسلام ختنه وجود داشته است. هر مرد مسلمانی
     که ختنه نکند مسلمان نیست  آیا حضرت محمد
     ختنه کرده بوده. البته بعضی از روحانیان میگویند که ایشان ختنه کرده و ناف بریده
     به دنیا آمده اند؟

      

     حضرت عیسی تنها یک
     دین آورد ولی اکنون شاید بیش از شصت هزار مذهب در مسیحیت وجود دارد که همه آنها
     ساخته پرداخته دست روحانیون مسیحی است. بعضی از مذهب های مسیحی کلیسا های دیگر را
     حتی کلیسا های شیطان می پندارند و راهشان را غلط فرض میکنند حتی کلیساهای
     بزرگ  مثل ارتدودوکس را خلاف میدانند. پس مسیر
     دین ازخط خارج شده است زیرا حضرت مسیح اینهمه مذهب های رنگارنگ نیاورده بود.

     دینها برای بهتر و
     راحتر زیست کرده مردمان آمده اند و برای اینکه بشر را هدایت کنند و از دشمنی فقر
     بیچارگی فلاکت برهانند. ولی درعوض عده ای دینکار وشیاد تمامی سرمایه ملی یک کشور
     را بنام دین می ربایند و مردم را در فقر بی دینی و بی علمی رها میکنند تنها چیزی
     که به آنان آموزش داده میکنند  یک مشت
     خرافات جهل  دورویی  دروغگویی 
     جانمازآبکشی و اخلاق فاسد است.

      

     شیادان دینی همراه
     با شیادان اجتماعی مردم را طبقه بندی کرده بجان هم می اندازند تا با کشتار همدیگر
     راه را برای آنان باز بگذارند. خودشان در قصرهای آسمان زندگی میکنند و درکنار
     دلبران فتان و سرمایه های تریلیون دلاری قرار گرفته اند ومردم را به آن دنیا و
     حوریان و بهشت های مملو از غذا و آب وعده وعید میدهند. شیخ عرب با اموال دزدی بیت
     المال مردم برای خودش در همه جای دنیا قصرهایی از تلا میخرد و مردم در فشار بدبختی
     و ناراحتی و بیکاری  بی برنامگی بی
     دانشگاهی  بی زنی و بی شوهری در فساد و خود
     ارضایی و اعتیاد و درماندگی بسر میبرند در صورتیکه وظیفه رهبران مسلمان ایجاد درس
     و پیشرفت دانش و ایجاد کارهای شرافتمدانه است نه اینکه با کینه و نفرت وتفرقه حتی
     پای همه کشورهای استعمار گر و استحمار کن را دوباره به سرزمین های مثلا اسلامی باز
     کنند. آنان رفقار نابکار دزدان بین المللی و شرکتهای غول بیمه و فروش مواد مخدر و
     منفجره هستند و تریلیونها دلار کشورهای مارا هزینه نفرت و جنگ و دزدی و غارت
     میکنند در صورتیکه این اموال ملی بایست صرف ساخت بیمارستان  مسکن  ایجاد
     کار و دانشگاه مدرسه و… بشود  که نمیشود.
     بلکه با آنها توپ تانگ تفنگ وارد کرده به دست ما میدهند تا جنگهای فرقه ای و قومی
     تقویت شود و مارا سی سال است که بجان هم انداخته اند. برادر کشی و بی دانشی را در
     ما کامل کرده اند  بچه بازی روشوت
     خواری  دزدی  فساد اعتیاد  زن ستیزی 
     آزار دیگران را در ما نهادینه کرده اند.

     امنیت را گرفته
     اند و بجای آن صد ها نفر را در بمب گذاریهای نامردانه میکشند. در صورتیکه بنی آدم
     اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند 
     آنان برادران شیعه هزاره مارا قتل عام میکنند و نام اسلام را هم خون آلوده
     و بد می نمایند.  این قاتلان حرفه ای که از
     علم و دانش و حتی دین الهی بویی نبرده اند و نه قرآن خوانده اند و نه قانون انسانی
     میدانند تنها به نفرت و کینه مجهزند و شاید هم برای خاطر حوریان ملوس بهشتی به
     آدمکشی برادران مسلمان خود روی آورده اند.

     مشگل در کجاست؟ در
     بی خردی همگانی ما. مای خود پرست  خود
     خواه  خود بین و خودشیفته که حتی گفتارهای
     بزرگان خود را هم برای دزدی و غارت عوض میکنیم. 

     جوانان ما کار
     میخواهند مسکن میخواهند  دانشگاه و رفاه
     همسر و خانواده میخواهند ولی اینان بجای رفاه و دانش مردم را به گدایی رشوت
     خواری  فرار ازکشورهایمان و پناه به
     کشورهای مثلا پیشرفته تشویق میکنند تاسرخر نداشته باشند و کسی مزاحم دزدیهایشان
     نشود. گروهی را باشست شوی مغزی و دادن معاش کافی برای کشتار دیگران تمرین میدهند.

      

     شریک دزد و رفیق
     قافله ا ند.  با اسلام من درآوردی خود
     تمامی امنیت و زیبایی کشور مارا از بین برده اند با توپ تانگ بجان کشور ما و مردم
     ما افتاده اند با کشت کشتار وبمب گذاری مردم را ناقض و معیوب میسازند. آنان عروسکهای
     شرکتهای عظیمی هستند که دنیا را میگردانند. بیایید ماهم در برابر آنان متحد شویم و
     با روشنگری و دوستی و خرد ورزی و مهر ورزی و دادن اطلاعات درست مردم خود را در گیر
     اینان برهانیم. زیرا تامادامیکه خرافات و بیسوادی و بی خردی است  ظالمانها و طالبانه ها هم دانسته یا ندانسته در
     خدمت قدرتهای غارتگر هستند که میخواهند کشورهای ما فقیر  بیچاره 
     مردم ما بی دانش  آواره  دربدر 
     و متفرق باشند که گفته اند تفرقه بیانداز و غارت کن  حکومت کن 
     کشتار کن مردم بی تفاوت شده کاری با اینکارها دیگر ندارند.  آنان آدمکهایی شده اند که سرنخشان بدست دیگران
     است. 

    • Sahameddinghiassi

     وافعا که جای تاسف
     است  من از نکوهش  دزدی غارتگری 
     فساد بی عدالتی  نوشته ام و مشگل ها
     را از جهل و خرافات دانسته ام ولی این دوست مرا در مقابله با دین مبین اسلام قرار
     میدهد آیا این انصاف است ؟ نتیجه این تنفر همین است که می بینیم بدون اینکه مطلب
     ها را بخوانند با نیروی دعوا و نبرد جلو میآیند 
     آنوقت ما توقع داریم که به صلح آرامش 
     پیشرفت  برسیم.  مشگل ما همان مشگل غرور های کاذب حمله های بی
     جهت است  درست مثل دویدنهای بی جهت
     بوفالوها که تمامی نیروی خود را عوض بکار بردن در راه درست در دویدن بی هدف بکار
     میبرند. مبنای کار ما هم مخالفت است باهرکس و بدون دلیل. آیا عالم بودن و اینکه
     اکثر مردم ما هم مثل مثلا آمریکایی ها دانشگاه رفته باشند ضد اسلام است؟  آیا خرد ضد اسلام است  آیا اتحاد ضد اسلام است  آیا دانش ضد اسلام است. آیا ما بایست تا ابد
     برسر درستی شیعه سنی و سایر فرقه ها باهم در جدل و کشت کشتار باشیم. متاسفانه تمامی
     دستورهای درست را کنار گذاشته ایم وبا سرسختی با فروع های دین بجان هم افتاده ایم
     و همدیگر را کافر مرتد و… میدانیم. آیا این تفرقه ها و این تعصبات بدون پایه
     علمی مارا بجایی خواهد رساند یا بیشتر در دام استحمار و استعمار فرو خواهیم رفت. بیش
     از پنجاه میلیون مسلمان تحصیکرده در غرب با بی هدفی زندگی میکند نه غرب آنان را
     میخواهد و نه به آنان همان کاری را میدهند که به همتایان غیر مسلمان میدهند. به غیر
     از عده معدودی بسیار تیزهوش بقیه که مدیران خوب و معلمان خوب و مهندسان خوب و حتی
     پزشگان خوب در کشورهای اسلامی بودند اینجا به کارهای سطح پایین مشغولند آیا پزشگی
     که در اینجا غرب زمین می شوید ولی با ثروتهای کشورهای اسلامی تحصیل کرده است باعث
     هدر رفتن نیروهای انسانی ما نیست؟

      

     این آتش فتنه بین
     بادینان  بی دینان  و دشمنی بین دینها و غرورهای بدون دلیل و بدون
     پایه و تعصب های غیر علمی و خرافات و جهل همه ساخته دست استعمار بین المللی است که
     چون خوره به جان مردم ما افتاده است.  عقده
     های جنسی  بیکاری هم به آنان اضافه گردیده
     اند. عوض یک تساهل و یک همراهی یک حسادت ویک عقده در میان مردم ما پرورش یافته
     است. 

  • Sahameddinghiassi

   متاسفانه ما انصاف نداریم  کارهای ما با افراط و تفریط همراه شده است.

    

   میگویند نادرشاه افشار که سنی بود
   خیلی سعی داشت که بین شیعه ها و سنی ها در ایران برخوردی صورت نگیرد که میگفت
   اینها به نفع اروپاییان تمام خواهد شد.  اکنون که سیستم در حال برنامه ریزی است که نفرت
   وکینه ای بسیار برعلیه دینداران و بی دنیان در عالم پیاده کند ما بایست خیلی خوب مواظب
   باشیم که دوباره در دامهای گسترده شده شان نیفتیم.

   فرض کنید شما دوستی دارید که
   مسلمان است نماز میخواند  روزه میگیرد  بمال مردم دست درازی نمیکند دروغ نمی گوید فتنه
   گری نمی کند دست دل پاک است به زن و دختر مردم با چشم پاک نگاه میکند. دزدی نمی
   کند روشوه نمیگیرد. آیا این دوست برای دوستی خوب نیست؟ زیرا مثلا شما ضد دین شده
   اید؟

    

   برعکس کس دیگری خودش را مسلمان
   متعصب میداند نماز میخواند  والعفو والعفو
   میگوید روزه میگیرد  ولی روشوه هم میگیرد  دزدی هم میکند نگاهش هم هیز است و به دختران
   وزنان دیگران هم تجاوز میکند. آیا این شخص برای دوستی خوب است؟

    

   معیار ما بایست انسان بودن وخوب
   بودن و والا بودن افراد باشد نه دین آنان یا نژادشان یا قومیت شان. تعصب زشت است
   کسی را وادار به انجام کاری کردن زشت است. البته بدون مزد؟ یادم میآید یکی از
   دوستان پدرم به پسرش اگر نماز میخواند ویا روزه میگرفت مبلغی خوبی میداد. پسر هم
   سر نماز میگفت دورکعت نماز برای گرفتن بیست تومان بجا میآورم قرب الله؟ اگر کسی بی
   دین باشد ولی انسانی آزاده و والا باشد چه مانعی دارد. یا برعکس اگر کسی انسانی
   والا باشد ولی دیندار هم باشد باز چه مانعی هست؟ دینها معمولا برای بهتر کردن آمده
   اند نه برای ایجاد نفرت تنفر و کشت کشتار.

   مثلا سیاه پوستان میگویند که انسان
   سفید مارا برده کرده است درصورتیکه این رهبران سیاه خود آنان بودند که در آفریقا
   آنان را به دلالان برده داری میفروختند و نیز این رییس جمهوری سفید پوست آمریکا
   بود که برای آزادی آنان جان خود را هم از دست داد آبراهام لینکلن برای خاطر آزادی
   سیاه پوستان انسانهای سفید زیادی جان دادند. جنگهای انفصال جوانان زیادی از سفید
   پوستان را که برای آزادی سیاه پوستان میجنگیدند قربانی گرفت. یادم هست هنگامی که
   در آفریقا تانزانیا معلم بودم سیاه پوستان میگفتند ما از گیر برده گی سفید پوستان
   راحت شدیم و حالا سیاه پوستان میخواهند مارا برده خود کنند و یک پوستر نشان میداد
   که دیروز سفید پوستان برگرده ما سوار بودند و امروزه سیاه پوستان بر گرده ما سوارند.

   خودتان انصاف داشته باشید که جنگ
   خانمانسوز بین ایران و عراق برای کی منفعت داشت؟ جوانان بی گناه هر دوکشور به خاک
   خون در غلطیدند و کشورهای سازنده مواد منفجره و اسلحه بهر طرف آنقدر اسلحه میدادند
   که هیچکدامشان برنده جنگ نشوند؟ یک جنگ بی حاصل هشت ساله که تمامی توان وانرژی
   مردمان هر دو سامان را گرفت وثروتهای ملی آنان را بباد داد وبه جیب سرمایه داران
   شرکتهای بیمه و سازنده مواد جنگی سرازیر کرد آیا غیر از این است؟ جنگی که بین
   عربهای کافر سنی و شیعه های مسلمان مثلا شروع شد. ما میدانیم که هم شیعه ها سنی
   هارا کافر میدانند و هم سنی ها شیعه هارا خارج از دین و غیر مسلمان ونجس میدانند
   البته نه همه آنان؟ نفرت بین متعصبان هر دو دین یا مذهب خانمان برانداز است. همین
   طور نفرت بین فرقه ضاله بهایی از نظر متعصبان شیعه و شیعه شنیعه از نظر متعصاب
   بهایی؟ همین طور نفرت بین بهاییان و مسلمانان خانمان برانداز است با وجود اینکه
   بهاییان می بایست معتقد باشند که نبایست تعصبی در دین داشته باشند و رهبر آنان با
   هوشمندی گفته است که تعصب خانمان برانداز است و اگر دین مایه نفرت باشد بی دینی
   بهتر است ولی باز هستند بهاییان متعصبی که دست کمی از همتایان شیعه خود ندارند.

   همچنین نفرت بین تازی  عرب و پارسی عجم  یا ترک 
   کرد  و پشتون و هزاره و… همه
   ساخته پرداخته سیاست های استعماری هست. که آن یک درصدیهای با بجان هم درانداختن ۹۹
   درصدیها خود در مسند آقایی یا خانمی نشسته اند وما بجان هم افتاده ایم زیرا
   درآمدها ما کم شده و مارا مجبور میکنند که به دروغ گویی فساد رشوه خواری روی
   آوریم. مارا از خانه خانواده خود دور میکنند تا در کشورهایشان کار کنیم وزن فرزند
   خود را رها سازیم. مارا برعلیه هم شست شوی مغزی میدهند تا با هم متحد نباشیم.

    

   همین صفحه را نگاه کنید پراز فحش
   های رکیک است. که بعنوان مثلا کامنت گذاشته اند بدون اینکه مطلبی را بخوانند به
   نویسنده آن فحش حرف زشت ومتلک میگویند. ما با این تفرقه ها و با این منم منم
   کردنها به هیچ جایی نخواهیم رسید  ما بایست
   از لحاظ علمی توانا از نظر عقلی با انصاف و منصف 
   از نظر انسانی دوستدار هم باشیم وگرنه راهی بجایی نخواهیم برد اگر وحدت و
   دوستی بین ما حکمرانی نکند. با تحمیل عقاید خود و خوار کردن دیگران هم از مرحله
   پرت شده ایم. مثلا گفته بچه آخوند به دیگران کاری خطا است همانطوریکه در بین همه
   مردمان خوب بد هستند در بین آخوند ها بد وخوب زیاد هستند. خطای یکی را نبایست به
   پای همه نوشت از جز بد نمیتوان کل را خطا کار دانست. آخوند هایی هم هستند که در
   مال مردم خور هستند نه دزد و نه بی انصاف. حالا اگر موقعیتی پیش آمده و صدها یا
   شاید هزاران به جمع آخوند ها پیوسته اند چون نان آب دار است این نبایست به ظلم به
   آخوندهایی که انسانند منجر شود. مثلا اگر یک بهایی اموال شما را دزدید آیا انصاف
   است که همه بهاییان را دزد بدانیم؟ والا بودن انسانها ربطی به شغل و دین و یا مقام
   آنان ندارد.

   این خطا است که جرم یک نفر را
   بحساب گروهی بنویسم. مثلا اکنون افغانهایی  از ایران و پاکستان متنفرند زیرا فکر میکنند
   سیاست های این دوکشور به ضرر آنان است. در صورتیکه اغلب ایرانیان افغان ها را
   برادران هم میهن خودشان میدانند.

    

   دوست من در کودکی در بین بچه های
   مسلمان بنام بچه بابی  سگ بابی  و… معرفی میشد و در بین بچه های بهایی  بچه آخوند 
   بچه مسلمان  بچه سید؟ در بزرگی هم
   یکبار در ایران به عنوان بهایی از کار اخراج شد و مورد بی مهری دوستان مسلمانش
   واقع شد غارت گردید  و هم در ایران وآمریکا
   فامیل بهایی اش اورا بنام مسلمان اورا کنار زده و غارتش فرمودند. زیرا دین حربه ای
   در دست دو کسان بود تا از آن به عنوان کار آمدی سو استفاده کنند. در صورتیکه در
   بین مسلمانان وبهاییان انسانهایی بسیار خوب و والا هم کم نیست؟

    

   نظر من این است که نگذارید که
   دین  مذهب ملیت  نژاد بین ما تفرقه ایجاد کند تا سیستمهای
   غارتگر از ما متفرق سو استفاده کنند. بیایید ماهم باهم متحد بشویم تا  تریلیون ها و هزار هامیلیاردها دلاری که کشورهای
   ما غارت میشود سرعتش کند شود. دیگر همه ما میدانیم که شیوخ عرب که با استعمار
   واستحمار ساخته اند بنام اسلام سرمایه های ملی مارا تاراج کرده و میکنند و ما باهم
   برسر شیعه و سنی درگیر شده ایم. یا بی دین و بادین ویا  عرب عجم 
   ترک  کرد و…. هزاران بهانه و
   تفرقه دیگر. به امید پیروزی و اتحاد تمامی مردم غارت شده جهان و تمامی مردم فقیر و
   طبقه متوسط  ۹۹ درصدیها؟ 

  • Sahameddinghiassi

   مشگل ما اکنون مشگل دینداری و بی دینی نیست بلکه مشگل ما مشگل نداشتن خرد اجتماعی است مگر در مثلا آمریکا بین بادینان و بی دنیان نفاق جنگ و کینه هست؟  ما تخصص داریم که همدیگر را به هر نامی بکوبیم و تفرقه ها را دامن بزنیم.
   این تفرقه ها تنها وقت تلف کردن و سرگرمی است که در حقیقت آب به آسیاب دشمن میریزیم همانان که میخواهند ما را در فقر و فلاکت  تفرقه تعصب  دربدری  خشونت  بیسوادی و جهالت گرفتار ببینند. فحشکاری همدیگر و همدیگر را کوچک کردن و تمسخر کردن راه و چاره نیست  هیچک از ما علامه دهر نیستیم ما شاید مثل پازلهایی باشیم که اگر باهم متحد شویم یک تصویر میسازیم.
   ما حتی اگر کسی بخواهد به جامعه مان مجانی خدمت کند با او بمناسبت  هایی در ستیز در می افتیم و کسی که بخواهد راه را بما نشان بدهد و مارا کمک کند آزارش میدهیم.  با کسانی که هم آوازه ما نیستند دشمنی میکنیم و تا مادامیکه میتوانیم از وی استفاده ای داشته باشیم با او خوبیم ولی بعد اورا میرانیم. متاسفانه اتحاد و اتفاق بین مانیست. هرکسی سعی دارد عقیده خود را به دیگری تحمیل کند و حاضر نیست که به دفاع و یا پاسخ وی گوش فرا دهد. بیش از ۵۰ میلیون از مردم و جوانان تحصیکرده کشورهای ما به غرب رفته اند و اکثر آنان در آن سرزمین ها به بازی گرفته نمی شوند غربیها با پنبه سر می برند وریشه ها را هدف قرار میدهند. زیرا میدانند که جوانان ما هم همان هوش و همان استعداد را در یاد گیری دارند و اگر ّهمان آزادی و همان امکانها را داشته باشند از جوانان آنان جلو خواهند زد. این تفرقه ای که بین ملتهای ما و مردم ما می بینید تنها از راه برنامه ریزی درست آنان سرچشمه گرفته شده است. قربتا الی الله  . این غرورهای پوچ که کسی که شش کلاس سواد دارد مثلا میخواهد استاد دانشگاه را بیسواد معرفی کند نتیجه همان برنامه ریزیها است که مردم ما میخواهند نخوانده ملا باشند و نادانسته ادای  دانشمند را در آورند.

 • Taghi

  Hameye ma gahgahi wa mirasad ham yek rouzi kam mishawim wali hastim,shahin jan madar haye ziadi hamisheh hastand ke to farzandeshani boudane khoroushan e to zendegihast.Taghi

 • viva iran

  بسیار غمگین شدم شاهین نجفی عزیز …
  برای تو آرامش و امید آرزومندم .
  بدون که میلیونها جوان ایرانی دوستت دارند … مخصوصا ترانه نقی و مهدی و شر اعظم  تو را دوست دارن …
  اونهایی هم که دوست ندارن بخاطر کمبود دانش و آگاهی دوست ندارن . امیدوارم روزی همه هوشیار بشن …
  دین افیون حکومتهاست …………..

 • فرزند یک مادر

  روحش شاد و قرین آسایش.
  درود بر چنان مادر بزرگواری که چنین فرزند برومندی را پرورش داد.
  درود بر مادران بزرگ منش ایرانی که در رنج و فقر و ناداری و ستم، با سربلندی فرزندانی پاک و راستین و جان بر کف و عاشق ایران پروراندند و ذره ذره جانشان را در راه رشد و پیشرفت آنان فدا نمودند و بدون دیدن خوشبختی فرزندانشان و تنها با امید به این خیال شیرین، سر بر خاک نهادند و گذشتند. گذشتند و ما را تنها نهادند تا تکیه گاه بزرگمان را از دست بدهیم.
  همواره پیش از این در دل او را به نیکی یاد کرده ام و مطمئنم که اینک سرفراز و با غرور از انجام وظیفه مادر اش در آرامشی ژرف به خوابی ابدی فرو رفته است. آرام آرام آرام بخواب ای مادر همه ما.

 • ghasempour

   ba dorod shahine gerami dargosashte  madare geramiiat ra as samime ghalb tasliiat migam ravanash shad.omadare hameie javanane iran bod. nasle  dard  farsand ranj. va as onjaie keh  to fariade  in daro ranji   pas farsande pedarha va madarhaie irani.midanam ghamat khili  khili sangine   in sangini ro ba mano ma ghesmat kon va dar ghamet sharik  bedon.. baraiat behtarinha ra aresomandam pesaram.

 • Kaveh_kanabian

  salam shahine aziz omidvaram game akharet bashe

 • Bahramپس از یورش اعراب مسلمان

  شاهین عزیز میدانم غم از دست دادن مادر، آنهم برای انسانی هنرمند و حساس
  چون تو بسیار سنگین است.و میدانم که قبل از رفتن مادر هم غم دگر رفیگان
  را،و آن شد آهنگ‌های زیبائی که برای همیشه چون آینه زمان مانده گار خواهد
  بود.آرامش و موفقیتت را آرزو دارم.

 • با خدا

  توروحت شاهین نجفی کثافت