اراذل و اوباش ایران، خالکوبی “ارنستو چه گوارا” بر بدن دارند! ۴۱

این سمبل و نشاانه زندان در رژیم اسلامی است. نشانه ای که با عبارت عربی توصیف می شود و با فرهنگ ایران بیگانه است. از سوی دیگر، رژیم اسالامی، زندان را مرکز نگهداری مجرمین می داند نه محل آموزش و بازگشت آنان به جامعه.

این سمبل و نشاانه زندان در رژیم اسلامی است. نشانه ای که با عبارت عربی توصیف می شود و با فرهنگ ایران بیگانه است. از سوی دیگر، رژیم اسلامی، زندان را مرکز نگهداری مجرمین می داند نه محل آموزش و بازگشت آنان به جامعه.

چنانچه در مقاله پیشین اشاره شده. وظیفه اصلی پلیس برقراری نظم و امنیت و آرامش برای “همه مردم” است. “همه مردم” شامل مخالفین، متهمین و حتی جنایت کاران نیز می باشند، به خصوص که پلیس و نیروی انتظامی بیشتر با همین افراد سرکار خواهند داشت. نه افرادی که موافق سیاست های حکومتی باشند یا هرگز خلافی انجام نداده باشند.

پیگیری حقایق در رسیدگی قانونی به جرم متهمین و خلاف کاران، بدیهی ترین و اولین گام در راه اجرای یک پرونده قضایی است. بدست آوردن مدارک قانونی و مستند تنها راه اثبات جرم یک متهم می باشد. همه انسان ها حتی متهمین تا زمانی که جرم آنها از راههای قانونی و رعایت حقوق انسانی تایید نشده، بی گناه محسوب می شوند.

حقوق قانونی متهمین و مجرمین

یک مجرم,  یک عضو بیمار از جامعه انسانی است. منشاء بوجود آمدن مجرمین در جامعه، در بسیاری از موارد ظلم و ستم سردمداران حکومتی و قوانین غیر عادلانه می باشد. متهمین و حتی مجرمین و جنایت کاران نیز دارای حقوق انسانی هستند. خلاف کاران در صورت اثبات جرم شان  از سیاره ای دیگر نیآمده اند بلکه آنها نیز فرزندان همین جامعه هستند. اراذل و اوباش در ایران بیشتر همان بچه های گرسنه محله های فقیر نشین هستند. شاید اگر حق این بچه ها در کودکی یا بزرگسالی بوسیله آقا زاده ها یا ملا ها  دزدیده نمیشد، امروز در کارخانه ای مشغول به کار بودند.

شاید اگر برای مزدوران حکومت اسلامی سهمیه های بیشمار کنکور موجود نبود. این خلاف کاران زمان حال در گذشته می توانستند به درستی به دانشگاه  روند و فرد مفیدی برای جامعه خود باشند. همه ارگان های انتظامی و قضایی باید سعی در آموزش و تربیت مجرمین برای بازگشت به آغوش جامعه داشته باشند. نه چون شکنجه گران نیروی به اصطلاح پلیس و انتظامی، به خیابان گردی و تحقیر متهمین و ترویج خشونت و نفرت در جامعه بپردازند. رعایت حقوق قانونی متهمین و مجرمین برای تاثیر مثبت در ذهن و زایل نشدن حقوق انسانی شان الزامی است.

خال کوبی که بیانگر احساسات و روان افراد است، روی تن این دختر خانم به صورت گلها و پروانه های زیبا دیده می شود.

خال کوبی که بیانگر احساسات و روان افراد است، روی تن این دختر خانم به صورت گلها و نشانه های زیبا دیده می شود.

مبارزین یا متهمین؟

پرونده سازی برای معترضین و مخالفین، در حکومت های مذهبی و دیکتاتوری امری بسیار رایج است. حقیقت امر این است که؛ جرم یا اتهام بسیاری از دستگیرشدگان توسط حکومت اسلامی، ساختگی و برای ساکت کردن یا از میان برداشتن این افراد تعبیه شده. به تصور حاکمان مستبد، پرونده سازی، شکنجه ها و تحقیر و خیابانگردی متهمین، هراس و سکوت و جلوگیری از هرگونه مخالفت و یا ایستادگی در برابر ظلم حکومتی را در بر خواهد داشت.
اما حقیقت امر این است که هیچ قدرتی توان متوقف کردن میلیون ها انسان ستمدیده خشمگین را در خیابان نخواهد داشت. این واقعیتیست که حاکمان ستمگر در اوج شهوت قدرت فراموش می کنند. درست مانند حاکمان گذشته که در آخرین لحظات سقوط، ناگهان خطر نارضایتی سیل عظیم مردم را احساس کردند.

آیا خالکوبی کردن جرم است؟

داشتن خالکوبی دلیل بر اراذل و اوباش بودن نیست. خالکوبی بیان عریان آرزوها، عواطف و گاه رنج ها و اعتقادات یک انسان بر پوست عریان بدن اوست. یک انسان مالک بدن خود است و تازمانی که به حقوق فرد دیگری تعدی نکرده است، می تواند هر آنچه از نقوش و حروف می خواهد بر بدن خود حک کند.

گرچه نگارنده  به هیچ  روی علاقه ای به خالکوبی ندارد. اما علاقه نداشتن یا متنفر بودن نسبت به عمل خالکوبی، ذره ای از احترام و ارزش انسانی افراد دارای خالکوبی و علاقمند به داشتن آن، نمی کاهد. بسیاری از افراد دارای خالکوبی، انسان های صادق تری نسبت به بقیه مردم جامعه هستند. آنها احساسات روحی خود را در برابر جامعه به نمایش می گذارند. برعکس بسیاری از مذهبیون و ملاها که نفرت و شقاوت و رذالت خود را در زیر لباس های گوناگون پنهان می کنند.

خالکوبی بر تن ایرانیان نیز نشانه احساس و علاقه آنان به چیزهای خاص است.

خالکوبی بر تن ایرانیان نیز نشانه احساس و علاقه آنان به چیزهای خاص است.

 تاریخ خالکوبی در ایران

در کتاب “اپرشیا، از مبدا تا اسکندر کبیر”، نوشته R. Girshman، چاپ سال ۱۹۶۴ در صفحه ۳۶۶، قدمت تاریخی خالکوبی در ایران به تندیسه‌های یافت شده در پازیریک و لرستان از دوره هخامنشیان بازمی گردد. پس خالکوبی بنا به گفته حکومت اسلامی متعلق به اراذل و اوباش یا دست آورد تهاجم فرهنگی نیست بلکه بیان احساسات فردی به روشی ایرانی و باستانی می باشد. به طور مثال در مثنوی معنوی. مولوی بلخی. رینولد نیکلسون. انتشارات مولی. ۱۳۶۳ تهران داستان پهلوان قزوینی (شیر بی یال و دم) به عمل خالکوبی با عنوان کبودی زدن اشاره می‌کند. خالکوبی ارنست چگوارا، خالکوبی تاج سلطنتی در سمت چپ قفسه سینه بدن افراد دستگیر شده،  بیشتر به زندانیان شکنجه شده و یا افراد دارای ناهنجاریهای روانی خود زنی شبیه می باشند. سر یکی از دستگیر شدگان به عزاداران قمه زن امام حسین می ماند.

تاتوی ابراز میهن دوستی بر پای یک هم میهن، نشانه عشق بی پایان گروهی از هم میهنان به کشورمان است. کلیشه های اگر به خواهر و مادر تو تجاوز کرده بود چه؟ برخود قرون وسطایی پلیس مذهبی بسیار شنیده ام که اگر جنایتکاران اراذل و اوباش حقیقی چه کسانی هستند؟

خال کوبی ابراز میهن دوستی بر پای یک هم میهن، نشانه عشق بی پایان گروهی از هم میهنان به کشورمان است.

نتایج رعایت حقوق مجرمین

بزرگترین معلمان اصلاحات در بزهکاران و خلاف کاران یک جامعه. مجرمین سابق اصلاح شده هستند. چه بسیار سخنرانی ها و کتاب ها که از افرادی که سال ها زندگی خود را در زندان ها گذرانده اند منتشر شده. مجرمین سابقی که با رعایت قوانین حقوق بشری به زندان رفته اند. پس از گذراندن دوران محکومیت خود به آغوش جامعه باز گشته و خود به افرادی موفق و مورد احترام تبدیل شده اند. معلمان حقیقی جوامع؛ دانشمندان، روشنفکران، هنرمندان و حتی مجرمین اصلاح شده هستند.

خلاف کاران سابق و شهروندان موفق امروزی، قهرمانانی اند که حتی با اعمال ناپسند و گذشته سیاه و شرایط دشوار خود به مبارزه پرداخته اند. اصلاح و موفقیت چنین افرادی، شهادت فردایی بهتر برای همه اقشار جامعه است. مهمترین نتیجه رعایت حقوق مجرمین، متهمین و حتی جنایت کاران،  ترویج امید و اعتماد به سیستم قضایی و اجرایی یک حکومت است. این امید و اعتماد، پایین آمدن درصد جرم و جنایت، جامعه ای موفق تر و سالم تر با امنیت و سلامت روانی بیشتر و احترام جهانی برای سیستم حکومتی آن کشور را در بر خواهد داشت.

این صحنه دردناک و چندش آور اعدام یک هم میهن در زندان خوی است. لباس های این قربانی جنایت های آخوند خونی است و دلالت بر آن دارد که بدن او بر اثر شکنجه های مرگ آور کاملن زخمی و آش و لاش شده است. زندان به جای آن که درمانگاه مشکلات روانی مجرمین و ندامتگاهی برای اصلاح و بهبود بخشیدن روح و روان آنان باشد، در رژیم اسلامی کار کشتارگاه و سلاخ خانه را انجام می دهد.

این صحنه دردناک و چندش آور اعدام یک هم میهن در زندان شهرستان خوی است. لباس های این قربانی، بر اثر جنایت های آخوند خونی است و دلالت بر آن دارد که بدن او بر اثر شکنجه های مرگ آور کاملن زخمی و آش و لاش شده است. زندان به جای آن که درمانگاه مشکلات روانی مجرمین و ندامتگاهی برای اصلاح و بهبود بخشیدن روح و روان آنان باشد، در رژیم اسلامی کار کشتارگاه و سلاخ خانه را انجام می دهد.

 • Mehdi-barzin

  سایت “فضول محله” دانسته و یا “ندانسته ” بازوی یک فاشیست ایرانی را برای خوانندگانش میهن پرست جا میزند.( توجه کنید به علامت صلیب شکسته حزب نازی های آلمان در وسط دو بال !!!!!!!!!! )

  • Mehdi-barzin

   ابراز انزجار دست اندرکاران سایت شما از جانیان اسلامی در ایران , دلالت بر وطنپرستی شما نیست ! مقالات شما گاهی گداری در لوای میهن پرستی مبارزان ایران را هدف گیری میکند. و این خود نشاندهنده ان است که شاید “خدا”ی نکرده دم شما به جائی بند باشد ! 

   مهدی برزین – آلمان/گیسن , مورخه  ۱۴ ژانویه ۲۰۱۳

  • با درود به شما، این سمبل آزادی و میهن دوستی ایرانیان بیش از سه هزار سال پیش بوده، و نیاکان ما بدان افتخار می کردند. حزب نازی از کشور ما اقتباس کرده و جهت صلیب آن در جهت
   عقربه ساعت می باشد. برای آگاهی بیشتر به ویکپیدیای زیرا مراجعه فرمایید:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Marlik
   از یاذآوری اتا ن سپاسگزارم سهراب ارژنگ

   • ساشا

    مهم نیست، مهم این است که علائم و نشانه ها در طول زمان دست خوش تغییر معانی میشوند و صلیب شکسته صرفه نظر از معنای تاریخی آن نشان نژاد پرستی افراطی و سازمان داده شده است. من هم با دوستان موافقم که سطح این مقاله بسیار پایین است.

  • Tdfuy

    bahush un salibe nazi nist ..salibe nazi bar akse …to ke savade in chizaro nadari zeeeeer nazad bi savad.

  • هموطن

   متاسفم برای بیسوادانی مثل شماکه این است حال ما.این به گفته تو صلیب شکسته نمادی ازایران باستان است (آریایی ها) به معنای ۴عنصر اصلی طبیعت.آب.خاک.باد.آتش. که آلمانی ها هم که خودراآریایی می دانستند ازآن استفاده می کردند.زیاداراجیف راىفی پور می بینین.

 • با درود به شما، این سمبل آزادی و میهن دوستی ایرانیان بیش از سه هزار سال پیش بوده، و نیاکان ما بدان افتخار می کردند. حزب نازی از کشور ما اقتباس کرده و جهت صلیب آن در جهت عقربه ساعت می باشد. از یاذآوری اتا ن سپاسگزارم سهراب ارژنگ

  • ساشا

   عزیز جان شما که باز حرف خودت رو میزنی. شما میخوای ۷ میلیارد آدم تو دنیا همینو بگی؟

  • HgA

   تو هم شدی سفسته گر دار و دسته بیل کوروش بازا و داریوش پرون ها
   خوشگل آدرس ویکیپدیا میدی و متن اصلی همون سایت رو هم سانسور میکنی
   حالا مثل امثال تو و سردار نقدی و شعبان بی مخ فرق چیه ملت بگن
   متن اصلی : http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika
   و مثل همیشه مربوط به هند و چین هست این آرم
   نه هخامشی

   • Mobarezeparsi635

    شما از اون دسته آدم هایی هستی که اگه  یه روز با هندی یا چینی درگیر بشی چون همیشه میخوای حرف خودت باشه میگی این نماد از ایران بوده وهخامنشی هست نه چینی یا هندی

 • Jalili

  اگر با افرادى اینچنین(آویز فروهر یا شیر و خورشید …) در زندگى روزمره برخورد داشته باشید میبینید که چه آدمهاى دروغگو،دله دزد،دغل باز،بیشرف،آدم فروش… هستند و نمونه هاى زیادى از اینها در خارج داریم و دوستانى که در خارج هستند خوب میفهمند من چى میگم تمام پول مردم خورها به دیگران کلک زدن و دروغ گفتن از بین اینگونه افراد است هر ایرانى که به خاطره رژیم جلاى وطن کرده باشه و به پست این افراد بخوره امکان نداره فکرش نسبت به رژیم و اپوزیسون عوض نشه ! در برخورد با اینگونه افراد خیلى محتاط باشید

 • Mehdi-barzin

   عزیز هموطن بیخود به بیراهه نرویم. امروزه علامت صلیب شکسته بمعنی فاشیسم هیتلریست و هیچ معنای دیگری ندارد. ایرانیان ۳۰۰۰ سال پیش انرا چه مینامیده اند به عصر معاصر نمیتوان ترمیمش داد. اگر این علامت را نشان هر بچه ای هم بدهیم میداند یعنی چه. استفاده از این علامت در کشورهای متمدن جرمی بسیار سنگین دارد. در ۳۰۰۰ سال پیش ایرانیان چه میکردند به سال ۲۰۱۳ میلادی امروز و دوران تمدن امروزی ربطی ندارد بیخود خودمان را گول نزنیم و از خواب هزاران ساله بیرون باید امد. مرسی نرگس عزیز.

  • آقای محترم، چرا شما ملا نقطه ای شدی؟. جهت صلیب ایرانی با فاشیست آلمان در دوجهت مختلف عقربه ساعت و خلاف عقربه ساعت است. ما به هرچه در اصل داشته این احترام می گذاریم ولو آن که دیگران با تغییر شکل برداشت دیگری داشته باشند. بی جهت وقت ما را نگیرید. سهراب ارژنگ

  • IRAN22

   TO SHAMSHIRE ZOLFAGHARE ALI RO BE GARDANET BENDAZ KE MAZHARE SOLHO DOOSTIYE BA IN KARA KARI NADASHTEH BASH 

   • Mehdi-barzin

    مردک مزدور حزب الله! معلومه که تخم و ترکه همین جانیان مسلط بر ایران هستی. بزودی شما اراذل و اوباش را بالای دارها خواهیم کرد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوزی در ان نیست.

  • Mobarezeparsi635

    آقای مهدی برزین شما که میگین استفاده از نمادهایی چون گردونه ی مهر در جهان متمدن جرم است.
   آیا درجهان متمدنی که شما می گویید هرزگی وشهوت رانی هم جرم است؟؟ روشن است که نه
   پس چرا کاربرد نمادهای فراماسونی در جهان متمدنی که شما میگین جرم نیست؟؟؟
   هر کی هرچی میگه بذار بگه- پاینده ایران

   ادامه مطلب: اراذل و اوباش ایران، خالکوبی “ارنستو چه گوارا” بر بدن دارند! | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2013/01/14/%d8%ae%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b0%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b4#ixzz2IEvSRBWa

   • Mehdi-barzin

    ” مبارز پارسی ” مردک به اصطلاح مبارز و آنهم از نوع پارسی اش تو در خارج از ایران و یا احیانا” ایران از مغز علیلت از آزادی مانند تمامی حزب الله همان پائین تنه را میشناسی و هنوز نمیدانی آزادی چیست. همان بهتر که تو و امثال تو مزدور در جهل خود باقی بمانید . رژیم آدمکش اسلامی و شاه خائن هم برای شماها زیادیست.  

    مرگ بر جمهوری جهل و جنایت اسلامی ایران و ننگ و نفرت ابدی بر شاه خائن فراری و بازیچه دست ارتجاع بین المللی باد !

 • پسر بد

  بیخیال آقا گودرز و شقایق رو واسه چی بهم وصلت میدین!
  خوبه آدم اگه حرف میزنه حرف درس درمون بزنه والا سکوتش بهتره

 • Nicko_juanes

  دوستان ایرانی اگر همینجوری که جلوی کامپوترشون نشستن و پیش از اینکه از اظهار نظر کنن یه جستجوی کوچیک توی اینترنت میکردن دچار پرت و پلا گوئی نمیشدن.
  اگر کشوری نشان های صلیب شکسته را ممنوع کرده است دلیل بر ممنوع شدن آن برای دیگران نیست. همانجور که نوشیدن الکل در ایران ممنوع هست دلیل بر ممنوع شدن ان در کشورهای دیگر نمیباشد یا آزادی داشتن ۴ همسر در ایران دلیل بر آزادی داشتن ۴ همسر در کشوری دیگر نمیباشد و …..
  http://fa.wikipedia.org/wiki/صلیب_شکسته

  • Mehdi-barzin

   عقل که نیست جان در عذابه !    حتما” بنظر تو حقوق بشر هم در ایران , ربطی به حقوق بشر جهانی ندارد. بطور حتم تو هم حقت همان است که جمهوری اسلامی برایت تعین کرده. یا خیلی جوانی و خام و یا کله ات پاره سنگ داره !!!!!!!!!!!!!!!!!!! “خدایت ” عقلی بتو و امثال تو عنایت فرماید. آمین !!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Nicko_juanes

    نخست باید بگم که امروزه یه بچه کلاس اولی هم میدونه که خدائی وجود نداره که بخواهد به کسی چیزی عنایت کند ، سپس باید بگم که ناآگاهی بسیاری افراد از جمله شما و ربط دادن نشان صلیب شکسته تنها به حزب نازی آلمان دلیل بر نا آگاهی همگانی نمیباشد. گمان میکنید چون شما امروز با این نشان آشنا شدید و با دیدن ان جلوی چشمتون هیتلر سبز میشه همه مثل شما هستند؟ شما یا خیلی پیری و خیالات پختگی بهت دست داده یا کله ناپزی داری .

    • Mehdi-barzin

     درد جوامعی مانند جامعه ما همانا بیسوادی و بی اطلاعی از تاریخ و و فرهنگ است. تو عزیز هم از قرار معلوم سواد فارسی ات نم کشیده. هر کلمه ای که داخل گیومه “……” نوشته شده باشد معنی اش عکس ان و یا ( به اصطلاح) معنی میدهد. در ضمن اعتقاد به دین نداشتن معنی اش این نیست که طرف مربوطه دانا و مترقیست. هستند کسانیکه دین و ایمانی هم ندارند ولی از هزاران فاشیست هم فاشیست ترند. در ضمن داشتن مدرک تحصیلی در فیزیک و شیمی و ریاضیات دلیل بر سواد داشتن و مترقی بودن و دانش اموخته نیست. مانند خری میماند که کتاب بارش کرده باشند. لازم بیاد اوریست که منظورم شما نیستی. در مثل مناقشه نیست.

     • Nicko_juanes

      درد مردمی همچون ما پافشاری پدران و بزرگتران ما و کوشش در به زورخوراندن آگاهی های غلط خود به دیگران هست. درد دیگر ما گمان اشتباه بزرگتران و پدران ما در اندازه گیری میزان آگاهی با سن افراد هست . آنکه جوانتر است ، خام و ناگاه است و کله اش پاره سنگ میبرد و آنکه پیرتر است بجای یه کلیک کوچیک روی لینک با بکارگری کلمات قلمبه و سلمبه عربی به جوانترها آموزش گرامر پارسی میدهد و کجا را به نا کجا اباد و صلیب شکسته را به جوانی ، خامی ، گیومه ، فیزیک و شیمی ، سواد و گواهی آموزشی ، عکس و برعکس و خر و پالانش میچسباند که ثابت کند اینچه من میگویم درست است . ” جوان جان ۶ میلیارد انسان روی کره زمین یک نفر کم که ان هم تو باشی نشان صلیب شکسته را که میبینند آدولف هیتلر جلوی چشمشان سبز میشود . اینچنین است و بس”
      پدر جان نوآموزی نشانگر بیسوادی یا کم سوادی نیست ، پافشاری و کوشش بر آموختن باورهای اشتباه به دیگران هم نشانگر با سوادی نیست.
      خواهش میکنم کلیک کنید و بخوانید . اگر مورد را پسندیدید برای دیگران هم بازگو کنید بلکه دیگران هم به باورهای اشتباه خود پی ببرند. شب و روز شما خوش .
      http://reclaimtheswastika.tumblr.com/page/34
      http://monroekush.com/
      http://www.redswastika.moe.edu.sg/
      http://www.tnp.sg/content/tb-scare-psle

   • Ariyanima3601

    دانایی و بخردانگی در سخنانتان موج می زند شاید بگویید سخن به گزافه می گویم ولی باور بفرمایید اندیشمندی بزرگ بر گیتی گام نهاده است
    نشانی وبی  -ایمیلی دارید بدهید تا از این گنجینه دانش شما اندکی بهره ببریم
    به پدر ومادراتان بگویید اندکی  اسپندی دود کنند تا کسی این مخ  کپک زده تان را چشم نزند.

 • Be Kasi Rabt Nadareh

  این علامت صلیب شکسته از ایران نیست، لطفا واقعیت را به میل شخصی‌ انعطاف ندهید. این علامت به نام سواستیکا (به زبان سانسکریت) و به مفهوم خوب بودن یا خوش اقبالی از هندوستان میاید. و در سرزمینهای دیگر هم رایج بوده، ولی‌ قدیمی‌ترین نمونه یافت شده در هندوستان است. این اطلاعات ناقص را من از اینترنت پیدا کردم. http://de.wikipedia.org/wiki/Swastika

  • Godarzia7

    قدیمی ترین نمونه از علامت مهر گردونه در ایران مربوط به ۷۰۰۰ سال پیشه و به طور کلی یکی از علائم قدیمی نوع بشره و در بسیاری از ملتها و اقوام مرسوم بوده. محل پیدایشش دقیقا معلوم نیست ولی گفته میشه قدیمی ترین نمونه در ایران کشف شده. 

 • IRANI22

  MARG BAR TO KESAFATE TAZI KIRE EMAM KHAMENEYI TOO KOONE BABAT VA DAHANET

 • babak

  Vay bejaye inke hamvatnhye irani inj 4ta marg bar saidali va terafdarane jakeshAne jomboriy adam khore islamey bedan baz darand kososher meygand bikhod nist 4ta akhonde jakesh intor savre in melat shode begid marg bar jombori islam va terafdarane maghzgochikeshan

 • Mobarezeparsi635

    آقای مهدی برزین شما که میگین استفاده از نمادهایی چون  گردونه ی مهر در جهان متمدن جرم است.
  آیا درجهان متمدنی که شما می گویید هرزگی وشهوت رانی هم جرم است؟؟ روشن است که نه
  پس چرا کاربرد نمادهای فراماسونی در جهان متمدنی که شما میگین جرم نیست؟؟؟
  هر کی هرچی میگه بذار بگه- پاینده ایران

  • Mehdi-barzin

   ” مبارز پارسی ” مردک به اصطلاح مبارز و آنهم از نوع پارسی اش تو در خارج از ایران و یا احیانا” ایران از مغز علیلت از آزادی مانند تمامی حزب الله همان پائین تنه را میشناسی و هنوز نمیدانی آزادی چیست. همان بهتر که تو و امثال تو مزدور در جهل خود باقی بمانید . رژیم آدمکش اسلامی و شاه خائن هم برای شماها زیادیست.  
   مرگ بر جمهوری جهل و جنایت اسلامی ایران و ننگ و نفرت ابدی بر شاه خائن فراری و بازیچه دست ارتجاع بین المللی باد !
   ادامه مطلب: اراذل و اوباش ایران، خالکوبی “ارنستو چه گوارا” بر بدن دارند! | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2013/01/14/%d8%ae%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b0%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b4#ixzz2IusrLnxs

 • Mehdi-barzin

  مروری گذرا بر “نظرات ” ابراز شده , گویای یک حقیقت انکار ناپذیر است و ان عمق لومپنیزم در جامعه ایران و مخصوصا” در بین طیف حزب الله / شاه الله را میرساند. تمامی کسانیکه در زیر ترشحات لجنزار کله پوک خود را آورده اند با اسامی عجیب و غریب هستندکه بطور حتم مبنی بر وابستگی انها به آدمکشان و اراذل و اوباش شیخ و شاه میباشند , این اراذل و اوباش در تاریکی نشسته و بدیگران سنگ میپرانند. من امیدوارم روزی را ببینم که این جانیان بدست جوانان مبارز ایران همراه با رژیم سراسر جنایتکارشان , جمهوری اسلامی , بزباله دان تاریخ ریخته شوند و اجساد نجس شان در سرتاسر میهن اسیر در کنار اجساد خامنه ای و تمامی دزدان و غارتگران و ادمکشان اسلامی در بالای دارها به اهتزاز در ایند !

 • Yellowbee

  صلیب شکسته یا گردونه مهر نشان کاملاپارسی و نشان چهارفصل و شروع دوباره زندگیست و ربطی به نازیسم ندارد. هیتلر اون رو استفاده کرد برای پرچمش دلیل نمیشه که اونو بد بدونیم. کسی که اینو خالکوبی کرده از آقا مهدی ما ایرانو بهتر میشناخته!

 • Masud6136

  با سلام این جنایت کاران یک روز باید جواب این جنایات وشکنجه ها را به مردم پس بدن این کسانی که با پرونده سازی انسان های بیگناه را یا اعدام میکنن یا اینقدر شکنجه میدن تا دم مرگ تازی ودیکتاتور هستن زنده باد ایران

 • Sam_kian_21

  این عکس آخری که گذاشتید .. اعدام بیجه هست .. قاتل کودکان پاکدشت

 • کورد هویت طلب

  نه تو راست میگی ما که ایرانی نازی و نژادپرست عرب ستیز نداریم
  شکوه بختیاری هم یک خانوم تحصیل کرده با فرهنگ هستن که نه غلت نوشتاری دارند و نه همانند پری بلنده بد دهن هستن. فضول محله کلا همه نویسنده هات همه چی تمام هستن بخصوص شکوه خانوم ها ها ها

  flag of iran neo-nazi movement with lion and the sun logo and swastika

  http://iranleaks.wordpress.com/2011/05/10/flag-of-iran-neo-nazi-movement-with-lion-and-the-sun-logo-and-swastika/

 • کورد هویت طلب

  پرچم جنبش‌ نئونازی ایران با نشان شیر و خورشید و صلیب شکسته
  http://iranleaks.wordpress.com/2011/05/10/flag-of-iran-neo-nazi-movement-with-lion-and-the-sun-logo-and-swastika/

 • کورد هویت طلب

  site hay nazi iranian fars!!!

 • کورد هویت طلب

  اطلاعاتی پیرامون شبکه نئونازی های ایران در اینترنت!
  http://iranleaks.wordpress.com/2011/01/12/iran-nazi-website

 • کورد هویت طلب

  ایرانیانی بودن در اهواز که فارسی حرف نمیزدن و در راه ایران شهید شدن

  در مقابال ایرانیانی هستند که پارسی را پاس میدارند و روزانه چندین بار
  شعار چو ایران نباشد تن من مباد سر میدهد اما با سرویس اطلاعات عربستان
  همکاری میکنند!! چرا خیانت کاران از جنس فارس و غیرمذهبی هستن؟ هرکی شعار بیشتری میده در عمل هیچ کاری نمیکنه کسی که با فروهر بازی میکنه با سرنوشت کشورشم مثل یه بازی رفتار میکنه

 • پیام

  اطلاعات مندرج در مقاله شما مخلوطی از چیزهای درست و نادریت است. مواد خام استفده شده برای مقاله تان صحیح نیستند همین بشدت خواننده را بی اعتماد میکند. عکس اعدام مروط به خوی نیست. عکس مربوط است به اعدام محمد بسیجه معروف بیجه در پاکدشت ورامین. جای زخم و خون مربوط است به وارد آوردن ضربه چاقو قبل از اعدام توسط برادر یکی از مقتولین نه شکنجه . مقاله شما چون بر اساس این اطلاعات غلط نوشته شده نوشته متاسفانه بی ارزش است.تمام زحمات خود و دیگران را در پیوند حقوق بشر را خنثی می کند. چرا که مخالفین حقوق بشر این را یه اصطلاح پیراهن عثمان میکنند که همه حرفای این گروه های حقوق بشر چرت است . این تکنیک که من رای طولانی نشدن آن را شرح نمیدهم از طرف خود حکومتهای استبدادی بکرات استفاده میشود تا فضا را مغشوش کنند و اراد توان تشخیص سره از ناسره را از دست بدهند با این حساب و این گاف بزرگ از سوی شما حتی اگر سهوی باشد در من خواننده نمیتواند این احتمال در ذهنم نقش نبندد که خود شما مسئول عمدی انجام این عملیات روانی نبوده اید. به عنوان یک خواننده معمولی من شناختی از شما ندارم. شناخت من صرفا منحصر به خواندن مقالاتی در این سایت است پس نمیتوانم محک بزنم که این کار شما یک اشتباه سهوی است یا یک عملیات روانی. در مورد این موضوعات قلم زدن حس مسئولیت بالایی را طلب میکند. این کارها مانند نوشتن مثلا یک مقاله معمولی فنی مثل فناوری نیست که با دیدن اشتباهی آن را با درج چند کلمه در وبسایت تصحیح بفرمایید. بلکه بدلیل حساسیت این موضوعات شجاعتی فراتر از معمول میخواهد مانند تهیه فیلمی ویدیویی در یوتیوب و اقرار و تصحیح اشتباه به صورتی تصویری و معرفی کامل خود به عنوان نویسنده مقاله وگرنه اعتماد از دست رفته براحتی برنمیگردد. فکر هم نکنید که با گذشت زمان موضوع ماست مالی خواهد شد چون من تلاش میکنم که اینگونه نشود چون شما درج تصویر اشتباه و دادن اطلاعات غلط در بهترین و خوشبینانه ترین حالتش به شعور خواننده توهین کردیدو فکر هم نکنید که من تهدید میکنم نه من اصولا اهل این کارها نیستم . من و امثال من فقط در پی درآوردن سنگی هستیم که شما در چاه افکندید! البته در خوشبینانه ترین حالتش فرض را بر این گذاشتیم که سنگ را سهوا در چاه انداخته اید. موفق باشید