والنتاین و سپندارمذگان، روزهای عشق و دلدادگی را به هم میهنان خردمند به ویژه بانوان گرانمایه شادباش می گوییم ۱۱

سمبل زیبای روز والنتین بر سینه دختر جوانی دیده می شود.

سمبل زیبای روز والنتین بر سینه دختر جوانی دیده می شود.

عشق و دوستی، یا روابط انسانی

رابطه انسان ها بر اساس دوستی و محبت است. عشق و دلبستگی، یک ارتباط انسانی است. زندگی بدون این دلبستگی، بی روح، سرد، و خاموش است. یک جامعه پویا، و شکوفا، از انسان هایی تشکیل شده که سرتاپای وجودشان عشق و محبت به یکدیگر، و همچنین به تاریخ و فرهنگشان است. نخستین عشق و دوستی، میان یک دختر و پسر جوان است. این دلبستگی و دلدادگی به راستی چقدر زیبا، و باشکوه است.

خاطره و یادآوری این علاقه و دوستی می تواند نیرو بخش و چراغ روشنی در زندگی آینده هر دوجوان باشد. وقتی از یک گردهم آیی، به ویژه ارتباط دوستی میان دو جوان، پرتو برداری و در آلبوم ها نگاه داری می شود، این ثبت و نگارش می تواند سالیانی بعد یادآوری آن روزهای با شکوه باشد و بر مهر و دوستی میان آندو بیافزاید. تا آنجا که زنان و مردان، در سنین بالا، از بودن در کنار یکدیگر احساس دوستی و دلبستگی و آرامش زیاد می کنند، و دورشدن از هم برایشان بسی سخت و ناگوار است.

روابط اجتماعی و یا عشق به همدیگر

انسان به حکم غریزه اجتماعی آفریده شده و از تنهایی بیزار است. دید و بازدیدها، و یا شرکت در جایگاههایی مانند رستوران، کافه، پاب، که در کشورهای غربی در هرگوشه و کنار دیده می شود، بیانگر مهر و دوستی های میان مردم است. ایرانیان نیز در سراسر تاریخ این دوستی و عشق با همدیگر بودن را به خوبی نشان داده اند. جشن های گوناگون در سرتاسر سال، مانند نوروز و جشن بهار، سیزده فروردین جنگ سبزه زار، جشن های ماههای گوناگون سال مانند مهرگان، و یا جشن سده، همگی بیانگر شادی فراهم آوردن میان افراد جامعه است.

این دسته گل هم پیشکش گروه فضول محله به خوانندگان گرانمایه و ارجمند است که برایشان آرزوی شادی و شادمانی روز والنتاین و دیگر جشن ها و روزهای سال داریم. بنا براین، روز انسانی بزرگ والنتاین، بر همه شما گرامیان خجسته باد.

این دسته گل هم پیشکش گروه فضول محله به خوانندگان گرانمایه و ارجمند است که برایشان آرزوی شادی و شادمانی روز والنتاین و دیگر جشن ها و روزهای سال داریم. بنا براین، روز انسانی بزرگ والنتاین، بر همه شما گرامیان خجسته باد

به همان اندازه که جشن و شادمانی بیشتر و بهتر برای انسان ها آرامش و شادی به جود می آورد، روزهای غم و اندوه می تواند توان و نیروی آدمی را کاهش داده و او را خسته و ناتوان سازد. از این روی، در تاریخ کهن ما روزی غم انگیز و به عنوان سوگواری و زانوی غم بغل کردن، نمی یابیم.

جشن های شادی و دلبستگی اجتماعی در غرب

در کشورهای باختری نیز به همین روش در درازای سال روزهای جشن و شادی و شادمی زیاد دارند و روز غم و سوگواری در تاریخشان به چشم نمی خورد. چنانکه در سرمای سخت و یخبندان زمستان، با چراغانی و دکورهای باشکوه، و برنامه های همگانی مانند پای کوبی، موزیک، برگزاری نمایش و نمایشگاه، و نشاندادن فیلم های جالب و شادی آور، تلخی و سختی زمستان را با خوشحالی و خاطره ای زیبا و فراموش نشدنی پشت سر می گذارند.

روزی شادی بخش بنام “روز والنتاین”

یکی از این روزهای شادی آفرین و عشق انسان ها بیکدیگر که در کشورهای باختری برپا شده، و رفته رفته در جهان همگانی می شود، “روز والنتاین” است که ۱۴ فوریه هرسال برای آن مردم به شادی و پایکوبی، می پردازند، و بای یکدیگر، دسته گل هایی همراه با کارت تبریک و شادمانی و هدیه هایی می فرستند. این روز زیبا و بیادماندنی که در زندگی انسان ها به ویژه جوانان اثرات معنوی و پیامدهای نیکی به دنبال دارد، در ایران نیزبا همه سختی ها، فرومایگی های رژیم، و یا بی سوادی و نا آگاهی خانواده ها، در گذشته به اجراء در آمده و خاطرات نیکی بر اندیشه و افکار برگزار کنندگان، به جای گذاشته است.

اینجا تهران است. فروشگاهی پر از وعروسک ها و هدیه های روز والنتاین

اینجا تهران است. فروشگاهی پر ازعروسک ها و هدیه های روز والنتاین خاری در چشم  رژیم تازی پرور ضد ایرانی

واکنش رژیم اسلامی به برگزاری روز والنتاین

از رژیمی که از آن سیاهی، تاریکی، اندوه و غم می بارد، و سرو کارش با مردگان و مرده شور خانه و پیکر گندیده تازیان است، چه انتظاری دارید؟!، خوشحالی، جشن، پوشش های زیبا و شادی آور؟!. در قاموس این رژیم که بر اساس دستورات قتل و غارتگری اسلام بنا شده، سوای خون ریزی، تجاوز، و به زانوی غم نشستن، امید دیگری نمی توان داشت.

با والنتین اسلامی هم آشنا شوید آیا این صحنه شگفت انگیز و زیبا نیست؟. آیا این قلب های پاک و بی آلایش ستایش پذیر نیستند؟.

با والنتین اسلامی هم آشنا شوید آیا این صحنه شگفت انگیز و زیبا نیست؟. آیا  قلب های پاک و بی آلایش ولی پر از کینه این دو دلداده برای هم نمی تپد؟؟!!.

شمار کشته شدگان، گورستان های گسترده گوشه و کنار هر شهر و ده، شمار بیشمار زندان های سرتاسر کشور، و بازهم شمار بی شمار شکنجه گران، متجاوزین به ناموس مردم، و یا تجاوز کنندگان به خانه و زندگی و حریم خانواده ها، همگی نشانگر آنست که در رژیم اسلامی رنگی سوای رنگ سیاه و آهنگی به جز فریاد شکنجه شدگان، و آنان که در بالای دار دست و پا می زنند، وجود ندارد.

روز والنتاین و یا روز مهر از کی و چگونه به وجود آمد؟.

حماسه های گوناگونی از پیدایش روز مهر و دوستی گفته شده که نوع بیشتر شناخته شده آن از این قرار است: گویند در سده سوم میلادی کلودیس دوم، امپراتور رم از ازدواج و زناشویی جوانان به دلیل آن که جوانان مجرد بهتر می توانند بجنگند، جلوگیری می کرد. در این میان، کشیشی  به نام والنتاین که بعدها والنتاین مقدس نام گرفت، به مخالفت با تصمیم امپراتور، جوانان را تشویق به ازدواج می کرد.

از آن جا که اقدام کشیش در زناشویی جوانان به طور پنهانی ادامه یافت، بنا به دستور امپراتور، کشیش را دستگیر و اعدام کردند. از آن تاریخ تا کنون، روز ۱۴ فوریه را روز والنتاین، و یا روز مهر و دوستی اعلام داشتند. این روز، در شماری کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان، آلمان، اسپانیا، همچنین در آمریکا، کانادا و مکزیک جشن گرفته می شود، و زنان مردان، به ویژه جوانان، کارت، دسته گل، و هدیه هایی به یکدیگر پیشکش می کنند.

فر تور والنتاین مقدس بر دیوار کلیسای کاتولیک رم

فر تور والنتاین مقدس بر دیوار کلیسای کاتولیک رم

واکنش اخوند مصری در باره “روز والنتاین”

هاظم شومن یکی از آخوندهای مصری در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۲، در تلویزیون الرحمن مانند همه آخوندهای جنایتکار، به جوانان مصری حمله کرد و برگزاری جشن والنتاین به وسیله آنان را مانند موجب ناراحتی محمدابن عبدالله و شادی و خوشحالی یهودیان و مسیحی ها می داند. ببینید اسلام چگونه باهر شادی و خوشحالی انسانی مخالف و در ضدیت است.

ما باید با این ویروس خطرناک والنتاین مبارزه کنیم. باید درنظر بگیرید که حضرت محمد، یهودیان، و مسیحی هادر جلو شما ایستاده اند. حال، هرچه شما بیشتر جشن بگیرید و خوشحالی کنید، یهودیان و مسیحی ها خوشحال خواهند بود در حالی که پیامبر اسلام بیشتر ناراحت و افسرده می شود. هرچه شما بیشتر جشن بگیرید، یهود و نصارا خوشحالترند، در حالی که از چشمان محمدابن عبدالله بیشتر اشک جاری می شود. آیا شما می خواهید پیامبرتان را ناراحت و افسرده، و یهود و نصارا را خوشحال کنید؟!. و…..

جشن سپندارمذگان

سپندارمذگان جشن ایران کهن است. این جشن برای ستایش زمین و زن به وجود آمده. ستایش زمین به دلیل آن که زمین پناهگاه و تکیه همگان است و هرفردی را با هرشرایطی بر سطح خود می پذیرد. زنان نیز کانون مهر محبت بوده، و به وجود آورنده نسل های گوناگونند. جشن روز والنتاین که روز ۲۵ و یا ۲۶ بهمن هرسال برگزار می شود، دارای ۱۷۰۰ سال سابقه تاریخی است.

۲۹ بهمن، جشن زیبای سپندارمذگان در ستایش زمین، و ستایش مقام والای زن، را به ایرانیان نیک سرشت و خردمند به ویژه بانوان گرانمایه شادماش و خجسته باد می گوییم.

۲۹ بهمن، جشن زیبای سپندارمذگان در ستایش زمین، و ستایش مقام والای زن، را به ایرانیان نیک سرشت و خردمند به ویژه بانوان گرانمایه شادماش و خجسته باد می گوییم.

در جایی که جشن سپندارمذگان  به دوهزار سال پیش از زایش مسیح یعنی ۴ هزار سال پیش بر می گرد و سالروز آن ۲۹ بهمن هرسال است. این جشن ملی ما که همان جشن دلدادگان و عاشقان، و احترام به مقام شامخ مادر و مادری است، کماکان در بسیاری انز نقطه های زردشتی نشین ایران مانند کرمان، یزد، ابیانه و تهران دور از چشم جنایتکاران و جلادان اسلام برگزار می شود. در هرحال، گرامی داشتن جشن روز والنتاین دلیلی نمی شود که ما از جشن ملی خود باز مانیم. بنابراین، هردو جشن از آنجا که شادی می آورند، و در ستایش بانوان و دختران کشورند، موجب خوشحالی و سرافرازی اند.

نکته پایانی

از گفتار این آخوند مصری که با گفته آخوندهای ما تفاوتی نمی کند، می توان به عمق فاجعه و اندیشه ناپاک و کثیف این سوداگران دین و زن ستیزی اسلام پی برد. بنابراین، جوانان میهن دوست ایران باید با هرواکنش ارتجاعی که در آن سیاهی، غم، و تاریکی دیده می شود چالش و مبارزه کنند.از این روی، باید روز والنتاین را که یک روز شادمانی همگانی است، مانند جشن های خودمان، هرچه بهتر و پر محتواتر برگزار کنند، که این روش، خود یک نوع مبارزه، و دهن کجی به رژیم جهل و جهالت اسلامی است.

چکامه زیبایی بیانگر زیبایی احساس و اندیشه انسان ها

چکامه زیبایی گویای زیبایی احساس و اندیشه انسان ها

 • Cadqoda

  ما یک ایرانی هستیم چرا باید از غربی هایی که برای کشور ایران فیلم ۳۰۰ میسازند تقلید کنیم در حالی که ما صد ها سال و شاید هزاران سال قبل از بوجود آمدن جشن ولنتاین برای سپاس و بزرگداشت زنان جشنی به نام روز مادر و روز زن و دختر داشتیم چرا بجای اینکه از جشن های خودمان استقبال کنیم از غربی ها تقلید کورکورانه کنیم شاید چون اسم ولنتاین با کلاس است این کار میکنیم ولی نباید دشمنی هزار ساله ی غربی ها را با ایران و ایران فراموش کنیم فیلم ۳۰۰ که برای قبل از مسلمان شدن ایرانی ها است پس آنها اساسا با ایرانی جماعت مشکل دارند حالا چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان.

  • آقای عزیز، بی جهت جانماز آب نکش شما فرد مثبت و ایران دوستی نیستی. ما شما را وابسته و جیره خور رژیم می دانیم. سعی نکن هرروز مطالب بی ربط  برای گل آلود کردن آب و بهم زدن کار و برنامه ما در سایتمان بنویسی.

   جشن والنتاین یک جشن بین المللی است. به ویژه آن که در ستایش  مقام زن درست شده است. البته زن از نظر شما و رژیمتان یعنی آشپزخانه و اطاق خواب و ضعیفه اسلامی.   زمانی که رژی کشتارگر ایران در سراسر جهان کارهای تروریستی انجام دهد، غرب هم به خود اجازه می دهد فیلم ۳۰۰ را بسازد.
   چرا در زمان رژیم گذشته چنین کثافتکاری هایی نمی شد؟. دلیل آن روشن است؛ ایران با کشوری در جهان دشمنی و کینه توزی نداشت. با همه از کشورهای عربی گرفته تا غربی، از شرق تا غرب با همه رفتار دوستانه داشت.
   ما وقت آن نداریم که به یاوه گویی های شما که هدفتان کارشکنی در کارمان است بپردازیم. ضمناً زیر نام های دیگر نیز که انتقاد می کنید، بازهم برای ما شناخته شده اید.  ما ۵۰ سال است رنگ شده ایم بنابراین، دست از رنگ کردن ما بردارید- سهراب ارژنگ

   • Cadqoda

    عزیز من آقای ارژنگ از تهمتهای شما سپاسگذارم.
    همه میدونن که فیلم ۳۰۰ ضد ایران باستانه نه ایران اسلامی و حکومت حاضر.

    قبول بر فرض که ایران چند وقت یه بار یه تروری انجام میده اما امریکا و اسرائیل و … که از سالهای بسیار دور، ۲۴ ساعته کارشون ترور و حمله به کشورهای دیگر است چرا کسی برای آنها فیلم ۳۰۰ نمیسازه؟ واقعا ایران تروریست تره یا آمریکا و اسرائیل؟

    قبول اصلا شما فرض کن من وابسته به رژیمم، آیا رژیم در دنیا منفورتره یا بعضی از کشورهای غربی که شما سنگشونو شدید به سینه میزنید؟

    این جنبش بین المللی والنتاین منشا پیدایشش از کدوم کشور بوده؟ در ضمن من نگفتم با عشق و عاشقی یا روز بین المللی والنتاین مخالفم، حرف من اینه که چرا الکی ما ایرانی ها فریب اسم های مثلا با کلاس غربی رو میخوریم در حالی که خودمون معادلی بهتر برای آن داریم.

    من تا حالا در سایت شما تنها با یک اسم و نام نظر دادم و هیچ نیاز به اسم های دیگر ندارم چون شما در همین یک اسم توانایی دادن جواب منطقی به منو ندارید و همش با ترد کردن من، پاسخ منو میدید کاری که متاسفانه بعضی مسئولین رژیم با جوانها میکند. من بارها گفته ام من برایم فرقی نمیکند چه حرفی را از شما بشنوم و یا چه از آخوندا و این رژیم، اول دلیل منطقی آنرا میخواهم اگر جواب قانع کننده ای داده شد میپزیرم و گرنه آنرا نقد، و اشکالاتش را آشکار میکنم.

   • Cadqoda

    من از شما پاسخ منطقی طلب میکنم و شما در پاسخ به من برچسب و ابستگی و جیره خور رژیم بودن و اخلال در سایت میزنید همان کاری که بعضی از مسئولین نفهم حکومت ایران انجام میدهند و هر کس بخواهد نقدی کند بر او برچسب منافق و ضد ولایت فقیه میزنند واقعا تفاوت شما با اینگونه افرادی که در حکومت هستند چیست؟؟؟؟
    به نظر من تنها شعارهایتان متفاوت است و در عمل هر دو یکی هستید.

  • Taboo shekan

    شما راست میگید نباید از جشن های خودمون غافل بشیم
   اگر روز ولنتاین رو جشن نگیریم میتونیم سپندارمذگان رو جشن بگیریم که شباهت زیادی به ولنتاین دارد درضمن چطور ما {باید} کورکورانه برای گور تازیان گریه کنیم ولی به جشن و شادی که میرسه نباید؟!

 • Cadqoda

  هر گاه اسلام یا یکی از شخصیت های اسلامی تعریفی از شخصیت زن میکند به اسلام برچسب زن پرستی و شهوت ران بودن میدهید، پیامبر اسلام در رابطه با روش برخور با زنان یک اصل کلی به مردان داده است: زن مانند ریحانه است نه مانند قهرمان.
  از این حدیث فهمیده میشود که آن بزگوار چگونه با همسران خود برخور میکردند، که مراد از ریحان مانند گل بود است یعنی  زن مانند گل، حساس است؛ پس باید با دقت و حساسیت بیشتر از او مراقبت کرد تا دلش نشکند.
  از این احادیث در دین اسلام فراوان است اما متاسفانه افرادی مثل جناب ارژنگ گرامی در بعضی از مقالات خود از این احادیث و نظرات اسلام بر ضد اسلام استفاده کرده و در مقاله های دیگر خود مانند این مقاله از اسلام و پیامبر به عنوان یک شخصیت ضد زن و ضد محبت و عشق نام برده در حالی که خود این یک دروغ و تضاد بزرگ است بالاخره اسلام یا باید ضد زن باشد و یا زن پرست باشد.

  از اینجا غرض اینگونه سایتها که تنها برآوردن هدف دشمنان ایران و اسلام است مشخص میشود.
  آقای ارژنگ شما چه نسبتی با غربی ها و آمریکا و اسرائیل دارید که در بیشتر مقاله هایتان سنگ آنهارا به سینه میزنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Cadqoda

  مگر خود ما ولنتاین نداریم، ما قبل از غربی ها این روز را داشته ایم روزی که نام آن، روز دختر و یا روز زن و یا روز مادر است البته ببخشید که اسمش مانند ولنتایین خارجی و با کلاس نیست.

 • Sia Artan85
 • مستراب الدنگ

  اگه فردا تو غرب مٔد  بشه گوه بخورند این مستراب الدنگ زودی یه مقاله می‌نویسه که بله ما پارس‌های سگی‌ از اول گوه خور بودیم و جشن گوه خورگان  داشتیم.اصلا هم حیا نداره از خود بپرسه اون پارس باستان که با محارم ازدواج میکردند عشق و ولنتاین چه معنی‌ داشت؟

 • Mostarab Aldang

  اگه فردا تو غرب مٔد  بشه گوه بخورند این مستراب الدنگ زودی یه مقاله می‌نویسه که بله ما پارس‌های سگی‌ از اول گوه خور بودیم و جشن گوه خورگان  داشتیم.اصلا هم حیا نداره از خود بپرسه اون پارس باستان که با محارم ازدواج میکردند عشق و ولنتاین چه معنی‌ داشت؟

 • OptionSam

  ای مسلمان‌های بد سرشت و  بی‌ خرد،
  شما را چه به عشق و احساسات
  انسانی‌. شماها بهتر است که به دنبال همان کیش اهریمنی اسلام و عربهای
  بیابان گرد به روید که بزرگ‌ترین عشقشان هم خوابگی به شتر، خر، حیوانات
  دیگر بوده.
  همان کیش اهریمنی که پیشوای بزرگش محمد تجاوز جنسی‌ به نوزادان را عین دیانت و تقدس می‌‌دانست.

  http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2010/03/islam3.jpg?w=450

   http://www.sex-in-islam.com/images/muhammad-aisha-pedophilia-child-sex.bmp