روضه خوان پنج تومانی، پیشنهاد صلح و دوستی آمریکا را خصمانه برداشت می کند ۱۰

پیامد صلح با آمریکا، کوتاه شدن دست رژیم از کارهای تروریستی، کم شدن افسار گسیختگی و وحشیگری رژیم علیه مردم، کوتاه شدن دست رژیم برای جنایت های پشت پرده و سرکوبی های سیاسی، و باز شدن افق آزادی خواهی و دموکراسی، و برداشته شددن فشار تحریم ها از شانه مردم، و در تنگنا قرار گرفتن خودکامگی و داشیستی رژیم است.

پیامد صلح با آمریکا، کوتاه شدن دست رژیم از کارهای تروریستی، کم شدن افسار گسیختگی و وحشیگری رژیم علیه مردم، کوتاه شدن دست رژیم برای جنایت های پشت پرده و سرکوبی های سیاسی، و باز شدن افق آزادی خواهی و دموکراسی، و برداشته شددن فشار تحریم ها از شانه مردم، و در تنگنا قرار گرفتن خودکامگی و داشیستی رژیم است.

پیشنهاد مذاکره باید با حسن نیست همراه باشد

این گفتاری است که ملای مشهدی در برابر تمایل دوستی آمریکا عنوان کرده و در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ در روزنامه ایران به چاپ رسیده است. حسن نیت آمریکا از گفته این روضه خوان چه معنا دارد؟. آمریکا به چه ساز آخوند برقصد تا از آمریکای جهانخوار بودن بیرون آید و در ردیف کشورهایی چون برادر سوریه، و یا کشور دوست ونزوئلا قرار گیرد؟!.

ممکن است امت سر به خواب فرو برده و به رجز خوانی آخوند گوش فرا داده گمان برد که در این جا آمریکای جهانخوار است که می خواهد به یک مشت آخوندهای مظلوم، مهربان، میهن پرست، و مردمی جور و ستم روادارد و نیت های ناپاک و دور از هر حسن نیتی را در مورد این فرشتگان اللهی، به اجراء در آورد!، ولی حقیقت با سرشت پلید آخوندها جور دیگری است.

هدف غرب از صلح و دوستی با ایران چیست؟

بسیاری می دانند و ما هم به خوبی می دانیم که آمریکا و کشورهای دیگر جهان با رژیمی مکار، حیله گر، و شارلاتان روباه صفتی به نام رژیم اسلامی سر کار دارند. بدیهی است آمریکا و دیگر کشورهای باختری نمی توانند همچنان ساکت و آرام بنشینند، کارهای تروریستی گسترده رژیم ایران و آرتیست بازی های او را در کشورهای گوناگون جهان نظاره گر باشند و نه تنها کمترین واکنشی نشان ندهند بلکه به به و چهچه نیز به راه اندازند.

رژیم اسلامی از بلند پروازی ساختن بمب اتمی چه هدفهایی دارد؟- از آنجا که این رژیم مجری دستورات اسلام کشتارگر است، تنها هدفش سوزاندن و از بین بردن نسل های مقاوم و ایستاده در برابر خودش است. همه جهانیان باید در برابر چند گله آخوند تسلیم محض باشند تا آنان به دلخواه خود به چپاول و غارتگری و تحمیل خرافات جهنمی خود بپردازند.

رژیم اسلامی از بلند پروازی ساختن بمب اتمی چه هدفهایی دارد؟- از آنجا که این رژیم مجری دستورات اسلام کشتارگر است، تنها هدفش سوزاندن و از بین بردن نسل های مقاوم و ایستاده در برابر خودش است. همه جهانیان باید در برابر چند گله آخوند تسلیم محض باشند تا آنان به دلخواه خود به چپاول و غارتگری و تحمیل خرافات جهنمی خود بپردازند.

هدف ایران از ساختن بمب هسته ای چیست؟

شیطنت های رژیم ایران در ساخت بمب هسته ای در حقیقت مبارزه چین و روسیه ابرقدرت های شرق است که با غرب بر سر قدرت و منابع سرشار گاز و نفت در چالشند. این مبارزه به جای رودر رویی غرب و شرق، از آستین آخوند بیرون می آید و می تواند به جنگ جهانی سوم پایان یابد.

روسیه که در چند سده گذشته نهایت دشمنی خود را با کشور و مردم ما به اثبت رسانده است، اگر در ساختن بمب هسته ای تا کنون به ایران کمک کرده، در حقیقت برای ضربه زدن به منافع غرب بوده است. به گفته ای؛ “گربه محض رضای خدا موش نمی گیرد”. اینجاست که غرب می خواهد آخوند یعنی رژیم سرسپرده به آندو کشور را از خر شیطان پایین آورد و بگوید؛ ” کنار بایست، راه را بازکن، بگذار کمی باد بیاد”.

نتیجه هوسرانی رژیم ضد انسانی ولایت فقیه و حاتم بخشی آن به سوریه، ونزوئلا، تروریست های حزب الله، و یا کارهای تروریستی در سراسر جهان خاکستر نشینی خانواده های ایرانی است. این ویدیو را ببینید تا به عمق فاجعه دست یابید.

آمریکا چه راهی برود تا با ایران روابط دوستانه داشته باشد

برای برقراری دوستی میان غرب به ویژه آمریکا با ایران، نیاز بر آن است که نخست کشورهای غربی رضایت و خشنودی آخوند را فراهم کنند، و دیگر این که از منافع سرشار اقتصادی و سیاسی خود در منطقه در برابر روسیه و چین عقب نشینی نمایند. رضایت آخوند در آن است که غرب عملن حفظ و نگهداری رژیم آنان را ضمانت کرده، و پاسدار دوام و بقای ان باشند. همانگونه که روسیه تزار پس از شکست ایران و تصرف ۱۷ شهر بزرگ ، پذیرفت و تعهد کرد که از دودمان قاجاریه نگهداری و پشتیبانی نماید. به توپ بستن مجلس شورای ملی و کشتن شماری از نمایندگان از سوی محمد علی شاه قاجار، به دستور و کمک روسیه بود.

رژیم ایران رژیم صلح و آشتی نیست. این رژیم، رژیم شرارت، دربند گیری، شکنجه و اعدام است. شرارت برگرفته از اسلام صحرای عربستان. بنابراین، هرگونه گفتگوی صلح و آشتی با این رژیم کاری بیهوده و دور از خرد است. تا این رژیم در تنگنا قرار نگیرد تسلیم نمی شود.

رژیم ایران رژیم صلح و آشتی نیست. این رژیم، رژیم شرارت، دربند گیری، شکنجه و اعدام است. شرارت برگرفته از اسلام صحرای عربستان. بنابراین، هرگونه گفتگوی صلح و آشتی با این رژیم کاری بیهوده و دور از خرد است. تا این رژیم در تنگنا قرار نگیرد تسلیم نمی شود.

موقعیت ما مردم در این کشمکش خصمانه چیست؟

بدیهی است کشورهای باختری و یا چین و روسیه تنها به دنبال منافع و سودجویی خود بوده، و برای ما دل نسوخته اند. به ویژه روسیه و انگلیس که هرکدام در فروپاشی و تحمیل سیاست های ضد ایرانی نقش های برجسته ای داشته اند و نمی توان آنان را به عنوان دوستان خود به شمار آورد. ولی از آن جا که امروزه هرکدام از ما در بخشی از دهکده بزرگ جهانی زندگی می کنیم، به ناچار باید با دیگر کشورها روابط سیاسی واقتصادی منطقی و منصفانه برگزار نماییم.

 • آرمین

  در همان کشورهای غربی که شما نانشان را می خوری و مدیونشان شدی! اگر فردی حتی در چارچوب یک رشته علمی (مثلاً برق) مقالات متعدد در گرایش های متنوع مانند قدرت، الکترونیک و…. بنویسد به عنوان یک شارلاتان تلقی می شود ولی من کسی را می بینم که به زعم واهی خودش متخصص در حقوق بشر، علوم دینی، مسائل اجتماعی و…و….و حتی بیولوژی بدن انسان و مصرف گوشت گاو است!!! سر در لاک خودت فرو بردی و الا  تو ایران پشیزی برای آدم های پرگو و مدعی ولی بی سواد ارزش قائل نیستند! 

 • Cadqoda

  کشور های غربی برای دنیا شناخته شده هستند شاید به ظاهر، ادعای دوستی کنند ولی هدفشان چیست، خدا میداند، من و شما نمیتوانیم بگوییم هدف آنها خوب است.
  الته اگر هدفشان با ایران دوستی بود در جنگ ایران و عراق از صدام حمایت نمیکردند و کسانی که از صدام حمایت کردند خوشان صدام را کشتند و به کشورش حمله کردند.
  آتش گرفتن برج هایی که از صدها سال پیش تصویر سوختن آن روی دلارهای خودشان هک شده بود موجب شد تا به کشور های بیچاره ی شرقی حمله کنند و مسلمانان را تروریست بنامند.
  واقعا آیا آمریکا دوست ماست یا دشمن ما؟؟ درست است اگر آمریکا بیاید و ما را مانند دیگر کشور ها استعمار و اتثمار کند و پول و نفت این مملکت را مانند زمان شاه ببرد دوست ماست اما در غیر این صورت دشمن.
  چرا شما تیتر زده اید که  هدف ایران از ساختن بمب هسته ای چیست؟ در حالی که خود آمریکا هم این را نمیگوید که ایران بمب هسته ای میسازد. ایران تازه داره اورانیوم با درصد خیلی پایین غنی سازی میکنی مگه بمب هسته ای ساختن بچه بازیه؟؟
  هدف آمریکا و اسرائیل از ساختن بمب های هسته، اتمی و شیمیایی چیست؟؟
  به خدا آمریکا با مردم ایران دشمنی داره وگرنه بمب شیمیایی نمیداد که صدام بزنه و مردم ایرانو به خاک سیاه بشونه.

  • راجع به کشورهای غربی در همین مقاله و مقاله های گوناگونی از خودکامگی و سوء استفاده آنان نوشتیم. دشمن اصلی ما رژیم جنایتکار اسلامی است نه دولت های غرب. دست از کلک زدن و شعبده بازی بردارید و بی جهت رژیم جهنمی اسلامی را تبرئه نکنید. شما وابستگان این رژیم آدم کش که هرروز و هرساعت با نام مختلفی به سایت ما می آیید، شناخته شده هستید. بس است دست از خیانت بیشتر علیه مردم ایران بردارید و مزاحم ما نشوید- سهراب ارژنگ

   • Cadqoda

    قبلا هم گفتم باز تکرار میکنم چرا میخوای با زیرکی از جواب دادن به سوالهای من تفره بری؟ من از شما جواب منطقی میخوام ولی شما مانند رژیم اسلامی به من بر چسب وابستگی به این رژیم را میزنید. خود من انتقادهایی از این رژیم دارم که صد برابر از انتقادهای شما محکم تر و اصولی تره اما باور کن انتقادات و مقالات شما خیلی ضعیفه. من همشونو یا بیشترشونو با مطالعات کمی که داشتم، میتونم جواب بدم .
    انتقاد من از رژیم موجب نمیشه که دست به دامن آمریکا و اسرائیل که هزار برابر بدتر از این رژیم هستند بشم.
    شما اگه یکی علیه آمریکا بگی درمقابل صدتا ازشون تعریف و تمجید میکنی. باشه شما فرض کن من به رژیم اسلامی وابسته هستم، ولی یه موی این رژیم صدتا به خایه مالی آمریکا و اسرائیل میرزه.
    شما اگه واقعا هدفت دوستی و کمک به مردم ایرانه هرگز طرف آمریکارو نمیگیرفتی نکنه روسیه و ونزئولا بودند که به صدام بمب شیمیایی دادند تا رو سر مردم بیچاره بریزه؟؟

    نکنه چین و روسیه بودند که برای ایران باستان فیلم ۳۰۰ ساختند؟؟

    بازم جواب بده؛ بگو من وابسته به رژیم هستم؛ نه عزیزم من طرفدار حقم و اگه این یاوه گویی هایی شما اجازه بدند اینقدر انتقاد از دولت دارم که صد تا به مقالات خائنانه ی شما میرزه….

  • zia

   آمریکا و کشورهای غربی همشان به فکر منافع خود هستند و دلشان به حل ملت ایران نمی‌سوزد. ولی‌ در حل حاضر دشمن اصلی‌ ملت ایران تو و انسانهای خود فروخته و بی‌ وطنی مثل تو هستند. شماها هستید که جمهوری کثیف ضدّ بشری اسلامی را تشکیل می‌دهید. شماها هستید که یک مرد بی‌سواد خائن بی‌ وطن و بی‌ لیاقت، یک دزد بیشرف را مثل بت پرستش می‌کنید و دست از ایران فروشی نمیخواهید بردارید. 

   • Cadqoda

    ممنون از پاسخ منطقی و با ادب و بدون فحشتان.

 • mostarab

  توله سگ باز تو استخوان نفتی خوزستان را دیدی پارس میکنی و له له میزنی ؟ تو کثافت اگر انسانیت داشتی وقتی اعتراض میکردی که اون همه اعراب خوزستان را ملخ خور بیابانی وسوسمار خور میگفتند یا وقتی آزادی خواهان اهواز را دار میزنند. توله های کثیف پارس شما تمام ورقهای ریا و دروغ و تزویر خود را بازی کردید و دیگر حنایی شما رنگ ندارد

 • zia

  cadqoda من نمی‌دانم شما را دوست خطاب کنم، هموطن خطاب کنم، و یا برادر خطاب کنم، چون شما اگر طرفدار جمهوری اسلامی باشید لیاقت هیچگونه از این القاب را ندارید. ولی‌ اگر خلاف این را ابراز کنید، یعنی مخالفت خود را نسبت به این رژیم ابراز کنید من دست شما را به عنوان یک دوست و هموطن میفشارم. شما در قسمتی‌ از نوشتارتان بیان کردید که آمریکا و اسرائیل هزار برابر از رژیم بدتر است، آیا در این موقعیت زمانی‌ تضاد ما آمریکا و اسرائیل میباشند یا کسانی که حق آزادی و امنیت و آرامش را از ملت ایران گرفته اند. جمهوری اسلامی ۳۴ سال است که سرمایه‌های ملت و مملکت را به نام اسلام و خدا به تاراج برده است. شما ببینید که در این مدت ۳۴ سال چه به روز ملت ایران آورده‌اند: گرانی، تورم، فساد، فقر، فحشا، مواد مخدر، دزدی، جنایات و قتلهای خیابانی، و، و، و. تمام این معضلات اجتماعی را که مسولینش جمهوری اسلامی و به خصوص شخص رهبر و اطرافیان فاسدش میباشند را به گردن آمریکا و اسرائیل می‌اندازند. رای مردم را میدزدند، آزادی را به هر نوع و شکلی‌ از مردم گرفته‌اند و هر کسی‌ ندای آزادیخواهانه سر میدهد را یا در خیابانها میکشند، یا در زیر شکنجه، یا در ملأأ عام، و غیره. cadqoda  آیا از خود پرسیده ای‌‌ که چطور این آخوندهای پنج تومنی در ظرف مدت ۳۴ به ثروتهای غیر قابل تصور رسیده‌اند در حالی‌ که ملت ایران اکثرا در گرسنگی غوطه ور شده‌اند. چطور شما نام خود را انسان می‌گذارید و از اینهمه دزدی و جنایت که توسط جمهوری اسلامی و رهبرانش انجام میشود چشم پوشی می‌کنید و اعلام می‌کنید که طرفدار این جمهوری لعنتی هستید. 

  • میهمان

   من تنها یه سوال دارم آیا اگر همین آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی، ایران را به حال خود رها میکردند و از اول انقلاب تا حال به جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی و … با ایران نمی پرداختند یا الآن نظام اقتصادی کشور این همه به هم ریخته و نابسامان بود؟؟؟؟

   • zia

    Cadqoda، تو اگر فکر میکنی‌ این رژیم مستقل از آمریکا و کشورهای غربی و اسرائیل بوده است کاملا در اشتباهی. تو فکر میکنی‌ چه کسانی‌ شاه را برداشتند و تصمیم گرفتند خمینی را جایگزین او بکنند؟ ناگفته نماند که من با حکومت شاه نیز موافق نبودم و بارها در تظاهرات ضدّ شاه شرکت داشتم و به نوبه خودم فعالیتهای نسبتا زیادی بر علیه رژیم شاه داشتم، ولی‌ من شاه را به مراتب انسان تر، وطن پرست تر، و رهبر بهتری می‌دانم تا این آیت‌الله ها. به هر حال خمینی بی‌سواد و تشنه خون را روی کار آوردند، سلاح‌های بنجل خودشان را با قیمت‌های بالا (نمایندگان خمینی به طور مستقیم و غیر مستقیم و در خفای ملت ایران با آمریکا و برخی‌ دیگر از کشورهای غرب و همچنین با اسرائیل وارد مذاکره شدند برای خرید سلاح‌های جنگی) به ایران فروختند و نفتی‌ را که در زمان شاه بشگه‌ای در حدود ۴۰ دلار فروش میرفت (که برای آن موقع قیمت بسیار خوبی‌ بود) را به قیمت ۸ دلار میفروختند که بتوانند به جنگ با صدام خونخوار ادامه بدهند. موقعی که تمام کشورهای عربی‌ با پا در میانی عربستان به ایران پیشنهاد کردند که حاضرند مبلغی در حدود ۹۰ بیلیون دلار بابت خسارات جنگی به ایران به پردازند، چرا خمینی و یارانش به آن جنگ خانمانسوز خاتمه ندادند و اصرار میورزیدند که صدام باید برود و جنگ برای مردم نعمتی است! جنگ را باختند و در حدود بیش از نیم میلیون از جوانان ما را به خاطر مقاصد شیطانی خود بی‌خود و بی‌ جهت به کشتن دادند و سرمایه‌های ملی‌ ما را به تاراج دادند. من نمیخواهم بیش از این وارد جزئیات بشوم، برو تاریخ ایران را با دقت بخوان، در خواهی‌ یافت که هیچ رژیمی به اندازه رژیم آیت‌الله‌ها به غرب استفاده نرسانده، هیچ رژیمی به اندازه جمهوری اسلامی به ایران و ملت ایران لطمه نزده و خیانت نکرده، هیچ رژیمی را فاسد تر از جمهوری اسلامی پیدا نخواهی کرد، و هیچ رهبری را به بیکفایتی شخص خامنه‌ای در تاریخ ایران پیدا نخواهی کرد، ایشان حتی از شاه سلطان حسین هم بی‌ لیاقت تر است. Cadqoda من امیدوارم که لا اقل تو خود یک انسان مستقل و تشنه یاد گیری باشی‌، امیدوارم که یک شخص اطلاعاتی‌ و خود فروش نباشی‌، که در اینصورت من نمیخواهم وقتم را بی‌خود بهدر بدهم. من برای اطلاعاتی‌‌ها و بسیجی‌ها هیچگونه ارزش انسانی‌ قائل نیستم. شرف و انسانیت یک زن فاحشه به مراتب بالا تر از اینگونه انسانهاست. به هر حال اگر وابسته به رژیم جمهوری اسلامی نباشی‌، برایت آرزوی موفقیت دارم؛ منظورم اینست که چشمهایت را بیشتر باز کنی‌ و این رژیم ضدّ انسانی‌ جمهوری اسلامی  را بیشتر بشناسی.