سُخنی با مسیحیانی که ادعا دارند که عیسی، خدایِ عشق است! ۵۱

عیسی مسیح خدای عشق و محبت، کسی که قرار است به فریاد بینوایان و درماندگان جهان برسد ولی گویا از وضعیت جهان و مناطق محروم و بدبختی ها چندان خبری ندارد.

عیسی مسیح خدای عشق و محبت، کسی که قرار است به فریاد بینوایان و درماندگان جهان برسد ولی گویا از وضعیت جهان و مناطق محروم و بدبختی ها چندان خبری ندارد.

آیا عیسی مسیح خدای عشق و محبت است؟

خانمی از نوکیشان مسیحی با نگارنده گفتگویی داشت و دم از خدای عشق می زد و این سخنان کلیشه ای که از تلوزیون محبت دیده را مانند نوار ضبط صوت تکرار می کرد. البته او با توهین و ناسزا نشان می داد چقدر خدای محبت ایشان تاثیر گذار بوده است. و در جایی دیگر،  یکی از این دوستان سخنی گفت که اگر خدای عشق (منظورشان عیسی ناصری بود) را صدا بزنی پاسخ خواهی گرفت.

برای همین این متن نوشته شد که پاسخی به اینگونه ادعاهای باطل داده شود و خواستم چند نمونه از خدای عشق ایشان را با کسانی که خود مسیحی هستند مثال بیاورم: (که با احترام به شخصیت انسانی فرد سخنشان را نقد می کنیم، پیشاپیش زبان تند را پوزش می طلبم و دوم شخص را شما فرد نوعی درنظر بگیرید)

آیا عیسی خدای محبت از جور و ستم پدری به فرزندش بی اطلاع است؟

گفتی عیسی خدای مهربان و خدای عشق است و هرکسی صداش کند می آید: در سال ۲۰۰۸ زنی ۴۲ ساله به نام “الیزابت فریتسل”  Elizabeth Fritzl , در اتریش به پلیس مراجعه می کند و از پدر ۷۳ ساله خود شکایت می کند. این پدر بیمار روانی برای ۲۴ سال دخترش را در زیرزمین خانه خود زندانی کرده بود. هر شب به دخترش تجاوز می کرده و ۷ فرزند هم حاصل این تجاوزها بوده اند.

الیزابت فریتزل دختر جوانی که سالها به دست پدرش در زمیر زمینی زندانی شده و از پدرش چند فرزند به وجود آورده است.

الیزابت فریتزل دختر جوانی که سالها به دست پدرش در زمیر زمینی زندانی شده و از پدرش چند فرزند به وجود آورده است.

شما یک زن هستی و می دانی که تجاوز یعنی چه و امیدوارم برای کسی پیش نیاید، اما افراد پس از یک تجاوز برای مدتها دچار بیماری روحی می شوند، اگر وجدان داری فقط تصور کن  وخودت را یک لحظه جای این زن بگذار که به مدت ۲۴ سال هر روز و هر شب جلوی فرزندانی حاصل تجاوز قبلی بوده اند و خود فرزندان هم مورد تجاوز جلوی مادرشان قرار می گرفته اند باشی، ۲۴ سال به خدا التماس کنی و هیچ پاسخی، تاکید می کنم هیچ پاسخی نگیری!

بی شرم ترین زن روی زمین هستی اگر بگویی خدا تنها به آرزوهای پیش پا افتاده و عشقبازی بچه گانه تو پاسخ داده است (ایشان در یکی از کامنت ها این سخن را گفتند)، اما به ضجه های این زن و فرزندانش توجهی نداشته است. چه خدای پست فطرتی ساخته ای از این خدای عشق!

منِ خداناباور یا دوست ندانم گرا و حتی پانته ایستی که خدا را تنها آفریننده ای می داند که در آغاز بوده و قانونی گذاشته و دیگر به این جهان کاری ندارد ۱۰۰۰ برابر بلکه میلیون ها بار از توی خودپرست (نه خداپرست) اخلاقی تر هستیم؛ زبان تند مرا بخش چون وقتی مرگ میلیون ها کودک آفریقایی بخاطر فقر و ایدز و مالاریا را می بینم، وقتی تجاوزات دسته جمعی و کشتارهای قبیله ای و نژادی را می بینم از شنیدن این سخنان خدای عشق حالت تهوع پیدا می کنم.

ژوزف فریتزل، جانوری که سالیای چند دختر خود را زندانی و به او تجاوز کرده است.

ژوزف فریتزل، جانوری که سالیانی چند دختر خود را زندانی و به او تجاوز کرده است.

الله مدینه و عیسای مهربان آیا از مردم نکبت زده آفریقا چیزی می دانند؟

نگو میلیون ها مادر شاهد مرگ تدریجی فرزند در آفریقا خدای تو را التماس نکرده اند، نگو که پاداش این سختی در آن دنیاست، نگو قسمتشان این بود… نگو نگو نگو …. که با هرکدام از این پاسخ ها بر چندش بودن این خدای مهربان و عشق خیالی و توهمی می افزایی! می دانم وقتی هم مستاصل می شوید و پاسخی ندارید همه چیز را می گذارید گردن آدمیان یا نظام سرمایه داری! یا می گویید زیر کشورهای آفریقایی معادن الماس است و آنها بی لیاقت هستند.

خدای آفریقا، الله مدینه، و عیسی مسیح کجا هستند تا به فریاد درماندگی مردم محروم این قاره نکبت زده برسند؟!.

خدای آفریقا، الله مدینه، و عیسی مسیح کجا هستند تا به فریاد درماندگی مردم محروم این قاره نکبت زده برسند؟!.

گوینده ی این سخنان کوته فکری خود را نشان داده چراکه نخست نشان می دهد جغرافیا نمی داند، معدن الماس زیر کشورهای غربی آفریقا است، اما خشک سالی و مرگ و میر اصلی در شرق آفریقا و کشورهایی همچون اتیوپی، سومالی و … هست که نه الماس دارند نه زمین زراعی و نه هیچ چیز دیگر که نظام سرمایه داری بخواهد به آنها ظلم کند.

مردم این کشورها دارند می میرند چون برای نمونه ٧ سال باران نباریده و خشکسالی عظیمی رخ داده که حتی علف بیابان برای خوردن نیست. خدای تو مرده است که فقط یک باران ساده به آنها هدیه دهد که میلیون ها کودک و زن بینوا از تشنگی و گرسنگی و بیماری حاصل آن نمیرند؟

این نقشه زیر زمینی است که ژوزف فریتزل جنایتاکار با درب های الکترونیکی آهنی و داشتن کد مخصوص برای زندانی کردن دخترش و تجاوزهای جنسی به او درست کرده بود. ساختمانی که سالیان درازی از دیدگاه مردم عادی به دور ماند.

این نقشه زیر زمینی است که ژوزف فریتزل جنایتاکار با درب های الکترونیکی آهنی و داشتن کد مخصوص برای زندانی کردن دخترش و تجاوزهای جنسی به او درست کرده بود. ساختمانی که سالیان درازی از دیدگاه مردم عادی به دور ماند.

این تصویر را صخره نجات ایران نامیدند. سر به آسمانی بلند کردن که مشعل سوزان و پر از گازهای سیال با دمای بسیار بالا است، کجا می تواند صخره نجات مردم ایران باشد. خرافات دینی و سر به هواکردن ۱۴۰۰ ساله مردم، کشور ما را به دره سقوط و تباهی کشانده. اگر صخره نجانی در پیش باشد، آن همت والا واراده راسخ جوانان برومند ایران خواهد بود وگرنه لیاقت ما همین آخوندهای لاشخور و حکومت ضد انسانی است و بس

این تصویر را صخره نجات ایران نامیدند. سر به آسمانی بلند کردن که مشعل سوزان و پر از گازهای سیال با دمای بسیار بالا است، کجا می تواند صخره نجات مردم ایران باشد. خرافات دینی و سر به هواکردن ۱۴۰۰ ساله مردم، کشور ما را به دره سقوط و تباهی کشانده. اگر صخره نجانی در پیش باشد، آن همت والا واراده راسخ جوانان برومند ایران خواهد بود وگرنه لیاقت ما همین آخوندهای لاشخور و حکومت ضد انسانی است و بس

چشمان و سرهای مصیبت دیدگان و محرومان جامعه به سوی آشمان است.ادیان ابراهیمی،، ملت های جهان را سر به هوا کرده، وبه جای آن که آنان را به اندیشیدن و تعقل نمودن وادارند، به دنبال نخود سیاه و امید واهی سرگردان نمودند.

چشمان و سرهای مصیبت دیدگان و محرومان جامعه به سوی آشمان است.ادیان ابراهیمی،، ملت های جهان را سر به هوا کرده، وبه جای آن که آنان را به اندیشیدن و تعقل نمودن وادارند، به دنبال نخود سیاه و امید واهی سرگردان نمودند.

 • Roya

  کشیشهای گردن کلفت هم اگر به قدرت برسند دست کمی از آخوندهای فاسد و جنایتکار ندارند
  دین یک باور شخصی است هر چند احمقانه !  ولی قابل احترام  اما اگر اجتماعی شود یک توهین بزرگی است به بشریت

 • Mostarab Aldang

  کتیبه داریوش در بیستون به سه زبان فارسی باستان، عیلامی و بابلی نگاشته شده و رونویس‌های دیگری از آن به زبان آرامی در بابل و مصر پیدا شده است. این کتیبه سه‌زبانه که به فرمان داریوش یکم (بزرگ) هخامنشی نوشته شده، در بردارنده شرح قیام‌هایی است که در سال نخست پادشاهی او در سرزمین‌های تابعه حکومت هخامنشی رخ داده و داریوش آنها را سرکوب کرده است. تحریر بابلی کتیبه بیستون- از دید ناظر- در سمت چپ سنگ‌نگاره و بر دو طرف صخره‌ای به عرض متوسط ۳٫۸ متر و ارتفاع متوسط ۳٫۵ متر در ۱۱۲ سطر نوشته شده و ترجمه بندهای ۱ تا ۶۹ از مجموع ۷۶ بند تحریر فارسی باستان (از ابتدا تا پایان بند نوزدهم از ستون چهارم) را در بر می‌گیرد. یک بند پایانی ستون چهارم و نیز تمامی شش بند ستون پنجم تحریر فارسی باستان فاقد تحریر بابلی هستند. تحریر بابلی این کتیبه در قیاس با تحریرهای فارسی باستان و عیلامی، در برخی موارد دارای جزئیات بیشتری است و برای مثال، آمار کشته‌شدگان و اسیران هر سرکوب در آن ثبت شده است. این آمار در نسخه‌های آرامی نیز دیده شده است.به موجب این کتیبه، داریوش در سال نخست پادشاهی خود چندین قیام داخلی علیه حاکمیت هخامنشیان (و نه حمله خارجی) را با کشتن ۳۸٫۰۰۰ تن از مادها (در دو نوبت) ۵۵٫۰۰ تن از مروزیان، ۵۰٫۰۰۰ تن از پارسیان (در چهار نوبت) و بسیاری مردمان دیگر، سرکوب کرده و در مجموع حدود ۱۲۰٫۰۰۰ نفر را کشته، ۲۸٫۰۰۰ نفر را به اسارت گرفته، گوش و بینی و زبان عده‌ای را بریده و چشمشان را از حدقه در آورده، تیر در ماتحت آنان فرو کرده و یا آنان را مطابق با شکنجه‌های داریوشی بر روی تیرهای تیز نشانده است. داریوش مکرراً تکرار می‌کند که: «ما همه آنان را کشتیم و هیچکس را زنده نگذاشتیم». چنین حجم عظیمی از کشتارها نشان‌دهنده اینست که قیام‌هایی که برای رهایی از سلطه هخامنشیان بر پا شده بود، شکل جنبش‌های گسترده مردمی به خود گرفته بوده‌اند و می‌توان اعمال داریوش را مصداقی از نسل‌کشی برای بقای حاکمیت دانست. […]

  • ایرانزاد

   مث نسل کشی ارامنه بدست بابابزرگ عثمانیت؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
   یا مث نسل کشی کردها بدست ننه بزرگ چُسمانیت؟

 • Mostarab Aldang

  در شریعت زرتشتی کتک زدن برده‌ تنبل که «همچون گاو بخوابد و کار نکند» مجاز و مباح دانسته شده است. به موجب مفاد فقهی مندرج در متن زرتشتی «روایت پهلوی» چنانچه برده‌ای به صاحب خود بگوید بردگی ترا نمی‌کنم و چونان گاوی بخسبد و کار نکند، او را باید زد تا فرمانبردار شود و کار کند. اگر باز هم کار نکند، مرگ‌ارزان (مستحق اعدام) است.

  • Mardi az iran

   شما اشتباه می‌کنید. در ایران باستان بردگی وجود نداشت. تاریخ نویسان شوروی سابق خودشان را کشتند تا ردو پایی از بردگی در ایران باستان پیدا کنند تا به خیال خودشان تاریخ ایران از دریچه فلسفه مارکس تجزیه و تحلیل کنند ولی‌ موفق نشدند. حالا چطور شد که شما به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اید؟
   به طور کلی‌ مشکل شما چیست که یا فحش میدهید و یا جعل تاریخ می‌کنید؟ از آن گذشته این از واقع بینی‌ دور است که دوران باستان را با معیار‌های امروز قضاوت کرد. صد سال پیش آمریکایی‌‌ها برده داری میکردند. یا همان اقوام آسیای مرکزی که شما به خویشاوندی با آن‌ها افتخار می‌کنید مردگان خود را با خر یا شتر یا حتا زنانشان دفن میکردند.  

   • مستراب الدنگ

    من با حرف شما کاملاً موافقم که معیارهای دوران باستان را با امروز نمیشه مقایسه کرد
    ولی فراموش کردی که این پارسها و پان ایرانها بودند که ٨٠ سال پیش تاریخ ٢۵٠٠ را از کلاه شعبده صهیونیست بیرون اوردند و جشنها و کتابها و مراسمها…. که وای ما ٢۵٠٠ سال پیش چنینین بودیم و چنان…. و بدنبال تبعات ان کشتار شنکنجه سرکوب مردم مناطق آذربایجان کردستان بلوچستان ترکمنها خوزستانیها… کردند

 • Mostarab Aldang

  در دین زرتشتی دختر موظف بود حداکثر تا سن ۹ سالگی (و ترجیحاً قبل از آن) با شوهری که برایش انتخاب می‌شد، ازدواج کند و اگر به مدتی طولانی از اینکار سرباز می‌زد و زندگی بدون شوهر را ترجیح می‌داد، باید کشته می‌شد. به موجب فتوای سیزدهم و فتوای چهاردهم از مجموعه فتاوی موبد آذرفرنبغ فرخزدان، چنانچه دختری قبل از سن ۹ سالگی شوهر می‌کرد، پس از رسیدن به این سن می‌توانست از پیمان ازدواج پشیمان گردد و با رضایت شوهر به شخص دیگری شوهر کند؛ اما چنانچه در سن ۹ سالگی شوهر می‌کرد و از ازدواج خود پشیمان می‌شد، مجازات سختی در انتظار او بود و می‌بایست به قتل برسد.

  • ایران جانم b

   خود گویی و خود خندی الحق که هنرمندی.
   آخه باشعور، اونی که تو میگی هم، یه روحانی مث پیامبر جاکش پدوفیل و ابوبکر جاکش دختر فروش(برای به دست گرفتن حکومت پس از محمد زنازاده) خودته. چه فرقی داره محمد و الله زنازاده تو با هر روحانی جاکشی از هر دین دیگه ای. البته اینم بگم که اونا از محمد جاکش با اون الله خانم بیار و راست و ریست کننده ی بیناموسیهای محمدت میلیونها بار بهترن. گور ننه و بابای حرامزاده ابوبکر و عمر و عثمان و علی و محمد و معاویه و حسن و حسین و یزید و … مهدی موهوم تون

 • Mostarab Aldang

  در فتوای بیستم از مجموعه فتاوی موبد آذرفرنبغ فرخزدان از او سؤال شده است که اگر دختر یا خواهر مردی به ازدواج با او رضایت و موافقت نداشته باشند، آیا مرد می‌تواند به زور آنان را زن خود کند؟ موبد پاسخ می‌دهد که مرد را نمی‌توان وادار به ازدواج کرد ولی زن را می‌توان به زور وادار کرد. بخصوص اگر خواهر یا دختر باشد که هم می‌توان آنان را به زور به زنی گرفت و هم ثواب ازدواج با محارم را دارد.

 • Mostarab Aldang

  چگونگی نیایش زنان و مصداق عینی شعار پندار و گفتار و کردار نیک به موجب متون فقهی زرتشتی و از جمله متن پهلوی «صد در نثر» چنین است که: «نیایش زنان آن باشد که هر روز سه مرتبه در وقت نماز صبح و نماز ظهر و نماز شام، دست در پیش گیرند و در برابر شوهر خود بایستند و از او بپرسند که امروز چه می‌خواهی بیندیشم تا من چنان اندیشم، چه می‌خواهی بگویم تا من چنان گویم، و چه می‌خواهی بکنم تا من چنان کنم. هر چه شوهر فرماید، زن باید همان کند و بی‌رضایت شوهر هیچ کاری نکند تا خدا از او راضی و خوشنود باشد. چه خوشنودی خدا در خوشنودی شوهر است. زنی که تحت اطاعت شوهر باشد را اشو گویند و آنکه نباشد را جهی (دیو فحشا) نامند».

 • mardi az iran

   
  من به راستی‌ برای حقارت شما و بقیه این به اصطلاح “پان ترک”‌ها متاسف هستم که به در و دیوار میکوبید تا برای خود یک هویت تاریخی‌ دست و پا کنید. از دزدی فرهنگی‌ و ناخونک زدن به آثار تاریخی‌ و ادبی‌ ایران نتیجه‌ای نگرفتید حالا به فکر کوچک کردن تاریخ ایران افتاده اید. و یا تازگی هم با یک ادعای خنده دار چون ترک بودن سومریان (!!؟) جلو آمده اید. اولن که ترکی‌ شاخهً از زبان مغولی است و گسترش آن در ایران و ترکیه و آران بر اثر هجوم اقوام آسیایی بوده است. دوم آن که این اقوام دامپرور بودند ولی‌  سومریان کشاورز بودند. در سر تا سر آداب و رسوم و باور‌های سومریان هیچ نشانی‌ و رد و پایی از ارتباط با آداب و رسوم و باور‌های اقوام دامپرور وجود ندارد. این طور شما دارید پیش می‌روید به زودی، بتهوون، موتزارت، باخ، لویی پاستور، شاید هم توماس ادیسون هم بالاخره ترک از آب در بیاند. 
  توصیه می‌کنم به سایت‌های زیر مراجعه کنید و جواب خود را به طور مستند دریافت کنید.
  http://darvakebaran.blogspot.com/2013/01/blog-post_22.html
   
  http://darvakebaran.blogspot.com/2013/01/blog-post_17.html

  • مستراب الدنگ

   به حقارت خود تان تاسف بخور که٨٠ساله از کلاه شعبده بازی کورش اوهامی را در آوردید وبا جشنهای شاهنشاهی برای خود هویت تاریخی دست پا میکنید. ترک لزومی به این مسخره بازی ها نمیبیند چون از تاریخ ووهویت خود مطمین است.وچون اروپا از مغول شکست خورده خاطره بدی دارد شما فکر میکنی با مغول مغول گفتن ترکها تبلیغ منفی میکنید در صورتی برا ما اصلاً مهم نیست همانطور که بجایی تراکتور تراختور گفتیم اگر اصرار بکنید به کل میگیم بله مغول هستیم میخواهی خایهای مارا بخوری؟در شما که شرف نیست انسانیت نیستدر جنگ هزران ترک جان باختند و رشادتها کردند همین که دمتان از لای تله آمد بیرون ترکها را سوسک خطاب کردید که نمیشه همزیستی کرد البته تقصیر ما هم هست اگر مثل کردها و بلوچها شما را میکشتیم فوقش میشدیم ترک وحشی نه سوسک و خو

   • بابک خرمدین آذرآبادگانی

    خود گوزی و خود خندی الحق که هنرمندی.
    آذرآبادگان ترک نبوده اند و فقط زبانشان ترکی است و شما گوسفندان اسلامی ترک عثمانی می خواهید ما ایرانیان را به جان هم بیاندازید زهی حیال باطل که از مغز بزمچه گانی همچون پان ترکهای علی اف می تراوشد.
    ننگ بر اسلام گه ناب محمدی کثافت بویژه از نوع عثمانیش.

 • mardi az iran

   
  این هم بقیه کامنت من. گویا ظرفیت کامنت من زیاد بود. به هر حال:
  در سر تا سر آداب و رسوم و باور‌های سومریان هیچ نشانی‌ و رد و پایی از ارتباط با آداب و رسوم و باور‌های اقوام دامپرور وجود ندارد. این طور شما دارید پیش می‌روید به زودی، بتهوون، موتزارت، باخ، لویی پاستور، شاید هم توماس ادیسون هم بالاخره ترک از آب در بیاند. 
  توصیه می‌کنم به سایت‌های زیر مراجعه کنید و جواب خود را به طور مستند دریافت کنید.
  http://darvakebaran.blogspot.com/2013/01/blog-post_22.html
   
  http://darvakebaran.blogspot.com/2013/01/blog-post_17.html

  • مستراب الدنگ

   من سریع یه نگاهی به وبلاگ کردم حقیقتاً بجای این مقالات اگر میریدی بعنوان کود حیوانی بیشتر فایده میداد١: در یک مقاله زمین و زمان به هم میبافی که بگی آذربایجان نبوده بلکه ١٩١٨ رسولزاده از نام اصلی ان یعنی اران و البانی به آذربایجان تغیر داد٢: درست یه مقاله پایین تر در جواب ترکها که آذربایجان با ز درسته یا ذ ؟دهها نقشه تاریخی و نوشته قدیمی که ظاهراً دوران عثمانی وواعراب است آوردی که ببین آذربایجان با ذ هست نه ز . یعنی توهم شما اینقدر بالاست که اصلاً شعور هیچ کسی را در نظر نمیگیرید؟ آذربایجان از سه قسمت است آذر(احتمالاً از آصر یا از آسیا است) بای(بیک همان سرور و بزرگ که صد در صد اینه) و جان( گان همان قان بمعنی خون و زندگی صد در صد اینه) و هیچ ربطی به آتروپات و آذربادگان وواز این کی شعرهای من در اوردی ندارد(نه تنها سندیت ندارد که عقلی هم معنا ندارد)

 • کافر

  تا زمانی که مردم نتوانند مشکلات خود را از طریق قانون منطق و یا علمی حل کنند  همیشه به جیزهایی دیگر هر چند خیالی متوسل میشوند.

 • M behnamrad

  میگم؟اینجا چه سایتیه؟چرا دین هارو مسخره میکنید؟اینجور که دارم نگاه میکنم ادم نباس پیرو هیچ دینی باشه!دیگه دارم دیوونه میشم از این همه صبر،غم،غصه،بی کسی،کشتار،تجاوز!خدا هست ولی کجاست؟به چی نگاه میکنه؟همه ادیان میگن خدا وجود داره ولی با این وضع شک می کنم به وجود خدا!خدا همون تقدیره که روزگار مارو سیاه کرده! اینقدر هم بی ادب نباشین و بدو بیراه بهم نگین!

  • Taboo shekan

    مسخره نیست دوست عزیز حقیقت تلخی هست که در تاریخ بشریت وجود داشته و در هر دوره زمانی همین دین مردم رو بدبخت کرده اصولا اساس و پایه دین ها سست و بر اساس جهل و بی دانشی بنا شده هر کسی به اندازه درکش خدای خوش رو میسازه و اونو باور داره (به اندازه علمش) اما اگه در کل می خوای بدونی همش چرته ما همینیم که در محیط واقعی می بینی نه بیشتر دین و الله و کتاب و… همه دکانی بوده که یک سری افراد شیاد به قدرت برسن و حکمفرمایی کنن وگر نه چرا این خدا اونقدر غیرت نداره که وقتی دارن با اسمش آدم میکشن بیاد از خودش دفاع کنه یا مثلا اونقدر عادل نیست که یکی در خانواده فقیر و بیچاره عمری سختی می کشه ولی شخصی در خانواده ی سروتمند بهترین امکانات رو در اختیار داره . به نظر من اگه خدا قرار بود دخالتی در کار دنیا داشته باشه وقتی که آلمان نازی اون همه آدم میکشت و یا بمب اتمی به ژاپن خورد میومد جلوی حوادث بد رو بگیره که انقدر بی گناه کشته نشن
   اگز درموردش فکر کنی بد نیست سوسک نمیشی  الله منو مجازات میکنه چون آتئیستم با تو کاری نداره پس فکر کن

   • M behnamrad

    خدا هست میدونم!سختی هارم تحمل میکنیم،ولی کاش اینقدر دین رو عمومیت نمیدادن!ولی بد وبیراه توهین غیر قابل تحمله!

 • guest

   من نفهمیدم مواردی که اشاره کردید چه ربطی‌ به اعتقاد مسیحیان به تبلیغ عشق
  و محبت ‌عیسی دارد. به صرف اینکه در اروپا پدری به دخترش تجاوز می‌کند یا
  در آفریقا غربی‌ها جنایت میکنند یا در خاور میانه مسلمانان بر ضدّ هم بمب
  گذاری میکنند آیا باید آنرا نشانه‌ غلط بودن تبلیغ محبت و اعتقاد به عشق
  ‌عیسی دانست؟  میخواهید دیدگاه ضدّ دینی خود را تبلیغ کنید بهتر است با
  منطق و دلائل عقل پسند تری پیش بیایید.  چرا انکار می‌کنید که همین تبلیغ
  محبت ‌عیسی انگیزه چه اقدامات خیرخواهانه در نقاط مختلف دنیا بوده است. 
  لطفا سؤ استفاده از میسیونرها را به رخ من نکشید که آنقدر تلراری است گفتن
  ندارد و کسی‌ هم آنها را تأیید نمیکند.

  • یشسشس

   یا اصن همین مادر ترازا

 • Mardi az iran

  جناب “الدنگ” من به فحش دادن معتقد نیستم. اگر حرفی‌ برای گفتن داری مودب باش. در ضمن آن سایت که به شما معرفی کردم را تا آخر بخوان. در انتهای آن یک “پان ترک” یک سری مطلب بی‌ سرو ته‌ ذکر  کرده بود که به خیال خودش تحقیق تاریخی‌ بود. ولی‌ در حقیقت به قول معروف مصادره مطلوب کرده بود. ولی‌ یک باستان شناس با ارایه اسناد تاریخی‌ جواب او را خوب داده است.http://darvakebaran.blogspot.com/2013/01/blog-post_17.html

  • مستراب الدنگ

   فحش دادن من در جواب کسی بود که فحش داد نه شما
   دروغ و جعل در نوشته هاو مقالات پان فارسی و پان ایرانی مثل مور و ملخ زیاده یکی دووتا که نیست
   مسله خیلی سلده است اگر طبق ادعای شما اسم این منطقه قبل از رسولزاده ١٩١٨اران بوده و
   آذربایجان یه اسم جعلی است در مقاله بعدی که اذرباجان با ذ درسته یا ز با نشان دادن نقشه ها تاریخی وجود آذربایجان با ذ را میخواهی ثابت کنی
   حالا کدام را باور کنیم آذربایجان تاریخی با ذ یا آذربایجان جعلی بعده ١٩١٨؟
   تو همین وبلاگ که شعر چو ایران نباشد… یا دریغ است که ایران ویران شود… منسوب به فردوسی و شاهنامه. جعل اشکار و واضح در نوشته های پان فارس پان ایران است. زمان فردوسی مگه ایران بود؟
   از این مثال ها فراوان است.
   از دروغهای اخیر:
   دکتر حسابی و انیشتن
   کتیبه بر سر در سازمان ملل

   • babake khoramdin

    in che jangist?fars tork.kord..fekr konam to gharne hazer dige base in harfa .biyaym chareh konim ensaniyato nejat bedim.man ehterame ziyadi AZARI zabanha mizaram va tarikhe por eftekhare anharo setayesh mikonam (papake khoramdin) vali dastaneh Turk jodast anha osmani bodano az nejade moghol ..ma AZARIO ba turk ghati nakonim.yashasin azarbayejan va iran va ensaniyat

 • Jakecooper

  moshkel injast ke hanoz darko shuoret be un had nareside ke befahmi harfi ke az to dahanet dar miad yani chi .harfe dahaneto befahm chon dari be eteghadate digaran bi ehterami mikoni ,to africa ya harjaye donya 1000000 etefaghe zeshto kasif har rooz miofte va in bekhatere ine ke mardom khoda ro faramosh kardan va shodan amsal in mojodat.ye negah to zendegi khodet bendaz bebin ro rast cheghad ta alan zolm kardi be har kasi. belakhare u behtar midoni ama motmaen bash agar
  dark vojod khoda ro dashti khodeto behtar control mikardi… fekr kon 

 • Mostarab Aldang
  • آذرآبادگان

    که چه !! یاشاسین پان ترکیش ایشکلر   هم شد شعار !! باید خلافشو ثابت کنی !
   خریت که افتخار نداره . شعار با هم بودن را باید سر داد نه تفرقه

 • Mostarab Aldang

  اکنون این پرسش پیش می‌آید که چرا کورش‌پرستان و بعضاً گونه‌های دیگری از گرایش‌های ناسیونالیستی، باستان‌گرایی، آریاسرایی، پان‌ایرانیستی و دیگر انواع مشابه آنها، با اینکه بیش از همه مردم جهان شعار پاکی و راستی و حقوق بشر سر می‌دهند، اما این اندازه بدزبان، هتاک و بی‌تربیتند؟ خاستگاه این اخلاق و رفتار (که تاحدودی گریبان کسانی را هم گرفته است که به نوعی با علوم و فرهنگ‌های باستانی سروکار دارند) در کجاست و از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا از فرهنگ ایران است؟ بی‌گمان که چنین نیست. فرهنگ مردم ایران حتی در قبال ضحاک و شمر و یزید نیز چنین نکرده است. آیا از تربیت خانوادگی است؟ البته که چنین نیست و پیشینیان ما حتی در یک نسل قبل هم تا این اندازه بی‌آزرم نبوده‌اند. آیا الگو گرفته از رفتار و گفتار کورش است؟ باز هم می‌توان گفت که چنین نیست و در هیچ منبع و مأخذی از بدزبانی کورش یاد نشده است. آیا برگرفته از آموزه‌های دین زرتشتی است؟ این نیز بعید است. با اینکه در متون پهلوی زرتشتی انبوهی از سخنان زشت به مخالفان و منتقدان نثار شده (برای مثال در دینکرد و ماتیکان گجستک ابالیش) و در نتیجه مجموعه‌ای غنی از واژگان مناسب برای فحاشی را در زبان پهلوی به یادگار نهاده است، اما شدت و حدت آنها هرگز به پای هرزه‌زبانی کورش‌پرستان نمی‌رسد.به نظر می‌رسد که سرمنشاء این اخلاق و رفتار نکوهیده و زبان زشت کورش‌پرستان که به هیچ اصلی از حداقل اصول انسانیت پایبند نیستند، در احساس حقارت توأم با ناتوانی آنان نهفته باشد. اگر یکی از این دو وجود نداشت، آنان ناچار نمی‌شدند تا به بدزبانی روی آورند. کورش‌پرست در یک دست دروغ و در دست دیگر چماق دارد. هر کسی یا باید دروغ را بردارد و یا چماق را به جان بخرد. احساس حقارت عمیق او موجب شده تا بدون پذیرفتن مسئولیت، خود را پشت نام مخفی پنهان سازد، و ناتوانی از هرگونه عکس‌العمل دیگر (و از جمله ناتوانی از پاسخ منطقی و مستدل به منتقدان) موجب شده تا به چماقداری لسانی و زبان وقیحانه پناه ببرد.از آنجا که انبوه دروغ‌های تاریخی کورش‌پرستان برملا شده و دُم خروسشان بیرون افتاده است، بجز اشخاص معدودی که قوه تمییز و ادراک کافی ندارند، کس دیگری ادعاها و تاریخ‌سازی‌های کورش‌پرستانه را به جد نمی‌گیرد و آنان ناچارند تا همچون «صفرسیاه» کاری کنند تا دیگران از ترس اعتبار و آبروی خود جرأت اعتراض و انتقاد و طرح سؤال نداشته باشند. با اینکه آنان احتمالاً می‌دانند که همین خوی زشت موجب آشکار شدن ماهیت واقعی‌اشان خواهد شد و به سرنوشت صفرسیاه دچارشان خواهد کرد، اما درمانده‌اند و چاره‌ای جز ادامه همین روش غیرانسانی ندارند؛ چرا که هویت کورش‌پرست در دروغگویی و بی‌تربیتی نهفته است و اگر این دو را از او بگیری، چیز دیگری در کیسه‌اش باقی نخواهد ماند.

  • هادی

   اولا از اسمی که برای خود انتخاب کرده ای معلوم است بدزبان هتاک و بی تربیت کیست.دوما کورش پرست و پان فارسیسم و… که تو میگویی اصلا وجود خارجی ندارند.شما با این روشها میخواهید ما را به زورازمایی دعوت کنید.ولی ما این دوران را مدتهاست که پشت سر گذاشته ایم.ضمنا میدانم این مطالب را از سایتهای پان ترکیسم کپی برداری میکنی زیرا بنظر نمیرسد از این نوع حرفهای ادبی بلد باشی.

 • Deutsch

  ISA yek ensan Bud nah yek peyghambar ya Rohani. Pedar wa madare ISA yahudi Budannd wa khodaye yahudi mesle khodaye mosalmanha ye jenayatkar Bud. Inkeh baziha ISA ra khoda mikhannand eshtebah Ast. ISA enghelabi Bud wa khast dar an Zaman ensanha ra Az Dine Wahshie yahudi nejat bedahad. ISA mojezeh nadashteh .karhaye isa ra nabayad be esme khodayesh newesht.wa kesi ra nejat nadade

 • Sahameddinghiassi

  ایکاش ماهم ایالات و ولایات متحده ای داشتیم و
  اینقدر بازیچه دست ابر قدرتهای نمی شدیم.

   

  در یک طرف دنیا کشورهای بزرگ و قدرتمند قرار دارند
  که شرکتهای عظیم مخارج تبلیغاتی دمکراسی یا حتی دیکتاتوری آنان را میدهند و در یک
  طرف کشورهای کوچک با هزاران تفرقه 
  قومیت  زبانها  ملیت ها و مذهب های رنگارنگ  که همه را هم برضد هم تحریک میکنند تا باهم در
  نبرد باشند و سرشان گرم زد خورد و آنان به راحتی بتوانند توسط پادوهای خود که مثلا
  بر سریر قدرت نشسته اند کشورهای مارا تاراج کنند که از بیگانه غمم نیست که آشنا
  مارا به فلاکت میرساند. سرمایه ها ی ملی ما توسط شیوخ مثلا مسلمان که در زندگی های
  هزار یکشبی زندگی میکنند و بوسیله اربابان آنان غارت میشود. و مردم مارا در جهل
  خرافات  بیسوادی   بی دانشی 
  بدون بهداشت نگه میدارند تا همه در فکر نان روز باشند نه کتاب  علم؟

   

  مردم کشورهای ما آب کافی ندارند  زمین هایشان بایر افتاده است ولی از غرب گندم
  وارد میکنند در صورتیکه با ثروتها ملی میتوانند تمامی کشور را لوله کشی و آبیاری
  کنند میتوانند حتی از دریای ایران  ( عمان
  سابق ) یا آبراه شاخشاب پارسه ( خلیج فارس بقول عربان) آب بهمه فلات ایران و تمامی
  کشورهای خاورمیانه پمپاژ کنند ویا حتی در کشورهای ما با لوله کشی از دریای ایران
  در کشورهای ما آریانا  خراسان بزرگ   یا افغانستان و سایر کشورهای ما دریاچه های
  مصنوعی درست کنند اکنون که دوره بیل زدن نیست 
  ماشینهای عظیم چند روزه یک دریا می کنند. سرمایه های ملی ما اگر در دست عده
  ای دوستدار ملت و دلسوز مردم قرار گیرد کشورهای ما میتوانند همراه و همسوی و
  همردیف ولایات متحده آمریک یا اتحادیه اروپ درآید ولی افسوی که آنان رهبران
  اجتماعی دلسوز دارند و ما یک مشت دیوانه شهوت 
  قدرت ثروت پرستی جنون دیکتاتوری داریم. مردم مارا طوری هدایت میکنند که با
  جنگ و ستیز باهم مشغول باشد  دیوانه ای
  چهارصد کیلویی که گویا از علما هم هست و آنقدر سنگین وزن است که حتی نمی تواند
  بنشیند  فتوی میدهد که کشتار انتحاری در
  افغانستان مجاز است.

   

  متاسفانه مردمی که دنبال چنین دیوانه های ابلهی را ه
  می افتند آنقدر ساده دل هستند که کلام بی محتوی آنان را اراده خدا میدانند.
  دراسلام مرتب ازآموختن علم و دانش گفتار ها شده ولی ظالمان ابله مدرسه ها را به
  آتش می کشند و کودکان بیگناه را می کشند؟ کجای اینکار خدمت به اسلام یا مسلمین
  است؟ امروزه دوره علم و دانش است نه کشتار و شمشیر   امروزه کشورهای موفق روی پایه های صنعتی و
  علمی خود سرافرازی میکنند نه به قدرت تخریب و کشتار خود. حتی جنگ ها هم برای فروش
  اسلحه ها تنظیم میشود که چقدر میتوانند سلاح بفروشند وشرکتهای بیمه چقدر میتوانند
  منافع داشته باشند. آنوقت بن لادنها دو دستی در خدمت همان استعماری و استحماری
  هستند که میگویند میخواهند با آن بجنگند. بن لادن ها چند تا دانشگاه و بیمارستان
  شفا خانه  و کارخانه ایجاد کردند؟ جز برادر
  کشی و دادن تفنگ به دست ساده دلان ما چه کرداری عاقلانه داشته اند. آیا با کشتن
  دکتر نجیب الله خانها استعمار و استحمار از بین میرود؟

   

  اگر طالبانها و بن لادنها و القاعده ها و سایرین که
  سنگ اسلام اسلام را به سینه میزنند بیایند برای جوانان ما کار ایجاد کنند  پوهنتون 
  مدرسه و شفا خانه درست کنند  علم و
  دانش را بین مردم بیاورند آبرویی برای اسلام بوده اند یا اینکه با کشتار مردم
  بیگناه به اسلام خدمت کرده اند. آنان با این کشتارهای کور آبروی بین المللی اسلام
  را از بین برده اند بطوریکه اسلام مساوی تروریست شده است؟ آیا این خدمت بود؟ یا
  اینکه اگر جوانان دانشمند ما در مسابقه های علمی ویا جوایز اسکار و آلفرد نوبل
  جایزه ها را درو میکردند یا در مسابقه های ورزشی المپیاد مدالهای قهرمانی جهانی را
  به گردنهای خود می افراشتند. آیا عوض کشت نفرت و ظلم کشتار میآمدند و جوانان مارا
  راهنمایی میکردند که برنده گان جایزه های بین المللی علمی هنری و ورزشی  بشوند بهتر نبود؟ آیا این خدمت آنان بوده است که
  کشورهای ما جونگاه ابر قدرتها ساخته اند و سربازان خارجی در تمامی کشور ما برای
  خاطر امنیت ما از دست ظالمان کشیک میدهند؟ واقعا که حق ملاهای ظالمان و علمای جهل
  همین است که چادر بسر کنند و از خجالت فرار کنند. آنان کشورهای مارا بقهقرا برده
  اند  با پاشیدن تخم نفرت و جنون و جنگ
  وکشتار توسط ملاهای ابله و بیسواد چهارصد کیلویی مردم ساده دل مارا گول زده اند و
  به نام اسلامی که شاید خودشان هم به آن اعتقاد نداشته باشند کشورهای مارا اسیر
  قدرت های بزرگ کرده اند. 

 • mardi az iran

  مأموریت الدنگ:
  این شخص احتمالا در یکی از اتاق‌های واواک یا یکی‌ از سفارت خانه‌های رژیم لانه کرده و مأموریت دارد  تا:
  ۱-با حمله بی‌ امان به تاریخ و فرهنگ ایران باستان  کاری که آخوند‌ها ۱۴۰۰ سال است نمی‌‌توانستند مستقیماً انجام دهند، مثلا از زبان یک “پان ترک” انجام دهد.
  ۲-با ایجاد دعوای ساختگی بین فارس و ترک بحث دین نکبتی و رژیم فلاکت گرفته آخوندی را به بی‌ راهه بکشند. 
  ۳-با دعوای فارس و ترک ملت را سرگرم خود کند تا رژیم گند گرفته آخوندی به دزدی و جپاول مال ملت ادامه دهد.

 • mardi az iran

  مأموریت الدنگ:
  این شخص احتمالا در یکی از اتاق‌های واواک یا یکی‌ از سفارت خانه‌های رژیم لانه کرده و مأموریت دارد  تا:
  ۱-با حمله بی‌ امان به تاریخ و فرهنگ ایران باستان  کاری که آخوند‌ها ۱۴۰۰ سال است نمی‌‌توانستند مستقیماً انجام دهند، مثلا از زبان یک “پان ترک” انجام دهد.
  ۲-با ایجاد دعوای ساختگی بین فارس و ترک بحث دین نکبتی و رژیم فلاکت گرفته آخوندی را به بی‌ راهه بکشند. 
  ۳-با دعوای فارس و ترک ملت را سرگرم خود کند تا رژیم گند گرفته آخوندی به دزدی و جپاول مال ملت ادامه دهد.

 • Sahameddinghiassi

  حساب ملت ها را از حساب دولتهای
  غیر مردمی جدا سازید  آنان که خدمه اربابان
  هستند و تنها برای بذر افشان تفرقه کینه حسادت 
  دشمنی های بی پایه جهل و خرافات دست به سینه اربابان از مابهتران خود هستند
  وبرای مشتی دلار ویا سکه های طلا و غارت مردم ناتوان حتی همسایگان را هم دشمن هم
  می تراشند. کینه و نفرتی که متاسفانه بین مردم پاکستان و آریانا یا افغانستان  ایجاد کرده اند و آدمهای بی سواد وابلهی که اسم
  مسلمانی راهم یدک میکشند و مثلا ملا هستند یا فتوی های کشتار میدهند که مثلا ساکن
  پاکستان هم میباشند نباید بحساب مردم خوب والای پاکستانی بگذاریم آنان هم مثل بقیه
  ما اسیر همان دستهایی هستند که ماهم هستیم.

   

  آن مثلا آدم گنده و چهارصد کیلویی
  که فتوی قتل زنان و کودکان را صادر میکند که یک مشت جوانان ساده دل شست شوی مغزی
  شده هم یا به بهانه حوریان بهشتی و یا مشتی پول اجرا میکنند را بناید بحساب ملت
  پاکستان یا برادران هم میهن پاکستانی گذاشت. بردن نام  یک ملت بزرگ به زشتی برای خاطر یک مشت دزد
  غارتگر

   

  دشمن همه ملتهای مظلوم ما بی خردی
  و جهالت عمومی است که متاسفانه مارا مغرور به نادانسته های خود کرده اند و خود را
  عقل کل و دانشمند می دانیم درصورتیکه از قافله های علمی و صنعتی دنیا عقب مانده
  ایم و آنان هستند که مارا تشویق به تفرقه 
  جهالت  خرافات دزدی فساد میکنند تا
  مبادا ژاپنهای دومی و سومی هم که رقیب آنان خواهد شد پا به عرضه وجود بگذارند.
  ژاپن در گذشته حتی از کشورهای ما هم عقب افتاده تر خرافاتی تر و درگیر جهل و
  سنتهای عقب افتاده بود ولی خوشبختانه مردم آن و نیز مردم کشورهایی مانند کره بسرعت
  خود را به قافله تمدن صنعتی و علمی رسانیده اند. در گذشته اجناس ژاپنی بنجل بود و
  قدرت رقابت با اجناس اروپایی و آمریکایی را نداشت ولی امروزه مثلا همان تویوتا
  بازار آمریکا را هم تسخیر کرده است یا کره هم یک کشور پیشرفته نبود ولی امروزه
  صادرات آن به بازارهای دنیا را قبصه کرده است . ولی مردم ما و ملتهای ما در غرقاب
  بیسوادی  جهل غرورهای بی پایه  کشت کشتار و نداشتن علم تقوی و پرهیزکاری دست
  پا می زنند. و ملاهای خود فروخته یا نهایت ابله هم فتوی کشتار هموطنان مارا صادر
  میکنند وما هم آنرا بحساب ملت هم میهن خود پاکستان میگذاریم.

   

  در آلمان دیوانه ای بنام هیتلر بود
  که پنجاه میلیون انسانهای بی گناه را به قتلگاه کشاند. آیا بایست حساب وی را به
  نام ملت آلمان گذاشت؟  در آلمان هم کسانی
  مثل بتهوون و شیلر و گوته هم بودند. نه همه ملت آلمان بزرگوار مثل گوته هستند و نه
  قاتل مثل هیتلر. این است که جدا کردن انسانها از هم با ملیت  مذهب 
  زبان و نژاد کاری غیر علمی است انسان های والا در همه دینها  بی دینان 
  نژادها و مذهب ها و حتی لامذهب ها 
  با هرزبانی با هررنگ ظاهری بسر میبرند و نبایست گذاشت که انسانی هرزه و بد
  و قاتل بتوانند در پشت هم دینان ویا هم میهنان خود پنهان شوند  این طبقه انسانهای خوب و والا در همه جا هستند
  و انسانهای خرافی  بدنهاد  شرور و دزد فاسد هزره هم در میان همه دیگر طبقه
  ها هستند. این که کل یک ملت را بخاطر گروهی فاسد و بد به بیراهه بکشانیم کاری
  منطقی نیست. بایست خوبان را در یک گروه دسته بندی کنیم و بدها را هم تا آنجا که
  امکان دارد آموزش بدهیم تا بهتر شوند …وگرنه خود ما هم جز همان کسانی میشویم که
  میخواهند مثل آدمک از ما برای ایجاد دشمنی تفرقه و خرافات بیشتر استفاده یا سو
  استفاده کنند.  حضرت سعدی می فرماید  بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک
  گوهرند و… 

 • محمود

  یاشاسین ایران

 • محمود

  ما ایرانیها خیلی بدبختیم مملکت ما را غارت کردند ما هنوز میگیم فارس وترک باباتموم شد ما همه خاک برسرها ایرانی هستیم

 • god is love

  خداوند یکیو با فقرو گرسنگی آزمایش می‌کنه یکیو با ثروتو پول بعدم این انسانها هستن که با مال اندزیو خوردن حق اینا به اینا ظلم کردن نه خدا.اشتبا فهمیدی داداش.بعد از اون این ایمان قلبی به خدا و کارو معجزه هاشه که واسه ما چیزیرو به ارمغان میاره نه دعا کردنی که از دلت نباشه و فقط کلماتیرو تکرار کنی‌ که خودتم بهشون باوری نداری.اینجوری نیست که روزی چند دفعه کلماتو مثل ورد واسه خدا تکرار کنی‌.و نکتهٔ آخر این که دعات جواب بده اینه که ۱اون چیزو خدا واست صلاح بدونه ۲وقتیرو که خدا میدونه تا دعات مستجاب بشه و باید صبر کنی‌ تا زمانش برسه ۳درونت و دلت درست باشه که دعا میکنی‌(نه اینکه کسیو نفرین کنی‌و بدشرو از خدا بخوای بلکه مسیح میگه ببخشید تا بخشیده شوید و باید دلی‌ داشته باشی‌ که حتی واسه دشمنتم دعا کنی‌)

 • علی

  جواب پانترکها را ندهید.کسی که اعتقاد داشته باشد از سکس یک پسر بچه با یک سگسان یعنی گرگ بوجود آمده و بزرگترین افسانه اش چنین جیزه چندش آوری باشد بهتر است بگذارید در حال خودش باشد.ترکی و ترک حسابش با چند کرم زاده فرق دارد.در ترکی گرگ میشود بوری و قورد یعنی کرم.کسی که حتی تاریخ خودش را درست نمیداند کرم خاکستری بیشتر نیست که از ماتحت گرگ افتاده.

 • Sam Totonchi

  وقتی مطالب مودبانه و بظاهر شبه علمی و فلسفی سایت رو میخونم به عقائد و دین و همه چیز شک یا بی عقیده میشم چون أین ظاهره قضیه ست پایین تَر که میرم به سراغ کامنت ها وقتی فحاشی ها ، عدم تعادلات روانی و رگبار بستن هم به فحش رو میبنم تازه میفهمم که سکولارها چه افرادی هستند و اینها همش تزه و قیافست بعد بخاطر مسلمان بودنم خدارو شکر میکنم که مثه اونا نشدم