بایگانی ماهیانه: فوریه 2013

مُلایِ بی وَطن، دفاع از سوریه را مُهم تر از نجاتِ خوزستان می داند!۲۴

دشمنی حکومت اسلامی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و سنت های اصیل ایران و همچنین سَر ستیزِ این اهریمن بَد سیرت با مردمانِ شریفِ ایران زمین پایانی ندارد؛ در طیِ سه دهه ننگین گذشته، رژیم از هَر تَرفتندی برای ویران ساختن میهن مان که یادگارِ هزاره ها جان فشانی و فداکاری است، استفاده نموده.

در کنار دزدی های میلیاردی آخوندهای فرومایه، هزاران کودک سرگردان در جستجوی درآمدی ناچیزند۶

کودکان، نورچشم خانوادها، و سرمایه های بزرگی برای آینده هر کشورند. وظیفه خانواده بررسی اوضاع مالی وامکانات معنوی و تربیتی و همچنین در نظرگرفتن شرایط اجتماع و کشور خود است تا دست به تولید کودک زند. زیرا هرگونه لغزش و اشتباهی در زندگی و حتی شکست و نا امیدی در زندگی آینده فرزندان به وجود آید،

روز ۲۲ بهمن یادآوری دیگر باز شکست ایرانیان از یورش تازیان است۲۴

امروز ۲۲ بهمن روز شوم و چندش آوری در تاریخ ایران است. روزی که رژیم جنایتکار، مزدوران، چاپلوسان، و جیره خواران خود را به نمایش مسخره ای برای توهین و جسارت به ملت ستمدیده و در بلند به خیابان ها می آورد، و با کمال گستاخی بیش از سه دهه جنایات و غارتگری های خود را خدمت به کشور و مردم به شمار می آورد.

قاضی مرتضوی، برادران لاریجانی و همه جنایتکاران حکومتی در پایان، واجبی خور نظام هستند!۱۲

درگیری حزب های مختلف حکومت اسلامی یا به اصطلاح جنگ گرگ ها، پیش از هر انتخابات ریاست جمهوری اتفاق تازه ای نیست. با نزدیک شدن هر دوره انتخاباتی گرگ های گرسنه قدرت حکومتی به جان یکدیگر افتاده و سعی در به چالش کشیدن یکدیگر دارند.

ملای مشهدی، گستاخانه برخلاف خواسته ملتی بقای خود را در دشمنی با غرب می داند۱۲

دولت اوباما که نسبت به زمامداران پیشین،از نرمی و صلح دوستی ویژه ای برخوردار است، تاکنون به روش های گوناگونی خواستار دوستی و آشتی پذیری با ایران است. ولی ملای مشهدی که بدون داشتن کمترین دانش و یا برخورداری از پشتیبانی مردمی از داشتن هرگونه روابط سیاسی خود داری می کند.

ما هیچ گروه سیاسی بی عیبی نداریم؛ تنها راه نجات ما، ایجاد یک شورای ملی از میان همین گروه های پر عیب و ایراد است۹

می توان با هر گروه و یا حزب سیاسی متحد شد، هر عیبی نیز که داشته باشد، اهمیتی ندارد، فقط تا زمانی که یک گروه سیاسی، حاضر است اجازه دهد دیگران نیز گزینه خود را بر روی میز بگذارند، تا زمانی که به اصول مشخص دموکراسی، یعنی حق رای مردم پایبند است، می توان با او برای ایجاد یک تشکل سیاسی ملی، متحد شد.

مداح هرجایی می گوید؛ از مقام معظم رهبری امام حسینی تر و امام زمانی تر ندیدم۱۱

ر فرهنگ تازی زده ما هر زنی را می شناسند که تن خود را در برابر پول می فروشد. گناهی است نابخشودنی و سزای او بنا بر فتوای آخوند، سنگسار است. سنگساری که مزدوران رژیم وضو بگیرند، یک ساک و کیسه سنگ در جلو خود گذارند، و الله اکبر گویان پاره های سنگ را به زن درمانده و اسیر در چنگال دکانداران دین پرتاب کند.

کشتن یک میمون وحشت زده با موشک نظامی، فضانوردی نیست، بلکه خودنمایی است!۲۰

دروغگویی در حکومت های اسلامی و در دین اسلام امری عادی و رایج است. حتی تقیه (دروغ به اصطلاح مصلحتی) یکی از تعالیم اسلامی محسوب می شود. زمانی که دروغگویی، سنگسار قطع دست و پا، همخوابگی با کودک ۹ ساله قوانین یک حکومت را تشکیل دهد، انتظار داشتن شرافت کلامی و عملی از چنین حکومتی، تصوری غیر واقعی است.