با ابراهیم نبوی کارچاق کنی که برای بقای رژیم، رفسنجانی را بهترین کاندید می داند آشنا شوید ۶

رفسنجانی، قهرمان یکه سوار ایران

در سایت “روز”، تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۲، ابراهیم نبوی فرزند شجاع انقلاب خمینی و غلام جان نثار ولایت، رجز خوانی و قلمفرسایی نموده که تنها رستم دستان و ناجی ایران، آیت الله رفسنجانی معروف به آخوند دستمال به دست است. و اگر این ستاره درخشان بر کشورمان نورافشانی نکند، همه گونه بلاهای ولایتی بر سر مردم فرود خواهد آمد. آقای نبوی ده صفت برجسته و کم نظیر در اوصاف رفسنجانی بر شمرده، و او را تنها کلید حل مشکلات کشورمان می داند. گویا این آقا هم مانند ارباب و ولینعمت خود ملای رفسنجان، سری به یزد زده و از آن دستمال های معروف خوش خدمتی و چاپلوسی همراه با خود آورده است.

با چهره دلارای ابراهیم نبوی چاپلوس مرکز خلافت ملای رفسنجان آشنا شوید. این بابا برنامه ریزی کرده که با تبلیغات به نفع رفسنجانی، آن روباه مکار را ۸ سال دیگر توی حلق مردم ایران فروکند، و از فروپاشی رژیم ورشکسته جلوگیری نماید.

با چهره دلارای ابراهیم نبوی چاپلوس مرکز خلافت ملای رفسنجان آشنا شوید. این بابا برنامه ریزی کرده که با تبلیغات به نفع رفسنجانی، آن روباه مکار را ۸ سال دیگر توی حلق مردم ایران فروکند، و از فروپاشی رژیم ورشکسته جلوگیری نماید.

البته این آقای جان نثار مقام ولایت ننوشته که آیا هاشمی  رفسنجانی کلید حل مشکلات مملکت است، و یا مشکل گشای ولایت فقیه که همچنان  مانند  خ. در گل فرو مانده و راه پس و پیش ندارد؟!. دیگر این که این آقا اشاره ای نکرده که اگر مردم با نفرت و ننگ به این کاندیداها نگاه کنند، و راحت و آسوده در روز انتخابات در خانه به استراحت پردازند، چه وضعی به پیش می آید؟. آیا ولی فقیه کله پا نخواهد شد، و به درون سطل خاکروبه فروکش نخواهد نمود؟!.

نتیجه رأی دادن من و شماها، و سفارش ابراهیم نبوی، پرپر شدن و به زیر خاک رفتن جوانانی مانند ستار بهشتی است و در برابر، تن های لش و غارتگری مانند فرزند هاشمی با یک سرما خوردگی در بیمارستان بستری می شود. به راستی، شرم بر آنان باد که مبلغ انتخابات و در خدمت آخوندهای جنایتکارند.

نتیجه رأی دادن من و شماها، و سفارش ابراهیم نبوی، پرپر شدن و به زیر خاک رفتن جوانانی مانند ستار بهشتی است و در برابر، تن های لش و غارتگری مانند فرزند هاشمی با یک سرما خوردگی در بیمارستان بستری می شود. به راستی، شرم بر آنان باد که مبلغ انتخابات و در خدمت آخوندهای جنایتکارند.

مبارزات انتخاباتی برای رفسنجانی

آقای نبوی، کارچاق کن ویژه  ملای رفسنجان،  برای پیشبرد هدف های عالیه این شیخ ولایت، تجمع و گردهم آیی ستاد مبارزاتی را نیز پیش بینی کرده است. گویا “قرار است اولین جلسه این ستاد در جلوی رستوران میکونوس و جلسه دوم جلوی منزل دکتر بختیار و بهمین ترتیب در شهرهای دیگر اروپائی برگزار شود. در صورت پیروزی رفسنجانی و نجات ملت، قرار است جلسات بعدی این ستاد در گورستان خاوران، زندان اوین، منزل سعید امامی و … برگزار گردد.” گویا جان باختگان جنایت های بیشمار رژیم در سال ۶۷ منتظر آنند که یک آخوند پاچه ورمالیده و روباه صفت، گام  های ننگین خود را بر سر خاکشان  نهد و روانشان را بیشتر آزرده  سازد.

آقای ابراهیم نبوی به این چهره های درون خاک رفته نگاهی کند و بداند اینان قربانیان پس از انتخابات ولایت در سال ۸۸ است، و بهتر است دست از تبلیغ و برنامه ریزی خود برای انتخاب هرفردی بردارد و اگر وجدان و شرف دارد، از مردم به خواهد به خاطر خون این عزیزان هم که شده، در این خیمه شب بازی آخوندی بنام انتخابات شرکت نکنند.

آقای ابراهیم نبوی به این چهره های درون خاک رفته نگاهی کند و بداند اینان قربانیان پس از انتخابات ولایت در سال ۸۸ است، و بهتر است دست از تبلیغ و برنامه ریزی خود برای انتخاب هرفردی بردارد و اگر وجدان و شرف دارد، از مردم به خواهد به خاطر خون این عزیزان هم که شده، در این خیمه شب بازی آخوندی بنام انتخابات شرکت نکنند.

خوانندگان ما به خوبی در می یابند که چگونه این باندهای مخوف ولایتی برای بقای رژیم، می خواهند آخوند روباهی را که ۳۵ سال سرمنشاء همه جنایت، چپاولگری، و فسادهای درون مملکت بوده است، باردیگر به قدرت رسانند. یکی از ترفندهای این گروه کیسه دوز و فرصت طلب، بهره برداری و سوء استفاده از احساسات مردم  است که در انتخاب محل تبلیغات و شستشوی مغزی،  به جای سالن سخنرانی در یک هتل و یا ساختمان،  جلو رستوران میکونوس، جلو منزل دکتر بختیار، و نقاط دیگری مانند آن را  برگزیده اند!.

صفات نکوهیده و ضد مردمی رفسنجانی

آقای نبوی ۱۰ صفت عالی و پسندیده برای ولینعمت خود ملای رفسنجان بر شمردند که او را یکه تاز میدان، و تنها ناجی ایران به شمار می آورد. حالا بهتر است صفات نکوهیده، ضد میهنی و ضد انسانی این روباه پیر را نیز بدانیم:

۱- زورگویی، تحت ستم قرار دادن و چپاول هستی های کشاورزان رفسنجان
۲- شرکت فعالانه در ایجاد سپاه پاسداران.
۳- همکاری و پشتیبانی در تصرف و اشغال سفارت آمریکا و به بند کشیدن دیپلمات آمریکایی برای مدت ۴۴۴ روز که دود این تبهکاری و خیانت، همچنان به چشم مردم ایران می رود.
۴- دادن خط مشی و راهنمایی خمینی در ایجاد و برپایی شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام که مردم را دست بسته در اختیار آخوندها قرار داد، و نظام فاشیستی مذهبی را بر کشور و مردم ایران استوار کرد.
۵- همکاری با خمینی در تحریک صدام و آغاز جنگ ایران و عراق
۶- طولانی کردن جنگ ایران و عراق تا ۸ سال، برای جا افتادن و استوار ماندن رژہم.
۷- دیکتاتوری فاشیستی در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری که کسی را یارای نفس کشیدن نبود و حتی در نشست و مصاحبه های بین المللی، گزارش گری جرأت جیک زدن و بلند نفس کشیدن نداشت. ( فیلم های آن زمان گویای این حقیقت تلخناک است)
۸- کشتارهای بی حد و حصر در دوران ریاست جمهوری وی
۹- با نیرنگ و کلک خامنه ای را  به عنوان ولی وقیح به حلق مردم ایران فرو کردن
۱۰- چپاول و غارت اموال مردم به وسیله خود و فرزندانش
آیا آقای نبوی که سمت کارچاق کنی را پیشه گرفته اند، بازهم از هنرنمایی های این ملای رفسنجان می خواهند چیزی بدانند، و یا مشت نمونه خروار است؟

به راستی، شرکت در انتخابات جز خیانت به مردم و کشور چیزی هست؟. اگر من، شما، و ایشان در انتخابات شرکت نکنیم، آتش بر خرمن وجود آخوند می افتد و ملت ما برای همیشه از شر وجودش در امان خواهند بود.

به راستی، شرکت در انتخابات جز خیانت به مردم و کشور چیزی هست؟. اگر من، شما، و ایشان در انتخابات شرکت نکنیم، آتش بر خرمن وجود آخوند می افتد و ملت ما برای همیشه از شر وجودش در امان خواهند بود.

با ابراهیم نبوی عضو ۷۲ تن کربلا آشنا شوید

ابراهیم نبوی که در نگهداری رژیم همچنان به خیانت علیه مردم ایران مشعول است، به همراه ۷۱ نفر از کارچاق کن های دیگر رژیم که خود را ۷۲ تن نامیده اند، بیانیه ای برای پشتیبانی فلسطینی ها و علیه اسرائیل چنین صادر نمودند:”ما امضا کنندگان این نامه به عنوان جزء کوچکی از جنبش سبز مردم ایران، جنگبارگی رژیم اسرائیل و قساوت ارتش آن را محکوم می کنیم، و تلاش مردم ایران برای احقاق آزادیهای مدنی را دوشادوش مقاومت تحسین برانگیز آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه و مبارزه ی دلیرانه ی ملت فلسطین علیه اشغال سرزمین خود پی می گیریم.”

امضا کنندگان:

یرواند آبراهامیان، نسرین الماسی،کاوه احسانی، محمد اعظمی، فریبا امینی،بهمن امینی، علی افشاری،عبدالعلی بازرگان، گلبرگ باشی، رضا براهنی، محمد برقعی، مهرزاد بروجردی، سهراب بهداد،مازیار بهروز، آصف بیات، شهرنوش پارسی پور، علی پرسان، فواد تابان، کامران تلطف،نیره توحیدی، مهدی جامی، رامین جهانبگلو، هوشنگ حسن یاری، فاطمه حقیقت جو، مهدی خانبابا تهرانی، بهروز خلیق، حمید دباشی، مصطفی رخ صفت، سعید رضوی فقیه ،حسین زاهدی، فرج سرکوهی، بیژن شاه مرادی، معصومه شفیعی، شهلا صالح پور،احمد صدری، محمود صدری، بهزاد کریمی، کاظم علمداری، رضا علامه زاده، رضا فانی یزدی، مسعود فتحی، منصور فرهنگ، هادی قائمی، حسین قاضیان،فیروز قریشی،مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، کاظم کردوانی، علی کشتگر، عبدی کلانتری، حسین کمالی،تقی کیمیایی اسدی،عفت ماهباز، اکبر مهدی، مجتبی مهدوی، اکبر گنجی، مجید محمدی، مهرداد مشایخی، علی اکبر موسوی خوئینی، روزبه میرابراهیمی، علی میرسپاسی،غفور میرزایی، محسن نامجو، ابراهیم نبوی، مهدی نوربخش، شاهین نجفی، فرهاد نعمانی، محمد رضا نیکفر، فرزین وحدت، نادر هاشمی، عطا هودشتیان، محسن یلفانی.

این ها ضعیفه های خانه عفاف و صیغه خانم حضرت در خدمت آخوندها هستند که آنان را برای تبلیغ ملای رفسنجان کرایه کرده این کنیزکان اسلام زده اند، وظیفه خود می دانند که هم شب، و هم روز در خدمت ملایان باشند.

این ها ضعیفه های خانه عفاف و صیغه خانم حضرت در خدمت آخوندها هستند که آنان را برای تبلیغ ملای رفسنجان کرایه کرده این کنیزکان اسلام زده اند، وظیفه خود می دانند که هم شب، و هم روز در خدمت ملایان باشند.

کاسه داغ تر از آش

گویا آقای نبوی و ۷۱ تن دیگر از همکارنشان در دشت کربلا، کاسه داغ تر از آش، و دایه مهربانتر از مادر بوده اند. زیرا در حالی که کشورمان در آتش ظلم و فساد رژیم اسلامی که همان تفاله ها تازیان است می سوزد،  بیشترین مال و دسترنج ملت از سوی آخوندهای جنایکتار به غزه و لبنان و سوریه داده می شود. در حالی که مردم ایران خود گرسنه و درمانده اند، این آقا و همکارانش، به یاد فلسطینی ها اشک می ریزند، و اسرائیل غاصب را دشمن ما به شمار می آورند.

نکته پایانی

از آنچه گفته شد، کاملن بدیهی و روشن است که مملکت ما در دست آخوند تازی نژاد و عده ای از وابستگان آن که در فروکشی میهنمان اندک دلهره و نگرانی ندارند، اسیر و گرفتار است. فرزندان ایران در هر شرایط ناگواری زندگی کنند، مطرح نیستند. مهم آنست که فلسطین آباد باشد، اسرائیل نابود گردد، ایرانی هم کاسه گدایی پیش گیرد. اینها عملکرد نبوی و نبوی هاست که در این سه دهه مانع آزادی و دموکراسی کشورمان شده اند.

 • ahoora

  همه این وسط فکر خودشونن هیچ کودومتون به فکر مردم نیستید .همتون دنبال به قدرت رسیدنیت موسوی هم تو زمان خودش ۱۰۰۰ تا کار کرده بود ولی هر انسانی واسه به قدرت رسیدن همه جوره خودشو عوض میکنه الان هم همین جور مردم ما متاسفا آدم های دهن بینی هستن که همین باعث فلاکت مردم شده مردم فقط آسایش میخوا ن مردم میخوان راحت باشن ولی خیلی ها دارن عقده ها ی خودشونو سر مردم خالی میکنن.مردم ما بقدری فشاربرروشن هست که تمام سراب های که جلو روی خودشون هست رو باور دارن و هرکسی که امید وضع بهتر رو بهشون بده باور میکنن چون تشنه آسایش هستن سرنوشت هر کی دست خودش هست ولی با این وضع ای که هست نسل ما رنگ آسایش هم نخواهد دید با ید نسلی باتشه که وجود داشته باشه جرات داشته باشه بخواد و هر نسلی که توان داشته باشه رنگ آسایشم میبینه ت

 • immortal

  با درود فراوان خدمت نویسندگان گرامی این سایت…مدتیه مطالبتونو تعقیب میکنم.سایتتون خوبه و مطالبش جالبن فقط گاهی از نظر نگارش خیلی احساسی عمل میکنید و حرفها بیشتر سمت و سوی احساسی به خودش میگیره تا سیاسی و بغیر از این با وجود این که من خودم آتئیست هستم و بیزار از دین اما برخوردتون با عقاید حالت بی نهایت تندی داره که گاهی حالت فاشیستی آزار دهنده ای به خودش میگیره.به نظر من افراط تو هر چیزی بده.

  در ضمن ما به رژیم نه خواهیم گفت…به قصد سرنگونی هم به خیابانها خواهیم آمد و به بهای خون هزاران نفر کار این شارلاتانهای بی همه چیرو هم یکسره میکنیم اما بعدش چی؟آیا به نظر شما ما کاندیدی برای جایگزینی داریم؟آیا با وجود یک مشت تجزیه طلب بی همه چیز الان موقع مناسبی برای تغییر کلی حکومته؟

  دوست من لطفا راه کار خودتونو برای بیرون رفتن از این بحران بگید.فکر بعد هم باید بود.

  سرفراز باشید و کامروز…در پناه خرد

 • بادرود..ابراهیم.نبوی.خوب.میداند.رفسنجانی.کیست…خوب.میداند.رفسنجانی.یک.روضه.خوان.یک.لا.قبا.بوده.و.در.دزدی.و.غارتگری..و.دلالی.های.اسلحه.در.زمان.جنگ.خودش.وخانواده.اش.چه.جنایتکارانی.هستند.و.در.تمام.اعدامها.درسال.۱۳۶۷٫و.تما.فرورها.رفسنجانی.دستوردهنده.بوده.و.چون.ابراهیم.نبوی.از.سوی.رفسنجانی.جنایتکار.به.ثروت.زیادی.رسیده.پس.باید.این.نذری.خور.از.رفسنجانی.معلوم.الحال.دفاع.کند.

 • بهونه

  موضوع اصلی اینجاست که آدمایی که از ایران خارج میشن خیلی زود یادشون میره که شرایط تو ایران چه جوری بوده و هست . مردم ایران بعد از صد سال مبارزه که نتیجه ی مبارزه شان روز به روز قربون دیروز بوده ، از هر مبارزه ای خسته هستند ، میخوان زندگی کنند ، همه ی مردم در هیچ جای دنیا سیاسی و فعال سیاسی نیستند ولی متاسفانه فعالین سیاسی خارج از کشور به هیچ وجه به فکر مردم نیستند . مردم به امروز و فردا فکر میکنند ، فعالین سیاسی ترجیح میدن که شرایط بدتر و بدتر بشه که شاید بشه از این شرایط بدتر و بدتر استفاده ی بهینه کرد . مردم افسرده و سخته و ناامیدند و این فعالین سیاسی خارج از کشور رو خوشحال میکنه . یه جور لجبازی تو همه ی کارهای فعالین سیاسی خارج از کشور هست . از اسم کشته ها استفاده میکنند ولی دلشون میخواد که مردم برن تو خیابون و کشته ی بیشتری بدن . از اینکه رژیم افتاده به جون مردم و اعدام پشت اعدام ذوق زده میشن چون همه ی اینا باعث میشه که به آرزوهاشون نزدیکتر بشن ولی مردم میخوان این شرایط متوقف بشه یا فشارها کمتر بشه حتی اگر خود خامنه ای این کار رو بکنه مردم ازش تشکر میکنند و این شما رو عصبانی میکنه .

  مشکل اصلی اینجاست که خارج از کشورهای هیچ کاری برای داخلی ها نمیکنند فقط فحش میدن و مردم رو خر و احمق و گاو و گوساله و خیانتکار میخونن . عشقی تو حرفاشون نیست ، که برعکس پر از نفرته . توقع دارن مردم کار و زندگیشون رو ول کنند و نه بخورن و نه بخوابن و فقط بریزن تو خیابونها و زندانی بشن و کشته بشن تا آقایون بیان اینجا و انتخابات آزاد برگزار کنند .

  • کبر کلفت

   دززززززززززززززززززززززززززززز

 • Marshal

  مادامی که نگـــرش اعضای یک جامعه نسبت به موضوعات مختلف، – چه در مقام معتقــــــد و چه در مقام منتقــــد- به جای عقلانیت – منطق – اخلاق ، مبتنی بر احساسات ،عواطف ،هیجانات ، امیـال، غرایـز ، تعصبات ، تعلقــات ، تنفـرات ، تصـورات ،تخیلات و حتی توهمــات شخصی ایشان باشد. و اکثر فعالان اجتماعی آن جامعه ، در تظاهــــــــر یا در توهــــــم دفاع از منافع و مصالـــــح ملی ، به دنبال حفظ یا تامین منافع و مطامع شخصی خودشان باشند ،،،،،
  ” دین و مذهب که سهل است، عشق و دوستی هم بعنوان ابزار اِعمال زور، استحمار، و سواری گرفتن از ایشان مورد سوء استفاده قرار میگیرند.”