اَفسانه خُدایان؛ با الهه هایِ باستانی هندوستان آشنا شوید! ۰

– پیش گفتار:

در دُنیایِ ما هزاران هزار مَذهب مختلف وجود دارد و پیروانِ هر دَسته نیز قویاً باور دارند که خُدای خودشان، خُدای حقیقی است و سایرین همگی در گمراهی و تاریکی به سر می برند و به دلیل باور نداشتن به خُدایِ واقعی، به بهشت برین و ملکوت خداوند راه پیدا نخواهند کرد.

بسیار شگفت انگیز است که چگونه پیروانِ هر کدام یک از این مذاهبِ ساخته دستِ بشر چقدر به ایمانِ مذهبی شان اطمینان دارند و قاطعانه خود را بندگان و حتی گوسفندانِ خُدای واقعی شُمارده و در تلاشند تا سایرین را از گمراهی نجات داده و وارد کیش خود کنند.

گانشا یکی از الهه های هندوهاست و قدمتی بسیار عمیق دارد، چرا فکر می کنی خدای تو، خدای واقعی است؟

گانشا یکی از الهه های هندوهاست و قدمتی بسیار عمیق دارد، چرا فکر می کنی خدای تو، خدای واقعی است؟

این جماعت مَذهبی که خود غَرق در افسانه ها و داستان هایِ دروغین و خرافات اَند، زشتی ها و کژی ها و میزانِ حماقتِ نهادینه شده در باورهایِ خود را نمی بینند (یا می بینند و خود را به ندیدن می زنند) و در عوض مشغول مسخره کردن و انتقاد از عقاید و باورهایی سایر مذهبیونِ باورمند به خدایی دیگر می شوند؛ به راستی که وقاحت در قاموس این فریب خوردگانِ خردباخته، جایگاهی ندارد.

با توجه به آنچه گفته شُد، نگارنده بَر آن شده است تا دست به نوشتن یک سری مقالاتِ پیوسته زده و در هَر مقاله خدایانِ باستان منطقه ای از کره زمین را به خوانندگان بشناساند و در پایان آنان را با این پرسش مواجه سازد که چرا فکر می کنی خدایِ تو واقعی است و پیروانِ این خدایانِ باستانی گمراه بوده اند؟

نگارنده خواستار این است که هر خواننده مَذهبی، دلایل رد خدایانِ یاد شده در هَر مقاله و سبب گزینش خدایِ خود به عنوان حقیقت مطلق را شرح دهد تا بلکه این مسیرِ پُر از پرسش و پاسخ، راه به جایی بَرد و جرقه ای در ذهن خواننده در راستای خردگرایی و خرافات زدایی زده شود.

– هَفت الهه ی مشهورِ باستانی هندوستان:

۱- گانشا:
الهه فیل که سَوار بَر موشی است را به سادگی می توان تَشخیص داد؛ گانشا مشهورترین خدایِ هندوهاست و سَمبلی است   که بَرای همگان یادآور هندوئیسم و خدایانِ باستانی هندوستان می باشد، گانشا، پسر شیوا و پارواتی با تن چاق، گوش های بزرگ و بَدن بزرگ یک انسانِ شکم گنده شناخته شده است.

گانشا خدایِ موففیت و ویران کننده بَدی ها و هر چیزی است که سَد راهِ موفقیت آدمی شده باشد، او را همچنین به عنوان خدایِ فرزانگی، آگاهی و ثروت می ستایند. دوستِ مَذهبی ام، حال که گانشا را شناختی، چرا فکر می کنی او خُدای دروغین است و خدای تو، پرودگارِ راستین؟

۲- شیوا:
شیوا قدرتمند ترین و دلربا ترین خُدای هندو هاست که نمادِ مَرگ و فروپاشی است و یکی از خدایانِ ثلاثه هندوستان می باشد و با نام های زیادی از جمله ماهادِوا، پاشوپاتی و ناتاراجا شناخته می شود. احتمالن شیوا پیچیده ترین الهه هندوهاست؛ هندوها این حقیقت را با قرار دادن زیارتگاه شیوا  در معبدی جدا از سایر الهه های هندو و ستایش کردن شیوا به عنوانِ سمبل آلت تناسلی مردانه، نشان می دهند.

شیوا یکی از الهه های هندوهاست، چرا خدای تو حقیقی تر از شیوا است؟

شیوا یکی از الهه های هندوهاست، چرا خدای تو حقیقی تر از شیوا است؟

۳- کریشنا:
تجلی گر عالیِ گیتا و نهمین و کامل ترین پیکر زمینی ویشنو و یکی از خدایان ثلاثه هندوهاست؛ در تمامی پیکرهای زمینی خدا، او مشهورترین و احتمالن نزدیک ترین به قلب مردمان است، این الهه با پوست آبی رنگ تأثیر بسیار زیادی در افکار هندی ها داشته است، نه فقط در زمینه مذهب و فلسفه، بلکه در ادبیات و نقاشی و موسیقی و رقص و تمامی جنبه های فرهنگ عامیانه هندوستان.

۴- راما:
عالی ترین پیکر زمینی خداوند متعال ویشنو، محبوب ترین الهه در طول تاریخ در میان هندوها و مشهور ترین نماد نجابت، دلاوری و جوانمردی است؛ راما مظهر راستی و درستی، اخلاق، فرزندِ پسر ایده آل، همسر ایده آل و بالاتر از همه شاهِ ایده آل است. عده زیادی از مردم باور دارند که او در واقع یک شخصیت واقعی تاریخی و قهرمانِ هندوستانِ باستان است.

۵- هانومان:
هانومان، گوریل تنومندی که وردستِ عالی جناب راما در جنگ هایش بر علیه شَر و بدی بوده و یکی از محبوب ترین چهره ها در معبد خدایانِ هندوستان می باشد؛ می گویند او پیکر زمینی الهه شیوا بوده است و او را به عنوانِ سمبل قدرت بدنی، ایستادگی و فداکاری ستایش می کنند.

در زمانِ سختی ها و دشواری ها یک فرهنگ و ایمان مشترک میان هندوهاست که جمع شده و نامِ هانومان را نغمه خوانی کنند و یا سرود مذهبی مخصوص هانومان با نام “هانومان چالیسا” را بخوانند، معابد هانومان از جمله معروف ترین زیارتگاه های عمومی و همگانی در سراسر هندوستان می باشند.

۶- ویشنو:
الهه صلح و آرامش و یکی از خدایانِ سه گانه هندوهاست؛ ویشنو محافظ و نگاه دارنده جان و زندگانی با تکیه بر پرنسیپ های تغییر ناپذیر و راسخش درباره فرمان پذیری، عدالت و درستکاری است، هر زمان که هر یک از آن موارد یاد شده تحت تهدید و خطر باشند، ویشنو از جایگاهِ والایش بر روی زمین می آید تا عدل و درستی را دوباره قدرت بخشد و جاری سازد.

بنا بر باورهای هندوها ویشنو حافظ و نگاه دارنده جان و زندگی آدمیان است و هر زمان که لازم باشد بر روی زمین آمده و عدالت و درستی را جاری می سازد، چرا خدای تو قوی تر و حقیقی تر از ویشنو است؟

بنا بر باورهای هندوها ویشنو حافظ و نگاه دارنده جان و زندگی آدمیان است و هر زمان که لازم باشد بر روی زمین آمده و عدالت و درستی را جاری می سازد، چرا خدای تو قوی تر و حقیقی تر از ویشنو است؟

۷- لاکشِمی:
خدای زَن، لاکشِمی به معنای بخت و اقبال خوش برای هندوهاست؛ کلمه لاکشِمی از واژه سانسکریت “لاکسیا” استخراج شده که به معنای هدف است. لاکشِمی خدایِ زَن دارایی و ثروت و شکوفایی است، هم ثروت و شکوفایی مادی و هم روحانی؛ او خدایِ خانه بسیاری از خانواده های هندوست و برای زنان اهمیت ویژه ای قائل است.

لاکشِمی به شکل یک بانویِ زیبایِ زرین پوست، با چهار دست که روی یک نیلوفر آبی کاملن شکوفه زده نشسته و یا ایستاده و یک غنچه نیلوفر نیز به دست گرفته و سه دست دیگرش به معنای زیبایی، خلوص و باروری است، شناخته می شود.

بُن مایه ها:

– Top 10 Hindu Deities
 Hindu deities
Hindu Gods & Goddesses