بالون های مجهز به دستگاه فرستادن امواج اینترنت بر فراز آسمانها ۱

بالون های فرستنده اینترنت در فضا

روزنامه دیلی میل، در تاریخ ۱۷ ژون ۲۰۱۳ از یک تحول بزرگ تکنولوژی خبر می دهد. سازمان گوگل پس از سالها مطالعه و بررسی توانست بالن هایی به قطر حدود ۱۵ متر بسازد که در آن سیستم گیرنده و فرستنده اینترنت نصب شده، و با پرکردن گازهلیوم به فضا و بالای جو می رود و در مدار زمین قرار می گیرد. تعداد

۳۰ از این بالن ها که در حوالی نقاط پرت و دورافتاده زلاند نو به آسمان فرستاده شده، می تواند منطقه بزرگی از سطح جهان را که امکان دسترسی به اینترنت کم دارند، پوشش دهد. آنچنان که گفته شده ۴/۸ بیلیون از مردم دور از دسترس اینترنت به طور کلی، و یا اینترنت ارزان محرومند که با این روش می توانند به کمک دستگاه های فرستنده نصب شده بر روی این بالن ها اینترنت بسیار ارزان دریافت کنند.

بالون های پر از هیلیم آماده رفتن به فضاست. این بالون ها به دلیل سبکی به سرعت بالا می روند و با کاهش  فشار جو بالون بزرگتر و بزرگتر می شود.

بالون های پر از هیلیم آماده رفتن به فضاست. این بالون ها به دلیل سبکی به سرعت بالا می روند و با کاهش فشار جو بالون بزرگتر و بزرگتر می شود.

دسترسی به اینترنت ارزان در همه

لازمه دسترسی داشتن به اینترنت در جهان امروز داشتن تلفن و فایبر اپتیک Fibre Optic است که استفاده کننده را با دستگاههای بی سیم و فرستنده امواج تلفنی در تماس قرار دهد. امروزه داشتن اینترنت حتی در شهرهای پیشرفته جهان ارزان نیست و بخشی از هزینه های زندگی را شامل می شود. استفاده از اینترنت به کمک تلفن همراه هم که بسیار گران، و در همه جا امکان پذیر نیست. ولی این بالن ها که در بالای جو زمین در حال چرخشند، هرکدام منطقه وسیعی را مورد پوشش امواج اینترنتی قرار می دهند. و همان گونه که ما با نصب یک بشقاب بر روی پشت بام امواج تلویزیونی را دریافت می کنیم، با نصب گیرنده کوچکی در پشت بامها می توان امواج الکترونیکی را در هر شرایطی دریافت نمود.

این صفحات بزرگ، برای جذب انرضی خورشیدی بر روی بالون نصب شده است. با گرفتن انرژی خورشیدی دستگاه گیرنده و فرستنده بالون به کار خود ادامه می دهد.و احتمالن از آنچه برای ما روشن نیست شاید دستگاه کنترل کننده ای بر روی آن سوار باشد که از روی زمین با فرستادن امواج، آنچنان که بخواهند بر روی آن برنامه ریزی کنند و یا برنامه های آن را تغییر دهند.

این صفحات بزرگ، برای جذب انرضی خورشیدی بر روی بالون نصب شده است. با گرفتن انرژی خورشیدی دستگاه گیرنده و فرستنده بالون به کار خود ادامه می دهد.و احتمالن از آنچه برای ما روشن نیست شاید دستگاه کنترل کننده ای بر روی آن سوار باشد که از روی زمین با فرستادن امواج، آنچنان که بخواهند بر روی آن برنامه ریزی کنند و یا برنامه های آن را تغییر دهند.

مناطقی که از دریافت اینترنت محرومند

بسیاری از نقاط جهان که دورافتاده از شهرها، در میان کوهسارها، لابلای دره ها، و یا در دل بیابان های برهوت قرار دارند، از تماس مستقیم با جهان پیشرفته امروز نه تنها از ارتباط اینترنتی محرومند، بلکه از داشتن تلفنی که پاسخ گوی نیازمندی های آنان باشد نیز بر کنار مانده اند. شماری از کشورها نیز مانند چین، روسیه، ایران، افغانستان، دولت های غیر مردمی و دیکتاتوری بر سر کارند که دور مردم را حصار کشیده اند و از ارتباط آنان با جهان آزاد جلوگیری می کنند. اینجاست که گوگل پس از سالها مطالعه و بررسی و آزمایش در نواحی دورافتاده آمریکا و زلاند نو، هم اکنون این بالن ها را به آسمان فرستاده است.

بالون در حالی که با کاهش نیروی جو باز می شود به حالت کاملن باز و بزرگی در بالای جو زمین و زیر ماهواره های تلویزیونی قرار می گیرند.

بالون در حالی که با کاهش نیروی جو باز می شود به حالت کاملن باز و بزرگی در بالای جو زمین و زیر ماهواره های تلویزیونی قرار می گیرند.

چگونه از این راه دسترسی به اینترنت ارزان فراهم می شود؟

دلیل آنست که این بالن ها از جنس پارچه و پلاستیکند که در تهیه آنها هزینه چندانی نشده. مقدار گاز هلیوم آن نیزثابت بوده، و نیازی به پرکردن اضافی و مجدد نیست. شاید بتوان گفت که تنها هزینه مهم انجام این کار، نصب آینه های انرژی خورشیدی، و دستگاه گیرنده و فرستنده امواج اینترنتی باشد. از این هزینه ها که بگذریم، با توجه آن که هزینه تعمیر و سرویسی برای آن پیش بینی نشده، تصور نمی رود هزینه دیگری در کار باشد. اینها عواملی است که کمک می کند در هرجای پرت و دور افتاده جهان اینترنت به بهای بسیار ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.

نکته پایانی

جهان کنونی، یک دهکده بزرگ است که همه مردم با هم در ارتباط و تماسند. تا ۳۰ سال پیش تماس انسان ها با نامه نگاری، پیام های شخصی و احیانن مسافرت افراد و دیدار از یکدیگر بود. ولی تکنولوژی پیشرفته کنونی مانند تلفن، فاکس، اینترنت و استفاده از کامپیوتر، جهانی را به هم دوخته و در تماس قرار داده است. گرچه دیکتاتورها و فاشیست های خودکامه ای هنوز وجود دارند که می خواهند به دور همگان زنجیر بکشند و مردم را در فراموشخانه و بی خبری و جهل قرار دهند، ولیکن پیشرفت سریع تکنولوژی و آسان شدن راههای ارتباط مردمی، تلاش ضد انسانی آنان را نقش بر آب می سازد.

این دستگاه کوچک گیرنده اینترنت است که در کنار بامها نصب می شود. کاربرد آن مانند بشقاب های ماهواره ای است که در این دستگاهها تنها امواج اینترنت را بدون آن که به سیم کشی، تلفن، و فایبر اپتیک نیازی باشد، مستقیماً از بالن های سیار در فضای بالای زمین، امواج اینترنتی را دریافت می کند.

این دستگاه کوچک گیرنده اینترنت است که در کنار بامها نصب می شود. کاربرد آن مانند بشقاب های ماهواره ای است که در این دستگاهها تنها امواج اینترنت را بدون آن که به سیم کشی، تلفن، و فایبر اپتیک نیازی باشد، مستقیماً از بالن های سیار در فضای بالای زمین، امواج اینترنتی را دریافت می کند.

هم میهنان ما به خوبی آگاهند که رژیم جهل و جنایت برای آن که چشم و گوش مردم ایران بسته بماند، صدایی شنیده نشود و اطلاعاتی از سوی مردم کسب نگردد، از روز نخست تا کنون به کینه توزی و دشمنی با مردم پرداختند. در گذشته که آخوندهای جنایکتارداشتن تلویزیون و رفتن به سینما را معصیت و گناه می دانستند. ولی از زمانی که خودشان توانستند به کمک آن به شستشوی مغزی مردم پردازند و خرد و درک را از مردم بگیرند، به گسترش آن پرداخنتد.

اکنون سالیان زیادی است که این رژیم ضد انسانی از داشتن بشقاب های گیرنده تلویزیونی مخالفت می کند و هر چند زمانی لشکر کشتارگر اسلام به خانه ها یورش می برند و بشقاب های گیرنده مردم را می شکنند و یا به تصرف خود در می آورند. استفاده و بهره برداری از اینترنت نیز موجب خشم و کینه رژیم قرار گرفته، و با فرستادن امواجی بر روی آن، مانع استفاده مردم شدند. اینجاست که فرستادن این بالن ها می تواند سدها را بشکند و هرگونه مانعی را برطرف سازد.

  • ramin irani

    درودبرشما سهراب ارژنگ گرامی
    ازانجائی که حکومت دجال وضدمردمی اخوندی طی هفته های گذشته اعلام نموده که قصد دارد اینترنت را قطع وبجای ان اینترانت یا همان شبکه ملی را راه اندازی کندکه دراین صورت مردم ابران مانندمردم کوبا وکره شمالی ازتمام دنیا بی خبرمیشوندوامکان دسترسی به اینترنت جهانی برایشان نا ممکن میشودپس شما با ارائه این مقاله من را امیدوارکردیدفقط درصورت امکان نوع دستگاه یاهمان انتن گبرنده را نیزبرای ما اعلام نمائیدتادرصورت وقوع چنین عمل کثیفی ازسوی اخوندها بتوانیم انتن را تهیه وبه اینترنت دترسی داشته باشیم.جهانی سپاس ازشما و به امیدسرنگونی تمام حکومتهای جیارتمام عالم